T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

2 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI PROJENİN GENEL AMACI PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA BEŞİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Büro Çalışmaları Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar S-1B UZMANLARINCA 2013 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

3 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup bunun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi orman köyü dür. Havzada, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir. (4,225 milyar dış katkı) Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir. Genel Amacı; Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Proje; A) Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi; B) Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi ve C) Kapasite Geliştirme olmak üzere üç alt projeden oluşmaktadır. Proje kapsamında, üç alanda (S.1 PYUB ye Destek, S.2 Detaylı MH planlama ve dizayn, S.3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ) Danışmanlık Hizmeti temin edilmesi öngörülmüş, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında tarihinde Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) imzalanmıştır. Sözleşme sonrasında, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında Proje Uzmanı olarak göreve başlamışlardır. Proje dokümanında, S-1B Danışmanının sorumlulukları kapsamında, İzleme ve Değerlendirme, Havza Yönetimi, Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve Sulama konularında alt uzmanlık hizmetleri öngörülmüş olup, bu danışmanlıkların Alt Projeler A, B ve C nin planlanması ve uygulamasına teknik destek sağlayacağı belirtilmiştir. Beşinci üç aylık dönemde (Temmuz, Ağustos, Eylül 2013) yapılan çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Bu rutin çalışmaların dışında beşinci üç aylık dönemde (Temmuz, Ağustos, Eylül 2013) S-1B Danışmanı tarafından yapılan çalışmalar: 2

4 Aylık, üç aylık (5.), altı aylık (3.) ve yıllık raporlarının hazırlanarak PYUB ne sunulması, İş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi vb. çalışmaları, Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarına hazırlık, katılım, Mikro havza planlama çalışmaları: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının taslak planlarının hazırlanması çalışmaları S-2 Danışmanı tarafından sürdürülmektedir. S-2 Danışmanı tarafından idare sunulan taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek, öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir yılı MH planlama faaliyetleri kapsamında Erzurum-Uzundere, Artvin-Bıçakçılar, Camili ve Veliköy, Bayburt-Taht Mikrohavzası nda yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmalarına katılım sağlanmış, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, taslak yapılacak işlere dair yerel bilgilendirme toplantıları (MH larda yapılacak işlerin yerelde ilgili kurum ve köy yetkililerine sunumu) düzenlenmiş, Mikrohavzalara ait Taslak Toprak Profili Haritaları ile S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında Sosyo Ekonomik Durum Tespiti (SEDT), Toprak Erozyonu (TE) ve Vejetasyon İzleme (VEJ) kapsamında; 2012 yılında planlaması yapılan Artvin-Yusufeli, Erzurum-Oltu ve İspir ile Bayburt-Masat Mikro havzaları ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar ve Erzurum-Uzundere Mikro havzalarında yapılan arazi çalışmalarına katılım, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, İdare ye sunulan bilgi ve belgeler, ara raporlar ve CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1.faz Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Analiz Raporu incelenmiş, değerlendirmeler İdare ye sunulmuş, bu konularla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerin faaliyet ve alt faaliyetlere bölünerek ödenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında; MH planlama SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında gerçekleştirilen muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılacak muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin birlikte yürütülmesi sağlanmış, ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre, izleme amaçlı yapılan fotoğraf ve video çekimleri ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiş, İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında Toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan iklim ve sediment istasyonları ve meteoroloji 3

5 istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerin incelenmesi, kurulacak yer önerilerinin değerlendirilmesi yapılmış, Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü verileri temin edilmiştir. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: ÇNHRP kapsamında yapılacak faaliyetler harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan izleme-değerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamamlanması ve İdare ye teslimi sonrasında incelenmesi ve geçici kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmiştir. ÇNHRP Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından da; Yapılan toplantılarda ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılması, Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirileri yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Danışman 2013 yılında da görev tanımı, 2013 yılı iş planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan Danışmanların Çalışma Esasları başlıklı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. Bu doğrultuda ağırlıklı olarak; 2012 yılında yapılan 4 adet MH ile 2013 yılında yapılmakta olan 6 MH Planın için hazırlanan MH planlarının kesin taslak plan kontrolü yapılacak, bu planlara göre gerçekleştirilecek uygulamalar denetlenecek ve gerekli teknik yönlendirmeler yapılacak, Proje kapsamında kurulması planlanan İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; 2012 yılında planlaması yapılan 4 Mikro havzanın uygulamalar başlamadan mevcut durum tespiti faaliyetlerinin bir an önce tamamlanmasını sağlamak, 2013 yılında MH planı yapılmakta olan 4 Mikro havzada İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarını teknik yönden kontrol ve koordine etmek, tavsiyelerde bulunmak, İDS kapsamında yapılacak olan vejetasyon, erozyon izleme, CBS tabanlı web uygulaması geliştirme, Finansal İzleme Sisteminin, proje kapsamında geliştirilecek diğer uygulamalarla entegrasyon ve uyumunu sağlamak, görevleri yerine getirilecek, Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması ve gerekli rapor, dokümanların hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. 4

6 2- GİRİŞ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 515 adedi orman köyü olmak üzere 832 köyde ikamet etmektedir. Havza da, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulmasına karşı, bölgedeki istihdam imkanları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir (4,225 milyar dış katkı). Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacak, yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir. 3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI 3.1 Projenin Genel Amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar Oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt ta 2, Erzurum da 11 ve Artvin de 5) öncelikli görülmüş, bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 3) (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanmak üzere seçilmiştir. Sonradan Camili MH (LC-07) ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH nın alanı ha., nüfusu yaklaşık ve 113 ü orman köyü olmak üzere, köy adedi 162 dir. 5

7 4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA BEŞİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman olmak üzere 5 uzmanla çalışmalara destek vermektedir. Bu uzmanlar tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır Büro Çalışmaları Proje dokümanları ile Alt Proje A ve Alt Proje B faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S2 ve S3 danışmanları ile konularda ve gerek duyulduğunda proje ile ilgili dokümanların incelenmesine devam edilmiştir. Proje aylık çalışma raporlarının (Haziran, Temmuz, Ağustos 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje dördüncü üç aylık çalışma raporunun (Nisan, Mayıs, Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje ikinci altı aylık çalışma raporunun (1 Ocak 30 Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje yıllık çalışma raporunun (1 Temmuz 30 Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır. Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, işleri gerçekleştirilmiştir. Mikro havza planlama çalışmaları: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının taslak planlarının hazırlanması çalışmaları S-2 Danışmanı tarafından sürdürülmektedir. S-2 Danışmanı tarafından idare sunulan taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi 6

8 çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. S-2 Danışmanı tarafından hazırlanan Taslak Plan Raporları incelenmiş, içerik ve standartları MH Plan Yapımı Teknik Şartnamesi ve Eki-1 Proje Dispozisyonu dokümanlarındaki açıklamalar çerçevesinde kontrol edilmiştir yılı MH planlama faaliyetleri kapsamında Erzurum-Uzundere, Artvin-Bıçakçılar, Camili ve Veliköy, Bayburt-Taht Mikrohavzası nda yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmalarına katılım sağlanmış, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, taslak yapılacak işlere dair yerel bilgilendirme toplantıları (MH larda yapılacak işlerin yerelde ilgili kurum ve köy yetkililerine sunumu) düzenlenmiş, Mikrohavzalara ait Taslak Toprak Profili Haritaları ve S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında Sosyo Ekonomik Durum Tespiti (SEDT), Toprak Erozyonu (TE) ve Vejetasyon İzleme (VEJ) kapsamında; yapılan arazi çalışmalarına katılım, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, İdare ye sunulan bilgi ve belgeler, ara raporlar ve CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1.faz Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Analiz Raporu incelenmiş, değerlendirmeler İdare ye sunulmuş, bu konularla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerin faaliyet ve alt faaliyetlere bölünerek ödenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir yılında planlaması yapılan Artvin-Yusufeli, Erzurum-Oltu ve İspir ile Bayburt- Masat Mikro havzaları ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli- Bıçakçılar ve Erzurum-Uzundere Mikro havzalarında İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında mevcut durum tespiti için proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70, diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak alınan vejetasyon ve toprak erozyonu (VEJ-TE) örnekleme noktaları alımı detay arazi çalışmalarına katılım sağlanmıştır yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli Bıçakçılar ve Erzurum Uzundere Mikro havzalarında İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında mevcut durum tespiti için Sosyo ekonomik durum tespiti (SEDT) çalışmaları gerçekleştirilmiş, 14 Ağustos 2013 tarihinde Artvin-Yusufeli Bıçakçılar mikro havzasının Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba köyleri ile kontrol köyü olarak Yaylalar köyünde; 15 Ağustos 2013 tarihinde Erzurum-Uzundere mikrohavzasının Cevizli, Kirazlı, Sapaca ve Çağlayan köyleri ile kontrol köyü olarak Balıklı köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. MH planlama ekibi tarafından yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında gerçekleştirilen muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında 7

9 yapılacak muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin, 2013 yılı planlamalarında birlikte yapılması kararı sonrasında, Erzurum-Uzundere MH dan başlayarak birlikte yürütülmesi sağlanmıştır. ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre, izleme amaçlı yapılan fotoğraf ve video çekimlerinin sonuçları İdare ile birlikte incelenmiş, çekim noktalarında yapılan değişiklikler irdelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçenekler incelenmiş, sistem seçeneklerinin teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajlarını ortaya konulmuş, olası kurulacak yer önerileri değerlendirilmiştir. Bu konu ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerin teknik özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak karar vermek, havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonları ile MGM ye ait meteoroloji istasyonlarının ve özellikle proje çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonlarının yerlerini dikkate alarak kurulacağı yerleri belirlemek üzere bir toplantı düzenlenmiştir. Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü verileri temin etmek üzere resmi yazışmalar yapılmış, ilgili kurumlar ziyaret edilerek yüzyüze görüşmelerle doğru verilerin alınmasına gayret gösterilmiştir. ÇNHR Projesi kapsamında yapılması palnlanan orman amenajman plan yapımı ile ilgili resmi yazışmalar gerçekleştirilmiş, Proje bütçesinden seçili havzalar için alınan uydu görüntülerinin dışında altlık veri olup olmadığı Bakanlık ve OGM ilgili birimleri nezdinde araştırılmış, 2013 yılında HGK tarafından sayısal hava fotoğrafı çekiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan izleme-değerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamanlanması ve İdare ye teslimi sonrasında incelenmesi ve geçici kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmiştir. 8

10 4.2- Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar: ÇNHRP MH Planlama Arazi Seyahati (1-4 Temmuz 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planları yapılmakta olan Camili (Artvin) Mikro Havzasının, 1-4 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, Camili, Uğurköy, Maralköy, Kayalar, Düzenli ve Efeler köylerinde SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahati sırasında aşağıda belirtilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmiştir; Proje uygulama bölgelerindeki Kurum yetkilileri, İl Proje Uygulama Birimlerinde görev alan yetkililer ve mikro havzalarda görev alan/alacak olan yetkililer ile görüşmelerde bulunulması, MH planlama sürecinde saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile koordinasyonun sağlanması, MH planlama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, Seyahat süresince arazi çalışmalarına katılarak MH planlama çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve planlama çalışmalarına destek sağlanması, Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanlarının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması, Arazi seyahati süresince yapılan düzenli saha ziyaretleri, görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi ve Köylülerin Yaşam Şartlarının İyileştirilmesi ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, Proje faaliyetlerinden etkilenecek köylülerin proje faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeleri, katılımcı yaklaşımlar uygulanarak doğal kaynakların korunması ve yönetimi konularında bilinçlendirilmelerinin ve projeye aktif katılımlarının sağlanmasının desteklenmesi, MH Planlama sürecinde, Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından yapılan köy ziyaretleri ve arazi çalışmalarına katılım sağlanması, ekiplerin yaptığı çalışmaların izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, S2 Danışmanı tarafından hazırlanan Taslak MH Planları nda Alt proje A ve B kapsamındaki 2013 yılı faaliyetlerinin uygulanması için İl Proje Uygulama Birimleri (İPUB) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, Alt-Proje A ve B kapsamında, mikro havzada kararlaştırılacak faaliyetlerin belirlenmesine katkı sağlanması, bu bağlamda düzenlenen köy, grup ve paydaş toplantılarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlanması. Arazi seyahati programı ve yapılan çalışmalara ilişkin rapor ekte sunulmuştur. (Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir) 9

11 Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme arazi çalışmaları (Artvin-Yusufeli MH): Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında 4-5 Temmuz 2013 tarihlerinde Artvin-Yusufeli MH da proje faaliyeti olan köylerde (Kılıçkaya, Bakırtepe, Alanbaşı, Çeltikdüzü ve Köprügören) proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70 (Toprak muhafaza, orman içi ve orman dışı meraların rehabilitasyonu, bozuk ormanların rehabilitasyonu, faaliyetleri), diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İDS Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Sunum Toplantısı: İdare, S1-B danışmanları ve S- 3 uzmanlarının katıldığı toplantıda S-3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığınca hazırlanmakta olan CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 1.fazı olan Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi (FFİS) çalışmaları kapsamında yapılan analiz çalışmaları raporunun sunumu yapılarak, FFİS nin olası web uygulamasının bazı örnek sayfaları gösterilmiş ve gelinen aşama anlatılmıştır. Geliştirilecek uygulamanın ucu açık, ekleme ve çıkarma yapılabilecek, taşra ve merkezdeki sorumluları yormayacak kolay veri girişine sahip bir sistem olması, proje sonunda da her şeyiyle Genel Müdürlüğün olması gerektiğine değinilmiş, başka projelerin, havzaların eklenebileceği, işlem yapılabileceği esnek bir yapıda geliştirilmesi, sadece belli formatlara değil başka formatları da kullanabilme imkanı vermesi, belli standartların oluşturulması, gerektiğine karar verilmiştir. (16 Temmuz 2013 Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir) Uzundere, Bıçakçılar, Camili Mikro Havzaları Bilgilendirme Toplantıları seyahati: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılında MH planlama çalışmaları başlayan Uzundere MH (TR-06), Bıçakçılar MH (MC-06);Camili MH (LC-06) larında 17 Haziran - 4 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmaları sonrasında MH Planlama Danışmanlığı tarafından hazırlanan taslak yapılacak işler haritaları ve detay faaliyetler Temmuz 2013 tarihlerinde Proje OGM sorumlusu Hanifi AKBIYIK başkanlığında S-1B Uzmanları (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı) ve S-2 MH planlama Danışmanlığından ilgili uzmanların katılımı ile Artvin ve Erzurum a yapılan seyahatte, yapılan bilgilendirme toplantıları ile ilgili Kurum yetkilileri ve köy muhtar ve azalarına sunulmuştur. Bilgilendirme toplantıları, Uzundere MH (TR-06) için 22 Temmuz 2013 tarihinde Uzundere de (öğretmenevi); Bıçakçılar MH (MC-06) için 23 Temmuz 2013 tarihinde Yusufeli nde (Orman İşletme Müdürlüğü); Camili MH ( LC-06) 24 Temmuz 2013 tarihinde Borçka da (Orman İşletme Müdürlüğü) yapılmıştır. (22-24 Temmuz 2013 Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir) 5.Proje Uygulama Komitesi Toplantısı: 30 Temmuz 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 22. Kat Toplantı Salonu nda yapılan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 5. Proje Uygulama Komitesi Toplantısına DKMPGM Genel Müdür Yardımcısı Sabri KİRİŞ, OGM Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yunus ŞEKER, Proje Müdürü, kurum temsilcileri, S-1A, S-1B, S-2 ve S-3 Danışmanları katılmıştır. Toplantıda, ekli gündemdeki konular ele alınarak öncelikle, bir önceki toplantıda alınan kararların durumu ve bu güne kadar yapılanlar görüşülmüştür. 10

12 S-3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanı Piramid firmasının uzmanları tarafından, İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler, sosyo-ekonomik surveyler, toprak erozyonu ve vejetasyon iyileştirme, deneme alanları, istasyonlar, veri tabanı oluşturulması ve bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetler ve çalışma takvimi sunulmuştur. S-2 MH planlama Danışmanı ODOPEM firması uzmanları tarafından, Mikrohavza planlama çalışmalarıyla ilgili olarak 2012 yılında başlanılan 4 mikrohavza final planları, veri tabanındaki eksiklikler, 2013 yılı programındaki 6 mikrohavza planı, yapılan ve yapılacak faaliyetler ile çalışma takvimi sunulmuştur. S-1A Danışmanı Agrin firması uzmanı İbrahim Gürer tarafından Çığ Kontrol Faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve çalışma takvimi anlatılmıştır. Sunumlar üzerinde tartışmalar ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra, genel bir kapanış değerlendirmesi yapılarak, proje kapsamında yapılması gerekenler, görülen eksiklikler, beklentiler açıklanmış, bir sonraki PUK toplantısının OGM-Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verilerek toplantı sona ermiştir. (30 Temmuz 2013 Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir) Proje kapsamında destek sağlanacak gelir getirici ve odun tüketimini azaltıcı faaliyetlerin kimlere verileceğinin belirlenmesine dair puanlama sisteminin oluşturulması toplantısı: tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı nda yapılmıştır. Daha önce desteklerle ilgili belirlenmiş kriterlere dayalı olarak oluşturulan puanlama sistemi ile ilgili tablolar ekte verilmiştir. (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) Camili Kafkas Arısı ve Balı Çalıştayı na (16-18 Ağustos 2013, Camili-Borçka-Artvin): Başkanlığı OGM Genel Müdür Yardımcısı Yunus ŞEKER tarafından yapılan çalıştaya Camili arıcıları, ÇNHRP içerisinde yer alan diğer MH lardaki arıcılar, Projede görev alan kurumların temsilcileri ve bilim adamları katılmışlardır. Çalıştay ın 1. Gününde arıcılığın değişik konuları ve sorunları hakkında bilim adamlarınca bilgiler verilmiş ve konular derinliğine tartışılmıştır. Çalıştayın 2. Günü çalışma grubu şeklinde devam etmiş ve ilk günkü verilere bağlı olarak yapılması gereken çalışmalar üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Çalıştayın 3. Günü Camili Arıcılar Birliği Komitesi ziyaret edilmiş ve ana arı üretimi ve bal üretimi yapılan kovanlarda incelemelerde bulunulmuştur. ÇNHRP MH Planlama Arazi Seyahati (19 31 Ağustos 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planı yapılmakta olan Veliköy (Artvin-Şavşat) Mikrohavzasının, Ağustos 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, MH daki köylerde SOR-SAP-ÇÖZ, arazi inceleme ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin raporlar ekte sunulmuştur. (Ekleri Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) 11

13 SEDT arazi çalışması (Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar MH): Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli Bıçakçılar MH da faaliyet yapılacak köyler arasından seçilen Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba köyleri ile kontrol köyü olarak proje faaliyeti olmayan Yaylalar köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 14 Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) SEDT arazi çalışması (Erzurum-Uzundere MH): Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Erzurum-Uzundere MH da faaliyet yapılacak köyler arasından seçilen Cevizli, Kirazlı, Sapaca ve Çağlayan köyleri ile kontrol köyü olarak proje faaliyeti olmayan Balıklı köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 15 Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme arazi çalışmaları (Artvin-Yusufeli - Bıçakçılar MH): Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Ağustos 2013 tarihlerinde Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar MH da proje faaliyeti olan köylerde (Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba, Balcılı ve Özgüven) proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70 (Toprak muhafaza, orman içi ve orman dışı meraların rehabilitasyonu, bozuk ormanların rehabilitasyonu, faaliyetleri), diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) ÇNHRP Bayburt Taht MH Planlama Arazi Seyahati (08 20 Eylül 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planı yapılmakta olan Bayburt/Taht Mikrohavzasının, Eylül 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, MH daki köylerde SOR-SAP-ÇÖZ, arazi inceleme ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor ekte sunulmuştur. (Ekleri Eylül 2013 raporunda verilmiştir.) İDS Sediment istasyonları ölçüm verileri temini ( DSİ - 9 Eylül 2013): Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü verileri temin etmek üzere resmi yazışmalar yapılmış, ilgili kurumlar ziyaret edilerek yüzyüze görüşmelerle doğru ve güncel veriler alınmıştır. 9 Eylül 2013 Proje orman amenajman plan yapım işleri değerlendirme toplantısı - 10 Eylül 2013: OGM Orman Idaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile ÇNHR Projesi kapsamında yapılması planlanan orman amenajman planının yapım süreci, gerekli altlık veriler, hangi alanların yapılacağı, yapım yöntemi, Proje bütçesinden seçili havzalar için alınan uydu görüntülerinin dışında altlık veri olup olmadığı, konuları görüşülmüştür. 10 Eylül

14 Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme Arazi çalışmaları (Erzurum-Uzundere MH) Eylül 2013: Çoruh Nehri Rehabiltasyon Projesi S-3 İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından mevcut durumu belirlemek için Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Eylül 2013 tarihlerinde Erzurum Uzundere MH da proje faaliyeti olan Sapaca, Altınçanak, Kirazlı, Cevizli ve Çağlayan köylerinde proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70 (Toprak muhafaza, orman içi ve orman dışı meraların rehabilitasyonu, bozuk ormanların rehabilitasyonu, faaliyetleri), diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir Eylül 2013 (Eki Eylül 2013 raporunda verilmiştir.) Sediment ve İklim İstasyonları Toplantısı ( ): S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında Toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerini teknik özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak karar vermek, havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonları ile MGM ye ait meteoroloji istasyonlarının ve özellikle proje çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonlarının yerlerini dikkate alarak kurulacağı yerleri belirlemek üzere, Perşembe günü saat 15:30 da OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı 21.kat toplantı salonunda bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, iklim ve sediment istasyonlarının teknik özellikleri anlatılmış, yine Çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonları anlatılmış iklim ve sediment istasyonlarının olası kurulacak yerleri değerlendirilmiş, Toplantı sonunda, önerilen iklim ve sediment istasyonlarının teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajları ve görsel materyallerini içeren ayrıntılı bir raporun hazırlanarak İdare ye sunulması kararlaştırılmıştır. 26 Eylül

15 5- S-1B UZMANLARINCA 2013 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan Danışmanların Çalışma Esasları başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2013 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar; - Proje ile ilgili tüm dokümanların gözden geçirilmesine devam edilmesi, - Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması, - JICA ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB ye yardımcı olunması, - Supervizör tarafından verilen proje konusu ile ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesi, - Proje Yönetimi ve PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi, - Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması, - S-2 ve S-3 Danışmanlarının PYUB nin koordinasyonunda güncellenecek olan Proje Uygulama Planı na göre 2013 yılı iş planının revize edilmesi ve çalışmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi, - MH planlama ve İzleme ve Değerlendirme sürecinde Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Grupları ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, - ÇNHRP mikro havza planlama ekibi (ODOPEM firması) tarafından hazırlanmakta olan ve 2012 yılında arazi çalışmaları yapılan Yusufeli MH, Masat MH, İspir MH ve Oltu mikro havza planlarının havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi, - ÇNHRP mikro havza planlama ve izleme değerlendirme ekiplerinin (ODOPEM ve Piramit Firmaları); Bıçakçılar(MC-06), Veliköy (BT-03), Camili (LC-07), Taht (UC-11), Uzundere(TR- 06) ve Olur-Merkez (OL-11) mikro havzalarında yapacakları arazi çalışmaları ve köy ziyaretlerine S1-B uzmanları olarak katılım sağlanması, ekiplerin yapacağı çalışmaların izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, - Düzenli saha ziyaretleri ile MH planlama çalışmalarının izlenmesi ve planlama çalışmalarına destek sağlanması, görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama 14

16 alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, - Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması, - Kesinleşen MH Planları nda Alt proje A kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması için PYUB, İl Proje Uygulama Grupları (İPUG) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerekli olduğunda sahalar ziyaret edilerek faaliyetlerin incelenmesi, - Proje kapsamında, mikro havzada kararlaştırılacak faaliyetlerin belirlenmesine katkı sağlanması, bu bağlamda düzenlenecek Köy, grup ve paydaş toplantılarının hazırlanmasına ve uygulanmasına, Katılımcı Yaklaşım Teknikleri nin tanıtımına ve tatbikine katkı sağlanması, yılında ODÜH Dairesi tarafından yürütülecek olan Odun dışı orman ürünlerinin etüdü ve sürdürülebilir kullanım planlaması çalışması sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması, - Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin gerektiğinde, S-2 Danışmanı tarafından 2012 yılında hazırlanan ve 2013 yılında hazırlanacak havza planlarına yansıtılmasının sağlanması, yılında TRGM tarafından yürütülecek olan Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması, - Sulama tesisi projelerinin inşaasını yapacak olan İl Özel idareleri ve TRGM ile müşterek çalışmalar yapılması, - ÇNHRP mikro havza planlama ekibi (ODOPEM) ile sulama projelerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında müşterek çalışmalar yaparak projelerin keşif bedellerinin tespit edilmesi, - ÇNHRP Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından hazırlanacak taslak MH Planları nın incelenmesi, - S3 ve S2 Danışmanları ile birlikte mikro havzalarda yapılacak olan detaylı havza planlamasında İzleme ve Değerlendirme açısından olması gereken veriler ile bunlara ait öznitelik bilgileri ve standartların belirlenmesi, 2013 yılında çalışılacak mikro havzalarla ilgili kullanılacak altlıkların ortak olması, ortak dili kullanması için başta havza sınırlarının gözden geçirilmesi ve varsa hatalarının giderilmesi, - Proje izleme ve değerlendirme açısından belirlenecek kriter ve göstergelerin diğer danışmanlar ve ilgi grupları ile gözden geçirilmesi, güncellenmesi, - İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum 15

17 ve kuruluşlardan temini konusunda girişimlerde bulunulması, mevcut verilerin temin edilmesi ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması, - Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi, - İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, 2013 yılında Proje kapsamında gerçekleşecek faaliyetler süresince; - Önümüzdeki süreç için planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.), - Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, - JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması, - Proje için oluşturulmuş olan elektronik posta iletilerinin kontrol edilerek JICA, Proje Yönetim Birimi ve diğer kurumlar arası elektronik iletişimin kontrolünün sağlanması, - Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması, - Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir. Arz olunur

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 Yılı Revize Çalışma Programı (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi www.kuzka.gov.tr 0 SUNUŞ Ajansımız son kurulan ajanslardan

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel kaynakların etkin kullanımı yoluyla bölgesel

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 01-PERSONEL GİDERLERİ... 5

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1 Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 2012-Ocak 1 Havza Havza; bir akarsu tarafından parçalanan ve kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, suları aynı denize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı