Bu kitap 2005 yılında Ahmet Melih mahlas ismi ile yayınladığım 6 günde yaratılış ve insan kitabıdır Cafer İskenderoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitap 2005 yılında Ahmet Melih mahlas ismi ile yayınladığım 6 günde yaratılış ve insan kitabıdır Cafer İskenderoğlu"

Transkript

1 Bu kitap 2005 yılında Ahmet Melih mahlas ismi ile yayınladığım 6 günde yaratılış ve insan kitabıdır Cafer İskenderoğlu İndirmek için https://rapidshare.com/files/ /6_gunde_yaratil is_ve_insan.doc yıl önce tüm evreni aydınlatan, yaratılıştan kıyamete kadar insanların bilmesi gereken bütün sırları ve yine insanların olgunluk noktasında en üst dereceye çıkabilmesi için bütün bilgileri yaşayış biçimini insanlık değerlerini sonsuz bir nurla insanlığa rahmetiyle birlikte indiren ve ihsan eden yüce Yaratıcımıza sonsuz hamd ve şükürler olsun. Yine biz aciz kullarını, Peygamberlerin Peygamberine, (Bütün varlığımla sevdiğim saydığım sevgili Hz.Muhammed e (S.A.V) )bizi ümmet adayı olarak yarattığı için Allah u Teala ya sonsuz hamd ve şükrederim. Asrımızda İslam alemi en karanlık ve ilimden en uzak dönemini yaşamaktadır. Bunun en büyük nedeni peygamberimizin sünnetlerinden uzaklaşmamızdır. Kur an İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Hadid sûresi -9- Birlik, beraberlik ve kardeşlik ilkesini terk edip çeşitli fırkalara bölündük en büyük kusurumuzda İslamın bize emrettiği ilim tahsilinden yoksun bırakılmamızdır. İşte bu ve buna benzer durumlar İslam alemini tam bir maddi ve manevi kayıba sürüklemiştir. Buda İslam aleminin hüsran içinde olduğunun en büyük işaretidir. And olsun asra ki insanlar hüsrandadır. Asr sûresi -1-2-

2 -3- Hz. Peygamberimiz buyuruyor ki: Ümmetim beş tabaka üzere olacaktır.her tabakanın süresi kırk yıldır.ben ve Ashabım ilim ve iman ehlidir.ikinci tabaka Kırk-Seksen arasındaki tabakadır ki onlar birr-û takva ehlidir. İşte uzaklaştığımız değer; ilim ve iman İslam dünyasını bu gün fırka fırka ayıran hatta birbirine düşman eden, sevgi ve kardeşliği unutturan unuttuğumuz en büyük referansımız. Demek ki din ilimsiz ilim imansız olmuyor. İslam alemi ilimden uzaklaştıkça imanları zayıfladı çeşitlendi ve düşünme melekeleri azaldı. Az düşünen beyinler, ferdileşir, bencilleşir sonu köleliktir. Evet bu gün İslam alimlerinin birçoğu köleleşmiştir. Yani her ihtiyacı bakımından gelişmiş devletlere muhtaçtır. Bunu çok iyi bilen devletler ise İslam ülkelerini sömürmekte hatta tek tek işgal etmektedir. İslam alemi ise birbirinin boynunu vurmaktadır. Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki: Talha Bin Amr El Basri anlatıyor: Medine ye Allah ın Resulü (s.a.v) e geldim namaz kılarken ona bir adam gelip şöyle dedi: Ey Allah ın Resulü karınlarımızı hurma yaktı üzerimizdeki yamalı elbiseler iyice parçalandı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) Allah a hamd-ü sena ettikten sonra şöyle buyurdu:-beni ve arkadaşımı gördünüz Berirden* başka yiyeceğimiz yok sonra Ensar kardeşlerimizin yanına geldik bize yemeklerinden yedirdiler yemekleri hurmadan ibaretti. Kendinden başka ilah olmayan Allah a *Berir:Turfanda hurma

3 -4- kasem ederim ki size ekmek ve hurmayı bir arada bulsam yedirirdim sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki yahut sizden bazıları öyle bir zamana erişecek ki kâbe örtüleri gibi elbiseler giyecekler, sabah akşam onlara kazanlarla yemek sunulacak. Dediler ki: -Ey Allah ın Resulü biz o zaman mı daha hayırlıyız, yoksa bu gün mü? Şöyle cevap verdi: Bilakis bu gün daha hayırlısınız çünkü bugün sizler kardeşsiniz, o zaman birbirlerinizin boynunu vuracaksınız. Peki yapılması gereken nedir? Önce ilime dönmeniz sonra imana, sonrada tüm insanlığı Kur an ışığıyla aydınlatmamız gerekir. Kur anı ve İslam ı, kalplerindeki perdeleri kalınlaşmış, dünya üzerindeki bazı menfaatleri için karalamaya çalışan bazı kesimler ellerinden geleni yapmaya çalışsa da zamanımıza ve ötesine, Allah tarafından korunan Ku ran ve içindeki şimdiki teknolojiden çok daha ileri olan bilim dalları damgasını vuracaktır. Kur an ı biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr sûresi -9- Kur an, öyle iç içe manalar hazinesidir ki şu örnekle zihinlerimizde canlandırmaya çalışalım.

4 -5- Dört duvarı, tavanı ve tabanı aynalarla kaplanmış bir oda düşünün ve o odanın içinde siz varsınız. Aynalardan birbirine akseden görüntüleriniz altı ayrı yönde sayısız olarak karşınıza çıkacaktır. Görüntüleriniz derinlemesine her yönden sonsuzluğa doğru akıp gitmektedir. İşte Kur anda muhkem ayetlerin dışında kalan muteşabih ayetlerin manaları aynalarla döşenmiş odadaki görüntüleriniz gibi derinlemesine çok yönden manalar ifade ederler.kur an tüm yaratılışı evrenin ve içindekilerin şimdiye kadar keşfedilmiş ve bundan sonra keşfedilecek bütün ilimlerin ve bilim dallarının ana kitabıdır.aynı zamanda Kur an kendisinden önce indirilen kitapları ve sahifeleri de içerisinde topladığı için kitapların en üstünüdür ve rakipsizdir. De ki; and olsun, bu Kur an ın benzerini ortaya koymak üzere ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. ISRA sûresi -88- Asrımızda Kur an a inanan insanların büyük çoğunluğu Kur anı eline almamıştır kulaktan dolma bazı ayetleri duysa da manasını anlayamamıştır. İnşallah bu dönemde çok geniş bir insan kitlesi tarafından anlaşılacak ve Kur an daki ilimlerin bir çoğu Allah ın asra mucizesi ve insanlığa lütfu olarak bağışlanacaktır.

5 -6- Yaratılmış en üstün varlık insandır ki alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de ekmel bir insandır. Önce insan kendisini tanımalıdır, yaradılış sırlarını bilmelidir sonra kendi arlarında sevgi, barış ve ilimle yücelmiş olarak rabbine dönmelidir. Nefsini bilen rabbini bilir Hadisi Şerif Resulullah (s.a.v)efendimiz buyuruyor ki: --İnsan ve Kur an iki ikizdir. İnsanın nefsini bilmesi içindeki Kur anı keşfetmesidir.çünkü Kur an insanlara evrenin ilk yaratılışında Allah tarafından yaratılışa şahit tutularak öğretilmiştir bu konuyu ileride tafsilatıyla açıklayacağız. Resulullah (s.a.v) efendimizin bu Hadisi Şerifi ni, Kur an-ı Kerimdeki Bakara Suresinin 31, 32, 33. ayetleri teyit ediyor. Allah Âdem e bütün isimleri öğretti. Sonra onları Meleklere arz edip:eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin dedi. Bakara Suresi-31- Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur.şüphesiz Alim ve Hakim olan ancak sensin dediler. Bakara Suresi -32-

6 -7- (bunun üzerine:) Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri(oradaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarımızı da bilirim, dememiş miydim?dedi.) Bakara suresi -33- Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı gibi Allah(c.c) Adem (a.s) bütün isimleri öğretti. Bu isimlerden maksat yaratılıştan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan bütün bilim dallarının içeriğidir. Aynı zamanda Adem (a.s) şahsında gelmiş ve gelecek bütün insanlar bu ilimleri öğrenmişlerdir.ancak dünya hayatına geldiklerinde bu ilimler fiziksel bedenler içersindeki DNA moleküllerine yerleştirilmiştir. DNA moleküllerindeki ilimler Kur an la eştir.gelmiş ve gelecek insanların en alimi olan ilm-i ledün sahibi Hz. Resulullah (s.a.v) efendimiz bu sebeple İnsan ve Kur an iki ikizdir. Buyurmuştur.Bu hadisi şeriften de anlatıldığı gibi insan yaradılışta çok üstün ilimler ve yeteneklerle donatılmıştır. İnsanın yaratılış aşamalarını ve insandaki yüksek ilimleri, yetenekleri ayet ve hadisler ışığı altında tek tek açıklayacağız. Kur an-ı Kerimi 1400 yıl önce gelmiş ve (haşa) demode olmuş geçerliliğini yitirmiş bir kitap olarak görenlere yine Kur an diliyle ilmi açıklamalar yaparak hem insanı kendisine tanıtacağız hem de gelecek kuşaklara hangi bilim dallarıyla tanışacaklarını ve bu bilim dallarını ip uçlarını vereceğiz.

7 -8- İnsan yaratılırken,daha dünyaya indirilmeden önce kendine has vücut sahibi olarak yaratılışını seyrettiği gibi aynı zamanda Kuranı kerimi Allah (c.c) ın bizzat öğretmesi ile öğrenmiştir. Bu öğretinin en büyük özelliklerinden biride, İnsan kendisinin ve evrenin yaratılışına şahit olurken,aslı Levh-i mahfuzda bulunan bütün ilimleri yaşayarak öğrenmiştir. Bu gerçeğe Rahman suresinin ilk ayetlerinde de rastlıyoruz. Rahman Kuranı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Rahman suresi Yukarıdaki ayetlerin sıralanmasında anlaşıldığı gibi Rahman Kur an ı öğretti. Bu ayette insanı Allah(c.c) yaradılışa şahit tutarken fiziksel bedenlere henüz indirilmeden öğretilendir.insanlar Kur an ı tam manasıyla öğrendikten sonra fiziksel bedenler yaratılmıştır. İnsan Kur an ı açıklama ihtiyacını ancak fiziksel bedenlerde duymuşlardır. Çünkü esfel-i safiline insan akıl ve vücut olarak indirilmiştir. İnsan nesli dünyaya geldikten sonra Allah(c.c) insana öğrendiklerini ve şahit olduklarını hatırlatmak için Peygamberler ve Kitaplar göndermiştir. Bu Peygamberler ve kitapların isimleri Kur an-ı Kerim de mevcuttur. İnsana Kur an-ı Kerim i açıklamayı dünyada peygamberler ve onlardan sonra gelen peygamberlerin ilmen varisleri Alimler tarafından hatırlatmış ve hatırlatmaktadır.

8 -9- Günümüzde insan kendisine Allah(c.c) tarafından verilen hiçbir yeteneğinin farkında değildir ve hangi yüksek vasıflarla, hangi amaçlar için yaratıldığını unutmuştur. Fiziksel bedeniyle yeryüzünde fiziksel hayatını sürdürebilecek kadar gelişmiş aklıyla ancak nefsi menfaatlerinin esiri olmuşlardır. Bu durum insanlarda ve insan topluluğunun oluşturduğu devletler arasında çıkar çatışmalarını meydana çıkarmıştır. Dolayısıyla ezen ve ezilen toplumlar oluşmuştur. Ortaya çıkan manzara çok korkunçtur. Çıkar çatışmalarının beraberinde getirdiği savaşlar insanların çoğunu açlık, sefalet, kan, gözyaşı, içerisinde bırakmıştır ve bu durum gün geçtikçe daha da kötüye gitmektedir. Maalesef bu acı durumun faturası çoğunlukla İslam toplumlarına çıkarılmıştır. İslam aleminin bir bölümü savaşlar ve savaşların meydana getirdiği sıkıntılar altında ezilmektedir. Kendisini güçlü görüpte karşısındaki insanları ve insanları veya devletleri geçici dünya menfaatleri için kan gölüne çeviren, dünya hayatından başka yaşamının olduğunu unutan, Allah korkusundan uzak zavallı insan adaylarına, Yaratıcımızın insanı nasıl ve ne amaç ile yarattığını hatırlatmak lazımdır. Bu insanlar, başlangıcı olan sonsuz hayatımızın dünya üzerindeki kısacık kesitinin tamamen bir yok oluş olmadığını anlamaları gerekir.

9 -10- Dünya hayatına gelmeden önce ışık bedenlerimizle tüm insan nesli ırk ve renk farkı olmaksızın ışık bedenlerde (nur bedenlerde) çok yüksek bilgi ve yetenek sahibi olarak, dünya hayatına gelene kadar milyarlarca dünya yılı çok ileri derecede kardeşlik ve dostluk içinde geçirmiştir. İnsan nesli dünya hayatına indirilince esfel-i safiline (aşağıların aşağısı) akıl ve yetenek olarak düşürülmüştür. Bunun sebebi akıl ve yetenek olarak bu düşük seviyeden Yaratıcısını hatırlayıp bularak ilk yaratılış haline dönmesi için bir sınav sürecinden geçmesi içindir. İşte bu kısacık hayatlarda insan yine insanın rakibi olmuş dünya hayatında kardeşliği ve paylaşmayı unutmuştur. Önce insanları dinler ayırmış sonra dinler içerisindeki mezhepler bölmüştür. Bu durum insanları kabile-kabile, ulus-ulus, devlet-devlet olarak parçalamış aralarına sınırlar girmiş, dil ve kültür farkları oluşmuştur. Bu kitabı yazmamızdaki ana gayemiz insana kendisini ve kendisinde var olan yüksek değerleri bir parça olsun anlatmak ırk, dil, din, farkı gözetmeksizin yaratılış anındaki mükemmeliyetini, kardeşliğini, dostluğunu, olağanüstü yeteneklerini hatırlatmak ve bu yüksek olgunluk noktasına ırk, dil, din,mezhep ayrılıklarını bir kenara bırakarak Allah için sevgide ve tevhidde birleşerek çıkma yollarını hatırlatmaktır.

10 -11- Nasıl ki? Tek güneşle aydınlanıp hayat buluyorsak bu günümüzde tek ayakta kalmış ve Allah ı (c.c) tarafından korunur. Tek ilahi kitap tarafından aydınlanıp yüksek insanlık değerlerini insanlığın ulaşması için kötü zihniyetler tarafından Bilim çağı gibi gösterilip insanların en çok ezildiği horlandığı karanlıklara gömüldüğü zamanımızda Kur an ışığını yansıtmaktadır. Yaratılışın ana sebebi insandır ve yaratılmış her şey insan içindir. Bu nedenle önce ilimin başlangıcı olan nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi Şerif gereği yaratılışı ve insanı inceleyeceğiz. Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana onun vahiyi tamamlanmadan önce Kuran-ı Kerim (okumakla) acele etme ve (Rabbimim ilmimi artır)de TA-HA suresi Allah (c.c) ilmimizi artırsın,ilmi artanın imanı artar, iman aratan Allah ı daha çabuk bulur. Tekamül etmiş insan olur. Tekamül etmiş insandan hiç kimseye zarar gelmez. Aksine fayda gelir. Tekamül etmiş insan, insan-ı kamildir.allah ın (c.c) kullarından görmeyi istediği insan-ı kamil olmaktır.

11 -12- YARATILIŞA GİRİŞ

12 -13- Allah (c.c) Kuran-ı Kerimde buyuruyor ki: Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra arş a istiva eden (Ona hükmeden) Rahmandır. Bunu bir bilene sor. Furkan suresi -59- Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş a istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah dır.bilesiniz ki yaratmakta emretmekte O na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Araf suresi -54- O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm): Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz. desen, kafir olanlar derhal Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir. derler. Hud suresi -7- Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonrada işleri yerli yerince idare ederek Arş a istiva eden Allah dır.onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah tır. O halde O na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz! Yunus suresi -3- Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Kaf suresi -38-

13 -14- O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş ın üzerine istiva edendir.yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsan, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Hadid suresi -4- Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arş a istiva eden Allah tır.o ndan başka ne dost ne de şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Secde suresi -4- Şimdi yukarıdaki ayetlerde geçen altı günün ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Bu ayetlerin benzerleri Tevrat ve İncil de de ifade edildiği için Yahudi ve Hıristiyan alemi, Allah(c.c) ın Vahdaniyetini henüz kavrayamadıklarından, Tevhid anlayışından uzak olarak düşündüklerinden Tanrı Evreni altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi. şeklinde algılamışlardır.allah a yorgunluk isnat edilemez. Allah(c.c) sonsuz güç ve kudrete sahiptir. Yukarıdaki ayetlerde Yaratıcımız,Yahudi ve Hıristiyan gibi düşünenleri açık açık uyarıyor. Yukarıda metnini geçtiğimiz ayeti hatırlayalım: And olsun biz,gökleri,yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Kaf suresi -38- Allah bir şeyi yaratmayı dilediği zaman sadece ol demesi yeterlidir.

14 15 Altı gün,altı yaradılış aşamasıdır.her şeyi yoktan var eden Rabbimizin mevcudatı yaratmayı dilemesiyle evrendeki her varlık cisim sahibi olana kadar altı aşama geçirmiştir.bu yaradılış aşamaları İslam biliminde tasavvuf diliyle Allah ın(c.c) Zatından Zatına tecelli etmesiyle başlamıştır.ve tüm mevcudat Allah ın(c.c) Zatından Zatına tecellisinin ilk anlarında oluşan nur üstüne nur ile başlayıp, öz ateşi (dumansız alev) oluşturmuş, öz ateşten de balçık (süzülmüş çamur) aşaması oluşmuştur.böylece yaradılış aşamaları evreni oluşturan zerreler aleminin temeli sayılan atomları da balçık yapı oluşturmuştur. Atomlardan, moleküller,moleküllerden hücreler meydana gelmiştir. Yukarıda özet olarak anlattığımız yaratılış aşamaları günümüz de Astrofizik bilim dalının bilim adamlarının kabul ettiği yaradılış sıralamasıyla tıpatıp örtüşmektedir. Astrofiziğin kabul ettiği Big Bang (büyük patlama) teorisi de evrenin başlangıcının muhteşem büyük bir patlama sonucu çok şiddetli ışık ve milyarlarca derece ısıdan oluştuğu ispatlanmıştır. İleri aşamalarda evrenin soğumaya başlamasıyla birlikte sonsuzluğa küresel bir biçimde yayılan ışığın enerji taneciklerini, enerji taneciklerinin kuark taneciklerini, kuark taneciklerinin elektron, proton,nötron gibi atomları meydana getiren yapıyı, atomların molekülleri, moleküllerinde hücreleri oluşturduğu bilinmektedir işte İslamın ve bilimin ortaya koyduğu altı aşama.

15 -16- Yaratılışın ilk anlarındaki ısı ve ışık( nur üstüne nur) Tecelliyatın etkisiyle küresel olarak genişlemeye başlamış ve halen sonsuzluğa yayılmaktadır.evrenin genişlediğini günümüz bilimi yakın zaman içinde ispatlamasına rağmen, Allah (c.c) 1400 yıl önce evrenin genişlediğini Kuran-ı Kerim de bildirmiştir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz (onu) genişleticiyiz. Zariyat suresi -47- Işıktan maddeye altı aşamalı yaratılış sürecinin içerisinde aynı zamanda göklerin ve yerlerin birbirlerinden ayrılma aşaması da oluşmuştur. Maddeleşen yapılar beşinci aşamada tüm evrende gaz halinde yayılmasını sürdürürken altıncı aşamada gaz bulutları belirli çekim merkezleri etrafında toplanarak gezegenleri, yıldızları ve galaksileri oluşturmuşlardır. Bu oluşun yerlerin ve göklerin birbirinden ayrılmasıdır. O inkar edenler görmüyorlarmı ki (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık Enbiya suresi 30- Evrenin gaz hali ışıktan atoma kadara olan dört aşamadır. Yerlerin ve göklerin ayrılmasıyla ifade edilen gezegenlerin ve gezegenleri oluşturan cisimleşme ağırlık ve hacim kazanma süreci, yaradılışın altı aşamasının son iki aşamasıdır. Bugün sırlarının milyarda birini çözemediğimiz, zerreden küreye evrenin yaratılması sonsuz kudret ve irade sahibi Allah (c.c) için hiç zor değildir. Onun dilemesi yeterlidir. Bir şeyi yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Yasin suresi -87-

16 -17- YARATILIŞIN ALTI GÜNÜ (Altı Aşaması)

17 -18- Şekil -1- Altı günün (aşamanın) şemada görünümü

18 -19- Evrendeki tüm yapı, yaratılmış her şey buna insanda dahil olmak üzere mutlak suretle bu altı günü (altı aşamayı) yaşamıştır. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve onları meydana getiren cisim halini almış ağırlığı ve hacmi olan her yapının, başlangıcı ışık, oluşumunu tamamlamış hali hücredir. Görüp algıladığımız, algılayamadığımız, canlı cansız her yapının temel yapısı budur. Bu bölümde yaratılışın altı aşamasını (altı gününü) tek tek inceleyeceğiz. 1.gün(aşama) Tecelliyatın ilk aşamasında yaratılan insanın ve evrendeki her varlığın yapısı ışıktır. Allah (c.c) insanı, kendisine zatından zatına tecelli etmeden önce halife olarak yaratmayı planlamıştır. Hatırla ki, Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi Bakara suresi -30- Yaratılışın ilk anından itibaren tüm geçmiş ve gelecek insanları yaratılışa şahit tutmuştur. İnsanlık alemi bildiğimiz üç boyutun dışında ışık bedenlere sahip olarak kendisini ve kendisinden sonra yaratılan her şeyi Allah ın (c.c) dilemesiyle görüp yaşayıp şahit olmuştur. Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Ademoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (onlarda), evet (buna) şahit olduk dediler. A raf suresi -174-

19 -20- Yukarıdaki ayette anlatıldığı gibi Allah(c.c) gelmiş ve gelecek bütün insanları tek tek yaratılışa şahit tutmuştur. Bunun sırrını ileride insanın yaratılışının altı aşamasını anlatırken açıklayacağız. Yine bu konuyu Bakara suresinin 31. ayetinde de Allah (c.c) açıkça beyan ediyor. Allah Adem e bütün isimleri öğretti. Bu ayette geçen bütün isimler, yerde gökte ve arasında ne kadar varlık yaratılmışsa hepsinin bilgisidir. Bu öğreti insanlığa yaratılışa şahit tutulduğumuz ışık bedenlerdeki hayat sürecimizde yaşanmıştır.yaratılışın bu aşamasında insanın fiziksel bedenlerinin yaratılış anındaki milyarlarca derecelik ısıya dayanamayacağı herkesçe malumdur.bu nedenle Allah (c.c) yaratılış anına insan neslini ışık bedenlerde şahit tutmuştur. 1.günde insanın yaratılışının hemen ardından melekler yaratılmıştır. Bu nedenle meleklerin ışık bedenleri insanların ışık bedenlerinden bir derece daha düşüktür.bu konu Resulullah (s.a.v) efendimizin Miraç hadisesinde daha net anlaşılıyor. Resulullah (s.a.v) efendimizin miraç yolculuğunda kendisine refakat eden Cebrail (a.s) ile birlikte sidre-tül-münteha denen son noktadan ileri geçmek için Resulullah (s.a.v) efendimiz Cebrail (a.s) a buyur deyince, Cebrail (a.s) -Ya Resulullah buradan öteye geçersem yanarım. demiştir. Çünkü sidre-i-münteha dan ötesi nur üstüne nurdur. Resulullah (s.a.v) efendimizin ışık bedenide nur üstüne nurdur. Cebrail (a.s) ın ışık bedeni sadece nurdur. Dolayısıyla nuru, nur üstüne nur yakar.bu sebeple Cebrail (a.s) ileri gidememiştir.

20 -21-2.gün(aşama) Yaratılışın ikinci aşaması birinci aşamada oluşan çok yüksek ve yoğun, ışık ile ısının evren içerisinde genişlemesiyle ışık taneciklerinin belirli bir oranda soğumaya başlamasına sebep olmuştur. Bu süreçte ışık tanecikleri bir araya toplanıp enerji taneciklerini oluşturmuştur. Bu enerji tanecikleri Kur anı kerimde öz ateş ve dumansız alev olarak ifade edilmiştir. İkinci günde enerji yaratıklar olan cinler ve şeytanlar yaratılmıştır. Astrofizik bilim dalı ileri sürdüğü Big Bang (büyük patlama) teorisinde de enerjinin ışık taneciklerinden oluştuğuna yakın açıklamalarda bulunmuştur. Enerji aşamasında yaratılan varlıklar Cinler ve şeytanlardır. Bu sebeple Cinler ve şeytanların bedenleri enerjidir. Şeytan yaratılışın birinci gününe ve kendi yaratılışına şahit tutulmamıştır. Dolayısıyla insanın birinci günde ki (aşamadaki) yüksek yaratılışını ve ilmi durumunu bilmediği için üçüncü günde yaratılan, Adem (a.s)ın şahsındaki fiziksel bedenli insanı yaratılış olarak düşük derecede gördüğü için, Allah (c.c) emrettiği halde Allah ın (c.c) emrine karşı gelerek insana secde etmemiştir ve Allah a (c.c) asi olmuştur.şeytan bu cahilliğinin acısını kıskançlıkla destekleyerek insan soyuna kıyamete kadar düşman olmuştur. Bu sebeple şeytan dünyada ki insanlara ilk yaratılışta ki yüksek mertebelerini hatırlamamaları için insanların fiziksel bedenlerde ki hallerine razı olmalarını, Allah tan ve Allah ın gönderdiği Peygamberlerden uzak olmalarını her fırsatta insanlara fısıldamaktadır.

21 -22- Şeytanın ve taraftarlarının evrenin ve kendilerinin yaratılışına şahit tutulmadıklarını Allah (c.c) Kuran-ı Kerimde şöyle bildiriyor: Ben onları (iblis ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Kehf suresi -51- Şeytanın insan ve soyuna düşmanlığının sebepleri yukarda açıklandığı gibi insanın ilk yaratılışta ki çok yüksek derecelere sahip olması, alim olması ve Allah a halife adayı olmasıdır.bunu önlemek için şeytan ve soyu kıyamete kadar fiziksel bedenlerdeki insanların kamil noktaya çıkmaması, ve ilk yaratılış hallerini hatırlamamaları için her türlü yolu denemektedirler. İkinci günde (aşamada) yaratılan varlıkların enerji bedenlere sahip oldukları Kuran-ı Kerimde şöyle ifade ediliyor. Cinleri öz ateşten yarattı. Rahman suresi -15- Cin ve şeytanlar aynı yaratılış grubundandır. Bu varlıklar yaratılışlarının gereği enerji bedenlere sahip olduklarından, (insanın fiziksel bedenlerine göre) hareket kabiliyetleri daha fazladır. Ve insanlara göre farklı boyutlarda yaşarlar. Enerji yapıları, bizim bilip kullandığımız elektrik enerjisinden daha ileri olduğundan biz onları fiziksel bedenlerimizdeki gözlerimizle algılayamayız.

22 -23-3.gün(aşama) Allah ın zatından zatına tecellisi uzay boşluğu içerinde genişlerken ışık tanecikleri birleşerek, enerji taneciklerini oluşturmuştur. Enerji tanecikleri birleşerek insanın fiziksel bedeninin en küçük yapısı olan Kuran-ı Kerimde ifade edilen süzülmüş çamuru yani balçığı oluşturmuşlardır. Balçığın astrofizikteki karşılığı Kuark tır. Kuarklar (balçık) elektron, proton, ve nötron gibi yapıları meydana getiren yapı taşlarıdır. Üçüncü aşamada Adem (a.s) ın fiziksel bedeni yaratılmıştır. Aynı zamanda evrendeki gezegenlerin ve diğer ağırlığı ve hacmi olan temelleri Allah (c.c) tarafından oluşturulmuştur.üçüncü gün aynı zamanda evrendeki bütün varlıkların oluşumunun başlangıcıdır.bu sebeple insan, yaratılış özellikleriyle evrene model olmuştur, yani insan evrenin modelidir. Balçığı kuran-ı kerimde Allah (c.c) şöyle ifade ediyor: Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Rahman suresi -14- Burada anlatılan balçığı meni ile bir tutamayız. Çünkü Adem ana ve babadan olmamıştır.direk Allah (c.c) tarafından yaratılmıştır. Üçüncü aşamada fiziksel bedenin yaratılmasının sebebi ışığın ve enerji safhalarının yoğunlaşması nedeniyledir. Çünkü o çok şiddetli ışığın, ısının ve enerjinin ağırlığı ve hacmi yok denecek kadar sıfıra yakındır.

23 -24- Allah ın (c.c) iradesi insanı ileride ağırlığı ve hacmi olan bir bedenle gezegenlere yerleştirip fiziksel bedenli insanı hangi gezegene indirdiyse o gezegene yer çekimiyle hapsedip imtihana tabi tutarak ilk yaratılıştaki Allah ın insanlara olan hitabını hatırlatmasını planlamıştır. Yani Allah (c.c) ilk yaratılıştaki ışık bedenlerdeki halimize gezegen hayatında ulaşmamızı dilemiştir. Bu konuyu ileride daha detaylı açıklayacağız. Üçüncü aşamada insanın fiziksel bedeninin yaratılması Allah ın ol emriyle atom elemanlarını meydana getiren parçacıklarla (balçık) başlayıp atomlara, atomlardan moleküllere moleküllerden hücre tuğlalarına dönüşerek tamamlanmıştır. Fiziksel beden aynı zamanda birinci esfel-i safiline indiriliştir. Yüce Allah ın (c.c) halife adaylarından (insanoğullarından) Allah a halifeliğe terfi etmenin ilk sınav sorusu fiziksel bedenlerimizde başlar.insanın dünyadaki asıl görevi Allah a kusursuz bir Tevhidle iman edip onun gösterdiği yolda fiziksel bedenleri enerji ve ışığa dönüştürerek ilk yaradılıştaki ilmini hatırlamak ve Allah ın kulundan görmek istediğini yerine getirmektir. Bu konu başlı başına bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının esasları Kuran-ı Kerimde gizli ve açık olarak çeşitli ayetlerde beyan edilmiştir. Muhakkak ki biz, bu Kur anda insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenemediler. İsra suresi -89-

24 gün(aşama) Birinci, ikinci, üçüncü günler Batındır. Çünkü maddenin alt yapılarını oluştururlar. Zerreler alemini meydana getiren iç içe oluşmuş yapı taşlarıdır. Elektrondan da küçük oldukları için elle tutulup gözle görüp elle tutulamazlar. Elektron mikroskoplarıyla ancak elektron boyutundaki yapılar görülebildiğinden atom ve üst yapılar (molekül ve hücre) zahirdir. Bu sebeple dördüncü, beşinci ve altıncı günler zahirdir. İnsanın fiziksel bedeninin gözleri mikroskop gibi bazı aletler yardımıyla bu son üç aşamanın yapılarını algılayabilir. Dördüncü aşama zahir (görülebilen) alemin başlangıcıdır. Bu zahir aşamaların her biri, birer bilim dalı oluşturmuştur. Batın (görülemeyen) olarak saydığımız ilk üç gün astrofiziğin çeşitli yöntemleriyle açıklanmıştır. Dördüncü günde (aşamada) uzay boşluğunu atomlar doldurmuştur. Bugünde evrenin görüntüsü gaz bulutları halindedir. Bununla beraber artık evrende belirli bir şekillenme başlamıştır. Nötronlar ve protonlar birleşerek merkezi çekim gücü oluşturmuşlardır. Bu çekim gücü sayesinde yörüngelerine elektronları çekip yerleştirerek atomları meydana getirmiştir. Her atom modeli oluşturacağı molekül ve hücre yapısına göre Allah tan almış olduğu ilahi emirle elektron, proton ve nötron sayısına ulaşır. Bu ilahi emirleri nasıl aldıkları ileri ki sayfalarda anlatılacaktır. Dördüncü günde atomların her biri ilahi ilhamla bilinçlenmeye başlar.

25 -26-5.gün(aşama) Beşinci aşmada atomlar Allah tan aldıkları bilinç ve emirle molekülleri oluştururlar. Bu aşamada evrendeki düzen artık şekil almaya başlar. Genişleyen evrende vücut kazanmış yapılar bilinçli olarak birleşirler. Beşinci aşamada Allah (c.c) moleküllerin her birine bir anda oluşturacağı yapıları vahiy eder. Evreni oluşturan yapı molekül aşamasında bilinçle birlikte bilgiyi de depolayarak yaratılış süreci içerisinde, canlı varlıkları ve cansız varlıkları oluşturacak bilgiye sahip olurlar canlı varlıkları DNA molekülleri gibi organik moleküller oluştururlar. Günümüzdeki bilim DNA moleküllerinin oluşturacağı yapıların bilgisiyle donatıldığını keşfetmiştir.ve bu ilahi dizayn karşısında hayranlık ve hayretlerini açıkça beyan etmişlerdir. Evren ve içindeki canlı cansız her türlü varlık tesadüfi oluşmamıştır. Onları yaratıp bilinçlendiren ve onlara görevlerini vahyeden, dengeye koyan yüce Allah tır. Yerlerin ve göklerin bilinçlenmesi aynı zamanda Allah ın (c.c) arş a sayısız esmalarıyla istiva etmesidir. Bu olay yaratılmış her şeyi en küçük noktasının içlerinden, sonsuzluğun derinliklerinde var olan her varlığı ilmiyle ve Zatıyla kuşatmasıdır. Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O,her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır. Fussilet suresi -54-

26 -27-6.gün (aşama) Altıncı günde (aşamada)ışık yapı, enerji yapıyı, enerji yapı, balçık yapıyı, balçık yapı, atomları, atomlar, molekülleri, moleküller hücreleri oluşturmuş tur. Bu aşamada bilinçli moleküller ilahi emirle hangi varlığı oluşturacaklarsa o varlığın temel yapısı olan hücreleri oluşturmak için bir araya gelirler. Hücreler canlı ve cansız varlık sahibi olan her yapıyı oluşturan altıncı ve en üst yapı taşlarıdır. Evrendeki her varlık hücrelerin birleşmesinden sonra ferdiyet ve fiziksel vücut kazanırlar. Varlıklar bu aşamadan sonra genel isimlerini alırlar.(insan, bitki, hayvan, taş, toprak, su, maden, gezegen vs. gibi) Bu aşamadan sonra genel isim alan varlıklar ilk yaratılıştaki asıllarına doğru yolculuğa başlarlar. Evren ve içindekiler (canlı, cansız, elektron, gezegen) kendilerine çizilen ilahi kaderlerini yaşayıp görevlerini yerine getirmektedirler. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ankebut suresi -57- Ancak Azamet ve İkram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Rahman suresi -27- Altıncı aşamadan sonra yaratılmış olan canlı cansız her varlık hangi tür bedene sahip olursa olsun (ışık beden melekler, enerji beden cin ve şeytanlar ve fiziksel bedene sahip insan dahil her varlık asıllarına dönme yolculuğuna başlamışlardır.

27 -28- YARATILIŞIN BAŞLANGICI IŞIK OLMASINA RAĞMEN YARATILANLAR NEDEN FARKLI ŞEKİL, RENK, VE TAT İÇERİRLER

28 -29- Yaratılış alternatiftir. Yaratılıştaki alternatiflik çiftleri ve zıtları oluşturur. Artılar eksiler gibi örneğin elektron negatif, proton pozitiftir dünya hayatı negatif ahiret hayatı pozitiftir. Fiziksel beden negatif, ışık ve enerji beden pozitiftir. Allah tan uzaklaşmak negatif, Allah a dönmek pozitiftir. Bu alternatiflikler bir anlamda evrendeki sistemli yapının dengesidir ve hayat kaynağıdır. Çünkü statik olan bir evrende hayat ve hareket olmazdı. Yaratılışının gereği evren dinamiktir. Varlıkların yaratılışının kaynağı, Allah ın zatından zatına tecelliyatının ilk anlarında oluşan çok şiddetli ışık olmasına rağmen varlıklar altı aşama geçirdikten sonra neden renkleri, tatları ve şekilleriyle birbirlerine benzemiyorlar? Evrende bulunan, gördüğümüz, göremediğimiz, canlı ve cansız varlıklar, elementler, elementlerin bileşenleri ve buna benzer tüm varlıkların yaradılışında var olan, ışıktan başlayıp hücre oluşumuna kadar geçirdiği altı aşamada, yapısını oluşturan bütün tanecikleri, Allah ın bildiğimiz doksan dokuz esmasının dışında sayısız esmasını tesbih etmektedir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah ı tesbih etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir. Hadid suresi -1- Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah ı tesbih etmektedir. O, üstündür, Hikmet sahibidir. Haşr suresi -1-

29 30 Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, Aziz ve Hakim olan Allah ı tesbih eder. Cuma suresi -1- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah ı tesbih eder. Mülk O nundur, Hamd O nadır. O her şeye Kadirdir. Teğabun suresi -1- Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c), yarattığı ışıktan hücreye ve hücrelerin oluşturduğu vücutlara, elektron taneciğinden gezegenlere kadar, galaksilerin hatta evrenin kendisini tesbih ettiğini açıkça beyan buyurmuştur. O halde, yaradılışın ilk anından itibaren sonsuza yayılan tecelliyat, sayısız tesbihatıda beraberinde başlatmış ve halen sonsuzluk içerisinde her yapıda devam etmektedir. Yaradılış aşamaları, sayısız tesbihatında iç içe birleşmesiyle çeşitli renk ve şekillere bürünmüştür. Düşünün ki; Allah ın bildiğimiz doksan dokuz esması da dahil, bilemediğimiz sonsuz sayıdaki esmaları da, yaradılış anından itibaren şu yaşadığımız an a ve sonsuzluğa kadar, birbirinden aralık ve mesafe olmaksızın, tatlı ve itaatkar bir ahenk içerisinde yine kendi zatını tesbih etmektedir. Hangi varlık, Allah ın hangi isimlerini tesbih ediyorsa o isimlerin bilinci içerisindedir. O halde evrendeki en küçük varlıktan en büyük varlık olan galaksilere ve nebulalara kadar her varlık içindekilerle birlikte bilinçlidir.

30 31 Yerde, gökte ve arasında her ne kadar varlık yaratılmışsa en küçüğünden en büyüğüne kadar her yapının, gerek ferdi olarak gerekse varlığını meydana getiren her taneciğin Allah ı tesbih ettiğini, günümüzün Kozmoloji bilimi farkında olmadan bu yapıların frekansları, salınımları ve dalga boylarının var olduğunu tespit etmiştir. Örneğin bir hidrojen atomunun çekirdeğinin çapı ortalama olarak cm dir. Hidrojen çekirdeğini oluşturan tek bir protonunda alt parçacıklardan (kuark) oluşan yapısının olduğu bilimsel olarak kabul edilmiştir. Kuark gibi fiziksel yapıların temel parçacığının bu günkü teknikle kesin olarak ölçülebilir bir çapı yoktur. Çünkü enerji taneciklerinden fiziksel yapıya geçişin en küçük parçası kuarktır. Bu parçacıkların çapı yayınlamış oldukları dalga boylarıyla yaklaşık olarak ölçümlenmeye çalışılır. Bu dalga boyları o parçacığın algılanan frekansıdır, yani tesbihatıdır. Işıktan hücrelere kadar olan yapıyı oluşturan yapı taşları herhangi bir gezegeni veya yıldızı oluşturur. Ve o yıldız kendini oluşturan altı aşamalı yaradılışının iç içe birleşmiş tesbihatlarıyla birlikte kendi ferdi tesbihatınıda yapar. Bu konu kozmolojide şu şekilde açıklanıyor : Yıldızın kütle çekimi nedeniyle küçük bir büzülme bile yıldızın dış katmanlarının ısınmasına neden olur. Yıldızda dışarıya serbestçe kaçamayan ışınımın basıncı nedeniylede dış katmanlar büyük ölçüde genişler. Yıldız yeniden büzülmek zorunda kalır. Buda alternatif olarak yıldızda bir dizi salınıma yol açar. Bu salınım o yıldızın tesbihatıdır. Zaman zaman gezegenlerin zikirlerinin bu şekilde ortaya çıktıkları ölçülmüştür.

31 32 Yaradılışın başından itibaren olgunluğa erişene kadar geçirdiği aşamalarıyla birlikte (altı aşama) her hangi bir temel elementin oluşumu esnasında yaptığı tesbihatları örnek olarak işleyelim: Örneğin uranyum elementini ele alalım. Uranyumun yaradılışının birinci günü: Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c) ın buyurduğu gibi yer, gök ve arasında ne kadar varlık varsa tamamı zerreden küreye içerdiği altı aşamasının ayrı ayrı tesbihatının olduğunu öğrenmiştik. Uranyum elementi atom yapısına kadar dört aşama içerdiği için önce bu dört aşamayı inceleyeceğiz. Yaratılışın ilk anlarında uranyumu oluşturacak ışık taneciklerinin Yaratıcımızın emriyle Er Rahman ismini tesbih ettiğini varsayalım. Bu demektir ki, uranyum atomunu meydana getirecek olan sayısız ışık zerrecikleri, sayısız defa Er Rahman ismini tesbih ediyordur. Şekil -2- Rahmanı tesbih eden ışık tanecikleri

32 33 Uranyum elementinin ikinci günü(aşaması) Uranyumu oluşturan ikinci aşama enerji taneciklerinin yaratıldığı gündür. Bir enerji taneciği trilyonlarca ışık taneciğinin bir araya toplanarak oluşturduğu yapıdır. Bu demektir ki trilyonlarca Rahman ismi de bir araya gelecek, bir tek ışık taneciğini oluşturacaktır. Bu oluşum aynı zamanda uranyumun yaratılmasında esmalar zincirinin başlangıcıdır. Her enerji taneciğini birer enerji topuna benzetecek olursak, bir enerji taneciğinin iç yapısı trilyonlarca Rahman ismini tesbih etmektedir. Bununla beraber enerji taneciği de ferdi olarak Allah ın bir başka esmasını tesbih etmeye başlar. Şekil -3- enerji tanecikleri Yukarıdaki şekilde enerji taneciklerini görmekteyiz.

33 34 Enerji taneciği kendi iç tesbihatıyla beraber ferdi olarak El Alim ismini zikrettiğini varsayalım. Bir cam küre düşünün, bu cam kürenin içini Rahman ismini zikreden cam bilyelerle tıka basa doldurduğumuzu farz edin. Cam bilyeler kürenin içinde Rahman ismini tesbih ederken, cam kürede bu esnada ferdi olarak El alim ismini tesbih etmektedir. Yani buraya kadar iki esma tek bir yapıda gibi iç içe tesbih etmektedir. Uranyum elementinin üçüncü günü(aşaması): Uranyuma doğru yaradılış devam etmektedir. Bu aşamada trilyonlarca ışık taneciği, trilyonlarca Er Rahman ismini tesbih ederek bir tek enerji taneciğini oluşturmuştur. Trilyonlarca enerji taneciği de kendi içlerinde Er Rahman ismini tesbih ederek ve ferdi olarak ta trilyonlarca El Alim ismini tesbihe devam ederek bir araya toplanırlar bir tek balçık (kuark) taneciğini oluştururlar. Bununla beraber, balçık taneciği de vücuda gelince başka bir esma tesbih etmeye başlar. İlahi yaradılış sıralaması budur. Balçığın yaratılması esnasında trilyonlarca Er Rahman ismin tesbih eden ışık tanecikleri, trilyonlarca defa katlanarak yine trilyonlarca El Alim ismini tesbih eden enerji taneciği de bir tek balçık taneciğinin içine yerleştirilmiştir. Bu arada balçık taneciğinin de ferdi olarak El Hakim ismini tesbih etmeye başladığını farz edelim. Şekil -4- te uranyumu oluşturacak olan balçık taneciğinin iç içe tesbihatı görülmektedir.

34 -35- Şekil -4- Balçığın (kuark) tesbihatı

35 36 Yukarıdaki örnekte verdiğimiz cam kürenin içindeki trilyonlarca cam bilye Er Rahman ismini tesbih ediyordu. Trilyonlarca içi Er rahman ismini tesbih eden ferdi olarak kendisi El Alim ismini tesbih eden cam kürelerin daha büyük bir cam kürenin içine dolduralım. En içteki ışık yapı Er Rahman ismini, onun üstündeki enerji yapı El Alim ismini, onun üstündeki balçık yapıda El Hakim ismini tesbih etmektedir. Şöyle bir örnek verecek olursak, bu yapı küresel bir buz parçası gibidir. Buzu oluşturan yapıyı incelersek, suyun gaz hali Er Rahman ismini tesbit etmektedir. İkinci aşamada suyu oluşturan trilyonlarca gaz molekülü su haline geçtikten sonra El Alim ismini zikretmeye başlar. Suyu dondurursak buz halinin de, El Hakim ismini tesbih ettiğini varsayalım. Ortaya çıkan durum iç içe El Hakim, El Alim ve Er Rahman isimleri aynı buz parçasının yapısında tesbihatına devam ederler. Bu arada bu esmalar zinciri üçüncü aşamaya kadar uranyum oluşumunu ilham olarak almıştır. Üç ayrı isim bir sonraki aşamada nasıl ve kaç adet elektron, proton ve nötronları oluşturacaklarının bilincine varmışlardır. Yaratıcıya, oluşum halindeki uranyumun yapısı ışıktan enerjiye, enerjiden balçığa her yapı harfiyen itaat etmektedir. Artık elementin şekil almaya başladığı yapı ilk halini almaya başlamıştır. Bununla beraber bilinci de artmıştır. Bu aşamadan sonra uranyumun elektronunu, protonunu ve nötronlarını hangi esmaların tesbihatı oluşturacaksa ilahi dizaynla balçık yapı ilham aldığı sıralamayı takip eder.

36 37 Uranyumun dördüncü günü (aşaması) Uranyumun yaratılmasının dördüncü aşamasında uranyumu oluşturan ışık yapı ve tesbihatı Er Rahman ismi Trilyonlar x trilyonlar x trilyonlarca sayıya ulaşmıştır. Uranyumun enerji yapısı ve tesbihatı El Alim ismi trilyonlar x trilyonlarca olmuştur. Şimdide trilyonlarca El Hakim ismini tesbih eden balçık (kuark) tanecikleri sırasıyla protonu, nötronu, elektronu, yani uranyum atomunu meydana getirecek tekmil yapıyı oluşturacaktır. Bu aşama aynı zamanda evrenin yaratılışının da dördüncü aşamasıdır. Bu esnada evren gaz halini almıştır. Bu oluşum, Kuran-ı Kerim de duman halindeki gök tabiri ile ifade ediliyor. Artık gezegenlerin, gezegenleri meydana getiren tüm elementlerin, göğün ve arasındakilerin ayrılma, oluşma ve olgunlaşma vaktidir. Burada tecelliyat tecelli sahibine tam ve kusursuz itaat halindedir. Yaradılışın bu aşamasında yapıların bilinçleri olgunlaşmaya devam ederken tesbih ettikleri esmaların ve tesbihatlarının sayıları da rakamlara sığmamaktadır. Uranyumun bu aşamasında trilyonlarca balçık taneciği kendini oluşturan sayısız iç içe tesbihatlarıyla birlikte El Hakim ismini tesbih ederek bir adet protonu oluştururlar. Bu bir İlahi dizayndır. Proton vücut kazanınca kendi yapısına pozitif bir aktivite kazandıran Allah ın ilham etmesiyle aldığı esmayı tesbih etmeye hak kazanır. Oluşumunu tamamlayan protonun El Cami ismini tesbih etmeye başladığını varsayalım.

37 -38- Şekil -5- Protonun Tesbihatı

38 -39- Şekil -6- Nötronun Tesbihatı

39 -40- Şekil -7- Elektronun tesbihatı

40 -41- Aynı anda iç içe sayısız tesbihatlarıyla birlikte vücut kazanan proton taneciği El Cami esmasını tesbih etmeye başlar.(bak şekil -5-) Bu defa trilyonlarca balçık tanesi yine iç içe tesbihat zincirleriyle birlikte almış olduğu ilahi ilhamla bir adet nötron taneciğini oluştururlar. Nötron taneciği vücut kazanınca misal olarak El Veli ismini tesbih etmeye başlar. (bak şekil -6-) Yine aynı sıralamayla trilyonlarca balçık taneciği bu defa almış oldukları ilahi ilhamla bir araya gelerek elektron taneciğini oluştururlar.vücut kazanan elektron taneciği ferdi olarak kendisine verilen esmayı tesbihata başlar. (misal olarak El Kadir esmasını tesbih etsin.)(bak şekil -7-) Bununla birlikte yaratılışın gereği olan alternatiflik te tamamlanmış olur. Proton pozitif, nötron yüksüz, elektronda negatif yüke,yapmış oldukları tesbihatlarından almış oldukları ilahi kudrete göre sahip olurlar. Uranyum oluşumu sıralamasında ışıktan protona,ışıktan nötrona, ışıktan elektrona kadar yaradılış sıralamasında balçık yapıya kadar üç değişik esmayı tesbih ederler. Balçık yapıdan sonra vücut kazanan elektron, proton, nötron ferdi olarak iç yapılarında aynı esmaları tesbih ederken, tek başlarına üç ayrı esmayı tesbih etmeye başlamalarının sebebi; uranyum atomunu oluşturmak için elektron, proton ve nötron sayılarının kaçar adet olacağının ilhamını bu esmalardan almalarıdır. Bu esmalar sıralaması uranyuma 238 elektron, 238 proton ve 238 nötron kazandırır ve uranyum elementi evrendeki yerini alır.

41 42 Diğer elementlerin yaratılışında da aynı sıralama, her aşamasında ayrı ayrı esmaları tesbih ederek vardır. Bu sıralamalar beşinci ve altıncı günlerde atomların birleşerek molekülleri oluşturmasıyla birlikte, moleküllerinde hak kazandıkları esmaların tesiriyle vücuda gelecek her türlü yapının, hava, su, toprak, meyveler, sebzeler v.s. nin, renk, biçim, koku, tat gibi özellikleri bu moleküllerin yapılarında bilgi olarak bu aşamada kaydedilmiştir. Bu bilgiler son aşamada yani altıncı günde hücrelerin içlerine yerleşirler. Dördüncü aşamada atomun yaradılışı ışıktan kuarka(balçık) trilyonlarca altı değişik esmanın tesbihatıyla tamamlanmıştır. Beşinci aşama için bir başka atomun değişik tesbihatlar zinciriyle yaratılıp, hangi maddenin molekülünü oluşturmaya programlanmışsa o atomla birleşmesi gerekir. Yaratılan her atom, yaratılışın kuralı gereği yukarda anlatıldığı gibi iç içe ve birbiriyle aynı olmayan esmaların birleşmesi ile oluşurlar. İşte yaradılışın beşinci aşamasına geçerken, evreni gaz bulutu halinde dolduran atomlar Allah ın (c.c) emriyle, bilinçli olarak ve isteyerek bir araya gelip evrenin fiziksel yapısının temelini oluşturmuşlardır. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! Dedi.İkisi de isteyerek geldik dediler. Fussılet suresi -11- Bu emrin tesiriyle moleküller ve hücreler Allah a itaat ederek ve Allah ın irade buyurduğu belirli çekim merkezlerinde toplanarak, yerleri (gezegenleri) oluşturmuşlardır.

42 43 Altı günde yaratılış, Yaratıcının Ol emriyle bir anda olmuştur. Yaratılışın son iki günü yerlerin ve göklerin ayrışmasını sağlamış, gaz bulutları belirli çekim merkezlerinde toplanarak gezegenleri oluşturmuş ve uzay boşluğu ortaya çıkmıştır. De ki:gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. Fussilet suresi -9- Yukarıdaki ayette yer olarak geçen yapı evrendeki bütün gezegenler, yıldızlar ve galaksilerdir. Yerlerin ve göklerin yaratılışı ve dengeye konuluşundan sonra evren içerisinde tecelliyat genişlemeye devam ettiği ve gezegenler arasındaki mesafeler birbirinden uzaklaştığı için evrende bir sükunet oluşmuş gibidir. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Rahman suresi -7- Atomların ve moleküllerin oluşturduğu gaz (duman) halindeki evrende atomların birleşerek molekülleri, moleküllerin birleşerek hücreleri, hücrelerin birleşerek gezegenleri(yerleri) oluşturması Kuran-ı Kerim de göklerin ve yerlerin ayrılması olarak ifade ediliyor. O inkar edenler görmüyorlarmı ki, (başlangıçta) göklerle yerler bitişik iken, Biz onları ayırdık Enbiya suresi -30- Uranyum atomunun yaratılmasını yaratılışın aşamalarında atomlara kadar olan aşamayı anlatmak için örnek olarak anlatmıştık.atom aşamasından sonra yukarıda anlatıldığı gibi atomlar molekülleri, moleküller hücreleri meydana getirerek altı aşama tamamlanacaktır.

43 44 Evren içerisindeki trilyonlarla ölçülemeyen sayıda ve hiç biri diğerine benzemeyen ayrı ayrı esmaların tesbihatı evrenin kendisini oluşturmuştur. Evrenin oluşma bilgileri evrenin beşinci aşamasında yaratılan moleküllere birer küçük levh-i mahfuz özelliği kazandırmıştır. Moleküller evrenin sırrının bilgi bankalarıdır. Allah (c.c) sonsuz irade ve kudretiyle moleküllerin yapılarına hangi maddenin yaratılması esnasında, nasıl ve hangi yapılarla birleşeceklerini şifreler halinde yerleştirmiştir. Dolayısıyla evrende olan en küçük hareket bile yaratıcısının emrinin dışında olamaz. Şekil -8- DNA nın tesbihatı (molekülün)

44 45 Şekil sekizde görüldüğü gibi molekülü meydana getiren, ışık, enerji, balçık, elektron, nötron, proton sıralaması olmak şartıyla molekülün yaratılmasında en az iki atom birleştiği için 6 x 2 = 12 değişik esmanın bir saniye içerisinde katrilyonlarca defa tesbihatını, molekülün iç yapıları tesbih ederken, vücut kazanan molekül de fert olarak başka bir esmayı tesbih etmeye başlar.(mesela El Halim) Yaratılışın altıncı aşaması(günü) Altıncı aşamada, göklerin, yerin ve arasındakilerin yaratılması tamamlanmıştır. Bu aşamada moleküller Allah ın (c.c) emriyle bir araya gelerek hücreleri oluştururlar, hücre kendini meydana getiren iç içe değişik esmaların tesbihatlarını varlığında cem ederek ferdi tesbihatına başlar. Misal; hücre El Hay esmasını tesbih etsin. Artık evreni oluşturan bütün yapılar yaratıcısının isimlerini sayısız defa tesbih etmektedir. Ve bu durum kıyamete kadar böyle sürecektir. Ve evren de Allah ı ferdi olarak tesbih etmeye başlamıştır. Yine bu aşamada yerler, gökler ve arasındakiler kemal noktasına ulaşmıştır. Ve artık evren ve içindeki her varlık kendisine biçilen ömrünü tamamlayıp Allah a doğru yolculuklarına başlamışlardır. Evren ve içindeki her varlık yaratılışından kendi kıyametine ve ötesine kadar yaratıcısına muhtaçtır. Evrendeki varlıklar bir taraftan asıllarına dönerken diğer taraftan yeni oluşumlar ve Allah ın yaratma hali de sürmektedir. Çünkü yaratılış alternatiftir. Evrende yaratılan her şey doğum ve ölüm alternatifliğini yaşarlar.

45 46 Bu hali Allah (c.c) Kuran-ı Kerim de kullarına şöyle beyan ediyor : Göklerde ve yerde bulunan herkes O ndan ister. O, her an yaratma halindedir. Rahman suresi-29- Yukarıdaki ayette vurgulandığı gibi Allah (c.c) yaratmayı sürdürmektedir. Bu yaratma hali daha önceden oluşan ve evrenin genişlemesiyle ifade edilen yayılma halinin içinde bulunan ışık, enerji, balçık, atom gibi yapıların fiziksel görünüme geçmeleri şeklindedir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. Zariyat suresi -47- Evrende yaratılan her varlık yukarıda anlattığımız gibi ışıktan hücreye, hücreden küreye her yapı iç içe zikirler sıralamasından oluşmuştur. Hatta evren dahi ferdi tesbihatı ile meşguldür. Bu aynı zamanda yüce Yaratıcımızın bir saliseden az bir süre içerisinde sayılarla ölçülemeyecek kadar, evrenin sonsuzluğunda tekrarlandığının ispatıdır. Allah ın (c.c) bildiğimiz ve bilemediğimiz esmalarının ayrı ayrı bir araya gelmesi ve alternatif olarak tekrarlanması evreni kuşatan Allah ın ilmindendir. Bu ilim yarattıklarıyla beraber sonsuzluğa yayılmıştır. Ve ışık taneciğinden kürelere kadar evreni ve içindekilerini kuşatmıştır. Allah ın (c.c) ilmiyle evreni kuşatması aynı zamanda evreni bilinç sahibi yapmıştır. Çevremizde ve evrende algıladığımız ve algılayamadığımız her varlık bilinçli olarak Allah ın emrindedir.

46 -47- Arş ı yüklenen ve birde onun çevresinde bulunanlar, Rab lerini hamd ile tesbih ederler. O na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! SENİN RAHMET VE İLMİN HER ŞEYİ KUŞATMIŞTIR. O halde tevbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru.(derler) Mü min suresi -7- Yaradılış ve altı aşamasının her aşaması başlı başına birer bilim dalıdır. Evren iç içe tesbihatlarıyla ve kendisini kuşatan Allah ın ilmiyle tam bir denge ve uyum içersindedir. Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içerisinde yaratan O dur. Rahman ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Çevir de bak gözünü bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığı için eli boş ve bitkin olarak geri döner. Mülk suresi -3,4- Yukarda verdiğimiz örnekte, ışıktan hücreye yaratılışın altı aşamasında yapmış olduğu tesbihatları sıralayacak olursak aşağıdaki şekilde tesbihatlar zinciri ile karşılaşırız. Şekil dokuzda görüldüğü gibi atomun ışık yapısı birinci aşamada yaratılır ve ışık tanecikleri Er Rahman ismini, Işık taneciklerinin bir araya gelerek oluşturdukları enerji yapı El Alim ismini, enerji taneciklerinin bir araya gelerek oluşturdukları balçık yapı (kuark) El Hakim ismini, balçık taneciklerinin bir araya gelerek oluşturdukları atomun protonları El Cami ismini, nötronları El Veli ismini, elektronları El Kadir ismini tesbih etmektedir

47 48 Bu aşamadan sonra Elektron, proton ve nötronların bir araya gelerek oluşturdukları atomların en az iki tanesi bir araya gelerek molekülü oluştururlar. Molekül ferdi olarak El Halim ismini tesbih eder. Moleküller bir araya gelerek hücreleri oluştururlar, hücrelerde kendi iç tesbihatlarıyla birlikte misal olarak verdiğimiz örnekte El Hay ismini tesbih etmektedir. Şekil -9- Altı aşamanın tesbihatının misali anlatımı

48 -49- TESBİHATLAR VE FREKANSLAR

49 50 Geçtiğimiz sayfalarda bahsettiğimiz gibi yaratılış alternatiftir. Allah (c.c) birdir, eşi benzeri ve kendine dengi asla olamaz. Bu sebeple yarattığı her varlık alternatiflik içerir. Bu alternatiflikler artı eksi, gece gündüz, doğum ölüm, cennet cehennem v.s, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yaratılıştaki alternatiflik aynı zamanda Allah ın sonsuz kudretine muhtaçtır. Alternatiflik Allah ın evrenin nizamına koyduğu aynı zamanda çift yaratılış kuralıdır. Çift yaratılış evrenin ve evreni oluşturan yapıların alternatifliğidir. Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. Zariyat suresi -49- Şekil -10-

50 -51- Yaratılışın ilk aşaması çok şiddetli ışık idi, ışık tanecikleri ışık hüzmesini oluşturduğunda yapısı gereği ışık huzmesinin bir tek telini incelersek o ışık telinin alternatif bir yapıya sahip olduğunu görürüz. Bu ışığın alternatifliği aynı zamanda ışığın frekansıdır. İlk yaratılıştaki ışığın frekansını günümüzde kullanılan frekans ölçerlerle (osilaskop gibi) algılamak mümkün değildir. Çünkü ilk yaratılıştaki ışığın frekans aralıkları şiddetinden dolayı çok sıktır. Gerek ilk yaratılıştaki ışık olsun, gerekse günümüzde algıladığımız ilk yaratılıştaki ışığa göre çok zayıf olan ışığın yayınlamış olduğu frekansları, bu ışık yapıların tesbihatlarının titreşimleridir. Bu frekansları günümüz teknolojisiyle inceleyecek olursak şöyle bir örnek verebiliriz. Mikrofona Allah ismini söylersek ses dalgaları mikrofondan elektrik enerjisine dönüşerek,sesin dalga boylarına göre aynı aralıktaki frekansa dönüşür. Bilindiği gibi elektrik akımı elektron akışıdır. (elektrik akımının frekanslarını elektronların tesbihatları oluşturur,elektrik her ne kadar alternatif akım ve doğru akım olarak ikiye ayrılsada doğru akım frekanslarının sıklığı sebebiyle yayınlamış olduğu dalga boyları frekans ölçerlerde salınımsız,düz bir çizgi gibi görünür.) Mikrofona okuduğumuz Allah isminin kablolardan frekanslar halinde geçerek her hangi bir frekans ölçer cihazının ekranında Allah ismini frekans dalgaları halinde görürüz.( Bak şekil 11) ışıktan maddeye altı aşamada yaratılan ve sonrada hücrelerin bir araya gelmesiyle vücut sahibi olan her varlık, yaratılışının her aşamasında bu frekanslarla yaratılmıştır.

51 -52- Dikkat edilirse esmaların tesbihat sayısı yaratılan madde ışık halindeyken katrilyonların ötesinde adete sahipken ışık taneciklerinin birleşerek oluşturdukları enerji taneciklerinin tesbihat sayısı ışık taneciklerinin tesbihat sayısına göre daha azdır. Bu sıralamada evrenin oluşumuna gelene kadar aşama aşama tesbihat sayısı azalır. Çünkü çoklar birleşerek her aşamada tekleri oluştururlar. Evrene gelince evren tek olduğu için tesbihatıda tektir. Evren yaratılışının başlangıcında ferdi olarak tesbih etmeye başladığı tek ismi kendi kıyametine kadar bir defa tesbih eder. Evrenin ferdi tesbihatı bittiği zaman evren kendi varlığının içine çökerek yok olacaktır. Bu aşamada yaratılış tersine dönecek yaratılan her varlığın tesbihatı geriye doğru akarak ilk yaratılıştaki çok şiddetli ısı ve ışığın oluştuğu haline gelecek ve kıyamet kopmuş olacaktır.

52 -53- Hatta kıyametin kopma esnasında yaratılışın ilk halindeki çok şiddetli ışık ve ısıya gelmeden hemen önce evrenin ve gök yüzünün almış olduğu hali Kuran-ı Kerim şu şekilde ifade ediliyor: O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Mearic suresi -8- Yukarıdaki ayette evrenin nasıl bir hal alacağına Allah (c.c) açık açık bildiriyor. Erimiş madenin nasıl bir renge sahip olduğu herkesçe malumdur. Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman, Rahman suresi -37- Evren kıyamet halinde dahi Allah ın emriyle yapmış olduğu tesbihattan kesinlikle ödün vermez. Evrenin yaratılışı ve bitişi esmaların tesbihatıdır. Evrenin başlangıcı ve bitişi çok şiddetli ısı ve ışıktır. O halde, evrendeki ilim ışıktan hücrelere gelinceye kadar birbirlerinin içine frekanslar zincirleriyle yerleştirilmiştir. Bu bilim yüklü frekanslar genellikle moleküllerde bulunur. Moleküllerle birlikte hücrelerin içerisinde yer alırlar. Bu günün teknolojisiyle bu bilgiler kısmen bilgisayarlar aracılığıyla çözümlenmeye başlamıştır. Örneğin D.N.A moleküllerinde bu bilgiler hangi varlığı oluşturacaklarsa o varlığın doğumdan ölüme bütün bilgileriyle donatılmıştır. Ve her D.N.A. kendisine has ayetler içerir. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Zariyat suresi -20-

53 54 Örneğin bir gül ağacının D.N.A. larında, gülün tohumundan meyvesine, meyvesinden tekrar tohum oluşum aşamasına kadar o gülün alacağı besin miktarı, hücre sayısı, gövde ve yapraklarındaki suyun akışı, yapraklarındaki nefes alma deliklerinin sayısı, gövde ve yaprak renkleri, gül tomurcuklarının sayısı, tomurcukların ebatları, gülün açma süresi, gül yapraklarının rengi,kokusu v.s. tamamen kayıtlıdır. Bu aynı zamanda Allah ın ilmi ile yarattıklarını kuşatmasıdır. Günümüzde gen bilimiyle uğraşanlar her ne kadar bazı bitkilerin genleriyle oynayıp verimliliklerini artırmaya çalışsalar da üzerinde çalıştıkları bitkinin verimi, genlerinin oynanmasıyla bir ekim ve hasat süresi bir artar. D.N.A. sıyla oynanmış herhangi bir bitki ekildikten sonra vereceği ürün fazla olsa da bu alınan ürünün tohumlarını ertesi yıl tekrar ektiğimizde o tohumun D.N.A. sı ilk halini almış olarak ürün verir. Yani aslına döner. Çünkü D.N.A. larda dışarıdan müdahale ile bozulan dengelerin otomatik olarak düzeltilmesi bilgisi o D.N.A. lara Allah tarafından yerleştirilmiştir. Örneğin ayçiçeği tarımıyla uğraşanlar bilirler; doğal haliyle ekilmiş, D.N.A. larıyla oynanmamış, tohumlardan yetişen ayçiçekleri, büyüyüp baş verdiklerinde bu ayçiçeklerinin başları sabah güneşin doğuşuyla birlikte radar gibi güneşe kilitlenirler ve güneş batana kadar o tarladaki bütün ayçiçekleri hiza ve disiplinlerini bozmadan güneşi takip ederler. Dışardan bakıldığında o tarlada hiçbir düzensizlik ve başka bir yöne bakan ayçiçeği başı göremezsiniz.

54 55 D.N.A.larıyla oynanmış tohumlardan ekilmiş bir tarlada yetişen ayçiçeklerini gözlemlediğimizde, D.N.A. larındaki yetişme emirleri sıralaması dışarıdan müdahale ile bozulduğu için o ayçiçeklerinin başlarının birçoğu ürettiği tohumların çokluğundan ve dengesizliğinden dolayı sabah güneş doğduğunda güneşe kilitlenemezler. Çok az bir kısmı güneşi takip eder. Diğerleri de güneş ışıklarını takip etmekte zorlanır. O tarladaki görüntüde bir düzensizlik, disiplinsizlik görülür. Ayçiçeklerinin başları sağa sola dönmüştür, bir kısmıda ağırlığından başı kopacakmış gibi yere doğru eğilmiştir. D.N.A sıyla oynanmış ayçiçeği ekildikten sonra alınan tohumları ertesi yıl yeniden ekerseniz yeniden yetişen o ayçiçeklerinin sabah güneş açıp akşam batıncaya kadar belirli bir düzen ve disiplin içerisinde, güneşi takip ettiklerini görürsünüz. Çünkü o tohumlar almış oldukları ilahi emirle kendi kendilerini düzelterek aslına dönmüştür. Kuran-ı Kerimde ilk muhattab alınan varlık insandır ve insanı muhattab alan Kuran o insanın şekline,boyuna bosuna, zenginliğine, fakirliğine, mesleğine, etiketine ve kariyerine hitap etmez.kura insana hitap eder. Geçmişte de olduğu gibi bugün yaşayan tüm akıl sahibi insanlara ve kıyamete kadar gelecek insanlara değil dünyamız gibi nice gezegenlerin insanlarına hitab eder. Bundan sonraki bölümde kuran ın kendisine muhattab aldığı Allah ın içlerinden kendisine halifeler seçtiği insanın altı aşamalı yaratılışını ve bu aşamalarda insana verilen üstün özellikleri anlatacağız.

55 56 İNSANIN ALTI YARATILIŞ AŞAMASI

56 57 Kitabımızın başında da belirtmiştik.yaradılışın ana nedeni insandır.çünkü rabbimiz insanı ve evreni yaratmadan evvel bilinmek istemiştir.bu Allah ın muradıdır.allah ın bilinmekliğini istemesi zatının ama konumundayken murad olunmuştur. Sahabelerden bir gurup Resulullah (sav) Efendimize sorarlar : _ Ya Resulullah Allah mevcudatı yaratmadan önce neredeydi? Resulullah efendimiz cevaben : _ Ama daydı. Buyurmuşlardır. Yaratılıştan kıyamete kadar evren içerisinden geçen ve gelecek ne kadar insan varsa hepsini de yaratılışa şahit tutmuştur. Yani Allah ın zatından zatına tecelliyatının başlangıç anıyla beraber insan yaratılmış,ilimle donatılmış ve rabbimiz bize bizzat kendi tarafından tanıtılmıştır. Yaratılıştan kıyamete kadar ne kadar insan varsa bunların hepsi tecelliyat anında kendi yaratılışlarına ve evrenin yaratılışına şahit olmuşlardır. Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki:ben sizin Rabbiniz değil miyim?(onlarda),evet (buna) şahit olduk, dediler. Araf suresi 172. Yukarıdaki ayette insan neslinin atalarının bellerinden süzülüp çıkarılmasından maksat kıyamete kadar fiziksel bedenlere gelmiş bütün insanların Allah tarafından insana göre zamanın gerisine doğru alınmış ve Allah ın zamansızlık ortamında insanlar kendi yaratılışlarına şahit tutulmuşlardır.

57 58 İnsanın yaratılması da evrenin ve içindekilerin yaratılması gibi altı aşamada oluşmuştur.insanın yaratılış aşamaları Kuran-ı Kerimde Tin Suresinde anlatılmıştır. İncire,zeytine,Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, Biz insanı en güzel biçimde yarattık sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Tin suresi Yukarıdaki ayetlerde ismi geçen incir ve zeytin bu güne kadar herhangi bir belde ismi veya kutsal meyveler olarak algılanmıştır. Kuran tefsircileri tarafından, belki de zamanı gelmediği için incir ve zeytinin gerçekten hangi manaya işaret ettiğini açıklayamamışlardır. Oysa Kuran-ı Kerimin Tin suresinde geçen incir ve zeytin, ışıktan-hücreye kadar olan yaratılışın altı aşamasını işaret etmektedir. Evren altı aşamada yaratıldığı gibi insanında yaratılışı altı aşama içerisindedir. Şimdi Tin suresinde geçen incirin, insanın yaratılışında hangi aşamaları kapsadığını inceleyelim. Allah (c.c) Kuran-ı Kerimde kullarına hitap ederken yemin ederek başladığı ayetlerin derinliklerine kudretinin ve ilminin bir çok sırlarını gizlemiştir. İnsanın en güzel biçimde yaratılışı da böyle muhteşem ve sırlarla dolu bir yeminle başlıyor. Burada hangi yaratılmış varlıklara yemin ediliyorsa o varlıkların yaratılmasındaki derin sırları görmek lazım. Hatırlarsanız evrenin yaratılmasını anlatırken yaratılış aşamalarındaki bir araya gelen ışık, enerji, balçık taneciklerinin Allah ın esmalarını tesbih etmelerini iç içe geçmiş cam kürelerle anlatmıştık. İncirde yapı olarak cam küreler örneğine benziyor.

58 -59- Bir tane incir meyvesinin iç yapısını incelersek yüzlerce çekirdek tanecikleriyle karşılaşırız. İncir çekirdeklerini meydana getiren iç yapısına da göz atarsak binlerce taneciğin bir araya geldiğini görürüz. Şekil -12- incirin kesiti Yukarıda görüldüğü gibi inciri bir balçık (kuark) taneciği gibi düşünürsek incirin içerisinde ki yüzlerce çekirdek ve çekirdeği meydana getiren yapı, balçığı ve meydana getiren altyapıyı andırmaktadır.

59 -60- İncir çekirdeklerinin özü sayısız taneciklerden oluşur. Bu tanecikler,allah tarafından kendisine ilham olunan Allah ın bir esması ile tesbihat halindedir. Çekirdeği meydana getiren milyonlarca öz tanecikler bir adet incir çekirdeğini oluşturur. Yüzlerce incir çekirdeği de kendisine ilham edilen tesbihatla beraber bir incir meyvesinin içerisinde bulunurlar ve incirde kendisinin ferdi tesbihatıyla meşguldür. O halde incir ışıktan balçık yapıya kadar üç aşamayı temsilen Kuran-ı Kerimde ifade edilmiştir. İşte incirin bu yapısı ayette Allah (c.c.) ın yeminine mazhar olmuştur. Bu yalnızca, yemin edilen incirin sırlarından bir tanesidir. Şekil-13- incirle temsil edilen yaratılışın üç aşaması.

60 61 Kuran-ı Kerim in Tin suresinde yemin edilen objelerin biri de zeytindir. Allah ın (c.c.) üzerine yemin ettiği zeytin de yaradılış biçimiyle o yeminin sırlarını varlığında taşır. Tin suresinde insanın en güzel yaradılış sıralamasında geçen zeytin,yaradılışın son üç aşamasını temsil eder. Zeytin yapısı itibarıyla genelde oval biçimdedir. Bir zeytini uzun kısımlarından çekirdeğiyle beraber boydan boya tam ortadan kestiğimiz zaman ortaya çıkan zeytin kesitinin görüntüsü tıpatıp bir hücreyi andırır. Dikkatli baktığınız zaman zeytinin en dışında hücre zarı, zeytin ile çekirdek arasında plazma yapı vardır. Yani zarıyla, plazma yapısıyla ve çekirdeğiyle hücrenin ikizidir. Şekil -14- zeytinin kesiti

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir.

Terim olarak kader, Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına  denir. On5yirmi5.com Kaza ve kader nedir? Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir. Yayın

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur.

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur. Doğal Süreçler Yıldızlar, gezegenler, Güneş sistemi, gök adalar, meteorlar sonuçta evren nasıl oluşmuştur? Evren ve bilinmeyenlerini anlamak, dünyanın oluşumunu öğrenmek için bilim insanları tarih boyunca

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ A GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM (5 SAAT) 1 Uzay ve Evren 2 Gök Cismi 3 Yıldızlar 4 Güneş 5 Takım Yıldızlar 6 Kuyruklu Yıldızlar

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

KUTUP IŞINIMI AURORA. www.astrofotograf.com

KUTUP IŞINIMI AURORA. www.astrofotograf.com KUTUP IŞINIMI AURORA www.astrofotograf.com Kutup ışıkları, ya da aurora, genellikle kutup bölgelerinde görülen bir gece ışımasıdır. Aurora, gökyüzündeki doğal ışık görüntüleridir. Genelde gece görülen

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

YILDIZLARIN HAREKETLERİ

YILDIZLARIN HAREKETLERİ Öz Hareket Gezegenlerden ayırdetmek için sabit olarak isimlendirdiğimiz yıldızlar da gerçekte hareketlidirler. Bu, çeşitli yollarla anlaşılır. Bir yıldızın ve sı iki veya üç farklı tarihte çok dikkatle

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ Kuvvet ve Hareket SIVILARI KALDIRMA KUVVETİ Akışkan olan suyun sahip olduğu özelliklerd özelliklerden d teknik k ik anlamda l d yararlanabilmek, l bililmek, k insanların i yaptıkları çalışmalarla mümkün

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

...ekinleri... yaratan O dur.[2] Ve bunlar belli bir miktar ve ölçü de bitirilmiştir.[3]

...ekinleri... yaratan O dur.[2] Ve bunlar belli bir miktar ve ölçü de bitirilmiştir.[3] KUR AN-DA ADI GEÇEN BİTKİLER VE ÖZELLİKLERİ O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik;... Kuşkusuz

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD KELİME- İ TEVHİD Allah tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah ın elçisidir. İTİKAT ( İNANÇ ) 1 TEVHİD: Allah ın bir ve tek olduğuna inanmak demektir. İnsanlar inanarak Kelime-i Tevhid i söylerlerse Mümin

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

8. Sınıf. ozan deniz ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI SES. 4. Sesleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliğidir. K L M

8. Sınıf. ozan deniz ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI SES. 4. Sesleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliğidir. K L M 1. 3... Ḳ M Şekildeki çalar saatten etrafa yayılan ses dalgalarının K,, M noktalarındaki şiddetleri ve frekansları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şiddetleri Frekansları

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Merhaba arkadaşlar benim bir kardeşim oldu, adını Kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler arasından bulmama yardımcı olur musun? A) Allah ın canlılara verdiği nimetlerdir. B) Kur

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Dinlerin Rengi Renklerin Dili

Dinlerin Rengi Renklerin Dili Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 11, Sayı 1, 2011 ss. 261-265 Dinlerin Rengi Renklerin Dili Kadir Albayrak Sarkaç Yayınları, Ankara 2010, 118 s. On parmağımda on renk, her bir renk bir ömre

Detaylı

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR BİRLİK BULAMACI YERİNE GERÇEK BİRLİK A. GİRİŞ Başlangıçta,eşler arasındaki farklar bazen heyecanlı olabilir. Kendinde olmayan özellikleri eşinde bulunca yaşama renk katacağı olur

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

SU, HALDEN HALE GİRER

SU, HALDEN HALE GİRER Atmosferde yükselen buhar soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yoğuşur. Gaz halindeki bir madde dışarıya ısı verdiğinde sıvı hale geçiriyorsa bu olaya yoğuşma denir. Sıcak Hava Yükselir ve Soğuyup Yağış

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı