ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 1. Hücre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 1. Hücre"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELŞME AZANIM: 1. Hücre ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Canlının tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Doku B) Sistem C) Organ D) Hücre Canlılarda gerçekleşen tüm olaylar onları meydana getiren temel birim hücre de meydana gelir Bazı canlılar tek hücreden (bir hücreli canlılar) bazı canlılar ise çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşurlar (çok hücreli canlılar). Çok hücreli canlılarda benzer hücrelerden dokular, dokuların bir araya gelmesi ile organlar, organlardan da sistemler, dolayısıyla organizma (canlı)meydana gelir. Bu nedenle hücre doğru cevaptır. Diğer yapılar hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan daha büyük birimlerdir. 2. Hücrede belli görevler için özelleşmiş yapılara adı verilir. Yukarıdaki tanımda boşluklu yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? A) Organizma B) Organ C) Organel D) Sitoplâzma Gelişmiş yapılı hücrelerde hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdek bulunur. Sitoplâzma hücrenin yarı akışkan olan sıvı kısmıdır. çinde her biri farklı bir görevi yerine getiren organelleri taşır. Bu organeller; ribozom endoplazmik retikulum golgi aygıtı mitokondri lizozom koful sentrozom plastidler gibi farklı isimler alır. Bu nedenle cevap C dir. 3. I DNA II III Yukarıda verilen hayvana ait bir hücrede numaralandırılan yapılar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Hücre çeperi Çekirdek Sitoplâzma B) Hücre zarı Sitoplazma Çekirdek C) Hücre çeperi Sitoplazma Hücre zarı D) Hücre zarı Çekirdek Sitoplazma 8

2 Bitki ve hayvan hücreleri hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir. Bu yapılar her iki hücrede de ortak olanlardır. Fakat bitki hücreleri hücre zarının üzerinde, cansız, esnek olmayan ve tam geçirgen selülozdan yapılı çeper adı verilen bir örtü daha taşır. Bu örtü hayvan hücrelerinde yoktur. Verilen hücre bir hayvan hücresi olduğuna göre I; hücre zarını II; Çekirdeği III; Sitoplazmayı göstermektedir. Cevap D şıkkıdır. 4. I. Hücre çeperi II. Organel Çeşitleri III. Hücre şekli Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III Hücre zarı sitoplazma Hücre çeperi Hücre zarı sitoplazma çekirdek bitki hücresi hayvan hücresi Yukarıdaki şekillerden de anlaşılacağı gibi bitki hücresi hücre çeperi taşıyan köşeli hücrelerdir. Hayvan hücreleri ise çeper bulundurmaz ve şekil olarak yuvarlak ya da elipstir. Bu iki hücre arasında organel çeşitleri de farklılık gösterir. Bitki hücresi Hayvan hücresi Ribozom Var Var Lizozom Yok Var Golgi aygıtı Var Var Endoplazmik retikulum Var Var Mitokondri Var Var oful Var Var Sentrozom Yok Var Plastidler Var Yok ; Organeller her iki hücrede birlikte bulunamaz. Bu nedenle cevap I, II ve III tür. 5. I. Hücre II. Organ III. Sistem Çok hücreli canlıların yapısını oluşturan dokular yukarıda verilenlerden hangilerini kapsar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III Gelişmiş canlılarda aynı görevi üstlenen hücreler dokuları, dokular organları, organlarda bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Bu nedenle dokular yalnız hücreleri içinde bulundurur ve kapsar. Doğru cevap A dır. 9

3 6. - Yalnız hayvan hücresinde bulunur ve hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir. - Tüm canlı hücrelerde bulunur ve proteinlerin üretildiği organeldir. - Canlının ATP (enerji) kaynağıdır ve hücrenin oksijenli solunum yapmasını sağlar. - Renkli ve renksiz çeşitleri vardır ve yalnız bitki hücrelerinde bulunurlar Yukarıda özelliği verilmeyen organel aşağıdakilerden hangisidir? A) Ribozom B) Golgi Aygıtı C) Mitokondri D) Plastid lk önerme lizozom organelini anlatır. Bu organel sadece hayvan hücrelerinde bulunur ve sindirim yapar. kinci ifade ribozom organelini belirtir. Üçüncü ifade mitokondri organelini belirtir. Dördüncü ifade kloroplast (yeşil renkli), lökoplast (renksiz), kromoplast (sarı, turuncu, kırmızı), çeşitleri olan yalnız bitkilere özgü plastidleri belirtir. Fakat golgi(salgı yapar) organeline ait bir ifade yoktur. Cevap B dir. 7. Hücre çeperi taşıyan, kloroplast bulunduran köşeli bir hücre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sentrozom bulundurur B) Fotosentez yapar C) Bitkisel bir hücredir D) Lizozom organeli bulundurmaz. Bahsedilen özelliklere sahip bir hücre ancak bitki hücresi olabilir. Bitki hücreleri kloroplast organelinden dolayı fotosentez yapar. Sentrozom ve lizozom hayvan hücrelerine ait organeldir. Bu nedenle sentrozom ve lizozom taşımaz. Cevap A şıkkıdır. 10

4 1. Tüm canlılara ait hücreler için, aşağıdakilerden hangisi ortaktır? 4. I A) alıtsal bilgiyi çekirdeğin içinde taşıma B) oruyucu özellik çeper bulundurma C) Canlı ve seçici geçirgen zara sahip olma D) loroplast ve mitokondri organelini bir arada bulundurma II III Yukarıda verilen bitkide boyuna büyümeyi sağlayan doku (sürgen doku) numaralı yerlerden hangilerinde bulunur? 2. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III sinir hücresi düz kas hücresi Yukarıda insana ait iki farklı dokunun hücre tipi şekillendirilmiştir. Buna göre bu iki hücre için aşağıdakilerden hangisinin ortak olmadığı söylenir? A) Sitoplazma miktarları B) Mitokondri taşımaları C) Hücre çeperi bulundurmamaları D) Protein üretmeleri O U L S T 5. I. Sinir doku II. as doku III. Bağ doku IV. Destek doku Yukarıda verilen dokuları bitkilerde ve hayvanlarda bulunanlar olarak ayırırsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bitkisel dokular Hayvansal Dokular A) I ve II III ve IV B) I ve III II ve IV C) I, II ve III Yalnız IV D) Yalnız IV I, II ve III 3. Canlı hücreler tüm maddeleri içerisine almaz. Ancak belli maddeleri alabilir. Bunun temel sebebi hücre zarının aşağıdaki özelliklerinden hangisidir? A) nce olması B) Canlı olması C) Esnek olması D) Seçici geçirgen olması 6. Aşağıda verilen organel ve görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Lökoplast Fotosentez yapma B) Ribozom Protein sentezi C) Golgi aygıtı Salgı yapmak D) Endoplazmik Retikulum Madde taşımak 11

5 7. Organeller 10. B A Lizozom sentrozom loroplast kromoplast lökoplast Yukarıdaki tabloda bazı organel çeşitleri gruplandırılmıştır. Buna göre gruplama aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınarak yapılmıştır? A) Organellerin şekilleri B) Organellerin görevleri C) Organellerin bulundukları hücre çeşidi D) Organellerin renkleri Hayvan hücresi X organeli Bitki hücresi Yukarıdaki şekilde B kümesi hayvan hücresini, A kümesi bitki hücresini gösterdiğine göre iki kümenin kesişimi (ortak bölgesi) olan noktada bulunabilecek X organeli aşağıdakilerden hangisidir? A) romoplast B) Lzozom C) Sentrozom D) Endoplazmik retikulum 8. Canlıların hücrelerinde glikoz isimli şekeri üreten ve tüketen organeller aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmştir? ÜRETEN TÜETEN A) Mitokondri loroplast B) Ribozom Lzozom C) loroplast Mitokondri D) Golgi Aygıtı romoplast O U L S T 11. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir? A) Hücreyi dış etkilerden korumak B) Hücreye belirli bir şekil kazandırmak C) Hücreyi dış ortamdan ayırmak D) Hücrenin kalıtsal özelliklerini belirlemek 9. - Organ - Hücre - Sistem - Doku Organizmayı (canlıyı) meydana getiren yapıları küçükten büyüğe doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada üçüncü sırada yer alır? A) Hücre B) Doku C) Organ D) Sistem 12. I. Yaprak II. Gövde III. ök ucu Bitkilerde boyuna büyümeyi sağlayan doku(sürgen doku) yukarıdaki yapılardan hangilerinde bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III 12

6 13. Hücrenin tüm kalıtsal özelliğini içinde barındıran DNA molekülü, gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdaki yapılardan hangisinde yer alır? A) Hücre zarı B) Hücre çeperi C) Çekirdek D) Sitoplazma 17. Canlıda aynı dokuda bulunan hücreler için, I. Şekil II. Görev III. Organel çeşidi Özelliklerinden hangilerinin aynı olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 14. Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayıca çok olması beklenir? A) Mitokondri B) Lizozom C) Ribozom D) Golgi aygıtı 15. Aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisinin görevi, bitkilerde madde taşınmasını sağlamak? A) Destek doku B) Salgı doku C) letim doku D) Sürgen doku O U L S T 18. Aşağıda verilen özellikler hangisi hücre zarı ve çeperi için ortaktır? A) Canlı olma B) oruyucu olma C) Seçici olma D) Esnek ve ince olma 16. Bir öğrenci soğan zarından aldığı parçayı ve kendi yanağın iç tarafından aldığı parçayı mikroskop altında sıra ile inceler ise, I. örnekte gördüğü yapılardan hangisini II. örnekte göremez? A) Hücre zarı B) Sitoplazma C) Çekirdek D) Hücre çeperi mitokondri a. artıkları depolar 2. koful b. oksijenli solunum yapar 3. ribozom c. salgı yapar 4. sentrozom d. protein üretir Yukarıda bazı organeller numaralar ile belirtilmiştir. Bu organelleri karşılarında verilen görevler ile eşleştirirsek aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur? A) 1 b B) 3 d C) 2 a D) 4 c 13

7 20. loroplast Çekirdek Sentrozom I + + II III hücre Doku Yukarıdaki tablo dikkate alındığında I, II ve III nolu hücreler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I bitki hücresidir B) II hayvan hücresidir C) III fotosentez yapamaz D) II bakteri hücresidir X Sistem Canlı Yukarda verilen canlıyı meydana getiren yapılar ile ilgili sıralamada X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 21. Hayvan hücreleri fazla su ile dolduğunda şişer ve patlar. Fakat bitki hücresi fazla su aldığında sadece gerilir, patlamaz. Bitki hücrelerinde bu durumun gözlenmemesi aşağıdakilerden hangisini taşımasından dolayıdır? A) Hücre zarı B) Hücre duvarı C) Plastidler D) oful O U L S T A) Organel B) Organ C) Organizma D) Organizasyon 24. Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur? A) loroplast B) oful C) Sentrozom D) Lizozom 22. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi a, b, c, d a, b, c, e Yukarıda hayvan ve bitki hücresinde bulunan bazı organeller harfler ile sembollenerek gösterilmiştir. Buna göre hangi organel kloroplast ifade eder? A) a B) b C) d D) e 25. I. Hücre zarı bulundurmak II. Sitoplazma taşımak III. Çekirdek bulundurmak IV. selüloz çeper taşımak Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlı hücreler için geçerlidir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III 14

8 ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELŞME AZANIM: 2. nsanda Üreme, büyüme ve gelişme 3. Ergenlik ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. nsanlarda üremeyi sağlayan yapılardan hangisi dişi bireye ait değildir? A) Yumurtalık C) Testis B) Döl yatağı D) Yumurta kanalı Dişi üreme sistemi aşağıdaki gibidir. Yumurta kanalı III Yumurtalık Döl yatağı Yumurtalık; yumurtanın üretildiği, yumurta kanalı; yumurtanın döllenip döl yatağına taşındığı, döl yatağı; döllenmiş yumurtanın geliştiği yerdir. Testis ise erkekte üreme hücresi olan spermin üretildiği bölgedir. Bu nedenle cevap C dir. 2. Hücre zarı Sitoplâzma çekirdek kuyruk Hücre zarı sitoplazma çekirdek Yumurta Yukarıda insana ait bir sperm ve yumurtanın şekli verilmiştir. Buna göre; I. Hareket II. Ağırlık III. Şekil ki hücrede özelliklerinden hangilerinin farklılık gösterdiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III Görüldüğü gibi iki hücre arasında şekil ve ağırlık yönünden belirgin bir fark vardır. Yumurta daha büyük, bol sitoplâzmalı ve ağırdır. Yine şekilden anlaşılacağı gibi sperm kuyruk taşır. Bu da onun hareket yeteneği olduğunu gösterir. Yumurta da kuyruk bulunmaz. Bu nedenle cevap D dir. 15

9 3. II I III Yandaki şekilde bir insana ait erkek üreme hücresi verilmiştir. Buna göre numaralı yapılar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır? I II III A) Baş Boyun uyruk B) Boyun Baş uyruk C) uyruk Baş Boyun D) Baş uyruk Boyun Spermin üç bölgesi vardır. Bunlar, I ile gösterilen baş, II ile gösterilen boyun, III ile gösterilen kuyruktur. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. 4. Hamilelik periyodu boyunca embriyo hızla büyür, görüntüsü değişir ve sistemleri şekillenir. Bu aylardan sonra doğuma kadar canlı... diye adlandırılır. Yukarıda verilen paragrafta noktalı yere gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Yumurta B) Zigot C) Bebek D) Fetüs Sperm ve yumurta birleştikten sonra meydana gelen yapıya zigot, zigot büyüyüp gelişince embriyo, 2.aydan sonrada doğana kadar fetüs adı verilir. Bu nedenle cevap D dir. 5. Embriyonun sağlıklı gelişmesi için anne adayının aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir? A) Gebeliğine doktor kontrolünde devam etmeli B) Sık sık ve aşırı yemek yemeli C) Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmamalı D) Doktor tavsiyesi haricinde ilaç kullanmamalı Bebek anne aracılığıyla beslendiği ve oksijen aldığından dolayı, annenin alacağı alkol, uyuşturucu, yabancı ilaçlar vb. bebeği de etkiler. Bu nedenle anne adayı bunları almamalıdır. Gebeliğine doktor kontrolünde devam etmeli, yemek yerken de aşırıya kaçmamalıdır. Bu annenin gereğinden fazla kilo almasına ve doğumunda zorlaşmasına sebep olur. Cevap B şıkkıdır. 6. I. Penis II. Yumurtalık III. Testis IV. Döl yatağı nsanın dişi ve erkek bireylerinde üreme hücrelerinin yapıldığı yerler yukarıda verilenlerden hangileridir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV 16

10 Penis üreme hücresinin ve idrarın erkek vücudundan çıkmasını sağlayan organdır. Döl yatağı ise dişi de embriyonun geliştiği yerdir. Üreme hücrelerinin üretildiği yerler ise dişi de yumurtalık, erkekte testislerdir. Bu nedenle cevap B dir. 7. nsanın üreme hücreleri olan yumurta ve spermin birleşip zigotu (döllenmiş yumurtayı) oluşturması olayına döllenme denir. Döllenme insanda dişinin vücudu içinde gerçekleşir. Buna göre dişide döllenmiş yumurtanın geliştiği yapı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? A) Yumurta kanalı B) Yumurtalık C) Döl yatağı D) Vajina Yumurta yumurtalıkta üretilir, yumurta kanalında döllenir, döl yatağında ise gelişip bebeği verir. Vajina ise penisin dişi vücuduna girdiği bölgedir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. 8. Aşağıda verilenlerden hangisi çocuklarda ergenlik dönemine geçişin belirtilerinden biri değildir? A) Asi ve birbirleriyle çelişen davranışlar sergileme B) Benlik duygusunda azalma C) Üreme organında gelişme D) Büyümede yavaşlama Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiştir. Çocuk kendini iki dönemin arasında hisseder ve kendine olan güveni, vücuduna olan beğenisi azalır. Asileşir ve anne babaya bağımlılığı azalır. Üreme organları gelişir ve vücudu hızla büyür. Bu nedenle D şıkkı doğru değildir. 9. Ayşe nin hayatta kalabilmek için kendisine bakacak yetişkinlere tamamen bağımlı olduğu dönemdir Ayşe nin eşey organlarının, eşey hücresi oluşturmaya başladığı dönemdir. Bu dönem onun için ruhsal açıdan oldukça karmaşıktır. Ayşe nin mesleğini seçip, evlendiği dönemdir. Ayşe eğer uygun eşi ve mesleği seçebilmiş ise bu dönemi huzurlu geçirir. nsanın gelişmesine ait evrelerden hangisine yukarıda değinilmemiştir? A) Bebeklik B) Ergenlik C) Yaşlılık D) Yetişkinlik lk açıklama bebeklik, ikinci açıklama ergenlik, üçüncü açıklama yetişkinlik çağını anlatır. Fakat kişinin arkadaşları, torunlarıyla bir arada olmaktan hoşlandığı, bilgi ve deneyimlerini onlarla paylaştığı yaşlılık dönemi ile ilgili açıklama yoktur. Bu nedenle cevap C şıkkıdır. 17

11 10. ız Erkek ız Erkek ız Erkek ız Erkek 10 yaş 13 yaş 16 yaş 19 yaş Yukarıda kız ve erkeklerde gözlenen ergenlik süreci büyüme farklılıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman söylenemez? A) ızlar erkeklerden önce ergenliğe girer. B) ızlar ergenlik başı ve sonunda hep erkeklerden uzundur. C) 13 yaşındaki kızlar, o yaştaki erkek arkadaşlarından daha büyük görünür. D) Ergenlik dönemi kızlarda ve erkeklerde farklı hızlarda gerçekleşir. Şekillerden de anlaşılacağı gibi kızlar ergenliğe erkeklere göre yaklaşık 2 yıl önce girer bu nedenle 13 lü yaşlardaki kız erkeğe göre daha olgun görünür. Fakat kızlar yaklaşık yaşları arası hızla değişirken, erkekler 16 ile 19 arası hızlı bir büyüme periyoduna girer. Bu nedenle B şıkkı her zaman geçerli değildir. 11. Ergenlik dönemine giren kız çocuklarında her ay üretilen yumurtanın bir miktar kan ile vücut dışına atılmasına...(menstrüasyon) adı verilir. Yukarıdaki noktalı yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Yumurta B) Üreme C) Adet görme D) Ergenleşme Ergenliğe giren kız çocukları, her ay bir tane üreme hücresi (yumurta) üretir. Yumurta döllenmediği taktirde, bir miktar kan ile vücut dışına atılır. ız çocuklarının ayda bir defa (28 günde bir) yaşadığı bu olaya adet görme adı verilir. Bu nedenle cevap C şıkkıdır. 12. Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik dönemine giren kız ve erkek çocuklarda gözlenebilecek ortak değişiklerden biri değildir? A) Boy ve kilo artışı B) Ruhsal dalgalanmalar C) Yüzde sivilce ve siyah nokta oluşmaları D) alça ve omuzda fazlaca yağlanma Ergenlik hızlı bir büyüme periyodudur. Bu nedenle bedenindeki değişimleri özümsemekte zorlanan kız ve erkek çocuklarda ruhsal dalgalanmalar gözlenir. ız çocuklar kalça, omuz ve göğüs bölgelerindeki yağlanmayı kabullenmekte zorlanır. Çoğu zaman göğüslerinden utandığından kambur yürür. Sivilcelenme hem erkek hem kız çocuklarda gözlenen derideki yağlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla A, B, C şıkları kız ve erkek çocuklar için ortak, D şıkkı ise yalnız kızlara özgü olduğundan doğru cevaptır. 18

12 1. I. Hücre zarı taşıma II. uyruk bulundurma III. Çekirdeğe sahip olma Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yumurta ve spermde ortaktır? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III 4. I. Zigot II. Fetüs III. Embriyo Sperm ve yumurtadan, bir bebek dünyaya gelene kadar yukarıda verilen oluşumlar hangi sıraya uygun olarak gerçekleşir? A) I II III B) I III II C) II I III D) III I II 2. (I) (II) zigot embriyo bebek Bir canlının dünyaya gelişini gösteren olaylar dizisinde, I ve II nolu yapıları meydana getiren yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II A) Penis Yumurtalık B) Testis döl yatağı C) Testis Yumurta kanalı D) Testis Yumurtalık O U L 5. sperm yumurta I Zigot Bebeğin gelişimi esnasında gözlenen yukarıdaki olaylar dişi üreme sisteminin hangi bölgelerinde meydana gelir? I II A) Yumurtalık Döl yatağı B) Yumurta kanalı Döl yatağı C) Döl yatağı Yumurtalık D) Yumurtalık Yumurta kanalı II Embriyo S T 3. II 6. Yumurtanın döllendiği yer III I III Spermin bırakıldığı yer nsan dişisine ait yukarıdaki şemada I,II ve III ile belirtilen yerler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Yumurtalık Döl yatağı Yumurta kanalı B) Yumurta Yumurtalık Döl kanalı yatağı C) Yumurtalık Yumurta Döl kanalı yatağı D) Döl yatağı Yumurta Yumurtalık kanalı Yukarıda, dişi üreme sisteminde, spermin bırakıldığı ve döllenmeyi yaptığı yer verilmiştir. Buna göre spermin yumurtaya ulaşması, I. üçük olması II. uyruk bulundurması III. Çok sayıda üretilmesi Özelliklerinden hangilerini taşımasıyla sağlanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I,II ve III 19

13 7. Hamilelik boyunca bebek, solunum boşaltım ve beslenme ihtiyacını anneden karşılar. Buna göre bebeğin bu ihtiyaçları aşağıdaki yapılardan hangisi aracılığıyla anneden karşılanır? A) Plasenta B) Yumurta kanalı C) Ağız D) Burun 11. Ergenlik döneminde erkek bireylerde fazlaca salgılanan testesteron hormonu, erkek üreme sisteminin aşağıdaki kısımlarından hangisinde üretilir? A) Testis B) Sperm tüpü C) Penis D) Prostat bezi 12. I. Vücudu sıkan giysiler giymek II. Hafif ve doktor kontrolünde egzersizler yapmak III. Vitamin ve mineral içeriği zengin gıdalar almak 8. Aşağıdakilerden hangisi hamile bir (anne adayının) kadının yapmaması gereken lerden biridir? A) Bol Ca ++ (kalsiyum) içeren gıdalar almak B) Doktor izni olmadan ilaç kullanmamak C) Sık sık ultrasona girmek D) Bol ve rahat kıyafetler giymek 9. Erkek üreme hücresi olan sperm, dişi üreme sisteminin aşağıdaki kısımlarından hangisinde yumurtayı döller? A) Yumurtalık B) Döl yatağı C) Yumurta kanalı D) Vajina O U L S T Yukarıda verilenlerde hangileri anne adayının bebeğinin sağlıklı gelişmesi için yapması gerekenlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I,II ve III 13. Erkek çocuklarda ergenlik testesteron, kız çocuklarda ergenelik östrojen adı verilen hormonlar sayesinde meydana gelir. Çocuklar bu iki hormonun miktarlarının artışıyla yetişkin vücuduna ulaşmaya başlar. Buna göre bu hormonların salgılandığı yapılar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Testesteron Östrojen A) Testis Yumurtalık B) Testis Yumurta kanalı C) Sperm kanalı Döl yatağı D) Sperm kanalı Yumurtalık 10. Arzu; Belli bir mesleği seçmiştir ve çalışmaktadır. Adem; Hızlı hareket edemez ve çabuk yorulur. Enes; endi cinsinden arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih eder. Mert; Yüzünde sivilceler çıkmaktadır. Yukarıda bulundukları gelişim dönemine ait özellikleri verilen bireylerden hangisi çocukluk evresini yaşamaktadır? A) Arzu B) Adem C) Enes D) Mert 14. Bu dönemdeki çocuk sokakta arkadaşlarıyla oynamayı tercih eder. yi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrenir. Beğenilmek onun için önemlidir. endini topluma yararlı olmaya hazırlar. Yukarıda özellikleri verilen gelişme dönemi aşağıdaki aralıklardan hangisine denk gelir? A) 0 2 yaş B) 2 5 yaş C) 6 12 yaş D) yaş 20

14 15. Ergenliğe giriş yaşı, çocukların genetik özellikleri, yaşadıkları ülkelerin sıcaklığı, beslenme özellikleri vb. faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin Arabistan sıcaklığı yüksek bir ülke olduğundan büyüme daha hızlıdır ve oradaki çocuklar ülkemize göre daha erken ergenliğe girer. Yukarıda verilen bilgilere göre çocukların ergenliğe giriş yaşında aşağıdaki faktörlerden hangisini etkili olduğu söylenemez? 18. Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde gözlenen ruhsal değişikler den biri değildir? A) Çocuklar herkes ve her şey hakkında peşin yargılara varabilir. B) endini anne ve babaya bağlı hissetme duygusu azalır. C) Çocuk kendini çevreye kabul ettirme mücadelesine girer. D) Üreme organlarının gelişimine paralel, üreme hücreleri üretilmeye başlar. A) Genetik özellikleri B) Yaşadığı ülkeleri iklim özellikleri C) Beslenme özellikleri D) Vücudun fiziksel yapısı 16. Ergenlik dönemine giren kız çocukları kaç günde bir ürettikleri yumurtayı vücut dışına atar? A) 7 günde bir B) 14 günde bir C) 22 günde bir D) 28 günde bir O U L S T 19. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi ile ilgili olarak, I. Erkek çocuklarda testesteron hormonunun artışına bağlı olarak testisler büyür. II. ız çocuklarda boy erkek çocuklara göre daha çok uzar. III. ız ve erkek çocuklarda derideki yağ oranının artmasına bağlı olarak sivilceler ve siyah noktalara çıkar. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I,II ve III 17. I. Ses telleri gelişir ve ses kalınlaşır. II. alça ve omuzda yağ birikimi artar. III. Menstrüasyon döngüsü başlar. IV. Boy uzar ve kilo artar. Yukarıda verilenlerden hangileri ergenlik dönemine giren kız çocuklarda gözlenen değişikliklerdir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II,III ve IV 20. Ergenlik dönemi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eşey hücrelerinin üretilmeye başlandığı dönemdir. B) Erkeklerde kızlardan önce başlar. C) ızlarda kalça ve omuzlarda yağ doku miktarı artar. D) Erkeklerde göğüs ve koltuk altı kıllanır, sakal ve bıyık çıkar. 21

15 ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELŞME AZANIM: 4. Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Hayvanlarda insanlar gibi neslini devam ettirmek için üremek zorundadır. Hayvanların üremeleri kendi içlerinde farklılık gösterse de eşeyli üreyen hayvanlarda belli bir sıraya uygun olarak, benzerlikler göstererek gerçekleşir Buna göre hayvanlarda üreme, I. Üreme hücresi üretme II. Gelişme III. Döllenme olayların hangisi sıraya uygun olarak gerçekleşmesiyle sağlanır? A) I II III B) I III II C) II III I D) II I III Eşeyli üreyen hayvanlar çoğalmak için önce üreme hücresi üretmek zorundadır. Daha sonra üreme hücrelerinin bir araya gelmesi (döllenme) gerçekleşir. Döllenmeyi gelişme takip eder. Bu nedenle cevap B şıkkıdır. 2. Yeryüzünde yaşayan hayvanlar çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu nedenle üremeleri de farklılıklara sahiptir. Bazıları yumurtlayarak bazıları doğurarak çoğalır. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi yumurta ile çoğalmaz? A) Serçe B) Yılan C) urbağa D) Tavşan uşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar yumurtlayarak, memeli hayvanlar ise doğurarak çoğalır. Serçe kuş, yılan sürüngendir. Tavşan memelidir. Yumurtlayarak değil doğurarak çoğalır. Cevap D dir. 3. Aşağıda verilen hayvan gruplarından hangisinde döllenmeden sonra meydana gelen gelişme dişinin vücudu içerisinde tamamlanır? A) Balıklar B) Memeliler C) urbağalar D) uşlar Yumurta ve sperm dişinin vücudu dışında bir araya gelir (döllenir) ise buna dış döllenme, eğer dişinin vücudu içinde döllenme olursa buna iç döllenme denir. Döllenme sonrası gelişme yine dışarıda olursa dış gelişme, dişinin vücudunda olursa buna iç gelişme denir. Yumurta ile çoğalan canlılarda gelişme dış gelişme dir. Fakat doğurarak çoğalan memelilerde gelişme iç gelişme dir. Bu nedenle cevap B şıkkıdır Döllenme Gelişme Balık Dış Dış urbağa Dış Dış Sürüngen ç Dış uş ç Dış Memeli ç ç 22

16 4. Yumurta ve sperm üretme Döllenme Gelişme I II III Eşeyli üreyen hayvanlarda gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri tüm hayvanlarda canlının vücudu içinde gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III Döllenme ve gelişme her hayvanda vücudun içinde olmaz. Fakat üreme hücreleri olan sperm ve yumurta her zaman vücudun içinde üreme organlarında üretilir. Bu nedenle yanıt A seçeneğindedir. 5. Çeşitli hayvanların üremesi ve gelişmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Balıklar yumurta ile ürer B) Memeliler doğurarak çoğalır C) uşlarda gelişme dişi vücudunun içinde tamamlanır. D) Memeliler doğurdukları yavruları sütle besler. uşlar iç döllenme yapar, fakat döllenen yumurtayı dışarı çıkarır ve üzerinde bekler (kuluçkaya yatar). Yumurtanın içinde gelişimini tamamlayan canlı, yumurtayı çatlatır ve dışarı çıkar. Yani gelişme dışarıda gerçekleşir. Cevap C dir 6. Yumurtayla çoğalan bazı hayvanların yumurtalarındaki besin gelişimlerine yetmez. Hayvan bu durumda tam gelişmeden yumurtadan çıkar ve gelişimini geçirerek tamamlar. Bu canlılara örnek olarak kelebekler ve kurbağalar verilebilir. Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Başkalaşım B) Değişim C) Farklılaşım D) Larva Soruda tanımı verilen olay başkalaşımdır. Başkalaşımda yumurtadan çıkan canlı ergine benzemez. Zamanla ergin hale gelir. yumurta tırtıl (larva) elebeğin başkalaşım süreci koza (pupa) kelebek 23

17 7. Başkalaşım geçiren bir canlı yumurtadan çıktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? A) Pupa B) Larva C) zigot D) ErginLarva Başkalaşım geçiren canlının yumurtadan çıktığı ilk hali larvadır. Canlı daha sonra gelişerek ergin halinde gelir. Cevap B dir 8. yumurta larva (suda) (suda) Ergin kurbağa (karada) Yukarıda kurbağaların hayat döngüsü verilmiştir. Döngüden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? A) urbağalar başkalaşım geçirir B) urbağalar hem suda hem karada yaşar C) urbağalar yumurtayla çoğalır D) urbağaların üremesi diğer hayvanlardan daha uzun sürer. Şekilden de anlaşıldığı gibi kurbağalar hem suda hem karada yaşar. Yumurtayla çoğalır ve larva halinde yumurtadan çıktığından başkalaşım geçirir. Fakat şekilde kurbağanın üreme süresi belirtilmemiştir. Bu nedenle diğer hayvanlarla bir kıyaslamaya gidemez. Cevap D şıkkıdır. 24

18 1. Aşağıdaki canlı çeşitlerinden hangisinin hayat döngüsünde başkalaşım geçirme gözlenmez? A) Arı B) elebek 4. Yumurtalar ile çoğalanlar Hayvanlar Doğurarak çoğalanlar C) arınca D) irpi Serçe Yılan Yunus Tavşan Hamsi Aslan Yukarıdaki gruplandırmada, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki örneklerden hangileri yazılabilir? A) edi, kurt B) aplumbağa, kirpi C) öpek, anarya D) artal, Martı 2. Aşağıda verilen canlılar ve üreme şekilleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) elebek; yumurtayla B) Penguen; yumurtayla C) Ayı; doğurarak D) anguru; doğurarak O U 5. larva L yumurta? S T kelebek Yukarıda başkalaşım geçiren bir kelebeğin hayat döngüsü verilmiştir. Buna göre döngüde (?) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 3. Balık urbağa Sürüngen Hayvanlar I. II. uş memeli A) Pupa B) Ergin C) Tırtıl D) Zigot Bir öğrenci çeşitli canlıları yukarıdaki gibi iki gruba ayırmıştır. Öğrencinin bu gruplamayı yapmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) I. grubun doğurarak II. grubun yumurtlayarak çoğalması B) I. grubun sıcakkanlı II. grubun soğukkanlı olması C) I. grubun yavrularına bakmaması, II. grupta ise yavru bakımının olması D) I. grubun suda, II. grubun karada yaşaması 6. I. uş II. Sürüngen III. Memeli Yukarıda verilen canlıları yavrularına bakma iç güdülerine göre çoktan aza doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I II III B) II I III C) III I II D) III II I 25

19 7. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinde embriyo gelişimi vücut içinde gerçekleşmez? A) edi B) Tavşan C) Balık D) öpek 12. Sıcakkanlı hayvanlar dünyaya getirdikleri yavrularına bakar ve beslerler. Aşağıdaki canlılardan hangisi bu gruba dahildir? A) Balina B) aplumbağa C) Ağaç kurbağası D) Hamsi 8. Aşağıda verilen canlılardan hangisi doğurduğu yavrusunu süt ile besleyerek büyütmez? A) Yarasa B) Yunus C) Ayı D) Martı 9. I. uşlar II. urbağalar III. Memeliler Yukarıda verilen canlılardan hangilerinden yavru bakımı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III 10. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde yavru bakımı yoktur? A) Yılan B) artal C) Tavşan D) edi O U L S T 13. I. Ergin II. Larva III. Pupa Başkalaşım geçiren bir kelebeğin yumurtasından çıkan canlı tekrar kelebek haline gelene kadar, başkalaşım süresinde sırayla hangi evrelerden geçer? A) I III II B) II I III C) II III I D) III I - II 14. I. Böcekler II. Balıklar III. urbağalar Yukarıda verilen çeşitli hayvan gruplarından hangilerinde başkalaşım geçiren canlılar bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III 11. Gelişme Yavru bakımı Balık Dış Yok Memeli Dış Var Sürüngen Dış Yok uş Dış Var Yukarıdaki tabloda hangi canlı ile ilgili verilen bilgiler yanlıştır? A) Balık B) Memeli C) Sürüngen D) uş 15. Hayvanlarda üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) uşlar ve balıklar yumurtlayarak çoğalır B) Memeliler doğurarak ürer C) urbağalarda ve kuşlarda yavru bakımı vardır D) Böceklerin çoğu başkalaşım geçirir 26

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi A) Koful vardır Koful yoktur B) Klorofil

Detaylı

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME Salgı bezleri Testis İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar Yumurta Büyük Hareketsiz Kuyruksuz Ayda bir defa üretilir. Dişi Üreme Yapı ve Organları Döl yatağı Yumurtalık Vajina Erkek Üreme Yapı ve Organları

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

GELİŞME. Hücre. Canlıların

GELİŞME. Hücre. Canlıların CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME ve GELİŞME Hücre Canlıların solunum, boşaltım, büyüme ve beslenme gibi yaşamsal işlevlerini sürdürebilen en küçük parçasınaa hücre denir. Gelişmişş yapıdaki canlıların hücreleri

Detaylı

4.Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır

4.Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır Hücre: *Canlıları oluşturan birimlere hücre adı verilir. * Hücrenin varlığının ve özelliklerinin bilinmesi mikroskobun bulunmasıyla başlamıştır. İlk kez Robert Hooke yaptığı basit mikroskopla şişe mantarının

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

6.Sınıf. Soru Bankası 8. I. Hücre II. Hücre. 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom

6.Sınıf. Soru Bankası 8. I. Hücre II. Hücre. 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom Hücre 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom I. Hücre II. Hücre d a c b d Bazı hücre organellerini şekildeki hücrelere yerleştiren öğrenci bir yerde hata yapmıştır. Hatanın giderilmesi

Detaylı

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar....Üreme Yapı ve Organları. Üreme Yapı ve Organları............ Ayda...defa üretilir..... üretilir.............. 11 İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar mcanlıların

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

f t 1. UNITE Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

f t 1. UNITE Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme f t 1. UNITE Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme CANLILIĞIN TEMELİ: HÜCRE Kazanımlar Bu bölümü bitirdiğimde; Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak olduğu gözlenir.

Detaylı

TEST -1. 6. Sınıf Soru Bankası IİIS I. c > r s Hücrede, besin maddesi bulunuyor mu?

TEST -1. 6. Sınıf Soru Bankası IİIS I. c > r s Hücrede, besin maddesi bulunuyor mu? TEST -1 1. Hücre zarının sahip olduğu özeliklerle ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? 4. Gelişmiş yapılı canlılardaki hücreler, bitki hücresi ve hayvan hücresi olarak iki gruba

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 6 Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Konuyu pekiştiren farklı soru tipleri içeren alıştırma sayfaları... 2 Boşluk

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ Hücreyi Tanıyalım - 1 Test - 1 1. Protein üretir Hücrenin en küçük organelidir Yukarıda verilen şemada "?" ile gösterilen kısma aşağıdaki yapılardan hangisi gelmelidir? 4. I. Bitki hücrelerinde bulunur.

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 5. Çiçekli bir bitkide üreme

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 5. Çiçekli bir bitkide üreme ÖĞRENME AANI: CANIAR VE HAYA ÜNE 1: CANIARDA ÜREME, BÜYÜME VE GEŞME AZANIM: 5. Çiçekli bir bitkide üreme ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. I. Besin II. ohum kabuğu III. Embriyo IV. Yumurta Bir tohumun yapısında yukarıda

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME A. HÜCRE 1. Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk

ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME A. HÜCRE 1. Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME A. HÜCRE 1. Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk terliksi hayvan (paramesyum) ve mavi yeşil algler tek hücreli canlılardır. Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100. Çözümler: 1. Verilenleri Uygula!

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100. Çözümler: 1. Verilenleri Uygula! MAKDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ 04.03.2017 Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması Çözümler: TOPLAM PUAN 100 1. Verilenleri Uygula! 1.1. mbriyonun daha doğrusu fetüsün gelişimi sırasıyla numaralar

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR HÜCRE İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR ANLAMINA GELEN HÜCRE DEMİŞTİR.ANCAK HÜCRE BİLİMİNİN

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM DENEME-1 TEOG SINAV SORUSU-2 ANABİLİM 500-1 / Mitoz Mayoz 1 ANABİLİM 500-1 / Mitoz Mayoz 5 TEOG SINAV SORUSU-3 ANABİLİM TEOG-1 15. Yukarıda Şekil 1 mide hücresinde gerçekleşen

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 ADIM ADIM YGS LYS 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 EMBRİYONUN DIŞINDA YER ALAN ZARLAR Zigotun gelişmesi ardından oluşan embriyo; sürüngen, kuş ve memelilerde

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile.

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile. ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE Eşeysiz veya eşeyli şekilde Tanımı Temel İlke Temel Kısımları Görevi Oluşturur Farklılaşma Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir Tüm canlılar tek hücre

Detaylı

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ 0 DENEME AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ÖDEVLERİ 5 6 7 8 9 0 TEST 0 AKILLI FEN BİLİMLERİ TESTLERİ DENEME 00 SORU AKILLI FEN BİLİMLERİ TEST KUTULARI

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf. Ünite Aşağıda, boşaltım sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (), yanlış olanlarının yanına () koyunuz. Aşağıda verilen resimde sinir hücresinin kısımları

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

a-spermatogenez:erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir: Özellikleri:

a-spermatogenez:erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir: Özellikleri: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

Hayvanlarda Üreme; İç Döllenme ve Dış Döllenme

Hayvanlarda Üreme; İç Döllenme ve Dış Döllenme Hayvanlarda Üreme; İç Döllenme ve Dış Döllenme Hayvanlarda üreme, omurgalı hayvanlarda üreme olarak ele alınmaktadır. Omurgalı hayvanların tamamı ayrı eşeyl olarak çoğalmaktadır. Üreme ve çoğalmalarında

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı