ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص"

Transkript

1 فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ( Yeni Başlayanlar İçin ) فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص Tekin Açıkel ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص Bu bir TÜDİAD yayınıdır. ا ل ه ی گطیص فثوا لید هت لطی ا ل ه ی گطیص

2 بسم اهلل الرحمن الرحيم رب یسر وال تعسر رب تمم بالخير و به S U N U M Bu kitap, 600 sene gibi uzun bir süre edebiyatta ve sanatta; bilimde ve günlük hayatın içinde kullanılmış olan Osmanlıcayı ve onunla yazılmış olan yazılı metinleri okumaya yönelik, siz meraklı öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Osmanlı tarihi, bizim için altı asırdan ziyade süregelmiş, apayrı bir yeri olan ve içinde şanlı zaferler ve müjdeler barındıran bir tarihtir. Her Türk evladı şanlı geçmişini merak etmeli ve ona yabancı kalmamalıdır. İşte bu noktada şanlı geçmişimizin dilini ve yazısını öğrenmeli ve bunu bir fazilet bilmelidir. Bu çalışma dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde Osmanlıca alfabesi tanıtılmıştır. Bunu yaparken yazım kuralları üzerinde pek durulmamış, bu bilgilerin öğrenci tarafından bilindiği varsayılmıştır. Yalnızca harflerin başta, ortada ve sondaki halleri tabloda gösterilmiştir. Osmanlı Alfabesi incelenirken klasik yolla gidilmemiş, bunun yerine ses sistemi takip edilmiştir. Böylece öğrencinin bugünkü alfabede karşılık gelen sesleri çabuk kavraması amaçlanmıştır. Osmanlıca yazımını öğrenmek değil, yazılı metinleri daha iyi okumaktır. Üçüncü bölümde ise Arapça dil kaidelerine yer verilmiştir. Zira Osmanlıcadaki Arapça kelimeler, Arap dilinden mastar haliyle aynen alınmış ve okunuş kaideleri bozulmamıştır. Dördüncü bölümde ise Farsça dilinden Osmanlıcaya geçmiş kalıplar ve ekler yer verilmiştir. Çünkü Altı yüz küsur yıl içinde Osmanlı edebiyatında ziyadesiyle Fars etkisini görmekteyiz. Bunları incelerken yeri geldikçe üç dile ait sayılar, günler ve ayların yazımı da yer verilmiş, böylece bilgi zenginliğimizin artması hedeflenmiştir. Tamamlamış olduğumuz bu eserin mükemmel olduğu düşüncesinde ve iddiasında değiliz. Fakat mümkün olduğu kadar dikkatle hazırladığımız bu eserde aradığınız her konuyu ulaşmanız hedeflenmiştir. Buna rağmen görülen eksikleri ve yanlışlıkları tarafımıza bildirmeniz bir lütuf olacaktır. İlim Müslüman ın yitik malıdır, düşüncesi ile kitabımızın tamamını veya bir bölümünü isim ve kaynak belirtmek şartıyla çoğaltabilir veya kullanabilirsiniz. İkinci bölümde Türkçe yazımda kullanılan dilbilgisi kaideleri yer verilmiştir. Buradaki hedef Tekin Açıkel 2

3 İçindekiler I. BÖLÜM... 5 Birinci Ders... 6 İkinci Ders... 7 Üçüncü Ders... 9 Dördüncü Ders... 9 Beşinci Ders Altıncı Ders Yedinci Ders Sekizinci Ders Dokuzuncu Ders Onuncu Ders On Birinci Ders II. BÖLÜM On İkinci Ders On Üçüncü Ders On Dördüncü Ders On Beşinci Ders On Altıncı Ders On Yedinci Ders On Sekizinci Ders On Dokuzuncu Ders Yirminci Ders Yirmi Birinci Ders Yirmi İkinci Ders Yirmi Üçüncü Ders Yirmi Dördüncü Ders III. BÖLÜM Yirmi Beşinci Ders Yirmi Altıncı Ders Yirmi Yedinci Ders Yirmi Sekizinci Ders

4 Yirmi Dokuzuncu Ders Otuzuncu Ders Otuz Birinci Ders Otuz İkinci Ders Otuz Üçüncü Ders Otuz Dördüncü Ders Otuz Beşinci Ders Otuz Altıncı Ders Otuz Yedinci Ders Otuz Sekizinci Ders Otuz Dokuzuncu Ders Kırkıncı Ders Kırk Birinci Ders Kırk İkinci Ders Kırk Üçüncü Ders IV. BÖLÜM Kırk Dördüncü Ders Kırk Beşinci Ders Kırk Altıncı Ders Kırk Yedinci Ders Kırk Sekizinci Ders

5 I. BÖLÜM OSMANLI ALFABESİ Osmanlıca 28 harflik Arap alfabesini temel alan bir dildir. Arapçadan farklı olarak Türkçe sesleri karşılamak için Farsçadan (pe),پ (je) ژ ve (çe) چ harflerini almıştır. Gelin şimdi bu harfleri sırasıyla inceleyelim. SE TE PE BE ELİF ا ء ب پ ت ث DAL HI HA ÇE CİM ج چ ح خ د SİN JE ZE RA ZEL ذ ر ز ژ س ZI TI DAD SAD ŞIN ش ص ض ط ظ ARABİ KEF KAF FE GAYN AYN ع غ ف ق ك MİM LAM TÜRKİ KEF YAYİ KEF FARSİ KEF ک گ ڭ ل م YE LAM ELİF HE VAV NUN ن و ى ال ى ESRE ÜSTÜN UN - ÜN IN - İN AN - EN MED CEZM ŞEDDE ÖTRE ~ 5

6 Birinci Ders ELİF ا ا ا ا ء ا آ Arap alfabesinin de ilk harfi olan elif harfi, Osmanlıcada esas olarak (a) ve (e) seslerini karşılar. Kelime sonlarında (a) sesini (He) ه harfi karşılar. Elif harfi Kelime ortasında bazen yazılmaz ise yanlış olmaz. Türkçe kökenli kelimelerin başında (a) sesini karşılarken آ şeklini alır. Farsça ve Arapça kelimelerde ise bu uzun (â) olarak okunur. آی آكضام ظلال آرابو آرسالن آو آت آری آش Ay Akşam Sakal Araba Arslan Av At Arı Aş Ayna آیيا Ahir آخر Abdal آبدال Avaz آواز Ateş آتش Âdem آدم Asuman آسامن Arzu آرزو Amir آمر 6

7 او امکك ا یل املا اش ات اروم ارهن OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ Ev Emek Elli Elma Eş Et Erkek Erken Arapça Farsça Ezber ازبر Esas اساس Eşek اصم Ecel اجي Ebleh ابهل Emir امری Efkâr افگار Edeb ادب Eyvah ایواه Emin امني Endam اهدام Esrar ارسار İkinci Ders VAV و و و و YE ی ی ی ی Osmanlıca alfabede bugün kullandığımız Latin kökenli Türk alfabesinde olduğu kadar sesli harf yoktur. Bu yüzden (vav) ve (ye) harflerini sessiz harflerin arasına koyularak sesli harf elde edilmiştir. Biz bunlara okutucu harfler diyoruz. Türkçe kelimelerin başında (elif) ve (vav) harfleri (o,ö,u,ü) seslerini karşılar. 7

8 Türkçe kelimelerin ortasında (vav) harfi, kendinden önceki harf kalın ise (o,u), ince ise (ö,ü) seslerini karşılar. Türkçe kelimelerin başında (elif) ve (ye) harfleri (ı,i) seslerini karşılar. Türkçe kelimelerin ortasında (ye) harfi, kendinden önceki harf kalın ise (ı), ince ise (i) seslerini karşılar. Bu özellikler Arapça ve Farsça kelimelerde geçerli değildir. Zira bu tür sözcükler kendi dillerinin kurallarıyla okunurlar. ی و Ilık ایلیق Ucuz اوجوز Işık ایضیق Uşak اوصاق Irmak ایرماق Ütü اوتو Islık ایعلیق Ot - Öt اوت İzci ایزیج Örtü اورتو İşçi ایضچی Uzun اوزون İp ایپ Otuz اوتوز İki ایکی Otlak اوتالق İlik اییلك Odun اودون İğne ایگنو Öğle اوگهل İplik ایپیلك Üzüm اوزوم Isırık ایعرییق Öküz اوکوز İse ایسو Üstün اوستون İşlemek ایضملك Oğlan اوغالن İşte ایضتو Ocak اوجاق İnce ایيجو Öfke اوفکو Islak ایعالق Olgun او غون İçün اچیون Orak اوراق 8

9 Üçüncü Ders BE ب ب ب ب PE پ پ پ پ Arap alfabesinin ikinci harfi olan (be) harfi, üç noktalı olursa (pe) پ sesine dönüşür. Osmanlıca (pe) sesini Fars (İran) alfabesinden almıştır. Bundan dolayı (pe) harfi içeren kelimelerin birçoğu Farsça kökenlidir. اباب ابش اب یق ظابون جواب نتاب هبار بیاض Baba Baş Balık Sabun Cevab Kitab Bahar Beyaz پیده پاجنار ظاپان پاموق كارپوز چوپ پرالهتو پرست Pide Pancar Sapan Pamuk Karpuz Çöp Pırlanta Perest Dördüncü Ders CİM ج ج ج ج ÇE چ چ چ چ چ (Çe) Arap alfabesinin beşinci harfi olan (Cim) harfi, üç noktalı olursa sesine dönüşür. (Çe) harfi tıpkı (pe) پ harfi gibi Farsçadan Osmanlıcaya geçmiş bir harftir. 9

10 جاجيق حایج جامظ جاوزس هجان جوجو جوىردار جوصلون Cacık Hacı Cami Cansız Cihan Cüce Cevherdar Coşkun چامقاق چوجوق چوربو چيره اچیون چاریق چاووش چضمو Çakmak Çocuk Çorba Çehre İçün (İçin) Çarık Çavuş Çeşme Beşinci Ders ت ة TE ت ت ت TI ط ط ط ط DAL د د د د Türkçe sesli uyumuna göre (te) ت harfi ince, (tı) ط harfi ise kalın ses değeri taşır. Bazı Türkçe kelimelerde (tı) ط harfi kalın (dı) şeklinde okunur. Türkçe kelimelerde (dal) د harfi ince okunurken, Arapça ve Farsça kelimelerde kendi dil kaidelerine göre ince veya kalın okunabilir. تورك Türk طامقق Takmak آطو Ada تپو Tepe طاكمی Takım طوعری Doğru اترخی Tarih طاصلني Taşkın طو و Dolu اترال- اترهل Tarla آانطویل Anadolu طاایق Dayak تدبری Tedbir طلوز Dokuz طوعرامق Doğramak تفسری Tefsir طاغ Dağ طوماتس Domates 10

11 ده ده Dede دستو Deste دكيلو Dakika دره Dere داخي Dâhil دگرزس Değersiz درس خاهو Dershane دادی Dadı دیضزس Dişsiz Altıncı Ders SE ث ث ث ث SİN س س س س SAD ط ع ظ ص Peltek (Se) de denile (Se) ث harfi sadece Arapça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe kelimelerde asla kullanılmaz. Türkçe kelimelerde (Sin) س harfi ince okunurken (Sad) ص harfi kalın okunur. Arapça ve Farsça kelimelerde ise dilin kurallarına göre ince veya kalın okunabilir. Kesret نرثت Sevab ثواب Saniye اثهیو Kesir نثری Eser اثر Sebat ثبات Misal مثال Osmanlıca ظامثهلیجو Sena ثيا س ص سکز Sekiz ظومیاق Soymak رست Sert ظاغالم Sağlam سفر Sefer ظامچو Saçma سالح Silah ظاتیجی Satıcı ساظت Saat ظاحب Sahib Salata ظالتو Sahte ساختو Sıtma ظیمتو Serçe رسچو کستاهو Kestane ظابون Sabun 11

12 Yedinci Ders HA ح ح ح ح HI خ خ خ خ و - ه HE ي ى ه Noktalı (Hı) خ harfi tıpkı (Se) ث harfi gibi Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılan bu harf (Ha) gibi okunur. Türkçe kelimelerde (Ha) ح harfi kalın olarak okunur. Arapça ve Farsça kelimelerde ise o dilin kurallarına göre okunur. Türkçe kelimelerde (He) ه harfi ince olarak okunur. Ayrıca (He) harfi özellikle kelime sonlarında (e) ve bazen de (a) sesini karşılar. Biz buna okutucu (He) diyoruz. Okutucu (He) ه kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. خادم Hadim خربیج Haberci خالفت Hilafet خاطرالمق Hatırlamak خرابو Harabe خویزس Huysuz خا ط Halis خعوص Husus خيال Hayal ح ه رمحت Rahmet ىپ Hep حایج Hacı جهوم Hücum حارض Hazır صيادت Şahadet حرصت Hazret ىیچ Hiç حليلت Hakikat ىیلک Heykel حيهل Hile اىاهت İhanet حملوق Mahlûk چيره Çehre آرابو Araba ایضتو İşte آمتاجو Atmaca اترهل Tarla ایگنو İğne ابغالمو Bağlama ظریه Sıra آش خاهو Aşhane پرده Perde 12

13 Sekizinci Ders ZEL ذ ذ ذ ذ DAD غ ض ض ض ZI ظ ط ظ ظ ZE ز ز ز ز JE ژ ژ ژ ژ Arapça kelimelerde kullanılan (Zel) ذ, (Dad) ض ve (Zı) ظ harfleri Türkçe kökenli kelimelerde kullanılmazlar. (Zel) ذ harfine peltek (Ze) de denir. Fakat Osmanlıcada okunurken normal (Ze) ز olarak okunur. (Je) ژ harfi (Ze) ز harfinin üç noktalı halidir ve bize bu harf Fars alfabesinden geçmiştir. Türkçe kelimelerde kullanılmayan bu harf ya Fars kökenli kelimelerde veya dilimize Batı dillerinden geçmiş kelimelerde kullanılır. (Dad ) ض ve (Zı) ظ harfleri Arapçada kullanıldığı gibi Farsçada da kullanılmıştır. Fakat Farslar (Dad) harfini mahreçten dolayı (Zad) olarak isimlendirmişler ve kalın ((Za) olarak seslendirmişlerdir. Bundan dolayı Osmanlıcada (Dad) harfiyle yazılmış kelimelerin bir kısmı (Da) sesiyle okunurken, bir kısmı da (Za) sesiyle okunmuştur. Türkçe kelimelerin yazımında ze sesini sadece (Ze) ز harfi karşılar. كزی Kız كازی Kazı Zorlamak زورالمق زاده Zade یوز Yüz ایزی Yazı زوگورت Züğürt زمحت Zahmet دوز Düz کوزی Gözü زایده Ziyade زیک Zeki ژوری Jüri ژاهل Jale اژدرىا Ejderha ژو یده Jülide ژیلت Jilet مژده Müjde ژاهدارما Jandarma پژمرده Pejmürde ىژاد Nejad 13

14 ذات Zat ظامل Zalim رمضان Ramazan ذاکر Zakir ظرافت Zarafet ضابطو Zabıta ذمني Zemin ظفر Zafer رضبو Darbe مذىب Mezheb ظيور Zuhur كایض Kadı ذوق Zevk مظلوم Mazlum فضیلت Fazilet عذاب Azab ظاىر Zahir ظرض Arz Dokuzuncu Ders KAF ق ل ك ق GAYN ع غ ع غ ARABÎ KEF م ى ن ك FARSİ KEF گ گ گ ک KEF YAYİ - گ - گ TÜRKÎ KEF ڭ ڭ - ڭ ك (kef) harfi verirken ince (ke) sesini ق (kaf) Osmanlı Türkçesinde kalın (ka) sesini harfi vermektedir. كزی ق ك Kız كازی Kazı نتاب Kitab اکني Ekin كاابق Kabak Kol Kul كول هسىني Keskin چکيي Çekil كاصیق Kaşık كرییق Kırık الكم Kelam زیک Zeki كارغو Karga چاكيي Çakıl اییكل İyilik کرم Krem آكني Akın كوركاق Korkak لكو بم Kelebek تورك كار Kar كیش Kış کوییل Köylü کیلمی Kilim Türkçe چو كل كيفم كل 14

15 Osmanlı Türkçesinde kalın (ga - ğa) seslerini (gayn) غ harfi verirken ince (ge ) sesini (Farsi Kef) گ,( ğe) sesini (Yayi Kef) harfi vermektedir. (Yayi Kef) aslında ayrı bir harf olmayıp (Kef) harfinin kullanıldığı bazı Türkçe kelimelerin telaffuzunda kullanılır. Çoğu zaman گ ve harflerindeki çizgiler kullanılmaz. Bu kelimenin yanlış yazıldığını göstermez. غ ک طاغ Dağ عرب Garb اکری Eğri کوای Güya ظاغالم Sağlam غاراژ Garaj دکر Değil کیت Git ظوغان Soğan یورغان Yorgan اکر Eğer کياه Eğer ابغهل Bağla عروش Guruş ایکنو İğne کووش Güneş چيغلق Çığlık غازی Gazi دومکو Düğme کو کو Gölge ایغیل Yağlı غریت Gayret Değişme دکیضمو کرداب Girdab (Kafi Nuni), (Nazal Ne), (Sağır Kaf) da denilen (Türki Kef) ڭ (Nun) harfi gibi okunursa da asıl söylenişi genizdendir. Türkçe kelimelerde kullanılan bu harf kelimelerin başında bulunmaz. Daha çok tamlamalarda, mülkiyet bildiren eklerde ve bazı kelimelerin yazımında kullanılır. Kullanıldığı kelimelerde (Türkî Kef)in noktaları çoğu kez gösterilmeyebilir. Andırmak آکدیرمق چکو Çene بکزر Benzer اواک Ona اولكی Ünlü اتکری Tanrı باک Bana Ana(Ona) آاک سيم Senin ظوك Son آالك Anla یکی Yeni ایلكیش Yanlış كارالكق Karanlık اوك Ün ظوهره Sonra سوزك Sözün لكدك Geldin اووجو Önce اك En دنزی Deniz ایزیىز Yazınız Onarmak اواکرمق كوكل Kolun (Kef) Harfinin (Vav) gibi okunduğu birkaç istisna kelime de vardır. Buna (Vavi Kef) de denir. کوکرجني Güvercin دومکم Dövmek سومکم Sövmek کوکده Gövde هوهرتو Güverte اونز Üvez ادب يا هو 15

16 Onuncu Ders ع ظ ع ظ AYIN (Ayın) ع harfi Arapçaya mahsus bir harftir. Türkçe kökenli kelimelerde asla kullanılmaz. Arapça kelimelerde (a,ı,i,o,ö,u,ü) seslerinin hepsini karşılar. Kelimelerin sonunda yer alırsa cezimli okunur ve kesme işareti ile ifade edilir. عاصق Âşık ظسکر Asker عابد Abid عامل Âlim ظراق Irak ظرق Irak ظرض Irz - Arz ظیال Iyal ظبادت İbadet عالج İlac عربت İbret ظرفان İrfan ظامثن Osman معر Ömer علام Ulema ظيوان Unvan On Birinci Ders ŞIN ش ض ص ش FE ف ف ف ف MİM م م م م NUN ن ي ه ن سسبت Şerbet فاحت Fatih Mümkün ممکون هو Ne Şemsiye مشسیو فرچو Fırça Memleket مملکت انزیل Nazlı صویهل Şöyle فلط Fakat مامور Memur Nezaket ىزاکت صير Şehir فلری Fakir ميلیون Milyon Niçün - Niçin هیچون شفعات یا رسول اهلل 16

17 II. BÖLÜM OSMANLI TÜRKÇESİ Osmanlı Türkçesi kendi arasında kronolojik olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Bu dönemlerde gerek konuşma ve gerekse yazı dili açısında değişiklikler olmuştur. Birinci dönem Eski Osmanlıca dediğimiz yy. Türkçesidir. İkinci dönem Klasik Osmanlıca y.y. arasında görülür. Son olarak Yeni Osmanlıca dönemi ise 20. y.y. Osmanlıcasıdır. Bu kadar uzun bir geçmişe sahip Osmanlı yazı dili elbette bir takım değişimlere ve kalıcı kalıplara sahip olmuştur. Kitabımızın bu bölümünde Osmanlı Türkçesinin son dönemdeki gramer yapısını inceleyeceğiz. Ayrıca Rik a dediğimiz el yazısını öğrenerek, elimizdeki matbu metinlerle kendimizi sınırlamayacağız. Rik a el yazısının yazımda sağladığı birçok kolaylıklar vardır. Bu yazı türü daha düz ve daha keskindir ayrıca noktalar birleşik yazılır. Bu avantajlar yazan kişiye büyük kolaylık sağlar. Cim Dal ا ا ج ج ذ ذ ش ش ع ع م م ب ب چ چ ر ر ص ص غ غ ن ن پ پ ح ح ز ز ض ض ق ق و و ت ت خ خ ژ ژ ط ط ك ك ه ه ث ث د د س س ظ ظ ل ل ی ی Se Hı Pe Ha Sin Je Je Ra Zel Zı Tı Dad Lam Kef Kaf Gayn Ayın Ye He Vav Nun Mim Be Çe Sad Elif Cim Şın 17

18 On İkinci Ders Çoğul Ekleri کمل رل شوزرل در رل شاعترل پر رل Pireler Saatler Dereler Sözler Kelimeler کتابرل كویوىرل صوفر رل كاپورل آ وجیرل Avcılar Kapılar Sofralar Koyunlar Kitaplar طوىرلی دد رل کیج رلی چوجوكرل طیهدیرلد Şimdilerde Çocuklara Geceleri Dedelere Şunları On Üçüncü Ders İsmin Halleri کتاب کتابی کتاب کتابد کتابدڭ Kitaptan Kitapta Kitaba Kitabı Kitap در در یی در ی در د در دڭ Dereden Derede Dereye Dereyi Dere شوكاق شوكاغی شوكاغ شوكاكد شوكاكدڭ Sokaktan Sokakta Sokağa Sokağı Sokak كاای كااییی كاایی كااید كاایدڭ Kayadan Kayada Kayaya Kayayı Kaya Okutucu (He) ه harfinden sonra gelen ekler birleşik olarak yazılmazlar. ب ده گچر یا ى 18

19 On Dördüncü Ders İsim Tamlamaları ve Mülkiyet Ekleri شوڭ كاملڭ منب كاملم ا وىڭ كاملی Onun Kalemi Senin Kalemin Benim Kalemim زسڭ كاملزن بزم كاملهز ا وىرلڭ كاملی Onların Kalemi Sizin Kaleminiz Bizim Kalemimiz علی ىڭ محمدڭ دد ىڭ Dedenin Muhammed in Ali nin ى ىڭ چاىط ىڭ آركداطڭ Arkadaşın Çantanın Çantanın طوزڭ ېېیولیڭی ا وكولڭی Okulunu Yolunu Tuzun On Beşinci Ders Sıfat Kelimeleri بو طو ا و بوىرل طوىرل Şunlar Bunlar O Şu Bu كاجنچی كاچ کیهی ره ا وىرل Kaçıncı Kaç Kimi Her Onlar چ بر كاچ انصل اىگی بعض Ba zı Hangi Nasıl Birkaç Hiç هچ اولور می كه 19

20 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ On Altıncı Ders Zamir Kelimeler ve(ne) ile Başlayan Zarflar زس بز شاڭ شو نب Siz Biz Sana Sen Ben ى خاىغی اىگیصی کمی اوىرل Ne Hangi Hangi Kim Onlar ى در ى دن ى ایص ىیچون ى یی Nedir Neden Neyse Niçin Neyi هنایت ى جی ى ڭ ىلدر ى درلو Nihayet Neci Neyine Ne Kadar Ne Türlü On Yedinci Ders Ki Bağlacı ve Ki Eki Ki bağlacı okutucu (he) ile gösterilirken aitlik eki olan ki eki (ye)okutucuyla gösterilir. ايصان ک چوىک یوق ک ات ک د دی ک İnsan ki Çünki Yok ki Ta ki صوص ک دیک امتحال ک نادام ک Dedi ki Sus ki De ki İhtimal ki Madem ki Belki ش ڭکی ب هکی Seninki Benimki دوىکی ارك د کی Dünkü Arkadaki اوىڭکی Onunki بلک یا حضرت موالنه 20

21 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ On Sekizinci Ders Fiil Çekimleri لكري کل جم کلیور کملض کلدی کملم Gelir Gelecek Geliyor Gelmiş Geldi Gelmek كالري كال جق كالیور كاملض كالدی كاملق Kalır Kalacak Kalıyor Kalmış Kaldı Kalmak آرار آر ای جق اریور آر انض آرادی آر انق Arar Arayacak Arıyor Aramış Aradı Aramak ویرنز ویرن ی جم ویرنیور ویرن نض ویرن دی ویرن نم Vermez Vermeyecek Vermiyor Vermemiş Vermedi Vermemek ابطالن ز ابطال ن ی جق ابطالنیور ابطالن نض ابطالن دی ابطالن نق Başlamaz Başlamayacak Başlamıyor Başlamamış Başlamadı Başlamamak Olumsuz emir kipleri şöyledir. کورن چزین کرين شیمل ویرن Görme Çizme Girme Silme كاچام صورنا ایزنا آر ان Verme Kaçma Sorma Yazma Arama Bakma ابمقا Bağ - Fiiller şöyledir. لكدیگی د لكرينو لكريش کل رك کلیب Geldiğinde Gelirken Gelirse Gelerek Gelip کوردوگی د نورورنو نورورش نور رك کوروب Gördüğünde Görürken Görürse Görerek Görüp كالدیغی د كالريکو كالريش كال رق كالیب Kaldığında Kalırken Kalırsa Kalarak Kalıp 21

22 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ İstek kipleri şöyledir. كالصنی كالص آلصنی آلص کورشون کورش Kalsın Kalsa Alsın Alsa Görsün Görse صورشون صورش Sorsan Sorsa نورن ی شڭ صورنا ی شڭ Sormayasın کورن شو کور شڭ Görmeyesin Göresin Görmesen On Dokuzuncu Ders Mi Soru Ekinin Yazımı نب نی شو جکملرنی نصافرنی كاملض نی لكدی نی کلري نیصو یومقی دملگی مشدی نی بویل نی Yirminci Ders De eki ve De Bağlacı ب د بر آت وار یوزد طوكوز کوىد ایکی کر یر Bende bir at var Yüzde dokuz Günde iki kere yer کید د کور بر کر د زس کیدڭ برد اویل دمیظم Git de gör Bir kere de siz gidin Bir de öyle demiş فانع یم فانع اوالنی ایسته مم 22

23 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ Yirmi Birinci Ders Bazı Eklerin Yazılışı شوچتی کتاجبی چیچ کچی آوجی طوزجی Sütçü Kitapçı Çiçekçi Avcı Tuzcu بیلگیزس كاملزس شوچزس طکرزس طوززس Bilgisiz Kalemsiz Suçsuz Şekersiz Tuzsuz اوغالجنق اوفاجق نی یجم نوچوجم برجم Oğlancık Ufacık Minicik Küçücük Biricik ب ج كص ج ایطچ كاابج تورکچ Bence Kısaca Yaşça Kabaca Türkçe Yirmi İkinci Ders Bazı Kelimelerin Yazılışı اط كلع اپدطا درزی ابچغ Ada Kale Padişah Terzi Bahçe متیام یگرنی ویرنم Etmek Yirmi جیگ ایل Gece El ا چيون آان ایرنم امتم Vermek İçin Ona Ermek Etmek Demek دكمي بر بربر بر بربر بر بربر لگ برابر بر. بربر دکاىی آچامل دمیض 23

24 OSMANLICA METİNLERİ OKUMAYA GİRİŞ Yirmi Üçüncü Ders Sayılar ١ ١ ٢ ٢ ٦ ٦ آلتی اون ٦٠ ٣ ٧ ٧ یدی ١٠ ٢٠ ٨ ٢٠ اوتوز ٦٠ آلتهض ٧٠ تیهض ٣٠ صفر ٤٠ ٤٠ ٩٠ ٩٠ اللی ١٠٠ ١٠٠ یوز نیلیار اوجنچی اوى جی اوچر برر ٥٠ ٥٠ طوكصان نیلیون برجنی ٠ كريق شکصان بیڭ ٠ طلوز ٨٠ ٨٠ بض ٩ ٩ شکز ٣٠ ٥ دورت ٨ یگرنی ٧٠ ٤ اوچ ایيك بر ١٠ ٣ ٤ ٥ او ر Yirmi Dördüncü Ders Günler- Aylar - Mevsimler بر فت یدی گوىدر چارط ب 24 پرط ب مجع اپزارایرتصی صالی مجع ایرتصی اپزار

25 طباط ا وجاق بر ییل ا ون ایکی آ یدر ا متوز خزیر ا ن نایس ىیصان نارت آر ا قل كامس اکمی ایولل آ غصتوس كیض صوڭ هبار ایز ایكل هبار نومسرل عامثىولج ىڭ اصالخی ادیبرل بی د ار ا قل ار ا قل عامثىلی کتابت دن حبث ا ول وبد ره خالد شاد لگی کلفت ترجیح ایدن بریصی >جامن ایزیرل بو كادر نغقل ایزیل جغ بر از آ چیق ایزلص د ره ا وكواین اکالی بیلص یع ی ایزیالن طیرل ا و كدر عربی و فارشی لغترل كاتملص د رهکصڭ ا الڭی بیل جگی کبی طویل كباج بر عامثىلیج ایزلص < دیدیگی زنان بو ذ ا ت ایدنلی نلابل >كباج ایزملق ىصل ممکو ا ولور عربی و فارشی ىصل ترك ایدیولر عامثىلی لصاى دن عربی ایل فارشی یی چیلارر ایص ك لصاىی متانا ترك متیاض ا ولورز< شوزرلىدن عبارت ا ولدیغی کورملکد در. 25

26 III. BÖLÜM ARAPÇA KELİMELERİN OKUNUŞU Osmanlı Türkçesinde özellikle Klasik dönemde Arapça isimlere, sıfatlara ve tamlamalara çok sık yer verilmiştir. Hatta bazı beratların dua kısmında çekimli fiiller dahi kullanılmıştır. Arapça kelimeler, mastar olarak üç harflik kök kelimelerden oluşur. Yeni üretilen bütün kelimeler, başlangıçtaki bu üç harflik kök kelimelere dayanır. Böylece kelimenin kökenini bildiğimizde yeni üretilen kelimeleri okumak ve anlamak kolaylaşır. Buradaki amacımız sizlere Arapçayı öğretmek değil, sadece Osmanlıca kelimeleri daha iyi kavramanızı sağlamaktır. Kitabımızın bu bölümüne kadar Matbu ve Rik a yazı çeşitlerini gördük ve öğrendik. Bu bölümde Osmanlı nın özellikle Klasik Döneminde, Mühimme Defterlerinde ve Berat gibi resmi yazılarda kullandığı ve tamamen Müslüman Türklerin oluşturduğu Divani Yazı çeşidini, örnekleriyle birlikte göreceğiz. Bu yazının Celi Divani ve Divani kırması gibi çeşitleri vardır Şimdi gelin Divani yazıyı Rik a ile karşılaştırarak hep beraber yakından inceleyelim. ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ا ب ج ت ث ج ذ ح خ ز ش ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ض ظ غ س ش ظ ؼ ط ػ ؿ ك ف ق ك گ ل م ن و ه ال ی ف ق ن ي ل م ى ال ی ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ 26

27 Yirmi Beşinci Ders İsm-i Fâil Arapçada bütün kelimeleri ve fiilleri فعي (yapmak) mastarıyla göstereceğiz. Yapan Kişi فاف ل فقل =< فافل فقل فافل فقل فافل فقل فاهل فول ؽالن ؽلن واتة وتة Âmil Zalim Katib علة عالة فلن فالن ضىط ضاوط Şakir Âlim Talib اهط آهط ض س ضا س ذلك ذالك Halık Şahid Âmir فطف فاضف خ ل خا ل فثس فاتس Abid Cahil Arif ؾط اؽط لتل لاتل ذثط ذاتط Habir Katil Nazır İsm-i Fâil in üç şekilde cem i ( Çoğulu )مجظ olur. Bunlardan biri veya bir kaçı meşhur olabilir. خ ال اهطا ض سا فلوا خ ل علث فول ؽلو خ ال وتاب لتال ضىاض 27

28 Yirmi Altıncı Ders İsm-i Mef ûl Yapılan هفق ل فقل =< هفق ل فقل هفق ل فقل هفق ل فقل هقو ل فول هؾل م ؽلن هىت ب وتة Mamul Mazlum Mektub علة هغل ب فلن هقل م ذلك هرل ق Mahluk Malum Matlub اهط هاه ض خ ل هد ل لتل همت ل Maktul Mechul Memur فطف هقط ف لقي هلق ى ه هو ؿ Memnu Melun Maruf İsm-i Mef ûl ün iki şekilde cem i مجظ (Çoğulu) olur. Bunlardan biri veya ikisi meşhur olabilir. هىت تات هد الت هقل هات هقو الت هىاتیة هغالیة هقاضیف هؾالین فطك ایوص ط اض فالوس فلن تط لیل لال ایوص آ داق 28

29 Yirmi Yedinci Ders İf âl Bâbı Geçişli Fiil ا فقال فقل =< ا فقال فقل ا فقال فقل ا فقال فقل اوطام وطم افالم فلن ازذال زذل İkram İ lam İdhal ذطج اذطاج تغل اتغال ضضس اضضاز İrşad İbtal İhrac فغط افغاض لطض الطاض س س اس از İsnad İkrar İftar Bütün üç harfli kökleri, İf al babına sokamayacağımız gibi; Bütün bablarda, kelimelerin Fa il ve mef ulleri olmayabilir veya Osmanlı Türkçesinde kullanılmayabilir. >= >= خو ه فق ل هفق ل ه فق ل فافل =< ا فقاالت ه ىط هرثط هسطف هسلن هفطط هرثط muhbir müfrit müslim müsrif muhbir münkir هثثت ه ىط هطاز هىطم ازذاالت اذثاضات ihbarat idhalat mükrem murad münker müsbet ا ت ا ه قن حمیمی تعزى ا لیتساض قوتلط هاللط تسل ایستس یگی فیأت ایس ا ذ ضیسض تطی شوط تطی ضىط تطی فىطض. 29

30 Yirmi Sekizinci Ders Tef îl Bâbı Geçişli Fiil تفقیل فقل =< تفقیل فقل تفقیل فقل تفقیل فقل ت حیس حس تىصیة وصب قلین فلن Tevhid Tekzib Ta lim ضىل تطىیل زضس تسضیس فطف تقطیف Ta rif Tedris Teşkil سلن تسلین تطن تثطیه لسن تمسین Taksim Tebrik Teslim >= خو ه فق ل هفق ل ه فق ل =< تفقیالت فافل =< هقلن هسضس هتػ ف هفسط ه حس هرطب Muharrib Muvahhid Müferris Mutasavvıf Müderris Mu allim هه ضض هطف همسم هطوة همسض هسلن Mükerrer Müreffeh Mukadder Mürekkeb Mukarrer Müsellem تسضیسات تىلیفات ترطیثات تمػیطات تقلیات تطىیالت Teşkilat Ta limat Taksirat Tahribat Teklifat Tedrisat آحطت گثی ز یا سقازتی زذی فثازتس الل فسىط ا لومسى گچط. 30

31 Yirmi Dokuzuncu Ders Mufâ ale Bâbı İşdeşlik Fiili ه فافل فقل =< هفافل فقل هفافل فقل هفافل فقل هحاوو حىن هما ل ل ل هحاضت حطب Muhakeme Mukavele Muharebe شوط هصاوط سثك هساتم حفؼ هحافؾ Muhafaza Müsabaka Müzakere ذلف هرالفة سة ه اسثة ضخ هطاخقة Müraca at Münasebet Muhalefet Bu Bâbda ism-i meful çok az gelir. هفق ل ه فاف ل =< ه فاف ل =< خو ه فافالت فافل =< هطا س هراتط هحافؼ ه اسة ه اخط هالین Mülayim Muhacir Münasib Muhafız Muhabir Müşahid هحاعة هطا س هحاتطات هما الت هقا ات همایس ات Mukayesat Muavenat Mukavelat Muhaberat Müşahed Muhatab فثازته ؽا طی تط آغیطلغی اضزض فمظ هق اس س ا یل تط ضاحتله حفیفله اضزض و تقطیف ایسلوع. 31

32 Otuzuncu Ders İnfi âl Bâbı Dönüşlülük Fiili ا فق ال فقل =< فقل ا فق ال فقل ا فق ال فقل ا فق ال للة ا مالب وطف ا ىطاف فلك ا فالق İnfilak İnkişaf İnkılab لسن ا مسام وسف ا ىساف ف ن ا ف ام İnfiham İnkisaf İnkısam Bu Bâbın ism-i meful ve cem i yoktur. فافل =< ه ف قل ه ىسط ه حػط ه دوس ه حسض ه حل ه رسف Münhısaf Münhill Münhirar Müncimed Münhısar Münkiser تط فمط ػطالسیي ذ اخ تط گ ى هطوث ی ضای ایتوص ن آضاض ن ضىط ایسض ایوص. سثة تطىطی غ ضهطلط. ا ظض س ت ل وسیغو ضىط ایسیی ضم. اگط ت ل ایسم تي ز تطاتط غایة ا ل ضزم زیوص. 32

33 Otuz Birinci Ders İfti âl Bâbı Dönüşlülük Fiili ا فتق ال فقل =< ا فتق ال فقل ا فتق ال فقل ا فتق ال فقل اضتطان ضطن ا تؾام ؾن افتراض فرط İştirak İntizam İftihar خو اختواؿ خ س اخت از حطن احتطام İhtişam İctihad İctima حول احتوال فطؼ افتطاؼ ضخ اضتداؿ İrtica İ tiraz İhtimal Bu babın düzensiz kalıptaki fiillerinden bazıları şunlardır. حس اتحاز فك اتفاق فطی افتطا İftira İttifak İttihad ضطب اضسضاب زف ی ازفا ظ ج اظز اج İzdivac İddia Izdrab فافل =< هفق ل ه فتق ل =< ه فتق ل هدت س هتفه هطت ي هطتعق هدتو ه تمل Müntakil Müctemi Mürtazik Mürtehin Müttefik Müctehid هطتطن هحتول هحتطم هحطن هطتطن ه تؾن Müştrek Muhtemel Muhterem Muhteşem Müşterek Muntazam 33

34 Otuz İkinci Ders Tefe ül Bâbı Dönüşlülük Fiili تفق ل فقل =< تفق ل فقل تفق ل فقل تفق ل فقل تحول حول تدسن خسن تطىط ضىط Tahammül Tecessüm Teşekkür غطف تػطف خ ت خ لس لس Tevellüd Teveccüh Tasarruf تسن تثسن ضز تطزز ستط تست ط Tesettür Tereddüd Tebessüm فافل =< هفق ل هتفق ل =< هتفق ل ه طىط هترػع ه فىط هت ول هتػ ف هتقسز Müteaddid Mutasavvıf Mütevekkil Mütefekkir Mutahassıs Müteşekkir هتطلة هتػ ض هت ول هت لس هت خ هتػطف Mutarakkab Mutasavver Mütevekkil Mütevellid Müteveccih Mutasarrıf ذلك ایچ س هقتثط تط س ی ق ز لت وثی ا اهی ز لت خ ا س تط فس غحت وثی 34

35 Otuz Üçüncü Ders Tefâ ül Bâbı تفاف ل =< فقل İşteşlik Fiili تفاف ل فقل تفاف ل فقل تفاف ل فقل تسازف سسف ت اض ض ت اتط تط Tesadüf Tevazu Tevatür فافل =< هتفاف ل هفق ل =< هتفاف ل هتچاسط هت اض هتوازؿ هتطات هتسا س هتعایس Mütezayed Mütesaned Müteşabih Mütemadi Mütevazi Mütecasir ب ده گچر یا ى ت ز گچط یا وب ده گ چ ر ی ا وه 35

36 Otuz Dördüncü Ders İstif âl Bâbı Geçişli Fiili فقل =< استفقال استفقال فقل استفقال فقل استفقال فقل استمالل للل استوالن هله استرسام ذسم İstiklal İstimlak İstihdam لطض استمطاض غفط استغفاض لثل استمثال İstikbal İstiğfar İstikrar Bu babın fail ve mefullerinin yazılışı aynı olup cümle içerisindeki anlamına göre okunur. فافل =< هفق ل هستفقل =< هستفقل هستقدل هستحػل هستقفی هستططن ستمین هستالل Müstakill Müstakim Müsteşrik Müst fi Müstahsil Müst cil هستطاض هستحك هست دي هستس ا هستمثل هستقدل Müsteşar Müstehakk Müstehcen Müstesna Müstakbel Müsta cel مسب اهلل ارلنمح ارلمیح 36

37 Otuz Beşinci Ders Arapça İsimlerin Çoğul Yapılması Arapça İsimler üç halde bulunur. Müfret(Tekil), tensiye(ikili çoğul) ve cem (Çoğul). Tesniye Arapçaya özgü bir çoğuldur. Arapçada isimlerde Cem ise düzenli (cem i Salim) ve düzensiz (Cem i Mükesser) olmak üzere ikiye ayrılır. Arapçada isimler erkek (müzekker) ve dişi (müennes) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yüzden cem i salim de müzekker ve müennes olarak ikiye ayrılır. 1. Tesniye(İkili Çoğul) زلت هولىت عطف تحط تط ز لتیي هولىتیي عطفیي تحطیي تطیي Berreyn Bahreyn Tarafeyn Memleketeyn Devleteyn 2. Cem i Müzekkeri Salim (Düzenli Erkek Çoğul) هسلن هقلن عالة غافل فاضف هسلویي هقلویي عالثیي غافلیي فاضفیي Arifin Gafilin Talibin Muallimin Müslimin فاضف ى غافل ى عالث ى هقلو ى هسلو ى Arifun Gafilun Talibun Muallimun Müslimun 3. Cem i Müennesi Salim (Düzenli Dişi Çoğul) هسلو هقلو عالث غافل فاضف هسلوات هقلوات عالثات غافالت فاضفات Arifat Gafilat Talibat Muallimat Müslimat 37

38 Efâl Vezni افقال Efâl Vezni ا ضاق ا لاف ا اض الطاى احثاب Ahbab Akran Enhar Evkaf Evrak اسثاب اضظاق افىاض اهالن اضواى Esbab Erzak Efkar Emlak Erkan افقال Ef ilâ Vezni ا لیا ا ثیا الطاتا اضمیا اغفیا Asfiya Eşkiya Akraba Enbiya Evliya فقات Fu ât Vezni فاغی لاضی الی غاظی زا ی فػات لضات الت غعات ز ات Duhat Guzat Vulat Kuzat Usat Fu ûl Vezni فق ل فل م اه ض تی ت حط ف لث ض Kubur Huruf Buyut Umur Ulum م ل غی ف هل ن فت ح لل ب Nukul Suyuf Müluk Futuh Kulub آیی سی ایطسض وطی ه الف تالیلوع 38

39 Fi âl Vezni فقال خثل تلس فثس زاض ضخل خثال تالز فثاز زیاض ضخال Rical Diyar İbad Bilad Cibal Ef ile Vezni افقل ظهاى هىاى لساى لثاس سالح اظه اهى الس الثس اسلح Esliha Elbise Elsine Emkine Ezmina Fe âil Vezni فقائل ؽیف تید ضسال فمیس اسغ ؽائف تائح ضسائل فمائس سائظ Vesait Akaid Resail Netaic Vezaif Feva il Vezni ف افل ساحل لافس خ ط حازس عائف س احل ل افس خ ا ط ح ازس ع ائف Tevaif Havadis Cevahir Kavaid Sevahil 39

40 ف افیل Feva îl Vezni لا ى تاضید ذالاى ذات ى زی اى ل ا یي ت اضید ذ الیي ذ اتیي ز ا یي Devavin Havatin Havakin Tevarih Kavanin Fe âlil Vezni فقالل زفتط فسىط خ ط ف ػط تطخو زفاتط فساوط خ ا ط ف اغط تطاخن Teracim Anasır Cevahir Asakir Defatir Fe âlîl Vezni فقالیل خو ض سلغاى ل سیل لطتاى ضیغاى خوا یط سالعیي ل ازیل لطاتیي ضیاعیي Şeyatin Karabin Kanadil Selatin Cemahir Tefâ îl Vezni تفافیل تػ یط توثال تطویة تىلیف تمطیط ت اغیط تواثیل تطاویة تىالیف تماضیط Tekarir Tekalif Terakib Temasil Tevasır 40

41 Fu al Vezni فقل خول اه ت ز لت ظهط تحف خول اهن ز ل ظهط تحف Tuhaf Zümer Düvel Ümem Cümel Fu ul Vezni فقل ضس ل وتاب غحیف عطیك سف ضسل وتة غحف عطق سفي Sufun Turuk Suhuf Kütüb Rüsul Ef ül Vezni افقل دن فس ض ط لساى تحط ا دن ا فس اض ط السل اتحط Ebhür Elsül Eşhür Enfüs Encüm Tu ât Vezni فقات فاغی لاؼ الی غاظی زا ی فػات لضات الت غعات ز ات Duhat Guzat Vülat Kuzat Usat 41

42 Otuz Altıncı Ders Arapça İsim Tamlamaları (ال) Arapça isimler belirli ve belirsiz olarak ikiye ayrılır. Kelimeyi belirli kılan ek ise (Harf-i Tarif) takısıdır. Bu İngilizcedeki (The), Almancadaki (Das), Fransızcadaki (La) takısı gibidir. Arapça harfler 14 Şemsi ve 14 Kameri olmak üzere toplam 28 harftir. İki kelimelik tamlamalarda Harfi Tarif ikinci kelimenin başında gelir ve birinci kelime ile birleşmez. Tamlamaların okunuşu ikinci kelimenin başındaki (Harfi Tariften sonra) ilk harfe göre okunur. Şemsi Tamlamalar Birinci kelimenin son harfi ötre, ikinci kelimenin ilk harfi (Harfi tarif okunmadan) şeddeli ve üstün okunur. Arapça Şemsi Harfler ت ث ز ش ض ظ س ش ظ ؼ ط ػ ل ى ض الط وس تاج الت اضید Tacüt tevarih Nurüş şems زاضالسقس ذیط ال اس Hayrün nas Darüs saade لغ الغطیك فل م السیي Ulumud din Katut tarik فثس اهلل هاض الصوط Marüz zikr Abdul lah زاض التقلین Darüt talim 42

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM T.C. BAKANLIĞI Hayat Boyu MİLLÎ Öğrenme EĞİTİM Genel BAKANLIĞI Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI Ankara, 2016 OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARAPÇA- FARSÇA

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Arap Harflerinin Adları ve Lâtin Alfabesindeki Karşılıkları (Ünsüzler) 20

Arap Harflerinin Adları ve Lâtin Alfabesindeki Karşılıkları (Ünsüzler) 20 Önsöz.. 15 DERS: 1. 19 Arap/Osmanlı alfabesi. 19 Arap Harflerinin Adları ve Lâtin Alfabesindeki Karşılıkları (Ünsüzler) 20 Arap Menşeli Osmanlı Alfabesindeki Sesler ve Harflerle İlgili Genel Bilgiler 22

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : 000010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : 000001 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler İZZİ DERSLERİ 1 1 Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler ف ع ل ف ع ل ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ن ص ر ي ن ص ر ض ر ب ي ض ر ب ح س ن ي ح س ن ع ل م ي ع ل م ح س ب ي ح س ب

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I TDE103U

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I TDE103U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I TDE103U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 I. ÜNİTE Osmanlı Türkçesi Alfabesi OSMANLI TÜRKÇESİ Osmanlı

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir. ÇEKİM EKLERİ: Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını sağlar, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirler. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

Arapça kelimelerin yapısına karşılaştırmalı bir bakış

Arapça kelimelerin yapısına karşılaştırmalı bir bakış Arapça kelimelerin yapısına karşılaştırmalı bir bakış Her dil kendisine mahsus olarak o dilde mana ifade edebilecek en kısa unsur diye tanımlanan köklerden yeni kelime türetme metotlarına sahiptir. Türkî

Detaylı

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi EDAM Birdirbir Kitaplığı: 37 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Editör Hatice Işılak Durmuş

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir çünkü zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdir sözcüğün neyin yerine, nasıl geçtiğini kavramak

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere

Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere É Harfinin Kullanımı Üzerine Açıklayıcı Bilgiler Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere sahiptir. Onun içinde yazılı metinlerde bu harfi doğru

Detaylı

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır.

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır. İsmi Muzâf Allahu Subhanehu ve Teala ya ibadet etmek hayırdır. خ ي ر ت ع ال ى الل ه ع ب اد ة İsmi muzaf, kendisnden sonra gelen ve muzafun ileyh diye isimlendirilen kelimeyi cer eder. Cer ameli yapması

Detaylı

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur.

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur. İspanyolcaya Giriş 2 İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun.

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun. EYLEM ve EYLEMSİ FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 7. Yrd.Doç.Dr. Saim YILMAZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 7. Yrd.Doç.Dr. Saim YILMAZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 7 Yrd.Doç.Dr. Saim YILMAZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Değerli kardeşlerim bir arapça dersi ile yine sizlerle beraberiz. Malum 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başladı açık öğretim ilahiyat dersleri de Kasım ayı itibariyle başlıyor. Özellikle bugüne kadar

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 1 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Türkçede Kelime Gruplarının Yapısı ve Kullanılışı Biçimleri:

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ:

ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ: * Ümit Özgür DEMİRCİ ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ: Bu çalışmanın konusu, Arap harfli Özbekçenin imlâ özellikleri. Bu çalışma, benim 2001 yılında Çanakkale Onsekizmart Üniversitesinde bitirme

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı, soru, işaret

SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı, soru, işaret SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Sıfat, sözcük türlerinden önemli bir sözcük türüdür ve genelde soru hep çıkmaktadır. Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı,

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

Tablo 1: İmlası hiç değişmeyen ekler

Tablo 1: İmlası hiç değişmeyen ekler Tablo 1: İmlası hiç değişmeyen ekler جه -ca, -ce [-ça, -çe] eşitlik جی -cı, -ci, -cu, -cü [-çı, -çi, -çu, -çü] isme konulan fail e ده -da, -de [-ta, -te] bulunma در -dır, -dir, -dur, -dür [-tır, -tir,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı