C O Ğ R A F İ K O NU M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C O Ğ R A F İ K O NU M"

Transkript

1 BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M

2 BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır: a) Matematik Konum b) Özel Konum Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yerine, bir başka ifade ile Ekvator a ve Greenwich e göre konumuna matematik konum denir.örneğin: Türkiye Kuzey paralelleri ile 26 - Doğu meridyenleri arasındadır. 26 Doğu Doğu 42 Kuzey 36 Kuzey Matematik konumun dört elemanı vardır; 1.Pareleller 2.Meridyenler 3.Enlem 4.Boylam Coğrafi Konum 1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir merkezin bulunduğu yarım küre hakkında bilgi vermez? A) 23 Eylül de öğle vakti gölge yönü B) 21 Haziran daki gündüz süresi C) 21 Aralık taki gece süresi D) 21 Mart taki gece süresi E) 21 Haziran da yaşanılan mevsim 2. Bir bölgede görülen özellikler tümüyle matematik konuma bağlı değildir. Bazı özelliklerin oluşmasında ye rel faktörlerinde rolü vardır. Bu yerel faktörlerin tümüne özel konum denir. Buna göre, Van ın özel konumu aşağıdakilerden hangisini belirler? A) Ekvator a ve Başlangıç meridyenine göre yerini B) Güneş ışınlarının geliş açısını C) Bulunduğu yarım küreyi D) Ankara ile arasındaki yerel saat farkını E) Deniz seviyesinden olan yükseltisini 3. Herhangi bir alanın, Ekvator a ve Başlangıç meridyenine göre yerine matematik konum denir. Buna göre;. sıcak su kaynaklarının dağılışı. denizden olan yükseklik. yer şekilleri V. gece ve gündüz süreleri V. gölge boyu uzunluğu özelliklerden hangileri, o yerin matematik konumundan etkilenir? A) ve B) ve C) ve V D) ve V E) V ve V Test 1 4. Bir yerin matematik konumu aşağıdakilerde hangisi hakkında bilgi vermez? A) Bulunduğu yarım küre B) Ekvator a olan uzaklık C) Başlangıç meridyenine olan uzaklık D) Denize olan uzaklık E) Kutup noktalarına olan uzaklık 5. Aşağıdakilerden hangisi matematik konumla ilgili değildir? A) Adana daki gölge boylarının Sinop takinden kısa olması B) Sinop Limanı nın İskenderun Limanı ndan daha az işlek olması C) İzmir in yerel saatinin ğdır ınkinden geri olması D) Hatay da kış mevsiminin Zonguldak tan geç başlaması E) Şanlıurfa nın temmuz ayı sıcaklık ortalamasının Edirne den yüksek olması 6.. Doğu Karadeniz de turunçgil yetişmesi. Kış mevsiminde sıcaklık değerlerinin İzmir de Erzurum dan yüksek olması. Tuz Gölü ve çevresinde rüzgâr erozyonunun fazla olması V. Ereğli de demir-çelik fabrikası kurulması V. Akdeniz kıyılarında ortalama sıcaklık değerlerinin Karadeniz kıyılarından yüksek olması Yukarıdakilerden hangisi özel konum etkileriyle açıklanamaz? A) B) C) D) V E) V 7. Bulunduğu noktanın özel konumu hakkında bilgi edinmek isteyen bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini bilmesine gerek yoktur? A) Yerel saatini B) Yükseltisini C) Denize uzaklığını D) Eğim durumunu E) Dağların uzanış doğrultusunu D 2. E 3. E 4. D 5. B 6. E 7. A

3 8. Bir ülkenin coğrafi koordinatları, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez? A) Dağların uzanış doğrultusu B) Bulunduğu saat dilimi C) Doğal bitki örtüsü D) Yıllık sıcaklık ortalamaları E) Kuzey - güney yönündeki genişliği 9. Aşağıda matematik konumları verilen yerlerden hangisi Ekvator ile Başlangıç meridyeninin kesiştiği yerin kuzeydoğusunda kalır? A) 15 Kuzey 15 Batı B) 33 Kuzey 26 Doğu C) 41 Güney 54 Batı D) 78 Güney 9 Doğu E) 55 Kuzey 33 Batı 12. Yerel saat 14:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:00 V V Merkezler Yukarıdaki grafikte beş farklı merkezin ekinoks tarihlerinde aynı andaki yerel saatleri gösterilmiştir. Buna göre, ve. merkezlerde aynı anda Güneş in ufuk çizgisi üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A). merkez. merkez Matematik konuma örnekler: Ekvator dan kutuplara doğru sıcaklığın azalması Ekvator yönünden esen rüzgârların sıcaklığı arttırırken, kutup yönünden esen rüzgârların sıcaklığı azaltması Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de bulunması BÖLÜM 3 COĞRAFYA 10. Aşağıdaki coğrafi koordinat sistemi üzerinde beş farklı nokta gösterilmiştir V V Batı Doğu Batı Doğu B) Batı Doğu Batı Doğu C) Batı Doğu Batı Doğu D) Fethiye de deniz suyu sıcaklığının Ayvalık tan fazla olması Yazın, Antalya nın İstanbul dan sıcak olması Adana da buğday hasadının Samsun dan önce yapılması Türkiye de sıcaklığın kuzeye doğru gidildikçe azalması Bunlardan hangisi 6 Güney paraleli ile 2 Batı meridyeni üzerinde yer almaktadır? E) Batı Doğu Batı Doğu A) B) C) D) V E) V 11. Özel konum ve enlem dereceleri aynı olan fakat farklı yarım kürelerde yer alan iki merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından ortak olduğu söylenemez? A) Ekinokslarda güneş ışınlarını alma açıları B) Kış mevsiminde gece - gündüz farkları C) Yer çekimleri D) Yetiştirdikleri tarım ürünleri E) Aynı anda yaşadıkları mevsimler Batı Doğu Batı Doğu 13. Aşağıda matematik konumları verilen yerlerden hangisi Ekvator ile Başlangıç meridyeninin kesiştiği noktanın güneydoğusunda yer alır? A) 33 Kuzey - 25 Batı B) Güney - 57 Batı C) 12 Güney - 15 Doğu D) 74 Kuzey - 64 Doğu E) 68 Güney - 34 Batı Bir bölgede görülen özellikler tümüyle matematik konuma bağlı değildir. Bu özelliklerin oluşmasında yerel faktörlerinde rolü vardır. Bu yerel faktörlerin tümüne özel konum denir. 8. A 9. B 10. E 11. E 12. B 13. C 41

4 BÖLÜM 3 COĞRAFYA Özel konumu oluşturan başlıca unsurlar: yükselti, yer şekilleri, ulaşım ve ticaret yollarına göre konum, kara ve denizlerin dağılışı, çevresindeki ülkelere göre konum, yer altı ve yer üstü kaynaklarına göre konum, jeopolitik konum, jeostratejik konum vb. Özel konumun etkileri: iklim ve bitki örtüsünü, nüfus dağılışını, yerleşme tiplerini, toprak tiplerini, akarsu rejimlerini, ekonomik faaliyetleri, ulaşım faaliyetlerini, tarımsal faaliyetleri etkiler. PRATİK Nedeni matematik konum olmayan (paralel, meridyen, enlem ve boylam) olaylar özel konumun sonucudur. Coğrafi Konum Yukarıdaki taralı alanın matematik konumu aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 Batı - 3 Batı meridyenleri ile 15 Kuzey - 3 Güney paralelleri arasında yer alır. B) 15 Doğu - 3 Batı meridyenleri ile 15 Kuzey - 3 Kuzey paralelleri arasında yer alır. C) 15 Doğu - 3 Batı meridyenleri ile 15 Güney - 3 Kuzey paralelleri arasında yer alır. D) 15 Doğu - 3 Batı meridyenleri ile 15 Güney - 3 Güney paralelleri arasında yer alır. E) 15 Batı - 3 Batı meridyenleri ile 15 Kuzey - 3 Kuzey paralelleri arasında yer alır 15 X 3 Y Yukarıdaki koordinat sisteminde taralı olarak gösterilen X ve Y bölgelerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi aynıdır? A) İz düşüm alanları B) Yarım küreleri C) Gerçek alanları D) Ortalama yükseklikleri E) İklim özellikleri 3. Eksen eğikliğinden dolayı, güneş ışınlarının dik düştüğü yerler sürekli değiştiğinden cisimlerin gölge yönleri de değişebilmektedir V V Buna göre, yukarıdaki coğrafi koordinat sistemi üzerinde verilmiş beş merkezden hangisindeki cisimlerin gölgesiher gün saat de aynı yönü gösterir? A) B) C) D) V E) V 4. Ekvator ile dönenceler arasında kalan kuşağa Tropikal kuşak, dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan kuşağa Orta kuşak, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan kuşağa Kutup kuşağı adı verilir A D B E C Test Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde verilen bölgelerden hangilerinin hem Orta kuşak hem de Tropikal kuşakta toprakları vardır? A) A ve B B) A ve E C) B ve C D) C ve D E) D ve E E 2. B 3. E 4. B

5 5. V 82 V Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki hareket hızına göre, batış anının en uzun sürdüğü yer şekil üzerinde kaç numara ile gösterilmiştir? A) B) C) D) V E) V 6. Aşağıdaki grafikte, aynı boylam üzerinde bulunan, aynı yükseklikte uçan ve Dünya çevresinde bir tur atıp hareketlerini aynı anda tamamlayan beş uçağın hızları verilmiştir. Hız (km) V V Uçak Bu uçaklardan hangisi Ekvator a daha yakın bir noktada hareketini tamamlamıştır? A) B) C) D) V E) V Eylül tarihinde Doğu meridyeni ndeki ufuk çizgisi üzerinde Güneş tam tepe noktasında iken Batı meridyeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Güneş henüz batmıştır. B) Güneş, ufuk düzlemi üzerinde alçalmaktadır. C) Güneş henüz doğmuştur. D) Güneş sabah ile kuşluk vakti arasındadır. E) Güneş, ufuk düzlemi üzerinde yükselmektedir Ekvator Londra Boston Yeni Delhi Tokyo Sidney Yukarıdaki dünya haritasında belirtilen şehirlerin hangisinde gece - gündüz uzunluğu yıl boyunca en fazla değişir? A) Boston B) Londra C) Tokyo D) Sidney E) Yeni Delhi V V Yukarıdaki koordinat sisteminde belirtilen merkezler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güneş ilk önce V nolu merkezde doğar. B) ve nolu merkezlerin yerel saatleri aynıdır. C) nolu merkez 21 Aralık ta güneş ışınlarını yaklaşık 63 lik açıyla alır. D) nolu merkezde çizgisel hız en fazladır. E) V ve V nolu merkezlere güneş ışınları yılda iki defa dik açıyla gelir. 10. Türkiye ile aynı enlem derecelerine sahip olan Güney Yarım Küre deki bir bölgede;. aynı anda yaşanılan mevsim,. gece ve gündüz süre farkı,. yaşanılan mevsim süresi, V. yükselti ortalamaları, gibi özelliklerden hangisi ya da hangileri kesinlikle aynıdır? A) Yalnız B) Yalnız V C) ve D) ve E) ve V Özel Konuma Örnek -Tuz Gölü ve çevresi neden az yağış alır? Denizlere uzak olması (Karasallık) Kuzeyinde ve güneyinde yüksek dağ sıralarının bulunması. (Yer şekilleri) Özel Konuma Örnek -ğdır Ovası nda pamuk tarımının yapılmasının nedenleri nedir? Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması, Çevresindeki alanlara göre yükseltinin az olması, Yazın sıcaklık değerlerinin föhn rüzgârlarının etkisiyle yükselmesi. Özel Konuma Örnekler İlk kar yağışlarının Doğu Anadolu Bölgesi nde oluşması Türkiye de buzul etkisinin görülmesi Türkiye de aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması Türkiye de iklimin çeşitlilik göstermesi Türkiye de sıcaklıkların doğuya doğru azalması BÖLÜM 3 COĞRAFYA 5. B 6. C 7. C 8. B 9. E 10. A 43

6 BÖLÜM 3 COĞRAFYA Erzurum un ocak ayı sıcaklık ortalamasının, Rize den düşük olması Sivas ta günlük sıcaklık farklarının, Rize den fazla olması Coğrafi Konum 1. Ekvator a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? A) Ekvator dan kutuplara doğru çevre uzunlukları azalır. Test 3 4. Aynı paralel üzerindeki noktaların aşağıdaki özelliklerden hangisi benzerlik göstermez? A) Yerel saatleri B) Çizgisel hızları C) Meridyenler arası mesafe Rize Yöresi nde zeytin ve turunçgil tarımının yapılması B) Birbirleriyle kesişmezler ve birleşmezler. D) Gölge yönleri E) Gece ve gündüz süreleri Doğu Anadolu Bölgesi nde maden çeşitliliğinin fazla olması Ekvator da kalıcı karların görülmesi Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkelerin balıkçılıkta ileri olması C) 180 tanesi Ekvator un kuzeyinde, 180 tanesi Ekvator un güneyinde olmak üzere toplam 360 adet paralel dairesivardır. D) Ardışık iki paralel dairesi arasındaki kuş uçuşu uzaklık 111 km dir. E) Dereceleri Ekvator un kuzeyine ve güneyine doğru büyür. 5. Aşağıda A ve B bölgelerinin paralel ve meridyen dereceleri verilmiştir. 2 1 A 4 3 B 6 5 Kuzeybatı Avrupa kıyılarının, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf - Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olması Orta Asya ve Orta Avrupa nın denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olması Sıcaklık farkının Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde kıyı kesimlere göre daha fazla olması 2. Ankara Sinop Kış mevsiminde, Sinop un sıcaklık ortalamasının Ankara dan fazla olması aşağıdakilerden hangisine ters düşer? A) Yükseltiye B) Boylama 5 2 Yukarıda paralel ve meridyen dereceleri verilen A ve B bölgeleri, hangi özellik bakımından aynıdır? A) Bulundukları yarım küreler B) Aynı anda güneş ışınlarını alma açıları C) Kapladıkları gerçek alanlar D) Yerel saat farkları E) Çizgisel hızları C) Karasallığa D) Enleme E) Denizelliğe Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleştirilmesi oluşturulan hayali çembere Ekvator denir. Ekvator a paralel olarak çizilen çemberlere paralel dairesi denir. 3. Aynı yarım kürede ve Ekvator a uzaklıkları aynı olan iki farklı yerleşim biriminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi boylamlarıyla açıklanabilir? A) Başlangıç meridyenine göre Güneş in doğuş ve batış saatleri B) Gece - gündüz süreleri arasındaki farkları C) Tan ve gurup süreleri 6. Aşağıdakilerden hangisi dönencelerin özelliklerinden biri değildir? A) Yer in eksen eğikliği dönencelerin yerlerini belirlemiştir. B) Ekvator un kuzeyindekine Oğlak dönencesi adı verilir. C) Güneş ışınlarını yılda bir kez dik açı ile alırlar. D) Yengeç dönencesi güneş ışınlarını 21 Haziran da dik açıyla alır. D) Kutup noktalarına olan uzaklıkları E) Ekvator a olan kuş uçuşu uzaklıkları E) Dünya nın en kurak alanlarını oluştururlar C 2. D 3. A 4. A 5. D 6. B

7 111 km 111 km 7. X 9 9 Y Yukarıdaki Dünya şeklinde işaretlenmiş olan X ve Y noktaları için 21 Mart tarihinde aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı değildir? A) Güneş ışınlarının düşme açısı B) Ekvator a uzaklıkları C) Cisimlerin gölge boyu uzunlukları D) Yaşanılan sıcaklık değerleri E) Gece ve gündüz süreleri 8. Enlemin etkisinden dolayı, bazı olaylar kutuplara gidildikçe artış gösterirken bazı olaylar da azalma göstermektedir. Buna göre, aşağıda enlemle ilgili olarak verilen bağıntılardan hangisi yanlıştır? A) Ormanın üst sınırı C) Yerçekimi Enlem Enlem B) Kalıcı alt sınırı E) Tan ve gurup süresi Enlem D) Gece-gündüz arasındaki zaman farkı Enlem Enlem 9. Aşağıdaki grafiklerde beş farklı bölgenin kuzey ve güney, doğu ve batısını sınırlandıran paralel ve meridyenleri verilmiştir. Buna göre, hangi bölgenin iz düşüm alanı diğerlerinden büyüktür? : Paralel : Meridyen A) B) Paralel (Güney) Paralel (Kuzey) Meridyen (Batı) Meridyen (Batı) E) Paralel (Güney) Paralel (Kuzey) C) D) Paralel (Kuzey) Meridyen (Doğu) Meridyen (Doğu) Meridyen (Doğu) Bir noktanın Ekvator a göre belirlenen konumuna o noktanın enlemi denir. Buna göre, Ekvator un 4 Kuzey enleminde bulunan Ankara nın aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin bulunduğu enleme bağlı olarak oluştuğu söylenemez? A) Yer çekiminin kuzeyinde bulunan bir merkezden az olması B) Tan ve gurup sürelerinin güneyinde bulunan merkezlere göre daha uzun olması C) Bahar başlangıç günlerinde gece ve gündüz süresini eşit olması D) 21 Aralık ta gece süresinin gündüz süresinden uzun olması E) 23 Eylül de cisimlerin gölge boyu uzunluklarının Sinop ta Ankara daki cisimlerin gölge boyuna göre uzun olması Paralel Dairelerinin Özellikleri: Başlangıçları Ekvator olup ile gösterilir. E k v a t o r Paralel daireleri 1 lik aralıklarla çizilmiştir. Ardışık iki paralel dairesi arasındaki uzaklık kuş uçuşu 111 km dir. 111 km 111 km Paralel dairelerinin uzunlukları Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalır. Kutuplarda nokta hâlini alır. (Nedeni: Dünya nın şekli) 90 tanesi Ekvator un kuzeyinde, 90 tanesi Ekvator un güneyinde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır. 90 tane Kuzey Yarım Küre de 90 tane Güney Yarım Küre de Toplam 180 tane Paralel dairelerinin dereceleri Ekvator un kuzeyine ve güneyine doğru büyür BÖLÜM 3 COĞRAFYA 7. D 8. B 9. A 10. C 45

8 BÖLÜM 3 COĞRAFYA UYAR! Yerini doğanın belirlediği özel paralel daireleri: Ekvator () Dönenceler -Yengeç dönencesi (23 27 Kuzey) - Oğlak dönencesi (23 27 Güney) Kutup daireleri -Kuzey kutup dairesi (66 33 Kuzey) -Güney kutup dairesi (66 33 Güney) Kutup noktaları -Kuzey kutup noktası (9 Kuzey) -Güney kutup noktası (9 Güney) Özel Paralel Dairesi Paralelin Derecesi Yerini belirleyen Dünya nın Şekli Ekvator x Yengeç Dönencesi Oğlak Dönencesi Kuzey Kutup Dairesi Güney Kutup Dairesi Kuzey Kutup Noktası Kuzey Güney Kuzey Güney 9 Kuzey x Dünya nın eksen eğikliği x x x x Coğrafi Konum 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin enlemine bağlı olarak farklılık göstermez? A) Toprak tipleri B) Gölge boyu uzunluğu C) Tarımın üst sınırı D) Kalıcı karın alt sınırı E) Ortalama yükseltisi 2. Aşağıdakilerden hangisi paralel ve meridyenlerin ortak özelliğidir? A) Uzunluklarının aynı olması B) Aralarındaki uzaklığın aynı olması C) Uzanış doğrultularının aynı olması D) Aralarındaki açısal değerin aynı olması E) Sayılarının aynı olması 3. Merkez Enlem (Kuzey) Boylam (Batı) 23 27' ' ' 64 V 23 27' 33 V 23 27' 47 Yukarıdaki tabloda enlem ve boylam dereceleri verilen merkezlerin;. yerel saat,. sıcaklık ortalamaları,. 21 Haziran da oluşan gölge yönü, V. Güneş in doğuşu esnasında geçen süre, V. yükselti ortalamaları, gibi özelliklerinden hangilerinin aynı olduğu kesin olarak söylenebilir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) V ve V 4. Ekvator a açısal uzaklıkları aynı olan merkezlerde yaşanılan gece ve gündüz süreleri arasındaki zaman farkları aynıdır. Aşağıdaki grafikte, beş merkezin aynı tarihte yaşadıkları gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Saat V V : Gündüz : Gece Saat Merkez Buna göre, hangi iki merkezin üzerinde bulundukları paralel dereceleri aynıdır? A) ve B) ve C) ve V D) Vve V E) ve V 5. 1D 2D 7K 6K Test 4 B 15 G 3G Yukarıda koordinatı verilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur? A). bölge kutup kuşağında. bölge ise orta kuşakta yer alır. B). bölgenin en batısı ile. bölgenin en batısındaki yerel saat farkı 80 dakikadır. C). bölgenin güneyinden geçen paralel. bölgenin güneyinden geçen paralelden kısadır. D). bölgenin güney kuzey yönlü kuş uçuşu uzaklığı. bölgedekinden azdır. E). bölgenin en doğusundaki saat. bölgenin en doğusundaki saatten 40 dakika geridir E 2. D 3. D 4. E 5. C

9 6. Meridyen yayları yandaki şekilde gösterildiği gibi kutup noktalarında birleşmeseydi aşağıdakilerden hangisi doğru olurdu? Kutup noktalarını birleştiren yarım daire yaylarına Meridyen denir. A) Meridyenlerin boyları birbirlerinden farklı olurdu. B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 8 dakika olurdu. C) Başlangıç meridyeni yer değiştirirdi. D) Paralel daireleri ile dik açı oluşturmazlardı. E) Sayıları 180 tane olurdu. 7. Aşağıda doğu-batı yönünde iz düşüm alanları aynı olan beş ülkenin en doğu noktası ile en batı noktası arasında kalan meridyen sayıları verilmiştir.. ülke. ülke. ülke 8. 6 Kuzey enlemi üzerinde yılın herhangi bir gününde doğu-batı doğrultusunda hareket eden bir gözlemci aşağıda verilenlerden hangisinin kesinlikle değişmediğini gözlemler? A) Yerel saatin B) Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliğinin C) Gece süresinin D) Günlük sıcaklık farklarının E) Deniz seviyesinden yüksekliğin Mart ta aynı paralel dairesi üzerinde bulunan iki noktadan birinde Güneş doğarken diğerinde batmaktadır. 10. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur? A) Biri diğerinin anti meridyeni durumundadır. B) Farklı yarım kürede yer alırlar. C) Aynı meridyen üzerindedirler. D) Başlangıç meridyenine eşit uzaklıktadırlar. E) Aralarında 12 lik meridyen farkı vardır. 8B 5B 25 K 25 D 55 D 35 G Kutup noktalarını birleştiren yarım daire yaylarına meridyen adı verilir. Özellikleri: Başlangıçları Başlangıç meridyeni olup ile gösterilir. Yarım daire yayı şeklindedirler. Meridyenler 1 lik aralıklarla çizilmişlerdir Uzunlukları birbirine eşittir. İki meridyen arasındaki kuş uçuşu uzaklık Ekvator dan kutuplara doğru azalır. 20 km 30 km 60 km 80 km 90 km 100 km 111 km BÖLÜM 3 COĞRAFYA 17 meridyen 21 meridyen 7 meridyen 5 55 G V. ülke V. ülke. Bölge. Bölge 11 meridyen 13 meridyen Bu ülkelerden, Ekvator a en yakın olan ülke ile en uzak olan ülke hangileridir? Ekvator a en yakın Ekvator a en uzak A) V B) Yukarıdaki matematik konumları verilen yerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Her iki bölgenin doğu ve batısı arasındaki yerel saat farkı aynıdır. B) 23 Eylül de gece-gündüz süreleri eşittir. C). bölge Tropikal kuşakta,. bölge Orta kuşakta yer alır. UYAR! Ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe sadece Ekvator üzerinde 111 km dir. Toplam 360 tane meridyen yayı bulunur. Ardışık iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı bulunur. C) V V D) V E) V D). bölgede Güneş,. bölgeye göre daha geç batar. E) Her iki bölgede mevsimler belirgin olarak yaşanır A 7. B 8. C 9. A 10. E 47

10 BÖLÜM 3 COĞRAFYA Aynı meridyen üzerindeki bütün noktaların yerel saatleri aynıdır Bir meridyen yayının tam karşısına gelen ve onun tam bir çember olmasına neden olan meridyene anti meridyen denir. Antimeridyen 12 Batı Meridyen 6 Doğu UYAR! Herhangi bir meridyenin anti meridyenini bulmak için; 1. Coğrafi Konum Enlem (Güney) V V : Enlem : Boylam Boylam (Batı) Merkez Yukarıdaki grafikte enlem ve boylam dereceleri verilen merkezlerin,. ardışık iki merdiyen arasındaki mesafe,. üzerinde bulundukları paralelin çevre uzunluğu,. Başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkı, V. gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu an, gibi özelliklerinden hangilerinin benzer olduğu kesin olarak söylenebilir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V Yukarıdaki şekil üzerinde taralı alanın matematik konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) C) D) E) 7 B) Test Türkiye de aşağıdaki illerden hangisi üzerinde 100 km doğuya gidilirse en fazla yerel saat farkı görülür? A) Hatay B) İzmir C) Sinop D) Ankara E) Afyon a) İlk olarak verilen meridyeni 18 den çıkarıyoruz, b) İkinci olarak verilen meridyen doğu ise elde ettiğimiz meridyeni batı, verilen meridyen batı ise doğu meridyeni olarak çeviriyoruz. Örnek 4 Doğu meridyeninin anti meridyeni nedir? 18 4 = 14, verilen meridyen doğu olduğu için elde ettiğimiz meridyeni batı olarak alıyoruz. (14 Batı) 2. Aşağıda beş farklı noktanın matematik konumları verilmiştir V V Buna göre, hangi noktada tarım ve kalıcı kar üst sınırı diğerlerinden daha yüksektir? A) B) C) D) V E) V 5. Aşağıda, beş farklı bölgenin coğrafi koordinatları verilmiştir V V Bu bölgelerden hangileri güneş ışınlarını dik açıyla alır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) V ve V A 2. B 3. A 4. C 5. C

11 6. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin enlem dereceleri ile yerel saatleri verilmiştir. Merkez Enlem Yerel saat 65 Güney Güney Kuzey V 15 Kuzey V 49 Kuzey Bu tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A). ve V. merkezler aynı boylam üzerindedir. B) V. merkez diğerlerine göre daha önce tarih değişikliği yaşar. C). merkez en batıda, V. merkez ise en doğuda yer alır. D). merkez ile V. merkez arasında lik boylam farkı vardır. E). ve V. merkezlerin Başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. 7. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe kutuplara gidildikçe azalır. Dolayısıyla farklı paraleller üzerinde aynı mesafede yol alınırsa geçilen meridyen sayısı farklı olur A 6 B 4 C 2 D E Buna göre, yukarıdaki coğrafi koordinat sistemi üzerinde işaretli merkezlerden aynı mesafede yol alındığında geçilen meridyen sayısı daha fazladır? 8. Ekinoks tarihlerinde, aynı anda üç ayrı merkezde Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumu aşağıda verilmiştir. Batı a Doğu Batı b Doğu Batı c Doğu a merkezi Doğu boylamı üzerinde olduğuna göre, b ve c noktalarının bulunduğu boylamlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? b c A) 3 Batı 6 Batı B) 6 Doğu 3 Doğu C) 3 Batı 9 Batı D) 9 Doğu 3 Batı E) 15 Batı 6 Doğu 9. - Yerel saati, Başlangıç meridyeninin yerel saatinden 80 dakika geri olan, - Güneş ışınlarını yıl içinde dik açıyla alamayan, - Kasım ayı boyunca gecelerin sürekli olarak kısaldığı X kentinin coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 33 Kuzey - 8 Batı B) 61 Güney - 1 Doğu C) 25 Kuzey - 4 Batı D) 2 Güney - 44 Doğu E) 44 Güney - 2 Batı Batı meridyeninin anti meridyeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 111 Batı B) 89 Doğu C) 111 Doğu D) 69 Doğu 3 PRATİK Doğu meridyenlerinin anti meridyenleri batı meridyenleri, batı meridyenlerinin anti meridyenleri ise doğu meridyenleri olur. Örnekler; Meridyen Anti Meridyen 85 Batı 95 Doğu 165 Doğu 15 Batı 33 Batı 147 Doğu 179 Doğu 1 Batı UYAR! Bir meridyenin anti meridyeni ile arasında 180 tane meridyen farkı olduğu için aralarındaki zaman farkı da 12 saat olur. Türkiye, 26 Doğu meridyeni ile Doğu meridyeni arasında bulunan bir ülkedir. Dolayısıyla Doğu Meridyenleri Yarım Küresi nde bulunur. 26 Doğu Doğu BÖLÜM 3 COĞRAFYA A) A B) B C) C D) D E) E E) 69 Batı 6. E 7. A 8. C 9. E 10. D 49

12 BÖLÜM 3 COĞRAFYA UYAR! Ekvator üzerinde bulunan bir meridyende yılın herhangi bir gününde Güneş doğuyorsa aynı anda o meridyeninin anti meridyeninde Güneş batıyordur. Sözkonusu meridyende Güneş batıyorsa aynı anda anti meridyeninde Güneş doğuyordur. Bunun nedeni, Ekvator da her zaman gece ve gündüz sürelerinin eşit olmasıdır. UYAR! Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda sadece Ekinoks tarihlerinde (21 Mart ve 23 Eylül) Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. UYAR! Üzerinden en fazla meridyen geçen ülke Rusya Federasyonu, kıta Antarktika dır. Türkiye de ise en fazla meridyenin geçtiği bölge Karadeniz Bölgesi dir. Bu durum ise sözü edilen yerlerde yerel saat farkının artması demektir. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine açı cinsinden olan uzaklığına boylam adı veridir. Boylam, derece ( ), dakika ( ) ve saniye ( ) olarak ifade edilir. Örneğin Ankara; Doğu boylamındadır. Boylam, sadece yerel saatler üzerinde etkilidir. Yerel saat ise bir noktanın Güneş e karşı konumudur. Coğrafi Konum 1. Aşağıdaki grafiklerde, beş merkezin enlem dereceleri ve aynı andaki yerel saatleri verilmiştir. Enlem (Kuzey) Enlem (Kuzey) Enlem (Güney) merkez : Enlem Yerel Saat. merkez V. merkez 15:00 12:00 09:00 06:00 03:00 00:00 Yerel Saat 10:00 08:00 06:00 04:00 02:00 00:00 Yerel Saat 15:00 12:00 09:00 06:00 03:00 00: : Yerel saat Enlem (Güney) Enlem (Kuzey) merkez V. merkez Yerel Saat 06:00 24:00 18:00 12:00 06:00 00:00 Yerel Saat 15:00 12:00 09:00 06:00 03:00 00:00 Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır olur? A). ve. merkezler arasında 9 lik meridyen farkı vardır. B). ve V. merkezler aynı meridyenler üzerindedir. C) Tarih ve gün değiştirmeyi ilk önce. merkez yaşar. D) V. merkezdeki Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliği. merkezden fazladır. E). merkezdeki cismin gölge boyu uzunluğu V. merkezden fazladır Batı meridyeni üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aşağıda verilen tarihlerden hangisinde aynı anda doğar? A) 21 Haziran B) 23 Eylül C) 21 Aralık D) 3 Ocak E) 4 Temmuz Dünya nın ekseni etrafında dönüşü sırasında, yukarıdaki şekil üzerinde belirtilen yerlerin hangisinde hız en azdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. A merkezi 3 Kuzey paraleli ile 15 Doğu meridyeninin kesişim noktasında bulunmaktadır. 21 Haziran da A merkezinden yola çıkan dört gözlemci farklı yönlere giderek aşağıdaki merkezlere ulaşıyor.. gözlemci: 3 Kuzey paraleli, Batı meridyeni. gözlemci: 15 Güney paraleli, 15 Batı meridyeni. gözlemci Kuzey paraleli, 15 Doğu meridyeni V. gözlemci 15 Kuzey paraleli, Doğu meridyeni Buna göre, dört gözlemciden hangileri A merkezine göre, sırasıyla yerel saati ileri, gündüz süresi uzun, gece süresi aynı, tan süresi kısa olan merkezlere ulaşmıştır? Yerel saati ileri olan merkez Gündüz süresi uzun olan merkez 3 Gece süresi aynı olan merkez 2 Test 6 Tan süresi kısa olan merkez A) V B) V C) V D) V E) V A 2. B 3. D 4. B

13 5. X 1 Y Yukarıdaki koordinat sisteminde taralı olarak gösterilen Y bölgesi, eğer X ile gösterilen bölgede yer alıyor olsaydı, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilirdi? A) Yerel saati daha ileri olurdu en kısa olduğu tarih 21 Haziran dır. 7. Aşağıdaki tabloda A ve B kentlerinin coğrafi koordinatları verilmiştir. Kent Enlem Boylam A 28 Kuzey 41 Doğu B 28 Kuzey 41 Batı Buna göre, aşağıdakilerden hangisi A ve B kentlerinde yıl boyunca ortak değildir? A) Gündüz süresi B) Güneş ışınlarının geliş açısı C) Mevsim süresi D) Ulusal saat E) Gece ve gündüz arasındaki fark UYAR! Aynı boylam üzerindeki bütün noktaların yerel saati aynıdır. Fakat aynı boylam üzerindeki noktalarda ekinoks günleri hariç Güneş aynı anda doğmaz ve aynı anda batmaz. BÖLÜM 3 COĞRAFYA 6. B) Ekinokslarda gündüz süresi kısalırdı. C) Güneyinden kuzeyine giderken sıcaklık artardı. D) Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı artardı. E) Kuzey ve güney doğrultusunda genişliği artardı ' Mart ve 23 Eylül tarihinde Güneş in aynı anda doğup aynı anda battığı üç merkezin ortak olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekvator a olan uzaklıkları B) Başlangıç meridyenine kuş uçuşu uzaklıkları C) Üzerinde bulundukları boylam D) Deniz seviyesine göre ortalama yükseltileri E) Cisimlerin oluşan gölge yönleri UYAR! Aynı boylam üzerindeki bütün noktaların başlangıç meridyenine olan açısal uzaklıkları aynıdır ' X Y 23 27' ' Yukarıdaki şekilde gösterilen X ve Y noktalarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Y noktası Haziran da güneş ışınlarını dik açıyla alır. B) X noktasında yıl boyunca gece-gündüz süreleri eşittir. C) X ve Y noktalarının bulundukları enlemler arasındaki bir yer, yıl içinde iki kez güneş ışınlarını dik açıyla alır. D) Y noktasının yıl içinde yaşadığı en uzun gece 21 Aralık ta dır. E) X noktasındaki gölge boyunun yıl içinde V- -V- 15 Yukarıda konumları gösterilen beş tarım ülkesi toprak, su, yükselti ve deniz etkisi gibi koşullar bakımından birbirine denktir. Bu ülkelerin hangisinde daha çeşitli tarım ürünü yetiştirilebilir? (Konumların tümünü kara parçası olarak düşününüz.) A) B) C) D) V E) V Yeryüzündeki bir noktanın Ekvator a olan uzaklığına enlem adı veriilir. Enlem derece ( ) dakika ( ) ve saniye ( ) cinsinden ifade edilir. Örneğin Ankara; Kuzey enlemindedir. 5. C 6. E 7. D 8. C 9. B 51

14 BÖLÜM 3 COĞRAFYA PRATİK Ekvator dan kutuplara doğru ya da kuzey güney yönlü gidildikçe değişen durumların nedeni Dünya nın şekli ya da enlemdir. UYAR! Dünya nın şeklinden dolayı güneş ışınları her yere aynı açı ile düşmez. Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator dan kutuplara doğru azalır, bunun sonucunda da sıcaklık kutuplara doğru azalma gösterir. Bu duruma enlem etkısı denir. UYAR! Kuzey güney yönünde fazla alan kaplayan bölgelerin ya da ülkelerin, iklim çeşitliliği ve buna bağlı olarak bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitliliği fazla olur. Bu durumun temel nedeni enlem etkisidir. UYAR! Herhangi bir ülkenin, doğu batı genişliği sadece yerel saat farkının ve kullanılan ulusal saatinin artmasına neden olur. Bu durumun nedeni boylam etkisidir. ENLEMİN ETKİLERİ: İklimi etkiler, Güneş ışınlarının geliş açısını etkiler, (Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator dan kutuplara gidildikçe aza- Coğrafi Konum 1. Aşağıdakilerden hangisi, farklı yarım kürelerde bulunan iki noktanın aynı boylam üzerinde yer aldıklarının kesin kanıtıdır? A) İklimlerinin aynı olması B) Denize uzaklıklarının aynı olması C) Yerel saatlerinin aynı olması D) Yükseltilerinin aynı olması E) Güneş ışınlarını aynı açıyla almaları 2. Farklı yarım kürelerde yer alan ve enlem dereceleri aynı olan iki merkezin;. mevsim süreleri,. çizgisel hızları,. tan ve gurup süreleri, V. sıcaklık ortalamaları, gibi özelliklerden hangileri yıl boyunca kesinlikle aynıdır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 3. Bir gözlemci bulunduğu yerde Güneş in yılın en erken saatinde doğup en geç saatinde battığını gözlemlemiştir. Bu gözlemin yapıldığı yer ve gün için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur? A) Gözlemcinin bulunduğu yerde o gün gece süresi gündüz süresinden uzundur. B) Gözlemcinin bulunduğu yerdeki çizgisel hız dönencelerden azdır. C) Gözlemcinin bulunduğu yer Ekvator un güneyindedir. D) Gözlemcinin gözlemde bulunduğu gün yaz mevsiminin ilk günüdür. E) Gözlemcinin bulunduğu yer Orta kuşaktadır. 4. Aşağıdaki şekilde gösterilen, Başlangıç meridyeni üzerinde belirlenen noktalardan hareket eden araçlar, eşit uzaklıkta yol kat etmişlerdir. V V Test Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A). aracın ulaştığı noktanın yerel saati diğer araçların ulaştığı noktaların yerel saatinden ileridir. B). aracın harekete başladığı nokta ile hareketini bitirdiği nokta arasındaki gece-gündüz süresi değişmemiştir. C) V. aracın ulaştığı noktanın yerel saati diğer araçların ulaştığı noktaların yerel saatinden geridir. D) V. aracın ulaştığı noktanın yerel saati,. ve. araçların ulaştığı noktaların yerel saatlerinden geridir. E). aracın geçtiği meridyen sayısı. aracın geçtiği meridyen sayısından fazladır. 5. Aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir? A) Ege Bölgesi nin, Karadeniz Bölgesi nden daha az yağışlı olması B) Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Akdeniz Bölgesi nden sıcak olması C) Rize nin yaz ve kış sıcaklık farklarının Erzurum dan az olması D) Ankara daki ağaçların Bursa dan daha geç çiçek açması E) Güneyden esen rüzgârların Türkiye de hava sıcaklığını yükseltmesi C 2. C 3. D 4. E 5. E

15 6. 21 Haziran tarihinde Doğu meridyeni üzerinde, Güney kutup noktasından Kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe meydana gelen yerel saat değişim grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 7. A) Saat 24:00 18:00 12:00 06:00 9 Güney 24:00 18:00 12:00 06:00 9 Güney Saat 24:00 18:00 12:00 06:00 9 Kuzey 9 Güney C) Saat D) Saat Batı 24:00 18:00 12:00 06:00 9 Kuzey 9 Güney E) Saat 24:00 18:00 12:00 06:00 9 Güney B) İzmit 9 Kuzey Doğu 9 Kuzey 9 Kuzey 23 Eylül günü 3 Doğu boylamında bulunan İzmit te Güneş yukarıdaki şekilde gösterilen konumda iken, İzmit in yerel saatinden 3 saat ileri olan bir X merkezinde Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) B) B X merkezi D B X merkezi C) D) B X merkezi D B X merkezi D E) B X merkezi D D Doğu a b c d e Yukarıdaki şekilde gösterilen 9 Doğu meridyeni üzerinden hareket eden gözlemciler eşit uzaklıkta yol kat etmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a nın ulaşıtığı noktanın yerel saati en geridir. B) e nin geçtiği meridyen sayısı b den fazladır. C) c en çok meridyen geçmiştir. D) b nin ulaştığı yerel saat d nin ulaştığı yerel saatten ileridir. E) Bütün gözlemcilerin ulaştıkları noktaların meridyen dereceleri aynıdır. 9. Aşağıdaki şekilde aynı boylam üzerinde bulunan bazı noktalar verilmiştir. 9 9 a d Bu noktalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Başlangıç meridyenine açısal uzaklıkları aynıdır. B) Güneş in ufuk düzlemi üzerinde en tepe noktaya geldiği an aynıdır. C) Güneş ışınlarının gün içinde en fazla açıyla geldiği an aynıdır. D) Aynı uzunluktaki cisimlerin gölge boyu uzunlukları aynıdır. E) Bulundukları saat dilimi aynıdır. b c lır.) Sıcaklık dağılışını etkiler, (Sıcaklık Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.) Gölge boyunu etkiler, (Cisimlerin gölge boylarının uzunluğu kutuplara doğru artar.) Deniz suyu sıcaklığını etkiler, (Deniz ve göl sularının sıcaklığı Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalır.) Deniz suyu tuzluluk oranını etkiler, (Deniz, okyanus ve göllerin tuzluluk oranları Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresini etkiler, (Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi Ekvator dan kutuplara gidildikçe artar.) Tarım ürünlerinin hasat zamanını etkiler, (Tarım ürünlerinin hasat zamanını Ekvator a kutuplara gidildikçe gecikir.) Kalıcı kar alt sınırını etkiler, (Kalıcı karların alt sınırı Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalır.) Çizgisel hızı etkiler, (Dünya nın dönüş hızı kutuplara doğru azalır.) Yer çekimini etkiler, Tan ve gurup sürelerini etkiler, (Tan ve gurup süreleri kutuplara doğru artar.) Bitki örtüsünü etkiler (Orman üst sınırı kutuplara gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır.) BÖLÜM 3 COĞRAFYA 6. C 7. A 8. B 9. D 53

16 BÖLÜM 3 COĞRAFYA Aynı meridyen üzerinde yer alan merkezlerin, 9 a b c d e 9 ortak olan özellikleri: Güneş ışınlarının gün içinde en fazla açıyla geldiği an, Gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu an, Yerel saatleri, Saat dilimleri, Başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkı, Güneş in önünden geçiş anları (Öğle vakti), Güneş in ufuk düzlemi üzerinde en tepe noktaya geldiği an (Öğle vakti), Ekinokslarda Güneş in doğuş ve batış saatleri, Ekinokslarda gece ve gündüz süreleri, Açısal hızları, farklı olan özellikleri: (Kuzey ve Güney Yarım Küre deki noktaların enlem dereceleri aynı olmamak şartıyla) Ekvator a ve kutup noktalarına açısal uzaklıkları, Ekvator a ve kutup noktalarına kuş uçuşu uzaklıkları, Yer çekimi kuvvetleri, Tan ve gurup süreleri, Coğrafi Konum 1. Aşağıdaki şekilde aynı enlem üzerinde bulunan bazı noktalar verilmiştir. 9 a b c d 9 Buna göre aynı enlem üzerinde verilen bu noktalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öğle vakitlerinde güneş ışınlarını alma açıları aynıdır. B) 21 Haziran da Güneş in doğuş saati aynıdır. C) Yıl boyunca çizgisel hızları aynıdır. D) Bulundukları matematik iklim kuşakları aynıdır. E) Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark aynıdır. 2. Aşağıda 21 Mart günü iki merkezde aynı anda, Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir. Batı Doğu Batı Doğu Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İki merkezin boylam dereceleri farklıdır. B). merkezde Güneş daha önce doğmuştur. C). merkezde Güneş,. merkeze göre daha önce batar. D) İki merkez arasında 6 saatlik yerel saat farkı vardır. E). merkez,. merkezin batısındadır V V Test Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde belirtilen ok yönlerinde hareket edilirse, hangilerinin başlangıç ve bitiş noktaları arasında yerel saat farkı oluşmaz? A) ve B) ve C) ve V D) ve V E) V ve V Kuzey enlemi 3 Doğu boylamı. 15 Güney enlemi 55 Batı boylamı. 11 Kuzey enlemi 21 Doğu boylamı V. 75 Kuzey enlemi 133 Batı boylamı V. 38 Güney enlemi 15 Doğu boylamı Yukarıda matematik konumları verilen merkezlerden hangi ikisi arasındaki kuş uçuşu uzaklık diğerlerine göre daha fazladır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) V ve V 5. Aşağıdakilerden hangisi farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin kanıtıdır? A) Öğle vaktinin aynı anda yaşanması B) Doğal bitki örtüsünün benzer olması C) Ekvator a açısal uzaklıklarının aynı olması D) Nisan ayında aynı mevsimin yaşanması E) Gece uzunluklarının yıl boyunca aynı olması B 2. C 3. D 4. E 5. A

17 6. Batı Doğu V V 15 Kuzey 3 Güney Yukarıdaki, coğrafi koordinat sistemi üzerinde verilen noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) V teki yer çekimi e oranla fazladır. B) numaralı noktanın yerel saati V ten ileridir. C), ve V numaralı noktalar öğle vakitlerini aynı anda yaşarlar. D) ve V numaralı noktalar Tropikal kuşakta yer alırlar. E) ve numaralı noktalarda aynı uzunluktaki cisimlerin gölge boyları eşittir. 7. Aşağıdaki unsurlardan hangisinin dağılışının enleme göre değiştiği söylenemez? A) Denizlerin tuzluluğu B) Akarsuların uzunluğu C) Bitki türleri D) Sıcaklık değerleri E) Tarımın yükselti sınırı 8. Batı A Doğu Batı B Doğu Yukarıda; Ekvator üzerinde yer alan A ve B merkezlerinde aynı anda Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir. Bu iki merkezle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B merkezinde Güneş, A merkezinden sonra doğmuştur. B) A merkezi Başlangıç meridyeninin batısındadır. C) A merkezi, B merkezinin doğusundadır. D) B merkezinde öğleden önce, A merkezinde öğleden sonra yaşanmaktadır. E) İki merkezde aynı uzunluktaki cisimlerin oluşan gölge boyu uzunlukları aynıdır. 9. İki nokta arasındaki meridyen farkı arttıkça yerel saat farkı da artar. Aşağıdaki şekillerde, üç farklı bölgenin coğrafi koordinatları gösterilmiştir Bu bölgelerin doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) -- B) - - C) - - D) - - E) Dünya nın şeklinden dolayı meridyenler arasındaki kuş uçuşu mesafe kutuplara gidildikçe azalır. Buna göre, aşağıdaki enlemlerden hangisi üzerinde iki meridyen arasındaki kuş uçuşu uzaklık en fazladır? A) 19 Kuzey B) 68 Güney C) 27 Kuzey D) 81 Güney E) Kuzey 11. Ardışık iki paralel dairesi arasındaki mesafe Ekvator dan uzaklaştıkça değişmezken, ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe Ekvator dan uzaklaştıkça azalır c 3 b 15 a 15 Buna göre, yukarıdaki coğrafi koordinatları verilen üç bölgenin iz düşüm alan sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) a = b = c B) a > b > c C) a = b > c D) b > a > c E) c > b > a Üzerinde bulundukları paralellerin çevre uzunlukları, Çizgisel hızları, Gölge uzunlukları (Öğle vakitlerinde), Gece gündüz süreleri, Gece gündüz süreleri arasındaki fark. Aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerin, a b 9 c d e 2 9 ortak olan özellikleri: Ekvator a ve kutup noktalarına açısal uzaklıkları, Ekvator a ve kutup noktalarına kuş uçuşu uzaklıkları, Yıl boyunca güneş ışınlarını alma açıları (öğle vakitlerinde), Gölge yönleri (öğle vakitlerinde), Gölge uzunlukları (öğle vakitlerinde), Yaşadıkları mevsimler, Mevsim süreleri, Gece gündüz süreleri, Gece gündüz süreleri arasındaki fark, Çizgisel hızları, Açısal hızları, Tan ve gurup süreleri, Yer çekimi kuvvetleri, BÖLÜM 3 COĞRAFYA 6. C 7. B 8. B 9. A 10. A 11. B 55

18 BÖLÜM 3 COĞRAFYA Matematik ve sıcaklık iklim kuşakları, Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir. (Özel konumları farklı olabileceğinden). İki meridyen arasındaki mesafe, Rüzgârların sapma yönü, Okyanus akıntılarının sapma yö- Coğrafi Konum 1. Dünya üzerinde iki nokta arasındaki doğubatı yönünde mesafe arttıkça yerel saat farkı artar. Buna göre, aşağıda verilen hangi iki kent arasında yerel saat farkı daha fazladır? A) Ankara - Sivas B) İzmit - Erzurum C) İzmir-Van D) Sinop - Hatay Test 9 4. Yıl boyunca öğle vakitlerini aynı anda yaşayan beş farklı merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin benzer olduğu söylenebilir? A) Enlem derecelerinin B) Deniz seviyesinden yüksekliklerinin C) Boylam derecelerinin D) Sıcaklık ortalamalarının E) Güneş ışınlarını alma açılarının nü, farklı olan özellikler: Meridyenleri E) İstanbul - Adapazarı 5. Aşağıdaki grafikte beş merkezde ekinokslarda Güneş in doğuş saatleri saatleri verilmiştir. Yerel saatleri Ekinokslarda Güneş in doğuş ve 2. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri verilmiştir. batış saatleri Ülke Enlem Boylam Üzerinde bulundukları meridyen 62 K - 69 K 35 B - 4D yayları 33 G - 41 G 163 D D. merkez. merkez. merkez 11 K - 8 G 1D - 15 D UYAR! Paralel ve meridyen farkları aynı olan bölgelerden Ekvator a yakın olanının iz düşüm alanı daha büyüktür. Bu durumun nedeni, meridyenler arasındaki mesafenin ku- V 48 K - 42 K 25 D - 15 B V 2G - 3G 35 B - 18 B Buna göre, bu beş ülkeden hangisinde çizgisel hız en fazla, yerel saat farkı en azdır? A) B) C) D) V E) V V. merkez V. merkez Buna göre, hangi iki merkez öğle vakitlerini aynı anda yaşar? A) ve B) ve V tuplara doğru azalmasıdır. Bir noktada, Güneş in gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saate yerel saat denir. Dünya ekseni etrafındaki hareketi batıdan doğuya doğru yaptığından, farklı iki noktadan, daha doğuda olan nokta batı- sında yer alan noktaya göre Güneş i 3. Aşağıdaki grafikte, aynı paralel dairesi üzerinde yer alan ve özel konumları aynı olan beş bölgenin doğu-batı yönündeki yüz ölçümleri verilmiştir km 2 C) ve V D) ve V E) V ve V 6. Aşağıda matematik konumları verilen beş bölgeden hangisinde yerel saat farkı daha fazladır? A) 2 Doğu 4 C) 5 Doğu 10 Doğu 44 B) 3 Batı 1 Batı 6 7 D) 15 Batı 12 Batı 3 daha önce göreceğinden yerel saati daha ileri olur. PRATİK 0 V V Bölgeler Yerel Saat Hesaplama Yolu 1. adım: İki nokta arasındaki meridyen (boylam) farkı bulunur. Buna göre, hangi bölge daha fazla saat dilimine sahiptir? A) B) C) D) V E) V E) 55 Batı Batı C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C

19 7. Aşağıdaki grafikte beş farklı ülkenin sınırları içinden geçen meridyen sayıları verilmiştir. Meridyen sayısı V V Ülke Buna göre, hangi ülkenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı en fazladır? A) B) C) D) V E) V 8. Aynı boylam üzerindeki noktaların Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları farklıdır. Aşağıdaki tabloda farklı beş merkezin enlem ve boylam dereceleri verilmiştir. Merkez Enlem Boylam 23 27' Kuzey 46 Doğu 23 27' Güney 146 Batı 66 33' Kuzey 46 Doğu V 23 27' Güney 46 Doğu V 23 27' Kuzey 64 Doğu Buna göre, hangi iki merkezin Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının aynı olduğu söylenebilir? A) ve B) ve V C) ve D) ve V E) V ve V 9. Aşağıdaki tabloda 33 Kuzey enlemi üzerinde yer alan beş merkezin yerel saatleri verilmiştir. Merkez Yerel saat V V Bu beş merkezde tarih değişikliği yerel saa te göre yapılmaktadır. Buna göre, hangi merkez tarih değişikliğini en son yaşar? A) B) C) D) E) V 10. Aşağıdaki grafiklerde, aynı boylam üzerinde yer alan beş farklı merkezde Kuzey Yarım Küre nin yaz gündönümü tarihinde Güneş in doğuş ve batış saatleri ile gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre, hangi merkezin Güneş in doğuş ve batış saatleri doğru verilmiştir? : Gündüz : Gece A) Saat C) Saat Merkez. Merkez E) Saat : Güneş in doğuş saati : Güneş in batış saati B) Saat D) Saat V. Merkez Merkez V. Merkez 11. Aşağıdaki paralel dairelerinin hangisi üzerinde 5000 km batıya gidilirse yerel saat daha ileri olur? A) Ekvator B) 2 Kuzey C) Kuzey D) 6 Güney E) 7 Güney 12. Aşağıda verilen illerden hangi ikisi arasında oluşan yerel saat farkı en azdır? A) sparta - ğdır B) İzmir - Van C) İstanbul - Bolu D) Uşak - Şırnak E) Ankara - Kırklareli Bunun için; a) İki meridyen de doğu meridyeni olarak verilmişse, derecesi küçük olan meridyen derecesi büyük olan meridyenden çıkarılır. b) İki meridyen de batı meridyeni olarak verilmişse, derecesi küçük olan meridyen derecesi büyük olan meridyenden çıkarılır. c) Verilen meridyenlerden biri doğu meridyeni diğeri batı meridyeni ise, her iki meridyen toplanır. 2. adım: Elde edilen meridyen farkı zaman farkına dönüştürülür. Bunun için; a) Meridyen farkı 4 dakika ile çarpılır. (Çünkü meridyenler arası 4 dakika) NOT: Elde edilen zaman farkı 60 dakikayı geçiyorsa, zaman farkı saate çevrilir. 3. adım: Elde edilen zaman farkı, verilen yerel saate eklenir veya çıkarılır. Bunun için; a) Saati sorulan yer saati belli olan merkezin daha doğusunda ise zaman farkı eklenir. b) Saati sorulan yer saati belli olan merkezin daha batısında ise zaman farkı çıkarılır. UYAR! Bir noktada Güneş; ufuk düzlemi üzerinde en üst noktaya ulaştığında, güneş ışınları gün içinde en fazla açıyla yere düştüğünde, yatay düzleme dik olarak duran bir cismin gölge boyunun en kısa uzunluğa ulaştığında, o noktanın yerel saati olarak kabul edilir ve bu zaman dilimine öğle vakti denir. Ülke gene linde zaman birliğini sağlamak amacıyla her meridye nin yerel saati kullanılmaz. Ülkenin batı doğu doğrul tusu genişliği göz önüne alınarak bir meridyenin yerel saati, ülke genelinde ortak saat olarak kul lanılır. Buna ulusal (ortak) saat denir. BÖLÜM 3 COĞRAFYA 7. B 8. B 9. E 10. D 11. A 12. C 57

20 BÖLÜM 3 COĞRAFYA UYAR! Doğu batı doğrultusunda genişliği fazla olan ülkelerde birden fazla ulusal saat kullanılır. Örneğin: Rusya Federasyonu, ABD, Kanada, Avustralya ve Çin Halk Cumhuriyeti nde durum böyledir. Başlangıç meridyeninin anti meridyeni 18 meridyenidir ve Tarih Değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. PRATİK Her saat diliminin tam ortasından geçen ve 15 ye tam bölünen boylam, o saat dilimini kullanan ülkelerde, ortak saatleri ayarlayan, ayar meridyeni olarak seçilmiştir. Örneğin, Türkiye nin yaz saati uygulamasında Doğu meridyeni (3. saat diliminin ayar meridyeni) ile kışın 3 Doğu meridyenini (2. saat diliminin ayar meridyeni) kullanmasının nedeni budur. Coğrafi Konum 1. 3 Doğu boylamında yerel saat iken 3 Batı boylamında yerel saat kaçtır? A) B) C) D) E) Doğu boylamında yer alan X kentinde yerel saat iken, Y kentinde yerel saat dır. Buna göre, Y kenti aşağıda verilen boylamlardan hangisi üzerinde yer almaktadır? A) 13 Doğu B) 13 Batı C) 14 Doğu D) 41 Doğu E) 41 Batı 3. Yerel saati 4 Doğu boylamındaki Moskova ya göre 260 dakika geri olan yer hangi boylam üzerindedir? A) 65 Batı B) 25 Batı C) 25 Doğu D) 65 Doğu E) 105 Doğu Mart tarihinde, 44 Doğu boylamı üzerindeki Kars ta Güneş saat te doğarsa, aynı gün 33 doğu boylamı üzerindeki İstanbul da saat kaçta batar? A) B) C) D) Test Batı boylamında yerel saat ve tarih 26 Temmuz iken 77 Doğu meridyeninde tarih ve saat aşağıdakilerden hangisidir? A) 26 Temmuz B) 27 Temmuz C) 28 Temmuz D) 28 Temmuz E) 27 Temmuz Doğu meridyeninde Güneş saat de doğuyorsa aynı gün Güneş in de doğduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 Doğu B) 2 Batı C) 22 Doğu D) 6 Batı E) 6 Doğu 8. Yaz saati uygulamasına geçildiğinde Türkiye nin her yerinde Doğu meridyeninin yerel saati kullanılmaktadır. Güneş, 21 Mart ta 44 Doğu boylamındaki bir merkezde saat 4.20 de doğduğuna göre, 29 Doğu meridyenindeki İstanbul da, aynı gün saat kaçta batar? A) B) C) D) E) Eylül tarihinde Başlangıç meridyeninde Güneş tam tepede iken, 4 Kuzey paraleli üzerinde yer alan beş farklı merkezde Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir. B D B D 18 meridyeni Doğu ve Batı meridyenlerinin ça kıştığı meridyendir. Bu meridyen tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Bu meridyenin doğusu ile batısı arasında bir günlük zaman fark vardır. Bu çizginin batısından doğusuna geçildiği zaman tarihi bir gün geri almak ge rekir. E) Doğu meridyeni üzerinde saat 04.20, tarih 12 Eylül iken, 6 Batı meridyeni üzerinde tarih ve saat ne olur? A) 11 Eylül B) 11 Eylül C) 12 Eylül D) 13 Eylül E) 13 Eylül B D B V D B V Bu merkezlerden hangisinin Türkiye ye daha uzaktır olduğu söylenebilir? A) B) C) D) V E) V D A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. B 7. A 8. D 9. E

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ.

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ. YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ www.sosyal-bilgiler.com YEREL SAAT Yerel saat şöyle belirlenir; Bir merkezde güneş yükselebileceği en yüksek noktaya ulaştığı an oranın yerel saati 12.00dir. Başka bir

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur.

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. Dünya'nın Şekli : Dünya Kutup noktaları'ndan basık.ekvator'da şişkindir.dünyanın kendisine Özgü

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. ONUNCU GEZEGENİMİZ "SEDNA"

Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. ONUNCU GEZEGENİMİZ SEDNA Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. Bütün gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler. ONUNCU GEZEGENİMİZ "SEDNA" 16 Mart 2004 Adını Eskimo kültüründe

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ_devam. Serap Ak

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ_devam. Serap Ak EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ_devam http://star-www.st-and.ac.uk/~fv/webnotes/chapter5.htm http://star-www.st-and.ac.uk/~fv/webnotes/chapter4.htm Gök küresinde bulunan önemli yıldızların ekvatoral koordinatları

Detaylı

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Önder Cengiz-Mesut Atalay KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM C o ğ r a f i K o n u m Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

coğrafya kpss soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır

coğrafya kpss soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır kpss 2014 akıcı ayrıntılı güncel konu anlatımları örnekler yorumlar uyarılar pratik bilgiler ösym tarzında özgün sorular ve açıklamaları coğrafya yeni konularla yeni sorularla 2013 yeni sınav sistemine

Detaylı

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya 1 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ A. DÜNYA NIN ŞEKLİ Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. COĞRAFÎ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir.

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI 1 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir. Eş yükseklik

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Eski çağlara dönüp baktığımızda geçmişteki gç ş insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

2.BÖLÜM: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTA

2.BÖLÜM: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTA A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: DOĞA VE İNSAN... 7-14 Yerkürenin Şekli ve Sonuçları... 15-20 Coğrafi Konum... 21-32 2.BÖLÜM: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTA... 35-56 3.BÖLÜM:DİNAMİK GEZEGENİMİZ Yerkürenin

Detaylı

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER Türkiye'nin Coğrafi Konumu... Türkiye'nin Yer Şekilleri... Türkiye'nin İklimi... Türkiye'de Toprak,

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Ekosistem İKLİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER -25- Bu bölümde iklime etki eden faktörleri öğreneceksiniz.

Ekosistem İKLİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER -25- Bu bölümde iklime etki eden faktörleri öğreneceksiniz. EKOSİSTEM Bu bölümde iklime etki eden faktörleri öğreneceksiniz. İKLİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER Enlem Yeryüzünde sıcaklığın, güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru azalmasına

Detaylı

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ Aletsel kayıtların başladığı 1861 yılından bu yana dünyada en sıcak yıl 0.58ºC lik anomali

Detaylı

Gökyüzünde Hareket (II)

Gökyüzünde Hareket (II) Gökyüzünde Hareket (II) M. Atakan Gürkan, Sabancı Üniversitesi Galileo Öğretmen Eğitim Programı, Eylül 2013, İTÜ Bilim Merkezi Birinci Kısmın Özeti Dünya'nın hareketi 1) Kendi çevresinde değişmeyen bir

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

CO RAFYA SORU BANKASI

CO RAFYA SORU BANKASI YGS CO RAFYA SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER DENEME SINAVI TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Zafer Dershanesi Coğrafya

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

Ayhan YILMAZ Gazipaşa İlköğretim Okulu AYDIN-2009

Ayhan YILMAZ Gazipaşa İlköğretim Okulu AYDIN-2009 Ayhan YILMAZ Gazipaşa İlköğretim Okulu -2009 Neden bu proje? Konunun tanımı Projenin yürütüldüğü okul Projenin genel amaçları Projenin özel amaçları Çalışma ortamı Proje planı Öğretmen yansımaları Öğrenci

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han -

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han - COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. İnsanların içinde yaşadığı doğal çevre koşulları bes lenme, gi yinme ve barınma gibi bir çok özelliği etkiler. 5. Ha ri ta, plan ve

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı