MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE STAJ SORUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE STAJ SORUNU"

Transkript

1 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE STAJ SORUNU Nezih YAŞAR, Dinçer METE, Ömer Akif KOPUZ MMO İstanbul Şubesi GİRİŞ Ülkemizde makina mühendisliği eğitimi veren tüm yüksek öğrenim kurumları yönetmeliklerince staj ya da pratik çalışma yapmak, eğitimin zorunlu bir bölümü olarak görülmekte, makina mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilere bu pratik çalışmayı yapma yükümlülüğü getirilmektedir. Diğer yandan, makina mühendisliği ya da genel olarak mühendislik eğitiminin temel sorunlarının tartışıldığı tüm platformlarda da eğitimin en başta gelen sorunlarından biri olarak staj sorunu saptanmakta, sorunun önemi ve "kanayan bir yaraya" dönüştüğü vurgulanmaktadır. Bu bildiride, staj çalışmalarının yasal çerçevesi, İstanbul'daki üniversiteler örneğinde staj tanımları, staj çalışmalarına yüklenen işlevler ve dolayısıyla beklentiler, günümüz uygulamalarında çıkan sorunlar ve bu sorunları çözmeye yönelik öneriler sunulacaktır. 1. YASAL DURUM 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretimle ilgili yönetmeliklerin yapılma görevini Üniversite Senatolarına vermektedir. Öğretimle ilgili esasların fakültelerce hazırlanmasını öngörmekte ve fakülte kurullarınca karara bağlanmış esaslar uygulamaya sokulmaktadır. Yakın geçmişteki ve günümüzdeki staj pratikleri, sonuç olarak bu esaslar yönlendiriciliğinde şekillenmektedir. Bu yüzden çeşitli fakülte ya da bölümlerin staj esaslarını çok kısa da olsa özetlemek/karşılaştırmak yararlı olacaktır Staj Ya da Pratik Çalışmanın Amacı Ya da Tanımı Boğaziçi Üniversitesi stajın amacını "Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin endüstride çalışarak pratik, teknolojik ve idari tecrübe kazanmaları"; Yıldız Teknik Üniversitesi, 'Teorik Bilgiler almış öğrencilerin işletmelerde uygulamalı çalışma yapmaları"; istanbul Teknik Üniversitesi, "öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerini, pratik çalışmalar yaparak pekiştirmek ve mühendislik bilgilerinin büro, atölye ve fabrika bazında akışını görerek, yerinde öğrenmek"; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, "öğrencilerin öğrenim süresince edindikleri teorik bilgileri, uygulamalarla kuvvetlendirici, uygulamaya dönük çalışma deneyimi kazandırıcı ve öğretimi, uygulamadan edinecekleri deney ve gözlemlerle bağdaştırma olanağı sağla- 121

2 yabilecekleri resmi ve/veya özel kurumlarda yapılacak pratik çalışmalar" olarak tanımlamaktadırlar Staj Sûreleri: Makina Mühendisliği Fakülte ya da bölümlerinin staj süreleri işgünü olarak aşağıda gösterilmiştir: Boğaziçi Üniversitesi (Yaz Kursu Dahil) 90 İstanbul Teknik Üniverstesi 55 İstanbul Üniversitesi 55 Trakya Üniverstesi 72 Yıldız Teknik Üniverstesi Staj Konulan : Staj konuları açısından Boğaziçi Üniversitesi dışındaki üniversitelerimiz benzerlik göstermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Yaz Kursu (20), Diğerleri (toplam 70) İstanbul Teknik Üniverstesi Atölye (15), İşletme ve Organizasyon (15+5), üçüncü staj olarak, seçeceği bölümle ilgili pratik çalışma (20) İstanbul Üniversitesi Atölye (15), İmalat (20), İşletme ve Organizasyon (20) Trakya Üniverstesi Genel Atölye (24), İşletme (24) ve Organizasyon (24) Yıldız Teknik Üniverstesi Genel Atölye (40), İşletme (25) ve Organizasyon (25) Genel atölye stajında, öğrenciye imal usulleri, malzeme tekniği ve imalat makinaları hakkında pratik bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır. Yıldız Teknik Üniverstesi 40 günlük iş programı ile bu ilk stajı en yoğun veren kurum olmaktadır. İşletme stajında öğrencinin çeşitli montaj ve bakım işleri, hammadde, atölye, denetim, depolama vb. konularda pratik bilgi kazanması beklenmektedir., Organizasyon stajına ise işletmelerin üretim ve yönetim organizasyonu hakkında bilgiler sağlaması işlevi yüklenmektedir. İTÜ üçüncü sınıf stajında, işletme ve organizasyon stajını öğrencinin seçeceği dal ile ilgili olarak yapmasını istemektedir. Boğaziçi Üniverstesi staj konularını belirlemek noktasında daha esnek davranmakta, öğrencilere "kendi branşları ile ilgili bir işte olmak şartıyla", imalat, işletme, montaj, tasarım, bakım, araştırma, planlama çalışmalarının birini ya da birkaçını yapabilme esnekliği tanımaktadır. 122

3 1.4. Staj Komisyonları : Staj ile ilgili çalışmalar atama usulüyle belirlenen ve okullara göre değişen çeşitli sayıdaki öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir Stajların Değerlendirilmesi : Stajlar öğrencilerin staj döneminde doldurmak durumunda oldukları staj defterleri ve işyerlerinin staj sonrası ilgili bölüme gönderdikleri staj sicil formuna göre değerlendirilmektedir. Staj döneminde yapılması gerekenler, defterlerin nasıl doldurulacağı staj esaslarında oldukça ayrıntılı olarak tanımlanmıştır Staj Yeri Temini: Staj komisyonları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında verilen kontenjanları, önceliği üçüncü sınıflara vermek üzere başvuran öğrencilere kura ile dağıtmaktadır. Başvurmayan ya da kurada kaybeden öğrenciler staj yerlerini kendileri bulmakla yükümlüdür. Ek olarak, öğrencinin bulduğu işyerinin staj yapılabilir olduğunun onaylanması da staj esaslarında belirlenmiş ve staj komisyonunun yetkisine bırakılmıştır. 2. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 2.1. Staj Yerlerinin Sağlanması ve Dağıtımındaki Yetersizlik Sanayi işletmelerini mühendislik stajlarına ortam sağlaması doğrultusunda zorlayıcı ve özendirici yasal düzenlemeler yetersizdir. 1 Haziran 1967 tarihli resmi gazetede 6/8094 no.lu kararla yayınlanan "Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliği" üniversitelerden staj dallarına göre staj kontenjanı taleplerini belirlemelerini istemekte, bakanlıklar aracılığıyla sağlanan kontenjanlarla da staj kontenjanları belirlenmektedir. MMO'nın konuyla ilgili eski çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı staj kontenjanlarının, bölümlerin istediği kontenjanın %25'i dolayında kaldığı belirlenmiştir yazında MMO İstanbul Şubesi tarafından ülke düzeyinde makina mühendisleriyle yapılan bir ankette de makina mühendislerinin %20'si sözkonusu yönetmeliği ciddi olarak uygulanması koşuluyla yeterli bulurken %80'i yetersiz bulduğunu belirtmektedir. İstanbul Sanayi Odası (ISO) da, bu yönetmelik çerçevesinde, üyeleri olan sanayi kuruluşlarından staj kontenjanı isteyerek bakanlığa bildirmektedir. 123

4 Staj kontenjanlarının merkezi dağıtımı sonunda, staj olanaklarıyla öğrencilerin koşulları arasındaki uyumsuzluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle, kontenjanların büyük bir bölümü de kullanılamamaktadır. Bu nedenle, ISO belirlediği kontenjanın bir bölümünü kendisine ayırarak değerlendirme çözümüne yönelmiştir. Bu yolla yerleştirilen öğrenci sayısı arasında değişmektedir. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de, Oda'ya gelen öğrenci isteklerini karşılamaya yönelik olarak, geliştirdiği çabalar ve ilişkiler sonucu her yıl 200 dolayında öğrencinin staj yeri bulmasına yardımcı olmaktadır. Bunlar da göstermektedir ki, temelde, staj yeri belirlemesi ve dağıtımını çözmek için düzenlenen Yönetmelik, sorunun çözümünde yetersiz kalmıştır. 1967'lerde makina mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenci sayısının sınırlılığı nedeniyle "bakanlıklara bağlı" kurumlardaki staj olanaklarını düzenleyen Yönetmelik bir ölçüde yeterliyken, özel sektörün sanayideki payının ve makina mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenci sayısının artması sonucu staj olanaklarının yasal düzenlenmesinde boşluklar oluşmuştur. Yönetmelik'in yevmiye ile ilgili maddesi de yeterince eskimiştir: öğrencilere, öğrenim yaptıkları kentte brüt 25, başka kentte olursa 30TL. yevmiye verilmesi öngörülmektedir Naylon Stajlar Staj yeri bulunmasının güçlükleriyle sanayi işletmelerinin stajyerlerden uzak durmaya çalışan tavrı, gerçekleşen bir uygulamaya dayanmayan stajları gündeme getirmiştir. Staj olanağı sağlayan işyerlerinin sınırlılığı, öğrencilerin zor durumda kalmalarına yol açmamak için, yeterli olmayan stajların da kabul edilmesi yönünde baskı oluşturmaktadır Kalacak Yer, Ulaşım, Ücret ve Beslenme Sorunları Staj zorunluluğu ile karşı karşıya olan öğrenci, birçok durumda da, varolan staj potansiyellerini kendisi için zorunlu bazı olanaklar sağlanamadığı için kullanamamaktadır. Bunların başında bulunduğu kentin dışındaki staj yerlerinin kalacak yer sağlayamaması gelmektedir. Bunun gibi ulaşım sorunu da uzak bölgelerdeki işyerlerinin devreden çıkmasına neden olmaktadır, öğrencilerin işyerlerinde arasıra karşılaşmalarına rağmen en az kolay çözülebilen sorunu öğle yemekleri olmaktadır yılında TL olarak belirlenen yevmiyelerin günümüz karşılığı asgari ücreti aşıyor olmasına rağmen stajyerlere ücret ödenmemesi gene! eğilim haline gelmiştir. Kamu kuruluşları yönetmelik hükümleri gereği olan miktarı komik birdüzeye geldiği için ödeyemezken, bir zorunluluk olan stajı yapabilmeyi "nimet" sayan öğrenciler staj ücreti konusunu ister istemez gözardı edebilmekteler. 124

5 2.4. Sigorta Staj yapmak zorunda olan öğrencilerin ücret sorunuyla birlikte yaşadıkları diğer bir sorun da sigortadır. Birçok yerde sigortalı yapılmayan stajyerler nedeniyle sorun yaşamak istemeyen işletmeler, bu kez de stajyerleri iş kazası riskinin bulunduğu mekanlara ve makinalara yaklaştırmamayı esas alan düzenlemelere gitmektedir ki, bu da stajdan beklenenlerin önemli bir bölümünü daha baştan ortadan kaldırmaktadır Stajlara Yüklenen Farklı işlevler ve Beklentiler Herşeyden önce bölümlerin ve fakültelerin stajlardan bekledikleri ile staj uygulamaları gelişebilmektedir, öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerini sanayide uygulaması beklenirken, staj esasları onları zaman zaman okumadıkları konuların ve derslerin uygulanmasıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bunun yanı sıra işletmelerin, bölümlerin stajdan beklediklerini sağlamaya yönelik çabalara yönelmemeleri de stajdan beklenenlerin gerçekleşmesini önleyen nedenler arasında yer alıyor. Bölümlerin staj yönetmeliklerinde yer almasa da üniversitelerin stajlardan bekledikleri arasında bulunan "yeni teknolojiler konusunda üniversitelerin önünde bulunan sanayi kuruluşlarının sunacağı olanakların değerlendirilmesi ve üniversitelerin yetersiz laboratuvar olanaklarının sanayideki olanaklarla giderilmesi" düşünceleri ise sanayide her zaman karşılığını bulamamaktadır. 3. ÇÖZÜM YOLLARI Konunun çözümüne yönelik çeşitli düzeylerde çabalara raslanmakla birlikte çözüm doğrultusunda gelişme sağlanamadığı görülmektedir. Makina Mühendisleri Odası 1976 yılında hazırladığı bir raporla uzun ve kısa dönemde yapabileceklerini belirlemeye çalışmış fakat konu Oda içerisinde kısa dönemli çözüm çabalarını aşamamıştır yılında TMMOB tarafından hazırlanarak Danışma Meclisi Başkanlığına ve ilgili diğer birimlere gönderilen Staj Yasa Tasarısı'ndan da bir sonuç alınamamıştır. Daha sonra bu taslak TMMOB içerisinde çeşitli değişikliklere uğrayarak zaman zaman gündeme getirilmiş, son olarak da Temmuz 1992'de "Staj Çalışmalarını Düzenleme Yasa önerisi" başlığı altında görüşü alınmak üzere, aralarında üniversitelerin de olduğu çeşitli kuruluşlara gönderilmiştir yılının Ocak ayı başında MMO İstanbul Şubesince düzenlenen bir anket, İSO'nun 20'den fazla çalışanı olan 2800'den fazla firmaya gönderilmiştir. Şubat ayı sonuna kadar ancak 56 işyerinden yanıt alınabildiğinden sağlıklı değerlendirme yapılacak sayıya ulaşılamamıştır. 125

6 Bütün bu süreç, staj konusunun siyasi platformda yeterince ciddiye alınmadığını; sanayi kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının büyük bir bölümünü de kapsayarak, konuya gereken önemi vermediğini göstermektedir. Üniversite ile meslek kuruluşlarının kamuoyunu harekete geçirecek etkili yöntemler ve ara çözümler geliştirememleri de konunun sürüncemede kalmasına yol açmıştır. Sanayi kuruluşlarının çok açık katılımı olmadan soruna çözüm bulamayacağı dikkate alınırsa, çözüm arayışları içerisinde en önemli noktalardan biride sanayi kuruluşlarının konunun önemini kavramalarını sağlayacak çabaların yaygın bir biçimde gündeme getirilmesi olmaktadır. Çözüm; - Amaçlan iyi konmuş - Esnek - Teori ile pratiğin birliğini sağlamaya yönelik - Ders programlarıyla bağlantılı - Belirli konularda toplu stajlara açık - Staj yeri sağlama problemini çözmeye yönelirken bürokratik olmaktan kaçan ve yerel çözüm olanaklarını değerlendirmeye elverişli - öğrencileri staj yeri bulma ve değerlendirme bazında işe katan - Proje ya da konu bazında staj yapmaya açık - Staj programlarının geliştirilmesinde ve denetlenmesinde meslek örgütlerinin katılımını sağlayan İşyerlerine belirli ölçütler içerisinde staj olanağı sağlama zorunluluğu ve özendirici hükümler getiren - Stajyere, işyeri çalışanlarına sağlanan temel olanakların (yol, içecek, barınma, ücret, sigorta vb.) sunulmasını güvenceye alan bir staj yasasının hazırlanarak, 2000'li yıllara varmadan mühendisliği adaylarının staj sorunlarının, eğitim sorunlarıyla birlikte ele alına-rak giderilmesidir. MMO İstanbul Şubesi, bu dönemde konuyu mikro düzeyde de ele alarak incelemesini geliştirecek ve sorunun sanayi kuruluşlarının da sorunu olduğunun anlaşılmasını sağlamak için gerekli eğitim ve ikna süreçlerini devreye sokacaktır. Sanayi kuruluşlarının örgütlerinin de katıldığı platformlar geliştirilmeye çalışılırken, işyerlerindeki üyeler (makina, endüstri, işletme, gemi inşa ve uçak mühendisleri) aracılığyla stajdan beklenenlerin karşılanma düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarla da hazırlanacak yasa tasarısına uygulama malzemesi sağlanmaya çalışılacaktır. 126

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

GİRİŞ GENEL ÇERÇEVE. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe

GİRİŞ GENEL ÇERÇEVE. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması, sanayileşmenin gelişimi ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006/7 TARİH: 01.11.2006 TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN İÇİNDEKİLER ARAŞTIRILIP DENETLENMESİ

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR RAPORU

ESNAF VE SANATKAR RAPORU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ESNAF VE SANATKAR RAPORU MEVCUT DURUM SORUNLAR ÖNERİLER KASIM 2008 ANKARA ÖNSÖZ ESNAF VE SANATKAR RAPORU Esnaf ve sanatkar kesiminin bağlı olduğu meslek kuruluşu

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı