TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI"

Transkript

1 TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MART 2012 ĐZMĐR

2 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış Konuşması 11. Olağan Genel Kurul Gündemi 5 1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Genel Kurulu Divan Üyeleri Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar Genel Kurula Katılım Çizelgesi Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 6 2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Kurulları ve Örgüt Yapısı TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Onur Kurulu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu Oda Temsilcisi TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulları TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Đl Temsilcileri 9 3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Dönem Şube Yönetim Kurulları TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi Đstifa Eden Üyelerimiz Vefat Eden Üyelerimiz Yeni Üye Kayıtları ve Üye Sayısı Durumu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Programı TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Raporu Örgütlenme ve Kurumsallaşma Oda-Üye Đlişkileri Oda Merkezi-Şube-Đl Temsilciliği Đlişkileri Oda Çalışanları ve Diğer Görevliler Örgüt Đçi Toplantılarımız Eğitim Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Đlişkiler Yayınlarımız Yönetmeliklerimiz Mali Konular Şube Faaliyetleri TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Mali Raporu TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yılları Bütçe Önerisi TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Dönemi Merkez Yönetim Kurulu Denetim Raporları TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Döneminde Yapılan Basın Açıklamaları Fotoğraflarla 10. Dönem 84 Ekler TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği Taslağı 103 Sayfa No 4. Oda Đşleyişi Özet Bilgileri

4 TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI BAŞKANI MELĐKE ANIL BĐNGÖL ÜN 11. OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI Sayın Divan Başkanı, Değerli Delegeler, Konuklar ve Basın Mensupları; Odamız 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere bugün burada bir aradayız. Hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, yüksek katılımlı bir Genel Kurul gerçekleştirmenin gururunu taşıyorum. Daha demokratik, daha katılımcı ve daha işlevsel bir Tekstil Mühendisleri Odası örgütlülüğü için, "birlikte üreten, birlikte karar alan ve birlikte yöneten bir TMO örgütlülüğü için", "kararlar almak için" bugün buradayız. 9. Çalışma Döneminde kararlılıkla başlattığımız çalışma programını bir tema çerçevesinde geliştirme görüşünü; 10. dönemde Haklarımız ve Sorumluluklarımız olarak devam ettirmeye karar vermiştik. Geçirdiğimiz iki yıllık süreçte bunun sonuçlarını aldık. Birazdan sekterimiz sizlerle detayları paylaşacaktır. Maalesef, iktidara gelen tek düzen partileri bizim yıllarca ödediğimiz vergiler ile yapılan sanayi tesis ve kuruluşlarımızı, enerji santrallerimizi, limanlarımızı, elektriğimizi, iletişim araçlarımızı, doğal kaynaklarımızı yerli ve yabancı tekellere, onlarla işbirliği içindeki yandaşlarına ortak ederek sattılar. Bizleri rant ekonomisine, dış borçlara ve borç faizlerine mahkum ettiler ve ciddi partizan uygulamalar ile pek çok kamu kurumunu niteliksiz, ırkçı ve gerici kadrolara teslim ettiler. Dikkatinizi çekmek isterim; AKP iktidarı, meslek kuruluşlarının idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini değiştirme hedefini önüne koymuştur. Bu doğrultuda hazırlanarak alelacele yürürlüğe sokulan Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla, TMMOB ve bağlı meslek odalarının özerk kamu tüzelkişiliği yok sayılmaktadır. Odaların asli görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne verilerek en başta Anayasa ya ve ilgili yasalara aykırı bir uygulama oluşturulmaktadır. Yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde istihdamına ilişkin çalışma izinlerine yönelik düzenlemeler, TMMOB ve Odaların gündemini 2001 yılından bu yana meşgul etmektedir. "Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanun" değişiklikleri ile mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, bir yılı geçmemek üzere ön çalışma izini verilmiştir. Bir yıllık gibi görünen muafiyet aslında tam bir muafiyet biçimine dönüşecek ve yabancı şirketler birer yıllık periyotlarla çalışanlarını değiştireceklerdir. Ülkemiz vatandaşına, akademik ve mesleki yeterliliği tanınmadan mesleğini icra etme izin verilmezken, yabancıya bu hak verilmektedir. 10. Genel Kurulumuzda ve çeşitli ortamlarda dile getirdik, bir kez daha yineliyorum: plansız bir şekilde yeni üniversite ve bölümlerin peş peşe açılması, kontenjanların arttırımı neticesinde, mezun olan mühendisler ile istihdam arasında oluşan dengesizlikten dolayı meslektaşlarımız kendilerini işsizliğe karşı koruyamaz hale gelmiştir. Đşsizliği planlı bir biçimde kullanan kapitalist sistem, meslektaşlarımızın ve mesleklerimizin piyasa koşullarının esiri olmasına yol açmıştır. Bu sistematik içinde, doğrudan mühendislik aleyhine yasal düzenleme girişimleri de söz konusudur yıllarındaki sipariş azalmaları ve tekstil sektörünün daralması sonucu işverenlerin dünyadaki krizi bahane ederek üretim ve yönetim kadrosundaki mühendislerin işlerine son vermelerinin sıkıntılarını bugün yaşıyoruz. Yıllar öncesinde üretim aşamalarında karşılaştığımız üretim hataları, verim düşüklükleri, bilgi yetersizliği, tecrübe eksiklikleri ile bugün tekrar karşı karşıyayız. Đşten çıkarılmış olan yetişmiş, bilgili kadrolar diğer sektörlere geçiş yaparak tekstil ve konfeksiyon sektörüne küstüler. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan krize rağmen ülkemizden tekstil ve konfeksiyon alımlarının arttığını çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl 6.sı düzenlenen Đstanbul Moda Haftası, Türk Moda Endüstrisinin dünyaya açılan penceresi olarak, tasarımcıları desteklemekle, markalı hazır giyim ihracat artışını hızlandırmaktadır. E-ticaret yolu ile satış ülkemizdeki üretimi hızlıca desteklemektedir. Bu şirketler merkezlerini Đstanbul olarak belirlemektedir. 3

5 Bununla birlikte üretim ve yönetim kadrolarındaki eksiklikler, üretim içindeki geri dönüşleri fazlası ile arttırmaktadır. Bugün biz mühendislerin, tüm mühendislik eğitim ve bilgilerini, tecrübelerini kullanma ve kadroları tekrar yetiştirme zamanıdır. Tekstil ve Mühendis dergisini 2005 yılı başından itibaren tekrar yayın hayatına kavuşturan 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Güngör DURUR a ve 10. Çalışma Dönemi içinde dergimizi uluslararası düzeye taşıyarak katkılarını ve emeklerini saygı ile selamlayacağımız Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ayşe OKUR ve Yayın Kuruluna, Yayın Koordinatörümüz Yrd.Doç.Dr. Ozan KAYACAN a, Yazı Đşleri Müdürümüz Dr. Ümit Halis ERDOĞAN a, Yazı Đşleri Müdür Yardımcılarımız Yrd.Doç.Dr. Özlem KAYACAN ve Dr. Tuba ALPYILDIZ a teşekkür ederim. Bilirkişilik Komisyonu ve Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu üyelerine, MĐSEM Mesleki Bilimsel Kurulu Üyelerine, Onur Kurulu Üyelerine, Denetleme Kurulu Üyelerine, 10.Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunda yer alan sevgili mesai arkadaşlarıma, fazlası ile özverili ve destekleyici çalışmalarından dolayı kendileri ile gurur duyduğumu ifade ederek; şükranlarımı sunuyorum. Hepimiz biliyoruz ki önümüzdeki çalışma döneminde odamız yol haritasını birlikte çizeceğiz! Bu amaçla bugün Genel Kurulumuzda alacağımız kararlar örgütümüz için önemli. Bunun için hepimizin Genel Kurulumuzda tartışmalara katılımı gereklidir. TMO bundan önce olduğu gibi, gücünü örgütünden alarak, çalışma ilkelerine sahip çıkarak, önümüzdeki dönemin zorlaşan koşullarına ve gerici saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte el ele mücadelesini sürdürecektir. Kazanımlarımızın olduğu bir genel kurul olması temennilerim ile, Hepimize kolay gelsin! Melike Anıl BĐNGÖL TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 4

6 11. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibi belirlenmiş ve 20 Şubat 2012 tarihli Ticaret Gazetesinde yayımlanarak delegelerimize duyurulmuştur. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 11. OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Genel Kurulu ve seçimlerine, delegelerimizin üye kimlik kartları ve üzerinde TC kimlik numarası yazan fotoğraflı resmi bir belge ile birlikte katılımını bekleriz. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Yönetim Kurulu Çoğunluklu Genel Kurul: 3 Mart 2012 Cumartesi, Saat Seçimler: 4 Mart 2012 Pazar, Saat Yer: Anadolu Caddesi No:40/310 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı / ĐZMĐR ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA, GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 Mart 2012, Cumartesi Saat: Yer: Anadolu Caddesi No:40 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Marmara Salonu, Bayraklı / ĐZMĐR SEÇĐMLER Tarih: 11 Mart 2012, Pazar Saat: Yer: Anadolu Caddesi No:40/310 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı / ĐZMĐR GÜNDEM 1. Gün: Genel Kurul Toplantısı 1. Açılış ve Divan Seçimleri 2. Saygı Duruşu ve Đstiklal Marşı 3. Gündemin Karara Bağlanması 4. Oda Yönetim Kurulu Başkanı nın Açılış Konuşması 5. Konukların Konuşmaları 6. Komisyonların Seçimi Yönetmelikler Komisyonu Mali Đşler ve Bütçe Komisyonu Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 10. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Adaylarının Açıklanması 11. TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ile TMMOB 42. Genel Kurulu Delegeleri Asıl ve Yedek Adaylarının Açıklanması 12. Dilek ve Öneriler 2. Gün: Seçimler 13. Seçimler 5

7 1. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. GENEL KURULU (13-14 Mart 2010 ĐZMĐR) 1.1. Divan Üyeleri Divan Başkanı: Güngör DURUR Divan Başkan Yardımcısı: Handan TEMEL Yazman: Gonca BALCI Yazman: Gülçin CĐLVELĐ 1.2. Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar Yönetmelikler Komisyonu Emre FĐDAN, Erkan DÖNER, Ünal ŞEN, Mali Đşler ve Bütçe Komisyonu Aysun AYDIN, Çiçek FĐLĐK, Demet DEMĐR, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu Azim KAYA, Ozan KAYACAN, Mesrur ERTÜRK 1.3. Genel Kurula Katılım Çizelgesi Şubeler Delege Sayısı Genel Kurula Katılan Kişi Sayısı Doğal Delege Bursa Şube 33 4 Denizli Şube 21 9 Güney Bölge Şube 14 7 Đstanbul Şube 15 0 Đzmir Şube Toplam Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurulu, delegelerimiz ve konukların katılımları ile 13 Mart 2010 tarihinde Đzmir de gerçekleştirilmiştir. 2. Sektörümüzün dönemindeki ihracat rakamları incelenecek olursa hazır giyim ve konfeksiyon alanında %15, tekstil ve hammaddeleri alanında ise %19 luk bir daralmanın olduğu görülmektedir. 3. Yaşanan kriz ortamında maliyetleri düşürme bahanesi ile öncelikli olarak nitelikli ve göreceli olarak yüksek maaşlı işgücünü oluşturan mühendislerin işten çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum orta vadede ülkemiz tekstil sektöründe çok ciddi üretim ve kalite sorunlarına yol açacaktır. 4. Yaşanan istihdam sorunlarına çözüm aranmaksızın üniversitelerde yeni Tekstil Mühendisliği bölümlerinin açılması nitelikli işsiz sayısının artmasına sebep olacaktır rakamlarına göre 16 üniversitedeki tekstil mühendisliği bölümlerinin toplam kontenjanı 1200 kişiye ulaşmıştır. Đstihdam sorununa çözümler üretmeden sadece yeni bölümler açarak piyasaya yeni mühendisler sunmak her geçen gün istihdam sorununun daha da artmasına sebep olacaktır. Yeni tekstil mühendisliği bölümlerinin açılması yerine mevcut bölümlerin eğitim kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 6

8 5. Ülkemiz tekstil hammaddeleri üretiminde de çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye de son yıllarda pamuk üretiminde %70 lere varan bir daralma söz konusudur. Yıllık bazda 1 milyar $ a yaklaşan pamuk ithalatımız bu durumun acı bir sonucudur yılında gerçekleştirilen bazı yönetmelik hazırlıkları kapsamında tekstil sektörü tehlikeli çalışma ortamlarının bulunduğu sektörler kategorisinden çıkarılmıştır. Oysaki örnek olarak denim ağartma işçilerinin yaşadığı trajik durumlarının medyada yer aldığı bir ortamda sektörümüz için bu tür bir değerlendirmenin Tekstil Mühendisleri Odası na görüş sorulmaksızın alınması da çarpıcı bir durumdur. 7. Sümerbank ın yok edilmesinin ardından Tekel işçilerinin direnişinin gündemde olduğu bir ortamda, Tariş Đplik Fabrikalarının da faaliyetine son vermesi üretime yönelik uygulanan yanlış politikalarının son halkasıdır. Bugün işçilerin yanı sıra tekstil mühendisi meslektaşlarımız da Tariş sorunundan büyük ölçüde etkilenir haldedir. 8. Tekstil mühendislerinin aldığı ücretler karşılığında çalıştığı saatler son derece fazla, çalışma ortamlarının kalitesi ise çoğu zaman dünya standartlarının altında kalmaktadır. Đstihdam sorunundan dolayı işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımız bu çalışma saatlerine ve çalışma koşullarına itiraz edememektedir. Çalışma koşullarının gerekli denetleme mekanizmaları kullanılarak denetlenmesi gerekmektedir. 9. Üretim maliyetleri incelendiğinde Türkiye deki enerji giderlerinin toplam giderlerdeki payı çok çok yüksektir. Bazı alanlarda % lara yaklaşan enerji maliyetleri dikkat çekicidir. Tekstil sektörünün uluslar arası rekabetini engelleyici nitelikte olan enerji maliyetlerini düşürücü çalışmalar yapılmalıdır. 10. Đstihdam üzerindeki vergi yükü işsizliği ve kayıt dışı istihdamı körüklemektedir. Üretim üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir. 11. Đthalat ve ihracat prosedürlerinin onay aşamalarında, yurt dışı teknoloji satın alımlarında, istihdam prosedürlerinde tekstil mühendislerine imza yetkisi tanınmalıdır. Örneğin küçük ölçekli gıda üretim tesislerinde bile gıda mühendislerinin çalıştırılma zorunluluğu göz önüne alındığında milyon $ lık üretim ve ihracat yapan firmalarda tekstil mühendisi istihdam etme zorunluluğu hayata geçirilmelidir. 12. Tekstil sektörü açısından her türlü teknolojik altyapının ve nitelikli işgücünün bulunduğu ülkemizde ithalatın kontrolsüz bir şekilde serbest bırakılması tekstil endüstrisine olumsuz etki yapmakta ve kapasitelerin verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçmektedir. 13. Odamızın IX. Genel Kurul sonuç bildirgesinde dile getirilen Türkiye den yurt dışına kayan tekstil yatırımlarının verimsizliği ve yaşattığı sıkıntılar bu dönemde görülmüştür. Önümüzdeki süreçte yurt dışındaki bu yatırımların yurt içine kaydırılarak tekrar istihdama kazandırılması sağlanmalıdır. 14. Bölgesel teşvik uygulamaları dengesiz istihdam sonuçlarını doğurmaktadır. Sektörel birikimlerin bölgesel bazda farklı olması sebebiyle yeni yatırımların üretim ve işgücü açısından doğru bir şekilde teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 15. Teknik tekstiller, nanoteknoloji ve yeni nesil malzemeler gibi konularda yapılacak Ar&Ge çalışmaları ve yatırımlar sektörün önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli ürünler üretmesini sağlayarak ülke ekonomisine olan katkısını arttıracaktır. 16. Ülkemiz tekstil sektörü çok uluslu firmaların fasoncusu durumundadır. Tasarım, markalaşma ve koleksiyon oluşturma çalışmaları ile sektörün bu yapısı değiştirilmelidir. 17. Üretim potansiyeli ve işgücü sayısı bakımından ülkemizin en büyük sektörü olan tekstil sektörü gözden çıkarılamayacak konumdadır. Ulusal kazanç açısından sektörün kazanımları toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirmektedir. Bu kadar önemli bir sektörde mühendislerinin daha fazla söz sahibi olması açısından TMO öncü bir rol üstlenmelidir. 7

9 2. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM KURULLARI VE ÖRGÜT YAPISI 2.1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili Sekreter Sayman Üye Üye Üye : Melike Anıl BĐNGÖL : Onur BĐLENOĞLU : M. Murat ĐLHAN : Ahmet DEMĐRCĐOĞLU : Emre FĐDAN : Gülçin CĐLVELĐ : Yılmaz ERBĐL (14 Mart Ocak 2011 tarihleri arası) Erkan DÖNER (14 Nisan 2011 tarihinden sonra) 2.2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Onur Kurulu Abdi KÖSE Ayşe OKUR Bülent ÇELĐKOK Güngör DURUR Yasin VURAL 2.3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Handan TEMEL M. Ferda SĐNANOĞLU (14 Mart Kasım 2010 tarihleri arası) Neslihan CABILAR (6 Aralık 2010 tarihinden sonra) Güner KAYA (14 Mart Ocak 2011 tarihleri arası) Ü. Halis ERDOĞAN (3 Şubat 2011 tarihinden sonra) 2.4. TMMOB Yönetim Kurulu Oda Temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet H. DĐNÇER 2.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulları Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan : Mesrur ERTÜRK Başkan Vekili : Nurullah DALMIŞ Sekreter : Demet DEMĐR Sayman : Bayram ÖZÇELĐK Üye : Bekir ÖZ Üye : Mahmut UGAN Üye : M. Kenan ARKALI (8 Şubat Temmuz 2010 tarihleri arası) Adem YILDIZ (7 Temmuz 2010 tarihinden sonra) Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkan : Selçuk AKSARI Başkan Vekili : Erkan DÖNER Sekreter : Ozan PARER ( tarihleri arası) Volkan KAYA ( tarihinden sonra) Sayman : Aysun AYDIN Üye : Volkan KAYA ( tarihleri arası) Üye : Mehmet KANER Üye : Ozan OZANSOY Üye : Elif Sultan DADAŞOĞLU ( tarihleri arası) Mediha UĞUR ( tarihinden sonra) 8

10 Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu Başkan : Mehmet DOĞAN Başkan Vekili : Dilan Canan ÇELĐKEL Sekreter : Yılmaz ERBĐL ( tarihleri arası) Esin SARIOĞLU ( tarihinden sonra) Sayman : Deniz VURUŞKAN ( tarihleri arası) Halil Đbrahim ÇELĐK ( tarihinden sonra) Üye : Mustafa DAĞLI Üye : Esin SARIOĞLU ( tarihleri arası) Çiğdem DOĞANGÜL ( tarihinden sonra) Üye : Halil Đbrahim ÇELĐK ( tarihleri arası) Deniz VURUŞKAN ( tarihleri arası) Gamze GÜLŞEN ( tarihinden sonra) Đstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan : S.Ferdal ÇAĞLAYAN ( tarihleri arası) Abdi KÖSE ( tarihinden sonra) Başkan Vekili : Sezai KELEŞ ( tarihleri arası) Feyyaz KURAN ( tarihinden sonra) Sekreter : Bahar ÇAĞLAYAN ( tarihleri arası) Nabi ERTÜRK ( tarihinden sonra) Sayman : Pınar AK ( tarihleri arası) Erol BOZTOSUN ( tarihinden sonra) Üye : Adem DEMĐR ( tarihleri arası) Aykut ÜSTÜN ( tarihinden sonra) Üye : Aziz AKSUYU ( tarihleri arası) Ahmet BAYKAN ( tarihinden sonra) Üye : Şermin ÇETĐN ( tarihleri arası) Gürbüz ÇEVĐK ( tarihinden sonra) Đzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan : Azim KAYA ( tarihleri arası) Ünal ŞEN ( tarihinden sonra Başkan Vekili : Ünal ŞEN ( tarihleri arası) Eren ÖNER ( tarihinden sonra) Sekreter : Eren ÖNER ( tarihleri arası) Esen Leyla ĐMREN ( tarihleri arası) Nida OĞLAKCIOĞLU ( tarihleri arası) Sayman : Zeynep Ezgi ŞENUYAR ( tarihleri arası) Nida OĞLAKCIOĞLU ( tarihleri arası) Hande Gül YÜKSEL ( tarihleri arası) Esen Leyla ĐMREN ( tarihinden sonra) Üye : Ceyda NAYA Üye : Osman Engin KEÇECĐ Üye : Nida OĞLAKÇIOĞLU ( tarihleri arası) Hande Gül YÜKSEL ( tarihinden sonra) 2.6. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Đl Temsilcileri Adana Đl Temsilcisi Ankara Đl Temsilcisi Isparta Đl Temsilcisi Kahramanmaraş Đl Temsilcisi Tekirdağ Đl Temsilcisi : Yılmaz ERBĐL ( tarihinden sonra) : Zahide ĐMER ( tarihinden sonra) : Sibel KAPLAN ( tarihinden sonra) : Mehmet ŞENÇĐÇEK ( tarihinden sonra) : Nabi ERTÜRK ( tarihleri arası) 9

11 3. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 11. ÇALIŞMA DÖNEMĐ ( ) ŞUBE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ BURSA ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Emre FĐDAN Başkan Vekili :Murat GÜNAY Sekreter :Füsun Tan EKREN Sayman :Dinçer MOLLA Üye :Mihriban AKYOL Üye :Hamit SURUŞ Üye :Murat TARHAN DENĐZLĐ ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Selçuk AKSARI Başkan Vekili :Gökhan ONUR Sekreter :Önder KARATAŞ Sayman :Volkan KAYA Üye :Mehmet KANER Üye :Ozan OZANSOY Üye :Gökhan TAŞCI GÜNEY BÖLGE ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Mustafa DAĞLI Başkan Vekili :Dilan Canan ÇELĐKEL Sekreter :Deniz VURUŞKAN Sayman :Halil Đbrahim ÇELĐK Üye :Esin SARIOĞLU Üye :Çiğdem DOĞANGÜL Üye :Uğur KALKAN ĐSTANBUL ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Abdi KÖSE Başkan Vekili :Feyyaz KURAN Sekreter :Nabi ERTÜRK Sayman :Erol BOZTOSUN Üye :Aykut ÜSTÜN Üye :Ahmet BAYKAN Üye :Ali Đhsan ĐNALÖZ ĐZMĐR ŞUBE YÖNETĐM KURULU Başkan :Eren ÖNER Başkan Vekili :Hüseyin Ata KARAVANA Sekreter :Hayal DALKILIÇ Sayman :Hande Gül YÜKSEL Üye :Esen Leyla ĐMREN Üye :Erkan DÖNER Üye :Hakkı Ekim ERDOĞAN 10

12 4. TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. ÇALIŞMA DÖNEMĐ 4.1. Đstifa Eden Üyelerimiz 2010 YILI SIRA NO SĐCĐL NO ADI SOYADI SEÇKĐN KABUKÇU SALĐHA HALĐLOĞLU VATANSEVER EBRU KAYIBAL MELTEM DALGAÇ YILDIRIM EBRU ATĐLLA GÜLAY KOCABAŞ ÖZCAN TAHĐR SARICAN FATMA KARACA OKTAY PAMUK BANU ÖZGEN ŞEYDA CELEP ÖZLEM YÜZÜK NEVZAT BĐÇER MĐHRĐBAN ALTUN 2011 YILI SIRA NO SĐCĐL NO ADI SOYADI MÜRÜVVET MANGUT AŞIK SERDAR GÖKER ÖZLEM DÜLGEROĞLU SÜKAN TÜRKYILMAZ ALEV ERENLER HANDE ÇÖRÜŞ GÜZELVARDAR ÇĐĞDEM SANĐYE HIZIROĞLU EREN DUYAR ALĐ SATI NĐYAZĐ ORHUN YONGA SALĐH KARA GÜLÇĐN ORAL GÜLNAZ YILMAZ MURAT KAVAK ZĐYNET ÖNDOĞAN SEBAT DÜZEN SELĐN HANĐFE ERYÜRÜK AHMET FATĐH IŞIK GÖZDE ĐPEKBAYRAK MĐNE ÖZGÖKTAŞ AHMET DURAK GÜRKAN YERLĐKAYA AHMET ALĐ YILMAZ BANU GÜNDOĞDU NAGEHAN ŞENKUL OSMAN DÜZ NĐMET CÖNGER 4.2 Vefat Eden Üyelerimiz Bu dönemde vefat ettiği bilgisi ulaşan üyemiz olmamıştır. 11

13 4.3. Yeni Dönem Üye Kayıtları ve Üye Sayısı Durumu 1. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM Dönem başı üye sayısı Yeni kayıt olan üye sayısı Đstifa eden üye sayısı vefat eden üye sayısı Dönem sonu üye sayısı DÖNEM Yeni kayıt olan öğrenci üye sayısı * KAYNAK: TMO Otomasyon Sistemi ve Çalışma Raporları Son verilen üye numarası TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Dönem Çalışma Programı Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Genel Kurulu ve Seçimleri sonucu göreve başlayan Yönetim Kurulumuz 10. Dönemde Haklarımız ve Sorumluluklarımız temasını ele alarak dönem sonunda bir taraftan üyesinin sosyal/siyasal alanlardaki haklarını artırıp korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da üyesine sorumluluklarını daha iyi anlatabilen bir meslek odası olmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 18 yılın sonunda üyesinin daha fazla katılımı ve desteğiyle bu çalışma döneminin; Kurumsal gelişimimizi ileriye götürmek için kalıcı, etkin ve süreklilik arz eden çalışmalarda bulunduğumuz, Bir önceki dönemde temelleri atılan yönetmeliklerimizin geliştirerek uygulamaya koyduğumuz, Gerek iç yapıda gerekse bağlı bulunduğumuz TMMOB çatısı altında örgütlenmemizi güçlendirdiğimiz, Mesleki etkinliğimizi arttırdığımız, bir dönem olacağı inancını taşımaktayız. Tüm çalışmalarımızda göz önünde bulunduracağımız temel ilkelerimiz; üyelerimizin mesleki ve sosyal bilgi birikimlerinin genişletilmesi, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarının güçlendirilmesi, oda üye sayısının dolayısıyla örgüt sinerjimizin ve gücümüzün artırılmasıdır. Bu çalışma dönemimizde örgütlenmemizi güçlendirmek açısından sektörümüzün yoğun olduğu bölgelerde il temsilciliklerimizin sayısının artırılması hedeflenmektir. Tekstil Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olup çalışmalarında öncelikle kamu yararı olmak üzere meslek ve meslektaş yararı gözetmeyi sürdürecektir. Tekstil Mühendisleri Odası olarak ülkemiz sorunlarının çözümünde toplumsal faydadan ve eşitlikten yana tavır göstermeyi sürdürerek ve tabiki demokratik kitle örgütü niteliğiyle demokratik ve yurtsever kimliğini korumaya devam edecektir. Tekstil sektörünün günümüzde yaşadığı darboğaz göz ardı edilemeyecek gerçektir. Sektör ile ilgili hammadde üretim ve temininden, nihai ürün ticaretine kadar uygulanan politikalar, sermayenin yeni yatırımlar yapmak yerine başka sektörlere kaymasına neden olmuştur. Meslek ve Sivil toplum örgütlerinin öneri ve projeleri görmezden gelinerek oluşturulan politikaların gelecekte üyelerimizi ve sektör çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağı açıktır. Maalesef hala; Teknoloji yatırımları yapılmıyor, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının önü açılmıyor, Sektöre ön ayak olması gereken kurum ve kuruluşlar birlikte hareket edemediği için çıkış noktaları bulunamıyor. 12

14 Gücünü sadece ve sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan alan odamızın, bu değerlendirmelerimiz ışığında ana hedefi, üyelerimizi tekstil ve deri sektöründe daha etkin hale getirmek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek, sanayicinin Tekstil Mühendisine ve Deri Mühendisine yatırım yapması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktır. Sorumluluk Alanları ve Çalışma Grupları I. Örgütlenme ve Kurumsallaşma - Tekstil mühendisliği mesleğinin icrasında oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla sektörde tekstil mühendisi istihdamının irdelenmesi, - Mahkemelerden gelen bilirkişilik, ekspertizlik ve hakemlik konularında oda üyesi tekstil mühendislerinin aranması yönünde faaliyetlerde bulunmak, - Odanın kurumsal işleyişi ile ilgili olarak Merkez ve Şubelerde profesyonel tekstil mühendisi istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak yaratmak, - Kurum ve kuruluşlarda üye Tekstil Mühendisi istihdam edilmesi için girişimlerde bulunmak, - Ankara, Isparta, Tekirdağ ve Çorlu da il/ilce temsilcilikleri oluşturmak, - Odamızın, Şubelerimizin gerek kendilerinin gerekse diğer odalarla yaptıkları ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs), en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle temsil edilmesini sağlamak, - TMO Đletişim in yazı dili ve işleyişinin standart hale getirilmesini sağlamak, - Eksik üye bilgilerini web ortamında tamamlamak,güncelliğini sağlamak, - Örgütlenme anlamında gerek Oda gerekse üye sorumluluklarının takibi, yaptırımı ve eşgüdümünü sağlamak. II. Örgüt Đçi Toplantılarımız - Üst örgütümüz olan TMMOB nin ve Şube bazında temsil edildiğimiz illerde Đl Koordinasyon Kurulu nun toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak, - Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılmasını sağlayarak katılımların tam olmasına özen göstermek ve Yönetim Kurulunun bazı toplantılarını şubelerde yapmak: III. Eğitim TMO Başkanlar Toplantısı TMO Sekreter ve Saymanlar Toplantısı TMO Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Toplantısı TMO Danışma Kurulu - Üyelerimize ve sektöre yönelik uzmanlık dallarına göre sertifikalı eğitimler vermek, - Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimlerini düzenlemek, - Meslek Đçi Sürekli Eğitimlerini başlatmak ve sürekliliğini sağlamak için adımlar atmak, - Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği kapsamında çeşitli illerde sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak ve Yönetmelik gereğince işçi eğitimlerini düzenlemek, bu süreçte gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. IV. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Đlişkiler - TMMOB, TMMOB ye bağlı odalar, Türk Tabipler Birliği, Baro vb sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin güçlü olması ve birlikte hareket etmek odamızın geleceği açısından önemlidir. Bu doğrultuda TMMOB yönetim kurulu toplantılarına katılmak, Şube bazında temsil edildiğimiz illerde Đl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak, - Sanayi ve Ticaret Odaları, Đhracatçı Birlikleri, Sektörle ilgili Kamu kurumları, vakıf, dernek vb kuruluşlarla iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, - Planlanan eğitimlerle ilgili gerek kamu ( MEB, Halk Eğitim Merkezleri gibi ) gerekse özel sektörün ilgilileri ile ortak çalışmalar yürütmek, - Oda faaliyetlerinin basın organlarında yer almasını sağlamak için basın organlarıyla iletişime geçmek ve etkinliklere davet etmek. 13

15 V.Yayınlarımız - Tekstil ve Mühendis Dergisi eski ve yeni sayılarının internet sitemizde elektronik olarak erişime açmak, - Tekstil ve Mühendis Dergisi nde Deri Mühendisliği ile ilgili yayınlar yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak, - 1. Öğrenci Kurultayındaki sunuşları ve Sonuç Bildirgesini kitapçık haline getirmek, - Oda ajandasını Aralık ayı içerisinde çıkarmak ve üyelerimizin adreslerine dağıtımını sağlamak. VI. Yönetmelikler Bu çalışma döneminde aşağıdaki yönetmeliklerin Resmi Gazete de yayınlanmasının ve uygulanmaya alınmasının takipçisi olmak: - TMO Bilirkişilik Yönetmeliği - TMO Meslek Đçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği - TMO Serbest Tekstil Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği VII. Mali Durum - Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmak, - Merkez şubeler arası mali sorumluluk ve işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak, - Genel bütçenin takibini ve uygulanmasını sağlamak 14

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz?

Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz? Mesleki Mücadelemizin Satır Başları Kamu Eczacıları Çalıştayı Eczacı Odalarının Olağan Seçimli Genel Kurulları Eylül 2015 de Gerçekleştirilecek Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz? İçindekiler Sahibi Ankara

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İÇİNDEKİLER 1 2 3 4 5 6 9 10 Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İnsan Kaynakları Özet Finansal Göstergeler Önemli Gelişmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı