TÜBĠTAK MARMARA ARAġTIRMA MERKEZĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBĠTAK MARMARA ARAġTIRMA MERKEZĠ"

Transkript

1 TÜBĠTAK MARMARA ARAġTIRMA MERKEZĠ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Nisan 2008

2 Sunum Planı Görev ve Ülkü Tarihçe Paydaşlar Kalite Çalışmaları İnsan Kaynakları Stratejik İş Birimleri Projeler

3 Görev ve Ülkü GÖREVİMİZ Ülkemizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında başta TSK olmak üzere paydaşlarının katılımıyla, ülke önceliklerini göz önünde bulundurarak, uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik uygulamalı araştırmalar yapmak, özgün ve stratejik teknolojiler geliştirmektir. ÜLKÜMÜZ Bilgi ve İletişim alanında özgün, kritik teknolojiler üreten önder bilim ve teknoloji odağı olmaktır.

4 Tarihçe 1991 yılında, Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı altında kurulan yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayar destekli tasarım ve robotik bölümleri; 1995 yılında yeniden yapılandırılarak, bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar ve projeler yapan bir enstitü durumuna getirilmiş, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) adını almıştır. BTE, bu tarihten başlayarak; kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile eşgüdüm içinde büyük çaplı projelere imza atarak çalışma alanında önemli bir birikim edinmiştir.

5 Paydaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri Kamu Kesimi Özel Kesim Araştırma Enstitüleri

6 Kalite Belgelerimiz : Kalite Çalışmalarımız NATO AQAP-160 (Mayıs 2003, Belge Yenileme Haziran 2005) Ömür devri boyunca yazılım için NATO bütünleşik kalite gerekleri ISO 9001:2000 (Mart 2002,Belge Yenileme Haziran 2005) Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 14001:2004 (Haziran 2005) Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri EFQM (MAM 2003) Kamu Kategorisi Ulusal Kalite Başarı Ödülü Üretim Müsaade Belgesi (2005) Hedef : CMMI- Seviye 3 Capability Maturity Model Integration Yetenek Olgunluk Modeli

7 İnsan Kaynakları Support 2% MSc 32% Techn. 6% PhD 16% BSc 44%

8 Organizasyon Şeması Enstitü Müdürü Enstitü Kurulu Danışma Kurulu Müdür Yrd. Müdür Yrd. Kalite YS Ekibi İş Geliştirme Proje Yöneticileri Stratejik İş Birimleri Araştırmacı Teknisyen Laboratuvar Sorumlusu

9 Çalışma Grupları Belirli alanlarda bilgi ve deneyime sahip çalışanlarımızın çalışma alanlarındaki ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimi derlemek, yaymak ve paylaşmak, geliştirmek üzere çalışmalar ve araştırmalar yapmak için oluşturulan gruplardır.

10 Çalışma Grupları HESAPLAMAYA DAYALI US TEKNĠKLERĠ (HESADUS) Yapay Sinir Ağlar, Yapay Us, Uzman Sistemler, Semantik Ağlar SĠNYAL ĠġLEME, DALGA KURAMI ve DUYARGALAR (SĠNDADUY) Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Hedef Tespit, Takip, Teşhis, Bilgisayar Grafiği, Elektromanyetik Dalga Yayılımı ve Saçılımı, Akustik Dalga Yayılımı ve Saçılımı, Radar Sistemleri, RF ve Mikrodalga Anten ve Devre Tasarımı BENZETĠM ve MODELLEME (BENMOD) Dağıtık Mimarili Benzetim, Etmen Tabanlı Benzetim, Kavramsal ve Matematiksel Modelleme GÖMÜLÜ SĠSTEMLER (GÖMÜSĠS) Sayısal Sistem Donanım Tasarımı, FPGA Tasarım, PCB Tasarım, İşletim Sistemi Yazılımları, Gerçek Zamanlı Sistemler YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ ve ĠLERĠ PROGRAMLAMA (YAZPRO) Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım, Paralel ve Dağıtık Programlama, Kullanıcı Ara yüzü Geliştirme, Yazılım Test Teknikleri, Yazılım Kalite Modelleri ve Yönetimi, Yazılım Süreç ve Ürün Yönetimi, Yazılımda Ölçme BĠLGĠ, VERĠ ve AĞ SĠSTEMLERĠ (BĠLVERASĠS) Veritabanı Yönetim Yazılımları, Veri Ambarı, Veri Madenciliği, Veri Modelleme, Sistem ve Ağ Yönetimi, Ağ Protokolleri, Ağ Programlama, Duyarga Ağları

11 Stratejik İş Birimleri Bilgi ve Ağ Teknolojileri Karar Destek Dizgeleri (Sistemleri) Yazılım Süreç ve Ürün Yönetimi Bilgi Ağları ve Protokol Teknolojileri Algılayıcı (Sensor) Teknolojileri Algılayıcı Dizgeleri Mikro Algılayıcı Ağları Gömülü Dizgeler (Embedded Systems) Hesaplamaya Dayalı Us Teknikleri (Computational Intelligence) Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri Dağıtık Mimarili Simülasyon Sanal Ortamlar ve Gömülü Simülasyon Mühendislik Düzeyinde Simülasyon İşletim Düzeyinde Modelleme Platform Yönetim Teknolojileri Kara,Deniz,Hava Platformları Yönetim Teknolojileri İnsansız Araç Güdüm ve Denetim Teknolojileri

12 Tamamlanmış Projeler GÜMSİS Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi Mayın Tespit Sistemleri Laboratuar Prototipi UU-ADP Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi Dz.K.K. GENESİS Projesi (Gemi ENtegrE Savaş İdare Sistemi Projesi) ORACLES Optical Radar for Anti Collision LasEr Systems (CEPA EUCLID RTP 8.05) Sınır Gözetleme ve Kontrol Sistemi C4ISR Modelleme ve Simülasyon (SGKS C4ISR MOS ) Modern Mayın Tespit Sistemleri (MMTS) ARGE 2001 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Etüd (VTS_Etüd)

13 GÜMSĠS Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi T.C. Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı nca Gümrük Modernizasyonu adı altında yürütülen yasal eşya, insan ve araç trafiğini elektronik ortamda izleyen bir sistemin tesisi çalışmaları kapsamında, Kara Gümrük Kapılarında yasa dışı eşya, araç ve insan trafiğinin izlenmesine olanak sağlayacak güvenlik sistemlerinin kurulmasıdır. Destekleyen Kuruluş : Gümrük Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

14 WaSiF Eğitim Amaçlı Uçak Üzeri Gömülü Benzetim Sistemi Savaşa hazır pilotların bireysel, takım ve takımlar arası savaş eğitimini, gerçek bir uçak üzerinde, gerçek uçuş şartlarında, sanal hedefler kullanarak gerçekleştirmek. 1- MRC Görev Planlama Yazılımı DTED 0..2 ve hava haritaları seviyesinde planlama, 3 boyutlu gösterim Bireysel, takım ve takımlar arası harekat planlama Destekleyen Kuruluş : MSB ARGE Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : MRC Performans Değerlendirme Yazılımı Farklı kriterlere göre değerlendirebilme Senaryo bazlı değerlendirme Pilot öğrenme eğrisi verme Eğitilen hakkında güçlü zayıf yönleri raporu 3- MRC Debrifing Yazılımı 3 boyutlu tekrar gösterim Farkındalık gösterimi Pilot ve CGF anlık durum bilgileri gösterimi

15 UUADP Uzun Ufuk Araştırma Desteği Dz.K.K. lığı bünyesinde yürütülmekte olan Uzun Ufuk Projesi ve Füzyon Merkezi ne ARMERKOM un gereksinim duyduğu AR-GE desteğinin TÜBİTAK-MAM tarafından sunulması ve ilgili konularda birikim oluşturulmasıdır Kapsamı: Mikro-dalga radar simülatör HF radar kaplama diagramları ve Hf gürültü ölçümü Uydu görüntülerin deniz platformlarının tespiti ve teşhisi amacıyla işlenmesi Platformların radar kesit alanlarının bulunması Destekleyen Kuruluş : Dz.K.K. Armerkom Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

16 GENESĠS Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nca çeşitli platformlarda bulunan silah ve algılayıcı dizgeleri ile tümleşik olarak çalışacak modern taktik savaş yönetim dizgelerini ulusal endüstrinin olanak ve yeteneklerini kullanarak geliştirmek ve çeşitli platformlara uygulamak için GENESİS projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda BTE; Deniz ortamlarına uygun yeterlilikte konsollar, Algılayıcı tümleştirme kabini, Gerçek zamanlı otomatik hedef saptama ve izleme birimi, Harita yönetim dizgesi yazılımı ve veri yolları için bilgisayar ağı hata dayanıklılığını arttırma yazılımı geliştirmiştir. Ayrıca bakım/tutum gereksinimleri de karşılanmıştır. Destekleyen Kuruluş : Dz.K.K. Armerkom Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

17 ORACLES Optical Radar for Anti Collision LasEr Systems CEPA-EUCLID RTP 8.05 Helikopterlerin alçak uçuşlarında engellere çarpmasını önleyecek otomatik Lazer Radar Sistemi demo prototipinin geliştirilmesi. BTE tarafından Kontrol Panel Donanımı, Kullanıcı Makina Arayüz yazılımı, Engel Sezme/Tanılama Algoritmaları geliştirilmiştir. Destekleyen Kuruluş : MSB AR-GE Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

18 C4ISR Gözetleme ve Komuta Kontrol Simülasyon Projesi Değişik amaçlarda kullanılacak C4ISR sistemlerini teşkil eden haberleşme cihazları ve sensörlerin modellenmesi ve simülasyonlarının gerçeklenmesine imkan veren bir simülasyon aracının geliştirilmesi. Geliştirilen sistem üzerinde mevcut bir sınır gözetleme ve kontrol sisteminin eğitim-analiz amaçlı modelleme ve simülasyonunun yapılması. Gözetleme sensörler için en uygun konuş hesaplama sistemi geliştirilmesi. Destekleyen Kuruluş : Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :

19 ETMTS Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi YETENEKLERİ Metalik ve Non-metalik mayınların otomatik tespit edebilme Yapay zeka tabanlı gömülü cisim teşhisi 3 tuşlu kullanım arayüzü Sesli ve görsel uyarı Ergonomik kullanım ALGILAYICILAR EMI (ElectroMagnetic Induction) Algılayıcı GPR (Ground Penetrating Radar) Algılayıcı BİLEŞENLER Sırt birimi Etkileşim birimi Arama başlığı Tarama kolu FİZİKSEL ÖZELLİKLER Sırt Birimi ağırlığı : kg El birimi ağırlığı : kg Sistem toplam ağırlığı : kg ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Li-Ion Pil Bloğu 6 saat kesintisiz çalışabilme 25 o C) Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Destekleyen Kuruluş : MSB ARGE ve Tek. D. Bşk.

20 ARGE 2001 Hava araçlarında kullanılan aviyonik cihazları entegre edecek, pilot iş yükünü düşürecek, cihazların etkin kullanımını sağlayacak Görev Bilgisayarını özgün olarak tasarlamak, geliştirmek ve laboratuvar prototipini üretmektir. Görev Bilgisayarı Gerçek Zamanlı Yazılım/Donanım

21 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Etüd (VTS_Etüd) Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, (GTHM) sorumluluk alanındaki bölgede bulunan gemilerin izlenmesi, hareket bilgilerinin toplanıp verilerin tümleştirilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, görüntülenmesi ve bu bilgilerle deniz trafiğinin yönetilmesi, seyir güvenliğinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktadır. Proje; İzmit, İzmir, Mersin-İskenderun liman/körfezlerinde ile kurulması planlanan GTHM lerinin fizibilite çalışmalarının yapılması, sistem/ yazılım/ donanım isterlerinin belirlenmesi, sistem ön tasarımının yapılmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında BTE, GTH Merkez yazılımlarının ve donanımlarının sorumluluğunu üstlenmiştir. Destekleyen Kuruluş : Denizcilik Müsteşarlığı/ TÜBİTAK UEKAE Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

22 Projeler YÜRÜTÜLEN PROJELER Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS) 76mm. TAKS Projesi HLA Tabanlı Simülasyon Bileşenleri (HLA TAKS) Milli Sonoboy Geliştirilmesi ve Üretimi Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Kavram Gösterim Projesi (SARGAN) Avcı Uçaklarına Eğitim Amacıyla Yerleştirilmiş Gömülü Benzetim Ağı (Networked WaSiF) Kara/Hava/Deniz Platformlarının Radar Kesit Alanlarının Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Yazılımlarının Geliştirilmesi ve Ölçümle Doğrulanması Projesi (RKA YAZGEL) ARGE 2004 Tren Sürüş Eğitimleri İçin Milli Benzetim Sistemlerinin Geliştirilmesi (TRENSİM) Gömülü Sistem Geliştirme Platformu (GÖMSİS) Arama Kurtarma İşaret Sistemi (AKİS) Türkiye nin Yazılım Kesiminin Yönetim ve Niteliğine İlişkin Bir Durum Çalışması (S_YÖNİL) Sınırlı Sayıda ya da Varolmayan Kusur Verisiyle Yazılım Kusur Kestirimi Yöntemlerinin Geliştirilmesi (YAKUT) TÜBİTAK MAM ENSTİTÜLERİNDE DESTEK VERİLEN PROJELER

23 Projeler Denizaltı Taktik Simülatörü Projesi (DATAS) Dz.K.K.lığı Denizaltı Filosunda görev yapan denizaltı hücum subayları (denizaltı gemisi komutanı) ile atış kontrol partisinde görevli personele hedef tespit, teşhis ve hücum ile ilgili taktik eğitim vermek üzere HLA tabanlı, dağıtık, gerçek-zamanlı ve etkileşimli simülatör gerçekleştirmektir. Gür, Preveze, Ay sınıfı denizaltıların hareket modelleri ISUS 90-33, ISUS 83-26, VM 8-42 için Atış Kontrol Sistemlerinin benzetimi Gür, Preveze, Ay sınıfı denizaltıların sensör simülasyonları (Pasif Sonar, Aktif Sonar, Pasif Mesafe Bulucu, Pasif Intersept Sonar, Flank Array Sonar, Radar, ESM, ROL 11, Periskop) Silah simülasyonları (MK 14/23, MK 37-2/3, MK 24 Mod2, DM2A4, Harpoon G/M) Kural Tabanlı otonom hareket eden 24 aktif, 76 pasif hedef (Suüstü, Denizaltı, Hava Platformları) Hedef sensör ve silahları Ortam modellemesi Akustik yayınım modellemesi Tekrar kullanılabilir simülasyon alt yapısı Gerçek sisteme uygun operatör arayüzleri Başlangıç Tarihi : 2005 Planlanan Bitiş Tarihi : 2009

24 Projeler 76mm. TAKS Projesi HLA Tabanlı Simülasyon BileĢenleri (HLA TAKS) 76 mm TAKS nden beklenen imkan ve kabiliyetlerden, gerçek topa ihtiyaç duyulmaksızın doğrulanabilecek olanlarının test edilmesine olanak verecek simülasyon bileşenlerini sağlamak. Bu kapsamda; TAKS Senaryo Aktarıcı Top Emirleri Mermi Simülatörü Değerlendirme Birimi Gerçek Veri Kayıt Oynatma simülasyon bileşenleri tarafımızdan gerçekleştirilecektir. Destekleyen Kuruluş : Dz.K.K.lığı, Aselsan (MİLGEM Sözleşmesi Kapsamında) Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

25 Projeler Milli Sonoboy GeliĢtirilmesi ve Üretimi Denizaltı savunma harbinin önemli bir yöntemi olan sonoboyların milli olanaklarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım aşamasından sonra 20 adet sonoboy üretilerek kalifikasyon testlerinde kullanılacak, testlerin başarısından sonra 100 adet sonoboy üretilerek SSM'ye teslim edilecektir. Destekleyen Kuruluş : TARAL kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

26 Projeler Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Kavram Gösterim Projesi (SARGAN) Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi kapsamında yüzey dalgası yayınımı yol kayıplarına ilişkin geliştirilen analitik yaklaşım ve sonuçlarının saha ölçümleri ile desteklenmesi ve doğrulanması, özellikle ada kayıplarının ölçmeler ile gösterilmesi, HF bandı doluluk ölçümlerinin seçilen noktalarda devam ettirilmesi, iyonosfer kargaşasına yönelik ölçümlerin yapılması, iyonosfer kargaşası bastırma tekniklerinin incelenmesi ve projede kayıt edilecek gerçek veriler üzerinde denenmesi amaçlanmıştır. Destekleyen Kuruluş : Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

27 Projeler Avcı Uçaklarına Eğitim Amacıyla YerleĢtirilmiĢ Gömülü Benzetim Ağı (Networked WaSiF) Savaşa hazır pilotların eğitiminde, birbiriyle karşılıklı etkileşimde bulunabilen iki uçağın sanal silah sistemleri ve sanal hedefler kullanılarak, çeşitli muharebe tekniklerini gerçek ortam şartlarında gerçekleştirilebileceğinin gösterilmesi. Destekleyen Kuruluş : MSB Ar-Ge ve Teknoloji Daire Başkanlığı Başlangiç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi : Projeye Katılan Ülkeler : Almanya, İtalya, Portekiz

28 Projeler Kara/Hava/Deniz Platformlarının Radar Kesit Alanlarının Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Yazılımlarının GeliĢtirilmesi ve Ölçümle Doğrulanması Projesi (RKA YAZGEL) Elektromanyetik alanların saçılması problemini yüksek frekans teknikleriyle çözerek Radar Kesit Alanı (RKA) büyüklüğünü hesaplayan ve ölçümlerle doğrulanmış bir yazılım paketi geliştirilecektir. RKA YAZGEL yazılımı ile Ters Yapay Açıklıklı Radar görüntüleri oluşturulabilecek ve cismin yansıtıcılığına en çok katkıyı yapan saçılma merkezleri belirlenecektir. RKA değerinin; platform geometrisi, platform kaplama malzemesi, platform üstü antenler /üst yapılar, yer, hava, deniz kargaşası ve manevra, ile değişimi analiz edilebilecektir. Destekleyen Kuruluş : TARAL 1007 Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

29 Projeler ARGE 2004 AVĠYONĠK SĠSTEM ENTEGRASYONU ÖZGÜN EMNİYET KRİTİK YAZILIM VE DONANIM GELİŞTİRME AVĠYONĠK KONFĠGÜRASYON Amacı, ARGE 2001 Projesi kapsamında gerçekleştirilen Görev Bilgisayarının fonksiyonları genişletilerek AH-1S helikopterine entegre edilmesi ve Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri (ATAK) Projesi ihtiyaçlarını karşılayan bir Görev Bilgisayarı donanımının ve yazılımının özgün olarak gerçekleştirilmesidir.

30 Projeler Tren SürüĢ Eğitimleri Ġçin Milli Benzetim Sistemlerinin GeliĢtirilmesi (TRENSĠM) İleri benzetim teknolojileri kullanarak, tren sürücüsü personelin sanal ortamlarda; temel tren sürüş eğitimlerinin yapılmasını (trenlerin kaldırılması, yürütülmesi, durdurulması vb), değişik iklim ve yol koşullarında tren kullanma tekniklerinin geliştirilmesini, sürücünün performansının izlenmesini ve iyileştirilmesini, arıza ve risk önleyici yeteneklerin geliştirilmesini, sağlayacak olan E elektrikli lokomotif tren simülatörünün, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi. Destekleyen Kuruluş : TARAL 1007, TCDD Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

31 Projeler Genel Amaçlı Gömülü Uygulama Platformu (GÖMSĠS) Yüksek-uç gömülü dizgelerin geliştirilmesinde kullanılacak ECLIPSE tabanlı ve açık kaynak kodlu bir yazılım-donanım tümleşik ortamının hazırlanmasıdır. Proje sonucunda; powerpc tabanlı bir tek-kart bilgisayar dizge donanımı, LINUX türevi bir işletim dizgesi ve ilgili aygıt sürücüleri oluşturulacaktır. Destekleyen Kuruluş : DPT Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

32 Projeler Arama Kurtarma ĠĢaret Sistemi (AKĠS) Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının verimini artıracak yenilikçi bir arama kurtarma sisteminin yarı endüstriyel prototiplerini üretmek, sistemin hayata geçirilmesi için gerekli frekans tahsisini sağlamak ve ilgili standartların araştırılarak prototiplerin bu standartlara uyumlarının sağlanması. Destekleyen Kuruluş : DPT Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

33 Projeler Türkiye nin Yazılım Kesiminin Yönetim ve Niteliğine ĠliĢkin Bir Durum ÇalıĢması (S_YÖNĠL) Bir durum çalışması niteliğinde olan bu projenin amacı, Türkiye de yazılım kesiminin yönetim ve niteliğine ilişkin bilgilerini elde ederek kesimin bugünkü durumunu ortaya çıkarmak ve kesimin gelişimine yönelik stratejileri belirlemektir. Destekleyen Kuruluş : DPT Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi :

34 Projeler Sınırlı Sayıda ya da Varolmayan Kusur Verisiyle Yazılım Kusur Kestirim Yöntemlerinin GeliĢtirilmesi (YAKUT) Proje kapsamında: Bir önceki yazılım sürümüne ilişkin kusur bilgisinin bulunmadığı ya da çok az sayıda bulunduğu projeler için makine öğrenmesi tabanlı kusur kestirimi algoritmalarının geliştirilmesi, Kusur bilgilerinde ve metriklerdeki gürültüleri analiz edip yok edecek yöntemlerin tasarlanması, Geliştirilecek algoritmalarda Yapay Bağışıklık Sistem paradigmasından yararlanılması, Bu kapsamda kullanılabilecek Eclipse tabanlı bir aracın geliştirilmesi. amaçlanmıştır. Destekleyen Kuruluş: TARAL 1001 Başlangıç Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi:

35 Projeler TÜBĠTAK MAM ENSTĠTÜLERĠNDE DESTEK VERĠLEN PROJELER I BALAST Projesi (KÇE) (Denizcilik Müsteşarlığı) Gemilerin balast suları ile taşınan zararlı sucul organizmalar ve patojenlerin taşıdığı zararların, risklerin ve trendlerin belirlenerek, Türkiye nin konu ile ilgili ulusal politikasının belirlenmesinde girdi olarak kullanılması. Veritabanı modellemesi, web sayfası, risk ve trend analizi, ve GIS yazılımlarına destek AMM Projesi (KÇE) (Denizcilik Müsteşarlığı) Petrol veya diğer zararlı maddelerin kaza ve diğer olaylar sonucu denize dökülmesinden oluşacak kirlenmeye karşı mücadele için kurulacak acil müdahele merkezlerinin oluşturulması ve muhtelif denizlerimizde mevcut durumun tesbiti. Sitem Mimarisi, veri tabanı modellemesi, interaktif internet harita programı, GIS yazılımlarında destek ve sistem tümleştirme

36 Projeler TÜBĠTAK MAM ENSTĠTÜLERĠNDE DESTEK VERĠLEN PROJELER II DENEKO Projesi (KÇE) (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin denizel ekosisteme olan etkilerinin belirlenmesi Veri toplanması, değerlendirmesi ve kontrol merkezi yazılımı (WEB + Masaüstü) TERASĠS Projesi (KÇE) (Çevre Bakanlığı) Tesis Emisyonlarını Raporlama ve Değerlendirme Sistemi Veri modellemesi, WEB yazılımı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanının OluĢturulması (GE) (Tarım Bakanlığı) Veri modellemesi, WEB yazılımı

37 TEġEKKÜRLER TÜBİTAK MAM BTE PK. 21, GEBZE-KOCAELİ Tel: ; Faks:

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Mayıs 2008, Gebze Organizasyon Başbakanlık TÜBİTAK Ar-Ge Elektronik ve Kriptoloji Marmara Araştırma Merkezi Metroloji Savunma Sanayi Uzay Teknolojileri

Detaylı

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ.

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. 1 Bilkent Grubu BİLKENT UNİVERSİTESİ BİLKENT HOLDİNG Name Title METEKSAN MATBAA VE ENERJİ GRUBU TEPE GRUBU 2 Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Türkiye nin ilk vakıf

Detaylı

ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı

ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı 3 Mart 2010 TÜBĐTAK Havacılık Bilgi Günü Gündem SDT A.Ş. Şirket Profili Đlgi Alanları ve Kabiliyetler Proje ve Ürünler ALICIA Projesi Genel Bilgiler Konsorsiyum

Detaylı

Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü

Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü YALTES A...Bu sunuda yer alan tüm bilgiler YALTES A.. ne ait olup YALTES A.. nin yazılı izni alınmaksızın başka amaçla kullanılamaz,

Detaylı

01.07.2015. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur.

01.07.2015. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. 01.07.2015 ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Temmuz 2015 Ortaklarımız ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı %84.58 %15.42 2 Organizasyon

Detaylı

ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011

ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011 ÖZEL SAYI 28 TEMMUZ 2011 Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Atilla ÖZDÖL ü 425 2506 numaralı telefondan arayınız veya ozdol@altay.com.tr elektronik posta adresini kullanınız.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT Firma Tanıtımı Kuruluş Tarihi : 1998 Paydaşlar : 100% Özel Türk Şirketi Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Faaliyet Alanı : Sistem Entegrasyonu

Detaylı

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çankırı Yolu 5.km 06750 Akyurt Ankara

Detaylı

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014 Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri Ağustos 2014 TESİSLER Ar-Ge Laboratuarları ve Üretim Tesisleri Elektromekanik Atölyeler RF ve Elektronik Labarutarları Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Dördüncü yarıyıl Üçüncü yarıyıl İkinci yarıyıl Birinci yarıyıl K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. İşletme Yönetimi: Yarıyıl Dersin adı Haftalık ders saati AKTS si

Detaylı

100 % Özel Türk Şirketi

100 % Özel Türk Şirketi Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 230 (+185 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) 100 % Özel Türk Şirketi ISO 9001:2000 (TSE) NATO AQAP-160 SEI CMMI Seviye-5 (24/2/2005) Sistem Mühendisliği

Detaylı

DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR

DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR Murat GÜNCAN TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Raylı Ulaşım Sistemleri Bölüm Sorumlusu 14.06.2013, Eskişehir TCDD 2023 Hedefi * Hedef 2023 Broşürü

Detaylı

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri Danışman Öğretim Üyesi: Kasım Sinan YILDIRIM 1) Tez Başlığı: Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Hareketli

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği Üniversite-Sanayi İşbirliği Kasım 2013 aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. 1/14 Savunma Sanayi Yurtiçi Karşılama Oranı %54 Temel Bilimler Kritik Teknoloji Malzeme Komponent

Detaylı

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor K.K.K.lığının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Hava Savunma Ateşİdare

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için) HAZIRLIK PROGRAMI COME 27 İleri Nesneye Yönelik Programlama 5 COME 21 Veri Yapıları ve Algoritmalar COME 22 COME 1 COME 1 COME 411

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program)

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) HAZIRLIK PROGRAMI COME 27 İleri Nesneye Yönelik Programlama 2+2 3 5 COME 218 Veri Yapıları ve Algoritmalar 2+2 3 6 COME 226

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı 28 Mayıs 2012, Denizli SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA SANAYİİ İCRA

Detaylı

Sektör Envanter Sistemi

Sektör Envanter Sistemi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sektör Envanter Sistemi 1. Sisteme Giriş ve Web Adresi Sisteme; http://sektor.hutgm.gov.tr/ adresinden veya http://www.hutgm.gov.tr/ adresindeki Sektör Envanteri

Detaylı

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI OTOMOTİV-GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÇAĞRI DUYURUSU

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI OTOMOTİV-GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÇAĞRI DUYURUSU 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI OTOMOTİV-GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÇAĞRI DUYURUSU 1. Çağrı Kodu 1511-OTO-GOMS-2015-2 2. Çağrı Başlığı Elektronik Kontrol

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ GNEL KUVVETLERİ SEKRETERLİK KOMUTANLIĞI H.ÖZEL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KENDİ İ KUVVETİNİ İ İ KENDİN İ GELİŞTİRİ İ Muhrip ve denizaltı overholları Savaş gemileri inşası H.ÖZEL İNŞA EDİLEN İLK

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir.

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir. HAVELSAN FAALİYET ALANLARI Eğitim, Simülasyon, Test ve Değerlendirme Bilişim ve Güvenlik Sistemleri Komuta Kontrol Mühendislik Çözümleri TESİD YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ 2012/ GVDS İLE YENİLİKÇİLİĞİN

Detaylı

KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART TASNİF DIŞI

KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART TASNİF DIŞI KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART 2016 www.yaltes.com Şirket Profili Tarihçe Hisse Yapısı (Eylül 2011) Thales Nederland 40% 2002 Yaltes in Kuruluşu 2004 Uzun Ufuk Sözleşmesi 2005 Genesis Sözleşmesi OPCON, CSDN,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ PROKLT ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ ProKLT, üç boyutlu ölçüm gereksinimleri için üretilen bir yazılım-donanım çözümüdür. ProKLT, incelenen cisme dokunmaksızın,

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı

Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı Kuvvetin muhtemel görev sahalarının şartlar ve nitelik açısından çok geniş bir yelpazeye yayılması Teknolojik kırılma ve dönüm noktalarının gitgide daha hızlı bir şekilde

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI Savaş Gemisi ve Denizaltı Üretimi Gemi inşa sektörü, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat

Detaylı

HLA Uyumlu Taktik TASNİF DIŞI

HLA Uyumlu Taktik TASNİF DIŞI HLA Uyumlu Taktik Çevre Uygulama Çatısı İÇERİK Giriş Taktik Çevre Benzetimi Taktik Çevre Uygulama Çatısı Bir Taktik Çevre Uygulama Çatısının Gereksinimleri Örnek Bir Taktik Çevre Uygulama Çatısı Gerçekleştirimi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Mekatronik Müh. Bl. Bşk. mehmet.celik@karatay.edu.tr 1 MEKATRONİK TEKNOLOJİSİNİN KISA TANIMI IEEE/ASME Transactions on Mechatronics

Detaylı

C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI

C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI 1. C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler (Command Control & Cybernetics Systems) Ltd. Şti. 2007 yılında kurulmuş aynı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

www.biggsea.com PROJE YAZMAK BiGG SEA

www.biggsea.com PROJE YAZMAK BiGG SEA www.biggsea.com PROJE YAZMAK BiGG SEA Proje yazmanın 3 kuralı: TÜBİTAK AR-GE PROJE YAZIMI Olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi yazmak Ürün değil süreç bazlı kurgulamak Aynı şeyleri değişik yerlerde

Detaylı

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Sensör Birleştirme Eğitimi Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarma Hızlı jet platformlar,

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 10 Haziran 2015 Milli Savunma Bakanı SAVUNMA

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Prof. Dr. Orhan Arıkan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Arıkan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Arıkan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Üniversitesi Kritik Teknolojilarin Kazanım Süreci: Teknolojik Yetkinlik Düzeyi ve Teknolojik Yetkinlik Onayı Sunum Planı Teknolojik

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU No: Proje Konusu: Öğrenci Sayısı: Proje Süresi: Proje Özeti: 3G modem ile uzaktan ısı, aydınlatma, hareket, görüntü 1 3G ile Akıllı Ev Uygulaması 1 2 Dönem kontrolü. Gerekli donanımlar Mobil Kablosuz Ağlar

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

faaliyetlerin bir veya birden fazlasında yer almak, verilen görevleri yerine

faaliyetlerin bir veya birden fazlasında yer almak, verilen görevleri yerine ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2014-1 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: TBTK. UEKAE.2014-1.1 / AR-GE Personeli: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü'nde

Detaylı

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 https://www.youtube.com/watch?v=f6gb9uwbzl Endüstri de 4. Devrim ile yeni bir dönem başlıyor 1.0 2.0 3.0

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Ramazan KARABULUT (SSM)

Ramazan KARABULUT (SSM) Ramazan KARABULUT (SSM) TÜRKİYE DEKİ UZAY PROJELERİ - 2 SSM Uzay Daire Başkanlığı 16 HABERLEŞME UYDULARI BUGÜN TÜRKSAT-1A; 1994 TÜRKSAT-1B; 1994 TÜRKSAT-1C; 1996 TÜRKSAT-2A; 1/16 TÜRKSAT-3A; 8 TÜRKSAT-4A;

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Pardus Çalıştayı 2014. Hayrettin Bucak ULAKBİM Müdür V. 25.06.2014

Pardus Çalıştayı 2014. Hayrettin Bucak ULAKBİM Müdür V. 25.06.2014 Pardus Çalıştayı 2014 Hayrettin Bucak ULAKBİM Müdür V. 25.06.2014 Hoş geldiniz ULAKBİM Hakkında Pardus Tarihçesi Pardus Sürümleri Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilen Projeler ULAKBİM Hakkında ULAKNET ile;

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Serhan GÖKÇEBAĞ HAVELSAT Proje Yöneticisi HAVELSAN A.Ş. 1/14 Kapsam Motivasyon Uydu Uzay alanındaki HAVELSAN

Detaylı

2003: Cummins Engine (ABD) - Öncelikli Analiz Tedarikçisi olarak seçildi. 2005: MİLGEM in ileri analizler proje alt yüklenicisi oldu

2003: Cummins Engine (ABD) - Öncelikli Analiz Tedarikçisi olarak seçildi. 2005: MİLGEM in ileri analizler proje alt yüklenicisi oldu Toplam çalışan: 103 87+ Mühendis (%10 doktora, %60 yüksek lisans) 2014 Cirosu: 24 Milyon TL, %100 yerli sermaye 1990: Dr. Tarık Öğüt tarafından kuruldu 2003: Cummins Engine (ABD) - Öncelikli Analiz Tedarikçisi

Detaylı

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK Koç Savunma Sanayii Grubu şirketleri Otokar, RMK Marine, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ve KaTron; İstanbul'da düzenlenecek

Detaylı

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımının basit

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama Cengiz GÖK 1 Planlama Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Misyonumuz Öğrencilerine mühendislik için gerekli bilgi ve beceriyi yüksek kalitede sağlayarak

Detaylı

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Çağrı KOÇ

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Çağrı KOÇ Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Çağrı KOÇ Haziran 2008, Ankara UEKAE Çalışma Alanları: Bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik Amaç: Türkiye nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak,

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

KASIRGA BİLİŞİM ELEKTRONİK LTD

KASIRGA BİLİŞİM ELEKTRONİK LTD KASIRGA BİLİŞİM ELEKTRONİK LTD http://kasirga.etu.edu.tr İçerik Mühendislik Çözümleri Araştırma Geliştirme Çalışmaları Takım İş Ortakları Başarılar ve Referanslar Mühendislik Çözümleri PCB Tasarımı PLC

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı PANEL BAŞKANI Doç. Dr. Dilek Funda KURTULUŞ --->

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

roketsan SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

roketsan SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Dr. YAVUZ AKA ROKETSAN A.Ş. 23 EKİM 2015 Kuruluş 1988 1995 2000 ROKETSAN, roket ve füze programlarına

Detaylı

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü Ürün Geliştirme Oğuz ALTAY Satış Direktörü 3 Boyutlu Teknolojiler Mühendislik ve Simülasyon 20 Yılı aşkın tecrübe Yurtiçi ve yurtdışında 4 ofis Teknoloji uygulama merkezleri 50 nin üzerinde Personel ISO

Detaylı

Hazırlayanlar : Uğur Dündar, Halil Tanyer Eyyuboğlu. 6 Mart 2014. Sayfa

Hazırlayanlar : Uğur Dündar, Halil Tanyer Eyyuboğlu. 6 Mart 2014. Sayfa Elektronik Haberleşme Konularıyla ilgili PROJE TANITIMLARI Hazırlayanlar : Uğur Dündar, Halil Tanyer Eyyuboğlu 6 Mart 2014 1 Projelerin Kurumlara Göre Sınıflandırılması 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bilim, Sanayi

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar 1 Hakkımızda 2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma 2007 Turkcell Çözüm m Ortağı GPRS Tabanlı Telemetri (Uzaktan Takip ve Kontrol) Uygulamaları 2008 TEYDEBT Ar-Ge

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Çok İşlemcili Yapılarda Sinyal İşleme Yazılımlarının Geliştirilmesi Uygulaması. Sinan Doğan, Esra Beyoğlu

Çok İşlemcili Yapılarda Sinyal İşleme Yazılımlarının Geliştirilmesi Uygulaması. Sinan Doğan, Esra Beyoğlu Çok İşlemcili Yapılarda Sinyal İşleme Yazılımlarının Geliştirilmesi Uygulaması Sinan Doğan, Esra Beyoğlu ASELSAN A.Ş., REHİS Grubu, Ankara 16 Nisan 2009 1 1 İçerik Sinyal İşleme Yazılımları Çok İşlemci

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı