BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT"

Transkript

1 > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI

2

3 DÜBAM BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

4 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 4

5 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < Rapor Bu ayki Yuvarlak Masa Toplantısında Babıali Yayıncılığı ve İslami Neşriyat konuşuldu. Konuklarımız; Beyan Yayınları ndan Ali Kemal Temizer, çeşitli dergi ve gazetelerde yazılarıyla tanıdığımız Ömer Lekesiz ve Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi (EDAM) nden Alpaslan Durmuş. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren basın-yayın dünyasının merkezi haline gelen Babıali de yaşanan değişim ve dönüşüm siyasal ve toplumsal gelişmelerin ışığında masaya yatırıldı. Cumhuriyet in ilanı ve harf devrimi, askeri darbeler, büyük sermayelerin/ holding yayınevlerinin piyasaya dahil olması gibi kırılma noktalarının Türkiye basın-yayınına ve özelde İslami neşriyata etkileri ele alındı. Türkiye de ilmihal kitaplarından güllü Yasin cüzlerine, İslam tarihinden Müslümanların modern tarihlerine ve modern kapitalist sistemin analizinden İslam coğrafyasının hallerine kadar pek çeşitli alanlarda gerçekleştirilen basın-yayın faaliyetinin İslami neşriyat adı altında kategorize edilmesi başlı başına sorgulanması gereken bir husus. Bu toplantıda yayıncılık tarihinde yapılan kısa gezinti, bu hususa dolaylı olarak da olsa ayna tutmaktadır. Yayınevlerinin geçirdiği dönüşüm ve siyasal dönemeçler üzerinden Müslüman okurun eğilimleri tespit edilmeye çalışıldı. 60 lı yıllar, Türkiye İslamcılarının siyasi hayatında bir dönüm noktasını işaret ediyordu. Tek parti döneminden sonra sağ bir partiye destek verme şeklinde de olsa da kendi siyasetlerini yapma durumuna gelmişlerdi. Cumhuriyet in ilanından sonra İslami neşriyatın canlanması da aynı yıllara denk gelir. II. Meşrutiyet döneminin fikri canlılığından sonra düşünsel hayatta yarım asrı aşan bir durgunluk halinin sebeplerinin elbette soruşturulması gerekiyordu. Temizer, bu minvalde harf devriminin altını çizerek fikri birikimi besleyen damarların kesilmiş olduğuna dikkat çekiyor. Bu dönemde Müslümanlar tabiri 5

6 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 6 caizse- en geri sınırlarına çekilmişler ve imanlarından endişelendikleri için iman ve temel ibadetlerine yönelik yayınlara ağırlık vermişlerdir. İslami neşriyattaki canlılık, Babıali nin fiziki sınırlarını da zorlamış 80 li yıllarda Beyazıt, Beyaz Saray İslami neşriyatın merkezi olarak bir yayıncılık fenomeni haline gelmişti. Bu dönemde yayınevlerinin ve okurlarının temayüllerine dair Lekesiz iyi bir tefsir kitabına, iyi bir fetvalar bütünü veya hadis külliyatına ihtiyaç duyuyorduk. Ama asıl bizde bilinci uyandıran kitaplar, o dönemde, İslam ın daha özel, spesifik yönleriyle anlaşılmasına katkı sağlayan kitaplardı şeklinde ifade ediyor. Kitap ve yayıncılık, o dönemde ne ifade ediyordu ki, dini ve siyasi canlılığın merkezine oturuyordu? Lekesiz e göre, dini gayret sahibi kişiler, toplumun fikriyatını etkilemek için, mevcut yapının kötülüğünü görüp onu düzeltmek için, insanlara bir şeyler anlatmak için araç olarak kitabı seçip yayınevi kurdular. Bu sebeple Beyaz Saray ın İslamcıların gündemini belirleyen, kitapların ülkenin farklı bölgelerine ve çeşitli toplum kesimlerine ulaşmasını sağlayan bir kültür merkezi mesabesinde olduğunu söyleyen Temizer, tercüme faaliyetlerinin düşünsel hayata getirdiği canlılığın altını çiziyor. Ona göre, bu dönemde İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden önemli düşünürlerin kitaplarının tercüme edilmesi, kendi kültürel değerleriyle irtibatı kopan Türkiye Müslümanları için canlandırıcı ve besleyici bir işleve sahip olmuştur. Durmuş da özellikle Arapçadan tercümelerin Türkiye deki, fikirlerin kavramlaştırılarak kitap formatına girmesini sağlayacak ideolog ve fikir üreticisi boşluğunu doldurduğuna dikkat çekmektedir. Lekesiz ise bu tercümelerin Türkiye deki düşünürlerin telif eser vermelerine yaptığı katkının altını çizmektedir. Diğer taraftan 28 Şubat sürecinin Müslümanların zihni dünyasında yaptığı etkiye paralel olarak yayıncılık anlayışlarının da köklü bir biçimde değiştiği hususunda konuşmacıların hemfikir olmalarının altı çizilmelidir. 80 li yıllarda Türkiye nin küresel ekonomiye entegrasyonuna ve genel olarak liberalleşme sürecine girmesiyle birlikte basın-yayın dünyasında da tekellerin/holding yayınevlerinin ana akım yayıncılığı belirleyici olduğu bir gelişme yaşanmıştır. Buna bağlı olarak İslami neşriyat alanında, tasnif edilmesi gereken farklılaşma meydana gelmiştir. Lekesiz, İslami kesimin yayın faaliyetini bu tarihten itibaren iki başlık altında incelemek gerektiğini söylüyor ve bunlardan birincisini idealist yayınevleri diyebileceğimiz, artık çok fazla da işin kârına bakmayan, ancak o çarkı döndürecek kadar işin maddi boyutuna bakan butik yayınevleri ; diğeri ise kitap üretim şirketleri

7 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < Hiç şüphesiz, içinden geçtiğimiz günlerde etkisinin her alanda hissedildiği 28 Şubat sürecinin asıl değişime sebep olduğu nokta, zihnî yapı. Bu sonucu doğuran asıl sebebin, İslami yayınevlerinin 28 Şubat tan önce Türkiye de beş milyon bilinçli kişiye hitap ederken sonrasında ülkenin tamamına yönelik yayın yapma politikası gütmeye başlamaları olduğunu söylüyor, Lekesiz. Buna bağlı olarak basın-yayın dünyasında sektörleşme meydana gelirken daha önce yayınlarda gözetilen İslami ve ideolojik kaygıların ifade biçimleri de değişmiştir. Post-modern darbenin getirdiği siyasal baskı ortamında Müslümanların kendi terim ve kavramlarıyla konuşamamalarının sonucu olarak daha genel ve seküler bir dil kullanmaya başlamaları hepimizin şahit olduğu bir gelişme. Durmuş bu gelişmeyi değerler eğitimi kavramlaştırması üzerinden tespit edip somutlaştırırken adına bile din eğitimi denilemeyen eğitim-öğretim biçiminin içeriğinin dini esasları öğretmekten uzaklaştığına işaret etmekte. İslami neşriyat faaliyeti yürüten yayınevlerinin kapitalist piyasa koşullarına daha da fazla entegre olduğu bu değişim süreci, okurların temayüllerini belirlediği gibi yazarların eserlerini kaleme alırken etkisi altına girdikleri bir takım piyasa kaygılarını da beraberinde getirmektedir. Lekesiz in tespitiyle yazar artık kendisini gerçekleştirme ya da bir ideale hizmet etme durumunda değil; yükselen bir burjuvazinin kafa konforuna katkıda bulunmak üzere kendi kalemini, yeteneğini sunan insan pozisyonundadır. Bununla birlikte İslami yayınevlerinin kapitalist pazarda pay sahibi olmakta holding yayınevleriyle rekabet edebildikleri de söylenemez. Ana akım medyada etkili ve belirleyici olan tekeller İslami kaygılarla kaleme alınan eserleri görmezden gelmekte ve piyasadaki kâr marjları bu tekellere göre bir hayli düşük olan İslami yayınevlerinin yayın politikalarını değiştirmeye zorlamaktadır. Durmuş, ana akım medyanın kendisi için belirlediği okur profiline göre İslami yayınları satışa sokmadıklarını vurgulayarak söz konusu piyasa koşullarına dikkat çekmektedir. Türkiye nin son yarım yüzyıllık tarihinde yaşadığı değişim ve dönüşüm siyasal alanda gözlenebildiği gibi bireylerin hayatlarına nüfuz eden ayrıntılarda da içkin. Yayıncılık alanında yapılan kısa gezinti, söz konusu değişim sürecinin farklı boyutlarını gözler önüne serdiği gibi daha derinden anlamaya da kapı aralamaktadır. Yuvarlak Masa Toplantılarında ele aldığımız her konuda bu değişim sürecinin farklı boyutlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Sonraki toplantılarda toplumu ve hayatı anlamaya yönelik başka konuları ele almaya devam edeceğiz. 7

8 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 8

9 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < Toplantı Metni Aynur Erdoğan: Konumuz Babıali yayıncılığı ve İslami neşriyat. Babıali deyince ne anlıyoruz? Tarihte Çemberlitaş ta II. Mahmut Türbesi nden başlayarak, Sirkeci ye kadar kavis yapan caddenin adı Bab-ı Âli. Merkezi şimdi valilik olarak kullanılan tarihte sadaret binası olan yer te Osman Nuri Ergin sokakları tekrar isimlendirirken Valilikten Sirkeci ye kadar olan bölüme Ankara Caddesi demiş. Ama tarih boyunca ve insanların hafızasında o bölge Babıali olarak kalmış. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise Babıali de kitapçılar açılmaya başlıyor ve bu bölge bir yayıncılık merkezi haline geliyor. Öyle ki, tabiri caizse, açık hava bir düşünce kuruluşu haline geliyor. Babıali ilk darbesini 1928 deki harf devrimiyle aldı. Kitapçılar stoklarındaki Arap alfabesiyle basılmış kitapları piyasaya süremedikleri için büyük bir darbe almış oluyorlar. Ama asıl darbeyi 1980 lerden sonraki tekellerin piyasaya girmesinden sonra aldığı genel kanaat olarak hep dillendirilir. Babıali de ikamet eden ve bu süreçlere de yakinen şahit olmuş birisi olarak Ali Kemal Bey le başlayarak ilk sorumu kendisine yönlendirmek istiyorum. İslami gazeteler 1925 Şeyh Said isyanıyla birlikte yasaklanmış, kapatılmış birçoğu. Bu isyanı kışkırtıcılıkla suçlanmışlar. Buna rağmen Cumhuriyet döneminde bazı yayıncılık ekollerinin oluştuğunu görüyoruz. Mesela Sırat-ı Müstakim ekolü, Said-i Nursi nin Risale-i Nur ekolü, Nurettin Topçu nun Hareket ekolü veya Necip Fazıl ın Büyük Doğu ekolü gibi yayın ekolleri oluşmuş. 80 li yıllarla birlikte ise yayıncılığın fiziki anlamda da Bab-ı Âli nin dışına taştığına şahit oluyoruz. Beyazıt ta Beyaz Saray yayıncılığı ortaya çıkıyor. Bu durum yayıncılık geleneğinde bir farklılaşmaya mı işaret ediyor, Beyaz Saray olgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ali Kemal Temizer: Osmanlı dan itibaren bir değerlendirme yapacaksak yayıncılığın mekân olarak üç noktada toplandığını söyleyebiliriz. Bir tanesi zaten Osmanlı dan beri devam ede gelen Beyazıt tır ki sahaflar çarşısı merkezidir. Osmanlı nın yayıncılık merkezi olarak kabul edilen bir mekândır orası. Onunla beraber bugün Cağaloğlu denilen, sizin daha sonra Ankara Caddesi olarak isimlendirildiğini belirttiğiniz yerde 60 lı yıllara kadar çok yoğun bir yayıncılık faaliyeti yok. Tek tek, şahıslara dayalı... Hatta o zamanlar yayınevleri ile matbaalar bir kabul edilirdi ki çok yayınevinin adı aynı zamanda matbaa olarak geçerdir. Mesela Ali Said Matbaası Yayınları tarzında kitaplar çıkardı. Türkiye de 9

10 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 10 yayıncılığın miladi 1960 dır diyebiliriz. Yani 60 tan sonra pek çok yayıncılık artık şahsi teşebbüslerin, şahsi organizasyonların, kişisel yazarların yapısından biraz daha kurumsal yapıya dönüştü yılında olmalı, Kapalı Çarşı da büyük bir yangın çıkmış, o yangın üzerine Kapalı Çarşı daki esnaflar çevredeki hanlarda yerler tutmaya başlamışlar. O zaman Kapalı Çarşıdaki tamirat bitinceye kadar, üniversitenin tam karşısında, Beyaz Saray olarak adlandırılan yerde pek çok esnaf dükkân kiralamış ve orada faaliyette bulunmuşlar. 60 tan sonra tekrar eski yerlerine dönünce oradaki Kapalı Çarşı esnafı Beyaz Saray olarak bilinen yerdeki dükkânlara birer ikişer yayıncılar gelmeye başlamış. İslami nitelikteki yayınlar da zaten bu 60 lı yıllarda canlanmış. O nispi özgürlük ortamından sonra yavaş yavaş şahsi teşebbüsten kurumsal bir teşebbüse doğru geçiş olmuş. 60 tan sonra orada başlayan, nüvesi orada atılan yayınevlerinin sayısı zamanla çoğalmış. Yani ilk Beyaz Saray ın içinde, sadece İslami değil başka yayınevleri de varken bir süre sonra orası sadece İslami yayıncılığın merkezi haline geldi 1990 a kadar da orası bir otel haline dönüştürüldüğünde Beyaz Saray ın bütün yayınevleri Şehzadebaşı nda bulunan Yümni İş Merkezi ne geçti. Beyaz Saray artık onda sora eski Beyaz Saray olmadı. A.E.: Yümni İş Merkez indeki durumla Beyaz Saraydaki durumu karşılaştırdığınızda ne tür farklılıklar gözlüyorsunuz? A.K.T.: Beyaz Saray daki yapı kurumsal kimliğin ötesinde anlamlar taşıyordu. Orası insanların bir üçüncü mekân ihtiyacını gören yerlerdi. İstanbul a dışarıda gelenler, İstanbul içinde olanlar dünyada neler olup bittiğini, neler yaşandığını, neler üretildiğini dünyaya nasıl bakmaları gerektiğini Beyaz Saray daki yayınevlerine uğrayarak, orada gördükleri yazarlarla, yayıncılarla konuşarak öğrenirlerdi. Orası bir bir kültür merkeziydi. Neredeyse yılın her günü açık bir fuardı. Yazarlarla çok rahat görüşülebilen bir mekândı. Bir eğitim atmosferiydi aynı zamanda. İnsanlar kafalarındaki soruları orada cevaplandırabiliyorlardı veyahut cevap alacağı insanlarla karşılaşabiliyorlardı. Bu anlamda çok özgün bir modeldir Beyaz Saray. Beyaz Saray dışında bir kısmı Cağaloğlu nda, bir kısmı Beyazıt ta başka yayınevleri de var oldu ama Beyaz Saray ın kurumsal kimliği yayın tarihimizde çok özgün bir model olarak kaldı. Yümni ye taşındıktan sonra büyük bir ihtimalle sadece mekân değişikliği değil aynı zamanda bir zihniyet değişikliği de oldu. Tam soğuk savaş döneminin bittiği, insanların artık tek kutuplu bir dünyada yaşadığı, ideolojilerin sona erdiğine inandıkları biraz daha rehavet içine girdikleri, İslami hassasiyetlerin, dini gayretlerin, bir şeyler yapmak ihtiyacının yerini daha çok dünyevi hedefler peşinde koşmanın aldığı döneme denk geldi. İnsanlar bu yeni yeri eski Beyaz Saray gibi algılamadılar. Oraya gitmediler. Oraya gittiklerinde de muhtemelen eski atmosferi bulamadıkları için devam etmediler. Beyaz Saray da civarında yayınevi vardı.

11 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < Eski bir düğün salonuydu orası, sonra iki katlı pasaj haline getirildi. 40 a yakın yayınevi Yümni ye taşındı ama zannediyorum ruhu Beyaz Saray da kaldı. Yani bedeni taşındı oraya, fiziki imkânları oraya geçti. Eskiden Beyaz Saray da olan yayınevleri orada yeniden yer aldılar. Hatta biz Beyaz Saray ın dışında olan bir yayıneviydik. Orada yer almak istediğimizde bize eski Beyaz Saray esnafının katılacağı bir yer orası dediler. Dışarıdan yayınevi almıyoruz, dediler ve biz oraya girememiştik o zaman. Dolayısıyla böyle bir kurumsal yapıyı bütünüyle taşıdılar ama bu bedenî bir taşınma oldu. Yani ruhu tarihte kaldı. A.E. : Beyaz Saray a gelen okuyucu veya ziyaretçi profiline baktığınızda ne diyebilirsiniz? Daha çok öğrenciler mi geliyordu, İstanbul dışından gelenler var mıydı A.K.T.: Her taraftan insanlar geliyordu. Öğrenciler geliyordu, halk geliyordu, yazarlar geliyordu, yurt dışından gelen insanlar vardı. Beyaz Saray profilini Türkiye deki yayın çizgisinin neredeyse bir karışımı olarak görmek mümkün. Yani dışarıdan bakıldığında, bugün değerlendirildiğinde biraz halk tipi yayıncılığın merkezi olarak düşünülüyor orası ama ben bütünüyle öyle olduğu kanaatinde değilim. Çünkü orada çok ciddi fikri alt yapıları olan hatta kendilerine has özel çizgileri olan, özel misyonları olan kurumlar da vardı. Mesela Pınar Yayınları ilk orada başladı yayın hayatına. Rahmetli oldu, İsmail Özdoğan; Enderun Yayınevi vardı. Orası bir sivil üniversite gibi çalışırdı. Akademisyenlerin daha çok gelip gittikleri bir yerdi. Ankara daki Akçağ ın ilk kurucusu İsmail Ünalmış ın yeri vardı. Orası özgün bir mekândı. İmam hatip okullarının oluşturdukları bir birlik vardı, onların Tohum diye bir dergileri vardı ve Tohum Yayınevinde, dergi de orada çıkardı. A.E. : Düşünce Dergisi nin rolü neydi? Bütün bir Beyaz Saray ın Düşünce Dergisi etrafında şekillendiği söylenir. Abartılıyor mu yoksa cidden çok etki miydi? A.K.T.: Yok, doğru değil. Ben Düşünce nin kurucusuyum, yazı işleri müdürüyüm. Biz Beyaz Saray da hiç olmadık. Beyaz Saray ın hemen arkasında bir iş hanındaydık. Yani sonra oraya geldik. İlk başlarken Cağaloğlu nda Aydınlar Han da idik. Orada küçük bir nüvesi vardı yayıncılığın. İhya Yayınları İsmail Kazdal ın ve rahmetli Nihat Armağan ın Fikir Yayınları vardı o handa. Orada penceresi olmayan, aydınlığa bakan, yaklaşık herhalde 6-7 metrekarelik küçük bir odada başladı Düşünce Dergisi. Yayına geçtikten sonra Beyazıt a gittik ama Beyaz Saray da hiç olmadık. Beyaz Saray ın hemen yanındaydık. Doğal bir ilişkimiz vardı ama Beyaz Saray Düşünce Dergisi nin, Düşünce Yayınları nın çok dışında, çok farklı ve ondan öncesinde olan bir oluşumdu. A.E. : 80 li yıllara girmişken orada biraz kalalım istiyorum. Ömer Bey, 80 li yıllarda yayın dünyasının ana konuları, okuyucuların temayülleri bağlamında baktığınızda ana akım yayıncılığı ne tür özellikler gösteriyordu ve İslami yayıncılık bundan hangi bakımlardan farklılaşıyordu? 11

12 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 12 Ömer Lekesiz: İsterseniz Ali Kemal Bey in İstanbul la ilgili çizdiği tabloya ben taşrayı da ilave edeyim. Çünkü İslami camianın düşünsel bilinçlenmesi ve kültürel etkileşimi bizde tamamen kitapevleri üzerinden yürüyen bir şeydir. Taşrada özellikle Malatya da, Diyarbakır da, Ankara da, Yozgat ta, Kırıkkale de bir kitapevi hemen hemen o günün bütün entelektüel faaliyetlerini bünyesinde toplayabilecek kadar aktif olabiliyordu. 76 da Ankara ya geldiğimde benim ilk uğradığım yer Ulus taki Nur Kitapeviydi. Onun arkasında hemen zaten Zafer Çarşısı nda bizim öğrencilik zamanlarımız Akabe Kitapevi açıldı, Fatih Kitapevi açıldı. Mavera Dergisi nin ve Aylık Dergi nin çıktığı zamanlar Yazarlarla Ali Kemal Bey in söylediği gibi birebir görüşme imkânımızın olduğu, zihnimizdeki soruları sorduğumuz ve bilinçlendiğimiz ortamlardı. Peki, kitapevini ayakta tutan neydi? Kitapevini ayakta tutan da yayıncılıktı kuşkusuz ve bu yayıncılık da İstanbul dan beslenen bir yayıncılıktı. Öyle ki İstanbul la kurulan bu kitapevi ilişkisi ve kitapevi bağlılığı bizde bir tür yayınevlerinin kuruluşunu, kapanışını, yeni kitaplarının ne olduğunu belirlerdi. Taşra merkezli bakarak eğer Ankara yı örnek alacak olursak iki tane güçlü edebiyat dergisini görürüz. Bizim ideolojik ortama dâhil olduğumuz 70 li yıllar itibariyle gençliğin bir şeyleri öğrenmek, hayatı sorgulamak, zamanı sorgulamak, Türkiye deki sistemi sorgulamak yönünde, solun karşısında daha ideolojik bir çerçeveye oturduğu dönemde aradığı yayınlar da elbette ki öncelikle dini bilinç kazandıracak kitaplardı. İyi bir tefsir kitabına, iyi bir fetvalar bütünü veya hadis külliyatına ihtiyaç duyuyorduk. Ama asıl bizde bilinci uyandıran kitaplar, o dönemde, İslam ın daha özel, spesifik yönleriyle anlaşılmasına katkı sağlayan kitaplardı. A.E. : Dini bilinç kazandıran kitaplar, mesela, geleneksel, klasik fıkıh, tefsir, hadis kitapları mı yoksa Ö. L.: Değil. Kaynak kitap diye tabir edeceğimiz kitapları hemen hemen hepimiz ihtiyaç duyuyorduk muhakkak. İyi bir tefsir kitabına, iyi bir fetvalar bütünü veya hadis külliyatına ihtiyaç duyuyorduk. Ama asıl bizde bilinci uyandıran kitaplar, o dönemde, İslam ın daha özel, spesifik yönleriyle anlaşılmasına katkı sağlayan kitaplardı. A.E.: Siyasi yönüyle ele alan kitaplar diyebilir miyiz buna? Ö. L.: Siyasi de diyebiliriz tabii ki. Ama bir de bunun edebiyat boyutu da var, sadece siyasi de değil. Örneğin Yeryüzü Yayınevi ilk defa duyduğunuz isimlerle ve bir takım kitaplarla çıkıyor. Örneğin; önceki adı Ian Dallas olan Abdulkadir Es Sufi nin kitapları ve benzeri kitapların taşradaki etkisi belki İstanbul dan çok daha yoğun olurdu ama yinede yarı yarıya bir bilgi söz konusu. Yani ideolojik, siyasi anlamda kitaplara ağırlık

13 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < veriliyordu, öbür yandan edebiyat kitaplarına da ağırlık veriliyordu çünkü 80 kuşağının yayıncılıkla ilişkisi daha çok edebiyatın beslediği bir ilgi gibiydi. Çünkü Düşünce Dergisi hariç dergilerimizin çoğunluğu edebiyat dergisiydi. Ama hatırlıyorum Düşünce Dergisi bile edebiyat ürünlerine yer vermek zorunda kalmıştı. Hem düşünce kitaplarına hem de edebiyat kitaplarına artan yoğun bir ilgi söz konusuydu. Zannediyorum ki, bir tür ideolojik yarışma da vardı. Yani onlar şunu yapıyorsa biz de bunu A.E.: Sol la mı? Ö. L.: Tabii ki. Özellikle İslam dışı olan bütün guruplarla Örneğin diyelim ki sol ideolojik romanlara hız vermişse siz de tutup hidayet romanlarına hız veriyordunuz. Zaten hidayet romanları dediğimiz olgu böyle ortaya çıktı. Yoksa Müslümanlar kendiliklerinden bir hidayet romanı üretelim diye roman üretmediler. Sol ideolojik anlamda Kemalist rejimi kutsallaştıran, yücelten bir takım romanlar ortaya koyduğu için Müslümanlar da kendi çocuklarını eğitecek, onlardan uzak tutmasını sağlayacak kitaplar ürettiler ve bunun adı daha sonra hidayet romancılığı olarak kaldı. Böyle bir etki tepki daima vardı tabii ki. Hala da var olduğunu zannediyorum ben. A.E. : Necip Fazıl ın Büyük Doğu dergisi veya Nuri Pakdil in Edebiyat dergisi örneklerinde olduğu gibi daha önceki siyasi ve düşünsel ekoller bir dergi etrafında şekilleniyor. Bu İslami yayıncılığa özel bir gelenek midir? Ö. L.: Demin sizin söylediğiniz gibi bizim Sırat- ı Mustakim den başlayan bir yayıncılık geleneğimiz var. Bunlar periyot, mevkute anlamında gündelik olayları yorumlamanın yanı sıra düşünsel hayatı tanzim edecek, kültürüne katkıda bulunacak yayınlarla başlıyorlar. Örneğin merhum Eşref Edip in bu manada yayıncılığa başlaması, o zamanlar Fransızcadan İslam ansiklopedisine karşılık alternatif bir İslam ansiklopedisi üretme çabasıyla başlıyor ve bizim yayıncılığımız da neticede o yayıncılara kitap temin edecek zihinleri yetiştirmesi bakımından dergiciliğimizin temel bir önemi var ve karşılıklı bir sinerji söz konusu bunların arasında. Ama sadece bundan da ibaret değil. 80 li yıllarda özellikle 70 li yılların sonundan 80 li yılların sonuna kadar bizde bir de çeviri vakıası var. 80 kuşağının en fazla etkilendiği ürünler, kaynak kitaplar mı, siyasi kitaplar mı diye sormuştunuz Bir Müslüman dünyaya nasıl bakmalı, dünyadaki hadiseleri nasıl algılamalı, nasıl yorumlamalı sorularına ilişkin kitaplar tercüme edildi. Bu manada Seyyid Kutub un, Hasan El Benna nın, Mevdudi nin tercüme edilmesi bizdeki o fikir hareketliliğine çok büyük etki etti zannediyorum. Bunlar dergilerin dışında olan bir şeydi. Dergiler daha kurumlaşmış, yerel düşünceyi dile getirirken, özellikle edebi perspektifle okunabilir, kabul edilebilir ortam oluştururken aynı zamanda çeviriler yoluyla da çok ciddi bir düşünsel transfer söz konusu olmuştu. 13

14 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 14 A.E.: Dergilerin yerlilik özelliğinin altını çizelim mi? Karşılaştırma imkânınız oldu mu bilmiyorum; İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de dergi etrafında mı şekilleniyor düşünsel veya siyasal hareketler? Yerli düşüncenin dergi çevresinde şekillenmesi buraya özgü bir şey midir acaba? Ö. L.: Orada belki bir ayrım yapmak, Ali Kemal Bey in söylediği halka yönelik yayıncılık dediği şeyin de altını çizmek lazım. Bir dergi oluşumundan ve dergilerin etkisinden söz ediyorsak aynı zamanda entelektüel bir etkiden de söz ediyoruz demektir. Ama din özü itibariyle zaten popülisttir, halkçıdır. Bu nedenle de entelektüel yayıncılık karşılıklı olarak dergilerden beslenirken ve yayınevlerini beslerken ideolojik ve kültürel anlamda da yerleşirken öbür taraftan halkın talebi olan İslami yayıncılık da söz konusuydu. Bir tarafta İsmet Özel in Üç Meselesi ni yayınlayan bir yayınevimiz var ama öbür tarafta da güllü Yasin yayınlayan bir yayınevimiz var. İkisinin de piyasası var. Bu tablo daha çok entelektüel düzeyde ortaya çıkıyor. Öbürünü olumsuzlamak anlamında söylemiyorum. Çünkü dediğim gibi dinin özü zaten popülisttir ve dolayısıyla din şunlara ulaşacak veya bunlara ulaşmayacak diye bir sınırlama yapamazsınız. O halde dindar kesime yönelik faaliyetlerin tamamını bir bütün olarak almak lazım. Bu genelde Beyaz Saray ın ihmal ettiği bir görevdi ama gerek taşradaki, gerek merkezdeki dergilerin oluşturduğu entelektüel ortam da bunun üstünde hatta o popülizme gidişat kazandıracak, istikamet kazandıracak bir oluşum, yapılanma gibi. Kendiliğinden olan bir şey, bu organize bir şey değil yani. Dini bir gayretle, toplumun fikriyatını etkilemek için, mevcut yapının kötülüğünü görüp onu düzelmek için, insanlara bir şeyler anlatmak için araç olarak kitabı seçip yayınevi kurdular. A.K.T.: Şöyle bir ayrım, muhtemelen tabloyu daha netleştirebilir: Yayıncılık tarihimizin yayınevlerini değerlendirirken belki şöyle bir ayrım yapmak mümkün; bir tanesi şahsi kurumlar. Dini bir gayretle, toplumun fikriyatını etkilemek için, mevcut yapının kötülüğünü görüp onu düzelmek için, insanlara bir şeyler anlatmak için araç olarak kitabı seçip yayınevi kurdular. Mesela Yağmur Yayınları İsmail Dayı Bey in gayretiyle kurulmuştur. Şahsi kurumlar bunlar. Cağaloğlu yayınların, İhya Yayınları, Bahar Yayınları, Fikir yayınları vs. de böyle. İlk yayınlar tamamen kişisel gayretle oluşmuş kurumlardı. Bir de ekol yayıncılığı vardır o dönemde. Bunlar dergiyle başlayıp daha sonra yayına dönen kurumlardı. Yani bunlar kişisel değil, grup yayıncılık. Hareket, Hilal öyleydi, Mavera sonra öyle oldu, Düşünce öyleydi. Bütün bunlar bir grup hareketi olarak ortaya çıktı, dergiler çıkardılar, o dergilerdeki ürünler daha sonra kitaba dönüştü

15 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < ve bir yayın ekolü haline geldiler. Alpaslan Durmuş: Ömer Ağabeyin tespitlerinin bende uyandırdığı birkaç noktaya değinmek istiyorum. Düşünce ve edebiyat dergileri ve genel olarak süreli yayınların bu derece etkili olmasının sebebi, sıcak düşünce mübadelelerinin çok olduğu bir ortamın olması. Mesela benim çocukluğum, ilk gençliğim 80 li yıllarda geçti Biri bir dergide bir şey söylüyordu, sonra bir başkası ona cevap yazıyordu Sonradan bunlar kitaplaşıyordu. Mesela birçok yazarın bu anlamda aslında gazete toplamından oluşan yazıları vardı. Bu, daha sıcak ihtiyaca cevap veren, daha sıcak ürünler olarak duruyor. Onun için de mesela bizim camiada, İslami yayıncılıkta dergiler baskın. Çünkü durmadan karşıda bir cephe olduğu düşünülüyor. Bu kimi zaman gerçekten var, kimi zaman belki hayali bir düşman olarak var, ama daima bir düşmana karşı yazıyor. Onun için de sıcak bir ihtiyaç var. Daima elde silah, yani kalem tutuluyor. Mesela solda öyle çok fazla mesela dergi yok; bizimki kadar kanlı canlı bir dergicilik yok. Belki bir takım ekoller yok. Çin komünizmi, Bulgar komünizmi gibi bir takım ekoller etrafında tek tük dergiler olurdu ama doğrudan bir adamın dergisi gibi değil de bu gurubun dergisi olarak. Yani Ali Ağabeyin tasnifi ile grup ekol yayınlarının dergileri vardı ama onlar daha çok Çin komünizmde mesela Mao nun kitaplarını çevirmek için aslında kuruluyordu. Yani Mao nun ideologluğunu yapmak için, Türkiye deki nakilliğini yapmak için kuruyorlardı. Solda, o anlamda dergiyi en çok tutan, en çok dergicilik yapmayı seven adam hep Perinçek olagelmiştir mesela. Şey bir dönem yaptı onu A.E.: O da sıcak siyasetin içinde bir isim... A.D.: Evet. Dolayısıyla burada bir sıcak ilişki, temas, ihtiyaç dergileri doğuruyor gibi geliyor. Bir yönüyle bu tespiti bilmiyorum yapabilir miyiz? Bu, kafama doğdu. Arapçadan tercümeleri saymazsak ideologluk yapan, fikriyat üreten, bu fikirlerini kavramsallaştırıp bir kitap formatında yayınlayabilecek çapta olan birileri yok. Arapçadan tercümeler bunu bir nebze yapıyor. Dışarıdan bıraktığınız zaman kitap üretecek kitle yok aslında. Hâlbuki kitap biraz daha durmuş, oturmuş, belli entelektüel birikime yaslanan bir platformdur. A.E.: Dergi bazında düşündüğümüzde de mesela Birikim in karşısına koyabileceğimiz düşünce üreten bir İslami derginin olmaması da bu durumun diğer bir dezavantajı mı? A.D.: Biraz daha tevakkuf halinde olalım gibi düşüncelerle bir takım girişimler oldu, olmadı değil. Mesela Seha Neşriyat ın, İskender Paşa camiasının çıkardığı İslam Dergisi 80 li yılların ortalarında çıkıyor farazan. Mesela İlim Sanat biraz daha durmuş oturmuş, biraz daha entelektüel, akademik arka planı olan bir yerde. Hatta Ömer Ağabeyi benim yazar olarak tanımam da orada yayınlanan İslamcılık makalesiyledir. Burada belki 15

16 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 16 Yönelişler i söyleyebiliriz. Yönelişler Dergisi de bir ekol, kanal olarak oluşmaya başladı ama sönümlendi. Ekip dağıldı, birisi Amerika ya gitti, ötekisi gazete kurdu vs. Zaman Gazetesi o zaman kuruldu. Yedi İklim ilk dönemlerinde Yönelişler e oldukça benzeyen bir yayıncılıkla başlamıştı. Yönelişler gibi yayınlayacağı bir takım kitaplardan alıntılar yapardı. Düşünce eserleri, tasavvuf kökenli, felsefi kökenli metinler yayınlardı. Yani özellikle bu iki husus bir ışık olarak çaktı kafamda, düşünmek lazım belki. A.E.: Eyvallah. Biraz daha sizin alanınıza girelim. Yayın dünyasını baz alarak düşündüğümüzde insanların dini öğrenme ve çocuklarına öğretme yöntem ve metotlarında ne tür değişimler gözlüyorsunuz? A.D.: Ali Kemal Ağabey in 90 lardan sonra Yümni ile alakalı söylediği gibi; tek kutuplu dünyaya dönüştükten sonra ne oldu diye belki sormak lazım. Bir kere kişisel gelişim türü kitaplar çok yaygınlaştı. Çünkü karşında bir düşman yoksa kendine dönüyorsun, kendini geliştirmeye, kendi keseni arttırmaya, kendi kişisel mutluluğunu sağlamaya, daha bireysel bir dünya oluşturmaya çalışıyorsun. Bu dönemde bol miktarda kişisel gelişim kitapları çıktı. Bunların İslami, Kuranî kişisel gelişimleri de uydurulmaya başlandı. Kuran a göre kişisel gelişim kitabı yazanlar olduğu gibi, bu kişisel gelişim kitaplarını çevirirken bir takım Hıristiyanî kavramları veya New Age bir takım tabirleri, Budist bir takım kavramları biraz daha Müslümanlaştırarak çevirdiler. Doğu nun Hikayeleri ve Psikoterapi diye bir çeviri vardır. Mevlana dan, Şirazi den vs. bir takım hikâyelerle, psikoterapik bir takım tespitlerde bulunmaya çalışır. Mesela onu bizimkiler çevirdiği zaman doğrudan daha dini bir takım tabirlerle çeviriyor. Biraz daha İdris Şah ın çevirilerine benziyor. Yani daha yeni ve seküler kavramlar oluyor. Ötekisi çevirdiği zaman biraz daha Osmanlıca kavramlar kullanıyor. Dolayısıyla aslında değişen sadece ifade, biçim. Yoksa çocuk yetiştirme ve çocuğa bilgiyi aktarma biçimi, aile ilişkileri, aile ilişkileri içinde kadının ve erkeğin iki cinsiyet olarak dönüşümü vs. tamamının genel dönüşümden çok bağımsız olmadığını düşünüyorum. Yani bizim kadınlarımız da İslami feministlik yapmaya başlamış oldular. Bizim çocuklarımız da diğer çocuklardan çok farklı şeylerle uğraşıyor değiller. Babalar ve oğullar çelişkisini filanca ne kadar yaşıyorsa ben de o kadar yaşıyor oldum. Yani değişen bir şey var mıydı? Yok. Bu noktada Necip Fazıl ın bir beytine sığınmak gerektiğini düşünüyorum; Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın/gündüz geceye muhtaç; bana da sen lazımsım diyor ya üstat. Zaten öteki dediğin zaman bir baraj kuruyorsun kendine ama ötekin yoksa sınır koymuyorsun. Ötekiyle beraber zaten bir zeminde yaşıyorsun ve aynı zeminde yaşamak da bir etkileşimi getiriyor. Kötüdür, iyidir diye bir teşhisle söylemiyorum bunu ama bu etkileşim sonuçta iki tarafı da dönüştürüyor. Çünkü tekerlek giderken yolda, yol da aşınır tekerlek de

17 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < aşınır. Yani burada da öyle bir aşınma var. Ben İslami yayıneviyim diyen piyasadaki birçok yayınevinin aslında İslami kaç tane yayını var diye sorduğunda geleneksel olarak yayınladığı bir takım kitapları bir kenara koyarsan İslami yayınevi kimliğini ifade edecek hiçbir şeyin olmadığını görürsün. O da piyasadaki normal kişisel gelişim, popüler, best seller, kitaplar düzeyinde bir yayıncılık yapıyor. Peki, niye İslami? Sadece bir kimlik olarak Müslümanlığıyla, bir de geçmişte belki anasının babasının dedesinin o türden kitaplar yayınlamış olmaklığıyla kalmış durumda. A.E.: Diğer taraftan mesela değerler eğitimi gibi bir kavram ürettik ve her ne kadar seküler bilimin kavramlarıyla ifade etmiş olsak bile bazı İslami değerleri daha geniş kesimlere ulaşıyor hale getirdik. Bu tür çabaların da olumlu bir tarafı yok mu sizce? Din eğitimi, tamamen değer eğitimine, yani bizim hareketlerimize nasıl nüfus edeceği belli A.D.: Yok. Bu tür çabalara yönelik benim bir takım tövbelerim var. Değerler eğitimi kavramını ilk defa rahmetli Ahmet Şişman Ağabey ile beraber biz uydurduk. Ahmet Şişman Allah rahmet etsin- Eğitim Merkezi ni kurmayı düşünüyordu. Ensar Vakfı bünyesinde sadece din eğitimi ile alakalı konuları araştıracak, öğretecek, bununla alakalı yol yöntem yordam geliştirecek ve sadece bu konuya odaklanmış bir yer oluşturalım karşı çıktım. diye bir istişare toplantısına çağırmıştı. O zaman ben de şöyle bir fikir ileri sürdüm. O zaman tam 28 Şubat ın baskılı dönemi. Bizim şuanda sadece ilahiyatçıların değil ben Müslümanım diyen herkesin, özellikle sosyal bilimler alanındaki insanların bu alana dair bir takım üretimlerini tahrik etmemiz gerekiyor. Bu alanı daha fazla tanınan, bilinen, konuşulan bir alana dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü bu din eğitimi dediğimiz hadise ilahiyatçılara bırakılmayacak kadar bir ciddi alan haline dönüşmüş oldu. Ciddi bir kavgadır artık. Onun için biraz daha laik, seküler, biraz daha soft, herkesi de kuşatan bir isim koyalım dedim. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümünden Halil Ekşi Hoca ile istişarelerimizde religion education türü bir takım yabancı akademik dergilere baktık. Bu values education (değerler eğitimi) dergisiyle karşılaştık. Biz parantez içinde Turkey diye ekleme yaptık sadece. Dolayısıyla bizimki orada aslında -tırnak içinde söylüyorum- palyatif bir çözümdür. Geçici, pansuman tedbirdi. Var olan baskıya yönelik olarak daha fazla tolere edilebileceğimiz bir merkez açmaya çalışmış idik. Fakat bugün gelinen noktada din eğitimi yani gerek bir bilgi alanı olarak öğrenmek anlamında gerekse yaşantı olarak olmayan bir tarza dönüşmüş durumda. Onun için din kültürü, din eğitimi veya din öğretimi gibi bir takım ders isimlerinin kaldırılmasına hep 17

18 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 18 eğitim anlamında bu kavramla yetiniliyor. Din eğitimi, tamamen değer eğitimine, yani bizim hareketlerimize nasıl nüfus edeceği belli olmayan bir tarza dönüşmüş durumda. Onun için din kültürü, din eğitimi veya din öğretimi gibi bir takım ders isimlerinin kaldırılmasına hep karşı çıktım. Eğer zorunlu ders olarak konulacaksa adının Din Eğitimi ve Öğretimi olması lazım. Şu anda mesela yeni yasayla beraber Din Eğitimi Öğretimi anlamında konan üç tane seçimlik ders var; Kuranı Kerim, Hz. Muhammed in hayatı ve temel dini bilgiler. Üç dersin de içeriğine baktığınız zaman temizlik, düzen, nizam, sorumluluk gibi çok soft kavramlar şeklinde içerikleri. Dini hiçbir kavram yok, terminoloji sıfırlanmış durumda yani. Biz eskiden kavramlarımıza sahip çıkalım, Kurani kavramları bozmayalım derken geldiğimiz nokta bu. Hatta komik şeyler yaşanıyordu mesela gösteriye gitmişiz, kahrolsun tağut diye bağırıyoruz. Adamın biri, aramızdaki polis amca ya bu tağut kim, niye bu adam kahrolsun diyoruz diye soruyordu. Ama tağut kavramı bizim için önemli bir kavramdı. Bugün tağut kelimesini kullanmıyorlar mesela. Terminolojik karşılığı var mıdır, mutlaka böyle kalmalı mıdır diye tartışabiliriz o ayrı bir konu. Kısacası değerler eğitimi alanı daha diğerini kuşatan, bir Yahudi nin, Hıristiyan ın, Müslüman ın, kısacası herkesin ortaklaşabildiği bir kavram. İçi farklı doldurulabilmekle beraber, ortak olabilen temel bir kavram. Ama din eğitimi, öğretimi dendiğinde din öğretilir. Sen diyelim ki Hıristiyan sındır Hıristiyanlık dinini öğretirsin, ötekisi Yahudi dir Yahudiliği öğretir. Çünkü öğretmek deyince hem bir bilgi alanından, ilim alanından yani Yahudi şeriatından, İslam şeriatından bahsediyoruz demektir. Hem de bir eğitim alanından, yani mesela namaz kılmayı hayatının vazgeçilmezi olarak koymaklıktan bahsediyoruz demektir. A.E.: Ali Kemal Hocam tekrar tercüme yayıncılık meselesine dönmek istiyorum. Özellikle 80 li yıllarda İslam dünyasının farklı bölgelerinden tercüme eserler, Türkiye de İslamcılığı nasıl etkiledi? A.K.T.: Yayıncılığı ülkemizin tarihi yapısı içinde bir düzene oturtursak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir; Cumhuriyetten itibaren insanların en yakın hissettikleri şey, imanlarına yönelik saldırıydı veyahut da kendi imanlarına ilişkin duydukları endişeydi. Dolayısıyla ilk yayıncılık faaliyetleri bir anlamda sadece imanı kurtarmaya yönelik söylemlerin oluşturduğu metinlerden oluştu. Bu anlamda aslında yayın tarihimizin en büyük yayıncısı olarak Said-i Nursi yi saysak çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Kurumsal anlamda belki bir yayınevi kurmadı ama o bir yayın faaliyeti yaptı. İnsanların imanlarını kurtaracak, özgüvenlerini kazandıracak, imanlarına ilişkin boşluğu doldurabilecek şeyler söyledi. Bunlar Anadolu da pek çok insan tarafından el yazmalarıyla çoğaltıldı. Bir yayınevinin, bir derginin o dönemde yapması gereken fonksiyonları

19 BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT < yaptı. Yani ta 1960 a kadar birinci derecede ihtiyaç duyulan şey buydu ve bizim ilk dönem yayın faaliyetlerimiz de bunlardan oluştu. O nedenle artık kurumsal normal kitaplar yayınlanmaya başlandığında en popüler kitaplar; Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı gibi kitaplardı. Benzeri birkaç kitap o dönemin en çok satılan, ihtiyaç duyulan, yaygınlaşan kitaplarıydı. Namaz Hocaları, dua kitapları biraz da böyle bir ihtiyacı karşıladı. Bu süreçten sonra, yani 70 li yıllardan sonra dünya çok yoğun bir ideolojik çatışma ortamına girdi. Özellikle Marksist hareketlerin bölgedeki etkinliği ister istemez A.E.: Oraya geçmeden önce şunu sorabilir miyim; Tarık Zafer Tunaya 60 lı yıllara kadarki İslami düşüncenin aslında Meşrutiyet düşüncesinin bir adım ötesine gidemediğini, kısır kaldığını söyler. Düşünsel, kültürel, siyasal anlamda gelişme gösteremedi İslami düşünce der, Tunaya. Siz bu durumu, Müslümanların imani konulara yoğunlaşmasına mı bağlıyorsunuz? Batı nın gelişmişliği, içinde bulunduğumuz şartlar, yoksulluğumuz, fikri kültürümüzü besleyen damarların kesilmiş olması birden bire bizi, II. Meşrutiyet A.K.T.: Ömer Bey in ihtisas alanına giren bir konu bu ama ben şöyle söyleyebilirim: Bir arkadaşım 1912 ve I. Dünya Savaşı yılları üzerine yaptığı doktora çalışmasında, o dönemin çok yoğun fikri hareketler ihtiva haline getirdi. ettiğini, yüzlerle ifade edilebilecek dergi çıktığını, çok ciddi bir fikri hareketliliğin olduğunu, Osmanlı nın, İslam âleminin nasıl kurtulabileceğine dair çok yoğun tartışmaların olduğunu söylüyor. Fakat Cumhuriyet le, harf devrimi ile beraber artık bütün bu tartışmaların dışında, bir anlamda değerlerinden soyutlanmış, kökleriyle bağları kopartılmış bir toplum ortaya çıktı. Batı nın gelişmişliği, içinde bulunduğumuz şartlar, yoksulluğumuz, fikri kültürümüzü besleyen damarların kesilmiş olması birden bire bizi, II. Meşrutiyet döneminin yoğun fikri tartışmalarının dışında bir köylü toplumu haline getirdi. Fikriyatı olmayan, kaynaklara ulaşımı engellenmiş, başında kendisine doğru şeyleri anlatacak hocalarının, öğretmenlerinin, fikir adamlarının olmadığı bir çorak dönemdir o dönem. Dolayısıyla insanlar kendilerine biçilen yeni gömleği giymek istemediler. Eski gömlekleri zaten gardıroptan kaldırılmıştı. Bundan dolayı sadece kapatabildikleri yerleri kapatabilecek bir refleks göstererek böyle şeylere ihtiyaç duydular. Dolayısıyla bizim 70 li yıllarda yoğunlaşan fikri, ideolojik çatışma sürecine kadarki yayıncılığımızın özeti imanı kurtarmaya yönelik bir yayın faaliyetidir. Bütün hedefler, üretilmiş ürünler, insanların gayretleri sadece kendilerini korumak, onlara biçilen rollere razı olmamak üzere. Onlara gösterilen yolda gitmeyip döneminin yoğun fikri tartışmalarının dışında bir köylü toplumu 19

20 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 20 kendi sırat-ı mustakimleri üzerine kalmak için neye ihtiyaçları varsa, ilk dönem yayıncılığının kurumsal ürünleri bunlardır. A.E.: 70 lerden sonra temel dinamik tercümeler mi? A.K.T.: 70 lerden sonra ideolojik kavgalar başladı. Kurumsal anlamda alt yapımız yoktu. 50 li yıllara kadar İmam Hatip okulları, İlahiyatlar yoktu. Yani bir fetret dönemiydi o dönem. Ne düşünür üretebildi, ne bu içinde bulundukları fikri çatışmalar konusunda onlara materyal sağlayabilecek insanlara sahipti. Müslümanların içinde bulundukları durumu yorumlayabilecek, neler olup bittiğine dair onlara yeterli bilgiyi verebilecek çok fazla yerli düşünür yoktu veyahut da çok azdı. Bu dönem tercüme hareketleri devreye girdi. Çatışma ortamında ihtiyaç duyulan konularda malzeme olabilecek fikriyatları devşirebildikleri bir alandı tercüme hareketleri. Bu bir ihtiyaçtan doğdu; çünkü gerek Hint kıtasında gerek Arap âleminde bizdeki kadar bir kopukluk olmadı. Yani orada da her ne kadar sömürge dönemleri yaşanmış olsa da harf devrimi gibi büyük bir dönüşüm olmadığı için bu açıdan bizden biraz daha ileri noktadaydılar ve orada üretilen şeyler yoğun bir şekilde tercüme edildi. Bu faaliyet yaklaşık olarak 80 lerin sonuna kadar iş gördü. Tercüme edilerek dünyamıza girmiş olan Mevdudi, Seyyid Kutub, Muhammed Kutub, Malik bin Nebi nin ithal edilen ürünleri, fikir dünyamızı zenginleştiren ve tam da o gün çok ihtiyaç duyduğumuz bizde üretilmeyen ürünlerdi. Bundan dolayı bir karşılık gördü. Türkiye deki fikri hareketin sağlam temellere oturmasında çok büyük katkıları oldu ama şimdi artık farklı bir kulvara dönüştü o iş. A.E.: Yerelliğine, yerel düşüncenin üretilmesine zarar verdi mi sizce? Son dönem İslamcılık tartışmalarında Said-i Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, Necip Fazıl Kısakürek vs. çizgisinin yerel olduğu, 80 lerden itibaren dışarıdan tercümeyle gelen Seyyid Kutub gibi isimlerin düşüncelerinin İslamcılığın yapay, yüzeysel tarafını oluşturduğu yönünde bir eleştiri var. Dışarıdan tercümeler yoluyla gelen fikirlerin yerel düşüncenin üretilmesine ket vurduğu söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? A.K.T.: Ben bu düşüncelere katılan birisi değilim. Bir Müslüman için yerelle yabancı arasındaki fark ulusal merkezli düşünceyle ancak ifade edilecek bir şeydir. Nüanslar olabilir ama bir Müslüman için bir fikrin yerelliği veya yerel olmayanı gibi kesin ayrımla birbirinden ayrılabilecek bir özellik taşımaması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman ın ürettiği her şey benim için yerel bir şeydir. Bu topraklarda üretilmesiyle, Hindistan da üretilmesi, İspanya da üretilmesi arasında bir fark yoktur. Böyle bir tasnif ancak yerel merkezli bir fikri harekete sahip insanlar için anlamlı olabilir. Küçük nüanslar olabilir. Bu toplumun ihtiyaçları neyse belki onlara öncelik vermek anlamında, buranın diliyle anlatmak anlamında, akıllarının alabildiği bir yapıda

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAYINEVLERİ VE YAYINCILIK ÜZERİNE SOHBETLER

YAYINEVLERİ VE YAYINCILIK ÜZERİNE SOHBETLER YAYINEVLERİ VE YAYINCILIK ÜZERİNE SOHBETLER Hece, İnkılâb, Pınar, Ötüken, Kebikeç Yayınları ve Enderun Kitabevi Haziran 2007 - Kasım 2008 Sunum Yapanlar İbrahim Çelik Hasan Güneş Cevat Özkaya Ahmet İyioldu

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET > DÜBAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2014 MART DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net/dubam DÜBAM SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

Detaylı

YAŞANABİLİR ŞEHİR TASAVVURU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

YAŞANABİLİR ŞEHİR TASAVVURU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI YAŞANABİLİR ŞEHİR TASAVVURU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM YAŞANABİLİR ŞEHİR TASAVVURU VE KENTSEL

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

AVRUPA DA İSKOÇYA ÖRNEĞİNDE AYRILMA EĞİLİMLERİ VE TARİHSEL KÖKENLERİ

AVRUPA DA İSKOÇYA ÖRNEĞİNDE AYRILMA EĞİLİMLERİ VE TARİHSEL KÖKENLERİ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI AVRUPA DA İSKOÇYA ÖRNEĞİNDE AYRILMA EĞİLİMLERİ VE TARİHSEL KÖKENLERİ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2014 KASIM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net/dubam

Detaylı

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Çeviren: Nur Deriş Ottoman Yayına Hazırlayanlar: Nur Deriş Ottoman,

Detaylı

GÜÇLÜ / FATİH / / / 2012 / 4. (ICILS) / 6. / MEB / SENNET / FATİH

GÜÇLÜ / FATİH / / / 2012 / 4. (ICILS) / 6. / MEB / SENNET / FATİH T E T ayı ı ı Sayı: 10 Eylül - Ekim 2012 Medya ve Eğitim Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ Türk Tarih Kurumu Başkanı / Prof. Dr. Zakir Avşar - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı / Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET EKONOMİSİNİN İNŞASI

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET EKONOMİSİNİN İNŞASI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET EKONOMİSİNİN İNŞASI Konu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası Konuşmacı: Dr. Serdar Şahinkaya Tarih: 21.04.2008 Yer. Atılım Üniversitesi

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ PARADİGMA ARAYIŞLARI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ PARADİGMA ARAYIŞLARI EĞİTİM-BİR-SEN EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI www.egitimbirsen.org.tr TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ PARADİGMA ARAYIŞLARI Bildiriler Kitabı 4-5 Kasım 2006 Ankara Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 16 Sahibi: Eğitim-Bir-Sen

Detaylı

KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ;

KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; DOSYA: ÜN VERS TELER KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; ÜNİVERSİTELER E T M B R ÜLKEN N, M LLET N, TOPLUMUN GEL fimes N N EN ÖNEML KAYNA IDIR. Y B R E T M ALTYAPISI OLUfiTURAN TOPLUMLAR GEL fim fi

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli okuyucular,

Genç Birikim den... Değerli okuyucular, Genç Birikim den... Hamd, sizlerle yeniden birlikte olma hazzını ve mutluluğunu yaşatan, her şeye kadir Allah a aittir. Selam, Rasulüne, şehidlerinin, mücahidlerinin, yolunda yürüyenlerin, mazlumların

Detaylı

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ 8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ Konu: 8. Ekonomi Politikaları Zirvesi KonuĢmacı: Oğuz Demir, Abdurrahman Arıman, Dr. Masum Türker, Ġlyas ġenses, Hakan Ġnci, Adnan Hacıbebekoğlu, Rahmi Aksu, Arek Ferahyan,

Detaylı

ABD de Mortgage krizi ile başlayan ve ABD nin dördüncü büyük bankası Lehman

ABD de Mortgage krizi ile başlayan ve ABD nin dördüncü büyük bankası Lehman 1 2 3 Ekonomik gelişmeler ve paylaşım ABD de Mortgage krizi ile başlayan ve ABD nin dördüncü büyük bankası Lehman Brothers ın iflası ile derinleşen küresel kriz dünyada ve ülkemizde gündeme damgasını vurdu.

Detaylı

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN Panelistler Çağlar GÜVEN Ferial ARNAS IŞIK Ahmet ASENA Necip ATILGAN Değerli

Detaylı

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi Ev sahibi Dubai 27 Kasım da Paris teki OECD binasında yapılan EXPO 2020 nin hangi şehirde düzenleneceği belli oldu. Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul toplantısına İzmir, Ekaterinburg, Dubai ve Sao

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Davutoğlu'nun şifreleri

Davutoğlu'nun şifreleri On5yirmi5.com Davutoğlu'nun şifreleri Yazarlar bugün gündemi nasıl değerlendirdi? Yayın Tarihi : 22 Ağustos 2014 Cuma (oluşturma : 8/27/2015) Hayrettin Karaman, Ömer Lekesiz, Yusuf Kaplan, Fatma Barbarosoğlu,

Detaylı

Her tanımlama çabası, sahih bir tanımadan yola çıkmıyorsa eğer, aynı zamanda bir sınırlama ve belirleme tehdidi taşıyor olabilir.

Her tanımlama çabası, sahih bir tanımadan yola çıkmıyorsa eğer, aynı zamanda bir sınırlama ve belirleme tehdidi taşıyor olabilir. Dindar Kadınlar ve Feminizm Her tanımlama çabası, sahih bir tanımadan yola çıkmıyorsa eğer, aynı zamanda bir sınırlama ve belirleme tehdidi taşıyor olabilir. Cihan Aktaş Feyza: Sizlerle İslami Feminizm

Detaylı