Türkiye Bilişim Vakfı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bilişim Vakfı"

Transkript

1 Türkiye Bilişim Vakfı 2014 Çalışma Raporu Mart 2015

2 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C e- Türkiye Ödülleri C.2. Önce Kadın Okulu - Vodafone TR C.3. Future Learning 14 C.4. TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü C.5. BTE Brookings C.6. IGF 2014 kapsamında faaliyetler C.7. Yeni Binamız C.8. Dijital Türkiye Platformu C.9. IBM Kurumsal Hizmet Gücü projesi C.10. STK lar Toplantıları C.11. Gençler Grubu Projeleri C.12. AB Projeleri C INTOUCH-ICT Projesi C PaaSport Projesi C e-skills Projesi C.13. Yönetim Kurulu C.14. Basın da TBV C.15. TBV 2015 Stratejik İletişim Planı D. Raporlar/Öneriler D sayılı Kanun ile ilgili TBV görüşleri D.2. Fatih projesi eğitimde fırsat olabilir mi E. Mali Durum E.1. Denetleme Kurulu Raporu E.2. Vakıf Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu E.3. İşletme Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu

3 A. Sunuş İleriki yıllarda 2010 lara baktığımızda, ülkemizde sosyal huzursuzluğun arttığı, ekonominin daha kırılganlaştığı, ülkeyi oluşturan temel ilkelerin tartışıldığı ve demokrasinin işleyişine dair tedirginliklerin arttığı bir dönem olarak göreceğiz. Aynı zamanda, ardıardına seçim ve referandum sandıklarının kurulduğu sürekli bir seçim atmosferi olarak da hatırlayacağız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Vakfımızın ülkeye hakim olan bu sosyal çalkantıdaki rolü ne olabilirdi? 20 yıl önceki kuruluşumuz sırasında ortaya koyduğumuz vizyonumuz ve misyonumuza sadık kalarak, elimizden gelenin en iyisini inançla yapmaya devam etmekten başka? Ocak 2014-Ocak 2015 arasında Vakfımız, topluma, şimdi olduğu kadar ilerde de gurur duyacağımız iki önemli katkıda bulundu: TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü nü kurduk. İkinci olarak da, Avrupa Birliği Dijital Gündemi ve Türkiye başlıklı özgün bir rapor hazırladık. Enstitü, Vakfımız ile Turkcell ortaklığında çalışacak bir eğitim, araştırma ve fikir üretim merkezi hedefiyle Haziran 2014 te faaliyete geçti. Bu girişimde esas hedefimiz, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak bir bilgi üretim ve paylaşım merkezi oluşturmak. Bu çerçevede Enstitü, üniversite-sanayi-kamu-özel sektör-sivil toplum birlikteliği için gerekli kültür ve değer yapısının inşaasına hizmet edecek. İkinci hedefimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkemizde hizmet sağladığı bütün sektörlerin küresel rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmasını istiyoruz. Enstitü bu konuda, özellikle veri-bilginin, sağlıklı ve doğru toplanması ve bunun ekonomide verimliliği, rekabetçiliği artırıcı nitelikte yeni bilgi üretilmesine aracı olacak. Ülkemizde bilgi üretimi sürecinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, sağlıklı ve doğru veri-bilgi eksikliği. Kısaca ifade edersek, istatistik zafiyetimiz var. Oysa Türkiye de artık büyük veri üretimine doğru ilerliyor. Ekonomi yönetimi için doğru çıkarımlar, ancak sağlıklı ve doğru veriye dayanmak zorunda.

4 Enstitü müzün üçüncü bir hedefi daha var: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında daha bilgili, daha yetkin gençlerin, girişimcilerin yetişmesine, bu sektöre nitelikli istihdamın artırılmasına katkıda bulunmak. Dördüncü hedefimiz ise, bütün hepsini kapsayan bir konu: Avrupa Birliği Dijital Gündemi nin kapsama alanlarını yakından izlemek. Türkiye nin 2023 Vizyonu nun, Avrupa 2020 Ufuk Vizyonu ile Avrupa Dijital Gündemi hedeflerine uygun bir dönüşümle, ülkemiz ekonomisinde bir dönüşümü mümkün kılacağına inanıyoruz. Enstitü müzün, bu hedefleri gerçekleştirebilmesi için, dünyanın en eski düşünce üretim kuruluşlarından Brookings Institution la işbirliği yapmaya karar verdik. Brookings Teknoloji İnovasyonu Merkezi Başkanı ve Türkiye yi tanıyan bir bilim adamı olan Prof.Dr.Darrell West i İstanbul da ağırladık. Ortak çalışma açıklamamızı Kasım 2014 te yaptık. Enstitü müzün en kapsayıcı hedefi olan Avrupa Dijital Gündemi hedeflerinin, ülkemiz ekonomisinde bir dönüşüme ışık tutması konusunda ise, 7 uzman arkadaşımız çok ayrıntılı bir rapor hazırladılar. Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye başlıklı bu çalışmayı aslında, AB Dijital Gündemi nin de üstünde yer alan şemsiye strateji Ufuk 2020 Programı uyarınca yaptık. Ufuk 2020 hedeflerine ulaşmak için gerekli Ar-Ge teşvikleri ve yönlendirmeler, bilişim sektörümüzün (Ed: bu kelimeyi kullanmak mecburiyeti var...) gündem belirleyici ve rekabetçi kalabilmesi açısından kullanması lehine olacak unsurlar içeriyor. Ülkemizin 2023 Vizyonu hedefleri için, Ufuk 2020 Programı na Türkiye nin uyum ve katılım sağlamasını gerekli görüyoruz. Bu çalışma sırasında, Kalkınma Bakanlığı nın Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı nı hazırlama çalışmalarına da katıldık. Strateji nin taslağı Mayıs ayında kamuoyuna sunuldu. Nihai rapor ise, bu Faaliyet Raporumuzla aynı zamanda Mart 2015 te açıklandı. Geçtiğimiz yıl boyunca 5651 Sayılı İnternet Yasası nın, Türkiye nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere uygun biçimde yeniden ele alınmasına, düzeltilmesine, düşünce ve ifade özgürlüğüne katkı sağlayacak şekilde çağdaş bir yasaya dönüşmesine mesai harcayacağımıza, bunun tersini yaşamak hayal kırıklığı yarattı.

5 Bu gelişmeler arasında, TÜSİAD la ortaklaşa verdiğimiz etürkiye (etr) Ödüllerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşümü için bir teşvik unsuru olmaya devam ediyor. 12 yılda başvuran proje sayısı 400 e, ödül alan proje sayımız 70 e yaklaştı. Ödül törenin TBMM de yapılmaya devam etmesi, konuya Devlet in verdiği önemi de gösteriyor. Ödüllerin, kurumlara sadece itibar ve iftihar vesilesi olmaması, ortaya konulan projelerin katma değer de yaratması ve bunun ölçülmesi amacıyla bir ölçüt geliştirdik. Acaba etr Ödülü alan projeye sonra ne oluyordu? Gerçekten bir katma değer sağlıyor muydu? İlk kez 2012 de etr Ödülleri ne En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü koyduk. Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Sistemi Projesi, o yıl bu ödülü aldı. Katma değer hesabının yeni bir teşvik ve heyecan yarattığını, yine Orman Bakanlığı nın, bu sefer 2014 te benzer bir projeyle En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü nü ikinci kez almasıyla gördük. Ödül kazanan projelerin tasarruf ve verimlilik sağlamasının, iş tatminini artırmasının, kamu kurumlarında etr Ödüllerine katılım isteğini körüklemeye devam edeceğine inanıyoruz. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün adım adım iyileşmesinin somut bir kanıtını ise 2014 te Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hazırlanan e-devlet Göstergesi nde Türkiye nin yeni puanında gördük: 2013 te 193 ülke arasında 80. sırada olan Türkiye, 2014 te 71. sıraya yükseldi. Elbette daha gidilecek çok yolumuz var, ama TBV olarak kamunun dijital dönüşümüne sadece 12 yılda yaptığımız katkıyı önemsiyoruz. FATİH Projesi nde somutlaşan eğitim sorunumuzla, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reformu Girişimi yle birlikte ilgilenmeye devam ediyoruz. Günümüzün en kritik gerekliliği sürdürülebilirlik olmalı. Ekonomide bunun gerçekleştirilmesi için nitelikli ve çağdaş donanımlı insan gücü de diğer bir gereklilik. Ülkemizin sosyal sermayesinin, artık her alanda ve konuda dijital bir sistemle çalışan dünyamızda, küresel yaşıtlarıyla aynı beceriler ve bilgilerle donanmış olması gerekiyor. Eğitim sisteminin bunu ülkede herkese, eşit, koşulsuz ve örgün biçimde

6 sağlaması bir zorunluluk. Ne var ki büyük ümitlerle başlatılan FATİH Projesi nde korktuğumuz başımıza geldi: Sadece bir donanım ve teknoloji projesi batağına saplandı. Donanımdan çok daha önemli olan içerik geri planda kaldı. ERG ile, bu çıkmazdan nasıl çıkacağımız, nasıl bir yeni öğretim sistemi oluşturulması gerektiği üzerinde çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaların en tepe hedefi, borç alarak değil üreterek, veri temelli bir ekonomi yönetimiyle, hem ekonomik büyümeyi hem sosyal kalkınmayı herkese eşit biçimde sağlayacak bir düzeni oluşturmaya çalışmak. Bu, zaten 2015 te 20. yılını idrak eden Vakfımızın vizyonu ve misyonuna uyan bir hedef. Vakfımızın kuruluşundan bu yana bizi yalnız bırakmayan bütün üyelerimizin desteği olmadan Vakfımızı ayakta tutamazdık. Önümüzdeki 20 yılda ise Vakfımızı, daha genç yeni bir kuşağa emanet edeceğiz. Bizim, 1995 te başlattığımız bu maratonu onlar 2025 ve sonrasına taşıyacak. Desteğinize müteşekkirim. Faruk Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı

7 B. Kurumsal Sponsorlarımız Öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan Türkiye Bilişim Vakfı, bu hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye devam edecektir. Globalleşme sürecinde, uluslar arası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan Vakfımız bilişimin ekonomideki payının artması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulanmalarını sağlamak için uğraş vermektir. Bu çabalarında Vakfımız da diğer sivil toplum kuruluşları gibi, genellikle sponsorluk temeline dayanır. Sponsorlarımızın varlığı sayesinde pek çok projeyi gerçekleştirme olanağı bulduk. Bu önemli desteklerinden dolayı, büyük firma olmanın sosyal sorumluluğunun bilincinde olan kurumsal sponsorlarımız çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Varlığımızı sürdürebilmemiz değerli sponsorlarımızın desteklerini sürdürmelerine büyük ölçüde bağlıdır. Geçen yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da Vakfımıza kurumsal sponsorluk desteği veren Cisco Türkiye, Eczacıbaşı Holding, IBM Türkiye, Turkcell,Xerox ve e-güven AŞ ye teşekkür borçluyuz. Kurumsal ana sponsorlarımız dışında proje sponsorluğu şeklinde önemli katsını aldığımız Vodafone Türkiye ye de ayrıca teşekkür ediyoruz.bu zor dönemde kurumlarımızın Türkiye Bilişim Vakfı nı, dolayısı ile Türkiye yi Bilgi Toplumuna taşıma çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini umuyor ve bekliyoruz.

8 C. Etkinlikler Projeler C E-Türkiye Ödülleri TBV, TÜSİAD ile birlikte ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunacak bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek 2003 yılında etr Ödülleri etkinliğini başlatmışlardır. "etr Ödülleri" ile devlette ve yerel yönetimlerde örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesi ile bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, kamu kurumlarının edevlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmalara başlaması ve bunu sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu dönüşümden doğrudan etkilenecek toplumun bireylerinin, dönüşümü doğru algılamalarını sağlamak üzere bilgilendirilmesi hedeflenmektedir Bu yıl da TÜSİAD ile birlikte düzenlediğimiz 12. etr Ödülleri Türkiye Büyük Millet Meclisi nde sahiplerini buldu.vodafone Türkiye ana sponsorluğunda 40 projenin başvurduğu ödül töreni öncesinde yapılan değerlendirme ile 24 proje finale kaldı. etr Ödülleri ni kazananlar TBMM Başkanlığı himayesinde 15 Ocak 2015 Perşembe günü TBMM de düzenlenen törende ödüllerini aldılar.. Ödül töreni esnasında, jürinin elektronik oylaması ile ödül kazananlar belirlendi.

9 Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler de; Kamudan Kamuya e-hizmetler " Içişleri Bakanlığı Bilgi Işlem Dairesi Baskanlığı" - "E - Otoban Projesi"ile, Kamudan İş Dünyasına e-hizmetler kategorisinde "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" "Çevrimiçi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetim Sistemi" projesi ile, Kamudan Vatandaşa e-hizmetler kategorisinde ise "Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü "Mobil Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması" projeleri ödül kazandı. Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler de ise; Küçük Ölçekli Belediye kategorisinde ödüle hak kazanan kurum "Seferihisar Belediyesi"- "SEFERIKART Uygulaması" Orta Ölçekli Belediye / "Şahinbey Belediyesi" - "Açık Veri Portalı" Büyük Ölçekli Belediye / "IETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü" - " Interaktif Yolcu Bilgilendirme Sistemi projeleri ödüle layık görüldü. Öte yandan, edevlet uygulamaları ile örnek olan veya örnek teşkil edebilecek uygulamalara verilen etr Yürütme Kurulu Özel Ödülü "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü" - "esendika" projesine verilirken İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü" - "112 Acil Çağrı Merkezi" projesi Vodafone Özel Ödülü ne layık görüldü. Ayrıca, önceki yıllarda etr ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV etr Yürütme Kurulu tarafından "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü" - "Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi (OYEUS)"ne En İyi Gelişim Gösteren Proje ödülü verildi. 12. etr Ödülleri töreninde TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı,Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hasan Süel ve Tüsiad adına Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat da birer konuşma yaptılar. Bu yıl onikincisi düzenlenen etr Ödülleri ne 40 projenin başvurduğunu ve 12 yılda alınan toplam başvuru sayısının 400 lere ulaştığını belirten TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise yaptığı konuşmada, etr Ödülleri nde yarışan her projenin, Türkiye nin daha

10 rekabetçi bir ekonomik yapıya ulaşması ve geleceği için önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: etr Ödüllerine bakış açımız, devletin dijitalleşmesi, dijital verilerin korunması, dijital veri artışını doğru yönetmek için yasal düzenleme gereği, hep tek bir hedefe ulaşmak için: Ekonomimizi daha iyi yönetmek, daha verimli kılmak, daha etkin hale getirmek, veri temeline dayalı bir ekonomiye dönüştürmek, cari açığı azaltmak, dış ticaret dengesini tutturmak, kısacası, ülkemizin satın alma gücünü artırmak, her bir vatandaşımıza daha eşitlikçi, daha adil, daha müreffeh bir hayat sunmak için. E-dönüşümde Türkiye olarak iyi yerlere geldik. e-devlet Kapısı rakamlarına baktığımızda arasında 19 milyona yakın kullanıcı yaratması, sayısı BİNE yaklaşan ayrı hizmet sunması, büyük bir başarı... Bu vizyon paralelinde Hükümetimizin, arasını kapsayacak bir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlama kararını da büyük bir memnuniyetle karşıladık. e-devlet konusundaki bütün başarıların, bir kaç saniyede kazaya uğrayabileceğini de biliyoruz: Siber saldırı ve organize veri hırsızlığı, sürekli bir tehdit. Türkiye, bilişim güvenliği sorunu yaşayan 27 ülke içinde 12 inci, virüs bulaşan internet kullanıcıları bakımından 7 nci, ve asıl önemlisi, siber saldırılara kaynaklık eden ülkeler arasında 3 üncü sırada. Bu durum, kişisel verilerin korunmasının ne kadar hassas ve önemli olduğunu gösteriyor. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilen 5982 sayılı kanunla, Anayasa nın 20. Maddesine yapılan ekleme ile kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak koruma altına alınmış ve detayların kanunla düzenlenmesi öngörülmüştü. Nihayet, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı nın Yüce Meclisimiz de yasalaşma sürecine girmesinden memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Bu tasarının, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak hukuk dünyamıza kazandırılmasını destekliyoruz. TÜSİAD Yönetim Üyesi Esin Güral Argat ise konuşmasında; Bir kalite yönetim politikası oluşturularak e-dönüşüm projelerinin izleme ve değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi önemli bir faktördür. Eylemler kapsamındaki çalışmaların düzenli takibi, ölçülmesi, çıktıların hedeflenen kalite düzeyine uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması, e-devlet yönetim modelinin kritik unsurları olacaktır.

11 e-dönüşüm sürecinde vatandaşların aktif rol almasının sağlanması ve e-katılımın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarla birebir etkileşim halinde olan yerel yönetimlerin, süreçlerde ve uygulamalarda daha aktif olarak yer alması, edevlet politikalarının başarıya ulaşmasına şüphesiz ivme katacaktır. Şunu da ifade etmem gerekir ki, oluşturulan altyapı ne olursa olsun, yapılan yatırımlar ne kadar yüksek miktarda olursa olsun, değişime açık, yenilikçi bireylerin desteğinden yoksun olarak e-devlet te bir gelişme kaydedemeyiz. Teknolojinin bugün ulaştığı ve gelecekte varacağı noktalara uyum sağlayan, hatta bu değişimi yaratan, etkileyen bir insan gücüne sahip olmalıyız. dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise şunları ifade etti: Bilgi toplumuna dönüşümün hızlandırılması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen etr Ödülleri ne destek vermekten dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kamu ve belediyelerde örnek uygulamalara dikkat çeken, yenilikçi girişimleri kamuoyuna tanıtan, etr Ödülleri nin ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Ödüllerin değerlendirilmesinde üç ana kriterden somut uygulanabilirliğin akademisyenlerimiz tarafından en yüksek puanla ölçülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Vodafone Türkiye olarak bizim vizyonumuz da kamuda dijital dönüşümün somut olması ve bunun birey ve kurumlara ilham vermesi, teşvik etmesi. Dijital dönüşümde artık Türkiye nin mesafeleri hızla katetmesi, kamu hizmetlerinin hızla dijital iletişim teknolojileri üzerine inşa edilmiş etkileşimli yapılara etkin şekilde taşınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye nin dijital dönüşümü yolunda, Vodafone Türkiye olarak biz de ülkemizin kalkınmasında rol oynayacak, vatandaş memnuniyetini, ekonomik verimliliği ve global rekabetçiliğimizi artıracak dijital çözümlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için göreve hazırız. Bu noktada en önemli stratejilerimizden biri genişbant iletişim teknolojileri üzerinde inşa edilmiş sürdürülebilir ekonomik büyüme modeli yaratmak ve böylece ülke ekonomisindeki sürdürülebilir büyümeye katkı sunmak. Bu hedefle Kasım 2013 te Dijital Dönüşüm Hareketi adlı stratejik programımızı icra etmeye başladık. Daha iyi bir gelecek için genişbant iletişim teknolojileri ile Türkiye de herkese ilham vermeyi misyon edindik. Vatandaşlarımıza doğrudan dokunan kamu sektöründe dijital teknolojileri tam performansla hayata geçirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şeklinde konuşmasını tamamladı. Ayrıntılı bilgi için sitesine bakabilirsiniz.

12 C.2. Önce Kadın Okulu-Vodafone TR TBV, Anadolu da yaşayan, maddi bağımlılıkları olan, ekonomik özgürlükleri olmayan ev kadınları ve genç kızlar ile ekonomik piramidin en altında yer alan kadınların mobil teknolojilere erişimlerinin önündeki engelleri kaldırarak kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı tarafından önerilen bir projeye 2013 yılında ortak olmuştur. Diğer ortağın KAGİDER olduğu bu projede Türkiye deki kadınlara iletişim teknolojilerini sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla bir platform oluşturulması, bu platformun uzun soluklu olması ve böylece Türkiye de kadınların ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratılması, sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve bölgesel/küresel açılımlar yapmaları için gerekli zeminin hazırlanması hedeflenmiş ve geçen yıl içerisinde bu hedeflere ulaşılmıştır. Projede; 1. Türkiye deki ihtiyacın tespit edilmesi, 2. Teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile kadınların bilinçlendirilmesi, 3. Girişimci kadınların mobil teknolojileri kullanarak etkin ve verimli yeni iş yapış biçimlerinin oluşturulması ve 4. Mobil teknolojilerle daha geniş bir coğrafyada iş yapabilecek yetkinliğin desteklenmesi/teşvik edilmesi olarak belirlenen bir aksiyon planı çerçevesinde yürütülen, Teknolojide Kadın Hareketi Projesi, Türkiye de girişimci olan ve girişimci olmak isteyen kadınları hedefleyen bir projedir. 5 değişik ilde, İzmir, İstanbul, Samsun, Ankara ve Gaziantep'te pazarlama ve girişimcilik eğitimleri verildi ve hedef olarak belirlenen 1000 ev kadının eğitimlere katılmaları sağlanmış oldu yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanan projede başlangıçta hedeflenen 1000 girişimci kadına ulaşılmış ve gerek yüzyüze ve gerekse uzaktan eğitim modeli ile teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar yapılmış ve bu proje ile ilgili ödüller 8 Mart 2013 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü Programı çerçevesinde Siirt de düzenlenen tören ile sahiplerini bulmuştur.

13 Bahse konu projenin gerek komuoyu nezdindeki geri dönüşü ve gerekse proje paydaşları olarak bizlerin memnuniyeti ile ortaya çıkan sonuç bu konuda yeni ve daha büyük bir projenin hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuş ve bu amaçla hazırlıklara başlanmıştır. Bir önceki proje paydaşları olarak Türkiye Vodafone Vakfı ve TBV arasındaki mutabakatın yanında projeyi tüm Türkiye ye yaymak ve bu konuda mümkün olduğunca fazla katılımcıya ulaşmak gayesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçilmiş,proje ve hedefleri aktarılmış ve destek istenmiştir.uzun süren görüşmeler sonucunda proje adının önce kadın okulu olarak değiştirilmesi benimsenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığının da proje ortağı olarak desteği alınmıştır.2014 yılı sonlarında Türkiye Vodafone Vakfı,TBV ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 3 lü protokol ile; kadına IT ve girişimcilik eğitimi verilmesi, 2015 yılı ilk yarısında 100 öğretmene eğitim verilemesi ve bu öğretmenler vasıtasıyla 7 ilde 100 er kişinin eğitilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat sonucu bu eğitimlerin 7 bölgede seçilecek iller de ve Halkevleri vasıtasıyla verilmesi karara bağlanmıştır.proje ile ilgili web sitesi ve eğitim içerikleri tarafımızdan hazırlanmaktadır.

14 C.3. Future Learning 14 Future-Learning 2014 V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014 : e-öğrenme 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi işbirliği ile İstanbul da gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) nin ortak çalışmasının bir ürünü olan ve yılda iki kez düzenlenen Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Çalıştayı Türkiye deki uzaktan eğitim sorunlarını değerlendirme ve sonuç çıktıları ile bu sorunları aydınlığa kavuşturma çabasının bir ürünüdür. Çalıştayın eş başkanlığını İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın KOLAT yürütmektedir yılından bu yana, iki yılda bir düzenlenen International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-learning (Future-Learning) konferansları ile konu uluslararası boyutta da değerlendirilmekte, tüm dünyadan akdemiysen, araştırmacı, öğretmen, öğrenci ve ilgili bireyler arasında son gelişmeler akademik olarak tartışılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim Derneğinin ortak bir ürünü olan Future Learning Konferansları; 2004 yılından beri belirli bir misyon, kendini yenileyen bir vizyon ile sürdürülmektedir. Bu birikim ve deneyimden hareketle düzenlenen 5. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014: e- Öğrenme; yerli ve yabancı 300 den fazla katılımcıya (Avustralya, ABD, Finlandiya, İran, Litvanya, Pakistan, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan) ev sahipliği yaptı. Katılımcılar; her gün alanında uzman farklı bir davetli konuşmacının yeni ufuklar açar nitelikteki sunumlarını izleme imkânı buldular. Bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek konferans öncesi 4 Mayıs 2014 günü davetli konuşmacılardan Dr. Levent EFE, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi nde Tıp ve Görsel İletişim Çalıştayı nda tecrübelerini konuya

15 ilgi duyan ve bu konuda uzmanlaşmak isteyenlerle paylaşmıştır. Çalıştay katılımcıları Dr. EFE eşliğinde tıbbi dergi kapağı çalışması ve hasta eğitimi için 3D model tasarımı projelerinde pratik yapma şansına sahip olmuş, tıp ve görsel iletişim hakkındaki sorularına yanıt bulabilmiştir. Future Learning 2014 konferansının açılışında İTO Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin öğretmenler ile verdiği mini konser katılımcıları çok etkilemiştir. Konferansın davetli konuşmacılardan Assoc. Prof. Dr. Pedro Isaías- Empathic Systems And Future e- Learning Through e-learning Empathic Environments başlıklı sunusunu, Dr. Cenk Tezcan- Sağlığa Fütüristik Bir Yaklaşım başlıklı sunusunu, Dr. Levent Efe- Visuals In Patient Education başlıklı sunusunu ve Maree Adele Tait- Connecting The World Through Learning başlıklı sunusunu gerçekleştirmiştir. Konferans ana salonundaki tüm sunular aynı zamanda canlı olarak yayınlanmıştır. İ.Ü Güzel Sanatlar Bölüm ünde gerçekleştirilen açılış kokteylinde Prof. Dr. Bekir Sıddık B. Yarman muhteşem bir piyano konseri vermiştir. On farklı ülkeden akademik bildirilerin değerlendirilmek üzere gönderildiği konferansta, titizlikle seçilen 34 bildiri ve 4 poster akademisyen, araştırmacı ve kendini geliştirmek isteyen katılımcılara sunulmuştur. Future-Learning 2014 kapsamında ayrıca Letsfeedback Çalıştayı (İngilizce ve Türkçe olmak üzere ayrı 2 çalıştay), Süper Bilgisayarlar ve Veri Analizi, Animasyon, Simülasyon Semineri, Uzaktan Eğitimde Öğretmen Eğitimi Çalıştayı, Tıp Eğitiminde E-Öğrenme: Bugün ve Geleceği Paneli, Eğitimde Robotların Kullanımı: R-Öğrenme Semineri, enocta ve TEGEP Semineri, E-learning: Future Projections Paneli gerçekleştirilmiştir. Yoğun ilgi gören panellerde; katılımcılar alanında uzman isimlerle fikir alış verişi yapma imkânı bulmuşlardır. Salonlarda çift yönlü simultane çeviri yapılmıştır. Future-Learning 2014 konferansı ile ilgili detaylı bilgiler konferans resmi web sitesinde futurelearning.org.tr yayınlanmaktadır. Future-Learning konferansları, kendini yenileme vizyonu doğrultusunda öğrenmenin geleceğine dair verimli tartışmalara ve değerli bilgi paylaşımlarına ev sahipliği yapmaya devam etmeyi hedeflemektedir.çalıştay sayesinde üniversiteden özel sektöre pek çok katılımcı ile e-öğrenme deneyimleri paylaşılmakta, üniversite ve sektördeki sorunlara

16 çözümlerin üretilmesine çalışılmakta, yeni başlayacak kurumlara/şirketlere yol gösteren ulusal çapta bir platform oluşturulmaktadır. İlk Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Çalıştayı Muğla-Akyaka da, ikincisi ODTÜ de üçüncüsü de İstanbul Üniversitesi nde yapılmıştır. Bu zamana kadar yapılan çalıştaylarda; uzaktan eğitim ve e-öğrenme konusunda deneyimli ve henüz deneyim kazanmamış Üniversiteler ile Kurumlar / Şirketlerin mevcut durumu analiz edilmiş, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde tartışılmış; karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve alanın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler büyük ölçüde belirlenmiştir. FL 2014 Özel Konferans Konuları Sağlık Okuryazarlığı Yaşam Boyu Tıp Eğitimi Tıbbi Mümessil Eğitimi Hasta Eğitimi Konferans Konuları e- Öğrenmede Kurumsal Strateji, Mevzuat, Standartlar, Akreditasyon ve Sertifikasyon e-öğrenmede Yeni Teknolojiler e-öğrenmede İçerik ve İçerik Tasarımı e-öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu Online Oyunla Öğrenme e-öğrenme Sistemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi Moderasyon ve Sınav için e-öğrenme Stratejisi Sanal Sınıf Uygulamaları e-öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri e-devlet ve e-öğrenme Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Mobil Öğrenme

17 Sosyal Medya ve e-öğrenme Kitlesel Açık Online Kurslar Büyük Veri Madenciliği Bulut Tabanlı Sistemler Oyunlaştırma Dezavantajlı Gruplar Detaylı bilgi için:www.futurelearning.org.tr

18 C.4. TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü TBV, Bilgi Toplumu na Dönüşmüş bir Türkiye yolunda akademi, STK, devlet ve özel sektöre yetkin ve yetişmiş insan kaynağı kazandırmak ve bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli kültür ve değer yapısının inşasına hizmet etmek üzere aynı zamanda İstanbul da BİT alanında bir cazibe merkezi de yaratacak olan bir Enstitüsü kurmak amacıyla yaklaşık 3 sene önce yola çıkmıştır. Projenin özel amaçları: 1. BİT alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği ile bir bilgi ve paylaşım merkezi kazandırmak, 2. BİT in ve hizmet sağladığı sektörlerin yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla, bilgi ve talebin artmasını da sağlayarak küresel rekabet edebilirliğinin artmasına katkıda bulunmak, 3. BİT alanında bölgedeki potansiyelin değerlendirilerek, daha bilgili ve yetkin gençler ile girişimcilerin yetişmesine ve BİT sektöründe nitelikli istihdamın artırılmasına katkıda bulunmak Projenin, hedefleri ve öncelikleri: Proje, BİT sektöründe özel sektör, STK ve üniversitelerin işbirliğini artırarak sektörel araştırmalar yapan, eğitimler sağlayan, bilimsel araştırma ve proje işbirlikleri gerçekleştiren, BİT sektörüne bilgi, veri ve araştırma hizmeti sağlayan bilgi temelli bir merkezin oluşumu ile bu yapının sürdürülebilirliğini kapsayacaktır. Proje programın genel hedefi olan yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamış olacaktır. Proje kapsamında Bilişim Enstitüsü nü kurmak üzere, BİT sektöründe faaliyet gösteren STK lar, üniversite ve yerel yönetimler işbirliği yapılacak, kurulacak olan merkezin sürdürülebilmesi için de özel sektör eğitim kurumları, sanayinin diğer kolları olan kurumlar ve çeşitli STK larla işbirliği gerçekleştirilerek Bilgi ve Teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-iş dünyası ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlanacaktır. Bu işbirlikleri ile merkez

19 hem BİT sektörüne hem de BİT konusunda kendisini geliştirmek isteyen toplumun farklı kesimlerine de hizmet sağlamış olacak, önemli bir bilgi yayım merkezi haline gelecektir. Böylece, programın 1. önceliği ile paralel olarak, toplumun ve sanayinin farklı kesimlerinin daha fazla BİT i kullanmaları sağlanarak işbirliği bazlı bir ortak kullanım alanı oluşmuş olacaktır. Sanayiden gelen talebin artmasıyla da BİT sektörünün gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. Gençlere ve yeni fikir üreten kişilere de bilgi ve uzmanlık desteği sağlayacak olan bu merkezle, programın 2. önceliğiyle paralel olarak, BİT in ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve ayrıca programın 3.önceliğiyle paralel olarak ta, hem BİT alanında hem de diğer sanayi ve sosyal alanlarda rekabetçiliğinin ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağlanmış olacaktır. Projenin Hedef Grupları ; BİT sektörü şirketleri, BİT sektöründen hizmet satın alan kurumlar, iş ve finans dünyası, ilgili STK lar, kamu kurumları, akademik kurumlar, Ar-Ge ve bilimsel araştırma merkezleri olarak düşünülmüştür. BİT sektörü şirketlerinin (donanım, yazılım ve hizmet alanlarında) sayısı çeşitli kaynaklara göre 5000 ile 7500 arasında değişmektedir. Nihai Yararlanıcılar ; bilişimi meslek edinmiş/edinmek isteyen çalışanlar, bilişimci olmak isteyen gençler ve girişimciler, BİT hizmetlerinden yararlanan genel kamuoyu, akademik kuruluşlar ve BİT şirketleridir. BİT sektörünün gelişmesi için talebin ve pazarın yeterli büyüklüğe ulaşması, bunun için de işbirliklerinin ve bilgi temelli hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Proje ile Bilişim Enstitüsü, Türkiye Bilişim Vakfı kullanımına verilmiş ve İstanbul İl Özel İdaresi nden sağlanan mali destekle İstanbul Beyoğlu Belediyesi kontrolünde restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan İstanbul Karaköy deki tarihi binada kurulmuş ve hayata geçirilmiştir.enstitüsü ile BİT alanında araştırmalar yapılarak yayınlar üretilecek, BİT alanında yurt dışı örgütlerle ilişkiler ve ağlar oluşturulacaktır. Bilişim Enstitüsü, Dijital Türkiye Platformu faaliyetlerine destek olacak, BİT sektöründe yeni teknoloji platformlarının oluşmasına katkıda bulunacak ve uzun vadede BİT sektöründe Ar-Ge ve yenilikçiliğin gelişmesine yönelik yeni fonlar sağlayan bir kurum olacaktır. Bu merkezde, BİT sektöründe çalışanların ve sektörden profesyonel destek alanların, üst düzey yöneticilerin, genç bilişimci adaylarının, kişisel gelişim sağlamak isteyen farklı sektörlerden profesyonellerin yararlanacağı, bilişimi doğru ve etkin kullanma, düşünsel yenilenme ve deneyim kazanmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. Bilişim alanındaki araştırmalardan kitaplar oluşturulacak, Türkiye Bilişim Endeksi çalışması yapılacaktır. BİT alanında burs fonu oluşturulacak, genç bilişimci adaylarının gelişimine katkı

20 sağlanacak, bu alanda öğrenim görmekte olan gençler için burs verilecektir. Sektörün genç adaylarını ve çalışanlarını, yaratıcı fikirlere motive etmeyi hedefleyen ödüller dağıtılacaktır. Diğer yaratıcı sektörlerle de işbirliği yapılacaktır. Proje, birçok ulusal ve İstanbul başta olmak üzere bölgesel programın planlanmasında katkı sağlayacak, özellikle Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve eğitim alanları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası programlar tarafından fonlanan projelerin artmasına olanak sağlayacaktır. Bu geniş çerçevenin içerisinde olmak üzere Enstitünün faaliyetlerinin sürekli ve sürdürülebilir kılınması ve bu amaçlar doğrultusunda sektörde kalıcı olması elbette sağlam ve uzun süreli mali ve teknolojik destek ile mümkün olabilmektedir yılı başından itibaren arayışına girdiğimiz bu destek bulma çalışmaları sonunda konuya enaz bizler kadar sıcak yaklaşan ve belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetleri birlikte yürütebileceğimiz bir iş ortağı bulunmuş ve TURKCELL ile 5 yıl süreli proje ortaklığı anlaşması imzalanmıştır.eylül 2013 tarihli bu anlaşma ile enstitümüzün TBV TURKCELL Bilgi Toplumu Enstitüsü olarak adlandırılmasına ve yukarıda bahsedilen ana amaçlar ile birlikte; Türkiye nin 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği nin Dijital Gündem 2020 hedefleriyle bağlantılı olarak, Bilişim Enstitüsü nün değer yaratan bir teknoloji ve eğitim üssü olarak konumlandırılması ve bilgiye erişimi Enstitü kurgusu ile dezavantajlı kesimler de dahil olmak üzere kitlelere yayılması amacıyla; bilişim sektörüne katkı sağlamak, başta mobil yazılım olmak üzere eğitim, araştırma, konferans eksenli etkinlikler gerçekleştirmek, sektörde nitelikli tez yazımını teşvik etmek üzere burs programı düzenlemek ve sektöre yön veren yayınlar üretilmesinine katkı sağlamak gibi faaliyet alanları da belirlenmiştir.binamızın resmi açılışıyla birlikte ; Lisansüstü öğrencilere yönelik Teknoloji Liderleri Yetişiyor başlıklı bir burs programı başlatacaktır.her sene Turkcell ve TBV tarafından ortaklaşa belirlenecek kişilerden oluşan ve oybirliğiyle karar alacak burs komitesinin belirlediği kriterleri karşılayan azami 5(beş) tez, Enstitü tarafından yayımlanacak ayrıca Türkiye nin 2023 Vizyonu ve AB Dijital Gündem 2020 hedeflerine paralel ve Turkcell in Geleceği Yazanlar projesi ile bağlantılı olarak her yaz TBV- Turkcell ortaklığında geleceği yazanların başarılı geliştiricilerine yönelik bir yaz(ılım) kampı düzenlenecektir.yaklaşık 15(onbeş) öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 1 er(bir) haftalık kamplarda, kampa katılan öğrenciler (lise ve üniversite öğrencileri) mobil uygulama geliştirme

21 ve yöneticiler ve partnerlarla birarada bulunma fırsatını yakalayacaklardır.ilave olarak da TBV nin evsahipliğinde dünyada ve Avrupa da son teknoloji trendlerinin tartışıldığı ilham verici / vizyoner konuşmacıların davet edildiği ve özel durumlar hariç olmak üzere en az senede 2 kere Trend Talks seminerler dizisi yapılacaktır. Uzun zaman alan bu hazırlık ve planlama dönemi sonucunda TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü 10 Haziran 2014 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamış ve çok sayıda basın mensubu ve konuğun katıldığı Lansman ile de bu durum kamuoyu ile paylaşılmıştır. Açılış töreni sonrasında hazırlanan basın bülteninde konu hakkında detaylı bilgi verilmiştir.özet olarak; Turkcell ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) işbirliğinde hayata geçirilen Bilgi Toplumu Enstitüsü nün açılışı yapıldı. Teknoloji ve bilgiye erişimin topluma yayılmasını hedefleyen enstitüde etkinlik ve eğitimler tüm yıla yayılacak. Türkiye nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell ve Türkiye Bilişim Vakfıel ele vererek ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürme yolunda önemli bir adım olan Bilgi Toplumu Enstitüsü nü hayata geçirdi. Merkez binası Karaköy de yer alan Bilgi Toplumu Enstitüsü nün açılışı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından yapıldı. Klasik bir düşünce kuruluşunun (think tank) ötesine geçmesi hedeflenen TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü aracılığıyla, prestijli yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri gerçekleştirilmesi, dünyanın önde gelen kanaat önderleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla sektörün geleceğine yön veren bir platform haline gelmesi, üniversite-sanayi işbirliklerinin desteklenmesi ve teknoloji konusunda eğitim alan gençlerin Enstitü olanaklarından faydalanmaları planlanıyor. İnovasyon ve üretimin teşvik edildiği bir buluşma noktası Bilgi Toplumu Enstitüsü nün açılışında konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Dünya bir bilgi çağı yaşıyor, özellikle mobil iletişim teknolojilerinin her geçen gün hayatımızı iş yapış biçimlerimizi derinden dönüştürmesine tanık oluyoruz. Hepimiz Türkiye nin gerçek bir bilgi toplumuna dönüşmesini, inovasyonda, teknolojide dünyayla yarışan, söz sahibi bir ülkeye dönüşmesini istiyoruz. Aslında malzememiz hazır: Yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün dünyayla yarışan bir mobil iletişim altyapımız var, topraklarımızda müthiş bir insan gücü ve zekası var, birbirinden değerli üniversitelerimiz var. Bilgi Toplumu

22 Enstitüsü işte tüm bu malzemenin bir araya geldiği, bu alanda inovasyon ve üretimin teşvik edildiği bir buluşma noktası olacak. Turkcell olarak başlattığımız mobil yazılım seferberliği Geleceği Yazanlar kapsamındaki etkinliklerimizi de Enstitü ile entegre ederek gençlerimizin eğitiminde fark yaratacağına inanıyorum. Bu merkezde ayrıca hayata geçirdiğimiz Turkcell Yeni İş Hızlandırma Programı ile yenilikçi fikir sahiplerinin yeni iş fikirlerini, onlara sağlanan eğitim ve mentorluk desteğiyle hızlıca ve düşük maliyetle test edebilmeleri ve bunları iş modeli haline getirebilmeleri için bir platform sağlayacağız. Bu düşünce ve çalışma ortamının, Enstitü nün temellerini atan Türkiye Bilişim Vakfı na yürekten teşekkür ediyoruz dedi. TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise şöyle konuştu: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak bir bilgi üretim ve paylaşım merkezi oluşturmak istiyoruz. Enstitü, üniversite-sanayi-kamu-özel sektör-sivil toplum birlikteliği ile katılımcı bir şekilde çalışacak ve bilgi üretecek. Böylece, Türkiye nin, bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli kültür ve değer yapısının inşasına hizmet edecek... Buna ek olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkemizde hizmet sağladığı bütün sektörlerin küresel rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Enstitü, bu konuda özellikle veri-bilginin, sağlıklı ve doğru toplanması ve bu veri-bilgiden, ekonomide verimliliği, rekabetçiliği artırıcı nitelikte yeni bilgi üretilmesi için aracı olacak. Üçüncü amacı olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında daha bilgili, daha yetkin gençlerin, girişimcilerin yetişmesine, bu sektöre nitelikli istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Gençlere ve yenilikçi fikir üreten kişilere bilgi ve uzmanlık desteği sağlayacak bir merkez öngörüyoruz. Toplum ve sanayinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini daha fazla kullanmasını sağlamak için ortak bazlı bir kullanım alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Etkinlikler tüm yıla yayılacak Bilgi toplumunun gereği olarak toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması için hayata geçirilen Enstitü de tüm yıla yayılan Ar-Ge ve girişimcilik odaklı etkinlik ve eğitimler gerçekleşecek. Turkcell in kısa sürede 20 bin kişiye ulaşan mobil yazılım seferberliği Geleceği Yazanlar ın etkinliklerinin bir kısmı da Enstitü bünyesinde düzenlenecek. Bilgi Toplumu Enstitüsü, tüm mobil uygulama ekosisteminin faydalanacağı atölye çalışmaları ve yazılım maratonlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca, her yaştan ve her kesimden mobil

23 uygulama geliştiricinin, mentorlar ve ekosistemdeki firmalarla bir araya gelerek yenilikçi mobil uygulama üretecekleri bir buluşma noktası olacak. Ülkemizde inovasyonu teşvik etmek üzere düzenlenecek seminerler dizisi TBV-Turkcell Trend Talks etkinliklerinde dünyaca ünlü kanaat önderleri konuşmacı olarak ağırlanacak. Ekosisteme ilham vermesi amaçlanan bu vizyon toplantılarında Yaşamı İyileştiren Teknolojiler, Smart City, Bulut Bilişim, Giyilebilir Teknoloji gibi başlıklar ele alınacak. Enstitü nün odak alanlarından biri de üniversite-sanayi işbirliklerini desteklemek. Ekosistemin üniversite bağlantıları kullanılarak, Eylül ayından itibaren belli dönemlerde üniversitelerde Gelecekte Teknoloji ve İnsan temalı buluşmalar gerçekleşecek. Bilgi Toplumu Enstitüsü, sektöre katkıda bulunan yenilikçi işleri ödüllendirmek üzere geleneksel hale gelecek Teknoloji Ödülleri ni de organize edecek. Bu hedeflerin yanı sıra Enstitü periyodik olarak sektöre ayna tutacak, kaynak olacak ya da yön verecek araştırma ve raporlara da imza atacak. Türkiye nin 2023 Vizyonu ile AB Dijital Gündem 2020 hedeflerine paralel şekilde faaliyet gösterecek Enstitünün merkezi Karaköy de. Türkiye Bilişim Vakfı kullanımına verilen ve İstanbul İl Özel İdaresi nden sağlanan mali destekle İstanbul Beyoğlu Belediyesi kontrolünde restorasyon çalışmaları tamamlanan 100 yıllık binada faaliyetlerini sürdürecek. Toplam 5 katlı ve 450 metrekare kapalı alana sahip olan binanın her katı, Enstitü içinde duyulacak farklı ihtiyaçlara göre tanzim edildi. Binanın bir katı Geleceğe Yazanlar a bir katı da Turkcell Yeni İş Hızlandırma Programı na tahsis edildi. Enstitümüz yarısında yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda çalışırken 2015 yılı için özellikle akıllı şehirler ve eğitim ana başlıklarını kendisine faaliyet alanı olarak da belirlemiştir.

24 C.5. BTE Brookings Brookings Enstitüsü işbirliği Bilgi Toplumu Enstitümüzün kuruluş vizyonu kapsamında açıklamış olduğumuz Uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı vizyonu çerçevesinde dünyanın önde gelen düşünce kuruluşu Brookings Institution ile önemli bir işbirliğine imza atılmıştır. Bu önemli işbirliğinin kapsamını ve hedeflerini paylaşmak üzere; Brookings Institution Başkan Yardımcısı Darrell West in de katılımıyla özel bir tanıtım toplantısı,panel ve basına özel bir yemek de düzenlenmiş,işbirliği bu vesile ile tüm paydaş ve sektöre duyurulmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak bir bilgi üretim ve paylaşım merkezi oluşturmak, üniversite-sanayi-kamu-özel sektör-sivil toplum birlikteliğiyle katılımcı bir şekilde çalışmak amacıyla kurulan Enstitü, bu amaca hizmet doğrultusunda, Brookings Institution la birlikte ortak projeler üretecek. 27 Kasım 2014 tarihinde Stüdyo X İstanbul da Bilgi Toplumu Enstitüsü evsahipliğinde gerçekleşen Lansman toplantısı oldukça yoğun bir ilgi ve katılım ile tamamlanmıştır.bu toplantı sırasında yapılan panel de TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı,Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül ve Brookings Institution Başkan Yardımcısı Darrell West de birer konuşma yapmış ayrıca toplantı sonundaki soru-cevap bölümünde de katılımcıların gerek bu işbirliği ve gerekse güncel konulara ait sorularını yanıtlamışlardır. Önemli mesajların verildiği etkinlik de Faruk Eczacıbaşı yaptığı konuşmada; Türkiye Bilişim Vakfı nı 1995 te kurarken hedefimiz, Türkiye nin, bilgi kullanımını ekonomik, sosyal, toplumsal gelişmeyi sağlayacak ve güçlendirecek stratejiler önermek, araştırmalar yapmak, bunları raporlamaktı. Biz bu hedefi, bilgi toplumuna geçişi hızlandırmak olarak tanımladık. Vakfımız, hedefimiz doğrultusunda neredeyse 20 yıldır yürüyor. Ve bir düşünce üretim kuruluşu olarak, hedefimiz çerçevesinde çok sayıda proje yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bu yönde önemli bir adım daha attık: Türkiye ye bir Bilgi Toplumu Enstitüsü kazandırdık.

25 İsmindeki enstitü sözcüğü, akla bir üniversiteyle bağlantı getirebilir. Ama bu, bir üniversite enstitüsü değil- bir sivil toplum enstitüsü... Amaçlarımıza ve hedeflerimize en az bizim kadar motivasyonla yaklaşan ve amaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetleri birlikte yürütebileceğimiz bir iş ortağı olarak TURKCELL le 5 yıl süreli bir proje ortaklığı yaptık. Enstitümüzün adı bu nedenle TBV-TURKCELL Bilgi Toplumu Enstitüsü oldu. Bu süreçte, vizyonumuzu heves ve heyecanla paylaşan Sayın Süreyya Ciliv e ve onun nezdinde tüm TURKCELL camiasına teşekkür ediyorum. ** Enstitüde temel amaçlarımızı özetlemek isterim: 1. Birinci amacımız, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak bir bilgi üretim ve paylaşım merkezi oluşturmak istiyoruz. Enstitümüz, üniversite-sanayi-kamu-özel sektör-sivil toplum birlikteliği ile katılımcı bir şekilde çalışacak, ve bilgi üretecek. Böylece, Türkiye nin, geleceğin küresel ekonomik ve sosyal koşullarına geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli kültür ve değer yapısının inşasına hizmet edecek. 2. İkinci amacımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkemizde hizmet sağladığı bütün sektörlerin küresel rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Enstitü, bu konuda özellikle veri-bilginin, sağlıklı ve doğru toplanması ve bu veri-bilgiden, ekonomide verimliliği, rekabetçiliği artırıcı nitelikte yeni bilgi üretilmesi için aracı olacak,dedi. Turkcell adına konuşan Burak Sevilengül ise; Bilgi Toplumu Enstitüsü, kısa sürede Türkiye için önemli bir merkez haline geldi. Burada TBV ile işbirliği yaparak Türkiye nin bilgi toplumuna geçişini hızlandırmaya yönelik projeler hayata geçirerek geleceğin yazılımcıları, girişimcileri ve fikir önderlerinin yetişeceği yeni bir neslin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bu projeler arasında bizleri en mutlu edenlerden biri, dünyanın en saygın ve etkili düşünce kuruluşlarından Brookings Institute ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği oldu. Bu işbirliğinin, Türkiye de bilgi toplumuna dönüşüm yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyoruz.

26 Bilgi Toplumu Enstitüsü nde, Brookings iş birliği ile birlikte, teknoloji inovasyonu alanında gündem belirleyecek çalışmalar üretileceğine inanıyoruz. Teknoloji tutkunlarını ve bu alanda çalışan tüm profesyonelleri önümüzdeki dönemde Brookings in katkısıyla BTE de gerçekleştireceğimiz Müşteri odaklı inovasyon ve trendler ve Bağlantılı Yaşam konulu konferanslar dizisini takip etmeye davet ediyoruz. Birlikte her gün daha iyiye hedefiyle çıktığımız bu yolculukta, müşterilerimiz teknoloji alanındaki tüm yeniliklerin ve uluslararası işbirliklerinin arkasında Turkcell markasını görmeye devam edecek. Diyerek bu işbirliğine ve enstitünün geleceğine olan inancını dile getirdi. Son olarak Brookings Enstitüsü adına konuşan Darrell West ise; Sn.Eczacıbaşı ile bir kaç yıl önce İstanbul a yaptığım bir ziyaret sırasında tanışmıştım. Dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli konularda Faruk un, insanı düşünceye sevkeden görüşlerinden çok etkilenmiştim. Geçen yıl Brookings Enstitüsü nü ziyaret etti. Sosyal medya ve teknoloji konusunda bir konuşma yaptı. İnovasyonun nasıl teşvik edileceğine dair önemli fikirleri var. Teknoloji inovasyonu konusunda Bilgi Toplumu Enstitüsü yle birlikte çalışmamızı önerdiğinde memnun oldum. Bu işbirliği Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük faydalar sağlayacaktır. Biz, küresel bir düşünce üretim kuruluşuyuz ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla çalışıyoruz. Güney Kutbu (Antarktika) hariç bütün kıtalarla ilgili projelerimiz var. Örneğin, Çin ve Hindistan da yoksulluğu azaltmak ve ekonomik büyümeyi teşvik amacıyla çalışıyoruz. Avrupa Birliği nin karşı karşıya olduğu ekonomik güçlükler ve uluslararası siyaset sorunlarını değerlendiriyoruz. Uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla Afrika ve Güney Amerika, veya Kuzey-Güney ilişkilerine dair projelerimiz var. Orta Doğu nun, siyasi, ekonomik ve güvenlik konuları açısından önemi, bizim için büyük. Bütün bu alanlarda hedefimiz, uzun vadeli refah ve güvenliği dünya çapında geliştirmektir. Bunu, yürütülecek siyasete dair raporlar yazarak, sorunları çözmeye faydalı olacak toplantılarla yapıyoruz. Sorunları daha iyi anlamak için her bölgeden uzmanlarla çalışıyoruz. Bir kaç yıl önce bir Teknoloji İnovasyonu Merkezi kurduk. Burası, dijital teknoloji vasıtasıyla inovasyonu teşvik etmenin yollarını araştırıyor. Teknolojinin, eğitimi, sağlık hizmetlerini, ekonomik gelişmeyi, ve devleti nasıl değiştirdiğini inceliyoruz. Teknoloji, insanları birbirine çeşitli biçimlerde bağlıyor ve onların, diğer insanlarla ilişkilerini de genişletiyor. İnsanların, birbirleriyle ilişkilerini değiştiren heyecan verici gelişmeler olduğunu görüyoruz.

27 Önümüzdeki aylarda, Bilgi Toplumu Enstitüsü yle çeşitli konularda birlikte çalışmayı bekliyoruz. Bu Enstitü, Türkiye nin bir bilgi toplumuna dönüşmesini hızlandırmak amacıyla kuruldu. Türkiye nin hedefi, bir inovasyon merkezi ve önemli paydaşlar için bir platform olmaktır. Bu, Brookings in Türkiye de ilk teknoloji işbirliği oluyor. Biz, sizinle çalışarak, bilgimizi birbirimizle paylaşacağız. Hangi çözümün işe yarayacağını ve ileriye doğru hangi adımları atmanın uygun olacağını tartışacağız. Gelecek aylarda konferanslar dizisi ve çeşitli sorunlara dair çözüm önerileri yapmayı planlıyoruz. İşbirliğimizin, ABD ve Türkiye de, uzun vadeli inovasyonu ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini düşünüyoruz.dedi Brookings Institution hakkında: Brookings, ABD deki en eski düşünce üretim kuruluşudur da başkent Washington da kurulduğundan beri dünyanın önde gelen bir sivil toplum örgütüdür. 150 kadar akademisyen ekonomik gelişme, yönetişim, eğitim, sağlık hizmetleri, teknoloji inovasyonu ve başka konularda araştırma yapar. Hedefi, uzun vadeli refah ve inovasyonu dünya çapında teşvik etmektir. Bunu, yazılı siyaset raporlarıyla ve çözüm odaklı etkinlikler düzenleyerek yapar.

28 C.6. IGF 2014 Kapsamında Faaliyetler İnternetin kullanımını ve evrimini şekillendiren herkesin paylaştığı ilkelerin, normların, kuralların, karar alma süreçlerinin ve programların hükümetler, özel sektör ve sivil toplum tarafından, her biri kendi rollerine uygun olarak, geliştirilmesi ve uygulanması (WGIG, 2005) na kısaca İnternet Yönetişimi deniliyor.yönetişimin genel olarak konu başlıkları; alan adları ve IP adreslerinin yönetimi, kök sunucusu sisteminin idare edilmesi gibi doğrudan kritik internet kaynaklarını ilgilendiren konular. İnternetin kullanımına ilişkin istenmeyen toplu elektronik mesajlar ve siber güvenlik gibi konular. Uluslararası telif hakları gibi interneti ilgilendiren ancak daha geniş bir etki alanına sahip olan konular. Gelişen ülkelerde kapasitenin artırılması gibi kalkınmaya yönelik konular (WGIG, 2005) şeklinde belirlenmiştir. İlki 2006 yılında Atinada gerçekleştirilen IGF forumlarının sonuncusu 2-5 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da gerçekleşmiştir.daha önce yapılan IGF ler ; 2006 Atina/Yunanistan 2007 Rio de Janeiro/Brezilya 2008 Haydarabad/Hindistan 2009 Şarm El Şeyh/Mısır 2010 Vilnius/Litvanya 2011 Nairobi/Kenya 2012 Bakü/Azerbaycan 2013 Bali/Endonezya olarak gerçekleşmiştir.

29 2014 yılı içerisinde Türkiye nin evsahipliğinde gerçekleştirilen forumun ana teması; Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance olarak benimsenmiş ve ayrıca alt temalar olarak ; Policies enabling Access Content Creation, Dissemination and Use Internet as engine for growth & development IGF & The Future of the Internet ecosystem Enhancing Digital Trust Internet and Human Right Critical Internet Resources Emerging Issues konu başlıklarında etkinlikler,panel ve çokpaydaşlı oturumlar düzenlenmiştir.sektörümüzün en önemli ve bir anlamda çatı sivil toplum kuruluşu konumuyla TBV bu uluslar arası etkinlikte gerek forum öncesi ve gerekse forum sırasında pekçok hazırlık ve faaliyette bulunmuş özellikle Digital Türkiye Platformu adına etkinlik ve iletişim çalışmaları gerçekleştirmiştir. TBV ve DTP olarak IGF2014 kapsamında yapılan hazırlık ve çalışmalara yönelik olarak; Toplantı ile ilgili faaliyetler: BTK nın National IGF Committee çalışmalarının yakından takip edilmesi ICANN ile görüşerek TBV olarak IGF e katkının somutlaştırılması Program içerisinde TBV nin host edeceği bir yuvarlak masa toplantısı organize edilmesi Temel ana oturumlara TBV adına konuşmacı katkısının sağlanması Protokol davetlilerinin TBV YK üyeleri tarafından ağırlanacağı bir akşam yemeği organize edilmesi TBV içerisinde «IGF İzleme Komitesi» oluşturularak, IGF çıktılarına katkı koyma sürecinin sürekli hale getirilmesi şeklinde olmuştur.ayrıca etkinlik başlangıcında; 1 Eylül deki High Level Meeting de TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı einclusion and educating netizens of today and tomorrow başlıklı bir konuşma yapmış ve

30 Forum un kapanış gecesinde 50 kişilik yerli ve yabancı üstdüzey katılımcıyı ağırlıyarak önemli bir katkı sağlamıştır.

31 C.7. Yeni Binamız Türkiye Bilişim Vakfı nın, İstanbul Kayyum Bürosu Başkanlığı uhdesindeki Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sokağı nda bulunan, 121 Pafta, 74, Ada, 2 Parsel sayılı, 91 M2 yüzölçümlü, kargir apartmanı Şubat 2009 da kiraladığı ve binayı ulusal ve uluslar arası alanda sürdürdüğü faaliyetlerini paydaşları ile birlikte bir merkezde toplamak amacıyla, öncelikle Kamu Kurumları ve STK larla yaptığımız işbirliğini daha verimli hale getirmek ve özellikle uluslar arası kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz projelerde ülkemizi daha güçlü temsil etmek amacıyla yola çıktığı, aynı zamanda, tüm Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları nın yararlanabileceği bir Bilişim Merkezi olarak kurmayı amaçladığı,yapı Koruma Kurulu nca korunması gerekli, 2.Grup Yapı olarak tescilli olan binanın restorasyonu İl Özel İdaresi nin mali desteği ve Beyoğlu Belediyesi nin aracılığı ile yapılan ihale sonucunda aslına uygun malzemeler kullanılarak tamamlanmıştır. TBV kurulduğundan beri yurt dışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla başlattığı çalışmaları ve özellikle Avrupa Birliği Kurumları ve Avrupa daki bilgi toplumu konuları ile yakından ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasını daha da güçlendirmeyi amaçlamakta, uzun vadede tüm sivil toplum kuruluşlarının dış ilişkilerini koordineli biçimde sürdürebilmelerini sağlamak için Bilgi Toplumu Dış İlişkiler Merkezi oluşturmayı da hedeflemektedir. Temel hedefimiz, globalleşme sürecinde, uluslar arası rekabette dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma

32 yaygınlaştırmaktır. Bunu başarmak için de bu yolda uğraş veren tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının daha sık bir araya gelebileceği bir çatı oluşturulmuştur. Binamızı ulusal STK larla birlikte kullanılmanın yanı sıra, uluslararası temaslarda, işbirliği yaptığımız yabancı bilişim kurum ve STK larının da ve özellikle Dijital Türkiye Platformu nun faaliyetler için yararlanacağı bir mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi projenin nihai amacını teşkil edecektir yılı içerisinde yürütülen çalışmalar sonrasında öncelikli olarak binanın kullanıma açılması ve Vakıf merkezinin taşınması hedeflenmiş ayrıca enstitünün kuruluş faaliyetleri ve ana gündem konularının belirlenmesine ağırlık verilmiştir. Bahsedilen bu faaliyetlerin kendi kaynaklarımızdan karşılanmasının mümkün olmadığı ve ayrıca sektörden kuvvetli bir paydaş ile daha geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilme düşüncesi ile yürütülen görüşmeler sonrasında Turkcell ile 5 yıl süreli bir sponsorluk anlaşması imzalanmış ve bu destek ile bina tadilat,mobilya,dekorasyon vs işlemlerinin tamamlanması sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Enstitümüzün açılışını takiben Temmuz 2014 itibariyle yeni binamızın da kullanımına başlanarak TBV Genel Sekreterliği de bu tarihten itibaren resmi olarak Karaköy de faaliyetlerine devam etmektedir.

33 Platformu Platformu C.8. Dijital Türkiye Platformu Türkiye de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal beş sivil toplum örgütü TBV, TÜBİSAD, TBD, TESİD ve ECİD in bir araya gelerek başlattığı Dijital Türkiye Platformu TBV koordinatörlüğünde 2014 yılı içinde de faaliyetlerini sürdürdü. Yıl içerisinde platformun kurucu üyelerinden ECİD kendi isteği ile bu ortak çalışmadan ayrılmış ve platform faaliyetlerine 4 kurumun katılımıyla devam etmiştir. Avrupa Birliği nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak üzere belirlediği Dijital Gündem Stratejisi nin yaygın uygulamasını sağlamak amacıyla ilan ettiği Going Local hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için Dijital Türkiye Platformu olarak Türk Telekom un değerli destekleri ile Avrupa Dijital Gündemi ne Uyum Projesi başlatılmış ve; Avrupa Birliği sistemi ile bütünleşebilmek üzere aşağıdaki hedefler belirlenmiştir. Digital Agenda Assembly (Dijital Gündem Genel Kurulu) nun bir parçası olmak, Member States High Level Group (Üye Ülkeler Üst Düzey Grup) ta temsil edilmek veya halihazırda üye olanlardan bize destek olacak üye(leri) aracı olarak kullanmak European Parliament (Avrupa Parlamentosu) nda mevcut kişilerden yararlanmak Dijital Gündem Genel Kurulu nda alınan kararlarda politika belirleyici olanları etkilemek için bir Stakeholder Engagement (Paydaş Katılım) stratejisi oluşturmak ve bu strateji doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmek Dijital Gündem in uygulamalarının sonuçlarının izlenebildiği Digital Agenda Scoreboard (Dijital Gündem Skor Tablosu) nda Türkiye ye ilişkin tüm ve doğru verilerin yer almasını sağlamak.

34 Yukarıda genel hatları ile tanımlanan temel işlevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli yapılanma gerçekleştirilmiştir. Dijital Türkiye Platformu nu oluşturan STK Başkanları, Dijital Gündem Teknik Grup Lideri ve Genel Sekreter den oluşan komite Avrupa Birliği üst düzey ilişkileri düzenlemekte, Digital Europe ile temasları yürütmekte, her türlü lobi faaliyetini düzenlemekte, karar organı olarak gerekli kararları almakta ve özetle yönetişimi sağlamaktadır. Dijital Gündem ile ilgili izleme ve görüş oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzman grupları oluşturulmuştur. Uzmanlar Dijital Gündem Skor Tablosu nu ve Dijital Gündem Genel Kurul çalışmalarını yakından izlemiş ve gerekli olduğu durumlarda toplantılara katılmış komiteye rapor sunmuş ve Dijital Gündem in 7 ana konusu ile ilgili çalışmaları koordine etmişlerdir. Gruplar: Digital Single Market (Sayısal Tek Pazar) Interoperability and Standards (Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar) Trust & Security (Güvenirlik ve Güvenlik) Fast & Ultrafast Internet Access (Hızlı ve Ultra Hızlı Internet Erişimi) Research & Innovation (Ar-Ge ve Inovasyon) Enhancing Digital Literacy (Sayısal Okur Yazarlığı Artırmak) ICT-enabled benefits for EU Society (AB Toplumu için BİT Temelli Faydalar) şeklinde belirlenmiştir. Her grup, mevcut durumu, nelerin yapılması gerektiğini, izleme için hangi göstergelere ihtiyaç olduğunu belirleyerek önerileri ve eylem planlarını oluşturmuştur. Dijital Türkiye Platformu Uyum Projesi Ön Raporu Aralık 2013 te yayınlanmış bulunmaktadır. Nihai Rapor ise Ekim 2014 de yapılan basın yemeği ve lansmanı ile kamuoyuna duyurulmuştur.(www.digitalgundemtr.com) Konu ile ilgili olarak ;

35 DİJİTAL GÜNDEM FİNAL RAPORUNUN LANSMANI GERÇEKLEŞTİ Avrupa Dijital Gündemi ne Uyum Projesi nin Final Raporu nun tanıtımı için Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Dijital Türkiye Platformu Başkanları 20 Ekim 2014 Pazartesi akşamı basınla buluştu. Basının Türkiye Dijital Gündemi ile ilgili sorularının da yanıtlandığı bu toplantının haberlerine aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz. Sabah Gazetesi Avrupa da 2020 dijital gündem Sabah Gazetesi Dijital dönüşüm yoksa 1 trilyon dolarlık pazar da yok! Dünya Gazetesi Eczacıbaşı: Bilgi toplumu hücrelerimize işlemeli Milliyet Gazetesi Eczacıbaşı: Bilişim, kamunun tüm hücrelerine nüfuz etmeli Cumhuriyet Gazetesi Yasakçılık altımızı kazıyor Bugün Gazetesi Büyükler teknolojide sınıfta kaldı Hürriyet Gazetesi Türkiye nin dijital şampiyonu Faruk Eczacıbaşı olsun Bundan sonrasında da Dijital Gündem Uzman Gruplarının çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi esas olacaktır. Dijital Türkiye Platformu, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi belirleme çalışmalarına da yoğun katkılar vermiştir. DTP ayrıca, uluslararası kurumlarla Türkiye nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdürecek, kamu kurumları ve siyasi iradeye bilgi, iletişim ve elektronik alanının sorunlarını anlatmaya devam edecektir.rekabet gücü üretkenlikte sürekli artışa; ürünlerde, hizmetlerde, iş süreçlerinde ve iş modellerinde sürekli yeniliğe bağlıdır. Avrupa acilen ABD, Japonya ama aynı zamanda şu anda Hindistan ve Çin olarak da nitelendirilebilecek önemli rakiplerle mevcut üretkenlik farkını kapatmak için uğraş vermektedir. Dijital teknolojilerin uygulanmasının, tüm ekonomilerin her alanında ve sosyal hizmet sektöründe hem üretkenlik artışını hem de yenilik ve istihdam yaratımını sürükleyen birincil dönüşümsel güç haline geldiği bir gerçektir. Dijital Türkiye Platformu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bir ortak hareket platformu olarak, Yapılanma ve hedefler açısından Digital Europe yapılanması paralelinde kurulmuş ve AB'de bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan Digital Europe un Avrupa Birliği Dijital Ajanda 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesini hedeflemektedir. Sektör STK ları TBV koordinatörlüğün de bir araya gelerek, işte bu nedenle, bu konuları kamuoyu ve devlet politikaları içinde yerleşik bir hale getirmeye odaklanmak amacındadır. Dijital Türkiye Platformu nda, Platforma katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir

36 tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun içerisinde yer alan kurumların kendi iç bağımsızlıklarını koruyarak belirlenen konu ve gelişmeler özelinde ortak hareket edecekleri bir mekanizma ile çalışmaktadır. Yine tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, AB nin yol haritalarını, DTP de ülkemiz için yol haritası olarak benimsemektedir. Çünkü Türkiye nin AB üyelik adaylığı ulusal bir hedeftir ve AB nin 2020 hedeflerini, ülkemizin ekonomik ve sosyal büyüme hedefleri olarak kabul edilmektedir. Türkiye de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal dört kuruluş olarak bu alandaki konuların ülkemizde geliştirilmesine ve bu alanın sorunlarına yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmek üzere güç birliği yapmaya devam ediyor, bu konularda strateji ve politika önerileri oluşturmayı hedefliyor,ortak görüş ve hareket stratejileri belirleyerek Uluslararası kurumlarla Türkiye nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdürüyor

37 C.9. TBV-IBM Kurumsal Hizmet Gücü TBV 2014 yılında IBM ile birlikte önemli bir projede yeralmıştır.genel olarak; 2008 yılında başlatılan IBM Kurumsal Hizmet Gücü programı, gelişmekte olan pazarlara, küresel ekiplere, farklı kültürlere ve daha sürdürülebilir iş uygulamalarına odaklı bir şekilde, IBM çalışanlarına 21'inci yüzyılın iş bağlamını tanıtmayı amaçlayan uluslararası ölçekte kabul edilen bir kurumsal gönüllülük programıdır. IBM, program kapsamında farklı ülkelerden ve iş birimlerinden en yüksek performanslı çalışanları arasından gönüllüler seçer ve bu gönüllüleri, üyeleri 8 ile 15 kişi arasında değişen ekipler halinde 4 haftalık görevlendirmelere yerleştirir. Görevlendirmeler, yenilikçi iş süreçlerine ve bilgi ve iletişim teknolojisi çözümlerine, ekonomik kalkınmaya, girişimciliğe, vatandaş hizmetlerine, e-devlete, eğitime, ulaşıma ve diğer çeşitli temel alanlara odaklanmaktadır. IBM uzmanları karşılıksız danışmanlık hizmetleri sağlarken, ele aldıkları sorunlar daha önce yerel ev sahibi (müşteri) kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan öncelikli alanları esas almaktadır ve tipik olarak iş, teknoloji ve toplumun kesiştiği noktalarda bulunmaktadır. 4 haftalık yerinde deneyim, öncesinde gönüllülerin gidecekleri ülkenin yerel kültürünü ve dilini, aynı zamanda görevlendirildikleri projenin içeriğini ve bağlamını tanımaları amacıyla gerçekleştirilen 3 aylık yoğun bir ön çalışma dönemi ile tamamlanır (Hizmet Öncesi Aşaması olarak anılır). IBM çalışanlarının şirket içindeki ve dışındaki deneyimini paylaşmasına yönelik olarak 2 aylık bir Hizmet Sonrası Çalışma dönemi de bulunmaktadır ve Uygulama Ortağı Sivil Toplum Örgütü de görevlendirmenin hemen ardından İzleme ve Değerlendirme anketleri gerçekleştirir ve bir görevlendirme raporu hazırlar. IBM International Foundation tarafından yönetilen program, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve sosyal kalkınma önceliklerine, aynı zamanda IBM'in en yüksek performanslı çalışanlarının liderlik becerilerine ve bilgi birikimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ülkemizde 2009 yılından itibaren Mersin, Gaziantep, Malatya, Kayseri, Hatay, İzmir ve Bursa da toplamda 10 ekip ile 30 a yakın proje tamamlanmıştır. Son olarak 20 Ekim Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul da TÜSİAD, TÜRKONFED, TBV ve Kadir Has Üniversitesi için projeler gerçekleştirmiştir. TBV, Türkiye için Kalkınma Bakanlığı'nın yılı Bilgi Toplumu Stratejik Eylem Planı'nın uygulanması amacıyla paydaşların işbirliği içinde çalışmalarının nasıl sağlanacağını

38 araştırmak dâhil olmak üzere, Bilişim ve İletişim Teknoloji (BİT) gündemi geliştirecek bir Yönetişim Modeli hazırlamak için IBM Kurumsal Hizmet Gücü (KHG) ile bir araya gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, IBM KHG birçok paydaşla görüşmeler yapmıştır 1. Bu görüşmeler ve tartışmalar sonucu oluşan gözlemlere göre, ilerleme kaydetmek için bir Yönetişim Modeli şarttır. Bu konudaki bulgular: Türkiye de BİT gündemi oluşturan ve uygulayan bir merkezi yürütme organı yoktur. BİT faaliyetlerine yönelik olarak her paydaş grup (örneğin bakanlıklar, üniversiteler STK'lar, özel sektör) için belirgin rol ve sorumluluklar bulunmamaktadır. BİT faaliyetlerinde rol oynayan bakanlıklar birbirleriyle işbirliği yapmamaktadır, yürürlükteki mevzuatlarda işbirliği yapmalarına yönelik mecburiyet söz konusu değildir (örn. Ulaştırma Bakanlığı) Birden çok bakanlık finansman ve Teknoparkların sağlanması dâhil olmak üzere, hızlandırıcı ve girişimcilik faaliyetlerine birden fazla düzeyde katılmaktadır. BİT faaliyetlerine yönelik veriler ve denetleme sonuçlarına kolayca erişim sağlanamamakta veya bunlar kamuya açık yayınlanmamaktadır. BİT harcamalarındaki ygetirisi yeterince hesaplanamamaktadır (örn. sonuçlar) TBV ile istişare ederek bir Yönetişim Modeli oluşturuldu. Görüşme sonuçları ile gelişmekte olan ülkelerdeki (Malezya ve Rusya) ve gelişmiş ülkelerdeki (ABD ve Danimarka) en iyi uygulamalar esas alındı. Yönetişim Modelinin oluşturulmasının uzun vadeli bir hedef olduğu ve ilerlemesi için destekleyici bir organın (örn. Kalkınma Bakanlığı) gerekli olacağına dikkat çekildi. Yönetişim Modeli aşağıda belirtilenleri yapması tavsiye edilen resmi bir yapıdır: Paydaş grupları (yani Hükümet, STK, Özel şirketler, üniversiteler) BİT'e yönelik ortak vizyona göre birleştirmek Uygulamanın sürdürülmesi için açık bir Yürütme Organı kurmak Rol ve sorumlulukları ve hızlandırma mekanizmasını tanımlamak

39 Değişimin başarısını (yani zamanla Yönetimin Olgunlaşmasını) ölçmek Bunu yapmak için ekip, Yönetişime yönelik beş önemli unsuru kapsayan Yönetişim Modeli yöntemini kullandı: Karar Yönetimi Risk Yönetimi Sorun Yönetimi Değişim Yönetimi İletişim ve İşbirliği Yönetişim Modeli'nin yapısı, rol ve sorumlulukları gibi konular hakkında daha fazla bilgi bu çalışma raporunun ek inde yer almaktadır. 1. Amaç Bu projenin amacı TBV'ye ve dolayısıyla bu modele ihtiyaç duyan Kamu otoritesine yeniden kullanılabilir Yönetişim Modeli ve Yönetişim Yol Haritası temin etmektir. Önerilen hedef, BİT sektöründe yeniliklerin devam ettirilmesi için bu modeli Kalkınma Bakanlığı'na tavsiye etmektir. Yönetişim Modeli Gerekli paydaşların yönetilmesi ve BİT stratejisi oluşturmak için bir çerçeve. Tek bir girişime odaklanan Yönetişim Yol Haritası Girişime yönelik en ince ayrıntıları kapsayan bir yol haritası: Üniversitelerde İnternet Girişimciliğine Yönelik Hızlandırma Merkezlerin Kurulması. Bu sürece yol haritasının uygulanmasını kapsayan ölçütler ve ulaştırmalar dâhildir.

40 2. Yöntem Değerlendirme Analiz Geliştirme İletme IBM KHG ekibinin yöntemi aşağıda özetlenmiştir: TBV ile birlikte çalışmanın kapsamını ve olanaklarını değerlendirmek Yönetişim için dünyadaki en iyi uygulamaları araştırmak Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi, TBV, Dijital Türkiye Platformu ve TBV Eski Genel Sekreteri, BTS Legal, e-tohum ve Eğitim Reformu Girişimi'ndeki paydaşlarla görüşme yapmak Görüşmelerden elde edilen düşünceleri incelemek En iyi uygulamaları esas alarak Yönetişim Modeli çerçevesi ve yol haritası geliştirmek Çalışma Bildirisi'nin (SOW) kabul edilen sonuçlarını gözden geçirmek ve yerine getirmek Bu amaç ve yöntem ile hazırlanan ve en iyi örneklerinde incelenmesi ile oluşturulan Yönetişim Modeli ve bu modele ait performans değerlendirmesi ve denetim esaslarını içeren detaylı bilgi ayrıca Raporlar kısmında geniş olarak verilmiştir.

41 C.10. STK lar Toplantıları Bilişim STK Başkanları, Türkiye Bilişim Vakfı nın ev sahipliğinde Ocak 2007 den bu yana ayda bir kez toplanmaktadır. Bu toplantıların amacı, farklı misyonlarla kurulmuş bilişim sivil toplum kuruluşlarını ortak bir platformda buluşmaları, gündemi oluşturan genel sorunları ve geleceğe yönelik öngörüleri tartışmaları ve mümkünse ortak bir karara varmalarıdır. Bilişim STK ları Toplantıları ayrıca, aylık toplantılarda kendi kurumlarındaki gelişmeler hakkında bilgileri paylaşmalarını, birbirlerini daha iyi tanımalarını ve dayanışma sağlamalarını da amaçlamaktadır. STK lar toplantıları adı ile TBV evsahipliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalara 2014 yılında da 8 ayrı ve önemli toplantı ile devam edilmiştir.kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Toplumu Strateji raporunun hazırlık ve sektör ile görüş alışverişlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve Daire Başkanı Emin Sadık Aydın,Bakanlık yetkilileri,mckinsey çalışma ekibi ve Sektör STK Başkanları ve Sektör Üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantılar,bilgi ve İletişim Kurumu ( BTK ) Başkanı Tayfun Acarer ve Kurul üye ve uzmanlarının katıldığı karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar ile Yabancı konukların sektörel konular ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu toplantılar yapılan bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.ayrıca genel olarak bu toplantılarda görüşülen konulardan bazı örnekler aşağıdadır: Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmaları Bilişim ve İnternet Komisyonu Çalışmaları 5651 sayılı Yasa ile ilgili çalışmalar.

42 AR-GE Fonları ve BİT sektöründe ihtiyaç duyulan teşvikler UDB Şurası, Haberleşme Komisyonu değerlendirmeleri MYK Toplantıları/ Meslek Standartları Kalkınma Ajansları fonları ve Bilişim KOBİ lerinin danışmanlık gereksinimleri Katma Değerli Servisler ve ÖİV Sosyal Medyanın Önemi ve Etkileri Sektörün TBMM de temsili ve sorunların çözümüne yönelik hazırlıklar Türkiye Bilişim STK Toplantıları 2015 yılında da sürdürülecektir.

43 C.11. Gençler Grubu Projeleri Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gençlerin düşündüğü çözümleri ortaya çıkarmak, düşüncelerini geliştirmeleri için onlara destek olmak, ülkemizi beraberce bilgi toplumuna dönüştürmek ve TBV Misyonu nu omuzlayacak gençleri biraraya getirerek TBV bünyesinde bir Gençler grubu oluşturmak amacıyla yola çıktık. Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye vizyonu için çalışan bir düşünce kuruluşuyuz.ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla, gelecekte Türkiye yi yönetecek, bugünün gençleri ile birarada olmak ve yakın zamanda bayrağı onlara teslim etmek hedeflenmektedir.bu amaçla, Gençler arasında sürekli iletişimi sağlayacak aylık toplantı düzeni oluşturulmuş, aylık yüz yüze toplantılar yapılmış ve «Online toplantı» düzeni kurularak gençlerin daha sık görüşmeleri sağlanmıştır.genç üyelerin mevcut TBV projelerine dahil edilmesi için iş gücü gereksinimleri belirlenmiş ve dileyen genç arkadaşların projelere dahil olmaları için bilgi paylaşımları yapılmıştır yılı itibariyle vakfımıza üye olan Genç arkadaşlarımızın sayısı 14 kişi olmuş ve grubu temsilen bir arkadaşımız 2013 Genel Kurulumuz da TBV Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Grup içerisinden dileyen arkadaşların Digital Türkiye Platformu çalışmalarına gönüllü olarak katkı vermelerinin yanında ayrıca Gelecekte Teknoloji ve İnsan adı ile bir proje de geliştirilmiştir.bahse konu proje ile sektörümüzün güncel konu başlıkları arasından seçilen 5 konu başlığı,o konularda deneyim sahibi/araştırıcı/meraklı 5 üye arkadaşımız tarafından hazırlanacak sunumlar ile yine seçilecek 5 ayrı üniversitede düzenlenecek etkinlikler ile öğrenciler ile paylaşılmaya başlanmıştır.projede ulaşılması hedeflenen öğrenci sayısı 2000 olarak hedeflenmiş ve seçilen konular aşağıda belirtilmiştir. Gelecekte Teknoloji ve Insan Bulut Bilişim Bulut Bilişim in gelecekteki yeri ve yaygınlaşması sonucu sosyal yaşantının değişimi Gelecekte Teknoloji ve Insan Mobil İletişim / M2M M2M in ile ekonomik, sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki etkileri Gelecekte Teknoloji ve Insan 3 Boyutlu Yazıcılar3 Boyutlu Yazıcılar ın gelecekte ekonomik, sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki etkileri Gelecekte Teknoloji ve Insan Akıllı Enerji Akıllı Enerji nin ekonomik,sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki etkileri

44 Gelecekte Teknoloji ve Insan Sosyal Medya Sosyal Medya nın her geçen gün insan hayatına daha çok girmeye başlaması ile yeni dünyanın şekillenmesi 2014 yılı içerisinde bu proje kapsamında ; 19 Mart 2014 Çarşamba günü, Kültür Üniversitesi nde, Bulut Bilişim konferansı ile başlamış,konferans, Üniversitenin Ataköy kampüsü, Önder Öztunalı konferans salonunda saatleri arasında gerçekleşmiştir. TBV Gençler Grubu 2. Bulut Bilişim Konferansı ise 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 15.00'te İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk Konferans Merkezin de,yılın 3. Etkinliği ise Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde 2 Aralık 2014 Salı günü tamamlanmıştır. Yapılan bu etkinliklerde yaklaşık 500 kişilik Üniversite öğrenci ve ayrıca katılımcı Akademisyenler ile neredeyse birebir temas sağlanmış,içinde bulunduğumuz dönemin en önemli konuları hakkında gençlere bilgi ve tecrübe aktarımı yapılırken aynı zamanda TBV nin kuruluş vizyonu,faaliyetleri ve gelecek planları ile ilgili bilgiler de paylaşılmıştır.üniversite tarafında büyük ilgi gören bu çalışmanın 2015 senesinde de devam ettirilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Gençler grubu olarak seçilen 2. faaliyet alanı Sosyal Sorumluluk Projeleri olarak benimsenmiştir.bu amaçla grup içerisinde Sosyal Sorumluluk Projeleri için çalışma grupları oluşturulmuş, çalışma planları hazırlanmıştır.genellikle eğitim odaklı olması planlanan bu çalışmalar ile ilgili seçilen başlıklar; Afet koordinasyon merkezlerine sosyal medya eğitimi, Kobi ler için mobil strateji eğitimi, Engelsiz yaşam engellilere yönelik eğitim şeklinde benimsenmiş ve 2015 yılı başından itibaren ilk projenin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. TBV nin geleceğinde çok daha aktif ve fazla sayıda proje üreteceğine inandığımız bu grubun çalışmalarının teşvik edilmesine ve desteklenmesine devam edilecektir.

45 C.12. AB Projeleri C INTOUCH-ICT Projesi Türkiye Bilişim Vakfı nın proje ortakları arasında olduğu INTOUCH-ICT projesi, (ICT Professionals in Touch: New non-routine skills via mobile game-based learning), Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından fonlanan bir Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi projesidir. Projede, Türkiye (Enocta, TBV ve Okan Üniversitesi), İtalya (Refile ve Sapienza Innovazione), İsveç (Centre for Learning) ve Macaristan (Trebag) olmak üzere 4 farklı ülkeden 7 ortak birlikte çalışmaktadır. Projede, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründeki KOBİ'lerde çalışan profesyonellerin, mobil öğrenme yoluyla, günlük işlerle ilgili becerilerini (problem çözme, kendi kendini yönetme, iletişim, karar verme, vb) geliştirmelerine yönelik 20 adet mobil oyun hazırlanması amaçlanmıştır. Yazılımı tamamlanan bu oyunların Türkiye de yapılacak test ve pilot çalışmaları TBV nin organizasyonu ile gerçekleşecek ve Kasım 2015 te düzenlenecek lansman ile oyunlar, TBV nin kontrolünde Kobilerin kullanımına sunulacaktır. Proje Tarihleri: 11/ /2015 Proje Websitesi:

46 C PaaSport Projesi Türkiye Bilişim Vakfı nın proje ortakları arasında olduğu PaaSport projesi, (A Semantically- Enhanced Marketplace of Interoperable Platform-as-a-Service Offerings for the Deployment and Migration of Business Applications of SMEs), 7. Çerçeve Programı kapsamında bir Avrupa Birliği projesidir. Projede, Türkiye (TBV), Almanya (BITMi, StC ve CAS), İngiltere (Momentum, Flexiant ve Whisple), Yunanistan (SingularLogic ve Ubitech), İrlanda (NUI Galway), Letonya (LIKTA) ve Kıbrıs (UCY) olmak üzere 7 farklı ülkeden 12 ortak birlikte çalışmaktadır. Projede, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründeki KOBİ'lerin sundukları bulut bilişim yazılımlarını desteklemek üzere kullandıkları PaaS çözümleri arasında ortak çalışma ve PaaS çözüm sağlayıcı değişme çabalarının daha kolay ve efektif hale getirilmesi ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre PaaS çözümü seçme ve uygulamaya geçişlerinin kolaylaştırılması amacıyla bir market place oluşturulacaktır. Proje Tarihleri: 01/12/ /12/2016 Proje Websitesi:

47 C e-skills Projesi e-skills projesi Avrupa Komisyonunun, Digitaleurope ve European Schoolnet ile işbirliği sonucunda oluşturduğu bir projedir. Projenin ana amacı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) önemine vurgu yapmak ve bilişim konusunda bilgi sahibi olan uzmanlarının daha kolay iş bulacakları konusunda Avrupa çapında farkındalık yaratmaktır. e-skills projesi kapsamında TBV, yaklaşık 500 kadını BİT konusunda genel bilgi sahibi olacak şekilde eğitim verecek ve örneğin e-devlet uygulamaları, e-ticaret uygulamalar gibi uygulamaları kullanmalarını teşvik edecek şekilde desteğini sürdürecektir. Eğitimler Ekim 2014tarihine kadar bitirilecektir. Verilecek eğitim konuları aşağıda özetlenmiştir: Internet kullanımı Bilgi güvenliği Kişisel verilerin korunması Telif hakları İnternet güvenliği Güvenli internet Çocukların internet kullanımı için alınacak önlemler E-devlet uygulamalarını sağlıklı kullanma E ticaret uygulamalarını güvenli kullanma E-banka uygulamalarını güvenli kullanma e-öğrenme ve yaşam boyu öğrenme Sosyal medya kullanımı

48 C.13. Yönetim Kurulu

49 C.14. Basın da TBV

50 C TBV Yıllık Online Gözlem Raporu Yönetici Özeti tarihleri arasında içerik analiz edildi. İçeriklerin %49 u News mecrasında paylaşıldı te nötr ve olumlu içerikler yoğun olarak paylaşıldı. Olumsuz yorum yıl içinde toplam 6 adet gibi çok düşük seviyededir. Haber portallarındaki paylaşımlar tüm içeriklerin yarısını oluşturdu yılında internet ve sosyal medya yasakları nedeniyle açıklamaların yapılması yansımaları artırdı. İnternette yayılan tapeler ile yerel seçim döneminde yasaklamaların olması bu duruma sebep oldu. Aralık ayında 12. e-tr ödüllerinin verilmesi nedeniyle olumlu yansımalar arttı yılında Eskişehir de, halk eğitim merkezlerine kayıtlı kadın kursiyerlere yönelik Bilişim Teknolojilerine Giriş Eğitimi semineri düzenlenmesi, Türkiye Vodafone Vakfı, KAGİDER ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Teknolojide Kadın Hareketi Projesi, Bilgi Toplumu Enstitüsü'nün açılışı, Brookings Institution la ortak projeler üretme kararı alınması dikkat çeken olumlu paylaşımlardır. Özet

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2013 Çalışma Raporu Mart 2014 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 11. e- Türkiye Ödülleri C.2. Teknolojide Kadın Hareketi C.3. Future Learning 13 C.4.

Detaylı

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye Avrupa Dijital Gündemi ne Uyum Projesi Uzmanlar Görüşü Raporu 17.10.2014 Dijital Türkiye Platformu Önsöz Türkiye hem hükümet, hem sivil toplum ve özel sektör düzeyinde,

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında...

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179 yaşında... TTNET 2013 yılında 4.000 kişiye internet eğitimi verdi Kurumsal sosyal sorumluluk stratejisini, bilgiye

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 12 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİMCİ ADAYLARINA CESARET VERİYORUZ BEBKA nın 2015

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL SORUMLULUK 21 ARALIK 2O12,İSTANBUL

CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL SORUMLULUK 21 ARALIK 2O12,İSTANBUL İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK 21 ARALIK 2O12,İSTANBUL İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 28 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI...

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 28 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI... KAPAK_EKO_girisim_AGUSTOS.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 8/14/15 2:25 PM Page 1 DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 28 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI... EKONOMİST DERGİSİ NİN PARASIZ EKİDİR. TÜSİAD dan KAGİDER e, Türkiye Girişimcilik

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

DAYANIŞMA. İslam EMİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı

DAYANIŞMA. İslam EMİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı DAYANIŞMA İslam EMİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdürlüğümüz, 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı