UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!"

Transkript

1 UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha iniş itikaeti ( yönü ) için çaışıan yerden en az kaç etre öne konuaıdır? [ Đntika-reakiyon (agı-tepki ürei), t r n ve kaya-ürtüne katayıı, 0,30 aınacaktır. ] [ 0/03 ; ] ÇÖZÜM: Yoa konuacak işaret evhaı çaışa yerinden en az Fren Eniyet Meaei kadar öne konuaı, ürücüerin yeterince önceden ikaz ediiş oaını ağanış oacaktır. O hade; e + e 0,78.. t r r 0,00394 e ± , , ,30 0,03 5 e,0 + 8,0 e 43, etre oarak buunur. ÇIKIŞ OLSAYDI!! 5,0+ 96,70, [ etre] e 7 PROBLEM: % 5 eğii bir yoda eyreden iki araçtan biri 60 k/a' ik hıza yokuşu çıkarken, diğeri aynı şerit üzerinden ter yönde 70 k/a hıza yokuşu inektedir. Fren yapıarak çarpışanın önenebiei için iki ürücünün birbirini görei gereken en küçük uzakık ne oaıdır? [ Đntika-reakiyon üreeri t r 0,75 n ; t r,5 n ; 0,40 ] ÇÖZÜM: L 70 k/a 60 k/a r e e r

2 Sürücüerin birbirerini göreeri gereken en küçük eae ( L ) araçarın Fren Eniyet Uzunukarının topaı kadar oaıdır. O hade; L + e e L r r oaıdır. Fren Eniyet Uzunuğu bağıntıını yazaı. e 0,78.. t r + 0,00394 ± Yokuşu tıranan araç için verien değereri koyarak ( Yokuş tıranada eği bağıntıda (+) oarak konur, ren uzunuğunu azataıdır. ) e e 0,78.. t r + 0, , ,75 + 0, ,40+ 0,05,5+ 3,5 44, e 03 oacaktır. Öte yandan yokuşu inen araç için de aynı bağıntı kuanıarak eniyeti ren eaei e e 0,78.. t r + 0, ,78.70.,5 + 0, ,40 0,05 4,33+ 55,6 79, e 49 oarak buunacaktır. Bu iki uzunuğun topaı araçarın çarpışaaarı için birbirerini göreeri gereken en küçük uzunuğu verecektir: L + e e L 44,03+ 79,49 3, 5 oarak orunun cevabı buunur. PROBLEM3: Hız ınırı 50 k/a ve eğii % 5 oan bir you tıranırken bir otoobi ren yapaına rağen bir yayaya çarpıştır. Yo kapaaı üzerinde 34,0 uzunuğunda ren izi öçüüştür. Oay yeri krokiinin inceenei ie yayaya çarpıdığı noktanın ren izi başangıcın 6'ncı etreinde oduğu tebit ediiştir. [ Đntika-reakiyon ürei, t r n; ürtüne katayıı, 0,60 ] a) Sürücünün 50 k/aatik hız ie eyri hainde oayın önenip öneneeyeceğini tahkik ediniz. b) Kazanın önenebiei için taşıtın yapacağı en büyük hız değerini buunuz. [ 0/03 ; 04/05 ]

3 ÇÖZÜM3: Sürücünün yayayı ark ettiği anda taşıt ie yaya araındaki uzakığı buaı. Bunun için taşıtın o andaki hızını biek gerekir. Fren uzunuğu bağıntıını kuanarak, 34,0 r % 5 6 0,00394 ± 34,0 0, ,60+ 0,05 75 k/ a oarak otoobiin eyir hızı buunur. Hız biindiğinden intika-reakiyon uzunuğunu artık buabiiriz: r 0,78.. t r r 0, etre oacaktır. O hade henüz oayın başangıcında taşıt ie yaya araındaki uzakık 6 + r 6+ 0,85 36, 85 etre oduğu heap youya buunuştur. a) 50 k/a hıza gidieydi; 0,78.. t r 0,00394 e ± e 0, , ,90+ 5,5 9, 05 Kaza önenebiirdi! ,60+ 0,05 36,85>9,05 etre b) Yapıabiecek en büyük hız; Kazanın önenebiei için taşıtın yapabieceği en büyük hızı, taşıt ie yaya araında başangıçtaki eaeyi duruş görüş uzunuğu aarak buabiiriz. 3

4 0,78.. t r 0,00394 e ± 36,85 0, , ,60+ 0,05 0, ,78 36,85 0 [ a + b + c 0 ] Ouşan bu ikinci dereceden denke çözüüre;, b± b 4ac a oarak yapıabiecek en büyük hız buunur. 58,55 k/a ( -04,88 ) PROBLEM4: 70 k/aatik hıza eyreden bir otoobi önünde 40 k/aatik hıza eyreden bir kayona yakaşaktadır. Yokuş aşağı yöndeki hareket ıraında öndeki kayon bir ebepe ren yaparak duruştur. [ 0,50 ; % 6 ; t r,0 n] Arkadan geen otoobi ürücüünün kayona çarpaaı için, başangıçta, kayona araında bırakaı gereken en küçük uzakık ne oaıdır? ÇÖZÜM4: Kayon rene baarak durduğunda, arkadan geen otoobiin bunu ark etei, rene baarak duraı ve çarpışanın oaaı itenektedir. Otoobi ren yapana kadar intika-reakiyon ürei boyunca yo aacak ve bu uzunuğa bir de otoobiin ren eaei ekenecektir. Bu üre zarında kayon ik görüdüğü konudan adece ren eaei kadar iereiş ve duruş oacaktır. O hade hareketin eyri aşağıdaki şekideki gibi oaıdır. k 40 k/a o 70 k/a ek k ro o eo % 6 Otoobiin Fren Eniyet Uzunuğu Kayonun Fren Uzunuğu + Aranan En Küçük Uzakık + eo k ek eo ek k 4

5 eo 70 0, , ,50 0,06 9,46+ 43,88 63, etre eo 34 0,00394 ± 40 0,50 0,06 k 0, , 33 etre ek ek 63,34 4,33 49, 0 etre oarak otoobiin kayona araında bırakaı gereken en küçük eaeyi buuruz. eo k ( Geçiş Görüş Uzunuğu, Soaa Meaei, Paing Sight Ditance ) PROBLEM5: 70 k/a hıza eyreden bir taşıtın; düz yoda, önünde, daha düşük bir ürate eyreden diğer bir taşıta yakaşabieceği en küçük uzakık ne oaıdır? ÇÖZÜM5: Uygun takip eaeinin heabı konuunda bir çok bağıntı vardır. Bunarı aşağıdaki gibi ıraayabiiriz. a) d 8+ 0,. + 0,003. b) d 8+0,. c) d + r a d a+ b + c a 8 etre d) b 0,~0,3 c 0~0,0065 d 8+ 0, + 0, ,.70+ 0, , 70 d 8 + 0, 8+ 0,.70 [ BU BAĞINTIYI KULLANINIZ!] d r + a 0, , 46 d 8+ 0,3 + 0, , , , 85 Bu bağıntıardan buunur. d 8+0,. iadei kuanııra oarak uygun takip eaei 5

6 PROBLEM6: 90 k/a hıza eyreden bir otoobi önünde buunan 50 k/a hıza hareket eden bir kayonu oayarak geçecektir. Soaa uzunuğu ( geçiş görüş uzunuğunu ) ve üreini buunuz. [ d 8+0,. takip araığı bağıntıı kuanıın! ] ÇÖZÜM6: Karşı yönden araç geeektedir. Buna göre bu duru için geiştirien bağıntıarı yazarak 90 k/a 50 k/a d 8+0,.906.t d 8+0,.508.t d+ d ( ) 8 d + 0,.90 6 ve d 8+ 0,.50 8 etre etre (90 50) 99 t 3, 96 aniye 90 3,6 oarak buunur. Diğer şekide oaa ürei, doğrudan kendi bağıntıı ie de buunabiir: d+ d 6+ 8 t 3, 96 aniye ( ) 3,6 3,6 3,6 3,6 oarak bu bağıntıdan da buunacaktır. 6

7 PROBLEM7: 80 k/a hıza eyreden bir otoobi önünde 40 k/a hıza eyretekte oan bir kayonu oaak iteektedir. [ d 8+0,. ] a) Gereken geçiş ( oaa ) uzunuğunu buunuz. b) Karşı yönden 90 k/a hıza bir üçüncü taşıt geei hainde oaa başangıcında otoobi ürücüünün görei gereken uzakık ne kadardır? [ 0/03 ; ] Burada öğrenciere duruş görüş ve geçiş görüş uzunukarının düşey kurba taarıında kuanacakarı; tepe düşey kurbaarın tek patoru yoardaki taarıında geçiş görüş, çit patoru yoarda duruş görüş ve dere düşey kurbaarın gece kıa ar ışığı atında duruş görüş uzunuğuna göre taarandığı öyeniştir. ÇÖZÜM7: 80 k/a 40 k/a 390 k/a d 8+0,.804.t d 8+0, t.t L a) Karşı yönden geen araç yokken Soaa Meaei: d 8+ 0,. 8+ 0,.80 4 d 8+ 0,. 8+ 0,.40 6 d+ d (4+ 6) ( ) (80 40) Soaa ürei 80 t 3, 6 aniye 80 3,6 b) Karşı yönden de bir taşıt geei hainde Soaa Meaei d+ d (4 6) L ( 3 (80 90) 70 ) (80 40) Soaa Sürei ( Yine aynı üredir: 3,6 n ) 7

8 ( Harekete Karşı Dirençer, Motoru Taşıtarda Güç-çeki Kuvveti, Hareket Đişkii) PROBLEM: Ağırığı 5 ton oan bir taşıt ainyiandaki % 4 eğii bir rapada harekete geçerek ik 0 n onunda 50 k/a'ik bir hıza uaşıyor. Yuvarana-ürtüne katayıı, µ r 0,0 kg/kg ( 0 kg/ton ); hava direnç katayıı, K0,05 kg.n / 4 ; taşıt genişiği, b,50 ve taşıt yükekiği, h3,0 oduğuna göre taşıtın aruz kadığı topa direnç ne our? ÇÖZÜM: Q 5ton %4 t 0n µ r 0,0kg/ kg K 0,05kg. n / b,5 h 3,0 D? ( 0 50k/ a) 4 Yuvarana Direnii ( Roing Reitance, R r ): D y D µ Q y r. D y 0, kg Hava Direnii ( Air Reitance, R a ): D h K. F. D h 3 0,05.(0,8.,5.3,0).50 D h 57, 7kg 3 Eği Direnii ( Grade Reitance, R g ): D e Q. D e D e 0kg 00 Ataet Direnii ( Inertia Reitance, R i ): D a Önce ataet direniine ebep oan hızana iveini ( hız değişiini ) buaı... 8

9 γ d dt t t (50 0)/3,6 50 0,69/ n 0 0 3,6.0 Q.γ D a 0 Denkedeki payda yerçekii ivei oan g 'nin yuvaratıış değeriydi! ,69 D a 345kg 0 Kurba Direnii ( Curve Reitance, R c ): D k ( Yo ainyianda oduğu için kurba direnii değeri ıırdır! ) O hade topa direni ( direnç ); D Dy + Dh + De + Da + Dk D , ,7kg( ) oacaktır. Burada aracın yokuşu çıkarken karşıaştığı direnier inceendiğinden eği direnii de topaa katııştır. Đniş oa, diğer direnierden çıkarıacaktı! PROBLEM: Motor gücü 0 BB oan bir kayonun boş ağırığı ( daraı ) 3 tondur. Kayon 35 k/a 'ik hıza % 7 eğii rapayı çıkaktayken; a) Çeki kuvvetini, b) Kayonun taşıyabieceği aydaı yükü, c) Yodaki ürtüne katayıı ( kaya-ürtüne katayıı ) 0,50 oduğuna göre kayonun, heapanan aydaı yükü taşıyıp taşıyaayacağını buunuz. Not: Burada kayonun gücü küçüktür, günüüz kayonarına uydurak için büyütüerek oru tekrar çözüeidir. Öğrenciere direnier ve çeki kuvvetinin birierinin aında kiogra kuvvet [kg()] oduğu, uaştıra anabii daında hââ Metrik (MKS) biri itei kuanıdığı, SI ie MKS araında kuvvet tee büyükükerinin (newtonkiogra kuvvet ) arkı tanıandığı hakkında kıa bir açıkaa yapııştır. [ 04/05 ;] ÇÖZÜM: a) Bir otoru taşıtın güç iadei aşağıdaki gibi veriir: G Z tr. Hızı k/a oarak, gücü de buhar beygiri oarak denkee koyarak bağıntıız Z. G tr 70 şekine geir. Tekerekerdeki çeki kuvvetini ede etek iterek bağıntının aşağıdaki şekini kuanaız gerekir. 9

10 G.70 Z tr η 0.70 Z tr 0,80 74kg 35 oarak tekerekerdeki ürtüne kayıparı onraındaki çeki kuvvetini buuruz. b) Direnieri buaı.direnier en çok çeki kuvveti kadar oabiir, aki hade hareket ouşaz. D Z tr Sabit hızı hareketten yani hız değişii oadığından ataet ( eyeizik, inertia ) direnii ıırdır. Öte yandan kurbanın varığından bahediediğinden doayı da kurba direnii öz konuu değidir. D k 0 ( hız abittir ) D a 0 ( yo doğrudadır ) Diğer direnieri yazaı: D Dy + Dh + De K. F. Q. D µ r. Q ,05.0,8.,40.,80.35 Q.7 D 0,0. Q Z tr 0,0Q + 0,07Q Q 7956kg 0,09 Taşıtın taşıyabieceği topa yük 7956 kg oarak buundu. Taşıt ağırığını buradan çıkarırak taşıtın taşıyabieceği en büyük aydaı yükü buuruz: D FaydaiYuk kg c) Heapanan aydaı yükü taşıyabiei için tekerekerin yoa yeterince tutunaı gerekir. Bu ie aderan ( tutuna ) kuvvetinin yeteri büyükükte oaını gerektirir. Sürtüne (aderan) Kuvveti Q. /3.Q. Z tr Q. ( nora ieree ) Z tr Q , ( YÜK TAŞINABĐLĐR! ) 0

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- -BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- - Bernoui Denkemi Bir akışkanın boru içineki areketini inceeyeim. Önce akışkanın sıı ouğunu yani, basınç eğiştikçe akışkan yoğunuğunun eğişmeiğini e akışkanın boruyu tamamen

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı