Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve"

Transkript

1 Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

2 Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Peter Brett, Pascale Mompoint Gaillard ve Maria Helena Salema Katkıda Bulunanlar: Virgilio Meira Soares, Vedrana Spajic Vrkas, Sulev Valdmaa ve Ulrike Wolff Jontofsohn Editör: Sarah Keating Chetwynd Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Avrupa Konseyi Yayınları 2

3 Bu çalışmada ifade edilmiş olan görüşlerden yazarları sorumludur ve bu görüşler Avrupa Konseyi nin resmi politikasını yansıtmazlar. Her hakkı saklıdır. Bu yayının her hangi bir kısmı, Public Information and Publication Division, Communication Research Directorate dan (F Strasbourg Cedex ya da önceden yazılı izin alınmadan, fotokopi, kayıt ya da her tür bilgi saklama ve alma sistemi de dahil olmak üzere, elektronik (CD, İnternet vs) ya da mekanik olsun her hangi bir biçim ya da yöntem ile çoğaltılamaz, aktarılamaz ya da çevrilemez. Kapak Tasarımı: Document and Publication Production Department (Belge ve Yayın Prodüksiyon Bölümü) (SPDP), Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Yayınları F Strasbourg Cedex ISBN Avrupa Konseyi, Mart 2009 Belçika da basılmıştır 3

4 İçindekiler Yönetici Özeti... 5 Teşekkür Önsöz Giriş Yeterlilikler ve tüm belgenin bir özeti Küme A: DVE/İHE bilgisi ve anlayışı Küme B: DVE/İHE nin sınıfta ve okulda gelişmesini sağlayan eğitim ve öğretim faaliyetleri Küme C: Ortaklıklar ve yerel topluluğun katılımı ile DVE/İHE nin geliştirilmesini sağlayan öğretme ve öğrenme faaliyetleri Küme D: Katılımcı DVE/İHE yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesi Diğer paydaşlara ilişkin kaynaklar Sonuç Ek Referanslar ve Kaynaklar

5 Yönetici Özeti Avrupa Konseyi nin (DVE/İHE) herkes için Demokrasiyi Öğrenme ve Yaşama Programının ( ) mevcut aşaması bağlamında, bu yayın, gerek eğitimde gerek topluluklar ve STK lar başta olmak üzere, toplum kuruluşları ile işbirliği konusunda, üye devletlerin kendi içlerinde ve aralarında, öğretmen yetiştirme ve geliştirme kapasitesi nin güçlendirilmesine ilişkin kilit amaca cevap veren bir çalışmadır. Öğretmenlerin aktif, katılımcı eğitim yoluyla, demokratik değerlerin geliştirilmesinde üstlendikleri rol yaygın biçimde kabul edilmektedir. Yeni toplumsal eğilimlerin ortaya çıkışı, karşılıklı dayanışmadaki artış, ve yerel topluluklardaki ve dünyadaki değişimlerin bir sonucu olarak, demokratik vatandaşlık eğitimi (DVE) ve insan hakları eğitimi (İHE)'ndeki başarı, önemli ölçüde eğitimcilere ve öğretmenlere bağlıdır. Bu yayın, hem okulda, hem de geniş anlamda topluluk içersinde, DVE/İHE nin sınıfta uygulanmasında öğretmenlerin başlıca yetkilerini tanımlayan temel yeterlilikleri ortaya koymaktadır. Yayın, eğitimin tüm aşamalarındaki öğretmenleri (sadece DVE/İHE uzmanlarını değil, aynı zamanda konuyla ilgili tüm alanlardaki öğretmenleri); ve yüksek eğitim kurumlarında ya da diğer ortamlarda, hem hizmet içi hem de hizmet öncesi eğitimde çalışan öğretmen eğiticilerini hedeflemektedir. Yaklaşık 15 kadar yeterlilik Öğretmenlerin ve Öğretmen eğiticilerinin DVE/İHE yi uygularken mutlaka karşılaşacakları soru ve konulara denk gelen dört ilerleyici küme halinde sunulmuş ve gruplanmıştır: DVE/İHE bilgisi ve anlayışı ; Sınıfta ve okulda DVE/İHE nin geliştirilmesini sağlayan öğretme ve öğrenme faaliyetleri (planlama, sınıf yönetimi, öğretme ve değerlendirme) ; Ortaklıklar ve yerel toplulukların katılımı yoluyla DVE/İHE nin geliştirilmesini sağlayan öğretme ve öğrenme faaliyetleri (uygulamadaki DVE/İHE) Katılımcı DVE/İHE yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesi Her bir yeterlilik kümesi, içersinde yeterliliklerin ayrıntılı biçimde ve örneklerle tanımlandığı bir bölümde yer almaktadır. Okuyucuya, her bir yeterlilik için ilerleme şemaları sunulacaktır: Bu şemalar, öğretmenlere ve öğretmen eğiticilerine kendilerinin mesleki pratiklerinin denk geldiği seviyeyi tespit etmelerinde ve dolayısıyla hangi iyileştirmeler üzerinde odaklanabileceklerini belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Diğer paydaşlar da, DVE/İHE pratiği ve uygulaması ile ilgili kaynakları bulacaklardır; bunlar, politikacılar, okul müdürleri ve yüksek öğretim kurumlarıdır. Bu kitapta, son on yıl içinde Avrupa Konseyi DVE/İHE programı kapsamında geliştirilmiş olan zengin materyal yelpazesi bir araya getirilmektedir ve kitap aynı zamanda, DVE/İHE konusunda diğer üç önemli Avrupa Konseyi yayınına rehber niteliğindedir: Demokratik vatandaşlık eğitimi ve insan hakları eğitimine ilişkin öğretmen eğitimi aracı (Huddleston, T. (Editör), 2005); DVE/İHE konusunda öğretmen eğitimine ilişkin sistematik ve koordineli yaklaşımlara olan ihtiyacın kabul edilmesinde hükümetler ve eğitim makamlarına yönelik öneriler sunulmaktadır; Okulların demokratik yönetişimi (Backman, E. ve Trafford, B., 2007); DVE/İHE konusunda okul ve liderlik meseleleri araştırılmaktadır. Okullarda demokratik vatandaşlık eğitiminin kalite güvencesine ilişkin araç (Birzea, C. Ve Arkadaşları, 2005); kalite güvencesi esasları ve süreçlerini DVE/İHE ye uygulayan bir referans belgesi / aracıdır. Bu yayında önerilmiş olan faaliyet ve önerilerin rehberliğinde, öğretmenlerin genellikle zor ve 5

6 çekişmeli DVE/İHE konularını ele almalarında ve gençlerin yarının sorumlu, aktif ve duyarlı vatandaşları olarak eğitilmesi için en uygun öğrenme ortamını yaratmalarında güçlü bir hale getirilmelerini ümit ediyoruz. 6

7 Teşekkür Bu çalışma bir yıllık beyin fırtınası, danışma faaliyetleri ve taslak hazırlıklarının sonucudur. Bundan dolayı, bu el kitabına katkıda bulunmuş değişik kişilere teşekkür edilmesi ve bu kapsamdaki özel rollerinin belirtilmesi önemlidir. İlk taslak hazırlama grubu, birinci toplantısını Haziran 2007 de yapmıştı ve Peter Brett, Virgilio Meira Soares, Maria Helena Salema, Vedrana Spajik-Vrkas ve Sulev Valdma dan oluşmaktaydı. Her ne kadar başlangıçta bu çalışmanın ana yazarının kim olacağı kararlaştırılmamış olsa da, ilk turdaki görüşmelerin ardından, grup el kitabının kaleme alınmasında baş rolü Peter Brett'e vermiştir. Böylelikle, kendisi aşağıda bahsi geçmeyen kısımların oluşturulmasından sorumlu olmuş ve tüm proje boyunca önemli bir editörlük görevini yerine getirmiştir. Virgilio Meira Soares, Avrupa Konseyi yüksek eğitim programı ile bütünlüğü sağlamış ve yüksek öğretime ilişkin kısımları kaleme almıştır. Maria Helena Salema ise, 5, 9, 13 ve 14 Sayılı Yeterlilikleri hazırlamıştır, ve el kitabının değişik kısımlarından ve DVE ve öğretmen eğitimi araştırmasının, ve öğretmen gelişiminin teorik temelinden kısmen sorumlu olmuştur. Yıl boyunca, süreç içersinde sıkı bir çalışma yürütmüştür. Vedrana Spajic Vrkas, el kitabının genel kavramının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Sulev Valdmaa, 1 ve 8 Sayılı Yeterliliğe katkıda bulunmuş, + ve öğretmen eğiticileri ve eğitim alanındaki çarpanlar için Avrupa Konseyi Pestalozzi eğitim programı ile bağlantı kurmuştur. Eylül 2008 tarihinde, Ulrike Wolff Jontofsohn, uzman grubuna katılmış ve yüksek eğitim ve hizmet öncesi öğretmen eğitimine ilişkin kısımlara katkıda bulunmuştur. Pascale Mompoint-Gaillard, 2008 Martında Pestalozzi DVE Grubu ile yaptığı ayrıntılı görüşmelerin ardından, hem yapı hem de ek içerik açısından el kitabını kapsamlı bir şekilde yeniden kaleme almıştır. Avrupa Konseyi Okul ve Okul Dışı Bölümü Başkanı Olöf Olafsdottir, el kitabına yönelik olarak cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere kuvvetli bir insan hakları temelinin oluşmasını sağlamıştır. Josef Huber ise, Pestalozzi programı vasıtasıyla el kitabının geliştirilmesine destek sunmuştur. Heather Courant ve Sharon Lowey mükemmel idari destek sağlamışlardır. Ve, son olarak, DVE koordinatörlerine, Güney Doğu Avrupa DVE Ağına ve başta, değerli destek ve tavsiyelerini sürekli sağlamış bulunan başkanı Reinhild Otte olmak üzere, Demokratik Vatandaşlık Eğitimi geçici Danışma Grubuna teşekkürlerimi sunmak isterim. Tüm yazarlara ve katılım sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Sadece bu çalışmanın ürününün faydalı olacağına olan inancımdan değil, aynı zamanda sürecin kendisinin dahi kararlı, deneyimli ve yenilikçi eğitimciler ile birlikte çalışma konusunda zengin bir fırsat yaratması sebebiyle, bu projenin sorumluluğunu üstlenmek benim için bir zevkti. Sarah Keating Chetwynd Proje ekibi lideri ve editör Strasbourg, Aralık 7

8 8

9 1. Önsöz Demokratik öğrenmenin aktif, katılımcı yaklaşımlar vasıtasıyla geliştirilmesinde öğretmenlerin rolünün hayati önemde olduğu, yaygın kabul görmektedir. Demokratik vatandaşlık eğitimi (DVE) ve insan hakları eğitiminin (İHE) başarısı önemli ölçüde öğretmenlik mesleğine bağlıdır. Hiç kuşkusuz bundan dolayı da, Avrupa Konseyi nin 47 üye devletinin eğitim bakanları, Avrupa Eğitim Bakanları Daimi Konferansı Sonuç Bildirgesinde (İstanbul, Mayıs 2007), vatandaşlık yeterliliğinin, demokratik kültür ve toplumsal uyumun geliştirilmesi için gerekli olan beş yeterlilikten biri olduğunu ifade etmişlerdir (diğerleri ise, çok kültürlülük yeterliliği, çok dillilik yeterliliği, toplumsal taahhüt, dayanışmaya dayalı gelecek ve çok perspektiflilik). Bu el kitabı, söz konusu bakanlık beyannamesine yönelik bir yanıttır ve bu nedenle kuvvetli siyasi desteğe sahiptir. 3 Ekim 2008 tarihinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesi, öğretmen eğitimi vasıtasıyla demokrasi ve insan hakları kültürünün geliştirilmesine yönelik 1849 (2008) Sayılı Tavsiye Kararını kabul ederek bir adım daha ileri gitmiştir. Asemble, diğer hususların yanı sıra, şunları önermiştir: Bakanlar Komitesi, bu alanda, özellikle şu başta olmak üzere, Avrupa Konseyi nin deneyim ve uzmanlığından yeterince faydalanmaları için üye devletlerin hükümetlerine ve uygun makamlarına çağrıda bulunmaktadır: Sınıfta demokrasi ve insan hakları kültürünün teşvik edilmesi için gerekli olan yeterlilikler, tüm branş öğretmenlerinin eğitimine ilişkin öğretim programına dahil edilmelidir; Bu siyasi çerçeveler dahilinde, bu yeni belgenin Avrupa Konseyi nin DVE/İHE üzerine 1997 den bu yana yürüttüğü hükümetler arası çalışmasının daha geniş kapsamında, ve Avrupa Konseyi nin DVE/İHE ye ilişkin çalışmasının mevcut aşamasının gerek eğitimde gerek topluluklar ve STK lar başta olmak üzere, toplum kuruluşları ile işbirliği konusunda, üye devletlerin kendi içlerinde ve aralarında, öğretmen yetiştirme ve geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi doğrultusunda - herkes için demokrasinin öğrenilmesi ve yaşanması ( ) - kilit amaç ve hedeflerine verilen yanıt olarak ta görülmesi gerekir. Çoğu Avrupa ülkesinde, DVE/İHE konusundaki resmi politika ve söylem ile okullardaki gerçek uygulama arasında çoğu zaman bir ayrılık bulunmaktadır. Bir Eurydice araştırmasında şu husus tespit edilmiştir: vatandaşlık eğitimi okullarda uygulanan öğretim programları kapsamında daha yaygın bir duruma gelmiş olmakla birlikte, sadece birkaç Avrupa ülkesinde temel öğretmen eğitimine dahil edilmiştir. "Gerek hizmet öncesi ve gerek hizmet içi düzeylerde daha etkin ve kapsamlı öğretmen eğitimi [ni geliştirme] kapasitesi, yakın tarihlerde tespit edilmiş olan çetin sorunlardan biridir: Batı Avrupa bölgesindeki genel biçim, DVE/İHE konusunda sınırlı, plansız öğretmen eğitimi mahiyetindedir; bunun da büyük bir kısmı, temel öğretmen eğitiminde genel nitelikte olup hizmet içi eğitim açısından ise isteğe bağlı tutulmaktadır. Bu ise, etkin DVE/İHE uygulamalarının 9

10 geliştirilmesinde öğretmenlerin hayati önemdeki rolüne uygun düşmemektedir. Birçok ülkedeki vatandaşlık eğitimi reformları ile bağlantılı olan daha aktif, katılımcı yaklaşımları teşvik etmede öğretmenlerin kabiliyeti ve etkinliğine ilişkin ciddi soruları gündeme getirmektedir. Bu yayın, Avrupa Konseyi DVE programı tarafından geliştirilmiş olan zengin materyal yelpazesini bir araya getirmektedir ve aynı zamanda, diğer CoE faaliyetleri / yayınlarına eşlik etmektedir: Avrupa Vatandaşlık Yılının (2005) geliştirilmesi ve başlatılması da dahil olmak üzere, eğitim alanında Avrupa Konseyi faaliyetleri arasında gözle görülür bir yer tutan öğretmen eğitimi, baştan itibaren önemli olmuştur. Bunlardan sonuncusunun bir parçası olarak Avrupa Konseyi, DVE/İHE konusunda öğretmen eğitimine sistematik ve koordineli yaklaşıma olan ihtiyacın kabul edilmesi için üye devletlerdeki hükümetlere ve eğitim makamlarına tavsiyelerde bulunan demokratik vatandaşlık eğitimi ve insan hakları eğitimine yönelik öğretmen eğitimi konusunda bir araç yayınlamıştır. Metinde, hizmet öncesi öğretmen eğitimine ilişkin iyi uygulama yaklaşımlarının özellikleri anlatılmış ve tanımlanmıştır. Bu yayında, temel öğretmen eğitimi için vatandaşlık ve insan hakları eğitimine yönelik temel yeterliliklerin geliştirilmesi ve örneklendirilmesi için ek çalışma yapılması çağrısında bulunulmuştur ve bu yayının temel aldığı proje söz konusu çağrının yanıtını temsil edilmektedir: Öğrencilere yeni kavramları ve değerleri tanıtıp açıklayan, yeni beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesini kolaylaştıran ve öğrencilerin, bu beceri ve yeterlilikleri evde, okulda ve toplum içinde günlük hayatlarında uygulamalarına imkan veren şartları yaratan kişiler (öğretmenler) işte onlardır. Yazar grubunun çalışması DVE/İHE ye ilişkin okul ve liderlik konularının araştırıldığı, Okulların Demokratik Yönetişimi adlı yayına ilişkin rehberlik sağlayan bir çalışma olarak da görülebilir. Yeterliliklere ilişkin çalışmamızın amacı, sınıf seviyesinde bireysel öğretmenin ihtiyaçlarının ele alınmasıdır. Günümüzde öğrencilerin akademik başarılarına büyük önem verilmektedir ancak eğitime yönelik başka önemli bir rolü de unutmamamız gerekir; bu da, modern küreselleşmiş toplumda barış içinde bir arada yaşamanın ön şartı olan değerlerin ve sosyal becerilerin geliştirilmesidir. Avrupa da okulların demokratik yönetişiminde etkin uygulamalara yönelik kapsam tespit çalışması, öğrencilerin okul yönetimine katılım fırsatlarının, resmi okul öğretim programındaki öğretimle yakından bağlantılı olmaları halinde, çok daha etkin olabileceğini ortaya koymuştur: Katılım faaliyetlerindeki öğrenme potansiyelinden yararlanmak için, öğrencilerin, okuldaki demokratik yönetime ilişkin konuların genelde dünyadaki demokratik yönetişim konuları ile nasıl bir bağlantısının olduğuna yönelik genel tablo yu görebilme ihtiyacının yanı sıra, öğrendikleri şeyler hakkında eleştirel düşünme imkanına ihtiyaçları olmaktadır. Sadece genelde sınıf dahilinde eleştirel bir düşünme ortamının değil, aynı zamanda okulun kendisi ile bunun tartışılacağı dil ve kavramlar dahilinde demokratik uygulamaların standardı hakkında düşünmek üzere sınıf içinde imkanların geliştirilmesini önermektedir. "Okullarda Demokratik Vatandaşlık Eğitiminin Kalite Güvence Aracı", kalite güvencesi ilkelerini ve süreçlerini DVE/İHE ye uygulayan bir referans belgesidir / aracıdır: Başarılı olmak için, okulun aynı ilkeleri ECD öğretim programına uygulaması gerekir. 10

11 Son olarak, bu el kitabı hazırlanırken bazı danışmanlık hizmetlerinden faydalanılmıştır. Mart 2008 tarihinde, eğitim alanında öğretmen eğiticileri ve çoğaltıcılarına ilişkin Pestalozzi eğitim programı, bu öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi sürecinde faydalı olmuştur. Bu yayın, 14 Avrupa ülkesini temsil eden Pestalozzi öğretmen eğitimcileri ağı ile yapılan danışma çalışmalarının ardından revize edilmiş ve 2008 yılının İlkbaharında ve Yazında program kapsamında değişik ulusal eğitim kavramları çerçevesinde denenmeye başlamıştır. Nisan 2008 tarihinde Viyana da toplanmış olan DVE koordinatörleri de yol göstermişlerdir ve keza, Haziran 2008 tarihinde Zagrep te bir araya gelen Güney Doğu Avrupa bölgesel ağları ve Baltık / Karadeniz Ağı da benzer katkıda bulunmuştur. 11

12 12

13 2. Giriş 2.1 El kitabının ve hedef grubun amaçları Bu el kitabının özel amacı, DVE/İHE konusunda öğretmen yeterliliklerinin tanımlanması ve örneklendirilmesi, ve sınıf seviyesinde bireysel öğretmenin ihtiyaçlarının ele alınmasıdır. Hırvatistan, Estonya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz den gelen öğretmen eğitimcileri, DVE/İHE yeterliliklerinin tespit edilip tanımlanması amacı ile bir ekip çalışması yapmışlardır. Sonra da, yeterliliklerin, öğretmen eğitimcileri ve sınıf öğretmenleri için, sınıflarında DVE/İHE konuları, becerileri, değerleri ve aktif vatandaşlık projelerinin ele alınıp geliştirilmesine yönelik olarak düşünebilecekleri biçimde farklı ortamlara (muhtemelen Avrupa Konseyinin 47 üye devletini kapsayacak biçimde) nasıl dönüştürülebileceğini ortaya koymak üzere örnekler geliştirmek için çaba göstermişlerdir. Bu araç, öğretmenler ve hizmet-öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitiminde bilgi verecek öğretmen eğitimcileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yeterlilikler sadece DVE/İHE uzmanlarına yönelik olarak tasarlanmamıştır, bunların aynı zamanda hem ilk öğretim hem de orta öğretim seviyelerindeki tüm öğretmenlerle ilgili olması amaçlanmıştır. Bu belgede ana hatları ile ortaya konulmuş olan yeterlilikler zorunlu değildir. Yeterliliklerle amaçlanan, öğretmenlere ve eğitim sağlayıcılarına yardım edilmesidir, yoksa onları korkutmak değildir. Yeterlilikler korkulacak bir unsur (ya da yetkililerin elindeki sopa) olarak görülmemelidir. Bu yeterliliklerin tasarlanmasındaki düşünce, öğretmene gerekli yetkilerin verilebilmesidir. Burada güdülen amaç, yargılamak değil, DVE/İHE konusunda eğitim ve öğrenim yöntemlerinin desteklenip güçlendirilmesidir. Burada ana hatları ile belirtilen fikir ve yönlendirmeler, öğretmen eğitim materyali olarak tamamen ya da kısmen kullanılabilir. Bunların değişik ulusal bağlamlar çerçevesinde kullanılırken esneklik gösterilmesini ve gerekli uyarlamaların yapılmasını ümit etmekteyiz, çünkü, ülkelerin DVE/İHE yi kendi ulusal eğitim sistemlerine çok değişik biçimlerde dahil ettiklerini biliyoruz. 2.2 Tanımlar DVE/İHE tanımları, yoruma açıktır. Demokratik vatandaşlığa ilişkin genel, etkin eğitim, gençlere güç veren ve sosyal adaleti de güçlendiren değere-yönelik bilgi, eyleme-dayalı beceriler ve değişim-merkezli yeterliliklerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Avrupa Konseyi, DVE/İHE nin insanların demokratik toplamda yaşamaya ve hareket etmeye hazırlanmalarında ve güçlendirilmelerindeki hayati önemini vurgulamaktadır. DVE/İHE nin temel amacının, öğrencilerin aktif, bilgili ve sorumlu vatandaşlar olmaya teşvik edilmesi ve desteklenmesi olduğunu vurgular. Söz konusu vatandaşların özellikleri şöyle sıralanabilir: Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarının bilincinde olma; Sosyal ve politik dünya hakkında bilgili olma; Diğerlerinin refah durumuna karşı duyarlılık; Görüşlerini ve argümanlarını yüksek sesle ifade etme; Dünya üzerinde etki yaratabilme kabiliyetine sahip olma; Yaşadıkları toplumlarda aktif olma; 13

14 Vatandaş olarak hareketlerinden sorumlu olma. Öğretmenlerin, değişik ulusal bağlamlar çerçevesinde DVE/İHE ye ilişkin kendi gerekçelerini nasıl ve neden geliştirdikleri hususunda çok açık olmaları gerekir: Bazı bağlantılı temalar, kavramlar ve boyutlar DVE/İHE için ortaktır. Bunlar arasında şu temalar bulunur: demokratik toplum ve onunla bağlantılı hakların korunmasında olduğu gibi, bir şeyin korunması; toplumdaki katılım nosyonu; aktif ve bilinçli katılıma yönelik gençlerin hazırlanması ya da kapasitelerinin geliştirilmesi; topluma dahil etme ya da entegrasyona odaklanma; çağdaş toplum üzerine yoğunlaşma; ortaklıkların teşvik edilmesi; ve uluslar arası bir perspektifin teşvik edilmesi DVE/İHE yi vurgulayan ana kavramlar, demokrasi, haklar, sorumluluklar, hoşgörü, saygı, eşitlik, çeşitlilik ve yerel topluluğu içerir. DVE/İHE de olduğu gibi, bu kavramlar da değişik bağlamlarda itirazlara tabi ve sorunlu olabilir. DVE/İHE aynı zamanda bilgi ve anlayış, beceri, tavır ve değer boyutlarını da kapsar. Bu boyutlar, gençlerin yetişkinlik yaşamlarına geçişte tavır ve davranışlarını biçimlendirme ve değiştirme temel amacına sahip olan öğretim ve eğitim yaklaşımları vasıtasıyla bir araya getirilir. Yeterlilik teriminin çok sayıda tanımı mevcuttur. Projeye ilişkin bağlam, aynı zamanda öğretmen yeterliliklerinin rol ve niteliğine ilişkin eski düşünce biçimini de içermiştir. Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Komisyonu, Öğretmen Yeterlilikleri ve Niteliklerine İlişkin Ortak Avrupa İlkelerini geliştirmiştir. Öğretmenlerden gittikçe artan sayılarda yeni yeterlilikler istenmektedir ve bunlar sadece bireysel ya da kesin ve durağan değildir. Yeni yeterlilikler, okul ortamlarında tespit edilmiş olan yeni sosyal ve yerel toplum ihtiyaçlarının (çatışma yönetimi, kültürel yanıt verebilirlik, kültürler arası hassasiyet ve iletişim, küresel ve çoklu perspektifler ve rehberlik gibi) sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk defa yönetim alanında geliştirilmiş olan yeterlilik, nitelik, kalifiye olma, vasıf terimleri çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılırlar. Burada yeterliliğin kapsamlı bir tanımını yapamayız. Terim çok geniş bir anlam çeşitliliğine sahip olup kabiliyet, istidat, yetenek, güç, etkililik ve beceri terimleri ile ifade edilebilir. Yeterlilik, dış çevrenin ortaya koyduğu özel gelişim amaçlarının başarılması ve önemli taleplerin karşılanmasına ilişkin şartlara sahip olan ya da elde eden bireylere, sosyal gruplara ya da kurumlara atfedilebilir. OECD yeterliliği şu şekilde tanımlamıştır: Sadece bilgi ve becerinin de ötesinde olan şey. Bu, belli bir bağlam içinde psiko-sosyal kaynaklardan (beceri ve tavırlar da dahil olmak üzere) yararlanarak ve bunları seferber ederek, karmaşık talepleri karşılama kabiliyetini içerir. UNESCO nun 2006 yılında yapılan Yeterlilikler Bazında Yaklaşımlara İlişkin E-Forumu, yeterlilikler bazında yaklaşımlara dayalı olarak müfredat değişikliği ve geliştirmesine ilişkin deneyimlerin bölgeler arasında paylaşılmasına ilişkin çoğulcu, açık ve yapıcı bir platform sağlamayı amaçlamıştır. Bu üç haftalık çalışmada, yerleşik yeterlilikler kavramını geliştiren bir belge esas alınmıştır: Bundan böyle, kavram olarak içi boşaltılmış yeterliliklerin sadece liste ya da kayıtlarının çıkarılmasının ötesinde, öncelik yeterlilik konusunda yerleşik bir yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla, bir kimsenin belirli bir durumda yeterli eyleminin ne olduğunun tanımlanmasına verilmelidir. 14

15 Burada, temel yetenekler ile, DVE/İHE nin öğretilmesi hedefi doğrultusunda, sinerji içersinde etkileşim kuran çok çeşitli kabiliyetleri kapsayan yeterliliklere ilişkin çok yönlü bir bakışı öngörmekteyiz. Genel olarak, yeterlilikleri konuları kapsayan bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz: Bilgi (gerekli olan şeyleri bilme); Tavır ve davranışlar (neden ve bağlam içinde nasıl hareket ettiğimizin bilincinde olma); Yetenekler (değişime açık olma, motivasyonu hissetme); İşlemsel beceriler (neyi nasıl yapabileceğini bilme); Algısal beceriler (bilgi analizi, eleştirel düşünme ve eleştirel analiz); Deneyime dayalı beceriler (önceki bilgi, sosyal becerilere dayalı olarak nasıl tepkide bulunulması gerektiğini ve uyum gösterileceğini bilme); 2.3.DVE/İHE nin faydaları nelerdir? DVE/İHE, gençlere ve yetişkinlere, ilgilerini çeken güncel konularla uğraşma imkanı verir. DVE/İHE, gençlerin ve yetişkinlerin güncel konuları tartışıp ele alacakları çok çeşitli aktif öğrenme biçimleri ve imkanlarını bir araya getirir. DVE/İHE nin öğretilmesi zevklidir. Sınıflar ve sınıf dışı öğretim ortamları fikir, görüş ve tutkuyla dolar. İnsanların, kendi bulundukları çevrelerde, ülkelerde ve küresel olarak barış ve işbirliği içinde bir arada yaşamalarından daha önemli ne olabilir? DVE/İHE, bir gelecek eğitimi biçimi olmaktadır (gençler, dünyayı nasıl daha iyi bir yere dönüştürebileceklerini aktif olarak düşünürler). DVE/İHE, farklılık yaratılması ve değişim için kulis faaliyetinde bulunma konusunda (öğretmenler ve diğer yetişkinler de dahil olmak üzere) gençlere yönelik doğal ve gerçek imkanlar sunar. DVE/İHE, gençlerin ve öğretmenlerin okul kapısı dışında da ortaklarla diyalog kurabilecekleri yönündeki yerel topluluk katılımına dair nosyonlara dayalıdır. DVE/İHE, başka biçimde derslerde yer bulmayacak kanunlar, insan hakları ve siyasi çevresel konular gibi konular hakkında gençlerin daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan vermek üzere müfredat kapsamında bunlara yer sağlar. DVE/İHE, toplumdaki olumsuz güçlere karşı olumlu bir duruş alınmasına yönelik imkanlar sunar (örneğin ırkçılık, medya klişeleri ve küresel göç konusundaki yanlış kavramlar). DVE/İHE, (asıl branşları ne olursa olsun) öğretmenlere öğrettikleri konuları güncel konularla ilişkilendirmelerine imkan verir ve bu da, öğrenmeyi önemli ve bağlantılı bir niteliğe kavuşturur. DVE/İHE, yukarıdan gelen talimatlardan kaynaklanan değişik baskılar yüzünden kendilerini güçsüz hissettikleri bir anda öğretmenlerin kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayabilir. 2.4 DVE/İHE nin uygulanmasına ilişkin zorlayıcı sorunlara verilen tepki Bu projede çalışan geliştirme ekibi, gerçekçi olmayan hayallerin peşinde olmamıştır. DVE/İHE'nin, eğitim müfredatlarının yeni bir özelliği olarak takdim edilmesi güçtür. Çoğu Avrupa ülkesi, buna, örneğin tarih ve 15

16 sosyal bilimler gibi diğer mevcut konular üzerinden yaklaşmaya çalışmıştır. Vatandaşlık eğitiminin üstü kapalı, parçalı ya da hayale dayalı özellikte olabildiği durumlarda, programlar-arası yaklaşımların ekseriya sınıf ortamının gerçekleriyle kıyaslandığında, gücünün daha ziyade kağıt üzerinde kaldığının dikkate alınması gerekmekle beraber, DVE/İHE ye ilişkin değişik müfredat modellerinin bu konudaki üstünlükleri hakkında dogmatik yargılara ulaşılması burada gereksizdir. Sonuçlar genelde beklentileri karşılayamamıştır ve bu yaklaşımlar, daha odaklı bir yaklaşım lehine giderek terk edilmektedir; Örneğin, tanımlı bir müfredata sahip ayrı bir vatandaşlık eğitimi, daha gerçekçi branşlar arası, proje tabanlı öğretim, aktif vatandaşlık projeleri, belli DVE/İHE konularına odaklı zenginleştirme günleri / haftaları ya da gerçekten tüm bu yaklaşımların zengin bir kombinasyonu. Öğretmenler temelde konularının uzmanları - örneğin tarihçi, coğrafyacı ve bilim adamları - olmakla birlikte, aslında bunun çok daha ötesinde bilgiye de sahiptirler. Tüm öğretmenlerin kendi konularının temelini göz önünde tutabilmeleri, bunlara eleştirel olarak yaklaşabilmeleri, bunları vatandaşlık gibi diğer alan ve konularla ilişkilendirebilmeleri ve bunların, insan haklarına ilişkin saygının, onu geliştirmenin ve kolektif değerinin bir gereği olarak çağdaş kültür, hoşgörünün teşviki, eşitlik konuları, çeşitlilik ile ilgili toplumsal faydalarını, bağlantılarını ve ilişkilerini araştırabilmeleri gerekir. 16

17 3. Yeterlilikler ve tüm belgenin bir özeti 3.1. Yeterliliklerin nasıl ve neden dört küme olarak gruplandığının kısa bir tanımı 14 değişik ülkeyi temsil eden, DVE/İHE ye ilişkin Avrupa Konseyi Pestalozzi öğretmen eğiticileri ağı, DVE/İHE koordinatörleri ve bu alanda çalışan uzmanlar gibi değişik paydaşlar ile yapılan danışma çalışmalarından sonra, kazanmaları ve sahip olmaları sonucunda öğretmenleri DVE/İHE yi güvenle ve etkili bir şekilde öğretmelerinde güçlü kılacak toplam 15 Yeterlilik tespit ettik. Bu 15 Yeterlilik, öğretmenlerin ve öğretmen eğiticilerinin DVE/İHE uygulamalarında karşılaşabilecekleri soru ve konulara denk gelen dört küme (A, B, C ve D) olarak gruplandırıldı. Ayrıntıya girmeden önce, bu dört kümeyi burada özet olarak anlatacağız ve 15 Yeterliliği gözden geçireceğiz. Küme adı DVE/İHE bilgisi ve anlayışı DVE/İHE yi sınıfta ve okulda geliştiren eğitim ve öğretim faaliyetleri: planlama, sınıf yönetimi, öğretim ve değerlendirme DVE/İHE yi ortaklıklar ve yerel topluluğun katılımı ile geliştiren eğitim ve öğretim faaliyetleri: uygulamada DVE/İHE Katılımcı DVE/İHE yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesi İlgili sorular Ne yapabiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu kimlerle yapabiliriz? Bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Tablo 1: Dört küme ve bunların renk kodları Kümeler, pragmatik bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Bunlar, öğretmenlerin ve öğretmen eğiticilerinin, kendi mesleki ortamlarında DVE/İHE yi uygularken kendilerine sorabilecekleri sorulara denk gelmektedir: Küme A: DVE/İHE uygulamasına hazırlanmak için neler yapabiliriz? Küme B: DVE/İHE yi çalıştığım okulda nasıl uygulayabiliriz? Küme C: Kimlerle birlikte gençlere yönelik aktif vatandaşlığı geliştirebiliriz? Küme D: Yaptıklarımızı nasıl iyileştirebiliriz / ne gibi mesleki gelişime ihtiyaç var? Tablo 2: Küme belirlenmesi ve ilgili sorular 3.2. Aradığınızı nasıl bulursunuz: belge yapısı ve renk kodları Her bir kümeye, istenilen bilginin bulunup okunmasını kolaylaştırmak için görsel bir yardım olarak bir renk kodu verilmiştir. Aynı renk kodu baştan sona tüm belgede kullanılmıştır (Bakınız: Tablo 1 ve 2). Yazarlar, bunun, hem öğretmenlerin hem de farklı ortamlardaki öğretmen eğiticilerinin erişebileceği, mümkün olduğunca pratik bir araç haline getirilmesi için azami çabayı göstermişlerdir. Her bir küme ve her bir yeterlilik için benzer (ancak esnek) bir format benimsedik: 17

18 (Bölüm 3, 4, 5 ve 6'da) her bir küme için: okuyucuya, önerilerimizin araştırma, kanıt ve geçmişleriyle ilgili teorik temellerinin genel hatları kısaca verilmektedir. (Bölüm 3.1 ila 3.4, 4.1 ila 4.4, 5.1 ila 54 ve 6.1 ila 6.4'te) her bir yeterlilik için: okuyucuya şu bilgiler verilmektedir: Yeterliliğin kısa bir tanımı; Öğretmenlerin ve öğretmen eğiticilerinin, kendi uygulamaları vasıtası ile değişik yeterliliklerin karşılanmasına ilişkin kanıt sağlayabildikleri yöntemlere ilişkin örnekler; Öğretmenlere ve öğretmen eğiticilerine, bu yeterliliğin karşılanmasına yönelik olarak kendi bilgileri ve anlayışlarına ilişkin nerede bulunduklarını ve bundan dolayı da bir sonraki adımlarının ne olabileceğini tespit etmelerinde yardımcı olan aşamalı bir şema. Bu yeterlilik modeline ilaveten, okuyucu,diğer kaynakları eklerde görecektir: Diğer paydaşlara ilişkin materyaller: bu belge öğretmenlere ve öğretmen eğiticileri yönelik olmakla birlikte, DVE/İHE nin uygulanmasının, burada sadece birkaçını belirtmek gerekirse, politikacılar, okul müdürleri, başöğretmenler ve yüksek öğretim sistemindeki aktörler gibi çok çeşitli paydaşların aktif katılımını da gerektirdiğinin bilincindeyiz. DVE/İHE uygulamalarını kolaylaştırmada bu paydaşların önerdiğimiz yeterlilik modelini nasıl kullanabilecekleri hususunda okuyucuya burada bazı tavsiyelerde bulunulmaktadır. Söz konusu paydaşlara yeterliliğin karşılanması açısından, kendi bilgileri ve anlayışlarında nerede bulunduklarını ve bundan dolayı da sonraki adımlarının ne olabileceğini tespit etmelerinde yardımcı olmak üzere, yeterliliklere ilişkin bölümlerdekilere benzer aşamalı şemalar verilmiştir; Kendi kendini değerlendirme araçları: öğretmenler ve öğretmen eğiticilerinin, kendilerinin ya da öğrencilerinin DVE/İHE ye ilişkin bilgilerini, anlayışlarını ve planlamalarını geliştirmedeki ilerlemelerini sistematik olarak şema halinde göstermelerine imkan tanıyan bir öz değerlendirme süreci önerilmektedir. 18

19 yeterliliğe genel bir bakış Küme A DVE/İHE bilgisi ve anlayışı 1 no.lu Yeterlilik DVE/İHE nin hedef ve amaçları; değere yönelik bilgi, eyleme dayalı beceriler ve değişik merkezli yeterlilikler 2 no.lu Yeterlilik DVE/İHE ile ilişkili kilit uluslar arası çerçeveler ve ilkeler ve kilit DVE/İHE kavramları 3 no.lu Yeterlilik Siyasi ve hukuki, sosyal ve kültürel, ekonomik ve Avrupa ve küresel boyutları kapsayan DVE/İHE müfredatlarının içeriği 4 no.lu Yeterlilik DVE/İHE uygulamasının kapsamları, programlar-arası yaklaşımlar, okul kültürü ve yerel topluluk katılımı Küme B Planlama, sınıf yönetimi, öğretim ve değerlendirme 5 no.lu Yeterlilik Kapsamında aktif öğrenme ve öğrenci katılımının önemli bir rol oynadığı kurumsal DVE/İHE bilgisi, becerileri, eğilimleri tavırları ve değerlerine ilişkin yaklaşım planlaması 6 no.lu Yeterlilik Bilgi, beceri ve katılımı geliştirmek ve demokraside genç vatandaşların güçlenmesine katkıda bulunmak için DVE/İHE ilke ve uygulamalarının uzmanlık konular halinde (programlar arası DVE/İHE) birleştirilmesi 7 no.lu Yeterlilik Açık uygulama kurallarının ve güven, açıklık ve karşılıklı saygıya dayalı sürdürülebilir bir atmosferin oluşturulması. Olumlu okul alışkanlıklarının temin edilebilmesi için sınıf ve davranış yönetiminin DVE/İHE ilkelerini tanıması. Küme C Uygulamada DVE/İHE: ortaklıklar ve yerel topluluk katılımı 10 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin, medya, istatistikler ve ICT tabanlı kaynaklar da dahil olmak üzere, değişik kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak, güncel siyasi, etik, sosyal ve kültürel konuları eleştirel bir şekilde analiz etmelerine imkan veren öğrenme ortamı 11 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin kendi yerel topluluklarında demokratik vatandaşlık konuları ile uğraşmaları için bazı imkanların planlanması ve uygulanmasına yönelik (aile, sivil toplum teşkilatları ile topluluk ve siyaset temsilcileri gibi) uygun ortaklar ile işbirliği 12 no.lu Yeterlilik Her tür ön yargı ve ayrımcılık ile mücadele etme ve ırkçılık karşıtlığını teşvik stratejileri 8 no.lu Yeterlilik Başta hassas, çekişmeli konular olmak üzere öğrencinin tartışma becerilerinin geliştirilmesi için, bütün sınıfın kaliteli bir biçimde sorgulama yapması da dahil olmak üzere, bir öğretim stratejisi ve metodolojileri yelpazesi 9 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin DVE/İHE ye ilişkin ilerleme ve başarılarını bildirmek ve kutlamak üzere, (öğrencilerin kendi kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmesi de dahil olmak üzere) değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım yelpazesinden yararlanma Tablo 3: DVE/İHE nin geliştirilmesine ilişkin yeteneklere genel bir bakış Küme D Katılımcı yaklaşımların uygulanması ve değerlendirilmesi 13 no.lu Yeterlilik Öğrencilerin kendilerini etkileyen hususlarda ne derecede konuşabildiklerinin değerlendirilmesi ve öğrencilere karar verme süreçlerine katılma imkanlarının sağlanması 14 no.lu Yeterlilik Gençlerden beklenen olumlu DVE/İHE değerleri, tavırlar ve eğilimlerde; ve öğrencilerin planlamaya katılmalarının ve eğitim faaliyetlerini sahiplenmelerinin sağlandığı demokratik bir öğretme biçimi konusunda model oluşturulması. 15 no.lu Yeterlilik Öğretim yöntemleri ve öğrencilerin öğrenmelerinin incelenmesi, takip edilmesi ve değerlendirilmesi için imkan ve irade; ve bu değerlendirmenin ileriye yönelik planlama ve mesleki geliştirmede bilgi olarak kullanılması

20 20

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Caroline Moser, Andy Norton, Tim Conway, Claire Ferguson, Polly Vizard Sivil Toplumun

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı Kitabın orjinal adı: Leading to Choices; Leadership Training Handbook for Women

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı