KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 03/01/2012 Toplantı Sayısı : 1 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ, Doç. Dr. Cihat Polat. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Veteriner Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 251 sayılı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ın yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili raporuna ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ın 8-10 Aralık 2011 tarihlerinde T.C. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin ev sahipliğinde Elazığ da yapılan V. Veteriner Fakülteleri Dekanları (Uluslararası Katılımlı) Toplantısına ilişkin raporu okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendi. KARAR Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2065 sayılı Mütercim- Tercümanlık Bölümü tarafından III. Uluslararası Tercümanlık Geleceği Sempozyumu nun düzenlenmesine ve bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2065 sayılı Mütercim- Tercümanlık Bölümü tarafından III. Uluslararası Tercümanlık Geleceği Sempozymu nun düzenlenmesi ve bütçesine ilişkin yazısı ve eklerini incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER başkanlığında Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ve Prof. Dr. Suat CEBECİ den oluşan bir İnceleme Komisyonu nun oluşmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2046 sayılı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kırgızca Öğretimi adlı seminerin düzenlenmesine ve bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2046 sayılı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kırgızca Öğretimi adlı seminerin düzenlenmesine ve bütçesine ilişkin yazısı ve eklerini incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER başkanlığında Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ve Prof. Dr. Suat CEBECİ den oluşan bir İnceleme Komisyonu nun oluşmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 00/854 sayılı İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU nun yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU nun Türkiye nin Antalya şehrinde Ocak 2012 tarihleri arasında Eurasia Business and Economics Society tarafından düzenlenecek EBES 2012 Konferansına The 1/116

2 Macroeconomic Effects of World Crude Oil Price Changes başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Ocak 2012 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararına istinaden ilan edilen Profesörlük ve Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adaylar değerlendirildi: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atama için başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın ve Konservatuar Müzik Bölümü Bilim Dallında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atama için başvuran Doç. Dr. Roza AMANOVA nın müracaat dosyalarını incelemek üzere Prof. Dr. Suat CEBECİ başkanlığında Prof. Dr. Ali Osman SOLAK ve Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV den oluşan Ön Komisyonu nun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı nın ve 668 sayılı Köseoğlu firması ile yapılan Protokol-Zeyilname ye ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Rektörlük Makamı nın tarih ve R.30.YİDB-361 sayılı onayı ile ihalesine karar verilen, tarihinde yapılan ihale sonucunda Köseoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş. Firması üzerinde kalan ve tarihinde imzalanan zeyilname ile yapımına devam eden Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Spor Salonu İnşaatı işinde Zeyilname nin 3 üncü maddesinde Protokolün imzalanması, zeyilnamenin imzalanması, mahkeme kararının kesinleşmesi safhalarından hemen sonra iş programı karşılıklı olarak imzalanacak ve hem yer teslimi yapılacaktır. Yurt binası 01 Kasım 2010, Yemekhane ve Spor Salonu binaları 01 Aralık 2011 tarihinde kullanıma hazır hale getirilecektir. denilmektedir tarihinde yapılan sözleşme çerçevesinde 520 kişilik Yurt Binası İnşaat yapımını üstlenen Köseoğlu İnşaat Firması ile Üniversitemiz arasında yaşanan hukuki sorunlar sonucunda tarihinde imzalanan zeyilname ve imzalanan ek protokole istinaden, 1 Kasım 2010 tarihine kadar iş bitimi için süre verilmiştir. Rektörlük Makamı nın tarihli ve R.30.YİDB-046 sayılı oluru ile tarihine kadar ikinci kez iş bitimi için 4 ay ek süre verilen Yüklenici Firma ve tarihli yazıları ile tarihine kadar tekrar süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Ancak ikinci kez verilen 4 aylık süre yoğun kış şartlarına rastlaması ve aynı zamanda Yurt Binası inşaatının bu halde terki üniversitemizce bir fayda getirmeyeceği düşünülerek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği nin 30 uncu maddesi mucibince, Köseoğlu İnşaat Firmasına tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir. Protokolün imzalandığı tarihten sonra inşaat yapım işlerinde kayda değer ivme kazandırılmış olup, gelinen bugünkü noktada, Ekim 2010 sa %13 seviyesinde olan Yurt Binası İnşaatı Aralık 2011 de %58 seviyesine ve Ekim 2010 da 13 seviyesinde olan Yemekhane Binası İnşaatı Aralık 2011 de %30 seviyelerine getirilmiştir. Ayrıca İlgili Firmaya yapım işi ihale ve sözleşme kapsamında bulunmayan ancak tesisin devreye alınması için gerekli olan Elektrikli Isı Merkezi ile Enerji temini-trafo Merkezi işlerinin %30 İlave işler kapsamında yaptırılması düşünülmektedir. Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Spor Salonu İnşaat işlerinin biran evvel tamamlanması ve mevcut süregelen işlerin kesintisiz devam ettirebilmesi amacı ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği nin 30 uncu maddesi mucibince Köseoğlu İnşaat 2/116

3 Firmasına Yemekhane Binası için (Sosyal Tesisler) Mart 2012 sonuna, Öğrenci Yurdu Binası için 31 Temmuz 2012, Spor Salonu için 30 Eylül 2012 tarihine kadar süre uzatımının verilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz ile TRT Genel Müdürlüğünün arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosunun kurulum işi ile ilgili ihale işlemlerini yapmak ve teknik destek vermek üzere TRT Genel Müdürlüğü Başmühendislerinden bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan Ali Ömür GÖRMEZLER, Halil PARLAK ve Kazım PEKTAŞ ın Ocak 2012 tarihleri arasında yolluk ve 5 (beş) günlük yevmiye, konaklama ve iaşe giderleri üniversitemiz tarafından karşılanmak üzere davet edilmelerine oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 697 sayılı ABD Utah Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Hakan YAVUZ un davet edilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Master-Class çerçevesinde, 11 Ocak 2012 tarihinde Türk Topluluklarında Devlet Algılanması konulu konferans, 12 Ocak 2012 tarihinde Türk Milletçiliğinde Yusuf Akçura ve Rusya Türkleri adlı seminer, 13 Ocak 2012 tarihinde Türk İslamı adlı seminer ve 16 Ocak 2012 tarihinde Arap Baharı ve Türk İslamı adlı seminer vermek üzere ABD Utah Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Hakan YAVUZ un yol ve ikamet masrafları üniversitemiz tarafından karşılanmak üzere davet edilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemizde Girişimcilik konusunda seminer vermek üzere davet edilen T.C. ODTÜ Teknokent öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ufuk BATUM ve Prof. Dr. Hami ALPAS ın 29 Ocak 3 Şubat 2012 tarihleri arasında yolluk ve konaklama masrafları üniversitemizce karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 2119 sayılı Prof. Dr. Charles F. Carlson un ücretsiz izinli sayılmasına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Charles F. CARLSON un geçerli mazeretinden dolayı 4-31 Ocak 2012 tarihleri arasında 28 (yirmisekiz) gün ücretsiz izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 3/116

4 Toplantı Tarihi : 03/01/2012 Toplantı Sayısı : 1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili KATILMADI Prof. Dr. Suat CEBECİ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Cihat POLAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili V. Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye KATILMADI Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye KATILMADI 4/116

5 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 31/01/2012 Toplantı Sayısı : 2 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın tarih ve 01 sayılı Üniversitemiz öğrencilerine verilmekte olan diploma, kimlik, el kitabı, öğrenci belgesi ve transkript bedellerine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz öğrencilerine verilmekte olan diploma, kimlik, el kitabı, öğrenci belgesi ve transkipt ücretlerinin 2012 yılı için aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. ÖĞRENCİLERE VERİLMEKTE OLAN BELGE ÜCRETLERİ TABLOSU No Belge Türü 2012 yılı ücreti 1. Lisans Diploması (Türkçe, Kırgızca ve İngilizce Toplam) 600 som 2. Ön Lisans Diploması (Türkçe, Kırgızca ve İngilizce Toplam) 450 som 3. Kaybedilen Lisans ve Ön Lisans Diploması İçin (Kırgızistan dan Müracaat) 400 som 4. Kaybedilen Lisans ve Ön Lisans Diploması (Türkiye den Müracaat) 15 TL 5. Kaybedilen Öğretmenlik Sertifikası İçin (Kırgızistan dan Müracaat) 100 som 6. Kaybedilen Öğretmenlik Sertifikası İçin (Türkiye den Müracaat) 5 TL 7. Öğrenci Kimlik Kartı 50 som 8. Öğrenci El Kitabı 50 som 9. Öğrenci Belgesi, Transkript (Belge Başına) 25 som 10 Akademik Belge 50 som KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 04 sayılı V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu nun düzenlenmesine ve sempozyum bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 04 sayılı Türkoloji Bölümü tarafından V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu nun düzenlenmesine ve sempozyum bütçesine ilişkin yazısı ve eklerini incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER başkanlığında Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ve Prof. Dr. Suat CEBECİ den oluşan bir İnceleme Komisyonun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

6 İletişim Fakültesi Dekanlığı nın ve 028 sayılı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın himayelerinde İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi nin (İLDEK) katkılarıyla Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yeni Medya Düzeni, Haklar ve Sorumluluklar konulu toplantısına katılmak üzere Şubat 2012 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz, 4 (dört) gün görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 047 sayılı Doç. Dr. Bakıt BORKOYEV in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bakıt BORKOYEV in Şubat 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova şehrinde bulunan Rusya Fen Bilimleri Akademisinde düzenlenecek olan Eğitim ve Bilimde Çağdaş Sorunlar konulu VI. Uluslararası Bilimsel Konferansa Разработка и исследование технического фарфора из недефицитного сырья başlıklı bildirisi ile katılmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER ile birlikte D. Mendeleyev Kimya ve Teknoloji Üniversitesi ile Protokol Çalışmalarını yürütmek üzere 27 Şubat 2 Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu, 5 (beş) gün yevmiyeli, görevliizinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR İletişim Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 042 sayılı Üniversitemiz Rektör Yardımcısı/İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı/İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in Şubat 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova şehrinde bulunan Rusya Fen Bilimleri Akademisinde düzenlenecek olan Eğitim ve Bilimde Çağdaş Sorunlar konulu VI. Uluslararası Bilimsel Konferansa katılmak ve D. Mendeleyev Kimya ve Teknoloji Üniversitesi ile Protokol Çalışmalarını yürütmek üzere 27 Şubat 2 Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu, 5 (beş) gün yevmiyeli, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Alanında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın Prosörlüğe atanması ile ilgili Ön Değerlendirme Komisyonu nun raporu görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Alanında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak (ve bu adayların bunun en az üç yılını üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmaları gerekir) hükmünü yerine getirdiğinden başvuruya hak kazanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

7 Üniversitemiz Konservatuar Müzik Bölümünde ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Roza AMANOVA nın Prosörlüğe atanması ile ilgili Ön Değerlendirme Komisyonu nun raporu görüşüldü: Üniversitemiz Konservatuar Müzik Bölümünde ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Roza AMANOVA nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak (ve bu adayların bunun en az üç yılını üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmaları gerekir) hükmünü yerine getirmediğinden, Profesörlük kadrosuna atanma ve yükseltilme istemiyle yaptığı başvurusunun reddine oy birliği ile karar verildi. KARAR Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı nın tarih ve 008 sayılı 2012 Manas ÖSYS bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 2012 Sınavı tahmini bütçesinin tasarruf sağlanması kaydıyla aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Manas ÖSYS-2012 Tahmini Bütçesi Tutar Harcama Kalemi (ABD Doları) Reklam giderleri (Bilbord, pankart, afiş, broşür vs...) 5000 Baskı (Kılavuz, sınav soruları, tutanaklar, hologram vs...) 9500 Yolluk, yevmiye hizmet alımları (İl kayıt büroları) 2150 Manas ÖSYM Merkez Çalışanları Sınav Salon Görevlileri Oş İli görevli personel yolluk ve harcamaları, sınav giderleri 3500 Bina kiralama (Oş Üniv., BGU, Politek Üniv., İl Kayıt Büroları) 1200 Kırtasiye ve sarf malzemeler, cevap kağıtları 1750 Kapalı dönem, sınav kayıt ve sonuç değerlendirme dönemleri yemek ve 2200 meşrubat giderleri Diğer masraflar 1000 TOPLAM KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarihli Komisyon un no.lu kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: 1) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından iki yılda bir geleneksel olarak yapılan Tercüme ve Geleceği Konferansının üçüncüsünün III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu adı altında Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine ve sempozyum tahmini bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabulüne; Tahmini bütçe 7/116

8 No Harcama Kalemleri Açıklama Tutarı (Som) 1. Cofee-break 3 adet x 100 kişi Kahvaltı 3 gün x 10 kişi x 600 som Öğle yemeği 2 gün x 100 kişi x 150 som Akşam yemeği 3 gün x 50 kişi x 150 som Kırtasiye Yaka kartı, dosya, not defteri, kalem Kitap, broşür, program 180 som x 100 adet Afiş Konferans salonu girişine asılmak üzere Ulaşım Minibüs 500 Otobüs Toplam gider Toplam gelir (Tahmini Katılım Payı) ) Sempozyum Takviminin aşağıdaki şekilde onaylanmasına; Başlangıç Bitiş Online kayıt 20 Şubat Ekim 2012 Bildiri özetlerinin gönderilmesi 27 Şubat Mayıs 2012 Bilim Kurulunun bildiri özetlerini değerlendirmesi 21 Mayıs Haziran 2012 Bilim Kurulu değerlendirme sonuçlarının açıklanması 18 Haziran Haziran 2012 Bildirilerin ilk kopyalarının gönderilmesi 24 Eylül Eylül 2012 Sempozyum 25 Ekim Ekim 2012 Bildirilerin basıma hazır son hâlinin teslimi 25 Ekim Ekim ) Sempozyum katılım ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine: a) Kırgızistan vatandaşları için 20 ABD Doları, b) Bağımsız Devletler Topluluğu vatandaşları için 30 ABD Doları, c) Diğer ülke vatandaşları için 50 ABD Doları oy birliği ile karar verildi. KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarihli Komisyon un no.lu kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından Мектепке чейинки билим беріі уюмдарына кыргыз тилин ійрјтіі» (Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarında Kırgız Dili Öğretimi) adlı seminerin 18 Nisan 2012 tarihinde Öğr. Gör. Dr. Kaliya KULALİYEVA nın sorumluluğunda gerçekleştirilmesine ve yarışma birincilerini ödüllendirmek için (onbin) Somun üniversitemiz bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. 8/116

9 Toplantı Tarihi : 31/01/2012 Toplantı Sayısı : 2 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili V. Prof. Dr. Muhsin HALİS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye 9/116

10 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 14/02/2012 Toplantı Sayısı : 3 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın tarih ve 28 sayılı akademik yılında Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Bakmaa HERTEK e İkinci Nüsha Diploma verilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: KTMÜ Diploma, Sertifika, 2. Nüsha Diploma, Öğretmenlik Sertifikası Yerine Geçerli Belge Teslim Alma Usul ve Esasları Yönergesi nin 12 inci maddesi uyarınca, eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun olan Bakmaa HERTEK e Kırgızistan Devlet diplomasını kaybetmesinden dolayı İkinci Nüsha Diploma verilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun tarih ve 02 sayılı Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halkları nın Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği (Issık-Köl Bölgesi) başlıklı projesine ilişkin kararı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kuseyin İSAYEV in yönetiminde Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği (Issık-Köl Bölgesi) adlı sosyolojik araştırma projesinin gerçekleştirilmesine ve proje bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile kabul edildi. Bütçe No. Harcama Kalemleri ABD doları ($) 1. Yolluklar Hizmet alımları - 3. Sarf Malzemesi - 4. Makine-Teçhizat, Demirbaş - 5. Diğer: Kırtasiye giderler ve ulaşım 480 Toplam 1200 ABD doları KARAR /116

11 Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 076 sayılı Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Baktıbek İSAKOV un yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: KTMÜ Akademik ve İdari Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışında Görevlendirilme Usul ve Esasları nın 16 ncı maddesinin (b) ve (c ) fıkraları uyarınca, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araş. Gör. Dr. Baktıbek İSAKOV un 1 Mart Şubat 2013 tarihleri arasında Güney Kore deki Busan Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Turkey Central Asian Languages Bölümünde araştırmalar yapmak, bilimsel faaliyetlere katılmak ve seminerler vermek üzere 20 Şubat Mart 2013 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, aylıksız-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında ilan edilen profesörlük kadrosuna başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın dosyasını değerlendirmek üzere Değerlendirme Komisyonunun kurulması görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü, Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) için ilan edilen 1 adet Profesörlük kadrosuna başvuran Doç. Dr. Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın dosyasını incelemek üzere Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA nın başkanlığında Prof. Dr. Osmonakun İBRAYİMOV, Prof. Dr. Amangeldi BEKBALAYEV, Prof. Dr. Zina KARAYEVA ve Prof. Dr. Sırtbay MUSAYEV den oluşan Değerlendirme Komisyonu nun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. 11/116

12 Toplantı Tarihi : 14/02/2012 Toplantı Sayısı : 3 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Suat CEBECİ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin HALİS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye 12/116

13 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 06/03/2012 Toplantı Sayısı : 4 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 328 sayılı Öğr. Gör. Kadir YOĞURTÇU nun yurt dışı görevlendirilme raporuna ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kadir YOĞURTÇU nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından 8-10 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Cyprus International Conference on Educational Research Middle East Technical University North Cyrpus Campuc konulu uluslararası konferansına ilişkin raporu okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendi. KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 101 sayılı Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in yurt dışı görevlendirmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in Mart 2012 tarihlerinde Hindistan ın Kolkata şehrinde Hindistan ın Kültür Bakanlığına bağlı The Maulana Abul Kalam Azad Istitute of Asian Studies (MAKAIAS) tarafından düzenlenecek olan The State in Eurasia: Performance in Local and Global Arenas adlı uluslararası sempozyuma Transformation of Baatyrs in the Formation of Nation State: Kyrgyzstan başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz, 5 (beş) gün görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR İletişim Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 078 sayılı Araş. Gör. Kanışay MUKTAROVA nın yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araş. Gör. Kanışay MUKTAROVA nın Nisan 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan İletişim, Kültür, Etik ve Yaratıcılık konulu I.Uluslararası Sempozyuma The Role of The Social Media in Kyrgystan s Presidential Elections Campaign in 2011 başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Nisan 2012 tarihleri arasında yolluklu, 4 (dört) gün yevmiyeli, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

14 İletişim Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 076 sayılı Öğr. Gör. Dr. Emre GÜRBÜZ ün yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ ün Mart 2012 tarihleri arasında Hindistan ın Kolkata şehrinde Hindistan ın Kültür Bakanlığına bağlı The Maulana Abul Kalam Azad Istitute of Asian Studies (MAKAIAS) tarafından düzenlenecek olan The State in Eurasia: Performance in Local and Global Arenas adlı uluslararası sempozyuma Manas as a Savior in Times of Crisis başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz, 5 (beş) gün görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun tarih ve 11 sayılı Kırgız Halkının Yatırım Araçları ve Yatırım Davranışının Finans Teorisi Kapsamında Araştırılması başlıklı projesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN ın yönetiminde Kırgız Halkının Yatırım Araçları Tercihi ve Yatırım Davranışının Davranışsal Teorisi Kapsamında Araştırılması konulu araştırma projesinin tarihleri arasında gerçekleştirmesinin desteklenmesine ve proje bütçesinin aşağıdaki kalem ve tutarlar itibariyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. PROJE BÜTÇESİ Harcama Kalemleri Tutarları (Som) 1. Hizmet Alımları Sarf Malzemesi Teçhizat 7360 TOPLAM Som KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 093 sayılı V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu ve bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü tarafından V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu nun düzenlenmesine ve sempozyum bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu Tahmini Bütçesi No Harcama kalemleri 1. Ulaşım giderleri Calalabad 2400 Som x Isık-Köl 2000 Som x Narın 1500 Som x Oş 2800 Som x Talas 1200 Som x Tutar (Som) 14/116

15 Diğer 500 Som x Yemek giderleri 1.Gün Öğle yemeği 60 x 130 Som 7800 Ara ikramlar 60 x 35 x 2 (Çay, kahve ve 4200 kurabiye) Akşam yemeği 60 x 130 Som Gün Öğle yemeği 60x130 Som 7800 Ara ikramlar 60 x 35 x 2 (Çay, kahve ve 4200 kurabiye) Akşam yemeği 60 x 130 Som Gün Kumanya 60 x 100 Som 6000 Kokteyl 60 x130 Som Baskı giderleri ( Broşür, tebliğ özetleri, afiş ve davetiye basımı vb.) TOPLAM Som KARAR Fen Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 65 sayılı Uygulamalı Arazi Stajına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Çerçeve Programı gereği IV. Yarıyıl sonunda Botanik ve Zooloji derslerinde verilen teorik bilgileri pekiştirmek ve öğrencileri Kırgızistan ın flora, faunası ile tanıştırmak amacıyla Uygulamalı Arazi Stajının (Uygulamalı Teknik Gezi) tarihleri arasında Kırgızistan ın Güney bölgesinde (Bişkek Susamır Çıçkan Yaylası Calal-Abad Arslanbap Karalma Oş Bişkek), tarihleri arasında Bişkek etrafında, tarihleri arasında Kırgızistan ın Kuzey Bölgesinde (Bişkek Balıkçı Çolpon-Аtа Kırçın Yaylası Karakol Ceti-Öğüz Balıkçı Bişkek) 10 öğrenci ve 4 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmesinin uygunluğuna ve teknik gezi bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Tahmini Bütçe No Harcama Kalemleri Som 1. Taşıt kiralama Beslenme giderleri Malzeme alımı Toplam KARAR Genel Sekreterliği nin tarih ve 137 sayılı ekonomik olmayan taşıt araçları ve demirbaş kaydından terkin edilerek hurdaya ayrılan demirbaşlar ile diğer taşınırların satılmasına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: a) Üniversitenin ekli (Ek-1/A) listede yer alan ve kullanılmasının ekonomik olmadığı ekli komisyon raporlarında belirtilen hizmet araçlarının, b) Ekli listelerde (Ek-1/B) terkin edilerek hurdaya ayrılan demirbaşlar ile diğer dayanıklı taşınırların, ilgili mevzuat uyarınca satılması hususunun Mütevelli Heyet Başkanlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 15/116

16 KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve 02 sayılı Komisyonun no.lu ile ilgili kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: İnceleme Komisyonu nun görüşleri dikkate alınarak, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından Kırgızistan da Hizmet Sektörü: Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu öğrenci konferansının 24 Nisan 2012 tarihinde düzenlenmesinin uygunluğuna ve konferans bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. KONFERANS BÜTÇESİ Harcama Kalemleri 100 kişilik öğle yemeği, 2 kahve molası (Coffee-break) 4 oturum için 3 er ödül: Üniversitemiz tarafından bastırılan kitaplar Program, sertifika, yaka kartı basımı Dosya, kalem, not defteri, yaka kartı Toplam Birincilik ödülü: İkincilik ödülü: Üçüncülük ödülü: Tutarı (Som) Üniversite 4 öğrenciye 4 öğrenciye 4 öğrenciye Üniversite 100*100= Som Som KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve 02 sayılı Komisyonun no.lu Uluslararası I. Biyoloji Kongresi na ile ilgili kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Fen Fakültesi tarafından Kırgızistan da I. Uluslararası Biyoloji Kongresi (The First International Biology Congress in Kyrgyzstan) konulu kongrenin Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenmesine ve kongre bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Kırgızistan da I. Uluslararası Biyoloji Kongresi Tahmini Bütçesi No Harcama kalemleri Miktar/adet/kilo gram/litre/ kişi Tahmini tutarı (Som) Toplam Tutar (Som) 1. Bloknot defter 200 adet Kongre Çantası 200 adet Kalem 200 adet Yaka kartı 200 adet Hediyeler 200 adet Kongre Özet Kitabı 200 adet Kongre Programı Broşürü 200 adet Kongre Tanıtım Broşürü 200 adet Davetiye (Kırgızca) 100 adet Davetiye (Rusça) 100 adet /116

17 11. Davetiye (Türkçe) 100 adet Davetiye (İngilizce) 100 adet Kongre pankartı 2 adet Su (0.5 L) 500 adet Su (20 L) 20 adet Peçete 50 adet Kahve ikramı 5 kilogram Kafe Matee 3 kilogram Çay ikramı 10 kilogram Açılış Kokteyl (250 kişilik) 250 kişi Davetli Misafirleri Konaklama 10 kişi Öğle yemeği (3 günlük) 750 kişi Kapanış yemeği 250 kişi Bişkek Şehir Gezisi 200 kişi Ata-Beyit ve Ala-Arça M.P. Gezisi Yemek 200 kişi Ata-Beyit ve Ala-Arça Milli Park Gezisi 200 kişi Toplam gider (Som) Toplam gider (ABD Doları) GELİR KALEMLERİ Katılım ücretleri Adet Ücret (Som) Ücret (ABD Doları) Toplam (Som) Kırgızistan Orta Asya Diğer ülkeler Diğer firma temsilcileri Firma Temsilcisi (AYBER Medikal) Sponsorlar Toplam gelir Toplam (ABD doları) 17/116

18 Toplantı Tarihi : 06/03/2012 Toplantı Sayısı : 4 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Suat CEBECİ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin HALİS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye 18/116

19 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 20/03/2012 Toplantı Sayısı : 5 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun tarih ve 12 sayılı Kırgızistan da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama başlıklı projesine ilişkin yazısı ve ekleri yeniden görüşüldü: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol ÇAVUŞ un yönetiminde Kırgızistan da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama konulu araştırma projesinin gerçekleştirmesinin desteklenmesine ve proje bütçesinin aşağıdaki kalem ve tutarlar itibariyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. PROJE BÜTÇESİ Harcama Kalemleri Tutarları (ABD Doları) 1. Yolluklar Sarf Malzemesi Makine-Teçhizat, Demirbaş Diğer TOPLAM ABD doları KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 124 sayılı Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in 1 Nisan -31 Temmuz 2012 tarihleri arasında Japonya nın Tokyo şehrinde Meiji Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmak üzere 1 Nisan-31 Temmuz 2012 tarihleri arasında 4 (dört) ay yolluksuz-yevmiyesiz, maaşsız-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

20 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetleri Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve 012 sayılı Nevruz kutlama programına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Nevruz Bayramı münasebetiyle 21 Mart 2012 tarihinde saat da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, K. Tınıstanov Konferans Salonunda Kutlama Programının düzenlenmesine ve bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Nevruz-2012 Tahmini Bütçesi No Harcama Kalemleri Tutarı (Som) 1. Salonun süslenmesi( balonlarla ve çiçeklerle) Şarşenbayev adlı No 43 Meslek Lisesi tarafından 2 boz üy, sümelek hazırlanması, bozo, jarma hazırlanması 3. Boz üyün içindeki milli yemeklerin hazırlanması ve 1500 kişilik Bayram yemeği (Kavurma, Pilav, Ayran) 4. Spor yarışmalarında ve milli oyunlarda ödül kazananlara hediye satın alınması Milli kostümlerin kiralanması Kök maysan hazırlanması (4 tabak x 400) Arça, çikolata satın alınması Senaryoya gerekli müziğin yazdırılması ve aranjmanı Diğer giderler Toplam KARAR İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 045 sayılı Prof. Dr. Suat CEBECİ nin yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Suat CEBECİ nin T.C. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Diyarbakır şehrinde düzenlenecek olan 18. İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı na ve Türkiye de Sosyal Barışın Tesisinde Din Eğitim ve Öğretiminin Yeri ve İlahiyat Fakültelerinin Rolü konulu sempozyuma katılmak üzere Nisan 2012 tarihleri arasında 4 (dört) gün yolluklu-yevmiyeli, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5 1.1.1. Fakülteler... 5 1.1.2. Yüksekokullar... 8 1.1.3. Meslek Yüksekokulları... 9 1.1.4. Rektörlüğe Bağlı Bölümler... 11 1.1.5.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I) GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı