ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuların takibi ile yasal işlemlerin yürütümü, idare Encümeni ve Memur Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini yürütmek, Genel Müdürlük Makamı ve diğer müdürlüklerin hukuki açıdan incelenmesini istedikleri konularda yazılı ve sözlü görüş vermek, Genel Müdürlük tarafından, icra dosyalarının yürütümünün izlenmesi hususunda verilen görevleri yürütmektir. Hukuk Müşaviri vekilinin yönetimi altında, 1 servis şefi, 4 idari memur, 2 bilgisayar kullanıcı memur personel olmak üzere toplam 7 kişilik kadro ile görev yapılmaktadır. AÇILAN DAVA SAYISI 2005 YILINDA AÇILAN İDARİ DAVA SAYISI YILINDA AÇILAN HUKUK DAVA SAYISI YILINDA AÇILAN CEZA DAVA SAYISI...45 TOPLAM DERDEST İDARİ DAVA SAYISI...11 HUKUK DAVA SAYISI...59 CEZA DAVA SAYISI TOPLAM KARARLI (Geçmiş yıllarda ve 2005 yılında temyiz edilmiş olanlar dahil) İDARİ DAVA SAYISI: 15 (12 idare lehine, 3 idare aleyhine sonuçlanmıştır.) HUKUK DAVA SAYISI: 36 (6 idare lehine, 10 idare aleyhine, 19 kısmi kabul-kısmi red ile sonuçlanmıştır.) CEZA DAVA SAYISI: 61 (50 idare lehine, 11 idare aleyhine sonuçlanmıştır.) İCRALAR 2005 YILINDA Toplam icra dosyası İnfaz olan icra dosya sayısı Derdest olan icra dosya sayısı İcra dosyası açılmadan Müşavirligimizce tahsil edilen dosya sayısı...22 Müşavirliğimizde toplam 1005 adet dosya işlem görmektedir. AÇIKLAMALAR 2005 yılında diğer Müdürlüklerimizin taleplerine istinaden 32 adet yazılı, ayrıca muhtelif

2 adet sözlü mütalaa verilmiş, 547 adet idari yazışma yapılmış, delil tespiti dosyalarından idaremize tebliğ edilen bilirkişi raporlarına ve icradan gönderilen ödeme emirlerine itiraz edilmiş, Yargıtay ve Danıştay kararları ile mevzuatın bilgisayar ortamında izlenmesi sağlanmış, icra işlemleri takip edilmiştir. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze 2005 yılı içerisinde tarihi itibariyle 24 adet soruşturma dosyası intikal etmiştir. Daha önceki yıllardan devredip soruşturması devam eden 24 adet dosya olmak üzere toplam 48 adet soruşturma dosyası 2005 yılı içinde işlem görmüştür. Bu dosyaların 39 adedi tamamlanmış olup, Müdürlüğümüze havalesi yapılmış toplam 9 adet dosyanın da gerekli inceleme ve soruşturmaları halen devam etmektedir. Müdürlüğümüzce tamamlanan soruşturma dosyalarından; 10 adet dosya işçi veya Memur Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne, 3 adet dosya sorumluların Izulaş veya Izelman Personeli olması sebebiyle ilgili Genel Müdürlüğün işçi Disiplin Kuruluna, 6 adet dosya ilgili Müdürlüklere gönderilmiş olup, 20 adet dosya ise soruşturması tamamlanarak işlemden kaldırılmıştır. Ayrıca, zaman zaman Genel Müdürlük Makamınca talep edilen görüşlere cevap verilmiş olup, 2005 yılı içerisinde Müdürlüğümüz müfettişlerine 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince Valilik Makamınca 2 adet dosya gönderilmiş, dosya ile ilgili gerekli incelemeler yapılarak Ön inceleme Raporları hazırlanarak Valilik Makamına sunulmuştur. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı; Seferberlik ve Savaş Hali ile Doğal Afetlerde; Sivil Savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlamasından ve yürütülmesinden Genel Müdürlüğümüz adına bu konuların düzenleyici birimidir. Bu bağlamda yapılan çalışmaları özetleyecek olursak; Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine ait 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre hazırlanan Sivil Savunma Planlarımız içişleri Bakanlığınca onaylanmış olup her yıl güncelleştirilerek, her an uygulanabilir halde bulundurulmaktadır. Ayrıca her yıl güncelleşen bilgiler Sivil Savunma II Müdürlüğüne bildirilmektedir tarih ve 2002 / 4390 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 2005 Yangın Talimatı" hazırlanıp II Sivil Savunma müdürlüğüne ve itfaiye Daire Başkanlığına bilgi verilmiştir. Ayrıca Yangın Söndürme cihazlarının altı aylık periyodik bakımları yapılmakta olup yeniden doldurulması gerekenlerin dolumu yapılıp, standart dışı kalanların yerine yenilerinin alımı sağlanmıştır. Yine zaman zaman Atelyelerimiz Yangın yönünden incelenmekte olup eksikliklerinin giderilmesi için ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılıp, gerekli tedbirler alınmaktadır.

3 Olağanüstü hal durumlarında Genel Müdürlüğümüzün süratle 24 saat çalışma esasına geçebilmesi için her birimin ayrı ayrı personel planlamasını içeren 711 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak 24 Saat Çalışma Planı" 2005 yılında da personel bilgileri güncelleştirilerek Sivil Savunma II Müdürlüğüne bilgi verilmiştir sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun un uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine göre hazırlanan Genel Müdürlüğümüz ve Bağlı Atelyeler ile Otobüs garajlarını kapsayan Koruma ve Güvenlik Planı" 2005 de Emniyet Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz izmir Valiliği kararı ile Ulaşım Hizmetleri Grup Başkanlığı görevini üstlenmiş olup, görevle ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. İlimizde olası bir depreme karşı Afet planı hazırlanarak senaryolar oluşturulup ulaşımla ilgili alternatif yollar belirlenmektedir. Yine bu konu ile ilgili olarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gerek personel, gerek araç ve gereç açısından niteliklerini belirten listeler alınmış olup 2005 yılında da bu bilgiler güncelleştirilerek Valilik Kriz Merkezine ve Bayındırlık II Müdürlüğüne bildirilerek koordineli olarak her an güncel tutulması için çalışmalar devam etmektedir. Kriz durumlarından, Top yekûn savunma haline geçiş haline durumlarında Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kriz Bürosu ve Harekat Bürosu Yönergesi hazırlanmış olup Valilik Makamına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi verilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu direktifi, içişleri Bakanlığının 97/5 sayılı genelgesi ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Otobüs Atelyesini kapsayan 2005 Savaş Hasar Onarım Planı hazırlanmış olup, gerektiğinde uygulanabilir halde bulundurularak Sivil Savunma II Müdürlüğüne bildirilmiştir. Personel Erteleme Öneri çizelgemiz II Sivil Savunma Müdürlüğünün önerdiği formatta hazırlanarak 2000 yılında Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiş olup tarihinde Milli Savunma Bakanlığından gelen onaylı Personel Erteleme Öneri Çizelgesi Genel Müdürlüğümüz bünyesine uyarlanarak takibi yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan iş Sağlığı ve iş Güvenliği kurulundaki çalışmalara Komisyon Üyesi olarak katılmmakta olup, Genel Müdürlük ve bağlı bulunduğu atölyeleri de kapsayan çalışmalar devam etmektedir. Bünyemizde oluşturulan Arama - Kurtarma personelinin; Arama Kurtarma, Yangın ve ilk Yardım Tekamül eğitimleri 2005 yılında da devam etmiştir. Konusu ile ilgili toplantı, tatbikat ve benzeri etkinliklere Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılmmakta olup, 2006 yılına ait çalışmalar ise yapılan bu çalışmaların devamı niteliğinde olacaktır. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (TEKNİK) OTOBÜS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce 2005 yılında izmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 1537 otobüs (1119 Eshot Izulaş), 2656 personel (1886 Eshot Izulaş) ve 287 ayrı hatta (2 adedi ücretsiz, 52 adedi besleme, 29 adedi 1 birim, 137 adedi 2 birim ve 67 adedi 3 birim) toplu taşımacılık hizmeti verilmiştir.

4 Kentimizde 2005 yılında düzenlenen ve Dünyanın 2.büyük spor organizasyonu olan 23. Dünya Üniversite Oyunları (Universiade 2005, İzmir) nın ulaşım planlama ve uygulaması idaremiz elemanlarınca gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucu Universiade 2005 in ulaşımı personelimizin deneyimi ve özverili çalışmaları sayesinde başarı ile gerçekleştirilmiş, bu organizasyonla paralel olarak özverili çalışma ile kent içi ulaşım da kesintisiz sürdürülmüştür yılı faaliyetlerimizi ana başlıklar altında sıralarsak; OTOBÜS HATLARI Hatlarda verimliliğe ölçüt gelişimle paralel olarak düzenlemeler yapılmış, hat sayısı 2005 yılı sonunda 287 ye ulaşmıştır. Metro ve vapur ulaşımını desteklemek amacı ile 52 adet besleme haltımızda 169 civarında otobüs ile servisler sürdürülmüştür. Gece servisleri devam ettirerek, vatandaşlarımıza 24 saat süre ile kesintisiz ulaşım hizmeti verilmiştir. Kademeli (B, 1, 2, 3) ücret sistemi uygulaması sürdürülerek, vatandaşlarımızın gittikleri mesafelere göre ücret ödemeleri ve daha ucuz seyahat etmeleri sağlanmıştır. Dini bayramlar ve arife günlerinde vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerini rahat bir şekilde temin edebilmeleri için, kentimizin değişik bölgelerindeki 10 ayrı kabristana ücretsiz özel servisler düzenlenmiştir. Milli Bayramlarda (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) Valilik Makamından gelen program doğrultusunda, prova ve törenlere katılacak okullara (genel prova ve tören günlerinde) ücretsiz otobüsler tahsis edilmiştir. Kentimizin değişik bölgelerinde devam eden alt yapı çalışmaları süresince, alternatif güzergahlardan ve gerektiğinde otobüs ilavesi yapılarak, vatandaşlarımızın ulaşımı temin edilmiş, güzergah değişiklikleri basın ve duyurular vasıtası ile duyurularak, vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. YAPILAN SERVİS VE KİLOMETRELER 2005 yılında kent içinde toplam servis yapılmıştır. Aylık ortalama servis sayısı , günlük ortalama servis sayısı da dır yılında otobüslerimiz toplam km. yol kat etmiştir. Aylık ortalama ve günlük ortalama km. yapılmıştır. EĞİTİMDE - DENETİM VE KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARI Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen eğitim programlarının yanı sıra, Ege Üniversitesi Edebiyat fakültesiyle yapılan protokol gereği Güvenli sürücülük ve insan ilişkileri konulu 6 hafta süreli eğitim semineri sürdürülmüş ve bu eğitimden geçen şoför ve yönetici personel sayısı 1500 e ulaşmıştır.

5 Sabah saat 05:00 de hareket personelimizle garajlarda toplantılar düzenlenerek, gerekli uyarılarda bulunulmuş ve personellerin sorunları dinlenilmiş, iletilen sorunlar büyük ölçüde çözümlenmiştir. Fahri, sivil, resmi ve motorize ekiplerimizce gün boyu denetimlerimiz sürdürülmüştür. işe başlarken ve görev başında alkol metre ile alkol testleri sürdürülmüş ve yıl içersinde adet alkol testi uygulanmıştır. Göreve alkollü geldiği tespit edilen 60 personelimiz hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kentimizin değişik bölgelerinde radar teçhizatlı araç ile hız ve trafik kurallarına yönelik denetimler sürdürülmüş ve idaremizce belirlenen hız limitlerini aşan ve kurallara uymadığı tespit edilen 7 personelimiz hakkında yasal işlem yapılmıştır. işyerinde olumsuz tavırlar sergileyen, vatandaşlarımız ile sık sık münakaşa eden personelimiz, idaremiz bünyesindeki psikoteknik laboratuarında psikolog denetiminde ve bilgisayar destekli psikoteknik testlerinden geçirilerek, sorunlarına çözüm yolları aranmıştır. Tüm bunların sonucu, görev süremiz içerisinde otobüslerimizin karıştığı trafik kazası sayısında % 58 civarında düşüş sağlanmış, kazalarda şoförlerimizin kusur oranları azalmış ve şoför - vatandaş ilişkilerinde olumlu yansımalar gözlenmiştir. Kentimizin değişik bölgelerinde görev yapan 10 adet motorize ekibimize nokta görevinin yanı sıra, otobüslerimizin karıştığı kazalara müdahale yetkisi verilmesi ile, kaza bilgisinin idaremize ulaşmasını takip eden 5-6 dakika içinde kazalara müdahale edilmesi sağlanmış ve kazalardan doğan zaman ve servis kayıpları asgari düzeye indirilmiştir. Özellikle yağmurlu havalarda ve ilk yağmurlarda kayan ve otobüslerimizin yaralamalı, ölümlü ve büyük maddi hasarlı kazalara karışmasına yol açan yollar kaymayan asfalt ile kaplattırılmış ve tırtıklattırılmıştır. Tuzlama ekipleri oluşturularak, karlı ve buzlu bölgelere tuz serpilmiş, otobüslerimizin kazalara karışması önlenmiş ve yolların trafiğe sürekli açık kalması sağlanmıştır. FİLO YENİLEME ÇALIŞMALARI 120 adet otobüsümüze klima takılmıştır. 50 adet körüklü, 50 adet solo tipi otobüs alımına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Engelli vatandaşlarımız ile refakatçilerine yönelik ücretsiz ulaşım olanağı uygulaması sürdürülmüştür. 12 adet engelli otobüsü ile engelli vatandaşlarımızın ulaşımını daha rahat temin etmesi sağlanmıştır. Yerel Gündem 21 çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarına yönelik çalışmalara ka-tılmmış ve çözüm yolları araştırılmıştır. KAPALI DURAKLAR

6 Mevcut kapalı durakların tamamının kullanımda olması nedeniyle, yeni kapalı durak isteklerinin karşılanabilmesi için durak temini hususunda çalışmalara başlanılmıştır. VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE ULAŞIM SİSTEMİNİN DAHA ÇAĞDAŞ BlR HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR Otobüs güzergahları, durak isimleri ve otobüs hareket saat değişiklikleri güncelleme çalışmaları yapılarak, Internet ortamında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam edilmiştir. Otobüs filo kapasitesinin daha sağlıklı bir şekilde kullanılması ve vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım olanağı sağlanması için, uydu takip sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Otobüslerin geçiş aralıkları, güzergahlarda meydana gelebilecek tıkanma, bekleme süreleri gibi bilgilerin elektronik ortamda verilebileceği akıllı durak sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi Halkla ilişkiler Merkezi (HIM) ve Halkla ilişkiler Servisimize vatandaşlarımızca iletilen 1718 civarında istek ve şikayet yerinde yapılan incelemelerle değerlendirilmiş ve sonuçları hakkında vatandaşlarımıza yazılı olarak yanıt verilmiştir. Vatandaşlarımızın öneri ve şikayetlerini internet vasıtası ile idaremize iletmeleri sağlanmıştır. DİĞER FAALİYETLER Okulların eğitim ve gezi amaçlı otobüs talepleri karşılanmıştır. Askeri birliklerin hafta sonu izinleri için istediği otobüsler karşılanmıştır. Kentimizin değişik bölgelerindeki (Gümüşpala, Egekent, Balçova, Toros gibi) eğitim birimleri ile EÇEV in otobüs talepleri karşılanmıştır. Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında engelliler için istenilen otobüsler tahsis edilmiştir. 9 Eylül İzmir in kurtuluşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde II Milli Eğitim Müdürlüğü ve Askeri Birliklerden gelen otobüs talepleri karşılanmıştır. Kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gecelerde ve cenaze nakli için vatandaşlarımızdan gelen otobüs talepleri karşılanmıştır. Maç günlerinde, maçın oynandığı stadyum ile kent merkezi arasında yeterli sayıda otobüs tahsis edilmiştir Sayılı Kanun gereği, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bulunduğu yerleşim alanlarının ulaşımının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Personellerimizin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayıp istirahatlarını temin edebilmek için Buca Tmaztepe Kampüsünde çağdaş bir mekan oluşturulmuştur.

7 F.Altay - Üçyol Metro hattı imalat çalışmaları kapsamındaki istasyon inşaatları sırasında oluşacak trafik düzeni ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. Menderes - Aliağa Metro hattı imalat çalışmaları kapsamındaki istasyon ve tünel inşaatları sırasında oluşacak trafik düzeni ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. Universiade 2005 İzmir kapsamında organizasyonda görev alan tüm katılımcıların organizasyon süresince akre-ditasyon kartları ile otobüslerimizde ücretsiz seyehat etmesi temin edilmiştir. Universiade 2005 İzmir kapsamında Açılış - Kapanış töreni ile çeyrek final, yan final ve final karşılaşmaları için kentimizin değişik bölgelerinden spor tesislerine ücretsiz otobüs seferleri düzenlenmiştir. Universiade 2005 izmir kapsamında kullanılan telsizlerden, 60 adedi işletmemize alınmıştır. işletmemiz bünyesinde kullanılan bilgisayar programlarının yazılımı bitmiş, yeni yazılım doğrultusunda işletme binası ve kısımlar arasında on-line bağlantı kurulmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır. TİCARET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANI 4768 Sayılı Yasanın 3.maddesine göre düzenlenen 1 Temmuz 1947 yılında yürürlüğe giren Alım - Satım Yönetmeliği ile Satım - Kiraya Verme işlemleri, tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu ihale Yasası ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Yasası ve bu yasalara istinaden yayımlanan Yönetmelik, Tebliğ ve kurum kararları ile de Alım işlemleri yürütülmektedir sayılı Kamu ihale Kanununun 22. maddesinin (Doğrudan Temin) (d) bendine göre 7978 adet Mal / Hizmet / Yapım işi Muhtelif firmalardan satın alınmıştır sayılı Kamu İhale Kanunu nun Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen İhaleler 9 Kalem Oto Lastik ve Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi 2004 Yılı Kışlık Giyim ve Koruyucu Giyimlerin Satın Alınması ihalesi 2005 Yılı Yazlık Giyimlerin Satın Alınması ihalesi 50 Adet Körüklü Otobüs Satın Alınması ihalesi (İPTAL) Hat, irtibat ve Motorsiklet Sürücülüğü Hizmeti ile Teknik Personel ve Destek Personeli Hizmeti ihalesi 73 Kalem Muhtelif Araç Yedek Parça Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi 5 Kalem Akümülatör Satın Alınması ihalesi Otobüslerin iç ve Dış Temizliği ile Bina ve Tesislerin Temizlik Hizmeti ihalesi

8 22 Kalem Akaryakıt ve Madeni Yag vb.petrol Ürünlerinin Satın Alınması ihalesi Kg. Yoğurt Satın Alınması ihalesi Adet Öğrenci Kartı ile Adet Öğretmen Kartı Satın Alınması ihalesi 2050 Adet Banyo Havlusu, 4150 Adet El-Yüz Havlusu ile Kg. Banyo Sabunu Satın Alınması ihalesi 23 Kalem Araç Piltresi Satın Alınması ihalesi 2005 Yılı Kışlık Giyim Eşyalarının Satın Alınması ihalesi 34 Kalem Mazot Pompa Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi 6 Kalem Oto Lastikleri ve Jant Satın Alınması ihalesi idaremize ait Menkul-Gayrimenkul ve Motorlu Taşıtların Sigortalanması ihalesi Hat, irtibat ve Motorsiklet Sürücülüğü Hizmeti ile Teknik Personel ve Destek Personeli Hizmeti ihalesi sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21. maddesinin (Pazarlık Usulü) (b) bendine göre gerçekleştirilen İhaleler 13 Kalem Akaryakıt ve Madeni Yağ vb. Petrol Ürünlerinin Satın Alınması ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22. maddesinin (Doğrudan Temin) (b) bendine göre gerçekleştirilen Malzeme Alımları 83 Kalem Orj.MERCEDES Malzemelerinin Satın Alınması 232 Kalem Orj.ZF Malzemelerinin Satın Alınması 9 Kalem Orj.MAN Malzemelerinin Satın Alınması 196 Kalem BMC-BELDE Malzemelerinin Satın Alınması 71 Kalem VOITH Marka Otomatik Şanzıman Yedek Parça Malzemelerinin Satın Alınması EPT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANI Genel Müdürlükçe yatırım programları dahilinde yapımı ve alımı karara bağlanan işlere ait projelerin hazırlanması, yapımının sağlanması, kontrollük ve kabul hizmetleri, Idaremizce ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet alımı için gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması, ihale komisyonlarında görev alınması vb. işlerini yürütmektir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce 2005 yılında yürütülen hizmetler ve işler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

9 Yatırım Programında yer alan; Şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 2006 yılı yatırım programında yer alan 50 adet Klimalı Solo ve 50 adet Klimalı Körüklü Otobüs alımı ile ilgili teknik şartname hazırlandı. Otomatik Bilet Sisteminin 2. aşaması olan otomatik bilet sistemi ile entegre Toplu Ulaşım - Kent içi Ulaşım otomasyon sistemi projesi ile ilgili Teknik Şartname için ön hazırlıkları yapıldı yılı başından itibaren idaremizin ihtiyacı olan her türlü mal alımına ait 60 adet teknik şartname hazırlandı, ihaleye çıkılması için ilgili müdürlüğe gönderildi. Sigorta ve Hizmet alımı ile ilgili teknik şartnameler hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderildi. Gediz Garajı içinde yeni yapılan ambar ve sosyal hizmet amaçlı binamızın tamamlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünün güvenliği ile ilgili olarak, Kameralı kontrol sistemleri ile ilgili olarak teknik şartname ve proje hazırlıkları yapıldı. Cennetçeşme Garajı ile ilgili olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından idaremize tahsisi yapılan arazinin sınırlarının belirlemesi çalışmaları yapıldı. Atölye için gerekli altyapı çalışmalarına başlanıldı. Muhtelif mal ve hizmet alımları ihalelerinin ihale Komisyonlarında görev yapıldı Yılı Yatırım Programları hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatına gönderildi. Atölye ve işletme Müdürlüklerimizin ihtiyacı olan 2 adet Prefabrik bina alınmasına ait teknik şartname hazırlandı. Satın alman prefabrik binanın kurulması aşamasında kontrollük işleri yapıldı. Kurum, Kuruluş ve vatandaşlardan gelen talep, öneri ve benzeri yazışmalara cevap verildi BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İdare bünyesindeki tüm hizmetlerin bilgisayar ortamında verilmesine yönelik çalışmalarda; mevcut kullanımda olan yazılımların güncelleştirilmesini ve kullanımda olan sistemlerin ve PClerin kesintisiz çalışması, yeni donanımlarla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması, talep edilen projelerin analizinin yapılması, konu ile ilgili çözüme yönelik yazılımların gerçekleştirilmesi, yeni bilişim otomasyon yatırımları ile ilgili kararların alınabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Presto iş Yönetimi ve Memur Bordro-Özlük yazılımları destek hizmeti, Bilişim hizmeti satın alma, işletme Müdürlüğü için, Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı, Muhasebe Müdürlüğü için, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yazılımı, İdaremizce ihtiyaç duyulan bilgisayar ve çevre birimlerinin teknik şartnameleri hazırlandı. Sistem odasına Windows 2003 server alındı ve kurulumu yapıldı. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünün yeni binasında ag kablolama, network ayarları ve düzenlemeleri yapıldı. ADSL modem alınarak internet bağlantısı sağlandı. Mercedes - Benz firmasının bilgisayar teknolojilerini incelemek üzere 2 personelimiz görevlendirildi. Firmanın EWA.Net adlı programları Eshot ta bir bilgisayara yüklenerek Mercedes ten parça bilgilerinin güncel olarak alınması sağlandı. Eshot ve çevre birimlerin Izmir.Net e bağlanması için Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmalar yapıldı.

10 Araç Takip Filo Yönetim Sistemi, Akıllı Durak, PDKS, Araç Maliyetleri, ambarların barkoda geçirilmesi gibi projelerle ilgili olarak şartnameler hazırlandı. Talepler doğrultusunda excel formları oluşturulup, bilgi girişi yapılarak özet tablolar oluşturulması sağlandı, (ilaç takibi vb.) Müdürlüklere ilişkin yapılan çalışmalar bilgisayar ortamında değerlendirilip, istatistik raporları, verimlilik ve mukayese tabloları oluşturuldu. İdaremize ait web sayfasında ulaşım rehberi adı altında yayınlanmakta olan hatların saat, durak, güzergah bilgileri ve ihtiyaç duyulan tüm güncellemeler yapıldı. Müdürlüğümüzde hazırlanan yazılım programları (işçi Maaş, Evrak Takip, ihale Takip, Malzeme Takip, Arıza Takip vb.) günün gereksinmeleri ve ilgili birimlerin istemleri değerlendirilerek geliştirildi. Kurum içi Microsoft Word-Excel eğitimlerine 76 memur personel katılmıştır. ilgili personellerimiz, ihale Mevzuatı ve Analitik Bütçe Uygulamaları hizmet içi eğitimlerine, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan on-line emeklilik projesi kapsamında verilen seminere katıldı. İlgili personelimiz Uluslararası Şehir içi Toplu Ulaşım ve Bilgisayar Teknolojileri UITP fuarına katıldı. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI 4857 Sayılı iş Kanunun 80. maddesine göre oluşturulan iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları (Gediz Atelye, Karşıyaka Atelye, Inciraltı Atölye, işletme Müdürlüğü) her ay periyodik olarak toplanmış, iş yerlerinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili aksaklıkları yerinde tespit etmiş ve bu aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlere toplantı tutanakları gönderilmiştir. Yine aynı yasanın 83. maddesine göre; çalışanların şikayet dilekçeleri üzerine çalışma ortamında konu incelenmiş, şikayete konu olan durumun giderilmesi için birim Müdürlüklerine Kurulun önerileri sunulmuş ve bu olumsuz koşullar giderilmiştir. İşyeri Hekimleri ile birlikte çalışanları çalışma ortamında bilgilendirmek üzere Genel iş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ile işyerindeki riskler, Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik, düzen, kişisel koruyucu alet kullanımı, yangın ve yangından korunma gibi konularda eğitim verilmiştir. MÜŞTERİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2005 yılında Müdürlüğümüzde; Yolcu Biniş Raporları (Metro, izdeniz, Izulaş, Izfaş biniş bilgileri günlük olarak iletilmiştir.) Komisyon Raporları 470 adet Kart Dolum bayisinin günlük olarak dolum bilgileri ve komisyon bilgileri Oyak-bank ile raporları hazırlanmış ve takibi yapılmıştır. Garajlara göre Yolcu Biniş Raporları düzenlenmiştir. Arızalı Kartların Bakiyelerini gösteren Raporlar günlük olarak çekilmiş ve Muhasebe (Eshot, Izulaş, izdeniz, Metro, Izfaş) Müdürlüklerine iletilmiştir. Serbest Kartlar (60 Yaş, 65 Yaş, Özürlü, Şehit Ailesi Kartları vb.) 2005 yılı içinde

11 basılmış ve kullanım raporları incelenmiştir. Kent Kart kapsamında basımı yapılıp dağıtılan kartlar; 60 Yaş 65 Yaş Şehit Ailesi Özürlü Resmi Kurum tarihinde Kağıt Bilet Kaldırma Projesi kapsamında adet Sürücü Kartı düzenlenmiş ve 2005 yılı içinde işletme Müdürlüklerine teslim edilmiştir ve periyodik olarak kontrolleri sürdürülmekte. Müşteriler Dairesi Müdürlüğü teknik servisi 2005 yılı içerisinde toplam aracın validatör, kartuş bakımı ve onarımı gerçekleştirilmiş olup periyodik bakımlar devam etmektedir. Belkahve, Mersinli Stat (Izulaş), Gediz, Mersinli, Inciraltı Çakalburnu, Buca Adatepe, Çiğli ve Soğukkuyu Garajlarında tüm Validatör ve Rechargerlara YTL. versiyonu yüklemesi yapılmış olup kontrolleri devam etmektedir. ABIM ve YABlM lerdeki tüm programlar haftalık ve aylık olarak kontrol edilmektedir tarihinde işçilerin toplu ulaşım kartları Akıllı Kartlar düzenlenmiş ve dağıtımının yapılması için Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Dağıtımı Yapılan Yerler; izmir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar Izulaş Eshot Izsu Izelman ilçe Belediyeler ilçe Belediyelere bağlı kuruluşlar MALZEME İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Genel Müdürlük birimlerince talep edilen malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin ambarda mevcudu varsa çıkış evrakı düzenlenerek teslim edilmesi, ambar mevcudu olmayanların 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince düzenlenen Mal Alımları Yönetmeliği kapsamında satın alınması için gerekli evrakın oluşturularak Ticaret işleri Müdürlüğüne gönderilmesi, Ticaret işleri Müdürlüğünce verilen siparişlerin firmalar tarafından ambara tesliminde aksama olmaması için önlem alınması, teslim edilenlerin Muayene ve Kabul Komisyonu kontrolüne sunulması, Komisyonca kabulü yapılanların giriş işlemlerinin tamamlanarak ambara düzenli olarak yerleştirilip dış etkenlerden zarar görmeden saklanması, bunlara ait giriş evraklarının Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmek üzere Ticaret işleri Müdürlüğüne ulaştırılması, Komisyon kontrolünde uygun bulunmayan mal ve malzemelerin geri iadesinin yapılması, giriş ve çıkışların parasal değerlerinin aylık listeler halinde düzenlenerek Muhasebe Müdürlüğüne bildirilmesi. Sürekli ve düzenli miktarda tüketimi olan mal ve malzemelerin yıllık kullanım miktarları göz önüne alınarak ambar mevcutları tükenmeden temini için, ihale veya diğer alım yöntemleri ile alım yapılması hususunda Ticaret işleri Müdürlüğüne talep yazısı gönderilmesi, ihale ile alımlar için Atelyeler Müdürlüğünden gönderilecek ihale Onay Belgesi ile talep yazısının oluşturularak Ticaret işleri Müdürlüğüne gönderilmesi. İdaremiz birimlerindeki Demirbaş Eşyanın kayıtlarının tutulması, yıllık sayımlarının yaptırılması.

12 Belirtilen tüm işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasının temini ve takibi Yılında, birimlerden gelen talepler ve ambar kayıtlarından çıkarılan yıllık kullanım miktarlarına göre asgari stok seviyesinin korunmasına yönelik ambar memurlugunca yapılan istekler için 12 ayda toplam 8781 adet istek kağıdı yazılarak Ticaret işleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. Malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin alımı nedeniyle doğrudan alımlarda ,05 YTL tutarında, 7462 kalem malzeme girişi yapılmıştır. ihaleler de dahil edildiğinde Toplam mal alımları girişi ,93 YTL, toplam işlem gören fatura sayısı 5523 adettir. Ambardan malzeme çıkışları ise kalem toplam ,33 YTL tutarındadır. Akaryakıt ve madeni yag alımları için ise ,27 YTL tutarında toplam 2641 adet faturanın girişi yapılmıştır. Gediz Merkez Ambarı ile Karşıyaka Otobüs Atelyesi, Inciraltı Otobüs Atelyesi ve Mersinli Otobüs Atelyesi Ambarlarının genel sayımları Ocak - Şubat aylarında, ara sayımları Mayıs ve Eylül aylarında yapılmıştır. Demirbaş kayıtları ve sayımlarının Genel Müdürlüğün tüm birimlerinde koordinasyon içinde yapılması için düzenleme yapılarak uygulama başlatılmıştır. Ambar memurluğundaki bütün işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması için 4 adet bilgisayar ve 2 adet iğne vuruşlu yazıcı alınmıştır. idaremiz Bilgi işlem merkez Müdürlüğünden yazılım desteği alınarak uygulama başlatılmıştır. Aylık doğrudan alım listeleri düzenli olarak hazırlanıp e - posta yoluyla Kamu ihale Kurumuna gönderilmiştir. Orijinal Otobüs yedek parçalarının 4734 sayılı yasa 22. madde (b) bendine göre ihalesiz doğrudan alımı için gerekli listeler Atelyeler Müdürlüğü ile bağlantılı olarak düzenlenmiş ve Mercedes, MAN, BMC, Voith ve ZL yedek parçaları Türkiye Genel Temsilcisi yedek parça dağıtım firmalarından yıl içinde toplam ,55 YTL tutarında alım yapılmıştır. Aşağıda listesi verilen Mal Alımı ve Hizmet ihaleleri için piyasa araştırması ile yaklaşık maliyet tespiti yapılmış ve hazırlanan cetvel ihale Talep yazısı ekinde Ticaret işleri Müdürlüğüne bildirilmiştir: 2005 Yılında Talep Evrakları ve Yaklaşık Maliyet Cetvelleri Hazırlanarak Ticaret İşleri Müdürlüğüne Gönderilen İhale Listesi: Akümülatör Alımı (5 Kalem) işçi Personel için kg. Yoğurt Alımı indirimli Yolcu Kartı Basımı ihalesi ( adet ) Motorlu Araç Filtreleri Alımı (23 Kalem) işçi Personel 2005 Yılı Yazlık Giyim Eşyaları Alımı (3 Kalem) Alüminyum Çatı izolasyon Paneli Alımı (3 Kalem) Mazot Enjeksiyon Pompası Malzemeleri Alımı (34 Kalem) Oto Lastikleri ve Jant Alımı (6 Kalem) işçi Personel Kışlık Giyim, Koruyucu Giyim Eşyaları Alımı (9 Kalem) işçi Personel Temizlik Malzemeleri Havlu ve Sabun Alımı (3 Kalem) Körüklü Otobüs Vagon Körüğü Alımı (5 Kalem)

13 ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ Atölyeler Müdürlüğü Eshot Genel Müdürlüğüne ait; 1120 adet otobüs, 112 adet hizmet aracı ile izmir Büyükşehir Belediyesine ait; binek, hizmet aracı ve iş makinelerinin her türlü bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını yapmaktadır. Ayrıca her türlü kent mobilyası, çocuk bahçesi ve park gereçlerinin metal aksamlarının yapımı, montajı ve tamiri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Atölyeler Müdürlüğünde 70 memur personel, 305 Eshot kadrolu işçi personel, 493 Şirket personeli görev yapmaktadır. Atölyeler Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri merkez olmak üzere, Karşıyaka, Mersinli, Inciraltı atölyelerinde ve Çiğli, Adatepe garajlarında hizmet vermektedir. ATÖLYELERİMİZİN MEVCUT DURUMU GEDİZ ATÖLYE TÜM ALAN: m2 KAPALI ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDİ: 225 adet AKARYAKIT: 2 Motorin tankı + 1 benzin tankı + 2 motorin Euro Tankı TAMİR KANALLARI: 32 adet KARŞIYAKA ATÖLYE TÜM ALAN: m2 KAPALI ALAN: m2 AKARYAKIT: 3 Motorin tankı + 1 Adet Euro Tankı TAMİR KANALLARI: 11 adet MERSİNLİ ATÖLYE TÜM ALAN: m2 KAPALI ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDİ: 182 adet AKARYAKIT: 4 Motorin tankı TAMİR KANALLARI: 6 adet İNCİRALTI ATÖLYE TÜM ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDİ: 228 adet AKARYAKIT: 4 Motorin tankı TAMİR KANALLARI: 8 adet

14 ÇIĞLI GARAJ TÜM ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDİ: 225 adet AKARYAKIT: 3 Motorin tankı ADATEPE GARAJ TÜM ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDİ: 254 adet AKARYAKIT: 3 Motorin tankı TAMİR KANALLARI : 1 adet ATÖLYELERİMİZDE YAPILAN İŞLER 2005 yılında otobüs filosunu iyileştirme ve gençleştirme çabalan çerçevesinde yıpranmış otobüslerin motor, karasör, boya, elektrik tesisatı kısımları yenileştirilmiş, periyodik bakımları yapılmıştır. Otobüs, hizmet araçları ve iş makinası vb. için piyasadan temin edemediğimiz yedek parçaların imalatı Atölyemizde yapılmaktadır. Atölyemizde imal edilen yedek parçalar için 2005 yılında bilgisayar kontrollü bir Üretim Ambarı kurulmuştur Ağustos tarihinde şehrimizde düzenlenen 23. Universiade 2005 Yaz Oyunlarına 25 personel ve 120 otobüs ile etkinliğe katkıda bulunulmuştur. Cennetçeşmede modern bir garaj oluşturulması için etüt proje çalışmaları devam etmektedir. Atölyelerimizde işçi Puantajı ile ilgili olarak Personel Devam Takip Sistemi kurulması için Bilgi işlem Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Kent mobilyaları (bank, bisiklet parkı, pergule, çöp kovası vb.) Ateh/elerimizde yapılmaktadır. izmir halkına yakışır temiz otobüslerde seyahat imkanı sağlamak için otobüslerimizin iç ve dış temizliği günlük ve periyodik olarak yapılmaktadır. Atölyelerimizin gelişen teknolojiyi takibi amacıyla; elektronik, otomatik şanzuman, motor, boya, fren, mekanik, lastik, rulman sistemi konularında firmalar taralından Atelye teknik personeline eğitim tesislerinde teorik ve pratik olarak eğitim düzenlenmiştir. 120 adet otobüse klima takılmıştır. 50 adet körüklü, 50 adet solo tipi otobüs alımına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Karlı havalar için 50 otobüse zincir taktırılmıştır. iklim koşulları gereğince buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışmaları yapılmıştır. ilgili personellerimiz; Otomotiv Yan Sanayi, Merecedes Benz Otomasyon Sistemi Seminerine, Otomotiv Üreticileri fuarlarına, Hidrolik Pnömatik, Tesisat Mühendisliği kongrelerine, Euro III eğitimlerine ve Kamu ihale seminerlerine katılmışlardır. Gediz Ağır Bakım Tesislerinin çevre duvarı yapılmıştır. Araçlarımızda ve iş makinalarında kullanılan her türlü pnömatik ve hidrolik hortum üretim atölyesi modernize edilerek yeni kısmında konuşlandırılmıştır. Merecedes araçlarımızın güncel yedek parça takibini kolaylaştırabilmek amacı ile Mercedes Benz firması ile ortak çalışma yapılarak EVA NET iletişim programı devreye alınmıştır. Kapalı durak imalatına başlanılmıştır. Kurban kesim çadırları kurulmuştur. Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik olarak, bazı araçlarımızda etkinlik amacına göre düzenlemeler yapılmıştır. Otomatik şanzıman test cihazı tezgahı imalatı yapılmış ve verimli bir şekilde devreye

15 alınmıştır. Inciraltı ve Karşıyaka Atölyelerimizin basınçlı hava ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 2 adet 15 KW.lık Vidalı kompresör devreye alınmıştır. Kentimizin Kültürel etkinliklerinde kullanılmak üzere modern bir elektrik jeneratörü satın alınmıştır. idaremiz ve Büyükşehir Belediyesi araçlarımızın motor testlerinin yapılacağı modern bir test ünitesi ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak yapılacak motor parça ve genel yıkama ünitesi etüt ve proje çalışmalarına başlanmıştır. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İDARİ) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANI İdarenin tüm parasal konularında direk olarak işlevi bulunmaktadır. Vazife Teşkilat Yönetmeliğimizin ve yasalar doğrultusunda kanunen tutulması lazım gelen ana defterler ile yardımcı defterlerin tutulması, aylık hesapların çıkarılması, idarenin gelirlerini tahsili, giderlerinin ödenmesi, Bilançoların hazırlanması, yıl sonu kesin hesabının hazırlanması ve sunulması, yeni yıla ait bütçelerin hazırlanması Müdürlüğün asli ve zorunlu görevleridir. Her gün günlük olarak idaremizin gelirleri ve giderlerini oluşturan muhasebe evrakları kontrol edilerek ilgili hesaplara kaydı sağlanmış, yine günlük olarak muntazam ödenmesi gereken akaryakıt ödemeleri yapılmıştır. Ay bazında ise yasaların öngördüğü tarihlerde personele ait memur maaşları, işçi ücretleri ve avans ödemeleri yapılmış, bunlardan kaynaklanan gelir vergisi, damga vergisi, emekli keseneği, sigorta primleri gibi kesintilerde ilgili dairelerine zamanında ödenmiştir. Tahakkuku yapılan personele ait ilaç tedavi giderleri, evlenme, ölüm, doğum yardımları, işçi tazminatları günü gününe ödenmiştir. Yine ilgili birimlerce alımı gerçekleştirilen yedek parça ve akaryakıt temininden doğan ödemeler kontrol edilerek tediye işlemleri gerçekleştirilmiş, ayrıca araçların trafik ve sigorta bedelleri ödemesi güncel olarak yapılmış, araçların kaza oluşmasından kaynaklanan hasar bedellerinin tahsili sağlanmıştır. Gelir ve gider arasındaki finansman eksikliği Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla aşılmış, idaremiz kişiler ve kuruluşlar karşısında olumsuzluklarla karşılaşmamıştır. Titiz çalışmalarımız sayesinde akıllı kart sistemindeki parasal akışın daha işlevsel hale gelmesi sağlanmıştır. Yine çalışmalarımız sayesinde akıllı kart işinde yer alan izdeniz, Metro, Izfaş ve Izulaş gibi kuruluşların finansman akışı bir sisteme ve otomatiğe bağlanmıştır. Diğer yıllardan kaynaklanan otobüs ödemeleri (50 adet BMC Solo, 105 adet Mercedes Körüklü ve 70 adet BMC) ile ilgili borçlanmaların, Hazineye ait borç ödemeleri Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla ödenmesi sağlanmıştır., Aylık raporların Encümende görüşülmesi, Reklam gelirlerinin EURO ya bağlı olarak zamanında tahsili, Yılbaşında 60 yaş ve diğer kartların bedelinin tahsili için Oyakbank ve Vakıflar Bankası ile anlaşma yapılmış, hemşehrilerimizin sırada beklemesi önlenmiş tahsilat kolaylığı sağlanmıştır. Öğretim yılı başlangıcında Öğretmen kartı ve Öğrenci kartı bedellerinin tahsili, gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde açılan adet hasar dosyalarının tahsili sağlanmış tahsil edilemeyenler ile ilgili hukuki işlemlere geçilmiştir. Hemşehri iletişim Merkezine gelen ve Müdürlüğümüze ait konularda yazışmalar yapılmış

16 ve yanıtlar verilmiştir. Ayrıca kişisel bazda mail yoluyla bilgi edinme yasası kapsamındaki yazılara da cevap verilmiştir. Yıl içinde geçmiş yıla ait gerçekleşen ödemelerimizle, Bütçe kesin hesap raporlarımız, Büyükşehir Meclis ve Valilik Makamının onayına sunularak tasdik edilmiştir. Yine yıl içinde geçmiş yıla ait hazırlanması gereken bilanço, kar ve zarar cetvelleri çıkarılmıştır yılı Kesin hesabı yapılmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 05/467 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Valilik Makamınca onaylanmıştır. Gider Kismi Bütçe Ödenegi Kesinlesen Tutar Gerçeklesme Orani %94 1- idari Giderler Genel Giderler 3- isletme Gen.Gid. 4- Transferler Yatirim Gid Gelir Kismi %86 % % % %92 1- Faaliyet Gelirleri 2- Olaganüstü Gelirler % % % yılı Bütçesi Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 05/194 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Valilik Makamının onayı ile uygulamaya konulmuştur. Kasim 2005 sonu itibariyla; Gelir-Gider Bilgileri Gider Kismi 1- idari Giderler ,00 2- Genel Giderler ,00 3- isletme Gen.Gid ,00 4- Transferler 5- Yatirimlar , ,00 Bütçe Ödenegi Kesinlesen Tutar 11 Aylik Gerçeklesme Orani , , , , ,36 %87 %65 %91 %71 %1 Gelir Kismi 1- Faaliyet Gelirleri 2- Olaganüstü Gelirler , ,52 % , ,24 % , ,51 % , ,75 % yılı Bütçesi Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Meclis Başkanı tarafından tarihinde onaylanarak 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince Valilik Makamına gönderilmiştir. PERSONEL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

17 Memur ve işçi statüsüne bağlı personelin atama, terfi, yer değiştirme ve ayrılma, emeklilik, izin, takip ve ceza ile ilgili kararları uygulama, özlük işleri ile ilgili bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama, işçi ve Memur maaşlarının tahakkuku, Genel Müdürlüğe bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında, düzenli olarak yapmak ve yaptırmak ile yükümlüdür. Aksine davranış, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Her ay düzenli olarak Memur personelin terfi onaylarının hazırlanması, cüzdanlarına işlenmesi ile kadro defterinden değiştirilmesi ve işçi Personelinin aylık terfi artışları yapılmıştır. Emekliye ayrılan Memur personelin işlemleri yapılıp Emekli Sandığı ile gerekli yazışmalar yapılmış ve emekliye ayrılan işçilerin çıkış işlemlerinin yapılıp, kıdemlerinin hesaplanarak Ücretler servisine verilmiştir. Memur, eş ve çocuklarının, bakmakla yükümlü oldukları kimselerin hastaneye sevk işlemleri yapılıp, hastanelerden gelen tedavi faturaları kontrol edildikten sonra ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Emekliye ayrılan Memur personel adına T.C. Emekli Sandığınca tahakkuk ettirilen emeklilik ikramiye ve fark faturaları kontrol edilerek, Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Memur ve işçi personelin izin ve raporları kontrol edilerek kartlara işlenerek, dosyalarına takılmıştır. İdaremizde görev yapan tüm Memur ve işçi personel için yapılan yazışmalar, istirahat - izinler ve diğer belgeler düzenli olarak dosyalandı. Memur ve işçi personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapıldı. Memur ve işçi personel ile ilgili her hafta, her ayın başında ve her 3 ayda bir düzenli olarak istatistik! bilgiler T.C. içişleri Bakanlığına, Büyükşehir Belediyesine ve Bilgi işlem Müdürlüğüne bildirilmiştir. idaremizden muhtelif tarihlerde emekliye ayrılan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları adına Emekli Sandığınca tahakkuk ettirilen Makam ve Temsil Tazminatları kontrol edilerek Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Memur personelin sicil raporları kontrol edilerek 90 puan uygulamasından 1 kademe alacak olan personele hak ettiği kademe verilip, cüzdanlarına ve kadro defterine işlendi. Cezai işlem gören Memur, işçi ve İzelman personeli için gerekli yazışmalar yapılıp cüzdanlarına ve dosyalarına işlenip, para cezası alanlar için tahakkuk yapılıp, Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi yılı içerisinde Memur personele fazla mesai yaptırılması hususunda gerekli evrak hazırlanarak içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne gönderildi. İdaremizde çalışmakta iken çeşitli nedenlerle ayrılan Memur personele hizmet belgesi düzenlendi. Pasaport talebinde bulunan memur personelin pasaport alma işlemleri yapıldı. Başka kurumlardan Kurumumuza nakil gelmek isteyen personel için gerekli yazışmalar yapıldı.

18 Kurumumuzda başka kurumlara nakil olarak gitmek isteyen personeller için kurumlar arası yazışmalar yapılıp, şahsi sicil dosyaları ve gerekli belgeler karşı kuruma gönderildi. Aile ve Tedavi Yardımına esas olmak üzere memurun bakmakla yükümlü olduğu eşi, anne ve babası için SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Vergi Dairesinden ilgili evraklar istenip kontrol edildikten sonra dosyalaması yapıldı. Kurumumuz emekli personeli iken vefat eden personeller için T.C. Emekli Sandığınca tahakkuk ettirilen ölüm yardımı faturaları kontrol edilerek, Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre çalışan memur personelin mal bildirimleri yenilendi. Memur personelin istirahatlerinin kontrol edilerek 7 günü aşan kısımlarının ücreti Şubat ve Ağustos maaşlarından kesildi. işçi personelden Sigorta istirahatı olanların her ay listesi hazırlanıp borçlandırılmaları sağlandı. Memur ve işçi personelin diğer mali hakları ile ilgili işlemleri yapılmıştır. Memur ve işçi personel için her ay düzenli olarak Müdürlüğümüzce basılan bordroların kontrolü yapılıp ve ayrıca Izelman personeli için puantajlar basılıp, kontrol edilerek icmalleri ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Memur personel için kefilli görevlerde çalışanların aylık ve üçer aylık listeleri hazırlanıp, Kefalet Sandığına gönderildi, ayrıca kefalet cüzdanlarına işlendi. Memur ve işçi personel için Aile ve Çocuk Yardımı beyannameleri alınıp, yasaya göre takibi ve yardımın buna göre yapılması sağlandı. Yıl sonunda Memurların emekli keseneklerini gösterir föyleri hazırlanıp, imzalandıktan sonra T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderildi Yılı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında Memur ve işçi personelin zorunlu tasarruf nema ödemeleri yapıldı. Memur ve işçi personelin icra kesintilerinin her ay düzenli olarak icra dairelerine yatırılması gerçekleştirildi. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin almış oldukları fazla mesainin puantajları maaş programına girilip, bordrolar Maaş Tahakkuk Şefliği tarafından basılmıştır Yılında bir önceki seneye ait (2004 yılı) olan Vergi ladesinin Memur ve işçi personele ödenmesi sağlandı. Analitik bütçede kullanılmak üzere 2006 memur maaşları ilgili çalışma yapılarak Müdürlüklere bilgi verildi. Personel İşleri Müdürlüğünün Analitik Bütçesi hazırlandı. Başka Kuruma nakil olan memurların nakil bildirgeleri yapıldı. Yerleri değiştirilen işçi personelin Sigorta Giriş Bildirgeleri yapıldı. Emekliye ayrılan işçilerin çıkış işlemleri yapılıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirildi, ayrıca işten Atılan işçi personele işsizlik Sigortasından yararlanması için Türkiye iş Kurumuna gerekli form doldurularak gönderildi. Kadrolu işçi personel mevcudunun emeklilik, işten ayrılma, istifa, vefat gibi nedenlerle

19 azalması ile yerine yeni kadrolu işçi alınmayıp, hizmetler idare Encümen Kararı ile daha az maliyetle şirketlere ihale ile alman işçilerin kayıtları tutularak bilgisayara işlendi ve sicil kartları hazırlandı. İzelmandan gelen 4 aylık dönem bordroları ve emeklilerin destek fon kesinti belgeleri görülebilir bir panoya asılması sağlandı. Emeklilik başvurusunda bulunan Memur personelin son iki yıllık emekli kesenekleri ve varsa askerlik borçlanmalarının dökümanı çıkarıldı. Şirket personeli ihalesi için maliyet hesapları yapıldı. Özürlü çocukları olan personelin aylık çalışma belgeleri ve aylık sigorta bildirgeleri hazırlanıp, okullarına gönderildi. Toplu iş sözleşmesine göre günlük yevmiyeleri sicil kartlarına işlendi yılı sicil raporları doldurulmak üzere Müdürlüklere dağıtımı yapıldı. Müdürlüklerden gelen sicil raporları bilgisayara işlenerek, son altı yıllık sicil notu ortalamasına göre tarihi itibariyle 1 kademe hak eden personelin tespiti yapıldı. Her ay 1085 işçi personelin özel ve yasal kesintileri girilerek,kısım Müdürlüklerinden gelen aylık çalışma puan-tajları işçi maaş programına girildi. Tahakkukları yapılıp maaş bordroları ve icmalleri yapılarak Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi 133 işçi personelin T.I.S. ne istinaden kıdemli işçilik teşvik primi ücret bordrosu içerisinde tahakkuku yapıldı. T.I.S. ne istinaden işçi personelin toplam 1385 adet tahsilde olan çocuklarına Eğitim Yardımı tahakkuku yapıldı işçi personelin yıl içerisinde yaptıkları harcamaları belgeleyen fatura ve fişlere istinaden Vergi indirim bordrosu tahakkuku yapılarak Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Ay içerisinde ücretsiz izin alan işçi personelin eksik gün bildirim formları yapılarak her ay S.S.K. ya yazı ile bildirildi sayılı yasaya istinaden 1085 işçi personele ilave tediye tahakkukları yapılıp Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. T.I.S. ne istinaden 1085 işçi personele Sözleşme ikramiyesi tahakkukları yapılıp Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Emeklilik için müracaat eden 92 işçi personelin emeklilik işlemleri yapılarak Kıdem Tazminatı tahakkuk bordrosu yapılıp Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Bu güne kadar idaremizden emekli olan 4242 işçi personelin her ay Sosyal Yardım Zammı tahakkukları yapılıp Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Her ay 1085 işçi personelin Aylık Sigortalı Hizmet listeleri yapılarak askıda tutulması için kısım müdürlüklerine, Aylık Sigorta Primleri tahakkukları yapılarak Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Her ay Kısım Müdürlüklerinden gelen stajyer 112 adet öğrencinin aylık çalışma puantajları stajyer maaş programına girilerek, tahakkukları yapılıp maaş bordroları ve icmalleri yapılarak Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi.

20 Eski Hükümlü ve Özürlü durumu aylık Türkiye iş Kurumuna ve içişleri Bakanlığına bildirilir. İşçilere fazla mesai yaptırılması için bütün işçilerin muvafakati alınıp sicil dosyalarına konuldu. İşçi personele sosyal yardımları (evlenme, doğum, ölüm) yapıldı YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN MEMUR HAREKET DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLİ İSTİFA VEFAT İŞİNE SON NAKİL GELEN NAKLEN GİDEN YENİ GİRİŞ YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL DOLU BOŞ TOPLAM Ocak Aralık YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN İŞÇİ HAREKET DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLİ İSTİFA VEFAT İŞİNE SON İŞE GİREN NAKİL GELEN NAKLEN GİDEN YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ PERSONEL DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL DOLU BOŞ TOPLAM Ocak Aralık YILINDA IZELMAN PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLİ İSTİFA VEFAT İŞİNE SON İŞE GİREN NAKİL GELEN NAKLEN GİDEN YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN İZELMAN PERSONELİNİN KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Başkanlığımıza bağlı Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Hesap İşleri Şube Müdürlüğü,Ayniyat Saymanlığı,Yemekhane Saymanlığı ve Gelir Müdürlüğü yer almaktadır BÜTÇE

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarım Personel Daire Başkanlığı'na bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servis, Yemekhane Saymanlığı ve Ayniyat Saymanlığı

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIM Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C.

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı