EK-1 Süreç Akış Şeması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 Süreç Akış Şeması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 EK-1 Süreç Akış Şeması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI STAJ Bölüm Staj Kılavuzu [1] ve Staj Yönergesini [2] inceleyiniz. Güz yarıyılı ortasından başlayarak uygun staj yeri [3] bulunuz. Staj yapılacak işyeri staj yapma zorunluluğu belgesi istiyor mu? Evet Staj Zorunluluk Belgesi ni [4] staj komisyonundan alınız. Hayır Staj yapacağınız işyerine başvurunuzu yapınız. Hayır Bölüm Sekreterliğinden alınacak olan Staj Başvuru Formu [5] nu doldurup staj komisyonuna başvurarak staj yeri uygunluğu için onay alınız. Onay alındı mı? Evet Onaylanmış Staj Başvuru Formu ve staj yapılacak işyerinden alınan Staj Uygunluk Belgesi ni [6] Staj Komisyonuna iletiniz. Bölüm Başkanlığından, Staj Değerlendirme Formu [7], Staj Raporu Yazım Formatı [8] ve staj yapılacak işyerine hitaben yazılmış resmi yazıyı teslim alınız. Staj kılavuzunda tanımlanan biçimde stajını tamamlayınız. Staj komisyonunca ilan edilen tarihte staj evraklarını [9] Bölüm Staj Komisyonuna teslim ediniz. Staj değerlendirme sürecine giriniz. STAJ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI [1],[2],[5],[7],[8] Fakülte web sitesinden veya Bölüm Başkanlığından ulaşılabilir. [3] Staj yapılacak işyerleri hakkında staj kılavuzunun ilgili bölümle rine bakınız. [4] Staj zorunluluk belgesi almak için işletmenin ticari ünvanı tam olarak bilinmelidir (Örn: Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş.). [6] Stajınızın kabul edildiğine dair işletme yetkilisi tarafından imzalanmış belge. [9] Staj raporu, staj değerlendirme formu.

2 Staj Başvuru Dilekçesi ve Staj Komisyonu onay yazısı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI NA.../.../ Bölümünüzün... Sınıf ve... numaralı öğrencisiyim...yılı...dönemi stajımı yapmak üzere başvuruda bulunduğum aşağıda bilgilerini sunduğum kuruluş, başvurumu uygun bulmuştur. Stajımı ilgili kuruluşta yapma talebimi olurlarınıza arz ederim. Öğrenci Adı-Soyadı İmza Kuruluş Adı : Temel İlgi Alanı : Adresi : Telefon Numarası : Web Adresi :.../.../ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI NA Adı geçen öğrencinin belirtilen iş yerinde stajını yapması komisyonumuzca uygun görülmüştür /görülmemiştir. Saygılarımızla, Staj Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Semra KURAMA

3 Kuruluşa Bölüm Başkanlığı tarafından yazılacak yazı (Staj Zorunluluk Yazısı) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans eğitim programımız MÜDEK* tarafından akredite edilmiştir Kuruluş Adı : Kuruluş Adresi : Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi uyarınca Bölümümüzde 4. yarıyıl derslerini tamamlayan öğrencilerimizin her biri en az 40 iş günü staj yapma yükümlülüğü vardır. Bölümümüz... numaralı öğrencisi... ın stajını kuruluşunuzda yapmak üzere başvurduğu anlaşılmaktadır. Öğrencimize öğrenim gördüğü program ile ilgili bir iş alanını tanımak ve iş yerindeki uygulamaları öğrenmesini, eğitim ve öğretim yoluyla edindiği bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmasını sağlayacak staj uygulaması kapsamında verdiğiniz destek ve katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız. Staj yapılan sürece her stajyer öğrencimiz iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sigortalanmaktadır. Staj sonunda öğrencinin staj değerlendirmesi için kullanılmak üzere gerekli Staj Değerlendirme Formu ekte sunulmuştur. Staj bitiminde bu formu değerlendirdikten sonra kapalı zarf ile bölüm başkanlığına iletmenizi rica ederim. Katkılarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımla, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet TURAN *MÜDEK: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (www.mudek.org.tr) Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Tel: /6350 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, ESKİŞEHİR e-posta: İnternet adresi:

4 Staj Değerlendirme Formu ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANADOLU UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING DEPARTMENT STAJ DEĞERLENDİRME FORMU INTERNSHIP EVALUATION FORM FOTO Stajyerin Adı Soyadı Name of Trainee :... Öğrenci Numarası Student ID Number :... Bölüm Department :... Bölümde Geçen Yıl Sayısı Number of Years in the Department :... Öğrencinin Sürekli Adresi Permanent Address :... Telefon Numarası Phone Number :... Bu Kısım İşletme Yetkililerince Doldurulacaktır This section will be filled up by the Organization İşletmenin Adı Name of the Organization :... İşletmenin Adresi Address of the Organization :... İşletmenin Telefon Numarası Phone Number :... İşletmenin Fax Numarası Fax Number :... İşletmenin web Adresi Web Address of the Organization :... Stajyerin Sicil Amiri Authorized Record Keeper of Trainee :... Sicil Amirinin e-posta adresi Address of the Record Keeper :... Stajın Başlama Tarihi:... /... / Stajın Bitiş Tarihi:... /... / Internship Starting Date Internship Completion Date

5 DEĞERLENDİRME EVALUATION İşe Devamda Titizliği (PC 6) Punctality Sorumluluğunu Yerine Getirme (PC 6) Responsibility Görevini Yerine Getirme (PC 6) Fulfilling The Duties İşine Gösterdiği Özen (PC 6) Interest, Work Attitude İnsiyatif (PC 4) Initiativity Kendine Güven (PC 4) Self Confidence Yaratıcılık (PC 4, 5) Creativity Üssü İle İletişimi (PC 4,7) Communication With Superiors Çalışma Arkadaşları İle İletişimi (PC 4, 7) Communication With Colleagues Çok iyi (Perfect) İyi (Good) Yeterli (Satisfactory) Zayıf (Poor) GENEL DEĞERLENDİRME OVERALL EVALUATION Lütfen eleştirilerinizi ve stajyer öğrencinin gelişimi ile ilgili tavsiyelerinizi belirtiniz. Please state your comments and suggestions on the progress of trainee. Bu stajyeri tekrar çalıştırmayı düşünür müsünüz? Evet Hayır Would you consider employing this trainee again? Yes No Gelecek yıl Fakültemizden stajyer çalıştırmak ister misiniz? Evet Hayır Would you consider employing other trainees from our Faculty next year? Yes No Değerlendiren (Evaluator) Adı Soyadı: Name, Surname İmza ve Mühür: Signature Ünvanı: Tarih: e-posta: Title Date

6 Staj Raporu Yazım Formatı 1. Staj raporları, Yönerge Eki ve Bölüm Staj Kılavuzlarında tanımlanan formata uygun biçimde hazırlanır. Bu koşullara uygun olmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrencinin stajı başarısız sayılır. 2. Raporlar A4 boyutunda beyaz kağıtlara, üst, alt ve sağda 2.2 cm, solda 3 cm kalacak biçimde, 12 pt Times New Roman fontları kullanılarak, tek satır aralığında (paragraf içleri) yazılır. 3. Rapor bölümleri Latin karakterleri kullanılarak sayısal biçimde numaralanır (1., 2., 3. gibi). Eğer varsa, alt bölümler de benzer biçimde numaralandırılır (1.1, 1.2, 1.3 gibi). Tüm bölümlere ve alt bölümlere başlık konur. Ana bölüm başlıkları büyük harflerle yazılır. Alt bölümlerde en çok 3 seviyeye kadar inilir (2.1.1 gibi). Bundan sonraki alt bölümler, eğer gerekirse küçük harf kullanılarak belirtilir ( a), b), c) gibi). 4. Yazılan staj raporlarında EK-5(a) da verilen kapak sayfası ve EK-5(b) deki iç kapak sayfası(fotoğraflı) ile EK-5(c) deki gibi Çalışma Takvimi yer almalıdır. Söz konusu rapor, tanımlanan formata ve Bölüm Staj Komisyonunca belirlenen içeriğe uygun şekilde hazırlanır. İmzasız ve onaysız staj raporları değerlendirmeye alınmaz. 5. Yazılan rapora, gerekli görüldüğü takdirde ekler de konulabilir. Söz konusu ekler, EK- 1, EK-2 biçiminde ayrılır ve bu eklerin, eğer varsa, bölüm numaraları E.1, E.2 biçiminde numaralanır. Rapora ve eklerine gereksiz hiçbir bilgi ve belge konulmaz. 6. Staj raporu Bölüm Staj Komisyonunun istediği şekilde dosya içinde sunulur.

7 Staj Raporu Dış Kapak Sayfası T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU <Rapor Yazım Tarihi> ÖĞRENCİ ADI SOYADI : NUMARASI : STAJ YAPILAN KURUM : STAJ TARİHİ : Başlangıç:... /... / Bitiş:... /... / STAJ SÜRESİ : KALAN STAJ SÜRESİ :

8 Staj Raporu İç Kapak Sayfası FOTO MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Numarası : Kuruluşun Adı : Temel İlgi Alanı : Adresi : Telefon Numarası : Web Adresi : Stajın Başlangıç Tarihi :... /... / Stajın Bitiş Tarihi :... /... / İŞ YERİ SORUMLU AMİRİNİN Adı Soyadı : Ünvanı : ONAY ÖNEMLİ NOT: İç kapak sayfası onaysız staj raporu değerlendirmeye alınmaz.

9 Staj Raporu Çalışma Takvimi Sayfası... Tarihinden... Tarihine Kadar Yapılan Çalışma Sayfa GÜN Yapılan İşler No Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi... Tarihinden... Tarihine Kadar Yapılan Çalışma Sayfa GÜN Yapılan İşler No Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ÖNEMLİ NOT: Çalışma takvimi doldurulmayan staj raporu değerlendirmeye alınmaz.

10 Staj Raporu İç Sayfalar Kurumda Bulunan Bütün Bölümlerin Adları Staj süresince çalıştığınız bölümleri işaretleyiniz İlgili Bölümde Geçirdiğiniz Toplam Gün Sayısı Bu sayfadaki bilgilerin tarafımdan hazırlandığını taahhüt ederim. İmza : ÖNEMLİ NOT: İç sayfaları imzasız ve onaysız staj raporu değerlendirmeye alınmaz.

11 Staj Raporu İç Sayfalar Bu sayfadaki bilgilerin tarafımdan hazırlandığını taahhüt ederim. İmza : Sayfa No

12 Staj Yerleri (Direkt Başvuru) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS STAJI STAJ YERLERİ 1. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ESKİŞEHİR 2. TAI TURK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, İstanbul yolu 35. km, Akıncılar ANKARA 3. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş., ESKİŞEHİR ŞEKER MAKİNA FAB. MD LÜĞÜ, Sivrihisar Cad. ESKİŞEHİR. 4. FORD OTOSAN MÜDÜRLÜĞÜ, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İnönü Fabrikası PK 186, Köprübaşı ESKİŞEHİR 5. RENAULT KALİTE KONTROL DEPARTMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ, Renault-Mais A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:175 1., Levent / İSTANBUL 6. TOFAŞ-KALİTE KONTROL DEPARTMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ, Büyükdere Cad., No : 145Tofaş Han Kat 1-5, Zincirlikuyu / İSTANBUL 7. TİNKAP VAKUM PLAZMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. MÜDÜRLÜĞÜ, İmes san. sitesi C blok 307 sk. no:3 Yukarı Dudulu, Ümraniye/İSTANBUL 8. TÜLOMSAŞ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Ahmet Kanatlı Cad ESKİŞEHİR 9. TOZMETAL TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, İstanbul Cad. No: 75, Büyükçekmece / İSTANBUL 10. ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Gemiç Köyü Mevkii 16800, Orhangazi / BURSA 11. ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara Asfalti 5.km, TR ESKİŞEHİR 12. SUPSAN MOTOR SUBAPLARI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Halkalı Cad.No.158, Sefaköy /İSTANBUL 13. SİNTER METAL İMALAT SANAYİİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Birinci Cadde.25, Ümraniye İSTANBUL 14. KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Eskişehir Yolu 9. Km, KÜTAHYA

13 15. ESÇİM ESKIŞEHIR ÇIMENTO FAB. A.Ş., Çukurhisar Köyü ESKİŞEHİR 16. PORLAND PORSELEN SAN. TİC. A. Ş., Bilecik Fab. Bilecik Üniversitesi Karşısı, Gülümbe Köyü/BİLECİK 17. SÖĞÜT SERAMİK A. Ş., Ertuğrul Gazi Cad. No:1, 11600, Söğüt/BİLECİK 18. PAŞABAHÇE CAM SAN. TİC. A. Ş., PK.607, MERSİN 19. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A. Ş., Eskişehir Yolu 4. Km. Pk 12, BOZÜYÜK/BİLECİK 20. SÖRMAŞ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, Bozüyük Devlet Yolu 3. Km, Söğüt /BİLECİK 21. SÜSLER FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ, Doruk Ev Gereçleri San.Tic. Ltd.Şti. Organize San.Blg. 8.cd. ESKİŞEHİR 22. PAŞABAHÇE SCHOTT CAM SAN. TİC. A. Ş., Organize Sanayi Bölgesi 15. Cad. ESKİŞEHİR 23. ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. A. Ş., Kaşıklı Cad. No:1 Kat:3 Altunizade, Üsküdar/İSTANBUL 24. EGE VİTRİFİYE SAĞLIK GEREÇLERİ SAN. TİC. A. Ş., Ankara Asfaltı 26. Km., Kemalpaşa/İZMİR 25. ENDEL A. Ş., Organize Sanayi Bölgesi 11. Cad., ESKİŞEHİR 26. ESVİT ESKİŞEHİR SERAMİK İNŞAAT LTD. ŞTİ., Muttalip Sanayi Bölgesi Kanalboyu 3. Km. ESKİŞEHİR 27. GİZEM SERAMİK FRİT VE GLAZÜR SAN. VE TİC. A. Ş. Kavaklar Cad. Meserret İşhanı Kat 1 No:3, ADAPAZARI 28. HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SAN. A. Ş. GÜRAL PORSELEN FABRİKASI, Atatürk Bulvarı 5. Km., KÜTAHYA 29. KALEMADEN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. TİC. A. Ş., Semedeli Köyü Çan/ÇANAKKALE 30. EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A. Ş., Ankara Asfaltı 26. Km., Kemalpaşa/ İZMİR 31. EGE FERRO SAN. TİC. A. Ş., CENDERE YOLU, İSTANBUL 32. ERCAN SERAMİK SANAYİ TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ., Pelitözü Köyü Aşağı Arpalık Mevkii, Pk BİLECİK

14 33. GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A. Ş., GÜRAL CAM FABRİKASI, Atatürk Bulvarı 5. Km., KÜTAHYA 34. GORBON IŞIL SERAMİK A. Ş., Köşklü Çeşme Mh. İstanbul Cad. No:96 Çayırova/GEBZE 35. KONYA KROM MANYEZİT İŞLETMELERİ, KONYA 36. HİTİT SERAMİK SAN. TİC. A. Ş., Organize Sanayi Bölgesi, Pk 43, UŞAK 37. KILIÇOĞLU YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş., Organize Sanayi Bölgesi 11. Cad. ESKİŞEHİR 38. KALE PORSELEN ELEKTROTEKNİK SAN. A. Ş., Halkalı Cad. No:170 Sefaköy, İSTANBUL 39. KALEBODUR SERAMİK SAN. A. Ş., Çan/ÇANAKKALE 40. ANATOLİA SERAMİK SAN. A. Ş., Ertuğrulgazi Cad. Bilecik Devlet Karayolu 3. km, Söğüt / BİLECİK 41. ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKALARI A. Ş., Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası, LEVENT/İSTANBUL 42. KILIÇOĞLU TOPRAK SAN. VE TİC. A. Ş., İsmet İnönü Cad. No:133, ESKİŞEHİR 43. KALEFRİT SİLİKAT MAMÜLLERİ, SIR VE BOYA SAN. VE TİC. A. Ş., Çan/ÇANAKKALE 44. KÜTAHYA PORSELEN SAN. A. Ş., Atatürk Bulvarı, KÜTAHYA 45. ANADOLU CAM SAN. A. Ş., PK 612, MERSİN 46. ÇANAKÇILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A. Ş., Çukur Köyü Gökçebey, ZONGULDAK 47. ÇENESİZLER SERAMİK SAN. VE TİC. A. Ş., Organize Sanayi Bölgesi 5. cad. ÇORUM 48. ECZACIBAŞI KARO SERAMİK SAN. VE TİC. A. Ş. Bozüyük Fab. Eskişehir Yolu 4. Km. Bozüyük/BİLECİK 49. TERMAL SERAMİK SAN. VE TİC. A. Ş., İstikbal Cad. No: 9 Kat:1 Söğüt / Bilecik Fab. Söğüt-Bilecik Karayolu 4. Km Söğüt/BİLECİK 50. TOPRAK SENİTERİ VE TURİZM İŞL. SAN. TİC. A. Ş., (ESKİŞEHİR KARO FAB.), Organize Sanayii Bölgesi Ankara Yolu 10. Km. ESKİŞEHİR

15 51. TOPRAK SERAMİK SAN. A. Ş., (BOZÜYÜK KARO FAB.), Eskişehir Yolu 7. Km. P.K.23, Bozüyük / BİLECİK 52. UŞAK SERAMİK A. Ş., Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26. Km Banaz/UŞAK 53. DENİZLİ CAM SAN. TİC. A. Ş., ŞİRİNKÖY, DENİZLİ 54. SEREL SERAMİK SAN. TİC. A. Ş., Organize Sanayi Bölgesi MANİSA 55. TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş., Büyükkarıştıran Mevkii 39761, Lüleburgaz/ KIRKLARELİ 56. TOPRAK SENİTERİ VE İZOLATÖR SAN. TİC. A. Ş., TOPRAK ENERJİ MÜESSESESİ, Eskişehir Yolu Bozüyük/BİLECİK 57. TOPRAK SERAMİK SAN. A. Ş., SAĞLIK GEREÇLERİ FABRİKASI, Eskişehir Yolu 7. Km., Bozüyük/BİLECİK 58. YURTBAY SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş., Oklubalı Köyü P. K. 22 İnönü / ESKİŞEHİR 59. AY PLASTİK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. MÜDÜRLÜĞÜ, ORGANİZE SANAYİBÖLGESİ 9. CADDE NO: 9 ESKİŞEHİR 60. ASPEN YAPI SAN. VE TİC. A.Ş., Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı 13. Cadde, 8033 Parsel ESKİŞEHİR

16 Staj Yerleri (İnternet Üzerinden Başvuru) LİSANS STAJI STAJ YERLERİ (İnternet Üzerinden Staj Başvurusu Kabul Eden Kurumlar) 61. TAI TURK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş FORD OTOSAN MÜDÜRLÜĞÜ, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş 63. RENAULT KALİTE KONTROL DEPARTMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ, 64. TOFAŞ-KALİTE KONTROL DEPARTMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ, 65. MERCEDES-BENZ A.Ş., 66. ARÇELİK A.Ş İSKENDERUN DEMİR ÇELİK SANAYİİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ, 68. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A. Ş., 69. PAŞABAHÇE SCHOTT CAM SAN. TİC. A. Ş., https://scwebapp.sisecam.com.tr:444/pls/basvuru/is_basvuru.giris 70. GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A. Ş., GÜRAL CAM FABRİKASI, 71. TOPRAK SENİTERİ VE İZOLATÖR SAN. TİC. A. Ş., TOPRAK ENERJİ MÜESSESESİ,

17 Staj Değerlendirme Formu ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı Staj Dönemi Numarası Staj Tarihi.../.../ /.../20... Sınıfı Staj Süresi Kalan Staj Süresi Staj Yeri *Bu kısım stajını yapan öğrenci tarafından doldurulacaktır. Proje Tabanlı Stajın Yapıldığı Kurum Proje Adı *Bu kısım stajını proje tabanlı yapan öğrenci tarafından doldurulacaktır. Kabul Edilen Staj Gün-Sayısı ** Değerlendirme Tarihi Genel Sonuç **.../.../ Staj Değerlendirmesini Yapan Komisyon Ünvanı, Adı-Soyadı İmza *Bu kısım staj değerlendirme komisyonu tarafından doldurulacaktır. ** Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencisinin sözlü olarak yapılan staj değerlendirilmesinde verdiği yanıtlara bağlı olarak jüri tarafından doldurulan değerlendirme formunda en az %50 başarı göstermesi durumunda öğrencinin yapmış olduğu staj geçerli sayılacaktır. Bu oranın altındaki başarılarda öğrencinin yapmış olduğu staj süresinin %25 i kabul edilmeyecektir.

18 Kötü Zayıf Orta İyi Çok İyi STAJ DEĞERLENDİRME 1. Öğrenci stajı sırasında mesleğine yönelik olarak öğrenmesi gereken bilgi ve becerileri edinebilmiştir. 2. Öğrenci stajı sırasında öğrendiği bilgileri eğitimi esnasında matematik, fen ve mühendislik bilgileriyle birleştirebilmiştir. 3. Öğrenci stajı sırasında yapmış olduğu çalışmaları analiz etme ve değerlendirme becerisi kazanmıştır. 4. Öğrenci stajı sırasında takım çalışması/disiplinler arası çalışma yapma olanağı bulmuştur. 5. Öğrenci stajı sırasında mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmıştır. 6. Öğrenci kendini geliştirmek için ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile öğrendikleri hakkında ek bir araştırma yapmıştır. 7. Öğrenci stajı sırasında mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları kullanma becerisi kazanmıştır. 8. Öğrenci stajı sırasında öğrendiklerini sorgulayarak; nedeni ve niçini ile öğrenmiştir. 9. Öğrencinin sorulara cevapları doğru ve yeteri teknik derinliktedir. 10. Öğrenci öğrendiği teknik terminolojiye hakimdir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!

STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! 2014-2015 Bahar Dönemi STJ 402 stajını Kayseri dışında yapacak olan öğrenciler aşağıda açıklandığı şekilde, staj başvurularını şahsen yapacaklardır.

Detaylı

Staj Uygulama Esasları

Staj Uygulama Esasları GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK / İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları 2014 EKLER EK-1. Şantiye Stajı ve Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı için Staj Sicil Formu EK-2. Şantiye

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER EK-1 EK-2 2 Adet Olarak Doldurularak İmzalandıktan Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 EK-4 - Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı