Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2011 Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol Sercan Bahadır Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Damla Varolsun English translation Dünya dan vergi haberleri Güneş Helvacı Resmi Gazete den... Gökhan Güngörmüş Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Vergide Gündem Sercan Bahadır Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol I. Giriş II. Sonradan kontrol yöntemi İthalat ve ihracat işlemleri, 2008 yılına kadar bir ihbar veya şikayete bağlı olmaksızın sadece klasik teftiş metoduyla gümrük idarelerinde incelenmekteydi. Gümrük idarelerinde gerçekleştirilen bu incelemelerde, gümrük beyannameleri ile gümrük idaresine beyan edilen belge ve bilgilerin doğruluğu ve belge ile bilgilerin gümrük mevzuatı arasındaki uyumluluğu araştırılmakta ve bu şekilde yapılan tüm incelemeler gümrük idaresiyle sınırlı tutulmaktaydı tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Gümrük Müsteşarlığı nda yeni bir denetim yaklaşımına geçilmiştir. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği yle gümrük kontrol ve incelemelerinin, gümrük kapı veya idarelerinde değil, eşyaların ithal edilmesinden sonra firmalara ait yerlerde yapılmasının önü açılmıştır. Sonradan Kontrol olarak adlandırılan bu yeni denetim yaklaşımıyla, klasik teftiş yürürlükten kaldırılmamış; her iki teknikle de denetim yapılması sağlanmıştır. Sonradan kontrol, ithal ve ihraç işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin gümrük işlemlerinin bitirilmesinden sonra kişilere ait yerlerde ve şirket bünyesinde tutulan bilgi ve belgeler ile kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sonradan kontrol yönteminde, ilk olarak gümrük inceleme elemanları maliye inceleme elemanları gibi şirketlerin ofislerinde inceleme yapacaklardır. Sonradan kontrol kapsamında, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve beyannameye ekli belgelerle birlikte şirket bünyesinde yer alan ve gümrük idarelerine beyan edilmeyen diğer kayıtların (muhasebe, sözleşme, yazışma v.b) incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin sonradan kontrol yöntemi ile gümrük mevzuatına olan uyumluluğu inceleme konusu yapılacaktır. Yönteme ilişkin esaslar aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir: Stok Kayıtları Dış ticaret işlemine konu eşyaya ilişkin stok kayıtları, Üretim sürecine ilişkin bilgiler (SAP), Şirket Bünyesindeki Kayıtlar Dış ticaret işlemine konu eşyaya ilişkin muhasebe kayıtları, Yurt dışı ile yapılan yazışmalar, Sözleşmeler, Dış Ticaret işleminden sonra, bu işleme ilişkin ilave bir işlem (ödeme; indirim; değişiklik gibi) yapılıp yapılmadığı, Sonradan Kontrol yöntemiyle bir arada incelenecektir. İthalat-İhracat Dokümanları Gümrük idaresine beyan edilen gümrük beyannameleri, Şirket bünyesinde yer alan ithalat ve ihracat dosyaları, 2 Haziran 2011

3 Yukarıdaki diyagramdan da anlaşılacağı üzere; sonradan kontrol yöntemiyle gümrük inceleme elemanlarınca ithalat veya ihracat işlemine ilişkin gümrük beyanname ve eki belgeler dışında, eşyaya ilişkin muhasebe kayıtları, satıcı ya da alıcı ile yapılan yazışma ve sözleşmeler, stok kayıtları ve üretim sürecine ilişkin bilgilerin tamamı inceleme konusu yapılabilecektir. Bu inceleme yöntemiyle, şirketlerin dış ticaret yapılarının, bir bütün olarak incelenmesi söz konusu olacaktır. III. Sonradan kontrole tabi tutulacak kişiler Eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin kontrolünün yapılmasını teminen gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, sonradan kontrole tabi tutulabilir. Kısaca, adlarına gümrük idaresinde beyanname tescil edilen her kişi sonradan kontrol incelemeleri kapsamında denetlenebilmektedir. Sonradan kontrol kapsamında denetimlerin hukuki dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 73. maddesidir. Söz konusu madde uyarınca, beyannamedeki bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti, sonradan kontrol incelemesinde amaçlanmaktadır. Kanun un bu maddesi aynı zamanda, muayene hatlarından mavi hat yani eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrol edilmesinin de gerekçesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, sadece mavi hatta işlem gerçekleştiren kişilerin (onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişilerin) anılan Yönetmelik kapsamında sonradan kontrol incelemesine tabi tutulacağı yönünde bir yanlış anlaşılma söz konusudur. Oysa tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği incelendiğinde, ithalat ve ihracat işlemi yapan her bir firmanın bu kapsamda denetlenebileceği anlaşılmaktadır. Risk analizine dayalı, planlı ve sistematik olarak her yıl sonradan kontrol yapılması amaçlanmaktadır. Denetime tabi tutulacak şirketlerin bir kısmı risk kriterlerine dayanarak tespit edilmekte, diğer kısmı ise rastgele olarak seçilmektedir. İthalat ve ihracata ilişkin tüm işlemleri firma bünyesinde bulunan ve gümrük idaresinde kayıtları arasındaki uyumluluğu denetlenecektir. Haziran

4 IV. Sonradan kontrol incelemelerinde usul ve esaslar tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile uygulamaya geçilen bu denetim yaklaşımında, usul ve esaslara yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre, Merkezi Denetim Elemanınca (Gümrük Müfettişleri veya Kontrolörleri), 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca başlama tarihinden en az 15 gün önce kontrole tabi kişiye tebligat yapılmaktadır. Bu tebligatın yapılmasından sonra, merkezi denetim elemanı ile firma yetkililerince müştereken sonradan kontrole başlama tutanağı düzenlenerek sonradan kontrole başlanılmaktadır. Bu tutanağın düzenlenmesiyle sonradan kontrole resmi olarak başlanılmış sayılmaktadır. Sonradan kontrolün sonucunda incelemeye tabi kişilerle nihai bir görüşme yapılarak Sonradan Kontrol Bitiş Tutanağı düzenlenir. Sonradan kontrolün bir diğer amacı da, şirketlere, elde olunan tespitler hakkında karşılıklı görüş bildirme imkanı sunulmasıdır. Bu açıdan, Merkezi Denetim Elemanlarınca Sonradan Kontrol Bitiş Tutanağı imzalanmadan önce şirket yetkililerince, tutanağın incelenmesine izin verilmektedir. Tutanağın imzalanmasının ardından 2 adet rapor düzenlenir. Sonradan kontrol kapsamında tespit edilen eksiklik var ise gümrük inceleme elemanınca düzenlenen rapora istinaden; gümrük vergisi tarh edilebilmekte ve/veya ceza kesilebilmekte ya da düzeltme işlemi yapılabilmektedir. Ancak her halükarda, gümrük inceleme elemanınca sonradan kontrol incelemesine istinaden şirketin risk profilinin de yer aldığı bir rapor tanzim edilerek Gümrük Müsteşarlığı na gönderilmektedir. V. Sonradan kontrol incelemelerinde tespit edilen unsurlar 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, ithalat vergileri 3 ana unsura göre tespit edilmektedir: Eşyanın gümrük kıymeti, tarifesi ve menşei. İthalatta alınacak vergiler hesaplanırken bu 3 unsura ihtiyaç duyulmakta ve bu bilgilerin doğruluğu, hesaplanan vergilerin doğruluğunu da etkilemektedir. Bu nedenle, sonradan kontrolde gümrük vergilerinin doğru ödenip ödenmediği de incelenmektedir. Gümrük kıymetine yönelik araştırmalar; Royalty ve lisans ödemeleri, Fiyat farkı, ek navlun, komisyon vb ilave ödemeler, Demuragge, tahmil-tahliye gibi giderler, Teslim şekline göre navlun ve sigorta ödemeleri, Gözetim uygulamalarında yapılan kıymet beyanları, Hızlı kargo taşımacılığıyla gelen koli ve gönderiler Gümrük tarife ve menşei tespitine yönelik araştırmalar; Menşei kazandırıcı işçilik ve işlemler, Bağlayıcı Menşei Bilgisi, GTİP tespiti ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi, Gümrük Rejimlerine yönelik araştırmalar: İkincil işlem görmüş ürünler-fire oranları, Geri gelen eşya-dahilde İşleme Rejimi kapsamında geri gelen eşya VI. Değerlendirme tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Gümrük Müsteşarlığında yeni denetim yaklaşımına geçilmiş ve gümrük kontrol ve incelemelerinin, eşyalar ithal edildikten sonra düzenli ve sistematik olarak firmalara ait yerlerde yapılmasının önü açılmıştır. Sonradan Kontrol olarak adlandırılan bu denetim yaklaşımında, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve beyannameye ekli belgelerle birlikte şirket bünyesinde gümrük işlemlerine ilişkin diğer kayıtların da (muhasebe kayıtları, sözleşme, yazışma v.b) incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin sonradan kontrol yöntemiyle gümrük mevzuatına uyumluluğu inceleme konusu yapılabilecektir. Gümrük Müsteşarlığında Sonradan Kontrol olarak adlandırılan yeni denetim yaklaşımı ile Maliye Bakanlığına benzer bir denetim yaklaşımına geçildiği düşünülmektedir. Bu bağlamda denetlenebilecek hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir. 4 Haziran 2011

5 Haziran

6 Vergide Gündem Damla Varolsun Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular 1. Giriş İşletmelerin yapacakları yatırımlara ait ödenecek katma değer vergisinin finansman yükü açısından sıkıntı yaratacağı gerekçesiyle tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4369 Sayılı Kanun un 59 uncu maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesine; Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar) katma değer vergisinden istisnadır hükmü eklenmiştir. Şüphesiz olası bir cezaya maruz kalmamak ve teşvik uygulaması ile sağlanmış avantajları kaybetmemek adına, mükellefler tarafından mevzuatta istisna kapsamında değerlendirilen teslimlerin neler olduğunun bilinmesi önem arzetmektedir. Ancak konuya ilişkin düzenlemelerin, kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren ard arda çıkarılan tebliğler, sirkülerler ve Bakanlar Kurulu Kararları aracılığı ile yapılmış olması, mevzuatı takibi zor ve karışık bir hale getirmiştir. Diğer taraftan, İdare mevzuatta açıkta kalan noktaları ise özelgeler aracılığı ile netleştirmeye çalışmaktadır. Bu yazımızda, teşvik belgeli yatırımlara uygulanacak KDV istisnasının kapsamını hem güncel mevzuat hükümleri hem de İdare tarafından verilen çeşitli özelgeler çerçevesinde açıklamaya çalışacağız. 2. Genel hatlarıyla teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnası Kanun maddesinde de belirtildiği üzere, yatırım teşvik belgesi sahiplerine yapılacak teşvik belgeleri kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadır. İstisnadan yararlanacak mükelleflerin mutlaka KDV mükellefi olması ve istisnaya konu makine ve teçhizatı kısmen de olsa indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanmaları gerekmektedir. Yatırım teşvik belgeleri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde Sanayi Odaları aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. İstisnanın uygulanabilmesi için; teşvik belgesine ekli listede yer alan kıymetlerden hangilerinin istisnadan yararlanacağı açıkça belirlenmeli ve gösterilmelidir. 69 ve 87 Seri No lu KDV Genel Tebliğlerinde madde kapsamında istisnanın uygulama usul ve esasları ile iade uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, katma 6 Haziran 2011

7 değer vergisi mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makineteçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz edeceklerdir. Gümrük idareleri ve yurt içindeki satıcılar 69 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki diğer şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapmayacaklardır. Satıcıların kendilerine ibraz edilen bu belgeyi Vergi Usul Kanunu nun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerekmektedir. Söz konusu istisna tam istisna mahiyetinde olup, istisna kapsamında işlem yapan satıcılar, bu malların iktisabı nedeniyle yüklendikleri KDV yi genel esaslara bağlı kalmak şartıyla indirim konusu yapacaklardır. İndiriminin mümkün olmaması halinde ise nakden veya mahsuben iade talep edilebilmektedir Yatırım teşvik belgesinde makine ve teçhizatın tanımlanması 69 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde yapılan açıklamalara göre, yatırım teşvik belgelerine ekli listelerde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetler, belgeyi veren idareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirlenerek istisnadan yararlanacakları açıkça ifade edilecektir. Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgeleri ekli listelerinde çok sayıda makine, teçhizat, aksam vb. bulunması nedeniyle, detaylandırılması zor olmakta ve çoğunlukla sadece set, komple tesis, muhtelif aksam ve parçalar şeklinde belirtilmesi yoluna gidilmektedir. Bu durum, uygulamada KDV istisnası yönünden zaman zaman tereddütlere neden olabilmektedir. Konuya ilişkin tereddütler ise İdare tarafından verilen özelgeler ile giderilmeye çalışılmaktadır. 3. İstisnanın kapsamı 3.1. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat İstisna uygulamalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 69 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde istisna kapsamına girecek makine ve teçhizatların niteliği belirtilmiştir. Tebliğ de Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne atıfta bulunularak makine ve cihaz, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir. Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanısıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmemektedir. Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat kapsamına girmediğinden istisnadan yararlanamamaktadır. Örneğin, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı da konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir özelgede 1,...yatırım teşvik belgesinde makine ve teçhizat olduğu açıkça belirtilmiş olan malların teslimleri istisna kapsamında değerlendirileceğinden, yatırım teşvik belgesinde... sabit reji video ses teçh. komple demonte aksesuarları ile birlikte alımı olarak belirtilen işlemde ne tür malların kullanılacağı bilinemeyeceğinden, bu işlemlerde kullanılmak üzere olsa dahi, belgede makine ve teçhizat olarak ayrıca belirtilmemiş olan malların teslimlerinde KDV Kanunu nun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde firmanız tarafından istisna kapsamında olmadığı halde istisna uygulanarak teslim edilen söz konusu mallar nedeniyle yüklenilen KDV nin iade konusu edilemeyeceği tabiidir. şeklinde görüş bildirmiştir. 1 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı muktezası Haziran

8 Diğer taraftan, İdare başka bir özelgede 2 ise,...öte yandan tarih, sayılı tamim yazımızda;...konu ile ilgili olarak, Bakanlık Makamından alınan 21/10/2008 tarih ve sayılı onay ile sadece söz konusu Uluslararası Anlaşma hükümleri gereği Hazine Müsteşarlığınca revize işlemleri yapılamayan teşvik belgeleri ile sınırlı olmak üzere, yatırım teşvik belgesi eki listelerde set, ünite, sistem olarak belirtilen yatırım mallarına ilişkin makine ve teçhizat teslimlerini gerçekleştiren mükelleflerin iade taleplerinin sonuçlandırılmasını sağlamak için; teşvik belgesi sahibi yatırımcı kuruluşların, KDV Kanunu nun 13/d maddesi uyarınca teşvik belgesi eki listelerde ismen yer almayan makine ve teçhizat teslimi yapan mükelleflere, teşvik belgesi eki global listeye göndermede bulunmak suretiyle söz konusu makine ve teçhizatın teslim alındığını gösteren bir belge ya da liste vermeleri halinde, bu belge/liste muhteviyatı malların KDV Kanunu nun 13/d maddesi kapsamında teslim edilmiş sayılması uygun görülmüştür. denilmektedir. Buna göre, yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan makine ve teçhizatın teslimleri KDV den istisna olacağından söz konusu listede her bir makine ve teçhizat adetlerinin belirtilmesi gerektiğinden söz konusu adetlerin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nca yatırım teşvik belgesi ekli listede onaylanması halinde ödevlinin 2008/12 dönemine ilişkin KDV iadesinin yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. denilmek suretiyle aslında değerlendirme Hazine Müsteşarlığı na bırakılmış ve Müsteşarlıkça onaylanan teslimlerin istisna kapsamında değerlendirileceği belirtmiştir Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve donanımlar İlerleyen teknolojinin bir sonucu olarak, bilgisayar yazılım ve donanımları günümüz yatırımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olsa da, yatırım teşvik uygulamasının sadece mal ve hizmet üretiminde kullanılacak makine ve teçhizatları kapsadığı görülmektedir. Buradan yatırım teşvik belgesinde yer alsalar bile yazılımların KDV istisnasından yararlanmasının mümkün olmadığı şeklinde bir sonuca ulaşılması mümkündür. Nitekim İdare vermiş olduğu bir özelgede 3, makine-teçhizat olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayan ve hizmet ifası niteliğinde olan yazılımların, ilgili oldukları donanımın çalışmasını veya donanıma ek özellikler sağlamasına bakılmaksızın, donanıma yüklenmiş veya yalnız olarak satışı söz konusu istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir. Ayrıca, yazılımın bir sistemle birlikte satışının söz konusu olması halinde de bu istisna kapsamında işlem yapılması mümkün değildir. Ancak, sistemi oluşturan diğer ekipmanların tek başlarına makine-teçhizat niteliği taşıması ve teşvik belgesi eki listede belirtilen sistemin unsurları olmaları kaydıyla bunların teslimleri katma değer vergisinden istisna olabilecektir. demek suretiyle, konu hakkındaki temel görüşünün KDV istisnasından yararlanacak yatırım mallarının makine ve teçhizat niteliği taşıması yönünde olduğunu vurgulamıştır. 3.2 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki taşıt araçları 69 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde ifade edildiği üzere genel olarak taşıt araçları makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamamaktadır. Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna kapsamında işlem yapılabilmektedir. 74 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile istisnadan yararlanacağı belirtilen taşıt araçları kapsamına, hastane yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde yer alan ambulanslar da dahil edilmiştir. Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmemekle birlikte, konuya ilişkin son düzenlemeleri getiren 99 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüslerinin; 2 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı muktezası 3 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı muktezası 8 Haziran 2011

9 Yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer almaları, İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılmaları, Apron dışında taşımacılık işi yapmamaları şartıyla KDV Kanunu nun 13/d maddesinde düzenlenen istisna kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Yatırım teşvik belgesi kapsamında teslimi yapılabilecek taşıt araçları yukarıda yer verilen Tebliğlerde ayrı ayrı sayılmış olduğundan, bunlar dışında kalan araç teslimlerinin KDV istisnasından faydalanması mümkün değildir. maddesinde de maliyet bedeli benzer şekilde iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı nın Ankara Vergi Dairesi ne vermiş olduğu bir görüşte 4 de yukarıda yer verilen kanun düzenlemelerine paralel şekilde,... Bu çerçevede, sözü edilen firma tarafından vinçlerin tamamlanarak...a.ş. ye tesliminde, bu teslim için yapılan işçilik, montaj, inşaat, kur farkı vb giderler de dahil edilerek istisna uygulanacak ve bu giderler nedeniyle yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilecektir. denilmiştir. 3.3 Finansal kiralama yoluyla temin edilen yatırım malları Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile temin edilen yatırım malları da istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 2009/15199 Sayılı Yatırımlar Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı nın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 2009/1 Seri No lu Tebliği ile yatırımcıların KDV istisnasından faydalanabilmesi için finansal kiralama şirketi adına da ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmesi şartı kaldırılarak uygulama kolaylaştırılmıştır. Söz konusu Tebliğ uyarınca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir yatırım teşvik belgesi düzenlenmeksizin, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatlar için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılması ve sözleşme kapsamı yatırım mallarının sözleşme yapılan yatırımcıya kiralaması durumunda; finansal işleme konu olan malların finansal kiralama şirketlerine teslimi/finansal kiralama şirketlerince ithali KDV Kanunu nun 13/d maddesi kapsamında vergiden istisnadır Nakliye, montaj ve danışmanlık harcamalarının durumu Bilindiği gibi KDV Kanunu nun 20 inci maddesinde teslim ve hizmette matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu belirtilmiş, bedel ise; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu nun 262 inci İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ise konuya ilişkin olarak verdiği bir özelgede 5...yatırım teşvik belgesi kapsamında teşvik belgesi sahibi firmaya bir bütün halinde tesliminde teknik olarak imkan olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu gerçekleştirilen makine teçhizat ve sistemleri de istisna kapsamında değerlendirileceğinden teşvik belgesi kapsamında otelinize teslim edilecek olan klima, havalandırma, yangın ihbar, soğutma, seslendirme sistemlerinin bu türden teslimler olması halinde, yatırım mahallindeki imal ve kurulum işleri hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmayacak, istisna kurulum ve imal dahil toplam bedele uygulanacaktır. Ancak, bu sistemleri teslim edenlerin düzenledikleri faturada teslim bedelinden ayrıca göstereceği işçilik, montaj hizmeti KDV Kanunu nun 13/d maddesine göre katma değer vergisinden istisna olması mümkün bulunmamakta olup, katma değer vergisine tabi olacaktır. demek suretiyle yapılan montaj işleminin birebir yatırım malıyla ilişkilendirilebilmesi adına teslim bedeline dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştır Teşvik belgeli yatırımlarda kur farklarının durumu Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu Kanun un 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. Ancak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edildiğinden bu işlemler ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan kur farklarının da KDV den istisna olması gerektiği açıktır. 4 Gelir Vergisi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB /5413*1203/ sayılı özelgesi 5 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı özelgesi Haziran

10 Nitekim, 2009/184 numaralı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Uygulama Tamimi nde de Kanunun 13/d maddesi gereği istisna kapsamında yapılan işlemler nedeniyle doğan kur farklarının, aslı vergiden istisna olduğundan KDV ye tabi olmayacağı ancak, bedeli döviz olarak ifade edilen işlemlerde işlem tarihi ile nakden veya hesaben tahsil edildiği tarih arasındaki kur farkı bedelin bir unsuru olarak işleme ait oran üzerinden KDV ye tabi olacağı belirtilmiştir Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının devir ve satış işlemleri 2009/1 Seri No lu Tebliği n 16 ıncı maddesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki KDV istisnasının teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanacağı belirtilmiştir. Tebliğin 30 uncu maddesi kapsamında tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı, kiralanması ise Müsteşarlığın iznine tabidir. 4. Sonuç Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesi ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna tutulmuştur. Söz konusu istisna ile amaçlanan, yeni yatırımlarda katma değer vergisi yaratmanın uzun zaman alması nedeniyle yatırımcılar üzerinde oluşan finansman yükünün hafifletilmesidir. Yeni yatırımlardaki en büyük maliyet kalemlerinin makine ve teçhizat alımları olduğu göz önüne alınırsa, mükelleflere sağlanan bu avantajın önemi daha net anlaşılmaktadır. Teşvik uygulamasının istenen sonuçları vermesi, iade haklarının kaybedilmemesi ve olası cezalara maruz kalınmaması adına, İdare tarafından istisna kapsamında nitelendirilen teslimlerin neler olduğunun mükellefler tarafından iyi bilinmesi ve bu konudaki güncel gelişmelerin takip edilmesi önem arzetmektedir. Bu noktada, mevzuattaki düzenlemelerin yanı sıra, yukarıda yer verdiğimiz ve İdare nin özellikli konulara ilişkin görüşlerini içeren özelgelerin de dikkate alınmasının mükellefler açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Tamamlama vizesi yapılmamış veya yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınacaktır. Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde, satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilecektir. Haziran

11 Vergide Gündem English translation The new approach to customs inspection Today, customs barriers have diminished and foreign trade has become more free thanks to the influence of international organizations such as the World Trade Organization and World Customs Organization and the influence of customs unions established among certain groups of countries. However, countries develop non- tariff burdens in order to protect their national economies from the negative effects of such integrations. This makes the foreign trade transactions more complicated. This situation also brings opportunities as well as the increasing risks. Benefitting from these opportunities is highly critical for the companies in a world which becomes smaller and competitive as a result of globalization and ease of communication. Similarly, companies should pay attention to avoiding risks that could arise from their complex transactions and could cause significant losses. The Turkish Customs Authority introduced a radical change in the inspection model against the change resulting from globalization. Customs Inspection Departments used to conduct their inspections against deficient incomes at customs authorities and on documents at these authorities until In inspections conducted in this way, inspectors did not examine companies accounting records related with foreign trade activities. After 2008, the Customs Authority introduced the post clearance control system in addition to such inspections. Post clearance control system With the Regulation on Post Clearance Control and Control of Risky Transactions promulgated in the Official Gazette dated , Undersecretariat of Customs started to apply a new control approach. It is stipulated that customs controls within the scope of this regulation will not be realized at customs or customs administrations any more, but will be realized after the goods are imported at places owned by companies. In article 73 of the Customs Code no 4458, post clearance control is defined as control of import or export transactions of the liable or commercial documents and data related to the subsequent transactions by the Customs Inspectors realized after the delivery of goods at places owned by the liable, with the aim of determining whether the information declared to the customs administration is accurate or not. With this Regulation, it is planned to conduct post clearance controls each year in a planned and systematic way based on risk analysis. The liable parties to be subject to this control will be determined beforehand annually. Some of the companies to be inspected will be selected based on risk criteria whereas some of them will be selected randomly. Therefore, each and every company performing customs transactions can be subject to inspection within the framework of post clearance control plan. 11 Haziran 2011

12 The main objective of the post clearance control system is to enable that Undersecretariat of Customs Central Inspectors will visit the companies and control whether all import and export related transactions are in compliance with the accounting entries of the company and entries recorded at customs administration. Furthermore, with such control approach, risk profiles of the companies will be drawn up, and based on this risk profile, it is aimed to control the export and import transactions of reliable companies at their offices instead of the customs administration and to control the export and import transactions of risky companies at customs administration during the export or import transaction. The post clearance control process involves the following steps: first of all, the Central Inspector issues a notice stating that that the post clearance control will be commenced, at least 15 days in advance. Afterwards, at the beginning of the post clearance control, post clearance control commencement minutes are issued jointly with the company s authorities, upon which the control process is started. The central inspector holds a final meeting with parties subject to post clearance control regarding the result of post clearance process and draws up minutes for the result. Particularly disputed issues, legal evaluation and effects of the detected issues in terms of customs taxes and their implications are stated in this meeting. Examinations on the determination of Customs Tariff and Origin Examinations on Customs Regimes: Subprocessed products-wastage rates Returned Goods In conclusion, the Regulation on Post Clearance Control and Control of Risky Transactions has introduced a new era for customs controls. It is understood that the purpose of the regulation is to control whether companies operate in accordance with the customs and foreign trade rules, to initiate legal processes against those who do not conform to such rules and detect and focus on the customs processes of companies identified to be risky. It would be advantageous to subject customs ad foreign trade transactions of companies to a preliminary control in order to prepare the company for the mentioned post clearance control, to determine the risky transactions and prevent the negative situations to occur after such control. Following the post clearance control, a report including the detections and evaluations of the related central inspector conducting the control, measures to be taken by the administration and risk degrees of companies (low, medium or high) will be submitted to the Risk Management and Strategic Evaluation Unit. 200, 250 and 450 companies were inspected in the scope of post clearance control in 2008, 2009 and 2010 respectively. In 2011 on the other hand, 200 companies were inspected in the scope of post clearance control. At the end of these inspections, the customs authority reached findings regarding the following matters: Examinations on customs value: Royalty and License payments Additional customs value payments such as commission Expenses such as Demuragge, Shipment-Release Freight and insurance payments on delivery method basis Value declarations in supervision applications Boxes and shipments shipped via fast shipment Haziran

13 Vergide Gündem English translation Investments with incentive certificate: Special issues in VAT exemption practices Overview of VAT exemption in investments with incentive certificate As stated in the article 13 of the Value Added Tax Code, deliveries of machinery and equipment to taxpayers with investment incentive certificate are exempt from value added tax. In case the investment is not realized as prescribed in the incentive certificate, the tax not collected on time shall be collected from the buyer along with tax loss penalty and delay interest. This practice grants full exemption and sellers who conduct transactions in the scope of this exemption shall be able to deduct the VAT they incur for acquisition of such goods, provided that they follow general rules. In case deduction is not possible, the refund of these taxes may be requested in cash or through deduction. Machinery and equipment in the scope of investment incentive certificate The nature of the machinery and equipment that will be included in the scope of the exemption are specified in the VAT General Communiqué series no. 69, which regulates the rules and procedures relating to exemption practices. Accordingly, machinery and equipment is defined as fixed assets that are in the nature of economic assets subject to depreciation and that are used in the production of goods and services. Although these assets are not designated one by one under the legislation, the Tax Authority is trying to clarify the matter through tax rulings. Software and hardware in the scope of investment incentive certificate In the tax rulings provided by the Tax Authority with respect to the issue, software and hardware are accepted as service and it is stated that their delivery in the scope of investment incentive certificate shall not be exempt from VAT. Vehicles in the scope of investment incentive certificate Although vehicles are not generally included in the scope of exemption, vehicles (forklifts, cranes, agricultural machinery, ambulances, apron buses, etc.), in whose delivery and import exemption may be applied as a result of regulations introduced under the VAT General Communiqués series no. 74 and 99, are specified one by one. Therefore, vehicles other than those listed may not benefit from VAT exemption in the scope of investment incentive certificate. Investment goods procured through financial leasing Investment goods procured through financial leasing companies are also considered in the scope of exemption. Requirement of to have an investment 13 Haziran 2011

14 incentive certificate issued in the own name of the financial leasing company has been abolished and this abolishment made the application easier. Status of transportation, assembly and advisory expenditures Services such as assembly, transportation and advisory related with machinery and equipment purchased in the scope of investment incentive certificate may be treated in the scope of exemption, provided that their costs are included in the cost of machinery and equipment. There are precedent tax rulings provided by the Tax Authority regarding the issue. Status of exchange rate differences in investments with incentive certificate Since deliveries made in the scope of investment incentive certificate are exempt from VAT, exchange rate differences arising from these transactions would not be subject to VAT either. Transfer and sale operations of investment goods in the scope of incentive certificate Machinery and equipment in the scope of investment incentive certificates may be transferred, sold and exported, provided that the conditions specified in the communiqués are met. Otherwise, customs taxes and value added taxes not collected on time, as well as supports utilized through reduced corporate tax or income tax application might be collected as per the related legislation. Conclusion The VAT exemption applied in the deliveries of machinery equipment in the scope of investment incentive certificates is introduced to prevent possible difficulties related with the financing burden of value added tax payable for investments to be made by enterprises. In order to ensure that the incentive application yields the desired results, the refund rights are not lost and possible penalties are avoided, taxpayers should know which deliveries are considered in the scope of exemption and follow new developments related to the matter. At this point, it would be beneficial to consider tax rulings containing the Authority s views on special issues, in addition to the regulations in the legislation. Haziran

15 Vergide Gündem Dünya dan vergi haberleri Güneş Helvacı Almanya İlişkili yabancı kişilere verilen borçlarla ilgili açıklamalar yapıldı Alman Maliye Bakanlığı, yakın zamanda, Alman mükelleflerin yabancı ilişkili kişilere verdikleri borçların vergisel açıdan değerlendirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alman iştirak kazancı istisnası kurallarına göre, Alman bir şirketin, iştirakinin hisselerini elden çıkarmasından elde ettiği kazancın % 95 i vergiden istisnadır. Dolayısıyla, söz konusu hisselerle alakalı olan zararlar da (örneğin hisselerin aşınma payı) vergisel anlamda indirim konusu yapılamaz. Alman Vergi İdaresi, iştirak kazançlarında uygulanan bu kuralın genişleterek, iştiraklere verilen borçlar için de uygulanmasını öngörmektedir. Vergi idaresinin görüşüne göre, bu çeşit borçlanmalar, hissedarlığın yerini almaktadır ve bu yüzden iştirak gibi değerlendirilmelidir. Buna göre, teminatsız (ya da yetersiz derecede teminatlı) borçlardaki cari değer düşüşleri (aşınma payları) vergisel anlamda indirim konusu yapılamaz. Yukarıya doğru ya da kardeş şirkete verilen borçlardaki cari değer düşüşleri (aşınma payları), verilen borçların teminatlı olmaması durumunda örtülü kar dağıtımı sayılır. Avrupa Birliği Avrupa Birliği enerji vergilendirmesi ile ilgili ikili yaklaşımı öneriyor Avrupa Birliği Komisyonu, enerji vergilendirmesi direktiflerinin değiştirilmesi ile ilgili yeni bir önerge sundu. Söz konusu önerge, Avrupa Birliği enerji ürünlerinin vergilendirme sistemini ikiye ayırarak (karbondioksit emisyonuna ve ürettiği enerjiye göre) yeniden yapılandırmayı öngörüyor. Mevcut uygulamada geçerli olan direktif, elektrik, otomobil yakıtı, ısınma yakıtında minimum vergi oranını uygulamaktadır. Ancak, AB Vergi Komisyonundan Algirdas Semeta nın açıklamasına göre, mevcut durumdaki tüketim oranına dayalı enerji vergi sistemi AB nin enerji ve iklim değişikliği politikalarına uyamamakta, enerji tasarrufunu ve düşük emisyonlu teknolojilerin gelişimini desteklememektedir. Öngörülen değişikliklerde, karbondioksit emisyonu sabit olarak ton başına 20 eurodan vergiye tabi olacak; yarattığı enerjiye göre, otomobil yakıtları her gigajul için sabit 9,60 euro, ısınma yakıtları her gigajul için 0,15 euro vergiye tabi olacaktır. Üye ülkeler, tercih ettikleri durumda, ısınma yakıtlarını sosyal yardım amaçlı olarak tamamen vergiden istisna tutabileceklerdir. Bunlarla birlikte, önergedeki bir büyük değişiklik (dizel yakıt fiyatındaki büyük artış) şimdiden büyük tepki topladı. Bunun sebeplerinden birisi, Alman araçlarının % 48 inin, Avusturya araçlarının da % 60 ının dizel yakıtla çalışıyor olmasıdır. Eğer, önerge sunulduğu şekilde kabul edilirse, 2020 de Almanya daki dizel yakıt vergisi litre başına 47 centten (1,78 USD galon fiyatı), 75 cente (2,84 USD galon fiyatı) yükselecek, bu da Alman otomotiv üreticilerinden BMW ve Daimler i önemli ölçüde etkileyecektir. Söz konusu önerge, AB Konseyinde ve Avrupa Parlamentosunda görüşülmek üzere sunulmuştur. 15 Haziran 2011

16 Avusturya Maliye Bakanlığı ön özelge sistemiyle ilgili bir tüzük yayınladı Avusturya Maliye Bakanlığı, mükelleflere, herhangi bir yapıyı ya da işlemi gerçekleştirmeden önce, belirli gerçeklere dayanan konularda lokal vergi otoritelerinden bağlayıcı nitelikte özelge talebinde bulunabilmelerine olanak sağlayan yeni sistemle ilgili bir tüzük yayınladı. Yeni bağlayıcı nitelikteki ön özelge sistemiyle birlikte, Avusturya da faaliyet gösteren uluslar arası şirketler, arzu edilen vergi uygulamasının sonradan tatbik edilememesi, ya da şirketin mali motivasyonunun sonradan yanlış olarak belirlenmesi gibi bir risk ile karşılaşmadan, özelge talebinde bulunabileceklerdir. Başvuru yazılı olarak yapılmalı ve aşağıda sayılan hususları içermelidir: Tasarlanan işlemin detaylı açıklaması Başvuru sahibinin, vergisel sonuçlar açısından özel menfaatinin özelge talebinde belirtilmesi Elde bulunan yasal sonuçların tanımı Bilgi istenen konularla ilgili yapılan yasal değerlendirmenin sunumu Özelge için ödenecek harcın belirlenebilmesi açısında geçerli bir takım bilgi ve rakamlar (yıllık ciro, grup bilgisi) Özelge talebinin harcı başvuru sahibinin son bilanço tarihinden önceki senede oluşan yıllık toplam satış gelirine göre değişmektedir. Uygulanan harç tutarı euro (yıllık satış gelirinin eurodan az olması), ile euro (yıllık satış gelirinin 38,5 milyon euroyu aşması ya da başvuru sahibinin konsolide hesapların oluşturulduğu bir gruba üye olması) arasında kademelendirilmiştir. Fransa Birleşme öncesi zararların ileriki yıllara taşınabilirliği Paris İdari Mahkemesi, tasfiye edilen şirketin birleşme öncesi holding faaliyetinden kaynaklı zararlarını, bu şirketi kendi bünyesine alan diğer şirkete transfer edilemeyeceği ile ilgili karar verdi. Fransız şirketler kendi zararlarını süresiz olarak taşıyabilmektedirler. Fransız Vergi Kanunlarına göre, ertesi yıllara aktarılan zararlar sadece bu zararı yapan şirket tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte, başka bir şirketi kendi bünyesine alan bir şirket, özelge almak şartıyla, tasfiye olan şirkette daha önce oluşan zararları, gelecekte oluşacak karlarından mahsup etmek üzere kendi bünyesinde tutabilir ve ileriki yıllara taşıyabilir. Söz konusu özelge, aşağıdaki şartların oluşması durumunda otomatik olarak verilmektedir: Birleşmenin, uygun bir birleşme rejimiyle yapılmış olması Birleşmenin ekonomik anlamda bir sebebinin olması, vergi indiriminden yararlanma amaçlı olmaması, Zararın oluştuğu aktivitenin, birleşme sonrasında da en az bir yıl süreyle devam ettirilmesi. Diğer taraftan bu açıklamalara rağmen, Paris İdari Mahkemesinin aksi yönde kararı da bulunmaktadır yılında, Korian, bağlı ortaklığı Medidep ile birleşmiştir. Birleşme öncesi, Medidep kendi iştiraklerine hizmet veren, vergisel anlamda bir konsolide grubun ana firması olarak bütün grubun zararlarını kendi bünyesinde toplayan bir holding şirketiydi. Birleşme öncesi, Korian, Medidep in bünyesinde bulunan zararların, birleşme sonrası, ileriki yıllara taşınabilmesi ve birleşme sonrası oluşacak karlardan mahsubu için başvuruda bulunmuştur. Vergi dairesi tarafından verilen özelge, başvuruya kısmen onay vermiştir. Firmanın, konuyu Paris İdari Mahkemesine taşımasından da farklı bir sonuç alınamamıştır. Buna göre, Medidep in bünyesinde bulunan grup vergi zararları holding faaliyetinden kaynaklandığından, gerçek bir iş faaliyetinden kaynaklanmadığından birleşme sonrasında oluşan yeni firmaya taşınmasına onay verilmemiştir. Hollanda Maliye Bakanlığı kurumlar vergisinde değişiklik öngörüyor Hollanda Maliye Bakanlığı, 14 Nisan da Kurumlar Vergisi Kanunu nda bir takım değişiklikler öngören, yeni vergi politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, şahıs gelir vergisi oranlarının yanı sıra, kurumlar vergisi oranında da indirim öngörüyor. Haziran

17 Yapılan açıklamalara göre, hükümetin öngördüğü değişiklikler aşağıda özetlendiği gibidir: Kurumlar vergisi oranının mevcut % 25 den % 24 e indirilmesi Şirket alımlarındaki (satın alınan Hollandalı bir şirket ile satın alan şirketin mali bir birlik oluşturması durumunda) faiz giderlerinin indirilebilmesine sınır getirilmesi. Hollanda vergi kanunlarına göre, satın alan şirket ile satın alınan şirketin mali bir birlik oluşturması durumunda, satın alan şirketteki faiz giderleri, satın alınan şirketteki kardan mahsup edilebiliyordu. Yeni düzenlemeler, satın alma işleminin yoğun olarak borç ile finanse edilmesi durumunda söz konusu faiz indirimine sınırlandırmalar getirecektir. Yabancı şube karları için bölgesel vergi sistemine geçilmesi. Mevcut Hollanda Kanunlarına göre, Hollanda da mukim bir kurum tüm dünyadaki geliri üzerinden Hollanda da vergi ödemektedir. Hollanda mukimi bir kurumun, yabancı bir şubesi bulunması durumunda, söz konusu şubenin gelirleri de (artı ya da eksi), Hollanda mukimi şirketin vergi matrahına ilave edilmektedir. Buna göre, örneğin Hollanda da 100 lira kar elde eden bir şirketin yurtdışında 40 lira zarar eden bir şubesi varsa, Hollanda da ki şirket, 60 lira üzerinden vergi öder. Yeni uygulama, bölgesel bir sisteme geçmeyi dolayısıyla yurtdışı kazancın, Hollanda daki vergi matrahına eklenmemesini öngörüyor. Buna göre öngörülen değişiklikle, yurtdışı şube zararları, Hollanda da mukim şirketin vergi matrahından indirilemeyecek. İsviçre Bir İsviçre bankası, Almanya ya, vergi soruşturmasını sonlandırması için 50 milyon euro ödeyecek İsviçre Bankası Julius Baer, Almanya ya, Alman mükelleflerin vergi kaçırmasını kolaylaştırdığı iddialarının yer aldığı soruşturmayı sonlandırması için 50 milyon euro ödemeyi kabul etti. Bankanın söz konusu iddialarla ilgili olarak herhangi bir müşteri bilgisini Alman vergi dairesine vermediği rapor edilmiştir. Banka CEO su Boris Collardi nin yaptığı açıklamaya göre, Julius Baer 2011 yılında Almanya da büyük miktarda işe alım gerçekleştirmiştir. Collardi, Almanya ya verilen acenteliklerin (banka temsilcilikleri) ve Almanya yla yakalanmış iş canlılığının zarar görmemesi adına, söz konusu iddiaların ortaya atılmasından sonra böyle bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştur. İngiltere Maliye Bakanı, 2013 de % 50 vergi oranını ortadan kaldırmayı hedefliyor Maliye Bakanı Osborne, İngiltere nin en yüksek şahıs gelir vergisi oranı olan % 50 yi İngiltere nin rekabet gücünü arttırmak adına, 2013 bütçesiyle birlikte ortadan kaldırılacağının sinyallerini verdi. Söz konusu oran, ilk olarak 6 Nisan 2010 da bundan önceki hükümet tarafından geçici bir önlem olarak ortaya çıkmış, yıllık geliri eurodan fazla olan kişilere uygulanmıştır. Dünyadan vergi haberleri bölümünde yer alan bilgiler Tax Notes International adlı dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmiştir. 17 Haziran 2011

18 Haziran

19 Vergide Gündem Resmi Gazete den... Gökhan Güngörmüş , 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de yayımlandı. Kanun ile; Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan kiralanması işlemleri ibaresi kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içinde yer alan mal ve hizmet satışları ibaresi mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri şeklinde değiştirilmiştir. Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir , Bakanlar Kurulu nun 2011/1673 No.lu Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı Resmi Gazete de yayımlandı. Bakanlar Kurulu nun bu kararına göre tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Liste nin 6. sırası 6- İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, şeklinde değiştirilmiştir. Hükümleri Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan Bakanlar Kurulu Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir , Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar Resmi Gazete de yayımlandı. Karar uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen eşyanın Meksika menşeli olması ve A.TR eşliğinde ithal edilmesi halinde, eşyanın CIF bedeli üzerinden % 10 oranında Toplu Konut Fonu tahsil edilecektir. Karar Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay sonra (28 Temmuz 2011) yürürlüğe girecektir , 38 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Tebliğ ile 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği nin Geçici 2 nci Maddesinin Uygulaması başlığı altındaki B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler bölümünün 1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler kısmında yer alan tarihi, bu Tebliğ in yayımı 19 Haziran 2011

20 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şeklinde değiştirilmiştir. Tebliğ tarihinde yürürlüğe girmiştir , 2011/1713 Sayılı 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete de yayımlandı. Karar ile 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır. Buna göre 6111 Sayılı Kanun un; 2. maddesinde düzenlenen kesinleşmiş vergi alacakları, 3. maddesinde düzenlenen kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan amme alacakları, 5. maddesinde düzenlenen pişmanlık veya kendiliğinden yapılan beyanlar, 6 ila 9. maddelerinde düzenlenen matrah ve vergi artırımı, yararlanılmak istenmesi durumunda, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük sürenin bitiminden sonra 1 aylık ek başvuru süresi verilmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Peşin ödeme talep edilmesi durumunda ödemenin ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Taksitle ödeme talep edilmesi durumunda ise ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar ödenmek şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde ödeme yapılabilecektir tarihinden itibaren tebliğ edilen ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun un 4. maddesinden yararlanılmak istenmesi durumunda ise ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar ise ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir. ile ilgili başvurular tarihine kadar yapılabilecektir. Bu maddeler kapsamında hesaplanan tutarlar ise tarihine kadar tamamen veya talep edilmesi halinde ilk taksitin tarihine kadar ödenmesi şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenebilecektir. Kanun un 10. maddesi uyarınca vergi dairelerine yapılacak bildirimlerdeki süre tarihine uzatılmıştır. Karar tarihinde yürürlüğe girmiştir , Gümrük Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı. Gümrük Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 11. madde kapsamında işletmede mevcut olmayan emtialar için tarihine kadar fatura düzenlenerek her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri gerekmektedir. Aynı madde kapsamında ayrıca tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacak tutarlarını da tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri kapsamında; tarihi ile tarihi (bu tarih dahil) arasında tebliğ edilen ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun un 4. maddesinden Haziran 2011 Ertelenmiş kontrol uygulamasının tanımı, Gümrük Yönetmeliği nden çıkarılmıştır, Geçici depolama yerlerinde veya gümrük antrepolarında bekleyen ve gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyanın cebr-i icra yoluyla satılması halinde satın alanın eşyaya ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekle mükellef olduğu belirtilmiştir, İstisnai kıymet ile beyan edilen eşya için tamamlayıcı beyanın, eksik kıymet unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verileceği ve vergilerinin de yine bu süre içinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir, Mavi hattın tanımı değiştirilmiştir, 20

Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular. Damla Varolsun. 1. Giriş

Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular. Damla Varolsun. 1. Giriş Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Damla Varolsun 1. Giriş İşletmelerin yapacakları yatırımlara ait ödenecek katma değer vergisinin finansman yükü açısından sıkıntı

Detaylı

Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ

Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ MAKALE Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ 1. Yasal Düzenleme Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13/d bendinde Yatırım Teşvik Belgesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE Tarih : 18.08.1998 SİRKÜ -1998 / 9 1- TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 29.07.1998 tarih ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ KDV İadesine İlişkin Yasal Altyapı: Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66

SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66 SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KDV DEN İSTİSNA İŞLEMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: KDV Kanunu nun 13/d Maddesine göre; yatırım teşvik belgesi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

Sayı : 2014/S-53 Ankara,08.05.2014 Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna SİRKÜLER 2014/53

Sayı : 2014/S-53 Ankara,08.05.2014 Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna SİRKÜLER 2014/53 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi HÜSEYİN DİNÇER Eski Hesap Uzmanı Öz 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile Dahilde

Detaylı

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile,

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile, TARİH : 06/02/2017 SİRKÜLER NO : 2017/20 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.05.2011 Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 Konu: 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE ĐLK TAKSĐT ÖDEME SÜRELERĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞKĐN KARAR YAYINLANMIŞTIR 30.04.2011 tarih ve 27920

Detaylı

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır.

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır. No: 2017/17 Tarih: 05.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/57 TARİH: 06/10/2016

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/57 TARİH: 06/10/2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/57 TARİH: 06/10/2016 KONU Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 4 Ekim 2016 tarihli ve 29847

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı