ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı II

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... VII 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hazırlık Çalışması Stratejik Amaçlar ve Hedefler DURUM ANALİZİ Tarihçe Mevcut Bölümler ve Programlar Yerleşim Durumu Fiziksel Altyapı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yönetim Organları Organizasyon Şeması Personel ve Kadro Durumu Öğrenci Sayısı Teknoloji Mali Durum Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Fırsatlar Tehditler GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler. 29 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı III

4 3.4 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME 35 Ç.Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ 37 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı IV

5 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo Stratejik plan komisyonu... 2 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler... 3 Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi 5 Tablo 4.Yüksekokulumuz bölümleri ve programları...6 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri... 7 Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler... 8 Tablo 7. Sosyal alanlar... 8 Tablo 8. Diğer alanlar... 8 Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler Tablo yılı proje sayısı Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı Tablo 12. Paydaş analizi Tablo 13. Yüksekokul yönetimi Tablo 14. Yüksekokul Kurulu Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu Tablo 16. Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı Tablo 19. Akademik personel kadro durumu Tablo 20. Akademik personel sayısı.. 17 Tablo 21. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı Tablo 22. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı Tablo 25. İdari personel kadro durumu Tablo 26 Yıllara göre programların öğrenci sayısı Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları 19 Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre yabancı uyruklu öğrenci sayısı 21 Tablo 31. Yıllara göre programlarımız yatay geçiş ile gelen-giden öğrenci sayısı Tablo 32. Değişim programlarıyla gelen-giden öğrenci sayısı Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı V

6 Tablo 33. Ağ cihazları Tablo 34. Yüksekokulumuz hizmetine sunulan yazılımlar Tablo 35. Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları ve kullanım amaçları Tablo 36. Bütçe giderleri Tablo 37. Bütçe gelirleri Tablo 38. Bütçe giderleri. İkinci Öğretim Tablo 39. Stratejik amaçlar, hedefler ve stratejiler Tablo 40. Performans göstergeleri Tablo 41. Beş yıllık gelir tahmin tablosu Tablo 42. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri 34 Tablo 43. Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı tarihleri Tablo 44. Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri..37 Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması 15 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı VI

7 ÖNSÖZ Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurumsal kimliğini koruma, yüceltme, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti temel hedefimizdir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kaliteli bir eğitim için gerekli altyapı, imkan ve eğitim ortamına sahibiz. Eleştirel düşünebilen, sorumluluğunun bilincinde nitelikli mezunlar yetiştirerek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunarak önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyoruz. Yüksekokulumuzda, tüm akademik ve idari birimlerinin katılımı ile belirlenen stratejik hedeflerimiz, faaliyetlerimiz ve projelerimiz, tüm çalışanlarımızla birlikte en iyi şekilde gerçekleştirilecektir. Bu stratejik plan, zayıf ve güçlü yönlerimizin farkında olmamızı, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi ve tehditlere karşı önlem almamızı sağlayacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, Yüksekokulumuzu daha ileriye taşıyacağımız inancındayım. En iyi dileklerim ve saygılarımla. Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı VII

8 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 1

9 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.1 Hazırlık Çalışması Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ile istenilen Stratejik Plan, bu tarihten itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuz dönemi Stratejik Planlama komisyonu kurulmuştur Stratejik plan komisyonu Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo Stratejik plan komisyonu. SN ADI VE SOYADI GÖREVİ 1 Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür Başkan 2 Prof. Dr. Akgün Yaman Müdür Yardımcısı, Üye Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı 3 Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Müdür Yardımcısı Üye 4 Prof. Dr. H. Murat Gündüz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Üye 5 Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Üye 6 Doç. Dr. Ahmet Sebe Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Üye 7 Ünal Güven Yüksekokul Sekreteri Üye 8 Turgut Dilber Ayniyat Saymanı Üye 1.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Stratejik planlama ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun misyon ve vizyonu doğrultusunda, yıllarına ait strateji ve hedeflerinin oluşturulması, takip edilmesi, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dokümanın hazırlanmasında Çukurova Üniversitesi nin stratejik planından yararlanılmıştır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedefleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2

10 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler. AMAÇ HEDEF A.1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ A.2. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.1.1. Eğitim-öğretim programların açılması, iyileştirilmesi ve güncellenmesi H.1.2.Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi H.2.1.Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması H.2.2.Akademik personel niteliğinin arttırılması H.2.3.Ulusal ve uluslararası akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi A.3. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK H.3.1.İdari personelin memnuniyetinin arttırılması H.3.2.İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması A.4. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun arttırılması A.5. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK H.5.1. Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi H.5.2. Akademik ve idari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi A.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK H.6.1. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi A.7. ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ H.7.1. Eğitim-öğretim programlarımızın tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi H.7.2.Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasının sağlanması A.8. BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI H.8.1.Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının arttırılması H.8.2.Bilimsel yayın sayısının arttırılması A.9. TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ H.9.1. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi H.9.2. Sağlık ve sosyal sorumluluk projelerinin yapılması A.10. STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI H Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 3

11 2. DURUM ANALİZİ Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 4

12 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihçe Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun tarih ve 1800 sayılı kararıyla kurulan Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim döneminde, Anestezi, Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Programları açılmış ve 51 öğrenci ile eğitime başlanmıştır eğitim-öğretim döneminde açılan Hemşirelik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarıyla birlikte program sayısı 5 e ulaşmıştır eğitim-öğretim döneminden itibaren Hemşirelik Programına öğrenci kontenjanı ayrılmadığından, bu programın faaliyeti sona erdirilmiştir. Türkiye de ilk defa Yüksekokulumuz bünyesinde Diş Teknik Sekreterliği Programı açılmış ve eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/2 ve 43/b maddeleri uyarınca, Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle aşağıda belirtilen eski bölüm ve programlar karşılarında gösterilen bölüm ve programlarla eşdeğer kabul edilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi. ESKİ DURUM YENİ DURUM BÖLÜM PROGRAM BÖLÜM PROGRAM Sağlık Programları Anestezi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Sağlık Programları Radyoloji Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Programları Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Programları Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sekreterlik Sağlık Programları Diş Teknik Sekreterliği Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı eğitim-öğretim dönemi itibariyle Yüksekokulumuzda Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ikinci öğretim programları açılmıştır eğitim-öğretim döneminde Fizyoterapi Programı açılmıştır. Böylece Yüksekokulumuzda 6 normal öğretim, 4 de ikinci öğretim programı olmuştur. Yükseköğretim Kurulu nun 15/02/2013 tarihli ve sayılı yazısı ile Yüksekokulumuz ile Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tek çatı altında birleştirilmiş ve eğitimöğretim yılında Diş Protez Teknolojisi, İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı Programları Yüksekokulumuz bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 5

13 Yüksekokulumuz akademik yılından itibaren 4 bölüm altında 9 program normal öğretimde, 4 program ise ikinci öğretimde olmak üzere toplam 13 programla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir Mevcut Bölümler ve Programlar Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri, Dişçilik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bakım Hizmetleri olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümüne bağlı 5 normal öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım), 4 de ikinci öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) bulunmaktadır. Dişçilik Hizmetleri Bölümünde 2 program (Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi), Terapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bağlı 1 program (Fizyoterapi), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde ise 1 program (Yaşlı Bakımı) bulunmaktadır. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları Tablo 4 de, bölüm başkanları ve program koordinatörleri ise Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 4. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları. BÖLÜM PROGRAM (NORMAL ÖĞRETİM) PROGRAM (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İlk ve Acil Yardım 2. Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi 3. Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 4. Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 6

14 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri. BÖLÜM BAŞKANI VE PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkanı Anestezi Program Koordinatörü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Koordinatörü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Ağız ve Diş Sağlığı Program Koordinatörü Diş Protez Teknolojisi Program Koordinatörü Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Fizyoterapi Program Koordinatörü Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Yaşlı Bakımı Program Koordinatörü ADI VE SOYADI Prof. Dr. H. Murat Gündüz Prof. Dr. Hayri Özbek Prof. Dr. Süreyya Soyupak Prof. Dr. Akgün Yaman Prof. Dr. İsmail Günay Yrd. Doç. Dr. Azade Sarı Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Emre Benlidayı Öğr. Gör. Elif Figen Koçak Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Doç. Dr. Ahmet Sebe Öğr. Gör. Ayşe İnel Manav 2.3. Yerleşim Durumu Yüksekokulumuz Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Yüksekokulumuzun kuruluşundan itibaren ÇÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve İmmünoloji Bilim Dalı ile ortak kullandığımız binada yürütülmektedir. Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birleşmemiz nedeniyle eğitim-öğretim yılından itibaren Eczacılık Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği ile ortak kullanılan bir binanın iki katı ek bina olarak Yüksekokulumuza tahsis edilmiştir Fiziksel Altyapı Tıp Fakültesi birimleri ile ortak kullandığımız binanın giriş katı ve üçüncü katının bir bölümü Yüksekokulumuza ayrılmıştır. Giriş katta (1600 m 2 ) yönetim büroları (4 oda), idari personel büroları (4 oda), akademik personel odası, toplantı salonu, fotokopi odası, 1 adet amfi, 1 adet derslik, kantin, öğrenci dinlenme ve okuma salonu, akademik ve idari personel dinlenme alanı, depo, teknik oda, kazan dairesi, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Üçüncü katta (800 m 2 ) ise, 5 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, arşiv, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri ile ortak kullandığımız ek binamızın giriş katında (800 m 2 ) 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 2 adet derslik, 2 adet Diş Protez Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Alçı Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Döküm Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Porselen Laboratuvarı, tuvaletler bulunmaktadır. Ek binanın birinci katında (800 m 2 ) ise 1 adet İlk ve Acil Yardım Uygulama Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 7

15 Salonu, 1 adet Yaşlı Bakımı Uygulama Salonu, yönetim büroları (2 oda), akademik personel büroları (7 oda), idari büro (1 oda), çay odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun kapalı alanı ana bina 2400 m 2, ek bina ise 1600 m 2 olmak üzere toplam 4000 m 2 dir. Her iki binada da bulunan amfi, derslik, uygulama salonlarımızda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Merkezi sistem kalorifer ile ısınan Yüksekokulumuzun, büroları, eğitim ve dinlenme alanları klimalıdır. Yüksekokulumuzun eğitim alanları, derslikleri, sosyal ve diğer alanları kapasitelerine göre Tablo 6-8 de gösterilmiştir. Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE EĞİTİM ALANI (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Amfi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Laboratuvar Uygulama Salonu Toplam Tablo 7. Sosyal alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE SOSYAL ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Kantin Öğrenci Dinlenme Odası Akademik Personel Dinlenme Odası Akademik ve İdari Personel Dinlenme Alanı Çay Odası Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 8

16 Tablo 8. Diğer alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE DİĞER ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Yönetim Bürosu Akademik Büro İdari Büro Toplantı Odası Arşiv Fotokopi Odası Teknik Oda Depo Kazan Dairesi Toplam Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Yüksekokulumuz stratejik plan çalışmalarını kalite geliştirmeye yönelik akademik çalışmalarla faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri dört faaliyet alanında incelenmiştir (Tablo 9). Bu alanlar; Eğitim-öğretim Araştırma Yönetim süreçleri ve idari hizmetler Toplumla, sektörle ve uluslararası ilişkilerdir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 9

17 Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler. Faaliyet Alanı-1. Eğitim-Öğretim Ürün/Hizmet-1.1. Önlisans Eğitimi Faaliyet Alanı-2. Araştırma Ürün/Hizmet-2.1. Bilimsel Bilgi Ürün/Hizmet-2.2. Danışmanlık Faaliyet Alanı-3. Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetleri Ürün/Hizmet 3.1. Mali mevzuat bilgilendirme ve uygulama Ürün/Hizmet 3.2. İdari mevzuat bilgilendirme ve uygulama Faaliyet Alanı-4. Toplum ve Sektörle/Uluslararası İlişkiler Ürün/Hizmet 4.1. Sağlık Hizmetleri Ürün/Hizmet 4.2. Eğitim (Konferanslar, seminerler vb.) Ürün/Hizmet 4.3. Diğer hizmetler (Bilim, Kültür vb.) Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 10

18 2.7. Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulumuzda2013 yılında proje (Tablo10) yapılmamış olup, yayımlanan makale ve bildiri sayısı Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo yılı proje sayısı. Önceki Yıldan Yıl İçinde Toplam Yıl İçinde Toplam PROJELER Devreden Proje Eklenen Proje Tamamlanan Proje Ödenek TL Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK Avrupa Birliği Bilimsel Araştırma Projeleri Diğer TOPLAM Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı. YAYIN SAYI Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler 10 Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 4 Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI-SCI-Expanded) Yayımlanan Makaleler 7 Kitap Bölümü 2 Kitap Basımı - TOPLAM 24 Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 11

19 2.8. Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yüksekokulumuzun iç paydaşları Çukurova Üniversitesi öğrencileri, akademik personeli, idari personeli, sözleşmeli personel, işçiler ve velilerdir. Dış paydaşları ise Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, meslek odaları, toplum ve sanayi kuruluşları olarak belirlenmiş ve detaylı bir şekilde Tablo 12 de gösterilmiştir. İç Paydaşlar (İP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşlar (DP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet Alanlar (H): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet alanlar dış paydaşların alt kümesidir. Stratejik planda paydaşlık ilişkileri Temel Ortak (T), Stratejik Ortak (S) ve Hizmet Alanlar (H) şeklinde önem derecesine göre (5 çok güçlü, 1 çok zayıf) belirlenmiştir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 12

20 Tablo 12. Paydaş analizi. PAYDAŞLAR PAYDAŞ GRUBU PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ ÖNEMİ Ç.Ü. Rektörlüğü İP T 5 Akademik Personel İP T 5 İdari Personel İP T 5 Öğrenci İP T/H 5 Öğrenci Aileleri DP H/S 3 Mezunlar DP S/H 3 Tıp Fakültesi İP T 5 Diş Hekimliği Fakültesi İP T 5 Adana Sağlık Yüksek Okulu İP T 5 Kredi ve Yurtlar Kurumu DP S 2 YÖK DP T/S 5 ÖSYM DP T/S 5 Üniversitelerarası Kurul DP T/S 5 Diğer Üniversiteler (Yurt İçi) DP S/H 4 Diğer Üniversiteler (Yurt Dışı) DP S/H 4 Sağlık Bakanlığı DP S 5 Milli Eğitim Bakanlığı DP S 5 Kamu Hastaneleri DP H 5 Özel Hastaneler DP H 5 DPT DP S 5 TÜBİTAK DP S/T 5 Sivil Toplum Örgütleri DP S 3 Sanayi ve Meslek Odaları DP S 4 Medya Kuruluşları DP S/H 4 Çukurova Öğretim Elemanları Derneği DP S 4 Hasta, Hasta Yakınları DP S/H 4 İP: İç Paydaş, DP: Dış Paydaş, T: Temel Ortak, S: Stratejik Ortak, H: Hizmet Alanlar. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 13

21 2.9. Yönetim Organları Yüksekokulumuz yönetimi, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerimiz Tablo de gösterilmiştir. Tablo 13. Yüksekokul yönetimi. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri ADI VE SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Ünal Güven Tablo 14. Yüksekokul Kurulu. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Terapi ve Rehabilitasyon Başkanı Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı ADI VE SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Prof. Dr.H. Murat Gündüz Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu Doç. Dr. Ahmet Sebe Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu. GÖREVİ Müdür Müdür Yardımcısı, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü Öğretim Üyesi ADI ve SOYADI Prof. Dr. Neslihan Boyan Prof. Dr. Akgün Yaman Doç. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Prof. Dr.H. Murat Gündüz Prof. Dr. İsmail Günay Yrd. Doç. Dr. Toğrul Nağıyev Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 14

22 2.10. Organizasyon Şeması Yüksekokulumuz organizasyon şemasında Müdür ve Müdüre bağlı olarak iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Müdür yardımcılarımızdan biri idari diğeri ise eğitimden sorumludur. Yüksekokulumuzdaki bölüm başkanları, bölümlerdeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerden sorumludur. Program koordinatörleri ise bağlı oldukları bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak görev yaparlar. Yüksekokulumuzdaki idari ve yardımcı hizmet personelinin bağlı bulunduğu Yüksekokul Sekreteri, okulumuzun idari, mali, teknik ve yardımcı hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Akademik personel ise program koordinatörleri, bölüm başkanları, müdür yardımcıları ve müdür ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. Yüksekokulumuz organizasyon şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması. MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ İŞLERDEN SORUMLU) MÜDÜR YARDIMCISI (EĞTİMDEN SORUMLU) YÜKSEKOKUL SEKRETERİ BÖLÜM BAŞKANLARI İDARİ İŞLER-MALİ İŞLER- ÖĞRENCİ İŞLERİ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ AKADEMİK PERSONEL Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 15

23 2.11. Personel ve Kadro Durumu Yüksekokulumuzda 12 akademik personel, 13 idari personel ve 3 geçici işçi olmak üzere toplam 28 kişi ile eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuz personel durumu Tablo de gösterilmiştir. Tablo 16. Yıllara göre akademik personel sayısı. Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Toplam Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam Akademik Personel Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Akademik Personel Tablo 19. Akademik personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Profesör Doçent 1-1 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 7-7 Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 16

24 Tablo 20. Akademik personel sayısı. Akademik Personel Yüksekokulumuz Kadrosundaki Görevlendirme Toplam Kadro Profesör - 6 (1 * + 5**) 6 Doçent 1 2** 3 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 7-7 Toplam *: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20-b maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12-b maddesine göre Yüksekokulumuzda görevli. **: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 13/b-4 maddesi ile Yüksekokulumuzda görevli. Tablo 21. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 22. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu. Eğitim Durumu İdari Personel (Kişi) Geçici İşçi (Kişi) Toplam İlköğretim 3-3 Ortaöğretim Ön Lisans Lisans 1-1 Yüksek Lisans 1-1 Doktora 1-1 Toplam Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 17

25 Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 25. İdari personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1-1 Teknik Hizmetler Sınıfı 2-2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara göre normal ve ikinci öğretim programlarındaki öğrenci sayısı Tablo 26 de verilmiştir. Tablo 26. Yıllara göre programların öğrenci sayısı. PROGRAM NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi Program Açılmamıştı İlk ve Acil Yardım Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Diş Protez Teknolojisi Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi 84 - Yaşlı Bakımı Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi 72 - NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından 4702 sayılı Yasa çerçevesinde sınavsız olarak Yüksekokulumuza yerleştirilmekte, kontenjan açığı bulunduğu takdirde, diğer lise öğrencileri de tercih edebilmektedir. Yüksekokulumuzdaki programların ÖSS kontenjanları ile normal ve ikinci öğretime yerleşen öğrenci sayılarımız incelendiğinde eğitim-öğretim yılında Tıbbi Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 18

26 Laboratuvar Teknikleri programı normal öğretimin doluluk oranı %95, eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı ikinci öğretimin doluluk oranı %97,8, eğitimöğretim yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı normal ve ikinci öğretimin doluluk oranı %97,1, eğitim-öğretim yılında Anestezi programı ikinci öğretimin doluluk oranı %97,5 olduğu görülmektedir. Diğer programların doluluk oranı %100 dür (Tablo 27 ). Yüksekokulumuz mezun sayıları Tablo da gösterilmiştir. Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları. PROGRAM Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Kont. NÖ İÖ Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi Program Açılmamıştı İlk ve Acil Yardım Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Diş Protez Teknolojisi Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Yaşlı Bakımı Bu Yıllarda Ceyhan SHMYO Bünyesindeydi Kont.: ÖSS Kontenjanı, NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı. PROGRAM MEZUN SAYISI (NORMAL ÖĞRETİM) MEZUN SAYISI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı 21 - Fizyoterapi 11 - İlk ve Acil Yardım 38 - Diş Protez Teknolojisi 17 - Yaşlı Bakımı 21 - Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 19

27 Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI (NÖ) (NÖ) (İÖ) (İÖ) NÖ: Normal Öğretim, İÖ: İkinci Öğretim Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 20

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı