1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır."

Transkript

1 1.STAJ BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI 1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 2) Staj bilgi formu firmanın yetkili mühendis/müdürü tarafından onaylanıp, staj konularının uygun olup olmadığına karar verilmesi için staj komisyonuna getirilecektir. 3) Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden veya web sitesinden alındıktan sonra doldurulup (firmaya onaylatılmayacak) kimlik fotokopisiyle ve firmaya onaylatılan staj bilgi formuyla birlikte bölüm başkanlığına teslim edilecektir. (Çalışanlar ve emekli maaşı alanlar DOLDURMAYACAKTIR.) 4) Stajı uygun görülen öğrenciler staj defterini ve 2 adet staj sicil formunu kantinden temin edeceklerdir. 5) Staj sicil formları ve staj defteri alındıktan sonra resimler yapıştırılarak önce staj komisyonuna onaylatılacak daha sonra öğrenci işlerine gidilerek mühür bastırılacaktır. 6) Staja başlamadan 1 hafta öncesi bölüm sekreterliğinden sigorta yapıldığına dair belge alınıp, işyerine götürülerek staja başlanacaktır. 7) Stajını tamamlayan öğrenci eğitim öğretim başladıktan sonra en geç 30 gün ( 15 Ekim 2014) içerisinde staj defterini staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Aksi taktirde stajları geçersiz sayılacaktır. (Mezun durumundaki öğrencilerin önce staj komisyonuna gelerek onay alıp daha sonra staj defterlerini dilekçeyle beraber bölüm başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.) 2.STAJ DÖNEMLERİ 1) Stajlar öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.(sigorta yapılması zorunluluğu nedeniyle) 2) Öğretim yılı içinde staj yapılabilmesi için öğrencinin 8 yarıyıllık öğrenimini tamamlaması, Bölüm Staj Komisyonu'nun uygun görmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. (Sigortalı olmak koşuluyla) 3) Staja yeni başlayacak 3 ve 4.Sınıf öğrencileri stajlarını akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri (Final ve bütünleme sınavları) dışında kalan süreleri kapsayan yaz tatilinde yapabilirler. 4) Yaz okulundan ders alan öğrenciler ders ve sınav dönemleri süresince staj yapamazlar. 5) Yaz okulundan ders alan öğrenciler bütünleme sınavlarına kalmadıkları taktirde 20 günlük stajlarını yaz okulundan önce yapabilirler. Bütünleme sınavlarına kalanlar için ise yaz okulundan önce 10 gün yaz okulundan sonra 10 gün olarak iki farklı dilimde yapabilirler. Fakat her staj dilimi için ayrı müracaat yapmak ve ayrı defter tutmak zorunludur.

2 6) Yaz okuluna devam etmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınav dönemleri (Final ve bütünleme sınavları) dışında kalan süreleri kapsayan yaz döneminin tamamında stajlarını yapabilirler. 7) İkinci öğretim öğrencileri ancak herhangi biryerde sigortalı olarak çalışıyorsa (sigortası var ise) dönem içerisinde stajlarını yapabilirler STAJ TAKVİMİ Yaz okulu olanlar için Final Tarihleri Staj Tarihleri Yaz Okulu Tarihleri 12/05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /08/2014 (Bütünleme sınavı olmayanlar için)(20 gün) 09/06/ /06/2014 (Bütünleme sınavı olanlar için ilk 10 gün) 25/08/ /09/2014 (Bütünleme sınavı olanlar için son 10 gün) Yaz okulu olmayanlar için Final Tarihleri Staj Tarihleri 12/05/ /05/ /05/ /08/ STAJ SÜRELERİ 1) Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 40 (kırk) iş günüdür. Öğrenciler her biri 20 iş gününü kapsamak üzere iki dönem staj yapmak zorundadırlar. 2) Staj süresi iş günü hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu işyerinde çalışma süresi günde 9 ar saatten 45 saattir ve haftada 5 gün çalışılmaktadır. Bu çalışma süresi staj defterinde 5 iş gününe karşılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalışılırsa haftada 6 günlük staj yapılmış olur. 3) Staj defterinde yapılan incelemelerde, iş günü eksikliği, yetersiz görülen konular ve staj dönemi dışında işlenen staj konuları iş günü karşılığı kabul edilmez. 4) Staj için belirlenen işyeri veya kurumun haftalık çalışma gün sayısı en az 5 iş günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iş güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beş) işgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir. 5) Stajyer öğrenci işyerinde uygulanan işe geliş-gidiş saatlerine uymak zorundadır. Öğrenciler staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar.

3 4. STAJ KONULARI 1) Staj yapılacak firmanın hangi konularda faaliyet gösterdiği hangi birimlerinin olduğu stajyer öğrenci tarafından belgelendirilicektir. 2) Staj komisyonu tarafından yapılacak olan incelemede staj yapılan yerin belgelendirilen konuda faaliyet göstermediği tespit edildiğinde o konuda yaptığı staj reddedilecektir. II.SINIF YAZ STAJI KONULARI (I. STAJ) Talaşlı İmalat : 5 Gün ZORUNLU Soğuk ve Sıcak Şekillendirme : 5 Gün ZORUNLU Kaynak : 5 Gün ZORUNLU Model ve Döküm İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Kirliliği Isıl İşlemler Bakım Onarım Malzeme Muayenesi ve Kalite Kontrol III.SINIF YAZ STAJI KONULARU (II. STAJ) Fabrika Organizasyon ve İşletme : 5 Gün ZORUNLU Otomasyon Sistemler : 5 Gün ZORUNLU Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Termik veya Hidroelektrik Santraller Soğuk Hava Depoları Elektromekanik Sistemler AR-GE CAD-CAM 5.STAJ YAPILACAK İŞYERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 1) Staj komisyonunca uygunluğu onaylanmayan bir işyerinde yapılacak staj kabul edilmez ve değerlendirilmez. 2) Faaliyet alanı Makina Mühendisliği dışında olan kuruluşlarda staj kabul edilmez. Tekstil ile ilgili işletmelerde, mühendislik bürolarında (proje, tesisat büroları gibi) ve otomotiv servislerinde yapılan stajlar kabul edilmez. Sadece pazarlama ve satış yapılan yerlerde staj yapılamaz. 3) Bir staj farklı iki kuruluşta yapılabilir (Örneğin, 10 gün bir işletmede, 10 gün başka bir işletmede gibi). Fakat her işyeri için ayrı bir staj defteri getirilmesi zorunludur.

4 6.STAJ BOYUNCA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 1) Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşların çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. 2) Stajyer öğrenciler için Mustafa Kemal Üniversitesi Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir. 3) Stajyerler kusurları nedeni ile verecekleri zararlar için, Kuruluşun belirleyeceği yaptırımlara uymak zorundadırlar. 4) Stajyerler, staj süresi boyunca Kuruluşça belirlenmiş bulunan eğitici bir Makine Mühendisinin gözetiminde bulunurlar. 5) Stajyer öğrenci Kuruluşta uygulanan işe geliş-gidiş saatlerine uymak zorundadır. 6) Üniversite staj yapan öğrencilere ayrıca bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversiteyi bağlamaz. 7) Öğrenci, staja başlarken 2 adet Staj Sicil Formunu staj yapılan kuruluş yetkilisine vermek zorundadır. 7.STAJYER ÖĞRENCİNİN DENETLENMESİ 1) Staj komisyonu staj süresi içinde herhangi bir gün öğrenciyi yerinde denetleyebilir. Staj döneminde iş yerinde bulunmayan öğrencinin stajı tamamen (20 iş günü) iptal edilir. 8. STAJ SİCİL FORMU STAJ DEFTERİ YAZIMI VE İNCELENMESİ 1) Staj çalışmasını tamamlayan öğrenci, her eğitim-öğretim döneminin başlangıcını takiben 30 gün içersinde Makine Mühendisliği Bölümü staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Staj defteri süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir. 2) Teslim edilen staj defterlerinin değerlendirilebilmesi için staj sicil formlarının Bölüm Sekreterliğine gelmiş olması gerekir. Aksi halde, staj geçersiz sayılır. Takibinden öğrenci sorumludur. 3) Her staj iş günü en az 1 sayfaya yazılacaktır. 4) Resimler, tablolar ve teknik çizimler staj defterinin konu anlatımı kısımlarına dâhil edilmeyecek, gerekli olması durumunda bunlar ek olarak ayrı bir dosyada verilecektir. 5) Uygulamaları yetersiz görülen her bir staj konusu içine stajın en az 5 iş günü iptal edilecektir.

5 6) Birbirine büyük oranda benzeyen, bir başka staj defterinden kopya edildiği izlenimi veren staj defterlerinin her ikiside staj komisyonu tarafından tamamen (20 iş günü) reddedilir. 7) Staj defteri ve belgelerinin incelenmesi sonucunda tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj defteri düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır. 8) Staj defterinin şekil bakımından değerlendirme kriterlerinden biri sağlanmış ise staj defteri üzerinde düzeltme istenebilir. 9) Gizli staj sicil formundaki notlara göre staj değerlendirmesi yapılacak ve alınan notların C veya daha düşük olması halinde komisyonun öngördüğü gün kadar stajlar iptal edilecektir. 10) Bir kısmı veya tamamı reddedilen ya da tamamı iptal edilen stajlar yeni bir defter kullanılarak, staj komisyonunun uygun göreceği bir başka işyerinde tekrarlanır. 11) Staj I ve Staj II yi aynı dönemde yapılıyor olsa dahi her bir staj için ayrı defter yazılmak zorundadır. 12) Bir staj iki farklı firmada yapılabilir. Fakat her bir firma için ayrı defter yazılması zorunludur. 13) Teknik resimler Autocad/Solidworks/Catia vb. programlarda çizilecek ve çizimler deftere ilaveten bir CD şeklinde teslim edilecektir. SİCİL FİŞİNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 Staj Sicil Fişi yok, Staj Sicil Fişi var. 2 Sicil Fişi kapalı zarf içinde değildi, Sicil Fişi kapalı zarf içindeydi (Açık zarf içerisinde teslim edilen sicil belgeleri geçersiz sayılır.) 3 Belge imzalı-mühürlü onaysız. Belge imzalı-mühürlü onaylı (Onaysız sicil belgeleri geçersiz sayılır.) 4 Belge üzerinde tahribat var. Belge üzerinde tahribat yok 5 Notlarında bir veya daha fazla D, C ve/veya E var..iş Günü ret. Stajı yeri değişecek Notlarında D,C ve/veya E yok

6 DEFTERİN ŞEKİL BAKIMDAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 Defter zamanında teslim edilmedi. Defter zamanında teslim edildi Değerlendirmeye alınamaz. Staj defteri içinde tahribat izleri var. Staj defteri içinde tahribat izleri yok 2 Stajyerin Fotoğrafı yok (Mühürsüz olan staj defteri kabul edilmez. ) Stajyerin Fotoğrafı var. 3 Staja Başlama Formu İş yeri tarafından imzalı-firmanın resmi mührü ile onaylanmamış. 4 Devam Çizelgesi İş yeri tarafından imzalıfirmanın resmi mührü ile onaylanmamış. 5 Staj uygulamaları sayfaları makine mühendisi tarafından imzalanmamış. İşyerinin mührü ile onaylanmamış. 6 Defter yönetmeliğe uygun değil...iş Günü Ret Staja Başlama Formu İş yeri tarafından onaylanmış Devam Çizelgesi İş yeri tarafından onaylanmış Staj uygulamaları sayfaları makine mühendisi tarafından imzalanmış. İşyerinin mührü ile onaylanmış Defter yönetmeliğe uygun 9.STAJLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1) Öğrencinin staj defteri, içerdiği bilgiler, yazım şekli ve işyerinden gelen staj sicil fişi Makine Mühendisliği Bölümünün Staj Yönergesi dikkate alınarak Makine Bölümü Staj Komisyonu tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu Staj Değerlendirme Formu üzerinde belirtilerek imzalanır. 2) Bölüm Staj Komisyonları değerlendirme süresi içinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilirler ve staj çalışmalarını yerinde denetleyebilirler. Staj komisyonu, staj defterindeki bilgilere, belgelere ve gerekli hallerde yapılan kontrol ve mülakata göre stajın tamamının (20 iş günü) veya bir kısmının kabulüne veya reddine karar verir. 10. STAJLARIN DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ 1) Stajlar öncelik sırasına göre beş şekilde değerlendirilir: a. Sicil Fişinin Değerlendirilmesi b. Staj Defterinin Formata Uygunluğu c. Teorik Bilgilerin Yeterliliği d. Staj uygulamalarının Yeterliliği

7 STAJ UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 1 Fabrikanın genel olarak tanıtımı yapılmış mı? 2 Organizasyon şeması çizilmiş mi? 3 Çalışanlar ve kısaca görev tanımları yapılmış mı? 4 Bilgisayar kullanımı (kullanılan paket programlar ve işletmeye katkıları) hakkında bilgi verilmiş mi? 5 Üretim yapılan birimlerin tanıtımı yapılmış mı? 6 Üretilen ana ürünler ve bunların yıllık üretim miktarları hakkında bilgi verilmiş mi? 7 Üretilen ürünlerden seçilecek örnekler üzerinden bu ürünlerin üretimine ait iş akışı ve şemaları çizilmiş mi? 8 Takip edilen işe ait basılı formlar (iş emirleri, malzeme ihtiyaç formları, stok fişleri, her türlü iç haberleşme formları, v.b.) hakkında bilgi verilmiş mi? 9 İşletmedeki araştırma geliştirme, ürün geliştirme, bakım onarım, proses geliştirme, tasarım v.b. gibi faaliyetlerden en az biri tanıtılmış mı? 10 Kalite anlayışı ve yönetimi hakkında bilgi verilmiş mi? 11 Kuruluşun; çevre politikası, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verilmiş mi? 12 Öğrencinin staj yaptığı işletme hakkındaki görüşleri ve staj kazanımları hakkında bilgiler verilmiş mi? 13 Defter özenli olarak düzgün bir şekilde doldurulmuş mu? 11.KABUL EDİLEN STAJLAR 1) Kabul edilen stajlar, Akademik Takvim planına bağlı olarak sistemde ilan edilir. Kısmen veya tamamen reddedilen stajlar staj ve ilan panolarında öğrencilere bildirilir. 12.STAJ SONUÇLARINA İTİRAZ 1) Stajyer öğrenciler staj sonuçlarına itirazlarını yazılı olarak Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına yaparlar. Staj komisyonu bu itirazları 15 gün içinde değerlendirmek zorundadır. 2) İkinci öğretim öğrencileri de aynı staj esaslarına tabidir. 13. STAJ EVRAKLARI KABUL KOMİSYONU ARŞ. GÖR. BAHATTİN TANÇ ARŞ GÖR. MEHMET DEMİR 14. Komisyon onay tarihi, günleri ve saatleri Pazartesi Çarşamba Cuma 15:00-17:00 15:00-17:00 10:00-12:00 Not: Staj görüşmeleri ve evrak onayı için bu saatlerin dışında gelinmemesi rica olunur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 1 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri,

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN DOÇ. DR. RECEP ÇALIN Staj, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek, mesleki görgülerini artırmak ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla, yurtiçinde veya

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Madde 1- İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca, İnşaat, Geomatik ve Çevre Mühendisliği Bölümleri öğrencileri pratik bilgi

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI Son Güncelleme Tarihi: 01.10.2014 AMAÇ VE KAPSAM: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI STAJ KOMİSYONU Arş. Gör. Meryem AKSU (Staj 1 Sorumlusu) Arş.Gör. Gamze KATIRCIOĞLU(Staj 2 Sorumlusu) Yrd.Doç. Dr. Rabia KÖKLÜ

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

Staj Uygulama Esasları

Staj Uygulama Esasları GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK / İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları 2014 EKLER EK-1. Şantiye Stajı ve Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı için Staj Sicil Formu EK-2. Şantiye

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ

STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ STAJ İŞLEMLERİ STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ 1.Çevre mühendisliği uygulamaları konusunda birimleri olan tüm resmi daireler ( Çevre Orman, Bayındırlık, Sağlık, Çalışma, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu nda açılan Uzaktan Öğretim ve Karma Öğretim müfredat programlarında yer alan

Detaylı