TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI"

Transkript

1 TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MART 2012 ĐZMĐR

2 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış Konuşması 11. Olağan Genel Kurul Gündemi 5 1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Genel Kurulu Divan Üyeleri Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar Genel Kurula Katılım Çizelgesi Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 6 2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Kurulları ve Örgüt Yapısı TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Onur Kurulu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu Oda Temsilcisi TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulları TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Đl Temsilcileri 9 3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Dönem Şube Yönetim Kurulları TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi Đstifa Eden Üyelerimiz Vefat Eden Üyelerimiz Yeni Üye Kayıtları ve Üye Sayısı Durumu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Programı TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Raporu Örgütlenme ve Kurumsallaşma Oda-Üye Đlişkileri Oda Merkezi-Şube-Đl Temsilciliği Đlişkileri Oda Çalışanları ve Diğer Görevliler Örgüt Đçi Toplantılarımız Eğitim Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Đlişkiler Yayınlarımız Yönetmeliklerimiz Mali Konular Şube Faaliyetleri TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Mali Raporu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yılları Bütçe Önerisi TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Dönemi Merkez Yönetim Kurulu Denetim Raporları TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Döneminde Yapılan Basın Açıklamaları Fotoğraflarla 10. Dönem 84 Ekler TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği Taslağı 103 Sayfa No 4. Oda Đşleyişi Özet Bilgileri

4 TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI BAŞKANI MELĐKE ANIL BĐNGÖL ÜN 11. OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI Sayın Divan Başkanı, Değerli Delegeler, Konuklar ve Basın Mensupları; Odamız 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere bugün burada bir aradayız. Hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, yüksek katılımlı bir Genel Kurul gerçekleştirmenin gururunu taşıyorum. Daha demokratik, daha katılımcı ve daha işlevsel bir Tekstil Mühendisleri Odası örgütlülüğü için, "birlikte üreten, birlikte karar alan ve birlikte yöneten bir TMO örgütlülüğü için", "kararlar almak için" bugün buradayız. 9. Çalışma Döneminde kararlılıkla başlattığımız çalışma programını bir tema çerçevesinde geliştirme görüşünü; 10. dönemde Haklarımız ve Sorumluluklarımız olarak devam ettirmeye karar vermiştik. Geçirdiğimiz iki yıllık süreçte bunun sonuçlarını aldık. Birazdan sekterimiz sizlerle detayları paylaşacaktır. Maalesef, iktidara gelen tek düzen partileri bizim yıllarca ödediğimiz vergiler ile yapılan sanayi tesis ve kuruluşlarımızı, enerji santrallerimizi, limanlarımızı, elektriğimizi, iletişim araçlarımızı, doğal kaynaklarımızı yerli ve yabancı tekellere, onlarla işbirliği içindeki yandaşlarına ortak ederek sattılar. Bizleri rant ekonomisine, dış borçlara ve borç faizlerine mahkum ettiler ve ciddi partizan uygulamalar ile pek çok kamu kurumunu niteliksiz, ırkçı ve gerici kadrolara teslim ettiler. Dikkatinizi çekmek isterim; AKP iktidarı, meslek kuruluşlarının idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini değiştirme hedefini önüne koymuştur. Bu doğrultuda hazırlanarak alelacele yürürlüğe sokulan Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla, TMMOB ve bağlı meslek odalarının özerk kamu tüzelkişiliği yok sayılmaktadır. Odaların asli görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne verilerek en başta Anayasa ya ve ilgili yasalara aykırı bir uygulama oluşturulmaktadır. Yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde istihdamına ilişkin çalışma izinlerine yönelik düzenlemeler, TMMOB ve Odaların gündemini 2001 yılından bu yana meşgul etmektedir. "Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanun" değişiklikleri ile mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, bir yılı geçmemek üzere ön çalışma izini verilmiştir. Bir yıllık gibi görünen muafiyet aslında tam bir muafiyet biçimine dönüşecek ve yabancı şirketler birer yıllık periyotlarla çalışanlarını değiştireceklerdir. Ülkemiz vatandaşına, akademik ve mesleki yeterliliği tanınmadan mesleğini icra etme izin verilmezken, yabancıya bu hak verilmektedir. 10. Genel Kurulumuzda ve çeşitli ortamlarda dile getirdik, bir kez daha yineliyorum: plansız bir şekilde yeni üniversite ve bölümlerin peş peşe açılması, kontenjanların arttırımı neticesinde, mezun olan mühendisler ile istihdam arasında oluşan dengesizlikten dolayı meslektaşlarımız kendilerini işsizliğe karşı koruyamaz hale gelmiştir. Đşsizliği planlı bir biçimde kullanan kapitalist sistem, meslektaşlarımızın ve mesleklerimizin piyasa koşullarının esiri olmasına yol açmıştır. Bu sistematik içinde, doğrudan mühendislik aleyhine yasal düzenleme girişimleri de söz konusudur yıllarındaki sipariş azalmaları ve tekstil sektörünün daralması sonucu işverenlerin dünyadaki krizi bahane ederek üretim ve yönetim kadrosundaki mühendislerin işlerine son vermelerinin sıkıntılarını bugün yaşıyoruz. Yıllar öncesinde üretim aşamalarında karşılaştığımız üretim hataları, verim düşüklükleri, bilgi yetersizliği, tecrübe eksiklikleri ile bugün tekrar karşı karşıyayız. Đşten çıkarılmış olan yetişmiş, bilgili kadrolar diğer sektörlere geçiş yaparak tekstil ve konfeksiyon sektörüne küstüler. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan krize rağmen ülkemizden tekstil ve konfeksiyon alımlarının arttığını çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl 6.sı düzenlenen Đstanbul Moda Haftası, Türk Moda Endüstrisinin dünyaya açılan penceresi olarak, tasarımcıları desteklemekle, markalı hazır giyim ihracat artışını hızlandırmaktadır. E-ticaret yolu ile satış ülkemizdeki üretimi hızlıca desteklemektedir. Bu şirketler merkezlerini Đstanbul olarak belirlemektedir. 3

5 Bununla birlikte üretim ve yönetim kadrolarındaki eksiklikler, üretim içindeki geri dönüşleri fazlası ile arttırmaktadır. Bugün biz mühendislerin, tüm mühendislik eğitim ve bilgilerini, tecrübelerini kullanma ve kadroları tekrar yetiştirme zamanıdır. Tekstil ve Mühendis dergisini 2005 yılı başından itibaren tekrar yayın hayatına kavuşturan 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Güngör DURUR a ve 10. Çalışma Dönemi içinde dergimizi uluslararası düzeye taşıyarak katkılarını ve emeklerini saygı ile selamlayacağımız Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ayşe OKUR ve Yayın Kuruluna, Yayın Koordinatörümüz Yrd.Doç.Dr. Ozan KAYACAN a, Yazı Đşleri Müdürümüz Dr. Ümit Halis ERDOĞAN a, Yazı Đşleri Müdür Yardımcılarımız Yrd.Doç.Dr. Özlem KAYACAN ve Dr. Tuba ALPYILDIZ a teşekkür ederim. Bilirkişilik Komisyonu ve Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu üyelerine, MĐSEM Mesleki Bilimsel Kurulu Üyelerine, Onur Kurulu Üyelerine, Denetleme Kurulu Üyelerine, 10.Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunda yer alan sevgili mesai arkadaşlarıma, fazlası ile özverili ve destekleyici çalışmalarından dolayı kendileri ile gurur duyduğumu ifade ederek; şükranlarımı sunuyorum. Hepimiz biliyoruz ki önümüzdeki çalışma döneminde odamız yol haritasını birlikte çizeceğiz! Bu amaçla bugün Genel Kurulumuzda alacağımız kararlar örgütümüz için önemli. Bunun için hepimizin Genel Kurulumuzda tartışmalara katılımı gereklidir. TMO bundan önce olduğu gibi, gücünü örgütünden alarak, çalışma ilkelerine sahip çıkarak, önümüzdeki dönemin zorlaşan koşullarına ve gerici saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte el ele mücadelesini sürdürecektir. Kazanımlarımızın olduğu bir genel kurul olması temennilerim ile, Hepimize kolay gelsin! Melike Anıl BĐNGÖL TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 4

6 11. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibi belirlenmiş ve 20 Şubat 2012 tarihli Ticaret Gazetesinde yayımlanarak delegelerimize duyurulmuştur. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 11. OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Genel Kurulu ve seçimlerine, delegelerimizin üye kimlik kartları ve üzerinde TC kimlik numarası yazan fotoğraflı resmi bir belge ile birlikte katılımını bekleriz. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Yönetim Kurulu Çoğunluklu Genel Kurul: 3 Mart 2012 Cumartesi, Saat Seçimler: 4 Mart 2012 Pazar, Saat Yer: Anadolu Caddesi No:40/310 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı / ĐZMĐR ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA, GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 Mart 2012, Cumartesi Saat: Yer: Anadolu Caddesi No:40 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Marmara Salonu, Bayraklı / ĐZMĐR SEÇĐMLER Tarih: 11 Mart 2012, Pazar Saat: Yer: Anadolu Caddesi No:40/310 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı / ĐZMĐR GÜNDEM 1. Gün: Genel Kurul Toplantısı 1. Açılış ve Divan Seçimleri 2. Saygı Duruşu ve Đstiklal Marşı 3. Gündemin Karara Bağlanması 4. Oda Yönetim Kurulu Başkanı nın Açılış Konuşması 5. Konukların Konuşmaları 6. Komisyonların Seçimi Yönetmelikler Komisyonu Mali Đşler ve Bütçe Komisyonu Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 10. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Adaylarının Açıklanması 11. TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ile TMMOB 42. Genel Kurulu Delegeleri Asıl ve Yedek Adaylarının Açıklanması 12. Dilek ve Öneriler 2. Gün: Seçimler 13. Seçimler 5

7 1. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. GENEL KURULU (13-14 Mart 2010 ĐZMĐR) 1.1. Divan Üyeleri Divan Başkanı: Güngör DURUR Divan Başkan Yardımcısı: Handan TEMEL Yazman: Gonca BALCI Yazman: Gülçin CĐLVELĐ 1.2. Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar Yönetmelikler Komisyonu Emre FĐDAN, Erkan DÖNER, Ünal ŞEN, Mali Đşler ve Bütçe Komisyonu Aysun AYDIN, Çiçek FĐLĐK, Demet DEMĐR, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu Azim KAYA, Ozan KAYACAN, Mesrur ERTÜRK 1.3. Genel Kurula Katılım Çizelgesi Şubeler Delege Sayısı Genel Kurula Katılan Kişi Sayısı Doğal Delege Bursa Şube 33 4 Denizli Şube 21 9 Güney Bölge Şube 14 7 Đstanbul Şube 15 0 Đzmir Şube Toplam Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurulu, delegelerimiz ve konukların katılımları ile 13 Mart 2010 tarihinde Đzmir de gerçekleştirilmiştir. 2. Sektörümüzün dönemindeki ihracat rakamları incelenecek olursa hazır giyim ve konfeksiyon alanında %15, tekstil ve hammaddeleri alanında ise %19 luk bir daralmanın olduğu görülmektedir. 3. Yaşanan kriz ortamında maliyetleri düşürme bahanesi ile öncelikli olarak nitelikli ve göreceli olarak yüksek maaşlı işgücünü oluşturan mühendislerin işten çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum orta vadede ülkemiz tekstil sektöründe çok ciddi üretim ve kalite sorunlarına yol açacaktır. 4. Yaşanan istihdam sorunlarına çözüm aranmaksızın üniversitelerde yeni Tekstil Mühendisliği bölümlerinin açılması nitelikli işsiz sayısının artmasına sebep olacaktır rakamlarına göre 16 üniversitedeki tekstil mühendisliği bölümlerinin toplam kontenjanı 1200 kişiye ulaşmıştır. Đstihdam sorununa çözümler üretmeden sadece yeni bölümler açarak piyasaya yeni mühendisler sunmak her geçen gün istihdam sorununun daha da artmasına sebep olacaktır. Yeni tekstil mühendisliği bölümlerinin açılması yerine mevcut bölümlerin eğitim kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 6

8 5. Ülkemiz tekstil hammaddeleri üretiminde de çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye de son yıllarda pamuk üretiminde %70 lere varan bir daralma söz konusudur. Yıllık bazda 1 milyar $ a yaklaşan pamuk ithalatımız bu durumun acı bir sonucudur yılında gerçekleştirilen bazı yönetmelik hazırlıkları kapsamında tekstil sektörü tehlikeli çalışma ortamlarının bulunduğu sektörler kategorisinden çıkarılmıştır. Oysaki örnek olarak denim ağartma işçilerinin yaşadığı trajik durumlarının medyada yer aldığı bir ortamda sektörümüz için bu tür bir değerlendirmenin Tekstil Mühendisleri Odası na görüş sorulmaksızın alınması da çarpıcı bir durumdur. 7. Sümerbank ın yok edilmesinin ardından Tekel işçilerinin direnişinin gündemde olduğu bir ortamda, Tariş Đplik Fabrikalarının da faaliyetine son vermesi üretime yönelik uygulanan yanlış politikalarının son halkasıdır. Bugün işçilerin yanı sıra tekstil mühendisi meslektaşlarımız da Tariş sorunundan büyük ölçüde etkilenir haldedir. 8. Tekstil mühendislerinin aldığı ücretler karşılığında çalıştığı saatler son derece fazla, çalışma ortamlarının kalitesi ise çoğu zaman dünya standartlarının altında kalmaktadır. Đstihdam sorunundan dolayı işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımız bu çalışma saatlerine ve çalışma koşullarına itiraz edememektedir. Çalışma koşullarının gerekli denetleme mekanizmaları kullanılarak denetlenmesi gerekmektedir. 9. Üretim maliyetleri incelendiğinde Türkiye deki enerji giderlerinin toplam giderlerdeki payı çok çok yüksektir. Bazı alanlarda % lara yaklaşan enerji maliyetleri dikkat çekicidir. Tekstil sektörünün uluslar arası rekabetini engelleyici nitelikte olan enerji maliyetlerini düşürücü çalışmalar yapılmalıdır. 10. Đstihdam üzerindeki vergi yükü işsizliği ve kayıt dışı istihdamı körüklemektedir. Üretim üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir. 11. Đthalat ve ihracat prosedürlerinin onay aşamalarında, yurt dışı teknoloji satın alımlarında, istihdam prosedürlerinde tekstil mühendislerine imza yetkisi tanınmalıdır. Örneğin küçük ölçekli gıda üretim tesislerinde bile gıda mühendislerinin çalıştırılma zorunluluğu göz önüne alındığında milyon $ lık üretim ve ihracat yapan firmalarda tekstil mühendisi istihdam etme zorunluluğu hayata geçirilmelidir. 12. Tekstil sektörü açısından her türlü teknolojik altyapının ve nitelikli işgücünün bulunduğu ülkemizde ithalatın kontrolsüz bir şekilde serbest bırakılması tekstil endüstrisine olumsuz etki yapmakta ve kapasitelerin verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçmektedir. 13. Odamızın IX. Genel Kurul sonuç bildirgesinde dile getirilen Türkiye den yurt dışına kayan tekstil yatırımlarının verimsizliği ve yaşattığı sıkıntılar bu dönemde görülmüştür. Önümüzdeki süreçte yurt dışındaki bu yatırımların yurt içine kaydırılarak tekrar istihdama kazandırılması sağlanmalıdır. 14. Bölgesel teşvik uygulamaları dengesiz istihdam sonuçlarını doğurmaktadır. Sektörel birikimlerin bölgesel bazda farklı olması sebebiyle yeni yatırımların üretim ve işgücü açısından doğru bir şekilde teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 15. Teknik tekstiller, nanoteknoloji ve yeni nesil malzemeler gibi konularda yapılacak Ar&Ge çalışmaları ve yatırımlar sektörün önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli ürünler üretmesini sağlayarak ülke ekonomisine olan katkısını arttıracaktır. 16. Ülkemiz tekstil sektörü çok uluslu firmaların fasoncusu durumundadır. Tasarım, markalaşma ve koleksiyon oluşturma çalışmaları ile sektörün bu yapısı değiştirilmelidir. 17. Üretim potansiyeli ve işgücü sayısı bakımından ülkemizin en büyük sektörü olan tekstil sektörü gözden çıkarılamayacak konumdadır. Ulusal kazanç açısından sektörün kazanımları toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirmektedir. Bu kadar önemli bir sektörde mühendislerinin daha fazla söz sahibi olması açısından TMO öncü bir rol üstlenmelidir. 7

9 2. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM KURULLARI VE ÖRGÜT YAPISI 2.1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili Sekreter Sayman Üye Üye Üye : Melike Anıl BĐNGÖL : Onur BĐLENOĞLU : M. Murat ĐLHAN : Ahmet DEMĐRCĐOĞLU : Emre FĐDAN : Gülçin CĐLVELĐ : Yılmaz ERBĐL (14 Mart Ocak 2011 tarihleri arası) Erkan DÖNER (14 Nisan 2011 tarihinden sonra) 2.2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Onur Kurulu Abdi KÖSE Ayşe OKUR Bülent ÇELĐKOK Güngör DURUR Yasin VURAL 2.3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Handan TEMEL M. Ferda SĐNANOĞLU (14 Mart Kasım 2010 tarihleri arası) Neslihan CABILAR (6 Aralık 2010 tarihinden sonra) Güner KAYA (14 Mart Ocak 2011 tarihleri arası) Ü. Halis ERDOĞAN (3 Şubat 2011 tarihinden sonra) 2.4. TMMOB Yönetim Kurulu Oda Temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet H. DĐNÇER 2.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulları Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan : Mesrur ERTÜRK Başkan Vekili : Nurullah DALMIŞ Sekreter : Demet DEMĐR Sayman : Bayram ÖZÇELĐK Üye : Bekir ÖZ Üye : Mahmut UGAN Üye : M. Kenan ARKALI (8 Şubat Temmuz 2010 tarihleri arası) Adem YILDIZ (7 Temmuz 2010 tarihinden sonra) Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkan : Selçuk AKSARI Başkan Vekili : Erkan DÖNER Sekreter : Ozan PARER ( tarihleri arası) Volkan KAYA ( tarihinden sonra) Sayman : Aysun AYDIN Üye : Volkan KAYA ( tarihleri arası) Üye : Mehmet KANER Üye : Ozan OZANSOY Üye : Elif Sultan DADAŞOĞLU ( tarihleri arası) Mediha UĞUR ( tarihinden sonra) 8

10 Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu Başkan : Mehmet DOĞAN Başkan Vekili : Dilan Canan ÇELĐKEL Sekreter : Yılmaz ERBĐL ( tarihleri arası) Esin SARIOĞLU ( tarihinden sonra) Sayman : Deniz VURUŞKAN ( tarihleri arası) Halil Đbrahim ÇELĐK ( tarihinden sonra) Üye : Mustafa DAĞLI Üye : Esin SARIOĞLU ( tarihleri arası) Çiğdem DOĞANGÜL ( tarihinden sonra) Üye : Halil Đbrahim ÇELĐK ( tarihleri arası) Deniz VURUŞKAN ( tarihleri arası) Gamze GÜLŞEN ( tarihinden sonra) Đstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan : S.Ferdal ÇAĞLAYAN ( tarihleri arası) Abdi KÖSE ( tarihinden sonra) Başkan Vekili : Sezai KELEŞ ( tarihleri arası) Feyyaz KURAN ( tarihinden sonra) Sekreter : Bahar ÇAĞLAYAN ( tarihleri arası) Nabi ERTÜRK ( tarihinden sonra) Sayman : Pınar AK ( tarihleri arası) Erol BOZTOSUN ( tarihinden sonra) Üye : Adem DEMĐR ( tarihleri arası) Aykut ÜSTÜN ( tarihinden sonra) Üye : Aziz AKSUYU ( tarihleri arası) Ahmet BAYKAN ( tarihinden sonra) Üye : Şermin ÇETĐN ( tarihleri arası) Gürbüz ÇEVĐK ( tarihinden sonra) Đzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan : Azim KAYA ( tarihleri arası) Ünal ŞEN ( tarihinden sonra Başkan Vekili : Ünal ŞEN ( tarihleri arası) Eren ÖNER ( tarihinden sonra) Sekreter : Eren ÖNER ( tarihleri arası) Esen Leyla ĐMREN ( tarihleri arası) Nida OĞLAKCIOĞLU ( tarihleri arası) Sayman : Zeynep Ezgi ŞENUYAR ( tarihleri arası) Nida OĞLAKCIOĞLU ( tarihleri arası) Hande Gül YÜKSEL ( tarihleri arası) Esen Leyla ĐMREN ( tarihinden sonra) Üye : Ceyda NAYA Üye : Osman Engin KEÇECĐ Üye : Nida OĞLAKÇIOĞLU ( tarihleri arası) Hande Gül YÜKSEL ( tarihinden sonra) 2.6. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Đl Temsilcileri Adana Đl Temsilcisi Ankara Đl Temsilcisi Isparta Đl Temsilcisi Kahramanmaraş Đl Temsilcisi Tekirdağ Đl Temsilcisi : Yılmaz ERBĐL ( tarihinden sonra) : Zahide ĐMER ( tarihinden sonra) : Sibel KAPLAN ( tarihinden sonra) : Mehmet ŞENÇĐÇEK ( tarihinden sonra) : Nabi ERTÜRK ( tarihleri arası) 9

11 3. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 11. ÇALIŞMA DÖNEMĐ ( ) ŞUBE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ BURSA ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Emre FĐDAN Başkan Vekili :Murat GÜNAY Sekreter :Füsun Tan EKREN Sayman :Dinçer MOLLA Üye :Mihriban AKYOL Üye :Hamit SURUŞ Üye :Murat TARHAN DENĐZLĐ ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Selçuk AKSARI Başkan Vekili :Gökhan ONUR Sekreter :Önder KARATAŞ Sayman :Volkan KAYA Üye :Mehmet KANER Üye :Ozan OZANSOY Üye :Gökhan TAŞCI GÜNEY BÖLGE ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Mustafa DAĞLI Başkan Vekili :Dilan Canan ÇELĐKEL Sekreter :Deniz VURUŞKAN Sayman :Halil Đbrahim ÇELĐK Üye :Esin SARIOĞLU Üye :Çiğdem DOĞANGÜL Üye :Uğur KALKAN ĐSTANBUL ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Abdi KÖSE Başkan Vekili :Feyyaz KURAN Sekreter :Nabi ERTÜRK Sayman :Erol BOZTOSUN Üye :Aykut ÜSTÜN Üye :Ahmet BAYKAN Üye :Ali Đhsan ĐNALÖZ ĐZMĐR ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Eren ÖNER Başkan Vekili :Hüseyin Ata KARAVANA Sekreter :Hayal DALKILIÇ Sayman :Hande Gül YÜKSEL Üye :Esen Leyla ĐMREN Üye :Erkan DÖNER Üye :Hakkı Ekim ERDOĞAN 10

12 4. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. ÇALIŞMA DÖNEMĐ 4.1. Đstifa Eden Üyelerimiz 2010 YILI SIRA NO SĐCĐL NO ADI SOYADI SEÇKĐN KABUKÇU SALĐHA HALĐLOĞLU VATANSEVER EBRU KAYIBAL MELTEM DALGAÇ YILDIRIM EBRU ATĐLLA GÜLAY KOCABAŞ ÖZCAN TAHĐR SARICAN FATMA KARACA OKTAY PAMUK BANU ÖZGEN ŞEYDA CELEP ÖZLEM YÜZÜK NEVZAT BĐÇER MĐHRĐBAN ALTUN 2011 YILI SIRA NO SĐCĐL NO ADI SOYADI MÜRÜVVET MANGUT AŞIK SERDAR GÖKER ÖZLEM DÜLGEROĞLU SÜKAN TÜRKYILMAZ ALEV ERENLER HANDE ÇÖRÜŞ GÜZELVARDAR ÇĐĞDEM SANĐYE HIZIROĞLU EREN DUYAR ALĐ SATI NĐYAZĐ ORHUN YONGA SALĐH KARA GÜLÇĐN ORAL GÜLNAZ YILMAZ MURAT KAVAK ZĐYNET ÖNDOĞAN SEBAT DÜZEN SELĐN HANĐFE ERYÜRÜK AHMET FATĐH IŞIK GÖZDE ĐPEKBAYRAK MĐNE ÖZGÖKTAŞ AHMET DURAK GÜRKAN YERLĐKAYA AHMET ALĐ YILMAZ BANU GÜNDOĞDU NAGEHAN ŞENKUL OSMAN DÜZ NĐMET CÖNGER 4.2 Vefat Eden Üyelerimiz Bu dönemde vefat ettiği bilgisi ulaşan üyemiz olmamıştır. 11

13 4.3. Yeni Dönem Üye Kayıtları ve Üye Sayısı Durumu 1. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM Dönem başı üye sayısı Yeni kayıt olan üye sayısı Đstifa eden üye sayısı vefat eden üye sayısı Dönem sonu üye sayısı DÖNEM Yeni kayıt olan öğrenci üye sayısı * KAYNAK: TMO Otomasyon Sistemi ve Çalışma Raporları Son verilen üye numarası TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Dönem Çalışma Programı Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Genel Kurulu ve Seçimleri sonucu göreve başlayan Yönetim Kurulumuz 10. Dönemde Haklarımız ve Sorumluluklarımız temasını ele alarak dönem sonunda bir taraftan üyesinin sosyal/siyasal alanlardaki haklarını artırıp korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da üyesine sorumluluklarını daha iyi anlatabilen bir meslek odası olmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 18 yılın sonunda üyesinin daha fazla katılımı ve desteğiyle bu çalışma döneminin; Kurumsal gelişimimizi ileriye götürmek için kalıcı, etkin ve süreklilik arz eden çalışmalarda bulunduğumuz, Bir önceki dönemde temelleri atılan yönetmeliklerimizin geliştirerek uygulamaya koyduğumuz, Gerek iç yapıda gerekse bağlı bulunduğumuz TMMOB çatısı altında örgütlenmemizi güçlendirdiğimiz, Mesleki etkinliğimizi arttırdığımız, bir dönem olacağı inancını taşımaktayız. Tüm çalışmalarımızda göz önünde bulunduracağımız temel ilkelerimiz; üyelerimizin mesleki ve sosyal bilgi birikimlerinin genişletilmesi, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarının güçlendirilmesi, oda üye sayısının dolayısıyla örgüt sinerjimizin ve gücümüzün artırılmasıdır. Bu çalışma dönemimizde örgütlenmemizi güçlendirmek açısından sektörümüzün yoğun olduğu bölgelerde il temsilciliklerimizin sayısının artırılması hedeflenmektir. Tekstil Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olup çalışmalarında öncelikle kamu yararı olmak üzere meslek ve meslektaş yararı gözetmeyi sürdürecektir. Tekstil Mühendisleri Odası olarak ülkemiz sorunlarının çözümünde toplumsal faydadan ve eşitlikten yana tavır göstermeyi sürdürerek ve tabiki demokratik kitle örgütü niteliğiyle demokratik ve yurtsever kimliğini korumaya devam edecektir. Tekstil sektörünün günümüzde yaşadığı darboğaz göz ardı edilemeyecek gerçektir. Sektör ile ilgili hammadde üretim ve temininden, nihai ürün ticaretine kadar uygulanan politikalar, sermayenin yeni yatırımlar yapmak yerine başka sektörlere kaymasına neden olmuştur. Meslek ve Sivil toplum örgütlerinin öneri ve projeleri görmezden gelinerek oluşturulan politikaların gelecekte üyelerimizi ve sektör çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağı açıktır. Maalesef hala; Teknoloji yatırımları yapılmıyor, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının önü açılmıyor, Sektöre ön ayak olması gereken kurum ve kuruluşlar birlikte hareket edemediği için çıkış noktaları bulunamıyor. 12

14 Gücünü sadece ve sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan alan odamızın, bu değerlendirmelerimiz ışığında ana hedefi, üyelerimizi tekstil ve deri sektöründe daha etkin hale getirmek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek, sanayicinin Tekstil Mühendisine ve Deri Mühendisine yatırım yapması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktır. Sorumluluk Alanları ve Çalışma Grupları I. Örgütlenme ve Kurumsallaşma - Tekstil mühendisliği mesleğinin icrasında oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla sektörde tekstil mühendisi istihdamının irdelenmesi, - Mahkemelerden gelen bilirkişilik, ekspertizlik ve hakemlik konularında oda üyesi tekstil mühendislerinin aranması yönünde faaliyetlerde bulunmak, - Odanın kurumsal işleyişi ile ilgili olarak Merkez ve Şubelerde profesyonel tekstil mühendisi istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak yaratmak, - Kurum ve kuruluşlarda üye Tekstil Mühendisi istihdam edilmesi için girişimlerde bulunmak, - Ankara, Isparta, Tekirdağ ve Çorlu da il/ilce temsilcilikleri oluşturmak, - Odamızın, Şubelerimizin gerek kendilerinin gerekse diğer odalarla yaptıkları ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs), en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle temsil edilmesini sağlamak, - TMO Đletişim in yazı dili ve işleyişinin standart hale getirilmesini sağlamak, - Eksik üye bilgilerini web ortamında tamamlamak,güncelliğini sağlamak, - Örgütlenme anlamında gerek Oda gerekse üye sorumluluklarının takibi, yaptırımı ve eşgüdümünü sağlamak. II. Örgüt Đçi Toplantılarımız - Üst örgütümüz olan TMMOB nin ve Şube bazında temsil edildiğimiz illerde Đl Koordinasyon Kurulu nun toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak, - Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılmasını sağlayarak katılımların tam olmasına özen göstermek ve Yönetim Kurulunun bazı toplantılarını şubelerde yapmak: III. Eğitim TMO Başkanlar Toplantısı TMO Sekreter ve Saymanlar Toplantısı TMO Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Toplantısı TMO Danışma Kurulu - Üyelerimize ve sektöre yönelik uzmanlık dallarına göre sertifikalı eğitimler vermek, - Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimlerini düzenlemek, - Meslek Đçi Sürekli Eğitimlerini başlatmak ve sürekliliğini sağlamak için adımlar atmak, - Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği kapsamında çeşitli illerde sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak ve Yönetmelik gereğince işçi eğitimlerini düzenlemek, bu süreçte gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. IV. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Đlişkiler - TMMOB, TMMOB ye bağlı odalar, Türk Tabipler Birliği, Baro vb sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin güçlü olması ve birlikte hareket etmek odamızın geleceği açısından önemlidir. Bu doğrultuda TMMOB yönetim kurulu toplantılarına katılmak, Şube bazında temsil edildiğimiz illerde Đl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak, - Sanayi ve Ticaret Odaları, Đhracatçı Birlikleri, Sektörle ilgili Kamu kurumları, vakıf, dernek vb kuruluşlarla iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, - Planlanan eğitimlerle ilgili gerek kamu ( MEB, Halk Eğitim Merkezleri gibi ) gerekse özel sektörün ilgilileri ile ortak çalışmalar yürütmek, - Oda faaliyetlerinin basın organlarında yer almasını sağlamak için basın organlarıyla iletişime geçmek ve etkinliklere davet etmek. 13

15 V.Yayınlarımız - Tekstil ve Mühendis Dergisi eski ve yeni sayılarının internet sitemizde elektronik olarak erişime açmak, - Tekstil ve Mühendis Dergisi nde Deri Mühendisliği ile ilgili yayınlar yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak, - 1. Öğrenci Kurultayındaki sunuşları ve Sonuç Bildirgesini kitapçık haline getirmek, - Oda ajandasını Aralık ayı içerisinde çıkarmak ve üyelerimizin adreslerine dağıtımını sağlamak. VI. Yönetmelikler Bu çalışma döneminde aşağıdaki yönetmeliklerin Resmi Gazete de yayınlanmasının ve uygulanmaya alınmasının takipçisi olmak: - TMO Bilirkişilik Yönetmeliği - TMO Meslek Đçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği - TMO Serbest Tekstil Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği VII. Mali Durum - Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmak, - Merkez şubeler arası mali sorumluluk ve işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak, - Genel bütçenin takibini ve uygulanmasını sağlamak 14

16 4.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Raporu Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Genel Kurulu ve Seçimleri sonucu göreve başlayan Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını 10 Nisan 2010 tarihinde yapmış ve görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Seçimler sonucunda Oda Yönetim Kurulu üyesi olan Yılmaz ERBĐL in askere gitmesi nedeniyle tarihinde Oda Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu 1. yedek üyesi Ozan KAYACAN ve 2. yedek üyesi Havva GÖKSEL e çağrı yapılmış, iş yoğunlukları nedeniyle kabul etmemişlerdir. 3. Yedek üye Erkan DÖNER e çağrı yapılmıştır. Görev dağılımı ve görev değişiklikleri ile ilgili kararlar aşağıda verilmiştir. 10. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu 20 toplantı yaparak 298 karar almış ve bu kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. KARAR NO:1-A (10 Nisan 2010) Mart 2010 tarihinde yapılan X. Olağan Genel Kurulumuzda göreve gelen Yönetim Kurulu üyeleri gün ve sayılı yazı ile toplanarak aralarında yapılan gizli oylama sonucu iki yıl süreyle geçerli olarak görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar vermiştir. Başkan : Melike Anıl BĐNGÖL Başkan Vekili : Onur BĐLENOĞLU Genel Sekreter : M.Murat ĐLHAN Sayman : Ahmet DEMĐRCĐOĞLU Üye : Emre FĐDAN Üye : Yılmaz ERBĐL Üye : Gülçin CĐLVELĐ KARAR NO:132 (9 Ocak 2011) Yılmaz ERBĐL in istifasının kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine 1.yedek üye Ozan KAYACAN nın çağrılmasına karar verilmiştir. KARAR NO:162 (19 Şubat 2011) Ozan KAYACAN ın Yönetim Kurulu Üyeliği davetine olumsuz cevabı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine 2.yedek üye Ayşegül Havva Göksel KAYAOĞLU nun çağrılmasına karar verilmiştir. KARAR NO:178 (12 Mart 2011) Ayşegül KAYAOĞLU nun Yönetim Kurulu Üyeliği davetine olumsuz cevabı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine 3.yedek üye Erkan DÖNER in çağrılmasına karar verilmiştir Örgütlenme ve Kurumsallaşma Oda-Üye Đlişkileri Çalışma programına uygun olarak; mühendislik mesleğinin icrasında Oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla girişimlerde bulunulmuş, üye olmayan kişilerin üye olanların haklarını kullanması önlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte tekstil mühendisliği ve deri mühendisliği öğrencilerine oda görüşü ve düşünceleri iletilmiş, öğrenci üyelik özendirilmiştir. Bu çalışma döneminde 99 üye kaydı yapılmış, üye sayımız 1695 olmuştur. Ayrıca 430 öğrenci üye kaydı alınmıştır Yılından itibaren Odamıza üye olan deri mühendislerinin ilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışma dönemi başında 2 olan deri mühendisi üye sayısı 10 a, öğrenci üye sayısı sıfırdan 31 e çıkartılmıştır. Mahkemelerin bilirkişi atamasında Oda üyeliğinin aranması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Şubelerin bulunduğu illerde Đl Adli Yargı Birinci Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı göndererek ve ziyaret edilerek yasalara göre bilirkişilik yapacak kişinin Oda üyeliğinin aranması gerektiği aktarılmış, bu konuda iş birliğine hazır olduğumuz bildirilmiştir. Đllerde Bilirkişilik yapmak için başvuran kişilerin listeleri takip edilmiş ve Oda üyesi olmayanların Oda üyesi olması sağlanmıştır. 15

17 5746 Sayılı Yasa ile teşvik sağlanan Ar-Ge projelerinde görevli mühendislerin Oda üyeliğinin aranması hakkında KOSGEB ve TUBĐTAK a yazı gönderilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı na kadrolarında çalışan tekstil mühendisi ve deri mühendisi sayısını artırmaları ve bilirkişi görevlendirmelerinde Oda üyeliğinin aranması yönünde talepte bulunulmuştur. Çevre ve Orman Bakanlığı na, Çevre Görevlisi Yönetmeliği hakkında görüşümüz iletilerek çevre görevlisi olabilecek mühendislikler arasına tekstil mühendisliğinin de girmesi sağlanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği ne 1. sınıf gayrisıhhi işletmelerde sorumlu müdürü çalıştırmayan firmalara ruhsat vermemeleri gerektiği yazılı olarak bildirilmiştir. Oda üyelerinin illere göre almaları gereken asgari ücret listeleri yayınlanmış, üyelerimizin özlük haklarını korumak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bu ücretten daha az bildirim yapan işyerleri hakkında işlem yapması için bilgi verilmiştir. Oda üyeliğinden istifa etmek için gerekli belgelerden olan noter taahhüdü Oda Hukuk Danışmanının görüşü doğrultusunda tekrar düzenlenmiştir. Oda üyeliğinden istifa istekleri değerlendirilmiş, yasa ve yönetmeliklere göre uygun bulunan 41 üyemizin Oda üyeliği silinmiştir. Oda üyeliğinin en önemli gerekliliklerinden birisi ve odamızın tek düzenli geliri olan üye aidatlarının, aidat yükümlüğünü yerine getirmeyen üyelerimizden yasal yollarla tahsilatı uygulaması bu dönemde de devam ettirilmiştir. Bu uygulamanın sürekliliğinin, üyenin Odaya olan sorumluluklarını daha önemsemesini sağladığı düşünülmektedir yılı ve tüm eski aidat yükümlülüklerini tarihi itibariyle yerine getiren 25 üyemize Mimarlık Vakfı Đktisadi Đşletmesi nin TL teminatlı ferdi kaza sigortası poliçesi hediye edilmiştir. Çalışma dönemi içerisinde üye bilgilerinin güncellenmesine devam edilmiş, adresi olmayan üyelerin listesi yayınlanarak tanıyan üyelerden bilgi istenmiştir. Çalışmayan ve özel bir durumu (sağlık sorunu vb.) olan üyelerimizden aidat tahsis edilmemesi ile ilgili üç üyemizin konu ile ilgili başvurusu değerlendirilmiştir. Üyelik başvurusu evrakları eksik olduğu için üyeliği başlatılamamış üyelerden kendilerine yazı ulaştırıldığı halde 30 gün içinde evraklarını tamamlamayan 38 kişinin üyelik başvuruları iptal edilmiş ve evrakları imha edilmiştir. Üyelere teslim edilmek üzere şubelere gönderilen ancak uzun süredir şubelerde bekleyen üye kimlik kartları Oda merkezine geri istenmiş, geçerlilik süresi dolmayan kartlar üye ile irtibata geçilerek teslim edilmiş, geçerliliğini yitirenler üye dosyalarına konmuştur. Üye aidat borçları nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan üyelerimizin vefat bilgisinin alınması durumunda üye aidat borçlarının silinmesine ve yasal işlem sebebiyle yapılan masraflar Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Oda çalışma ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle 3 üyemiz Oda Onur Kurulu na verilmiştir. Yeni mezun meslektaşlarımızı ve tekstil mühendisliği bölümü öğrencilerini oda üyeliğine özendirmek için mezuniyet törenlerine katılarak dereceye girenlere hediyeler verilmiş, öğrencilerin düzenledikleri etkinliklere maddi ve manevi destek sağlanmıştır. Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi amacıyla TMMOB örgütlülüğü üzerine sohbet toplantısı düzenlenmiştir. Günümüzün en önemli iletişim aracı olan e-posta yoluyla Oda ve Şube haberlerinin TMO dan Haberler başlığı altında üyelere gönderilmesine devam edilmiş, bu gönderiler görüntü ve periyot olarak standarda kavuşturulmuştur. Çalışma dönemi içerisinde üyelerimize bu yolla 100 den fazla bilgilendirme mesajı yollanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda aşağıda verilen son ziyaret istatistiklerinden de görüleceği üzeri web sitesi kullanımı 2010 yılı aynı dönemine göre %50 artmıştır. 16

18 Önceki dönemlerde başlatılan iş arayan üyelerimize oda kanalıyla ve internet ortamında yardımcı olma çalışmaları bu dönemde de devam etmiş, kendi sitemiz üzerinde 9. dönemde oluşturulan kariyer servisi bölümü etkin olarak kullanılmıştır. 10. Dönem boyunca sistemde 170 iş ilanı yayınlanmıştır. Öğrenci üyelerle iletişimi güçlendirmek amacıyla öğrenci üyeler Oda otomasyon kayıt sistemine girilmeye başlanmış, haftalık bilgilendirmeler öğrencilere de ulaştırılmıştır. TMO Öğrenci Üye Kampı geleneksel hale getirilmiştir. TMO 3. Öğrenci Üye Kampı gerçekleştirilmiş, TMO 2. Öğrenci Üye Kurultayı ve 4. Öğrenci Üye Kampı planlanmış ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 2012 yılına ertelenmek zorunda kalınmıştır. Odamızın kuruluş yıldönümü olan 23 Mayıs 2010 ve 2011 tarihlerinde üyelerimizin kayıtlı cep telefonlarına mesaj göndererek Oda kurum kimliğini algılama seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Firmalarda sorumlu müdür olarak çalışacak üyelerimiz için sözleşme örneği hazırlanmıştır. Oda Üyelik Formu, deri mühendisi üyelerimizi de dikkate alarak tekrar düzenlenmiştir. Oda-üye ilişkisine yönelik alınan bazı Oda Yönetim Kurulu kararları aşağıda özetlenmiştir. KARAR NO:22 Yöre katsayı tablosunun aynı kalmasına, Đstanbul ilinde çalışan Tekstil Mühendisi asgari (brüt) ücretinin değiştirilmeyerek TL (katsayı:1) olarak belirlenmesine ve Tekstil Mühendisi yerleşim bölgelerine göre 2010 yılı asgari ücret(brüt) tablosunun ekteki gibi olmasına, ilgili kurumlara gönderilmesine ve Oda nın web sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir. KARAR NO: Sicil Numaralı Üyemiz Beste GÜÇ ün hastalığı sebebiyle üyeliğinin tarihine kadar askıda olma halinin devamına, Sicil Numaralı Üyemiz Uğur USLU nun hastalığı sebebiyle üyeliğinin tarihine kadar askıda olma halinin devamına, Sicil Numaralı Üyemiz Emine VĐDĐLLĐ emekli olduğuna dair evraklarına istinaden üyelik statüsünün tarihinden itibaren emekli durumuna geçirilmesine karar verilmiştir. KARAR NO:35 Eksik evrakları nedeni ile ilgili yazı ellerine ulaştırılan ve evraklarını tamamlamaları için kendilerine verilen 30 gün süre içinde evraklarını tamamlamayan, 38 kişinin üyelik başvurularının iptaline ve başvuru belgelerinin tutanak ile imha edilmesine karar verilmiştir. Đlgili kişilerin listesi kararlar ekimizde ayrıntılı olarak verilmiştir. KARAR NO:64 Yeni Öğrenci Üyelerin kayıt bilgilerinin Oda otomasyon sistemine girilmesine karar verilmiştir. 17

19 KARAR NO: TMO 3. Öğrenci Üye Kampının Ekim 2010 tarihleri arasında Muğla/Akyaka Orman Kampında gerçekleştirilmesine ve düzenlenme görevinin Denizli Şubeye verilmesine, Kampa katılımın sağlanması için tüm şubelere bilgilendirme yazısı gönderilmesine, organizasyon ile ilgili duyuruların tmo.org.tr adresinde yayınlanmasına, Kampa katılacak öğrenci üyelerimizin kamp yerine olan ulaşım giderlerinin en az yarısını Şubelerin karşılamasına, diğer yarısının öğrencilerden alınmasına, karar verilmiştir. KARAR NO:96 Oda üyesi olmadan tekstil mühendisi ünvanıyla bilirkişilik yaptığı tesbit edilen Eren FEDAKAR hakkında, avukatımız Ertan TAŞDEMĐR in her türlü yasal girişimde bulunmasına karar verilmiştir. KARAR NO:135 Oda üyesi olmayan tekstil mühendislerinin bilirkişilik yapamaması konusunda açıklama yapmak üzere Đzmir Đl adalet Komisyonu Başkanlığı nın Oda Hukuk Danışmanı Avukat Ertan TAŞDEMĐR ve Oda Müdürü Ahmet H. DĐNÇER tarafından ziyaret edilmesine, bu konudaki gelişmeye göre şubelerin bulunduğu illerde benzer bir çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. KARAR NO: tarihi itibariyle 2011 yılı ve tüm eski aidat yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimize Mimarlık Vakfı Đktisadi Đşletmesi nin yıllık brüt prim bedeli 3,15 TL olan ferdi kaza sigortası poliçesinden hediye edilmesine karar verilmiştir. KARAR NO:166 Đstanbul Şube tarafından hatalı 5 yıl+cari yıl uygulaması yapılan ve kesilen makbuzda 2008 sonuna kadar borçları olmadığı belirtilen üyeler 126 Sicil Numaralı Şemsettin Polat, 445 Sicil Numaralı Abdullah Ay, 793 Sicil Numaralı Aşkın Güzel, 794 Sicil Numaralı Gökmen Kılıçoğlu, 817 Sicil Numaralı Nihat Gençal, 950 Sicil Numaralı Erşen Özer, 991 Sicil Numaralı Adnan Çakır'ın ve sonrası üyelik aidatından sorumlu olmasına karar verilmiştir. KARAR NO: Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 17.maddesinin 11. fıkrasında belirtilen, Odalarına ait borcu bulunan üyelere ödeme kolaylığı sağlayan hükmün uygulanıp uygulanmaması konusu TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan 259 sayılı karar ile Odalara bırakılmıştır. Oda Ana Yönetmeliği gereğince gecikmiş üye aidatları güncel aidat tutarı üzerinden alınmakta, faiz işletilmemektedir. Oda üyelik aidatı borcunu belirli sürede ödemeyen üyeler için Oda Yönetim Kurulu kararı ile yasal yollara başvurulabilmektedir. Bu durumda Borçlar Kanunu gereği icraya konu olan aidat tutarına yasal faiz oranında faiz uygulanmaktadır. Bu oran 2011 yılı için yıllık %9 dur. Bu tutarı taksitlendirmek getireceği takip yükü nedeniyle uygun olmayacaktır. Oda Avukatımız Ertan Taşdemir in tarihli yazısında belirttiği şekilde 6111 Sayılı Yasa zaten asıl alacak da indirim için değil, faiz ve diğer gecikme zamlarını yapılandırmak için çıkartılmıştır. Bu durumda 6111 Sayılı yasa kapsamında üye aidat borçlarının yapılandırılmasına imkan olmadığına ve kararın üyelerimize e-posta yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir. KARAR NO: Sınıf gayrisıhhi işletmelerde sorumlu müdürlük yapacak tekstil mühendisi ve deri mühendislerinin çalıştıkları firmalar ile ekli Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi ni yapmasının uygunluğuna karar verilmiştir. KARAR NO: Mayıs 2011 tarihinin Odamızın 19. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle üyelerimize cep telefonu ve e-posta yoluyla Odamızın 19.kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. TMO 19. yılında sizlerden aldığı güç ve destekle büyümeye, gelişmeye devam ediyor. TMO Yönetim Kurulu kutlama mesajının gönderilmesine karar verilmiştir. 18

20 KARAR NO: Üye aidat borçları 2010 yılı sonu itibariyle 24 ay ve üzeri olan Oda Üyelerinden borçlarının tahsili için 6235 sayılı kanunun 30.maddesinin uygulanacağı hatırlatılacak şekilde Oda Vekili Avukat Ertan TAŞDEMĐR tarafından bildirim hazırlanmasına, bildirimlerin üyelere PTT yolu ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesine, Oda Vekili Avukat Ertan TAŞDEMĐR tarafından başlatılacak yasal takip işleminin Oda Üye Sicil Numarası na göre büyükten küçüğe doğru yapılmasına, karar verilmiştir KARAR NO:235 Oda 10. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısında görüşülen konular arasında Oda organlarında bulununlar için TMMOB veya bağlı Odaların işleyişi hakkında bilgili kişilerden TMMOB ve Oda Örgütlüğü üzerine eğitim alınması bulunmaktadır. Bu eğitimin tüm Oda organlarını kapsayacak şekilde 10. Dönem sonuna kadar gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. KARAR NO:242 9 Ekim 2010 Tarihli, Yönetim Kurulu 102 sayılı kararında, üyelikten istifa etmek isteyen üyelerden istenmesine karar verilen taahhütname metninin Oda Hukuk Danışmanı Avukat Ertan TAŞDEMĐR in görüşü doğrultusunda, aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Taahhütname Mesleki faaliyette bulunmadığımdan dolayı Tekstil Mühendisleri Odası ndan istifamın kabulüne, bu kabule yönelik olarak Oda üyeliğimin sona ermesinden itibaren Mühendis ünvanı ile imza yetkisini kullanmayacağımı, tekstil sektöründe çalışmaya başladığımda derhal Odaya bildirimde bulunacağımı beyan ve taahhüt ederim. Ad Soyad Sicil No Đmza KARAR NO:243 Đllerdeki Đl Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tekstil mühendisi ünvanıyla bilirkişilik başvurusu yapan, Oda üyesi olmayan kişiler hakkında, Şube ve il temsilcilerinin bulunduğu illerde Oda avukatı tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi ile, başvurularının geçersiz sayılması için itirazda bulunulmasına karar verilmiştir. KARAR NO:275 Üye aidat borçları nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan üyelerin vefatı durumunda Oda Hukuk Danışmanı Avukat Ertan TAŞDEMĐR in tarihli yazılı görüşü doğrultusunda üye aidat borçlarının silinmesine ve yasal işlem sebebiyle yapılan masrafların Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. KARAR NO:283 Oda üyelik formunun, çalışma alanı ve uzmanlık alanı bölümlerinin deri mühendisliğini de kapsayacak şekilde düzenlenerek ekteki şekilde olmasına karar verilmiştir Oda Merkezi-Şube-Đl Temsilciliği Đlişkileri Bu çalışma döneminde yapılan şube denetleme raporlarının incelenmesi sonucunda, oda iç işleyişi ile ilgili çeşitli aksaklıklar yaşandığı ve hatalı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Denetleme kurulu ve Merkez Yönetim Kurulumuzca belirlenen eksik yada hatalı uygulamalar ile ilgili şubelerimize yazılı ve/veya sözlü bildirimler yapılmıştır. Denetleme Kurulunun Đstanbul Şube denetimine ilişkin tarihli raporunda yönetmeliğe aykırı bir durumun tespit edilmiş olması nedeniyle, Đstanbul Şube Yönetim Kurulu görevden alınmış, yedek üyelere çağrı yapılmış, hiçbirinin görevi kabul etmemesi üzerine yeni yönetim kurulu atanmıştır. Güney Bölge Şube, Bursa Şube ve Đstanbul Şubenin daha iyi hizmet verebilecekleri ofislere taşınma talepleri değerlendirilerek uygun bulunmuştur. Odamızın Şubesinin bulunmadığı bazı illerde temsilimizi sağlamak amacıyla il temsilcilikleri atamaları yapılmıştır. 19

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 MART 2012 ĐZMĐR 1 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ IX. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 14 OCAK 2012 1- TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ X. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU 18-19-20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu nda EMO 44. Dönem Denetleme Kurulu üyeliklerine Gıyasi Güngör, Musa Taş, Serdar Çiftcan,

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI /

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI / TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI / www.tmo.org.tr NEDEN TMO TEKSTİL MÜHENDİSİ OLACAKSAN TAM OL. Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve sivil toplum

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan farklı meslek alanlarına mensup üyeler arasında dayanışmayı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26532 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

TMMOB TEKSTĐL MÜHE DĐSLERĐ ODASI IX. DÖ EM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2009 MART 2010 ĐZMĐR

TMMOB TEKSTĐL MÜHE DĐSLERĐ ODASI IX. DÖ EM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2009 MART 2010 ĐZMĐR TMMOB TEKSTĐL MÜHE DĐSLERĐ ODASI IX. DÖ EM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2009 MART 2010 ĐZMĐR ĐÇĐ DEKĐLER Konu Sayfa o 1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı Melike Anıl Bingöl ün X Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 605 606 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU EMO 43. Dönem Onur Kurulu yaptığı ilk toplantısında M. Asım Rasan ı başkan,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Değerli PMOGenç üyeleri;

Değerli PMOGenç üyeleri; Değerli PMOGenç üyeleri; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez ine PMOGenç üyeleri tarafından son günlerde PMOGenç in işleyişi hakkında sosyal medya üzerinden gerçekleşen tartışmalar sebebiyle iletilen

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi 19.04.2012 tarih ve 2012/73 sayılı senato karar ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Resmi Gazete 07.07.2002 Pazar Sayı: 24808 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU

TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU 7. TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU TMMOB 43.DÖNEM DENETLEME KURULU GENEL KURULA SUNULACAK DENETLEME RAPORU DENETLEME TARİHİ : 29 Nisan 2016 DENETLEME DÖNEMİ : 01 Nisan 2014 31 Mart 2016 DENETLEME KURULU

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 31 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29874 Sağlık Bilimleri Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

22 Nisan 2017, Ankara 28 Mayıs 2017, İstanbul

22 Nisan 2017, Ankara 28 Mayıs 2017, İstanbul 22 Nisan, Ankara 28 Mayıs, İstanbul Sunum Ana Çerçevesi Endüstriyel Tasarımcılar Odası (ETO) kuruluş çalışmaları tarihçesi Neden Endüstriyel Tasarımcılar Odası? Endüstriyel Tasarımcılar Odası ne sağlar?

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 4 TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 4. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER 4.1 Mesleki Denetim Faaliyetleri Siyasal iktidar tarafından 2012 2013 yıllarında meslek alanlarımızla ilgili yönetmelik, yasa, kanun gibi ulusal

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı