İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU"

Transkript

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU Malatya-2014

2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzda, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin öğrenimleri için staj genel kurallarını, staj raporu düzenleme ilkelerini ve staj konularını tanımlar. Teorik bilgilerin yanı sıra işyerlerinde uygulamalı çalışmalar yaparak pratik ve iş yönetim ilişkileri hakkında bilgiler edinmek için yapılan çalışmalara staj denir. Makine Mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin Fakültemizde elde ettikleri teorik bilgi ve laboratuvar çalışmalarına ilaveten endüstrideki ilgili işletmelerde bilfiil çalışarak uygulamalı bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Özetle, yazılı metnin, üzerinde tereddüde neden olmadan kolayca anlaşılabileceği açıklıkta ve uygun bir biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir. Yazılı eserde SI birimleri kullanılmalıdır. Makina Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri yazılı eseri hazırlarken, bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uymak zorundadırlar. 2. STAJ ZAMAN VE SÜRESİ 2.1. Stajlar öğretim ve sınav dönemlerini (Final Sınavları ve Mazeret Sınavları) kapsayan süreler dışında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Özel durumlarda öğrenim yılı içinde staj yapılabilmesi için öğrencinin 8 yarıyıllık öğrenimini tamamlamış olması, Bölüm Staj Komisyonu nun uygun görüşü kararı gereklidir Bir stajın süresi kesintisiz en az 25 iş günüdür. Kuruluşta Cumartesi günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir. GENEL ATÖLYE STAJI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI STAJ KONUSU GÜN Talaşlı Şekillendirme 11 Talaşsız Şekillendirme 10 Döküm 4 Toplam 25 Genel İşletme Stajı 10 Üretim ve Montaj 5 Opsiyonel Staj 10 Toplam 25 1

3 2.3. Staj sırasında bir işgünü en az 8 saatlik çalışma gerektirir. Öğrenci gece vardiyalarında çalışarak staj yapamaz. Günde 8 (sekiz) saatten fazla çalışan kurumlardaki stajlar 8 (sekiz) saat üzerinden kabul edilir. 3. STAJ YAPILIŞ SIRASI 3.1. Staj, Atölye Stajı, İşletme ve Organizasyon Stajı şeklinde sıra ile yapılır Atölye Stajı yapılmadan İşletme Stajı yapılamaz. Stajlarını sırası ile yapmayan öğrencinin sıralamaya uymayan stajı reddedilir Staj Sicil Belgesi: Öğrenciye bölüm tarafından mecburi staj karnesi verirken kapalı zarf içerisinde staj sicil belgesi de verilir. Bu zarf staj başlangıcında ilgili müessesenin stajla ilgili yetkili mühendisine teslim edilir. Staj sonunda işyeri tarafından staj sicil belgesi gizli olarak doldurularak, bölüme posta ile gönderilir veya kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilir. Stajı tatmin edici şekilde yapmadığına karar veren yönetici stajı geçersiz sayabilir ve bunu belgeye yazar. 4. STAJ YERİ SEÇİMİ 4.1.Atölye ve İşletme Stajları, Makina Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve en az bir Makina Mühendisi bulunan resmi veya özel kuruluşta yapılmalıdır Öğrencilerin staj yeri seçiminde dikkat etmesi gereken hususlar: Mühendislik bürolarında yapılan stajlar kabul edilmez. Otomotiv servislerinde yapılan stajlar kabul edilmez. Doğalgaz firmalarında yapılan stajlar kabul edilmez. Staj yapılan kuruluşun açık adresi, staj sorumlusunun unvanı ve ismi; defter ve belgelerdeki ayrılmış yerlere mutlaka yazılmalıdır. Staj yapılan kuruluşun onaylayacağı kısımlar eksik bırakılmamalıdır. Staj yapılacak olan işletme veya fabrikalar, öğrenciler tarafından, Fakültemize sağlanan Staj Kontenjanları ile veya Makine Mühendisleri Odasına başvurularak temin edilebilir. Firmaların Fakültemize sağladığı staj kontenjanları ve başvuru tarihleri, ilgili pano ve internet üzerinden duyurulur. Öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma düzenleri ile ilgili kural, talimat ve emirlere uymakla yükümlüdür. Ayrıca Üniversitemize yakışır öğrencilik disiplini içerisinde olmalıdırlar, aksi halde stajları sayılmayabilir. 2

4 Staj yapılacak yerin hangi konularda faaliyet gösterdiği, hangi birimlerinin olduğu stajyer öğrenci tarafından belgelendirilecektir. Staj Komisyonu tarafından yapılacak incelemede, staj yapılan yerin belgelendirilen konuda faaliyet göstermediği tespit edildiği takdirde, yapılan staj reddedilecektir. 5. İŞYERİ VE ÖĞRENCİ SORUMLULUĞU 5.1. Stajı kabul edilen öğrencilerin stajlarının yaptırılması ve sonuçlandırılmasından, onların iş güvenliğinden, verimli ve faydalı bir şekilde staj yapmalarından işyerinin ilgili birimi ve stajı yaptıran müessesenin yetkili kişileri sorumludur Öğrenci staj yaptığı işyerinin tüzük, yönetmelik, yönerge ve çalışma kurallarına uymakla yükümlüdür Öğrenci staj yerinde kullandığı malzeme, alet, cihaz ve makinaları gereği gibi kullanmakla yükümlüdür. Dikkatsiz ve sorumsuz çalışmalardan meydana gelebilecek maddi zararlardan, kendisine teslim edilmiş olan araç ve gereçlerden öğrenci sorumludur. 6. STAJ DEFTERİNİN YAZILIŞI Staj yapan öğrenciler her bir staj için iki staj defteri hazırlamakla yükümlüdür. Bunlardan biri Staj Defteri başlıklı sarı defter, diğeri ise Pratik Staj Defteridir Staj Defteri: Bölüm tarafından verilen mecburi staj karnesi (sarı defter) günlük şeklinde doldurulacaktır. Tarih belirtilerek yapılan günlük işler, çalışılan bölümler, bölümlerin vazifesi ve bölüm hakkında düşünceler fazla detaya girmeden yazılabilir. Staj sonunda Mecburi Staj Karnesi staj amiri tarafından tasdik edilir Pratik Staj Defteri: Pratik staj defteri, yaklaşık sayfa olmak üzere A4 formatında hazırlanarak karton cilt yaptırılmış halde teslim edilecektir. Hazırlanan defterin tüm sayfaları ilgili amir tarafından tasdik edilecektir. Staj defteri, ders kitaplarındaki ya da kullanma kılavuzlarındaki bilgi ve şekillerden ziyade, pratik çalışma esnasında öğrencinin işyerinde bilfiil öğrenmiş olduğu bilgilerden oluşmalıdır. Öğrenci staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları ve inceleme sonuçlarını staj defterine kaydetmeli ve gerektiğinde makina elemanlarının ya da sistemlerin resimlerini teknik resim 3

5 kurallarına göre çizmelidir. Bu çizimler ve resimler staj defterine yapıştırılmamalı, staj defterine ek olarak verilmelidir Atölye staj defterinde incelenecek konular: Atölye stajı, tüm Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapması gereken; Döküm, Talaşsız Şekillendirme, Talaşlı Şekillendirme ve Kaynak olmak üzere birbirlerinden bağımsız dört bölümden oluşur ve öğrencinin bu konuların kapsamındaki uygulamalar ile birlikte, malzeme ve ölçme tekniği konularında da pratik bilgiler almasını amaçlayan bir çalışmadır. Öğrencilerin staj yapacakları firmalarda yukarıda sözü gecen dört ana başlıktan en az iki bölümün bulunması gerekir. Her bölüme ait en az 2 uygulama yapılması gerekmektedir. Defterde işlenen uygulamaların tümünde, aşağıda belirtilen esaslar yerine getirilmelidir: 1. İmal edilen parçaların teknik resimleri, elle ve TS 88 standardına uygun olarak çizilmeli ve ölçülendirilmelidir. Teknik resimler, A3 veya A4 boyutundaki antetli teknik resim kağıtlarına ayrı ayrı çizilerek, antetler doldurulmalıdır. 2. İmalatı incelenen iş parçalarının adı, fonksiyonu, kullanım yeri ve malzemesi muhakkak belirtilmelidir. 3. Her bir parçanın imalatı, hazırlık aşamalarından başlayarak son aşamaya gelinceye kadar geçirdiği tüm safhaları iş adımları halinde, defter sayfalarına çizilerek ve açıklayıcı şematik şekillerden de faydalanılarak anlatılmalıdır. İmalat proseslerinde parametrelerin ve makine seçim kriterlerinin neler olduğu açıkça belirtilmeli, sayısal değerleri verilmelidir. Her bir kademede kullanılan takım ve iş parçası bağlama yöntemleri ile ölçme ve ısıl işlem uygulamaları açıklanmalıdır. Atölye staj konularının, incelenmesi gereken imalat yöntemleri açısından içerikleri, aşağıda belirtilmiştir Döküm Bu konu içerisinde kum kalıba döküm, kokil (metalsel) kalıba döküm, santrifüj döküm, hassas döküm, basınçlı döküm, sürekli döküm ve özel döküm yöntemlerini ve bu yöntemlere özgü olan kalıplama teknikleri bulunmaktadır. Döküm atölyesindeki makineler, donatımlar ile imalatın tanıtımı belirtilmelidir. Atölyedeki model, maça malzemeleri ve hazırlanması, kalıp hazırlamada kullanılan tezgâhlar, makinalar, kalıp hazırlamada iş akış şeması, kalıplama türleri ve aşamaları, 4

6 ergiyik malzeme hazırlanması, kullanılan ergitme ocakları, döküm işlemi ve bitirme işlemlerinin incelenmesi yapılmalıdır. Döküm yolu ile üretilen iş parçalarının, kalıplama aşamaları ile birlikte teknik resimlerinin çizilmesi gerekir. Uygulanan ısıl işlemler belirtilmelidir. Atölyede uyulması gereken iş güvenliği ve emniyet kuralları belirtilmelidir. Atölyede gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmaları belirtilmelidir. Gerek atölyenin durumuna, gerekse yapılan işlere yönelik, görüş ve bilgiye dayanan bir değerlendirme yapılması tavsiye edilir Talaşsız Şekillendirme Talaşsız şekillendirme; metallere sıcak veya soğuk şekil verme şeklinde uygulanan ve serbest dövme ve basma, kalıpta dövme ve basma, ekstrüzyon, haddeleme, tel çekme, sac şekillendirme (kesme, bükme, çekme, sıvama vb.), dikişli ve dikişsiz boru imalatı, özel şekillendirme yöntemleri gibi talaşsız (plastik) şekil verme yöntemlerini kapsar. Talaşsız şekil verme yöntemlerinde, kuvvet, iş ihtiyacı, hız, sürtünme ve yağlama şartları gibi işlem parametrelerinin seçimi incelenmelidir. İşyerinde haddeleme, ekstrüzyon, çubuk ve tel çekme, boru imalatı gibi yöntemlerle elde edilen sabit kesitli mamullerin, kesit resmi imal resmi için yeterlidir. Bu yöntemlerde kullanılan hadde, matris gibi takımların da teknik resimlerinin çizilmesi zorunlu olmamakla birlikte talaşsız şekil verme işlemini anlatmak için ek olarak staj defterinde yer alması tavsiye edilir. Bükme, germe, sıvama, derin çekme, ütüleme gibi parçalara derinlik boyutu kazandıran biçim verme yöntemleri ele alınmalıdır. Stajyer öğrencilerden sac şekillendirme, dövme ve kesme kalıplarının detaylı teknik resimleri istenmemektedir. Ancak, kalıpların ana boyutları, kalıp gravürlerinin yaklaşık profili ve kalıpların makinalara bağlanması, kılavuzlanması gibi sistemler şematik de olsa çizilmelidir. İstenen uygulama, kalıpların kullanımı ile parçaların şekillendirilmesidir. Döküm ve dövme parçalarına uygulanan çapak kesme işlemleri uygulama olarak kabul edilmez. Çapak kesme işlemi bir dövme uygulamasına ait bitirme işlemi olarak sayılabilir. Montaj amaçlı olarak gerçekleştirilen pres işlemleri de staj konusunun kapsamı dışındadır. Uygulanan ısıl işlemler belirtilmelidir. 5

7 Atölyede uyulması gereken iş güvenliği ve emniyet kuralları belirtilmelidir. Atölyede gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmaları belirtilmelidir. Gerek atölyenin durumuna, gerekse yapılan işlere yönelik, görüş ve bilgiye dayanan bir değerlendirme yapılması tavsiye edilir Talaşlı Şekillendirme Talaşlı şekillendirme; tornalama, frezeleme, planyalama, vargelleme, broşlama, taşlama, matkaplama (delik açma, genişletme, raybalama, havşa açma), çok ince talaş kaldırma (honlama, süperfiniş, lepleme) gibi talaşlı şekillendirme yöntemlerini kapsar. Talaşlı şekillendirme atölyesinde kullanılan tezgâhlar ile takımların ve imalatın tanıtımı yapılmalıdır. İş parçası ve takımların tezgaha nasıl bağlandığı belirtilmelidir. Talaşlı imalat resimleri verilmeli, talaşlı işlem parametrelerinin seçimi ve tezgah ayarlarının yapılması detaylı anlatılmalıdır. Takım ve iş parçası bağlantı düzenekleri ile yardımcı aparatların incelenmesi yapılmalı, bunlar hakkında yeterli bilgi verilmelidir. Talaşlı üretilen iş parçalarının teknik resimlerinin çizilmelidir, bu parçalara ait teknolojik planın çıkartılması ve toplam imalat zamanın hesaplanması tavsiye edilir. Uygulanan ısıl işlemler belirtilmelidir. Atölyede uyulması gereken iş güvenliği ve emniyet kuralları belirtilmelidir. Atölyede gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmaları belirtilmelidir. Gerek atölyenin durumuna, gerekse yapılan işlere yönelik, görüş ve bilgiye dayanan bir değerlendirme yapılması tavsiye edilir Kaynak Kaynak işlemleri; gaz ergitme kaynağı (Oksi-Gaz kaynağı), elektrik direnç kaynağı yöntemleri (nokta direnç kaynağı, dikiş direnç kaynağı, kabartılı direnç kaynağı, alın yakma kaynağı, alın basma kaynağı), elektrik ark kaynağı yöntemleri (MMA, TIG/WIG, MIG, MAG, UP, Plazma vb) ve özel kaynak yöntemlerini kapsar. Ayrıca, işletmede uygulanması durumunda, diğer birleştirme teknikleri Kaynak atölyesindeki donatımlar, makineler ile imalatın tanıtımı yapılmalıdır. Kullanılan kaynak yöntemleri ve kaynak ilave malzemeleri belirtilmelidir. 6

8 Kullanılan kaynak ağız türleri ve hazırlama biçimleri çizilerek gösterilmelidir. İşlem parametrelerinin seçimi (kaynak akımı değeri, hızı vb.) açılarından incelenerek teknik resimleri çizilecek, kaynak dikişleri sembollerle gösterilip, kaynak sırası planları yapılacaktır. Uygulanan ısıl işlemler belirtilmelidir. Atölyede uyulması gereken iş güvenliği ve emniyet kuralları belirtilmelidir. Atölyede gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmaları belirtilmelidir. Gerek atölyenin durumuna, gerekse yapılan işlere yönelik, görüş ve bilgiye dayanan bir değerlendirme yapılması tavsiye edilir İşletme staj defterinde incelenecek konular: Fabrikanın arazideki yerleşim planının, fabrikanın ulaşım problemlerinin, fabrikada çalışan sayısının, fabrikadaki mühendis ve idari eleman sayısının, ana sermayesinin, fabrika kapasitesinin ve gelecek için hedeflerinin yazılması Yönetim organizasyonu şeması ve emir komuta zincirinin yapılması İşletmede üretilen ürün ve yan ürünler, ürün elde edilmesindeki iş akış şemaları, makina ve tezgâhların belirtilmesi İmalatta iş akış türleri, montaj hatları, makine parkı, zaman etüdü çalışmalarının incelenmesi Fabrikadaki üretim planlama biriminin detaylı olarak incelenmesi İşletmenin enerji tesisleri; yardımcı tesislerin (kompresör, ısıtıcılar, buharlaştırıcılar, soğutucular, hammadde depoları vb.) kapsam ve kapasite yönünden incelenmesi İşletmenin Ar-GE(ÜR-GE) bölümündeki çalışmaların incelenmesi, (eğer gizli değil ise) anlatılması Kalite kontrol teşkilatının incelenmesi: işletme içinde üretilen, dışarıdan satın alınan veya ithal edilen mamul ve yarı mamullerin kalite kontrolünün incelenmesi. Bu işlemlerde kullanılan metotların incelenmesi, kalite kontrol laboratuvarlarının ve buradaki cihazların ve deneysel yöntemler hakkında detaylı bilgi verilmesi, kalite kontrol departmanına ait organizasyon şemasının çizilmesi ve açıklanması Satın alma organizasyonun detaylı incelenmesi Pazarlama bölümü çalışmaları, yurtiçi, yurtdışı organizasyonu başarı grafik ve hedeflerinin anlatılması İş güvenliği, işçi-işveren ilişkileri, 7

9 İş Güvenliği: İş güvenliği konusunda işveren ve işçilerin aldıkları önlemler, Yıllık kaza sayısı, bu kazalar nedeniyle kaybolan iş gören saati, donanım saati. İşçi haklan nasıl korunuyor (Sendikalar gibi),işçilerin boş zamanlarını değerlendirme ve spor faaliyetlerine önemi gibi konular anlatılmalı, Staj defterinin bütün sayfaları ve ekleri Makina Mühendisi ünvanlı işyeri amirince kontrol edilir ve onaylanır. Staj defteri, yazma işlemi tamamlanınca ciltletilmelidir. 7. STAJ DEFTERİ FORMATI 7.1. Kâğıt Standartları Hazırlanacak yazılı eserin yazım ve basımında, A4 (210 x 297 mm) standardı kağıt kullanılır. Tercihen, gramajlı birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır Yazım Özelliği Yazılı eserde kullanılan Yazı Tipi Times New Roman ; Yazı Biçemi Normal ; Boyut 11 olmalıdır. Yazıların Justify (iki yana yaslanmış) olarak, 1.5 satır aralığı ile yazılması gerekmektedir. Paragraflar ve başlıklar arasında, bir boş satır bırakılmalıdır. Özet, Teşekkür, İçindekiler, Şekil Listesi, Çizelge Listesi, Kısaltmalar ve Simgeler, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar 1 satır aralıkta yazılmalıdır. Her bölüm (Özet, İçindekiler, Şekil Listesi, Çizelge Listesi, Giriş, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş vb.) yeni bir sayfadan başlamalıdır. Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı izlemeli, ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır. Bölüm Başlıkları, büyük harflerle ve koyu (bold) karakterlerle yazılmalıdır. Başlık numaralandırma sola yaslı olarak başlamalı, numara yazılmalı ve bir nokta konulup bir harf boşluğu ara verildikten sonra başlık yazılmalıdır. Başlığın sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmamalıdır. Tüm alt başlıklar ve sınıflandırma numaraları koyu (bold) karakterde yazılmalıdır. Alt başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı fakat başlıkta bulunan bağlaç kelimelerin tümü ise küçük harfle yazılmalıdır. Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. 8

10 Dış kapak dışında yazılı eserin tüm sayfaları numaralandırılmalıdır. Giriş bölümünün önünde yer alan sayfalar, küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv,...) sayfanın alt ortasında yer alacak şekilde numaralandırılır. Daha sonra, giriş bölümünün ilk sayfasından başlayarak, Arap rakamları (1, 2, 3, 4,...) ile numara verilir. Bu sayfalarda numaralar, sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmeli, 10 punto büyüklükte ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır Kâğıt Kullanım Alanı Sayfanın üst ve sol kısımlarında 3'er cm, alt ve sağ kısımlarında ise 2.5 cm boş alan bırakılmalıdır. Kâğıdın sadece ön yüzü yazı için kullanılmalı, arka yüzü kullanılmamalıdır. 8. STAJ YAZIM DÜZENİ Bir proje veya tezin sunuluşunda, Ön Bölüm, Metin Bölümü ve Son Bölüm olmak üzere genellikle üç bölüm bulunur. Bunlar Çizelge 1 de yazıldığı sırada verilmelidir. 1- Ön Bölüm 2- Metin Bölümü Çizelge 1. Tez Yazım Düzeni Kapak İç Kapak İçindekiler Çizelge Listesi Şekil Listesi Kısaltmalar ve Simgeler Giriş AnaMetin Sonuç Ekler Özgeçmiş 8.1. Kapak Dış kapak sayfasının yazım şekli Ek 1 de gösterilmiştir. İsletme ve Organizayon Stajı için beyaz dış kapak, Genel Atölye Stajı için ise açık mavi renkli dış kapak yaptırılacaktır. Cildin sırtına Stajın türü ve öğrencinin adı-soyadı yazılmalıdır. İç kapak, Ek 2 de belirtilen şekilde hazırlanmalıdır. Günlük yapılan işler Ek 3 de belirtilen şekilde hazırlanmalıdır. 9

11 Pratik staj Defterinin doldurulmasında kullanılacak antetli kağıt düzeni Ek-5 de verilmiştir İçindekiler Bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları ve bunların defterdeki başlangıç sayfa numaralarını içeren bölümdür. Defterde yer alan bütün başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan, sayfa sırasına göre verilmelidir (Ek 4) Çizelge Listesi Metinde kullanılmış olan tüm çizelgelerin sıra numaraları, başlıkları ve sayfa numaraları liste halinde verilir (Ek 6) Şekil Listesi Metinde kullanılmış olan tüm şekillerin sıra numaraları, başlıkları ve sayfa numaraları liste halinde verilir (Ek 7) Kısaltmalar ve Simgeler Defterde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılmalıdır. Bu kavramlar, metinde ilk geçtiği yerde açık olarak yazılır, ardına parantez içinde büyük harflerle kısaltması eklenir. Daha sonra, metin içinde hep bu kısaltmalar kullanılır. Ek 8 de Kısaltmalar ve Simgeler için düzenleme örneği verilmiştir. Simgeler, alfabetik sırayla sunularak açıklaması yapılmalıdır Çizelge ve Şekiller Defter içerisnde veya eklerde "Çizelge" terimi dizilmiş bilgileri (bilgisayar çıktısı gibi), "Şekil" terimi ise grafik ve resim olarak ifade edilmiş bilgileri belirtmek için kullanılır. Şekiller grafik, harita, fotoğraf, resim vb. olabilir. Çizelgeler ve şekiller metin içerisinde ilk sözü edildikleri yerlere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. 10

12 Bütün çizelge ve şekillere bulundukları bölüm numaralarına göre numaralar verilmelidir. İlk rakam bölüm numarası, ikinci rakam çizelge/şeklin bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ana bölümlerde Şekil 1.1., Şekil 1.2., ( Çizelge 1.1., Çizelge 1.2. ), eklerde Ek Şekil A.1. ( Ek Çizelge A.1. ) biçiminde sıra ile numara verilmelidir. Çizelge ve şekil numaraları ve başlıkları Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Çizelge/Şekil kelimesinin yalnız ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Bir boşluk bırakılıp rakam yazılıp nokta konduktan sonra bir boşluk bırakılarak Çizelge/Şekil adı yazılmalıdır. Çizelge/Şekil adını oluşturan bütün kelimelerin (ilk kelime hariç) ilk harfi küçük olarak yazılmalıdır. Çizelge/Şekil adının sonuna (.) konulmamalı, ancak adın sonuna kaynak numarası verilmişse (.) konulmalıdır. Bir satırdan uzun olan yazılar için satır aralığı 1 olmak üzere, ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile (Çizelge/Şekil numarası hariç) aynı hizada (kolonda) başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Bir sayfaya sığmayan Çizelgeler/Şekiller bir sonraki sayfadan itibaren "Çizelge/Şekil...'nin devamı" başlığı yazılarak devam edilmelidir. Metin içerisinde, çizelge ve şekiller, kâğıdın kullanım alanı içinde ortalanmalıdır. Çizelgeler; MS Word programında yapılmalı, scanner dan taranmamalıdır. Şekiller ise, çizilebilecek şekiller çizilmeli, çizilemeyenler ise scanner dan taranmalıdır. Kes-yapıştır yöntemi, kullanılmamalıdır. Çizelge numara ve açıklayıcı bilgilerinin çizelgenin üstünde ve orta kısmında, şekil numara ve açıklayıcı bilgilerinin şeklin altına ortalanarak verilmesi gerekmektedir. Çizelge adı ile metin yazısı arasında tek satır aralıklı 2 satır boşluk, Çizelge üst kenarı ile çizelge adı arasında 1 satır aralık bırakılmalıdır. Şekil alt kenarı ile şekil başlığı arasında tek satır, şekil başlığı ile metin arasında tek satır aralıklı 2 satır boşluk bulunmalıdır. Bölüm No Chapter No Çizelge 2.1. Bazı metallerin 300 K sıcaklıktaki ısı iletim katsayıları Metal Isı iletim katsayısı (W/m.K) Alüminyum 237 Bakır 401 Altın

13 T 1 P 1 h 1 = sbt T 0 h 0 =sbt 0 P 0 h 1 -h 0 T 0 (s 0 -s 1 ) s Şekil 4.1. Verilen bir durum ile çevre arasındaki fiziksel ekserji [2]. 9. EKLER Eserin hazırlanmasında faydalanılan veya elde edilen ve metin kısmına konulması mümkün olmayan çizelge, şekil, bilgisayar programları, arşiv belgeleri, anketler, katalog bilgileri gibi metin ya da görsel nesneler yazılı eserin formunu bozmaması için ayrıca ekler başlığı altında Ek A, Ek B,... şeklinde sıralanarak kaynaklardan sonra verilmelidir. Bu eklere metinde atıf yapılmalı ve içindekiler kısmında da gösterilmelidir. 10. ÖZGEÇMİŞ Bu bölümde öğrencinin kısa özgeçmişi verilmelidir. Özgeçmiş sayfası, Ek 9 daki formatta düzenlenmeli ve yazılı eserin sonuna yerleştirilmelidir. 12

14 11. MECBURİ STAJ KARNESİ VE PRATİK STAJ DEFTERİN TESLİMİ Yapılan staj sonunda hazırlanan mecburi staj karnesi, pratik staj defteri ve kapalı zarf içinde staj sicil belgesi, öğretim yılını takip eden dönemde, derslerin başlangıcından itibaren 2 hafta içerisinde bölüm sekreterine teslim edilir. Geç teslim edenlerin stajı kabul edilmez. Pratik Çalışmaların Değerlendirilmesi Staj sicil belgesinde iki zayıf not (D) alan öğrencinin stajı otomatikman reddedilir Pratik sicilinde bir fena not alan öğrencinin yaptığı stajın ancak yarısı kabul edilir. Diğer yarısı otomatikman reddedilmiş sayılır Pratik sicili temiz olanların stajlarının değerlendirilmesi ilgili kürsülerce yapılır Defterlerin okunması ve değerlendirilmesi sırasında yapılan staj ile yapılması gereken staj programı karşılaştırılır Karşılaştırmayı yapan görevli şu şekillerden birine uygun olarak karar verir. Kabul edilmiştir. Reddedilmiştir.... günlük kısmı reddedilmiştir. Eksik çalışmaların tamamlanması kaydıyla kabul edilebilir. Bu durumda eksikler açıkça yazılır. Defteri değerlendiren öğretim üye, görevli ve yardımcısının kararı kesin stajla ilgili her türlü anlaşmazlıklar staj komisyonu kararıyla çözümlenir. 12. STAJ MUAFİYETİ Sanat Okulları, Sanat Enstitüleri, Meslek Lisesi ve benzeri öğretim kurumlarında orta öğretimlerini tamamlamış öğrencilerden; Tesviye, torna ve kalıp bölümü mezunları talaşlı şekil verme pratiğinden, Döküm bölümü mezunları Döküm pratiğinden, Demircilik ve Kaynak bölümünden mezun olanları Plastik Şekil verme pratiğinden muaf tutulmaları kabul edilir. 13

15 [ EK-1: STAJI RAPORU ÖRNEK KAPAK SAYFASI ] T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ... STAJI ÖĞRENCİ ADI SOYADI NUMARASI STAJ YAPILAN KURUMUN ADI STAJ BAŞLANGIÇ -BİTİŞ TARİHİ 14

16 Ek-2-İç Kapak Örneği T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.. STAJI RESİM Adı Soyadı Fak. No Bölümü Sınıfı ÖĞRENCİNİN Adı Adresi Telefonu STAJ YAPILAN YERİN sayfa ve eklerden oluşan bu staj dosyası öğrenciniz tarafından kurumumuzdaki çalışma süresi içinde hazırlanmıştır. İŞYERİ İLGİLİ VE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI: KESİNLİKLE DOLDURULMALI KAŞE ÜNVANI:. Şirkete Ait Mühür İMZA: MÜHÜR:. TARİH:. 15

17 İŞYERİNDE DEVAM DURUMUNU GÖSTERİR ÇEZELGE Öğrencinin Adı Soyadı:. Ek-3-Günlük Yapılan İşler Örneği Sıra No Tarih Çalıştığı Kısım/Bölüm Yapılan İş KESİNLİKLE DOLDURULMALI İşyeri İlgilisinin İmzası 16

18 Ek-4-İçindekiler Örneği İÇİNDEKİLER SAYFA NO 17

19 Ek-5-Antetli Kağıt Düzeni KONU:.. /../200 KESİNLİKLE DOLDURULMALI YETKİLİNİN ADI SOYADI :. İMZA :. 18

20 Ek 6 Çizelge Listesi Sayfa üst kenarı cm 14 Punto ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa No Çizelge 1.1. Kullanılan enerji cinsine göre CO 2 dönüşüm katsayısı... 2 Çizelge 2.1. Boru çapı ve boyu arasında tavsiye edilen değerler Çizelge 3.1. Örnek bina genel özellikleri Çizelge 3.2. Boru direnci Çizelge 3.3. Toprak Direnci Çizelge 3.4. Boru boyu hesaplama çizelgesi Çizelge 3.5. TKIP uygulaması ilk yatırım maliyetleri Çizelge 3.6. TKIP uygulaması yıllık enerji sarfiyatı Çizelge 3.7. Kanal ebat hesapları Çizelge 4.1. Menfez ölçüsü belirlenmesi

21 Ek 7 Şekil Listesi örnek uygulama Sayfa üst kenarı cm 14 Punto ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No Şekil 1.1. Kıtalara göre kalan petrol rezervleri... 1 Şekil 1.2. Dünyada sektörlere göre enerji kullanım oranları... 2 Şekil 2.1. Isı pompası akış şeması... 6 Şekil 2.2. Isı pompası uygulaması... 6 Şekil 2.3. Isı pompası elemanları... 7 Şekil 2.4. Farklı kompresör tipleri... 8 Şekil 3.1. TKIP çevrimi Şekil 3.2. Isı pompasının Termodinamik şeması Şekil 3.3. Isı pompası çalışma prensibi Şekil 4.1. Isı pompası ln P-h diyagramı Şekil 4.2. Isıtma esnasındaki ısı pompası Şekil 4.3. Soğutma esnasındaki ısı pompası Şekil 4.4. Su kaynaklı ısı pompası Şekil 4.5. Hava kaynaklı ısı pompası

22 Ek 8 Kısaltmalar ve Simgeler 14 Punto KISALTMALAR VE SİMGELER A Yüzey alanı (m2) B Boru çapı (m) Pr Prandtl sayısı ( =ν /α ) Ra Rayleigh sayısı ( = gβh3(th Tc ) /αν ) Z Atom numarası a İvme (m/s2) g Yerçekimi ivmesi (m/s2) m Kütle (kg) Yunan harfleri Δ Fark operatörü Γ Yüzey alan elemanı (m2) Ψ İki vektör arasındaki açı (rad) α Üçgenin en geniş açısı (rad) ν Viskozite (m2/s) ζ Yakınsama kriteri Alt İndisler ç d g ort çıkan duvar giren ortalama ortam Üst İndisler 1 birinci eleman 2 ikinci eleman R ışınım C taşınım Kısaltmalar AC Alternating Current (Dalgalı Akım) AF Alçak Frekans DC Direct Current(Doğru Akım) PWD Pulse Width Modulation (Darbe Genişliği Modülasyonu) RDD Ranvier Düğümleri Dinlemede RDU Ranvier Düğümleri Uyarıda TENS Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Deri Yoluyla Elektriksel Sinir Uyarımı) 21

23 Ek 9 Özgeçmiş 14 Punto, Büyük ÖZGEÇMİŞ 3 cm Adı-Soyadı : Doğum Tarih i : Doğum Yeri : Eğitim Ortaöğretim Lisans Malatya : (Okul adı, okulun bulunduğu şehir, mezuniyet yılı) : İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fak., Makina Müh. Böl., Staj Yaptığı Yerler : Sürekli Adres : Telefon : E-posta 22

24 STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE Yaz dönemlerinde staj yapacak öğrencilerin staj işlemlerinin aksamadan yürütülebilmesi ve yaptıkları stajların kabul edilebilir olması için aşağıdaki hususlara aynen uyulması gerekmektedir. 1. Stajlarını kendi imkânları ile bulacak öğrenciler buldukları staj yerlerini Bölüm Başkanlığına onaylatmadan staja başlamayacaklardır. 2. Staj defterinin kabul edilebilmesi için staj yapılan yerde bilfiil üzerinde çalışılan veya imalatı-montajı gözlenen parçalar ve makineler hakkında standartlara göre çizilmiş teknik resimleri üzerinde açıklamalarda bulunulacak ve mümkün mertebe hazır bilgilerden veya ders notlarından derlenen bilgiler verilmesinden kaçınılacaktır. Staj defterlerini ders notları ile doldurulup getirilen öğrencilerin staj defterleri ve stajları geri çevrilecektir. 3. Staj bitiminde defterlerin her sayfası ilgili Atölye veya Fabrikada yetkili Makine Mühendisi tarafından imzalanacak ve ön sayfa fabrika müdürü veya işyeri amiri tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Yetkili imza sahibinin adı soyadı ve tarih bulunmayan staj defterleri işleme konulmayacaktır. 4. Öğrenciler staj yaptıkları işyerlerinin çalışma kurallarına aynen uyarlar. Uymayanlar hakkında işyerlerinden gelecek bilgiler işleme konularak ilgili öğrenci hakkında soruşturma açılabilecektir. 5. Staj yapacak öğrenciler işyerlerinde yalnız kendilerini değil aynı zamanda Üniversitemizi ve Bölümümüzü temsil ettiklerinin bilinci içinde stajlarını yapacak ve davranışlarına dikkat edeceklerdir. 6. Öğrencilerin yapmakla yükümlü bulundukları stajla ilgili bazı bölümler (örneğin döküm bölümü) ilgili işyerinde yoksa, staj yapılan yerin bilgisi dahilinde bir başka işyerinde stajın bu bölümünü tamamlayabilecektir. Bunun için her iki müesseseden gerekli olurun alınması öğrencinin görevleri arasındadır. Öğrenci, eksik kısımla ilgili staj yaptığı yerden (örneğin döküm stajı), staj yaptığına dair işyeri tarafından onaylanmış bir belge getirecektir. 7. Aynı staj yerinde çalışan öğrenciler defterlerini bağımsız dolduracaklardır. İncelemeler sırasında defterleri aynı bilgilerle doldurmuş öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir. 8. Zorunlu olmadıkça defterlere fotokopi yapılmış resimler, bilgiler konulmayacaktır. 9. Staj çalışmaları, öğrencilerimizin gerek gelecek yıllardaki öğrenim süreçlerinde, gerekse mezuniyet sonrası Mühendislik hayatlarında, kendileri için faydalı olacak pratik bilgileri vermesi bakımından çok önemlidir ve öğrencilerimizin stajlarına gereken itinayı göstermeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Yarının müreffeh Türkiye sinde önemli görevler üstlenebilecek olan bütün öğrencilerimizin iyi bir tatil ve başarılı bir staj dönemi geçirmeleri dileğiyle. Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu 23

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ STAJ KOMİSYONU 2013 İçindekiler A. GENEL ESASLAR... 2 1. Staj Öncesi...

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

Detaylı

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN DOÇ. DR. RECEP ÇALIN Staj, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek, mesleki görgülerini artırmak ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla, yurtiçinde veya

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE-1: Bu staj kılavuzu, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı