ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı II

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... VII 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hazırlık Çalışması Stratejik Amaçlar ve Hedefler DURUM ANALİZİ Tarihçe Mevcut Bölümler ve Programlar Yerleşim Durumu Fiziksel Altyapı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yönetim Organları Organizasyon Şeması Personel ve Kadro Durumu Öğrenci Sayısı Teknoloji Mali Durum Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Fırsatlar Tehditler GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler. 29 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı III

4 3.4 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME 35 Ç.Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ 37 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı IV

5 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo Stratejik plan komisyonu... 2 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler... 3 Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi 5 Tablo 4.Yüksekokulumuz bölümleri ve programları...6 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri... 7 Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler... 8 Tablo 7. Sosyal alanlar... 8 Tablo 8. Diğer alanlar... 8 Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler Tablo yılı proje sayısı Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı Tablo 12. Paydaş analizi Tablo 13. Yüksekokul yönetimi Tablo 14. Yüksekokul Kurulu Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu Tablo 16. Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı Tablo 19. Akademik personel kadro durumu Tablo 20. Akademik personel sayısı.. 17 Tablo 21. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı Tablo 22. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı Tablo 25. İdari personel kadro durumu Tablo 26 Yıllara göre programların öğrenci sayısı Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları 19 Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre yabancı uyruklu öğrenci sayısı 21 Tablo 31. Yıllara göre programlarımız yatay geçiş ile gelen-giden öğrenci sayısı Tablo 32. Değişim programlarıyla gelen-giden öğrenci sayısı Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı V

6 Tablo 33. Ağ cihazları Tablo 34. Yüksekokulumuz hizmetine sunulan yazılımlar Tablo 35. Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları ve kullanım amaçları Tablo 36. Bütçe giderleri Tablo 37. Bütçe gelirleri Tablo 38. Bütçe giderleri. İkinci Öğretim Tablo 39. Stratejik amaçlar, hedefler ve stratejiler Tablo 40. Performans göstergeleri Tablo 41. Beş yıllık gelir tahmin tablosu Tablo 42. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri 34 Tablo 43. Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı tarihleri Tablo 44. Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri..37 Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması 15 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı VI

7 ÖNSÖZ Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurumsal kimliğini koruma, yüceltme, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti temel hedefimizdir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kaliteli bir eğitim için gerekli altyapı, imkan ve eğitim ortamına sahibiz. Eleştirel düşünebilen, sorumluluğunun bilincinde nitelikli mezunlar yetiştirerek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunarak önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyoruz. Yüksekokulumuzda, tüm akademik ve idari birimlerinin katılımı ile belirlenen stratejik hedeflerimiz, faaliyetlerimiz ve projelerimiz, tüm çalışanlarımızla birlikte en iyi şekilde gerçekleştirilecektir. Bu stratejik plan, zayıf ve güçlü yönlerimizin farkında olmamızı, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi ve tehditlere karşı önlem almamızı sağlayacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, Yüksekokulumuzu daha ileriye taşıyacağımız inancındayım. En iyi dileklerim ve saygılarımla. Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı VII

8 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 1

9 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.1 Hazırlık Çalışması Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ile istenilen Stratejik Plan, bu tarihten itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuz dönemi Stratejik Planlama komisyonu kurulmuştur Stratejik plan komisyonu Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo Stratejik plan komisyonu. SN ADI VE SOYADI GÖREVİ 1 Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür Başkan 2 Prof. Dr. Akgün Yaman Müdür Yardımcısı, Üye Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı 3 Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Müdür Yardımcısı Üye 4 Prof. Dr. H. Murat Gündüz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Üye 5 Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Üye 6 Doç. Dr. Ahmet Sebe Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Üye 7 Ünal Güven Yüksekokul Sekreteri Üye 8 Turgut Dilber Ayniyat Saymanı Üye 1.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Stratejik planlama ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun misyon ve vizyonu doğrultusunda, yıllarına ait strateji ve hedeflerinin oluşturulması, takip edilmesi, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dokümanın hazırlanmasında Çukurova Üniversitesi nin stratejik planından yararlanılmıştır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedefleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2

10 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler. AMAÇ HEDEF A.1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ A.2. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.1.1. Eğitim-öğretim programların açılması, iyileştirilmesi ve güncellenmesi H.1.2.Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi H.2.1.Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması H.2.2.Akademik personel niteliğinin arttırılması H.2.3.Ulusal ve uluslararası akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi A.3. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.3.1.İdari personelin memnuniyetinin arttırılması H.3.2.İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması A.4. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun arttırılması A.5. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK H.5.1. Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi H.5.2. Akademik ve idari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi A.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK H.6.1. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi A.7. ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ H.7.1. Eğitim-öğretim programlarımızın tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi H.7.2.Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasının sağlanması A.8. BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI H.8.1.Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının arttırılması H.8.2.Bilimsel yayın sayısının arttırılması A.9. TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ H.9.1. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi H.9.2. Sağlık ve sosyal sorumluluk projelerinin yapılması A.10. STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI H Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 3

11 2. DURUM ANALİZİ Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 4

12 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihçe Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun tarih ve 1800 sayılı kararıyla kurulan Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim döneminde, Anestezi, Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Programları açılmış ve 51 öğrenci ile eğitime başlanmıştır eğitim-öğretim döneminde açılan Hemşirelik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarıyla birlikte program sayısı 5 e ulaşmıştır eğitim-öğretim döneminden itibaren Hemşirelik Programına öğrenci kontenjanı ayrılmadığından, bu programın faaliyeti sona erdirilmiştir. Türkiye de ilk defa Yüksekokulumuz bünyesinde Diş Teknik Sekreterliği Programı açılmış ve eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/2 ve 43/b maddeleri uyarınca, Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle aşağıda belirtilen eski bölüm ve programlar karşılarında gösterilen bölüm ve programlarla eşdeğer kabul edilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi. ESKİ DURUM YENİ DURUM BÖLÜM PROGRAM BÖLÜM PROGRAM Sağlık Programları Anestezi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Sağlık Programları Radyoloji Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Programları Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Programları Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sekreterlik Sağlık Programları Diş Teknik Sekreterliği Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı eğitim-öğretim dönemi itibariyle Yüksekokulumuzda Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ikinci öğretim programları açılmıştır eğitim-öğretim döneminde Fizyoterapi Programı açılmıştır. Böylece Yüksekokulumuzda 6 normal öğretim, 4 de ikinci öğretim programı olmuştur. Yükseköğretim Kurulu nun 15/02/2013 tarihli ve sayılı yazısı ile Yüksekokulumuz ile Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tek çatı altında birleştirilmiş ve eğitimöğretim yılında Diş Protez Teknolojisi, İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı Programları Yüksekokulumuz bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 5

13 Yüksekokulumuz akademik yılından itibaren 4 bölüm altında 9 program normal öğretimde, 4 program ise ikinci öğretimde olmak üzere toplam 13 programla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir Mevcut Bölümler ve Programlar Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri, Dişçilik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bakım Hizmetleri olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümüne bağlı 5 normal öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım), 4 de ikinci öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) bulunmaktadır. Dişçilik Hizmetleri Bölümünde 2 program (Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi), Terapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bağlı 1 program (Fizyoterapi), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde ise 1 program (Yaşlı Bakımı) bulunmaktadır. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları Tablo 4 de, bölüm başkanları ve program koordinatörleri ise Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 4. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları. BÖLÜM PROGRAM (NORMAL ÖĞRETİM) PROGRAM (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İlk ve Acil Yardım 2. Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi 3. Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 4. Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 6

14 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri. BÖLÜM BAŞKANI VE PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkanı Anestezi Program Koordinatörü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Koordinatörü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Ağız ve Diş Sağlığı Program Koordinatörü Diş Protez Teknolojisi Program Koordinatörü Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Fizyoterapi Program Koordinatörü Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Yaşlı Bakımı Program Koordinatörü ADI VE SOYADI Prof. Dr. H. Murat Gündüz Prof. Dr. Hayri Özbek Prof. Dr. Süreyya Soyupak Prof. Dr. Akgün Yaman Prof. Dr. İsmail Günay Yrd. Doç. Dr. Azade Sarı Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Emre Benlidayı Öğr. Gör. Elif Figen Koçak Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Doç. Dr. Ahmet Sebe Öğr. Gör. Ayşe İnel Manav 2.3. Yerleşim Durumu Yüksekokulumuz Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Yüksekokulumuzun kuruluşundan itibaren ÇÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve İmmünoloji Bilim Dalı ile ortak kullandığımız binada yürütülmektedir. Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birleşmemiz nedeniyle eğitim-öğretim yılından itibaren Eczacılık Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği ile ortak kullanılan bir binanın iki katı ek bina olarak Yüksekokulumuza tahsis edilmiştir Fiziksel Altyapı Tıp Fakültesi birimleri ile ortak kullandığımız binanın giriş katı ve üçüncü katının bir bölümü Yüksekokulumuza ayrılmıştır. Giriş katta (1600 m 2 ) yönetim büroları (4 oda), idari personel büroları (4 oda), akademik personel odası, toplantı salonu, fotokopi odası, 1 adet amfi, 1 adet derslik, kantin, öğrenci dinlenme ve okuma salonu, akademik ve idari personel dinlenme alanı, depo, teknik oda, kazan dairesi, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Üçüncü katta (800 m 2 ) ise, 5 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, arşiv, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri ile ortak kullandığımız ek binamızın giriş katında (800 m 2 ) 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 2 adet derslik, 2 adet Diş Protez Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Alçı Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Döküm Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Porselen Laboratuvarı, tuvaletler bulunmaktadır. Ek binanın birinci katında (800 m 2 ) ise 1 adet İlk ve Acil Yardım Uygulama Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 7

15 Salonu, 1 adet Yaşlı Bakımı Uygulama Salonu, yönetim büroları (2 oda), akademik personel büroları (7 oda), idari büro (1 oda), çay odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun kapalı alanı ana bina 2400 m 2, ek bina ise 1600 m 2 olmak üzere toplam 4000 m 2 dir. Her iki binada da bulunan amfi, derslik, uygulama salonlarımızda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Merkezi sistem kalorifer ile ısınan Yüksekokulumuzun, büroları, eğitim ve dinlenme alanları klimalıdır. Yüksekokulumuzun eğitim alanları, derslikleri, sosyal ve diğer alanları kapasitelerine göre Tablo 6-8 de gösterilmiştir. Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE EĞİTİM ALANI (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Amfi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Laboratuvar Uygulama Salonu Toplam Tablo 7. Sosyal alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE SOSYAL ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Kantin Öğrenci Dinlenme Odası Akademik Personel Dinlenme Odası Akademik ve İdari Personel Dinlenme Alanı Çay Odası Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 8

16 Tablo 8. Diğer alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE DİĞER ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Yönetim Bürosu Akademik Büro İdari Büro Toplantı Odası Arşiv Fotokopi Odası Teknik Oda Depo Kazan Dairesi Toplam Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Yüksekokulumuz stratejik plan çalışmalarını kalite geliştirmeye yönelik akademik çalışmalarla faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri dört faaliyet alanında incelenmiştir (Tablo 9). Bu alanlar; Eğitim-öğretim Araştırma Yönetim süreçleri ve idari hizmetler Toplumla, sektörle ve uluslararası ilişkilerdir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 9

17 Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler. Faaliyet Alanı-1. Eğitim-Öğretim Ürün/Hizmet-1.1. Önlisans Eğitimi Faaliyet Alanı-2. Araştırma Ürün/Hizmet-2.1. Bilimsel Bilgi Ürün/Hizmet-2.2. Danışmanlık Faaliyet Alanı-3. Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetleri Ürün/Hizmet 3.1. Mali mevzuat bilgilendirme ve uygulama Ürün/Hizmet 3.2. İdari mevzuat bilgilendirme ve uygulama Faaliyet Alanı-4. Toplum ve Sektörle/Uluslararası İlişkiler Ürün/Hizmet 4.1. Sağlık Hizmetleri Ürün/Hizmet 4.2. Eğitim (Konferanslar, seminerler vb.) Ürün/Hizmet 4.3. Diğer hizmetler (Bilim, Kültür vb.) Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 10

18 2.7. Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulumuzda2013 yılında proje (Tablo10) yapılmamış olup, yayımlanan makale ve bildiri sayısı Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo yılı proje sayısı. Önceki Yıldan Yıl İçinde Toplam Yıl İçinde Toplam PROJELER Devreden Proje Eklenen Proje Tamamlanan Proje Ödenek TL Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK Avrupa Birliği Bilimsel Araştırma Projeleri Diğer TOPLAM Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı. YAYIN SAYI Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler 10 Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 4 Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI-SCI-Expanded) Yayımlanan Makaleler 7 Kitap Bölümü 2 Kitap Basımı - TOPLAM 24 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 11

19 2.8. Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yüksekokulumuzun iç paydaşları Çukurova Üniversitesi öğrencileri, akademik personeli, idari personeli, sözleşmeli personel, işçiler ve velilerdir. Dış paydaşları ise Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, meslek odaları, toplum ve sanayi kuruluşları olarak belirlenmiş ve detaylı bir şekilde Tablo 12 de gösterilmiştir. İç Paydaşlar (İP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşlar (DP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet Alanlar (H): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet alanlar dış paydaşların alt kümesidir. Stratejik planda paydaşlık ilişkileri Temel Ortak (T), Stratejik Ortak (S) ve Hizmet Alanlar (H) şeklinde önem derecesine göre (5 çok güçlü, 1 çok zayıf) belirlenmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 12

20 Tablo 12. Paydaş analizi. PAYDAŞLAR PAYDAŞ GRUBU PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ ÖNEMİ Ç.Ü. Rektörlüğü İP T 5 Akademik Personel İP T 5 İdari Personel İP T 5 Öğrenci İP T/H 5 Öğrenci Aileleri DP H/S 3 Mezunlar DP S/H 3 Tıp Fakültesi İP T 5 Diş Hekimliği Fakültesi İP T 5 Adana Sağlık Yüksek Okulu İP T 5 Kredi ve Yurtlar Kurumu DP S 2 YÖK DP T/S 5 ÖSYM DP T/S 5 Üniversitelerarası Kurul DP T/S 5 Diğer Üniversiteler (Yurt İçi) DP S/H 4 Diğer Üniversiteler (Yurt Dışı) DP S/H 4 Sağlık Bakanlığı DP S 5 Milli Eğitim Bakanlığı DP S 5 Kamu Hastaneleri DP H 5 Özel Hastaneler DP H 5 DPT DP S 5 TÜBİTAK DP S/T 5 Sivil Toplum Örgütleri DP S 3 Sanayi ve Meslek Odaları DP S 4 Medya Kuruluşları DP S/H 4 Çukurova Öğretim Elemanları Derneği DP S 4 Hasta, Hasta Yakınları DP S/H 4 İP: İç Paydaş, DP: Dış Paydaş, T: Temel Ortak, S: Stratejik Ortak, H: Hizmet Alanlar. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 13

21 2.9. Yönetim Organları Yüksekokulumuz yönetimi, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerimiz Tablo de gösterilmiştir. Tablo 13. Yüksekokul yönetimi. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri ADI VE SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Ünal Güven Tablo 14. Yüksekokul Kurulu. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Terapi ve Rehabilitasyon Başkanı Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı ADI VE SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Prof. Dr.H. Murat Gündüz Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Doç. Dr. Ahmet Sebe Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü Öğretim Üyesi ADI ve SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Prof. Dr.H. Murat Gündüz Prof. Dr. İsmail Günay Yrd. Doç. Dr. Toğrul Nağıyev Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 14

22 2.10. Organizasyon Şeması Yüksekokulumuz organizasyon şemasında Müdür ve Müdüre bağlı olarak iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Müdür yardımcılarımızdan biri idari diğeri ise eğitimden sorumludur. Yüksekokulumuzdaki bölüm başkanları, bölümlerdeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerden sorumludur. Program koordinatörleri ise bağlı oldukları bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak görev yaparlar. Yüksekokulumuzdaki idari ve yardımcı hizmet personelinin bağlı bulunduğu Yüksekokul Sekreteri, okulumuzun idari, mali, teknik ve yardımcı hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Akademik personel ise program koordinatörleri, bölüm başkanları, müdür yardımcıları ve müdür ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. Yüksekokulumuz organizasyon şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması. MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ İŞLERDEN SORUMLU) MÜDÜR YARDIMCISI (EĞTİMDEN SORUMLU) YÜKSEKOKUL SEKRETERİ BÖLÜM BAŞKANLARI İDARİ İŞLER-MALİ İŞLER- ÖĞRENCİ İŞLERİ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ AKADEMİK PERSONEL Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 15

23 2.11. Personel ve Kadro Durumu Yüksekokulumuzda 12 akademik personel, 13 idari personel ve 3 geçici işçi olmak üzere toplam 28 kişi ile eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuz personel durumu Tablo de gösterilmiştir. Tablo 16. Yıllara göre akademik personel sayısı. Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Toplam Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam Akademik Personel Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Akademik Personel Tablo 19. Akademik personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Profesör Doçent 1-1 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 7-7 Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 16

24 Tablo 20. Akademik personel sayısı. Akademik Personel Yüksekokulumuz Kadrosundaki Görevlendirme Toplam Kadro Profesör - 6 (1 * + 5**) 6 Doçent 1 2** 3 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 7-7 Toplam *: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20-b maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12-b maddesine göre Yüksekokulumuzda görevli. **: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 13/b-4 maddesi ile Yüksekokulumuzda görevli. Tablo 21. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 22. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu. Eğitim Durumu İdari Personel (Kişi) Geçici İşçi (Kişi) Toplam İlköğretim 3-3 Ortaöğretim Ön Lisans Lisans 1-1 Yüksek Lisans 1-1 Doktora 1-1 Toplam Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 17

25 Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 25. İdari personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1-1 Teknik Hizmetler Sınıfı 2-2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara göre normal ve ikinci öğretim programlarındaki öğrenci sayısı Tablo 26 de verilmiştir. Tablo 26. Yıllara göre programların öğrenci sayısı. PROGRAM NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi Program Açılmamıştı İlk ve Acil Yardım Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Diş Protez Teknolojisi Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi 84 - Yaşlı Bakımı Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi 72 - NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından 4702 sayılı Yasa çerçevesinde sınavsız olarak Yüksekokulumuza yerleştirilmekte, kontenjan açığı bulunduğu takdirde, diğer lise öğrencileri de tercih edebilmektedir. Yüksekokulumuzdaki programların ÖSS kontenjanları ile normal ve ikinci öğretime yerleşen öğrenci sayılarımız incelendiğinde eğitim-öğretim yılında Tıbbi Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 18

26 Laboratuvar Teknikleri programı normal öğretimin doluluk oranı %95, eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı ikinci öğretimin doluluk oranı %97,8, eğitimöğretim yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı normal ve ikinci öğretimin doluluk oranı %97,1, eğitim-öğretim yılında Anestezi programı ikinci öğretimin doluluk oranı %97,5 olduğu görülmektedir. Diğer programların doluluk oranı %100 dür (Tablo 27 ). Yüksekokulumuz mezun sayıları Tablo da gösterilmiştir. Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları. PROGRAM Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi Program Açılmamıştı İlk ve Acil Yardım Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Diş Protez Teknolojisi Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Yaşlı Bakımı Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Kont.: ÖSS Kontenjanı, NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı. PROGRAM MEZUN SAYISI (NORMAL ÖĞRETİM) MEZUN SAYISI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı 21 - Fizyoterapi 11 - İlk ve Acil Yardım 38 - Diş Protez Teknolojisi 17 - Yaşlı Bakımı 21 - Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 19

27 Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI (NÖ) (NÖ) (İÖ) (İÖ) NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 20

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Balcalı /ADANA http://imamoğlumyo.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / KOZAN MART 2014 1 Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu Çanaklı Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sk. Çanaklı Mevkii-KOZAN/ADANA

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Kodu Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Unvanı Adı Soyadı İletişim Bilgileri Üst Yönetici: : Doçent : İsmail Hakkı ERASLAN : hakkieraslan@duzce.edu.tr

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü İş: 3805240100 Cep:05057733555 Dahili: 7003 Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı... 1 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar. D- İnsan Kaynakları... E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı