HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ 1. AMAÇ Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik ve idari bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır. 2. GENEL BİLGİLER 1. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, endüstri kuruluşlarında Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı eğitimine katkıda bulunacak şekilde, en az 50 iş günü staj yapmak zorundadırlar iş günü olan staj süresi 1. sınıfın sonunda en az 10 iş günü, 2. sınıfın sonunda en az 20 iş günü ve 3. sınıfın sonunda en az 20 iş günü şeklinde üç bölümde yapılmalıdır. Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Öğrenciler haftada en fazla altı gün çalışabilir. Eğer, Cumartesi günü fiilen çalışıldıysa haftada altı günlük staj yazılabilir ve 3. yıl stajları için rapor hazırlanması ve hazırlanan raporun bölüm tarafından onaylanması gerekmektedir. Bir staj raporu bölüm tarafından onaylanmazsa, o staj geçersiz sayılır. 4. Staj ile ilgili tüm yükümlülüklerinin (işyerinin bulunması, stajın tamamlanması, staj raporun hazırlanması ve bölüm tarafından onaylanması) tamamlanması öğrencilerin sorumluluğundadır. 5. Stajlar ancak yaz tatilinde yapılabilir. Yaz okulu sırasında ders alırken staj yapılamaz. İlk stajın yapılabilmesi için en az iki yarıyıl, ikinci stajın yapılabilmesi için en az 4 yarıyıl ve üçüncü stajın yapılabilmesi için en az 6 yarıyıl eğitim görmüş olmak gereklidir. 6. Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş öğrenciler mezuniyet hakkı kazanamazlar. 3. İŞYERİ SEÇİMİ 1. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencileri 1. yıl stajlarını, bölüm Makina Atölyesinde yapacaklardır. Tarihler bölüm tarafından her yıl belirlenmektedir.

2 2. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencileri 2. ve 3. stajlarını, tercihen Otomotiv Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda yapmalıdırlar. Staj koordinatörlüğü tarafından onaylandığı takdirde Makina Mühendisliği ile ilgili faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda da 2. ve 3. yıl stajları yapılabilir. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyebilir veya bölüm tarafından her yıl ilan edilen işyerlerine başvurabilirler. Bazı işyerleri bölüme stajyer kontenjanı ayırmaktadır ve bu kontenjanlar bölümdeki panolara duyurular asılmak suretiyle öğrencilere bildirilmektedir. Staj panosunu takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 3. Staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyen öğrenciler stajlarına işyerinden ve bölüm staj koordinatörlüğünden onay aldıktan sonra başlayabilirler. Faaliyet alanı Makina ve Otomotiv Mühendisliği dışında olan kuruluşlarda staj kabul edilmez. 4. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sekreterliğinden alacakları staj yapma zorunluluk belgesi ile başvurabilirler. 5. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencileri 2. ve 3. yıl stajlarını şu sanayi dallarında yapabilirler: Otomotiv Sanayi, Uzay ve Havacılık Sanayii, Enerji Üretimi Sanayi, Otomasyon ve İklimlendirme Sanayii, Malzeme ve Döküm Sanayii, Elektrik/Elektronik Sanayii, Maden Sanayii, Petrol ve Kimya Sanayii 6. Öğrenciler 2. ve 3. yıl stajlarını, bir sanayi firmasının Üretim (Kalıphane, Talaşlı İmalat, Dökümhane, Metal Şekillendirme, Plastik Enjeksiyon, Montaj, Bakım Onarım), Ürün Geliştirme/AR-GE, Kalite Güvence, Yapısal Tasarım ve Analiz, Test ve Doğrulama, Malzeme ve Proses Geliştirme Otomasyon bölümlerinde yapabilirler. 4. KURALLAR yıl stajını yapacak öğrencilerin, her yıl en geç Nisan ayının ikinci haftasının sonuna kadar (Cuma günü, 17:00) staj koordinatörlüğüne başvurarak önceden belirlenmiş iki tarih aralığından birine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra bildirilen tarih aralığı kabul edilmeyecektir. Bir staj tarihi için kontenjandan fazla başvuru olursa, sıralama için genel not ortalaması kullanılacaktır ve 3. yıl stajlarını yapacak öğrencilerin, staj yeri başvuru formlarını doldurarak her yıl en geç Mayıs ayının ilk haftasının sonuna kadar (Cuma günü, 17:00) staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra bildirilecek olan staj bilgileri kabul edilmeyecek, öğrenci staj yapsa dahi bölüm tarafından geçersiz sayılacaktır ve 3. yıl stajları için, staj bitiminde günlük tutanak (işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanmış - imza ve kuruluşun damgası bulunması şarttır), staj değerlendirme formu (işyeri staj sorumlusu tarafından doldurulmuş - imza ve kuruluşun damgası bulunması şarttır- ve öğrenciye kapalı zarf içinde verilmiş şekilde) ve genel rapor stajı takip eden yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar (Cuma günü, 17:00) staj koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. Geç raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 4. Staj belgelerinin teslimini takip eden 1 ay sonunda belgeler değerlendirilip öğrenciye stajının başarılı bulunup bulunmadığı bildirilir. 4. TESLİM EDİLMESİ GEREKEN STAJ BELGELERİ (2. VE 3. YIL STAJLARI İÇİN) a. Günlük Tutanak: Yapılan günlük işlerin kısa açıklamasını kapsayan belge. Günlük el yazısı ile doldurulabilir. Günlük o gün yapılan işi açıklamalıdır. (Günlük tutanağının staj sorumlusu tarafından onaylanması gerekmektedir). Ayrıca her sayfası işin yapıldığı bölüm sorumlusu tarafından imzalanmalıdır. b. Genel Rapor: Staj süresince yapılan iş ve çalışılan işyeri hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsayan belge. Bu belge İngilizce olarak hazırlanacaktır. c. Değerlendirme Formu: Çalışılan işyerindeki staj sorumlusunun staj yapan öğrenciyi değerlendirdiği bir formdur. Bu form sorumlu tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciye teslim edilir.

4 5. STAJ RAPORU İÇERİĞİ STAJ RAPORU İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANACAKTIR İlk Sayfa (Title Page) İlk sayfada bulunması gerekenler: Öğrencinin adı soyadı, imzası, staj başlama ve bitiş tarihleri, staj yapılan gün sayısı, stajın yapıldığı sanayi ve bölümü (bakınız 3.bölüm 5 ve 6. Maddeler, birden fazla bölüm yazılabilir), şirket/kuruluş adı. İçerik Tablosu (Table of Contents) Sayfa sayısını, tabloların ve figürlerin listesini içeren raporun içeriği Staj sırasında yapılan en temel aktivitelerin dökümü ve özeti (1 sayfa) (Summary of the Summer Training Activities) Staj yapılan kuruluş hakkında bilgi (maksimum 3 sayfa) (Information about the firm) Bu kısım aşağıdaki sorulara cevap vermelidir. Şirketin/Kuruluşun tam ismi nedir? Şirketle ilgili kısa bir tarihçe, tam posta adresi ve ilgili web bağlantıları Şirketin/Kuruluşun mülkiyeti kime aittir? En büyük pay sahibi ve pay sahipleri hakkında kısa bilgi. Şirketin/Kuruluşun yer aldığı sektör nedir? Müşteriye sunduğu ürün ve servis hizmetleri nedir? Staj yaptığınız şirketin/kuruluşun dikkate aldığı müşteriler kimdir? (Son kullanıcılar, satıcılar, diğer imalatçılar, çalışanlar vb ). Şirketin/Kuruluşun çalışan sayısı bilgisi ile birlikte organizasyon şeması. Staj yaptığınız kuruluşta Makina Mühendislerinin gerçekleştirdikleri görevlerin listesi. Staj Faaliyetleri (10-15 sayfa) (Summer Training Activities) Raporunuzun ana parçasıdır.staj süresince gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri teknik terminoloji kullanarak açıklamalısınız. Yaptığınız faklı faaliyetleri alt başlıklar vererek sunun. Bu bölüm düzenli ve açık bir biçimde yazılmalı, stajın kapsamını ve faaliyet yoğunluğunu yansıtmalıdır. Sonuçlar (Conclusions) Bu kısım aşağıdakileri kapsamalıdır: Staj faaliyetleriniz bir özeti ve bu faaliyetlerden çıkardığınız sonuçlar. Staj yaptığınız şirket/kuruluşun içinde bulunduğu sektör için genel gözlemleriniz.

5 Değerlendirme Yazısı (1 sayfa) (Self Evaluation) Bu kısımda aşağıdaki soruları cevaplandırmalısınız: 1. Staj sırasında hangi beceri ve yeterlilikleri kazandığınızı düşünüyorsunuz? 2. Staj süresince hangi sorumlulukları yüklendiniz? 3. Stajın gelecek kariyer planlarınızı nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz? 4. Staj faaliyetleriniz ile ders bilgileriniz arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz? Ekler (çizimler, grafikler, resimler, bilgisayar kodları, vb...) (Appendices) Kaynaklar (References) Staj Raporu Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar: Ders kitaplarından teorik bilgi yazılmaz. Staj sırasında tam olarak ne yaptığınızı ve edindiğiniz pratik bilgi ve deneyimlerinizi tarif ediniz. Genel rapor en az 15, en fazla 20 sayfa olarak (ekler ve kaynaklar hariç) bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Satır aralığını 1.5, karakter büyüklüğünü 12 olarak kullanın. Grafikler, resimler, veriler, çizimler, bilgisayar kodları ve tasarım hesaplarını raporunuzun Ekler kısmında sunun. 6. KONTROL LİSTESİ: Stajın hangi sanayide ve bölümde (bakınız 3.bölüm 5 ve 6. maddeler) yapıldığı günlük tutanağın ve genel raporun ilk sayfasında belirtilmiş mi? Staj raporu 5. Bölümdeki içeriğe göre hazırlanmış mı? Günlük tutanağın ilk sayfası staj sorumlusu tarafından imzalanmış ve firma tarafından mühürlenmiş mi? (Amirin mührü kabul edilmez, firmanın resmi mührü olması gerekir) Günlük tutanağın her sayfası işin yapıldığı bölüm sorumlusu tarafından imzalanmış mı? Staj değerlendirme formu kapalı zarf içinde mühürlü olarak teslim edilmiş mi?

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 1 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri,

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI STAJ KOMİSYONU Arş. Gör. Meryem AKSU (Staj 1 Sorumlusu) Arş.Gör. Gamze KATIRCIOĞLU(Staj 2 Sorumlusu) Yrd.Doç. Dr. Rabia KÖKLÜ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI Son Güncelleme Tarihi: 01.10.2014 AMAÇ VE KAPSAM: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN DOÇ. DR. RECEP ÇALIN Staj, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek, mesleki görgülerini artırmak ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla, yurtiçinde veya

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. 1 Staj sürecini gösteren şemayı kontrol ederek staj işlemlerinin neresinde olduğunuzu kontrol

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Madde 1- İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca, İnşaat, Geomatik ve Çevre Mühendisliği Bölümleri öğrencileri pratik bilgi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

Staj Uygulama Esasları

Staj Uygulama Esasları GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK / İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları 2014 EKLER EK-1. Şantiye Stajı ve Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı için Staj Sicil Formu EK-2. Şantiye

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı