Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör"

Transkript

1

2 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz 2010 yılında da, eğitim-öğretim hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini en iyi şekilde yapmak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmıştır. Üniversitemiz 2010 yılının ilk altı aylık döneminde dört büyük kongreye ev sahipliği yaparak yerli ve yabancı bilim adamları ve araştırmacıları Zonguldak da buluşturmuştur. Düzenlenen kongreler, 28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihleri arasında 3. Kataliz Kongresi, Mayıs 2010 tarihleri arasında 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Haziran 2010 tarihleri arasında I. Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, 29 Haziran- 02 Temmuz 2010 tarihleri arasında 24. Ulusal Kimya Kongresidir. Üniversitemiz 2010 yılının ikinci altı aylık dönemi olan Temmuz-Aralık döneminde de bu tür bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecektir yılında Üniversitemizin eğitim-öğretim ve sağlık alanındaki diğer faaliyetleri ise şöyledir; Üniversitemiz bünyesinde 2008 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili çalışmalarının yanı sıra diğer fiziki mekanların hizmete alınması için yürütülen faaliyetlere 2010 yılında da devam edilmiştir tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniğinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Poliklinik açılışı ile birlikte ağız ve diş sağlığı ve tedavisi konusunda bölge halkına hizmet verilecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi yer temini çalışmaları 2009 yılında başlamış ve 2010 yılı Haziran sonu itibari ile sonuçlandırılarak Türkiye Taşkömürleri Kurumuna ait olan ve Üzülmez bölgesinde bulunan binaların kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Üniversitemize tahsis edilen binaların 2010 yılı sonuna kadar tamir, bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak binaların kullanıma hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

3 Hayırsever Ahmet Erdoğan tarafından Sağlık Kampüsünde yaptırılan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının büyük kısmı tamamlanmış ve eğitim öğretim dönemine yeni binasında başlaması planlanmaktadır. Üniversitemiz diğer üniversiteler ile işbirliğine gitmekte yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için çalışmalar yapmaktadır. Açılması kesinleşen programlara eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınacaktır. Bunun yanı sıra fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın da bünyelerinde yeni programların açılması için başvurularda bulunulmuş ve açılmasına izin verilen yeni bölümlere öğrenci alınacaktır. Üniversitemizde ilk defa bu yıl yaz okulu uygulaması başlatılmış, dersleri başarısız olan, notlarını yükseltmek isteyen yada bir üst sınıftan ders almak isteyen öğrencilerimize imkan sağlanmıştır. Üniversitemiz, sahip olduğu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeyi ve bunu gerçekleştirirken de, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamayı ön planda tutmaktadır yılında yürütülen faaliyetlerin ilk altı aylık dönemdeki bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde 2009 yılının aynı dönemine göre giderlerin % 10,5 oranında arttığı görülmektedir. Bunun sebebi ise personel maaşlarındaki artış, sosyal güvenlik kurumlarına yapılması gereken yasal kesintilerdeki artış ile güvenlik hizmetinin özelleştirilmesinden dolayı hizmet alım maliyetlerinin yükselmesi ve yeni açılan bölümlerin faaliyete geçirilmesi için yapılan harcamaların artmış olmasıdır. Hazırlanmış olan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda Üniversitemizin ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdikleri ile ikinci altı aya ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgiler verilmektedir. Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun Kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve yapılan faaliyetlerde özveriyle çalıştığımız tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör 3

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 ÖNSÖZ... 7 I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 9 A- BÜTÇE GİDERLERİ Bütçe Ödeneklerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; Bütçe Giderlerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; Bütçe Giderlerinin 2009 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Toplam Bütçe Gideri B- BÜTÇE GELİRLERİ Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı C- FİNANSMAN II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- EĞİTİM FAALİYETLERİ B- SAĞLIK FAALİYETLERİ C- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ D- FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER III-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GİDERLERİ: B) BÜTÇE GELİRLERİ: C) FİNANSMAN: IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A) EĞİTİM FAALİYETLERİ: B) SAĞLIK FAALİYETLERİ: C) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ: D) FİZİKİ YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER EKLER 43 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

5 TABLOLAR Tablo-1: Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı...9 Tablo-2: Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı...10 Tablo-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı...11 Tablo-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı12 Tablo-5: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları...13 Tablo-6: Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri...15 Tablo-7: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...16 Tablo-8: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri...17 Tablo-9: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları...18 Tablo-10: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri...19 Tablo-11: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri...20 Tablo-12: 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı...21 Tablo-13: 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı...22 Tablo-14: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri...23 Tablo-15: Ocak-Haziran Ekonomik Kodlarına Göre Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı...24 Tablo-16: Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...25 Tablo-17: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...27 Tablo-18: 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...28 Tablo-19: 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...28 Tablo-20: Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı...31 Tablo-21: yılları Personel Sayıları ve Dağılımı...32 Tablo-22: Üniversitemizde Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı...35 Tablo-23: Üniversitemiz Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri ve Diğer Projelerin Durumu...36 Tablo-24: ZKÜ 2010 Ocak-Haziran Dönemi Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler...37 Tablo-25: Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları...39 Tablo-26: Öğretim Yılı Tahmini Öğrenci Sayıları...40 Tablo-27: ZKÜ 2010 Temmuz-Aralık Dönemi Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler

6 GRAFİKLER Grafik-1: ZKÜ yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı...9 Grafik-2: Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı...10 Grafik-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları...11 Grafik-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları...12 Grafik-5: 2010 Yılı (Ocak-Haziran) Harcamaların Aylar İtibari İle Dağılımı...12 Grafik-6:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Birimlerin Harcamaları...14 Grafik-7:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Okulların Harcamaları...14 Grafik-8: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri...15 Grafik-9: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...16 Grafik-10: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri...17 Grafik-11: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları...18 Grafik-12: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri...19 Grafik-13: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri...21 Grafik-14: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Dağılımı...22 Grafik-15: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Dağılımı...23 Grafik-16: ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri...23 Grafik-17: Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Dağılıma Göre Toplam Bütçe Giderleri...24 Grafik-18: Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...25 Grafik-19: Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Geliri...27 Grafik-20: 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı...28 Grafik-21: 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

7 ÖNSÖZ Üniversitemiz 2010 yılında, Zonguldak ili merkez ve 5 ilçesinde 11 kampüste, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 Konservatuar, Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 11 tane Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Mevcut fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerimiz ile 2010 yılının ilk altı aylık döneminde öğrenciye 833 akademik personel ile eğitim-öğretim sağlanmıştır yılının ikinci altı aylık döneminde öğrenci kontenjanlarımız 5895 dir. Kontenjanların artması ile birlikte eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenci sayımızın olarak gerçekleşmesi beklenmektedir yılında da Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından öğretim üyelerimizin yayın yapmaları teşvik edilerek, kendilerini yetiştirme ve geliştirmelerine imkan sağlanacak, yurtdışında düzenlenen kongrelere katılmaları sağlanarak bilimsel araştırma çalışmalarına daha çok destek verilecektir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü aracılığıyla 2010 yılında da Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) ve ERASMUS programları ile Avrupa Üniversiteleri ile işbirliğine gidilerek Avrupa Üniversitelerindeki yenilik ve gelişmeler takip edilmeye ve bu yeniliklerin üniversitemize getirilmesine devam edilecektir yılının ilk altı aylık döneminde 14 öğrenci, 7 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 16 kişiyi Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere göndererek ERASMUS programına katılımları sağlanmıştır. "Farabi Değişim Programı"; Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olup, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini hedeflemektedir yılında başlayan bu program kapsamında Üniversitemiz 2010 yılının Haziran ayı sonuna kadar toplam 21 Üniversite ile FARABİ değişim protokolüne imza atmıştır. FARABİ Değişim Programına talep her geçen gün artmakta ve daha çok üniversitenin katılımı ile büyüyerek yaygınlaşmaktadır. FARABİ değişim programının 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 10 Öğrencimiz bu programdan yararlanmıştır 7

8 Eğitim-öğretim hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için fiziki mekanların genişletilmesi, mevcutların tamir bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi, yeni binaların inşasının yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra en modern şekilde ve en son teknolojik imkanlarla içlerinin donatılması, eğitimin yetişmiş, kaliteli ve tecrübeli öğretim görevlileri tarafından verilmesi, bununla birlikte öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Üniversitemiz bünyesinde 60 adet sosyal kulüp bulunmaktadır. Üniversitemizde düzenlenen spor şölenlerine, tiyatro, halkoyunu, müzik, resim ve diğer tüm etkinliklere, kurslara öğrencilerimizin katılmaları teşvik edilerek kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Yine üniversitemiz öğrencilerinin yurt genelinde ve yurtdışında düzenlenen etkinliklere katılımları için imkanlar ölçüsünde destek sağlanmaktadır. Bu şekilde hem üniversitemiz tanıtılmakta hem de örgencilerimizin kendilerine güvenleri artmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize, beslenme, sağlık, barınma konularında da imkânlar en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır yılının ilk altı aylık döneminde ihtiyacı olan 283 öğrenciye ücretsiz yemek yardımı, 136 öğrencimize part-time çalışma imkanı sağlanmış, ayrıca 38 geçici işçi, 69 eğitmen ve Enstrüman sanatçısı çalıştırılarak kurum dışından kişilere iş imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerin öğrenme, öğrendiklerini pekiştirme ve uygulama imkanı bulabilmeleri için teknik geziler düzenlenerek, alanlarında uzman kişiler üniversitemize davet edilerek seminerler ve söyleşiler düzenlenmiş ve düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra Üniversitemiz dört büyük kongreye ev sahipliği yaparak birçok bilim adamı ile öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimiz buluşturulmuş ve büyük bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Her zaman söylediğimiz gibi Üniversitemizin sürekli iyiye güzele ve en iyiye ulaşmak için çalışmalara devam edecektir. Bu anlamda Üniversitemiz misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmek dir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için ise vizyonumuz, Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak tır. Bundan sonraki bölümlerde Üniversitemize verilen kaynaklar ile neler gerçekleştirdiğimiz ve yıl sonuna kadar ki hedeflerimize yer verilecektir. Bütçesel anlamda 2010 yılı verilerimiz 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmelerimizin durumu ortaya konulacaktır. 8

9 I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 1-Bütçe Ödeneklerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; YILLARI BÜTÇE ÖDENEK VE GİDERLERİNİN DAĞILIMI EKONOMİK KODU GİDER ÇEŞİDİ KBÖ Toplam Serbest Ödenek 2009 YILI 2010 YILI Harcanan Ocak-Haziran Harcanan KBÖ Ocak-Haziran Harcanan PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE 07 TRANSFERLERİ TOPLAM Tablo-1: Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI PERSONEL GİDERLERİ 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 06-SERMAYE GİDERLERİ 02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİ.GİD. 05-CARİ TRANSFERLER Grafik-1: ZKÜ yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı Üniversitemiz 2010 yılı toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği 2009 yılına göre % 4 oranında azalarak TL olmuştur. 9

10 2-Bütçe Giderlerinin Yılları İtibariyle Dağılımı; OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AİT GİDERLERİN DAĞILIMI EKO. KODU GİDER ÇEŞİDİ 2009 YILI 2010 YILI Ocak-Haziran Harcanan Ocak-Haziran Harcanan HARCAMA ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ ,7 02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV.PRİMİ GİD ,4 03 MAL VE HİZMET ALIM GİD ,7 05 CARİ TRANSFERLER ,5 06 SERMAYE GİDERLERİ ,2 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,7 TOPLAM ,5 Tablo-2: Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 01- PERSONEL GİDERLERİ 02- SOS.GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİD. 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE GİDERLERİ 07- SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik-2: Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı 2010 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2009 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında 2010 yılı harcamaları 2009 yılına göre % 10,5 oranında artmıştır yılında Personel Giderleri % 13,7, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 68,4 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 14,7 oranında artmıştır. Bunun yanı sıra Cari Transfer Harcamaları %14,5, Sermaye Giderleri %17,2, Sermaye Transferleri %52,7 oranında 2009 yılının aynı dönemine göre azalmıştır. 10

11 AYLAR 01-Personel Giderleri ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZİRAN) 02-Sos.Güv. Kur. Dev.Prim.Gid. 03-Mal ve Hiz. Alm.Gid. 05-Cari Transferler 06- Sermaye Gid. 07- Sermaye Transfer. TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Tablo-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN AYLARI TOPLAM HARCAMALARI HAZİRAN; ; 17% OCAK; ; 13% ŞUBAT; ; 17% MAYIS; ; 15% NİSAN; ; 24% MART; ; 14% Grafik-3: 2009 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları Tablo-3 incelendiğinde 2009 yılı toplam harcamalarının dağılımında ilk üç ay olan Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki harcamaların diğer aylara göre daha düşük gerçekleşmiş olduğu görülmektedir yılının Ocak ayında sadece Personel Giderleri ve Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları yapılmıştır yılının ocak ayı içinde Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı hazırlanıp kabul edildiği için ödenekler bir önceki yıla göre daha erken serbest kalmış ve şubat ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. II. Üç aylık ödenek diliminin serbest kaldığı Nisan ayında ise harcamalar en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 11

12 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZİRAN) AYLAR 01-Personel Giderleri 02-Sos.Güv. Kur. Dev.Prim.Gid. 03-Mal ve Hiz. Alm.Gid. 05-Cari Transferler 06- Sermaye Gid. 07-Sermaye Transfer. TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Tablo-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı 2010 YILI HARCAMALARI ( TOPLAM ) HAZİRAN; OCAK; OCAK ŞUBAT; ŞUBAT MART MAYIS; NİSAN MAYIS NİSAN; MART; HAZİRAN Grafik-4: 2010 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları 2010 yılının Ocak ayında Personel Giderleri ve Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile zorunlu mal ve hizmetler için harcamalar yapılmıştır yılının ocak ayı içinde Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı hazırlanıp kabul edildiği için ödenekler hemen kullanılmaya başlanmıştır. II. Üç aylık ödenek diliminin serbest kaldığı Nisan ayından itibaren ise harcamalar artış göstermiştir. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI BÜTÇE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 01-PERSONEL GİDERLERİ 02-SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 05-CARİ TRANSFERLER 06-SERMAYE GİDERLERİ 07-SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik-5: 2010 Yılı (Ocak-Haziran) Harcamaların Aylar İtibari İle Dağılımı 12

13 3-Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI BİRİMLER İTİBARİ İLE HARCAMALARININ DURUMU YILLAR AÇIKLAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ HAZİRAN SONU HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ HAZİRAN SONU HARCAMA ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLİK SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNEYİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER GENEL TOPLAM , Tablo-5: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları 13

14 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİMLERİN ( OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) HARCAMALARININ DAĞILIMI YILI 2010 YILI ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLİK SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Grafik-6:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Birimlerin Harcamaları ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ OKULLARIN HARCAMALARI YILI 2010 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNEYİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DİĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER Grafik-7:2009 ve 2010 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Okulların Harcamaları 14

15 4-Bütçe Giderlerinin 2009 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel Giderleri Personel giderlerinde Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme ,77.- TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,26.-TL olmuştur. Personel giderleri 2010 yılında % 14 oranında artmıştır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 55,2 dir. Üniversitemiz 2009 yılının başında 1800 personel ile hizmete başlamış, 2009 yılı sonu itibari ile Üniversitemizin akademik personel sayısı 843, idari personel sayısı 766 kişi, sözleşmeli personel 385 kişi, sürekli işçi 14 kişi olarak gerçekleşmiştir yılına 2008 personel ile başlayan Üniversitemiz Haziran 2010 sonu itibari ile 2030 personel sayısına ulaşmıştır. Personelimizin 833 tanesi akademik, 773 tanesi idari, 410 sözleşmeli idari (hemşire, büro memuru, teknik personel, biyolog, kimyager vs.) ve 14 tanesi de sürekli işçidir. Memur maaşlarının ve sayılarının bir önceki yıla göre artmış olmasından dolayı personel giderlerimiz 2009 yılına göre %14 oranında artmıştır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-6: Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri YILLARI PERSONEL GİDERLERİ YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-8: 2009 ve 2010 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Personel giderlerinin Şubat ayından sonra artış göstermesinin nedeni ise, Üniversite II. Öğretim gelirlerinin gerçekleştiği Mart ayına kadar ek ders, fazla mesai ödemelerinin yapılmamasıdır. Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında personele II. Öğretim ödemeleri yapıldığı için personel giderleri önceki aylara göre nispeten yüksektir. 15

16 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,88.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,37.-TL olmuştur. Dönemler arasında % 68,04 artış olmuştur. Bu artışın sebebi 03.9 Tedavi ve Cenaze giderleri ödemelerinin 2010 yılından itibaren bu tertipten yapılıyor olmasıdır. KBÖ ne göre gerçekleşme oranı %52,6 olmuştur. Grafik-9 a bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılı karşılaştırmasında artışın (Ocak-Haziran dönemi) ve yapılan giderlerin aynı paralellikte seyrettiği anormal bir dalgalanmanın olmadığıdır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-7: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri YILLARI SOSYAL GÜV.KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-9: Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16

17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,09.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,43.-TL olmuştur yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2009 yılına göre % 14,7 oranında artmıştır. Bu artışın sebebi ise Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi gibi yeni birimlerimizin faaliyete geçmesi, inşaatları tamamlanmış olan yeni birimlerimizin eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesinden dolayı hizmet alımlarının bir önceki yıla göre artmış olmasıdır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 33 dür. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-8: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZKÜ YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YILI 2010 YILI 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-10: Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17

18 Cari Transferler Cari Transferlerde Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme tutarı ,04.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,27.-TL olmuştur. Dönemler arasında % -14 oranında bir düşüş olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen ,27.-TL lik giderin ,27.-TL si Görev Giderleri olarak (daha önceki yıllarda emekli olan personel için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü adına Makam, Temsil, görev Tazminat farkları olarak ve emekli olanlar için kullanılmıştır.) ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ( TL) kullanılmıştır. Cari Transferler kaleminden yapılan harcamaların KBÖ ne göre gerçekleşme oranı % 48,5 dur. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) CARİ TRANSFER HARCAMALARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-9: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları ZKÜ YILLARI CARİ TRANSFER HARCAMALARI YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-11: Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları 18

19 Sermaye Giderleri Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme miktarı ,45.-TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde bu rakam ,01.-TL olmuştur. Dönemler arasında % -16,7 oranında düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ise, Uygulama ve Araştırma Hastane inşaatının tamamlanmış olması ve ihaleleri yapılmış olan işler için hakediş ödemelerinin yapılmamış olmasıdır. Aynı zamanda 2010 yılı Sermaye Giderleri KBÖ ödenekleri 2009 yılına göre % 11 oranında düşmüştür yılında KBÖ ne göre gerçekleşme oranı ise % 20 dir. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-10: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri ZKÜ YILLARI SERMAYE GİDERLERİ YILI 2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Grafik-12: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 19

20 Sermaye Transferleri 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 71 sıra numaralı hükmünde; Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesaplarına aktarılmak suretiyle kullanılır. Söz konusu ödenekleri, bu Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın ilgisine göre 05- Cari Transferler, 07- Sermaye Transferleri ekonomik kodlarına aktararak tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesaplarına ödemeye, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dâhilinde yükseköğretim kurumları yetkilidir. Proje özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve özel hesapların işleyişine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir denilmektedir. Bu hükme göre; Sermaye Transferleri tertibi ilk defa 2009 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri için kullanılmıştır. Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleşme miktarı ,00.-TL, 2010 yılının aynı döneminde ise TL lik ödenek kaydı yapılmıştır. Dönemler arasında % -53,5 oranında düşüş olmuştur. Bilimsel Araştırma Projeleri için 2009 yılında verilen ödeneklerin tamamı giderleştirilerek Banka hesaplarına aktarılmıştır. Bu ödeneklerin tamamı giderleştirilmemiş olduğu için banka hesaplarında durmaktadır. Yapılan giderler emanet hesaplarından ödenmektedir. Bu nedenle bu tertipte ödeneklerin tamamı dönemler itibariyle giderleştirilerek banka hesaplarına aktarılmakta fakat bu tutarların tamamı harcanmamaktadır. Bilimsel Araştırma Projelerinin 2009 yılından kalan ve harcanmamış olan parası ve 2010 yılı Bütçesi ile verilen ödeneklerden aktarılan ve finansman fazlası gelirleri ile birlikte ,51.-TL si emanet hesaplarında bulunmakta ve bunun ,58.-TL si harcanmıştır. Bilimsel Araştırma Projelerinin hesabından yapılan harcamalar 05-Cari Transferler ve 07-Sermaye Transferlerinden oluşmaktadır yılı harcamalarının (ödenek aktarma) 2009 yılına göre düşük gerçekleşmesinin bir nedeni de nakit yetersizliği nedeniyle serbest kalan ödeneklerin giderleştirilerek Bilimsel Araştırma Projelerinin hesaplarına aktarılamamış olmasıdır. Hazineden yeterli nakit gelmesi halinde serbest ödenekler dahilinde giderleştirme işlemi yapılarak paralar Bilimsel Araştırma Projelerinin banka hesabına aktarılacaktır. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) SERMAYE TRANSFERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2009 YILI YILI Tablo-11: Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri 20

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz,

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a)

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A- Bütçe Giderleri..

İÇİNDEKİLER. A- Bütçe Giderleri.. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR Temmuz-213 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI. Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı

IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI. Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI Öz Gelir Karşılığı Ödenek Uygulaması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı ÖZ GELİRLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi ANALİZLER (2015) ❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi A- Mali Bilgiler Fakültede Özel Bütçe ve "Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere iki bütçe hazırlanmaktadır. Özel bütçe,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2013 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SGDB 1 KAMUOYUNA DUYURU 4 I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası ve Avrupa

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı