Sayfa 3 İçerik. 3. Dünya Su Forumu için Özel Basım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa 3 İçerik. 3. Dünya Su Forumu için Özel Basım"

Transkript

1 Sayfa 3 İçerik ECO PURE 1 Mart 2003 resim 1 ÇEVRE DERGĠSĠ resim2 Üst:Çin -Barajın kirlenmesine neden olan karides fabrikası atık suyu EM tarafından iyileştirildi. (sayfa 16 ya bakınız.) 3. Dünya Su Forumu için Özel Basım Alt:Kenya -Kenya daki yoksul insanın EM Teknolojisi aracılığıyla tuzlamayı geliştirmek için bir proje 2003 Nisan da başladı.( sayfa 16 ya bakınız.) Ülkeden Katılan Yetkililer ve NGO lar 8 3.Dünya Su Forumu Temaları 10 EM Dünya Ağı- EM Kullanan 116 Ülke 12 EM DÜNYA GÖZLEMĠ Mısır: ġehir çöplüğünün iģlenip değerlendirilmesi Nil in kirlenmesini önlüyor 14 Pakistan: Toprak tuzluluğundan etkilenen EM 16 Kenya: yoksul insanın sağlık problemlerini çözmek için Proje 18 Çin: Baraj kirliliğine yol açan niģasta fabrikası atık suyunu EM iyileģtiriyor. 20 Tayland: Karides çiftliklerindeki su kalitesi arttırıldı. 22 Avrupa: Hayvan dıģkısının yol açtığı su kirliliği önlendi 24 EM nedir? EM Teknolojisi Kullanmasının Püf Noktaları 28 Japonya nın EM Su Haritası 30 Asya ve Pasifik Günü Seto Ġç Denizinin Temizlenmesi, Dünya için bir Model 34 Su Rezervi,Sağlık,Hijyen ve Su Kirliliği Okinava ve Fukui de Atık Su ĠyileĢtirilmesi 38 Su, Doğa ve Çevre Fuluoka,Hyogo, Kyoto,Mie ve Kyushu daki Nehir ve Denizlerin Temizlenmesi 42 Tarım,Yiyecek ve Su EM Bulamacı Uygulaması ve Nitrat Nitrojen Azaltma ÇalıĢmaları 46 Su, Eğitim ve Ġmar Kapasitesi Ġlköğretim Öğrencileri Çevreyi Temizliyor 50 Teruo Higa tarafından Hayata Geçirilen DüĢ Kenya EM Projesi BaĢlıyor 54 Ġrtibat Listesi

2 Sayfa 4 CHUGOKU EKONOMĠ FEDERASYONU SETO ĠÇ DENĠZĠ KOMĠTESĠ RESİM Chugoku Ekonomi Federasyonu esasen Japonya Chugoku Eyaletinin beş bölgesinde aktif çeşitli ekonomik gruplar ve üye şirketler arasında sayılan kapsamlı bir iktisadi organizasyondur. Federasyonun içinde kurulan Seto İç Deniz Komitesi Seto İç Deniz bölgesinin sürekli gelişimini amaçlayan çeşitli faaliyetlerini sürdürmektedir. Komitenin Öncelikli Faaliyetleri 1. Bölgenin doğasını korumak ve canlandırmak için Öneriler ve Teklifler 2. Güzel doğa gibi kaynakların kullanılarak bölgesel ekonomiyi canlandırma amaçlı Çalışma Politikaları 3. Uygun koruma ve çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı çerçevesinde Çalışmalar ve Planlamalar

3 Dünya Su Konseyi 3.Dünya Su Forumu Sayfa 5 3.Dünya Su Forumu 160 Ülkeden Gelecek Olan Yetkililer ve NGO lar Dünya bir su krizi ile karşı karşıyadır. Su kıtlığı, su kirliliği,sel ve yer altı suyuna kimyasal maddelerin karışması en sık üzerinde durulan problemlerdir ve bunlar gıda kıtlığı ve bulaşıcı hastalıkların artmasına sebep olmakta ve sınırlı su kaynakları ile ilgili uluslar arası tartışmaları alevlendirmektedir.. İlgili insanlar tecrübelerini paylaşmak, potansiyel sonuçları bulmak ve pratik teknoloji uygulamalarını anlatmak için her 3 yılda bir gerçekleşen uluslar arası platformdaki 3. Dünya Su Forumunda (WWF-3) toplanacaklar. Dünya Su Konseyi ve WWF- 3 Komitesi, Mart.2003 te Japonya Veliaht Prensi Ekselanslarının onursal başkan olarak katılacağı, Kyoto, Osaka ve Shiga da gerçekleşecek olan Forumu ortaklaşa organize etmektedir. 160 ülkeden den fazla kişi Japonya daki bu Foruma katılacak. Katılacak olanlar Amerika, Dünya Bankası,NGO ve NPO ların temsilcileri ve su problemleri ile ilgili organizasyonlar ile çeşitli sektörden gönüllü gruplar.

4 Sayfa 6 3. Dünya Su Forumuna HoĢ geldiniz EM Faaliyetleri Üzerine 6 Oturum Resim Forumdaki EM Oturum Programı ( Tüm oturumlar Kyoto da gerçekleģecektir) Tema Oturum Oda( Kapasite) 16 (Pazar) 17 ( Pzt) 18( Salı) 19 (Çarş) 20( Per) 21(Cuma) 22 (Cts) 23 ( Pazar) Kyoto Uluslar arası Konferans Salonu ( KICH ) Diğerleri EM ve Su Ana Salon (1840) 15:00-17:00 Su Tedariği, Kanalizasyon Temizliği J Odası, 2F (90) 12:30-15:15 Tuzlama ve EM kullanarak Atıkların Hijyen ve Yeniden Değerlendirilmesi Su Kirliliği Su, Eğitim ve Su ve EM Çevresel Eğitimi C-1 Odası, 1F (150) 8:45-11:30 Hacim Binası Kyoto Takaragaike Prince Hoteli Su,Doğa ve Çevre Kirli suları temizlemek için EM Kifune,B1(65) Asya ve Pasifik Günü Kifune,B1(65) Tarım,Yiyecek ve Su EM kullanarak Organik Çiftçilik ile Suehiro,B1(250) Çevre Geliştirilmesi

5 Sayfa 7 3.Dünya Su Forumunda Su ve Yoksulluk, Su Rezervi, Sağlık, Hijyen ve Su Kirliliği, Su,Doğa ve Çevre, Tarım, Yiyecek ve Su, Su, Eğitim ve İmar Kapasitesi gibi çeşitli konular tartışılacak. EM grubu bir önceki sayfada gösterildiği gibi 6 oturumda yer alacak ; hükümetler, yönetimler, araştırma enstitüleri, işletmeler, NGO ve NPO lar, gönüllüler ve vatandaşların ortaklığında EM Teknolojisi ile su problemlerinin çözümünde çeşitli durum çalışmaları sunacaklar. Tüm EM oturumları Kyoto da gerçekleştirilecektir. En çok üzerinde durulan oturum Mayıs 20 de Ana Salonda ( 1800 kapasiteli) gerçekleştirilecek olan EM ve Su isimli oturumdur. Tüm oturumlarda tartışmaya herkesin katılabilmesi için İngilizce-Japonca ve Japonca-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır. ( Bazı maddeler Forumdaki gerçek sunumlardan farklıdır) EM yi Kullanan ve TeĢvik Eden Organizasyon ve Gruplar EM Teknolojisi endüstriyel,akademik ve yönetimsel organizasyonlar ve yurttaş gruplarından insanlar ile işbirliği içinde kullanılmakta ve ilerletilmektedir. Bu işbirliği kategorilerini ikonlar tarafından aşağıda gösterilen gruplara ayırmaktayız. Okuyucuların projedeki ortaklık türünü görmelerini sağlamak için bu ikonlar her bir proje raporunda gösterilir. Endüstriyel Fsh- Balıkçılık Agr-Tarım Anm- Hayvancılık Bsn- Ticari KuruluĢ Yönetimsel Gov- Hükümet LGv- Belediyeler Mlt-Ordu Akademik Rsr- AraĢtırma Enstitüleri Sch-Okul Kid-Çocuklar PTA-PTA VatandaĢ NPO/NGO Vol- Gönüllü Rsd- Oranın Sakinleri Pre- 3.Dünya Su Forumda Sunulan EM- EM organizasyonu

6 Sayfa 7 nin devamı EM Nedir? Resim Mikroorganizmalarda doğal olarak bulunan kompleks kültür EM Etkili Mikroorganizmalar için destektir. Fotosentetik ( fototrofik) bakteri, laktik asit bakterisi ve mayalar gibi doğal olarak yararlı mikroorganizmalar içeren kompleks bir kültür olup canlı organizmaların gücü ile doğayı temizlemek ve canlandırmak için kullanılan bir teknolojidir. EM Teknolojisi Ryukyus Üniversitesinde profesör olan Dr. Teruo Higa tarafından geliştirilmiştir. EM geniş çaplı kullanım alanına sahiptir: su ve kanalizasyonu temizleme, yeniden değerlendirilen suyu geliştirme, sağlık problemlerinin çözümleme, çevreyi geliştirme ve ayrıca tarım, hayvancılık, balıkçılık ve yiyecek üretimini arttırma EM şu anda 116 dan fazla ülkede uygulanmaktadır; bunların içinden Tayland, Endonezya ve Pakistan gibi 12 ülke bu teknolojiyi idari projelerinde kullanmaktadır. (Dünyada EM kullanımı ile ilgili sayfa 10 ve 11 e ve daha detaylı açıklamalar için sayfa e bakınız.)

7 Sayfa 8 3. Dünya Su Forumu Temaları Su ile ilgili çeşitli problemler 3. Dünya Su Forumunda 31 ana temaya ayrıldı. EM nin dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli sayıdaki başarılı kullanımlarını bu temaların bazıları ile bağdaştırdık. EM Hareketi ile gösterilen sayfaları açarak okuyucular her bir tema altında pratiksel EM uygulaması konuları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Resim1 Yetersiz Gıda Rezervi Resim2 Su Kirliliği Resim3 Su kıtlığı Fotoğraflar: Kyoda News

8 Sayfa 8 in devamı Su ve Yoksulluk Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen hastalıkların %80 inin kirli su nedeniyle ortaya çıktığı ve ölümle sonuçlandığı kişi sayısının her yıl 10 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. Su hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yoksul ülkelerdeki insanlar normal vatandaşlardan 10 kat daha fazla para ödemektedirler. Su ayrıca gıda rezervini korumak için tarım ve hayvancılıkta çok önemlidir. Gerekli olmasına rağmen fon yardımı bu su ve yoksulluk kısırdöngüsünü bitirmek için tek başına yeterli değildir. Bundan dolayı çözüm yolu yoksulluk ve su arasındaki nedensel ilişkiyi kavramaktan geçer. Su, Gıda ve Çevre Su kaynaklarını kapsamlı şekilde geliştirme ihtiyacı doğmuştur, ve gelecek 25 yıl içerisinde sulamaya dair %15-20 oranında daha fazla su elde etme ile ilgili projeler tasarlanmaktadır. Önde gelen 10 uluslar arası organizasyon çevre ve gıda üretimine dair rasyonel bir diyalog geliştirmek için güçlerini birleştirdiler. Geçen yıl Ekim ayı içerisinde gerçekleşen Hanoi Uluslar arası Konferansına müteakip görüşmeler ve hareketler başlatılmıştır. Su, Doğa ve Çevre Taze su eko sistemleri şu anda kritik koşullar altındadır. Su kirliliği, taze suda biyolojik çeşitliliğin azalması ve eko sistemlerin bozulması dünya genelinde rastlanılan problemlerdir ; her kıtada yerel geçim yolları ve ekonomileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. 2. Dünya Su Forumunda sunulan Su ve Doğa için Görüş ( Vision for Water and Nature), eko sistemlerin fonksiyonlarını sürdürmek için su yönetimi ve toprak kullanımının önemini belirtmiştir. Bu Forumda ise su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi doğrultusunda oluşan ilerleme tartışılacak.

9 Sayfa 9 Yer altı Suyu Yaklaşık 2 milyar insan kendi su rezervini sağlamak için yer altı suyuna güvenmektedir. Yer altı suyu; içme suyu, tarım ve endüstri için en faydalanılabilir kaynaktır; bu kaynakların geliştirilmesi birçok sosyal fayda getirmektedir. Fakat sosyoekonomik ve çevresel yapılar üzerinde olumsuz etkiye yol açan yer altı suyu seviyeleri kirlilik, tuzluluk, erozyon ve nemli toprak kaybına da neden olmaktadır. Forumun bu konuyu ana tema olarak yeniden ele alıp yer altı suyunun önemini dünya dikkatine sunması beklenmektedir. Su Rezervi, Sağlık, Hijyen ve Su Kirliliği Dünya çapında yaklaşık 2.4 milyar insan uygun sağlık koşullarına ve 1.1 milyar insan ise sağlıklı içme suyuna sahip değildir. Bu temanın oturumlarında, gelişmekte olan ülkelerdeki içme suyu kalitesi ve sağlık imkanları, ekolojik sağlık önlemleri, geliştirilmiş su yönetimi uygulamaları, su kirliliği kontrolü, kent atık suyu ve suyu yeniden kullanma konularındaki faaliyet sonuçları sunulacaktır. Tarım, Gıda ve Su 2005 ten itibaren dünya nüfusunun 6 milyardan 8 milyara yükselmesi beklenmesine rağmen gıda üretimindeki büyümenin yetersiz olacağı tahmin edilmektedir ki bu da geniş çaplı gıda kıtlığının meydana gelmesiyle sonuçlanacaktır. Dünya su tüketiminin % 70 inin tarımsal ve gıda amaçla kullanıldığı açıklandığından beri nüfus artışından kaynaklanan su kıtlığının gıda krizini arttırması beklenmektedir. Afrika ve Orta Doğuda yer alan kurak ve yarı kurak bölgelerdeki su problemlerinden Asya bölgesindekilere kadar değişen konular bu temanın oturumunda tartışıldı. Bölgesel Gün, Asya ve Pasifik Asya Kalkınma Bankası dünyadaki yoksul insanların % 75 inin Asya-Pasifik bölgesinde yer aldığını ve bu bölgedeki 900 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığını bildirdi. Bu problemin değişik nedenleri vardır: su rezervi problemleri, ekolojik sistemin bozulması, hem şehir suyu hem de sel yönetimihepsi su problemleri ile bağlantılıdır. Dünya çevresindeki yoksulluk problemini ivedilikle çözmek için sadece yoksulluk problemini değil aynı zamanda su problemlerini de çözmek gerekir.

10 Sayfa 9 un devamı Orta Doğu ve Akdeniz Günü Bu bölge dünyanın en az su miktarına sahiptir ve su gerilimi gittikçe artarak ekonomik ve sosyal gelişimi etkilemektedir. Konvansiyonel su mevcudiyeti hemen hemen aynı kalırken, nüfus artışından doğan talep hızlı bir şekilde artmaktadır. Katılımcı ülkeler için bölgesel gün bölgedeki su kaynaklarının durumunu dünyaya aktarabilmek için tek fırsattır ve tecrübelerini karşılıklı aktarmak ve su kaynakları ile ilgili en iyi uygulamalar için Doğu Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere tüm Akdeniz ülkeleri bu katılıma dahil olacaktır. Su, Eğitim ve Ġmar Kapasitesi Su problemlerini çözmede eğitimin önemli bir rolü vardır. 2. Dünya Su Forumunda su kaynaklarının devamlılığının sağlanması için su eğitimi ve imar kapasitesi nin çok önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Bu forumda imar kapasitesini arttırmak için su eğitimine dair küresel bir koalisyon başlatılıp ve devam eden faaliyetlerin sonuçları ile gelecek için yeni öneriler sunulacaktır.

11 Sayfa 10 EM Kullanan 116 Ülke 12 Ulusal Hükümet ile Ortak Projeler resim 1 Tarım, sağlık önlemleri ve çevre konularında ulusal hükümetler bir çok ortak projede EM Teknolojisi kullanmaktadır. Örneğin Pakistan, Endonezya, Çin,Tayland, Butan ve Myanmar EM yi tarımda;mısır, Hindistan ve Vietnam ise çöp imha alanlarındaki problemleri çözmede kullanmaktadır. 5 Kıtada GerçekleĢen Uluslar arası Konferanslar resim da Kyusei Tabiat Çiftçiliği hakkındaki Birinci Uluslar arası Konferansı EM Teknolojisini ve Kyusei Tabiat Çiftçiliğini desteklemek için Tayland da gerçekleştirilmiştir. Sonraki konferanslar ise sırasıyla 1991,1993,1995,1997 ve 1999 da Brezilya,Amerika,Fransa,Tayland ve Güney Afrika da gerçekleştirilmiştir. En yakın zamanda olanı ise Ocak 2002 de Yeni Zelanda daki 7. Konferans tır. Resim3 Yeni Zelanda daki Konferansa ulusal araştırma enstitüleri,üniversiteler ve çiftçiler de dahil 30 ülkeyi temsil eden 250 yi aşkın iştirakçi katılmıştır. İlerledikçe genişleyen bu konferanslarda alanlar ve birtakım raporlar sunulmuş ve dünya çevresinde EM Teknolojisinin yayılmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. IFOAM Ġle Ortaklık ( Uluslar arası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu EM Teknolojisi global dağılımını daha çok teknik bilgi alışverişine, üye organizasyonları ile insan kaynaklarına ve organik çiftçiliğin uluslar arası bakış açılarına dair ana organizasyon olan IFOAM araştırmacılarına borçludur.

12 Sayfa 11 EM DÜNYA AĞI Dünya Haritası Renk Grafiği Kırmızı- Mavi- EM fabrikası(fabrikaları) olan ülke EM yi kullanan ülkeler 2002 Temmuz itibariyle EMRO tarafından 45 Ülkede EM Fabrikaları EM dünya çevresinde EM kullanıcılarını desteklemek için sadece resim 1 Japonya da değil 45 ülkede üretilmektedir. EM nin Avantajları Kullanımı güvenli Kullanımı kolay Düşük maliyet Yüksek kalite Sürdürülebilir sonuçlar EM Teknolojisini Destekleyen BaĢlıca Organizasyonlar APNAN ( Asya-Pasifik Tabiat Tarım Ağı) Üyeleri 23 ülkenin organizasyonlarından araştırmacılar ve teknisyenlerdir. EMRO ( EM Araştırma Organizasyonu) Genel olarak EM Teknolojisini destekler INFRC( Uluslar arası Tabiat Çiftçilik Araştırma Merkezi)

13 Sayfa 12 EM DÜNYA GÖZLEMĠ YER KÜRE RESMİ 1 Mısır EM Hareketi Su kirliliğini ve sağlık problemlerini önleme Toprağı sulamak için suyu yeniden kullanma Sulama için balıkçılıkta kullanılan havuzların suyunu yeniden kullanma Resim 1 Çöplere EM püskürtme pis kokuları önemli ölçüde azaltmaktadır. Resim3 Kaliteli gübre şehir çöplüğünden üretilir. Sonuç... Mutlu Çiftçiler!!! ġehir Çöplerinin ĠĢlenip Değerlendirilmesi Nil Nehrinin Kirlenmesini Önlüyor Kurak alanlardaki ekili alanlar organik madde ve su yetersizliği problemleri ile karşı karşıyadır. Buna karşın şehirlerde yer alan geniş miktardaki çöplükler sadece heba olmakla kalmıyor aynı zamanda hem pis koku yayıyor hem de Nil gibi değerli su kaynaklarına kimyasal maddelerin karışmasına neden oluyor. Mısır ın başkenti Kahire de ev ve gıda fabrikalarından gelen organik çöpler gübreye dönüştürülmektedir; fakat kötü kokular, sinekler ve üretilen gübrenin düşük kalitede olması gibi problemler ile karşı karşıyadırlar. Fakat EM uygulaması şimdi bu problemleri azaltıyor. Ayrıca düşük maliyet ile yüksek kalitede gübre üretmeyi mümkün kılan gübre imali için zaman ihtiyacını azaltmaktadır. Şu anda üretilen EM gübresinin bu kurak bölgedeki ekili alanları zenginleştirmesi beklenmektedir.

14 Sayfa 13 Resim 1 Balık Çiftliği Havuzlarının Suyu Çiftçilik Ġçin Yeniden Kullanılmakta Resim2 resim 6 Behera Valiliğindeki Waddi El Natroon bölgesi Kahire ye 80 km. uzaklıkta yer alan geniş bir çöldür. Sulama ile çölün ekili alan olarak ıslah edilme çalışmaları 25 yıl önce başlatılmıştır. Bu bölgedeki St. Macarius Çiftliğinde çiftçiler yaklaşık yerin 1 metre derinliğinde yer alan yer altı suyunu sebze, hindistan cevizi, mango gibi meyve, inek ve balık özellikle de Boury cinsi balık yetiştirmek için kullanırlar. Tarım ve Resim3 rehberliği altında EM çiftçilere hem sebze ve meyve yetiştirmek hem de canlı hayvanlar ve balık çiftliği havuzları için kullanılan suyun yeniden değerlendirilmesi için sunulmuştur. Resim4 Resim 5 RESİM 7 Üstten itibaren : -Çöplüğü tasnif etmek için tesisler -EM yi püskürttükten sonra çöpler harmanlanır. -hızlı fermentasyon için çöplerin üstü örtülür. -Bir EM seminerine katılan çiftçiler -Mart 2002 de Kahire de gerçekleşen EM Teknolojisi hakkında Uluslar arası Konferans Her biri 1.5 m derinliğe,3 m. genişliğe ve 700 m. uzunluğa sahip 10 balık çiftliği havuzu

15 EM DÜNYA GÖZLEMĠ YER KÜRE RESMİ 1 Pakistan EM Hareketi Toprağın tuzlanmasına karşı alınan önlemler Yoksulluktan kurtulma Kanalizasyonun temizlenmesi ve su kalitesinin artırılması Resim1 EM ile Üstesinden Gelinen Toprak Tuzluluğu Çok az yağış alan Pakistan ın iç bölgelerindeki kurak bölgelerde ekinin yetişmesini zorlaştıran ve tuzluluk problemlerine neden olan tuz toprakta birikir. Pakistan da 6 milyon hektardan fazla alan kaliteli ekin üretimi topraktaki tuzlanma nedeniyle zarar görmekte ve bu da üretimde düşüş ile sonuçlanmaktadır. Punjab İlindeki bir çiftçi birliği yoğun şekilde tuzlu bir alana EM kullanarak pirinç yetiştirmek için bir deney gerçekleştirdiler. EM uygulamasının köklerin büyümesini ilerlettiğini ve kontrol tarlasındaki mahsulün yaklaşık %20 oranında artmasını sağladığını gözlemlediler.

16 Sayfa 15 Resim1 Yoğun şekilde tuzlu olan bir tarlada EM kullanımının pirinç boyunu,geleneksel çiftçilikle yetişenler ile kıyaslandığında,( üst) yaklaşık % 20 ( alt ) artırmıştır. Ayrıca mahsulde de yaklaşık % 20 oranında artış gözlenmiştir. Resim2 Üst: Tuz toprağın üstünde birikir ve tahıl için işlenebilir değerli toprağı azaltır. Sol: EM pirincin sağlıklı yetişmesine olanak sağlar. Resim3 Karla kaplıymış gibi görünen yüzeyi tuz birikmiş bir tarla Lağımı Temizlemek için Ordu ile Ortak Operasyon Resim4 EM kullanımına yardım eden ordu subayları Resim5 Yoksulluğa karşı mücadele Cumhurbaşkanı nın politikasının bir parçası olarak, lağımı temizlemek ve çevreyi güzelleştirmek için EM kullanılarak bir deney gerçekleştirildi. EM Araştırma Organizasyonu ile Ordu nun el ele yürüttüğü bu deney 3 aylık sürede gerçekleştirildi. Keskin bir koku ve bir çok sivrisinek ve sinek üreten lağım havuzunda EM uygulandı. Uygulamadan iki hafta sonra sivrisinekler,sinekler ve koku kayboldu ve suyun BOD u (biyolojik oksijen gereksinimi)126 ppm den 117 ppm e düştü. EM ile işlenmiş su daha sonra pirinç yetiştirmek için kullanılabildi. Bu basit su değerlendirme yöntemi sayesinde semt sakinleri memnun edildi. Resim 6 Kötü koku, sürü halinde sivrisinek ve sinek üreten yaklaşık m2 lik lağım ile kaplı alan

17 Sayfa 16 EM DÜNYA GÖZLEMĠ YER KÜRE RESMİ 1 Kenya EM Hareketi Yoksul bölgelerdeki sağlık problemlerini gidermek Çöp ve plastik atıkları yeniden değerlendirmek Nairobi Barajını temizlemek Resim 2 Sağlık problemleri ile karşı karşıya olan Kibera yoksul semti Yoksul Ġnsanın Sağlık Problemlerine Çözüm Arayan Proje Nairobi nin varoşlarındaki Kibera bölgesi yaklaşık insanın ikamet ettiği Kenya nın en yoksul semtidir. Yoksulluk ve medikal hizmetlerin yetersizliği bulaşıcı hastalık ve AIDS oranını artırmaktadır. Ayrıca atık su ve sokaklara gelişi güzel yerleştirilmiş plastik çantalar çevreyi tehdit etmekte ve akıntı yönüne Dam Barajını kirletmektedir. Kasım 2002 de yoksulluk içindeki Kiberya semtinde çevreyi geliştirmek için Çevresel Sağlığı Geliştirme Projesi Kenya Sağlık Bakanlığı tarafından resmen onaylandı. Bu projeye katılan organizasyonlar şunlardır: Kenya daki insanları destekleyen bir NGO olarak Afrika Çocuk Eğitimi Fonu ( Başkan: Tadao Murakami ), Kenya Sağlık Bakanlığına bağlı Kenya Medikal Araştırma Enstitüsü, EM Kenya, Japonya Dünya Sağlık Teşkilatı Okinawa Şubesi ve EM Araştırma Merkezi. Mr. Yasuo nun proje takım lideri olarak katıldığı 1. Nisan.2003 te başlayan bu proje 3 yıl zarfında yerine getirilecek.

18 Sayfa 17 Resim1 Sağlığa zararlı lağım suyu lagünleri hastalıklara neden olur. Sağlık önlemlerinin devam ettirilmesi EM için püskürtülür. resim2 EM ile yoksul semtlerin sağlık koşullarını iyileştirmek için düzenlenen Proje Sağlık Bakanlığınca onaylandı. Ortada Kenya Sağlık Bakan Yardımcısı Mr. Julius Meme. Ekin Üretimini Artırma Çiftçilere Kendi Kendilerine Yetmeleri için Eğitim Programları Resim den beri Kenya daki insanlara eğitim, yardım ve medikal bakım hizmetleri sunan bir NGO olarak Afrika Çocuk Eğitimi Fonu, Embu City de faaliyet gösteren EM Araştırma Çiftliğini 1997 de hizmete açtı. Tarım Bakanlığına bağlı Kenya Tarım Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa sebze ve meyve tarımı ile ilgili deneyler yapmakta ve çiftçilere teknik seminerler vermektedir. Ayrıca Embu şehri yakınlarındaki Runyenjes te kendi kendini geçindiren çiftçileri eğitmek ve ekin üretimini artırmak için Afrika Kalkınma ve Araştırma Enstitüsünü kurdu. Resim3 Resim4 Resim 5 Üst: Embu daki EM Araştırma Çiftliği Alt: Dr. Higa Kenya da yer alan çiftlikleri ziyaret etti. Sol: Büyük miktardaki ekin hasadını ölçen Araştırma Çiftliği personeli

19 Sayfa 18 EM DÜNYA GÖZLEMĠ YER KÜRE RESMİ Çin EM Hareketi Bir barajın su kalitesinin devamlılığını sağlamak Büyük lagünlerin su kalitesini artırmak Bir gölün su kalitesini yükseltmek Çiftçilik için fabrika atık suyunu yeniden değerlendirmek Resim1 EM Baraj Kirliliğine Yol Açan NiĢasta Fabrikasının Atık Suyunu ĠyileĢtiriyor Resim 2 barajı kirleten fabrika EM nin uygulanışı ile şu anda barajı arındıran bir kaynağa dönüştürüldü. EM BOD ( biyolojik oksijen gereksinme)oranını % 99 a kadar Azaltıyor Çin Halk Cumhuriyetindeki Guangxi özerk bölgesinde yer alan Nanning Şehrinde, manyok kökünden çıkarılan nişastayı işleyip nişasta ve alkol üreten fabrika ciddi bir çevresel probleme neden olmaktaydı. Atık su kötü koku üretmekte ve şehrin su rezervini karşılayan barajı kirletmekteydi. Atık suyu uzun süre muhafaza eden geniş lagünler tortuları biriktirmekte, çürütmekte ve kötü kokuların açığa çıkmasına sebebiyet vermekteydi. EM Teknolojisinin uygulanmasıyla bu durum iyileştirildi. Bu Mingyang nişasta fabrikası her gün yaklaşık ton atık su boşaltır; önceden BOD değeri ppm di. EM uygulamasından sonra ise BOD değeri %99.6 gibi kayda değer bir indirgeme ile 18 ppm e düşürüldü.

20 Sayfa 19 Resim1 Çiftçilik için Kağıt Fabrikasından Gelen Atık Suyun Arındırılması ile ilgili Büyük Çaplı Bir Göl Temizleme Projesi BaĢlatıldı Resim2 EM tarafından işlenmiş atık su ile büyüyen mahsul Mahsul şaşırtıcı şekilde büyüdü. Çin Hükümeti Güneydeki Yangtze Nehrinden Pekin e ve oradan da ciddi bir şekilde su kıtlığı yaşanan doğu bölgesine uzanan bir alana su çekmek için büyük bir kanal inşa projesini 2002 Aralık ayında başlattı. Kanal Weishan Gölü boyunca toplam 2400 km lik alana uzanır. 625 milyon $ ın üstünde maliyeti olan büyük bir projedir. Bu proje için vazgeçilmez olan EM Teknolojisi şu an Weishan Gölünü arındırmak için kullanılmaktadır. EM Grubu; Nanjing teki Hohai Üniversitesi, Jining Şehir Hükümeti ve kanal projesi içinde yer alan Weishan Bölge Hükümeti ile çalışmaktadır. Nanjing teki EM personeli atık sulara EM uygulanması için gölün etrafındaki fabrikaları bilgilendirmeye başlamıştır. Bazı fabrikalarda atık su halen yerel kirlilik standartlarının altında arındırılmaktadır. Ekin ve soya fasulyesi için EM ile işlenmiş atık su uygulaması, mahsulün artması ile sonuçlanmıştır. Çiftçilikte su kıtlığı çeken bu bölgede EM uygulaması ile ürün artışı beklenmektedir.

21 Sayfa 20 EM DÜNYA GÖZLEMĠ YER KÜRE RESMİ Tayland EM Hareketi Kötü kokuları azaltmak, karides havuzlarındaki su kalitesini artırmak Karides çiftçilerini kendi kendine yeten düzeye getirmek için yardımcı olmak Hükümet,ordu, ticari kurumlar ve okullar arasında işbirliğinin oluşmasına yardımcı olmak Resim 1 EM Teknolojisi ile karides havuzlarındaki su kalitesi daha uzun süre muhafaza edilebilir. Resim2 Sağlıklı kaplan karidesleri antibiyotikler olmaksızın yetiştirildi. Karides Çiftliklerindeki Su Kalitesi Arttırıldı Dünya karides tüketiminin yaklaşık % 25 ini Tayland karşılamaktadır. Karidesler büyük taze su havuzlarında yetiştirilirler. Fakat yüksek besin değerli yemler havuzlarda tortu birikmesine ve hastalıklara sebebiyet vermektedir. Çiftçiler ayrıca su kalitesini azaltan aşırı antibiyotik kullanımına başvurmaktadırlar. Yüksek oranlı hastalık kısırdöngüsü ve su kirliliği çiftçileri bir havuzu sadece beş yıl süreliğine kullanmalarına mecbur bırakmaktadır. Yeni havuz gereksinimi mangrov ( hindistansakızağacı) ormanlarına zarar vermektedir. Karides çiftliklerinde EM uygulaması karides çiftçilerinin arasında şu an hızla yayılıyor. Chachoengsao İlindeki Chaiyapruek Karides Çiftliğinde ( 9.6 ha), EM, karideslerden yılda 3 kez mahsul alınmasını sağlamış ve antibiyotik kullanımı olmaksızın hastalık oranını minimum seviyeye düşürmüştür. Ticareti daha karlı hale getirmiş ve çevreye artısı olmuştur. Bazı bankalar karides çiftçilerini finanse etmenin bir koşulu olarak EM kullanmalarını istemektedirler.

22 Sayfa 21 Konu Tayland Resim1 Resim 2 Bangkok Samak Valisi( sağda) ile konuşan EM geliştiricisi Dr. Higa(solda) Bagkok ta Su Kalitesini ve Sağlık Önlemlerini Artırma Bangkok( 6 milyon nüfuslu) atık tanzimi,su ve havanın bozulması gibi problemler ile karşı karşıyadır. Birçok atık tanzim alanlarında kötü kokuları azaltmak ve sağlık önlemlerini artırmak için EM uygulaması kullanılmaktadır. Ayrıca EM ile fermente edilip pirinçle harmanlanan su günlük den fazla ziyaretçiye sahip Kasetsart Üniversitesi, 432 ilköğretim ve lise tuvaletlerindeki lağımı temizlemek ve sağlık önlemlerini artırmak için kullanılmaktadır. Bangkok Samak Valisi EM ile iyi sonuçlar elde ediyoruz. Aktif olarak kullanımına devam edeceğiz. dedi. Resim3 EM kullanarak Kyusei Tabiat Çiftçiliğini çiftçilere öğreten ordu askerleri Thai Ordusu Cambodian sınırı boyunca uzanan Tayland ın kuzeydoğu bölgeleri gibi en az gelişmiş bölgelerde EM Teknolojisine dayalı kendiliğinden bir sistem öğretmektedirler. Bu kendiliğinden sürdürülebilir sistem 10 ar lık bir alana kurulur. Pirinç üçlü ya da çiftli hasat sistemi ile sebzeler ise yıl boyunca yetiştirilir. Meyve ağaçları ise rüzgar siperi olarak dikilir. Balık ve yengeçler küçük bir havuzda, tavuklar ve domuzlar ise bahçede yetiştirilir. Hayvan ve insan atıkları olduğu kadar ev atıkları da EM ile işlenir ve kötü kokuların, sinek ve sivrisineklerin oluşumunu engelleyen kaliteli gübreye dönüştürülür. Bu yüzden bu sistem kaynakları yeniden değerlendiren komplike bir sistemdir. Bu kendiliğinden sürdürülebilir sistem aktif olarak ülke boyunca Royal Household Bürosu ( Krala ait Aile) ve Elektrik Üretim ve Tayland Petrol gibi ulusal teşebbüsler tarafından desteklenmektedir. Resim 4 Saraburi İlindeki Kyusei Tabiat Çiftçiliğine dair Personel Yaratıcılık için kurulan Asya Merkezi 135 hektarlık bir çiftliğe sahiptir ve askerlere, devlet memurlarına, öğrencilere, çiftçilere üç-günlük diğerlerine ise düzenli olarak eğitim programları sunmaktadır. Eğitim amaçlı gelen yaklaşık insan bu çiftlikte EM Teknolojisi öğrenmektedir. Ordu ve Elektrik TeĢebbüsleri Kendi Kendine Sürdürülebilir Sistemi Destekliyor

23 Sayfa 22 EM DÜNYA GÖZLEMĠ YER KÜRE RESMİ Avrupa Resim1 EM Hareketi Hayvan pisliğinin neden olduğu sağlık problemlerini çözmek Yer altı suyunun kirlenmesini önlemek Bir lağım arıtma tesisindeki tortul atıkları ve kötü kokuları azaltmak Bir balık çiftliğinin suyunu temizlemek resim2 Resim 3 resim4 Üst sol: EM püskürtülen hayvan pisliği. Hemen hemen hiç kötü koku yok. Üst sağ: EM inek barakasındaki kötü kokuları ve sinekleri azalttı. Alt sol: Çimen taze kalır ve aynı kalitede hızla büyür. Alt sağ: Tarlalardaki hayvan pisliği fermente edilir,kurutulur ve kokusuz olarak hızlı bir biçimde gübreye dönüştürülür. Hayvan Pisliği nedeniyle Ortaya Çıkan Su Kirliliği EM sayesinde Önlendi Hollanda Hollanda da mandıracılık çok yaygındır. Fakat bununla birlikte ülke yoğun bir nüfusa ve sınırlı çiftlik alanına sahiptir, hayvan atığından dolayı oluşan su kirliliği ve düşük sağlık önlemleri ciddi bir problem teşkil etmektedir. Bu yüzden on yılı aşkın süredir ülke çevre dostu çiftçiliği desteklemektedir. Anlaşmalı çiftliklerle çalışan mandıra şirketi AGRITON bazı çiftçilere mandıracılık yönetimi ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Bunun sonucu olarak da kötü kokular ve sinekler azaltılmış ve su kirliliği önlenmiştir. Ayrıca hayvan pisliği çabucak kurutulmakta ve kaliteli gübreye dönüştürülebilmektedir. Bu gübre ile hızlı bir şekilde sağlıklı çim yetiştirilmektedir. EM Teknolojisini başta 45 çiftçi kullandı ve bu sayı 2 yıl içerisinde den fazla rakama ulaştı. EM nin etkileri halen Wageningen Tarım Üniversitesinde araştırılıyor.

24 Sayfa 23 Resim 1 Uygulamadan önce Kültürleştirilmiş EM tanklarda hazırlanır. Bir Lağım Arıtma Tesisindeki Kötü Kokular ve Tortul Atıklar Azaltıldı Ġspanya Resim2 Ortada bir karıştırıcı ile havalandırma havuzu. Kötü kokular azaltıldı ve semtin sakinleri şikayet etmeyi bıraktılar!! Catalonia Hükümetinin yetkisi altındaki Vilano City de faaliyet gösteren lağım arıtma tesisi ( kapasiteli) yazın fabrikadan gelen kötü kokular nedeniyle semt sakinlerinden bir çok şikayet aldı. Geçen yıl haftada bir kez koya ve tortul deposuna ise haftada yedi kez günlük hacmine ( yaklaşık ton)1/ oranında sulandırılmış EM döküldü. Neticede fabrika geçen yaz semt sakinlerinden hiçbir şikayet almadı. Ayrıca tortul atık toplama deposunda % 20 ve sindirim deposunda ise % 50 yi aşkın oranda azaltıldı. Operasyon personeli kadar hükümet mensupları da sonuçtan memnuniyet duyuyorlar. Kimyasal Madde Kullanılmadan Yapılan Balıkçılık Nehir Kirliliğini Önledi Hem YetiĢtirme hem de Mahsul Oranı Arttı Avusturya Resim3 Sağlıklı çay alabalığı yavrusu Resim4 Çay alabalığı yetiştirmek için kurulan 23 depo 1996 yılında özelleştirilen Avusturya Cumhuriyeti Federal Orman Bürosu üç milli parka ve bir çok balık çiftliğine sahiptir. Bu balık çiftliklerinden biri olan Spital/ Pyhrn Balık Çiftliği Mayıs 2002 de EM kullanmaya başladı.23 depoda yaklaşık yavru çay alabalığı yetiştirmektedirler. EM ile su değiştirme süresi % 100 uzadı ve iş de bir önceki seviyeye göre 1/12 aşağı düşürüldü. Hayatta kalma oranı % 70 den % 93 ü aşan seviyeye getirildi ve mahsul de hemen hemen ikiye katlandı. Ayrıca EM kullanımı sayesinde hiç kimyasal maddeye başvurmadılar ve böylece çevreye büyük ölçüde katkıda bulundular.

İçindekiler. Digest 2003 Eco Pure Çevre için Ġyi B r Dergi

İçindekiler. Digest 2003 Eco Pure Çevre için Ġyi B r Dergi İçindekiler. Digest 2003 Eco Pure Çevre için Ġyi B r Dergi (Özel) AktifleĢtirilmiĢ EM nin gücü AktifleĢtirilmiĢ EM Japonya da farklı yerlerde değiģik miktarlarda kullanılmakta, çevreyi restore etmekte

Detaylı

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z?

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z? Mera Islah na Çevreci Yaklafl m Yerel Reforma Haz rm s n z? Dünden Bu Güne Un Sanayi Tüketicinin gözünde Markan z n Güvenilirli ini ve De erini Artt rman n Yollar... TiCARET 01 02 TiCARET Sahibi Sakarya

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 50 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE STB BAŞKANLARI TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ ve PLAKET TÖRENİ NE KATILDI. STB heyeti, Bosna Hersek te Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı FINDIKTA HASAT

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 43. zlenilebilir Modern Hayvan Pazar Projesi. BRÜKSEL den Haberler var. Sakarya da Küçük Bafl Hayvanc l n Geçmifli ve Gelece i

YIL: 2012 / SAYI: 43. zlenilebilir Modern Hayvan Pazar Projesi. BRÜKSEL den Haberler var. Sakarya da Küçük Bafl Hayvanc l n Geçmifli ve Gelece i YIL: 2012 / SAYI: 43 COMMODITY EXCHANGE www.stb.org.tr zlenilebilir Modern Hayvan Pazar Projesi BRÜKSEL den Haberler var Sakarya da Küçük Bafl Hayvanc l n Geçmifli ve Gelece i Yeni Teflvik Sistemi TiCARET

Detaylı

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları İŞ MODELLERİ Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Hazırlayan: İTKİB Mayıs 2012 İstanbul Birleşmiş Milletler Ortak Programı MDG-F (Binyıl Kalkınma Fonu) 2067,

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Suudi Arabistan Sağlık Sistemi 2545 SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU İbrahim KEKLİCEK Erkan BEKDEMİR Lütfü DOĞANCIK Tayyar KURT Öner

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Japonya Sağlık Sistemi 1485 JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Emine BİNBOĞA Ayşegül UÇAR Elif EMİROĞLU Bahar PANAS Ayşe ŞAHİN 1486 Ülkelerin

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Hollanda Sağlık Sistemi 1181 HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ersin KARABULUT Yakup ÖZDEMİR Oktay SARIÇOBAN Mehmet TOSUN Selahattin SÖZEN

Detaylı

Köy-Koop Burdur Birliği KOOP-GEP Eğitim Programına Başladı

Köy-Koop Burdur Birliği KOOP-GEP Eğitim Programına Başladı Türkiye nin Tarım Gazetesi NİSAN 2015 Yıl:4 Sayı:41 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Köy-Koop Burdur Birliği KOOP-GEP Eğitim Programına Başladı

Detaylı

İPSALA VİZYON PLANI. www.trakyaka.org.tr. bilgi@trakyaka.org.tr

İPSALA VİZYON PLANI. www.trakyaka.org.tr. bilgi@trakyaka.org.tr İPSALA VİZYON PLANI www.trakyaka.org.tr bilgi@trakyaka.org.tr Hazırlayanlar Ertuğ Güney, Mehmet Karaman, Yetkin Özer, Necmi Gündüz, Mehmet Yavuz Arabul İpsala İlçesi Stratejik Çerçeve Raporu, 20 Aralık

Detaylı

AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ

AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ Eyüp ZENGİN Qafqaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bakü / AZERBAYCAN ezengin@yahoo.com ÖZET Azerbaycan ın su kaynakları sınırlıdır. Su kaynaklarının verimsiz

Detaylı

BİNALARDA TASARRUFU VE HİJYEN

BİNALARDA TASARRUFU VE HİJYEN BİNALARDA TASARRUFU VE HİJYEN 1 Editör Doç. Dr. Vedat Deniz Raporu Hazırlayanlar Doç.Dr. Vedat Deniz, Hitit Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ömer Bostancı, Hitit Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ Çankaya Belediye Başkanı Değerli dostlar, sevgili arkadaşlarım, bugünün Dünya Gıda Günü olmasının yanı sıra açlığımızı, tokluğumuzu hatırladığımız bir gün

Detaylı

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz 1957 EKiM / KASIM / ARALIK YIL:2009 / SAYI: 34 TiCARET COMMODITY EXCHANGE Gelece in Yak t Biyogaz Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar R. Hisarc kl o lu nun Büyük Baflar s Kalk nma Ajanslar, Düzey 1 ve

Detaylı

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU ÇANAKKALE TiCARET BORSASI MART 2012 SAYI 1 DERGİSİ CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Yeraltı Sularında Kirlenme

Yeraltı Sularında Kirlenme Yeraltı Sularında Kirlenme Payal Sampat Şu anda, Londra'da yaşayan biri musluğunu açıp, çaydanlığına su dolduruyor. Bu kişi, çaydanlık dolarken, büyük bir olasılıkla suyun geçmişi üzerinde kafa yormayacaktır.

Detaylı