Bu kitap 2005 yılında Ahmet Melih mahlas ismi ile yayınladığım 6 günde yaratılış ve insan kitabıdır Cafer İskenderoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitap 2005 yılında Ahmet Melih mahlas ismi ile yayınladığım 6 günde yaratılış ve insan kitabıdır Cafer İskenderoğlu"

Transkript

1 Bu kitap 2005 yılında Ahmet Melih mahlas ismi ile yayınladığım 6 günde yaratılış ve insan kitabıdır Cafer İskenderoğlu İndirmek için https://rapidshare.com/files/ /6_gunde_yaratil is_ve_insan.doc yıl önce tüm evreni aydınlatan, yaratılıştan kıyamete kadar insanların bilmesi gereken bütün sırları ve yine insanların olgunluk noktasında en üst dereceye çıkabilmesi için bütün bilgileri yaşayış biçimini insanlık değerlerini sonsuz bir nurla insanlığa rahmetiyle birlikte indiren ve ihsan eden yüce Yaratıcımıza sonsuz hamd ve şükürler olsun. Yine biz aciz kullarını, Peygamberlerin Peygamberine, (Bütün varlığımla sevdiğim saydığım sevgili Hz.Muhammed e (S.A.V) )bizi ümmet adayı olarak yarattığı için Allah u Teala ya sonsuz hamd ve şükrederim. Asrımızda İslam alemi en karanlık ve ilimden en uzak dönemini yaşamaktadır. Bunun en büyük nedeni peygamberimizin sünnetlerinden uzaklaşmamızdır. Kur an İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Hadid sûresi -9- Birlik, beraberlik ve kardeşlik ilkesini terk edip çeşitli fırkalara bölündük en büyük kusurumuzda İslamın bize emrettiği ilim tahsilinden yoksun bırakılmamızdır. İşte bu ve buna benzer durumlar İslam alemini tam bir maddi ve manevi kayıba sürüklemiştir. Buda İslam aleminin hüsran içinde olduğunun en büyük işaretidir. And olsun asra ki insanlar hüsrandadır. Asr sûresi -1-2-

2 -3- Hz. Peygamberimiz buyuruyor ki: Ümmetim beş tabaka üzere olacaktır.her tabakanın süresi kırk yıldır.ben ve Ashabım ilim ve iman ehlidir.ikinci tabaka Kırk-Seksen arasındaki tabakadır ki onlar birr-û takva ehlidir. İşte uzaklaştığımız değer; ilim ve iman İslam dünyasını bu gün fırka fırka ayıran hatta birbirine düşman eden, sevgi ve kardeşliği unutturan unuttuğumuz en büyük referansımız. Demek ki din ilimsiz ilim imansız olmuyor. İslam alemi ilimden uzaklaştıkça imanları zayıfladı çeşitlendi ve düşünme melekeleri azaldı. Az düşünen beyinler, ferdileşir, bencilleşir sonu köleliktir. Evet bu gün İslam alimlerinin birçoğu köleleşmiştir. Yani her ihtiyacı bakımından gelişmiş devletlere muhtaçtır. Bunu çok iyi bilen devletler ise İslam ülkelerini sömürmekte hatta tek tek işgal etmektedir. İslam alemi ise birbirinin boynunu vurmaktadır. Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki: Talha Bin Amr El Basri anlatıyor: Medine ye Allah ın Resulü (s.a.v) e geldim namaz kılarken ona bir adam gelip şöyle dedi: Ey Allah ın Resulü karınlarımızı hurma yaktı üzerimizdeki yamalı elbiseler iyice parçalandı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) Allah a hamd-ü sena ettikten sonra şöyle buyurdu:-beni ve arkadaşımı gördünüz Berirden* başka yiyeceğimiz yok sonra Ensar kardeşlerimizin yanına geldik bize yemeklerinden yedirdiler yemekleri hurmadan ibaretti. Kendinden başka ilah olmayan Allah a *Berir:Turfanda hurma

3 -4- kasem ederim ki size ekmek ve hurmayı bir arada bulsam yedirirdim sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki yahut sizden bazıları öyle bir zamana erişecek ki kâbe örtüleri gibi elbiseler giyecekler, sabah akşam onlara kazanlarla yemek sunulacak. Dediler ki: -Ey Allah ın Resulü biz o zaman mı daha hayırlıyız, yoksa bu gün mü? Şöyle cevap verdi: Bilakis bu gün daha hayırlısınız çünkü bugün sizler kardeşsiniz, o zaman birbirlerinizin boynunu vuracaksınız. Peki yapılması gereken nedir? Önce ilime dönmeniz sonra imana, sonrada tüm insanlığı Kur an ışığıyla aydınlatmamız gerekir. Kur anı ve İslam ı, kalplerindeki perdeleri kalınlaşmış, dünya üzerindeki bazı menfaatleri için karalamaya çalışan bazı kesimler ellerinden geleni yapmaya çalışsa da zamanımıza ve ötesine, Allah tarafından korunan Ku ran ve içindeki şimdiki teknolojiden çok daha ileri olan bilim dalları damgasını vuracaktır. Kur an ı biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr sûresi -9- Kur an, öyle iç içe manalar hazinesidir ki şu örnekle zihinlerimizde canlandırmaya çalışalım.

4 -5- Dört duvarı, tavanı ve tabanı aynalarla kaplanmış bir oda düşünün ve o odanın içinde siz varsınız. Aynalardan birbirine akseden görüntüleriniz altı ayrı yönde sayısız olarak karşınıza çıkacaktır. Görüntüleriniz derinlemesine her yönden sonsuzluğa doğru akıp gitmektedir. İşte Kur anda muhkem ayetlerin dışında kalan muteşabih ayetlerin manaları aynalarla döşenmiş odadaki görüntüleriniz gibi derinlemesine çok yönden manalar ifade ederler.kur an tüm yaratılışı evrenin ve içindekilerin şimdiye kadar keşfedilmiş ve bundan sonra keşfedilecek bütün ilimlerin ve bilim dallarının ana kitabıdır.aynı zamanda Kur an kendisinden önce indirilen kitapları ve sahifeleri de içerisinde topladığı için kitapların en üstünüdür ve rakipsizdir. De ki; and olsun, bu Kur an ın benzerini ortaya koymak üzere ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. ISRA sûresi -88- Asrımızda Kur an a inanan insanların büyük çoğunluğu Kur anı eline almamıştır kulaktan dolma bazı ayetleri duysa da manasını anlayamamıştır. İnşallah bu dönemde çok geniş bir insan kitlesi tarafından anlaşılacak ve Kur an daki ilimlerin bir çoğu Allah ın asra mucizesi ve insanlığa lütfu olarak bağışlanacaktır.

5 -6- Yaratılmış en üstün varlık insandır ki alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de ekmel bir insandır. Önce insan kendisini tanımalıdır, yaradılış sırlarını bilmelidir sonra kendi arlarında sevgi, barış ve ilimle yücelmiş olarak rabbine dönmelidir. Nefsini bilen rabbini bilir Hadisi Şerif Resulullah (s.a.v)efendimiz buyuruyor ki: --İnsan ve Kur an iki ikizdir. İnsanın nefsini bilmesi içindeki Kur anı keşfetmesidir.çünkü Kur an insanlara evrenin ilk yaratılışında Allah tarafından yaratılışa şahit tutularak öğretilmiştir bu konuyu ileride tafsilatıyla açıklayacağız. Resulullah (s.a.v) efendimizin bu Hadisi Şerifi ni, Kur an-ı Kerimdeki Bakara Suresinin 31, 32, 33. ayetleri teyit ediyor. Allah Âdem e bütün isimleri öğretti. Sonra onları Meleklere arz edip:eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin dedi. Bakara Suresi-31- Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur.şüphesiz Alim ve Hakim olan ancak sensin dediler. Bakara Suresi -32-

6 -7- (bunun üzerine:) Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri(oradaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarımızı da bilirim, dememiş miydim?dedi.) Bakara suresi -33- Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı gibi Allah(c.c) Adem (a.s) bütün isimleri öğretti. Bu isimlerden maksat yaratılıştan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan bütün bilim dallarının içeriğidir. Aynı zamanda Adem (a.s) şahsında gelmiş ve gelecek bütün insanlar bu ilimleri öğrenmişlerdir.ancak dünya hayatına geldiklerinde bu ilimler fiziksel bedenler içersindeki DNA moleküllerine yerleştirilmiştir. DNA moleküllerindeki ilimler Kur an la eştir.gelmiş ve gelecek insanların en alimi olan ilm-i ledün sahibi Hz. Resulullah (s.a.v) efendimiz bu sebeple İnsan ve Kur an iki ikizdir. Buyurmuştur.Bu hadisi şeriften de anlatıldığı gibi insan yaradılışta çok üstün ilimler ve yeteneklerle donatılmıştır. İnsanın yaratılış aşamalarını ve insandaki yüksek ilimleri, yetenekleri ayet ve hadisler ışığı altında tek tek açıklayacağız. Kur an-ı Kerimi 1400 yıl önce gelmiş ve (haşa) demode olmuş geçerliliğini yitirmiş bir kitap olarak görenlere yine Kur an diliyle ilmi açıklamalar yaparak hem insanı kendisine tanıtacağız hem de gelecek kuşaklara hangi bilim dallarıyla tanışacaklarını ve bu bilim dallarını ip uçlarını vereceğiz.

7 -8- İnsan yaratılırken,daha dünyaya indirilmeden önce kendine has vücut sahibi olarak yaratılışını seyrettiği gibi aynı zamanda Kuranı kerimi Allah (c.c) ın bizzat öğretmesi ile öğrenmiştir. Bu öğretinin en büyük özelliklerinden biride, İnsan kendisinin ve evrenin yaratılışına şahit olurken,aslı Levh-i mahfuzda bulunan bütün ilimleri yaşayarak öğrenmiştir. Bu gerçeğe Rahman suresinin ilk ayetlerinde de rastlıyoruz. Rahman Kuranı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Rahman suresi Yukarıdaki ayetlerin sıralanmasında anlaşıldığı gibi Rahman Kur an ı öğretti. Bu ayette insanı Allah(c.c) yaradılışa şahit tutarken fiziksel bedenlere henüz indirilmeden öğretilendir.insanlar Kur an ı tam manasıyla öğrendikten sonra fiziksel bedenler yaratılmıştır. İnsan Kur an ı açıklama ihtiyacını ancak fiziksel bedenlerde duymuşlardır. Çünkü esfel-i safiline insan akıl ve vücut olarak indirilmiştir. İnsan nesli dünyaya geldikten sonra Allah(c.c) insana öğrendiklerini ve şahit olduklarını hatırlatmak için Peygamberler ve Kitaplar göndermiştir. Bu Peygamberler ve kitapların isimleri Kur an-ı Kerim de mevcuttur. İnsana Kur an-ı Kerim i açıklamayı dünyada peygamberler ve onlardan sonra gelen peygamberlerin ilmen varisleri Alimler tarafından hatırlatmış ve hatırlatmaktadır.

8 -9- Günümüzde insan kendisine Allah(c.c) tarafından verilen hiçbir yeteneğinin farkında değildir ve hangi yüksek vasıflarla, hangi amaçlar için yaratıldığını unutmuştur. Fiziksel bedeniyle yeryüzünde fiziksel hayatını sürdürebilecek kadar gelişmiş aklıyla ancak nefsi menfaatlerinin esiri olmuşlardır. Bu durum insanlarda ve insan topluluğunun oluşturduğu devletler arasında çıkar çatışmalarını meydana çıkarmıştır. Dolayısıyla ezen ve ezilen toplumlar oluşmuştur. Ortaya çıkan manzara çok korkunçtur. Çıkar çatışmalarının beraberinde getirdiği savaşlar insanların çoğunu açlık, sefalet, kan, gözyaşı, içerisinde bırakmıştır ve bu durum gün geçtikçe daha da kötüye gitmektedir. Maalesef bu acı durumun faturası çoğunlukla İslam toplumlarına çıkarılmıştır. İslam aleminin bir bölümü savaşlar ve savaşların meydana getirdiği sıkıntılar altında ezilmektedir. Kendisini güçlü görüpte karşısındaki insanları ve insanları veya devletleri geçici dünya menfaatleri için kan gölüne çeviren, dünya hayatından başka yaşamının olduğunu unutan, Allah korkusundan uzak zavallı insan adaylarına, Yaratıcımızın insanı nasıl ve ne amaç ile yarattığını hatırlatmak lazımdır. Bu insanlar, başlangıcı olan sonsuz hayatımızın dünya üzerindeki kısacık kesitinin tamamen bir yok oluş olmadığını anlamaları gerekir.

9 -10- Dünya hayatına gelmeden önce ışık bedenlerimizle tüm insan nesli ırk ve renk farkı olmaksızın ışık bedenlerde (nur bedenlerde) çok yüksek bilgi ve yetenek sahibi olarak, dünya hayatına gelene kadar milyarlarca dünya yılı çok ileri derecede kardeşlik ve dostluk içinde geçirmiştir. İnsan nesli dünya hayatına indirilince esfel-i safiline (aşağıların aşağısı) akıl ve yetenek olarak düşürülmüştür. Bunun sebebi akıl ve yetenek olarak bu düşük seviyeden Yaratıcısını hatırlayıp bularak ilk yaratılış haline dönmesi için bir sınav sürecinden geçmesi içindir. İşte bu kısacık hayatlarda insan yine insanın rakibi olmuş dünya hayatında kardeşliği ve paylaşmayı unutmuştur. Önce insanları dinler ayırmış sonra dinler içerisindeki mezhepler bölmüştür. Bu durum insanları kabile-kabile, ulus-ulus, devlet-devlet olarak parçalamış aralarına sınırlar girmiş, dil ve kültür farkları oluşmuştur. Bu kitabı yazmamızdaki ana gayemiz insana kendisini ve kendisinde var olan yüksek değerleri bir parça olsun anlatmak ırk, dil, din, farkı gözetmeksizin yaratılış anındaki mükemmeliyetini, kardeşliğini, dostluğunu, olağanüstü yeteneklerini hatırlatmak ve bu yüksek olgunluk noktasına ırk, dil, din,mezhep ayrılıklarını bir kenara bırakarak Allah için sevgide ve tevhidde birleşerek çıkma yollarını hatırlatmaktır.

10 -11- Nasıl ki? Tek güneşle aydınlanıp hayat buluyorsak bu günümüzde tek ayakta kalmış ve Allah ı (c.c) tarafından korunur. Tek ilahi kitap tarafından aydınlanıp yüksek insanlık değerlerini insanlığın ulaşması için kötü zihniyetler tarafından Bilim çağı gibi gösterilip insanların en çok ezildiği horlandığı karanlıklara gömüldüğü zamanımızda Kur an ışığını yansıtmaktadır. Yaratılışın ana sebebi insandır ve yaratılmış her şey insan içindir. Bu nedenle önce ilimin başlangıcı olan nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi Şerif gereği yaratılışı ve insanı inceleyeceğiz. Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana onun vahiyi tamamlanmadan önce Kuran-ı Kerim (okumakla) acele etme ve (Rabbimim ilmimi artır)de TA-HA suresi Allah (c.c) ilmimizi artırsın,ilmi artanın imanı artar, iman aratan Allah ı daha çabuk bulur. Tekamül etmiş insan olur. Tekamül etmiş insandan hiç kimseye zarar gelmez. Aksine fayda gelir. Tekamül etmiş insan, insan-ı kamildir.allah ın (c.c) kullarından görmeyi istediği insan-ı kamil olmaktır.

11 -12- YARATILIŞA GİRİŞ

12 -13- Allah (c.c) Kuran-ı Kerimde buyuruyor ki: Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra arş a istiva eden (Ona hükmeden) Rahmandır. Bunu bir bilene sor. Furkan suresi -59- Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş a istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah dır.bilesiniz ki yaratmakta emretmekte O na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Araf suresi -54- O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm): Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz. desen, kafir olanlar derhal Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir. derler. Hud suresi -7- Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonrada işleri yerli yerince idare ederek Arş a istiva eden Allah dır.onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah tır. O halde O na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz! Yunus suresi -3- Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Kaf suresi -38-

13 -14- O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş ın üzerine istiva edendir.yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsan, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Hadid suresi -4- Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arş a istiva eden Allah tır.o ndan başka ne dost ne de şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Secde suresi -4- Şimdi yukarıdaki ayetlerde geçen altı günün ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Bu ayetlerin benzerleri Tevrat ve İncil de de ifade edildiği için Yahudi ve Hıristiyan alemi, Allah(c.c) ın Vahdaniyetini henüz kavrayamadıklarından, Tevhid anlayışından uzak olarak düşündüklerinden Tanrı Evreni altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi. şeklinde algılamışlardır.allah a yorgunluk isnat edilemez. Allah(c.c) sonsuz güç ve kudrete sahiptir. Yukarıdaki ayetlerde Yaratıcımız,Yahudi ve Hıristiyan gibi düşünenleri açık açık uyarıyor. Yukarıda metnini geçtiğimiz ayeti hatırlayalım: And olsun biz,gökleri,yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Kaf suresi -38- Allah bir şeyi yaratmayı dilediği zaman sadece ol demesi yeterlidir.

14 15 Altı gün,altı yaradılış aşamasıdır.her şeyi yoktan var eden Rabbimizin mevcudatı yaratmayı dilemesiyle evrendeki her varlık cisim sahibi olana kadar altı aşama geçirmiştir.bu yaradılış aşamaları İslam biliminde tasavvuf diliyle Allah ın(c.c) Zatından Zatına tecelli etmesiyle başlamıştır.ve tüm mevcudat Allah ın(c.c) Zatından Zatına tecellisinin ilk anlarında oluşan nur üstüne nur ile başlayıp, öz ateşi (dumansız alev) oluşturmuş, öz ateşten de balçık (süzülmüş çamur) aşaması oluşmuştur.böylece yaradılış aşamaları evreni oluşturan zerreler aleminin temeli sayılan atomları da balçık yapı oluşturmuştur. Atomlardan, moleküller,moleküllerden hücreler meydana gelmiştir. Yukarıda özet olarak anlattığımız yaratılış aşamaları günümüz de Astrofizik bilim dalının bilim adamlarının kabul ettiği yaradılış sıralamasıyla tıpatıp örtüşmektedir. Astrofiziğin kabul ettiği Big Bang (büyük patlama) teorisi de evrenin başlangıcının muhteşem büyük bir patlama sonucu çok şiddetli ışık ve milyarlarca derece ısıdan oluştuğu ispatlanmıştır. İleri aşamalarda evrenin soğumaya başlamasıyla birlikte sonsuzluğa küresel bir biçimde yayılan ışığın enerji taneciklerini, enerji taneciklerinin kuark taneciklerini, kuark taneciklerinin elektron, proton,nötron gibi atomları meydana getiren yapıyı, atomların molekülleri, moleküllerinde hücreleri oluşturduğu bilinmektedir işte İslamın ve bilimin ortaya koyduğu altı aşama.

15 -16- Yaratılışın ilk anlarındaki ısı ve ışık( nur üstüne nur) Tecelliyatın etkisiyle küresel olarak genişlemeye başlamış ve halen sonsuzluğa yayılmaktadır.evrenin genişlediğini günümüz bilimi yakın zaman içinde ispatlamasına rağmen, Allah (c.c) 1400 yıl önce evrenin genişlediğini Kuran-ı Kerim de bildirmiştir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz (onu) genişleticiyiz. Zariyat suresi -47- Işıktan maddeye altı aşamalı yaratılış sürecinin içerisinde aynı zamanda göklerin ve yerlerin birbirlerinden ayrılma aşaması da oluşmuştur. Maddeleşen yapılar beşinci aşamada tüm evrende gaz halinde yayılmasını sürdürürken altıncı aşamada gaz bulutları belirli çekim merkezleri etrafında toplanarak gezegenleri, yıldızları ve galaksileri oluşturmuşlardır. Bu oluşun yerlerin ve göklerin birbirinden ayrılmasıdır. O inkar edenler görmüyorlarmı ki (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık Enbiya suresi 30- Evrenin gaz hali ışıktan atoma kadara olan dört aşamadır. Yerlerin ve göklerin ayrılmasıyla ifade edilen gezegenlerin ve gezegenleri oluşturan cisimleşme ağırlık ve hacim kazanma süreci, yaradılışın altı aşamasının son iki aşamasıdır. Bugün sırlarının milyarda birini çözemediğimiz, zerreden küreye evrenin yaratılması sonsuz kudret ve irade sahibi Allah (c.c) için hiç zor değildir. Onun dilemesi yeterlidir. Bir şeyi yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Yasin suresi -87-

16 -17- YARATILIŞIN ALTI GÜNÜ (Altı Aşaması)

17 -18- Şekil -1- Altı günün (aşamanın) şemada görünümü

18 -19- Evrendeki tüm yapı, yaratılmış her şey buna insanda dahil olmak üzere mutlak suretle bu altı günü (altı aşamayı) yaşamıştır. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve onları meydana getiren cisim halini almış ağırlığı ve hacmi olan her yapının, başlangıcı ışık, oluşumunu tamamlamış hali hücredir. Görüp algıladığımız, algılayamadığımız, canlı cansız her yapının temel yapısı budur. Bu bölümde yaratılışın altı aşamasını (altı gününü) tek tek inceleyeceğiz. 1.gün(aşama) Tecelliyatın ilk aşamasında yaratılan insanın ve evrendeki her varlığın yapısı ışıktır. Allah (c.c) insanı, kendisine zatından zatına tecelli etmeden önce halife olarak yaratmayı planlamıştır. Hatırla ki, Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi Bakara suresi -30- Yaratılışın ilk anından itibaren tüm geçmiş ve gelecek insanları yaratılışa şahit tutmuştur. İnsanlık alemi bildiğimiz üç boyutun dışında ışık bedenlere sahip olarak kendisini ve kendisinden sonra yaratılan her şeyi Allah ın (c.c) dilemesiyle görüp yaşayıp şahit olmuştur. Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Ademoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (onlarda), evet (buna) şahit olduk dediler. A raf suresi -174-

19 -20- Yukarıdaki ayette anlatıldığı gibi Allah(c.c) gelmiş ve gelecek bütün insanları tek tek yaratılışa şahit tutmuştur. Bunun sırrını ileride insanın yaratılışının altı aşamasını anlatırken açıklayacağız. Yine bu konuyu Bakara suresinin 31. ayetinde de Allah (c.c) açıkça beyan ediyor. Allah Adem e bütün isimleri öğretti. Bu ayette geçen bütün isimler, yerde gökte ve arasında ne kadar varlık yaratılmışsa hepsinin bilgisidir. Bu öğreti insanlığa yaratılışa şahit tutulduğumuz ışık bedenlerdeki hayat sürecimizde yaşanmıştır.yaratılışın bu aşamasında insanın fiziksel bedenlerinin yaratılış anındaki milyarlarca derecelik ısıya dayanamayacağı herkesçe malumdur.bu nedenle Allah (c.c) yaratılış anına insan neslini ışık bedenlerde şahit tutmuştur. 1.günde insanın yaratılışının hemen ardından melekler yaratılmıştır. Bu nedenle meleklerin ışık bedenleri insanların ışık bedenlerinden bir derece daha düşüktür.bu konu Resulullah (s.a.v) efendimizin Miraç hadisesinde daha net anlaşılıyor. Resulullah (s.a.v) efendimizin miraç yolculuğunda kendisine refakat eden Cebrail (a.s) ile birlikte sidre-tül-münteha denen son noktadan ileri geçmek için Resulullah (s.a.v) efendimiz Cebrail (a.s) a buyur deyince, Cebrail (a.s) -Ya Resulullah buradan öteye geçersem yanarım. demiştir. Çünkü sidre-i-münteha dan ötesi nur üstüne nurdur. Resulullah (s.a.v) efendimizin ışık bedenide nur üstüne nurdur. Cebrail (a.s) ın ışık bedeni sadece nurdur. Dolayısıyla nuru, nur üstüne nur yakar.bu sebeple Cebrail (a.s) ileri gidememiştir.

20 -21-2.gün(aşama) Yaratılışın ikinci aşaması birinci aşamada oluşan çok yüksek ve yoğun, ışık ile ısının evren içerisinde genişlemesiyle ışık taneciklerinin belirli bir oranda soğumaya başlamasına sebep olmuştur. Bu süreçte ışık tanecikleri bir araya toplanıp enerji taneciklerini oluşturmuştur. Bu enerji tanecikleri Kur anı kerimde öz ateş ve dumansız alev olarak ifade edilmiştir. İkinci günde enerji yaratıklar olan cinler ve şeytanlar yaratılmıştır. Astrofizik bilim dalı ileri sürdüğü Big Bang (büyük patlama) teorisinde de enerjinin ışık taneciklerinden oluştuğuna yakın açıklamalarda bulunmuştur. Enerji aşamasında yaratılan varlıklar Cinler ve şeytanlardır. Bu sebeple Cinler ve şeytanların bedenleri enerjidir. Şeytan yaratılışın birinci gününe ve kendi yaratılışına şahit tutulmamıştır. Dolayısıyla insanın birinci günde ki (aşamadaki) yüksek yaratılışını ve ilmi durumunu bilmediği için üçüncü günde yaratılan, Adem (a.s)ın şahsındaki fiziksel bedenli insanı yaratılış olarak düşük derecede gördüğü için, Allah (c.c) emrettiği halde Allah ın (c.c) emrine karşı gelerek insana secde etmemiştir ve Allah a (c.c) asi olmuştur.şeytan bu cahilliğinin acısını kıskançlıkla destekleyerek insan soyuna kıyamete kadar düşman olmuştur. Bu sebeple şeytan dünyada ki insanlara ilk yaratılışta ki yüksek mertebelerini hatırlamamaları için insanların fiziksel bedenlerde ki hallerine razı olmalarını, Allah tan ve Allah ın gönderdiği Peygamberlerden uzak olmalarını her fırsatta insanlara fısıldamaktadır.

21 -22- Şeytanın ve taraftarlarının evrenin ve kendilerinin yaratılışına şahit tutulmadıklarını Allah (c.c) Kuran-ı Kerimde şöyle bildiriyor: Ben onları (iblis ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Kehf suresi -51- Şeytanın insan ve soyuna düşmanlığının sebepleri yukarda açıklandığı gibi insanın ilk yaratılışta ki çok yüksek derecelere sahip olması, alim olması ve Allah a halife adayı olmasıdır.bunu önlemek için şeytan ve soyu kıyamete kadar fiziksel bedenlerdeki insanların kamil noktaya çıkmaması, ve ilk yaratılış hallerini hatırlamamaları için her türlü yolu denemektedirler. İkinci günde (aşamada) yaratılan varlıkların enerji bedenlere sahip oldukları Kuran-ı Kerimde şöyle ifade ediliyor. Cinleri öz ateşten yarattı. Rahman suresi -15- Cin ve şeytanlar aynı yaratılış grubundandır. Bu varlıklar yaratılışlarının gereği enerji bedenlere sahip olduklarından, (insanın fiziksel bedenlerine göre) hareket kabiliyetleri daha fazladır. Ve insanlara göre farklı boyutlarda yaşarlar. Enerji yapıları, bizim bilip kullandığımız elektrik enerjisinden daha ileri olduğundan biz onları fiziksel bedenlerimizdeki gözlerimizle algılayamayız.

22 -23-3.gün(aşama) Allah ın zatından zatına tecellisi uzay boşluğu içerinde genişlerken ışık tanecikleri birleşerek, enerji taneciklerini oluşturmuştur. Enerji tanecikleri birleşerek insanın fiziksel bedeninin en küçük yapısı olan Kuran-ı Kerimde ifade edilen süzülmüş çamuru yani balçığı oluşturmuşlardır. Balçığın astrofizikteki karşılığı Kuark tır. Kuarklar (balçık) elektron, proton, ve nötron gibi yapıları meydana getiren yapı taşlarıdır. Üçüncü aşamada Adem (a.s) ın fiziksel bedeni yaratılmıştır. Aynı zamanda evrendeki gezegenlerin ve diğer ağırlığı ve hacmi olan temelleri Allah (c.c) tarafından oluşturulmuştur.üçüncü gün aynı zamanda evrendeki bütün varlıkların oluşumunun başlangıcıdır.bu sebeple insan, yaratılış özellikleriyle evrene model olmuştur, yani insan evrenin modelidir. Balçığı kuran-ı kerimde Allah (c.c) şöyle ifade ediyor: Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Rahman suresi -14- Burada anlatılan balçığı meni ile bir tutamayız. Çünkü Adem ana ve babadan olmamıştır.direk Allah (c.c) tarafından yaratılmıştır. Üçüncü aşamada fiziksel bedenin yaratılmasının sebebi ışığın ve enerji safhalarının yoğunlaşması nedeniyledir. Çünkü o çok şiddetli ışığın, ısının ve enerjinin ağırlığı ve hacmi yok denecek kadar sıfıra yakındır.

23 -24- Allah ın (c.c) iradesi insanı ileride ağırlığı ve hacmi olan bir bedenle gezegenlere yerleştirip fiziksel bedenli insanı hangi gezegene indirdiyse o gezegene yer çekimiyle hapsedip imtihana tabi tutarak ilk yaratılıştaki Allah ın insanlara olan hitabını hatırlatmasını planlamıştır. Yani Allah (c.c) ilk yaratılıştaki ışık bedenlerdeki halimize gezegen hayatında ulaşmamızı dilemiştir. Bu konuyu ileride daha detaylı açıklayacağız. Üçüncü aşamada insanın fiziksel bedeninin yaratılması Allah ın ol emriyle atom elemanlarını meydana getiren parçacıklarla (balçık) başlayıp atomlara, atomlardan moleküllere moleküllerden hücre tuğlalarına dönüşerek tamamlanmıştır. Fiziksel beden aynı zamanda birinci esfel-i safiline indiriliştir. Yüce Allah ın (c.c) halife adaylarından (insanoğullarından) Allah a halifeliğe terfi etmenin ilk sınav sorusu fiziksel bedenlerimizde başlar.insanın dünyadaki asıl görevi Allah a kusursuz bir Tevhidle iman edip onun gösterdiği yolda fiziksel bedenleri enerji ve ışığa dönüştürerek ilk yaradılıştaki ilmini hatırlamak ve Allah ın kulundan görmek istediğini yerine getirmektir. Bu konu başlı başına bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının esasları Kuran-ı Kerimde gizli ve açık olarak çeşitli ayetlerde beyan edilmiştir. Muhakkak ki biz, bu Kur anda insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenemediler. İsra suresi -89-

24 gün(aşama) Birinci, ikinci, üçüncü günler Batındır. Çünkü maddenin alt yapılarını oluştururlar. Zerreler alemini meydana getiren iç içe oluşmuş yapı taşlarıdır. Elektrondan da küçük oldukları için elle tutulup gözle görüp elle tutulamazlar. Elektron mikroskoplarıyla ancak elektron boyutundaki yapılar görülebildiğinden atom ve üst yapılar (molekül ve hücre) zahirdir. Bu sebeple dördüncü, beşinci ve altıncı günler zahirdir. İnsanın fiziksel bedeninin gözleri mikroskop gibi bazı aletler yardımıyla bu son üç aşamanın yapılarını algılayabilir. Dördüncü aşama zahir (görülebilen) alemin başlangıcıdır. Bu zahir aşamaların her biri, birer bilim dalı oluşturmuştur. Batın (görülemeyen) olarak saydığımız ilk üç gün astrofiziğin çeşitli yöntemleriyle açıklanmıştır. Dördüncü günde (aşamada) uzay boşluğunu atomlar doldurmuştur. Bugünde evrenin görüntüsü gaz bulutları halindedir. Bununla beraber artık evrende belirli bir şekillenme başlamıştır. Nötronlar ve protonlar birleşerek merkezi çekim gücü oluşturmuşlardır. Bu çekim gücü sayesinde yörüngelerine elektronları çekip yerleştirerek atomları meydana getirmiştir. Her atom modeli oluşturacağı molekül ve hücre yapısına göre Allah tan almış olduğu ilahi emirle elektron, proton ve nötron sayısına ulaşır. Bu ilahi emirleri nasıl aldıkları ileri ki sayfalarda anlatılacaktır. Dördüncü günde atomların her biri ilahi ilhamla bilinçlenmeye başlar.

25 -26-5.gün(aşama) Beşinci aşmada atomlar Allah tan aldıkları bilinç ve emirle molekülleri oluştururlar. Bu aşamada evrendeki düzen artık şekil almaya başlar. Genişleyen evrende vücut kazanmış yapılar bilinçli olarak birleşirler. Beşinci aşamada Allah (c.c) moleküllerin her birine bir anda oluşturacağı yapıları vahiy eder. Evreni oluşturan yapı molekül aşamasında bilinçle birlikte bilgiyi de depolayarak yaratılış süreci içerisinde, canlı varlıkları ve cansız varlıkları oluşturacak bilgiye sahip olurlar canlı varlıkları DNA molekülleri gibi organik moleküller oluştururlar. Günümüzdeki bilim DNA moleküllerinin oluşturacağı yapıların bilgisiyle donatıldığını keşfetmiştir.ve bu ilahi dizayn karşısında hayranlık ve hayretlerini açıkça beyan etmişlerdir. Evren ve içindeki canlı cansız her türlü varlık tesadüfi oluşmamıştır. Onları yaratıp bilinçlendiren ve onlara görevlerini vahyeden, dengeye koyan yüce Allah tır. Yerlerin ve göklerin bilinçlenmesi aynı zamanda Allah ın (c.c) arş a sayısız esmalarıyla istiva etmesidir. Bu olay yaratılmış her şeyi en küçük noktasının içlerinden, sonsuzluğun derinliklerinde var olan her varlığı ilmiyle ve Zatıyla kuşatmasıdır. Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O,her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır. Fussilet suresi -54-

26 -27-6.gün (aşama) Altıncı günde (aşamada)ışık yapı, enerji yapıyı, enerji yapı, balçık yapıyı, balçık yapı, atomları, atomlar, molekülleri, moleküller hücreleri oluşturmuş tur. Bu aşamada bilinçli moleküller ilahi emirle hangi varlığı oluşturacaklarsa o varlığın temel yapısı olan hücreleri oluşturmak için bir araya gelirler. Hücreler canlı ve cansız varlık sahibi olan her yapıyı oluşturan altıncı ve en üst yapı taşlarıdır. Evrendeki her varlık hücrelerin birleşmesinden sonra ferdiyet ve fiziksel vücut kazanırlar. Varlıklar bu aşamadan sonra genel isimlerini alırlar.(insan, bitki, hayvan, taş, toprak, su, maden, gezegen vs. gibi) Bu aşamadan sonra genel isim alan varlıklar ilk yaratılıştaki asıllarına doğru yolculuğa başlarlar. Evren ve içindekiler (canlı, cansız, elektron, gezegen) kendilerine çizilen ilahi kaderlerini yaşayıp görevlerini yerine getirmektedirler. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ankebut suresi -57- Ancak Azamet ve İkram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Rahman suresi -27- Altıncı aşamadan sonra yaratılmış olan canlı cansız her varlık hangi tür bedene sahip olursa olsun (ışık beden melekler, enerji beden cin ve şeytanlar ve fiziksel bedene sahip insan dahil her varlık asıllarına dönme yolculuğuna başlamışlardır.

27 -28- YARATILIŞIN BAŞLANGICI IŞIK OLMASINA RAĞMEN YARATILANLAR NEDEN FARKLI ŞEKİL, RENK, VE TAT İÇERİRLER

28 -29- Yaratılış alternatiftir. Yaratılıştaki alternatiflik çiftleri ve zıtları oluşturur. Artılar eksiler gibi örneğin elektron negatif, proton pozitiftir dünya hayatı negatif ahiret hayatı pozitiftir. Fiziksel beden negatif, ışık ve enerji beden pozitiftir. Allah tan uzaklaşmak negatif, Allah a dönmek pozitiftir. Bu alternatiflikler bir anlamda evrendeki sistemli yapının dengesidir ve hayat kaynağıdır. Çünkü statik olan bir evrende hayat ve hareket olmazdı. Yaratılışının gereği evren dinamiktir. Varlıkların yaratılışının kaynağı, Allah ın zatından zatına tecelliyatının ilk anlarında oluşan çok şiddetli ışık olmasına rağmen varlıklar altı aşama geçirdikten sonra neden renkleri, tatları ve şekilleriyle birbirlerine benzemiyorlar? Evrende bulunan, gördüğümüz, göremediğimiz, canlı ve cansız varlıklar, elementler, elementlerin bileşenleri ve buna benzer tüm varlıkların yaradılışında var olan, ışıktan başlayıp hücre oluşumuna kadar geçirdiği altı aşamada, yapısını oluşturan bütün tanecikleri, Allah ın bildiğimiz doksan dokuz esmasının dışında sayısız esmasını tesbih etmektedir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah ı tesbih etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir. Hadid suresi -1- Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah ı tesbih etmektedir. O, üstündür, Hikmet sahibidir. Haşr suresi -1-

29 30 Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, Aziz ve Hakim olan Allah ı tesbih eder. Cuma suresi -1- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah ı tesbih eder. Mülk O nundur, Hamd O nadır. O her şeye Kadirdir. Teğabun suresi -1- Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c), yarattığı ışıktan hücreye ve hücrelerin oluşturduğu vücutlara, elektron taneciğinden gezegenlere kadar, galaksilerin hatta evrenin kendisini tesbih ettiğini açıkça beyan buyurmuştur. O halde, yaradılışın ilk anından itibaren sonsuza yayılan tecelliyat, sayısız tesbihatıda beraberinde başlatmış ve halen sonsuzluk içerisinde her yapıda devam etmektedir. Yaradılış aşamaları, sayısız tesbihatında iç içe birleşmesiyle çeşitli renk ve şekillere bürünmüştür. Düşünün ki; Allah ın bildiğimiz doksan dokuz esması da dahil, bilemediğimiz sonsuz sayıdaki esmaları da, yaradılış anından itibaren şu yaşadığımız an a ve sonsuzluğa kadar, birbirinden aralık ve mesafe olmaksızın, tatlı ve itaatkar bir ahenk içerisinde yine kendi zatını tesbih etmektedir. Hangi varlık, Allah ın hangi isimlerini tesbih ediyorsa o isimlerin bilinci içerisindedir. O halde evrendeki en küçük varlıktan en büyük varlık olan galaksilere ve nebulalara kadar her varlık içindekilerle birlikte bilinçlidir.

30 31 Yerde, gökte ve arasında her ne kadar varlık yaratılmışsa en küçüğünden en büyüğüne kadar her yapının, gerek ferdi olarak gerekse varlığını meydana getiren her taneciğin Allah ı tesbih ettiğini, günümüzün Kozmoloji bilimi farkında olmadan bu yapıların frekansları, salınımları ve dalga boylarının var olduğunu tespit etmiştir. Örneğin bir hidrojen atomunun çekirdeğinin çapı ortalama olarak cm dir. Hidrojen çekirdeğini oluşturan tek bir protonunda alt parçacıklardan (kuark) oluşan yapısının olduğu bilimsel olarak kabul edilmiştir. Kuark gibi fiziksel yapıların temel parçacığının bu günkü teknikle kesin olarak ölçülebilir bir çapı yoktur. Çünkü enerji taneciklerinden fiziksel yapıya geçişin en küçük parçası kuarktır. Bu parçacıkların çapı yayınlamış oldukları dalga boylarıyla yaklaşık olarak ölçümlenmeye çalışılır. Bu dalga boyları o parçacığın algılanan frekansıdır, yani tesbihatıdır. Işıktan hücrelere kadar olan yapıyı oluşturan yapı taşları herhangi bir gezegeni veya yıldızı oluşturur. Ve o yıldız kendini oluşturan altı aşamalı yaradılışının iç içe birleşmiş tesbihatlarıyla birlikte kendi ferdi tesbihatınıda yapar. Bu konu kozmolojide şu şekilde açıklanıyor : Yıldızın kütle çekimi nedeniyle küçük bir büzülme bile yıldızın dış katmanlarının ısınmasına neden olur. Yıldızda dışarıya serbestçe kaçamayan ışınımın basıncı nedeniylede dış katmanlar büyük ölçüde genişler. Yıldız yeniden büzülmek zorunda kalır. Buda alternatif olarak yıldızda bir dizi salınıma yol açar. Bu salınım o yıldızın tesbihatıdır. Zaman zaman gezegenlerin zikirlerinin bu şekilde ortaya çıktıkları ölçülmüştür.

31 32 Yaradılışın başından itibaren olgunluğa erişene kadar geçirdiği aşamalarıyla birlikte (altı aşama) her hangi bir temel elementin oluşumu esnasında yaptığı tesbihatları örnek olarak işleyelim: Örneğin uranyum elementini ele alalım. Uranyumun yaradılışının birinci günü: Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c) ın buyurduğu gibi yer, gök ve arasında ne kadar varlık varsa tamamı zerreden küreye içerdiği altı aşamasının ayrı ayrı tesbihatının olduğunu öğrenmiştik. Uranyum elementi atom yapısına kadar dört aşama içerdiği için önce bu dört aşamayı inceleyeceğiz. Yaratılışın ilk anlarında uranyumu oluşturacak ışık taneciklerinin Yaratıcımızın emriyle Er Rahman ismini tesbih ettiğini varsayalım. Bu demektir ki, uranyum atomunu meydana getirecek olan sayısız ışık zerrecikleri, sayısız defa Er Rahman ismini tesbih ediyordur. Şekil -2- Rahmanı tesbih eden ışık tanecikleri

32 33 Uranyum elementinin ikinci günü(aşaması) Uranyumu oluşturan ikinci aşama enerji taneciklerinin yaratıldığı gündür. Bir enerji taneciği trilyonlarca ışık taneciğinin bir araya toplanarak oluşturduğu yapıdır. Bu demektir ki trilyonlarca Rahman ismi de bir araya gelecek, bir tek ışık taneciğini oluşturacaktır. Bu oluşum aynı zamanda uranyumun yaratılmasında esmalar zincirinin başlangıcıdır. Her enerji taneciğini birer enerji topuna benzetecek olursak, bir enerji taneciğinin iç yapısı trilyonlarca Rahman ismini tesbih etmektedir. Bununla beraber enerji taneciği de ferdi olarak Allah ın bir başka esmasını tesbih etmeye başlar. Şekil -3- enerji tanecikleri Yukarıdaki şekilde enerji taneciklerini görmekteyiz.

33 34 Enerji taneciği kendi iç tesbihatıyla beraber ferdi olarak El Alim ismini zikrettiğini varsayalım. Bir cam küre düşünün, bu cam kürenin içini Rahman ismini zikreden cam bilyelerle tıka basa doldurduğumuzu farz edin. Cam bilyeler kürenin içinde Rahman ismini tesbih ederken, cam kürede bu esnada ferdi olarak El alim ismini tesbih etmektedir. Yani buraya kadar iki esma tek bir yapıda gibi iç içe tesbih etmektedir. Uranyum elementinin üçüncü günü(aşaması): Uranyuma doğru yaradılış devam etmektedir. Bu aşamada trilyonlarca ışık taneciği, trilyonlarca Er Rahman ismini tesbih ederek bir tek enerji taneciğini oluşturmuştur. Trilyonlarca enerji taneciği de kendi içlerinde Er Rahman ismini tesbih ederek ve ferdi olarak ta trilyonlarca El Alim ismini tesbihe devam ederek bir araya toplanırlar bir tek balçık (kuark) taneciğini oluştururlar. Bununla beraber, balçık taneciği de vücuda gelince başka bir esma tesbih etmeye başlar. İlahi yaradılış sıralaması budur. Balçığın yaratılması esnasında trilyonlarca Er Rahman ismin tesbih eden ışık tanecikleri, trilyonlarca defa katlanarak yine trilyonlarca El Alim ismini tesbih eden enerji taneciği de bir tek balçık taneciğinin içine yerleştirilmiştir. Bu arada balçık taneciğinin de ferdi olarak El Hakim ismini tesbih etmeye başladığını farz edelim. Şekil -4- te uranyumu oluşturacak olan balçık taneciğinin iç içe tesbihatı görülmektedir.

34 -35- Şekil -4- Balçığın (kuark) tesbihatı

35 36 Yukarıdaki örnekte verdiğimiz cam kürenin içindeki trilyonlarca cam bilye Er Rahman ismini tesbih ediyordu. Trilyonlarca içi Er rahman ismini tesbih eden ferdi olarak kendisi El Alim ismini tesbih eden cam kürelerin daha büyük bir cam kürenin içine dolduralım. En içteki ışık yapı Er Rahman ismini, onun üstündeki enerji yapı El Alim ismini, onun üstündeki balçık yapıda El Hakim ismini tesbih etmektedir. Şöyle bir örnek verecek olursak, bu yapı küresel bir buz parçası gibidir. Buzu oluşturan yapıyı incelersek, suyun gaz hali Er Rahman ismini tesbit etmektedir. İkinci aşamada suyu oluşturan trilyonlarca gaz molekülü su haline geçtikten sonra El Alim ismini zikretmeye başlar. Suyu dondurursak buz halinin de, El Hakim ismini tesbih ettiğini varsayalım. Ortaya çıkan durum iç içe El Hakim, El Alim ve Er Rahman isimleri aynı buz parçasının yapısında tesbihatına devam ederler. Bu arada bu esmalar zinciri üçüncü aşamaya kadar uranyum oluşumunu ilham olarak almıştır. Üç ayrı isim bir sonraki aşamada nasıl ve kaç adet elektron, proton ve nötronları oluşturacaklarının bilincine varmışlardır. Yaratıcıya, oluşum halindeki uranyumun yapısı ışıktan enerjiye, enerjiden balçığa her yapı harfiyen itaat etmektedir. Artık elementin şekil almaya başladığı yapı ilk halini almaya başlamıştır. Bununla beraber bilinci de artmıştır. Bu aşamadan sonra uranyumun elektronunu, protonunu ve nötronlarını hangi esmaların tesbihatı oluşturacaksa ilahi dizaynla balçık yapı ilham aldığı sıralamayı takip eder.

36 37 Uranyumun dördüncü günü (aşaması) Uranyumun yaratılmasının dördüncü aşamasında uranyumu oluşturan ışık yapı ve tesbihatı Er Rahman ismi Trilyonlar x trilyonlar x trilyonlarca sayıya ulaşmıştır. Uranyumun enerji yapısı ve tesbihatı El Alim ismi trilyonlar x trilyonlarca olmuştur. Şimdide trilyonlarca El Hakim ismini tesbih eden balçık (kuark) tanecikleri sırasıyla protonu, nötronu, elektronu, yani uranyum atomunu meydana getirecek tekmil yapıyı oluşturacaktır. Bu aşama aynı zamanda evrenin yaratılışının da dördüncü aşamasıdır. Bu esnada evren gaz halini almıştır. Bu oluşum, Kuran-ı Kerim de duman halindeki gök tabiri ile ifade ediliyor. Artık gezegenlerin, gezegenleri meydana getiren tüm elementlerin, göğün ve arasındakilerin ayrılma, oluşma ve olgunlaşma vaktidir. Burada tecelliyat tecelli sahibine tam ve kusursuz itaat halindedir. Yaradılışın bu aşamasında yapıların bilinçleri olgunlaşmaya devam ederken tesbih ettikleri esmaların ve tesbihatlarının sayıları da rakamlara sığmamaktadır. Uranyumun bu aşamasında trilyonlarca balçık taneciği kendini oluşturan sayısız iç içe tesbihatlarıyla birlikte El Hakim ismini tesbih ederek bir adet protonu oluştururlar. Bu bir İlahi dizayndır. Proton vücut kazanınca kendi yapısına pozitif bir aktivite kazandıran Allah ın ilham etmesiyle aldığı esmayı tesbih etmeye hak kazanır. Oluşumunu tamamlayan protonun El Cami ismini tesbih etmeye başladığını varsayalım.

37 -38- Şekil -5- Protonun Tesbihatı

38 -39- Şekil -6- Nötronun Tesbihatı

39 -40- Şekil -7- Elektronun tesbihatı

40 -41- Aynı anda iç içe sayısız tesbihatlarıyla birlikte vücut kazanan proton taneciği El Cami esmasını tesbih etmeye başlar.(bak şekil -5-) Bu defa trilyonlarca balçık tanesi yine iç içe tesbihat zincirleriyle birlikte almış olduğu ilahi ilhamla bir adet nötron taneciğini oluştururlar. Nötron taneciği vücut kazanınca misal olarak El Veli ismini tesbih etmeye başlar. (bak şekil -6-) Yine aynı sıralamayla trilyonlarca balçık taneciği bu defa almış oldukları ilahi ilhamla bir araya gelerek elektron taneciğini oluştururlar.vücut kazanan elektron taneciği ferdi olarak kendisine verilen esmayı tesbihata başlar. (misal olarak El Kadir esmasını tesbih etsin.)(bak şekil -7-) Bununla birlikte yaratılışın gereği olan alternatiflik te tamamlanmış olur. Proton pozitif, nötron yüksüz, elektronda negatif yüke,yapmış oldukları tesbihatlarından almış oldukları ilahi kudrete göre sahip olurlar. Uranyum oluşumu sıralamasında ışıktan protona,ışıktan nötrona, ışıktan elektrona kadar yaradılış sıralamasında balçık yapıya kadar üç değişik esmayı tesbih ederler. Balçık yapıdan sonra vücut kazanan elektron, proton, nötron ferdi olarak iç yapılarında aynı esmaları tesbih ederken, tek başlarına üç ayrı esmayı tesbih etmeye başlamalarının sebebi; uranyum atomunu oluşturmak için elektron, proton ve nötron sayılarının kaçar adet olacağının ilhamını bu esmalardan almalarıdır. Bu esmalar sıralaması uranyuma 238 elektron, 238 proton ve 238 nötron kazandırır ve uranyum elementi evrendeki yerini alır.

41 42 Diğer elementlerin yaratılışında da aynı sıralama, her aşamasında ayrı ayrı esmaları tesbih ederek vardır. Bu sıralamalar beşinci ve altıncı günlerde atomların birleşerek molekülleri oluşturmasıyla birlikte, moleküllerinde hak kazandıkları esmaların tesiriyle vücuda gelecek her türlü yapının, hava, su, toprak, meyveler, sebzeler v.s. nin, renk, biçim, koku, tat gibi özellikleri bu moleküllerin yapılarında bilgi olarak bu aşamada kaydedilmiştir. Bu bilgiler son aşamada yani altıncı günde hücrelerin içlerine yerleşirler. Dördüncü aşamada atomun yaradılışı ışıktan kuarka(balçık) trilyonlarca altı değişik esmanın tesbihatıyla tamamlanmıştır. Beşinci aşama için bir başka atomun değişik tesbihatlar zinciriyle yaratılıp, hangi maddenin molekülünü oluşturmaya programlanmışsa o atomla birleşmesi gerekir. Yaratılan her atom, yaratılışın kuralı gereği yukarda anlatıldığı gibi iç içe ve birbiriyle aynı olmayan esmaların birleşmesi ile oluşurlar. İşte yaradılışın beşinci aşamasına geçerken, evreni gaz bulutu halinde dolduran atomlar Allah ın (c.c) emriyle, bilinçli olarak ve isteyerek bir araya gelip evrenin fiziksel yapısının temelini oluşturmuşlardır. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! Dedi.İkisi de isteyerek geldik dediler. Fussılet suresi -11- Bu emrin tesiriyle moleküller ve hücreler Allah a itaat ederek ve Allah ın irade buyurduğu belirli çekim merkezlerinde toplanarak, yerleri (gezegenleri) oluşturmuşlardır.

42 43 Altı günde yaratılış, Yaratıcının Ol emriyle bir anda olmuştur. Yaratılışın son iki günü yerlerin ve göklerin ayrışmasını sağlamış, gaz bulutları belirli çekim merkezlerinde toplanarak gezegenleri oluşturmuş ve uzay boşluğu ortaya çıkmıştır. De ki:gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. Fussilet suresi -9- Yukarıdaki ayette yer olarak geçen yapı evrendeki bütün gezegenler, yıldızlar ve galaksilerdir. Yerlerin ve göklerin yaratılışı ve dengeye konuluşundan sonra evren içerisinde tecelliyat genişlemeye devam ettiği ve gezegenler arasındaki mesafeler birbirinden uzaklaştığı için evrende bir sükunet oluşmuş gibidir. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Rahman suresi -7- Atomların ve moleküllerin oluşturduğu gaz (duman) halindeki evrende atomların birleşerek molekülleri, moleküllerin birleşerek hücreleri, hücrelerin birleşerek gezegenleri(yerleri) oluşturması Kuran-ı Kerim de göklerin ve yerlerin ayrılması olarak ifade ediliyor. O inkar edenler görmüyorlarmı ki, (başlangıçta) göklerle yerler bitişik iken, Biz onları ayırdık Enbiya suresi -30- Uranyum atomunun yaratılmasını yaratılışın aşamalarında atomlara kadar olan aşamayı anlatmak için örnek olarak anlatmıştık.atom aşamasından sonra yukarıda anlatıldığı gibi atomlar molekülleri, moleküller hücreleri meydana getirerek altı aşama tamamlanacaktır.

43 44 Evren içerisindeki trilyonlarla ölçülemeyen sayıda ve hiç biri diğerine benzemeyen ayrı ayrı esmaların tesbihatı evrenin kendisini oluşturmuştur. Evrenin oluşma bilgileri evrenin beşinci aşamasında yaratılan moleküllere birer küçük levh-i mahfuz özelliği kazandırmıştır. Moleküller evrenin sırrının bilgi bankalarıdır. Allah (c.c) sonsuz irade ve kudretiyle moleküllerin yapılarına hangi maddenin yaratılması esnasında, nasıl ve hangi yapılarla birleşeceklerini şifreler halinde yerleştirmiştir. Dolayısıyla evrende olan en küçük hareket bile yaratıcısının emrinin dışında olamaz. Şekil -8- DNA nın tesbihatı (molekülün)

44 45 Şekil sekizde görüldüğü gibi molekülü meydana getiren, ışık, enerji, balçık, elektron, nötron, proton sıralaması olmak şartıyla molekülün yaratılmasında en az iki atom birleştiği için 6 x 2 = 12 değişik esmanın bir saniye içerisinde katrilyonlarca defa tesbihatını, molekülün iç yapıları tesbih ederken, vücut kazanan molekül de fert olarak başka bir esmayı tesbih etmeye başlar.(mesela El Halim) Yaratılışın altıncı aşaması(günü) Altıncı aşamada, göklerin, yerin ve arasındakilerin yaratılması tamamlanmıştır. Bu aşamada moleküller Allah ın (c.c) emriyle bir araya gelerek hücreleri oluştururlar, hücre kendini meydana getiren iç içe değişik esmaların tesbihatlarını varlığında cem ederek ferdi tesbihatına başlar. Misal; hücre El Hay esmasını tesbih etsin. Artık evreni oluşturan bütün yapılar yaratıcısının isimlerini sayısız defa tesbih etmektedir. Ve bu durum kıyamete kadar böyle sürecektir. Ve evren de Allah ı ferdi olarak tesbih etmeye başlamıştır. Yine bu aşamada yerler, gökler ve arasındakiler kemal noktasına ulaşmıştır. Ve artık evren ve içindeki her varlık kendisine biçilen ömrünü tamamlayıp Allah a doğru yolculuklarına başlamışlardır. Evren ve içindeki her varlık yaratılışından kendi kıyametine ve ötesine kadar yaratıcısına muhtaçtır. Evrendeki varlıklar bir taraftan asıllarına dönerken diğer taraftan yeni oluşumlar ve Allah ın yaratma hali de sürmektedir. Çünkü yaratılış alternatiftir. Evrende yaratılan her şey doğum ve ölüm alternatifliğini yaşarlar.

45 46 Bu hali Allah (c.c) Kuran-ı Kerim de kullarına şöyle beyan ediyor : Göklerde ve yerde bulunan herkes O ndan ister. O, her an yaratma halindedir. Rahman suresi-29- Yukarıdaki ayette vurgulandığı gibi Allah (c.c) yaratmayı sürdürmektedir. Bu yaratma hali daha önceden oluşan ve evrenin genişlemesiyle ifade edilen yayılma halinin içinde bulunan ışık, enerji, balçık, atom gibi yapıların fiziksel görünüme geçmeleri şeklindedir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. Zariyat suresi -47- Evrende yaratılan her varlık yukarıda anlattığımız gibi ışıktan hücreye, hücreden küreye her yapı iç içe zikirler sıralamasından oluşmuştur. Hatta evren dahi ferdi tesbihatı ile meşguldür. Bu aynı zamanda yüce Yaratıcımızın bir saliseden az bir süre içerisinde sayılarla ölçülemeyecek kadar, evrenin sonsuzluğunda tekrarlandığının ispatıdır. Allah ın (c.c) bildiğimiz ve bilemediğimiz esmalarının ayrı ayrı bir araya gelmesi ve alternatif olarak tekrarlanması evreni kuşatan Allah ın ilmindendir. Bu ilim yarattıklarıyla beraber sonsuzluğa yayılmıştır. Ve ışık taneciğinden kürelere kadar evreni ve içindekilerini kuşatmıştır. Allah ın (c.c) ilmiyle evreni kuşatması aynı zamanda evreni bilinç sahibi yapmıştır. Çevremizde ve evrende algıladığımız ve algılayamadığımız her varlık bilinçli olarak Allah ın emrindedir.

46 -47- Arş ı yüklenen ve birde onun çevresinde bulunanlar, Rab lerini hamd ile tesbih ederler. O na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! SENİN RAHMET VE İLMİN HER ŞEYİ KUŞATMIŞTIR. O halde tevbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru.(derler) Mü min suresi -7- Yaradılış ve altı aşamasının her aşaması başlı başına birer bilim dalıdır. Evren iç içe tesbihatlarıyla ve kendisini kuşatan Allah ın ilmiyle tam bir denge ve uyum içersindedir. Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içerisinde yaratan O dur. Rahman ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Çevir de bak gözünü bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığı için eli boş ve bitkin olarak geri döner. Mülk suresi -3,4- Yukarda verdiğimiz örnekte, ışıktan hücreye yaratılışın altı aşamasında yapmış olduğu tesbihatları sıralayacak olursak aşağıdaki şekilde tesbihatlar zinciri ile karşılaşırız. Şekil dokuzda görüldüğü gibi atomun ışık yapısı birinci aşamada yaratılır ve ışık tanecikleri Er Rahman ismini, Işık taneciklerinin bir araya gelerek oluşturdukları enerji yapı El Alim ismini, enerji taneciklerinin bir araya gelerek oluşturdukları balçık yapı (kuark) El Hakim ismini, balçık taneciklerinin bir araya gelerek oluşturdukları atomun protonları El Cami ismini, nötronları El Veli ismini, elektronları El Kadir ismini tesbih etmektedir

47 48 Bu aşamadan sonra Elektron, proton ve nötronların bir araya gelerek oluşturdukları atomların en az iki tanesi bir araya gelerek molekülü oluştururlar. Molekül ferdi olarak El Halim ismini tesbih eder. Moleküller bir araya gelerek hücreleri oluştururlar, hücrelerde kendi iç tesbihatlarıyla birlikte misal olarak verdiğimiz örnekte El Hay ismini tesbih etmektedir. Şekil -9- Altı aşamanın tesbihatının misali anlatımı

48 -49- TESBİHATLAR VE FREKANSLAR

49 50 Geçtiğimiz sayfalarda bahsettiğimiz gibi yaratılış alternatiftir. Allah (c.c) birdir, eşi benzeri ve kendine dengi asla olamaz. Bu sebeple yarattığı her varlık alternatiflik içerir. Bu alternatiflikler artı eksi, gece gündüz, doğum ölüm, cennet cehennem v.s, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yaratılıştaki alternatiflik aynı zamanda Allah ın sonsuz kudretine muhtaçtır. Alternatiflik Allah ın evrenin nizamına koyduğu aynı zamanda çift yaratılış kuralıdır. Çift yaratılış evrenin ve evreni oluşturan yapıların alternatifliğidir. Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. Zariyat suresi -49- Şekil -10-

50 -51- Yaratılışın ilk aşaması çok şiddetli ışık idi, ışık tanecikleri ışık hüzmesini oluşturduğunda yapısı gereği ışık huzmesinin bir tek telini incelersek o ışık telinin alternatif bir yapıya sahip olduğunu görürüz. Bu ışığın alternatifliği aynı zamanda ışığın frekansıdır. İlk yaratılıştaki ışığın frekansını günümüzde kullanılan frekans ölçerlerle (osilaskop gibi) algılamak mümkün değildir. Çünkü ilk yaratılıştaki ışığın frekans aralıkları şiddetinden dolayı çok sıktır. Gerek ilk yaratılıştaki ışık olsun, gerekse günümüzde algıladığımız ilk yaratılıştaki ışığa göre çok zayıf olan ışığın yayınlamış olduğu frekansları, bu ışık yapıların tesbihatlarının titreşimleridir. Bu frekansları günümüz teknolojisiyle inceleyecek olursak şöyle bir örnek verebiliriz. Mikrofona Allah ismini söylersek ses dalgaları mikrofondan elektrik enerjisine dönüşerek,sesin dalga boylarına göre aynı aralıktaki frekansa dönüşür. Bilindiği gibi elektrik akımı elektron akışıdır. (elektrik akımının frekanslarını elektronların tesbihatları oluşturur,elektrik her ne kadar alternatif akım ve doğru akım olarak ikiye ayrılsada doğru akım frekanslarının sıklığı sebebiyle yayınlamış olduğu dalga boyları frekans ölçerlerde salınımsız,düz bir çizgi gibi görünür.) Mikrofona okuduğumuz Allah isminin kablolardan frekanslar halinde geçerek her hangi bir frekans ölçer cihazının ekranında Allah ismini frekans dalgaları halinde görürüz.( Bak şekil 11) ışıktan maddeye altı aşamada yaratılan ve sonrada hücrelerin bir araya gelmesiyle vücut sahibi olan her varlık, yaratılışının her aşamasında bu frekanslarla yaratılmıştır.

51 -52- Dikkat edilirse esmaların tesbihat sayısı yaratılan madde ışık halindeyken katrilyonların ötesinde adete sahipken ışık taneciklerinin birleşerek oluşturdukları enerji taneciklerinin tesbihat sayısı ışık taneciklerinin tesbihat sayısına göre daha azdır. Bu sıralamada evrenin oluşumuna gelene kadar aşama aşama tesbihat sayısı azalır. Çünkü çoklar birleşerek her aşamada tekleri oluştururlar. Evrene gelince evren tek olduğu için tesbihatıda tektir. Evren yaratılışının başlangıcında ferdi olarak tesbih etmeye başladığı tek ismi kendi kıyametine kadar bir defa tesbih eder. Evrenin ferdi tesbihatı bittiği zaman evren kendi varlığının içine çökerek yok olacaktır. Bu aşamada yaratılış tersine dönecek yaratılan her varlığın tesbihatı geriye doğru akarak ilk yaratılıştaki çok şiddetli ısı ve ışığın oluştuğu haline gelecek ve kıyamet kopmuş olacaktır.

52 -53- Hatta kıyametin kopma esnasında yaratılışın ilk halindeki çok şiddetli ışık ve ısıya gelmeden hemen önce evrenin ve gök yüzünün almış olduğu hali Kuran-ı Kerim şu şekilde ifade ediliyor: O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Mearic suresi -8- Yukarıdaki ayette evrenin nasıl bir hal alacağına Allah (c.c) açık açık bildiriyor. Erimiş madenin nasıl bir renge sahip olduğu herkesçe malumdur. Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman, Rahman suresi -37- Evren kıyamet halinde dahi Allah ın emriyle yapmış olduğu tesbihattan kesinlikle ödün vermez. Evrenin yaratılışı ve bitişi esmaların tesbihatıdır. Evrenin başlangıcı ve bitişi çok şiddetli ısı ve ışıktır. O halde, evrendeki ilim ışıktan hücrelere gelinceye kadar birbirlerinin içine frekanslar zincirleriyle yerleştirilmiştir. Bu bilim yüklü frekanslar genellikle moleküllerde bulunur. Moleküllerle birlikte hücrelerin içerisinde yer alırlar. Bu günün teknolojisiyle bu bilgiler kısmen bilgisayarlar aracılığıyla çözümlenmeye başlamıştır. Örneğin D.N.A moleküllerinde bu bilgiler hangi varlığı oluşturacaklarsa o varlığın doğumdan ölüme bütün bilgileriyle donatılmıştır. Ve her D.N.A. kendisine has ayetler içerir. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Zariyat suresi -20-

53 54 Örneğin bir gül ağacının D.N.A. larında, gülün tohumundan meyvesine, meyvesinden tekrar tohum oluşum aşamasına kadar o gülün alacağı besin miktarı, hücre sayısı, gövde ve yapraklarındaki suyun akışı, yapraklarındaki nefes alma deliklerinin sayısı, gövde ve yaprak renkleri, gül tomurcuklarının sayısı, tomurcukların ebatları, gülün açma süresi, gül yapraklarının rengi,kokusu v.s. tamamen kayıtlıdır. Bu aynı zamanda Allah ın ilmi ile yarattıklarını kuşatmasıdır. Günümüzde gen bilimiyle uğraşanlar her ne kadar bazı bitkilerin genleriyle oynayıp verimliliklerini artırmaya çalışsalar da üzerinde çalıştıkları bitkinin verimi, genlerinin oynanmasıyla bir ekim ve hasat süresi bir artar. D.N.A. sıyla oynanmış herhangi bir bitki ekildikten sonra vereceği ürün fazla olsa da bu alınan ürünün tohumlarını ertesi yıl tekrar ektiğimizde o tohumun D.N.A. sı ilk halini almış olarak ürün verir. Yani aslına döner. Çünkü D.N.A. larda dışarıdan müdahale ile bozulan dengelerin otomatik olarak düzeltilmesi bilgisi o D.N.A. lara Allah tarafından yerleştirilmiştir. Örneğin ayçiçeği tarımıyla uğraşanlar bilirler; doğal haliyle ekilmiş, D.N.A. larıyla oynanmamış, tohumlardan yetişen ayçiçekleri, büyüyüp baş verdiklerinde bu ayçiçeklerinin başları sabah güneşin doğuşuyla birlikte radar gibi güneşe kilitlenirler ve güneş batana kadar o tarladaki bütün ayçiçekleri hiza ve disiplinlerini bozmadan güneşi takip ederler. Dışardan bakıldığında o tarlada hiçbir düzensizlik ve başka bir yöne bakan ayçiçeği başı göremezsiniz.

54 55 D.N.A.larıyla oynanmış tohumlardan ekilmiş bir tarlada yetişen ayçiçeklerini gözlemlediğimizde, D.N.A. larındaki yetişme emirleri sıralaması dışarıdan müdahale ile bozulduğu için o ayçiçeklerinin başlarının birçoğu ürettiği tohumların çokluğundan ve dengesizliğinden dolayı sabah güneş doğduğunda güneşe kilitlenemezler. Çok az bir kısmı güneşi takip eder. Diğerleri de güneş ışıklarını takip etmekte zorlanır. O tarladaki görüntüde bir düzensizlik, disiplinsizlik görülür. Ayçiçeklerinin başları sağa sola dönmüştür, bir kısmıda ağırlığından başı kopacakmış gibi yere doğru eğilmiştir. D.N.A sıyla oynanmış ayçiçeği ekildikten sonra alınan tohumları ertesi yıl yeniden ekerseniz yeniden yetişen o ayçiçeklerinin sabah güneş açıp akşam batıncaya kadar belirli bir düzen ve disiplin içerisinde, güneşi takip ettiklerini görürsünüz. Çünkü o tohumlar almış oldukları ilahi emirle kendi kendilerini düzelterek aslına dönmüştür. Kuran-ı Kerimde ilk muhattab alınan varlık insandır ve insanı muhattab alan Kuran o insanın şekline,boyuna bosuna, zenginliğine, fakirliğine, mesleğine, etiketine ve kariyerine hitap etmez.kura insana hitap eder. Geçmişte de olduğu gibi bugün yaşayan tüm akıl sahibi insanlara ve kıyamete kadar gelecek insanlara değil dünyamız gibi nice gezegenlerin insanlarına hitab eder. Bundan sonraki bölümde kuran ın kendisine muhattab aldığı Allah ın içlerinden kendisine halifeler seçtiği insanın altı aşamalı yaratılışını ve bu aşamalarda insana verilen üstün özellikleri anlatacağız.

55 56 İNSANIN ALTI YARATILIŞ AŞAMASI

56 57 Kitabımızın başında da belirtmiştik.yaradılışın ana nedeni insandır.çünkü rabbimiz insanı ve evreni yaratmadan evvel bilinmek istemiştir.bu Allah ın muradıdır.allah ın bilinmekliğini istemesi zatının ama konumundayken murad olunmuştur. Sahabelerden bir gurup Resulullah (sav) Efendimize sorarlar : _ Ya Resulullah Allah mevcudatı yaratmadan önce neredeydi? Resulullah efendimiz cevaben : _ Ama daydı. Buyurmuşlardır. Yaratılıştan kıyamete kadar evren içerisinden geçen ve gelecek ne kadar insan varsa hepsini de yaratılışa şahit tutmuştur. Yani Allah ın zatından zatına tecelliyatının başlangıç anıyla beraber insan yaratılmış,ilimle donatılmış ve rabbimiz bize bizzat kendi tarafından tanıtılmıştır. Yaratılıştan kıyamete kadar ne kadar insan varsa bunların hepsi tecelliyat anında kendi yaratılışlarına ve evrenin yaratılışına şahit olmuşlardır. Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki:ben sizin Rabbiniz değil miyim?(onlarda),evet (buna) şahit olduk, dediler. Araf suresi 172. Yukarıdaki ayette insan neslinin atalarının bellerinden süzülüp çıkarılmasından maksat kıyamete kadar fiziksel bedenlere gelmiş bütün insanların Allah tarafından insana göre zamanın gerisine doğru alınmış ve Allah ın zamansızlık ortamında insanlar kendi yaratılışlarına şahit tutulmuşlardır.

57 58 İnsanın yaratılması da evrenin ve içindekilerin yaratılması gibi altı aşamada oluşmuştur.insanın yaratılış aşamaları Kuran-ı Kerimde Tin Suresinde anlatılmıştır. İncire,zeytine,Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, Biz insanı en güzel biçimde yarattık sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Tin suresi Yukarıdaki ayetlerde ismi geçen incir ve zeytin bu güne kadar herhangi bir belde ismi veya kutsal meyveler olarak algılanmıştır. Kuran tefsircileri tarafından, belki de zamanı gelmediği için incir ve zeytinin gerçekten hangi manaya işaret ettiğini açıklayamamışlardır. Oysa Kuran-ı Kerimin Tin suresinde geçen incir ve zeytin, ışıktan-hücreye kadar olan yaratılışın altı aşamasını işaret etmektedir. Evren altı aşamada yaratıldığı gibi insanında yaratılışı altı aşama içerisindedir. Şimdi Tin suresinde geçen incirin, insanın yaratılışında hangi aşamaları kapsadığını inceleyelim. Allah (c.c) Kuran-ı Kerimde kullarına hitap ederken yemin ederek başladığı ayetlerin derinliklerine kudretinin ve ilminin bir çok sırlarını gizlemiştir. İnsanın en güzel biçimde yaratılışı da böyle muhteşem ve sırlarla dolu bir yeminle başlıyor. Burada hangi yaratılmış varlıklara yemin ediliyorsa o varlıkların yaratılmasındaki derin sırları görmek lazım. Hatırlarsanız evrenin yaratılmasını anlatırken yaratılış aşamalarındaki bir araya gelen ışık, enerji, balçık taneciklerinin Allah ın esmalarını tesbih etmelerini iç içe geçmiş cam kürelerle anlatmıştık. İncirde yapı olarak cam küreler örneğine benziyor.

58 -59- Bir tane incir meyvesinin iç yapısını incelersek yüzlerce çekirdek tanecikleriyle karşılaşırız. İncir çekirdeklerini meydana getiren iç yapısına da göz atarsak binlerce taneciğin bir araya geldiğini görürüz. Şekil -12- incirin kesiti Yukarıda görüldüğü gibi inciri bir balçık (kuark) taneciği gibi düşünürsek incirin içerisinde ki yüzlerce çekirdek ve çekirdeği meydana getiren yapı, balçığı ve meydana getiren altyapıyı andırmaktadır.

59 -60- İncir çekirdeklerinin özü sayısız taneciklerden oluşur. Bu tanecikler,allah tarafından kendisine ilham olunan Allah ın bir esması ile tesbihat halindedir. Çekirdeği meydana getiren milyonlarca öz tanecikler bir adet incir çekirdeğini oluşturur. Yüzlerce incir çekirdeği de kendisine ilham edilen tesbihatla beraber bir incir meyvesinin içerisinde bulunurlar ve incirde kendisinin ferdi tesbihatıyla meşguldür. O halde incir ışıktan balçık yapıya kadar üç aşamayı temsilen Kuran-ı Kerimde ifade edilmiştir. İşte incirin bu yapısı ayette Allah (c.c.) ın yeminine mazhar olmuştur. Bu yalnızca, yemin edilen incirin sırlarından bir tanesidir. Şekil-13- incirle temsil edilen yaratılışın üç aşaması.

60 61 Kuran-ı Kerim in Tin suresinde yemin edilen objelerin biri de zeytindir. Allah ın (c.c.) üzerine yemin ettiği zeytin de yaradılış biçimiyle o yeminin sırlarını varlığında taşır. Tin suresinde insanın en güzel yaradılış sıralamasında geçen zeytin,yaradılışın son üç aşamasını temsil eder. Zeytin yapısı itibarıyla genelde oval biçimdedir. Bir zeytini uzun kısımlarından çekirdeğiyle beraber boydan boya tam ortadan kestiğimiz zaman ortaya çıkan zeytin kesitinin görüntüsü tıpatıp bir hücreyi andırır. Dikkatli baktığınız zaman zeytinin en dışında hücre zarı, zeytin ile çekirdek arasında plazma yapı vardır. Yani zarıyla, plazma yapısıyla ve çekirdeğiyle hücrenin ikizidir. Şekil -14- zeytinin kesiti

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ İNSAN ve SIRLARI - 1 www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

Adem KORKMAZ ADEM KORKMAZ 5.BOYUTTA İNSAN. Adem Korkmaz

Adem KORKMAZ ADEM KORKMAZ 5.BOYUTTA İNSAN. Adem Korkmaz Adem KORKMAZ ADEM KORKMAZ 5.BOYUTTA İNSAN Adem Korkmaz 2 3 Yazarı Adem Korkmaz 5. Boyutta İnsan 4 5.Boyutta İnsan Yazarı Adem Korkmaz Hicran Yayınları 6 Tefekkür Dizisi 4 Yayın Yönetmeni İsmail Göktepe

Detaylı

İslam: Esasları ve Prensipleri

İslam: Esasları ve Prensipleri İslam: Esasları ve Prensipleri [Türkçe] Muhammed es-suhaym Terceme eden : İsmail Yaşa : Yayınlarından : İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşad Bakanlığı : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430

Detaylı

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun. MUCİZE YALANLARI Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.com) Sayfa - Konular [Sayfa 3] - Başlarken - Kuran Mucizeleri İddialarındaki

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL 7. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 1. BÖLÜM: İMAN VE İSLAMİYET 1- Yaratılış Sırları ve Hayatın Hakikatı...7 2- Müslüman ın

Detaylı

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır.

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

GERÇEĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

GERÇEĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? GERÇEĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

-Ben kimim?kâinatta bir nokta,kur'an-da bir hareke,bir harf,bir kelime ve bir cümleyim.

-Ben kimim?kâinatta bir nokta,kur'an-da bir hareke,bir harf,bir kelime ve bir cümleyim. TEFEKKÜR DÜNYAMIZ -Arz 6 günde yaratılmıştır.[1] -Her şey sudan yaratılmıştır.[2] -Bir tek sudan çok değişik şeyler var edilmiştir..[3] -Kuru ve yaş her şey Kur andadır.[4] -New Scientist 27-nisa-2002

Detaylı

AHMED HULÛSİ YAŞAMIN GERÇEĞİ. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ YAŞAMIN GERÇEĞİ. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ YAŞAMIN GERÇEĞİ www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta

Detaylı

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR SINAV BAŞLADI Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR Sınav Başladı / Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Kamuran GÜNERİ Editör Ubeyd KÜÇÜK Son Okuma Sümerya GÜNERİ İç Tasarım

Detaylı

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK. AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK. AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29 İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29 AHİRETE İMAN.indd 4 12.03.2015 09:05:29 İÇİNDEKİLER 7 TAKDİM 9 ÖN SÖZ BİRİNCİ BÖLÜM ÖLÜM VE ÂHİRET

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı