DFG/TFG İşletme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06"

Transkript

1 DFG/TFG İşletme Kılavuzu T

2 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir şekilde sunulmaktadır. Bölümler alfabetik sıraya göre verilmiştir. Her bölüm 1. sayfa ile başlar. Sayfa numarası bölümün alfabetik harfi ve sayfa numarasından oluşmaktadır. Örneğin: Sayfa B 2, Bölüm B'deki 2. sayfadır. Bu kullanim kılavuzunda çeşitli araç tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalışmaları yaparken mevcut araç tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. f m A Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için aşağıdaki semboller kullanılmıştır: İnsanlara zarar gelmemesi için dikkate alınması gereken güvenlik uyarılarının önünde bulunur. Malzemelerde hasar oluşmaması için dikkate alınması gereken uyarıların önünde bulunur. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t o Standart donanımı gösterir. Ek donanımı gösterir. Cihazlarımız sürekli geliştirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik değişiklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeriğinde belirtilen bu nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik herhangi bir hak talebi sunulamayacaktır Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AGye aittir. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ALMANYA Telefon: +49 (0) 40/ TR

3 0108.TR

4 Içindekiler A Amacına uygun kullanım... A 1 B Aracın tarifi... B 1 1 Araç kullanımının tarifi... B 1 2 Aracın bölümleri ve fonksiyonlarının tanımlanması... B Araç... B3 2.2 Yük alma tertibatı... B Çalı ma ko ullarının de i mesi... B Güvenlik tertibatı... B 4 3 Teknik özellikler standart model... B Teknik özellikleri - DFG/TFG 316/ B Teknik Özellikler: DFG/TFG B Teknik Özellikler - DFG/TFG B 21 4 aretleme yerleri ve tip levhaları... B Tip levhası, araç... B Yük emaları... B 27 C Nakliye ve ilk çalı tırma... C 1 1 Nakliye... C1 2 lk çalı tırma... C 4 D Araçlara yakıt alınması... D 1 1 Motorin ve likit gaz kullanımıyla ilgili güvenlik kuralları... D 1 2 Motorin ikmali... D 2 3 Likit gaz tüpünü de i tirmek... D 3 4 ki likit gaz tüplü forkliftler... D 5 E Aracın kullanılması... E 1 1 Forklifti kullanılırken uyulması gereken güvenlik kuralları... E 1 2 Kumanda ve gösterge elemanlarının tanıtımı... E 3 3 Günlük i letime almadan önce yapılacak kontroller ve i ler... E 12 4 Aracı i letmeye alın... E Mar ve çalı tırma Mar ve çalı tırma TFG... E Mar ve çalı tırma DFG... E Aracın çalı ması esnasında arıza sinyalleri... E 25 5 Forkliftle i görmek... E Aracı sürerken uyulması gereken güvenlik kuralları... E Aracı sürmek... E Aracı yönlendirmek... E Fren sistemi... E Asansör ve ata man kullanımı... E Yükleme ta ıma, ve bo altma... E Emniyet kemeri kullanma talimatları... E Aracı park edin, park frenini çekin... E 44

5 5.9 Motor kapa ı ve bakım kapakları... E Yede e alınması... E Römork çekmek... E Yedekte çekme yük kapasiteleri... E 48 6 Sorun giderme... E 49 F Aracın bakım-onarımı... F 1 1 Güvenli kullanım ve çevrenin korunması... F 1 2 Bakım-onarım güvenlik kuralları... F 1 3 Bakım ve denetim... F 3 4 Bakım kontrol listesi DFG/TFG... F 4 5 Bakım kontrol listesi DFG/TFG... F 6 6 Bakım kontrol listesi TFG... F 7 7 So utma sıvısı spesifikasyonu... F 8 8 Gres spesifikasyonları... F 10 9 Yakıt özellikleri - DFG... F Ya tablosu... F Ya tablosu- DFG/TFG F Ya tablosu - DFG/TFG F Bakım ve onarım i lemlerinin açıklanması... F Aracın bakım ve servis çalı maları için hazırlanması... F Motorun bakımı TFG 316/ F Motor bakımı DFG 316/ F Motor bakımı TFG F Motor bakımı DFG F Motor bakımı TFG F Motor bakımı DFG F So utma sıvısı yo unlu unu kontrol edin... F Hava filtresi kartu unu temizlemek/de i tirmek... F anzıman - DFG/TFG 316/ F anzıman - DFG/TFG F anzıman - DFG/TFG F Fren... F Lastikleri de i tirmek... F Hidrolik tertibatı... F Elektrik sistemi... F Egzos sitemi... F Forkliftin ta ınma hazırlıkları... F Denetim... F Belirli sürelerden sonra ve ola anüstü geli meler sonrası güvenlik testi (D: BGV D27 uyarınca UVV-testi)... F Depoya kaldırma... F Hurdaya çıkarma... F 53 Kullanım talimatına Ek: Dizel motoru egzos filtresi -STX Giri Temizleme (tazeleme)... 1

6 A Amacına uygun kullanım A Forkliftlerin (Zemin yük ta ıma araçları) amaca uygun ve do ru kullanımı (VDMA) direktifi bu araçla birlikte teslim edilmektedir. Elinizdeki kullanım talimatının bir parçası olan bu direktife uyulması zorunludur. lgili ülkenin yürürlükteki mevzuatı istisnasız geçerlidir. Elinizdeki kullanım talimatında tanımlanan forklift, birim yükleri kaldırma ve ta ımaya uygun bir ta ıt aracıdır Bu kullanım talimatında belirtilen ekilde i letilmeli, kullanılmalı ve bakım uygulanmalıdır. Bunun dı ında bir kullanım ekli amaca uygun de ildir ve insanlara, araca ve mala zarar verebilir. Özellikle fazla a ır yükten ve dengesiz, tek taraflı yüklemeden kaçınmalısınız. Araca takılı, azami yük kapasitesiyle ilgili tip levhasında belirtilmi veriler ba layıcıdır. Forklift yanıcı,parlayıcı, infilak tehlikesi olan, korozyona neden olan ve a ırı tozlu ortamlarda çalı tırılmamalıdır. Kullanıcının yükümlülükleri: Bu kullanım talimatında kastedilen anlamıyla kullanıcı, bu forklifti bizzat kullanan veya kullandırtan özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (örn. leasing, kiralama) forkliftin mal sahibiyle, i leteni arasındaki sözle meye göre sözü geçen kullanım yükümlülüklerini üstlenen ki i kullanıcı sayılır. Kullanıcı forkliftin sadece amacına uygun kullanıldı ını ve operatör ile üçüncü ki ilerin canınavesa lı ına her türlü zarar verebilecek tehlikelerden kaçınılmasını temin etmelidir. Ayrıca kazaların önlenmesi konusundaki yasa ve nizamlara, di er güvenlik tekni iyle ilgili kurallara ve kullanım, bakım-onarım talimatlarına riayet edilmelidir. Kullanıcı tüm operatörlerin bu kullanım talimatını okuyup anlamalarını temin etmelidir. Bu kullanım talimatına uyulmaması durumunda garantimiz geçersizdir. Ayni ko ul üretici mü teri hizmetleri servisinin onayı alınmadan mü teri ve/veya üçüncü ki ilerin araca hatalı müdahaleleri durumunda da geçerlidir. Ata man monte edilmesi: Forkliftin çalı masını etkileyen veya tamamlayan ek tertibatların (ata manlar) monte edilmesine, ancak üreticinin yazılı onayının alınmasından sonra müsaade edilir. Gerekti i hallerde resmi makamların müsaadesi de alınmalıdır. Resmi makamların onayı üreticinin izninin yerini tutmaz. Römork çekme, yede e alma:araca sadece aracın tescilli kapasitesine uygun römork veya yede ine alması için yük ba lanabilir TR A1

7

8 B Aracın tarifi 1 Araç kullanımının tarifi DFG/TFG serisi araçlar 4 tekerlekli, sürücü koltuklu, içten yanmalı motorlu forklifttir. DFG serici araçlar dizel motoru, TFG serisi araçlar likit gazla çalı an Otto motorla teçhiz edilmi tir. DFG/TFG hidrodinamik tahrik sistemiyle çalı ır. Ortak, a ır hareket (sürüngen)/fren pedalı a ır hareket esnasında yükleri hızlı kaldırma imkanı sa lar. Yük kaldırma kapasitesi modeline göre de i ir. Model adından azami yük kaldırma kapasitesini anlayabilirsiniz. DFG/TFG 316 azami 1600 kg, ve DFG/TFG 320 azami 2000 kg yük kaldırır. Model Yük ta ıma kapasitesi (kg) Dingil mesafesi (mm) DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG B1

9 2 Aracın bölümleri ve fonksiyonlarının tanımlanması Konum Tanımlama Konum Tanımlama 1 t Kaldırma silindiri 8 t Çekme ba lantısı 2 t Asansör zinciri 9 t Dengeleme a ırlı ı 3 t Asansör 10 t Direksiyon mili 4 t Gösterge panosu 11 t Motorkapa ı 5 t Direksiyon kolonu 12 t Tahrik aksı 6 t Koruyucu tavan 13 t Forklift 7 t Sürücü koltu u 14 t Yük çatalı B2

10 2.1 Araç asi ve gövde: Dayanıklı, bükülmez asiye korunaklı monte edilmi sistemler ve kumanda elemanları araca çok kararlı denge, dolayısıyla güvenlik sa lar. Operatör mahalli süspansiyonludur., böylece titre im ve ses etkisi azalır. Motor kapa ının açılma geni li i ve motor kapa ının (11) iki yan paneli bakım onarım çalı malarında kolaylık sa lar. Hidrolik ya ı deposu aside sa yandadır ve kar ı yanda DFG serisinin yakıt deposu bulunur. TFG serisi likit gaz tüpü dengeleme a ırlı ı (9) üstündeki bir mesnede ba lıdır. Dikey konumlu, etrafı serbest ve iyice yukarı yükselen egzos borusu titre im ve ses dalgalarının ve egzos gazlarının operatöre gelmesini önler. Operatör mahalli: Kaymayı engelleyici basamaklar ve koruma tavanı kolonundaki tutamak rahat inme ve binmeyi sa lar. Operatör koyucu tavanla (6) korunur. Sürücü koltu unda (7) salınım amortizörü ve oturma konumu direksiyon kolonunda (5) direksiyon e imi açısı ayarlanabilir. Ergonomik olarak düzenle mi kumanda elemanları ve titre imden etkilenmeyen kabin operatörün çok az oranda zorlanmasını sa lar. Gösterge panosundaki kumanda ve ikaz göstergeleri çalı ma esnasında sistemin denetimini sa lar. Böylece çok yüksek bir güvenlik standardına eri ilir. f Forklifti çalı tırmadan önce koruyucu tavanı çatlaklara kar ı kontrol edin, hasarlıysa onarılması veya de i tirilmesi gerekir. Motor: Sessiz çalı an su so utmalı motorlar, az tüketimde yüksek güç kapasitelidir. DFG serisinde kullanılan dizel motorları her ko ulda yakıtı çok temiz yakarak, görünürlük sınırları altında kurum çıkartır. TFG serisinde kullanılan Otto motorlarının egzos emisyon de erleri çok dü üktür. Tahrik: di li ya ı so utuculu ve tork konvertörlü bir powershift anzıman flan la do rudan motora ba lıdır. Gücü tahrik aksına aktarır (12). Kumanda konsolundaki hareket yönü kolu ile ileri/geri hareket ve vitesin bo a alınması ayarlanır. Direksiyon: Hidrostatik direksiyon tertibatında direksiyon aksı (10) içine entegre direksiyon silindiri bulunur. Direksiyon aksı asiye esnek ba lanmı tır, böylece düzgün olmayan yollarda dahi iyi yol tutu u sa lanmı olur. Frenler: A ır hareket/fren pedalı tahrik di lilerine etki eden iki kampanalı freni çalı tırır. Kampanalı frenler a ınırsa otomatik olarak yeniden ayarlanır. Park freni, park freni kolunun çalı masıyla mekanik olarak bovden kabloları vasıtasıyla kampanalı frenleri etkiler. Tekerlekler: Tüm tekerlekler araç dı çevresinin dahilinde bulunur. Havalı veya dolgulu süperelastik lastikler takılabilir. Hidrolik sistemi: Hidrolik sisteminin di li pompası powershift anzımanın bir yan tertibatı vasıtasıyla motordan tahrik edilir. Pompa devir sayısı, dolayısıyla pompalanan hacim, sürücü pedalı üzerinden motor devir sayısına göre ayarlanır. Hidrolik i levlerin kumandası kumanda kolları vasıtasıyla bir çoklu kumanda supabı tarafından gerçekle ir. B3

11 Elektrik sistemi: 12 voltluk, mar motoru bataryalı ve regülatörü içinde alternatörlü sistemdir. Mar tekrarı kilidi çalı tırma esnasında hataları engeller, bir güvenlik devresi de motorun sadece hareket yönü kolu (vites) bo tayken çalı tırılmasını sa lar. Dizel motorlar için hızlı ısınma tertibatı mevcuttur, likit gazlı motorlarda hızlı, sorunsuz start sa layan temassız, elektronik ate leme sistemi bulunur. Motor kontak anahtarıyla stop ettirilir. 2.2 Yük alma tertibatı Asansör: Araçlar e ilebilir, teleskopik, serbest görü sa layan asansör tertibatıyla teçhiz edilmi tir. Asansör dikmeleri (3) arkasında bulunan kaldırma silindirleri (1) iç mastı kaldırır. Mafsallı makaralı asansör zincirleri (2) yoluyla ayni zamanda çatal mesnedi (13) de kalkar. Çatal (14) çatal mesnedine ayarlanabilir olarak ba lıdır. Çatal mesnedine tek yönde a ırlık yüklenince meydana gelen yandan basınç, ayarlanır yan makaralar ve kayma parçaları tarafından dengelenir. ki kademeli (dubleks) teleskoplu asansörde (ZT) kaldırma sadece iç mastın yukarıya hareketi ile olur. Çift hareketli çift kaldırmalı (dubleks) asansör de (ZZ) ve Üç kademeli çift hareketli (tripleks) (DZ) asansörde önce çatal asansör zinciriyle kısa, ortada bulunan bir silindir tarafından kaldırılır, böylece ilk kaldırma araç yüksekli inde de i iklik olmadan yapılabilir (serbest kaldırma). ç mast bundan sonra yükselir. Ata manlar: Mekanik ve hidrolik ata manlar ilave edilebilir (opsiyonel ek donanım). 2.3 Çalı ma ko ullarının de i mesi Forkliftin çalı ma ortamı de i ti i için, aydınlatma tertibatı, kapalı kabin yardımcı hidrolik tertibat veya side shifter (yana kaydırıcı) vs. ilave edilmesi gerekti indebu i için sadece resmen onaylanmı ek tertibat veya yardımcı sistemlerin kullanılmasına müsaade edilmi tir. Bayiinizden, forklift çalı masında veya yük istifleme sürecinde, forklift üzerinde de i iklikler yapılmasını veya ek tertibat monte edilmesini gerektirecek yeni, farklı uygulamalar konusunda bilgilendirilmenizi isteyin. Hiç bir ekilde orijinal forklifte, masta veya ata manlara onaylanmamı ata man ve ek tertibat ilave etmeyin ve onaylanmamı de i iklik uygulamayın. NEML UYARI Forklift modifiye edildi i takdirde veya orijinallerden farklı ek tertibat uygulandı ında, operatör kabinine durumu yansıtan yeni kapasite levhaları takılmalıdır ve Avrupa Birli i ülkelerinde yeniden 98/37/EEC (tadil edilmi ) makine direktifi uyarınca uygunluk belgesi alınmalıdır. 2.4 Güvenlik tertibatı Koruyucu tavana ilaveten akü kesme alteri ve kontak anahtarı da güvenlik tertibatı kapsamında kabul edilir. Akü kesme alteri: Akü kesme alteri yukarı konumda iken akü devreye ba lı olup forklift çalı tırılmaya hazırdır. Akü kesme alteri a a ıya basılı iken akü devre dı ıdır. Kontak anahtarı: Operatörün forkliftten uzakla tı ında kontak anahtarının yanına alması, forkliftin yetkisiz ki ilerce çalı tırılmasını engeller. Operatör kontak anahtarını yetkisiz her hangi bir ki iye teslim etmemelidir. B4

12 3 Teknik özellikler standart model A VDI 2198 uyarınca teknik özellikler, de i iklik ve ekleme, hakları saklıdır. h 4 h 3 h 1 Q h 6 h 7 h 2 S C x m 1 m 2 y l L 2 e d B b B5

13 Forklift spesifikasyonları DFG 316/320 fikayon Spe pesifi lık A ırlı eri kler/ r/karo rose Las astik çüler Ölç ç Güç r Motor r er Di No. Tanımı Kod (birim) AX-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 316 DFG Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel 1.4 Sürü ekli: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 1,6 2,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesafesi x(mm) Dingil mesafesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 4000/ / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1320/ /2030 Boyuna kararlılık 1,66 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (14PR) (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesafe, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesafe, arka b11(mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Mast/asansör e imiaçısı/ön/arka Derece. 7/10 7/ Mast yüksekli i, inmi h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Kalkık mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesafesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1005/ / Kavrama yüksekli i h10(mm) 375/ / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sınıf/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar 1000/ / Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesafesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,7/19,0 18,4/18,7 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 12,7/9,0 12,6/8,2 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 26/23 23/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,0/4,5 5,1/4, Freni türü mek./hidr. mek./hidr. 7.1 Motor: Üretici/Modeli 404C C ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 34,1 34,1 7.3 Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2216 4/2216 Azami tork Nm/rpm 143/ / Tahrik kumanda sistemi hidrodin. hidrodin. 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Operatörün kula ında ses iddeti seviyesi db(a) <80 <80 B6

14 Forklift spesifikasyonları TFG 316/320 fikayon Spe pesifi lık A ırlı eri kler/ r/karo rose Las astik çüler Ölç ç Güç r Motor r er Di No. Tanımı Kod (birim) AX-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 316 TFG Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 1,6 2,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesafesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 4030/ / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1270/ /2060 Boyuna kararlılık 1,69 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (14PR) (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesafe, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesafe, arka b11(mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Mast/asansör e imi açısı/ön/arka Derece. 7/10 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesafesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1005/ / Kavrama yüksekli i h10(mm) 375/ / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sınıf/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar 1000/ / Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesafesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,5/19,5 18/ Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 10,1/8,6 9,8/7,8 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 24/22 22/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,2/4,6 5,4/4, Fren türü mek./hidr. mek./hidr. 7.1 Motor: Üretici/Modeli FE FE 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 26,0 26,0 7.3 Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/1988 4/1988 Azami tork Nm/rpm 120/ / Tahrik kumanda sistemi hidrodin. hidrodin. 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Operatörün kula ında ses iddeti seviyesi db(a) <80 <80 B7

15 Forklift spesifikasyonları DFG fikayon Spe pesifi lık A ırlı eri kler/ r/karo rose Las astik çüler Ölç ç Güç or Moto r er Di No. Tanımı Kod (birim) BX-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 420 DFG 425 DFG Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesafesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 5220/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2000/ / /2690 Boyuna kararlılık 1,54 1,65 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesafe, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesafe, arka b11(mm) 938 (offset) 938 (offset) Mast/asansör e imi açısı/ön/arka Derece. 6/6 6/6 6/6 4.2 Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesafesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1095/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 440/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sınıf/form A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar 4.31 Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesafesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 16,9/11,8 16,7/10,8 16,6/12,2 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 31/31 26/25 22/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,0/4,6 5,12/4,5 5,5/4, Fren türü mek./hidr. mek./hidr. mek./hidr. 7.1 Motor: Üretici/Modeli / (12.03 itibarıyla) / (12.03 itibarıyla) / (12.03 itibarıyla) 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2955 4/2955 4/2955 Azami tork Nm/rpm 190/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrodin. hidrodin. hidrodin. 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Operatörün kula ında ses iddeti seviyesi db(a) <80 <80 <80 B8

16 Forklift spesifikasyonları TFG fikayon Spe pesifi lık A ırlı eri kler/ r/karo rose Las astik çüler Ölç ç Güç r Motor r er Di No. Tanımı Kod (birim) BX-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 420 TFG 425 TFG Tahrik: Elektrik, dizel, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesafesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 5200/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1980/ / /2680 Boyuna kararlılık 1,54 1,65 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesafe, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesafe, arka b11(mm) 938 (offset) 938 (offset) Mast/asansör e imi / ön / arka Derece. 6/6 6/6 6/6 4.2 Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesafesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1095/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 440/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sınıf/form A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar 4.31 Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesafesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 16,4/11,7 16,2/10,8 16,1/12,1 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 30/31 26/25 22/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,15/4,8 5,31/4,5 6,3/5, Fren türü mek./hidr. mek./hidr. mek./hidr. 7.1 Motor: Üretici/Modeli 3.0 L4 3.0 L4 3.0 L4 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2966 4/2966 4/2966 Azami tork Nm/rpm 196/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrodin. hidrodin. hidrodin. 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Operatörün kula ında ses iddeti seviyesi db(a) <80 <80 <80 B9

17 Forklift spesifikasyonları DFG fikayon esifi Spe S lık A ırlı kler/ r/kar arose seri Las astik Ölç lçüle ler ç Güç Motor or er Di e No.. Tanımı Kod (birim) CX-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 540 DFG 545 DFG Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesafesi x(mm) Dingil mesafesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 9100/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2860/ / /4240 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi: Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesafe, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesafe,arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesafesi (SIP 100 mm) h7(mm) Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sınıf/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesafesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesafe b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 24,5/25,4 23,5/24,8 22,3/24,3 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 34,00/16,00 34,00/16,5 34,00/16,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 33,5/26,8 30,7/25,2 28/23,3 5.9 Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,8/4,7 4,9/4,8 6,0/5, Fren türü mek./hidr. mek./hidr. mek./hidr. 7.1 Motor: Üretici/Modeli ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/4230 4/4230 4/4230 Azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrodin. hidrodin. hidrodin. 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Operatörün kula ında ses iddeti seviyesi db(a) Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B10

18 Forklift spesifikasyonları DFG (09/03 itibarıyla) fikayon esifi Spe S lık A ırlı kler/ r/kar arose seri Las astik Ölç lçüle ler ç Güç Motor or er Di e No.. Tanımı Kod (birim) CX-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 540 DFG 545 DFG Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesafesi x(mm) Dingil mesafesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 8954/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2810/ / /4639 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi: Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 28 x x x Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesafe, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesafe,arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesafesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1255/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sınıf/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesafesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesafe b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 25,3/25,5 24,5/25,5 24,8/25,5 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Fren türü mek./hidr. mek./hidr. mek./hidr. 7.1 Motor: Üretici/Modeli 1104C C C ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/4400 4/4400 4/4400 Azami tork Nm/rpm 302/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrodin. hidrodin. hidrodin. 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Operatörün kula ında ses iddeti seviyesi db(a) Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B11

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- İşletme Kılavuzu T 52020411 0205 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Genel hususlar... 5 2 Emniyet... 5 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri...

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 1 İÇİNİDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 8 A MONTAJ EL KİTABI 10 A.1 EL KİTABINI OKUMAK VE KULLANMAK 11 A.1,1 Kitapta

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı

Kasa yapım kılavuzları. DAF LF, CF ve XF105. Güncelleme: 2012-22

Kasa yapım kılavuzları. DAF LF, CF ve XF105. Güncelleme: 2012-22 Kasa yapım kılavuzları DAF LF, CF ve XF105 Güncelleme: 2012-22 DAF Trucks N.V tarafından yayımlanan Kasa Yapım Kılavuzları. Bu bilgilere İnternet üzerinden ulaşılabilir. Kullanıcı, en son yayımlanan bilgilerle

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 16 0178395tr 005 0610 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı