5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek."

Transkript

1 YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların oransal olarak düşecek olmasının iki nedeni bulunuyor. Bunlardan birisi ABO nun (Aylık bağlama oranını) düşürülmesi, ikincisi ise 2000 den sonraki yıllar için ortalama kazancın güncelleştirilmesinde kullanılan büyüme hızı katkısının düşürülmesi. 1 / 12

2 Yeni bağlanacak emekli aylıklarını düşürebilecek ilk etken: Düşük ABO SSK lılarda ABO; gününe kadar geçerli olan gösterge sistemi gereğince normal şartlarda 5 bin gün için ABO yüzde 60 dır ve 5 bin günden sonra her 240 gün için yüzde 1 arttırıldığı gibi kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşından sonraki her yaş için de yüzde 1 oranında arttırılmaktaydı. Şu anda da 1999 yılı ve öncesi çalışma dönemi için bu oran dikkate alınıyor. 2 / 12

3 gününden bugüne kadar geçen süre için hesaplanan emekli aylığında ise ABO farklıdır ve 506 sayılı Kanun un 61 inci maddesine göre; Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3 bin 600 gününün her 360 günü için %3,5 sonraki 5 bin 400 günün her 360 günü için %2 ve daha sonraki her 360 gün için %1,5 oranlarının toplamı oluyor. Bağ-Kur lularda ABO; Aylık bağlama oranı, 1999 ve öncesi dönemi için 25 yıla göre yüzde 70 olup, 25 yıldan fazla her yıl için yüzde 1 zamlı iken 2000 ve sonrası için sigortalının toplam sigortalılık süresinin ilk on tam yılının her bir yılı için %3,5, takip eden onbeş tam yılın her bir yılı için %2 ve yirmibeş yıldan fazla her bir tam yıl için %1,5 oranlarının toplamı oluyor. 3 / 12

4 Memurlarda ABO; Memurlarda ise emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında fiilî ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 75 oranında aylık veriliyordu. 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, 25 yıldan çok olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlanmaktaydı. Ancak yasanın yürürlük tarihinden önceki memurlar yeni Kanuna dahil olmayıp eskiden olduğu gibi 5434 sayılı Kanun un emeklilik şartları ile emekli aylığı alacaklar. Yeni aylık bağlama oranı nasıl olacak? Tasarıda %2 olarak duruyorsa da Emek platformu ile Hükümet arasındaki uzlaşmalar sonrasında yapılan açıklamalara göre; yeni sistemde halen sigortalı olup, yeni Kanun yürürlüğe girdiğinde 10 yıl prim ödeme gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların aylık bağlama oranı, ilk 10 yıl için % 3, 10 yıldan sonraki süreçte ise % 2 olarak; yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa sigortalı olanların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacak. 4 / 12

5 Bu da şu an 1 gün dahi sigortalı olanların ileride bağlanacak emekli aylıklarının düşük bağlanmasını büyük ölçüde engelleyecek. Ama yeni Kanundan sonra sigortalı olanların emekli aylıkları düşük bağlanacak. Yani SSK lılarda ve Bağ-Kur lularda 10 yıldan (3 bin 600 günden) sonraki çalışmalarda yüzde 2, 25 yıldan (9 bin günden) sonraki yıllarda da yüzde 1,5 oranıyla uygulanan ABO SSGSS den sonra birden yüzde 3 olarak uygulanacak. Öyleyse mevcut kazanç ortalamamızın ne kadarının emekli aylığı olarak verileceğini belirleyen ABO önümüzdeki 10 yıl süresince yüksek olacak. Yeni sistemde karma aylık hesaplanacak ve yeni Kanunun yürürlük tarihine kadar olan aylık eski sistemden, yeni Kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçen prim ödeme gün sayılarına ilişkin aylığı yeni Kanundaki esaslar üzerinden bağlanacak. 5 / 12

6 Elbette şu an için sadece iddia durumundaki bu hususun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Genel Kurul görüşmelerinden görebileceğiz. Bu konunun gerçekleşmesi çok önemli, çünkü ABO nun Yasanın yürürlüğünün hemen akabinde %3 olarak uygulanmasıyla büyüme hızından doğan kaybı telafi edebilecek. Ama Tasarıdaki haliyle yasalaşırsa yani %2 olarak sabitlenirse ABO da büyüme hızındaki kayıp gibi yeni bağlanacak aylığı düşürücü etki yapacak. Emekliliği hak ettim, çalışmaya daha devam etsem mi diyenler Emekliliğini hak etmiş durumda olup yeni Yasanın yürürlüğe girmesiyle kayba uğrayıp uğramayacağını düşünenler yasadaki ABO nun nasıl çıkacağına bakacaklar. Eğer ilk 10 yıl için %3 oranı uygulanacaksa hemen hiçbir kayıpları olmayacak. Ama %2 olarak uygulanacaksa birden düşürücü etki yapmasa da çalışma yıllarının artması ölçüsünde emekli aylıklarının düşük bağlanmasına neden olacaklar. 6 / 12

7 Çocuğum sigortalı olsun mu diyenler Yeni yasanın yürürlüğünden önce sigortalılığa başlayanlar şu anki emeklilik koşullarına tabi olacaklarından kuşkusuz kazançlı çıkacaklar. Bununla birlikte eğer şu anki sigortalılar için Yasanın yürürlük tarihinden sonraki ilk 10 yıl için %3 ABO gerçekleşirse yararları duble olacak. Örneğin gelecekte 25 yıllık (9 bin günlük) çalışma ve ortalama 1000 YTL kazanç düzeyi üzerinden 65 yaşında emekli olacak çocuğunuzun SSGSS Yasasından önce sigortalı olması ile sonra sigortalı olması arasındaki fark bugünün değeriyle 100 YTL emekli aylığının daha fazla olması anlamına gelecek. Yeni bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek ikinci etken 7 / 12

8 Emekli aylıklarının düşük bağlanacak olmasındaki ikinci etken, eski sistemde 2000 den bu yana geçen yıllar için prime esas ortalama kazancın güncelleştirilmesinde kullanılan TÜFE+Büyüme hızının %100 ü formülünün TÜFE+Büyüme hızının %30 u şekline dönüştürülüyor olması. Ancak yeni yasanın öncesi ve sonrasında eski ve yeni sistemin kullanılması nedeniyle kısa vadede bir önemli bir düşüş hissedilmeyecek. Örneğin 24 yıl eski sistemden çalışmış ve 1 yıl da yeni sistemde çalışmış bir sigortalı ülkedeki son yıl büyüme hızının %5 olduğunu varsaysak bile yitireceği %3,5 luk farkın bağlanacak nihai karma aylığa etkisi %3,5 luk oranın 1/25 i oranında olacak. Ancak yeni Yasa kapsamında çalışıldığı sürece yeni yasanın olumsuz aylık bağlama koşullarından etkilenme de o oranda büyük olacak sonrası sigortalılar için taban aylıklar düşecek 8 / 12

9 Gelir ve aylıklara alt sınır yenileniyor. Bu durumda yeni Kanuna göre bağlanacak aylıklar, prime esas günlük kazanç alt sınırının (halen asgarî ücret) aylık tutarının % 35'inden az olamayacak. Hâlbuki önceki alt sınır da asgarî ücretin 1/3 ü olarak belirlenirken TÜFE artışlarının asgarî ücret artışlarına oranla taban aylık rakamında daha fazla artış meydana getirmesi nedeniyle bugün 558 YTL ye ulaşmış durumda bulunuyor. Bu da demek oluyor ki Taslak bu şekilde yasalaşırsa tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emekliliklerinde bugün uygulanan TÜFE li 558 YTL yerine, Kanunda belirtilen asgarî ücretin 1/3 ü olan 213,57 YTL uygulanacak demektir ki ülkemizde ödenen primlerin büyük çoğunluğunun asgarî ücretten yatırıldığını göz önüne aldığımızda bu durum tarihinden sonra sigortalılığa başlamış SSK sigortalılarının emekliliklerinde karşılarına çıkacak en büyük hayal kırıklıklarından biri olacak. Ayrıca hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise alt sınır aylığının % 80'inden, hak sahibi iki kişi ise % 90'ından az olamayacak. YARIN: DUL VE YETİM AYLIKLARI GÜNÜMÜZDE VE SSGSS DEN SONRAKİ DÖNEMDE 9 / 12

10 KİME NE ORANDA BAĞLANACAK? İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI Bağ-kur dan Malûlen Emekliliğiniz Mümkün doğumluyum tarihinde Esnaf Bağ-Kur a kayıt oldum. Sigortam halen devam ediyor ve 1994 yıllarında beyin ameliyatı oldum. Epilepsi hastasıyım yılında İstanbul Askeri Hastanesinden Askerliğini yapamaz raporum var. Malûlen emekli olabilir miyim? İki çocuğum var sağlık karnesinden yararlanabilir mi? Öldükten sonra maaşım eşime kalır mı? Emin OK/BURSA 10 / 12

11 Sayın Okurum, Vermiş olduğunuz bilgilere göre Bağ-Kur dan malûlen emekli olmak için sağlık raporu dışında gerekli koşullara sahipsiniz. En az beş yıldır sigortalı olmak kaydıyla Bağ-Kur uygulamasında çalışma gücünün en az üçte ikisini (%67 sini) yitirdiği tespit edilen sigortalı malûl sayılır. Malûllük halinin tespitinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas alınıyor. Bu raporlar, kurumca oluşturulacak sağlık kurulunda değerlendiriliyor. Raporunuz yeter görülmezse ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebiliyor. Durumunuzun tespitinde son muayene raporu esas tutulur. Söz konusu raporlar üzerinde Kurumca verilen karara itiraz edebilirsiniz. İtirazınız halinde Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu karara bağlar. Ancak belirtmeliyim ki Bağ-Kur sigortalılığınızın başladığı tarihte hastalığınızın malûl sayılacak derecede bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilirse malûllük aylığı bağlanmaz. 11 / 12

12 Şayet malûllük aylığı bağlanırsa bu aylık eş ve çocuklarınıza kalır ve sırf malûlen emekli oldunuz diye aylığınız eksik bağlanmaz. Sağlık karnelerini onsekiz yaşını, orta öğrenim yapması halinde yirmi yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde yirmibeş yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl olan çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocukları kullanabilirler. 12 / 12

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN 50 SORU 50 CEVAP

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN 50 SORU 50 CEVAP TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NDA MERAK EDİLEN Soru

Detaylı

1 00 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

1 00 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 1 00 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SORU 1: Yeni Kanunda Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alındı mı? Anayasa Mahkemesi iptal kararı doğrultusunda, Kanunda; memur ve diğer kamu görevlilerinin

Detaylı

YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR

YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar; yaşlılık aylığı bağlanması, yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır.

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları

Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları 19-20 ŞUBAT 2015 MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları Akın ŞİMŞEK Adana, 20 Şubat 2015 BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLENDİRİLME USULÜNE

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Yusuf Yücel Temel Kavramlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir iş sözleşmesine göre çalışanlar (m.4/1, a), bağımsız çalışanlar

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL SSGSSK NUN BAZI ÖZELLİKLERİ SSGSSK nda emeklilik ve genel sağlık sigortası sistemleri ile işverenlerin işyerlerine ve primlere ilişkin yükümlülükleri, sorumlulukları, sigortalıları, işverenleri, üçüncü

Detaylı

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca,

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ GİRİŞ Milli gelire, istihdama ve ihracata katkı sağlayan, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayan tarım sektörü ve bu sektörde çalışanlar ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tarımsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

Bu kısa çalışmada genel esasları itibarıyla bunlara değinilecektir. I. OLUMLU KABUL EDİLEBİLECEK DÜZENLEMELER

Bu kısa çalışmada genel esasları itibarıyla bunlara değinilecektir. I. OLUMLU KABUL EDİLEBİLECEK DÜZENLEMELER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 5-6 5754 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Ölüm Sigortası. Av. Çiğdem Yorulmaz *

Ölüm Sigortası. Av. Çiğdem Yorulmaz * Ölüm Sigortası Av. Çiğdem Yorulmaz * GİRİŞ Ölüm sigortası, uzun vadeli sigorta türlerinden biridir. Ölüm sigortasının Kanunumuzda yer almasının nedeni, sigortalıların ölmeleri halinde geride bıraktıkları

Detaylı

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir.

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir. Dul Ve Yetim Aylığı, İşlem Ve Oranları Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50 sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU Son zamanlarda bazı internet sitelerinde sosyal güvenlik sistemine ilişkin kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve elektronik ortamda

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K İKAYET EDİLEN İDARELER : 1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı