I. ESKİŞEHİR BÖLGESİ TARİHÖNCESİ DÖNEM ARAŞTIRMALARI VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ İÇİNDEKİ YERİ. Prof. Dr. Turan EFE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ESKİŞEHİR BÖLGESİ TARİHÖNCESİ DÖNEM ARAŞTIRMALARI VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ İÇİNDEKİ YERİ. Prof. Dr. Turan EFE"

Transkript

1 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 I. ESKİŞEHİR BÖLGESİ TARİHÖNCESİ DÖNEM ARAŞTIRMALARI VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ İÇİNDEKİ YERİ Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü IA. Eskişehir Bölgesi ve Yakın Çevresine Ait Araştırma Tarihçesi Bölgede yapılan araştırmalar 19. Yüzyıl'ın başlarında başlamıştır. W.M.Leake, 1800 yılında gezdiği Seyitgazi'nin güneyindeki anıtlarla ilgili notlarını, 1824 yılında yayımlamış ve pek çok kişinin dikkatini bu bölgeye, özellikle Frigya yaylası üzerine çekmiştir (Leake 1824:121). Bu tarihten itibaren bölgede gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar, daha çok Frig kaya anıtları ile klasik dönem eserleri ve yazıtlarına yöneliktir; prehistorik yerleşme yerlerini saptamak amacıyla yapılmış çalışmalar değildir. Ancak 1881,1884,1887 ve 1907 yıllarında bölgede incelemeler yapan W. M. Ramsey, saptadığı höyüklerden yayınlarında söz etmiştir (Ramsey 1890 ve 1895). Böylece 19.yy'da yapılan araştırmalarla bölgedeki kaya anıtları, Roma, Bizans eserleri ve bunların yanında az da olsa bazı höyükler saptanmış ve kaydedilmiştir. Bugünkü Bozüyük kasabasında yer alan ve kasabaya adını veren höyüğün toprağı, yıllarında, İstanbul-Ankara demiryolunun yapımı sırasında yakındaki bataklık alanı doldurmak üzere taşınmış ve höyük ortadan kaldırılmıştır. Bu çalışmalar esnasında Koerte tarafından söz konusu höyükten ele geçirilen ve bir kısmı yurt dışına çıkarılan buluntular, 1899 yılında yayımlanmıştır (A.Koerte 1909:1 v.d.d). Koerte, höyükte yapılan çalışmaları ve ele geçirilen prehistorik buluntuları bu şekilde bilim dünyasına tanıtmıştır. 19.yy'da yapılan araştırmaların benzerleri 20.y.y. başlarında da devam etmiştir. W.M.Calder, 1925 yılında Frig ve klasik dönem eserlerinin saptanmasına yönelik olarak bölgede yaptığı araştırmalar sırasında ziyaret ettiği prehistorik yerleşmeleri bir harita üzerine işaretlemiştir (Calder 1928:harita XXIX, XXXI).

2 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 2 Bölgede bilimsel anlamda ilk kazı, eski Bursa-Eskişehir karayolunun yapımı sırasında güney eteği tahrip edilen Demircihüyük'te 1937 yılında K.Bittel ve H.Otto tarafından üç hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. Bu kazıdan iki yıl sonra, kazı sonuçları bilim dünyasına bir kitapçıkla tanıtılmıştır (Bittel ve Otto 1939). Bittel, kazıda ele geçirilen çanak çömleğin, Eskişehir bölgesi ve çevresine özgü bir kültür grubunun temsilcisi olduğuna işaret etmiş ve bu grubun yayılım alanının batıda İznik/İnegöl ovalarından, doğuda Çifteler'e ve Porsuk vadisinin doğu ucuna kadar uzandığını ileri sürmüştür. Anadolu'yu kültür bölgelerine ayırarak inceleyen Bittel, ayrıca İznik-İnegöl ovalarından Eskişehir'e kadar olan bölgede yer alan höyüklerden malzeme toplamıştır. Bu malzemenin bir kısmı, daha sonra J. Mellaart tarafından yayımlanmıştır (Bittel in yayınladığı araştırma sonuçları için bkz. ay.es,186; Bittel 1942:160 ve Mellaart ın yayını için bkz. Mellaart 1955:55-88). Bu arada Frigya yaylasında, Fransız Arkeoloji Enstitüsü adına 1936 yılında A.Gabriel tarafından Midas Şehri'nde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Burada saptanmış olan İlk Tunç Çağı mezarlığı H. Çambel tarafından, yıllarında kazılmıştır (Çambel 1952: ; Haspels 1971:3,285 v.d). Kendisi, bölgede yapmış olduğu yüzey araştırmalarında da prehistorik yerleşme yerleri saptamış ve üzerlerinden malzeme toplamıştır (Mezarlık kazısı buluntularının bir kısmı, Afyon Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir). Midas'ın Şehri'nde yapılan kazı sonuçlarını ve bölgede yapılan çalışmaları yayımlayan C. W. M. Cox ve A. Cameron, Eskişehir ve civarındaki höyüklerden topladıkları prehistorik çanak çömleğe de kısaca değinmişler ve yerleşme yerlerini bir harita üzerine işaretlemişlerdir (Cox ve Cameron 1937:XLV,XLVII). Frigya Yaylası nda, C.H.E. Haspels de yıllarında aralıklarla yaptığı araştırmalarda, Frig eserlerini saptamıştır. Bu çalışmalarında kendisine 1946'da H.Çambel, 1950'de A.Akarca, 1953 ve 1958'de J.M.Hemelrijk eşlik etmiştir. Haspels, gezisi sırasında prehistorik yerleşme yerlerini de incelemiş ve bölgenin Kalkolitik Çağ'dan 2.binyıla kadar iskan edilmiş olduğunu vurgulamıştır (Haspels 1971:285). Frigya yaylasında, R.O. Arık da 1941 yılında araştırmalar yapmıştır. Arık, Yazılıkaya yaylasını, Seyit suyu kenarında ve Eskişehir-Ankara arasında yer alan bazı höyükleri gezmiştir. Bu gezi sırasında tuttuğu notlar, kendisinin vefatından sonra meslektaşları tarafından yayımlanmıştır. Yerleşme yerleri hakkında kısa bilgiler içeren bu yayında, çanak çömlek hakkında ayrıntılı bilgi yoktur (Arık et al 1956). Bu arada E. Chaput Yukarı Porsuk Vadisi'nde ele geçirdiği iki yüzlü bir el baltasını 1941

3 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 3 yılında yayınlamıştır (Chaput 1941, lev. V). Daha sonra ise Kılıç Kökten, 1944 yılında prehistorik yerleşme yerlerinin saptanmasını amaçlayan gezisi sırasında, bölgenin kuzeyinde, Bilecik ve kısmen Eskişehir illerinin sınırları içinde incelemeler yapmıştır (Kökten 1948:198,202). Bölgedeki prehistorik yerleşme yerlerini saptamak amacıyla yapılan diğer bir yüzey araştırması da, 1954 yılında C.A. Burney tarafından gerçekleştirilmiştir (Burney 1956). Burney, Samsun'dan Bolu'ya kadar olan tüm batı karadeniz bölgesinde ve Eskişehir'de araştırmalar yapmıştır; Eskişehir ili sınırları içerisinde özellikle Eskişehir ve Alpu ovalarındaki yerleşme yerlerini gezmiş ve üzerlerinden malzeme toplamıştır. Burney, bu malzemenin Demircihöyük çanak çömlek grubuna dahil olduğunu belirtmiş ve Bittel'ın daha önce bu grup için çizdiği sınırları aynen kabul etmiştir (ay.es 187) yıllarında Altıntaş bölgesinde; yıllarında İznik, Eskişehir, Afyon ve Akşehir'de yüzey araştırmaları yapan D. French de bölgeyi gezmiş ve prehistorik yerleşme yerlerinden topladığı malzemenin bir kısmını makaleler halinde yayımlamıştır. Troya, Beycesultan, Demircihüyük ve İnegöl-Cuma tepe stratigrafilerinden yararlanarak Batı Anadolu Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç Çağı ve 2. binyıl çanak çömleğini ele aldığı bu makaleleriyle French, yukarıda sözkonusu edilen Batı Anadolu çanak çömlek gruplarının sınırlarını daha ayrıntılı bir şekilde çizmiştir (Neolitik malzeme için bkz. French 1965; Kalkolitik için bkz. French 1961; İTÇ ve 2. Binyıl için bkz. French 1967, 1969a ve 1969b). D. French, yayımlanmayan doktora tezinde ise, Batı Anadolu İlk Tunç Çağı çanak çömlek gruplarını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir (French 1969b). M. Korfmann başkanlığında yılları arasında gerçekleştirilen ikinci dönem Demircihüyük kazıları, bölgede ilk defa İlk Tunç Çağı 1-2 ve Orta Tunç Çağı stratigrafilerini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait malzeme, taban suyu sebebiyle stratigrafik olarak saptanamamış olmasına rağmen, bu kazı sayesinde bölgede ele geçirilen malzeme gruplarının kronolojideki yerlerinin belirlenmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır (Korfmann 1983; Seeher 1987 ;Efe 1988). Bu arada, yıllarında Eskişehir Arkeoloji Müze Müdürü D. Tokgöz tarafından da Eskişehir ili sınırları içindeki yerleşme yerlerini saptamaya yönelik yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında saptanan yerleşme yerleri harita üzerine işaretlenmiş, toplanan çanak çömlek, müze deposuna kaldırılmıştır;

4 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 4 ancak üzeri yazılmamış olduğundan, malzeme bugün büyük oranda birbirine karışmıştır yılında, Bozüyük'te, Toprak Seramik'e ait fabrika sahasında, yeni binaların inşaatı sırasında tesadüfen arkeolojik malzemeye rastlanmıştır. Bu durum üzerine Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, burada iki sene süreyle kurtarma kazısı yapmıştır. Adını 400 metre batısındaki Küçükhüyük'ten alan bu mezarlıkta, küp ve sandık mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Özellikle çanak çömleğin değerlendirilmesiyle bu mezarlığın, geç İlk Tunç Çağı 2 dönemine ait olduğu anlaşılmıştır ( Gürkan ve Seeher 1991:39-96). O zamanki Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürü G. Gürkan tarafından yıllarında gerçekleştirilen bir diğer mezarlık kazısı da Eskişehir'in güneybatısında Porsuk nehrinin kenarında yer alan Uluçayır kazısıdır. Burada küçük çapta yapılan kazı çalışmasında, M.Ö. 2.binyıla ait mezarlar açılmış olup ele geçirilen buluntular Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Bölgede yapılan en son prehistorik yüzey araştırmaları T. Efe tarafından yılları arasında gerçekleştirilmiştir. T. Efe, bir kısmı daha önceki araştırmalarda saptanmış bulunan, bir kısmı ise ilk defa saptanan 224 yerleşme yerini ziyaret etmiş ve üzerlerinden malzeme toplanmıştır. Paleolitik devirden 1. binyıla kadar uzanan dönemleri kapsayan bu yerleşme yerleri ile ilgili ön raporlar yayımlandığı gibi değişik dönemlere ait bazı kapsamlı yayınlar da yapılmıştır (Efe , 1990a, 1990b, 1990c, 1991, 1992, 1993a, 1993b, 1994a, 1994b, 1994c, 1995a, 1995b, 1996a, 1996b,1997,1998, Efe et al 1995). Bu araştırmalar sırasında Alt ve Orta Paleolitik e tarihlendirilebilecek yontmataş aletler, özellikle Tavşanlı yakınlarındaki Beyköy de ve Domaniç-Kocahüyük ün batısındaki tarlalarda ele geçirilmiştir (Efe 1990b, Res. 4). Son senelerde, Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji bölümünden T. Sivas Eskişehir ve Afyon illerini içine alan bölgede daha çok Frig ve Klasik dönemler odaklı yüzey araştırmaları yapmaktadır (Sivas 2003; Sivas ve Sivas 2003, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2006). Demircihüyük/Sarıket mezarlığında, J.Seeher başkanlığında 1990 ve 1991 yıllarında çalışılmıştır. Burada, İlk Tunç Çağı'nın ikinci yarısı, 2. binyıl ve Hellenistik döneme tarihlenen basit, küp ve sandık mezarlar açılmıştır (Seeher 1991: ve 1992:5-19, Seeher 1992). Ele geçirilen malzeme Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Böylece, Uluçayır, Sarıket ve Küçükhüyük mezarlık kazıları

5 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 5 sayesinde, bölgenin ölü gömme gelenekleri ve çanak çömleği hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu arada T. Efe, yüzey araştırmaları sırasında Orman Fidanlığı yerleşme yerinde, Anadolu'da daha önceden bilinmeyen bir çanak çömlek grubu ele geçirmiş ve bunu bir makale ile bilim dünyasına tanıtmıştır (Efe 1990a:67-113). Daha sonra, yıllarında gerçekleştirilen Orman Fidanlığı kazılarında da bu malzeme, stratigrafik olarak ele geçirilmiştir (Efe 1996b:95-107). Hollanda Arkeoloji Enstitüsü adına J.J. Roodenberg tarafından gerçekleştirilen Ilıpınar kazılarında da aynı tip malzemenin saptanması ile Anadolu-Balkan ilişkileri yeni boyutlar kazanmaya başlamıştır (Roodenberg ve diğerleri, :61-144). Orman Fidanlığı ve Ilıpınar kazılarında ele geçirilen malzeme, bölgede Kalkolitik Çağ'a ait mevcut boşluğun bir kısmını doldurmuştur. Ilıpınar kazıları ayrıca Neolitik dönem ve yakınındaki Hacılartepe ise erken İlk Tunç Çağı 1 ile ilgili önemli bilgiler vermiştir (ay.es , Hacılartepe için bkz. Roodenberg 1994:171 ve Eimermann 2004). Önemli bilimsel sonuçların elde edildiği bir diğer kazı ise Eskişehir Arkeoloji Müzesi tarafından başlanan, daha sonra Afyon Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen Seyitömer Höyük kazılarıdır (Topbaş 1992:11-34;1993:1-30,Topbaş 1994: , İlaslı 1996:1-20). Seyitömer yerleşme yerinde, İlk Tunç Çağı başlarından Roma dönemi içlerine kadar uzanan yerleşim katları saptanmıştır. Burada ele geçirilen İlk Tunç Çağı 2 sonuna ait buluntular, İlk Tunç Çağı 2'den İlk Tunç Çağı 3'e geçişi aydınlatmaya büyük ölçüde yardımcı olacak nitelikte görünmektedir. Bu höyükte uzun bir aradan sonra kazı çalışmalarına 2006 yılında N. Bilgen tarafından tekrar başlanmıştır. Eskişehir'in hemen kuzeydoğu kenarında yer alan Şarhüyük' te, 1989 yılında M. Darga tarafından başlanan ve son senelerde T. Sivas tarafından devam edilen kazı çalışmalarında, Bizans döneminden 3.binyıla kadar kesintisiz yerleşildiğini kanıtlayan veriler ele geçirilmiştir (Darga 1994: , Darga,M-T.Sivas 2000 Darga,M-T.Sivas ve H.Sivas 2002). Seyitgazi/Küllüoba Höyüğü'nde, 1996 yılında T. Efe tarafından başlatılan kazı çalışmaları ile de öncelikle bölge stratigrafisindeki mevcut boşlukların doldurulması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan Alpu Ovasının batı kesiminde yer alan Çavlum da N. Bilgen tarafından yılları arasında Orta Tunç Çağı na tarihlenen bir mezarlık kazılmıştır (Bilgen 2005b).

6 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 6 Son olarak Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü nün başkanlığında ve T. Efe nin bilimsel danışmanlığında Doğu Frigya Yaylası nda, Bardakçı yakınlarındaki Keçiçayırı nda 2006 yılında kurtarma kazılarına başlanmıştır. Kısaca değinildiği gibi bölgede 19 y.y.'da ve 20 y.y. başlarında çeşitli eserlerin ve yerleşme yerlerinin saptanması şeklinde başlayan araştırmalar, daha sonra gerçekleştirilen sistemli yüzey araştırmaları ve kazılarla devam etmiştir. Bu şekilde İç kuzeybatı Anadolu'da paleolitik dönemlerden M.Ö.1. bin yıla kadar yoğun ve kesintisiz yerleşildiğini kanıtlayan veriler ele geçirilebilmiştir. Bu veriler ışığında özellikle bölgenin Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı stratigrafileri, çanak çömlek grupları ve bunların yayılım alanları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu şekilde son senelerde yapılan önemli araştırmalarla, iç kuzeybatı Anadolu bugün Batı ve Orta Anadolu da tarihöncesi dönem kronolojisi en iyi bilinen bölge konumuna gelmiştir. İç Kuzey Batı Anadolu da bilinen önemli prehistorik yerleşmeler

7 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 7 IB. Eskişehir Bölgesinin Tarihöncesi Dönemlerine Mezopotamya ile Karşılaştırmalı Olarak Genel bir Bakış IB.1. En Eski Dönemler (M.Ö ) Günümüzde gökdelenler inşa edebilen; otomobil, tren ve uçak gibi hızlı ulaşım araçları ile seyahat eden; dünyanın her bölgesi ile anında iletişim kurabilen, karmaşık teknolojilerden yararlanan ve hatta yerküreden ayağını keserek uzayda dolaşabilen insanoğlu, bu düzeye ancak bir milyon yıllık bir serüvenin ve çabanın sonunda ulaşabilmiştir. Bu uzun zaman diliminin hemen tamamına yakınını içine alan ve Paleolitik olarak adlandırılan dönemde avcı ve toplayıcı olarak yaşamını sürdüren, kışın mağaralarda yaşayan ve yazın da açık havada basit kulübelerden oluşan mevsimlik kamp yerleri kuran insan, yukarıda sözü edilen atılımı büyük oranda son bin yıl içinde gerçekleştirebilmiştir. Yakın Doğu da bu dönem hakkındaki bilgilerimiz özellikle Filistin, Zagroslar ve Anadolu nun Göller Bölgesi nden gelmektedir. Eskişehir Bölgesinde Pelolitik Dönem Eskişehir bölgesinde Paleolitik dönem henüz yeterince araştırılamamıştır. Bu döneme ait olabilecek çakmak taşından iki yüzlü bir el baltası E. Chaput tarafından Yukarı Porsuk Vadisi'nde ele geçirilmiştir (Chaput 1941). Eskişehir Bölgesi ve çevresinde sekiz yıl boyunca T. Efe başkanlığında yapılan yüzey araştırmalarında bazı paleolitik merkezler saptanmıştır. Ancak bu döneme ait bugüne kadar herhangi bir mağara veya kayasığınağı yerleşmesi ortaya çıkarılamamıştır. Söz konusu yüzey araştırmalarında, Tavşanlı-Beyköy yakınlarında Alt Paleolitik'e ve Domaniç yakınlarında yer alan Kocahüyük'ün batısındaki tarlalarda da Alt/Orta Paleolitik'e tarihlendirilebilecek yontmataş aletler ele geçirilmiştir (Efe 1990b, Res. 4). Kocahöyük-batı tarlaları Alt/Orta Paleolitik satırlar ve bir el baltası

8 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 8 IB.2. Mezolitik ve Neolitik Dönem (M.Ö ) Kabaca M.Ö yılları arasında, bugünküne çok yakın son önemli iklim değişiklikleri ile başlayan ve halen devam eden Holosen dediğimiz çağa girilmiştir. Bu iklim değişiklikleri doğal bitki örtüsü ve buna bağlı olarak hayvan türlerinin dağılımında etkili olmuştur. İşte, onbinlerce yıl avcı-toplayıcı ve göçebe olarak yaşayan insan, bu yeni doğal ortama uyum sağlamıştır. Şöyleki, bütün sene boyunca yeterli yağış almasının sonucu olarak dağ yamaçlarında, vadi ve ovalarda yabani hububat türlerinin yetişmesi, gümrah ormanlarında çeşitli yabani hayvan türlerini barındırması sebebiyle, ilk olarak batıda doğu Akdeniz kıyılarından başlayarak Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu üzerinden Orta Zagroslar'a kadar uzanan ve tarihci H.J. Breasted tarafından "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan yay şeklideki bu geniş coğrafyada, insan toplulukları yabani tahılları önce bulundukları doğal ortamda biçerek bunlardan yararlanmaya, zamanla da ekip biçmeye başlamıştır; yabani hayvan türlerinden de önce köpek, keçi ve zamanla da koyun, domuz ve sığırı ehlileştirmiştir. İnsanlığın tarihi gelişim sürecinde ilk önemli kırılma noktasını oluşturan bu yeni yaşam şekli, bölgedeki toplayıcı ve avcı toplumları giderek üretici konumuna getirmiş, göçebeliği terk etmelerine ve dolayısıyla bütün sene boyunca yaşanan ilk sürekli yerleşmeler kurmalarına zemin hazırlamıştır. Son senelerde Anadolu'nun kabaca güney yarısı da -Konya Ovası ve yakın çevresindeki araştırmalara göre- Bereketli Hilal'in bir parçası olarak mütalaa edilmektedir. Eskiden ortaokul ve liselerde "Cilalı Taş Devri" olarak tanıtılan Neolitik Dönem, çanak çömlek öncesi (M.Ö ) ve çanak çömlekli dönem (M.Ö ) olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Neolitik yaşam şekli yukarıda söz konusu edilen çekirdek bölgeden komşu bölgelere ihraç edilmiş ve zamanla Anadolu üzerinden Güneydoğu Avrupa ya kadar yayılmıştır. İlk evler, sezonluk Paleolitik Dönem kulübelerinden esinlenerek yuvarlak planlı inşa edilmiştir; daha sonraki aşamada dörtgen planlı evler ortaya çıkmıştır. Bazı bölgelerde bu gelişim süreci sene kadar sürmüştür. İlk başlarda çamurla sıvanmış ahşap ve sazlardan inşa edilmiş evlerin yerini zamanla bugün hala Yakın Doğu da görülen düz damlı, kerpiç evler almıştır. Taşın bol bulunduğu bölgelerde, temellerde taş kullanıldığı gibi duvarlarının tamamen taştan inşa edildiği evlere de rastlanır.

9 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 9 Bereketli Hilal'in batı ucunda, kabaca doğu Akdeniz kıyıları boyunca Neolitikleşme Mezolitik Dönem'de Natufiyen ile başlar ve Çanak Çömleksiz Neolitik (PPN) kültürlerle devam eder. Bereketli Hilal'in orta kesimini oluşturan Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'da ise Toros veya Çayönü gibi adlarla anılan diğer bir kültür bölgesi yer alır. Ergani yakınlarındaki Çayönü yanında, son senelerde Urfa'nın yakın çevresinde Nevali Çori ve Göbekli Tepe, kuzey Suriye'de de Jarf el-ahmar ve Jade gibi yerleşmelerde yapılan kazılarda, Olivier Ouranche tarafından son zamanlarda "Altın Üçgen" olarak isimlendirilmiş bu kültür bölgesi ile ilgili şaşırtıcı yeni bilgilere ulaşılmıştır. Özellikle Çayönü, Nevali Çori ve Göbekli Tepe'de, yerleşme içinde bu dönem için oldukça şaşırtıcı olan anıtsal nitelikli kült binaları ele geçirilmiştir. Bu binalarda yekpare taştan, boyları dört metreye kadar ulaşılabilen dikmeler ele geçirilmiştir. Bunların üzerinde insan ve çeşitli hayvan türlerine ait oldukça naturalistik üslupta yapılmış kabartmalar yer alır. Ayrıca taştan şekillendirilmiş insan ve hayvan heykelleri de söz konusudur. Diğer önemli bir husus da bu yerleşmelerde henüz tam anlamıyla tarıma geçilmemiş olmasıdır. Bu durum, Yakın Doğu'da üretimciliğe geçiş aşaması ile ilgili bazı bilgilerimizin kökten değişmesine yol açmıştır. En erken evreleri Mezolitik (M.Ö ) ve gelişen evreleri Neolitik döneme (M.Ö ) denk gelen ve insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan ve etkilerinin halen günümüzde de devam ettiği bu neolitikleşme süreci, Endüstri Devrimi nden esinlenilerek G. V. Childe tarafından Neolitik Devrim olarak tanımlanır. Bu dönemde değişen yaşam koşullarına paralel olarak insanoğlu yeni çeşit aletlere gereksinim duymuş ve bunları büyük oranda ahşap, taş ve kemikten şekillendirmiştir; Güneydoğu Anadolu da bakırdan ısıtma ve dövme suretiyle, Çanak Çömleksiz Neolitik dönemde (özellikle Çayönü yerleşmesinde) Yakın Doğu'nun en eski basit aletlerini şekillendirmeyi başarabilmiştir. Üretimcilikle ilişkili olduğu söylenen ve bereket sembolleri olarak tanımlanan kilden ve taştan küçük kadın heykelcikleri ortaya çıkar ve bunların bazıları sanat eseri özelliği taşır. Faaliyet alanlarının çeşitlenmesi, giderek iş bölümünün de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Uygarlık tarihi açısından bu dönemin bir diğer önemi de günümüz toplumlarını ayakta tutan din, hukuk, aile, ekonomi ve mülkiyet ile ilgili kurumların ilk bu süreçte şekillenmeye başlamalarıdır. Dolayısıyla, bu kurumlara geleceğe yönelik olarak daha sağlıklı işlerlik kazandırabilmemiz için, bunların ortaya çıkışlarından günümüze kadar ulaşan süreçte gösterdikleri değişim ve gelişimleri iyi analiz etmemiz gerekmektedir (Çambel 1973). Paleolitik Çağ ın çok uzun bir zaman dilimini içerdiği göz önüne

10 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 10 alınırsa, yukarıda vurgulanan onbin yıl gibi kısa bir zaman diliminde insanoğlunun kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik yönden ne kadar çok mesafe kaydetmiş olduğu kolayca anlaşılabilir. Eskişehir Bölgesinde Neolitikleşme süreci Can Hasan, Aşıklı Höyük ve Musular gibi yerleşmelerde yapılan kazılar, önceleri sadece Bereketli Hilal üzerinde saptanan üretimciliğe geçiş aşaması nın erken evrelerinin Konya Ovası ve doğusundaki dağlık bölgede de büyük oranda temsil edildiğini göstermiştir. Özellikle, U. Esin başkanlığında kazılan Aksaray yakınlarındaki Aşıklı Höyük te üst üste tabakalanmış olarak Akeramik Neolitik döneme ait birçok yerleşim evresi saptanmıştır. Bu neolitikleşme süreci, Çumra yakınlarında yer alan Çatal Höyük te, yine üst üste birçok yerleşmeyle temsil edilen İlk Neolitik dönemle gelişerek devam eder. Konya Ovası nın batısında ise İlk Neolitik öncesi üretimciliğe geçiş aşamasının, diğer bir deyişle Akeramik Neolitik veya Çanak Çömleksiz Neolitik in (PPN) gerçek anlamda temsil edilip edilmediği henüz tam açıklık kazanmamıştır. Antalya nın kuzeyinde yer alan ve R. Duru başkanlığında kazılmakta olan Bademağacı yerleşmesinde ana toprak üzerinde en erken İlk Neolitik yerleşmeler saptanabilmiştir. R. Duru, J. Mellart tarafından Hacılar da Akeramik olarak tanımlanan katların aslında Keramikli Neolitik döneme tarihlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İç kuzeybatı Anadolu da ise J. J. Roodenberg başkanlığında özellikle Ilıpınar (İznik) ve Menteşe de (Yenişehir) yapılan kazılar, Son Neolitik te bölgede üretimciliğe tamamen geçilmiş olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu durum, Neolitikleşme nin bölgeye daha önceki bir dönemde girmiş olabileceğini göstermektedir. Bölgede bir önceki İlk Neolitik dönemin varlığı, Demircihüyük ve Keçiçayırı kazılarında az miktarda ele geçirilmiş olan çanak çömlek parçalarından anlaşılmaktadır. İlk olarak 2006 yılında Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve T. Efe başkanlığında Seyitgazi-Bardakçı köyü yakınlarında yer alan Keçiçayırı nda yapılan kurtarma kazıları, burada İlk Neolitik haricinde, Çanak Çömleksiz Neolitik in de (PPN) temsil edilmiş olabileceğini göstermiştir. İ. Gatsov ve P. Nadelceva höyük olarak tanımladığımız doğal yükselti üzerinden gelen parçaların önemli bir kısmının Yakın Doğu Çanak Çömleksiz Neolitik inin özelliklerini taşıdığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla, Keçiçayırı, kuzeybatı Anadolu nun neolitikleşme sürecinin aydınlatılmasına önemli

11 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 11 katkılarda bulunabilecek bir yerleşmedir. Burada yılında da kazılara devam edilecektir. Havuzlupınar Mevkii Höyük Cıbırada Tepesi Keçiçayırı, güneybatıdan Keçiçayırı kazı çalışmaları Keçiçayırı nın yüzeyinde bulunmuş olan çakmak taşı kazıyıcılar ve uçlar. Sürekli yerleşmelerin kurulmaya başlanması ile birlikte, Eskişehir bölgesinde yavaş yavaş bu dönemden itibaren höyükleşme de başlar. Daha iyi araştırılmış olan Çanak çömlekli Neolitik dönemde ise doğuda Sivrihisar Dağları ndan batıda Marmara Denizi ne kadar olan bölgede, adını İstanbul-Fikirtepe deki bu dönem yerleşmesinden alan Fikirtepe Neolitik Kültürü ortaya çıkar. Bu kültüre ait yerleşmeler Eskişehir civarında özellikle Frigya Yaylası ve Yukarı Porsuk Vadisi nden bilinir. Çukurhisar beldesinin batısında, Söğüt yol ayrımında yer alan ve M. Korfmann başkanlığında yılları arasında kazılan Demircihüyük te, Neolitik yerleşmeler taban suyu seviyesi altında kaldığından yeterince araştırılamamıştır. Ancak bu dönem yerleşmesine ait kültür dolgusundan daha sonra İlk Tunç Çağı nda toprak alınması

12 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 12 sonucu bir miktar malzeme özellikle çanak çömlek- üstteki söz konusu döneme ait yerleşim katlarında ele geçirilebilmiş ve değerlendirilmiştir. Fikirtepe kültürünün tabakalanması, özellikleri ve zaman içindeki gelişimi en iyi, İznik Gölü nün batı kıyısında yer alan ve J. J. Roodenberg başkanlığında son senelerde kazılan Ilıpınar höyüğünden bilinir. Burada üst üste küçük köyler kurulmuş olup genellikle beşik çatılı tek odalı evler, ahşap direk ve dallardan inşa edilmiş, aralarda kalan boşluklar ve duvarın iki yüzü çamurla sıvanmıştır. Evlerde ocak, fırın ve depo yerleri yer alır. İznik Gölü kıyısındaki Ilıpınar da bir Neolitik dönemevinin tümleme çalışması (M. Özdoğan-N. Başgelen, Neolithic in Turkey yayınından) Eskişehir bölgesinde de aynı durum söz konusu olmalıdır. Fikirtepe Kültürü M. Özdoğan tarafından üç ana evre altında incelenir: Arkaik Fikirtepe (Geç Neolitik), Klasik Fikirtepe (Geç Neolitik) ve Gelişkin Fikirtepe (Erken Kalkolitik).

13 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 13 Fikirtepe karakteristik çanak çömlek formları (Özdoğan 1983: Abb. 3)

14 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 14 Pendik ve Fikirtepe den kemik kaşıklar (Özdoğan 1999 Fig. 20) Pendik ten bir figürin (Özdoğan 1999: Fig. 27 ) Fikirtepe çanak çömleği (Özdoğan 1999 Fig. 28, 29)

15 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 15 Demircihüyük te ele geçirilmiş olan Klasik Fikirtepe Çanak Çömleğinden örnekler (Seeher 1987: Levha 17)

16 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 16 IB.3. Kalkolitik Dönem (M.Ö ) Mezopotamya uygarlığının temelleri gerçek anlamda Bakır-Taş Devri anlamına gelen Kalkolitik dönemde atılır. Önce Halaf ve Obeyd kültürleri ile başlayan ve Uruk la devam eden süreçte Mezopotamya da önce gelişkin köyler ve sonra da ilk şehirler ortaya çıkar. Taş aletler eski önemini giderek kaybeder; bunun yerine şimdi, madencilik ve özellikle buna bağlı olarak bölgeler arası ticaret giderek daha da önem kazanır; bakırın yanında altın ve gümüş gibi değerli madenler de ilk defa işlenmeye başlanır. Şehirciliğe doğru giden bu gelişimin gerisinde yatan en önemli nedenin, o zamanki köylerde birikmeye başlayan artı ürün olduğu, artık tüm bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Artı ürün, tarımla uğraşması gerekmeyen tüccarlık, zanaatkarlık, askerlik gibi çeşitli iş kollarının doğmasına, bu şekilde toplumlarda iş bölümünün giderek daha da yaygınlaşmasına ve daha da önemlisi, bunların tümünü denetleyecek bir yönetici sınıfının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tabi ki tüm bu gelişmeler aniden olmamış, yavaş yavaş ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiş ve zamanla karmaşık toplum düzeninin, diğer bir deyişle, şehirlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dönemin sonlarında (Son Uruk Dönemi) halen okunamamış olan ilk resim yazısı ve ticaretin önemini vurgulayan ve siyasal gücü simgeleyen silindir mühürler ortaya çıkar. Bu dönemde, Nil Deltası boyunca ise Mezopotamya nınkine koşut Mısır Uygarlığı yeşermeye başlar. Bu gelişmeler, Anadolu Yarımadası nın (Küçük Asya) batısında ise daha uzun bir süre söz konusu olmayacaktır. Doğudan yüksek dağ sıraları ve üç taraftan denizlerle çevrili Orta ve Batı Anadolu nun bu konumu, dışarıdan bölgeye insan topluluklarının ve kültürel etkilerin girmesini zorlaştırmıştır ve giderek bu bölgede Anadolu Uygarlığı tanımına uygun bir kültürel birliğin doğmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu kültürel birlik, önceki dönemlerin itici gücüyle varlıklarını sürdüren birtakım yerel kültür gruplarının oluşturduğu bir bütündür. Bu dönemde nüfusta büyük bir patlama yaşandığı, yerleşme yerlerinin sayısındaki ani artıştan anlaşılmaktadır; şimdi artık yerleşmeler büyük oranda verimli toprakların yer aldığı ovalarda kümelenmektedir; ancak, Yarımada da gerçek anlamda şehirciliğin başladığına dair herhangi bir somut ipucu ele geçirilememiştir. Erken Kalkolitik te Neolitik gelenek kesintisiz, gelişerek devam eder. Orta Kalkolitik ise Neolitik ten Son Kalkolitik döneme geçişi simgeler. Bu geçiş özellikle çanak çömlekte kendini hissettirir. Şöyleki, bej astarlı ve kırmızı boyalı çanak çömlek

17 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 17 yapımından koyu veya siyah astarlı açkılı, yivli veya beyaz boyalı çanak çömleğe geçilir. Eskişehir Bölgesinde Erken Kalkolitik'te, bir önceki Fikirtepe Kültürü nden dış etkilerle gelişen Porsuk Kültürü ortaya çıkar. Bu kültürün özellikleri ve gelişimi Turan Efe ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü nün ortak başkanlığında yılları arasında kazısı yapılan Orman Fidanlığı yerleşmesinde saptanmıştır. İsmini aldığı Eskişehir Orman Fidanlığı nın karşısında, Karabayırlar olarak adlandırılan tepelerin güney yamacında yer olan bu yerleşme çanak çömleğinin az bir kısmı boya bezemelidir; koyu yüzlü çanak çömlek ise çizi, yiv ve baskı bezeklidir. Boyalı grup üst katlara doğru giderek azalır ve yerini koyu yüzlü açkılılara bırakır. Orman Fidanlığı, güneyden Orman Fidanlığı baskı bezekli ve incrusteli çanak çömlek parçaları Orman Fidanlığı ondule ve baskı bezekli çanak çömlek parçaları

18 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 18 Bu dönemede 'Gelişkin Fikirtepe Evresi'nin devamı olarak, kültürde benzeri değişikliler Ilıpınar kazılarından anlaşıldığı üzere, doğu Maramara bölgesinde de ortaya çıkar (Ilıpınar VI. ve V. Evreler). Sözkonusu bu Porsuk Kültürü çanak çömleğinin bazı özellikleri, Balkanlar'da geniş bir alana yayılmış olarak uzun bir süre varlığını sürdüren Vinça Kültürü çanak çömleğinin öncüsü olabilir. Benzeri çanak çömleğin Bursa'nın batısında yer alan ve N. Karul tarafından kazılmakta olan Aktopraklık Mevkii'nde de ortaya çıkarılması, bu kültür özelliklerinin Eskişehir bölgesi'nden Balkanlar'a doğru yayıldığı görüşünü desteklemektedir. Bundan sonra, Vinça bağlantısını daha da somutlaştırmak için, bu malzemenin ve Orta Kalkolitik içlerine doğru olan gelişiminin Çanakkale ve Gelibolu yarımadası'na doğru olan Marmara'nın güney ve kuzey sahilleri boyunca ve Batı Trakya'da da ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Ilıpınar da bu kültürün devamı niteliğinde olan ve Orta KalkolitikE tarihlenen 5 A ve 5B evrelerinin çanak çömleği, Viça nınkiyle daha fazla benzerlikler göstermektedir. Her iki bölge figürinleri arasında da bu dönemde bazı çarpıcı benzerlikler vardır. Orta Kalkolitik dönem Neolitik gelenekli kültür özelliklerinin giderek ortadan kalktığı ve Geç Kalkolitik kültür ögelerinin şekillenmeye başladığı bir geçiş evresi niteliğindedir. Orman Fidanlığı nın 15 km güneyinde, Göçekısık yakınlarında yer alan Kes Kaya,da tahribat sonucu ortaya çıkan çöp çukurundan toplanan malzeme de bu dönem özelliklerini yansıtır. Burada önceki dönem boyalıları giderek dejenere olur; ayrıca Konya Orta Kalkolitik boyalıları ve sokma bezekli çanak çömleği ortaya çıkar. Orman Fidanlığı nın en üst katında ise Geç Kalkolitik i karakterize eden siyah açkılı ve beyaz boyalı çanak çömlek ele geçirilmiştir. Benzeri malzeme Kes Kaya nın yüzeyinde de ele geçirilmiştir. Geç Kalkolitik e ait yerleşmeler özellikle Yukarı Porsuk Vadisi nde, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinde saptanmıştır. Ancak höyüklerin altında kilitlenmiş olduğundan, bu dönem malzemesi çoğunlukla ele geçirilememektedir. Demircihüyük te de Geç Kalkolitik dönem, çok küçük bir alanda kazılabilmiştir. Aynı şekilde Küllüoba da da Geç Kalkolitik döneme ait yerleşim katları henüz sınırlı bir alanda kazılabilmiştir. Burada da çanak çömleğin esasını siyah açkılı grup oluşturur. Geç Kalkolitik Dönem Anadolu Yarımadası nın tümünde maalesef henüz çok az araştırılabilmiştir.

19 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 19 Kes Kaya, kuzeybatıdan Kes Kaya çöp çukuru Kes Kaya yiv-sokma bezemeli çanak çömlek parçaları

20 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 20 Kes Kaya Orta Kalkolitik Konya ovası boyalıları Kes Kaya Geç Kalkolitik beyaz boyalı çanak çömlek parçaları

21 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 21 İlk Tunç Çağı'na Geçiş Dönemi Geç Kalkolitik dönem sonunda Anadolu Yarımadası nda İlk Tunç Çağı na Geçiş Evresi olarak adlandırabileceğimiz; Mezopotamya da Uruk Dönemi nin sonlarına denk gelen ve İlk Tunç Çağı kültür özelliklerinin şekillenmesinde belirleyici olan bir kültürel değişim süreci başlar. M. Korfmann tarafından Anadolu yerleşim planı olarak adlandırılan Batı Anadolu ya özgü yerleşim planı, karakteristik özelliklerini ilk bu evrede kazanmaya başlar. Küllüoba nın batı yamacında küçük bir kısmı kazılabilmiş olan bu dönem yerleşmesi, bu planın öncü özelliklerini taşır. Koyu yüzlü veya siyah açkılı çanak çömlek giderek yerini kırmızı astarlı ve açkılı çanak çömleğe bırakır; beyaz boyamanın yerini, büyük oranda yiv ve kabartma bezekler alır. İlk Tunç Çağı nı en fazla karakterize eden gaga ağızlı testilerin basit örnekleri ilk bu evrede ortaya çıkar. Küllüoba İlk Tunç Çağına Geçiş Dönemine ait mimari plan

22 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 22 IB.4. İlk Tunç Çağı (M.Ö ) ve Küllüoba Kazıları İlk maden alaşımı bu dönemde gerçekleştirilir ve bu döneme adını verir: Bakırı sertleştirmek için, içine önceleri arsenik, daha sonraları ise kalay ilave edilmek suretiyle tunç (bronz) elde edilmiştir. Mezopotamya da, İlk Tunç Çağı I ve II ye denk gelen Er-Hanedanlar döneminde, güneyde Sumer, orta kesimde Akkad etnik/politik bölgeleri oluşur. Bu dönemde şehir devletlerinden oluşan siyasal bir yapılanma ve hayatın her alanında çok önemli gelişmeler söz konusudur. Anıtsal saraylar ve tapınaklar inşa edilir; kabartma ve heykeltıraşlık sanatı giderek önem kazanır. Özellikle dönemin sonlarına ait yazılı belgeler bize bu konuda önemli bilgiler vermektedir. Çok daha önceleri, Obeyd döneminde kültürel birliğe kavuşan Mezopotamya da, İlk Tunç Çağı III başında ortaya çıkan Akkad Krallığı ile ilk defa siyasal birlik de sağlanmış olur. Büyük bir siyasal gücü elinde tutan Akkad Krallığı nın, yazılı kaynaklarda, Anadolu içlerine kadar askeri seferler düzenlediğinden söz edilmektedir. Bu krallığın ortadan kalkmasından sonra, Mezopotamya da M.Ö. 2.binyıl başlarına kadar idareyi III. Ur- Hanedanlığı alır. Bu Hanedanlık zamanında Mezopotamya da ilk Ziguratlar inşa edilir. Yukarı Mezopotamya olarak da adlandırılan bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi, coğrafi olduğu kadar kültürel/siyasal olarak da, çok eski dönemlerden itibaren her zaman Mezopotamya nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak, İlk Tunç Çağı nda, Mezopotamya da bu gelişmeler olurken, Doğu Anadolu ya, güney Kafkaslar dan yayıldığı tahmin edilen Karaz Kültürü egemen olur. Güneydoğu Toroslar güneyde Mezopotamya kültür bölgesi ile bu kültür arasındaki sınırı oluşturur; batıda ise kabaca Kahramanmaraş ve Sivas arasındaki dağlık bölge bu kültürü batıdan sınırlandırır. Ancak Karaz kültürü doğuda Zagroslar boyunca İran'ın Luristan bölgesine, batıda da Filistin e kadar nüfuz edebilmiştir. Tarihte Küçük Asya olarak da adlandırılmış olan Anadolu Yarımadası nda ise geleneksel kültür varlığını sürdürür. Bu dönemde Batı Anadolu da bir nüfus patlamasının yaşandığından söz edilebilir. Örneğin: Kütahya, Bilecik ve Eskişehir illerini içine alan yüzey araştırmalarımızda saptanan toplam 220 höyüğün hemen hemen tamamında bu dönem yerleşmeleri söz konusudur ve bu höyüklerden bazılarının çapları 400 m yi aşmaktadır.

23 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 23 Porsuk Höyük (Çap: 650 m.) Karapazar (Çap: 200 m.) İlk Tunç Çağı Anadolu'da üç alt evrede incelenir: İlk Tunç Çağı I (M.Ö ) İlk Tunç Çağı II (M.Ö ) İlk Tunç Çağı III(M.Ö ) İlk Tunç Çağı I İTÇ I dönemi de Anadolu Yarımadası'nda en az araştırılmış dönemlerden biridir. Özellikle Orta Anadolu'nun bu dönemle ilgili kültür grupları ve kronolojisi ise hemen hemen hiç bilinmemektedir. Batı Anadolu'da bir önceki dönemde şekillenmeye başlayan kültür bölgelerinin sınırları daha belirgin bir hale gelir. Bunlardan Beycesultan İTÇ I Kültür Bölgesi, kabaca Denizli, Uşak, Afyon Kütahya ve Akşehir bölgelerini içine alan geniş bir alanda, kendine özgü çanak çömlek

24 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 24 özellikleri ile ortaya çıkar. Bu arada Kuzeybatı Anadolu'da da Troya I-Yortan Kültür Bölgesi şekillenir. İç kuzeybatı Anadolu'da ise doğu Marmara'da İznik; Eskişehir bölgesinde de Frigya Kültür Bölgesi ortaya çıkar. Frigya Kültür Bölgesi içinde başından itibaren Demircihüyük ve Yukarı Sakarya çanak çömlek grupları söz konusudur. 'Demircihüyük yerleşim planı' Demircihüyük'ten çok iyi bildiğimiz gibi klasik özelliklerini bu dönemin başında kazanır. Burada dışta zikzaklar yapan bir sur ve bu sura arkadan birleşen radyal açılımlı, birbirlerine bitişik, yan yana megaronumsu veya magaron planlı, çoğunlukla iki odalı trapez şeklindeki uzun evler yer alır. Evlerde odaların köşelerinde fırınlar, ortalarında ise ocaklar vardır. Yerleşmenin ortasında ise bu evlerin açıldığı bir avlu bulunmaktadır. Avluda yere oyulmuş dörtgen planlı silolar vardır. Küllüoba'da da benzeri plan anlayışı hakimdir; ancak burada plan başından itibaren radyal değil, daha ziyade linear özellikler gösterir. Demircihöyük, doğudan Demircihüyük yerleşim planı (M. Korfmann, Demircihüyük I,Yayınından

25 kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 25 Demircihüyük yerleşim planı tümleme denemesi (M. Korfmann, Demircihüyük I, Yayınından) Demircihüyük karakteristik İTÇ I çanak çömlek formları (ölçeksiz) (Seher 1987: Levha 43: 23, 36: 4, 40: 3, 37: 11, 39: 5) İznik Kültür Bölgesi daha ziyade kültürel olarak Troya I-Yortan Kültür Bölgesi ile daha yakın ilişki içindedir. Bu kültür bölgesinin özellikleri İznik Gölü'nün batısında yer alan ve R. Roodenberg başkanlığında kazılan Hacılartepe'den bilinmektedir. Ancak, kazı sonuçları bugüne kadar yeterince yayınlanmamıştır.

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri Doğum Tarihi E-Posta KĠġĠSEL BĠLGĠLER Turan EFE Prof. Dr. Arkeoloji Kdz Ereğli-Zonguldak 8.1.1950 turan_efe EĞĠTĠM DURUMU

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

T.C BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ PROGRAMI

T.C BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ PROGRAMI T.C BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ PROGRAMI (Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarafından

Detaylı

Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Sevgili Müjgan a Giriş Tarihöncesi uygarlığında, Epipaleolitik/Mezolitik Çağ dan sonra gelen, Pleistosen den Holosen Dönemi

Detaylı

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Fen-edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi 1991-1993 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi

Detaylı

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö.2500-2000 Anadolu uzun bir duraklama sürecinden sonra Olgun Bronz Çağ da yeniden parlak bir dönem yaşar. Yazı henüz kullanılmamakla birlikte uygarlık üstün bir düzeye ulaşmıştır.

Detaylı

Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir. Frig tarihini Frigler in yeterli sayıda yazılı belge bırakmamış

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Arkeoloji insanların kültürlerini ortaya çıkarıp, belgelemek ve analizlerini yapmak suretiyle maddi kültür ve çevresel

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

UŞAK İLİ NDE BULUNAN NEOLİTİK VE KALKOLİTİK BİR YERLEŞİM: ALTINTAŞ HÖYÜK

UŞAK İLİ NDE BULUNAN NEOLİTİK VE KALKOLİTİK BİR YERLEŞİM: ALTINTAŞ HÖYÜK Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/3, Sayı:28, s. 337-358 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2017/3, Number:28, p.337-358 UŞAK

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.DÖNEM) ARK 101 Prehistorik Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 3 ARK 103

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır.

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. ETKİNLİK 1 SESSİZ SİNEMAYLA TARİHÖNCESİ ANADOLU ETKİNLİK ADIMLARI 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. 2. Etkinliğe başlamadan önce hazırlık olarak Çalışma Kâğıdı nın birinci maddesinde yer alan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prehistorik Dönem Yapı Kültürü PREHİSTORİK DÖNEM NEDİR? Yazının bulunmasından önceki çağlara prehistorik (tarih öncesi çağlar) dönem denir.

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s. 74-93 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 08.05.2017 30.07.2017 Yrd. Doç. Dr. Harun

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF -ABCDEFGHIJK 10.00-11.00 MÜZ151 Müziğin

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Derecesi Bölüm/Program Üniversite Yıl ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Derecesi Bölüm/Program Üniversite Yıl ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Birimi Turan EFE Profesör Doktor Fen-Edebiyat Fakültesi Doğum Yeri/Yılı Kdz. Ereğli / 08.01.1950 E-Posta turan.efe@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi Bölüm/Program

Detaylı

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Yeşilova Höyüğü; İzmir ili merkezinde, Bornova ilçesi sınırları içindeki Karacaoğlan mahallesinde, Manda çayı ile Gökdere arasında yer almaktadır. Yerleşim alanı

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER 1. TaĢ Çağı a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağ) = (M.Ö. 2.000.000-10.000) b) Orta Taş / Yontma Taş (Mezolitik Çağ) = (M.Ö. 10.000-8.000) c) Yeni Taş / Cilalı

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ

AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.00.3.02 ADI AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ HARİTA İL SİVAS İLÇE MERKEZ MAH.-KÖY VE MEVKİİ Ağılkaya Köyü, Çövenlik Mevkii GENEL

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Türkiye Kalkolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Kalkolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye Kalkolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Sevgili Hocam Halet Çambel e Giriş Türkiye de yayınlanan orta öğretim kitaplarında, ansiklopedilerde ve bilimsel yayınlarda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

TARĠH TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU

TARĠH TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI TÜRKĠYE KÜLTÜR PORTALI PROJESĠ TARĠH TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU 2009 ANKARA 2.1. Anadolu da Ġlk Yerleşmeler 2.1.1.Çatalhöyük Anahtar Kelimeler: Çatalhöyük Daha çok Anadolu

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ.

ÖZGEÇMİŞ. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ. ÖZGEÇMİŞ AKADEMİK UNVAN AD/SOYAD BÖLÜM ANABİLİM DALI İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ Cep Tel. 0 535 818 47 08 İş Tel. 0312 310 32 80/1700 Fax

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI Timothy P. Harrison PATİNA KRALLIĞI NIN BAŞKENTİ TELL TAYINAT Kazı çalışmaları, bit hilani olarak adlandırılan birkaç büyük saray kompleksini ve zarif bir şekilde

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

Dr. Eren Akçiçek e Armağan

Dr. Eren Akçiçek e Armağan Dr. Eren Akçiçek e Armağan Hazırlayan: Gökser Gökçay Mart 2010, İzmir Sunuş Fehmi Akçiçek Önsöz Engin Berber İçindekiler Dr. Eren Akçiçek in Hayatı 1 Dr. Eren Akçiçek in Eserleri 2 Mübadelede Son Perde:

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR

ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR ÖZET Doç. Dr. A. Nejat BİLGEN Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kütahya/Türkiye anbilgen@dumlupinar.edu.tr Eskişehir

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 23.9.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

D.Sarı İTÇ ve OTÇ de Batı Anadolu nun Kültürel ve Siyasal Gelişimi M.A.S.R.O.P. 7: 112-249.

D.Sarı İTÇ ve OTÇ de Batı Anadolu nun Kültürel ve Siyasal Gelişimi M.A.S.R.O.P. 7: 112-249. İLK TUNÇ ÇAĞI VE ORTA TUNÇ ÇAĞI NDA BATI ANADOLU NUN KÜLTÜREL VE SİYASAL GELİŞİMİ 1 Deniz SARI Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, İlk Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Çanak Çömlek Grupları, Kültür Bölgeleri, Arzawa

Detaylı

Konu 6: Çanak Çömlekli Neolitik

Konu 6: Çanak Çömlekli Neolitik Konu 6: Çanak Çömlekli Neolitik Çanak Çömlekli Neolitik Çağ, sadece çanak çömlek yapımının başlamasından daha fazla şey ifade eder. Çanak Çömlek Öncesi Neolitik, besin üretici yaşam tarzına doğru bir geçiş

Detaylı

-Anadolu nun Tarihi Coğrafyası, W.M. Ramsay, MEB, İstanbul, 1960. -Tarihöncesi İnsan, R.J.Braidwood, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,1990.

-Anadolu nun Tarihi Coğrafyası, W.M. Ramsay, MEB, İstanbul, 1960. -Tarihöncesi İnsan, R.J.Braidwood, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,1990. Ders İçerikleri 1. SINIF DERSLERİ Arkeoloji ye Giriş Arkeoloji Programının zamansal ve coğrafi sınırlarının belli bir perspektif içerisinde incelenmesi; Protohistorik Çağ da (MÖ 7000-500) Anadolu ve Irak

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 27.2.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

SEYİTÖMER HÖYÜK İDOLLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Sevcan SİLEK Kütahya 2010

SEYİTÖMER HÖYÜK İDOLLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Sevcan SİLEK Kütahya 2010 1 SEYİTÖMER HÖYÜK İDOLLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Sevcan SİLEK Kütahya 2010 2 T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi SEYİTÖMER

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

YENİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA İSTANBUL UN (TARİHİ YARIMADA) NEOLİTİK, KALKOLİTİK VE DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

YENİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA İSTANBUL UN (TARİHİ YARIMADA) NEOLİTİK, KALKOLİTİK VE DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER YENİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA İSTANBUL UN (TARİHİ YARIMADA) NEOLİTİK, KALKOLİTİK VE DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER GENERAL EVALUATIONS ON NEOLITHIC, CHALCOLITHIC AND IRON

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta Dr. Osman Orkan Özer https://oorkan.wordpress.com/ Şifre: tarimeko2016 Kaynaklar: Prof. Dr. Ahmet Özçelik TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ, Ankara Üni. Ziraat Fak.

Detaylı

Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre,türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara nın doğusu, Konya,Karaman ve Aksaray il

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

KÜLLÜOBA 2007 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR. Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2007 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR. Prof. Dr. Turan EFE 1 KÜLLÜOBA 2007 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 1.0 GİRİŞ Küllüoba 250x150 m ebatlarında ve ana topraktan 10 m yükseklikte

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3079-2

Detaylı

URUK YAYILIM KURAMLARI

URUK YAYILIM KURAMLARI URUK YAYILIM KURAMLARI EGE YAYINLARI URUK YAYILIM KURAMLARI TARİHTEKİ EN ESKİ KOLONİCİLER BARIŞÇILAR MI SAVAŞÇILAR MI? EMRULLAH KALKAN 2015 Ege Yayınları ISBN 978-605-4701-XX-X Sertifika No.: 14641 Her

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

MASROP E-DERGİ ISSN 1307-4008. Sayı: 7 / Mayıs 2012. Sayı Hakemi: Prof. Dr. Turan EFE. Yazılar kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

MASROP E-DERGİ ISSN 1307-4008. Sayı: 7 / Mayıs 2012. Sayı Hakemi: Prof. Dr. Turan EFE. Yazılar kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir. MASROP Mimarlar, Arkeologlar, Sanat Tarihçileri, Restoratörler Ortak Platformu Common Platform of Architects, Archaeologists, Historians of Art, Restorateurs MASROP E-DERGİ ISSN 1307-4008 Sayı: 7 / Mayıs

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

ESKİ ANADOLU TARİHİ TAR101U

ESKİ ANADOLU TARİHİ TAR101U ESKİ ANADOLU TARİHİ TAR101U KISA ÖZET DİKKAT Buarada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. Ünite - Anadolu nun Tarih (Yazı) Öncesi Dönemleri Anadolu nun

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı