Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve"

Transkript

1 Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

2 Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Peter Brett, Pascale Mompoint Gaillard ve Maria Helena Salema Katkıda Bulunanlar: Virgilio Meira Soares, Vedrana Spajic Vrkas, Sulev Valdmaa ve Ulrike Wolff Jontofsohn Editör: Sarah Keating Chetwynd Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Avrupa Konseyi Yayınları 2

3 Bu çalışmada ifade edilmiş olan görüşlerden yazarları sorumludur ve bu görüşler Avrupa Konseyi nin resmi politikasını yansıtmazlar. Her hakkı saklıdır. Bu yayının her hangi bir kısmı, Public Information and Publication Division, Communication Research Directorate dan (F Strasbourg Cedex ya da önceden yazılı izin alınmadan, fotokopi, kayıt ya da her tür bilgi saklama ve alma sistemi de dahil olmak üzere, elektronik (CD, İnternet vs) ya da mekanik olsun her hangi bir biçim ya da yöntem ile çoğaltılamaz, aktarılamaz ya da çevrilemez. Kapak Tasarımı: Document and Publication Production Department (Belge ve Yayın Prodüksiyon Bölümü) (SPDP), Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Yayınları F Strasbourg Cedex ISBN Avrupa Konseyi, Mart 2009 Belçika da basılmıştır 3

4 İçindekiler Yönetici Özeti... 5 Teşekkür Önsöz Giriş Yeterlilikler ve tüm belgenin bir özeti Küme A: DVE/İHE bilgisi ve anlayışı Küme B: DVE/İHE nin sınıfta ve okulda gelişmesini sağlayan eğitim ve öğretim faaliyetleri Küme C: Ortaklıklar ve yerel topluluğun katılımı ile DVE/İHE nin geliştirilmesini sağlayan öğretme ve öğrenme faaliyetleri Küme D: Katılımcı DVE/İHE yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesi Diğer paydaşlara ilişkin kaynaklar Sonuç Ek Referanslar ve Kaynaklar

5 Yönetici Özeti Avrupa Konseyi nin (DVE/İHE) herkes için Demokrasiyi Öğrenme ve Yaşama Programının ( ) mevcut aşaması bağlamında, bu yayın, gerek eğitimde gerek topluluklar ve STK lar başta olmak üzere, toplum kuruluşları ile işbirliği konusunda, üye devletlerin kendi içlerinde ve aralarında, öğretmen yetiştirme ve geliştirme kapasitesi nin güçlendirilmesine ilişkin kilit amaca cevap veren bir çalışmadır. Öğretmenlerin aktif, katılımcı eğitim yoluyla, demokratik değerlerin geliştirilmesinde üstlendikleri rol yaygın biçimde kabul edilmektedir. Yeni toplumsal eğilimlerin ortaya çıkışı, karşılıklı dayanışmadaki artış, ve yerel topluluklardaki ve dünyadaki değişimlerin bir sonucu olarak, demokratik vatandaşlık eğitimi (DVE) ve insan hakları eğitimi (İHE)'ndeki başarı, önemli ölçüde eğitimcilere ve öğretmenlere bağlıdır. Bu yayın, hem okulda, hem de geniş anlamda topluluk içersinde, DVE/İHE nin sınıfta uygulanmasında öğretmenlerin başlıca yetkilerini tanımlayan temel yeterlilikleri ortaya koymaktadır. Yayın, eğitimin tüm aşamalarındaki öğretmenleri (sadece DVE/İHE uzmanlarını değil, aynı zamanda konuyla ilgili tüm alanlardaki öğretmenleri); ve yüksek eğitim kurumlarında ya da diğer ortamlarda, hem hizmet içi hem de hizmet öncesi eğitimde çalışan öğretmen eğiticilerini hedeflemektedir. Yaklaşık 15 kadar yeterlilik Öğretmenlerin ve Öğretmen eğiticilerinin DVE/İHE yi uygularken mutlaka karşılaşacakları soru ve konulara denk gelen dört ilerleyici küme halinde sunulmuş ve gruplanmıştır: DVE/İHE bilgisi ve anlayışı ; Sınıfta ve okulda DVE/İHE nin geliştirilmesini sağlayan öğretme ve öğrenme faaliyetleri (planlama, sınıf yönetimi, öğretme ve değerlendirme) ; Ortaklıklar ve yerel toplulukların katılımı yoluyla DVE/İHE nin geliştirilmesini sağlayan öğretme ve öğrenme faaliyetleri (uygulamadaki DVE/İHE) Katılımcı DVE/İHE yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesi Her bir yeterlilik kümesi, içersinde yeterliliklerin ayrıntılı biçimde ve örneklerle tanımlandığı bir bölümde yer almaktadır. Okuyucuya, her bir yeterlilik için ilerleme şemaları sunulacaktır: Bu şemalar, öğretmenlere ve öğretmen eğiticilerine kendilerinin mesleki pratiklerinin denk geldiği seviyeyi tespit etmelerinde ve dolayısıyla hangi iyileştirmeler üzerinde odaklanabileceklerini belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Diğer paydaşlar da, DVE/İHE pratiği ve uygulaması ile ilgili kaynakları bulacaklardır; bunlar, politikacılar, okul müdürleri ve yüksek öğretim kurumlarıdır. Bu kitapta, son on yıl içinde Avrupa Konseyi DVE/İHE programı kapsamında geliştirilmiş olan zengin materyal yelpazesi bir araya getirilmektedir ve kitap aynı zamanda, DVE/İHE konusunda diğer üç önemli Avrupa Konseyi yayınına rehber niteliğindedir: Demokratik vatandaşlık eğitimi ve insan hakları eğitimine ilişkin öğretmen eğitimi aracı (Huddleston, T. (Editör), 2005); DVE/İHE konusunda öğretmen eğitimine ilişkin sistematik ve koordineli yaklaşımlara olan ihtiyacın kabul edilmesinde hükümetler ve eğitim makamlarına yönelik öneriler sunulmaktadır; Okulların demokratik yönetişimi (Backman, E. ve Trafford, B., 2007); DVE/İHE konusunda okul ve liderlik meseleleri araştırılmaktadır. Okullarda demokratik vatandaşlık eğitiminin kalite güvencesine ilişkin araç (Birzea, C. Ve Arkadaşları, 2005); kalite güvencesi esasları ve süreçlerini DVE/İHE ye uygulayan bir referans belgesi / aracıdır. Bu yayında önerilmiş olan faaliyet ve önerilerin rehberliğinde, öğretmenlerin genellikle zor ve 5

6 çekişmeli DVE/İHE konularını ele almalarında ve gençlerin yarının sorumlu, aktif ve duyarlı vatandaşları olarak eğitilmesi için en uygun öğrenme ortamını yaratmalarında güçlü bir hale getirilmelerini ümit ediyoruz. 6

7 Teşekkür Bu çalışma bir yıllık beyin fırtınası, danışma faaliyetleri ve taslak hazırlıklarının sonucudur. Bundan dolayı, bu el kitabına katkıda bulunmuş değişik kişilere teşekkür edilmesi ve bu kapsamdaki özel rollerinin belirtilmesi önemlidir. İlk taslak hazırlama grubu, birinci toplantısını Haziran 2007 de yapmıştı ve Peter Brett, Virgilio Meira Soares, Maria Helena Salema, Vedrana Spajik-Vrkas ve Sulev Valdma dan oluşmaktaydı. Her ne kadar başlangıçta bu çalışmanın ana yazarının kim olacağı kararlaştırılmamış olsa da, ilk turdaki görüşmelerin ardından, grup el kitabının kaleme alınmasında baş rolü Peter Brett'e vermiştir. Böylelikle, kendisi aşağıda bahsi geçmeyen kısımların oluşturulmasından sorumlu olmuş ve tüm proje boyunca önemli bir editörlük görevini yerine getirmiştir. Virgilio Meira Soares, Avrupa Konseyi yüksek eğitim programı ile bütünlüğü sağlamış ve yüksek öğretime ilişkin kısımları kaleme almıştır. Maria Helena Salema ise, 5, 9, 13 ve 14 Sayılı Yeterlilikleri hazırlamıştır, ve el kitabının değişik kısımlarından ve DVE ve öğretmen eğitimi araştırmasının, ve öğretmen gelişiminin teorik temelinden kısmen sorumlu olmuştur. Yıl boyunca, süreç içersinde sıkı bir çalışma yürütmüştür. Vedrana Spajic Vrkas, el kitabının genel kavramının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Sulev Valdmaa, 1 ve 8 Sayılı Yeterliliğe katkıda bulunmuş, + ve öğretmen eğiticileri ve eğitim alanındaki çarpanlar için Avrupa Konseyi Pestalozzi eğitim programı ile bağlantı kurmuştur. Eylül 2008 tarihinde, Ulrike Wolff Jontofsohn, uzman grubuna katılmış ve yüksek eğitim ve hizmet öncesi öğretmen eğitimine ilişkin kısımlara katkıda bulunmuştur. Pascale Mompoint-Gaillard, 2008 Martında Pestalozzi DVE Grubu ile yaptığı ayrıntılı görüşmelerin ardından, hem yapı hem de ek içerik açısından el kitabını kapsamlı bir şekilde yeniden kaleme almıştır. Avrupa Konseyi Okul ve Okul Dışı Bölümü Başkanı Olöf Olafsdottir, el kitabına yönelik olarak cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere kuvvetli bir insan hakları temelinin oluşmasını sağlamıştır. Josef Huber ise, Pestalozzi programı vasıtasıyla el kitabının geliştirilmesine destek sunmuştur. Heather Courant ve Sharon Lowey mükemmel idari destek sağlamışlardır. Ve, son olarak, DVE koordinatörlerine, Güney Doğu Avrupa DVE Ağına ve başta, değerli destek ve tavsiyelerini sürekli sağlamış bulunan başkanı Reinhild Otte olmak üzere, Demokratik Vatandaşlık Eğitimi geçici Danışma Grubuna teşekkürlerimi sunmak isterim. Tüm yazarlara ve katılım sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Sadece bu çalışmanın ürününün faydalı olacağına olan inancımdan değil, aynı zamanda sürecin kendisinin dahi kararlı, deneyimli ve yenilikçi eğitimciler ile birlikte çalışma konusunda zengin bir fırsat yaratması sebebiyle, bu projenin sorumluluğunu üstlenmek benim için bir zevkti. Sarah Keating Chetwynd Proje ekibi lideri ve editör Strasbourg, Aralık 7

8 8

9 1. Önsöz Demokratik öğrenmenin aktif, katılımcı yaklaşımlar vasıtasıyla geliştirilmesinde öğretmenlerin rolünün hayati önemde olduğu, yaygın kabul görmektedir. Demokratik vatandaşlık eğitimi (DVE) ve insan hakları eğitiminin (İHE) başarısı önemli ölçüde öğretmenlik mesleğine bağlıdır. Hiç kuşkusuz bundan dolayı da, Avrupa Konseyi nin 47 üye devletinin eğitim bakanları, Avrupa Eğitim Bakanları Daimi Konferansı Sonuç Bildirgesinde (İstanbul, Mayıs 2007), vatandaşlık yeterliliğinin, demokratik kültür ve toplumsal uyumun geliştirilmesi için gerekli olan beş yeterlilikten biri olduğunu ifade etmişlerdir (diğerleri ise, çok kültürlülük yeterliliği, çok dillilik yeterliliği, toplumsal taahhüt, dayanışmaya dayalı gelecek ve çok perspektiflilik). Bu el kitabı, söz konusu bakanlık beyannamesine yönelik bir yanıttır ve bu nedenle kuvvetli siyasi desteğe sahiptir. 3 Ekim 2008 tarihinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesi, öğretmen eğitimi vasıtasıyla demokrasi ve insan hakları kültürünün geliştirilmesine yönelik 1849 (2008) Sayılı Tavsiye Kararını kabul ederek bir adım daha ileri gitmiştir. Asemble, diğer hususların yanı sıra, şunları önermiştir: Bakanlar Komitesi, bu alanda, özellikle şu başta olmak üzere, Avrupa Konseyi nin deneyim ve uzmanlığından yeterince faydalanmaları için üye devletlerin hükümetlerine ve uygun makamlarına çağrıda bulunmaktadır: Sınıfta demokrasi ve insan hakları kültürünün teşvik edilmesi için gerekli olan yeterlilikler, tüm branş öğretmenlerinin eğitimine ilişkin öğretim programına dahil edilmelidir; Bu siyasi çerçeveler dahilinde, bu yeni belgenin Avrupa Konseyi nin DVE/İHE üzerine 1997 den bu yana yürüttüğü hükümetler arası çalışmasının daha geniş kapsamında, ve Avrupa Konseyi nin DVE/İHE ye ilişkin çalışmasının mevcut aşamasının gerek eğitimde gerek topluluklar ve STK lar başta olmak üzere, toplum kuruluşları ile işbirliği konusunda, üye devletlerin kendi içlerinde ve aralarında, öğretmen yetiştirme ve geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi doğrultusunda - herkes için demokrasinin öğrenilmesi ve yaşanması ( ) - kilit amaç ve hedeflerine verilen yanıt olarak ta görülmesi gerekir. Çoğu Avrupa ülkesinde, DVE/İHE konusundaki resmi politika ve söylem ile okullardaki gerçek uygulama arasında çoğu zaman bir ayrılık bulunmaktadır. Bir Eurydice araştırmasında şu husus tespit edilmiştir: vatandaşlık eğitimi okullarda uygulanan öğretim programları kapsamında daha yaygın bir duruma gelmiş olmakla birlikte, sadece birkaç Avrupa ülkesinde temel öğretmen eğitimine dahil edilmiştir. "Gerek hizmet öncesi ve gerek hizmet içi düzeylerde daha etkin ve kapsamlı öğretmen eğitimi [ni geliştirme] kapasitesi, yakın tarihlerde tespit edilmiş olan çetin sorunlardan biridir: Batı Avrupa bölgesindeki genel biçim, DVE/İHE konusunda sınırlı, plansız öğretmen eğitimi mahiyetindedir; bunun da büyük bir kısmı, temel öğretmen eğitiminde genel nitelikte olup hizmet içi eğitim açısından ise isteğe bağlı tutulmaktadır. Bu ise, etkin DVE/İHE uygulamalarının 9

10 geliştirilmesinde öğretmenlerin hayati önemdeki rolüne uygun düşmemektedir. Birçok ülkedeki vatandaşlık eğitimi reformları ile bağlantılı olan daha aktif, katılımcı yaklaşımları teşvik etmede öğretmenlerin kabiliyeti ve etkinliğine ilişkin ciddi soruları gündeme getirmektedir. Bu yayın, Avrupa Konseyi DVE programı tarafından geliştirilmiş olan zengin materyal yelpazesini bir araya getirmektedir ve aynı zamanda, diğer CoE faaliyetleri / yayınlarına eşlik etmektedir: Avrupa Vatandaşlık Yılının (2005) geliştirilmesi ve başlatılması da dahil olmak üzere, eğitim alanında Avrupa Konseyi faaliyetleri arasında gözle görülür bir yer tutan öğretmen eğitimi, baştan itibaren önemli olmuştur. Bunlardan sonuncusunun bir parçası olarak Avrupa Konseyi, DVE/İHE konusunda öğretmen eğitimine sistematik ve koordineli yaklaşıma olan ihtiyacın kabul edilmesi için üye devletlerdeki hükümetlere ve eğitim makamlarına tavsiyelerde bulunan demokratik vatandaşlık eğitimi ve insan hakları eğitimine yönelik öğretmen eğitimi konusunda bir araç yayınlamıştır. Metinde, hizmet öncesi öğretmen eğitimine ilişkin iyi uygulama yaklaşımlarının özellikleri anlatılmış ve tanımlanmıştır. Bu yayında, temel öğretmen eğitimi için vatandaşlık ve insan hakları eğitimine yönelik temel yeterliliklerin geliştirilmesi ve örneklendirilmesi için ek çalışma yapılması çağrısında bulunulmuştur ve bu yayının temel aldığı proje söz konusu çağrının yanıtını temsil edilmektedir: Öğrencilere yeni kavramları ve değerleri tanıtıp açıklayan, yeni beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesini kolaylaştıran ve öğrencilerin, bu beceri ve yeterlilikleri evde, okulda ve toplum içinde günlük hayatlarında uygulamalarına imkan veren şartları yaratan kişiler (öğretmenler) işte onlardır. Yazar grubunun çalışması DVE/İHE ye ilişkin okul ve liderlik konularının araştırıldığı, Okulların Demokratik Yönetişimi adlı yayına ilişkin rehberlik sağlayan bir çalışma olarak da görülebilir. Yeterliliklere ilişkin çalışmamızın amacı, sınıf seviyesinde bireysel öğretmenin ihtiyaçlarının ele alınmasıdır. Günümüzde öğrencilerin akademik başarılarına büyük önem verilmektedir ancak eğitime yönelik başka önemli bir rolü de unutmamamız gerekir; bu da, modern küreselleşmiş toplumda barış içinde bir arada yaşamanın ön şartı olan değerlerin ve sosyal becerilerin geliştirilmesidir. Avrupa da okulların demokratik yönetişiminde etkin uygulamalara yönelik kapsam tespit çalışması, öğrencilerin okul yönetimine katılım fırsatlarının, resmi okul öğretim programındaki öğretimle yakından bağlantılı olmaları halinde, çok daha etkin olabileceğini ortaya koymuştur: Katılım faaliyetlerindeki öğrenme potansiyelinden yararlanmak için, öğrencilerin, okuldaki demokratik yönetime ilişkin konuların genelde dünyadaki demokratik yönetişim konuları ile nasıl bir bağlantısının olduğuna yönelik genel tablo yu görebilme ihtiyacının yanı sıra, öğrendikleri şeyler hakkında eleştirel düşünme imkanına ihtiyaçları olmaktadır. Sadece genelde sınıf dahilinde eleştirel bir düşünme ortamının değil, aynı zamanda okulun kendisi ile bunun tartışılacağı dil ve kavramlar dahilinde demokratik uygulamaların standardı hakkında düşünmek üzere sınıf içinde imkanların geliştirilmesini önermektedir. "Okullarda Demokratik Vatandaşlık Eğitiminin Kalite Güvence Aracı", kalite güvencesi ilkelerini ve süreçlerini DVE/İHE ye uygulayan bir referans belgesidir / aracıdır: Başarılı olmak için, okulun aynı ilkeleri ECD öğretim programına uygulaması gerekir. 10

11 Son olarak, bu el kitabı hazırlanırken bazı danışmanlık hizmetlerinden faydalanılmıştır. Mart 2008 tarihinde, eğitim alanında öğretmen eğiticileri ve çoğaltıcılarına ilişkin Pestalozzi eğitim programı, bu öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi sürecinde faydalı olmuştur. Bu yayın, 14 Avrupa ülkesini temsil eden Pestalozzi öğretmen eğitimcileri ağı ile yapılan danışma çalışmalarının ardından revize edilmiş ve 2008 yılının İlkbaharında ve Yazında program kapsamında değişik ulusal eğitim kavramları çerçevesinde denenmeye başlamıştır. Nisan 2008 tarihinde Viyana da toplanmış olan DVE koordinatörleri de yol göstermişlerdir ve keza, Haziran 2008 tarihinde Zagrep te bir araya gelen Güney Doğu Avrupa bölgesel ağları ve Baltık / Karadeniz Ağı da benzer katkıda bulunmuştur. 11

12 12

13 2. Giriş 2.1 El kitabının ve hedef grubun amaçları Bu el kitabının özel amacı, DVE/İHE konusunda öğretmen yeterliliklerinin tanımlanması ve örneklendirilmesi, ve sınıf seviyesinde bireysel öğretmenin ihtiyaçlarının ele alınmasıdır. Hırvatistan, Estonya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz den gelen öğretmen eğitimcileri, DVE/İHE yeterliliklerinin tespit edilip tanımlanması amacı ile bir ekip çalışması yapmışlardır. Sonra da, yeterliliklerin, öğretmen eğitimcileri ve sınıf öğretmenleri için, sınıflarında DVE/İHE konuları, becerileri, değerleri ve aktif vatandaşlık projelerinin ele alınıp geliştirilmesine yönelik olarak düşünebilecekleri biçimde farklı ortamlara (muhtemelen Avrupa Konseyinin 47 üye devletini kapsayacak biçimde) nasıl dönüştürülebileceğini ortaya koymak üzere örnekler geliştirmek için çaba göstermişlerdir. Bu araç, öğretmenler ve hizmet-öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitiminde bilgi verecek öğretmen eğitimcileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yeterlilikler sadece DVE/İHE uzmanlarına yönelik olarak tasarlanmamıştır, bunların aynı zamanda hem ilk öğretim hem de orta öğretim seviyelerindeki tüm öğretmenlerle ilgili olması amaçlanmıştır. Bu belgede ana hatları ile ortaya konulmuş olan yeterlilikler zorunlu değildir. Yeterliliklerle amaçlanan, öğretmenlere ve eğitim sağlayıcılarına yardım edilmesidir, yoksa onları korkutmak değildir. Yeterlilikler korkulacak bir unsur (ya da yetkililerin elindeki sopa) olarak görülmemelidir. Bu yeterliliklerin tasarlanmasındaki düşünce, öğretmene gerekli yetkilerin verilebilmesidir. Burada güdülen amaç, yargılamak değil, DVE/İHE konusunda eğitim ve öğrenim yöntemlerinin desteklenip güçlendirilmesidir. Burada ana hatları ile belirtilen fikir ve yönlendirmeler, öğretmen eğitim materyali olarak tamamen ya da kısmen kullanılabilir. Bunların değişik ulusal bağlamlar çerçevesinde kullanılırken esneklik gösterilmesini ve gerekli uyarlamaların yapılmasını ümit etmekteyiz, çünkü, ülkelerin DVE/İHE yi kendi ulusal eğitim sistemlerine çok değişik biçimlerde dahil ettiklerini biliyoruz. 2.2 Tanımlar DVE/İHE tanımları, yoruma açıktır. Demokratik vatandaşlığa ilişkin genel, etkin eğitim, gençlere güç veren ve sosyal adaleti de güçlendiren değere-yönelik bilgi, eyleme-dayalı beceriler ve değişim-merkezli yeterliliklerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Avrupa Konseyi, DVE/İHE nin insanların demokratik toplamda yaşamaya ve hareket etmeye hazırlanmalarında ve güçlendirilmelerindeki hayati önemini vurgulamaktadır. DVE/İHE nin temel amacının, öğrencilerin aktif, bilgili ve sorumlu vatandaşlar olmaya teşvik edilmesi ve desteklenmesi olduğunu vurgular. Söz konusu vatandaşların özellikleri şöyle sıralanabilir: Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarının bilincinde olma; Sosyal ve politik dünya hakkında bilgili olma; Diğerlerinin refah durumuna karşı duyarlılık; Görüşlerini ve argümanlarını yüksek sesle ifade etme; Dünya üzerinde etki yaratabilme kabiliyetine sahip olma; Yaşadıkları toplumlarda aktif olma; 13

14 Vatandaş olarak hareketlerinden sorumlu olma. Öğretmenlerin, değişik ulusal bağlamlar çerçevesinde DVE/İHE ye ilişkin kendi gerekçelerini nasıl ve neden geliştirdikleri hususunda çok açık olmaları gerekir: Bazı bağlantılı temalar, kavramlar ve boyutlar DVE/İHE için ortaktır. Bunlar arasında şu temalar bulunur: demokratik toplum ve onunla bağlantılı hakların korunmasında olduğu gibi, bir şeyin korunması; toplumdaki katılım nosyonu; aktif ve bilinçli katılıma yönelik gençlerin hazırlanması ya da kapasitelerinin geliştirilmesi; topluma dahil etme ya da entegrasyona odaklanma; çağdaş toplum üzerine yoğunlaşma; ortaklıkların teşvik edilmesi; ve uluslar arası bir perspektifin teşvik edilmesi DVE/İHE yi vurgulayan ana kavramlar, demokrasi, haklar, sorumluluklar, hoşgörü, saygı, eşitlik, çeşitlilik ve yerel topluluğu içerir. DVE/İHE de olduğu gibi, bu kavramlar da değişik bağlamlarda itirazlara tabi ve sorunlu olabilir. DVE/İHE aynı zamanda bilgi ve anlayış, beceri, tavır ve değer boyutlarını da kapsar. Bu boyutlar, gençlerin yetişkinlik yaşamlarına geçişte tavır ve davranışlarını biçimlendirme ve değiştirme temel amacına sahip olan öğretim ve eğitim yaklaşımları vasıtasıyla bir araya getirilir. Yeterlilik teriminin çok sayıda tanımı mevcuttur. Projeye ilişkin bağlam, aynı zamanda öğretmen yeterliliklerinin rol ve niteliğine ilişkin eski düşünce biçimini de içermiştir. Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Komisyonu, Öğretmen Yeterlilikleri ve Niteliklerine İlişkin Ortak Avrupa İlkelerini geliştirmiştir. Öğretmenlerden gittikçe artan sayılarda yeni yeterlilikler istenmektedir ve bunlar sadece bireysel ya da kesin ve durağan değildir. Yeni yeterlilikler, okul ortamlarında tespit edilmiş olan yeni sosyal ve yerel toplum ihtiyaçlarının (çatışma yönetimi, kültürel yanıt verebilirlik, kültürler arası hassasiyet ve iletişim, küresel ve çoklu perspektifler ve rehberlik gibi) sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk defa yönetim alanında geliştirilmiş olan yeterlilik, nitelik, kalifiye olma, vasıf terimleri çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılırlar. Burada yeterliliğin kapsamlı bir tanımını yapamayız. Terim çok geniş bir anlam çeşitliliğine sahip olup kabiliyet, istidat, yetenek, güç, etkililik ve beceri terimleri ile ifade edilebilir. Yeterlilik, dış çevrenin ortaya koyduğu özel gelişim amaçlarının başarılması ve önemli taleplerin karşılanmasına ilişkin şartlara sahip olan ya da elde eden bireylere, sosyal gruplara ya da kurumlara atfedilebilir. OECD yeterliliği şu şekilde tanımlamıştır: Sadece bilgi ve becerinin de ötesinde olan şey. Bu, belli bir bağlam içinde psiko-sosyal kaynaklardan (beceri ve tavırlar da dahil olmak üzere) yararlanarak ve bunları seferber ederek, karmaşık talepleri karşılama kabiliyetini içerir. UNESCO nun 2006 yılında yapılan Yeterlilikler Bazında Yaklaşımlara İlişkin E-Forumu, yeterlilikler bazında yaklaşımlara dayalı olarak müfredat değişikliği ve geliştirmesine ilişkin deneyimlerin bölgeler arasında paylaşılmasına ilişkin çoğulcu, açık ve yapıcı bir platform sağlamayı amaçlamıştır. Bu üç haftalık çalışmada, yerleşik yeterlilikler kavramını geliştiren bir belge esas alınmıştır: Bundan böyle, kavram olarak içi boşaltılmış yeterliliklerin sadece liste ya da kayıtlarının çıkarılmasının ötesinde, öncelik yeterlilik konusunda yerleşik bir yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla, bir kimsenin belirli bir durumda yeterli eyleminin ne olduğunun tanımlanmasına verilmelidir. 14

15 Burada, temel yetenekler ile, DVE/İHE nin öğretilmesi hedefi doğrultusunda, sinerji içersinde etkileşim kuran çok çeşitli kabiliyetleri kapsayan yeterliliklere ilişkin çok yönlü bir bakışı öngörmekteyiz. Genel olarak, yeterlilikleri konuları kapsayan bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz: Bilgi (gerekli olan şeyleri bilme); Tavır ve davranışlar (neden ve bağlam içinde nasıl hareket ettiğimizin bilincinde olma); Yetenekler (değişime açık olma, motivasyonu hissetme); İşlemsel beceriler (neyi nasıl yapabileceğini bilme); Algısal beceriler (bilgi analizi, eleştirel düşünme ve eleştirel analiz); Deneyime dayalı beceriler (önceki bilgi, sosyal becerilere dayalı olarak nasıl tepkide bulunulması gerektiğini ve uyum gösterileceğini bilme); 2.3.DVE/İHE nin faydaları nelerdir? DVE/İHE, gençlere ve yetişkinlere, ilgilerini çeken güncel konularla uğraşma imkanı verir. DVE/İHE, gençlerin ve yetişkinlerin güncel konuları tartışıp ele alacakları çok çeşitli aktif öğrenme biçimleri ve imkanlarını bir araya getirir. DVE/İHE nin öğretilmesi zevklidir. Sınıflar ve sınıf dışı öğretim ortamları fikir, görüş ve tutkuyla dolar. İnsanların, kendi bulundukları çevrelerde, ülkelerde ve küresel olarak barış ve işbirliği içinde bir arada yaşamalarından daha önemli ne olabilir? DVE/İHE, bir gelecek eğitimi biçimi olmaktadır (gençler, dünyayı nasıl daha iyi bir yere dönüştürebileceklerini aktif olarak düşünürler). DVE/İHE, farklılık yaratılması ve değişim için kulis faaliyetinde bulunma konusunda (öğretmenler ve diğer yetişkinler de dahil olmak üzere) gençlere yönelik doğal ve gerçek imkanlar sunar. DVE/İHE, gençlerin ve öğretmenlerin okul kapısı dışında da ortaklarla diyalog kurabilecekleri yönündeki yerel topluluk katılımına dair nosyonlara dayalıdır. DVE/İHE, başka biçimde derslerde yer bulmayacak kanunlar, insan hakları ve siyasi çevresel konular gibi konular hakkında gençlerin daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan vermek üzere müfredat kapsamında bunlara yer sağlar. DVE/İHE, toplumdaki olumsuz güçlere karşı olumlu bir duruş alınmasına yönelik imkanlar sunar (örneğin ırkçılık, medya klişeleri ve küresel göç konusundaki yanlış kavramlar). DVE/İHE, (asıl branşları ne olursa olsun) öğretmenlere öğrettikleri konuları güncel konularla ilişkilendirmelerine imkan verir ve bu da, öğrenmeyi önemli ve bağlantılı bir niteliğe kavuşturur. DVE/İHE, yukarıdan gelen talimatlardan kaynaklanan değişik baskılar yüzünden kendilerini güçsüz hissettikleri bir anda öğretmenlerin kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayabilir. 2.4 DVE/İHE nin uygulanmasına ilişkin zorlayıcı sorunlara verilen tepki Bu projede çalışan geliştirme ekibi, gerçekçi olmayan hayallerin peşinde olmamıştır. DVE/İHE'nin, eğitim müfredatlarının yeni bir özelliği olarak takdim edilmesi güçtür. Çoğu Avrupa ülkesi, buna, örneğin tarih ve 15

16 sosyal bilimler gibi diğer mevcut konular üzerinden yaklaşmaya çalışmıştır. Vatandaşlık eğitiminin üstü kapalı, parçalı ya da hayale dayalı özellikte olabildiği durumlarda, programlar-arası yaklaşımların ekseriya sınıf ortamının gerçekleriyle kıyaslandığında, gücünün daha ziyade kağıt üzerinde kaldığının dikkate alınması gerekmekle beraber, DVE/İHE ye ilişkin değişik müfredat modellerinin bu konudaki üstünlükleri hakkında dogmatik yargılara ulaşılması burada gereksizdir. Sonuçlar genelde beklentileri karşılayamamıştır ve bu yaklaşımlar, daha odaklı bir yaklaşım lehine giderek terk edilmektedir; Örneğin, tanımlı bir müfredata sahip ayrı bir vatandaşlık eğitimi, daha gerçekçi branşlar arası, proje tabanlı öğretim, aktif vatandaşlık projeleri, belli DVE/İHE konularına odaklı zenginleştirme günleri / haftaları ya da gerçekten tüm bu yaklaşımların zengin bir kombinasyonu. Öğretmenler temelde konularının uzmanları - örneğin tarihçi, coğrafyacı ve bilim adamları - olmakla birlikte, aslında bunun çok daha ötesinde bilgiye de sahiptirler. Tüm öğretmenlerin kendi konularının temelini göz önünde tutabilmeleri, bunlara eleştirel olarak yaklaşabilmeleri, bunları vatandaşlık gibi diğer alan ve konularla ilişkilendirebilmeleri ve bunların, insan haklarına ilişkin saygının, onu geliştirmenin ve kolektif değerinin bir gereği olarak çağdaş kültür, hoşgörünün teşviki, eşitlik konuları, çeşitlilik ile ilgili toplumsal faydalarını, bağlantılarını ve ilişkilerini araştırabilmeleri gerekir. 16

17 3. Yeterlilikler ve tüm belgenin bir özeti 3.1. Yeterliliklerin nasıl ve neden dört küme olarak gruplandığının kısa bir tanımı 14 değişik ülkeyi temsil eden, DVE/İHE ye ilişkin Avrupa Konseyi Pestalozzi öğretmen eğiticileri ağı, DVE/İHE koordinatörleri ve bu alanda çalışan uzmanlar gibi değişik paydaşlar ile yapılan danışma çalışmalarından sonra, kazanmaları ve sahip olmaları sonucunda öğretmenleri DVE/İHE yi güvenle ve etkili bir şekilde öğretmelerinde güçlü kılacak toplam 15 Yeterlilik tespit ettik. Bu 15 Yeterlilik, öğretmenlerin ve öğretmen eğiticilerinin DVE/İHE uygulamalarında karşılaşabilecekleri soru ve konulara denk gelen dört küme (A, B, C ve D) olarak gruplandırıldı. Ayrıntıya girmeden önce, bu dört kümeyi burada özet olarak anlatacağız ve 15 Yeterliliği gözden geçireceğiz. Küme adı DVE/İHE bilgisi ve anlayışı DVE/İHE yi sınıfta ve okulda geliştiren eğitim ve öğretim faaliyetleri: planlama, sınıf yönetimi, öğretim ve değerlendirme DVE/İHE yi ortaklıklar ve yerel topluluğun katılımı ile geliştiren eğitim ve öğretim faaliyetleri: uygulamada DVE/İHE Katılımcı DVE/İHE yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesi İlgili sorular Ne yapabiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu kimlerle yapabiliriz? Bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Tablo 1: Dört küme ve bunların renk kodları Kümeler, pragmatik bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Bunlar, öğretmenlerin ve öğretmen eğiticilerinin, kendi mesleki ortamlarında DVE/İHE yi uygularken kendilerine sorabilecekleri sorulara denk gelmektedir: Küme A: DVE/İHE uygulamasına hazırlanmak için neler yapabiliriz? Küme B: DVE/İHE yi çalıştığım okulda nasıl uygulayabiliriz? Küme C: Kimlerle birlikte gençlere yönelik aktif vatandaşlığı geliştirebiliriz? Küme D: Yaptıklarımızı nasıl iyileştirebiliriz / ne gibi mesleki gelişime ihtiyaç var? Tablo 2: Küme belirlenmesi ve ilgili sorular 3.2. Aradığınızı nasıl bulursunuz: belge yapısı ve renk kodları Her bir kümeye, istenilen bilginin bulunup okunmasını kolaylaştırmak için görsel bir yardım olarak bir renk kodu verilmiştir. Aynı renk kodu baştan sona tüm belgede kullanılmıştır (Bakınız: Tablo 1 ve 2). Yazarlar, bunun, hem öğretmenlerin hem de farklı ortamlardaki öğretmen eğiticilerinin erişebileceği, mümkün olduğunca pratik bir araç haline getirilmesi için azami çabayı göstermişlerdir. Her bir küme ve her bir yeterlilik için benzer (ancak esnek) bir format benimsedik: 17

18 (Bölüm 3, 4, 5 ve 6'da) her bir küme için: okuyucuya, önerilerimizin araştırma, kanıt ve geçmişleriyle ilgili teorik temellerinin genel hatları kısaca verilmektedir. (Bölüm 3.1 ila 3.4, 4.1 ila 4.4, 5.1 ila 54 ve 6.1 ila 6.4'te) her bir yeterlilik için: okuyucuya şu bilgiler verilmektedir: Yeterliliğin kısa bir tanımı; Öğretmenlerin ve öğretmen eğiticilerinin, kendi uygulamaları vasıtası ile değişik yeterliliklerin karşılanmasına ilişkin kanıt sağlayabildikleri yöntemlere ilişkin örnekler; Öğretmenlere ve öğretmen eğiticilerine, bu yeterliliğin karşılanmasına yönelik olarak kendi bilgileri ve anlayışlarına ilişkin nerede bulunduklarını ve bundan dolayı da bir sonraki adımlarının ne olabileceğini tespit etmelerinde yardımcı olan aşamalı bir şema. Bu yeterlilik modeline ilaveten, okuyucu,diğer kaynakları eklerde görecektir: Diğer paydaşlara ilişkin materyaller: bu belge öğretmenlere ve öğretmen eğiticileri yönelik olmakla birlikte, DVE/İHE nin uygulanmasının, burada sadece birkaçını belirtmek gerekirse, politikacılar, okul müdürleri, başöğretmenler ve yüksek öğretim sistemindeki aktörler gibi çok çeşitli paydaşların aktif katılımını da gerektirdiğinin bilincindeyiz. DVE/İHE uygulamalarını kolaylaştırmada bu paydaşların önerdiğimiz yeterlilik modelini nasıl kullanabilecekleri hususunda okuyucuya burada bazı tavsiyelerde bulunulmaktadır. Söz konusu paydaşlara yeterliliğin karşılanması açısından, kendi bilgileri ve anlayışlarında nerede bulunduklarını ve bundan dolayı da sonraki adımlarının ne olabileceğini tespit etmelerinde yardımcı olmak üzere, yeterliliklere ilişkin bölümlerdekilere benzer aşamalı şemalar verilmiştir; Kendi kendini değerlendirme araçları: öğretmenler ve öğretmen eğiticilerinin, kendilerinin ya da öğrencilerinin DVE/İHE ye ilişkin bilgilerini, anlayışlarını ve planlamalarını geliştirmedeki ilerlemelerini sistematik olarak şema halinde göstermelerine imkan tanıyan bir öz değerlendirme süreci önerilmektedir. 18

19 yeterliliğe genel bir bakış Küme A DVE/İHE bilgisi ve anlayışı 1 no.lu Yeterlilik DVE/İHE nin hedef ve amaçları; değere yönelik bilgi, eyleme dayalı beceriler ve değişik merkezli yeterlilikler 2 no.lu Yeterlilik DVE/İHE ile ilişkili kilit uluslar arası çerçeveler ve ilkeler ve kilit DVE/İHE kavramları 3 no.lu Yeterlilik Siyasi ve hukuki, sosyal ve kültürel, ekonomik ve Avrupa ve küresel boyutları kapsayan DVE/İHE müfredatlarının içeriği 4 no.lu Yeterlilik DVE/İHE uygulamasının kapsamları, programlar-arası yaklaşımlar, okul kültürü ve yerel topluluk katılımı Küme B Planlama, sınıf yönetimi, öğretim ve değerlendirme 5 no.lu Yeterlilik Kapsamında aktif öğrenme ve öğrenci katılımının önemli bir rol oynadığı kurumsal DVE/İHE bilgisi, becerileri, eğilimleri tavırları ve değerlerine ilişkin yaklaşım planlaması 6 no.lu Yeterlilik Bilgi, beceri ve katılımı geliştirmek ve demokraside genç vatandaşların güçlenmesine katkıda bulunmak için DVE/İHE ilke ve uygulamalarının uzmanlık konular halinde (programlar arası DVE/İHE) birleştirilmesi 7 no.lu Yeterlilik Açık uygulama kurallarının ve güven, açıklık ve karşılıklı saygıya dayalı sürdürülebilir bir atmosferin oluşturulması. Olumlu okul alışkanlıklarının temin edilebilmesi için sınıf ve davranış yönetiminin DVE/İHE ilkelerini tanıması. Küme C Uygulamada DVE/İHE: ortaklıklar ve yerel topluluk katılımı 10 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin, medya, istatistikler ve ICT tabanlı kaynaklar da dahil olmak üzere, değişik kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak, güncel siyasi, etik, sosyal ve kültürel konuları eleştirel bir şekilde analiz etmelerine imkan veren öğrenme ortamı 11 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin kendi yerel topluluklarında demokratik vatandaşlık konuları ile uğraşmaları için bazı imkanların planlanması ve uygulanmasına yönelik (aile, sivil toplum teşkilatları ile topluluk ve siyaset temsilcileri gibi) uygun ortaklar ile işbirliği 12 no.lu Yeterlilik Her tür ön yargı ve ayrımcılık ile mücadele etme ve ırkçılık karşıtlığını teşvik stratejileri 8 no.lu Yeterlilik Başta hassas, çekişmeli konular olmak üzere öğrencinin tartışma becerilerinin geliştirilmesi için, bütün sınıfın kaliteli bir biçimde sorgulama yapması da dahil olmak üzere, bir öğretim stratejisi ve metodolojileri yelpazesi 9 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin DVE/İHE ye ilişkin ilerleme ve başarılarını bildirmek ve kutlamak üzere, (öğrencilerin kendi kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmesi de dahil olmak üzere) değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım yelpazesinden yararlanma Tablo 3: DVE/İHE nin geliştirilmesine ilişkin yeteneklere genel bir bakış Küme D Katılımcı yaklaşımların uygulanması ve değerlendirilmesi 13 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin kendilerini etkileyen hususlarda ne derecede konuşabildiklerinin değerlendirilmesi ve öğrencilere karar verme süreçlerine katılma imkanlarının sağlanması 14 no.lu Yeterlilik Gençlerden beklenen olumlu DVE/İHE değerleri, tavırlar ve eğilimlerde; ve öğrencilerin planlamaya katılmalarının ve eğitim faaliyetlerini sahiplenmelerinin sağlandığı demokratik bir öğretme biçimi konusunda model oluşturulması. 15 no.lu Yeterlilik Öğretim yöntemleri ve öğrencilerin öğrenmelerinin incelenmesi, takip edilmesi ve değerlendirilmesi için imkan ve irade; ve bu değerlendirmenin ileriye yönelik planlama ve mesleki geliştirmede bilgi olarak kullanılması

20 20

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Peti Wiskemann. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı

Peti Wiskemann. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı Peti Wiskemann Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı Bakanlar Komitesinin CM/Rec(2010)7

Detaylı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesinde,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ 1

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ 1 MODÜL 8 DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ 1 Oturumun Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar: Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi içinde kendi

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW 123 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI Modülün Hedef Kitlesi Öğretmenler Okul ve eğitim yöneticileri Maarif müfettişleri Modülün Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar:

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı İçerik 1. Öğretme ve Öğrenme Danışmanın Rolü 2. Temel Davranış Yönetiminin Tanımı 3. İleri Davranış Yönetiminin Tanımı 4. Öğrenme ve Öğretmede Eşitlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Ders Kodu Yarıyıl. Kredi AKTS MAN 220 ÇOKULUSLU FİRMALARDA PLANLAMA VE BÜTÇE

DERS BİLGİLERİ. T+U Saat. Ders Kodu Yarıyıl. Kredi AKTS MAN 220 ÇOKULUSLU FİRMALARDA PLANLAMA VE BÜTÇE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl ÇOKULUSLU FİRMLRD PLNLM VE BÜTÇE MN 220 T+U Saat Kredi KTS 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN 336 6 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ MAN 215 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları

Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mimarlık Araştırmaları MMR 612 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı