T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :....

2 Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ : STAJ YAPILAN FİRMA/KURUM ADI : ADRESİ : TEL :..... FAX :..... STAJ İLE İLGİLİ FİRMA/KURUM SORUMLUSUNUN ADI ve SOYADI : UNVANI : ONAY (Tarih, Kaşe ve İmza) STAJA BAŞLAMA TARİHİ :.. /.. / 20 STAJIN BİTİŞ TARİHİ :.. /.. / 20 Bu kısım Bölüm Staj Komisyonu tarafından doldurulacaktır. SYAJ YAPILAN GÜN SAYISI :..... gün KABUL EDİLEN GÜN SAYISI :..... gün Başarılı Başarısız ONAY (Tarih, Kaşe ve İmza)

3 / / 20. tarihinden / / 20. tarihine kadar bir haftalık çalışma programı GÜNLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFA NO SAAT Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ONAY Kaşe / İmza Toplam Saat : / / 20. tarihinden / / 20. tarihine kadar bir haftalık çalışma programı GÜNLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFA NO SAAT Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ONAY Kaşe / İmza Toplam Saat : / / 20. tarihinden / / 20. tarihine kadar bir haftalık çalışma programı GÜNLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFA NO SAAT Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ONAY Kaşe / İmza Toplam Saat :

4 / / 20. tarihinden / / 20. tarihine kadar bir haftalık çalışma programı GÜNLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFA NO SAAT Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ONAY Kaşe / İmza Toplam Saat : / / 20. tarihinden / / 20. tarihine kadar bir haftalık çalışma programı GÜNLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFA NO SAAT Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ONAY Kaşe / İmza Toplam Saat : / / 20. tarihinden / / 20. tarihine kadar bir haftalık çalışma programı GÜNLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFA NO SAAT Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ONAY Kaşe / İmza Toplam Saat :

5 STAJ İŞLEMLERİ TAKİP KILAVUZU 1. Staj işlemi, öğrencinin Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ilgili Bölümünün Web Sayfasından elde edeceği dilekçeler ile başlatılır. Öğrenci, Kuruma Gidecek Bölüm Başkanlığı Yazısı ve Başvuru Dilekçesi (Form-1) ile staj yapmak istediği Firmaya/Kuruma başvurur. 2. Staj isteği kabul edilen öğrenci, Firma/Kurum Bilgi Formunu (Form-2) Firmaya/Kuruma onaylatarak Bölüm Sekreterliğine teslim eder. 3. Bölüm Staj Komisyonu toplanarak, staj yerinin uygunluğuna karar verir. 4. Staj yeri uygun bulunmayan öğrenciler, ikinci bir staj yeri bulmak için 1. maddeden itibaren staj işlemlerini tekrar başlatırlar. 5. Stajı yeri komisyonca uygun bulunan öğrenci, bölüm sekreterliğinden temin edeceği Staj Dosyasını doldurur, fotoğraf yapıştırır ve imzalayarak tekrar Bölüm Sekreterliğine teslim eder. 6. Öğrenci, imzaları tamamlanmış Staj Dosyasını, bir hafta içinde Bölüm Sekreterliğinden geri alır. Fakültenin İlgili biriminden Staj Dosyası Kapağını alır. 7. Öğrenci kendisinde muhafaza ettiği Staj Dosyası ile birlikte staj başlangıç zamanında staj yerlerine giderek staj işlemlerini başlatır. 8. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı staj başlangıç tarihinden 1 gün önce öğrencinin SGK işlemini başlatıp, staj bitiş tarihinden 1 gün sonra bitirir. Öğrencinin SGK işlemleri başlatılınca, SGK Formunun üzerindeki ilgili kısım Dekanlık tarafından onaylanır. Onaylı formu, Firmaya/Kuruma (eğer istenirse) öğrenci aracılığıyla ulaştırılır. Böylece öğrencinin SGK işlemlerinin başlatıldığı Firma/Kurum tarafından da bilinir. 9. Stajını tamamlayan öğrenci, hazırladığı ve onayları (imza, kaşe vs.) tamamlanmış Staj Dosyasını varsa ekleri ile birlikte aldığı staj dosya kapağı ile ciltleterek Bölüm Sekreterliğine teslim eder. 10. Öğrenci tarafından Web Sayfasından temin edilen Staj Sicil Fişi (Form-3), staj sonunda Firma/Kurum tarafından doldurulur ve posta yoluyla kapalı zarfta taahhütlü olarak ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir. *Stajlar hakkında detaylı bilgi için Staj Dosyasında bulunan ilgili Bölüm Staj Yönergesine başvurulabilir.

6 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini, atölye ve laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, ayrıca eğitimöğretimin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin stajını düzenler, yurtiçi ve yurtdışı işyerlerinde yapacakları stajla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 3. DAYANAK Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Fırat Üniversitesi lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 4. STAJ SÜRESİ VE İÇERİĞİ a) Fakülte öğrencileri, diploma almaya hak kazanabilmeleri için, lisans öğrenimleri süresince Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, "Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde her biri 24 iş günü (I ve II. Kısım halinde) olmak üzere iki dönemde en az 48 iş günü staj yapmak zorundadırlar. b) Öğrenciler, staja 4. yarıyıl (I. Kısım) ile 6. yarıyılı (II. Kısım) takip eden yaz dönemlerinde başlayabilir. c) Stajlar, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Ancak, yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl içerisinde de stajlarını yapabilirler. d) Bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak kurumda cumartesi günleri de çalışılıyorsa staj gün sayısı 6 gündür. Kurumda pazar günleri çalışılsa bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz. e) Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. Mazereti nedeni ile de olsa devam edilemeyen staj günleri, toplam staj gününden düşülür. f) Her bölüm, kendi staj içeriğini belirler. Bu içerik, bölüm öğrencilerine ilan edilir. 5. STAJ YERİ a) Yapılacak staj ilgili mühendislik bölümü alanında olmak şartıyla genel mühendislik uygulamaları ile işletme ve organizasyon konularını kapsamalıdır. b) Staj, bölüm staj komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği, alan ile ilgili yurt içi veya yurt dışı resmi veya özel kurumlarda yapılır. c) Staj yapılacak kurumda çalışan sayısı 5 veya üzeri olmalı ve en az 1 mühendis (tercihen alanına yakın) bulunmalıdır. d) Öğrenciler, bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 24 iş gününü kendi fakültesinde yapabilirler. e) Stajını fakültede yapmak isteyen her 5 öğrenciye, 1 öğretim elemanı görevlendirilir. f) İş yeri tarafından başarısız sayılan veya bölüm staj komisyonu tarafından stajı kabul edilmeyen öğrenci, stajını yenilemek zorundadır. g) Öğrenci kendi mühendislik alanı ile ilgili bölüm staj komisyonunun staj yeri olarak uygun gördüğü bir iş yerinde çalışıyor ise, öğrenci staj için gerekli olan işlemleri tamamlamak kaydı ile çalıştığı kurumda staj yapabilir. h) Bu yönergede bulunmayan hususlar bölüm staj komisyonunca karara bağlanır. 6. BÖLÜM STAJ KOMİSYONU a) Bölüm staj komisyonu, Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen 3 asil ve 1 yedek öğretim elemanından oluşur. b) Bölüm staj komisyonu, staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve esasları hazırlar, staj dosyası ve staj sicil fişlerini inceler ve bunları değerlendirir. c) Uygun veya yeterli görülmeyen stajlar, bölüm staj komisyonu kararıyla kısmen veya tamamen iptal edilebilir. 7. STAJ MUAFİYETİ a) Fakülteye ilk kez (birinci sınıf) kayıt yaptıran bir öğrenci, kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar daha önceki yüksek öğretim kurumunda iken yapmış olduğu stajı için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

7 b) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu stajını resmi evrak ile belgelemek zorundadır. c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar. Bu süre fakültenin zorunlu staj süresinden düşülerek kalan süre öğrenciye bildirilir. 8. STAJ DOSYASI VE STAJA BAŞLAMA a) Öğrenci, staja başlamadan önce dönem sonu final sınavlarının sonuna kadar staj yapacağı kuruma bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair yazıyı alır ve staj dosyasının ilgili yerlerini doldurarak bölüm staj komisyonuna başvurur. b) Öğrenci, her staj dönemi için ayrı bir staj dosyası hazırlamalıdır. c) Her öğrenci staja başlamadan önce sigorta işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. d) Öğrenci, staj komisyonunca uygun bulunması halinde bölüm başkanlığınca onaylanan staj dosyasını, stajını yapacağı kuruma verir ve stajına başlar. e) Staja başlayan bir öğrenci, staj komisyonu veya bölüm başkanlığının izni olmadan staj yerini değiştiremez. f) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir. 9. STAJ SİCİL FİŞİ a) Dekanlık tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı "Staj Sicil Fişi" öğrenci tarafından ilgili staj yerine teslim edilir. b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir. 10. STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE DEGERLENDİRİLMESİ a) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını ve staj raporunu staj dönemini takip eden eğitim-öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç on beş (15) gün içinde ilgili bölüm staj komisyonuna imza karşılığında teslim ederler. b) Staj dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönemki stajı kabul edilmez. c) Bölüm staj komisyonu her eğitim öğretim döneminin ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler, karara bağlar ve staj sonuçları ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilir. d) Bölüm staj komisyonu staj evraklarını değerlendirerek kabul edilen gün sayısını belirtir. e) Staj dosyaları komisyon tarafından incelendikten sonra, öğrenciler sözlü sınavına alınarak, stajları değerlendirilecektir. 11. STAJ DİSİPLİNİ Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, sendikal faaliyet, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır. 12. STAJINI BİTİRENLERİN MEZUNİYET TARİHLERİ Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için sadece stajı eksik kalan öğrencilerin; a) Stajlarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, staj bitirme tarihi, b) Stajlarını eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse yarıyıl sonu tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. Durumları "b" maddesine uyan öğrenciler o yarıyılda öğrenim harcı yatırarak kayıt yenilemek ve ders alma işlemini yapmak zorundadır. 13. ÖN LİSANS İÇİN STAJ SÜRESİ Fakülteden ön lisans belgesi alacak öğrencilerin en az 24 iş günü staj yapmış olmaları zorunludur. 14. YÜRÜRLÜK Bu yönerge hükümleri; Fırat Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

8 ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Staj, öğrencilerin edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemleme, mesleki deneyimlerini artırma, mühendislik pratiği, çalışma koşulları ve is yaşamını yerinde tanıyarak mezuniyet sonrası bilinçli kariyer tercihi yapmasana yardımcı olma amacını taşıyanı mühendislik derecesi için yapılması zorunludur. Staj amacı ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. Staj yeri seçilirken, ve staj sırasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir. I. Kısım ( Genel) Stajın Amacı ve Kapsamı I. Kısım Staj 2. sınıfı takip eden yaz tatilinde, normal olarak ders ve sınavların olmadığı akademik tatillerde yapılır. Staj ağırlıklı olarak bir gözlem stajı olup, staj kapsamında atelye tipi islerin (lehimleme, kablaj, kart çizme, temel ölçü aletlerini kullanarak ölçme, elektrik mühendisliği aletlerini çalıştırma vb.) yapılması beklenmektedir. Bunun ötesinde tasarım, test gibi aktif katilim gerektiren bir çalışma yapılmışsa, bu çalışma da raporda anlatılmalıdır. Bu stajın beklenen çıktısı öğrencinin staj süresince edindiği is yetenekleri ve gözlemlerdir. II. Kısım (Mesleki) Stajın Amacı ve Kapsamı II. Kısım Staj 3. sınıfı takip eden yaz tatilinde, normal olarak ders ve sınavların olmadığı akademik tatillerde yapılır. Bu stajda da gözlem ön planda olmakla beraber donanım, kart tasarımı, üretim hattı çalışmaları, kalibrasyon, kalite testleri gibi aktif katilim gerektiren görevlerde yer almak ve işin bütünlüğün içindekini önemini kavramak ve edinilen tecrübenin düzgün şekilde raporlanması beklenmektedir. Bu stajın beklenen çıktısı gözlemler ve ek olarak kart tasarımı, devre tasarımı, yazılım, verim incelenmesi vb. mühendislik niteliği taşıyanı is çıktılardır. Staj Süresi ve Staj Yapılabilecek Zamanlar: Her bir stajın süresi 24 iş günüdür. I. Kısım staj, 2. sınıftan sonraki yaz tatilinde 24 işgünü, II. Kısım Staj ise 3. sınıftan sonraki yaz tatilinde 24 işgünü olarak iki ayrı tatil dönemi içinde yapılır. Eğitim dönemi içinde (öğrencinin ders aldığı herhangi bir dönemin ders ve final sınavlarını kapsayan süre) staj yapılamaz. I.Kısım staj yapılmadan, II. Kısım staj yapılamaz. Öğrenci öncelikle stajın eğitim-öğretimin oldukça önemli ve yararlı bir parçası olduğunu bilmeli ve buna gereken önemi vermelidir. Staj çalışmalarının istekle ve titizlikle yapılması gerekir. Staj ĠĢlemleri Öğrenci bölümün web sayfasından bir ĠĢyeri Staj Kabul Formu alır. Kendisiyle ilgili bölümlerini doldurduğu bu formu, staj yapmak üzere başvurduğu işyerine götürerek onaylatır. Öğrenci web sayfasından fotoğraflı bir Öğrenci Staj Sicil Formu alır. Kendisiyle ilgili bölümlerini doldurduğu bu form ile onaylı İşyeri Staj Kabul Formu nu Bölüm e teslim eder. Bölüm Başkanlığı tarafından Kabul edilen ve imzalanan Öğrenci Staj Sicil Formu nu Fakülte de mühürletir.

9 Bölüm Başkanlığı işyerinde staj yapmayı Kabul veya Red edebilir. Öğrenci ilgili birimden Staj Defteri Kapağını ve web sayfasından Staj Defteri ġablonu (Staj Defteri Kapak Sayfası, Staj Defteri Giriş Sayfası, Haftalık Çalışma Çizelgeleri Sayfası ve Staj Defteri Normal Sayfası örneklerini) alır. Öğrenci imzalı ve mühürlü Öğrenci Staj Sicil Formu ile işyerinde staja başlar. Önce, işyerinin yerleşim planı ve organizasyon şeması ile faaliyet alanlarını inceler. Sonra, staj yaptığı birimde yapılan işleri genel ve mesleki açılardan inceler. Yapılan iş ve yürütülen faaliyetleri, sorarak ve araştırarak, öğrenmeye ve anlamaya çalışır. Yapılan işleri günlük olarak bilgisayar ortamında Staj Defteri ne yazar. En az İş Günü kadar Normal Sayfa kullanılmalıdır. Öğrenci stajını tamamladığında, imzalanan ve onaylanan Öğrenci Staj Sicil Formu nu kapalı ve onaylı bir zarf içerisinde teslim alır. Ayrıca, tamamen doldurulan ve ciltlenen Staj Defteri nin her bir sayfası da imzalatır. İmzalama ve onaylama, kurumun mühendisi tarafından yapılmalıdır. Stajını tamamlayan öğrenci, en geç bir ay içinde, kapalı bir zarf içindeki Öğrenci Staj Sicil Formu ile Staj Defteri ve varsa diğer staj belgelerini Bölüm Başkanlığı na teslim eder. Cumartesi gününün iş günü olup-olmadığı Staj Sicil Formu nda belirtilmelidir. Bölüm Başkanlığı uygun gördüğü bir şekilde öğrencilerin işyerlerindeki staj çalışmalarını denetler. Staj Yapılabilecek Firmalar/Kurumlar Staj yerleri normal olarak öğrenciler tarafından bulunur ve önerilir. Bu staj yerlerinin uygun olup olmadığına, bölümün staj uygulama esaslarına göre, Bölüm Başkanlığı karar verir. Staj için öğrenci kontenjanı bildiren işyerlerinin bulunması durumunda, kontenjanların ilanı ile başvuruların alınması ve öğrencilerin dağıtımı işlemlerini, Bölüm Başkanlığı yürütür. Staj çalışmalarının en çok 24 iş günlük bir kısmı, bölümün ihtiyaç görmesi halinde, üniversitenin laboratuvar veya atölyeleri ile uygulama merkezlerinde yapılabilir. Staj yapılacak firma/kurumdaki faaliyetin Elektrik ve/veya Elektronik mühendisliği ile ilgisi olması esastır. Staj yapılacak kurumda (Bu kurum büyük bir işletme ise bu işletmenin stajın yapıldığı alt bölümünde) en az bir mühendis olması gerekir. Yurt dışındaki üniversitelerde yapılacak olan stajlar kabul edilmektedir. Üniversite arazisi içindeki üniversiteden bağımsız kuruluşlar (Teknokent, TÜBİTAK Enstitüleri, KOSGEB vb) staja uygun kurumlar olarak onaylanabilir. Genel olarak staj yapılacak işletmenin faaliyetlerinin öğrencinin o ana kadar aldığı ve/veya bir sonraki yılda alacağı dersler ile ilişkili olması arzu edilir. Bu bağlamda yaz stajlarının yapılabileceği yerlerin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. I. Kısım (Genel) Staj Staj yapılacak işletmelerdeki elektrik, elektronik ile ilgili faaliyetlerin temel elektrik, elektronik, elektromanyetik bilgilerini almış olan öğrencilerin anlayabileceği faaliyetler

10 olması arzu edilir. Bu staj süresince aşağıda listelenmiş faaliyetlerin birkaçının gözlenmesi beklenmektedir. 1. iletken, yalıtkan, yarıiletken malzemeler, bunların özellikleri ve uygulama alanları, kablo ve tesisat malzemeleri, iç tesisat 2. Elektrik tesislerindeki malzemelerin kullanımları, kurulmaları ve işletilmeleri ile ilgili pratik bilgiler. 3. Elektrik tamir işleri 4. Devre ve koruma elemanlarının tanıtılması, uygulama yerleri ve şekilleri 5. Elektrik makinaları: Jeneratörler, jeneratör tahrik makinaları, transformatörler, akümülatörler, şalterler, ve rölelerin üretildiği ya da bakımının yapıldığı yerler 6. Elektrik tesislerinde, makinalarında ve diğer tüm elemanlarında meydana gelecek arızalar, bunların onarımı ve periyodik bakımları 7. Elektrik sistemleri: Aydınlatma, AG enerji dağıtımı ve bağlantıları, elektrik makinaları yerleşim kumanda ve kontrol projeleri 8. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme 9. Elektrik ile ilgili ölçümler, ölçü aletleri ve uygulamaları 10. Ölçü aletlerinin üretimi ve standardizasyonu 11. Elektronik devre imalatı II. Kısım (Mesleki) Staj Staj yapılacak kurumdaki faaliyetlerin elektrik-elektronik mühendisliği için uzman mühendislik bilgi ve deneyimi gerektiren kuruluşlar olması arzu edilir. 1. Elektrik santralları, ana trafo (İndirici) merkezleri 2. OG, YG enerji nakli, yük akışı planlaması 3. Yük dağıtım (tevzii) merkezleri ile transformatör istasyonları, orta gerilim (O.G) veya Alçak gerilim (A.G) enerji üretimi, O.G. veya A.G. enerji üreten tesisler 4. Orta ve alçak gerilim enerji dağıtım şebekeleri 5. OG, YG Güç sistemleri koruması, Elektrik tesislerinde emniyet 6. Elektrik Makinaları, çalışma ve bağlantı şekillerini tanınması ve uygulama yerleri 7. Kontrol mühendisliği, Otomotik kontrol ve kumanda sistemleri 8. Bilgisayar donanım mühendisliği ve bilgisayar ağ sistemleri 9. Ölçü sistemleri ve telemetri 10. Komünikasyon teknik ve sistemleri, gelişmiş elektronik sistemlerin tasarım, çalışma ya da üretimi 11. Çeşitli firmaların teknik servisleri Stajın Değerlendirilmesi Bölüm Kurulu tarafından en az 2 öğretim elemanından oluşan Staj Komisyonları kurulur. Teslim edilen staj belgeleri, Bölüm Başkanlığı tarafından bir staj komisyonuna gönderilir. Staj komisyonu, yapılacak mülakatın yer, gün ve saatini ilan eder. Komisyon, staj belgelerini incelemek ve mülakat yapmak suretiyle stajları değerlendirerek, Kabul veya Düzeltme ya da Red kararı verir ve sonuçları en geç bir ay içinde Bölüm Başkanlığı na yazılı olarak bildirir. Düzeltme istenen öğrenci, en geç bir ay içinde, istenen düzeltmelerin yapıldığı belgeleri komisyona teslim eder. Aksi halde, stajı reddedilmiş sayılır. Staj komisyonu, sonucu Bölüm Başkanlığı na yazılı olarak bildirir.

11 Staj Belgelerinin Saklanması ve Ġmhası Kabul edilen staj defterleri, kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen bir yerde saklanır ve daha sonra uygun görülen bir şekilde imha edilir. Staj ile ilgili diğer bilgiler: 1. Staj teorik eğitim alınacak bir yer değildir. Staj süresinin eğitim, kurs, ders çalışmak vb gibi faaliyetler ile geçirilmemesi gerekir. Bu sürede sadece firmayı tanıtıcı kurslar alınabilir. Staj süresinde öğrencinin o işletmedeki teknik faaliyetlere katılması veya en azından bu konuda gözlem yapması beklenir. Bu bağlamda stajın büyük bir kısmının katalog ya da broşür incelemek gibi işlerle geçirilmemesi gerekir. Bu gibi çalışmalar ancak ana faaliyetlere ve gözlemlere tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir. 2. Staj süresince bir bilgisayar dili öğrenmesi, veya bir dilde sadece program(lar) yapması kabul edilemez. Bu çalışmalar ancak öğrencinin de katıldığı daha kapsamlı bir projenin bir parçası olabilirler. 3. Staja başlayacak her öğrencinin bir Staj Defteri olmalıdır. Öğrenci staj süresince programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe not eder ve bunlardan staj dosyasını uygun formata göre hazırlarken yararlanır. Öğrenci Staj Dosyasını, stajı takip eden dönem için kayıt yapılırken Bölüm Staj Komitesince tanımlanmış kurallar ve süreç çerçevesinde Bölüme teslim eder. Bu kurallara ve sürece uymamış olan öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır. Stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin staj raporlarını öğrencilere geri verip vermeme bölüm kurullarının kararına bağlıdır. 4. Staj yaparken eğer staj ortamında mühendislik kapsamı çok zayıf ise ve mühendislikle ilgili yapacak bir şey bulamıyorsanız, bunu staj yaptığınız birimde amirinize bildirmeniz ve bu problemi çözmeniz gerekir. Eğer sorunlar çözülmüyorsa, yeni bir staj yeri bulmakla yükümlüsünüz. Staj dönemi sırasında yapacak bir iş bulmayıp, başka staj yeri de bulmayanların staj dosyasında staj yerinin olumsuzluğu ve yapacak bir iş olmadığını mazeret olarak açıklaması stajın geçerliliğini sağlamaz. İyi bir staj yeri bulmak sorumluluğu da, başarısız bir stajın temel sorumluluğu da stajı yapan öğrenciye aittir. 5. Staj Dosyası Bölüm Staj Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir. 6. Stajı değerlendiren öğretim üyesi gerekli gördüğünde öğrenciden (stajda not tuttuğu) Staj Defterini, ya da Staj Dosyasını yazarken kullanılan bazı dökümanları isteyebilir. 7. Düzgün bir formatta, kapsamlı ve anlaşılır bir Teknik Rapor hazırlayabilmek bir mühendis için çok önemlidir. Staj Dosyası öğrenciler için bu konuda bir ilk deneyimdir. Bu yüzden Staj Dosyaları içerik, kullanılan dil, sunuş ve rapor hazırlamadaki titizlik açılarından değerlendirilir. 8. Stajda yaptığınız işi olduğu gibi yazın. Yaptığınız işe katkısı olanları mutlaka belirtin. Abartılı raporlar veya yapılmayan işlerin sunulduğu raporlar değerlendirme aşamasında sizlere geri dönecektir. Karmaşık görünen mühendislik tasarımları, tek başına incelendiğinde basit görünen bloklardan oluşmaktadır. Stajda yaptığınız is basit görünse de önemini anlayıp, bütünlüğün içinde ki yerini belirtmeniz ve yaptığınız işi rapor formatında, abartısız şekilde gözlemleriniz ve çıkardığınız sonuçlarla birlikte aktarmanız başarılı bir staj için yeterlidir.

12 İÇİNDEKİLER Sayfa No ONAY Kaşe / İmza

13 Yapılan Çalışmanın Konusu : Tarih : / / 20. Kaşe / İmza Sayfa No :....

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 1 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu nda açılan Uzaktan Öğretim ve Karma Öğretim müfredat programlarında yer alan

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı