KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 03/01/2012 Toplantı Sayısı : 1 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ, Doç. Dr. Cihat Polat. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Veteriner Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 251 sayılı Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ın yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili raporuna ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ın 8-10 Aralık 2011 tarihlerinde T.C. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin ev sahipliğinde Elazığ da yapılan V. Veteriner Fakülteleri Dekanları (Uluslararası Katılımlı) Toplantısına ilişkin raporu okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendi. KARAR Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2065 sayılı Mütercim- Tercümanlık Bölümü tarafından III. Uluslararası Tercümanlık Geleceği Sempozyumu nun düzenlenmesine ve bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2065 sayılı Mütercim- Tercümanlık Bölümü tarafından III. Uluslararası Tercümanlık Geleceği Sempozymu nun düzenlenmesi ve bütçesine ilişkin yazısı ve eklerini incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER başkanlığında Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ve Prof. Dr. Suat CEBECİ den oluşan bir İnceleme Komisyonu nun oluşmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2046 sayılı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kırgızca Öğretimi adlı seminerin düzenlenmesine ve bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü nün tarih ve 2046 sayılı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kırgızca Öğretimi adlı seminerin düzenlenmesine ve bütçesine ilişkin yazısı ve eklerini incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER başkanlığında Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ve Prof. Dr. Suat CEBECİ den oluşan bir İnceleme Komisyonu nun oluşmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 00/854 sayılı İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU nun yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU nun Türkiye nin Antalya şehrinde Ocak 2012 tarihleri arasında Eurasia Business and Economics Society tarafından düzenlenecek EBES 2012 Konferansına The 1/116

2 Macroeconomic Effects of World Crude Oil Price Changes başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Ocak 2012 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararına istinaden ilan edilen Profesörlük ve Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adaylar değerlendirildi: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atama için başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın ve Konservatuar Müzik Bölümü Bilim Dallında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atama için başvuran Doç. Dr. Roza AMANOVA nın müracaat dosyalarını incelemek üzere Prof. Dr. Suat CEBECİ başkanlığında Prof. Dr. Ali Osman SOLAK ve Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV den oluşan Ön Komisyonu nun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı nın ve 668 sayılı Köseoğlu firması ile yapılan Protokol-Zeyilname ye ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Rektörlük Makamı nın tarih ve R.30.YİDB-361 sayılı onayı ile ihalesine karar verilen, tarihinde yapılan ihale sonucunda Köseoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş. Firması üzerinde kalan ve tarihinde imzalanan zeyilname ile yapımına devam eden Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Spor Salonu İnşaatı işinde Zeyilname nin 3 üncü maddesinde Protokolün imzalanması, zeyilnamenin imzalanması, mahkeme kararının kesinleşmesi safhalarından hemen sonra iş programı karşılıklı olarak imzalanacak ve hem yer teslimi yapılacaktır. Yurt binası 01 Kasım 2010, Yemekhane ve Spor Salonu binaları 01 Aralık 2011 tarihinde kullanıma hazır hale getirilecektir. denilmektedir tarihinde yapılan sözleşme çerçevesinde 520 kişilik Yurt Binası İnşaat yapımını üstlenen Köseoğlu İnşaat Firması ile Üniversitemiz arasında yaşanan hukuki sorunlar sonucunda tarihinde imzalanan zeyilname ve imzalanan ek protokole istinaden, 1 Kasım 2010 tarihine kadar iş bitimi için süre verilmiştir. Rektörlük Makamı nın tarihli ve R.30.YİDB-046 sayılı oluru ile tarihine kadar ikinci kez iş bitimi için 4 ay ek süre verilen Yüklenici Firma ve tarihli yazıları ile tarihine kadar tekrar süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Ancak ikinci kez verilen 4 aylık süre yoğun kış şartlarına rastlaması ve aynı zamanda Yurt Binası inşaatının bu halde terki üniversitemizce bir fayda getirmeyeceği düşünülerek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği nin 30 uncu maddesi mucibince, Köseoğlu İnşaat Firmasına tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir. Protokolün imzalandığı tarihten sonra inşaat yapım işlerinde kayda değer ivme kazandırılmış olup, gelinen bugünkü noktada, Ekim 2010 sa %13 seviyesinde olan Yurt Binası İnşaatı Aralık 2011 de %58 seviyesine ve Ekim 2010 da 13 seviyesinde olan Yemekhane Binası İnşaatı Aralık 2011 de %30 seviyelerine getirilmiştir. Ayrıca İlgili Firmaya yapım işi ihale ve sözleşme kapsamında bulunmayan ancak tesisin devreye alınması için gerekli olan Elektrikli Isı Merkezi ile Enerji temini-trafo Merkezi işlerinin %30 İlave işler kapsamında yaptırılması düşünülmektedir. Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Spor Salonu İnşaat işlerinin biran evvel tamamlanması ve mevcut süregelen işlerin kesintisiz devam ettirebilmesi amacı ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği nin 30 uncu maddesi mucibince Köseoğlu İnşaat 2/116

3 Firmasına Yemekhane Binası için (Sosyal Tesisler) Mart 2012 sonuna, Öğrenci Yurdu Binası için 31 Temmuz 2012, Spor Salonu için 30 Eylül 2012 tarihine kadar süre uzatımının verilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz ile TRT Genel Müdürlüğünün arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosunun kurulum işi ile ilgili ihale işlemlerini yapmak ve teknik destek vermek üzere TRT Genel Müdürlüğü Başmühendislerinden bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan Ali Ömür GÖRMEZLER, Halil PARLAK ve Kazım PEKTAŞ ın Ocak 2012 tarihleri arasında yolluk ve 5 (beş) günlük yevmiye, konaklama ve iaşe giderleri üniversitemiz tarafından karşılanmak üzere davet edilmelerine oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 697 sayılı ABD Utah Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Hakan YAVUZ un davet edilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Master-Class çerçevesinde, 11 Ocak 2012 tarihinde Türk Topluluklarında Devlet Algılanması konulu konferans, 12 Ocak 2012 tarihinde Türk Milletçiliğinde Yusuf Akçura ve Rusya Türkleri adlı seminer, 13 Ocak 2012 tarihinde Türk İslamı adlı seminer ve 16 Ocak 2012 tarihinde Arap Baharı ve Türk İslamı adlı seminer vermek üzere ABD Utah Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Hakan YAVUZ un yol ve ikamet masrafları üniversitemiz tarafından karşılanmak üzere davet edilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemizde Girişimcilik konusunda seminer vermek üzere davet edilen T.C. ODTÜ Teknokent öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ufuk BATUM ve Prof. Dr. Hami ALPAS ın 29 Ocak 3 Şubat 2012 tarihleri arasında yolluk ve konaklama masrafları üniversitemizce karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 2119 sayılı Prof. Dr. Charles F. Carlson un ücretsiz izinli sayılmasına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Charles F. CARLSON un geçerli mazeretinden dolayı 4-31 Ocak 2012 tarihleri arasında 28 (yirmisekiz) gün ücretsiz izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 3/116

4 Toplantı Tarihi : 03/01/2012 Toplantı Sayısı : 1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili KATILMADI Prof. Dr. Suat CEBECİ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Cihat POLAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili V. Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye KATILMADI Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye KATILMADI 4/116

5 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 31/01/2012 Toplantı Sayısı : 2 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın tarih ve 01 sayılı Üniversitemiz öğrencilerine verilmekte olan diploma, kimlik, el kitabı, öğrenci belgesi ve transkript bedellerine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz öğrencilerine verilmekte olan diploma, kimlik, el kitabı, öğrenci belgesi ve transkipt ücretlerinin 2012 yılı için aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. ÖĞRENCİLERE VERİLMEKTE OLAN BELGE ÜCRETLERİ TABLOSU No Belge Türü 2012 yılı ücreti 1. Lisans Diploması (Türkçe, Kırgızca ve İngilizce Toplam) 600 som 2. Ön Lisans Diploması (Türkçe, Kırgızca ve İngilizce Toplam) 450 som 3. Kaybedilen Lisans ve Ön Lisans Diploması İçin (Kırgızistan dan Müracaat) 400 som 4. Kaybedilen Lisans ve Ön Lisans Diploması (Türkiye den Müracaat) 15 TL 5. Kaybedilen Öğretmenlik Sertifikası İçin (Kırgızistan dan Müracaat) 100 som 6. Kaybedilen Öğretmenlik Sertifikası İçin (Türkiye den Müracaat) 5 TL 7. Öğrenci Kimlik Kartı 50 som 8. Öğrenci El Kitabı 50 som 9. Öğrenci Belgesi, Transkript (Belge Başına) 25 som 10 Akademik Belge 50 som KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 04 sayılı V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu nun düzenlenmesine ve sempozyum bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 04 sayılı Türkoloji Bölümü tarafından V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu nun düzenlenmesine ve sempozyum bütçesine ilişkin yazısı ve eklerini incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER başkanlığında Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ ve Prof. Dr. Suat CEBECİ den oluşan bir İnceleme Komisyonun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

6 İletişim Fakültesi Dekanlığı nın ve 028 sayılı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın himayelerinde İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi nin (İLDEK) katkılarıyla Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yeni Medya Düzeni, Haklar ve Sorumluluklar konulu toplantısına katılmak üzere Şubat 2012 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz, 4 (dört) gün görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 047 sayılı Doç. Dr. Bakıt BORKOYEV in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bakıt BORKOYEV in Şubat 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova şehrinde bulunan Rusya Fen Bilimleri Akademisinde düzenlenecek olan Eğitim ve Bilimde Çağdaş Sorunlar konulu VI. Uluslararası Bilimsel Konferansa Разработка и исследование технического фарфора из недефицитного сырья başlıklı bildirisi ile katılmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut İZCİLER ile birlikte D. Mendeleyev Kimya ve Teknoloji Üniversitesi ile Protokol Çalışmalarını yürütmek üzere 27 Şubat 2 Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu, 5 (beş) gün yevmiyeli, görevliizinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR İletişim Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 042 sayılı Üniversitemiz Rektör Yardımcısı/İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı/İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER in Şubat 2012 tarihleri arasında Rusya nın Moskova şehrinde bulunan Rusya Fen Bilimleri Akademisinde düzenlenecek olan Eğitim ve Bilimde Çağdaş Sorunlar konulu VI. Uluslararası Bilimsel Konferansa katılmak ve D. Mendeleyev Kimya ve Teknoloji Üniversitesi ile Protokol Çalışmalarını yürütmek üzere 27 Şubat 2 Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu, 5 (beş) gün yevmiyeli, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Alanında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın Prosörlüğe atanması ile ilgili Ön Değerlendirme Komisyonu nun raporu görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Alanında ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak (ve bu adayların bunun en az üç yılını üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmaları gerekir) hükmünü yerine getirdiğinden başvuruya hak kazanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

7 Üniversitemiz Konservatuar Müzik Bölümünde ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Roza AMANOVA nın Prosörlüğe atanması ile ilgili Ön Değerlendirme Komisyonu nun raporu görüşüldü: Üniversitemiz Konservatuar Müzik Bölümünde ilan edilen profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma için başvuran Doç. Dr. Roza AMANOVA nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak (ve bu adayların bunun en az üç yılını üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmış olmaları gerekir) hükmünü yerine getirmediğinden, Profesörlük kadrosuna atanma ve yükseltilme istemiyle yaptığı başvurusunun reddine oy birliği ile karar verildi. KARAR Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı nın tarih ve 008 sayılı 2012 Manas ÖSYS bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 2012 Sınavı tahmini bütçesinin tasarruf sağlanması kaydıyla aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Manas ÖSYS-2012 Tahmini Bütçesi Tutar Harcama Kalemi (ABD Doları) Reklam giderleri (Bilbord, pankart, afiş, broşür vs...) 5000 Baskı (Kılavuz, sınav soruları, tutanaklar, hologram vs...) 9500 Yolluk, yevmiye hizmet alımları (İl kayıt büroları) 2150 Manas ÖSYM Merkez Çalışanları Sınav Salon Görevlileri Oş İli görevli personel yolluk ve harcamaları, sınav giderleri 3500 Bina kiralama (Oş Üniv., BGU, Politek Üniv., İl Kayıt Büroları) 1200 Kırtasiye ve sarf malzemeler, cevap kağıtları 1750 Kapalı dönem, sınav kayıt ve sonuç değerlendirme dönemleri yemek ve 2200 meşrubat giderleri Diğer masraflar 1000 TOPLAM KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarihli Komisyon un no.lu kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: 1) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından iki yılda bir geleneksel olarak yapılan Tercüme ve Geleceği Konferansının üçüncüsünün III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu adı altında Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine ve sempozyum tahmini bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabulüne; Tahmini bütçe 7/116

8 No Harcama Kalemleri Açıklama Tutarı (Som) 1. Cofee-break 3 adet x 100 kişi Kahvaltı 3 gün x 10 kişi x 600 som Öğle yemeği 2 gün x 100 kişi x 150 som Akşam yemeği 3 gün x 50 kişi x 150 som Kırtasiye Yaka kartı, dosya, not defteri, kalem Kitap, broşür, program 180 som x 100 adet Afiş Konferans salonu girişine asılmak üzere Ulaşım Minibüs 500 Otobüs Toplam gider Toplam gelir (Tahmini Katılım Payı) ) Sempozyum Takviminin aşağıdaki şekilde onaylanmasına; Başlangıç Bitiş Online kayıt 20 Şubat Ekim 2012 Bildiri özetlerinin gönderilmesi 27 Şubat Mayıs 2012 Bilim Kurulunun bildiri özetlerini değerlendirmesi 21 Mayıs Haziran 2012 Bilim Kurulu değerlendirme sonuçlarının açıklanması 18 Haziran Haziran 2012 Bildirilerin ilk kopyalarının gönderilmesi 24 Eylül Eylül 2012 Sempozyum 25 Ekim Ekim 2012 Bildirilerin basıma hazır son hâlinin teslimi 25 Ekim Ekim ) Sempozyum katılım ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine: a) Kırgızistan vatandaşları için 20 ABD Doları, b) Bağımsız Devletler Topluluğu vatandaşları için 30 ABD Doları, c) Diğer ülke vatandaşları için 50 ABD Doları oy birliği ile karar verildi. KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarihli Komisyon un no.lu kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından Мектепке чейинки билим беріі уюмдарына кыргыз тилин ійрјтіі» (Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarında Kırgız Dili Öğretimi) adlı seminerin 18 Nisan 2012 tarihinde Öğr. Gör. Dr. Kaliya KULALİYEVA nın sorumluluğunda gerçekleştirilmesine ve yarışma birincilerini ödüllendirmek için (onbin) Somun üniversitemiz bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. 8/116

9 Toplantı Tarihi : 31/01/2012 Toplantı Sayısı : 2 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili V. Prof. Dr. Muhsin HALİS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye 9/116

10 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 14/02/2012 Toplantı Sayısı : 3 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın tarih ve 28 sayılı akademik yılında Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Bakmaa HERTEK e İkinci Nüsha Diploma verilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: KTMÜ Diploma, Sertifika, 2. Nüsha Diploma, Öğretmenlik Sertifikası Yerine Geçerli Belge Teslim Alma Usul ve Esasları Yönergesi nin 12 inci maddesi uyarınca, eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun olan Bakmaa HERTEK e Kırgızistan Devlet diplomasını kaybetmesinden dolayı İkinci Nüsha Diploma verilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun tarih ve 02 sayılı Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halkları nın Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği (Issık-Köl Bölgesi) başlıklı projesine ilişkin kararı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kuseyin İSAYEV in yönetiminde Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği (Issık-Köl Bölgesi) adlı sosyolojik araştırma projesinin gerçekleştirilmesine ve proje bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile kabul edildi. Bütçe No. Harcama Kalemleri ABD doları ($) 1. Yolluklar Hizmet alımları - 3. Sarf Malzemesi - 4. Makine-Teçhizat, Demirbaş - 5. Diğer: Kırtasiye giderler ve ulaşım 480 Toplam 1200 ABD doları KARAR /116

11 Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 076 sayılı Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Baktıbek İSAKOV un yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: KTMÜ Akademik ve İdari Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışında Görevlendirilme Usul ve Esasları nın 16 ncı maddesinin (b) ve (c ) fıkraları uyarınca, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araş. Gör. Dr. Baktıbek İSAKOV un 1 Mart Şubat 2013 tarihleri arasında Güney Kore deki Busan Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Turkey Central Asian Languages Bölümünde araştırmalar yapmak, bilimsel faaliyetlere katılmak ve seminerler vermek üzere 20 Şubat Mart 2013 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, aylıksız-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında ilan edilen profesörlük kadrosuna başvuran Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın dosyasını değerlendirmek üzere Değerlendirme Komisyonunun kurulması görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü, Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) için ilan edilen 1 adet Profesörlük kadrosuna başvuran Doç. Dr. Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA nın dosyasını incelemek üzere Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA nın başkanlığında Prof. Dr. Osmonakun İBRAYİMOV, Prof. Dr. Amangeldi BEKBALAYEV, Prof. Dr. Zina KARAYEVA ve Prof. Dr. Sırtbay MUSAYEV den oluşan Değerlendirme Komisyonu nun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. 11/116

12 Toplantı Tarihi : 14/02/2012 Toplantı Sayısı : 3 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Suat CEBECİ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin HALİS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye 12/116

13 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 06/03/2012 Toplantı Sayısı : 4 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 328 sayılı Öğr. Gör. Kadir YOĞURTÇU nun yurt dışı görevlendirilme raporuna ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kadir YOĞURTÇU nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından 8-10 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Cyprus International Conference on Educational Research Middle East Technical University North Cyrpus Campuc konulu uluslararası konferansına ilişkin raporu okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendi. KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 101 sayılı Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in yurt dışı görevlendirmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in Mart 2012 tarihlerinde Hindistan ın Kolkata şehrinde Hindistan ın Kültür Bakanlığına bağlı The Maulana Abul Kalam Azad Istitute of Asian Studies (MAKAIAS) tarafından düzenlenecek olan The State in Eurasia: Performance in Local and Global Arenas adlı uluslararası sempozyuma Transformation of Baatyrs in the Formation of Nation State: Kyrgyzstan başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz, 5 (beş) gün görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR İletişim Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 078 sayılı Araş. Gör. Kanışay MUKTAROVA nın yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araş. Gör. Kanışay MUKTAROVA nın Nisan 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan İletişim, Kültür, Etik ve Yaratıcılık konulu I.Uluslararası Sempozyuma The Role of The Social Media in Kyrgystan s Presidential Elections Campaign in 2011 başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Nisan 2012 tarihleri arasında yolluklu, 4 (dört) gün yevmiyeli, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

14 İletişim Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 076 sayılı Öğr. Gör. Dr. Emre GÜRBÜZ ün yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ ün Mart 2012 tarihleri arasında Hindistan ın Kolkata şehrinde Hindistan ın Kültür Bakanlığına bağlı The Maulana Abul Kalam Azad Istitute of Asian Studies (MAKAIAS) tarafından düzenlenecek olan The State in Eurasia: Performance in Local and Global Arenas adlı uluslararası sempozyuma Manas as a Savior in Times of Crisis başlıklı bildirisi ile katılmak üzere Mart 2012 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz, 5 (beş) gün görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun tarih ve 11 sayılı Kırgız Halkının Yatırım Araçları ve Yatırım Davranışının Finans Teorisi Kapsamında Araştırılması başlıklı projesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN ın yönetiminde Kırgız Halkının Yatırım Araçları Tercihi ve Yatırım Davranışının Davranışsal Teorisi Kapsamında Araştırılması konulu araştırma projesinin tarihleri arasında gerçekleştirmesinin desteklenmesine ve proje bütçesinin aşağıdaki kalem ve tutarlar itibariyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. PROJE BÜTÇESİ Harcama Kalemleri Tutarları (Som) 1. Hizmet Alımları Sarf Malzemesi Teçhizat 7360 TOPLAM Som KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 093 sayılı V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu ve bütçesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü tarafından V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu nun düzenlenmesine ve sempozyum bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu Tahmini Bütçesi No Harcama kalemleri 1. Ulaşım giderleri Calalabad 2400 Som x Isık-Köl 2000 Som x Narın 1500 Som x Oş 2800 Som x Talas 1200 Som x Tutar (Som) 14/116

15 Diğer 500 Som x Yemek giderleri 1.Gün Öğle yemeği 60 x 130 Som 7800 Ara ikramlar 60 x 35 x 2 (Çay, kahve ve 4200 kurabiye) Akşam yemeği 60 x 130 Som Gün Öğle yemeği 60x130 Som 7800 Ara ikramlar 60 x 35 x 2 (Çay, kahve ve 4200 kurabiye) Akşam yemeği 60 x 130 Som Gün Kumanya 60 x 100 Som 6000 Kokteyl 60 x130 Som Baskı giderleri ( Broşür, tebliğ özetleri, afiş ve davetiye basımı vb.) TOPLAM Som KARAR Fen Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 65 sayılı Uygulamalı Arazi Stajına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Çerçeve Programı gereği IV. Yarıyıl sonunda Botanik ve Zooloji derslerinde verilen teorik bilgileri pekiştirmek ve öğrencileri Kırgızistan ın flora, faunası ile tanıştırmak amacıyla Uygulamalı Arazi Stajının (Uygulamalı Teknik Gezi) tarihleri arasında Kırgızistan ın Güney bölgesinde (Bişkek Susamır Çıçkan Yaylası Calal-Abad Arslanbap Karalma Oş Bişkek), tarihleri arasında Bişkek etrafında, tarihleri arasında Kırgızistan ın Kuzey Bölgesinde (Bişkek Balıkçı Çolpon-Аtа Kırçın Yaylası Karakol Ceti-Öğüz Balıkçı Bişkek) 10 öğrenci ve 4 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmesinin uygunluğuna ve teknik gezi bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Tahmini Bütçe No Harcama Kalemleri Som 1. Taşıt kiralama Beslenme giderleri Malzeme alımı Toplam KARAR Genel Sekreterliği nin tarih ve 137 sayılı ekonomik olmayan taşıt araçları ve demirbaş kaydından terkin edilerek hurdaya ayrılan demirbaşlar ile diğer taşınırların satılmasına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: a) Üniversitenin ekli (Ek-1/A) listede yer alan ve kullanılmasının ekonomik olmadığı ekli komisyon raporlarında belirtilen hizmet araçlarının, b) Ekli listelerde (Ek-1/B) terkin edilerek hurdaya ayrılan demirbaşlar ile diğer dayanıklı taşınırların, ilgili mevzuat uyarınca satılması hususunun Mütevelli Heyet Başkanlığının onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 15/116

16 KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve 02 sayılı Komisyonun no.lu ile ilgili kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: İnceleme Komisyonu nun görüşleri dikkate alınarak, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından Kırgızistan da Hizmet Sektörü: Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu öğrenci konferansının 24 Nisan 2012 tarihinde düzenlenmesinin uygunluğuna ve konferans bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. KONFERANS BÜTÇESİ Harcama Kalemleri 100 kişilik öğle yemeği, 2 kahve molası (Coffee-break) 4 oturum için 3 er ödül: Üniversitemiz tarafından bastırılan kitaplar Program, sertifika, yaka kartı basımı Dosya, kalem, not defteri, yaka kartı Toplam Birincilik ödülü: İkincilik ödülü: Üçüncülük ödülü: Tutarı (Som) Üniversite 4 öğrenciye 4 öğrenciye 4 öğrenciye Üniversite 100*100= Som Som KARAR İnceleme Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve 02 sayılı Komisyonun no.lu Uluslararası I. Biyoloji Kongresi na ile ilgili kararına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Fen Fakültesi tarafından Kırgızistan da I. Uluslararası Biyoloji Kongresi (The First International Biology Congress in Kyrgyzstan) konulu kongrenin Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenmesine ve kongre bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Kırgızistan da I. Uluslararası Biyoloji Kongresi Tahmini Bütçesi No Harcama kalemleri Miktar/adet/kilo gram/litre/ kişi Tahmini tutarı (Som) Toplam Tutar (Som) 1. Bloknot defter 200 adet Kongre Çantası 200 adet Kalem 200 adet Yaka kartı 200 adet Hediyeler 200 adet Kongre Özet Kitabı 200 adet Kongre Programı Broşürü 200 adet Kongre Tanıtım Broşürü 200 adet Davetiye (Kırgızca) 100 adet Davetiye (Rusça) 100 adet /116

17 11. Davetiye (Türkçe) 100 adet Davetiye (İngilizce) 100 adet Kongre pankartı 2 adet Su (0.5 L) 500 adet Su (20 L) 20 adet Peçete 50 adet Kahve ikramı 5 kilogram Kafe Matee 3 kilogram Çay ikramı 10 kilogram Açılış Kokteyl (250 kişilik) 250 kişi Davetli Misafirleri Konaklama 10 kişi Öğle yemeği (3 günlük) 750 kişi Kapanış yemeği 250 kişi Bişkek Şehir Gezisi 200 kişi Ata-Beyit ve Ala-Arça M.P. Gezisi Yemek 200 kişi Ata-Beyit ve Ala-Arça Milli Park Gezisi 200 kişi Toplam gider (Som) Toplam gider (ABD Doları) GELİR KALEMLERİ Katılım ücretleri Adet Ücret (Som) Ücret (ABD Doları) Toplam (Som) Kırgızistan Orta Asya Diğer ülkeler Diğer firma temsilcileri Firma Temsilcisi (AYBER Medikal) Sponsorlar Toplam gelir Toplam (ABD doları) 17/116

18 Toplantı Tarihi : 06/03/2012 Toplantı Sayısı : 4 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Sebahattin BALCI Rektör Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman SOLAK Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut İZCİLER İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Suat CEBECİ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin HALİS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA Üye Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV Üye 18/116

19 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 20/03/2012 Toplantı Sayısı : 5 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Ali Osman Solak, Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Muhsin Halis, Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, Prof. Dr. Askarbek Tülöbayev, Prof. Dr. Nürbübü Asipova, Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Doç. Dr. Mehmet Başbuğ. Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV in başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanmıştır. KARAR Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun tarih ve 12 sayılı Kırgızistan da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama başlıklı projesine ilişkin yazısı ve ekleri yeniden görüşüldü: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol ÇAVUŞ un yönetiminde Kırgızistan da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama konulu araştırma projesinin gerçekleştirmesinin desteklenmesine ve proje bütçesinin aşağıdaki kalem ve tutarlar itibariyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. PROJE BÜTÇESİ Harcama Kalemleri Tutarları (ABD Doları) 1. Yolluklar Sarf Malzemesi Makine-Teçhizat, Demirbaş Diğer TOPLAM ABD doları KARAR Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 124 sayılı Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN in 1 Nisan -31 Temmuz 2012 tarihleri arasında Japonya nın Tokyo şehrinde Meiji Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmak üzere 1 Nisan-31 Temmuz 2012 tarihleri arasında 4 (dört) ay yolluksuz-yevmiyesiz, maaşsız-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

20 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetleri Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve 012 sayılı Nevruz kutlama programına ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Nevruz Bayramı münasebetiyle 21 Mart 2012 tarihinde saat da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, K. Tınıstanov Konferans Salonunda Kutlama Programının düzenlenmesine ve bütçesinin aşağıdaki kalemler ve tutarlar itibariyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Nevruz-2012 Tahmini Bütçesi No Harcama Kalemleri Tutarı (Som) 1. Salonun süslenmesi( balonlarla ve çiçeklerle) Şarşenbayev adlı No 43 Meslek Lisesi tarafından 2 boz üy, sümelek hazırlanması, bozo, jarma hazırlanması 3. Boz üyün içindeki milli yemeklerin hazırlanması ve 1500 kişilik Bayram yemeği (Kavurma, Pilav, Ayran) 4. Spor yarışmalarında ve milli oyunlarda ödül kazananlara hediye satın alınması Milli kostümlerin kiralanması Kök maysan hazırlanması (4 tabak x 400) Arça, çikolata satın alınması Senaryoya gerekli müziğin yazdırılması ve aranjmanı Diğer giderler Toplam KARAR İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 045 sayılı Prof. Dr. Suat CEBECİ nin yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Suat CEBECİ nin T.C. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Diyarbakır şehrinde düzenlenecek olan 18. İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı na ve Türkiye de Sosyal Barışın Tesisinde Din Eğitim ve Öğretiminin Yeri ve İlahiyat Fakültelerinin Rolü konulu sempozyuma katılmak üzere Nisan 2012 tarihleri arasında 4 (dört) gün yolluklu-yevmiyeli, görevli-izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR /116

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Personel

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Üniversitemiz

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

KARAR 42.01- Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 30.10.2013 tarih ve 2233 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 42.01- Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 30.10.2013 tarih ve 2233 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 42.01- Tıp Fakültesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

KARAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü nün tarih ve 37 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü nün tarih ve 37 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Devlet Konservatuvarı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.09.2005 2005/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08.09.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

KARAR Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü nün tarih ve 9248 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü nün tarih ve 9248 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 07.01- Öğretim Üyesi

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2016 2016 Mali Yılı Üniversite bütçesi 47.603.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 14 Mart 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz programlarına kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ (18.01.2016 gün ve 01 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI 1 2016/1/1 06/01/2016 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında sunulan hizmetlerden Grup Çalışma Odaları, Kareller, Tablet

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 433 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI S.D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 14.10.2014 348 14 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1. Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN 5. Doç.Dr. Zuhal YETKİN

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 13.04.2006 2006/6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 13.04.2006 2006/6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 3.04.2006 2006/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 3.04.2006 Perşembe günü saat :00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu 02.05.2017 tarihinde Saat 12:30 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU. Dilekçe. Öğrenci Kimliği

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU. Dilekçe. Öğrenci Kimliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU S.N HİZMETİN ADI BAŞVURULACAK BÜRO 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER Öğrenci Kimliği HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Toplantı Konu Başlıkları 2 Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan İşler Talepler Geliştirme Çalışmaları Dilek ve Temenniler Genel

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Personel Daire

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 33.01- Personel Daire

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Fakültemiz Öğretim Kanunun 40/a maddesi

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Duyuru Başlama Tarihi :8..05 Son Başvuru Tarihi :04.0.06 Ön Değerlendirme Tarihi :07.0.06 Sınav Giriş Tarihi :.0.06 Sonuç Açıklama Tarihi :4.0.06 MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 425 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu 24.08.2017 tarihinde Saat 12:30 da Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer Salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 220 Tarih : 23.07.2014 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU(Başkan) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN(Üye)

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Sürekli Eğitim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü.

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI /12

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI /12 TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 30.03.2016 209 01/12 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

KARAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 13.01- Personel Daire

Detaylı

KARAR Tıp Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 1112 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Tıp Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 1112 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Koyulhisar Kaymakamlığı nın

Detaylı

KARAR Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 236 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 236 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 16.01- Sağlık Araştırma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 11.05.2017 tarihinde Saat 12:30 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem

Detaylı

KARAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 11.01- Sağlık Kültür

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kadir Has Üniversitesi öğretim elemanlarının

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 456 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ 1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımına

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

Bi ş kek, Kırgızistan

Bi ş kek, Kırgızistan Bişkek, Kırgızistan AKADEMİK TAKVİM LİSANS - ÖNLİSANS PROGRAMLARI AKADEMİK TAKVİM Güz Yarıyılı Faaliyet Bahar Yarıyılı 15-19 Temmuz 2013 Manas ÖSS ile Asıl Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları 25-26

Detaylı

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 34.01- Personel Daire

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMLARIN BİRİM ADI BAŞVURUDA İSTENEN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMLARIN BİRİM ADI BAŞVURUDA İSTENEN 302.01.06 302.01.04 302.01.01 301.01.02 302.10.04 302.10.01 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ 1 Belgesi nin Üniversitemizde okuyor olduğunu gösterir belge +Resmi ve Özel Kurumlar

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

KARAR Zile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 235 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Zile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 235 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 24.01- Zile Meslek

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-79163 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BELCBASCU* Sayı : 61939645-103-E.79163 14/06/2017 Konu : 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Yazı İşleri Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Nurcan OKUR/Şef Eda DURMUŞ/Memur Murat ÇETİNOĞLU/Memur Yıldız ATMACA/Memur 1. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek,

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2. Prof. Dr. Muhsin HALİS (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.) - Üye 3. Prof. Dr. Coşkan ILICALI

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Personel Daire Başkanlığı)

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Personel Daire Başkanlığı) KONU : 06.02.2013 Tarih ve 7/1 Say.Y.K.K. REKTÖRLÜĞÜNE (Personel Daire Başkanlığı) Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 06.02.2013 tarih ve 7/1 sayılı kararı aşağıda sunulmuştur. Gereğini müsaadelerinize arz

Detaylı

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4497 Mühendislik Projeleri 14 Nisan MAD3340 Sistem Analizi 14 Nisan

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4497 Mühendislik Projeleri 14 Nisan MAD3340 Sistem Analizi 14 Nisan Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 11 Nisan 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 02.06.2005 2005/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 02.06.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 444 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 380 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve 938 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve 938 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Sağlık Kültür ve Spor Daire

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Tarihi : 03/01/2012 Toplantı Sayısı : 1 Toplantıya Katılanlar : Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Prof. Dr. Gülbübü

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı