BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR?"

Transkript

1 BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR? Dr. Faruk Taş İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2005

2 GİRİŞ Bilimsel araştırmanın amacı yayındır Bilimsel çalışma yayınlanıncaya kadar tamam değildir, yayınlanınca bilimsel bilgi adını alır Yayın, bilimsel araştırmanın ne, nasıl yapıldığı ve ondan neler öğrenildiğini gösterir Bilim araştırıcısı, bilim yapmakla kalmamalı, bilimi yazmalıdır Bilim adamları yayınları ile değerlendirilir, bilinir Birçok bilim adamı kötü yazardır, yazmayı sevmez

3 BİLİMSEL YAZIM NEDİR? Bilimsel deneyim, açık zihnin açıkça ortaya konmuş problemi ele alarak açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesinin sonucudur Bilimsel bir çalışma, sonuçlar yayınlanıp anlaşılmadıkça eksiktir, yararsızdır Anahtar sözcük, AÇIKLIK ve SADELİK tir, süslemeye yer yoktur İngilizce, bilimin evrensel dilidir; duyarlılıkla, en az sayıda kısa sözcüklerle kullanılmalıdır

4 BİLİMSEL YAZIMIN KÖKENİ Bilimsel iletişim yenidir, ilk dergiler 300 yıl önce yayınlandı 1665 yılında aynı anda ilk dergiler yayınlandı Journal des Scavans Philosophical Transactions of the Royal Society of London Görsel makale metodoloji deneylerin tekrarlanabilirliği IMRAD, son 100 yıl içinde gelişmiştir Günümüzde dünyada > dergi yayınlanıyor

5 BİLİMSEL YAZIMIN KÖKENİ İMRAD Introduction (Giriş) Material and Methods Results (Sonuçlar) And (Ve) Discussion (Tartışma) Hangi problem incelendi? Nasıl incelendi? Ne bulundu? Bunlar ne anlam taşımaktadır?

6 BİLİMSEL MAKALE NEDİR? Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur Bilimsel makale, meslektaşlara gözlemleri değerlendirme, deneyleri tekrarlama, entelektüel işlemleri değerlendirme olanağı veren, yeterli bilgi içeren özellikleri olan yazılardır IMRAD, tüm bu özellikleri en iyi biçimde taşır İlk kez 1972, sonra tekrar 1979 da standardize edilmiştir (Amerikan Ulusal Standardlar Enstitü) Kullanımı gittikçe artmakta, standart hale gelmiştir

7 BAŞLIK Önemlidir; çünkü binlerce kişi tarafından ilk okunacaktır Sözcükler çok dikkatli seçilmeli ve sıralanmalı Yapısı: Etikettir; cümle değildir. Daha kısa ve basit olmalıdır. Kısaltma, formül vb kullanılmaz Uzunluk: Çok kısa ve uzun olmamalıdır Sözcük sıralaması: Doğru sözcüklerle kısa başlık Süren başlık, kısa ve başlıkla uyumlu olmalıdır Ara/alt başlıklar; askıda başlıklar daha az kullanılır

8 YAZARLAR ve ADRES Yayının EN KOLAY bölümüdür İsim sıralamasında standart kural yoktur Ancak, çalışmanın tasarımı ve oluşumuna aktif katkısı olanlar en çoktan azalarak sıralanırlar İlk isim, yayının asıl sorumlusudur İsim sıralaması, en sona bırakılmamalıdır Çok yazarlı (>10) sulandırıcı olabilir; kötü etkili İsimler tam yazılmalıdır (ilk-orta-son isim) Genelde isim sonlarında unvan, derece istenmez

9 YAZARLAR ve ADRES Adresler, açıkça ve net olarak yazılmalıdır Adres gerekliliği; yazar ile her türlü iletişim için Yazının kabul/ret durumunun Düzeltmelerin Basım öncesi son denetleme Tekil kopya gönderimi Adres yazımının amaçları: Yazarı belirler Yazarın posta adresini gösterir

10 KISA ÖZET (ABSTRACT) Makalenin İLK bölümüdür; ilk izlenim alınır Küçültülmüş makaledir; IMRAD kısa özetidir Kapsam/amaç, yöntem, bulgular, ana sonuç Kısa (<250) olmalı; tek paragraf; açık, basit ve kısa olmalı, gereksiz/ilgisiz ayrıntı içermemelidir Kısaltma olmamalı, kaynak gösterilmemeli, makalede olmayan bilgi bulunmamalıdır Geçmiş zamanda; makale yazımından sonra yazılır Tek başına YETER olmalıdır

11 GİRİŞ (INTRODUCTION) Okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya gerek duymaksızın, çalışmanın sonuçlarını anlayıp değerlendirebilmesi için yeterli temel bilgilerin verilmesidir Çalışmanın gerek ve mantığı (Niçin seçildi?, Neden önemlidir?) açık ve kısa olarak belirtilir İlk kısaltmaların ve kaynakların verildiği yerdir Genel bilgi verildiğinden geniş zamanda yazılır Gereksiz ve bol değil; gerekli ve temel kaynak verilmelidir

12 MALZEME-YÖNTEMLER Deneylerin, bunları yapma yetenek ve bilgisi olan bir kişi tarafından yeniden yapılabilmesi için yeterli bilginin verilmesi amaçlanmaktadır Sonuçların yeniden üretilebilirliği gereği, deney tasarımının tarifi tüm ayrıntılarıyla sunulmalıdır Çoğunlukla geçmiş zaman kullanılır Makalede alt başlıkların kullanıldığı ilk yerdir İstatistik ve deneylere ait kaynak verilebilir Makale sonuçlarından asla sözedilmemelidir

13 SONUÇLAR (RESULTS) Makalenin AMACI, EN CANALICI bölümüdür Sonuçların tümü değil, önemlileri verilmelidir Sonuçlar; kısa, açık, sade ve anlamlı olmalı; tekrardan kaçınılmalıdır Sunuda tablo ve grafiklerden yararlanmalı; bunların sonuçları makalede tekrarlanmamalıdır Yazıda ekonomi uygulanmalı Geçmiş zaman kullanılmalıdır

14 TARTIŞMA (DISCUSSION) Makalenin yazılması EN ZOR bölümüdür Gözlenen, saptanan sonuçların ne anlama geldiği ve arasındaki ilişkilerin gösterilmesi hedeflenir Önceki bulgularla uyumu, ilişkileri vurgulanır Sonuçlar tartışılmalıdır; tekrarlanmamalıdır Çok uzun ve laf dolu olmamalı; sonuçlar yeterli tartışılmalıdır (Peki, sonra ne olacak)sorulmamalı Geçmiş/şimdiki zaman birlikte kullanılır Kısa bir özet ve sonuç ile bitirilmelidir

15 TEŞEKKÜR Makalenin EN KİBAR bölümüdür 2 amaçlı olabilir; Teknik destek, yardım Proje, burs, maddi katkı Basit, kısa ve nazik olmalıdır

16 KAYNAKLAR Yalnızca yayınlanmış olan ÖNEMLİ kaynaklar konmalı; her kaynak makalede kontrol edilmeli Çok kaynak; bilimsellik değil, güvensizliktir 3 farklı biçimi vardır İsim-yıl [Ahmet (2004)] yazar/okuyucu,maliyet Alfabe-sayı [1.Ahmet, 2.Mehmet] Kaynak sıralı okuyucu,maliyet/yazar Makale adları verilebilir; dergi, volüm ve sayfa mutlaka verilmelidir. Dergi adları genellikle kısaltılmalıdır Kaynaklar metinde ilgili yerlere; genellikle cümle sonuna konulmaktadır

17 TABLOLAR Verileri tablo halinde sunmak makalenin kalbidir Tekrarlı veriler sunmak zorunda kalmadıkça tablo yapmamalıdır (maliyet, ek bilgi gerekir) Tablo kolayca sözcüklere dökülüyorsa, yapma Tabloda gerekli bilgileri, kısa olarak sunmalıdır Tabloda veriler DÜŞEY olmalı(maliyet, kolaylık) Tablo başlığı kısa ve öz olmalı, üstelden kaçınılmalı. Tabloda DİKEY çizgi kullanılmamalı Metinde uygun yerlere konmalı; kısaltmalar açıklanmalı; dipnotlara gereken ilgi gösterilmeli

18 GRAFİKLER Resim tablolardır Maliyetleri yüksek olduğundan zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır (metin, tablo, grafik) Veriler ilginç bir resim oluşturacak öne çıkan eğilimleri gösteriyorsa kullanılabilir Günümüzde bilgisayarla çizilmektedir Apsis/ordinat verileri gereksiz uzatılmamalıdır Grafik alt yazıları daima başka sayfaya yazılmalıdır Grafik boyutları dergi boyutuna uygun olmalıdır

19 FOTOGRAFLAR Renkli fotoğrafların basımı pahalı olduğundan genellikle siyah/beyaz çekilmeli Resmin arkasına kurşun kalemle üst işaretlemesi yapılmalıdır Resimler karışmaması için numaralandırılmalıdır

20 METNİN YAZIMI Yazılı metin, derginin Instructions for authors bölümünde yazılanlara göre tam hazırlanmalıdır İyi daktilo edilmeli, kelime-işlemden geçmelidir Daktilo ile yazılmış, çift aralıklı, tek sayfa yüzüne yazılmış, istenen kopyada MUTLAK olmalıdır Her bölüm AYRI bir sayfadan başlamalıdır Geniş marjlar olmalı, üstel ve dipnotlardan uzak durmalı, İngilizce USA/UK olarak düzenlenmeli Son şey: Önce kendin sonra meslektaşlarına okut

21 NEREYE GÖNDERİLİR Yazının nereye ve nasıl gönderileceği önemlidir Hangi dergi?(c contents, meslektaş, dergi başlık) Yanlış dergi Uygun değil ---- red ---- zaman kaybı İlgi farklılığı kötü/haksız değerlendirme Az okunur dergi gömülü kalır Derginin prestij, dağıtım, sıklık faktörleri önemli Ticari / hastane destekli / topluluk dergisi ayırımına dikkat edilmelidir

22 PAKETLEME/POSTALAMA Dikkatli, özenle paketlemeli; yazılar zarar görmemelidir Güçlendirilmiş zarflar kullanılmalıdır Zımbalanmamalı, büyük ataşlar kullanılmamalıdır Hava yolu ile yollanmalıdır

23 KAPAK MEKTUBU Kapak mektubu, metin ile birlikte mutlaka gönderilmelidir Dergiye niçin gönderildiği (ilk başvuru, düzeltme) nazik bir dille belirtilmelidir Posta alındığında çoğu ALINDI mektubu yollar Editörlerin çoğu 4-6 hafta içinde karar verirler; >6 hafta haber alınmazsa bilgi istenmelidir

24 DEĞERLENDİRME İŞLEMİ Editör ve yardımcılarının işleri zordur Metnin kabul/red kararını editör vermektedir. Editör, bilim adamıdır. Ücretsiz gönüllülerdir Editörün amacı, tahılı samandan ayırmaktır Yönetici editör; ücretli, profesyoneldir. Yönetsel ve bürokratik işlemlerde editöre yardımcıdır Editör karar (kabul/ret)----- yönetici editör

25 DEĞERLENDİRME İŞLEMİ Dergi, editör ofisine ulaştığında, 1. derginin ilgi kapsamına uygun mu? 2. instructions for authors e uygun mu? 3. kimin değerlendirileceği? Öncelikle derginin yazı kurulu Veya dışarıdan ilgili bir kişiler olmak üzere Çoklukla isimsiz değerlendirici kullanır; az sayıda dergi yazarların adlarını çıkararak adsız yapar

26 DEĞERLENDİRME İŞLEMİ Son karar EDİTÖR ündür. Değerlendiriciler yalnızca öneri sunarlar Editör, değerlendirici uyumu önemlidir Karar: Kabul/düzeltme (küçük/büyük)/ret Karar <6 haftada alınır. >8 hafta bilgi istenmeli Kabul; nadirdir (%5) Düzeltme; sıktır. Büyük zarf+kopya+yorumlar Yorumlar incelenmeli, tek tek sorunlar çözülmeli, belli süre içerisinde geri gönderilmelidir

27 DEĞERLENDİRME İŞLEMİ Ret; yüksek oranda olmaktadır 3 tür Kesinlikle ret; düzeltme olanaksız Ciddi yapısal sorunları olan ret; düzeltme zor Hafif ret; düzeltmesi kolay; yeniden gönderilebilir

28 DÜZELTMELER Kabul sonrası süreçtir İlk olarak sözcük ve dilbilgisi denetimi yapılır Yazı biçimi, dergi formatına göre ayarlanır Tıpkı basım halindeki prova metin dergi kompozisyonunun (dizgi, anlam vb) kontrolü amacıyla geri yollanır Prova metin iyice incelenmeli ve onaylanmalıdır Yanlışlar; olduğu yerde, marjda ve düzeltme metininde, evrensel işaretlerle belirtilmelidir Metne ekleme, çıkarma, değiştirme yapılmaz (etik, yeni yanlışlar, pahalı)

29 TEKİL KOPYALAR Kendini beğenmişlik aracıdır; istemeyen çok az yazar vardır Ismarlama formu, prova baskı ile beraber gelir İlk 100 adeti pahalı, sonrası daha ucuzdur Genelde, her an elinizin altında olan dergilerden istenmez; zor bulunur dergiler ve bildiri kitaplarında yayınlanan yazılar istenir

30 ETİK-İZİN-HAKLAR Yayında ÖZGÜNLÜK ve SAHİPLİLİK önemli Bir yayın ancak bir kez basılır (öykü değil) Yayım hakkı alınmalıdır, yayım hakkı esastır Dergi yayın hakkını alarak çok basımları önler Yayın hakkı belgeleri, prova belgelerle yollanır YASAL ve ETİK değerler kaçınılmazdır

31 İNGİLİZCE KULLANIMI Kısa, basit, açık cümle kullanılmalıdır; ciddi dilbilgisel ve anlamsal yanlışlar önlenir ZAMAN Makalede geniş---geçmiş zaman kullanım ve geçişlerine dikkat etmelidir. Genel bilgi, literatür (GENİŞ), kendi sonuç (GEÇMİŞ) zaman kullanılır Kısa özet (çoğu), malzeme-yöntem, sonuçlar GEÇMİŞ; giriş ve tartışma (çoğu) GENİŞ zaman kullanılır

32 İNGİLİZCE KULLANIMI ETKİN/EDİLGEN YAPI Elden geldiğince ETKİN cümle kurulmalı (daha kısa ve daha net) Yazar kendine güvenmeli, fazla alçak gönüllü olarak edilgen yapı kullanmamalıdır (yapıldı yerine yaptım) BEN/BİZ Ben kullanın Tek bir yazarın BİZ diye cümleye başlaması rahatsız edicidir

33 İNGİLİZCE KULLANMI SAYILAR Cümleye rakamla başlamamalı, yazıyla verilmeli Genelde sayılar yazıyla değil, rakamla yazılmalıdır JARGON Gereksiz sözcük kullanılmamalıdır Çok heceliye göre az/tek heceli sözcükler kullanılmalıdır (use/utilize, do/perform, first/initial) KISALTMALAR En az düzeyde tutulup, ilk kısaltmada açık hali yazılmalı Başlık ve kısa özette hayır, girişte ilk kullanılacak yerdir Kişisel değil, evrensel kısaltmalar kullanılmalıdır Sözcük az yineliyorsa kısaltma kullanılmamalıdır

34 SONUÇ Bilimsel makale, bilimsel araştırmanın en üst noktasıdır Bilimsel araştırma, sonuçları yayınlanmadıkça tamamlanmış sayılmaz, eksiktir Anlaşılır makale yazmak en az çalışmanın kendisi kadar önemlidir Bilim adamının eğitimi, yayın yapma yeteneği sağlanıncaya kadar tamamlanmış sayılmamaktadır, sayılmamalıdır.

35 Tablo Türkiye adresli makale sayıları Yıl Türkiye adresli makale sayısı 23 yıllık Türkiye toplamına % katkısı Türkiye adresli tüm dökuman sayısı O yıla ait kayıtlı tüm doküman sayısı Türkiye'nin her dökümana katkısı , ,382 5, , ,080 5, , ,672 5, , ,345 5, , ,678 6, , ,545 7, , ,052 8, , ,401 8, ,42 1, ,710 12, ,48 1, ,314 13, ,081 1,81 1, ,049 15, ,312 2,20 1, ,014 18, ,425 2,39 1, ,698 19, ,694 2,84 2,329 1,003,523 23, ,078 3,48 2,963 1,068,623 27, ,254 5,45 3,894 1,127,688 34, ,668 6,14 4,441 1,146,656 38, ,320 7,23 5,301 1,169,666 45, ,178 8,67 6,237 1,178,192 52, ,256 8,80 6,256 1,165,070 53, ,409 10,73 7,621 1,202,112 63, ,404 14,07 9,546 1,167,951 81, ,541 17,64 12,489 1,277,549 97,8 Toplam 59, ,801 22,983,970 31,7

36 Tablo 2-Son 5 yıl içinde yayımladıkları toplam bilimsel makale sayısına göre üniversitelerin sıralaması Sıra No Üniversite Adı Toplam %Katkı 1 Hacettepe Ünv ,982 10,26 2 Ankara Ünv ,716 6,70 3 İstanbul Ünv ,567 6,61 4 Orta Doğu Teknik Ünv ,276 5,86 5 İstanbul Teknik Ünv ,131 5,49 6 Gazi Ünv ,639 4,22 7 Ege Ünv ,627 4,19 8 Atatürk Ünv ,252 3,22 9 Dokuz Eylül Ünv ,109 2,86 10 Fırat Ünv ,34 Üniversiteler Adresli Toplam Makale Sayısı (Son 5 Yıl) 5,468 5,668 6,885 9,006 11,817 38, % Türkiye Adresli Toplam Makale Sayısı (Son 5 Yıl) 5,178 5,256 6,409 8,404 10,541 35,788

37 Tablo 3- Son 5 Yıl içinde bilimsel makale sayısına göre üniversitelerin sıralaması Sıra Hacettepe 753 Hacettepe 734 Hacettepe 791 Hacettepe 832 Hacettepe Ankara 458 Ankara 431 Ankara 524 İstanbul 603 İstanbul İTÜ 378 ODTÜ 398 ODTÜ 486 Ankara 586 Ankara İstanbul 351 İstanbul 393 İstanbul 453 ODTÜ 470 ODTÜ ODTÜ 344 İTÜ 372 İTÜ 442 İTÜ 450 Atatürk Gazi 258 Gazi 236 Gazi 290 Ege 396 Ege Ege 257 Ege 203 Ege 271 Atatürk 372 Gazi Bilkent 166 Bilkent 173 Dokuz Eylül 225 Gazi 361 İTÜ Dokuz Eylül 137 Dokuz Eylül 164 Boğaziçi 178 Fırat 249 Dokuz Eylül Boğaziçi 131 Boğaziçi 139 Bilkent 174 Dokuz Eylül 247 Fırat 314

38 Tablo 4-Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Sıra Üniversite Makale sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Makale 1 Koç ,93 2 Bilkent ,89 3 Başkent ,85 4 ODTÜ ,82 5 Gaziantep ,78 6 Kafkas ,72 7 Işık ,70 8 Gebze YTE ,70 9 Yüzüncü Yıl ,67 10 Hacettepe ,66 11 İstanbul ,37 Toplam /Ortalama 11,707 27,551 0,42

39 TABLO 5- Son 5 yıl içinde en çok makale yayımlayan 28 ülke Sıra ABD 252,150 ABD 255,167 ABD 252,921 ABD 252,557 ABD 271,597 2 Japonya 71,106 Japonya 72,550 Japonya 72,141 Japonya 72,989 Japonya 78,704 3 İngiltere 68,459 İngiltere 70,685 İngiltere 67,978 İngiltere 67,267 İngiltere 75,001 4 Almanya 66,115 Almanya 66,311 Almanya 66,492 Almanya 66,481 Almanya 70,440 5 Fransa 48,463 Fransa 48,608 Fransa 48,058 Fransa 48,033 Fransa 51,419 6 Kanada 33,005 Kanada 33,510 Çin 34,981 Çin 39,023 Çin 46,908 7 İtalya 30,328 İtalya 31,315 Kanada 32,975 Kanada 33,679 Kanada 37,238 8 Rusya 26,744 Çin 29,715 İtalya 32,482 İtalya 32,965 İtalya 36,693 9 Çin 23,546 Rusya 27,046 Rusya 25,145 Rusya 25,449 İspanya 26, İspanya 21,851 İspanya 22,197 İspanya 23,333 İspanya 24,543 Rusya 25, Avusturalya 20,829 Avusturalya 21,145 Avustralya 21,368 Avustralya 21,759 Avustralya 23, Hollanda 18,311 Hollanda 18,732 Hollanda 18,705 Hollanda 19,415 Hindistan 21, Hindistan 16,795 Hindistan 16,872 Hindistan 17,821 Hindistan 18,751 Hollanda 20, İsveç 14,956 İsveç 14,994 Güney Kore 15,974 Güney Kore 17,411 Güney Kore 20, İsviçre 13,765 İsviçre 14,049 İsveç 15,343 İsveç 15,371 İsveç 16, Güney Kore 12,438 Güney Kore 13,721 İsviçre 13,491 İsviçre 13,573 İsiçre 15, Brezilya 9,950 Brezilya 10,828 Brezilya 11,410 Brezilya 12,734 Brezilya 13, Belçika 9,862 Tayvan 9,851 Tayvan 11,035 Tayvan 11,567 Tayvan 12, Tayvan 9,345 İsrail 9,820 İsrail 10,810 İsrail 11,118 İsrail 12, İsrail 9,250 Belçika 9,811 Belçika 10,176 Belçika 10,555 Belçika 11, Polanya 9,205 Polanya 9,682 Polonya 9,527 Polonya 9,817 Polonya 10, Danimarka 7,556 Danimarka 7,694 Danimarka 7,846 Türkiye 8,851 Türkiye 10, Fillandiya 7,145 Fillandiya 7,356 Finlandiya 7,576 Danimarka 7,713 Danimarka 8, Avustuya 6,935 Avustuya 7,080 Avusturya 7,524 Avusturya 7,524 Avusturya 8, Türkiye 5,127 Türkiye 5,374 Türkiye 6,589 Finlandiya 7,521 Finlandiya 8, Norveç 4,827 Yunanistan 4,691 Yunanistan 5,377 Yunanistan 5,783 Yunanistan 6, Meksika 4,636 Meksika 4,800 Meksika 5,239 Meksika 5,425 Meksika 6, Yunanistan 4,466 Norveç 4,798 Norveç 5,136 Norveç 5,062 Norveç 5,495 Toplam 881,537 Toplam 902,828 Toplam 913,364 Toplam 931,980 Toplam 1,018,698

40 SABRINIZ ve DİKKATİNİZ için TEŞEKKÜR EDERİM

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2004 CİLT 1 SAYI 3 (49-53) ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI Şerafettin Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

"ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI" MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP

ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP MTA Dergisi 126, 89-91, 2003 "ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI" MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP Ali Rıza ÇOLAKOĞLU* Attepe Demir Yatağında Jeotermometrik Ölçüm Çalışmaları adlı makalede

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

Atıf ve Kaynakça Düzenleme

Atıf ve Kaynakça Düzenleme Atıf ve Kaynakça Düzenleme Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu serap@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kaynak kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular Telif hakkı (copyright)

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

YAYIN ETİĞİNE AYKIRI YERLİ ÖRNEKLER

YAYIN ETİĞİNE AYKIRI YERLİ ÖRNEKLER YAYIN ETİĞİNE AYKIRI YERLİ ÖRNEKLER Sayın Sempozyum katılımcıları, Kurtuluş TÖRECİ Ben size ANKEM Dergisi editörlüğüm süresince tanık olduğum yayın etiğine aykırı bazı örnekler sunacağım. Bu örnekler ANKEM

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Dünyanın her yerinde yerel yönetimler vatandaşlarına yüksek

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Sonuç Raporu 31 Mayıs 2006 E. Ünal Zenginobuz 1 Gökhan Özertan 1 İsmail Sağlam 1 Fatoş Gökşen 2 1 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Detaylı

17.05.2006 8 2006-102

17.05.2006 8 2006-102 17.05.2006 8 2006-102 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri taslağı okunarak, ekte belirtilen şekliyle kabulüne karar verildi. 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı