EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ AÇILIMLAR PİYASALARDAKİ GELIŞMELER VE EMEKLİLİK FONLARINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ AÇILIMLAR PİYASALARDAKİ GELIŞMELER VE EMEKLİLİK FONLARINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ"

Transkript

1 Merhaba, Bu ay bültenimizde bazı değişiklikler göreceksiniz. Bunlardan ilki her ay yer verdiğimiz piyasadaki gelişmeler kısmında. Bu sayıdan itibaren piyasadaki gelişmeleri fon piyasasına ve getirilere olan etkilerine odaklanarak inceliyoruz. Böylelikle fon piyasasındaki dinamikleri daha iyi takip etmenize yardımcı olmak ümidindeyiz. Sayfalarımızdaki bir diğer yenilik de fonları daha detaylı olarak incelediğimiz kısım: Fon Analiz. Bu ay, emeklilik fonlarının en yüksek kazandıranı olan kamu dış borçlanma fonlarına yer verdiğimiz bu kısımda döviz sepetinden daha yüksek getiri sağlayan fonları analiz ediyoruz. Bültenimizde, Eylül başında gerçekleştirilen bireysel emeklilik sistemindeki yeni açılımların değerlendirildiği Emeklilik Tasarrufları Kongresi nden haberler de yer alıyor. Her türlü sorunuz için adresine e-posta yazabilir, internet sitemizi yi ziyaret edebilirsiniz. Faydalı okumalar dileklerimizle, Dr. Nazlı Kalfa Baş EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ AÇILIMLAR PİYASALARDAKİ GELIŞMELER VE EMEKLİLİK FONLARINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ DÖVİZ SEPETİNDEN DAHA YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN FONLAR

2 EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ AÇILIMLAR 2 Eylül tarihinde CFA Society Istanbul, Türkiye Emeklilik Tasarrufları başlıklı bir konferansı Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) işbirliği ile düzenlemiştir. Konferansta, ülkemizde tasarrufların yetersizliği ve bireysel emeklilik sisteminin (BES) emeklilik tasarruflarını güçlendirmesi konusunda sunumlar ve paneller yapılmıştır. Bu yazımızda konferansta dile getirilen düşünceleri ayrıntılı olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konferansa katılan konuşmacılardan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Gökhan Karasu, Türkiye de uygulanmakta olan BES in mevcut sorunlarından bahsetmiştir. Bu sorunların başında sistemin, emeklilik için katılımcılara maaş sunabilen bir yapıda olmaması gelmektedir. Sistemdeki bu eksikliği gidermek için Hazine nin gerekli altyapıyı oluşturmaya başladığını söyleyen Karasu, katılımcıların sistemde uzun süre kalmadıklarını, üç-dört senede toplu para alarak çıktıklarını vurgulamıştır. Hazine nin hedefinin emeklilik sistematiğinin tasarruf ayağının kişilere hayat boyu maaş sağlaması ( yıllık gelir sigortası olarak da adlandırılmaktadır) olduğunu belirten Karasu, ileride hayat boyu ödenecek bu maaşları finanse edebilmek için emeklilik şirketlerinin bir dayanağının olması gerektiğini söylemiştir. Sistemde bu şekilde yer almak isteyen emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği uzun vadeli (30-yıllık) devlet borçlanma senetleri üzerinde çalıştıklarını belirten Gökhan Karasu, bu senetlerin TÜFE ye endeksli ve hatta TÜFE ye ek olarak belli bir spread ile çıkarılacaklarını vurgulamıştır. BES in ikinci aşaması olarak nitelendirilen bu reformun 1 Ekim de hizmete sunulması için özel sektörle iletişim halinde olduklarını belirterek Hazine nin Maliye Bakanlığı, SPK ve Borsa İstanbul ile de görüştüklerini söylemiştir. Konferansta yer alan bir diğer konuşmacı Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan dı. Erkan, BES e 2013 yılında getirilen devlet katkısının etkisinin yıldan yıla azaldığını belirterek, sistemin bir türlü tabana yayılamadığını vurgulamıştır. Tabana yayılmayı hızlandıracak en önemli uygulamalardan birinin otomatik katılım olduğunu açıklayan Erkan, bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Uğur Erkan, sisteme zaman içinde birçok teşvik getirildiğini (vergisel anlamda getirilen teşvikler ve mesafeli satışa imkân tanınması gibi), ancak bunların gerekli ivmeyi sağlamakta yetersiz kaldığını; sisteme 55 milyon kişinin daha katılabileceğini fakat hâlâ sadece 5,7 milyon kişinin sistemde yer aldığını belirtmiştir. Erkan ın vurguladığı önemli konulardan biri de sisteme genç yaşta girmenin önemidir. Sisteme ortalama giriş yaşının 35 ve ortalama aylık yatırılan tutarın 200 TL kadar olduğunu söyleyen Erkan, kişileri olabilecek en genç yaşta sisteme alabilmenin önemini vurgulamıştır. Erken yaşta sisteme giren kişinin emekli olurken birikiminin de geç yaşta girmeye göre oldukça yüksek olacağı dile getirilmiştir. Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, TKYD Başkanı olarak ve portföy yönetim şirketleri adına konuşmasını yapmıştır. BES te katılımcıların birikimlerinin değerlendirildiği emeklilik fonlarının yöneticileri olarak söz alan Keler, fonların performansından ve fon yönetimi açısından sistemle ilgili sorunlardan bahsetmiştir. TCMB nin verilerini kullanarak yaptıkları bir çalışmanın sonuçlarını kısa bir sunum olarak anlatan Dr. Alp Keler, hane halkının yatırımları içinde emeklilik fonlarının dönemini değerlendirmiştir.

3 2004 yılında hane halkı yatırımı içinde emeklilik fonları yer almazken, 2014 yılında fonların toplam yatırımlardaki payı % 5 e çıkmıştır. Hane halkının tasarruf getirisini döneminde kümülatif olarak inceleyen Keler, getirinin % 206 olduğunu söylemiştir. Aynı dönemde emeklilik fonlarının kümülatif getirisi ise bunun yaklaşık % 75 üzerinde, % 280 olmuştur. Portföy yöneticilerinin performansını daha ayrıntılı incelediklerini söyleyen Keler, portföy yöneticilerinin çoğunlukla kıstasın (benchmark) üzerinde getiri sağladıklarını belirtmiştir. Özellikle hisse fonlarının % 94,4 ü kıstas ölçütü üzerinde getiri sağlamıştır. Fonların performansına daha derin analizlerle bakmak gerektiğini vurgulayan Keler, burada bağımsız rating şirketlerinin öneminden ve bu şirketlerin sektör tarafından desteklenmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Emeklilik Tasarrufları Konferansı nda Özyeğin Üniversitesi nden Yardımcı Doçent Doktor Emrah Şener in bir sunumu olmuştur. Sunumun konusunu Otomatik Katılım olarak belirleyen Şener, ülkemizde otomatik katılımın uygulanmasının BES için ne denli önemli olduğundan ve dünya uygulamalarından bahsetmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarından bahseden Şener, her ülke için geçerli olmak üzere, kişilerin gelecekle ilgili en çok endişe duydukları konunun emeklilik yaşı geldiğinde yeterince birikime sahip olamamak olduğunu belirtmiştir. Bu endişe her ülkede aynı olmasına rağmen, tasarruf sahiplerinin emeklilik sistemlerine ayırdıkları tutarın gayri safi yurtiçi hasılaya oranı farklıdır. ABD ve OECD ülkelerinde bu oran % 70 ler civarındayken, Türkiye de yalnız % 4,5 düzeyindedir. Şener, hükümetlerin emeklilik sistemini geliştirmek adına neler yaptıklarını araştırmıştır. Gelişmiş ülkelerin bir kısmı otomatik katılımı getirerek sistemi geliştirmeye çalışmaktadır. Avustralya da superannuation denilen zorunlu katılım uygulaması bulunmaktadır. Bu ülkede bir çalışanın geliri 450 doların (bizdeki asgari ücrete tekabül etmektedir) üzerine çıktığında, otomatik olarak emeklilik sistemine kayıt olmaktadır. ABD de sadece devlet memurları zorunlu olarak sisteme girmektedir. Burada memurlar altı farklı emeklilik planından birisini seçebilmektedir. Yeni Zelanda da otomatik katılım mevcuttur. Sisteme otomatik olarak kaydedilen çalışanlar, isterlerse altı hafta içinde sistemden çıkabilmektedir. İtalya da otomatik katılım getirilmiş olmasına rağmen sistem, işverenlerin suiistimalleri nedeniyle güven kaybına uğramış ve istenilen başarıyı elde edememiştir. Bu başarısızlıkta, sistemden isteğe göre çıkış süresinin 6 ay gibi uzun bir süre olarak verilmiş olması da etkili olmuştur. Emrah Şener, İngiltere deki NEST kuruluşunu da anlatmış ve başarılarından kısaca bahsetmiştir. Düşük gelir seviyesi için emeklilik programları düzenleyen NEST, KOBİ lere sistemle ilgili her türlü desteği sağlamaktadır. Şirketlere, idari ve bürokratik işlemlerin yapılması sırasında verilen hizmetler yanında portföy önerileri de getirilmektedir. Bunun yanında, İngiltere de sistemden istenildiğinde çıkılabilmekte ve tekrar girilebilmektedir. Ancak İngiltere sistemde kalanlara vergisel avantajlar sağlayarak çıkışı en aza indirmiştir. Yrd. Doç. Dr. Emrah Şener sunumunu etkin bir emeklilik sistemi için üç önemli nokta olduğunu belirterek tamamlamıştır: Piyasalarımızda oynaklığın azaltılabilmesi için ülkemizde uzun vadeli bono piyasasında yabancı yatırımcı oranının azalması, otomatik katılımın bir an önce uygulamaya geçirilmesi ve yatırımcılara yaş tabanlı doğru ürünler sunulması. CFA in düzenlediği Emeklilik Tasarrufları Konferansı, kamunun ve özel sektörün konuyla ilgili paydaşlarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundukları bir ortam sunmuştur. Bu tür organizasyonların periyodik olarak yapılması, BES in gelişmesine kuşkusuz katkı sağlayacaktır.

4 PİYASADAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI Bu ay yurt içi finansal piyasalarda olumsuz gelişmeler devam etmiştir. Koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından Kasım ayı başında erken seçime gidileceğinin netleşmesi piyasalarda sert etkilere neden olmuştur. BIST 100 Endeksi Ağustos ayını %6 düşüşle kapatmıştır. Buna paralel olarak portföylerinde hisse senedine ağırlık veren emeklilik fonlarının getirilerinin de düştüğü görülmektedir. Diğer fon grupları ile karşılaştırıldığında en çok kaybettiren grup olan hisse emeklilik yatırım fonlarının Ağustos ayı ortalama değer kaybı %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında gerçekleşen Fed toplantısına ait tutanakların Ağustos ta açıklanmasının ardından küresel piyasalarda ilk faiz artırımının Eylül de olacağına ilişkin beklentiler azalmıştır. Buna paralel yurt içi gelişme ise TCMB nin yeni yol haritasıdır. Merkez Bankası küresel para politikalarında gerçekleşmesi beklenen normalleşmenin öncesinde veya süresince uygulayabileceği bir dizi politika adımını açıklamıştır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde para politikasında sadeleşmeye gideceğini belirten TCMB, normalleşme süreci ile birlikte faiz koridorunun politika faizi etrafında daha simetrik bir hale getirileceğini ve daraltılacağını ifade etmiştir. Sözkonusu açıklamalar önümüzdeki dönemde para politikasındaki duruşun Fed in faiz artırımları çerçevesinde şekilleneceğine işaret etmektedir. Bu gelişmeler ve artan siyasi belirsizlik yurt içi piyasalarda Türk lirasının döviz karşısında hızla değer kaybetmesine neden olmuştur. Türk lirası Ağustos ayında Euro karşısında % 7 ve dolar karşısında %4 değer kaybetmiştir. Portföylerinde ağırlıklı olarak yabancı para birimi cinsinden borçlanma araçları yer alan kamu dış borçlanma emeklilik fonlarının getirileri döviz piyasasındaki bu etkiden olumlu yönde etkilenmiştir. Geçen aylardaki getirileri de benzer biçimde yüksek olan kamu dış borçlanma emeklilik fonları, Ağustos ayında da ortalama olarak %4,6 getiri sağlamıştır. Yurt dışı piyasalarda Ağustos ayında altın fiyatlarında artış gözlemlenmiştir. Bu ay sonu itibariyle altının ons fiyatı dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle altın Ağustos ayında %3,2 lik bir getiri sağlamıştır. Altın emeklilik yatırım fonlarının da hem altının hem de doların değer artışından kaynaklı yüksek getiri sağladığı görülmektedir. Ağustos ayında ortalama %8,5 getiri elde eden altın fonları bu ay katılımcısına en çok kazandıran fonlardır. Önümüzdeki bir aylık dönemde yurtiçi piyasalarda, siyasi riskin sürmesine bağlı olarak Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmeye devam etmesi ve borsada fiyat düşüşlerinin sürmesi olasılığı mevcuttur. Bu durumda yine portföyünde özellikle döviz cinsinden varlıklara yer veren fonlar kazanırken hisse senetlerine yer verenlerin olumsuz yönde etkileneceği öngörülebilir. Yine bu durumdan altın fonlarının da olumlu biçimde etkileneceği beklenmektedir.

5 ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ Yatırım Aracı Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık BIST ,4% -10,6% -6,4% -12,3% Altın (USD/ons) ,6% -5,7% -11,8% -4,0% TL/Dolar 2,9231 9,8% 17,9% 35,2% 26,1% TL/Euro 3, ,4% 16,5% 14,9% 16,2% Döviz Sepeti (0,5 EUR + 0,5 Dolar) 3, ,8% 16,8% 23,2% 20,2% Gösterge Tahvil Faizi 10,92 TCMB Ağır.Ort.Fon.Mlyt 8,69 TÜFE 7,14 ÜFE 6,21 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ Kategori Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık 2015 Dengeli -0,70% 1,07% 7,90% 3,12% Hisse -9,56% -9,43% -2,37% -9,06% Kamu İç Borçlanma -0,38% -0,52% 4,21% -0,64% Kamu Dış Borçlanma 8,10% 12,83% 24,93% 18,96% Endeks -6,89% -3,58% 5,47% -3,61% Likit 2,20% 4,42% 8,77% 5,95% Altın 3,51% 7,30% 16,02% 16,67% Katkı -0,05% 0,69% 5,92% 1,17% Standart -0,04% 0,65% 5,00% 1,12% Özel Sektör Tahvil ve Bono 2,29% 4,31% 8,44% 5,81% Ortalama -0,2% 1,8% 8,4% 3,9%

6 FON ANALİZ DÖVİZ SEPETİNDEN DAHA ÇOK KAZANDIRAN EMEKLİLİK FONLARI! Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları, kamu tarafından ihraç edilmiş ABD Doları ve Euro cinsinden dış borçlanma araçlarına yatırım yapmakta. İçinde bulunduğumuz 2015 yılında, ABD Doları nın ve Euro nun TL karşısında aşırı değer kazanması nedeniyle bu fonların da değerlerinde yüksek artışlar olduğunu görmüştük. Fakat bu yüksek getiriler sadece kurlardaki artıştan kaynaklanmıyor. Detaylı bir analiz yapıldığında, bu fonların son 3 yılda döviz sepetinden % 3,1 daha fazla kazandırdığı görülmekte. Ancak bu, kategoride yer alan tüm fonların yüksek getiri sağladığı anlamına gelmemektedir. Aşağıdaki grafikte döviz sepetinin ve fonların son 3 yıldaki yıllık ortalama getirileri yer alıyor: Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, kamu dış borçlanma emeklilik fonlarının büyük bir kısmı döviz sepetinin üzerinde getiri elde etmiştir. Bunun en önemli nedeni, bu fonların portföylerini aktif biçimde yöneterek doğru zamanda, doğru pozisyonları alma becerisine sahip olmalarıdır. İşte bu beceriye göre fonları derecelendiren Ludens Fon Rating in seçtiği en başarılı dört fonun ortalama getirisinin de döviz sepetinin üzerinde olduğu görülmüştür. Üç yıl önce yatırılan TL nin bugün ne kadarlık bir değere ulaştığını inceleyelim. Eğer döviz sepetine yatırım yapılmış olsaydı, paramız TL olacaktı. Peki, Ludens Fon Rating in en başarılı seçtiği dört fonunu almış olsaydık, bugün portföyümüzün değeri ne olacaktı?

7 Ağustos 2015 itibariyle Ludens Fon Rating in en başarılı seçtiği dört fon: Fon Kodu AVB AVG AMG EIK Fon Adı Ludens Fon Rating Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borç. EYF Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borç. EYF Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış. Borç. EYF Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış. Borç. EYF Yıldızlar ve anlamları: Yıldız Sayısı Anlamı Çok iyi ve istikrarlı Çok iyi İyi Vasat Kötü Çok Kötü 3 yıl Önce ( ) Yatırılan TL Bugün Ne Kadar Oldu? Yatırım Aracı TL nin Değeri ( ) 3 Yıllık Getiri (%) Döviz Sepetinin Üzerinde Getiri (%) Döviz Sepeti ,7 Tüm Kamu Dış Borç. EYF ,9 3,1 Ludens 5 Yıldız İstikrar ve ,4 8,6 Yıldız Alan Fonların Ort. AVB ,1 10,3 AMG ,3 9,6 AVG ,3 6,6 EIK ,4 7,7 Görüldüğü gibi, Ludens Fon Rating in belirlediği başarılı fonlara yatırılan TL en az TL olmuştur. Bu da döviz sepetine göre %6,6 oranında daha yüksek getiridir. Döviz sepeti yerine Ludens Fon Rating in belirlediği başarılı fonlardan oluşan bir sepete yatırım yapan bir yatırımcı 3 yıl sonunda servetini TL ye çıkartmıştır. Tüm fonların ratingleri için ludens.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu bülten, yatırımcıyı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İYİ YÖNETİLEN BAŞARILI FONLAR NASIL BELİRLENİR? Fon Rating Nedir?

İYİ YÖNETİLEN BAŞARILI FONLAR NASIL BELİRLENİR? Fon Rating Nedir? Merhaba, Yüksek getirilerin hiç risk almadan elde edilebildiği dönemler artık geride kaldı. Artık yatırımcılar nereye yatırımlarını yönlendireceklerini belirlerken çok bilinmeyenli bir denklemle karşılaşıyor:

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI KILAVUZU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI KILAVUZU Sevgili Okuyucularımız, Fon bültenimizin Temmuz sayısında Emeklilik Yatırım Fonlarına odaklandık. Bu sayımızda öncelikle, son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle hızlı bir büyümenin yaşandığı ve her geçen

Detaylı

YATIRIM FONLARI KILAVUZU

YATIRIM FONLARI KILAVUZU HAZİRAN 2015 Sevgili Okuyucularımız, Yatırım fonu bültenimizin ilk sayısını sizlerle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu söyleyerek söze başlamak isteriz. Birikimlerinizi yönlendirdiğiniz veya yönlendireceğiniz

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu Temmuz 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi Keşke demeden önce. www.allianzemeklilik.com.tr 01.2010 / 5.000 Ad. H-BS-15 (10) Yatırımlarınızın meyvesini emeklilik döneminizde toplayın Yanınızdaki Güç Allianz, 70 den fazla

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN. TKYD Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı, yeni

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN. TKYD Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı, yeni BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Sektörümüzün tüm ilgili taraflarının katılımıyla Eylül ayı sonunda Antalya da gerçekleştirdiğimiz 7. TKYD Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı, yeni düzenlemelerin hayata

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

Değerli okurlar, BAŞKAN DAN

Değerli okurlar, BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli okurlar, Yatırım ve Emeklilik Fonlarının olumlu bir büyüme trendi yakaladığı 2014 yılını geride bırakırken, yeni yıl sektörümüz için yeni bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor.

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu. Türkiye nin Lider Portföy Yönetimi Şirketi. Yönetilen Fon Büyüklüğü. 17,4 Milyar TL Oldu.

2014 Faaliyet Raporu. Türkiye nin Lider Portföy Yönetimi Şirketi. Yönetilen Fon Büyüklüğü. 17,4 Milyar TL Oldu. 2014 Faaliyet Raporu Türkiye nin Lider Portföy Yönetimi Şirketi Yönetilen Fon Büyüklüğü 17,4 Milyar TL Oldu. İÇİNDEKİLER 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 14 Hizmetlerimiz

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu

Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı nın bu yıl altıncısını gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarının,

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 sermaye piyasasında ISSN 1304-8155 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem Borsa Uzmanları Derneği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN. Portföy Yönetim Faaliyetleri Tebliği, Portföy Saklama Hizmetleri Tebliği ve

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN. Portföy Yönetim Faaliyetleri Tebliği, Portföy Saklama Hizmetleri Tebliği ve BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Portföy Yönetim Şirketlerinin Çalışma Esas ve Usullerini belirleyen Portföy Yönetim Faaliyetleri Tebliği, Portföy Saklama Hizmetleri Tebliği ve Yatırım Fonları Tebliği Resmi

Detaylı

2015 / 1. Çeyrek. 2015 Peanuts. Fon Bülteni

2015 / 1. Çeyrek. 2015 Peanuts. Fon Bülteni 2015 1. Çeyrek Fon Bülteni 2015 1. Çeyrek Değerli Katılımcımız, Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi nde yatırım aracı seçenekleri olan emeklilik yatırım fonlarımızın performansı ve içeriğiyle

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil 2 Kurumsal Stratejimiz 3 Tarihçe 4 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

TKYD olarak Kolektif Yatırım Araçları Endüstrimizin tüm taraflarının

TKYD olarak Kolektif Yatırım Araçları Endüstrimizin tüm taraflarının BAŞKAN DAN Sevgili Okurlar, TKYD olarak Kolektif Yatırım Araçları Endüstrimizin tüm taraflarının bir araya geldiği beşinci sektör toplantımızı bu yıl 2-3 Haziran da Çeşme de gerçekleştirdik. Endüstrimizin

Detaylı

Değerli okurlar, BAŞKAN DAN. Düzenlediğimiz seminer ve toplantılara üyelerimizden gördüğümüz ilgi, önümüzdeki dönem

Değerli okurlar, BAŞKAN DAN. Düzenlediğimiz seminer ve toplantılara üyelerimizden gördüğümüz ilgi, önümüzdeki dönem BAŞKAN DAN Değerli okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin (TKYD) yeni yönetimi olarak belirlediğimiz aksiyon planına, ikinci çeyrek itibariyle hızlı bir başlangıç yaptık. Sektör aktörleri

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

FON BÜLTENİ. 2015 2. Çeyrek

FON BÜLTENİ. 2015 2. Çeyrek FON BÜLTENİ 2015 2. Çeyrek Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler BÜYÜME Türkiye Ekonomisi 2015 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2.3 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir büyüme

Detaylı

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN FON BÜLTENİ Değerli Katılımcımız Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım aracı seçenekleri olan emeklilik yatırım fonlarımızın performansı ve içeriği ile ilgili bilgiler bu bültende

Detaylı

Yeni bir yıla sektörümüzde dünya standartlarında yasal altyapının oluşturulmasına

Yeni bir yıla sektörümüzde dünya standartlarında yasal altyapının oluşturulmasına BAŞKAN DAN Sevgili Okurlar, Yeni bir yıla sektörümüzde dünya standartlarında yasal altyapının oluşturulmasına yönelik atılan adımların verdiği heyecanla başladık. Değişen dünya ekonomik düzeni ve Türkiye

Detaylı