KARAR NUMARASI: Y(K-I) MALİ YILI BÜTÇESİ DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MALİ YILI BÜTÇESİ DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi Devresi Bütçe Uygulama Sonuçları nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1976/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Doludan Zarar Gören İlkbahar Ürünü Patates ve Narenciye Üreticilerinin Tazmin Edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda yer alan doludan ibaresinin don ve doludan olarak düzletilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:1984/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadroları altında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları, sözleşme bitiş tarihleri ile Bakanlar Kurulu kararları belirtilen Fizyoterapist Biyolog ve Doktorların sözleşmelerinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasına; Ayrıca Dr. Özlem Erdoğmuş un sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli kararda sehven olarak belirtilen hitam tarihinin olarak düzeltilmek suretiyle sözkonusu kararın tadil edilmesine ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi ve Temel Sağlık Hizmetleri 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve aşağıda analitik kodu belirtilen Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. -Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personelin Ücretleri kalemi; Adı-Soyadı Uzmanlık Alanı Bakanlar Kurulu Tarihi Sözleşme Hitam T. kararı No. 1. Dr. Özlem Erdoğmuş Dahiliye Y(K-I) Dr. Hülya Madi Türkoğlu Çocuk Sağ. Ve Y(K-I) Hast. 3. Dr. Volkan Onar Ortopedi Y(K-I) YTKD Sözleşmeli Personelin Ücretleri kalemi; Adı-Soyadı Uzmanlık Alanı BKK No. Tarihi Sözleşme Hitam T. 1. Pınar Çavlan Fizyoterapist Y(K-I) TSHD Sözleşmeli Personelin Ücretleri kalemi; Adı-Soyadı Uzmanlık Alanı BKK No. Tarihi Sözleşme Hitam T. 1. Damla Alganer Doğruak Biyolog Y(K-I) Sedef Gürsoy Kutlu Uzman Biyolog Y(K-I) Sağlık Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY SAHİL YOLU (KAPLICA, BÜYÜKKONUK, TATLISU VE ÇAYIROVA) GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:1994/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan, Kuzey Sahil Yolu (Kaplıca, Büyükkonuk, Tatlısu ve Çayırova) güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

5

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PERSONEL DAİRESİ NE BAĞLI İNGİLİZCE EĞİTİM MERKEZİ NE ALINACAK KİTAPLAR (Önerge No:2001/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Personel Dairesi ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi için temin edilecek kitapların KDV dahil 18, TL tutarında M.Kemal Deniz Şti. Ltd. den satın alınmasına, bu hususta Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca KKTC Başbakanlığın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık, Personel Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Yayın Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi.

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC MENŞELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNE NAVLUN İADESİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KAPSAM VE UYGULAMA ESASLARI (Önerge No:2002/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında; KKTC Menşeli Sanayi Ürünlerine Navlun İadesi Verilmesine ilişkin uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesi ve yeni düzenlemelerin getirilmesi amacıyla aşağıdaki kararı aldı: 1. İhracata Navlun İadesi Verilmesine Yönelik Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi; 2. KKTC Menşeli Sanayi Ürünlerine Navlun İadesi Verilmesi hususunda Ek te sunulan İhracata Navlun İadesi Kapsam ve Uygulama Esaslarının Uygulanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Navlun İadesi Kapsam ve Uygulama Esasları: 1. Bu esasların yürütülmesi ve doğabilecek sorunların giderilmesi veya aşılması noktasında Ticaret Dairesi Müdürlüğü yetkilidir.

8 2. Asgari yerel katma değeri %30 veya asgari yerel girdi oranı %40 olarak tespit edilen KKTC menşeli sanayi ürünlerine navlun iadesi ödenir. Bu tespitin yapılması noktasında Sanayi Dairesi nden firma ve ürün bazında yazılı görüş talep edilir. 3. Narenciye ve narenciye konsantresi, süt ve süt ürünleri, patates, tavuk ve tavuk eti navlun iadesi kapsamı dışındadır. Ancak tarım ürünlerinin dış pazarlara uçak ile taşınması durumunda navlun iadesi uygulanır. İşlenmiş tavuk ürünleri ve tekstil ürünleri ile taşıma şekline bakılmaksızın nar ve nar ürünleri navlun iadesi kapsamındadır. 4. Navlun iadesi, K.K.T.C. deniz veya hava limanlarından T.C., A.B. veya üçüncü ülkelere karayolu ve/veya denizyolu veya havayoluyla taşınan (Güney Kıbrıs, T.C., üçüncü ülkeler ve K.K.T.C. Serbest Liman ve Bölgelerine yapılan ihracatlar ile K.K.T.C. Serbest Liman ve Bölgelerinden yapılan ihracatlar hariç) navlun bedeli ihracatçı firma tarafından ödenen kapsam dahilindeki ürünleri kapsamaktadır. 5. Navlun iadesi için sunulan navlun faturasında belirtilen navlun bedelinin (taşıma ücretinin) Ticaret Dairesi tarafından uygun görülmesi durumunda navlun bedelinin tamamının ödenmesi veya Ticaret Dairesi Müdürlüğü tarafından saptanan veya uygun görülen navlun bedeli (taşıma ücreti) ödenir. Ancak, navlun iadesi tutarının; ihracatın T.C. ye yapılması durumunda ihracatçı firmanın satış faturasındaki ihracat bedelinin %15 ini, ihracatın üçüncü ülkelere yapılması durumunda ihracatçı firmanın

9 satış faturasındaki ihracat bedelinin %20 sini aşmaması gerekmektedir. 6. İhracatın T.C., AB veya üçüncü ülkelere Döviz veya Türk Lirası olarak yapılması durumunda ihracatın hangi para birimi ile yapıldığına bakılmaksızın paranın ülkeye getirildiğine dair banka belgesi veya ihracat karşılığı alınan çek tutarının satış faturasındaki ihracat bedelinin %20 si kadar olması gerekir. 7. Navlun iadesinin Türk Lirası olarak hesaplanmasında, fiili ihraç tarihindeki KKTC Merkez Bankası Döviz Alış Kuru veya Çapraz Kurları esas alınır. 8. İhracatçıların bu karar hükümlerinden yararlanabilmek için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1(Bir) yıl içinde ibrazı zorunlu belgelerle birlikte doğrudan Ticaret Dairesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 9. Fiili ihracattan sonra malın terk edilmesi ve/veya yurda geri getirilmesi hallerinde navlun iadesi yapılmayacaktır. Yurda geri getirilen ürün Ticaret Dairesi nden izin almak zorunda olup, aksi taktirde Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından işlem yapılmayacaktır. Bununla beraber, ihracatçılar yurda geri getirilme ve/veya ülke değişikliğinin söz konusu olduğu durumlarda öncelikle Ticaret Dairesi Müdürlüğüne bilgi vermeleri veya gerekli izinleri almaları gerekmektedir.

10 10. Firmalar, ihracatı gerçekleşen ihracatlara ilişkin başvurularını aşağıdaki ibrazı zorunlu belgelerle birlikte Ticaret Dairesi Müdürlüğüne yapar. Ticaret Dairesi Müdürlüğü ibrazı zorunlu belgelerde değişiklik yapmaya (belgeleri arttırma veya eksiltmeye) yetkilidir. - Navlun İadesi Müracaat Formu - Taahhütname - İhracat Tescil Beyannamesi - Satış Faturası - Menşe Şahadetnamesi - Gümrük Çıkış Beyannamesi (TIB-1) - Gemi Yükleme Belgesi (Bill of Loading) / Air Waybill - Tır ile taşınması halinde Uluslararası Taşıma Belgesi (Uluslararası Hamule Senedi) - Navlun Faturası ve Makbuzu - İhracatın T.C., AB veya üçüncü ülkelere Döviz veya Türk Lirası olarak yapılması durumunda paranın ülkeye getirildiğine dair banka belgesi veya çek.

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YÖDAK BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ UN HIRVATİSTAN IN BAŞKENTİ ZAGREB E GİDİŞİ (Önerge No:2004/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihlerinde Hırvatistan ın başkenti Zagreb de düzenlenecek 5 th ENQA General Assembly konulu konferansa katılmak üzere Hırvatistan a gidecek YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş un, Ercan-İstanbul-Zagreb-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, Zagreb teki ulaşım, konferans katılım ücreti ve konaklama masrafları ile 3 günlük harcırahının KKTC Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YILI TURİZM FUARLARININ YER KİRASI VE STAND YAPIM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:2005/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım pazarlama çalışmaları çerçevesinde, 2015 yılında çeşitli ülkelerde katılmayı planladığı önergeye ekli listelerde detayları belirtilen Turizm Fuarları na ait yer kirası ve stand yapım ücretlerinin ilgili firmalara ödenmek üzere, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Londra Turizm Tanıtım Ofisi ne 35,000.- GBP ve 37,750.- Euro, Berlin Turizm Tanıtım Ofisi ne 136,000.-Euro ve İstanbul Turizm Tanıtım Ofisi ne 15,000.- Euro gönderilmesine, yer kirası ve stand yapım ücretleri toplamı 188,750.- Euro ve 35,000.- GBP un Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PERFORMANS DENETİMİ İÇİN KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANI NIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2011/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde, İngiliz Sayıştayı ı UK National Audit Office (NAO) ile olan temaslar çerçevesinde, Ekim 2014 tarihleri arasında Performans Denetimi için KKTC ne gelecek İngiltere Sayıştay uzmanlarından Mr. Robert Reeve in belirtilen tarihler arasında belirecek iaşe-ibate masraflarının, Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, çeviri masraflarının ise Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ (Önerge No:2013/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı nca Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile koordineli olarak Ekim 2014 tarihleri arasında 13 Ekim BM Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle ülkemizde gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak üzere davet edilen ve aşağıda isimleri belirtilen konukların geliş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate masrafları, ayrıca yurtiçinden ve yurtdışından etkinliğe iştirak edecek tüm katılımcılar için verilecek izaz-ikram giderleri, önergeye ekli listede detayları belirtilen toplantı, konferans ve panel günlerindeki çay molası, toplu öğlen ve akşam yemekleri ile açılış ve kapanış kokteyl masrafları, anılan etkinlikte kullanılmak üzere bastırılacak olan davetiye, zarf, dosya, afiş ve pankart giderleri, yurtiçi ulaşım, simultane çeviri giderleri ayrıca konukların ferdi kaza sigorta bedellerinin karşılanması için ihtiyaç duyulan 40,000 TL (Kırk Bin Türk Lirası) harcamanın yapılabilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı na yetki verilmesine, ve gerekli ödeneğin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sivil Savunma Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal Etkinliklerini Destekleme ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. KONUK HEYET 1- Nasuh Mahruki AKUT Derneği Başkanı 2- Mine Mahruki AKUT Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu 3- Musa Alphan Bahar DASK Genel Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD. DEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:2015/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Hastane ve Sağlık Merkezleri nde oluşan güvenlik sorununun giderilmesi amacıyla, aşağıda çalıştırılacak personel sayısı ve ismi belirtilen hastane ve sağlık merkezlerinde önergeye ekli sunulan teklif doğrultusunda, toplam 79 personel çalıştırmak kaydı ile saat 19: saat 19:30 saatleri arasında (10 gün süre ile) kişi başı TL toplam 47, TL + KDV karşılığında Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. den hizmet alınması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. 1- Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi + Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi + Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi (39 personel) 2- Gazimağusa Devlet Hastanesi + İskele Sağlık Merkezi + Yeni Erenköy Sağlık Merkezi (20 personel) 3- Girne Dr. Akçiçek Hastanesi (11 personel) 4- Cengiz Topel Hastanesi + Güzelyurt Sağlık Merkezi (9 personel) Sağlık Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA ÇOCUK YUVASI İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI (Önerge No:2016/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası ndaki çocukların temiz ve sağlıklı bir ortamda bakımlarının sürdürülebilmesi amacıyla, Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. in yapmış olduğu temizlik hizmeti ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla (Nisan-Eylül 2014 dönemi) gereksinim duyulan KDV dahil toplam 17,400.- TL nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NDE NARENCİYE PLANTASYONLARINI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ (Önerge No:2019/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde narenciye sektörünün önemi gözönüne alınarak, proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış fakat iyileştirme potansiyeli olan plantasyonların ürün kalitesinin ve veriminin artırılmasına yönelik işlemlerin yapılması ve dünya piyasasında talep edilen çeşitlere dönüştürülmesi amacıyla aşağıdaki kararı aldı: 1. Mevcut narenciye plantasyonlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, önergeye ekli sunulan ve proje süresi yıllarını kapsayan KKTC nde Naranciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi 3. Etabı nın yürürlüğe konulması; 2. Bahse konu projeden azami yararın sağlanabilmesi için, aşağıdaki uygulamaların gerçekleştirilmesi; a) Gençleştirme budaması (A uygulaması) b) %50 Gençleştirme budaması (B uygulaması) c) Çeşit değiştirme (C uygulaması) d) Gençleştirme budaması ve yeni dikim (D uygulaması) e) Çeşit değiştirme ve yeni dikim (E uygulaması) f ) Sökülme ve yeni dikim (F uygulaması) 3. Proje kapsamında gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen işlemler için önlerinde yazılı tutar kadar ödeme yapılması; a) Gençleştirme budaması (A uygulaması) Ağaç başı 22 TL b) %50 Gençleştirme budaması (B uygulaması) Ağaç başı 17 TL c) Çeşit değiştirme (C uygulaması) Ağaç başı 22 TL d) Gençleştirme budaması ve yeni dikim (D uygulaması) Ağaç başı 27 TL e) Çeşit değiştirme ve yeni dikim (E uygulaması) Ağaç başı 27 TL f ) Sökülme ve yeni dikim (F uygulaması) Ağaç başı 42 TL 4. Projeye dahil olabilmek için aranacak diğer kriterlerin belirlenmesi ile uygulama usul ve esasların saptanmasında, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı na bağlı Tarım Dairesi nin yetkili olması; 5. Projenin finansmanı için ihtiyaç duyulacak kaynağın, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yeralan Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden karşılanması. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E-PASAPORT PROJESİ YAZILIM GELİŞTİRME (Önerge No:2020/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, E-Pasaport Projesi kapsamında, pasaportlarda kullanılacak çiplerin içerisine kimlik kartı numarası ve doğum yeri bilgilerinin eklenmesi amacıyla yapılacak yazılım geliştirme işinin, E-Pasaport Projesi yüklenici firması ASEL Engineering Ltd. den, önergeye ekli teklif doğrultusunda KDV dahil 12,180 Euro karşılığı TL tutarında yaptırılması hususunda İçişleri Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı na bağlı Muhacaret Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KOSOVA DA DÜZENLENEN 10. ULUSLARARASI ÇİZGİ ROMAN VE KARİKATÜR FESTİVALİ NE KATILIM (Önerge No:2021/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Kosova Çizgi Roman ve Karikatürcüler Derneği nin Ekim 2014 tarihleri arasında Kosova nın Prizren şehrinde düzenlediği ve KKTC nin kültürel ve sanatsal anlamda tanıtımına yardımcı olacak 10. Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali nde yer alan Kıbrıs Türk Karikatürü isimli sergide hazır bulunmak amacıyla Kosova ya gitmek üzere resmi davet alan, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyelerinden, Karikatür Sanatçıları Arif Albayrak, Cemal Tunceri ve Mustafa Tozakı nın, Ercan-İstanbul-Priştine-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli toplam 2, TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KÜLTÜR SANAT DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK TEKNİK KURUL UN OLUŞUMU (Önerge No:2022/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 19/1986 sayılı Kültür Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 15. maddesi (3). fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yapılan Kültür Sanat Danışma Kurulu Tüzüğü nün 5.(4) (a) ii (b) maddesine uygun olarak, görev süreleri dolan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerini yeniden belirlemek ve yapılacak çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilecek aşağıda isimleri ve görevleri belirtilen beş kişilik Teknik Kurulun oluşturulmasına karar verdi. Adı-Soyadı: Görevi 1. Ceyhan Özyıldız Kültür Dairesi, Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru 2. Bedia Kale Kültür Dairesi, Güzel Sanatlar Görevlisi 3. Fatoş Giritli Kültür Dairesi, Folklor Halk Dansları ve Halk Müziği Araştırmacı ve Eğitmeni 4. Süleyman Akosman Kültür Dairesi, Sözleşmeli Personeli 5. Şevket Öznur Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL FLIGHT TRANING EXHIBITION FUARI NA KATILIM (Önerge No:2023/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul da yer alacak ve uçuş eğitim okullarının katılacağı İFTE 2014 İstanbul Flight Training Exhibition Fuarı na katılacak KKTC Hava Sporları Federasyonu na bağlı Yavrukuş Uçuş Okulu nun katılımı dolayısı ile fuara günübirlik katılacak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve Bakanlık Basın Görevlisi Feriha Nurluöz ün, 17 Ekim 2014 tarihine bağlı Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ve doğabilecek resmi harcamaların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MUHACERET DAİRESİ NİN VERİ VE YAZILIM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1977/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü nün veri ve yazılım sistemleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K sayı ve tarihli karar ile Y(K-I) sayı ve tarihli kararına istinaden, Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi gereği, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü nün veri ve yazılım sistemleri gideri için tarihinden tarihine kadar Kıbrıs Sentez Bilgisayar Ltd. ve Analiz Systems (Özgü) Ltd. e ödeyeceği 36,000 TL nın İçişleri Bakanlığı na bağlı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU MUSTAFA DÖRTBIYIK IN TC DEVLETİ NE GERİ VERİLMESİ (Önerge No:1978/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı Yasa ile onaylanan TC ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşmenin 44 üncü maddesi uyarınca, 18 Eylül 2014 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından TC ne geri verilmek üzere, 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri verilme isteminde bulunulan; geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun görülen Geçici Tutuklu TC uyruklu Mustafa Dörtbıyık ın, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesi nin (2) nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye atfen TC Devletine geri verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA LAKADAMYALI NIN GAZİANTEP VE KIBRIS ZİYARETİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1980/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı nın görev gereği Gaziantep ve Kıbrıs a yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle, 25 Haziran 2014 Ankara-Gaziantep gidiş, 26 Haizran 2014 Gaziantep-Ankara dönüş ile 14 Temmuz 2014 Ankara-Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANTALYA DA DÜZENLENECEK RESTORASYON, RENOVASYON VE KÜLTÜR MİRASINI KORUMA FUARI NA KATILIM (Önerge No:1982/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma kent korumacılığı konusunda bilgilerini artırmak ve temaslarda bulunmak üzere, Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya da düzenlenecek Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı na katılacak, Eski Eserlar ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü personeli I. Derece Teknisyen Gülnur Tokay, Mimarlar Simge Erönde, Lütfiye Aygen Öztaşcı ve Simge Öksüzoğluları nın, 14 Kasım 2014 gidiş, 16 Kasım 2014 dönüş olmak üzere, Ercan-Antalya-Ercan uçak biletleri bedeli ve konaklama giderlerinin, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1988/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, CNR Tele Satış ve Pazarlama Ltd. e, cep telefonu, sağlık destek ürünleri transit ticareti ve global asistan hizmetleri (araç çekici, geçici araç temini, sağlık danışmanlığı, hukuki danışmanlık vb.) faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3 (1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SPOR FEDERASYONLARINA KATKIDA BULUNULMASI (Önerge No:1989/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan ve önergeye ekli listede isimleri ve yapılması uygun görülen katkı miktarları belirtilen Spor Federasyonları nın yurtiçi faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı" kaleminden toplam 720,000.- TL Federasyonlara katkı yapılmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1990/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Arif Tolgan Trading Free Port Ltd. e oto yedek parça alım satımı ve montaj-demontaj faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3 (1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MERSİN DE YAPILACAK HAVALI SİLAHLAR TÜRKİYE CUMHURİYET KUPASI MÜSABAKALARINA KKTC ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1992/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihleri arasında Mersin de yapılacak Havalı Silahlar Türkiye Cumhuriyet Kupası müsabakalarına KKTC Atıcılık Federasyonu nun 11 kişilik bir ekiple katılmasına ve söz konusu etkinliğe 25 Ekim 1 Kasım 2014 tarihlerinde katılması uygun görülen KKTC Atıcılık Federasyonu ekibinin, 8,210 TL na baliğ olacağı tahmin edilen tüm harcamalarının (ulaşım, iaşe-ibate ve Diabol, Şampiyona ve antrenman, 4 paket 500 adetlik giderleri) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı, Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MERSİN DE YAPILACAK TRAP-SKEET TÜRKİYE CUMHURİYET KUPASI MÜSABAKALARINA KKTC ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1993/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihleri arasında Mersin de yapılacak olan Trap-Skeet Türkiye Cumhuriyet Kupası müsabakalarına KKTC Atıcılık Federasyonu nun 15 kişilik bir ekiple katılmasına, 22 Ekim 2014 tarihinde gidiş 27 Ekim 2014 tarihinde dönüş yapacak ekibin katılım dolayısıyla, 14,350 TL na baliğ olacağı tahmin edilen tüm harcamalarının (ulaşım, iaşe-ibate ve fişek giderleri) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MACARİSTAN IN BAŞKENTİ BUDAPEŞTE DE YENİ AÇILACAK TEMSİLCİLİK AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No:1998/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Macaristan ın Başkenti Budapeşte de yeni açılacak Temsilciliğin açılışına katılmak ve Budapeşte ile İstanbul da temaslarda bulunmak üzere, yurtdışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile kendisine refakat edecek Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel in, 16 Ekim 2014 Ercan-İstanbul- Budapeşte gidiş, 18 Ekim 2014 Budapeşte-İstanbul ile 19 Ekim 2014 İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları, konaklama masrafları ve gerçekleşebilecek diğer tüm resmi giderler ile Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel adına verilecek 5,000.- Euro (Beş Bin Euro) avansın Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSMAİL CİNTOSUN UN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:2010/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında tutuklama-ihraç emri verilen Şehitkamil doğumlu İsmail Cintosun un, eğitimine devam etmesine olanak sağlamak amacı ile KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSLAMABAD POLİS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE EŞİNİN KKTC Nİ ZİYARETİ (Önerge No:2012/2014, 2024/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Pakistan Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve fikir alış-verişi yapmak suretiyle iki teşkilat arasındaki işbirliğini geliştirmek amacı ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü nün davetlisi olarak, Ekim 2014 tarihleri arasında ülkemize gelecek İslamabad Polis Genel Müdür Yardımcısı Sultan Azam Temuri ve eşi Rabia Temuri nin, tarihli İslamabad-İstanbul-Ercan geliş, tarihli Ercan-İstanbul dönüş, Sultan Azam Temuri nin tarihli İstanbul-İslamabad dönüş, eşi Rabia Temuri nin ise tarihli İstanbul-İslamabad dönüş uçak biletleri bedelinin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kalemine mahsup edilmek üzere, KKTC İslamabad Temsilciliği tarafından karşılanmasına; ülkemizde bulunacakları süre içerisinde belirecek konaklama ve yemek masrafları ile hatıra olarak kendilerine takdim edilecek olan KKTC ni tanıtıcı sembolik hediye alım masraflarının, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)536-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)536-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)536-2013 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ AYŞEGÜL BAŞ IN OKUL HARCININ KARŞILANMASI (Önerge No:2545/2013) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ AMAÇ MADDE 1. Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28433 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU NUN GÖREV VE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:1204/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası madde

Detaylı

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 6 Ekim 2012 tarih 28433 sayılı resmi gazetede yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/76-9227 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Yetkili, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2157/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı

Detaylı

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017 BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: 04-06 MAYIS 2017 Tur Tarihi: 03-07 MAYIS 2017 Emerald Hotel Fuar alanına 13 km Opera Hotel Fuar alanına 15 km Divan Express Hotel Fuar alanına 16 km Hilton Bakü Hotel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ (Önerge No:2065/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası nın 3(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı