1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI"

Transkript

1 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS ATATÜRKİLKELERİVEİNKILAPTARİHİ TÜRKDİLİ YABANCIDİL MESLEKİMATEMATİK İŞGÜVENLİĞİ MESLEKKİMYASI BİLGİSAYARDESTEKLİSAYFATASARIMI OFSETBASKITEKNİKLERİ BASKITEKNİKLERİ SEÇMELİDERS SEÇMELİDERS TOPLAM SEÇMELİDERSLER BİLGİVEİLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ BASIMİŞLETMECİLİĞİ BYP115 OPTİKFİZİK YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS ATATÜRKİLKELERİVEİNKILAPTARİHİ TÜRKDİLİ YABANCIDİL TAMPONBASKI BİLGİSAYARDESTEKLİSAYFATASARIMI KARTONAMBALAJTASARIMI MONTAJTEKNİKLERİ SEÇMELİDERS SEÇMELİDERS STAJ(30İŞGÜNÜ) TOPLAM SEÇMELİDERSLER YAYINGRAFİĞİ ENDÜSTRİYELSERİGRAFİBASKI TEMELGRAFİKTASARIM WEBTASARIM Sayfa1/9

2 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ III.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS GÖRÜNTÜİŞLEMETEKNİKLERİ CİLTLEMETEKNİKLERİ BİLGİSAYARDESTEKLİGRAFİKTASARIMI DİJİTALBASKISİSTEMLERİ TEMELFOTOGRAFİ FLEKSOBASKITEKNİKLERİ SEÇMELİDERS SEÇMELİDERS SEÇMELİDERS TOPLAM SEÇMELİDERSLER MESLEKİYABANCIDİL YAZIVETİPOGRAFİ BYP217 ETİKETBASKITEKNİKLERİ OFSETBASKISİSTEMLERİ IV.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS GÖRÜNTÜİŞLEMETEKNİKLERİ PROJEHAZIRLAMA BİLGİSAYARDESTEKLİGRAFİKTASARIM SERİGRAFİBASKI MESLEKHESAPLAMALARI FOTOĞRAFÇEKİMTEKNİKLERİ KARTONAMBALAJÜRETİMİ OFSETBASKITEKNİKLERİ SEÇMELİDERS SEÇMELİDERS TOPLAM SEÇMELİDERSLER MESLEKİYABANCIDİL ARAŞTIRMAYÖNTEMVETEKNİKLERİ İŞLETMEORGANİZASYONUVEMALİYETMUHASEBE Sayfa2/9

3 I.YARIYILDERSİÇERİKLERİ T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ ATATÜRKİLKELERİVEİNKILÂPTARİHİ I(202)AKTS:2 AtatürkİlkeleriveİnkılâpTarihidersiniokumanınamacıveİnkılâpkavramı,Osmanlıİmparatorluğu nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler,iç sebepler, dış sebepler, Osmanlı İmparatorluğu nun jeopolitik konumu, Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanması; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu nun savaştığı cepheler ve Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller Karşısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşa nın Tepkisi; Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı, İzmir in İşgali, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler ve Ermeni Meselesi,MilliMücadeleiçinilkadım;Kongreleryoluylateşkilatlanma,Kuva yımilliyevemisak ımilli; T.B.M.M. ninaçılması;t.b.m.m. ninistiklalsavaşınınyönetiminielealması,1920yılındayaşanansiyasi gelişmeler, Düzenli Ordu ya geçiş, Sakarya Savaşı na kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,Mudanya danlozan a;mudanyamütarekesininimzalanması,eğitim,kültür,sosyalveiktisadi alanındamillimücadele. TÜRKDİLİ I(202) AKTS:2 Dilintanımı,özellikleri/Dil milletilişkisi,dil kültürilişkisi,dilaileleri,türkdilinindünyadilleriarasındaki yeri,türkdilinintarihigelişimi,türkdilininbugünküdurumu,tarihivegünümüzörnekleri,lehçe Şive Ağız,Dilbilgisinintanımı,bölümleri,Türkdilininözellikleri,Sesbilgisi,Türkçeninsesdurumu,özellikleri ve seslerin sınıflandırılması, Türkçenin yazım kuralları, Türkçenin yazım kuralları ve uygulama, Noktalama işaretleri, Noktalama işaretleri ve uygulama, Türkçenin kelime yapısı ve ekler, Yapım ve çekimekleri,kelimeyapısıveekler YABANCIDİL I(202) AKTS:2 Introducingandgreetingpeople,Describingfamilymembers,Tellingthetimeanddates,can/can't, Directions,SimplePresentTense,SimplePresentTense,FutureTense,FutureTense,Offersand Requests,PresentContinuousTense,PresentContinuousTense,Quantities,PastSimpleTense MESLEKİMATEMATİK(202) AKTS:2 Kümekavramı,birkümeyimodellenmesivefarklıtemsilbiçimleriilegösterimivebirkümeninalt kümeleri,saymasayılarındanbaşlayarak;doğalsayılar,tamsayılar,gerçeksayılar,rasyonelsayılarve irrasyonelsayılarıntanımı,modüleraritmetik,birinciderecedenveikinciderecedenbirbilinmeyenli denklemlerveikinciderecedenbirveikibilinmeyenlidenklemsistemlerinedönüştürülebilendenklem sistemleri,birinciveikinciderecedenbirveikibilinmeyenlieşitsizliklervemutlakdeğerlieşitsizlikler, Olasıdurumlarınbelirlenmesivesaymanıntemelilkeleri,Permütasyonvekombinasyon,Basitolayın, ayrıkveayrıkolmayanolayınolmaolasılığı,koşulluolasılığıvebağımlıvebağımsızolayınolmaolasılığı, İstatistik intanımıvebetimleyiciistatistik,sıklıkkavramı,bağılsıklıkkavramı,veritoplamakiçinölçme aracıgeliştirmeveveritoplama,çetelevesıklıktablosu,verilerinsütun,çizgi,histogram,sıklık poligonu,birikimlisıklıkeğrisi. Sayfa3/9

4 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Sayfa4/9 İŞGÜVENLİĞİ(202) AKTS:2 İşyerigüvenliğinintanımıveönemi,İşyerindekullanılankoruyucuaraçveaparatlar,Baskıöncesi,baskı vebaskısonrasıgüvenlikönlemleri,depoveatıkmalzemetasnifiileilgiligüvenlikönlemleri,elektrik tesisatıylailgiligüvenlikönlemleri,yangınvetürleri,yangınsöndürmedekullanılanyöntemve kimyasallar,işletmeüretimdepartmanlarındevedepolardayangınakarşıalınacakönlemler,meslek hastalıkları,meslekhastalıklarınakarşıalınacakönlemler,işkazalarıveönlemleri,temelilkyardım, Kazaraporları,İşkazasıuygulananprosedürler. MESLEKKİMYASI(202) AKTS:2 FilmlerinyapısalözellikleriveReprodüksiyonamaçlıkullanılanfilmlerdekijelâtinlerinetkisi,Boyar maddelimürekkeplervepigmentbazlımürekkepler,boyarmaddelimürekkeplerlepigmentbazlı mürekkeplerinfarkları,değişikbaskısistemlerindekimürekkeppartikülbüyüklüklerininincelenmesi, Çökmeveçökeltinedir,Aşırıdoymuşçözeltiileçökeltiarasındakifarklar,Matbaacılıktaemülsiyon yapımındakullanılançözeltilervehidratnedir?hidratlımaddenedir,hidratlıbirmaddeilehidratsızbir maddearasındakigramajfarklarıvehidratproblemleri,reprodüksiyondakullanılanfilmveözellikleri vefilminyapısı,filmemülsiyonyapısıvepozlandırmacihazları,pozlandırmaolayıvepozlandırma sonrasıgizligörüntününoluşumu,developmanbanyosudevelopmanbanyosundakullanılan kimyasallardevelopmanbanyosununkimyasalreaksiyontepkimedenklemleri,fiksajbanyosu,fiksaj banyosundakullanılankimyasallar,fiksajbanyosununkimyasalreaksiyontepkimedenklemleri. BİLGİSAYARDESTEKLİSAYFATASARIMI 1(323) AKTS:3 Standartsayfaebatlarıvemetinalanlarıözellikleri,Resimalanlarıveözellikleri,Mizanpajyazılımlarında kontrolaraççubuğuvegörevleri,tollsaraçpaleti,paragrafaraçpaletiverenkaraçpaletlerive özellikleri,sayfaözellikleriaraçpaletiveözellikleri,mizanpajyazılımlarındaçizimaraçlarıvegörevleri, Çizgiözellikleri,çizgilerledeformeetmevebirleştirmemetodları,Metin Resimilişkisivefarklı formatlardakiresimlerimizanpajaeklemededikkatedileceknoktalar,tablolardasatır sütunözellikleri vehizalamakullanımı,tablolardasatırvesütundatabözelliklerininkullanımı,ciltşekillerinegöre kesimözelliklerivekırımözelliklerininbaskıöncesiayarlanması,cmykveekstrarenklerinbaskı öncesindeayarlanması,dosyakayıtformatları,pdfkayıtformatınınyapısıveözellikleri. OFSETBASKITEKNİKLERİ 1(223) AKTS:4 Kağıtgramajları,ebatlarıveçeşitleri,Kağıtkesimhesabı,kağıttasuyönüvekağıtdepolamakoşulları, Kağıthavalandırmayöntemleri,Baskıyagirişayarları,Mürekkepsistemleri,Nemlendirmesistemleri, Nemlendirmesistemlerindekullanılanmalzemelervemerdanekılıfları,Ofsetbaskısistemikazanlarıve ayarları,kağıttürlerinegöreistiflemevekurutmasistemleri,ofsetbaskıdakullanılankalıpçeşitlerive banyomalzemeleri,konvansiyonelyöntemlerleofsetbaskıkalıplarıhazırlama,ctpyöntemlerleofset baskıkalıplarıhazırlama. BASKITEKNİKLERİ(223) AKTS:5 Ofsetbaskısistemiözelliklerivekullanımalanları,Ofsetbaskıkalıpları,Ofsetkalıppozlandırma cihazları,ofsetbaskıkalıpbanyoişlemleri,ctpofsetkalıphazırlama,fleksobaskısistemiözelliklerive kullanımalanları,fleksobaskıklişeleriveözellikleri,fleksofilmlerindeolmasıgerekenözelliklerve

5 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ kalıppozlandırmasüreleri,ctpfleksokalıplarınınyapısıvetürleri,tifdrukbaskısistemininözelliklerive kullanımalanları,tifdrukbaskıdakalıphazırlamaaşamaları,serigrafibaskısistemininözelliklerive kullanımalanları,serigrafibaskıkalıplarveözellikleri,serigrafibaskıkalıphazırlamaaşamaları. I.YARIYILSEÇMELİDERSLERİ BİGİVEİLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ(213) AKTS:4 İnternetVeİnternetTarayıcısı,ElektronikPostaYönetimi,HaberGrupları/Forumlar,WebTabanlı Öğrenme,KişiselWebSitesiHazırlama,ElektronikTicaret,KelimeİşlemciProgramındaÖzgeçmiş, İnternetVeKariyer,İşGörüşmesineHazırlık,İşlemTablosu,FormüllerVeFonksiyonlar,Grafikler,Sunu Hazırlama,TanıtıcıMateryalHazırlama. BASIMİŞLETMECİLİĞİ(202) AKTS:2 Basımişletmeciliğinintanımıveözellikleri,Hukuksalyapılarınagörebasımişletmeleri,Basım işletmelerindeüretimsistemleri,basımişletmelerindeüretimintemelözellikleri,verimlilikveverimlilik analizleri,işhukukuveişçiişverenilişkileri,vergivevergisistemleri,basımeserlerivetürleri,yayınve telifhakkıvevergilendirme,kitabıntarihselgelişimi,yayımcılıkalanlarıveyayımcılık,yayımcılıksüreci veeditörlük.,basımişletmelerindeeserlerinbaaılmasısüreci. OPTİKFİZİK(101) AKTS:2 Işığınyapısı,ElektromanyetikdalgalarınyayılmahızıveElektromanyetikdalgalardafrekansiledalga boylarıarasındakitersorantı,dalgaboylarınavefrekanslaragöreoptikışımalar,ultraviyole,kızılötesi vemikrodalgaışınlarınındalgaboylarıveişığınfarklıortamlardayansımaözelikleri,farklıyoğunluk ortamlarındaışığınkırılmaözellikleri,prizmadangeçenışığınrenkleredönüşmesivekırılmaolayında Snellkanunu,MerceklerinözellikleriveOdakuzaklığı,Odakuzaklıklarınagöregörüntüoluşumuveİnce kenarlımerceklerdekırılmaolayı,kalınkenarlımerceklerdekırılmaolayı,görüntüleriistenilen büyüklüktebüyültme,aynalarınyapısı,aynalardagörüntüoluşumu,küreselaynalardagörüntü oluşumu,ters düzgörüntüoluşumunu. II.YARIYILDERSİÇERİKLERİ ATATÜRKİLKELERİVEİNKILÂPTARİHİ II(202)AKTS:2 Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Türk inkılâbının stratejisi, siyasal alanda iki büyükinkılâp,cumhuriyetyönetimininkurulmasıvehalifeliğinkaldırılması,terakkipervercumhuriyet FırkasıveTakrir isükûndönemi;şeyhsaitisyanı,atatürk esuikastteşebbüsü,çokpartilihayatageçme denemesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası nın Kurulması; Menemen Olayı,Türk Hukuk İnkılâbı; eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisadi inkılâp, sağlık alanında yapılan inkılâplar, Sosyal alanda yapılan İnkılaplar, Tarikat, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Milletlerarası takvim, saat, rakam ve ölçüler; Atatürk ün büyük Nutuk u okuması. Soyadı Kanunu; Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikası; AtatürkdönemiTürkdışpolitikası,Atatürkİlkeleri;CumhuriyetçilikveMilliyetçilikİlkesi, Halkçılık ve Laiklikİlkesi,Devletçilikveİnkılâpçılıkİlkesi,DinveLaiklik,Atatürkideolojisinegiriş;Atatürkçüdüşünce sistemi, Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik, Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik genel bir değerlendirme. Sayfa5/9

6 TÜRKDİLİ II(202)AKTS:2 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Cümle bilgisi, Cümle çeşitleri, Paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı, Kompozisyon bilgileri, Konuşmaya dayalı (sözlü) anlatım türleri, Konuşmaya dayalı (sözlü) anlatım türleri, Yazılı anlatım türleri,yazılı anlatım türleri,güzel konuşma kuralları ve örnekleri,resmi yazılar (özgeçmiş, dilekçe,rapor,anlatımbozuklukları YABANCIDİL II(202)AKTS:2 ExpressingPasttobe(was were)pasttimeexpressions,talkingaboutpasteventspastsimpletense Regular irregular verbs, Talking about past events Past Simple Tense Regular Irregular verbs, Identifying and Using Nouns Countable and Uncountable Nouns, Talking about Quantity Quantifiers (some any much many alotof afew few alittle little),talkingaboutfutureeventswill Begoing to Future Time Expressions, Identifying and Using Adjectives Adverbs, Comparing Things ComparativeStructures, Comparing Things Superlative Structures, Talking about abilities and obligationsmodals 1can can'tmust mustn'thave to don't have to, Giving advice, Expressing RequestsandOffersModals shouldwouldlike(to),combiningnounsandsentenceslinkingwords(so, because,but,or,and),usingarticlesdefiniteandindefinitearticlesa/an/the. TAMPONBASKI(202) AKTS:2 Tamponbaskıçalışmaprensibi,Tamponbaskıkalıpveözellikleri,Tamponbaskıslikonları,Manuel tamponbaskımakineleriveözellikleri,açıkvebirbölümükapatılmıştamponbaskımakinelerive özellikleri,klişelerihareketlivedönerlitamponbaskımakineleriveözellikleri,kapalıvecaruseltampon baskımakineleriveözellikleri,tamponbaskımakinesinibaskıyahazırlanması,tamponmürekkeplerive özellikleri,baskıuygulaması,baskımakinesinintemizlenmesiveklişesaklamakoşulları. BilgisayarDestekliSayfaTasarımı 2 BİLGİSAYARDESTEKLİSAYFATASARIMI 2(223) AKTS:4 Mizanpajyazılımlarındakontrolaraççubuğuvegörevleri,Tollsaraçpaleti,paragrafaraçpaletiverenk araçpaletleriveözellikleri,standartsayfaebatlarıvemizanpajiçerisindesütunlarınyapısıveözellikleri, Standartkitapebatlarıvekitapciltözelliklerinegöreyapılacakayarlamalar,Kitapmizanpaj uygulamaları,standartdergiebatlarıvedergiciltözelliklerinegöreyapılacakayarlamalar,dergi mizanpajuygulamaları,dergimizanpajuygulamaları,standartgazeteebatlarıgazeteözelliklerinegöre yapılacakayarlamalar,gazetemizanpajuygulamaları. KARTONAMBALAJTASARIMI(202) AKTS:2 Kağıtkartonvemukavvaözellikleri,Ambalajtürleriveişlevleri,Ambalajçizimyazılımlarımenüve komutları,ambalajçizimyazılımlarımenüvekomutları,ambalajtasarımınıngörseletkisi,grafik tasarımıprovayahazırlamateknikleri,provayötemleriveprovaalma,ambalajmaketiyapmak, Ambalajmaketiyapmak,Overprint,Taşırmavetrappingmetodları,Spotrenklervespotrenk ayarlamalarıyapmak,renkayrımveçıkışözellikleri,tasarımıfleksobaskıyauygunhalegetirmek, Deformasyonvesilindirhesaplamaları. Sayfa6/9

7 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Sayfa7/9 MONTAJTEKNİKLERİ(101) AKTS:2 Trasevemakaspayı,Kalıpsarmapayıveforma,Traseçizimindedikkatedileceknoktalar,Kırma katlamayöntemleri,uygulamalıtraseçizmek,montajyöntemleri,montajyöntemlerindedikkat edileceknoktalar,dijitalortamdakullanılanmontajprogramları,baskıçeşitlerinegöremontajdadikkat edilmesigereken,baskıtekniklerindekullanılanfilmler,baskıtekniklerindekullanılanfilmlerve özellikleri. STAJ(000) AKTS:8 İşyerindeuygulama,İlgilisüreçleriyerindeincelemeveuygulama II.YARIYILSEÇMELİDERSLERİ YAYINGRAFİĞİ(223) AKTS:3 Dergitasarımıveözellikleri,Sayfamizanpajprogramı,Tasarımkontrol,Gazetesayfasıtasarımı,İlanreklâmsayfaları,Verilenölçüleregörebaşlıkçıkarmavehaberidüzenleme,Verilenölçüleregörearka sayfadüzenleme,tasarımkontrol,kültürsanatsayfasıtasarlama,ekonomisayfasıtasarlama, Spor/magazinsayfasıtasarlama,Birincisayfatasarlama,Tasarımkontrol. ENDÜSTRİYELSERİGRAFİBASKI(202) AKTS:3 Serigrafibaskıuygulamaalanlarıvemalzemeler,Çerçeveçeşitleriveçerçevegerilmeyöntemleri,Kalıp hazırlamayöntemleri,serigrafibaskımürekkepveözellikleri,rakletürleriveseçimi,serigrafibaskı makinetürleri,otomatikmakinalardakalıbınvebaskıaltımalzemesininmakineyebağlanması,poza ayarıverakleaçısı,mürekkepvekurutmasistemleri,örnekbaskıuygulaması,kalıbınveraklenin temizliğindekullanılankimyasallar,serigrafibaskıproblemveçözümleri. TEMELGRAFİKTASARIM(202) AKTS:3 Amblem,ambleminönemiveamblemtasarımındadikkatedilecekhususlar,Amblemtasarımı,Yazı bloklarınınvesatıruzunluklarınınokunabilirliğeetkisi,renkveyazıkarakterlerinininsanpsikolojisine etkisiveilantasarımındadikkatedileceknoktalar,resimveyazınınilandakiönemiverenginve grafikseldüzeninilanakatkısı,kolajyöntemiyleilantasarımı,ilantasarımı,antetlikağıtveönemive antetlikağıttasarımıyapılırkendikkatedileceknoktalar,kolajyöntemiyleantetlikağıttasarımı,antetli kağıttasarımı,antetlizarfınönemiveantetlizarftasarımısırasındadikkatedileceknoktalar,kolaj yöntemiyleantetlizarftasarımı,kartvizitebatları,kartvizitlerinkullanımıveönemivekartvizittasarımı sırasındadikkatedileceknoktalar,kolajyöntemiyleantetlikartvizittasarımı. WEBTASARIM(213) AKTS:3 Görselmateryallerindüzenlenmesi,Websayfası,Görselöğeler,Gelişmişişlemler,Düğmeleri oluşturma,etkinresimbölgeleri,aktarma(export)işlemiveoptimizasyon,hareketliresimler,açılır menüler,temelwebstandartları,tabloişlemleri,görsellerieklemek,bağlantılarıoluşturmak,css paneli,siteyönetimi.

8 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Sayfa8/9 III.YARIYILDERSİÇERİKLERİ GÖRÜNTÜİŞLEMETEKNİKLERİ 1(323) AKTS:3 Tarayıcılarüzerindenorjinallerigörüntüleriaktarmaişlemi,Görüntüişlemeprogramları,Görüntü işlemeprogramındaaraçpaletleri,katmanoluşturmayöntemleri,kanaloluşturma,filtreuygulamaları, Dekupeişlemleri,Pathuygulamaları. CİLTLEMETEKNİKLERİ(101) AKTS:2 Tabakakırımyöntemleri,Kırımişlemindekağıtgramajınınönemivekırımkatlamamakineleri,Rotasyon kırımüniteayarlarıveistifleme,elleharmanlamaişlemi,makineileharmanlamişlemi,iplikdikiş yapmak,teldikişyapmak,içblokhazırlamabasamakları,ciltbeziilekapakhazırlama,ciltbirleştirme işleminintamamlama,ciltlemededikkatedileceknoktalar. BİLGİSAYARDESTEKLİGRAFİKTASARIM 1(313) AKTS:3 AntikveGotikyazıAilelerivefontlar,Serifveserifsizyazılar,Daraltılmışvegenişletilmişyazılar, Majiskül,Minüskül,capsveinsiyalyazılar,Harf,kelimevesatırarasıespasözellikleri,Paragraf bloklamaçeşitleri,yazıalanıiçerisindekiyazınınkonumu,amblem intanımı,özellikleriveçeşitleri, Logotype ıntanımı,özellikleriveçeşitleri,kartvizitintanımı,özellikleriveçeşitleri,kartvizitmontajıve özellikleri,antetlikağıdıntanımı,özellikleriveçeşitleri,antetlikağıdıoluşturanelemanlarveözellikleri, Fatura/irsaliyetanımı,özellikleriveçeşitleri. DİJİTALBASKISİSTEMLERİ(202) AKTS:3 Dijitalbaskısistemitanımı,Dijitalbaskısistemininavantajvedezavantajları,Dijitalbaskısisteminin kullanıldığıalanlar,dijitalbaskısistemiyöntemleri,içmekanbaskıalanları,içvedışmekanbaskı alanları,içvedışmekandijitalbaskıdadikkatedileceknoktalar,içvedışmekanbaskılarında kullanılanhammadde,mürekkepveözellikleri,içvedışmekanbaskılarındabaskısonrasıyapılan işlemler,baskısonrasıkalitekontrol,dijitalbaskılarınilantahtasıüzerineyerleştirilirkendikkatedilecek noktalar,dijitalbaskılarınvitrinüzerineaktarılırkendikkatedileceknoktalar. TEMELFOTOGRAFİ(202) AKTS:4 Küçükformatmakineleri,Ortavebüyükformatmakineler,SLRveTLRfotoğrafmakinelerinin özellikleri,otomatikvemanuelnetlemeayarları,filmkullananfotoğrafmakinelerivedijitalfotoğraf makineleri,diyaframveobjektiftürleri,obtüratörler,fotoğrafmakinelerindeasa/isoayarları,alan derinliğivefotoğrafaetkisi,objektifodakuzaklığınagörealanderinliğineetkisi,diyaframaçıklığının alanderinliğineetkisi,fotoğrafmakinelerininbakımı,objektiftemizliğivebakımındadikkatedilecek noktalar,fotoğrafçekimuygulamaları. FLEKSOBASKITEKNİKLERİ(404)AKTS:6 Fleksobaskıkalıbıveişeuygunklişeseçimi,Fleksofilmlerindeolmasıgerekenözelliklervekalıp pozlandırmasüreleri,ctpkalıplarınınyapılarıtürleri,ctpkalıplarınpozlandırmasürelerive belirlenmesi,kalıpyapıştırmabantlarıveaniloksmerdaneler,fleksobaskıdakullanılanbaskıaltı malzemelervemürekkepler,fleksobaskıdabaskıayarlamaları,fleksobaskımakinetürleri,kalıp

9 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Sayfa9/9 yapımıvebaskıuygulamaları,baskıhatalarıvegiderilmesi,sıyırıcıbıçaklarveperiyodikbakımları,kalıp vekalıpsilindiritemizliğindekullanılanmalzemeler. III.YARIYILSEÇMELİDERSLERİ MESLEKIYABANCIDİL 1(202) AKTS:2 Meslekiyabancıdilyeterliklerinetemelteşkiledecekgenelİngilizcebilgileriningüncelleştirilerek tekrarı,meslekiterim,kavramveterminoloji,basımişlemelerindeuygulananişorganizasyonları, Basılmasıamaçlananmamullerinmaliyethesapları,Basımsektöründekullanılanhammaddeler,Basım Sistemleri,Baskıöncesi,baskıvebaskısonrasıişlembasamakları,Ürüngirdiveçıktılarıkalitekontrolü, Ürünambalajtasarımı,MÜY dekullanılanyazıcılarvetarayıcılar,müy dekullanılanuygulama programları. YAZIVETİPOGRAFİ(202) AKTS:4 Tarihöncesipratikkaydetmevehatırlamayöntemleri,AlfabetikyazıveLatinalfabesininözellikleri, Yazıvealfabeöncesigelişmeler Piktograkikyazı İdeografikyazı Fonetikyazı,EskiMısır da,sümerler de vemezopotamya davefenikeliler deyazıvegelişimi,baskıyazılarıveözellikleri,tipografikelimesinin kökenivetipografiningünümüzdekitanımıvekapsamı,baskıyazıelemanlarınınözelliklerivetanımlar vetasarımyaparkendikkatedileceknoktalar,dizginintanımıvedizgideespaskavramı,dizgideve görüntüdeharfyüksekliğiveeniveokunabilirlikişlevi,kelimedeespasvekelimevesatırlararasında, Espaskullanımındadikkatedileceknoktalar,Dizgiblokları,Bloklardainsiallerinkullanımı,Dizgi bloğununsayfayayerleşimi,basılıalanlararasındakiilintivesayfalarınnumaralanması. ETİKETBASKITEKNİKLERİ(202) AKTS:2 Etikettanımıvekullanıldığıalanlar,Etikettasarımıyapılırkendikkatedileceknoktalar,Montaj yöntemleri,montajyapılırkendikkatedileceknoktalar,klişeçekimindekullanılanfilmlerveözellikleri, Etikettasarımınaaitrenkayırımı,Baskısistemlerinegöreverilmesigerekentramsıklıklarıvetramaçısı, Baskıaltımalzemeleriveözellikleri,Baskıaltımalzemesiüzerineyapılanişlemler,Laminasyonve yapışkanlar,filmmateryalleri,basılabilirlikkriterleri. OFSETBASKISİSTEMLERİ(404) AKTS:3 Webofsetbaskıçalışmaprensibi,Webofsetbaskımakinetürleri,Webofsetbaskıdanemlendirmeve mürekkepsistemi,webofsetbaskıdakırımvekatlamaünitesiveayarları,webofsetbaskıdabaskı problemleriveçözümleri,tenekeofsetbaskıkullanımalanları,tenekeofsetbaskıdabaskıaltı malzemeleri,tenekeofsetbaskıdakalıphazırlamaaşamaları,tenekeofsetbaskıdakullanılan mürekkeplerveözellikleri,tenekeofsetbaskıdakurutmaişlemleriveönemi,sürekliformbaskı makinelerininçalışmaprensipleri,sürekliformbaskıkağıtları,sürekliformbaskıdakullanılan mürekkepler,sürekliformbaskıdamakineayarları.

10 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Sayfa10/9 IV.YARIYILDERSİÇERİKLERİ GÖRÜNTÜİŞLEMETEKNİKLERİ 2(223) AKTS:4 Görüntüişlemeprogramaraçları,Katmanlarıbirleştirme,Metindüzenlemevedeformeetme,Görüntü ebatlarıveözellikleri,kırımvekesimişlemleri,görüntükayıtformatları,renklendirmeyöntemleri, Renkdüzenlemeleri,Fotoğraflardakullanılanrenkprofillleri,Renkayırımsistemleri,Resimişleme programındargb,cmykrenkmodları. PROJEHAZIRLAMA(202)AKTS:2 ProjeKonusuBelirleme,BilgiToplama,ProjeyiYürütme,ProjeyiDeğerlendirmeveRaporYazma, ProjeyiSunma. BİLGİSAYARDESTEKLİGRAFİKTASARIM 2(223) AKTS:4 Grafikyazılımlarındakontrol,araççubuğuvegörevleri,Grafikyazılımlarındaçizimaraçlarıvegörevleri, Çizgileribirleştirmevedeformaetme,İlantanımıveilanıoluşturanelemanlarınözellikleri,İlantasarım uygulaması,afiştanımıveilanıoluşturanelemanlarınözellikleri,afiştasarımuygulaması,takvim tanımıveilanıoluşturanelemanlarınözellikleri,takvimtasarımuygulaması,broşürtanımıveilanı oluşturanelemanlarınözellikleri,broşürtasarımuygulaması,katalogtanımıveilanıoluşturan elemanlarınözellikleri,katalogtasarımuygulaması. SERİGRAFİBASKI(112) AKTS:4 Serigrafibaskıuygulamaalanlarıvemalzemeler,Çerçeveçeşitleriveçerçevegerilmeyöntemleri,Kalıp hazırlamayöntemleri,serigrafibaskımürekkepveözellikleri,rakletürleriveseçimi,eltezgahında serigrafibaskıyapmaişlemleri,eltezgahındaserigrafibaskıyapmaişlemleri,pozavevakumayarı, Mürekkepkurumayöntemleri,Serigrafibaskıdakullanılantemizlemekimyasallarıveözellikleri, Serigrafibaskıdabaskıproblemleriveçözümleri,Farklıyüzeylerebaskıyapmateknikleri,Üçboyutlu yüzeylereserigrafibaskıyapmateknikleri MESLEKHESAPLAMALARI(202) AKTS:2 Maliyetsistemininseçimiveönemi,Basımişletmelerindesiparişmaliyetsistemininuygulanabilirliği, Önvesonmaliyetinkontrulu,Standartmaliyetsistemleri,Dizgiişlemlerininsınıflandırılması,Kağıt maliyetiveönemi,kağıtağırlıklarınınhesaplanması,kitapbaskılarındasırtkalınlığı,baskı ciltlemede firekağıthesabı,afiş,takvim,kitapvebenzeribaskılardakağıtkartonmaliyeti,baskımakinesiebatları verenkünitesayısınınbaskımaliyetineetkisi,montajvekalıpmaliyeti,mürekkepmaliyetinin hesaplanması,toplambirimmaliyetininhesaplanması,paketmaliyetprogramları. FotoğrafÇekimTeknikleri Alanderinliğivefotoğrafaetkisi,Objektifodakuzaklığınagörealanderinliğineetkisi,Diyafram açıklığınınalanderinliğineetkisi,mimarifotoğrafçekimi,portreçekimi,özelgünfotoğrafçekimi, Kompozisyondaaltınorankuralı,Fotoğraftakullanılankompozisyonkuralları,Kompozisyonda kullanılangörselöğeler.

11 T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ Sayfa11/9 FOTOĞRAFÇEKİMTEKNİKLERİ(112) AKTS:3 Alanderinliğivefotoğrafaetkisi,Objektifodakuzaklığınagörealanderinliğineetkisi,Diyafram açıklığınınalanderinliğineetkisi,mimarifotoğrafçekimi,portreçekimi,özelgünfotoğrafçekimi, Kompozisyondaaltınorankuralı,Fotoğraftakullanılankompozisyonkuralları,Kompozisyonda kullanılangörselöğeler. KARTONAMBALAJÜRETİMİ(202) AKTS:3 Çelikkesimşeritleriyapısıvekullanımalanları,Kalıpyapımındakullanılanplakalar,Kağıdınsuyönüve kesimişlemindeönemi,lazerilekesimkalıbıhazırlanması,kesimkalıbıhazırlanmasındadikkatedilecek noktalar,çoklukesimmakineleriveçeşitleri,hızlıkesimmakineleriveçeşitleri,karşıkalıphazırlanması, Kesimveayıklamaişlembasamakları,Kesimveayıklamaişlembasamakları,Katlamamakineleri, Katlamaişlemindedikkatedileceknoktalar,Kartonyapıştırmamakineleriveişlembasamakları. OFSETBASKITEKNİKLERİ 2(223) AKTS:4 Kalıpüzerindeetekmakaskavramlarıvekalıbıkazanüzerineyerleştirme,Kalıpaltıbeslemeşekillerive kalıpyüzeyinintemizlemeişlemleri,ofsetbaskısistemininişleyişi,ofsetbaskımürekkeplerininyapısı veözellikleri,baskıayarları,örnekbaskıuygulamaları,baskımakinesitemizliğindekullanılan kimyasallar,kağıttankaynaklananproblemlerveçözümleri,mürekkeptenkaynaklananproblemlerve çözümleri,kalıpvekauçuktankaynaklananproblemveçözümleri,vernikveyaldızbaskısı,lakbaskısı veçeşitleri,numaratörbaskısıvekullanımalanları. IV.YARIYILSEÇMELİDERSİÇERİKLERİ MESLEKİYABANCIDİL 2(202) AKTS:2 Meslekikonulardayazılıvesözlüiletişimkurma,Meslektekullanılankimyasallar,Mürekkebinyapımıve kimyasalvefizikselözellikleri,tram(tramaçımı,tramyoğunluğuvetramsıklığı),işığınyapısı,renk oluşumuvemercekler,kağıdınyapısı(kimyasal,fizikselveoptiksel),ctphazırlamamakinesi,kayıtlama programları,masaüstüyayıncılıkveuygulamaprogramları,gazete,dergi,kitapvb.üründizgivesayfa mizampajı,cmykrenklerinbaskıkalitesineetkisi. ARAŞTIRMAYÖNTEMVETEKNİKLERİ(202) AKTS:3 AraştırmaKonularınıSeçme,AraştırmaSonuçlarınıDeğerlendirme,AraştırmaSonuçlarınıRaporHâline Dönüştürme,SunumaHazırlıkYapma,SunumuYapma. İŞLETMEORGANİZASYONUVEMALİYETMUHASEBESİ(202) AKTS:2 Basımişletmelerindeüretümsüreci,Basımişltemelerindeişyeridüzeniveişakışı,Üretim planlamasınınönemivehazırlanması,siparişüretimininprogramlanmasıvekontrolü,pazarlamave satışorganizasyonu,reklamvetanıtımorganizasyonu,basılıürünlerindepolanmasıvesevkiyat organizasyonu,basımişletmelerindeüretiminplanlanmasıvekontrolü,stokvestokhareketleri, Maliyetgiderlerininönemivegiderçeşitleri,Maliyetayırımları,Maliyetmerkezlerininoluşturulması, Basımişletmelerindegiderçeşitlerininsınıflandırılması,Saatlikmaliyettablosununoluşturulması.

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Anatomi Anatomi İle İlgili Temel Terim Ve Kavramlar, Hücrenin Yapısı Ve Çeşitleri, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kan Ve Sıvı-Elektrolitler, Kalbin Anatomik Özellikleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: ATB 1802. Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu. *Öğretim Eleman(lar)ı: Osman KÖSE (osmankose@mu.edu.tr)

DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: ATB 1802. Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu. *Öğretim Eleman(lar)ı: Osman KÖSE (osmankose@mu.edu.tr) Ders Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II Programı: AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: I-Bahar ATB 180 Zorunlu Ön Lisans AKTS Kredisi: Saatler/Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Osman KÖSE (osmankose@mu.edu.tr)

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL Ders Adı Dönemi İngilizce-I I Kodu 3001150 Teorik Saati 4 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 4 Dersin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği A- BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BGT-101 Sosyal Sorumluluk ve Etik

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı PARAMEDİK PROGRAMI Kod Dersin Adı Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil derece Dönem düzeyi LC ECTS PRM 187 Beden Eğitimi ve I 1 / Güz Temel Türkçe Temel 3 3 PRM 141 Davranış Bilimleri 1 / Güz Yardımcı Türkçe

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal ve ekonomik

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS

BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKERİ BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FEL101 FELSEFEYE GİRİŞ I (4+0) 4,5 Felsefeye Giriş dersinin

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ I. YIL / I. DÖNEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I Dersin Adı Güvenlik Sistemleri-I

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi;

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Kodu Adı T U AKTS Kredisi 1. Yıl TIP 100 Dönem I Meslek İçi Dersi 499 185 49 YDB101 İngilizce 53 2 AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı