TÜBĠTAK MARMARA ARAġTIRMA MERKEZĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBĠTAK MARMARA ARAġTIRMA MERKEZĠ"

Transkript

1 TÜBĠTAK MARMARA ARAġTIRMA MERKEZĠ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Nisan 2008

2 Sunum Planı Görev ve Ülkü Tarihçe Paydaşlar Kalite Çalışmaları İnsan Kaynakları Stratejik İş Birimleri Projeler

3 Görev ve Ülkü GÖREVİMİZ Ülkemizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında başta TSK olmak üzere paydaşlarının katılımıyla, ülke önceliklerini göz önünde bulundurarak, uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik uygulamalı araştırmalar yapmak, özgün ve stratejik teknolojiler geliştirmektir. ÜLKÜMÜZ Bilgi ve İletişim alanında özgün, kritik teknolojiler üreten önder bilim ve teknoloji odağı olmaktır.

4 Tarihçe 1991 yılında, Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı altında kurulan yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayar destekli tasarım ve robotik bölümleri; 1995 yılında yeniden yapılandırılarak, bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar ve projeler yapan bir enstitü durumuna getirilmiş, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) adını almıştır. BTE, bu tarihten başlayarak; kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile eşgüdüm içinde büyük çaplı projelere imza atarak çalışma alanında önemli bir birikim edinmiştir.

5 Paydaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri Kamu Kesimi Özel Kesim Araştırma Enstitüleri

6 Kalite Belgelerimiz : Kalite Çalışmalarımız NATO AQAP-160 (Mayıs 2003, Belge Yenileme Haziran 2005) Ömür devri boyunca yazılım için NATO bütünleşik kalite gerekleri ISO 9001:2000 (Mart 2002,Belge Yenileme Haziran 2005) Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 14001:2004 (Haziran 2005) Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri EFQM (MAM 2003) Kamu Kategorisi Ulusal Kalite Başarı Ödülü Üretim Müsaade Belgesi (2005) Hedef : CMMI- Seviye 3 Capability Maturity Model Integration Yetenek Olgunluk Modeli

7 İnsan Kaynakları Support 2% MSc 32% Techn. 6% PhD 16% BSc 44%

8 Organizasyon Şeması Enstitü Müdürü Enstitü Kurulu Danışma Kurulu Müdür Yrd. Müdür Yrd. Kalite YS Ekibi İş Geliştirme Proje Yöneticileri Stratejik İş Birimleri Araştırmacı Teknisyen Laboratuvar Sorumlusu

9 Çalışma Grupları Belirli alanlarda bilgi ve deneyime sahip çalışanlarımızın çalışma alanlarındaki ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimi derlemek, yaymak ve paylaşmak, geliştirmek üzere çalışmalar ve araştırmalar yapmak için oluşturulan gruplardır.

10 Çalışma Grupları HESAPLAMAYA DAYALI US TEKNĠKLERĠ (HESADUS) Yapay Sinir Ağlar, Yapay Us, Uzman Sistemler, Semantik Ağlar SĠNYAL ĠġLEME, DALGA KURAMI ve DUYARGALAR (SĠNDADUY) Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Hedef Tespit, Takip, Teşhis, Bilgisayar Grafiği, Elektromanyetik Dalga Yayılımı ve Saçılımı, Akustik Dalga Yayılımı ve Saçılımı, Radar Sistemleri, RF ve Mikrodalga Anten ve Devre Tasarımı BENZETĠM ve MODELLEME (BENMOD) Dağıtık Mimarili Benzetim, Etmen Tabanlı Benzetim, Kavramsal ve Matematiksel Modelleme GÖMÜLÜ SĠSTEMLER (GÖMÜSĠS) Sayısal Sistem Donanım Tasarımı, FPGA Tasarım, PCB Tasarım, İşletim Sistemi Yazılımları, Gerçek Zamanlı Sistemler YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ ve ĠLERĠ PROGRAMLAMA (YAZPRO) Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım, Paralel ve Dağıtık Programlama, Kullanıcı Ara yüzü Geliştirme, Yazılım Test Teknikleri, Yazılım Kalite Modelleri ve Yönetimi, Yazılım Süreç ve Ürün Yönetimi, Yazılımda Ölçme BĠLGĠ, VERĠ ve AĞ SĠSTEMLERĠ (BĠLVERASĠS) Veritabanı Yönetim Yazılımları, Veri Ambarı, Veri Madenciliği, Veri Modelleme, Sistem ve Ağ Yönetimi, Ağ Protokolleri, Ağ Programlama, Duyarga Ağları

11 Stratejik İş Birimleri Bilgi ve Ağ Teknolojileri Karar Destek Dizgeleri (Sistemleri) Yazılım Süreç ve Ürün Yönetimi Bilgi Ağları ve Protokol Teknolojileri Algılayıcı (Sensor) Teknolojileri Algılayıcı Dizgeleri Mikro Algılayıcı Ağları Gömülü Dizgeler (Embedded Systems) Hesaplamaya Dayalı Us Teknikleri (Computational Intelligence) Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri Dağıtık Mimarili Simülasyon Sanal Ortamlar ve Gömülü Simülasyon Mühendislik Düzeyinde Simülasyon İşletim Düzeyinde Modelleme Platform Yönetim Teknolojileri Kara,Deniz,Hava Platformları Yönetim Teknolojileri İnsansız Araç Güdüm ve Denetim Teknolojileri

12 Tamamlanmış Projeler GÜMSİS Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi Mayın Tespit Sistemleri Laboratuar Prototipi UU-ADP Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi Dz.K.K. GENESİS Projesi (Gemi ENtegrE Savaş İdare Sistemi Projesi) ORACLES Optical Radar for Anti Collision LasEr Systems (CEPA EUCLID RTP 8.05) Sınır Gözetleme ve Kontrol Sistemi C4ISR Modelleme ve Simülasyon (SGKS C4ISR MOS ) Modern Mayın Tespit Sistemleri (MMTS) ARGE 2001 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Etüd (VTS_Etüd)

13 GÜMSĠS Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi T.C. Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı nca Gümrük Modernizasyonu adı altında yürütülen yasal eşya, insan ve araç trafiğini elektronik ortamda izleyen bir sistemin tesisi çalışmaları kapsamında, Kara Gümrük Kapılarında yasa dışı eşya, araç ve insan trafiğinin izlenmesine olanak sağlayacak güvenlik sistemlerinin kurulmasıdır. Destekleyen Kuruluş : Gümrük Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

14 WaSiF Eğitim Amaçlı Uçak Üzeri Gömülü Benzetim Sistemi Savaşa hazır pilotların bireysel, takım ve takımlar arası savaş eğitimini, gerçek bir uçak üzerinde, gerçek uçuş şartlarında, sanal hedefler kullanarak gerçekleştirmek. 1- MRC Görev Planlama Yazılımı DTED 0..2 ve hava haritaları seviyesinde planlama, 3 boyutlu gösterim Bireysel, takım ve takımlar arası harekat planlama Destekleyen Kuruluş : MSB ARGE Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : MRC Performans Değerlendirme Yazılımı Farklı kriterlere göre değerlendirebilme Senaryo bazlı değerlendirme Pilot öğrenme eğrisi verme Eğitilen hakkında güçlü zayıf yönleri raporu 3- MRC Debrifing Yazılımı 3 boyutlu tekrar gösterim Farkındalık gösterimi Pilot ve CGF anlık durum bilgileri gösterimi

15 UUADP Uzun Ufuk Araştırma Desteği Dz.K.K. lığı bünyesinde yürütülmekte olan Uzun Ufuk Projesi ve Füzyon Merkezi ne ARMERKOM un gereksinim duyduğu AR-GE desteğinin TÜBİTAK-MAM tarafından sunulması ve ilgili konularda birikim oluşturulmasıdır Kapsamı: Mikro-dalga radar simülatör HF radar kaplama diagramları ve Hf gürültü ölçümü Uydu görüntülerin deniz platformlarının tespiti ve teşhisi amacıyla işlenmesi Platformların radar kesit alanlarının bulunması Destekleyen Kuruluş : Dz.K.K. Armerkom Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

16 GENESĠS Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nca çeşitli platformlarda bulunan silah ve algılayıcı dizgeleri ile tümleşik olarak çalışacak modern taktik savaş yönetim dizgelerini ulusal endüstrinin olanak ve yeteneklerini kullanarak geliştirmek ve çeşitli platformlara uygulamak için GENESİS projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda BTE; Deniz ortamlarına uygun yeterlilikte konsollar, Algılayıcı tümleştirme kabini, Gerçek zamanlı otomatik hedef saptama ve izleme birimi, Harita yönetim dizgesi yazılımı ve veri yolları için bilgisayar ağı hata dayanıklılığını arttırma yazılımı geliştirmiştir. Ayrıca bakım/tutum gereksinimleri de karşılanmıştır. Destekleyen Kuruluş : Dz.K.K. Armerkom Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

17 ORACLES Optical Radar for Anti Collision LasEr Systems CEPA-EUCLID RTP 8.05 Helikopterlerin alçak uçuşlarında engellere çarpmasını önleyecek otomatik Lazer Radar Sistemi demo prototipinin geliştirilmesi. BTE tarafından Kontrol Panel Donanımı, Kullanıcı Makina Arayüz yazılımı, Engel Sezme/Tanılama Algoritmaları geliştirilmiştir. Destekleyen Kuruluş : MSB AR-GE Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

18 C4ISR Gözetleme ve Komuta Kontrol Simülasyon Projesi Değişik amaçlarda kullanılacak C4ISR sistemlerini teşkil eden haberleşme cihazları ve sensörlerin modellenmesi ve simülasyonlarının gerçeklenmesine imkan veren bir simülasyon aracının geliştirilmesi. Geliştirilen sistem üzerinde mevcut bir sınır gözetleme ve kontrol sisteminin eğitim-analiz amaçlı modelleme ve simülasyonunun yapılması. Gözetleme sensörler için en uygun konuş hesaplama sistemi geliştirilmesi. Destekleyen Kuruluş : Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

19 ETMTS Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi YETENEKLERİ Metalik ve Non-metalik mayınların otomatik tespit edebilme Yapay zeka tabanlı gömülü cisim teşhisi 3 tuşlu kullanım arayüzü Sesli ve görsel uyarı Ergonomik kullanım ALGILAYICILAR EMI (ElectroMagnetic Induction) Algılayıcı GPR (Ground Penetrating Radar) Algılayıcı BİLEŞENLER Sırt birimi Etkileşim birimi Arama başlığı Tarama kolu FİZİKSEL ÖZELLİKLER Sırt Birimi ağırlığı : kg El birimi ağırlığı : kg Sistem toplam ağırlığı : kg ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Li-Ion Pil Bloğu 6 saat kesintisiz çalışabilme 25 o C) Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Destekleyen Kuruluş : MSB ARGE ve Tek. D. Bşk.

20 ARGE 2001 Hava araçlarında kullanılan aviyonik cihazları entegre edecek, pilot iş yükünü düşürecek, cihazların etkin kullanımını sağlayacak Görev Bilgisayarını özgün olarak tasarlamak, geliştirmek ve laboratuvar prototipini üretmektir. Görev Bilgisayarı Gerçek Zamanlı Yazılım/Donanım

21 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Etüd (VTS_Etüd) Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, (GTHM) sorumluluk alanındaki bölgede bulunan gemilerin izlenmesi, hareket bilgilerinin toplanıp verilerin tümleştirilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, görüntülenmesi ve bu bilgilerle deniz trafiğinin yönetilmesi, seyir güvenliğinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktadır. Proje; İzmit, İzmir, Mersin-İskenderun liman/körfezlerinde ile kurulması planlanan GTHM lerinin fizibilite çalışmalarının yapılması, sistem/ yazılım/ donanım isterlerinin belirlenmesi, sistem ön tasarımının yapılmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında BTE, GTH Merkez yazılımlarının ve donanımlarının sorumluluğunu üstlenmiştir. Destekleyen Kuruluş : Denizcilik Müsteşarlığı/ TÜBİTAK UEKAE Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

22 Projeler YÜRÜTÜLEN PROJELER Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS) 76mm. TAKS Projesi HLA Tabanlı Simülasyon Bileşenleri (HLA TAKS) Milli Sonoboy Geliştirilmesi ve Üretimi Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Kavram Gösterim Projesi (SARGAN) Avcı Uçaklarına Eğitim Amacıyla Yerleştirilmiş Gömülü Benzetim Ağı (Networked WaSiF) Kara/Hava/Deniz Platformlarının Radar Kesit Alanlarının Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Yazılımlarının Geliştirilmesi ve Ölçümle Doğrulanması Projesi (RKA YAZGEL) ARGE 2004 Tren Sürüş Eğitimleri İçin Milli Benzetim Sistemlerinin Geliştirilmesi (TRENSİM) Gömülü Sistem Geliştirme Platformu (GÖMSİS) Arama Kurtarma İşaret Sistemi (AKİS) Türkiye nin Yazılım Kesiminin Yönetim ve Niteliğine İlişkin Bir Durum Çalışması (S_YÖNİL) Sınırlı Sayıda ya da Varolmayan Kusur Verisiyle Yazılım Kusur Kestirimi Yöntemlerinin Geliştirilmesi (YAKUT) TÜBİTAK MAM ENSTİTÜLERİNDE DESTEK VERİLEN PROJELER

23 Projeler Denizaltı Taktik Simülatörü Projesi (DATAS) Dz.K.K.lığı Denizaltı Filosunda görev yapan denizaltı hücum subayları (denizaltı gemisi komutanı) ile atış kontrol partisinde görevli personele hedef tespit, teşhis ve hücum ile ilgili taktik eğitim vermek üzere HLA tabanlı, dağıtık, gerçek-zamanlı ve etkileşimli simülatör gerçekleştirmektir. Gür, Preveze, Ay sınıfı denizaltıların hareket modelleri ISUS 90-33, ISUS 83-26, VM 8-42 için Atış Kontrol Sistemlerinin benzetimi Gür, Preveze, Ay sınıfı denizaltıların sensör simülasyonları (Pasif Sonar, Aktif Sonar, Pasif Mesafe Bulucu, Pasif Intersept Sonar, Flank Array Sonar, Radar, ESM, ROL 11, Periskop) Silah simülasyonları (MK 14/23, MK 37-2/3, MK 24 Mod2, DM2A4, Harpoon G/M) Kural Tabanlı otonom hareket eden 24 aktif, 76 pasif hedef (Suüstü, Denizaltı, Hava Platformları) Hedef sensör ve silahları Ortam modellemesi Akustik yayınım modellemesi Tekrar kullanılabilir simülasyon alt yapısı Gerçek sisteme uygun operatör arayüzleri Başlangıç Tarihi : 2005 Planlanan Bitiş Tarihi : 2009

24 Projeler 76mm. TAKS Projesi HLA Tabanlı Simülasyon BileĢenleri (HLA TAKS) 76 mm TAKS nden beklenen imkan ve kabiliyetlerden, gerçek topa ihtiyaç duyulmaksızın doğrulanabilecek olanlarının test edilmesine olanak verecek simülasyon bileşenlerini sağlamak. Bu kapsamda; TAKS Senaryo Aktarıcı Top Emirleri Mermi Simülatörü Değerlendirme Birimi Gerçek Veri Kayıt Oynatma simülasyon bileşenleri tarafımızdan gerçekleştirilecektir. Destekleyen Kuruluş : Dz.K.K.lığı, Aselsan (MİLGEM Sözleşmesi Kapsamında) Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

25 Projeler Milli Sonoboy GeliĢtirilmesi ve Üretimi Denizaltı savunma harbinin önemli bir yöntemi olan sonoboyların milli olanaklarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım aşamasından sonra 20 adet sonoboy üretilerek kalifikasyon testlerinde kullanılacak, testlerin başarısından sonra 100 adet sonoboy üretilerek SSM'ye teslim edilecektir. Destekleyen Kuruluş : TARAL kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

26 Projeler Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Kavram Gösterim Projesi (SARGAN) Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi kapsamında yüzey dalgası yayınımı yol kayıplarına ilişkin geliştirilen analitik yaklaşım ve sonuçlarının saha ölçümleri ile desteklenmesi ve doğrulanması, özellikle ada kayıplarının ölçmeler ile gösterilmesi, HF bandı doluluk ölçümlerinin seçilen noktalarda devam ettirilmesi, iyonosfer kargaşasına yönelik ölçümlerin yapılması, iyonosfer kargaşası bastırma tekniklerinin incelenmesi ve projede kayıt edilecek gerçek veriler üzerinde denenmesi amaçlanmıştır. Destekleyen Kuruluş : Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

27 Projeler Avcı Uçaklarına Eğitim Amacıyla YerleĢtirilmiĢ Gömülü Benzetim Ağı (Networked WaSiF) Savaşa hazır pilotların eğitiminde, birbiriyle karşılıklı etkileşimde bulunabilen iki uçağın sanal silah sistemleri ve sanal hedefler kullanılarak, çeşitli muharebe tekniklerini gerçek ortam şartlarında gerçekleştirilebileceğinin gösterilmesi. Destekleyen Kuruluş : MSB Ar-Ge ve Teknoloji Daire Başkanlığı Başlangiç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi : Projeye Katılan Ülkeler : Almanya, İtalya, Portekiz

28 Projeler Kara/Hava/Deniz Platformlarının Radar Kesit Alanlarının Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Yazılımlarının GeliĢtirilmesi ve Ölçümle Doğrulanması Projesi (RKA YAZGEL) Elektromanyetik alanların saçılması problemini yüksek frekans teknikleriyle çözerek Radar Kesit Alanı (RKA) büyüklüğünü hesaplayan ve ölçümlerle doğrulanmış bir yazılım paketi geliştirilecektir. RKA YAZGEL yazılımı ile Ters Yapay Açıklıklı Radar görüntüleri oluşturulabilecek ve cismin yansıtıcılığına en çok katkıyı yapan saçılma merkezleri belirlenecektir. RKA değerinin; platform geometrisi, platform kaplama malzemesi, platform üstü antenler /üst yapılar, yer, hava, deniz kargaşası ve manevra, ile değişimi analiz edilebilecektir. Destekleyen Kuruluş : TARAL 1007 Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

29 Projeler ARGE 2004 AVĠYONĠK SĠSTEM ENTEGRASYONU ÖZGÜN EMNİYET KRİTİK YAZILIM VE DONANIM GELİŞTİRME AVĠYONĠK KONFĠGÜRASYON Amacı, ARGE 2001 Projesi kapsamında gerçekleştirilen Görev Bilgisayarının fonksiyonları genişletilerek AH-1S helikopterine entegre edilmesi ve Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri (ATAK) Projesi ihtiyaçlarını karşılayan bir Görev Bilgisayarı donanımının ve yazılımının özgün olarak gerçekleştirilmesidir.

30 Projeler Tren SürüĢ Eğitimleri Ġçin Milli Benzetim Sistemlerinin GeliĢtirilmesi (TRENSĠM) İleri benzetim teknolojileri kullanarak, tren sürücüsü personelin sanal ortamlarda; temel tren sürüş eğitimlerinin yapılmasını (trenlerin kaldırılması, yürütülmesi, durdurulması vb), değişik iklim ve yol koşullarında tren kullanma tekniklerinin geliştirilmesini, sürücünün performansının izlenmesini ve iyileştirilmesini, arıza ve risk önleyici yeteneklerin geliştirilmesini, sağlayacak olan E elektrikli lokomotif tren simülatörünün, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi. Destekleyen Kuruluş : TARAL 1007, TCDD Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

31 Projeler Genel Amaçlı Gömülü Uygulama Platformu (GÖMSĠS) Yüksek-uç gömülü dizgelerin geliştirilmesinde kullanılacak ECLIPSE tabanlı ve açık kaynak kodlu bir yazılım-donanım tümleşik ortamının hazırlanmasıdır. Proje sonucunda; powerpc tabanlı bir tek-kart bilgisayar dizge donanımı, LINUX türevi bir işletim dizgesi ve ilgili aygıt sürücüleri oluşturulacaktır. Destekleyen Kuruluş : DPT Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

32 Projeler Arama Kurtarma ĠĢaret Sistemi (AKĠS) Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının verimini artıracak yenilikçi bir arama kurtarma sisteminin yarı endüstriyel prototiplerini üretmek, sistemin hayata geçirilmesi için gerekli frekans tahsisini sağlamak ve ilgili standartların araştırılarak prototiplerin bu standartlara uyumlarının sağlanması. Destekleyen Kuruluş : DPT Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

33 Projeler Türkiye nin Yazılım Kesiminin Yönetim ve Niteliğine ĠliĢkin Bir Durum ÇalıĢması (S_YÖNĠL) Bir durum çalışması niteliğinde olan bu projenin amacı, Türkiye de yazılım kesiminin yönetim ve niteliğine ilişkin bilgilerini elde ederek kesimin bugünkü durumunu ortaya çıkarmak ve kesimin gelişimine yönelik stratejileri belirlemektir. Destekleyen Kuruluş : DPT Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

34 Projeler Sınırlı Sayıda ya da Varolmayan Kusur Verisiyle Yazılım Kusur Kestirim Yöntemlerinin GeliĢtirilmesi (YAKUT) Proje kapsamında: Bir önceki yazılım sürümüne ilişkin kusur bilgisinin bulunmadığı ya da çok az sayıda bulunduğu projeler için makine öğrenmesi tabanlı kusur kestirimi algoritmalarının geliştirilmesi, Kusur bilgilerinde ve metriklerdeki gürültüleri analiz edip yok edecek yöntemlerin tasarlanması, Geliştirilecek algoritmalarda Yapay Bağışıklık Sistem paradigmasından yararlanılması, Bu kapsamda kullanılabilecek Eclipse tabanlı bir aracın geliştirilmesi. amaçlanmıştır. Destekleyen Kuruluş: TARAL 1001 Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi:

35 Projeler TÜBĠTAK MAM ENSTĠTÜLERĠNDE DESTEK VERĠLEN PROJELER I BALAST Projesi (KÇE) (Denizcilik Müsteşarlığı) Gemilerin balast suları ile taşınan zararlı sucul organizmalar ve patojenlerin taşıdığı zararların, risklerin ve trendlerin belirlenerek, Türkiye nin konu ile ilgili ulusal politikasının belirlenmesinde girdi olarak kullanılması. Veritabanı modellemesi, web sayfası, risk ve trend analizi, ve GIS yazılımlarına destek AMM Projesi (KÇE) (Denizcilik Müsteşarlığı) Petrol veya diğer zararlı maddelerin kaza ve diğer olaylar sonucu denize dökülmesinden oluşacak kirlenmeye karşı mücadele için kurulacak acil müdahele merkezlerinin oluşturulması ve muhtelif denizlerimizde mevcut durumun tesbiti. Sitem Mimarisi, veri tabanı modellemesi, interaktif internet harita programı, GIS yazılımlarında destek ve sistem tümleştirme

36 Projeler TÜBĠTAK MAM ENSTĠTÜLERĠNDE DESTEK VERĠLEN PROJELER II DENEKO Projesi (KÇE) (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin denizel ekosisteme olan etkilerinin belirlenmesi Veri toplanması, değerlendirmesi ve kontrol merkezi yazılımı (WEB + Masaüstü) TERASĠS Projesi (KÇE) (Çevre Bakanlığı) Tesis Emisyonlarını Raporlama ve Değerlendirme Sistemi Veri modellemesi, WEB yazılımı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanının OluĢturulması (GE) (Tarım Bakanlığı) Veri modellemesi, WEB yazılımı

37 TEġEKKÜRLER TÜBİTAK MAM BTE PK. 21, GEBZE-KOCAELİ Tel: ; Faks:

İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ BİLGEM TEST VE DEĞERLENDİRME BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ 4 8

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Araştırma Merkezleri ARGE Birimleri ARGE Kolaylık Birimleri Tarihçe Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu () kuruldu Elektronik

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe Elektronik Araştırma Ünitesi kuruldu BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme

Detaylı

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi (MAM) MAM ın Misyonu Türkiye nin küresel rekabet gücünün geliştirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda bulunmak. MAM ın Vizyonu

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ REHBERİ

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ REHBERİ 2 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) nın kuruluşundan bu yana geçen 27 yıllık zaman zarfında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin modern ekipmanla teçhiz edilmesi ve Türk Savunma Sanayiinin geliştirilmesi hedefleri

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:86 3/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 ASELSAN da Halk Günü ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH. Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH. Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler Uçuşa Elverişlik Sertifikasyonu Destek Hizmeti UESDH Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri:

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU

TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU TÜBİTAK BİLGEM TEKNOLOJİ VE ÇÖZÜM KATALOĞU TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizin bilişim ve bilgi güvenliği ihtiyaçlarını tek tip çözümlerle değil, paydaş gereksinimlerini karşılayacak özel çözümler sağlama prensibi

Detaylı

Türkiye. Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı

Türkiye. Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı Türkiye Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı İstikbal göklerdedir! İçindekiler Yönetici Özeti 7 Giriş 13 İHA Sistemleri Görev Alanları 25 Yürütülen/Planlanan Projeler 39 Altyapı 45 Gereksinimler

Detaylı

Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Panel Raporu / Ek-9. Vizyon 2023 Projesi Savunma, Havacılık ve Uzay Paneli PANEL RAPORU EK-9

Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Panel Raporu / Ek-9. Vizyon 2023 Projesi Savunma, Havacılık ve Uzay Paneli PANEL RAPORU EK-9 Vizyon 2023 Projesi Savunma, Havacılık ve Uzay Paneli PANEL RAPORU EK-9 (Kritik Teknoloji Önceliklendirme Faaliyetleri) TÜBİTAK TEMMUZ 2003 ANKARA 1. Giriş Bu dokümanda, sonuçları Vizyon 2023 Projesi Savunma,

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi 4.1.1.Genel Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türkiye nin uygulamalı araştırmalar yapan önder Bilim ve Teknoloji Merkezi olma yolunda, Türkiye

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 146

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 146 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir muharebe gemisinin savaş sistemleri de dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamalarının tamamen milli olarak gerçekleştirildiği MilGem Sınıfı

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165 10 California/ABD ndeki ABD Hava Kuvvetleri [USAF] Edwards Hava Üssü nde konuşlu bir F-35A Lightning II MTU/JSF Uçağı, kanat altı ve gövde içindeki harici yük istasyonlarında taşıyabildiği F-35 Sistem

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı