AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) Araştırma Servisi tarafından hazırlanan Seçim Beyannameleri Değerlendirme Raporu nda siyasi partilerin seçim beyannamelerinde eğitimle ilgili bölümleri ve eğitimle ilgili yapmayı düşündükleri çalışmaları tek cümlesini atlamadan ve kişisel yorumlar katılmadan bir araya getirildi. SEÇİM BEYANNAMELERİ YETERİNCE EĞİTİMLİ Mİ? GİRİŞ Dünyamızda son birkaç yüzyıl devletlerin ve milletlerin emsallerine göre bir adım önde olabilmelerini sağlayacak kaynakları elde etme mücadeleleri ile geçmiştir. Devletlerarasında makro düzeyde devam eden rekabette, zaman zaman hammadde niteliğindeki kaynaklara bağlı başarılar yaşansa da uzun vadede kazananlar zengin insan kaynağına yani genç nüfusa sahip olanlar olmuştur. Ülkelerin gelişmişlikleri hiç kuşkusuz insan kaynağını etkili olarak değerlendirmesine, genç nüfusunu günün ve geleceğin koşullarına uygun olarak yetiştirmesine kısacası eğitimini kusursuz organize edebilmesine bağlıdır. İnsana insan olduğu için değer veren ve eğitimi insani/milli bir mesele olarak ele alıp siyaset üstü değerlendirip bilimsel olarak ele alabilen, eğitimin bugüne değil yarınlara yatırım olduğunun bilincinde olarak eğitim faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için gerekli/yeterli kaynağı ayıran, yetkili mercilerde eğitime en az tarım ve hayvancılığa verdiği değer kadar önem veren devletler vatandaşlarına müreffeh ve huzurlu bir hayat sağlayabilmektedir. Genel Seçimlerin yaklaştığı günümüzde ülkemizi yönetmeye talip olan siyasi partiler seçim beyannamelerini ilan ettiler ve iktidara gelmeleri halinde yapacakları hizmetleri, memlekete sunacakları katma değeri kamuoyu ile paylaştılar. Biz de siyasi partilerin seçim beyannamelerinde eğitimle ilgili bölümleri inceledik, aydınlık ve mutlu yarınlarımızın teminatı ve sahip olduğumuz en kıymetli hazinemiz olan gençlerimizin hak ettikleri iyi eğitimi almaları için yapmayı düşündükleri çalışmaları sizler için tek cümlesini atlamadan ve kişisel yorumlarımızı katmadan bir araya getirdik. Konu 4 ana başlıkta ve 34 alt başlıkta incelenmiş olup; Eğitim Sistemine Dair Görüşler Başlığı Altında; Eğitim Politikaları, Meb Bütçesi, Meb Merkez Teşkilatının Yapısı Ve Yönetici Atama Sistemi, Eğitim Kalitesi Ve Başarının Arttırılması, Meb Şuraları, Din Ve Ahlak 1/26

2 Eğitimi, Müfredatlar, Eğitim Materyalleri, Okul Güvenliği, Okulların/Sınıfların Fiziki Durumu, Okullarda Sınıf Mevcutlarının Azaltılması Ve Öğrencilere Maddi Yardım konularındaki, Eğitim Öğretime Dair Görüşler Başlığı Altında; Okul Öncesi Eğitim, Zorunlu Eğitim, Kız Çocuklarının Okullaşması, Ortaöğretim, Özel Okullar, Yönlendirme Ve Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretime Geçiş Sistemi Ve Sınavları, Sınavlara Hazırlık Ve Üst Öğrenime Geçiş, Yüksek Öğrenim, Yaygın Eğitim, Özel Muhtelif Kurslar, Yurt Dışında Bulunan Vatandaşlarımızın Çocuklarının Eğitimi Ve Özel Eğitim konularındaki, Eğitim Çalışanlarına Dair Görüşler Başlığı Altında; Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Atamaları, Öğretmenin Statüsü, Öğretmenlerin Maaş, Ekders Ve Eğitime Hazırlık Ödeneği, Eğitim Çalışanlarının Atama Ve Yer Değiştirmeleri, Eğitimde İş Güvencesi ve Sendikalaşma, Emekli Öğretmenler Konularındaki, Üniversiteler Dair Görüşler Başlığı Altında; Güçlü Üniversiteler, Akademisyen Yetiştirme Sistemi konularındaki görüşlerine yer verilmiştir. 7 Haziranda yapılacak genel seçimlerin devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dileriz. Not: 1-Siyasi partilerin eğitimle ilgili tüm görüşlerine ilgili olduğu başlık altında kendi ifadeleriyle mutlaka yer verilmiştir. 2-Siyasi partiler meclis aritmetiğindeki varlıkları dikkate alınarak sıralanmıştır. 1.1-EĞİTİM POLİTİKALARI AKP BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM SİSTEMİNE DAİR GÖRÜŞLER: Ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak eğitimi insani kalkınmamızın odağına yerleştiriyoruz. Sömürgecilikten kaynaklanan sermaye birikimine ve zengin doğal kaynaklara sahip olmayan ülkemizin en önemli ekonomik güç unsurları özgürlükçü demokrasisi, iyi eğitilmiş dinamik insan kaynağı ve jeoekonomik açıdan eşsiz coğrafyasıdır CHP Eğitim politikalarını, öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve ilgili STK ların katılımıyla oluşturacağız. Eğitim sistemindeki değişikliklerin uzun erimli ve bütüncül planlanmasını sağlayacağız. 2/26

3 1.1.3-MHP HDP Bütün çocukların eğitim almaları sağlanacak. İdeolojik saiklerle ve özgürlükçü laiklik ilkesini ortadan kaldıran bir anlayışla okulları ayrıştıran uygulamasına son verilecek. Eğitim sistemi en baştan başlayarak Çocuğun Üstün Yararı gözetilerek yeniden yapılandırılacak. Eğitim sistemi özgürlükçü, laik ve bilimsel bir içerikte yapılandırılacak, anadili temelinde çok dilli hale getirilecek. Dezavantajlı ve ezilen cinsiyet gruplarının, sosyal sınıfların, halkların ve engellilerin üniversite eğitiminden eşit olarak yararlanabilmeleri için pozitif ayrımcılık ve kota politikası uygulanacak SAADET-BBP İTTİFAKI Eğitim, yüksek ahlaki ve manevi değerlere sahip, içinde bulunduğu topluma hizmet etme arzusu ile tutuşan, hak ve hukuka riayetkâr, mesleğinde başarılı insanlar yetiştiren bir en önemli hizmet alanıdır. Milli Eğitim Kurumu dünyanın içinde bulunduğu koşullara ayak uyduramıyor. Öğrencisi, öğretmeni, velisi, yöneticisi ve personeli ile herkesin onurunu koruyan, kişiliğini geliştiren, ana sınıfı öğrencisinden bakanına kadar herkesin bir parçası olmaktan kıvanç duyacağı, kendini mutlu, huzurlu hissedeceği bir yapıya kavuşması için köklü bir yeniden düzenlenmeye muhtaçtır. 1.2-MEB BÜTÇESİ AKP CHP Kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payını, OECD ve UNESCO nun ilgili normlarını esas alarak artıracağız. Erken çocukluk dönemi eğitimi, temel eğitim ve ortaöğretimde öğrenci başına yapılan harcamayı artıracağız. Her bölgenin eğitimdeki niteliksel ve niceliksel gereksinimlerini düzenli olarak tespit edip, eğitim kaynaklarının akılcı politikalarla ve hakça dağıtılmasını temin edeceğiz. Temel eğitimde okulların kendi bütçelerinin olacağı bir modele geçişi sağlayacağız MHP 3/26

4 1.2.4-HDP SAADET-BBP 1.3-MEB MERKEZ TEŞKİLATININ YAPISI ve YÖNETİCİ ATAMA SİSTEMİ AKP CHP MEB in daha saydam ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması için gereken yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. MEB in tüm ihalelerinin İnternet üzerinden izlenebilmesini sağlayacağız. Eğitim sistemi içerisinde merkez ve taşra birimleri arasındaki görev dağılımının netleştirilmesini sağlayacağız. Karar alma süreçlerinde, MEB in belirlediği standartlar çerçevesinde hareket etmek kaydıyla yetkiyi mümkün olan ölçülerde okullara vereceğiz. Okul yöneticilerinin ideolojik yaklaşımlarla atanmasına son vereceğiz MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 1.4-EĞİTİM KALİTESİ VE BAŞARININ ARTTIRILMASI AKP Devlet, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bedenî, ruhî ve zihnî donanımı için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür 4/26

5 1.4.2-CHP Bütün okullarda rehberlik servisinin bulunmasını sağlayacağız. Öğrenci başına düşen psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni sayısını OECD ülkeleri düzeyine yükselteceğiz. Tam gün eğitim sayesinde okulda geçen süre içerisinde öğrenim saatlerinin oranını azaltacağız. Okullarda öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere daha fazla yer verilmesini sağlayacağız MHP Çocuklarımızın manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemesine yardımcı olacak milli içerik zenginliğine sahip yayın, film ve benzeri eğitim araç ve gereçlerinin üretimi desteklenecek, kullanımı sağlanacaktır HDP SAADET-BBP İTTİFAKI Eğitimde öğrenci merkeze alınacaktır. Öğrencinin araştırma, yeni şeyler bulma ve keşfetme yetenekleri geliştirilecektir. Okul, öğrencilere adaleti, merhameti ve sorun çözmeyi öğretecektir. 1.5-MEB ŞURALARI AKP CHP MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI Milli Eğitim Şurasının yapısı daha fazla katılıma ve farklı görüşlere imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 5/26

6 1.6-DİN ve AHLAK EĞİTİMİ AKP CHP Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini seçmeli ders olarak düzenleyeceğiz. Farklı inanç gruplarının din eğitimi taleplerini karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Temel etik değerlerin eğitim sisteminin tamamına yayılması için gereken düzenlemeleri yapacağız MHP HDP Zorunlu din dersi uygulamasına son verilerek, her bir öğrencinin kendi inancı doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma hakkı gözetilecek. Sivil din eğitimi tümüyle serbest olacak. Dini inançların gereği olarak tercih edilen kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek SAADET-BBP İTTİFAKI Kur an kurslarının önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. 1.7-MÜFREDATLAR AKP CHP Temel eğitimin müfredatını bir bütün olarak hazırlayacağız ve okul öncesi eğitimi de içerecek şekilde 9 yıl kesintisiz olarak uygulanmasını sağlayacağız. Öğrencilerimizi uluslararası PISA değerlendirmelerinde en kısa sürede OECD ortalamasına ulaştırarak, nitelikli insan kaynağımızı zenginleştireceğiz. Özgürlükçü, eleştirel düşünceyi temel alan, demokrasi ve bilgi çağı ile uyumlu yeni bir müfredat oluşturacağız. Öğrencilere araştırma yapma ve takım çalışması içinde uyumlu çalışma alışkanlığını kazandırmaya yönelik düzenlemeler yapacağız. 6/26

7 Ders kitaplarının öğrenme-öğretme sürecine katkıda bulunabilmesi için gereken niteliklere sahip olmasını sağlayacağız. Müfredatı kadın erkek eşitliğini gözetecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Felsefe ve Demokrasi Kültürü derslerinin tüm okullarda okutulmasını sağlayacağız. İnkılap Tarihi dersinin liselerde Cumhuriyet Dönemi Tarihi olarak yeni ve zengin bir içerikle okutulmasını sağlayacağız. Güncel küresel sorunları ve uluslararası gelişmeleri müfredat kapsamına alacağız MHP HDP Eğitim müfredatı, ders kitapları ve diğer materyaller tekçi, cinsiyetçi ve şoven içerikten arındırılacak SAADET-BBP İTTİFAKI Devlet ilk ve orta öğretimde müfredatları belirlemek, standartları koymak ve denetlemekle yükümlü olacaktır. Müfredatlar kendi milli ve manevi değerlerimizle çelişmeye-cek şekilde yeniden düzenlenecektir. 1.8-EĞİTİM MATERYALLERİ AKP CHP MHP HDP Eğitimin niteliğini artıracak araç ve gereçler tüm okullara eşit bir biçimde sağlanacak, ders materyalleri çok dilli ve ücretsiz bir şekilde, doğal bir hak olarak öğrencilere ulaştırılacak SAADET-BBP İTTİFAKI 7/26

8 1.9-OKUL GÜVENLİĞİ AKP CHP Okul ve sosyal çevre güvenliğini sağlayacak, okullarda her türlü şiddetin önüne geçeceğiz. Okul kazalarının önlenmesi için, denetimden geçmemiş okulların öğretime açılmasına izin vermeyeceğiz. Öğrencileri okul kazalarına karşı sigortalayacağız MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 1.10-OKULLARIN/SINIFLARIN FİZİKİ DURUMU AKP CHP Her okulun yemekhanesi ve geniş bir bahçesinin olmasını sağlayacağız. Spor salonu, güzel sanatlar atölyesi, müzik salonu, toplantı ve tiyatro salonları olan okullar inşa edeceğiz. "Eve en yakın okul, en iyi okuldur" ilkesi doğrultusunda taşımalı eğitimi asgari düzeye indireceğiz. Tüm öğrenme ortamlarının fiziksel özelliklerini ve niteliklerini öğrenciye uygun ve öğrenme süreçlerini etkili hale getirecek şekilde düzenleyeceğiz. Okulların kütüphanelerini ve İnternet altyapılarını güçlendireceğiz MHP 8/26

9 HDP Var olan derslik sayısı 2 katına çıkarılacak, sınıf mevcudu yarıya düşürülecek. Bütün okullarda sabahçı, öğlenci uygulamalarına son verilecek, tekli eğitim sistemine geçilecek SAADET-BBP İTTİFAKI 1.11-OKULLARDA SINIF MEVCUTLARININ AZALTILMASI AKP CHP Okul sayısını, artan öğrenci sayısını karşılayacak şekilde artıracağız. Okullarda yaşanan derslik sıkıntısına son vereceğiz MHP Eğitimin tüm kademelerinde ve özellikle kentlerde sınıf mevcutları yirmi beş öğrencinin altına indirilecek ve zorunlu şartların dışında ikili eğitim uygulamasına son verilecektir HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 1.12-ÖĞRENCİLERE MADDİ YARDIM AKP CHP Yoksul öğrencilere, zorunlu eğitimi kapsayan tüm dönemler için aylık 240 TL eğitim desteği vereceğiz. Yoksul öğrencilerin öğrenim araç ve gereçlerini ücretsiz sağlayacağız. Aile Sigortası Programı kapsamında verilen eğitim desteklerini kız çocuklarının okula gönderilmesi ön koşuluna bağlayacağız. 9/26

10 Temel eğitimde tüm öğrencilerin tam gün eğitim veren okullara kavuşmasını sağlayacağız. Tam gün eğitim çerçevesinde tüm öğrencilere sıcak öğle yemeği vereceğiz MHP Eğitime katkı amacıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkının yüzde ellisine kadar oranda devletin katkıda bulunmasıyla bir eğitim hesabının açılmasını, biriken miktarın özellikle yükseköğretim aşamasında kullanılmasını öngören, aynı zamanda tasarrufu teşvik eden bir Eğitim Destek Hesabı oluşturulacak, devlet aile işbirliği ile eğitime güçlü bir destek mekanizması geliştirilecektir HDP Öğlen vakitlerinde öğrencilere yemek verilecek SAADET-BBP İTTİFAKI Orta ve yükseköğretimin her aşamasında maddi imkânları yetersiz olan öğrencilere burs verilecektir İlköğretim ve ortaöğretimde tam gün eğitim gören öğrencilere öğle yemeği verilmesi ve ücretsiz servis hizmeti sağla-nacaktır. 2.1-OKUL ÖNCESİ EĞİTİM AKP CHP İKİNCİ BÖLÜM EĞİTİM ÖĞRETİME DAİR GÖRÜŞLER Toplumsal eşitsizliklere son vermek için tam gün ve ücretsiz okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız. 6 yaş grubu (60 ayı tamamlamış olanlar) için okul öncesi eğitimde okullaşma oranını % 100 e ulaştıracağız. Okul öncesi eğitimde, yalnızca tanımlanmış standartlara uygun öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız MHP Okul öncesi eğitim 4-5 yaş grubundaki nüfus için tedricen zorunlu hale getirilerek zorunlu eğitimin suresi 13 yıla çıkartılacaktır. 10/26

11 2.1.4-HDP Tüm mahallelere kreş ve anaokulu açılacak, kreşler 7/24 hizmet verecek. Kamuya ait kreş ve anaokullarının tümünde engelli çocukların da bulunması sağlanacak SAADET-BBP İTTİFAKI 2.2-ZORUNLU EĞİTİM AKP CHP Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl temel eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan eğitim sistemini hayata geçireceğiz. 13 yıl süreli, tam gün, nitelikli ve ücretsiz zorunlu eğitimi her çocuğumuz ve gencimiz için mümkün kılacağız MHP Zorunlu eğitimin suresi 13 yıla çıkartılacaktır HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 2.3-KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASI AKP CHP Kız çocuklarının okullaşma oranlarının istikrarlı bir şekilde artması için gereken önlemleri alacağız. 11/26

12 Eğitim politikalarımızda, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını ve kadınların toplumsal konumunun iyileştirilmesini hedef alacağız. Eğitimle, kadınların güçlendirilmesini sağlayacağız. Karma eğitimden ödün vermeyeceğiz MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 2.4-ORTAÖĞRETİM AKP CHP Ortaöğretimde tam okullaşma düzeyine ulaşmayı hedefleyeceğiz. Öğrencilerin farklı niteliğe sahip okullar arasında ayrıştırılmasına son vereceğiz. Farklı okul türleri arasındaki kalite uçurumlarını giderecek, tüm öğrencilerin temel yeterlikleri edinmesini esas alacağız. Eğitim programları arasında esnek geçişleri mümkün kılacağız. MEB in, öğrencilerin gereksinim ve tercihlerini hiçe sayarak yönlendirme yapmasına son vereceğiz. Akademik liselerde, Merkezi Lise Bitirme Sınavı nı (MLBS) uygulamaya koyacağız MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 12/26

13 2.5-ÖZEL OKULLAR AKP CHP Devlet okulları ile özel okullar arasındaki sosyo-ekonomik temelli ayrışmayı azaltacağız MHP Özel okullar akademik başarı performanslarına göre, öğrenciler ise gelir seviyeleri ve başarı performanslarına göre farklı teşvik unsurları ile desteklenerek nitelikli ve adil bir eğitim hizmet sunumu gerçekleştirilecektir HDP SAADET-BBP İTTİFAKI Kamu ve özel vakıfların eğitim ve öğretime katkıları sağlanacaktır. Anayasaya ve yasalara aykırı olmamak kaydıyla her düzeyde ve alanda eğitim ve öğretim kurumlarının açılması serbest olacaktır. 2.6-YÖNLENDİRME VE MESLEKİ EĞİTİM AKP CHP Ortaokul döneminde, öğrencilerin, meslekler hakkında bilgilendirilmelerini ve sınırlı sayıda seçmeli mesleki ders alabilmelerini sağlayacağız. Meslek eğitimini dokuz yıllık (1+8) temel eğitim tamamlandıktan sonra, ortaöğretim aşamasında başlatacağız. Kapsamlı bir mesleki eğitim reformu gerçekleştireceğiz. İlköğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, öğretmenlerinin değerlendirmeleri ve ebeveynlerinin onayıyla meslek liselerine sınavsız girişine olanak tanıyacağız. Mesleki eğitimde, meslek liseleri ile meslek yüksekokulları arasında uyumu ve devamlılığı esas alacağız. 13/26

14 Meslek liseleri ile yükseköğretim bünyesinde eğitim veren meslek okullarının yönetim bütünlüğünü sağlamak amacıyla merkezi bir eşgüdüm kurumu oluşturacağız. Mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçişi tamamen sınavsız yapacağız. Meslek Eğitimi Çalışma Yaşamıyla Birlikte Gelişecek Sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde, OSB lerde ve Sanayi Sitelerinde çıraklık merkezi ve yatılı meslek liseleri kuracağız. Meslek okullarında okuyan gençleri tam zamanlı sigortalı statüsüne yükselteceğiz. Meslek okullarının bölgelerindeki ekonomiyle bütünleşmiş, esnek bir yapıya sahip olmalarını sağlayacağız. Meslek odaları, sendikalar ve iş dünyasının kendi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek okullarına en üst düzeyde destek olmalarını sağlayacak yeni bir örgütlenme modeli geliştireceğiz. Yeni mesleki eğitim sistemi yapılanmasını; arazi tahsisi, çeşitli vergi muafiyetleri gibi kolaylıklar yanında, kamu kaynakları aracılığıyla da doğrudan destekleyeceğiz. Meslek okullarında diplomaya yönelik programlar yanında yetişkinleri de kapsayacak daha kısa süreli sertifika programları ve çeşitli kursların bulunmasını sağlayacağız MHP Ekonominin ihtiyacı olan ara insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla orgun ve yaygın meslekî-teknik eğitime ve beceri kazandırıcı eğitime ağırlık verilecek, eğitim programları meslek standartlarına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir. İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin orta öğretim içindeki payı yükseltilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. Iş hayatı ile meslekî ve teknik eğitim arasında ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilecektir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün, yine sanayinin talepleri doğrultusunda yetiştirilebilmesi için mesleki eğitim programlarının içeriklerinin belirlenmesinde, eğitim hizmet sunumunda, rehberlik ve yönlendirmesinde, sanayi ve ihtisas bölgelerinin, odaların etkinliği artırılacaktır HDP İstihdam odaklı yeni yaşam atölyeleriyle iş garantili mesleki eğitim ve meslek edindirme programları hayata geçirilecek SAADET-BBP İTTİFAKI 2.7--SINAVLARA HAZIRLIK VE ÜST ÖĞRENİME GEÇİŞ 14/26

15 2.7.1-AKP CHP İlköğretimini tamamlayan öğrencilere yetenek ve eğilimleri doğrultusunda akademik veya mesleki eğitime devam etme tercihi sunacağız. Öğrencilerin mesleki eğitim veya akademik eğitim tercihini ebeveynleriyle ve rehber öğretmenlerle birlikte yapmasını sağlayacağız. Ortaöğretime geçiş sistemini bilimsel ve tutarlı bir temele oturtacağız. İlköğretimini tamamlayan öğrencilere yetenek ve eğilimleri doğrultusunda akademik veya mesleki eğitime devam etme tercihi sunacağız. Öğrencilerin mesleki eğitim veya akademik eğitim tercihini ebeveynleriyle ve rehber öğretmenlerle birlikte yapmasını sağlayacağız MHP Sınav sistemleri örgun eğitim programlarına paralel hale getirilecek, dershanelerin, ilk ve orta öğretim kurumlarının işlevlerini üstlenmesi önlenecektir. Dershanelerin özel okullara dönüşmesi teşvik edilecektir HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 2.8-YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ VE ÜNİVERSİTE SINAVLARI AKP CHP Ortaöğretim başarı puanını akademik ortalama ve MLBS sonucunu dikkate alarak belirleyecek ve üniversiteye yerleştirmede etkisini artıracağız. Üniversitelerin tercihlerinin de etkili olacağı bir üniversiteye yerleştirme modeli uygulayacağız. Ortaöğretimin son yılında aynı nitelikte iki yerleştirme sınavı gerçekleştirerek öğrencilerin üniversiteye yerleştirme puanının, bu sınavlar arasında en başarılı oldukları sınava göre belirlenmesini sağlayacağız. 15/26

16 2.8.3-MHP Üniversite giriş sınavı kaldırılacak, bunun yerine, ilköğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak Olgunlaşma sınavını esas alan ve fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacaktır HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 2.9-YÜKSEKÖĞRENİM AKP CHP YÖK ü kaldıracağız. Üniversitelerin bilimsel, idari ve mali özerkliklerini koruyacak şekilde, eşgüdümü sağlamakla yükümlü yeni bir üst kurul oluşturacağız. Üst kurulun esas işlevini yükseköğretimde eşgüdümü sağlamak ve yükseköğretim planlaması yapmak olarak tanımlayacağız. Devletin yükseköğretimdeki rolünü üniversitelerin yönetimini ve işleyişini belirlemek yerine, genel hedefleri belirleme ve sonuçları değerlendirmekle sınırlayacağız. Üniversitelerin yönetim süreçlerinde saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine göre hareket etmelerini güvence altına alacağız. Kurumsal özerklik ilkesini güçlendirerek üniversiteler üzerindeki merkeziyetçi baskıyı kaldıracağız. Akademik yapı ve ortaöğretimden yükseköğretime geçişin esaslarını belirleme yetkisini oluşturulacak üst kurula vereceğiz. Üniversitelerin akreditasyon süreçlerinin özerk bir yapı eliyle yürütülmesini sağlayacağız. Siyasi otoritenin, üniversitenin özerkliğine, tarihten gelen misyonu ve kendine özgü konumuna ve akademik özgürlüğüne saygılı olmasını güvence altına alacağız. Öğrenci konseylerinin hem fakülte düzeyinde hem de üniversite senatolarında temsil edilmesi yoluyla öğrencilerin üniversite yönetimine katılmalarının önünü açacağız. 16/26

17 Yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının üniversitelerin arasında hangi ölçüt ve esaslara göre dağıtılacağını açık ve şeffaf bir biçimde ilan edeceğiz. Kaynak tahsisinde üniversitelerin belirlediği ihtiyaçları esas alacağız. Üniversitelere ilave kaynak yaratma ve kaynakları kullanma konusunda geniş yetkiler tanıyacağız. Fasıl ve kalemlerden oluşan bütçe yerine torba bütçe uygulamasını getireceğiz MHP Üniversitelerin; ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten, toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm üreten, dünya üniversiteleriyle yarışan eğitim kurumları hâline getirilmesi esas olacaktır. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve geliştirme, toplumu bilgilendirme gibi geleneksel fonksiyonları yanında bilgiyi sanayileştiren ve ticarileştiren bir yapıda olmaları temin edilecektir. Üniversitelerin bulundukları yörelerin potansiyellerine de uygun şekilde uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Etkin bir kalite değerlendirme ve denetim sistemi oluşturularak özel üniversite kurulması teşvik edilecektir HDP Partimiz özgür düşüncenin, akademik üretimin, insan ve doğa yararına bilimsel çalışmaların geliştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlayacak. Üniversitelerin özgür, demokratik yapılanmasını, eğitim, öğretim ve idari özerkliğini hayata geçirecek. YÖK ün yerine üniversiteler arası ilişki ve bilgi akışını sağlayacak bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Kampüs içerisinde yurt, çamaşırhane, kütüphane, kültür merkezi, spor salonu gibi yaşam alanlarında üniversite yaşayanları için ücretsiz hizmet sunulacak. Burs ve katkı payı ödemeleri bütün öğrencilere karşılıksız verilecek ve burs miktarları artırılacak. İkinci öğretimdeki katkı payları ve öğrenim ücretleri kaldırılacak. Homofobi, transfobi ve bifobiden arınmış cinsiyetsiz ve engelsiz kampüsler kurulacak SAADET-BBP İTTİFAKI Üniversitelerin asli görevi olan eğitim, araştırma, uygulama, bilgi üretme ve yayma işini sağlıklı şekilde yapabilmeleri için özgür bir ortam ve siyasi baskı ve vesayetten uzak, işleyen bir idari yapı oluşturulacaktır. Üniversitelerin hizmetlerini verimli şekilde yerine getirmeliri için ilave kaynaklar bulunacaktır. YÖK kaldırılacak, yükseköğretim konusunda devlete düşen görevleri yapmak ve üniversiteler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Üniversitelerarası Kurul un yapısı yeniden düzenlenecektir. Üniversite yönetimlerinin yapısı şeffaflık, hesap verebilir ve katılımcılık esaslarına göre gözden geçirilecektir. Ayrıca; Üniversite öğrencilerimize, gönüllülük esasına göre, burs karşılığı yarı zamanlı danışman/rehber olarak çalışma imkânı sunulacaktır. 17/26

18 Şehir gezileri, proje çalışmaları, kültür-sanat etkinliklerini takip gibi hususlarda ilk, orta ve lise öğrencilerine yol-yöntem gösterecekler. Bu yolla, öğrencilerimiz daha nitelikli yetişecekleri gibi, bozucu etmenlerden ve kötü alışkanlıklardan da uzak kalacaklardır 2.10-YAYGIN EĞİTİM AKP CHP MHP Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde e-öğretim dahil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânları geliştirilecek, fertlerin seçme, planlama ve programlama, ayırt edebilme, analiz ve sentez yapabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi ve yenilikleri öğrenmesi sağlanacak, gençlere beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır HDP SAADET-BBP Halk eğitimine önem verilecek; bu konuda sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin eğitime katkılarının önündeki engeller kaldırılacaktır 2.11-ÖZEL MUHTELİF KURSLAR AKP CHP MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 18/26

19 2.12-YURT DIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ AKP CHP MHP Yurt dışındaki Türk çocuklarının milli kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için sağlanan eğitim imkânları artırılacaktır HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 2.13-ÖZEL EĞİTİM AKP CHP Tüm okullarda engelli öğrenciler için gerekli altyapı düzenlemelerini gerçekleştireceğiz MHP Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanımlanması, sınıflandırılması, özel eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması ve denetlenmesi ile eğitim programlarının günün ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmesi sağlanacaktır. Özel eğitim hizmetleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkinleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. Özel eğitim öğretmeni ve yardımcı personeli yetiştirilmesine önem verilecektir. Ustun zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim imkânlarına kavuşturulması sağlanacak, bu öğrencilere yönelik stratejik bir kariyer planlaması ve yönlendirme sistemi geliştirilecektir HDP 19/26

20 SAADET-BBP İTTİFAKI Engellilerin eğitimine önem verilecek, bunun için mevcut kurumların çalışması teşvik edilecek, ihtiyaca göre yeni ku-rumlar geliştirilecek ve desteklenecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇALIŞANLARA DAİR GÖRÜŞLER: 3.1-ÖĞRETMEN YETİŞTİRME AKP CHP MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI 3.2-ÖĞRETMEN ATAMALARI AKP CHP Ücretli öğretmen uygulamasına son vereceğiz. Tüm öğretmenleri kadrolu olarak atayacağız. Öğretmenlerin devlet kadroları içindeki statüsünü, ek göstergelerini ve ek ders ücretlerini yükselteceğiz. Aday öğretmenlerin, devlet memurlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayacağız. 20/26

21 Öğretmen atamalarında, kayırma ve kadrolaşma amaçlı sözlü sınavları kaldıracak, başarı ve liyakati esas alacağız. Öğretmenlerin sosyal yaşantılarını ve eğitimlerini olumsuz etkileyen mevcut sınav sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu kadrolu atamayla çözeceğiz. 140 bine yaklaşan öğretmen açığını kapatacağız. Birleştirilmiş sınıflı okullardaki 50 bine yakın öğretmen ihtiyacını karşılayacağız MHP Atanmayı bekleyen öğretmenler sorununun çözüme kavuşturulması için öncelikle öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul bırakılmayacak, derslik ihtiyacı tamamlanacak ve atanamamış tüm öğretmenlerin atamaları kademeli olarak yapılacaktır HDP Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerekli altyapı koşulları sağlanarak gerçekleştirilecek İnsan onurunu zedeleyen ücretli öğretmenlik uygulaması lağvedilecek, tüm ücretli öğretmenler kadroya alınacak SAADET-BBP İTTİFAKI Sayıları yüz binleri bulan ve kamuoyunda atanamayan öğ-retmen olarak nitelenen öğretmen adaylarımızın sorun-ları çözülecek; objektif ölçütlere göre atamaları gerçekleştirilecektir. 3.3-ÖĞRETMENİN STATÜSÜ AKP CHP Öğretmenliği yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getireceğiz. Öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunan tüm yüksekokul ve fakülteleri fiziki, mali ve akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız. En başarılı öğrencilerin Eğitim Fakülte ve Bölümlerini tercih etmelerini sağlayacak tüm politikaları hayata geçireceğiz. Öğretmen yetiştirmede temel yeterliliklerin değerlendirilmesini sağlam bir zemine oturtacağız. Formasyon eğitiminde özel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitimini de gözetecek bir pedagojik donanımı tüm öğretmenlere kazandıracağız. 21/26

22 Öğretmen yetiştirmede uygulama ve staj yapma olanaklarını artıracağız. AB standartları uyarınca Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini yeniden hazırlayacak ve uygulayacağız. Meslek içi eğitim seminerlerini, eğitimcilerin görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağız. Yaşa bakmaksızın, isteyen tüm öğretmenlere lisansüstü ve doktora eğitimi için burs sağlayacağız MHP HDP SAADET-BBP İTTİFAKI Meslek olarak öğretmenliğin saygınlığı artırılacaktır. Öğretmenlerimiz ekonomik sorunlardan kurtulmuş olarak kendilerine ve öğrencilerine daha fazla zaman ayırabilecekler, öğrencileriyle daha yakinen ilgilenebilecekler 3.4-ÖĞRETMENLERİN MAAŞ, EKDERS VE EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ AKP CHP Öğretmenlerin özlük haklarını özel bir yasayla güvence altına alacağız MHP Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmaları sağlanacaktır. Cağın bilgileriyle donanımlı öğretmen ve öğretim üyesi yetiştirilecek, bu meslekler cazip hale getirilecektir Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatları yükseltilecek, Eğitime hazırlık ödeneği artırılarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de yansıtılacaktır HDP Eğitim emekçilerinin insanca ve mesleğe yakışır bir ücret almaları sağlanacak SAADET-BBP İTTİFAKI Öğretmenlerin maaşları ve özlük hakları iyileştirilecektir. 22/26

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 1 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 11 UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ 14 ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 18 HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ 25 GÜÇLENDİRİLMİŞ

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 1 GİRİŞ Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor.

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PUSULA ÅÃC:Ã9>FP7C7D?

PUSULA ÅÃC:Ã9>FP7C7D? PUSULA 09 1 ÅÃC:Ã9>FP7C7D? CUMHURİYET HALK PARTİSİ nin Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerinde 21 Öncelikli Program 1. Kentlerde yaşam kalitesi yükselecek, yaşam daha kolay, daha güzel olacak 2. Barınma hakkı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2011 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 2 SUNUŞ 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı