ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Stratejik Planı ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Stratejik Planı (2013-2017)"

Transkript

1 ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Stratejik Planı ( ) Sürüm no ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ġırnak Temmuz

2 İçindekiler listesi İÇİNDEKİLER LİSTESİ... 2 TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 4 SUNUŞ... 5 YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ DURUM ANALİZİ FAKÜLTEMİZİN GELECEĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ GİRİŞ STRATEJİK PLANIN AMACI STRATEJİK PLANIN KAPSAMI STRATEJİK PLANIN HUKUKİ DAYANAKLARI TANIMLAR VE KAVRAMLAR STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ, YAKLAŞIMI VE KATILIMCILIĞIN NASIL SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlama Yaklaşımı Katılımcılığın Nasıl Sağlandığına İlişkin Açıklama STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ DURUM ANALİZİ FAKÜLTEMİZİN TARİHİ GELİŞİMİ FAKÜLTEMİZİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MEVZUAT ANALİZİ FAKÜLTEMİZİN FAALİYET ALANLARI, HİZMETLER VE ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Etkinlikler Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile İlişkilendirilmesi PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ Paydaşların tespiti KURUMSAL DEĞERLENDİRME Fakülte düzeyinde Analiz Fakültemizin Yapısı Beşeri Kaynaklar Kurum Kültürü Fakültemizin Fiziki Kaynakları Mali Durum Çevre Analizi Fakültemizin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve Gelişmeler Fakültemizin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler Temel Eğilimlerin Etkisi Fakültemizin Faaliyetleri ve Alanıyla İlgili Plan ve Programlar GÜÇLÜ YANLAR, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER ANALİZİ FAKÜLTEMİZİN GELECEĞİ

3 3.1. FAKÜLTEMİZİN MİSYONU VİZYON VE DEĞERLERİ Fakültemizin Misyonu Fakültemizin Vizyonu Fakültemizin (Temel) Değerleri FAKÜLTEMİZİN AMAÇLARI, HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE STRATEJİLERİ Stratejik Amaç 1: Üstün kalitede lisans eğitim-öğretim hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 2. Üstün kalitede araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak ÜNİVERSİTENİN/BİRİMİN STRATEJİK PLANIN MALİYETLENDİRMESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI İZLEME DEĞERLENDİRME PLANIN UYGULAMA DÖNEMİ VE REVİZYONU SONUÇ KAYNAKÇA EKLER: BİLİMSEL YAYIN LİSTESİ ENDEKSLĠ YAYINLAR Endeksli yayınlar Endeksli yayınlar DĠĞER ULUSLARARASI MAKALELER Diğer Uluslararası makaleler Diğer Uluslararası makaleler ULUSLARARASI KĠTAPLAR Uluslararası kitaplar ULUSAL KĠTAPLAR Ulusal kitaplar ULUSAL MAKALELER Ulusal makaleler Ulusal makaleler ULUSLAR ARASI BĠLDĠRĠLER Uluslar arası bildiriler Uluslar arası bildiriler ULUSAL BĠLDĠRĠLER Ulusal bildiriler Ulusal bildiriler

4 Tablo listesi TABLO 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP ÜYELERİ TABLO 2 ÖĞRENCİ SAYILARI TABLO 3 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI TABLO 4 ÖĞRENCİ-ÖĞRETİM ELEMANI VE VERİLEN DERS TABLOSU TABLO 5 ARAŞTIRMA PROJELERİ TABLOSU TABLO 6 YILLARA GÖRE YAYINLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE ÖDÜLLERİN DAĞILIMI TABLOSU TABLO 7 DÜZENLENEN ETKİNLİKLER DAĞILIMI TABLOSU TABLO 8 ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR TABLO 9 PAYDAŞ LİSTESİ TABLO 10 AKADEMİK PERSONEL DAĞILIM TABLOSU TABLO 11 AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI (2011) TABLO 12 İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) (2011) TABLO 13 İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU (2011) TABLO 14 İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ (2011) TABLO 15 İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI (2011) TABLO 16 ÇALIŞANLARIN KADIN ERKEK PERSONEL DAĞILIMI SAYILARI (2011) TABLO 17 ÇALIŞANLARIN KIDEM ORTALAMALARI (2011) TABLO 18 KAPALI MEKÂNLARIN YERLEŞKELER İTİBARIYLA DAĞILIMI (2011) TABLO 19 KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI (2011) TABLO 20 KAPALI MEKÂNLARIN KULLANIM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI (2011) TABLO 21 EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER (2011) TABLO 22 TOPLANTI KONFERANS SALONLARI (2011) TABLO 23 AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI (2011) TABLO 24 İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI (2011) TABLO 25 DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR (2011) TABLO 26 ÖZET EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIM TABLOSU TABLO 27 EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ/GİDER DAĞILIM TABLOSU TABLO 28 STRATEJİ 1.1. YENİ PROGRAMLAR AÇILMASINA YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ* TABLO 29 STRATEJİ 1.2. İDARİ, DERSLİK VE LABORATUAR BİNALARININ YAPILMASINA YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ TABLO 30. STRATEJİ 1.3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ TABLO 31 STRATEJİ 1.4. İDARİ PERSONEL SAYISININ ARTIRILMASINA YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ TABLO 32. STRATEJİ FAKÜLTEMİZİN VE ANA BİLİM DALLARIMIZIN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇALIŞMALARINA HAZIRLIK OLARAK KURUMSAL DEĞERLENDİRME, İDARE FAALİYET RAPORU, STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ TABLO 33 STRATEJİ YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİNİN VE TEZLERİN TEŞVİKİNE YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ TABLO 34 STRATEJİ ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR YÜRÜTEREK BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÜLKEDE VE DÜNYADA GELİŞMESİNE VE YAYILMASINA KATKIDA BULUNULMASINA YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLERİ TABLO 35 STRATEJİ MERKEZİ YAKIT VE GIDA LABORATUARININ KURULMASI TABLO 36 STRATEJİK PLAN MALİYETLENDİRME GİDER TABLOSU TABLO 37 FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE GİDER DAĞILIM TABLOSU TABLO 38 EKONOMİK AYRIMA GÖRE GİDER DAĞILIM TABLOSU TABLO 39 STRATEJİK PLAN MALİYETLENDİRME GELİR TABLOSU TABLO 40 EKONOMİK AYRIMA GÖRE GELİR DAĞILIM TABLOSU Şekil Listesi ŞEKİL 1 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIM SÜRECİ

5 Sunuş Mühendislik Fakültesi, ġırnak Üniversitesi bünyesinde Üniversitemizin kuruluģ kanunu çerçevesinde 2008 yılında kurulmuģ bir lisans eğitim kurumudur. Fakültemiz, benim 2009 yılında Dekanlık görevine getirilmem ile kuruluģ çalıģmalarını baģlatmıģ olup halen kuruluģ çalıģmalarını devam ettirmektedir. Bu bağlamda ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde ĠnĢaat Mühendisliği lisans programları (normal öğretim ve ikinci öğretim) eğitim ve öğretim yılında açılmıģ olup 70 öğrenci ile öğretime baģlamıģtır. Planda önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde yapılacak çalıģmalar yapılmıģ olan kurumsal değerlendirme çalıģması temelinde ele alınmaktadır. Plan, Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından ilgili mevzuat ıģığında hazırlanmıģ olan ġırnak Üniversitesi ( ) Stratejik Planı Hazırlama Kılavuzu nun Ģablon olarak kullanılması sureti ile hazırlanmıģtır. Fakültemizin ilk beģ yıllık plan çalıģmasının Fakültemizin önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde yapılanmasında yararlı olacağı inancı içerisindeyim. Plan çalıģmasını sözlü emirlerim gereğince verilen süre içerisinde gerçekleģtirmiģ bulunan Öğr. Gör. Özcan KONUR a teģekkür ederim. Prof. Dr. Ayhan DEMĠRBAġ ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ġırnak Temmuz

6 Yönetici Özeti ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (2011) Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Stratejik Planı ( ) Sürüm no. 1.4, Temmuz 2011, 52 sayfa (ġırnak, ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi). Taslak: Öğr. Gör. Özcan KONUR. Veriler (Kısmen): Dekanlık, (Kısmen): Öğr. Gör. Özcan KONUR. 1. Giriş Bu belge ile Mühendislik Fakültesinin yıllarını kapsayan ilk beģ yıllık stratejik planı sunulmaktadır. Plan çalıģması ilgili mevzuat ıģığında Üniversitemiz tarafından hazırlanmıģ bulunan plan hazırlama kılavuzunun Ģablon olarak kullanılması sureti ile doğrudan Öğr. Gör. Özcan Konur tarafından hazırlanmıģtır. Kurumsal veriler Fakülte Sekreterliği tarafından sağlanmıģtır. Ancak baģta bilimsel yayın verileri olmak üzere çoğu kurumsal veriler doğrudan Öğr. Gör. Özcan KONUR tarafından sağlanmıģtır. Plan taslağının önceki sürümleri plan hazırlık sürecinde Fakülte ve Bölüm Yönetimlerine ve Üniversitemiz Stratejik Planlama Kuruluna bilgi ve görüģ için sunulmuģtur. 2. Durum Analizi Fakültemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda fakülte teģkilatlanması ile ilgili amir hükümler uyarınca yapılandırılmıģ bulunmakta olup bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, fakültemiz lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile bilimsel araģtırma ve yayın yapan bir birimdir. Bu eğitim hizmetleri Mühendislik Fakültesinde kurulu bulunan bölümlerin ana bilim dalları baģkanlıklarının akademik personeli tarafından lisans öğrencilerine verilir. Bu eğitim ve sınav hizmetleri Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca verilir yılı Temmuz ayı itibarı ile Fakültemizde altı bölüm bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü. Fakülte akademik yapılanması 2011 yılı Temmuz ayı itibarı ile tam olarak oluģturulmamıģtır: Sadece ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim yılından baģlamak üzere lisans programı açılmıģtır eğitim öğretim yılında ĠnĢaat Mühendisliği lisans programlarında toplam öğrenci sayısı 70 olmuģtur eğitim öğretim yılında ĠnĢaat Mühendisliği lisans programlarında 82 kiģilik kontenjandan 70 i doldurulmuģ olup doluluk oranı %85 tir eğitim öğretim yılında Fakültemizde görevli 5 ders veren öğretim elemanı tarafından ĠnĢaat Mühendisliği lisans programlarında eğitim gören 70 öğrencimize toplam 30 saatlik ders verilmiģtir yılı Temmuz ayı itibarı ile yıllarında 3 kitap, 28 endeksi dergilerde yayınlanmıģ makaleler, 8 diğer uluslar arası dergilerde yayınlanmıģ makaleler, 12 uluslar arası kongrelerde sunulmuģ sözlü bildiriler ve 1 adet ulusal kongrelerde sunulmuģ sözlü bildiri çalıģması yapılmıģtır. YapılmıĢ olan endeksli yayınlara endeksli dergilerde 2011 yılı Temmuz ayı itibarı ile toplam 52 atıf alınmıģtır. Yayın listesi planın sonunda topluca verilmiģtir. Yayın tarama ve raporlama çalıģması doğrudan Öğr. Göz. Özcan KONUR tarafından yapılmıģtır. Fakültemiz bünyesinde merkezi gıda ve yakıt laboratuarı kurulması için Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığından toplam TL tutarında teģvik alınmıģtır. 6

7 Fakültemizin 2011 yılı Temmuz ayı itibarı ile içinde bulunduğu içsel ve dıģsal Ģartların birlikte değerlendirilmesi sonucunda GZFT (Güçlü yanlar, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi yapılmıģ olup sırası ile aģağıda özetle verilmiģtir. Fakültemizin ve üniversitemizin göreceli olarak ülkemizin sosyoekonomik açıdan en az geliģmiģ bir yöresinde ve yoğun terör algısı olan bir yörede kurulmuģ olması nedeni ile güçlü yanlarının sayısı azdır. Bunlar arasında yüksek endeksli yayın performansı dikkat çekmektedir. Zayıf yönlerin neredeyse tamamı üniversitemiz ve fakültemizde alt yapı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında öğretim üyesi temininde güçlük çekilmesi nedeni ile programların açılmaması dikkat çekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretimde okullaģma oranını yükseltme stratejisi çerçevesinde çok sayıda çalıģma yapılması fırsatların baģlıcalarını oluģturmaktadır. ÖYP, ÜNĠP, geliģtirme ödeneği vb. giriģimler bunlardan sadece bazılarıdır. Üniversitemizin sosyoekonomik açıdan en az geliģmiģ bir yörede ve terör algısının yüksek olduğu bir yörede kurulmuģ olması yanı sıra kuruluģ aģamasında olması da tehditlerden baģlıcalarını oluģturmaktadır. Bu bağlamda öğretim üyesi çekmede yaģanan sıkıntılar en önemli tehditlerden birisini oluģturmaktadır. Çünkü Yükseköğretim Kurulu program açmada ve sürdürmede belli sayıda öğretim üyesi Ģartı getirmiģ bulunmaktadır. Ayrıca gelmiģ olan idari ve akademik personelin yöresel sebepler dolayısı ile tutulamaması ve görevden ayrılmaları Fakültemizin kurulmasında olumsuz etkilere yol açmaktadır. 3. Fakültemizin geleceği Fakültemizin misyonu ulusal ve küresel eğitsel ve yönetsel geliģmeleri yakından takip ederek mühendislik alanında nitelikli lisans eğitimi vermek ve uluslar arası düzeyde araģtırma ve yayın faaliyetlerine bulunmak olarak verilmiģtir. Fakültemizin vizyonu ulusal ve küresel eğitsel ve yönetsel geliģmeleri yakından takip ederek mühendislik alanında seçkin alanlarda önümüzdeki beģ yıllık plan döneminde kuruluģ aģamasını tamamlayarak nitelikli lisans eğitim vermek ve uluslar arası düzeyde araģtırma ve yayın faaliyetlerine bulunmak olarak verilmiģtir. Temel değerler olarak bir dizi değerler verilmiģtir. Üç adet stratejik amaç belirlenmiģtir. Ġlk amaç olarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunumu ile ilgili hedefler verilmiģtir. BeĢ yıllık bütçenin büyük bir kısmının bu hedeflerin gerçekleģtirilmesi için harcanması beklenmektedir. Ġkinci amaç, birinci amaçta belirtilmiģ hedefleri tamamlayıcı nitelikte olup fakültemizin araģtırma performansının yükseltilmesi ve korunmasına yönelik hedefleri içermektedir. Bütçenin kalan kısmının bu hedeflerin gerçekleģtirilmesi için ayrılması beklenmektedir. Bu kısımdaki hedeflerin Fen Bilimleri Enstitüsü ile örtüģmesi beklenmektedir. 4. İzleme ve Değerlendirme YapılmıĢ olan beģ yıllık planın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile bir dizi iģlem tanımlanmıģtır. 7

8 5. Sonuç Bu çalıģma ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin yıllarını kapsayan ilk 5 yıllık stratejik planı olup ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversitemiz Stratejik Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanmıģ bulunan Ģablon kullanılarak hazırlanmıģtır. ÇalıĢmada da belirtildiği üzere Fakültemizin 2011 yılı Temmuz ayı itibarı ile henüz kuruluģ aģamasında olmasından dolayı, tüm bölüm ve ana bilim dalları henüz faaliyete geçmemiģtir. Sadece ĠnĢaat Mühendisliği lisans programları eğitim-öğretim yılında açılmıģtır. Fakültemiz bu bağlamda akademik ve idari yapılanmasını da henüz oluģturmuģ değildir. Planda yer alan çerçevede Fakültemiz eğitim öğretim yılına kadar yapılacak çalıģmaları planlamıģ bulunmaktadır. 8

9 1. Giriş 1.1. Stratejik Planın Amacı Bu stratejik planın amacı ġırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönleri ila Fakültemiz için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluģturulmasını sağlamaktır. 1.2 Stratejik Planın Kapsamı Bu stratejik plan, stratejik planlama dönemi için Fakültemizin faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal GZFT (Güçlü yanlar, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Fakültemizi ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli eylem planları ile ileride kurulacak ve faaliyete geçirilecek olan bölüm ve ana bilim dallarımızın performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. 1.3 Stratejik planın hukuki dayanakları Bu stratejik plan tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya iliģkin hükümleri ile sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Üniversitemiz Stratejik GeliĢtirme Daire baģkanlığı tarafından hazırlanmıģ olan ġırnak Üniversitesi ( ) Stratejik Planı Hazırlama Kılavuzu (Ģablon) esas alınarak hazırlanmıģtır. 1.4 Tanımlar ve kavramlar Bu stratejik planda geçen Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: Üniversitedeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kurulu (ADEK) nu, Ana Bilim Dalı: Fakültemizin bölümlerinde teģkil edilmiģ bulunan ana bilim dallarını, Birey Hedefleri: ġırnak Üniversitesinin birimlerinin belirlemiģ oldukları hedeflerini gerçekleģtirmek için o birimlerde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, Birim Hedefleri: ġırnak Üniversitenin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaģmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını, Bölüm: Mühendislik Fakültesinin bölümlerini, Bütçe: ġırnak Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına iliģkin hususları gösteren ve kanunlaģarak yürürlüğe konulan belgeyi, Çevre Değerlendirme: ġırnak Üniversitesinin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesini, Değerlendirme Ekipleri: ġırnak Üniversitesinde kurumsal değerlendirme çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri, Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dıģında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, Üniversite veya kurullarını, Dış Değerlendirme: ġırnak Üniversitesinin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dıģ değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, 9

10 Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsünü, Eylem Planı: ġırnak Üniversitesinin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleģtirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, Faaliyet ve Projeler: ġırnak Üniversitesinin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, Fakülte: Mühendislik Fakültesini, Gelir: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taģınır ve taģınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karģılığı elde edilen gelirler, alınan bağıģ ve yardımlar ile diğer gelirleri, Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iģ, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, transferler ile diğer giderleri, GZFT Analizi; ġırnak Üniversitesinin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi Harcama Birimi: ġırnak Üniversitesinin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, İç Değerlendirme: ġırnak Üniversitesinin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İyileştirme: ġırnak Üniversitesinde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalarını, İyileştirme Eylem Planları: ġırnak Üniversitesinin iç veya dıģ değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Belgesi: Üniversitenin, dıģ değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: ġırnak Üniversitesinden bağımsız kurum veya kurulların, Üniversitede akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliģtirme çalıģmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi, Kalite Geliştirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesini, Kalite Onayı ve Tanınma: Üniversitenin, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili Üniversiteleri tarafından kalitesinin tanınmasını, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmıģ standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kaynak Planlaması: Üniversitenin hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasını, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, Kurumsal Değerlendirme: Üniversitesinin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, Kurumsal Hedefler: ġırnak Üniversitesinin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal düzeyde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiģ amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak için oluģturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, Malî Yıl: Takvim yılını, Misyon: Üniversitenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini, Öğrenci Konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları ġırnak Üniversitesi öğrenci birliğini, Özdeğerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini, Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Politika: ġırnak Üniversitesinin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımları, Program: Üniversiteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını, Rektör: ġırnak Üniversitesi Rektörünü, 10

11 Rektörlük: Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünü, Saha Ziyareti: DıĢ değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile kuruma gelmeleri ve değerlendirmeleri yerinde yapmasını, Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımları, Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi bu stratejik planını, Stratejik Planlama: Üniversitenin, iç veya dıģ değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Üniversite: ġırnak Üniversitesini, Üniversite Senatosu: ġırnak Üniversitesi Üniversite Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: ġırnak Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaģmak istediği ideallerini, Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversite, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporunu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, Ġfade eder Stratejik Planlama Süreci, Yaklaşımı ve Katılımcılığın Nasıl Sağlandığına İlişkin Açıklama Stratejik Planlama Süreci Bu stratejik plan tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya iliģkin hükümleri ile sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Üniversitemiz Stratejik GeliĢtirme Daire baģkanlığı tarafından hazırlanmıģ olan ġırnak Üniversitesi ( ) Stratejik Planı Hazırlama Kılavuzu (Ģablon) esas alınarak doğrudan Öğr. Gör. Özcan KONUR tarafından hazırlanmıģtır. Fakültemizde stratejik planı 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren stratejik planlamaya iliģkin 9 ncu Maddesinde belirtilen; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar hükmü ıģığında hazırlanmıģtır. 11

12 Stratejik Planlama Yaklaşımı Fakültemizde Özdeğerlendirme ve Çevre Değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaģım benimsenmiģtir. Bu yaklaģım BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu, ile Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi çerçevesinde oluģturulmuģtur. Fakültemiz stratejik planı doğrudan ilgi Ģablonun kullanılması sureti ile Öğr. Gör. Özcan Konur tarafından hazırlanmıģtır. Kurumsal veriler Fakülte Sekreterliği tarafından sağlanmıģtır. Plan taslağının önceki sürümleri plan hazırlık sürecinde Fakülte ve Bölüm Yönetimlerine bilgi ve görüģ için sunulmuģtur. Fakültemiz, kurumsal değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, Fakültemizin kurumsal temelleri olan misyon, vizyon ve temel değerlere uygunluğunu değerlendirerek, Fakültemizin akademik ve idari hizmetlerinin kalitesini geliģtirici nitelikteki strateji ve amaçları belirlenmiģtir. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından benimsenen ve Fakültemiz Stratejik Planlama Süreci ne temel teģkil eden bu süreç ġekil 1 de Ģematik olarak verilmiģtir. Bu süreç Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme ÇalıĢmalarında Stratejik YaklaĢım a dayanmaktadır. Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından birisi de (G) güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F) fırsat ve (T) tehditlerin yani kurumsal değerlendirme olan Özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesine dayanmasıdır. Kurumsal değerlendirme çalıģmalarında, özdeğerlendirme çalıģmaları ile Fakültemizin mevcut durumunu, çevre değerlendirme çalıģmaları ile Fakültemizi etkileyen dıģ faktörlerin tespiti ve bunları dikkate alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler belirlemesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, Fakültemizin misyon, vizyon ve stratejilerine uygun bir stratejik yapılanma içerisinde olması benimsenmiģtir. Fakülte hedefleri doğrultusunda belirlenmiģ olan faaliyetler/projelerin tüm aģamalarda hazırlanacak olan Uygulama Planları ile hem hedeflerin gerçekleģtirilmesi hem de izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ulaģıldığını gösteren Performans Göstergeleri nin belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileģtirmesi sağlanacaktır. 12

13 ġekil 1 Stratejik Plan YaklaĢım Süreci 1.6. Katılımcılığın Nasıl Sağlandığına İlişkin Açıklama Fakültemiz Stratejik Planı Dekanlık Makamının tarihli sözlü emirleri gereğince Öğr. Göz. Özcan KONUR tarafında hazırlanmıģ olup taslağın önceki sürümleri bilgi ve görüģ için Fakülte ve Bölüm yönetimlerine iletilmiģtir. Kurumsal veriler Fakülte Sekreterliğince sağlanmıģtır. HazırlanmıĢ olan plan taslağının önceki sürümleri ilgili Bölüm Komisyonlarına da bilgi için bilgisayar ortamında iletilmiģtir. 13

14 1.6 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Fakültemiz Stratejik Plan Hazırlama Ekibi aģağıdaki üyelerden oluģturulmuģtur. Plan taslağı Dekanlık Makamının tarihli sözlü emirleri gereğince Öğr. Gör. Özcan KONUR tarafından doğrudan hazırlanmıģtır. Kurumsal veriler Fakülte Sekreterliğince sağlanmıģtır. Ancak baģta bilimsel yayın verileri olmak üzere çok sayıda veri doğrudan Öğr. Gör. Özcan KONUR tarafından sağlanmıģtır. Fakültemiz bütçe geliri ve etkinlikler gibi bir çok veri Fakülte Sekreterliği tarafından sağlanmamıģtır. Fakülte Sekreterliği tarafından sağlanmıģ tüm kurumsal verilerin sorumluluğu Fakülte Sekreterliğine ait bulunmaktadır. Bu veriler kopyala yapıģtır yöntemi ile ilgili tablolara yerleģtirilmiģtir. BaĢka herhangi bir kiģi veya birimin taslağın hazırlanmasında herhangi bir katkısı olmamıģtır. Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri Görevi Plan hazırlayıcı Unvanı/Adı Soyadı Öğr. Gör. Özcan KONUR İdari Görevi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı; Üniversite Stratejik Planlama Kurulu ile Üniversite Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu Üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Stratejik Plan hazırlayıcısı 14

15 2. Durum analizi 2.1 Fakültemizin Tarihi Gelişimi Fakültemiz Üniversitemizin kuruluģ kanununda yer alan bir hüküm uyarınca 2008 yılında kurulmuģ olup, kuruluģ çalıģmaları 2009 yılı içerisinde Prof. Dr. Ayhan DEMĠRBAġ ın Fakülte Dekanı olarak atanması ile baģlamıģ olup, eğitim öğretim yılında ĠnĢaat Mühendisliği normal öğretim ve ikinci öğretim lisans programlarının açılması ile sürdürülmüģtür. Fakültemiz 2011 yılı Temmuz ayı itibarı ile henüz kuruluģ çalıģmalarını 6 bölüm bünyesinde sürdürmektedir tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunun 22/5/ /1 md. ile değiģik ek 101. Maddesi uyarınca Fakültemiz üniversitemizin ana akademik birimlerinden birisini oluģturmuģtur. ġırnak ta ġırnak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuģtur. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ġktisadî ve Ġdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Ġlahiyat Fakültesinden, b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek oluģturulan ve Rektörlüğe bağlanan ġırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan, c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluģur 2.2 Fakültemizin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Fakülte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3. Maddesi e) fıkrasında Ģöyle tanımlanmıģtır: Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. Benzer Ģekilde fakülte bölümleri aynı maddenin k) bendinde Ģöyle tanımlanmıģtır: Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teģkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluģan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluģur. Yükseköğretimdeki çeģitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. Diğer ilgili tanımlar aģağıda verilmiģtir: l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kiģidir. (2) Doçent: Doçentlik sınavını baģarmıģ akademik unvana sahip kiģidir. (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalıģmalarını baģarı ile tamamlamıģ, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmıģ, ilk kademedeki akademik unvana sahip kiģidir. 15

16 n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeģitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araģtırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır. s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. u) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, dıģarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir. (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. (2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim türüdür. Üniversitelerde fakülte ve bölüm açılmasına iliģkin hususlarda Yükseköğretim Kurulu nun görevleri 7. Maddenin d) fıkrası ile verilmiģtir. (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleģtirilmesine iliģkin önerilerini veya görüģlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleģtirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araģtırma merkezi açılması, birleģtirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek, Fakülte Dekanı ile ilgili hususlar 16. Madde ile verilmiģtir: a. (DeğiĢik: 14/4/ /2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dıģından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kiģiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2/1/ KHK - 398/2 md.; DeğiĢtirilerek Kabul: 7/3/ /2 md.) Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi baģında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına baģkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Fakülte kurulu ile ilgili hususlar 17. Madde ile verilmiģtir: 16

17 a. KuruluĢ ve iģleyiģi: Fakülte kurulu, dekanın baģkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin baģkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluģur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl baģında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaģtırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili hususlar 18. Madde ile verilmiģtir: a. KuruluĢ ve iģleyiģi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın baģkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluģur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalıģma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte sekreterliği ile ilgili hüküm 51. Maddede yer almıģtır: b. Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıģtırılır. Bunlar arasındaki iģ bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Fakülte sekreterinin ataması ile ilgili hususlar 52. Madde ile verilmiģtir: a. (DeğiĢik: 17/8/ /29 md.) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanı, Genel Sekreter ile daire baģkanları, müdürler, hukuk müģavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluģlarında ilgili kuruluģların görüģü alınarak Yükseköğretim Üst KuruluĢunun BaĢkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüģü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. Fakültemizde personel disiplin iģlerinin genel esasları aynı kanunun 53. Maddesi ile düzenlenmiģtir. a. Yükseköğretim Kurul BaĢkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de sekreterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili görüģmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına alınmazlar. b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin iģlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. c. (DeğiĢik: 14/4/ /3 md.) Ceza soruģturması usulü: 17

18 Yükseköğretim üst kuruluģları baģkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleģmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluģ ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada iģledikleri ileri sürülen suçlar hakkında aģağıdaki hükümler uygulanır: (1) Ġlk soruģturma: Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının baģkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teģkil edilecek en az üç kiģilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruģturmacı tarafından yapılır. Öğretim elemanlarından soruģturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruģturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları Ģarttır. (2) Son soruģturmanın açılıp açılmamasına; a) Yükseköğretim Kurulu BaĢkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu BaĢkan ve üyeleri hakkında DanıĢtayın 2 nci Dairesi, b) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluģ genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teģkil edilecek üç kiģilik kurul, c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün baģkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluģacak üç kiģilik kurul, d) Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluģturulacak üç kiģilik kurul, e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu, Karar verir. f) Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluģturulacak kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür. (3) Son soruģturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurullara ilk soruģturmayı yapmıģ olan üyeler ile haklarında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksanlar yedek üyelerle tamamlanır. Diğer hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. (4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu BaĢkan ve üyeleri hakkında DanıĢtayın 2 nci Dairesinde verilen lüzum-u muhakeme kararına itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden incelenmesi DanıĢtayın Ġdari ĠĢler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden DanıĢtay 2 nci Dairesince incelenerek karara bağlanır. Lüzum-u muhakemesi kesinleģen Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu BaĢkan ve üyelerinin yargılanması Yargıtay ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları suçun iģlendiği yer adliye mahkemelerine aittir. (5)DeğiĢik statüdeki kiģilerin birlikte suç iģlemeleri halinde soruģturma usulü ve yetkili yargılama mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunur. (6) Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı ve rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve ġerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı yapılacak ceza soruģturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuģturması usulü tatbik edilir. Bunlar dıģında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve ġerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve ġerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı kanuni kovuģturma için gereken izin, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu BaĢkan ve üyeleri ve bu kuruluģların memurları (Üniversitelerarası Kurul memurları dâhil) hakkında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanından, üniversite yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır. (7) Ġdeolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla iģlenen suçlarla 18

19 bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur ve çalıģma düzenini bozan boykot, iģgal, engelleme, bunları teģvik ve tahrik, anarģik ve ideolojik olaylara iliģkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu hallerde kovuģturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar. (8) Bu Kanunda yer almamıģ hususlarda 4 ġubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Fakültemizde öğrenci disiplin iģleri aynı kanunun 54. Maddesi ile düzenlenmiģtir: a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dıģında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve Ģerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur ve çalıģma düzenini bozan, boykot, iģgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teģvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının Ģeref ve haysiyetine veya Ģahıslarına tecavüz eden veya saygı dıģı davranıģlarda bulunan ve anarģik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teģvik eden öğrencilere; eylem baģka bir suçu oluģtursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaģtırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir. b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dıģında öğrencilerin iģlemiģ oldukları disiplin suçlarından dolayı soruģturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir. c. Disiplin soruģturmasına, olay öğrenilince derhal baģlanılır ve soruģturma engeç onbeģ gün içinde sonuçlandırılır. d. Hakkında kovuģturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiģ sayılır. e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluģa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararlarına karģı onbeģ gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline iģlenir. f. Bu maddeye göre yapılacak iģlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu öğretim kuruluģunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir. g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik Ģubelerine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi baģka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar. Fakültelerde mali idare aynı kanunun 57. Maddesi ile düzenlenmiģtir: Yükseköğretim üst kuruluģları ile yükseköğretim kurumlarının bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir. (1) Ġta amiri, üst kuruluģlarda baģkan, üniversitelerde rektördür. Bu yetki uygun görülen ölçüde gerektiğinde yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine, üst kuruluģlara bağlı birim baģkanlarına ve üst kuruluģ ve üniversite genel sekreterlerine devredilebilir. (Ek cümle: 1/3/ /4 md.) Vakıf üniversitelerinde itâ amiri mütevellî heyet baģkanıdır Fakültemizin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Bu hükümler ıģığında Fakültemizin ana görevi lisans eğitim hizmetleri vermek ve bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetinde bulunmaktır. Bu eğitim hizmetleri Mühendislik Fakültesinde kurulu bulunan bölümlerin ana bilim dalları baģkanlıklarının akademik personeli tarafından lisans öğrencilerine verilir. Bu eğitim ve sınav hizmetleri Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca verilir. Fakültemiz diğer kamu kurum ve kuruluģları ile Rektörlük üzerinden çalıģmalar yapar. 19

20 Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri 2011 yılı Haziran ayı itibarı ile Fakültemizde altı bölüm bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü. Yukarıda da belirtildiği üzere sadece ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim yılından baģlamak üzere lisans programı açılmıģtır eğitim öğretim yılında ĠnĢaat Mühendisliği lisans programlarında toplam öğrenci sayısı 70 olmuģtur. Tablo 2 Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Toplam Veri Kaynağı: Öğr. Gör. Özcan KONUR eğitim öğretim yılında ĠnĢaat Mühendisliği lisans programlarında 82 kiģilik kontenjandan 70 i doldurulmuģ olup doluluk oranı %85 tir. Tablo 3 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin/Bölüm Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü % Toplam % Veri Kaynağı: Öğr. Gör. Özcan KONUR eğitim öğretim yılında Fakültemizde görevli 5 ders veren öğretim elemanı tarafından ĠnĢaat Mühendisliği lisans programlarında eğitim gören 70 öğrencimize toplam 30 saatlik ders verilmiģtir. Ġngilizce, Türk Dili, Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi gibi ortak dersler Rektörlüğümüze bağlı bölüm baģkanlıkları tarafından verilmiģtir yılı Temmuz ayı itibarı ile ders veren öğretim elemanı sayısı 6 olmuģtur. Tablo 4 Öğrenci-Öğretim Elemanı ve Verilen Ders Tablosu ÖĞRENCĠ VE DERS VEREN ÖĞRETĠM ELEMANI SAYILARI 20

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI (007) Mayıs0 ġırnak Üniversitesi 007 Stratejik Planı I Hiçbir Ģeye ihtiyacımız yok, yalnız bir Ģeye ihtiyacımız vardır: ÇALIġKAN OLMAK Mustafa Kemal ATATÜRK II ġırnak

Detaylı

CİZRE MESLEK YÜKSEK OKULU

CİZRE MESLEK YÜKSEK OKULU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Birim Adı CİZRE MESLEK YÜKSEK OKULU STRATEJİK PLANI (2013-2017) Mayıs ÖNSÖZ Birim Adı C-İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 11 1.1 STRATEJİK PLANIN AMACI... 11 1.2 STRATEJİK PLANIN

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2015-2019) STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU 1 GİRİŞ Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 24.12.2005

Detaylı

YÜKSEKÖĞRET ĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 : 6/11/1981 Sayı : Yayımlandığı R. Gazete ve Tarih 17506 : Tertip : 5 Cilt :

YÜKSEKÖĞRET ĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 : 6/11/1981 Sayı : Yayımlandığı R. Gazete ve Tarih 17506 : Tertip : 5 Cilt : YÜKSEKÖĞRET ĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 : 6/11/1981 Sayı : Yayımlandığı R. Gazete ve Tarih 17506 : Tertip : 5 Cilt : Yayımlandığı Düstur 21 Sayfa : 3 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Kanunun

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 1 ÖNSÖZ Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi 2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 6 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 6 1.2 STRATEJĠK PLANIN

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Mayıs-2012 I Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: ÇALIŞKAN OLMAK Mustafa Kemal ATATÜRK II Yönetici Özeti (Sunuş) Şırnak Üniversitesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ ALAN BİLGİSİ KİTABI (ŞEF) SAMSUN EKİM -2012 1 İÇİNDEKİLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu.... 3-18 2914 sayılı

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: KANUNUN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.

a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Bu kanunun amacı;

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 6 A- MİSYON VE VİZYONUMUZ... 8 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile 7 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birimli olarak

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

2014 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2014 ĠÇĠNDEKĠLER HARCAMA YETKĠLĠSĠ SUNUġU.. 3 I- GENEL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Yükseköğretim Kanunu (2547) Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM I ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM I ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM I ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI Tanımlar... 3-4 Anayasal Dayanak... 4 İdari Örgüt Yapısı... 5-7 İdari Personel Kanunu... 9 Akademik Teşkilat... 10-14 Akademik Personel

Detaylı