İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI II- RİSK KAVRAMI A- FİZYOLOJİK RİSKLER B- MESLEKİ RİSKLER C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ IV- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM İHTİYACI V- SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN UNSURLARI- KAPSAMI VI- TAHSİS İŞLEMLERİ İKİNCİ BÖLÜM TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR I- TANIMLAR II- TEMEL KAVRAMLAR A- SİGORTALILIK SÜRESİ Hesaplanması Başlangıcı Sigortalılık Süresi Başlangıcı Etkileyen Faktörler Sigortalılık Süresinin Sonu Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler B- PRİM ÖDEME GÜN SAYISI Maden İşyerlerinin Yer Altı İşlerinde Geçen Çalışmalar Fiili Hizmet Süresi Zammına (FHSZ) Tabi Çalışmalar Sürekli Başkasının Bakımına Muhtaç Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar İtibari Hizmet Süreleri C- YAŞ Yaşın Hesaplanması Yaş Hadlerinden İndirim Yapılması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI I- KAVRAMLAR A- İŞ KAZASININ TANIMI B- İŞ KAZASININ UNSURLARI Sigortalı Sayılma Kazaya Uğrama Arızaya Uğrama Sebep-Sonuç İlişkisi... 55

2 C- MESLEK HASTALIĞININ TANIMI D- MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI Sigortalı Sayılma İşin Niteliği ve Yürütüm Şartları Arızaya Uğrama Sebep-Sonuç İlişkisi İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları (İKMH) Sigortası II- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR III- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ A- YARARLANMA KOŞULLARI B- GELİRİN HESAPLANMASI (a) Sigortalıları Açısından (b) Sigortalıları Açısından C- GÜNLÜK KAZANCIN TESPİTİ (a) Sigortalıları İçin Günlük Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Örnekler (b) Sigortalıları İçin Günlük Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Örnekler Sürekli İş Göremezlik Geliri Örnekleri Sayılı Kanun Uygulamaları Aynı Anda 4(a) ve 4(b) Kapsamında Prim Ödeyenlerin Günlük Kazanç Hesabı 73 D- BİRDEN FAZLA İŞ KAZASINA UĞRAMA VEYA MESLEK HASTALIĞINA TUTULMA 74 E- GELİRİN ALT SINIRI F- GELİRİ ARTIRAN VE AZALTAN DURUMLAR Başkasının Bakımına Muhtaç Olması Hekim Tavsiyelerine Uymaması Ağır Kusurunun Bulunması Kasdi Hareketinin Bulunması veya Kurumun Yazılı Bildirimine Rağmen Teklif Edilen Tedaviyi Kabul Etmemesi Çıraklara Gelir Bağlanması Gelir ve Aylığın Birleşmesi G- GELİRLERİN ARTIRILMASI VE İNDİRİLMESİNDE İZLENECEK YOL H- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAŞLANGICI VE KESİLMESİ I- ZAMANAŞIMI İ- MAHKEME KARARI İLE İŞ KAZASI SAYILAN OLAYLARDA GELİRİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ 89 J- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİNİN MAHKEME KARARI İLE BELİRLENMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 92 K- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ DOSYALARININ TASNİFİ VE DOSYALARDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 93 IV- ÖLÜM GELİRİ A- YARARLANMA ŞARTLARI Sigortalıya İlişkin Koşullar Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar... 94

3 B- BAŞVURU C- ÖLÜM GELİRİNİN HESAPLANMASI, BAŞLANGICI VE HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI Hesaplanması Başlangıcı Zamanaşımı Hak Sahiplerine Paylaştırılması D- ÖLÜM GELİRİNİN KESİLMESİ/YENİDEN BAŞLAMASI VE DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ Ölüm Gelirinin Kesilmesi ve Yeniden Başlaması Durum Değişiklikleri E- PEŞİN ÖDENEN GELİRLERİN GERİ ALINMAMASI F- ÖLÜM GELİRİ DOSYALARININ TASNİFİ VE DOSYALARDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 117 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR I- GİRİŞ II- MALULLÜK SİGORTASI A- SAĞLANAN YARDIMLAR B- MALUL SAYILMA C- MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI Tarihinden Önce Malullük Sevk ve Tahsis Talebinde Bulunanlar Tarihinden Sonra Malullük Sevk ve Tahsis Talebinde Bulunanlar Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşullarına İlişkin Örnekler D- SEVK İŞLEMLERİ E- SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ F- MALULLÜK AYLIĞI BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER G- MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMASI NEDENİYLE AYLIĞI KESİLENLERİN AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI 134 H- MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem /Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Tahsis Talebinde Bulunan Sigortalılar (Karma Sistem) I- MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI İ- MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ (a) Sigortalıları İçin (b) Sigortalıları İçin J- KESİLEN MALULLÜK AYLIĞININ YENİDEN BAŞLATILMASI K- KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ L- MALULLÜK SİGORTASI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU

4 III- YAŞLILIK SİGORTASI A- SAĞLANAN YARDIMLAR B- YARARLANMA KOŞULLARI Genel Koşullar Özel Koşullar C- AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULUNUN BELİRLENMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM Sigortalılık Başlangıç Tarihi (Hariç) Tarihinden Önce Olanlar Sigortalılık Başlangıç Tarihi, Genel Hükümler Açısından 8/9/1999 (Dahil) 30/4/2008 (Dahil) Tarihleri, Özel Hükümler Açısından 8/9/1999 (Dahil) 2008/Ekim (Hariç) Tarihleri, Arasında Olanlar Sigortalılık Başlangıç Tarihi, Genel Hükümler Açısından 30/4/2008 (Hariç) Tarihinden, Özel Hükümler Açısından 2008/Ekim (Dahil) Tarihinden Sonra Olanlar D- BAŞVURU E- YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI F- YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem /Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Tahsis Talebinde Bulunan Sigortalılar (Karma Sistem) G- YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI İlk Defa 5510 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalı Olanlar Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar H- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞMA /Ekim (Dahil) Tarihinden Sonra Sigortalı Olanlar /Ekim (Hariç) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar I- YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ VE İHYA İŞLEMLERİ Yaşlılık Toptan Ödemesi İhya İşlemleri IV- ÖLÜM SİGORTASI A- SAĞLANAN YARDIMLAR B- ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI Sigortalıya İlişkin Koşullar Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar C- BAŞVURU D- ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem /Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Ölen Sigortalılar (Karma Sistem) 297 E- ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI F- ZAMANAŞIMI G- HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI Eşe Bağlanacak Aylığın Oranı

5 2- Çocuklara Bağlanan Aylıkların Oranı Ana ve Babaya Bağlanan Aylıkların Oranı Aylık Oranlarında İndirim Yapılması H- AYLIKLARIN ALT SINIRI Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylıklarda Alt Sınır Uygulaması Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesine Göre Bağlanacak Ölüm Aylıklarında Uygulanacak Alt Sınır Aylıkları 314 I- ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ-YENİDEN BAŞLAMASI VE DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ Dul Eşin Aylıkları Erkek Çocukların Aylıkları Kız Çocukların Aylıkları Malul Çocukların Aylıkları Ana ve Babanın Aylıkları Durum Değişiklikleri Peşin Ödenen Aylıkların Geri Alınmaması İ- ÖLÜM SİGORTASI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU J- ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ YAPILMASI VE İHYA İŞLEMLERİ Ölüm Toptan Ödemesi Yapılması Ölüm Toptan Ödemesinin İhyası K- EVLENME ÖDENEĞİ VERİLMESİ L- CENAZE ÖDENEĞİ ÖDENMESİ BEŞİNCİ BÖLÜM TARIM SİGORTASI I SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR A- GENEL HUSUSLAR B- SİGORTALILIK DURUMU C- PRİME ESAS KAZANÇLARI VE PRİM ORANLARI D- PRİMLERİN ÖDENMESİ, GECİKME CEZASI VE ZAMMI E- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ F- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması G- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Malullük Sigortası Malullük Aylığının Hesaplanması H- YAŞLILIK SİGORTASI Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması Yaşlılık Aylığının Hesaplanması Yaşlılık Toptan Ödemesi I- ÖLÜM SİGORTASI Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları

6 2- Yararlanma Şartları Ölüm Aylığının Hesaplanması II SAYILI KANUNUN EK 5. MADDESİNE TABİ TARIM SİGORTALILARI (TARIM İŞLERİNDE VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR) A- SİGORTALILIK DURUMU B- PRİME ESAS KAZANÇLARI VE PRİM ORANLARI C- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ D- 1/5/2008 İLA 30/9/2008 TARİHLERİ ARASINDA İLK DEFA 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR 363 E- IKMH SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLARDAN YARARLANMA F- MALULLÜK SİGORTASI G- YAŞLILIK SİGORTASI H- ÖLÜM SİGORTASI III SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİNE TABİ SİGORTALILAR A- SİGORTALI SAYILMA Ticari Taksi, Dolmuş ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışan Sigortalılar Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belirlenecek Alanlarda Kısmi Süreli Olarak Çalışanlar 368 B- PRİM ORANLARI VE MİKTARLARI C- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ D- TAHSİS UYGULAMALARI ALTINCI BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR I- BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU A- YASAL DÜZENLEME B- BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖDENECEK TAZMİNATLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 379 C- AKTİF VE PASİF BELEDİYE BAŞKANLARININ SİGORTALILIK DURUMU D- DİĞER HUSUSLAR II- GELİR VE/VEYA AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ A- 2008/EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR Aylıkların Birleşmesi Gelirlerin Birleşmesi Gelir ve Aylıkların Birleşmesi En Yüksek Ödemeye İmkan Veren İki Dosyanın Tespiti B- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİR VEYA BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VE AYLIK ALANLAR 398 C- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİR DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR 399

7 1- Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Dosyadan Gelir ve Aylık Almakta İken, 5510 Sayılı Kanuna Göre Yeni Bir Dosyadan Gelir veya Aylığa Hak Kazananlar Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Dosyadan Gelir ve Aylık Almakta İken, 506, 1479, 2925 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Yeni Bir Dosyadan Gelir ve Aylığa Hak Kazanılması Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Dosyadan Gelir/Aylık Almakta İken, 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Dosyadan Gelir/Aylığa Hak Kazananlar D- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR 407 E SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANMIŞ AYLIKLAR F SAYILI KANUNA GÖRE HAK KAZANILAN GELİR VE AYLIKLAR G- 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDE SANDIKLARI III- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ TAHSİS İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 421 A- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI B- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMADA ESAS ALINACAK HUSUSLAR 424 C- PRİM ORANLARI VE BİLDİRİM (a) Kapsamında Çalışanların Prim Oranları (a) Kapsamında Çalışanların Bildirimi D- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ (FHSZ) HESAPLANMASI E- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Prim Ödeme Gün Sayısına İlavesi Yaş Hadlerinden İndirim Yapılması F- DİĞER HUSUSLAR IV- BORÇLANMALAR VE BORÇLANILAN SÜRELERİN AYLIK HESABINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 437 A- BORÇLANDIRILACAK SÜRELER B- BORÇLANMA YAPABİLECEK KİŞİLER C- BORÇLANMALARDA SİGORTALILIK ŞARTININ UYGULANMASI D- BORÇLANMA BAŞVURUSU E- BORÇLANMA PRİM TUTARININ HESABI, TEBLİĞİ VE BORÇLANMA TUTARLARININ ÖDENMESİ 440 F- BORÇLANILAN SÜRELERİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Borçlanılan Sürelerin Sigortalılık Halinin Belirlenmesi Yanlış Sigortalılık Haline Göre Borçlandırılanlar Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Tarihinden Önce 4(b) Kapsamında Yapılan Askerlik Borçlanmalarından Eksik Tahsil Edildiği Anlaşılan Askerlik Borçlanmaları G- BORÇLANMA TUTARININ İADESİ H SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN BORÇLANMALAR

8 1- Yurtdışı Borçlanması Yapabilecek Kimseler İle Borçlanma Kapsamındaki Süreler Borçlanma Kapsamındaki Sürelerin Belgelendirilmesi Borçlanma Miktarının Tespiti, Tebliği ve Tahsili Borçlanılan Hizmetlerin Değerlendirileceği Sigortalılık Hali Borçlanmadan Vazgeçme V- TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER VE SOSYAL YARDIM ZAMMI UYGULAMASI A- SOSYAL YARDIM ZAMLARININ GELİR/AYLIKLARA İLAVESİ B- TELAFİ EDİCİ ÖDEMELERİN AYLIKLARA İLAVESİ C- MÜLGA 506 SAYILI KANUNUN EK 24. MADDE UYGULAMASI VI- ALT SINIR AYLIKLARI A- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIKLARINDA ALT SINIR AYLIĞI B- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA ALT SINIR GELİRİ UYGULAMASI C- AS-FAB VE DDY AYLIKLARINDA ALT SINIR UYGULAMASI D- FARK ÖDEMELERİ E- GEÇERLİ SAYILAN ALT SINIR AYLIĞI F- 506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 96. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI (A/S KODLARI) 466 VII- GELİR VE AYLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE ARTIRILMASI VIII- GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİ A- ÖDEMELER KÜTÜĞÜ Tahsis Numarası Tahsis Kodları Sosyal Güvenlik Sicil Numarası B- ÖDEME DÖNEMİ VE ÖDEME TARİHLERİ C- ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDEME MERKEZLERİ D- GELİR VE AYLIK ÖDEMELERİ Konutta Ödeme Yapılması Gelir ve Aylık Ödemeleri İle Hareket Görmeyen Hesaplar Kanuni Temsilcilere Ödeme Yapılması C- AVANS ÖDENMESİ IX- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE A- UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI B- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI 492 X- YERSİZ ÖDEMELER A- KAPSAMI B- YERSİZ ÖDEMELERİN TESPİTİ VE YERSİZ ÖDEME MİKTARININ BELİRLENMESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İlgililerin Kasıt veya Kusurlu Davranışlarından Doğan Yersiz Ödemeler Kurum Hatalı İşlemlerinden Doğan Yersiz Ödemeler C- YERSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER, FAİZ UYGULAMASI VE TEBLİĞİ Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler

9 2- Faiz Uygulaması Borcun Tebliği D- YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ Alacaklardan Mahsubu Gelir ve Aylıklardan Kesilmesi Taksitlendirilmesi Gelir ve Aylıkların Hesaplardan Yersiz Çekilmesi XI- YOKLAMA USUL VE ESASLARI A- GELİR VE AYLIK ALMA ŞARTLARININ DEVAM ETMESİ İLE İLGİLİ OLARAK, KURUMCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER 503 B- YOKLAMA YÖNTEMLERİ C- GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMLER D- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE GELİR /AYLIK ALANLARIN YOKLAMA İŞLEMLERİ 506 XII- SEVK VE KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ A- SEVK İŞLEMLERİ VE MASRAFLARIN KARŞILANMASI B- MALULLÜK TESPİTİNE İLİŞKİN BELGELER C- KURUM SAĞLIK KURULLARINCA YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER D- KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ XIII- GELİRLERİN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ A SAYILI KANUNA GÖRE RÜCU HAKKI VE KOŞULLARI B- SORUMLULUK VE KUSUR DURUMUNUN GERÇEKLEŞMESİ C- SİGORTALININ ZAMANINDA KURUMA BİLDİRİLMEMESİ D- PEŞİN SERMAYE DEĞERİ TABLOLARI (PST) E- RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI F- PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ 506 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE 5510 UYGULAMALARI

10 EKLER EK-1 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 1 Yıl) 535 EK-2 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 2 Yıl) 538 EK-3 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 3 Yıl) 541 EK-4 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 4 Yıl) 544 EK-5 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 5 Yıl) 547 EK-6 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 1 Yıl) 550 EK-7 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 2 Yıl) 552 EK-8 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 3 Yıl) 554 EK-9 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 4 Yıl) 556 EK-10 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 5 Yıl) 558 EK-11 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 6 Yıl) 560 EK-12 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 7 Yıl) 562 EK-13 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 8 Yıl) 564 EK-14 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 9 Yıl) 566 EK-15 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 10 Yıl) 568 EK-16 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 1 Yıl) 570 EK-17 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 2 Yıl) 573 EK-18 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 3 Yıl) 576 EK-19 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 4 Yıl) 579 EK-20 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 5 Yıl) 582 EK-21 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 1 Yıl) 585 EK-22 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 2 Yıl) 587

11 EK-23 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 3 Yıl) 589 EK-24 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 4 Yıl) 591 EK-25 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 5 Yıl) 593 EK-26 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 6 Yıl) 595 EK-27 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 7 Yıl) 597 EK-28 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 8 Yıl) 599 EK-29 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 9 Yıl) 601 EK-30 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 10 Yıl) 603 EK-31 BAĞ-KUR 2003 YILI GÖSTERGE TABLOSU Ek-32/A 506 SAYILI KANUNA GÖRE (1) NUMARALI PEŞİN DEĞER TABLOSU Ek-32/B 506 SAYILI KANUNA GÖRE (2) VE (3) NUMARALI PEŞİN DEĞER TABLOLARI 607 Ek SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 KADIN SİGORTALI %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (1) 608 Ek SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (2) 610 EK SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (3) 612 Ek SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 KADIN %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (4) 614 Ek SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 ERKEK SİGORTALI %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (5) 615 Ek SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 ERKEK SİGORTALI %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (6) 617 Ek-39 YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇLAR Ek-40 AYLIK ARTIŞLARINI GÖSTERİR TABLO Ek-41 YILLIK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI Ek-42 ÜST GÖSTERGE TABLOSUNDAN BAĞLANAN AYLIKLARA UYGULANAN TABAN AYLIK BAĞLAMA ORANLARI 622 Ek-43 YILLAR İTİBARİYLE TÜFE VE GH İLE GÜNCELLEME KATSAYILARI EK-44 BÖLGE SAĞLIK KURULLARI

12 YARARLANILAN KAYNAKLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK ÖNSÖZ TABLOLAR LİSTESİ FORMLAR LİSTESİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ I. SOSYAL GÜVENLİK 3 7

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ :

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve son değişiklikleri Açıklamalar, ilgili yargıtay

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 11/02/2009 Konu : 2009/Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması. G E N E L G E 2009/26 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/704 12/10/2011 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2011 / 64 Bilindiği üzere,

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010-E.3950253 19/07/2016 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2016/Temmuz Artışları GENEL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/486 06/08/2010 Konu : 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları G E N E L G E 2010/94 Bilindiği üzere, 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı 1 I. Sosyal güvenlik ve sosyal riskler 2 1. Genel

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

/162 ÖZET :

/162 ÖZET : 06.10.2008/162 ĐŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SĐGORTASI BAKIMINDAN ĐŞVERENĐN, ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERĐN VE SĐGORTALILARIN SORUMLULUĞU ĐLE PEŞĐN SERMAYE DEĞERLERĐNĐN HESAPLANMASIYLA ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER HAKKINDA TEBLĐĞ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1 / 9

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER 1. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, başlangıcı ve hesaplanması...2 1.3. Sürekli iş göremezlik gelirinin miktarını etkileyen

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SİGORTALILIK SÜRESİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ UNSURUNUN ÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SİGORTALILIK SÜRESİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ UNSURUNUN ÖNEMİ 20 yunus yelmen:layout 1 11/9/10 3:30 PM Page 253 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SİGORTALILIK SÜRESİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ UNSURUNUN ÖNEMİ Yunus YELMEN * I.Giriş 5510 sayılı Kanuna tabi malullük, yaşlılık

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI 4 İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI ÖNSÖZ....24 1- MEMUR VE İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ... 27 1-1- İşçilerin İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi... 27 1-2- MEMURLARIN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.00.02/ 784243 18.11.2008 Konu : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri. G E N E L G E 2008/96 Bilindiği üzere, 31/05/2006

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ I. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...3 II. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ RİSKLER...7 A MESLEKİ RİSKLER...8 B. FİZYOLOJİK RİSKLER... 9 C. SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI...

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... İçindekiler İçindekiler BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... 1 Giriş... 1 Belediye Başkanlığı Ödeneği... 1 Huzur Hakkı... 4 Belediye Başkanlığında Geçen Süre... 6 Sosyal Hak Ve Yardımlar... 7 İzin Hakkı...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. GELİR/AYLIK ÖDEMELERİ...2 1.1. Genel Olarak...2 1.2. Yoklama İşlemleri...5 1.3. Zamanaşımı...9. Sayfa 1 / 10

İÇİNDEKİLER. 1. GELİR/AYLIK ÖDEMELERİ...2 1.1. Genel Olarak...2 1.2. Yoklama İşlemleri...5 1.3. Zamanaşımı...9. Sayfa 1 / 10 İÇİNDEKİLER 1. GELİR/AYLIK ÖDEMELERİ...2 1.1. Genel Olarak...2 1.2. Yoklama İşlemleri...5 1.3. Zamanaşımı...9 Sayfa 1 / 10 1. GELİR/AYLIK ÖDEMELERİ 1.1. Genel Olarak Tanımlar (5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ÖN SÖZ... 7 TABLOLAR... 37 KISALTMALAR... 39 1.BÖLÜM EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ÖN SÖZ... 7 TABLOLAR... 37 KISALTMALAR... 39 1.BÖLÜM EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ ı y i M U L i \ıutn 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ÖN SÖZ... 7 TABLOLAR... 37 KISALTMALAR... 39 1.BÖLÜM EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ, GENEL KAVRAMLAR... 43 t. Emeklilik Nedir?...43 2. Kimler Hak

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

EMEKLĠLĠK AYLIĞI (KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN)...

EMEKLĠLĠK AYLIĞI (KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN)... ĠÇĠNDEKĠLER 1. YAġLILIK AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Aylığa hak kazanma koģulları...2 1.1.1. Genel koģullar (4(a) sigortalıları için)...2 1.1.2. Özel koģullar (4(a) sigortalıları

Detaylı