ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص"

Transkript

1 فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ( Yeni Başlayanlar İçin ) فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص Tekin Açıkel ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص Bu bir TÜDİAD yayınıdır. ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص

2 بسم اهلل الرحمن الرحيم رب یسر وال تعسر رب تمم بالخير و به S U N U M Bu kitap, 600 sene gibi uzun bir süre edebiyatta ve sanatta; bilimde ve günlük hayatın içinde kullanılmış olan Osmanlıcayı ve onunla yazılmış olan yazılı metinleri okumaya yönelik, siz meraklı öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Osmanlı tarihi, bizim için altı asırdan ziyade süregelmiş, apayrı bir yeri olan ve içinde şanlı zaferler ve müjdeler barındıran bir tarihtir. Her Türk evladı şanlı geçmişini merak etmeli ve ona yabancı kalmamalıdır. İşte bu noktada şanlı geçmişimizin dilini ve yazısını öğrenmeli ve bunu bir fazilet bilmelidir. Bu çalışma dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde Osmanlıca alfabesi tanıtılmıştır. Bunu yaparken yazım kuralları üzerinde pek durulmamış, bu bilgilerin öğrenci tarafından bilindiği varsayılmıştır. Yalnızca harflerin başta, ortada ve sondaki halleri tabloda gösterilmiştir. Osmanlı Alfabesi incelenirken klasik yolla gidilmemiş, bunun yerine ses sistemi takip edilmiştir. Böylece öğrencinin bugünkü alfabede karşılık gelen sesleri çabuk kavraması amaçlanmıştır. Osmanlıca yazımını öğrenmek değil, yazılı metinleri daha iyi okumaktır. Üçüncü bölümde ise Arapça dil kaidelerine yer verilmiştir. Zira Osmanlıcadaki Arapça kelimeler, Arap dilinden mastar haliyle aynen alınmış ve okunuş kaideleri bozulmamıştır. Dördüncü bölümde ise Farsça dilinden Osmanlıcaya geçmiş kalıplar ve ekler yer verilmiştir. Çünkü Altı yüz küsur yıl içinde Osmanlı edebiyatında ziyadesiyle Fars etkisini görmekteyiz. Bunları incelerken yeri geldikçe üç dile ait sayılar, günler ve ayların yazımı da yer verilmiş, böylece bilgi zenginliğimizin artması hedeflenmiştir. Tamamlamış olduğumuz bu eserin mükemmel olduğu düşüncesinde ve iddiasında değiliz. Fakat mümkün olduğu kadar dikkatle hazırladığımız bu eserde aradığınız her konuyu ulaşmanız hedeflenmiştir. Buna rağmen görülen eksikleri ve yanlışlıkları tarafımıza bildirmeniz bir lütuf olacaktır. İlim Müslüman ın yitik malıdır, düşüncesi ile kitabımızın tamamını veya bir bölümünü isim ve kaynak belirtmek şartıyla çoğaltabilir veya kullanabilirsiniz. İkinci bölümde Türkçe yazımda kullanılan dilbilgisi kaideleri yer verilmiştir. Buradaki hedef Tekin Açıkel 2

3 İçindekiler I. BÖLÜM... 5 Birinci Ders... 6 İkinci Ders... 7 Üçüncü Ders... 9 Dördüncü Ders... 9 Beşinci Ders Altıncı Ders Yedinci Ders Sekizinci Ders Dokuzuncu Ders Onuncu Ders On Birinci Ders II. BÖLÜM On İkinci Ders On Üçüncü Ders On Dördüncü Ders On Beşinci Ders On Altıncı Ders On Yedinci Ders On Sekizinci Ders On Dokuzuncu Ders Yirminci Ders Yirmi Birinci Ders Yirmi İkinci Ders Yirmi Üçüncü Ders Yirmi Dördüncü Ders III. BÖLÜM Yirmi Beşinci Ders Yirmi Altıncı Ders Yirmi Yedinci Ders Yirmi Sekizinci Ders

4 Yirmi Dokuzuncu Ders Otuzuncu Ders Otuz Birinci Ders Otuz İkinci Ders Otuz Üçüncü Ders Otuz Dördüncü Ders Otuz Beşinci Ders Otuz Altıncı Ders Otuz Yedinci Ders Otuz Sekizinci Ders Otuz Dokuzuncu Ders Kırkıncı Ders Kırk Birinci Ders Kırk İkinci Ders Kırk Üçüncü Ders IV. BÖLÜM Kırk Dördüncü Ders Kırk Beşinci Ders Kırk Altıncı Ders Kırk Yedinci Ders Kırk Sekizinci Ders

5 I. BÖLÜM OSMANLI ALFABESİ Osmanlıca 28 harflik Arap alfabesini temel alan bir dildir. Arapçadan farklı olarak Türkçe sesleri karşılamak için Farsçadan (pe),پ (je) ژ ve (çe) چ harflerini almıştır. Gelin şimdi bu harfleri sırasıyla inceleyelim. SE TE PE BE ELİF ا ء ب پ ت ث DAL HI HA ÇE CİM ج چ ح خ د SİN JE ZE RA ZEL ذ ر ز ژ س ZI TI DAD SAD ŞIN ش ص ض ط ظ ARABİ KEF KAF FE GAYN AYN ع غ ف ق ك MİM LAM TÜRKİ KEF YAYİ KEF FARSİ KEF ک گ ڭ ل م YE LAM ELİF HE VAV NUN ن و ى ال ى ESRE ÜSTÜN UN - ÜN IN - İN AN - EN MED CEZM ŞEDDE ÖTRE ~ 5

6 Birinci Ders ELİF ا ا ا ا ء ا آ Arap alfabesinin de ilk harfi olan elif harfi, Osmanlıcada esas olarak (a) ve (e) seslerini karşılar. Kelime sonlarında (a) sesini (He) ه harfi karşılar. Elif harfi Kelime ortasında bazen yazılmaz ise yanlış olmaz. Türkçe kökenli kelimelerin başında (a) sesini karşılarken آ şeklini alır. Farsça ve Arapça kelimelerde ise bu uzun (â) olarak okunur. آی آكضام ظلال آرابو آرسالن آو آت آری آش Ay Akşam Sakal Araba Arslan Av At Arı Aş Ayna آیيا Ahir آخر Abdal آبدال Avaz آواز Ateş آتش Âdem آدم Asuman آسامن Arzu آرزو Amir آمر 6

7 او امکك ا یل املا اش ات اروم ارهن OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ Ev Emek Elli Elma Eş Et Erkek Erken Arapça Farsça Ezber ازبر Esas اساس Eşek اصم Ecel اجي Ebleh ابهل Emir امری Efkâr افگار Edeb ادب Eyvah ایواه Emin امني Endam اهدام Esrar ارسار İkinci Ders VAV و و و و YE ی ی ی ی Osmanlıca alfabede bugün kullandığımız Latin kökenli Türk alfabesinde olduğu kadar sesli harf yoktur. Bu yüzden (vav) ve (ye) harflerini sessiz harflerin arasına koyularak sesli harf elde edilmiştir. Biz bunlara okutucu harfler diyoruz. Türkçe kelimelerin başında (elif) ve (vav) harfleri (o,ö,u,ü) seslerini karşılar. 7

8 Türkçe kelimelerin ortasında (vav) harfi, kendinden önceki harf kalın ise (o,u), ince ise (ö,ü) seslerini karşılar. Türkçe kelimelerin başında (elif) ve (ye) harfleri (ı,i) seslerini karşılar. Türkçe kelimelerin ortasında (ye) harfi, kendinden önceki harf kalın ise (ı), ince ise (i) seslerini karşılar. Bu özellikler Arapça ve Farsça kelimelerde geçerli değildir. Zira bu tür sözcükler kendi dillerinin kurallarıyla okunurlar. ی و Ilık ایلیق Ucuz اوجوز Işık ایضیق Uşak اوصاق Irmak ایرماق Ütü اوتو Islık ایعلیق Ot - Öt اوت İzci ایزیج Örtü اورتو İşçi ایضچی Uzun اوزون İp ایپ Otuz اوتوز İki ایکی Otlak اوتالق İlik اییلك Odun اودون İğne ایگنو Öğle اوگهل İplik ایپیلك Üzüm اوزوم Isırık ایعرییق Öküz اوکوز İse ایسو Üstün اوستون İşlemek ایضملك Oğlan اوغالن İşte ایضتو Ocak اوجاق İnce ایيجو Öfke اوفکو Islak ایعالق Olgun او غون İçün اچیون Orak اوراق 8

9 Üçüncü Ders BE ب ب ب ب PE پ پ پ پ Arap alfabesinin ikinci harfi olan (be) harfi, üç noktalı olursa (pe) پ sesine dönüşür. Osmanlıca (pe) sesini Fars (İran) alfabesinden almıştır. Bundan dolayı (pe) harfi içeren kelimelerin birçoğu Farsça kökenlidir. اباب ابش اب یق ظابون جواب نتاب هبار بیاض Baba Baş Balık Sabun Cevab Kitab Bahar Beyaz پیده پاجنار ظاپان پاموق كارپوز چوپ پرالهتو پرست Pide Pancar Sapan Pamuk Karpuz Çöp Pırlanta Perest Dördüncü Ders CİM ج ج ج ج ÇE چ چ چ چ چ (Çe) Arap alfabesinin beşinci harfi olan (Cim) harfi, üç noktalı olursa sesine dönüşür. (Çe) harfi tıpkı (pe) پ harfi gibi Farsçadan Osmanlıcaya geçmiş bir harftir. 9

10 جاجيق حایج جامظ جاوزس هجان جوجو جوىردار جوصلون Cacık Hacı Cami Cansız Cihan Cüce Cevherdar Coşkun چامقاق چوجوق چوربو چيره اچیون چاریق چاووش چضمو Çakmak Çocuk Çorba Çehre İçün (İçin) Çarık Çavuş Çeşme Beşinci Ders ت ة TE ت ت ت TI ط ط ط ط DAL د د د د Türkçe sesli uyumuna göre (te) ت harfi ince, (tı) ط harfi ise kalın ses değeri taşır. Bazı Türkçe kelimelerde (tı) ط harfi kalın (dı) şeklinde okunur. Türkçe kelimelerde (dal) د harfi ince okunurken, Arapça ve Farsça kelimelerde kendi dil kaidelerine göre ince veya kalın okunabilir. تورك Türk طامقق Takmak آطو Ada تپو Tepe طاكمی Takım طوعری Doğru اترخی Tarih طاصلني Taşkın طو و Dolu اترال- اترهل Tarla آانطویل Anadolu طاایق Dayak تدبری Tedbir طلوز Dokuz طوعرامق Doğramak تفسری Tefsir طاغ Dağ طوماتس Domates 10

11 ده ده Dede دستو Deste دكيلو Dakika دره Dere داخي Dâhil دگرزس Değersiz درس خاهو Dershane دادی Dadı دیضزس Dişsiz Altıncı Ders SE ث ث ث ث SİN س س س س SAD ط ع ظ ص Peltek (Se) de denile (Se) ث harfi sadece Arapça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe kelimelerde asla kullanılmaz. Türkçe kelimelerde (Sin) س harfi ince okunurken (Sad) ص harfi kalın okunur. Arapça ve Farsça kelimelerde ise dilin kurallarına göre ince veya kalın okunabilir. Kesret نرثت Sevab ثواب Saniye اثهیو Kesir نثری Eser اثر Sebat ثبات Misal مثال Osmanlıca ظامثهلیجو Sena ثيا س ص سکز Sekiz ظومیاق Soymak رست Sert ظاغالم Sağlam سفر Sefer ظامچو Saçma سالح Silah ظاتیجی Satıcı ساظت Saat ظاحب Sahib Salata ظالتو Sahte ساختو Sıtma ظیمتو Serçe رسچو کستاهو Kestane ظابون Sabun 11

12 Yedinci Ders HA ح ح ح ح HI خ خ خ خ و - ه HE ي ى ه Noktalı (Hı) خ harfi tıpkı (Se) ث harfi gibi Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılan bu harf (Ha) gibi okunur. Türkçe kelimelerde (Ha) ح harfi kalın olarak okunur. Arapça ve Farsça kelimelerde ise o dilin kurallarına göre okunur. Türkçe kelimelerde (He) ه harfi ince olarak okunur. Ayrıca (He) harfi özellikle kelime sonlarında (e) ve bazen de (a) sesini karşılar. Biz buna okutucu (He) diyoruz. Okutucu (He) ه kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. خادم Hadim خربیج Haberci خالفت Hilafet خاطرالمق Hatırlamak خرابو Harabe خویزس Huysuz خا ط Halis خعوص Husus خيال Hayal ح ه رمحت Rahmet ىپ Hep حایج Hacı جهوم Hücum حارض Hazır صيادت Şahadet حرصت Hazret ىیچ Hiç حليلت Hakikat ىیلک Heykel حيهل Hile اىاهت İhanet حملوق Mahlûk چيره Çehre آرابو Araba ایضتو İşte آمتاجو Atmaca اترهل Tarla ایگنو İğne ابغالمو Bağlama ظریه Sıra آش خاهو Aşhane پرده Perde 12

13 Sekizinci Ders ZEL ذ ذ ذ ذ DAD غ ض ض ض ZI ظ ط ظ ظ ZE ز ز ز ز JE ژ ژ ژ ژ Arapça kelimelerde kullanılan (Zel) ذ, (Dad) ض ve (Zı) ظ harfleri Türkçe kökenli kelimelerde kullanılmazlar. (Zel) ذ harfine peltek (Ze) de denir. Fakat Osmanlıcada okunurken normal (Ze) ز olarak okunur. (Je) ژ harfi (Ze) ز harfinin üç noktalı halidir ve bize bu harf Fars alfabesinden geçmiştir. Türkçe kelimelerde kullanılmayan bu harf ya Fars kökenli kelimelerde veya dilimize Batı dillerinden geçmiş kelimelerde kullanılır. (Dad ) ض ve (Zı) ظ harfleri Arapçada kullanıldığı gibi Farsçada da kullanılmıştır. Fakat Farslar (Dad) harfini mahreçten dolayı (Zad) olarak isimlendirmişler ve kalın ((Za) olarak seslendirmişlerdir. Bundan dolayı Osmanlıcada (Dad) harfiyle yazılmış kelimelerin bir kısmı (Da) sesiyle okunurken, bir kısmı da (Za) sesiyle okunmuştur. Türkçe kelimelerin yazımında ze sesini sadece (Ze) ز harfi karşılar. كزی Kız كازی Kazı Zorlamak زورالمق زاده Zade یوز Yüz ایزی Yazı زوگورت Züğürt زمحت Zahmet دوز Düz کوزی Gözü زایده Ziyade زیک Zeki ژوری Jüri ژاهل Jale اژدرىا Ejderha ژو یده Jülide ژیلت Jilet مژده Müjde ژاهدارما Jandarma پژمرده Pejmürde ىژاد Nejad 13

14 ذات Zat ظامل Zalim رمضان Ramazan ذاکر Zakir ظرافت Zarafet ضابطو Zabıta ذمني Zemin ظفر Zafer رضبو Darbe مذىب Mezheb ظيور Zuhur كایض Kadı ذوق Zevk مظلوم Mazlum فضیلت Fazilet عذاب Azab ظاىر Zahir ظرض Arz Dokuzuncu Ders KAF ق ل ك ق GAYN ع غ ع غ ARABÎ KEF م ى ن ك FARSİ KEF گ گ گ ک KEF YAYİ - گ - گ TÜRKÎ KEF ڭ ڭ - ڭ ك (kef) harfi verirken ince (ke) sesini ق (kaf) Osmanlı Türkçesinde kalın (ka) sesini harfi vermektedir. كزی ق ك Kız كازی Kazı نتاب Kitab اکني Ekin كاابق Kabak Kol Kul كول هسىني Keskin چکيي Çekil كاصیق Kaşık كرییق Kırık الكم Kelam زیک Zeki كارغو Karga چاكيي Çakıl اییكل İyilik کرم Krem آكني Akın كوركاق Korkak لكو بم Kelebek تورك كار Kar كیش Kış کوییل Köylü کیلمی Kilim Türkçe چو كل كيفم كل 14

15 Osmanlı Türkçesinde kalın (ga - ğa) seslerini (gayn) غ harfi verirken ince (ge ) sesini (Farsi Kef) گ,( ğe) sesini (Yayi Kef) harfi vermektedir. (Yayi Kef) aslında ayrı bir harf olmayıp (Kef) harfinin kullanıldığı bazı Türkçe kelimelerin telaffuzunda kullanılır. Çoğu zaman گ ve harflerindeki çizgiler kullanılmaz. Bu kelimenin yanlış yazıldığını göstermez. غ ک طاغ Dağ عرب Garb اکری Eğri کوای Güya ظاغالم Sağlam غاراژ Garaj دکر Değil کیت Git ظوغان Soğan یورغان Yorgan اکر Eğer کياه Eğer ابغهل Bağla عروش Guruş ایکنو İğne کووش Güneş چيغلق Çığlık غازی Gazi دومکو Düğme کو کو Gölge ایغیل Yağlı غریت Gayret Değişme دکیضمو کرداب Girdab (Kafi Nuni), (Nazal Ne), (Sağır Kaf) da denilen (Türki Kef) ڭ (Nun) harfi gibi okunursa da asıl söylenişi genizdendir. Türkçe kelimelerde kullanılan bu harf kelimelerin başında bulunmaz. Daha çok tamlamalarda, mülkiyet bildiren eklerde ve bazı kelimelerin yazımında kullanılır. Kullanıldığı kelimelerde (Türkî Kef)in noktaları çoğu kez gösterilmeyebilir. Andırmak آکدیرمق چکو Çene بکزر Benzer اواک Ona اولكی Ünlü اتکری Tanrı باک Bana Ana(Ona) آاک سيم Senin ظوك Son آالك Anla یکی Yeni ایلكیش Yanlış كارالكق Karanlık اوك Ün ظوهره Sonra سوزك Sözün لكدك Geldin اووجو Önce اك En دنزی Deniz ایزیىز Yazınız Onarmak اواکرمق كوكل Kolun (Kef) Harfinin (Vav) gibi okunduğu birkaç istisna kelime de vardır. Buna (Vavi Kef) de denir. کوکرجني Güvercin دومکم Dövmek سومکم Sövmek کوکده Gövde هوهرتو Güverte اونز Üvez ادب يا هو 15

16 Onuncu Ders ع ظ ع ظ AYIN (Ayın) ع harfi Arapçaya mahsus bir harftir. Türkçe kökenli kelimelerde asla kullanılmaz. Arapça kelimelerde (a,ı,i,o,ö,u,ü) seslerinin hepsini karşılar. Kelimelerin sonunda yer alırsa cezimli okunur ve kesme işareti ile ifade edilir. عاصق Âşık ظسکر Asker عابد Abid عامل Âlim ظراق Irak ظرق Irak ظرض Irz - Arz ظیال Iyal ظبادت İbadet عالج İlac عربت İbret ظرفان İrfan ظامثن Osman معر Ömer علام Ulema ظيوان Unvan On Birinci Ders ŞIN ش ض ص ش FE ف ف ف ف MİM م م م م NUN ن ي ه ن سسبت Şerbet فاحت Fatih Mümkün ممکون هو Ne Şemsiye مشسیو فرچو Fırça Memleket مملکت انزیل Nazlı صویهل Şöyle فلط Fakat مامور Memur Nezaket ىزاکت صير Şehir فلری Fakir ميلیون Milyon Niçün - Niçin هیچون شفعات یا رسول اهلل 16

17 II. BÖLÜM OSMANLI TÜRKÇESİ Osmanlı Türkçesi kendi arasında kronolojik olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Bu dönemlerde gerek konuşma ve gerekse yazı dili açısında değişiklikler olmuştur. Birinci dönem Eski Osmanlıca dediğimiz yy. Türkçesidir. İkinci dönem Klasik Osmanlıca y.y. arasında görülür. Son olarak Yeni Osmanlıca dönemi ise 20. y.y. Osmanlıcasıdır. Bu kadar uzun bir geçmişe sahip Osmanlı yazı dili elbette bir takım değişimlere ve kalıcı kalıplara sahip olmuştur. Kitabımızın bu bölümünde Osmanlı Türkçesinin son dönemdeki gramer yapısını inceleyeceğiz. Ayrıca Rik a dediğimiz el yazısını öğrenerek, elimizdeki matbu metinlerle kendimizi sınırlamayacağız. Rik a el yazısının yazımda sağladığı birçok kolaylıklar vardır. Bu yazı türü daha düz ve daha keskindir ayrıca noktalar birleşik yazılır. Bu avantajlar yazan kişiye büyük kolaylık sağlar. Cim Dal ا ا ج ج ذ ذ ش ش ع ع م م ب ب چ چ ر ر ص ص غ غ ن ن پ پ ح ح ز ز ض ض ق ق و و ت ت خ خ ژ ژ ط ط ك ك ه ه ث ث د د س س ظ ظ ل ل ی ی Se Hı Pe Ha Sin Je Je Ra Zel Zı Tı Dad Lam Kef Kaf Gayn Ayın Ye He Vav Nun Mim Be Çe Sad Elif Cim Şın 17

18 On İkinci Ders Çoğul Ekleri کمل رل شوزرل در رل شاعترل پر رل Pireler Saatler Dereler Sözler Kelimeler کتابرل كویوىرل صوفر رل كاپورل آ وجیرل Avcılar Kapılar Sofralar Koyunlar Kitaplar طوىرلی دد رل کیج رلی چوجوكرل طیهدیرلد Şimdilerde Çocuklara Geceleri Dedelere Şunları On Üçüncü Ders İsmin Halleri کتاب کتابی کتاب کتابد کتابدڭ Kitaptan Kitapta Kitaba Kitabı Kitap در در یی در ی در د در دڭ Dereden Derede Dereye Dereyi Dere شوكاق شوكاغی شوكاغ شوكاكد شوكاكدڭ Sokaktan Sokakta Sokağa Sokağı Sokak كاای كااییی كاایی كااید كاایدڭ Kayadan Kayada Kayaya Kayayı Kaya Okutucu (He) ه harfinden sonra gelen ekler birleşik olarak yazılmazlar. ب ده گچر یا ى 18

19 On Dördüncü Ders İsim Tamlamaları ve Mülkiyet Ekleri شوڭ كاملڭ منب كاملم ا وىڭ كاملی Onun Kalemi Senin Kalemin Benim Kalemim زسڭ كاملزن بزم كاملهز ا وىرلڭ كاملی Onların Kalemi Sizin Kaleminiz Bizim Kalemimiz علی ىڭ محمدڭ دد ىڭ Dedenin Muhammed in Ali nin ى ىڭ چاىط ىڭ آركداطڭ Arkadaşın Çantanın Çantanın طوزڭ ېېیولیڭی ا وكولڭی Okulunu Yolunu Tuzun On Beşinci Ders Sıfat Kelimeleri بو طو ا و بوىرل طوىرل Şunlar Bunlar O Şu Bu كاجنچی كاچ کیهی ره ا وىرل Kaçıncı Kaç Kimi Her Onlar چ بر كاچ انصل اىگی بعض Ba zı Hangi Nasıl Birkaç Hiç هچ اولور می كه 19

20 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ On Altıncı Ders Zamir Kelimeler ve(ne) ile Başlayan Zarflar زس بز شاڭ شو نب Siz Biz Sana Sen Ben ى خاىغی اىگیصی کمی اوىرل Ne Hangi Hangi Kim Onlar ى در ى دن ى ایص ىیچون ى یی Nedir Neden Neyse Niçin Neyi هنایت ى جی ى ڭ ىلدر ى درلو Nihayet Neci Neyine Ne Kadar Ne Türlü On Yedinci Ders Ki Bağlacı ve Ki Eki Ki bağlacı okutucu (he) ile gösterilirken aitlik eki olan ki eki (ye)okutucuyla gösterilir. ايصان ک چوىک یوق ک ات ک د دی ک İnsan ki Çünki Yok ki Ta ki صوص ک دیک امتحال ک نادام ک Dedi ki Sus ki De ki İhtimal ki Madem ki Belki ش ڭکی ب هکی Seninki Benimki دوىکی ارك د کی Dünkü Arkadaki اوىڭکی Onunki بلک یا حضرت موالنه 20

21 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ On Sekizinci Ders Fiil Çekimleri لكري کل جم کلیور کملض کلدی کملم Gelir Gelecek Geliyor Gelmiş Geldi Gelmek كالري كال جق كالیور كاملض كالدی كاملق Kalır Kalacak Kalıyor Kalmış Kaldı Kalmak آرار آر ای جق اریور آر انض آرادی آر انق Arar Arayacak Arıyor Aramış Aradı Aramak ویرنز ویرن ی جم ویرنیور ویرن نض ویرن دی ویرن نم Vermez Vermeyecek Vermiyor Vermemiş Vermedi Vermemek ابطالن ز ابطال ن ی جق ابطالنیور ابطالن نض ابطالن دی ابطالن نق Başlamaz Başlamayacak Başlamıyor Başlamamış Başlamadı Başlamamak Olumsuz emir kipleri şöyledir. کورن چزین کرين شیمل ویرن Görme Çizme Girme Silme كاچام صورنا ایزنا آر ان Verme Kaçma Sorma Yazma Arama Bakma ابمقا Bağ - Fiiller şöyledir. لكدیگی د لكرينو لكريش کل رك کلیب Geldiğinde Gelirken Gelirse Gelerek Gelip کوردوگی د نورورنو نورورش نور رك کوروب Gördüğünde Görürken Görürse Görerek Görüp كالدیغی د كالريکو كالريش كال رق كالیب Kaldığında Kalırken Kalırsa Kalarak Kalıp 21

22 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ İstek kipleri şöyledir. كالصنی كالص آلصنی آلص کورشون کورش Kalsın Kalsa Alsın Alsa Görsün Görse صورشون صورش Sorsan Sorsa نورن ی شڭ صورنا ی شڭ Sormayasın کورن شو کور شڭ Görmeyesin Göresin Görmesen On Dokuzuncu Ders Mi Soru Ekinin Yazımı نب نی شو جکملرنی نصافرنی كاملض نی لكدی نی کلري نیصو یومقی دملگی مشدی نی بویل نی Yirminci Ders De eki ve De Bağlacı ب د بر آت وار یوزد طوكوز کوىد ایکی کر یر Bende bir at var Yüzde dokuz Günde iki kere yer کید د کور بر کر د زس کیدڭ برد اویل دمیظم Git de gör Bir kere de siz gidin Bir de öyle demiş فانع یم فانع اوالنی ایسته مم 22

23 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ Yirmi Birinci Ders Bazı Eklerin Yazılışı شوچتی کتاجبی چیچ کچی آوجی طوزجی Sütçü Kitapçı Çiçekçi Avcı Tuzcu بیلگیزس كاملزس شوچزس طکرزس طوززس Bilgisiz Kalemsiz Suçsuz Şekersiz Tuzsuz اوغالجنق اوفاجق نی یجم نوچوجم برجم Oğlancık Ufacık Minicik Küçücük Biricik ب ج كص ج ایطچ كاابج تورکچ Bence Kısaca Yaşça Kabaca Türkçe Yirmi İkinci Ders Bazı Kelimelerin Yazılışı اط كلع اپدطا درزی ابچغ Ada Kale Padişah Terzi Bahçe متیام یگرنی ویرنم Etmek Yirmi جیگ ایل Gece El ا چيون آان ایرنم امتم Vermek İçin Ona Ermek Etmek Demek دكمي بر بربر بر بربر بر بربر لگ برابر بر. بربر دکاىی آچامل دمیض 23

24 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ Yirmi Üçüncü Ders Sayılar ١ ١ ٢ ٢ ٦ ٦ آلتی اون ٦٠ ٣ ٧ ٧ یدی ١٠ ٢٠ ٨ ٢٠ اوتوز ٦٠ آلتهض ٧٠ تیهض ٣٠ صفر ٤٠ ٤٠ ٩٠ ٩٠ اللی ١٠٠ ١٠٠ یوز نیلیار اوجنچی اوى جی اوچر برر ٥٠ ٥٠ طوكصان نیلیون برجنی ٠ كريق شکصان بیڭ ٠ طلوز ٨٠ ٨٠ بض ٩ ٩ شکز ٣٠ ٥ دورت ٨ یگرنی ٧٠ ٤ اوچ ایيك بر ١٠ ٣ ٤ ٥ او ر Yirmi Dördüncü Ders Günler- Aylar - Mevsimler بر فت یدی گوىدر چارط ب 24 پرط ب مجع اپزارایرتصی صالی مجع ایرتصی اپزار

25 طباط ا وجاق بر ییل ا ون ایکی آ یدر ا متوز خزیر ا ن نایس ىیصان نارت آر ا قل كامس اکمی ایولل آ غصتوس كیض صوڭ هبار ایز ایكل هبار نومسرل عامثىولج ىڭ اصالخی ادیبرل بی د ار ا قل ار ا قل عامثىلی کتابت دن حبث ا ول وبد ره خالد شاد لگی کلفت ترجیح ایدن بریصی >جامن ایزیرل بو كادر نغقل ایزیل جغ بر از آ چیق ایزلص د ره ا وكواین اکالی بیلص یع ی ایزیالن طیرل ا و كدر عربی و فارشی لغترل كاتملص د رهکصڭ ا الڭی بیل جگی کبی طویل كباج بر عامثىلیج ایزلص < دیدیگی زنان بو ذ ا ت ایدنلی نلابل >كباج ایزملق ىصل ممکو ا ولور عربی و فارشی ىصل ترك ایدیولر عامثىلی لصاى دن عربی ایل فارشی یی چیلارر ایص ك لصاىی متانا ترك متیاض ا ولورز< شوزرلىدن عبارت ا ولدیغی کورملکد در. 25

26 III. BÖLÜM ARAPÇA KELİMELERİN OKUNUŞU Osmanlı Türkçesinde özellikle Klasik dönemde Arapça isimlere, sıfatlara ve tamlamalara çok sık yer verilmiştir. Hatta bazı beratların dua kısmında çekimli fiiller dahi kullanılmıştır. Arapça kelimeler, mastar olarak üç harflik kök kelimelerden oluşur. Yeni üretilen bütün kelimeler, başlangıçtaki bu üç harflik kök kelimelere dayanır. Böylece kelimenin kökenini bildiğimizde yeni üretilen kelimeleri okumak ve anlamak kolaylaşır. Buradaki amacımız sizlere Arapçayı öğretmek değil, sadece Osmanlıca kelimeleri daha iyi kavramanızı sağlamaktır. Kitabımızın bu bölümüne kadar Matbu ve Rik a yazı çeşitlerini gördük ve öğrendik. Bu bölümde Osmanlı nın özellikle Klasik Döneminde, Mühimme Defterlerinde ve Berat gibi resmi yazılarda kullandığı ve tamamen Müslüman Türklerin oluşturduğu Divani Yazı çeşidini, örnekleriyle birlikte göreceğiz. Bu yazının Celi Divani ve Divani kırması gibi çeşitleri vardır Şimdi gelin Divani yazıyı Rik a ile karşılaştırarak hep beraber yakından inceleyelim. ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ا ب ج ت ث ج ذ ح خ ز ش ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ض ظ غ س ش ظ ؼ ط ػ ؿ ك ف ق ك گ ل م ن و ه ال ی ف ق ن ي ل م ى ال ی ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ 26

27 Yirmi Beşinci Ders İsm-i Fâil Arapçada bütün kelimeleri ve fiilleri فعي (yapmak) mastarıyla göstereceğiz. Yapan Kişi فاف ل فقل =< فافل فقل فافل فقل فافل فقل فاهل فول ؽالن ؽلن واتة وتة Âmil Zalim Katib علة عالة فلن فالن ضىط ضاوط Şakir Âlim Talib اهط آهط ض س ضا س ذلك ذالك Halık Şahid Âmir فطف فاضف خ ل خا ل فثس فاتس Abid Cahil Arif ؾط اؽط لتل لاتل ذثط ذاتط Habir Katil Nazır İsm-i Fâil in üç şekilde cem i ( Çoğulu )مجظ olur. Bunlardan biri veya bir kaçı meşhur olabilir. خ ال اهطا ض سا فلوا خ ل علث فول ؽلو خ ال وتاب لتال ضىاض 27

28 Yirmi Altıncı Ders İsm-i Mef ûl Yapılan هفق ل فقل =< هفق ل فقل هفق ل فقل هفق ل فقل هقو ل فول هؾل م ؽلن هىت ب وتة Mamul Mazlum Mektub علة هغل ب فلن هقل م ذلك هرل ق Mahluk Malum Matlub اهط هاه ض خ ل هد ل لتل همت ل Maktul Mechul Memur فطف هقط ف لقي هلق ى ه هو ؿ Memnu Melun Maruf İsm-i Mef ûl ün iki şekilde cem i مجظ (Çoğulu) olur. Bunlardan biri veya ikisi meşhur olabilir. هىت تات هد الت هقل هات هقو الت هىاتیة هغالیة هقاضیف هؾالین فطك ایوص ط اض فالوس فلن تط لیل لال ایوص آ داق 28

29 Yirmi Yedinci Ders İf âl Bâbı Geçişli Fiil ا فقال فقل =< ا فقال فقل ا فقال فقل ا فقال فقل اوطام وطم افالم فلن ازذال زذل İkram İ lam İdhal ذطج اذطاج تغل اتغال ضضس اضضاز İrşad İbtal İhrac فغط افغاض لطض الطاض س س اس از İsnad İkrar İftar Bütün üç harfli kökleri, İf al babına sokamayacağımız gibi; Bütün bablarda, kelimelerin Fa il ve mef ulleri olmayabilir veya Osmanlı Türkçesinde kullanılmayabilir. >= >= خو ه فق ل هفق ل ه فق ل فافل =< ا فقاالت ه ىط هرثط هسطف هسلن هفطط هرثط muhbir müfrit müslim müsrif muhbir münkir هثثت ه ىط هطاز هىطم ازذاالت اذثاضات ihbarat idhalat mükrem murad münker müsbet ا ت ا ه قن حمیمی تعزى ا لیتساض قوتلط هاللط تسل ایستس یگی فیأت ایس ا ذ ضیسض تطی شوط تطی ضىط تطی فىطض. 29

30 Yirmi Sekizinci Ders Tef îl Bâbı Geçişli Fiil تفقیل فقل =< تفقیل فقل تفقیل فقل تفقیل فقل ت حیس حس تىصیة وصب قلین فلن Tevhid Tekzib Ta lim ضىل تطىیل زضس تسضیس فطف تقطیف Ta rif Tedris Teşkil سلن تسلین تطن تثطیه لسن تمسین Taksim Tebrik Teslim >= خو ه فق ل هفق ل ه فق ل =< تفقیالت فافل =< هقلن هسضس هتػ ف هفسط ه حس هرطب Muharrib Muvahhid Müferris Mutasavvıf Müderris Mu allim هه ضض هطف همسم هطوة همسض هسلن Mükerrer Müreffeh Mukadder Mürekkeb Mukarrer Müsellem تسضیسات تىلیفات ترطیثات تمػیطات تقلیات تطىیالت Teşkilat Ta limat Taksirat Tahribat Teklifat Tedrisat آحطت گثی ز یا سقازتی زذی فثازتس الل فسىط ا لومسى گچط. 30

31 Yirmi Dokuzuncu Ders Mufâ ale Bâbı İşdeşlik Fiili ه فافل فقل =< هفافل فقل هفافل فقل هفافل فقل هحاوو حىن هما ل ل ل هحاضت حطب Muhakeme Mukavele Muharebe شوط هصاوط سثك هساتم حفؼ هحافؾ Muhafaza Müsabaka Müzakere ذلف هرالفة سة ه اسثة ضخ هطاخقة Müraca at Münasebet Muhalefet Bu Bâbda ism-i meful çok az gelir. هفق ل ه فاف ل =< ه فاف ل =< خو ه فافالت فافل =< هطا س هراتط هحافؼ ه اسة ه اخط هالین Mülayim Muhacir Münasib Muhafız Muhabir Müşahid هحاعة هطا س هحاتطات هما الت هقا ات همایس ات Mukayesat Muavenat Mukavelat Muhaberat Müşahed Muhatab فثازته ؽا طی تط آغیطلغی اضزض فمظ هق اس س ا یل تط ضاحتله حفیفله اضزض و تقطیف ایسلوع. 31

32 Otuzuncu Ders İnfi âl Bâbı Dönüşlülük Fiili ا فق ال فقل =< فقل ا فق ال فقل ا فق ال فقل ا فق ال للة ا مالب وطف ا ىطاف فلك ا فالق İnfilak İnkişaf İnkılab لسن ا مسام وسف ا ىساف ف ن ا ف ام İnfiham İnkisaf İnkısam Bu Bâbın ism-i meful ve cem i yoktur. فافل =< ه ف قل ه ىسط ه حػط ه دوس ه حسض ه حل ه رسف Münhısaf Münhill Münhirar Müncimed Münhısar Münkiser تط فمط ػطالسیي ذ اخ تط گ ى هطوث ی ضای ایتوص ن آضاض ن ضىط ایسض ایوص. سثة تطىطی غ ضهطلط. ا ظض س ت ل وسیغو ضىط ایسیی ضم. اگط ت ل ایسم تي ز تطاتط غایة ا ل ضزم زیوص. 32

33 Otuz Birinci Ders İfti âl Bâbı Dönüşlülük Fiili ا فتق ال فقل =< ا فتق ال فقل ا فتق ال فقل ا فتق ال فقل اضتطان ضطن ا تؾام ؾن افتراض فرط İştirak İntizam İftihar خو اختواؿ خ س اخت از حطن احتطام İhtişam İctihad İctima حول احتوال فطؼ افتطاؼ ضخ اضتداؿ İrtica İ tiraz İhtimal Bu babın düzensiz kalıptaki fiillerinden bazıları şunlardır. حس اتحاز فك اتفاق فطی افتطا İftira İttifak İttihad ضطب اضسضاب زف ی ازفا ظ ج اظز اج İzdivac İddia Izdrab فافل =< هفق ل ه فتق ل =< ه فتق ل هدت س هتفه هطت ي هطتعق هدتو ه تمل Müntakil Müctemi Mürtazik Mürtehin Müttefik Müctehid هطتطن هحتول هحتطم هحطن هطتطن ه تؾن Müştrek Muhtemel Muhterem Muhteşem Müşterek Muntazam 33

34 Otuz İkinci Ders Tefe ül Bâbı Dönüşlülük Fiili تفق ل فقل =< تفق ل فقل تفق ل فقل تفق ل فقل تحول حول تدسن خسن تطىط ضىط Tahammül Tecessüm Teşekkür غطف تػطف خ ت خ لس لس Tevellüd Teveccüh Tasarruf تسن تثسن ضز تطزز ستط تست ط Tesettür Tereddüd Tebessüm فافل =< هفق ل هتفق ل =< هتفق ل ه طىط هترػع ه فىط هت ول هتػ ف هتقسز Müteaddid Mutasavvıf Mütevekkil Mütefekkir Mutahassıs Müteşekkir هتطلة هتػ ض هت ول هت لس هت خ هتػطف Mutarakkab Mutasavver Mütevekkil Mütevellid Müteveccih Mutasarrıf ذلك ایچ س هقتثط تط س ی ق ز لت وثی ا اهی ز لت خ ا س تط فس غحت وثی 34

35 Otuz Üçüncü Ders Tefâ ül Bâbı تفاف ل =< فقل İşteşlik Fiili تفاف ل فقل تفاف ل فقل تفاف ل فقل تسازف سسف ت اض ض ت اتط تط Tesadüf Tevazu Tevatür فافل =< هتفاف ل هفق ل =< هتفاف ل هتچاسط هت اض هتوازؿ هتطات هتسا س هتعایس Mütezayed Mütesaned Müteşabih Mütemadi Mütevazi Mütecasir ب ده گچر یا ى ت ز گچط یا وب ده گ چ ر ی ا وه 35

36 Otuz Dördüncü Ders İstif âl Bâbı Geçişli Fiili فقل =< استفقال استفقال فقل استفقال فقل استفقال فقل استمالل للل استوالن هله استرسام ذسم İstiklal İstimlak İstihdam لطض استمطاض غفط استغفاض لثل استمثال İstikbal İstiğfar İstikrar Bu babın fail ve mefullerinin yazılışı aynı olup cümle içerisindeki anlamına göre okunur. فافل =< هفق ل هستفقل =< هستفقل هستقدل هستحػل هستقفی هستططن ستمین هستالل Müstakill Müstakim Müsteşrik Müst fi Müstahsil Müst cil هستطاض هستحك هست دي هستس ا هستمثل هستقدل Müsteşar Müstehakk Müstehcen Müstesna Müstakbel Müsta cel مسب اهلل ارلنمح ارلمیح 36

37 Otuz Beşinci Ders Arapça İsimlerin Çoğul Yapılması Arapça İsimler üç halde bulunur. Müfret(Tekil), tensiye(ikili çoğul) ve cem (Çoğul). Tesniye Arapçaya özgü bir çoğuldur. Arapçada isimlerde Cem ise düzenli (cem i Salim) ve düzensiz (Cem i Mükesser) olmak üzere ikiye ayrılır. Arapçada isimler erkek (müzekker) ve dişi (müennes) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yüzden cem i salim de müzekker ve müennes olarak ikiye ayrılır. 1. Tesniye(İkili Çoğul) زلت هولىت عطف تحط تط ز لتیي هولىتیي عطفیي تحطیي تطیي Berreyn Bahreyn Tarafeyn Memleketeyn Devleteyn 2. Cem i Müzekkeri Salim (Düzenli Erkek Çoğul) هسلن هقلن عالة غافل فاضف هسلویي هقلویي عالثیي غافلیي فاضفیي Arifin Gafilin Talibin Muallimin Müslimin فاضف ى غافل ى عالث ى هقلو ى هسلو ى Arifun Gafilun Talibun Muallimun Müslimun 3. Cem i Müennesi Salim (Düzenli Dişi Çoğul) هسلو هقلو عالث غافل فاضف هسلوات هقلوات عالثات غافالت فاضفات Arifat Gafilat Talibat Muallimat Müslimat 37

38 Efâl Vezni افقال Efâl Vezni ا ضاق ا لاف ا اض الطاى احثاب Ahbab Akran Enhar Evkaf Evrak اسثاب اضظاق افىاض اهالن اضواى Esbab Erzak Efkar Emlak Erkan افقال Ef ilâ Vezni ا لیا ا ثیا الطاتا اضمیا اغفیا Asfiya Eşkiya Akraba Enbiya Evliya فقات Fu ât Vezni فاغی لاضی الی غاظی زا ی فػات لضات الت غعات ز ات Duhat Guzat Vulat Kuzat Usat Fu ûl Vezni فق ل فل م اه ض تی ت حط ف لث ض Kubur Huruf Buyut Umur Ulum م ل غی ف هل ن فت ح لل ب Nukul Suyuf Müluk Futuh Kulub آیی سی ایطسض وطی ه الف تالیلوع 38

39 Fi âl Vezni فقال خثل تلس فثس زاض ضخل خثال تالز فثاز زیاض ضخال Rical Diyar İbad Bilad Cibal Ef ile Vezni افقل ظهاى هىاى لساى لثاس سالح اظه اهى الس الثس اسلح Esliha Elbise Elsine Emkine Ezmina Fe âil Vezni فقائل ؽیف تید ضسال فمیس اسغ ؽائف تائح ضسائل فمائس سائظ Vesait Akaid Resail Netaic Vezaif Feva il Vezni ف افل ساحل لافس خ ط حازس عائف س احل ل افس خ ا ط ح ازس ع ائف Tevaif Havadis Cevahir Kavaid Sevahil 39

40 ف افیل Feva îl Vezni لا ى تاضید ذالاى ذات ى زی اى ل ا یي ت اضید ذ الیي ذ اتیي ز ا یي Devavin Havatin Havakin Tevarih Kavanin Fe âlil Vezni فقالل زفتط فسىط خ ط ف ػط تطخو زفاتط فساوط خ ا ط ف اغط تطاخن Teracim Anasır Cevahir Asakir Defatir Fe âlîl Vezni فقالیل خو ض سلغاى ل سیل لطتاى ضیغاى خوا یط سالعیي ل ازیل لطاتیي ضیاعیي Şeyatin Karabin Kanadil Selatin Cemahir Tefâ îl Vezni تفافیل تػ یط توثال تطویة تىلیف تمطیط ت اغیط تواثیل تطاویة تىالیف تماضیط Tekarir Tekalif Terakib Temasil Tevasır 40

41 Fu al Vezni فقل خول اه ت ز لت ظهط تحف خول اهن ز ل ظهط تحف Tuhaf Zümer Düvel Ümem Cümel Fu ul Vezni فقل ضس ل وتاب غحیف عطیك سف ضسل وتة غحف عطق سفي Sufun Turuk Suhuf Kütüb Rüsul Ef ül Vezni افقل دن فس ض ط لساى تحط ا دن ا فس اض ط السل اتحط Ebhür Elsül Eşhür Enfüs Encüm Tu ât Vezni فقات فاغی لاؼ الی غاظی زا ی فػات لضات الت غعات ز ات Duhat Guzat Vülat Kuzat Usat 41

42 Otuz Altıncı Ders Arapça İsim Tamlamaları (ال) Arapça isimler belirli ve belirsiz olarak ikiye ayrılır. Kelimeyi belirli kılan ek ise (Harf-i Tarif) takısıdır. Bu İngilizcedeki (The), Almancadaki (Das), Fransızcadaki (La) takısı gibidir. Arapça harfler 14 Şemsi ve 14 Kameri olmak üzere toplam 28 harftir. İki kelimelik tamlamalarda Harfi Tarif ikinci kelimenin başında gelir ve birinci kelime ile birleşmez. Tamlamaların okunuşu ikinci kelimenin başındaki (Harfi Tariften sonra) ilk harfe göre okunur. Şemsi Tamlamalar Birinci kelimenin son harfi ötre, ikinci kelimenin ilk harfi (Harfi tarif okunmadan) şeddeli ve üstün okunur. Arapça Şemsi Harfler ت ث ز ش ض ظ س ش ظ ؼ ط ػ ل ى ض الط وس تاج الت اضید Tacüt tevarih Nurüş şems زاضالسقس ذیط ال اس Hayrün nas Darüs saade لغ الغطیك فل م السیي Ulumud din Katut tarik فثس اهلل هاض الصوط Marüz zikr Abdul lah زاض التقلین Darüt talim 42

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 13, İstanbul 2014, 167-210. FATİH ODUNKIRAN BİLAL APAYDIN Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine May The Hand

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS. Sarayda Gece Dersleri. Murat Bardakçı

----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS. Sarayda Gece Dersleri. Murat Bardakçı ----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS Sarayda Gece Dersleri Murat Bardakçı İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YAZIN AVRATLARA, KIŞIN OĞLANLARA 2. BÖLÜM BAHNAMELER: CİNSELLİĞİN İLMİ 3. BÖLÜM OSMANLI EŞCİNSEL

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları

Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 165 Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları The Gravestones in Kulliya (Social Complex) of Beysehir Esrefoglu Suleyman Bey Hüseyin

Detaylı

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500.

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. TÜRK EDEBĐYATININ ĐLK ÇOCUK DERGĐSĐ: MÜMEYYĐZ (1869-1870) * Yavuz BAYRAM ** Tanzimat döneminde Avrupa

Detaylı

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2 1 ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER * Dr. Doğan KAYA Edebiyatımızda halledilmesi gereken pek çok mesele vardır. Bunlardan birisi de halk şiirinde ayak konusudur. Bu cümleden olarak biz de bu çalışmamızda

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ Müellif Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye Şerh Muhammed Halil Herrâs Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı