Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu"

Transkript

1 i

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ HİDROMEK Hidrolik Ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş Ege Serbest Böl. Şubesi Ayhan Sokak No: 24 Ege Serbest Bölgesi / İZMİR TELEFON / FAKS Tel: / Fax: PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE Kazıcı Ve Yükleyici İş Makinesi (Beko Loder) Montaj Ve Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ,00 TL Ege Serbest Bölgesi - Ayhan Sokak No: 24 ve 18 Akçay Caddesi No:144/1 - GAZİEMİR / İZMİR 6 O KOORDİNATLAR Koor. Sırası: Sağa,Yukarı WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 27 D.O.M. : -- Zon : 36 Zon : -- Ölçek Fak. : 6 derecelik Ölçek Fak. : -- Koordinat UTM 6 0 Koordinatlar Coğrafi Koordinatlar Noktaları Sağa (Y) Yukarıx(X) Enlem Boylam PARSEL / / / / / / / / / / / / / / PARSEL / / / / / / / / / / / / / PARSEL / , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , ii

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ tarih ve Sayı ile değişik 17 Temmuz 2008 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Uygulanacak Projeler EK-1 Listesi, Madde 39 Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), İş makinaları (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç v.b.)] (1000 adet/yıl ve üzeri). RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN / ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN / ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI SAVRA İNŞAAT MAKİNA MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK SAN. LTD. ŞTİ. Kazım Karabekir Mah Sok. No: 3/6 ETİMESGUT/ ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) RAPOR SUNUM TARİHİ 19/09/2013 iii

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... iv TABLOLAR DİZİNİ... vii EKLER... xii BÖLÜM I : PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1. Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi (Hesaplamalar), Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Zamanlama Tablosu... 1 I.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Yöntemleri İle Teknolojiler, Proses Akım Şeması (Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon ve Atık Su), Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler,... 8 I.3. Proje İçin Gerekli Hammadde ve Yardımcı Maddelerin Miktarları, Nasıl ve Nereden Temin Edileceği, I.4. Projede Üretilecek Nihai ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları ve Depolanması, I.5. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinelerin, Araçların ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri I.6. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Bölgeye İlişkin Varsa 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000 Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası İle Birlikte Verilmesi ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının Haritalar Üzerinde İşaretlenmesi, II.2. 1/5.000 Ve 1/1.000 lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 km lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını Ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz, jeolojik Yapı, Köy Yerleşik Ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi, II.3. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu ( Bütün İdari Ve Sosyal Ünitelerin, Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri Ve Yükseklikleri,) II.4. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Faaliyet Alanına Ait Panoromik Fotoğrafların Eklenmesi, BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal Kaynakların Kullanımı) III.1. Jeolojik Özellikler ( Bölge Ve İnceleme Alanı Jeolojisi, Büyük Ölçekli Jeolojik Harita Ve Stratigrafik Kesit) III.1.1.Genel Jeoloji III.1.2. İnceleme Alanı Jeolojisi III.2. Doğal Afet Ve Deprem Durumu iv

5 III.2.a. Doğal Afet Durumu (Heyelan, Kaya Düşmesi, Çığ Ve Su Baskını Gibi 7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar) III.2.b. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını İçine Alan Büyük Ölçekli Diri Fay Haritasının Eklenmesi, Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları Ve Etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi) III.3. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri III.4. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri III.5. Flora Ve Fauna III.5.1. Flora III.5.2. Fauna III.6. Meteorolojik Ve İklimsel Özellikler III.7. Toprak Özellikleri III.8. Tarım ve Hayvancılık III.9. Koruma Alanları ( Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler Ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Havanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit Ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme Ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan Ve Merkezleri Ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri, Ayrıca Özel Koruma Bölgesi Statüsünün Ne Olduğu, Neleri Kapsadığı, III.9.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar: III.9.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar: III.9.3. Korunması gereken alanlar: III.10. Orman Alanları Ve Alınacak Tedbirler ( Ağaç Türleri, Miktarları, Kapladığı Alan Büyüklükleri Ve Kapalılığı; Bunların Mevcut Ve Planlanan Koruma Ve/ Veya Kullanım Amaçları, Orman Alanlarına Olumsuz Etkilerin İrdelenmesi Ve Alınacak Önlemler, Proje Yerinin Ormanlık Sahaya Mesafesinin Belirtilmesi, Meşcere Haritasının Hazırlanarak Ekte Verilmesi), III.11. Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi ( Toprak, Hava, Su Ve Radyoaktif v.b. Kirlilik Açısından Değerlendirilmenin Yapılması Varsa Analiz Sonuçlarının Eklenmesi), BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır; Bu Etkileri Önlemek, En Aza İndirmek Ve İyileştirmek İçin Alınacak Yasal, İdari Ve Teknik Önlemler Ayrı Ayrı Ve Ayrıntılı Bir Şekilde Açıklanır) IV.1. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları IV.2. Taşkın Önleme ve Drenaj İle İlgili İşlemler IV.3. Yerleşimler (İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler) v

6 IV.4. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam, Ekonomik Değişiklikler, Göç Hareketi) IV.5. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı IV.6. Proje Kapsamında, İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarları Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar ve Uzaklığı, Atık Suların Deşarj Değerleri, Arıtma Tesisi İle İlgili Akım Şeması, Kapasitesi, vb. Detaylandırılması (Burada Gerekli İzinler Alınmalı ve İzin Bölgeleri Rapora Eklenmelidir.) IV.7. Faaliyet Ünitelerinde ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Oluşacak Emisyonlar ve Alınacak Önlemler IV.8. Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Döneminde Üretim Nedeni ile Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler IV.9. Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı, Tehlikeli (Atık Yağ, vs.) ve Tıbbi Atıkların Cinsi, Miktarı ve Özellikleri, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği IV.10. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların, Taşınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları IV.11. Proje Kapsamında İşletme Döneminde İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler IV.12. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Ulaştırma Güzergahı, Şekli, Güzergah Yollarının Mevcut Durumu ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı, Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu, Faaliyet İçin Kullanılacak Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı, Yapılması Düşünülen Tamir, Bakım ve İyileştirme Çalışmaları vb.) IV.13. Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, (Tesis İzni ve Açılma Ruhsatı İle İlgili Bilgilerin ve Taahhüdün Yer Alması) IV.14. Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza, Yangın, Deprem ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler) IV.15. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler, (Arazi Islahı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon Çalışmaları) BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ vi

7 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo I.1.1. Tahmini Çalışır Durumdaki Makine Adedi (7 yaş sınırında)... 2 Tablo I İMDER Üye Firmalarının Yıllık Toplam Üretim Kapasiteleri (Adetsel)... 3 Tablo I.1.3. Zamanlama Tablosu... 7 Tablo I.2.1. Tesis Kapsamında Yıllık Üretim Kapasitesi... 8 Tablo I.3.1. Mevcut Durumda Üretim İçin Gerekli Hammadde ve Yardımcı Maddelerin Listesi Tablo I.5.1. Mevcut ve Planlanan Duruma Ait Makine ve Ekipmanların Listesi Tablo II.4.1. Tesis Alanı Koordinatları Tablo III.4.1. İzmir İlinde Yer Alan Barajların Su Potansiyel Durumları Tablo III.5.1. Flora Tablosu Tablo III Amphibia (İki Yaşamlılar) Tablosu Tablo III Reptilia (Sürüngenler) Tablosu Tablo III Aves (Kuşlar) Tablosu Tablo III Mammalia (Memeliler) Tablo III.6.1. Basınç Dağılım Tablosu Tablo III.6.2. Sıcaklık Dağılım Tablosu Tablo III.6.3. Yağış Dağılımı Tablo III.6.4. Ortalama Nispi Nem (%) Tablo III.6.5. Açık Yüzey Buharlaşma Değerleri Tablo III.6.6. Sayılı Günler Dağılımı Tablo III.6.7. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Tablo III.6.8. Kış Mevsimi Yönlere Göre Rüzgar Esme Sayıları Tablo III.6.9. İlkbahar Mevsimi Yönlere Göre Rüzgar Esme Sayıları Tablo III Yaz Mevsimi Yönlere Göre Rüzgar Esme Sayıları vii

8 Tablo III Sonbahar Mevsimi Yönlere Göre Rüzgar Esme Sayıları Tablo III Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Tablo III Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı Tablo III Maksimum Rüzgar Hızı Dağılımı Tablo III Kuvvetli Rüzgarlı Günler vefırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Değerleri Tablo III Maksimum Kar Kalınlığı Tablo III.7.1. İzmir İlinde Yer Alan Toprak Sınıfları Tablo III.7.2. İzmir İli Arazi Sınıfı Dağılımı Tablo III.7.3. İzmir İli Arazi Kullanım Durumu Tablo III.8.1. İzmir İli Tarım Alanlarının Dağılımı Tablo III.8.2. İzmir İli Bitkisel Üretim Dağılımı Tablo III.8.3. İzmir İli Hayvan Varlığı Sayısı Tablo III İzmir İlindeki Tescilli Alanların Nitelikleri ve Sayıları Tablo III.10.1 İzmir İli Orman Varlığı Dağılımı (ha) Tablo III Mevcut Durumdan Kaynaklı 2012 Yılı Tesisten Kaynaklanan Tehlikeli Atık Miktarları Tablo IV.4.1. İzmir Geneli Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı ve Nüfus Artış Hızı Tablo IV.4.2. İzmir İli Gaziemir İlçe Nüfusunun 2012 Yılına Göre Dağılımı ve Nüfus Artış Hızı Tablo IV.4.3. Gaziemir İlçesi Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı Tablo IV.6.1. Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları (Benefield, L. And Randall,C., 1980) Tablo IV.6.2. Hesaplanmış Evsel Atık Sularda Kirleticiler Tablo IV.6.3. Hesaplanmış Evsel Atık Sularda Kirleticiler Tablo IV.7.1. Tesisteki Mevcut Emisyon Kaynakları Kirletici Parametreler ve Yönetmelikteki Yeri Tablo IV.7.2. Tesiste Mevcut Durumda Kullanılan Yakma Sistemlerinin Isıl Güçleri ve Verimleri viii

9 Tablo IV.7.3. Tesiste Planlanan Durumda Kullanılan Yakma Sistemleri ve Özellikleri Tablo IV.8.1. Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo IV.8.2. Merkez Oktav Bantlarda Ses Gücü Düzeyleri Tablo IV.8.3. Mesafelere göre Ses Gücü Seviyeleri Tablo IV.8.4. Mesafelere Göre 8 Frekansta Hesaplanan Atmosferik Yutum Değerleri Tablo IV.8.5. Mesafelere Göre 4 Frekansta Hesaplanan Net Ses Basınç Seviyeleri Tablo IV.8.6. Ağırlıklama Grafiği Düzeltme Faktörleri Tablo IV.8.7. Frekanslara Göre Düzeltilmiş Ses Gücü Seviyeleri Tablo IV.8.8. Leq Değerleri Tablo IV.8.9. Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo IV Merkez Oktav Bantlarda Ses Gücü Düzeyleri Tablo IV Mesafelere göre Ses Gücü Seviyeleri Tablo IV Mesafelere Göre 8 Frekansta Hesaplanan Atmosferik Yutum Değerleri Tablo IV Mesafelere Göre 4 Frekansta Hesaplanan Net Ses Basınç Seviyeleri Tablo IV Ağırlıklama Grafiği Düzeltme Faktörleri Tablo IV Frekanslara Göre Düzeltilmiş Ses Gücü Seviyeleri Tablo IV Leq Değerleri Tablo IV ÇGDY Ek.7 Tablo-4: Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo IV Yılı Tesisten Kaynaklanan Atık Yağ Cins ve Miktarları Tablo IV.12.1 Akçay Caddesi 2010 Yılı YOGT ve Tesisin Trafik Yüküne Etkisi ix

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil I.1.1. Yıllara Göre Genel İş Makinesi Satışları... 3 Şekil I.2.1. Boyahane yerleşim Planı Şekil I.2.1. İş Akım Şeması Şekil I.6.1. Ege Serbest Bölgesi İstihdam Grafiği Şekil I.6.2. Türkiye deki Serbest Bölgeleri Gösterir Şekil Şekil II.1.1. Faaliyet Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Şekil II.1.2. Tesisin Yerini Gösterir Ege Serbest Bölge Haritası Şekil II.1.3. Faaliyet Alanı ve Çevresini Gösteren Uydu Fotoğrafları Şekil II.1.4. Tesis İç ve Dış Görünümü Fotoğraflar Şekil III.2.b.1. Deprem Bölgeleri Hartası Şekil III.2.b.2. İzmir İli Deprem Haritası Şekil III.2.b.3. İzmir İli Deprem Haritası Şekil III.4.1. İzmir İli İçme Suyu Kaynaklarını Gösterir Harita Şekil III.6.1. Aylık Basınç Dağılım Grafiği Şekil III.6.2. Aylık Sıcaklık Dağılımı Grafiği Şekil III.6.3. Toplam Yağış Ortalaması Grafiği Şekil III.6.4. Aylık Nem Dağılımı Grafiği Şekil III.6.5. Aylık Ortalama Yüzey Buharlaşması, Günlük Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması Dağılımı Grafiği Şekil III.6.6. Sisli Günler, Kar Yağışlı Günler, Kar Örtülü Günler Dolulu Günler, Kırağılı Günler ve Orajlı Günler Dağılımı Grafiği Şekil III.6.7. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil III.6.8. Kış Mevsimi Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı Şekil III.6.9. İlkbahar Mevsimi Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı Şekil III Yaz Mevsimi Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı x

11 Şekil III Sonbahar Mevsimi Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı Şekil III Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları Şekil III Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil III Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı Grafiği Şekil III Maksimum Rüzgar Hızı Dağılımı Grafiği Şekil III Kuvvetli Rüzgarlı Günler ve Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Aylık Dağılımı Grafiği Şekil III Maksimum Kar Kalınlığı Dağılımı Grafiği Şekil III.7.1. Gaziemir İlçesi Toprak Grupları Haritası Şekil III.7.2. Gaziemir İlçesi Arazi Sınıfları Haritası Şekil III İzmir İli Orman Varlığı Dağılım Grafiği Şekil IV.8.1. Mevcut İşletmeden Kaynaklanan Gürültü Dağılım Grafiği Şekil IV.8.2. Planlanan İşletmeden Kaynaklanan Gürültü Dağılım Grafiği xi

12 EKLER EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 EK 6 EK 7 EK 8 EK 9 : Arsa Kira Sözleşmeleri ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı : Kapasite Raporu : ÇED Olumlu Belgesi ve ÇŞB Kurum Görüşü : 1/5.000 Ölçekli - Ege Serbest Bölgesi Onaylı Vaziyet Planı : 1/1.000 Ölçekli Parsel Sınırlarını Gösterir Onaylı Planlar : 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita : Üretim Hattı Yerleşim Planı ve Proses Detayları : Kapasite Artışı Sonrası Üretim Hattı Yerleşim Planı ve Proses Detayları : Emisyon Ölçüm Raporu EK 10 : Atık Yönetimine İlişkin Belgeler EK 11 : Zemin Etüt Raporu EK 12 : Ürün Katalogları EK 13 : İşyeri Hekimi Sözleşmesi EK 14 : Su ve Elektrik Temin Sözleşmesi ve Elektirifikasyon Planı EK 15 : Kullanılan Bazı Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Formları Ek 16 : Acil Eylem Planı Ek 17 : Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü ve ÇED Değerlendirme Formu Ek 18 : İlave Emisyon Kaynaklarını Gösterir Planlar Ek 19 : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Görüşü xii

13 BÖLÜM I : PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1. Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi (Hesaplamalar), Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Zamanlama Tablosu İnşaat sektörü, sağladığı iş imkânı ve ekonomide sağladığı katma değer göz önüne alındığında, Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. İş makineleri ise bu sektördeki firmalar için büyük öneme sahiptir. İnşaat, tarım, ormancılık, madencilik, ağır imalat, taş/kum ve mermer işleri, katı atık gibi birçok iş kolunda kullanılan iş makineleri, ülkemizin imarı ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İş makineleri çoğunlukla yapı, madencilik, tünel, çevre düzenleme ve ormancılık sektörlerinde değerlendirilmektedir. İş makineleri özellikle kazma, itme, koparma, kaldırma, taşıma, düzeltme, sıkıştırma, yükleme, delme yapabilen araçlardan oluşmaktadır. Tüm inşaatlarda ilk aşama toprağın yerinden alınması, nakledilmesi ve arazinin düzenlenmesi işlemlerini içermektedir. Bu aşamada geniş ölçüde hafriyat ekipmanı kullanılmaktadır. Hidrolik, havalı deliciler, dozer, greyder, tünel makineleri gibi hafriyat ekipmanı iş makineleri içinde en yaygın kullanılanlar arasında yer almaktadır. Taşımada ise kamyon, skreyper ve yükleyiciler kullanılmaktadır. Bunların yanısıra, vinç grubu endüstride önemli faaliyetlerin merkezinde yer almaktadır. Vinçler fabrikadan, mermer ocağına, tersanelerden, gemilere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Ağır malzeme ve ürünlerin güvenli taşınmasında vinçlerin önemli bir rol oynadığı, bazı durumlarda yükleme ve boşaltma işlemlerini çok kolaylaştırdığı aşikârdır. Tamamen yatırımlara yönelik faaliyet gösteren iş ve inşaat makineleri sektörü, Türkiye ekonomisinin yaklaşık %1,2 sini oluşturmaktadır. Bayındırlık, inşaat, alt yapı, üst yapı, maden, sanayi ve endüstriyel tüm yatırımların gerçekleştiği kamu ve özel sektörlere hizmet veren sektör, üstlendiği sorumluluk itibari ile çok önemli bir konuma sahiptir. İş ve inşaat makineleri bir ülkenin alt ve üst yapısının imarında kullanılarak o ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan araçlardır. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını ve kalkınma hızını, yıl içerisinde satılan iş ve inşaat makineleri sayısı ve niteliği ile ölçmek mümkün olabilmektedir. 1

14 Nüfus, yüzölçümü ve diğer özellikleri ile ülkemize benzerliği bulunan ülkelerdeki 0-7 yaş arasında kullanılan iş ve inşaat makineleri adedi; Almanya da , Fransa da , İtalya da ise adet olmasına rağmen ülkemizde adet olarak tespit edilmiştir. Bu da Türkiye pazarının, ekonomisinin en az 5 kat daha büyüyebilecek bir potansiyele sahip olduğuna çarpıcı bir örnektir. Tablo I.1.1. Tahmini Çalışır Durumdaki Makine Adedi (7 yaş sınırında) Yıl Ülke Adet 2008 Almanya Fransa İtalya Türkiye Kendine has özelliklerinden dolayı iş ve inşaat makineleri sektörü, ekonomik gelişmeleri ve değişimleri ilk önce hisseden ve en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir yılları arasında her sene neredeyse %50 artış gösteren sektör 2007 yılında rekor kırarak ağır iş makinelerinde yıllık satış adedini geçmiş, yıllık ticaret hacminde ise $ ı zorlamıştır. Sektörün ihracatı ise 2008 sonunda yaklaşık $ a ulaşmıştır yılı başında Leasingler e verilen özel teşvikin kalkması ile ciddi bir sıkıntıya giren sektörde, küresel ekonomik sıkıntının ülkemize yansımaları, ihracatın azalması, finansman krizi vb. sebepler neticesinde yurt içinde %50 oranında bir daralma yaşanmıştır. Türkiye, iş makineleri konusunda yurtdışına bağımlı bir görüntü sergilemektedir. İthal ürünlerin toplam satışlarda oranı yüksektir. Sektörde birçok firma iş makinesi üreticisi yabancı firmaların (Caterpillar, Komatsu, CNH, Case) dağıtıcılığını yapmaktadır. Bununla beraber, Türkiye de son on yıllık süreçte iş makineleri üretiminde Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ülkeler ile eşdeğer kalite, standart, dizayn ve ürün çeşitliliğine sahip ürünler üretir hale gelmiştir. Türkiye de üretimi yapılan iş makineleri arasında rayda yürüyen vinçler, kamyona monte katlanır tip vinçler, hidrolik kırıcılar, kaya delicileri, bekolu yükleyiciler, lastik tekerlekli yükleyiciler, Ekskavatörler, konkasör tesisleri, beton santralleri, mikserler ve forkliftler bulunmaktadır. Türkiye de birkaç büyük firma tarafından ufak boyutlu makineler (forklift, bekolu yükleyici, kırıcı, ekskavatör) imal edilmektedir. Büyük oranda ithalata da konu olan ekskavatör ve yükleyiciler aynı zamanda Türkiye de üretimi yapılan ürünlerdir. 2

15 Türkiye iş ve inşaat ekipmanları ve makineleri sektöründe yaklaşık 550 firma, 100 e yakın imalatçı bulunmaktadır. Yaklaşık 100 imalatçı firma arasında büyük üretim kapasitesine sahip 10 firma, AB ülkelerindeki yenilikleri, atılımları, tür ve modelleri izleyerek ileri teknoloji ve donanımla AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek imalatı oluşturmaktadır. Firmalar, sağladıkları güvence, nitelik ve nicelikleri vurgulayan tanıtım faaliyetleri ile piyasa paylarını büyütme çabasındadırlar. Sektörde yaklaşık olarak kişi istihdam edilmektedir. Üretim faaliyeti, Marmara ve Orta Anadolu bölgelerinde yoğunluk göstermektedir. İstanbul, Konya ve Ankara, iş makineleri ve yedek parçaları üretiminin yapıldığı başlıca iller olarak değerlendirilmektedir. ISO (İstanbul Sanayi Odası) tarafından hazırlanan Türkiye nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde sektörden HİDROMEK, BMC, Temsa, Hema ve Çukurova İnşaat Makineleri A.Ş. bulunmaktadır. İMDER Üye Firmalarının Yıllık Toplam Üretim Kapasiteleri Tablo de, Yıllara Göre Genel İş Makinesi Satışları Şekil de verilmiştir. Tablo I İMDER Üye Firmalarının Yıllık Toplam Üretim Kapasiteleri (Adetsel) (Tek Vardiyada) Beko Loder Ekskavatör Lastik Tekerlekli Yükleyici Forklift Genel Toplam Şekil I.1.1. Yıllara Göre Genel İş Makinesi Satışları 3

16 HİDROMEK firması 1978 yılında iş makinesi sektörüne ilk adımını atmıştır. Kuruluşundan bu güne kadar geçen süreçte sürekli yatırımlar yaparak iş makineleri üretim sektöründe ciddi anlamda söz sahibi olan ve en son üretim teknolojilerini kullanarak estetik, ergonomik ve performans açısından dünya standartlarında iş makineleri üreten bir firma konumuna gelmiştir. Üretimi olan iş makinelerinin tüm yurda yayılan satış sonrası hizmetleri ile desteklenmesi, yedek parçalarının kolay bulunabilmesi ve fiyatlarının rekabetçi olması ile bugün Türkiye deki kazıcı yükleyici pazarının en büyük paya sahip markalarından birisidir. Yaklaşık 50 ülkeye yaptığı ihracatla da ürünlerini dış pazarlara satarak ciddi bir başarı kazanmıştır. Bu başarıyı yakalamak için sürekli yapılan yatırımlar sonucunda ortaya çıkan Ankara ve İzmir de (Ege Serbest Bölgesinde) toplam m 2 alana kurulu tesislerinde ileri teknoloji kullanılarak üretim yapılmaktadır. HİDROMEK Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Ege Serbest Bölgesi, Ayhan Sokak No: 24 ve 18 adreslerinde, 111 ve 115 nolu parsellerde yer alan m 2 lik alanın içerisinde (Ek 1) adet /yıl Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi maksimum üretim kapasitesine sahip olup, mevcut durumda adet/yıl kapasite ile üretim yapmaktadır. Tesisin mevcut maksimum kapasitesi olan adet /yıl Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi üretimi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün tarih ve 2659 sayılı kararıyla; Kazıcı ve Yükleyici (Beko- Loder) İş Makinesi Üretim Tesisi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiştir (Ek 3). Daha sonra tesisteki üretim alanı darlığı nedeni ile kapasite artışı olmaksızın, üretim hattının uzatılması amaçlanmış ve 116 nolu parseldeki boş genişleme bölgesinin değerlendirilmesine firma tarafından karar verilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmış ve bakanlığın tarih ve sayılı yazısı ile ilave ek yatırımın üretimde kapasite artışına neden olmayacağı değerlendirildiğinden, ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 116 nolu parsel üzerinde planlanan yatırımın inşaat faaliyetleri tamamlanmıştır (Ek 3). 4

17 Mevcut durumda inşaat faaliyetleri tamamlanmış olup, firmaya 1998 tarihinde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Faaliyet Ruhsatı verilmiştir ve 2001 yılında üretime başlanmıştır (Bkz. Ek 1). Serbest bölge içerisindeki, 111, 115, 116 ve 124 nolu parsellerin tamamı Hidromek A.Ş. tarafından faaliyet ruhsatı süresince (45 yıl) kiralanmış durumdadır (Ek 1). Mevcut tesisin üretim kapasitesinin, piyasadan gelen talepleri karşılayamaması nedeniyle, firma tarafından kapasite artışı planlanmış ve bu kapsamda üretim tesisinin genişletilmesi (116 parseli de içine alacak şekilde toplam 60m uzatılması) ünitelerin modernizasyonu (üretim bandının uzatılması ve yeni ekipmanlar ilave edilmesi), prosesin iyileştirilmesi (boyahane takt 1 süresinin kısaltılması, konveyör ile montajın hızlandırılması), ve personel sayısının artırılması (274 personelden 375 personele çıkarılması) ile maksimum üretim kapasitesinin adet/yıl Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi (Beko Loder) nden vardiya sayısı (2 vardiya) aynı kalacak şekilde adet/yıl Kazıcı ve Yükleyici( Beko-Loder) İş Makinesi üretim kapasitesine çıkarılması planlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu projeye ilişkin olarak tarih ve Sayı ile değişik 17 Temmuz 2008 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ÇED Yönetmeliği ne göre, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Uygulanacak Projeler EK-1 Listesi, Madde 39 kapsamında iş bu ÇED Raporu hazırlanmıştır. Kullanıcıya yüksek performanslı, konforlu, sağlam ve düşük maliyetli ürünler sunmak prensibi ile hareket eden HİDROMEK, bu özelliklere sahip HMK 62 SS, HMK 102 B ve HMK 102 S modellerde kazıcı yükleyici iş makineleri üretmektedir. Yatırımlara yönelik faaliyet göstererek ülkemizde ekonominin yaklaşık %1,2 sini oluşturan ve büyük oranda da ithalata konu olan iş ve inşaat makineleri bir ülkenin alt ve üst yapısının imarında kullanılarak o ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan araçlardır. Tesiste sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede ürün üretilecek, ülke ekonomisine ve bünyesinde yaratacağı iş istihdamı nedeniyle bölge ekonomisine katkıda bulunacaktır. 5

18 Tesis 1998 yılından itibaren geçerli olmak üzere 45 yıllık faaliyet ruhsatına sahiptir. Bununla beraber her yıl periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecek olup gerekli revizeler yaptırılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik gelişmelere bağlı olarak veyahut mevzuatlar çerçevesinde revize edilmesi gereken araç ve ekipmanlar yenilenerek veya bakımları yapılarak tesisin uzun yıllar sektöre ve ülkeye hizmet etmesi sağlanacaktır. Projenin zamanlama tablosu Tablo I.1.3. de verilmiştir. 6

19 Tablo I.1.3. Zamanlama Tablosu Aylar Tesisin Üretime Geçişi Kapasite Artırımı ÇED Süreci Mühendislik Hizmetleri Montaj Malzeme Tedarikleri Kapasite Artışı İzninin Alınması Çevre İzni 7

20 I.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Yöntemleri İle Teknolojiler, Proses Akım Şeması (Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon ve Atık Su), Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Ege Serbest Bölgesi, 111, 115 ve 116 parseller içerisinde m 2 lik alanda yer alan HİDROMEK Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. ye ait Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi (Beko Loder) Üretim Tesisi nin kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. HİDROMEK adet/yıl Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi kapasitesi ile mevcut durumda üretim yapmaktadır. Ancak tesis hâlihazırda adet/yıl Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi kapasite ile üretim yapabilecek teknik donanıma sahiptir. Proje kapsamında bunun yanı sıra üretim tesisinin genişletilmesi (116 parseli de içine alacak şekilde toplam 60m uzatılması) ünitelerin modernizasyonu (üretim bandının uzatılması ve yeni ekipmanlar ilave edilmesi), prosesin iyileştirilmesi (boyahane takt 1 süresinin kısaltılması, konveyör ile montajın hızlandırılması), ve personel sayısının artırılması (274 personelden 375 personele çıkarılması) ile maksimum üretim kapasitesinin adet/yıl Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi (Beko Loder) nden adet/yıl Kazıcı ve Yükleyici( Beko-Loder) İş Makinesi üretim kapasitesine çıkarılması planlanmaktadır. Mevcut ve Planlanan yıllık üretim kapasitesi Tablo I.2.1. de sunulmuştur. Tablo I.2.1. Tesis Kapsamında Yıllık Üretim Kapasitesi Kullanım Türü İlave Günlük Üretim Kapasitesi * İlave Yıllık Üretim Miktarı Birimi Ünitelerin Modernizasyonu Adet Prosesin İyileştirilmesi Adet Personel Sayısının Artırılması Adet Toplam İlave Üretim Kapasitesi Adet Mevcut Maksimum Üretim Kapasitesi Adet Toplam Üretim Kapasitesi Adet *İki vardiya için hesaplanmıştır. 8

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. VİDANJÖR 2013 A. GENEL BİLGİLER Vidanjörler araç üzerine montajı yapılan ve fosseptik ya da çamurlu sıvıları vakum ile emerek tank içerisinde toplayan

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ Mamül kodu : 40/13000-2300047 Mamül adı : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral)

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1200 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1200 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : 40-13000-2300067 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral) 1 4 0101108 Civata 6Kö.B 8,8 M8x16 28 5 0102029

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SELİM SÜLEYMAN ÖZDEN 20059275 NOLU IV. GRUP KUVARSİT OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ İLE KUVARS KUMU OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1600 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1600 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : 40-13000-2300067 Mamül adı : TA 1600 PİTON TÜRBO 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral) 1 4 0101108

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

BEKO LODER. Gücü Uzaklarda Aramayın... BEKONOMİ. Perkins Motor Motor Gücü 85 hp / 63,5 kw Çalışma Ağırlığı 7,1 Ton Kepçe Kapasitesi 1,0 m 3

BEKO LODER. Gücü Uzaklarda Aramayın... BEKONOMİ. Perkins Motor Motor Gücü 85 hp / 63,5 kw Çalışma Ağırlığı 7,1 Ton Kepçe Kapasitesi 1,0 m 3 BEKO LODER Perkins Motor Motor Gücü 85 hp / 63,5 kw Çalışma Ağırlığı 7,1 Ton Kepçe Kapasitesi 1,0 m 3 YENİ BEKONOMİ Gücü Uzaklarda Aramayın... ÖZELLİKLER Optimum Ağırlık Dağılımı Yeni nesil Çukurova 880

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9 2 İÇİNDEKİLER İÇERİK SAYFA HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9 BETON POMPASI YEDEK PARÇALARI 10-11 HAKKIMIZDA 3 GCE, Türkiye,

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK : : TA 1600 TÜRBO ATOMİZÖR (COMER-TARAL) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK : : TA 1600 TÜRBO ATOMİZÖR (COMER-TARAL) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : 40-13000-2300067 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral) 1 4 0101108 Civata 6Kö.B 8,8 M8x16 28 5 0102029

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35053 İZMİR / TÜRKİYE Tel : +90 (232)

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ Mamül kodu : 40/13000-2300047 Mamül adı : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Durafan Kullanım Kılavuzu

Durafan Kullanım Kılavuzu Durafan Kullanım Kılavuzu ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124855 Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT1741 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124855 Sayfa: 2 / 13 VF1LZLF0E52985218 Araç Bilgileri

Detaylı

Motor Gücü (Net): 202 kw ( 271 Hp) Çalışma Ağırlığı: kg ~ kg Kova ISO/SAE: 1.55 ~ 2.20 m3. The global power...

Motor Gücü (Net): 202 kw ( 271 Hp) Çalışma Ağırlığı: kg ~ kg Kova ISO/SAE: 1.55 ~ 2.20 m3. The global power... Motor Gücü (Net): 202 kw ( 271 Hp) Çalışma Ağırlığı: 34.000 kg ~ 36.500 kg Kova ISO/SAE: 1.55 ~ 2.20 m3 The global power... Yeni motor, Avrupa Birliği III A standartlarına uygun olmakla birlikte, EPA Tier

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. HİDROLİK EKLEMLİ PLATFORM 2013 1. GENEL BİLGİLER Hidrolik Eklemli Platform, esneme dayanımı yüksek olan çelik malzemeden imal edilen bomlar, bomların

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 001 420 77 20 P026.1 ÖN 115 WVA 20011 15,0 mm 7,43 000 420 68 20 P093.1 ÖN 123 WVA 20392 15,0 mm 11,43 000 420 99 20 P265.1 ÖN 124 WVA 20941 19,3 mm 13,79 001 420 99 20 P186.1 ÖN 126

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-128966 Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HR3190 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-128966 Sayfa: 2 / 13 VF1KW2BS546055469 Araç Bilgileri

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 40/ Mamül adı : FAN ŞASİSİ KOMPLE (UNG) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 40/ Mamül adı : FAN ŞASİSİ KOMPLE (UNG) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 40/13000-2300066 Mamül adı : FAN ŞASİSİ KOMPLE (UNG) 1 2302409 Mesafe ayarlayıcı (UNG) 4 2 0101286 Civata 6Kö.B. 8,8 M10x90 2 3 2302407 Koruyucu dayama (UNG) 1 4 0101003 Civata 6Kö.B. 8,8

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-121015 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RFY15 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-121015 Sayfa: 2 / 10 NLAFB7660CW010126 Araç Bilgileri

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 2 1 23,00 27,14 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 190 CC 06.145.3005 BURUN MAKARASI Paslanmaz Çelik Burun Makarası 146,10 06.145.1505 ZİNCİR MUHAFAZASI Paslanmaz Çelik Zincir Muhafazası 3,40 06.045.0520 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 20 cm 11,05 06.045.5020

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-120999 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KZ6476 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-120999 Sayfa: 2 / 11 NM426300006198609 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-026192 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC1078 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-026192 Sayfa: 2 / 12 VF15R040H50680805 Araç Bilgileri

Detaylı

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR Süper kompakt. Yüksek güvenilirlikte. Çalıştırması kolay. 1 tonun altında dünya çapında en iyi satan modelimiz, inanılmaz derecede verimli süper mini ekskavatör olarak geliştirilmiştir

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-030287 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-ZJ743 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-030287 Sayfa: 2 / 11 KMHCT41UAEU821939 Araç Bilgileri

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-025135 Sayfa: 1 / 14 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RHM49 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-025135 Sayfa: 2 / 14 VF1NC9HD8DY591121 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124780 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC1545 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124780 Sayfa: 2 / 10 VF1LZBS0552223856 Araç Bilgileri

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. AKARYAKIT TANKERİ 2013 A. GENEL BİLGİLER Akaryakıt tankerleri, gerek servis amaçlı gerekse kuruluşların istasyonlarında yer alan depoların ihtiyaçlarını

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-024939 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 07-FPA58 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-024939 Sayfa: 2 / 12 NM432300006609681 Araç Bilgileri

Detaylı

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 34 11 1 161 347 P289.1 ÖN E30 WVA 21173 17,0 mm 12,07 34 11 1 160 450 P299.2 ÖN E32, E34 WVA 21064 18,0 mm 15,86 34 11 6 761 244 P464.1 ÖN E36, E46 WVA 21925 17,8 mm 14,86 34 11 1

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-035199 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PG2759 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-035199 Sayfa: 2 / 11 WVWZZZAUZGW020093 Araç Bilgileri

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : TP 2000 MİLENYUM (Hidrolik) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : TP 2000 MİLENYUM (Hidrolik) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DEPO GRUBU 1 1403017 Süzgeç flitre alüminyum 1 2 1403016 Segman flitre 1 3 1403015 Flitre alüminyum 1 4 0109038 Kelepçe 25-42 (25/40) 2 5 1403002 Hortum Ejektör emiş M tipi 31,8x6000 1 6 1402012 Ejektör

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. SU TANKERİ VE ARAZÖZ 2013 A. GENEL BİLGİLER Su tankerleri ve arazözler, gereken durumlarda içme suyu veya temizlik amaçlı kullanılacak suyun belirli

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-025784 Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KZ4750 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-025784 Sayfa: 2 / 13 VF17R040H51902270 Araç ilgileri

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-122007 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KN1904 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-122007 Sayfa: 2 / 10 VF1LZBS0549098549 Araç Bilgileri

Detaylı