T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Sinop İli ve ilçelerinde meydana gelen dolu afetinin etkileri ile bazı köylerin ve muhtarların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 2. - Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde meydana gelen don olayı nedeniyle mağdur olan fındık üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 3. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'nın bazı köylerinin büyükşehir belediyesine bağlanmasının yarattığı sorunlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı Savfa : :339,341: : :347

2 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa B) TEZKERELER VE ÖNERGELER Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi si Alcee Hastings ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/671) 347 IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR DAN GELEN DİĞER İŞLER Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/91) (S. Sayısı: 468) 347: Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/92) (S. Sayısı: 469) 349: Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/94) (S. Sayısı: 471) Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/95) (S. Sayısı: 472) 6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/96) (S. Sayısı: 473) 351 : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/97) (S. Sayısı: 474) Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/98) (S. Sayısı: 475) 352: Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/99) (S. Sayısı: 476) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/100) (S. Sayısı: 477) 353: Bingöl Milletvekili Mahfuz Gülerin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/101) (S. Sayısı: 478) j -322-

3 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 479) 354: Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 480) Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) 355: Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 482) Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 483) Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 484) Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) (S.Sayısı: 485) 357: Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S.Sayısı: 486) Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/167) (S.Sayısı: 487) 350 V. - SEÇİMLER 359 A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ Anayasa, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Tanm, Orman ve Köyişleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme, Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, İnsan Haklarını İnceleme, Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarına üye seçimi 359:373 VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 373,389 A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 373: İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 373:383 ^S6-323-

4 T.B.M.M. B: O: Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safî millî hasıla miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 4. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 5. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 6. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fıyatlandırmanın doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 11.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı Sayfa -324-

5 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 383: Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 383: İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 383: Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 389: Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, siyasî tutuklu ve hükümlüler ile F tipi cezaevlerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2869) 389: Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Safranbolu'nun tarihî dokusunun korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2949) 393:396 * Ek cevap 3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa Orhaneli Termik Santralının bacagazı kükürt arıtma tesisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3193) 397: İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Normandy Madencilik Şirketiyle ilgili mahkeme kararlarının gereğini yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3319) 403: Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, TÜBİTAK'a yapılan atamalara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3385) 406: Antalya Milletvekili Feridun F. BALOGLU'nun, Antalya Eti Elektrometalurji A.Ş.'nin satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3390) 419: İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Spor Toto tarafından başlatılacak yeni bir müşterek bahis oyununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3391) 422: Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının gazetecilerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3392) 425: İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ'un, Van Valisinin basına yansıyan açıklamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3399) 427:

6 T.B.M.M. B: O: İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kuraklığın doğal afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3410) İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bankaları denetlemekle sorumlu kurumların İmar Bankası ile ilgili görevlerini yapmadıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3414) Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU'nun, Düzce depreminde mağdur olanların sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3427) Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tamamlanmayan Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yeni binasına, -Ankara Milletvekili Gülsün BİLGEHAN'ın, mıcır dökülerek yapılan yol çalışmalarının kazalara yol açtığı iddiasına, -İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, İstanbul'daki 49 ilköğretim okulunun yapım ihalelerindeki bazı iddialara, İlişkin sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3430, 3432, 3433) Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'da yaşanan sel felaketi ile ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3434) İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'deki SSK'ya bağlı hastanelerin anestezi uzmanı ihtiyacı ile tedavi ve ilaç kuyruklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3436) Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, SSK Diyarbakır Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcısının tayinine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3438) Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, emekli dul ve yetim aylıklarında bazı kesintilerin olacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3441) Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde bir hizmetlinin müdürlük binasında yasadışı dinî eğitim verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3445) Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, bir yargı kararının uygulanmasına ve bundan doğan mağduriyete ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3456) İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, millî atlet Süreyya AYHAN KOP'un olimpiyatlardan çekilmesiyle ilgili sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3471) Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, atletizm dalında yarışan bir sporcunun çalışma şartlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3473) Savfa -326-

7 T.B.M.M. B: O: Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Kars Çayının temizlenmesi ve üzerinde bulunan İstihkam Köprüsünün onarımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3487) Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Edirne-Uzunköprü-Elmalı Köyü göleti inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3488) İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ömerli Su Havzasında yapıldığı iddia edilen kaçak villaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3496) Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3497) Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Bolu Belediye Başkanının büfelerde alkol satışını yasakladığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3502) İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, SİT alanlarının imara açılması sebebiyle yargılanan belediye başkanlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3512) Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, "TEMA'lı Park" projesinin mali kaynağı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3517) İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekomun elindeki gayrimenkullerin tadadî dökümüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3522) Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli Dereköy yolu kenarındaki taş tabyaların bulunduğu alanın kiraya verilmesi ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı(7/3524) 31.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan bazı dergilere sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3542) İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır'da yaşanan doğal afetten mağdur olan çiftçilere, -Antalya Milletvekili Feridun R BALOĞLU'nun, Antalya-Elmalı İlçesindeki elma üretimi ve ihracatına, -Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, bazı illerde hayvan sağlığı şube müdürlüklerine yapılan atamalara, -Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, ayçiçek piyasasında oluşacak fiyat seviyesi ve ithalat politikasına, -İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Türkiye'de kaçak hayvan ve et girişine ve TİGEM'e bağlı işletmelerin özelleştirilmesi çalışmalarına, -Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, buğday ithalatı ve nedenlerine, Sayfa -327-

8 T.B.M.M. B : O : 1 -İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki balık çiftliklerine, -İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Tunceli- Nazimiye-Yayıkağıl Köyü sulama kanalı ihtiyacına, -Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralının çevreye verdiği zarar ve çevre halkının tarımsal destekleme ihtiyacına, -İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hayvan hastalıkları ile mücadele için ayrılan bütçeye, -Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Enerji İçecekleri Tebliğinde yapılan değişikliğe, -Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, narenciye ihracat ve ithalatına, -İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 5179 sayılı Kanun gereğince gıda denetimi ve tüketici sağlığının korunması ile ilgili yönetmeliklerin neden düzenlenmediğine, -Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhangazi'deki çeltik üreticilerinin sorunlarına, -Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinde yağmurdan zarar gören zeytin üreticilerine yardım yapılıp yapılmayacağına, Savfa İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568) 486: Aydın Milletvekili M. Mesut ÖZAKCAN'ın, istatistik! bölge birimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı(7/3589) 523: Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, anason üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3591) 530: İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkan ve üyeleri ile atanma şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3598) 534: Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, Yeni Türk Lirasının banknot ve sikkelerinin üzerinde yer aldığı söylenen bir ibareye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/3606) İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, medyayı eleştiren bir demecine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3609) Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Sinop ve ilçelerinde meydana gelen afetin yarattığı hasara ve mağdur olan çiftçilerin sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3613) 545: Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli'ndeki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3620) 548:

9 T.B.M.M. B : O : 1 Sayla Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Tekirdağ yakınlarındaki Altınova kavşağında kazaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3622) 551: Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gelibolu Tarihî Millî Parkı özel hesabına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3627) 554: Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, amatör kulüp müsabakaları sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarına, Amatör spor müsabakalarında görev alan çalışanların ücretlerine, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3634, 3635) 558: İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, DİE'nin gayri safî yurtiçi hâsıla tablosunun stok değişmeleri kalemine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3646) 564: Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Tekel başmüdürlüklerinin kapatılma ve birleştirilme çalışmaları olup olmadığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3666) Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, uluslararası ticarette gümrük vergileri ve kotaların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3702) 569:574 VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 388 A) ÖNGÖRÜLMELER Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)

10 T.B.M.M. B : O : 1 TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, pamuk üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, altın madeninin ekonomiye kazandırılması için yapılması gereken çalışmalara, İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, İskenderun Limanında tehlikeli atıkla birlikte batan M/V Ulla gemisi ve bölge halkının konuyla ilgili sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe cevap verdi. Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 milletvekilinin, 4916 sayılı Kanunla yabancılara taşınmaz mal ve aynî hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik, sosyal ve siyasal boyutlarının (10/215), Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının (10/216), Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar ve 21 milletvekilinin, İskenderun Limanında batan M/V Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına verebileceği zararların (10/217), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamamlanmadığından, komisyonlara üye seçimi ertelendi. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden; 2 nci sırasında bulunan, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/834) (S. Sayısı: 647), 3 üncü sırasında bulunan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin (1/846) (S. Sayısı: 646), 4 üncü sırasında bulunan, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/557) (S. Sayısı: 632), Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; Ertelendi. 19 Ekim 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.17'de son verildi. Ahmet Küçük Çanakkale Kâtip İsmail Alptekin Başkanvekili Ahmet Gökhan Sarıçam Kırklareli Kâtip -330-

11 T.B.M.M. B : O : 1 II. - GELEN KÂĞITLAR 15 Ekim 2004 Cuma Raporlar No. : Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/91) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/92) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 4. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/94) (S. Sayısı: 471) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 5. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/95) (S. Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/96) (S. Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/97) (S. Sayısı: 474) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 8. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/98) (S. Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 9. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/99) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/100) (S. Sayısı: 477) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 11.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/101) (S. Sayısı: 478) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 12 - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 479) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 480) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) -331-

12 T.B.M.M. B : O : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 484) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) (S. Sayısı: 485) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/167) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 1. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ, Atatürk Orman Çiftliği arsasının Gençlerbirliği Spor Kulübüne kiralanmasına ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesini tarihinde geri almıştır. (7/3682) 18 Ekim 2004 Pazartesi Tasarılar No.: Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/897) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı (1/898) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tezkereler 1. - Genel Bütçeli Dairelerin 2003 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/669) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2. - Katma Bütçeli İdarelerin 2003 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/670) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -332-

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 41 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 53 üncü Birleşim 17 Şubat 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 85 II. - GELEN KÂĞITLAR 87 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 19 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 54 üncü Birleşim 25 Ocak 26 Çarşamba İÇİNDEKİLER s?yfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 269 II.- GELEN KÂĞITLAR 27 III.- YOKLAMA 271

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 71 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 44 üncü Birleşim 29 Aralık 2004 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 103'üncü Birleşim 11 Haziran 2009 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 68 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 32 nci Birleşim 14 Aralık 2004 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 50 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 94 üncü Birleşim 27Mayıs 2004 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 400 II. - GELEN KÂĞITLAR 401 III. - YOKLAMA 402 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : İS YASAMA YILI :4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 61 119 uncu Birleşim 21. 5-. 1991 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 4 II. GELEN KÂĞITLAR 5 III. YOKLAMA * 7 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim DÖNEM: 23 CİLT: 38 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 50'nci Birleşim 28 Ocak 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 838 II.- YOKLAMALAR 880,882 III.- GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah DÖNEM: 23 CİLT: 9 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı