Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör"

Transkript

1

2 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz 2010 yılında da, eğitim-öğretim hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini en iyi şekilde yapmak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmıştır. Üniversitemiz 2010 yılının ilk altı aylık döneminde dört büyük kongreye ev sahipliği yaparak yerli ve yabancı bilim adamları ve araştırmacıları Zonguldak da buluşturmuştur. Düzenlenen kongreler, 28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihleri arasında 3. Kataliz Kongresi, Mayıs 2010 tarihleri arasında 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Haziran 2010 tarihleri arasında I. Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, 29 Haziran- 02 Temmuz 2010 tarihleri arasında 24. Ulusal Kimya Kongresidir. Üniversitemiz 2010 yılının ikinci altı aylık dönemi olan Temmuz-Aralık döneminde de bu tür bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecektir yılında Üniversitemizin eğitim-öğretim ve sağlık alanındaki diğer faaliyetleri ise şöyledir; Üniversitemiz bünyesinde 2008 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili çalışmalarının yanı sıra diğer fiziki mekanların hizmete alınması için yürütülen faaliyetlere 2010 yılında da devam edilmiştir tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniğinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Poliklinik açılışı ile birlikte ağız ve diş sağlığı ve tedavisi konusunda bölge halkına hizmet verilecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi yer temini çalışmaları 2009 yılında başlamış ve 2010 yılı Haziran sonu itibari ile sonuçlandırılarak Türkiye Taşkömürleri Kurumuna ait olan ve Üzülmez bölgesinde bulunan binaların kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Üniversitemize tahsis edilen binaların 2010 yılı sonuna kadar tamir, bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak binaların kullanıma hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

3 Hayırsever Ahmet Erdoğan tarafından Sağlık Kampüsünde yaptırılan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının büyük kısmı tamamlanmış ve eğitim öğretim dönemine yeni binasında başlaması planlanmaktadır. Üniversitemiz diğer üniversiteler ile işbirliğine gitmekte yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için çalışmalar yapmaktadır. Açılması kesinleşen programlara eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınacaktır. Bunun yanı sıra fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın da bünyelerinde yeni programların açılması için başvurularda bulunulmuş ve açılmasına izin verilen yeni bölümlere öğrenci alınacaktır. Üniversitemizde ilk defa bu yıl yaz okulu uygulaması başlatılmış, dersleri başarısız olan, notlarını yükseltmek isteyen yada bir üst sınıftan ders almak isteyen öğrencilerimize imkan sağlanmıştır. Üniversitemiz, sahip olduğu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeyi ve bunu gerçekleştirirken de, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamayı ön planda tutmaktadır yılında yürütülen faaliyetlerin ilk altı aylık dönemdeki bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde 2009 yılının aynı dönemine göre giderlerin % 10,5 oranında arttığı görülmektedir. Bunun sebebi ise personel maaşlarındaki artış, sosyal güvenlik kurumlarına yapılması gereken yasal kesintilerdeki artış ile güvenlik hizmetinin özelleştirilmesinden dolayı hizmet alım maliyetlerinin yükselmesi ve yeni açılan bölümlerin faaliyete geçirilmesi için yapılan harcamaların artmış olmasıdır. Hazırlanmış olan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda Üniversitemizin ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdikleri ile ikinci altı aya ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgiler verilmektedir. Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun Kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve yapılan faaliyetlerde özveriyle çalıştığımız tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör 3

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 ÖNSÖZ... 7 I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 9 A- BÜTÇE GİDERLERİ Bütçe Ödeneklerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; Bütçe Giderlerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; Bütçe Giderlerinin 2009 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Toplam Bütçe Gideri B- BÜTÇE GELİRLERİ Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı C- FİNANSMAN II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- EĞİTİM FAALİYETLERİ B- SAĞLIK FAALİYETLERİ C- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ D- FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER III-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GİDERLERİ: B) BÜTÇE GELİRLERİ: C) FİNANSMAN: IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A) EĞİTİM FAALİYETLERİ: B) SAĞLIK FAALİYETLERİ: C) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ: D) FİZİKİ YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER EKLER 43 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

5 TABLOLAR Tablo-1: Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı...9 Tablo-2: Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı...10 Tablo-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı...11 Tablo-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı12 Tablo-5: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları...13 Tablo-6: Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri...15 Tablo-7: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...16 Tablo-8: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri...17 Tablo-9: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları...18 Tablo-10: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri...19 Tablo-11: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri...20 Tablo-12: 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı...21 Tablo-13: 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı...22 Tablo-14: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri...23 Tablo-15: Ocak-Haziran Ekonomik Kodlarına Göre Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı...24 Tablo-16: Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...25 Tablo-17: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...27 Tablo-18: 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...28 Tablo-19: 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...28 Tablo-20: Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı...31 Tablo-21: yılları Personel Sayıları ve Dağılımı...32 Tablo-22: Üniversitemizde Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı...35 Tablo-23: Üniversitemiz Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri ve Diğer Projelerin Durumu...36 Tablo-24: ZKÜ 2010 Ocak-Haziran Dönemi Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler...37 Tablo-25: Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları...39 Tablo-26: Öğretim Yılı Tahmini Öğrenci Sayıları...40 Tablo-27: ZKÜ 2010 Temmuz-Aralık Dönemi Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler

6 GRAFİKLER Grafik-1: ZKÜ yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı...9 Grafik-2: Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı...10 Grafik-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları...11 Grafik-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları...12 Grafik-5: 2010 Yılı (Ocak-Haziran) Harcamaların Aylar İtibari İle Dağılımı...12 Grafik-6:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Birimlerin Harcamaları...14 Grafik-7:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Okulların Harcamaları...14 Grafik-8: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri...15 Grafik-9: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...16 Grafik-10: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri...17 Grafik-11: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları...18 Grafik-12: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri...19 Grafik-13: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri...21 Grafik-14: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Dağılımı...22 Grafik-15: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Dağılımı...23 Grafik-16: ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri...23 Grafik-17: Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Dağılıma Göre Toplam Bütçe Giderleri...24 Grafik-18: Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...25 Grafik-19: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Geliri...27 Grafik-20: 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...28 Grafik-21: 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

7 ÖNSÖZ Üniversitemiz 2010 yılında, Zonguldak ili merkez ve 5 ilçesinde 11 kampüste, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 Konservatuar, Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 11 tane Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Mevcut fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerimiz ile 2010 yılının ilk altı aylık döneminde öğrenciye 833 akademik personel ile eğitim-öğretim sağlanmıştır yılının ikinci altı aylık döneminde öğrenci kontenjanlarımız 5895 dir. Kontenjanların artması ile birlikte eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenci sayımızın olarak gerçekleşmesi beklenmektedir yılında da Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından öğretim üyelerimizin yayın yapmaları teşvik edilerek, kendilerini yetiştirme ve geliştirmelerine imkan sağlanacak, yurtdışında düzenlenen kongrelere katılmaları sağlanarak bilimsel araştırma çalışmalarına daha çok destek verilecektir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü aracılığıyla 2010 yılında da Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) ve ERASMUS programları ile Avrupa Üniversiteleri ile işbirliğine gidilerek Avrupa Üniversitelerindeki yenilik ve gelişmeler takip edilmeye ve bu yeniliklerin üniversitemize getirilmesine devam edilecektir yılının ilk altı aylık döneminde 14 öğrenci, 7 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 16 kişiyi Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere göndererek ERASMUS programına katılımları sağlanmıştır. "Farabi Değişim Programı"; Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olup, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini hedeflemektedir yılında başlayan bu program kapsamında Üniversitemiz 2010 yılının Haziran ayı sonuna kadar toplam 21 Üniversite ile FARABİ değişim protokolüne imza atmıştır. FARABİ Değişim Programına talep her geçen gün artmakta ve daha çok üniversitenin katılımı ile büyüyerek yaygınlaşmaktadır. FARABİ değişim programının 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 10 Öğrencimiz bu programdan yararlanmıştır 7

8 Eğitim-öğretim hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için fiziki mekanların genişletilmesi, mevcutların tamir bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi, yeni binaların inşasının yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra en modern şekilde ve en son teknolojik imkanlarla içlerinin donatılması, eğitimin yetişmiş, kaliteli ve tecrübeli öğretim görevlileri tarafından verilmesi, bununla birlikte öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Üniversitemiz bünyesinde 60 adet sosyal kulüp bulunmaktadır. Üniversitemizde düzenlenen spor şölenlerine, tiyatro, halkoyunu, müzik, resim ve diğer tüm etkinliklere, kurslara öğrencilerimizin katılmaları teşvik edilerek kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Yine üniversitemiz öğrencilerinin yurt genelinde ve yurtdışında düzenlenen etkinliklere katılımları için imkanlar ölçüsünde destek sağlanmaktadır. Bu şekilde hem üniversitemiz tanıtılmakta hem de örgencilerimizin kendilerine güvenleri artmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize, beslenme, sağlık, barınma konularında da imkânlar en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır yılının ilk altı aylık döneminde ihtiyacı olan 283 öğrenciye ücretsiz yemek yardımı, 136 öğrencimize part-time çalışma imkanı sağlanmış, ayrıca 38 geçici işçi, 69 eğitmen ve Enstrüman sanatçısı çalıştırılarak kurum dışından kişilere iş imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerin öğrenme, öğrendiklerini pekiştirme ve uygulama imkanı bulabilmeleri için teknik geziler düzenlenerek, alanlarında uzman kişiler üniversitemize davet edilerek seminerler ve söyleşiler düzenlenmiş ve düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra Üniversitemiz dört büyük kongreye ev sahipliği yaparak birçok bilim adamı ile öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimiz buluşturulmuş ve büyük bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Her zaman söylediğimiz gibi Üniversitemizin sürekli iyiye güzele ve en iyiye ulaşmak için çalışmalara devam edecektir. Bu anlamda Üniversitemiz misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmek dir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için ise vizyonumuz, Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak tır. Bundan sonraki bölümlerde Üniversitemize verilen kaynaklar ile neler gerçekleştirdiğimiz ve yıl sonuna kadar ki hedeflerimize yer verilecektir. Bütçesel anlamda 2010 yılı verilerimiz 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmelerimizin durumu ortaya konulacaktır. 8

9 I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 1-Bütçe Ödeneklerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; YILLARI BÜTÇE ÖDENEK VE GİDERLERİNİN DAĞILIMI EKONOMİK KODU GİDER ÇEŞİDİ KBÖ Toplam Serbest Ödenek 2009 YILI 2010 YILI Harcanan Ocak-Haziran Harcanan KBÖ Ocak-Haziran Harcanan PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE 07 TRANSFERLERİ TOPLAM Tablo-1: Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI PERSONEL GİDERLERİ 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 06-SERMAYE GİDERLERİ 02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİ.GİD. 05-CARİ TRANSFERLER Grafik-1: ZKÜ yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı Üniversitemiz 2010 yılı toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği 2009 yılına göre % 4 oranında azalarak TL olmuştur. 9

10 2-Bütçe Giderlerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AİT GİDERLERİN DAĞILIMI EKO. KODU GİDER ÇEŞİDİ 2009 YILI 2010 YILI Ocak-Haziran Harcanan Ocak-Haziran Harcanan HARCAMA ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ ,7 02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV.PRİMİ GİD ,4 03 MAL VE HİZMET ALIM GİD ,7 05 CARİ TRANSFERLER ,5 06 SERMAYE GİDERLERİ ,2 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,7 TOPLAM ,5 Tablo-2: Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 01- PERSONEL GİDERLERİ 02- SOS.GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİD. 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE GİDERLERİ 07- SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik-2: Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı 2010 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2009 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında 2010 yılı harcamaları 2009 yılına göre % 10,5 oranında artmıştır yılında Personel Giderleri % 13,7, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 68,4 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 14,7 oranında artmıştır. Bunun yanı sıra Cari Transfer Harcamaları %14,5, Sermaye Giderleri %17,2, Sermaye Transferleri %52,7 oranında 2009 yılının aynı dönemine göre azalmıştır. 10

11 AYLAR 01-Personel Giderleri ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZİRAN) 02-Sos.Güv. Kur. Dev.Prim.Gid. 03-Mal ve Hiz. Alm.Gid. 05-Cari Transferler 06- Sermaye Gid. 07- Sermaye Transfer. TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Tablo-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN AYLARI TOPLAM HARCAMALARI HAZİRAN; ; 17% OCAK; ; 13% ŞUBAT; ; 17% MAYIS; ; 15% NİSAN; ; 24% MART; ; 14% Grafik-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları Tablo-3 incelendiğinde 2009 yılı toplam harcamalarının dağılımında ilk üç ay olan Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki harcamaların diğer aylara göre daha düşük gerçekleşmiş olduğu görülmektedir yılının Ocak ayında sadece Personel Giderleri ve Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları yapılmıştır yılının ocak ayı içinde Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı hazırlanıp kabul edildiği için ödenekler bir önceki yıla göre daha erken serbest kalmış ve şubat ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. II. Üç aylık ödenek diliminin serbest kaldığı Nisan ayında ise harcamalar en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 11

12 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZİRAN) AYLAR 01-Personel Giderleri 02-Sos.Güv. Kur. Dev.Prim.Gid. 03-Mal ve Hiz. Alm.Gid. 05-Cari Transferler 06- Sermaye Gid. 07-Sermaye Transfer. TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Tablo-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı 2010 YILI HARCAMALARI ( TOPLAM ) HAZİRAN; OCAK; OCAK ŞUBAT; ŞUBAT MART MAYIS; NİSAN MAYIS NİSAN; MART; HAZİRAN Grafik-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları 2010 yılının Ocak ayında Personel Giderleri ve Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile zorunlu mal ve hizmetler için harcamalar yapılmıştır yılının ocak ayı içinde Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı hazırlanıp kabul edildiği için ödenekler hemen kullanılmaya başlanmıştır. II. Üç aylık ödenek diliminin serbest kaldığı Nisan ayından itibaren ise harcamalar artış göstermiştir. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI BÜTÇE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 01-PERSONEL GİDERLERİ 02-SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 05-CARİ TRANSFERLER 06-SERMAYE GİDERLERİ 07-SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik-5: 2010 Yılı (Ocak-Haziran) Harcamaların Aylar İtibari İle Dağılımı 12

13 3-Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI BİRİMLER İTİBARİ İLE HARCAMALARININ DURUMU YILLAR AÇIKLAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ HAZİRAN SONU HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ HAZİRAN SONU HARCAMA ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLİK SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNEYİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER GENEL TOPLAM , Tablo-5: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları 13

14 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİMLERİN ( OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) HARCAMALARININ DAĞILIMI YILI 2010 YILI ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLİK SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Grafik-6:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Birimlerin Harcamaları ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ OKULLARIN HARCAMALARI YILI 2010 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNEYİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER Grafik-7:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Okulların Harcamaları 14

15 4-Bütçe Giderlerinin 2009 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel Giderleri Personel giderlerinde Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme ,77.- TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,26.-TL olmuştur. Personel giderleri 2010 yılında % 14 oranında artmıştır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 55,2 dir. Üniversitemiz 2009 yılının başında 1800 personel ile hizmete başlamış, 2009 yılı sonu itibari ile Üniversitemizin akademik personel sayısı 843, idari personel sayısı 766 kişi, sözleşmeli personel 385 kişi, sürekli işçi 14 kişi olarak gerçekleşmiştir yılına 2008 personel ile başlayan Üniversitemiz Haziran 2010 sonu itibari ile 2030 personel sayısına ulaşmıştır. Personelimizin 833 tanesi akademik, 773 tanesi idari, 410 sözleşmeli idari (hemşire, büro memuru, teknik personel, biyolog, kimyager vs.) ve 14 tanesi de sürekli işçidir. Memur maaşlarının ve sayılarının bir önceki yıla göre artmış olmasından dolayı personel giderlerimiz 2009 yılına göre %14 oranında artmıştır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-6: Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri YILLARI PERSONEL GİDERLERİ YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-8: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Personel giderlerinin Şubat ayından sonra artış göstermesinin nedeni ise, Üniversite II. Öğretim gelirlerinin gerçekleştiği Mart ayına kadar ek ders, fazla mesai ödemelerinin yapılmamasıdır. Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında personele II. Öğretim ödemeleri yapıldığı için personel giderleri önceki aylara göre nispeten yüksektir. 15

16 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,88.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,37.-TL olmuştur. Dönemler arasında % 68,04 artış olmuştur. Bu artışın sebebi 03.9 Tedavi ve Cenaze giderleri ödemelerinin 2010 yılından itibaren bu tertipten yapılıyor olmasıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı %52,6 olmuştur. Grafik-9 a bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılı karşılaştırmasında artışın (Ocak-Haziran dönemi) ve yapılan giderlerin aynı paralellikte seyrettiği anormal bir dalgalanmanın olmadığıdır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-7: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri YILLARI SOSYAL GÜV.KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-9: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16

17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,09.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,43.-TL olmuştur yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2009 yılına göre % 14,7 oranında artmıştır. Bu artışın sebebi ise Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi gibi yeni birimlerimizin faaliyete geçmesi, inşaatları tamamlanmış olan yeni birimlerimizin eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesinden dolayı hizmet alımlarının bir önceki yıla göre artmış olmasıdır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 33 dür. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-8: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZKÜ YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YILI 2010 YILI 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-10: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17

18 Cari Transferler Cari Transferlerde Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,04.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,27.-TL olmuştur. Dönemler arasında % -14 oranında bir düşüş olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen ,27.-TL lik giderin ,27.-TL si Görev Giderleri olarak (daha önceki yıllarda emekli olan personel için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü adına Makam, Temsil, görev Tazminat farkları olarak ve emekli olanlar için kullanılmıştır.) ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ( TL) kullanılmıştır. Cari Transferler kaleminden yapılan harcamaların KBÖ ne göre gerçekleşme oranı % 48,5 dur. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) CARİ TRANSFER HARCAMALARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-9: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları ZKÜ YILLARI CARİ TRANSFER HARCAMALARI YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-11: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları 18

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER Z.K.Ü. Teşkilat Şeması... 1 1. I. Genel Bilgiler... 3 1. II. Fakülteler ve Bağlı Birimler Hakkında Genel Bilgiler... 4 1.1- Fen-Edebiyat Fakültesi...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ...2 1- GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler...4

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Yirminci kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Performans Programı MART-2014 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı