T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Yönergenin amacı, Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi boyunca kazandıkları teorik bilgileri pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla yapmak zorunda oldukları stajların uygulama esaslarını düzenlemektir. Staj Çalışmalarının Zorunluluğu Madde 2- Her öğrenci mezun olabilmek için bu yönerge hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Fakülte Staj Komisyonları Madde 3- Fakülte öğrencilerinin stajları, Fakülte Yönetim Kurulu Kararları çerçevesi içinde Bölüm Staj Komisyonları tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Bölüm Staj Komisyonları, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonlarından oluşur. Bölüm Staj Komisyonları Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı başkanlığında toplam iki üyeden oluşur. Bölüm Staj Komisyonları üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Bölüm Staj Komisyonlarının kararları Komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra dosyalanır ve saklanır. Ayrıca kararların bir nüshası Fakülte Dekanlığına verilir. Staj Türleri ve Süresi Madde 4- Bölümler için öngörülen staj süreleri ve staj türleri aşağıda belirtildiği gibidir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 1.Deniz Stajı: 2. yarıyılın bitiminde yapılacak olan toplam 2.5 ay süreli deniz stajıdır. 2.Deniz Stajı: 4. yarıyılın bitiminde yapılacak olan toplam 2.5 ay süreli deniz stajıdır. 3.Deniz Stajı: 5. yarıyılın bitiminden itibaren yapılacak olan 7 ay süreli deniz stajıdır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 1.İşletme Stajı: 2.yarıyılın bitiminde, öğrencilerin atölye becerilerinin gelişimi için işletmelerde yapılacak olan toplam 3 ay süreli stajdır. 2.İşletme Stajı: 4.yarıyılın bitiminde, öğrencilerin atölye becerilerinin gelişimi için işletmelerde yapılacak olan toplam 3 ay süreli stajdır. 3. Deniz Stajı: 5. yarıyılın bitiminden itibaren yapılacak olan 6 ay süreli deniz stajıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü stajlarında, staj gemisinin sefer planının uygun olmaması ve değişmesi nedeniyle deniz stajını yapmakta olan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj süresini tamamlayamadığı durumlarda; Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresi, staj defteri ve staj belgelerini inceleyerek Fakülte Yönetim Kurulu na öğrenci stajı hakkında Yeterli veya Yetersiz olarak görüş bildirir. Süresi eksik bulunan veya Staj Komisyonu tarafından yetersiz olarak

2 değerlendirilmiş stajlar için Staj Komisyonunun belirleyeceği gün sayısı kadar ek staj yaptırılır veya tekrarlatılır. Staj Yapabilmek İçin Gerekli Olan Koşullar Madde 5- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajları ve eğitimi için ulusal ve uluslararası standartlar ve teamüller dikkate alınarak belirlenen koşullar aşağıda tablo halinde belirtilmiştir. a) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği nin Deniz Stajları ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği nin İşletme ve Deniz Stajları için 2.yarıyılı tamamlamış olma şartı aranır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 3.Deniz Stajı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Deniz Stajı için stajların en az 3 ayını tamamlamış olma; ayrıca aşağıdaki dersleri almış olmak ve/veya bu dersleri geçmiş olmak şartları da aranır. b) Ders Ön Koşulları Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü stajlarının ders ön koşulları: 1.Deniz Stajı Vardiya Standartları I, Seyir I-II, Gemicilik I-II, Denizcilik İngilizcesi I derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak. Denizde Güvenlik I-II derslerinden geçmiş olmak. 2.Deniz Stajı 3.Deniz Stajı Göksel Seyir I-II, Elektronik Seyir I, Gemi Stabilitesi, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi I, Vardiya Standartları II, Meteoroloji, Denizde Haberleşme, Denizcilik İngilizcesi II derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak. Denizde Güvenlik III dersinden geçmiş olmak. Gemi Yönetimi I, Elektronik Seyir II, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi II, Gemi Manevrası I, Uluslararası Deniz Sözleşmeleri I derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü stajlarının ders ön koşulları: 1.İşletme Stajı Gemicilik I, Denizcilik İngilizcesi I, Atölye, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak. Denizde Güvenlik I-II derslerinden geçmiş olmak. 2.İşletme Stajı Deniz Stajı Gemi Makineleri Operasyonu ve Bakımı I,, Gemi Dizel Makineleri I-II, Gemi Yardımcı Makineleri I-II, Gemi Stabilitesi, Deniz Elektroteknolojisi I derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak. Denizde Güvenlik III dersinden geçmiş olmak. Gemi Makineleri Operasyonu ve Bakımı II, Otomatik Kontrol Sistemleri I, Deniz Elektroniği, Uluslararası Deniz Sözleşmeleri I, ERS Operasyon Seviyesi derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak.

3 Staj Yapılabilecek Gemiler ve Tersaneler için Aranan Özellikler Madde 6- Staj yapılacak gemiler ve tersanelerde aranan özellikler; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için: Deniz Stajlarının Yapılabileceği Gemiler: Liman Sınırları dışında çalışmakta olan 500 GT üzerindeki her tip gemi. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri için: İşletme Stajı Yapılabilecek Tersaneler: Bu staj 500GT üzerinde gemi havuzlayabilen tersanelerde yapılır. (1. ve/veya 2. Işletme stajlarının tersanede yapılacak olması durumunda) Deniz ve İşletme Stajlarının Yapılabileceği Gemiler: Liman Sınırları dışında çalışmakta olan ana makine gücü 750 kw üzerindeki her tip gemi. Staj Çalışmalarının Yönetimi Madde 7- Bir iş yerinde staj yapan öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Her öğrenci stajını bu yönerge, Bölüm Staj Komisyonları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve işyerindeki staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır. Denizcilik bölümlerinde olan öğrenciler, staj yerlerinin tüm kurallarına uymak zorundadır. Staj Belgeleri Madde 8- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde; Deniz ve İşletme stajları esnasında kullanılacak belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgeler, Staj Komisyonu tarafından düzenlenir. a)staj Defteri b)staj Yerine Resmi Yazı c)staj Gizli Değerlendirme Formu d)staj Tutanağı e)stajyer Öğrenci Kabul Formu f)staj İzleme Formu Staj Defteri Madde 9- Öğrenci yapacağı her staj için defter tutmak zorundadır. Deniz stajı sırasında defterini kaybeden öğrenci, gemiyi terk etmemek suretiyle bölüm başkanlığından yeni bir defter talep edebilir. Gemiden ayrılan öğrenciye staj defteri verilmez. Madde 10- Deniz Staj defteri İngilizce olarak doldurulur. Defter sayfaları yanlış yazılırsa, defterde tahribat yapılmaz, yanlış olan sayfaların üstü kırmızı kalemle çizilir. Madde11- Staj yapan her öğrenci çalışmaları süresince staj yöneticisinin yönetim, gözetim ve denetiminde yaptığı işleri gerekli her türlü şekil, hesap, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte staj komisyonu tarafından belirtilen şekilde belgeleyerek bir staj raporu halinde düzenlemek ve staj yöneticisine onaylatarak en geç staj çalışmasını izleyen öğretim döneminin ilk altı haftası içinde staj komisyonuna sunmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra staj defteri kabul edilmez. Staj Defterleri ve Evrakların Arşivi Madde 12- Öğrenci staj defterleri ve evrakları öğrenciye iade edilmez. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu tüm stajlar Staj İzleme Formu na işlenerek takip edilir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü staj dokümanları, öğrenci mezun olduktan sonra arşive kaldırılarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır. Bu sürenin

4 sonunda Staj İzleme Formu nun iliştirildiği dosya arşivde saklanır, diğer dokümanlar Staj Komisyonu tarafından tutanakla imha edilir. Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesi Madde 13- Öğrencilerin sunmuş olduğu staj defteri ve staj evrakları, stajların staj defterlerinde belirtilen programlara uygun olarak yapılıp yapılmadıkları, süreleri Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde, öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir. Staj defterleri yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen veya mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, Staj Komisyonu tarafından tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir. Bu durumda staj defterinin yeniden düzenlenmesi için öğrenciye 1 (bir) ay ek süre verilir. Bölüm Staj Komisyonları, öğrencinin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini en geç defterlerinin teslim edildiği yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak sonuçlarını yazı ile Bölüm Başkanlığı na bildirmekle yükümlüdür. Öğrencilerin staj yerlerinde yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi tamamen iş yerine ait olup staj notu, staj yerinde verilecek not olarak kabul edilir. Madde 14- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü nün İşletme Stajları ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün 1. ve 2. Deniz Stajları yeterli-yetersiz olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeler öğrencinin başarı ortalamasını etkilemez. Ancak öğrencilerin mezun olabilmesi için bu stajları tamamlamaları gerekmektedir. Madde 15- Staj Komisyonu, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü nün Deniz Stajı ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün 3.Deniz Stajında, Gemi Kaptanından veya Başmühendisinden 100 üzerinden 50 ve üzerinde gemi değerlendirme notu almış öğrencilerin staj defterini inceleyerek 0 ila 100 arasında bir notla değerlendirir. Daha sonra öğrenci sözlü sınava tabi tutularak arasında bir değerlendirme yapılır. Gemi değerlendirme notunun %30 u, Staj defteri değerlendirme notunun %30 u, staj değerlendirme notunun %40 ı toplanarak staj değerlendirme genel notu bulunur. Çıkan sonuç not skalasına göre değerlendirilerek uygun görülen harf notu başarı değerlendirmesi olarak transkriptine yazılır. Ancak Gemi Kaptanından veya Başmühendisten 50nin altında not alan öğrenciler bu stajlardan başarısız sayılır. Staj Çalışmalarının Denetlenmesi Madde 16- Öğrencilerin staj çalışmaları, gerektiğinde Staj Komisyonu üyeleri tarafından işyerlerinde incelenerek denetlenebilir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, Deniz stajlarında, öğrencinin denetlenmesinin zor olması nedeniyle, staja başlayan öğrenci, gemiye katılış tarihini, Fakülte Dekanlığına bildirmek zorundadır. Öğrencinin gemiden alacağı ve kendi adının geçtiği Gümrük veya Liman Başkanlığı onaylı personel listesini, Liman Cüzdanı ve/veya pasaportun ilgili vize sayfalarının fotokopilerini, Gemi kaptanı tarafından onaylanmış «Deniz Hizmet Belgesi» ile Gizli Değerlendirme Formu nu Staj gemisinin bağlı olduğu şirketten alınacak, onaylı Stajyer Öğrenci Kabul Formu nu staj bitiminde Fakülte Dekanlığına ibraz etmesi gereklidir. Belgelerin incelenmesi sırasında çalışmaları yetersiz görülen öğrencilerin stajları Bölüm Staj Komisyonunun kararı ile tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.

5 Staj Yapan Öğrencilerin Sorumluluğu Madde 17- Staj yapan her öğrenci staj yaptığı iş yerinde çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan öğrenci hakkında ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Deniz ve İşletme stajlarında staj yapılan geminin Kaptanı, Baş Mühendisi veya işletmedeki sorumlu tarafından onaylanacak Staj Gizli Değerlendirme Formu nun Fakülte Dekanlığı na gizlilik dereceli olarak ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır. Staj Yapılacak İşyerinin Belirlenmesi Madde 18- Staj yeri bulma sorumluluğu öğrencilere aittir. Öğrenciler, staj yeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermek ve staj yeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edilebileceklerini belgelemek suretiyle kendi buldukları iş yerlerinde staj yaparlar. Stajyer öğrenci arayan resmi kurum/kuruluşlar ile özel kurum/kuruluşlardan Fakülte ye yapılan talep doğrultusunda, her öğretim yılında Bölüm Staj Komisyonları tarafından o öğretim yılının veya yarıyılın bitiminden önce uygun görülen işyerleri belirlenir. Fakülte öğrencileri için uygun görülen staj yerleri yarıyıl sonundan on beş gün önce öğrencilere duyurulur ve staj komisyonu tarafından öğrencilere dağıtılır. Öğrenci Bölüm Staj Komisyonları tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Bölüm Staj Komisyonları tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın kendisi için sağlanan staj yerine gitmeyen veya mazeretini kanıtlamayan öğrenciye bir sonraki dönemde staj yeri verilmez. Dağıtılmış olan staj yerleri Bölüm Staj Komisyonlarının kararı olmadıkça değiştirilmez. Yönergede Bulunmayan Hususlarda Karar Yetkisi Madde 19- Bu yönergede yer almayan hususlar Bölüm Staj Komisyonlarının önerileri üzerine Fakültenin ilgili kurulları tarafından karara bağlanır. Madde 20- Bu yönerge Zirve Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Madde 21- Bu yönergeyi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda öğrenim gören

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28841 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı