ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı II

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... VII 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hazırlık Çalışması Stratejik Amaçlar ve Hedefler DURUM ANALİZİ Tarihçe Mevcut Bölümler ve Programlar Yerleşim Durumu Fiziksel Altyapı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yönetim Organları Organizasyon Şeması Personel ve Kadro Durumu Öğrenci Sayısı Teknoloji Mali Durum Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Fırsatlar Tehditler GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler. 29 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı III

4 3.4 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME 35 Ç.Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ 37 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı IV

5 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo Stratejik plan komisyonu... 2 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler... 3 Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi 5 Tablo 4.Yüksekokulumuz bölümleri ve programları...6 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri... 7 Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler... 8 Tablo 7. Sosyal alanlar... 8 Tablo 8. Diğer alanlar... 8 Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler Tablo yılı proje sayısı Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı Tablo 12. Paydaş analizi Tablo 13. Yüksekokul yönetimi Tablo 14. Yüksekokul Kurulu Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu Tablo 16. Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı Tablo 19. Akademik personel kadro durumu Tablo 20. Akademik personel sayısı.. 17 Tablo 21. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı Tablo 22. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı Tablo 25. İdari personel kadro durumu Tablo 26 Yıllara göre programların öğrenci sayısı Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları 19 Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre yabancı uyruklu öğrenci sayısı 21 Tablo 31. Yıllara göre programlarımız yatay geçiş ile gelen-giden öğrenci sayısı Tablo 32. Değişim programlarıyla gelen-giden öğrenci sayısı Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı V

6 Tablo 33. Ağ cihazları Tablo 34. Yüksekokulumuz hizmetine sunulan yazılımlar Tablo 35. Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları ve kullanım amaçları Tablo 36. Bütçe giderleri Tablo 37. Bütçe gelirleri Tablo 38. Bütçe giderleri. İkinci Öğretim Tablo 39. Stratejik amaçlar, hedefler ve stratejiler Tablo 40. Performans göstergeleri Tablo 41. Beş yıllık gelir tahmin tablosu Tablo 42. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri 34 Tablo 43. Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı tarihleri Tablo 44. Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri..37 Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması 15 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı VI

7 ÖNSÖZ Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurumsal kimliğini koruma, yüceltme, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti temel hedefimizdir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kaliteli bir eğitim için gerekli altyapı, imkan ve eğitim ortamına sahibiz. Eleştirel düşünebilen, sorumluluğunun bilincinde nitelikli mezunlar yetiştirerek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunarak önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyoruz. Yüksekokulumuzda, tüm akademik ve idari birimlerinin katılımı ile belirlenen stratejik hedeflerimiz, faaliyetlerimiz ve projelerimiz, tüm çalışanlarımızla birlikte en iyi şekilde gerçekleştirilecektir. Bu stratejik plan, zayıf ve güçlü yönlerimizin farkında olmamızı, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi ve tehditlere karşı önlem almamızı sağlayacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, Yüksekokulumuzu daha ileriye taşıyacağımız inancındayım. En iyi dileklerim ve saygılarımla. Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı VII

8 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 1

9 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.1 Hazırlık Çalışması Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ile istenilen Stratejik Plan, bu tarihten itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuz dönemi Stratejik Planlama komisyonu kurulmuştur Stratejik plan komisyonu Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo Stratejik plan komisyonu. SN ADI VE SOYADI GÖREVİ 1 Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür Başkan 2 Prof. Dr. Akgün Yaman Müdür Yardımcısı, Üye Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı 3 Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Müdür Yardımcısı Üye 4 Prof. Dr. H. Murat Gündüz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Üye 5 Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Üye 6 Doç. Dr. Ahmet Sebe Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Üye 7 Ünal Güven Yüksekokul Sekreteri Üye 8 Turgut Dilber Ayniyat Saymanı Üye 1.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Stratejik planlama ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun misyon ve vizyonu doğrultusunda, yıllarına ait strateji ve hedeflerinin oluşturulması, takip edilmesi, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dokümanın hazırlanmasında Çukurova Üniversitesi nin stratejik planından yararlanılmıştır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedefleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2

10 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler. AMAÇ HEDEF A.1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ A.2. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.1.1. Eğitim-öğretim programların açılması, iyileştirilmesi ve güncellenmesi H.1.2.Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi H.2.1.Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması H.2.2.Akademik personel niteliğinin arttırılması H.2.3.Ulusal ve uluslararası akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi A.3. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.3.1.İdari personelin memnuniyetinin arttırılması H.3.2.İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması A.4. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun arttırılması A.5. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK H.5.1. Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi H.5.2. Akademik ve idari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi A.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK H.6.1. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi A.7. ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ H.7.1. Eğitim-öğretim programlarımızın tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi H.7.2.Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasının sağlanması A.8. BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI H.8.1.Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının arttırılması H.8.2.Bilimsel yayın sayısının arttırılması A.9. TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ H.9.1. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi H.9.2. Sağlık ve sosyal sorumluluk projelerinin yapılması A.10. STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI H Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 3

11 2. DURUM ANALİZİ Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 4

12 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihçe Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun tarih ve 1800 sayılı kararıyla kurulan Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim döneminde, Anestezi, Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Programları açılmış ve 51 öğrenci ile eğitime başlanmıştır eğitim-öğretim döneminde açılan Hemşirelik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarıyla birlikte program sayısı 5 e ulaşmıştır eğitim-öğretim döneminden itibaren Hemşirelik Programına öğrenci kontenjanı ayrılmadığından, bu programın faaliyeti sona erdirilmiştir. Türkiye de ilk defa Yüksekokulumuz bünyesinde Diş Teknik Sekreterliği Programı açılmış ve eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/2 ve 43/b maddeleri uyarınca, Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle aşağıda belirtilen eski bölüm ve programlar karşılarında gösterilen bölüm ve programlarla eşdeğer kabul edilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi. ESKİ DURUM YENİ DURUM BÖLÜM PROGRAM BÖLÜM PROGRAM Sağlık Programları Anestezi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Sağlık Programları Radyoloji Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Programları Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Programları Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sekreterlik Sağlık Programları Diş Teknik Sekreterliği Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı eğitim-öğretim dönemi itibariyle Yüksekokulumuzda Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ikinci öğretim programları açılmıştır eğitim-öğretim döneminde Fizyoterapi Programı açılmıştır. Böylece Yüksekokulumuzda 6 normal öğretim, 4 de ikinci öğretim programı olmuştur. Yükseköğretim Kurulu nun 15/02/2013 tarihli ve sayılı yazısı ile Yüksekokulumuz ile Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tek çatı altında birleştirilmiş ve eğitimöğretim yılında Diş Protez Teknolojisi, İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı Programları Yüksekokulumuz bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 5

13 Yüksekokulumuz akademik yılından itibaren 4 bölüm altında 9 program normal öğretimde, 4 program ise ikinci öğretimde olmak üzere toplam 13 programla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir Mevcut Bölümler ve Programlar Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri, Dişçilik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bakım Hizmetleri olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümüne bağlı 5 normal öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım), 4 de ikinci öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) bulunmaktadır. Dişçilik Hizmetleri Bölümünde 2 program (Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi), Terapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bağlı 1 program (Fizyoterapi), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde ise 1 program (Yaşlı Bakımı) bulunmaktadır. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları Tablo 4 de, bölüm başkanları ve program koordinatörleri ise Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 4. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları. BÖLÜM PROGRAM (NORMAL ÖĞRETİM) PROGRAM (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İlk ve Acil Yardım 2. Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi 3. Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 4. Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 6

14 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri. BÖLÜM BAŞKANI VE PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkanı Anestezi Program Koordinatörü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Koordinatörü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Ağız ve Diş Sağlığı Program Koordinatörü Diş Protez Teknolojisi Program Koordinatörü Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Fizyoterapi Program Koordinatörü Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Yaşlı Bakımı Program Koordinatörü ADI VE SOYADI Prof. Dr. H. Murat Gündüz Prof. Dr. Hayri Özbek Prof. Dr. Süreyya Soyupak Prof. Dr. Akgün Yaman Prof. Dr. İsmail Günay Yrd. Doç. Dr. Azade Sarı Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Emre Benlidayı Öğr. Gör. Elif Figen Koçak Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Doç. Dr. Ahmet Sebe Öğr. Gör. Ayşe İnel Manav 2.3. Yerleşim Durumu Yüksekokulumuz Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Yüksekokulumuzun kuruluşundan itibaren ÇÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve İmmünoloji Bilim Dalı ile ortak kullandığımız binada yürütülmektedir. Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birleşmemiz nedeniyle eğitim-öğretim yılından itibaren Eczacılık Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği ile ortak kullanılan bir binanın iki katı ek bina olarak Yüksekokulumuza tahsis edilmiştir Fiziksel Altyapı Tıp Fakültesi birimleri ile ortak kullandığımız binanın giriş katı ve üçüncü katının bir bölümü Yüksekokulumuza ayrılmıştır. Giriş katta (1600 m 2 ) yönetim büroları (4 oda), idari personel büroları (4 oda), akademik personel odası, toplantı salonu, fotokopi odası, 1 adet amfi, 1 adet derslik, kantin, öğrenci dinlenme ve okuma salonu, akademik ve idari personel dinlenme alanı, depo, teknik oda, kazan dairesi, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Üçüncü katta (800 m 2 ) ise, 5 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, arşiv, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri ile ortak kullandığımız ek binamızın giriş katında (800 m 2 ) 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 2 adet derslik, 2 adet Diş Protez Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Alçı Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Döküm Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Porselen Laboratuvarı, tuvaletler bulunmaktadır. Ek binanın birinci katında (800 m 2 ) ise 1 adet İlk ve Acil Yardım Uygulama Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 7

15 Salonu, 1 adet Yaşlı Bakımı Uygulama Salonu, yönetim büroları (2 oda), akademik personel büroları (7 oda), idari büro (1 oda), çay odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun kapalı alanı ana bina 2400 m 2, ek bina ise 1600 m 2 olmak üzere toplam 4000 m 2 dir. Her iki binada da bulunan amfi, derslik, uygulama salonlarımızda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Merkezi sistem kalorifer ile ısınan Yüksekokulumuzun, büroları, eğitim ve dinlenme alanları klimalıdır. Yüksekokulumuzun eğitim alanları, derslikleri, sosyal ve diğer alanları kapasitelerine göre Tablo 6-8 de gösterilmiştir. Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE EĞİTİM ALANI (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Amfi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Laboratuvar Uygulama Salonu Toplam Tablo 7. Sosyal alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE SOSYAL ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Kantin Öğrenci Dinlenme Odası Akademik Personel Dinlenme Odası Akademik ve İdari Personel Dinlenme Alanı Çay Odası Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 8

16 Tablo 8. Diğer alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE DİĞER ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Yönetim Bürosu Akademik Büro İdari Büro Toplantı Odası Arşiv Fotokopi Odası Teknik Oda Depo Kazan Dairesi Toplam Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Yüksekokulumuz stratejik plan çalışmalarını kalite geliştirmeye yönelik akademik çalışmalarla faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri dört faaliyet alanında incelenmiştir (Tablo 9). Bu alanlar; Eğitim-öğretim Araştırma Yönetim süreçleri ve idari hizmetler Toplumla, sektörle ve uluslararası ilişkilerdir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 9

17 Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler. Faaliyet Alanı-1. Eğitim-Öğretim Ürün/Hizmet-1.1. Önlisans Eğitimi Faaliyet Alanı-2. Araştırma Ürün/Hizmet-2.1. Bilimsel Bilgi Ürün/Hizmet-2.2. Danışmanlık Faaliyet Alanı-3. Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetleri Ürün/Hizmet 3.1. Mali mevzuat bilgilendirme ve uygulama Ürün/Hizmet 3.2. İdari mevzuat bilgilendirme ve uygulama Faaliyet Alanı-4. Toplum ve Sektörle/Uluslararası İlişkiler Ürün/Hizmet 4.1. Sağlık Hizmetleri Ürün/Hizmet 4.2. Eğitim (Konferanslar, seminerler vb.) Ürün/Hizmet 4.3. Diğer hizmetler (Bilim, Kültür vb.) Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 10

18 2.7. Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulumuzda2013 yılında proje (Tablo10) yapılmamış olup, yayımlanan makale ve bildiri sayısı Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo yılı proje sayısı. Önceki Yıldan Yıl İçinde Toplam Yıl İçinde Toplam PROJELER Devreden Proje Eklenen Proje Tamamlanan Proje Ödenek TL Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK Avrupa Birliği Bilimsel Araştırma Projeleri Diğer TOPLAM Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı. YAYIN SAYI Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler 10 Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 4 Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI-SCI-Expanded) Yayımlanan Makaleler 7 Kitap Bölümü 2 Kitap Basımı - TOPLAM 24 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 11

19 2.8. Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yüksekokulumuzun iç paydaşları Çukurova Üniversitesi öğrencileri, akademik personeli, idari personeli, sözleşmeli personel, işçiler ve velilerdir. Dış paydaşları ise Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, meslek odaları, toplum ve sanayi kuruluşları olarak belirlenmiş ve detaylı bir şekilde Tablo 12 de gösterilmiştir. İç Paydaşlar (İP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşlar (DP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet Alanlar (H): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet alanlar dış paydaşların alt kümesidir. Stratejik planda paydaşlık ilişkileri Temel Ortak (T), Stratejik Ortak (S) ve Hizmet Alanlar (H) şeklinde önem derecesine göre (5 çok güçlü, 1 çok zayıf) belirlenmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 12

20 Tablo 12. Paydaş analizi. PAYDAŞLAR PAYDAŞ GRUBU PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ ÖNEMİ Ç.Ü. Rektörlüğü İP T 5 Akademik Personel İP T 5 İdari Personel İP T 5 Öğrenci İP T/H 5 Öğrenci Aileleri DP H/S 3 Mezunlar DP S/H 3 Tıp Fakültesi İP T 5 Diş Hekimliği Fakültesi İP T 5 Adana Sağlık Yüksek Okulu İP T 5 Kredi ve Yurtlar Kurumu DP S 2 YÖK DP T/S 5 ÖSYM DP T/S 5 Üniversitelerarası Kurul DP T/S 5 Diğer Üniversiteler (Yurt İçi) DP S/H 4 Diğer Üniversiteler (Yurt Dışı) DP S/H 4 Sağlık Bakanlığı DP S 5 Milli Eğitim Bakanlığı DP S 5 Kamu Hastaneleri DP H 5 Özel Hastaneler DP H 5 DPT DP S 5 TÜBİTAK DP S/T 5 Sivil Toplum Örgütleri DP S 3 Sanayi ve Meslek Odaları DP S 4 Medya Kuruluşları DP S/H 4 Çukurova Öğretim Elemanları Derneği DP S 4 Hasta, Hasta Yakınları DP S/H 4 İP: İç Paydaş, DP: Dış Paydaş, T: Temel Ortak, S: Stratejik Ortak, H: Hizmet Alanlar. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 13

21 2.9. Yönetim Organları Yüksekokulumuz yönetimi, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerimiz Tablo de gösterilmiştir. Tablo 13. Yüksekokul yönetimi. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri ADI VE SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Ünal Güven Tablo 14. Yüksekokul Kurulu. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Terapi ve Rehabilitasyon Başkanı Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı ADI VE SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Prof. Dr.H. Murat Gündüz Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Doç. Dr. Ahmet Sebe Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü Öğretim Üyesi ADI ve SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Prof. Dr.H. Murat Gündüz Prof. Dr. İsmail Günay Yrd. Doç. Dr. Toğrul Nağıyev Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 14

22 2.10. Organizasyon Şeması Yüksekokulumuz organizasyon şemasında Müdür ve Müdüre bağlı olarak iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Müdür yardımcılarımızdan biri idari diğeri ise eğitimden sorumludur. Yüksekokulumuzdaki bölüm başkanları, bölümlerdeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerden sorumludur. Program koordinatörleri ise bağlı oldukları bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak görev yaparlar. Yüksekokulumuzdaki idari ve yardımcı hizmet personelinin bağlı bulunduğu Yüksekokul Sekreteri, okulumuzun idari, mali, teknik ve yardımcı hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Akademik personel ise program koordinatörleri, bölüm başkanları, müdür yardımcıları ve müdür ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. Yüksekokulumuz organizasyon şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması. MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ İŞLERDEN SORUMLU) MÜDÜR YARDIMCISI (EĞTİMDEN SORUMLU) YÜKSEKOKUL SEKRETERİ BÖLÜM BAŞKANLARI İDARİ İŞLER-MALİ İŞLER- ÖĞRENCİ İŞLERİ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ AKADEMİK PERSONEL Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 15

23 2.11. Personel ve Kadro Durumu Yüksekokulumuzda 12 akademik personel, 13 idari personel ve 3 geçici işçi olmak üzere toplam 28 kişi ile eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuz personel durumu Tablo de gösterilmiştir. Tablo 16. Yıllara göre akademik personel sayısı. Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Toplam Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam Akademik Personel Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Akademik Personel Tablo 19. Akademik personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Profesör Doçent 1-1 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 7-7 Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 16

24 Tablo 20. Akademik personel sayısı. Akademik Personel Yüksekokulumuz Kadrosundaki Görevlendirme Toplam Kadro Profesör - 6 (1 * + 5**) 6 Doçent 1 2** 3 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 7-7 Toplam *: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20-b maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12-b maddesine göre Yüksekokulumuzda görevli. **: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 13/b-4 maddesi ile Yüksekokulumuzda görevli. Tablo 21. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 22. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu. Eğitim Durumu İdari Personel (Kişi) Geçici İşçi (Kişi) Toplam İlköğretim 3-3 Ortaöğretim Ön Lisans Lisans 1-1 Yüksek Lisans 1-1 Doktora 1-1 Toplam Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 17

25 Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 25. İdari personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1-1 Teknik Hizmetler Sınıfı 2-2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara göre normal ve ikinci öğretim programlarındaki öğrenci sayısı Tablo 26 de verilmiştir. Tablo 26. Yıllara göre programların öğrenci sayısı. PROGRAM NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi Program Açılmamıştı İlk ve Acil Yardım Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Diş Protez Teknolojisi Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi 84 - Yaşlı Bakımı Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi 72 - NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından 4702 sayılı Yasa çerçevesinde sınavsız olarak Yüksekokulumuza yerleştirilmekte, kontenjan açığı bulunduğu takdirde, diğer lise öğrencileri de tercih edebilmektedir. Yüksekokulumuzdaki programların ÖSS kontenjanları ile normal ve ikinci öğretime yerleşen öğrenci sayılarımız incelendiğinde eğitim-öğretim yılında Tıbbi Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 18

26 Laboratuvar Teknikleri programı normal öğretimin doluluk oranı %95, eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı ikinci öğretimin doluluk oranı %97,8, eğitimöğretim yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı normal ve ikinci öğretimin doluluk oranı %97,1, eğitim-öğretim yılında Anestezi programı ikinci öğretimin doluluk oranı %97,5 olduğu görülmektedir. Diğer programların doluluk oranı %100 dür (Tablo 27 ). Yüksekokulumuz mezun sayıları Tablo da gösterilmiştir. Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları. PROGRAM Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi Program Açılmamıştı İlk ve Acil Yardım Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Diş Protez Teknolojisi Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Yaşlı Bakımı Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Kont.: ÖSS Kontenjanı, NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı. PROGRAM MEZUN SAYISI (NORMAL ÖĞRETİM) MEZUN SAYISI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı 21 - Fizyoterapi 11 - İlk ve Acil Yardım 38 - Diş Protez Teknolojisi 17 - Yaşlı Bakımı 21 - Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 19

27 Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI (NÖ) (NÖ) (İÖ) (İÖ) NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 20

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2017 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014 2018) Mart 2014 Adana 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA http://imamoglumyo.cu.edu.tr/ 2 Bilim ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Balcalı /ADANA http://imamoğlumyo.cu.edu.tr

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Misyon ve Vizyon 1.2.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 FAALİYET RAPORU 2016 YILI İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER.. A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu İnönü Üniversitesi Malatya/2017 2 İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU... 4 KURUMSAL ŞEMA... 5 PLANLAMA SÜRECİ... 6 DURUM ANALİZİ... 7 Tarihçe... 7 Mevzuat

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No.

RİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen e Verilen e Verilecek Cevaplar: Başlangıç

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI STRATEJİK PLANI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2.Kurulan Komisyonlar 3.2008-2012 Birim Stratejik Planı nın Değerlendirilmesi

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2016-2020 STRATEJİK PLANI VİZYON Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü sağlık üniversitesi olmaktır MİSYON Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı