YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU"

Transkript

1 YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU

2

3 Neden EASYTUBE Boru ve Bağlantı Sistemleri Kullanılmalı? 4 MUDA ve İsrafın 7 Yolu 5 KAIZEN ve 8. MUDA 6 Sizin İşinize Gerçekten Yarayan Bir Araç 7 EASYTUBE En Önemli Parçaları Temel Parçalar Borular ve Bağlantılar 10 Hareket Halinde Üretim Bilyalı Taşıma Bantı 13 Zemine Dokunmak Ayak ve Yataklar 14 Pratik Kullanımda EASYTUBE Fikirlerinizin Taslaklarını Yaratın 16 Boruların Kesimi 17 Boru ve Bağlantıların Doğru Kurulumu 18 Boru Korumaları 20 Bilyalı Taşıma Bantının Doğru Kurulumu 21 Ayak ve Yatakların Oturtulması 24 Tekli Ray Yapımı 25 Pano ve Panellerin Takılması 26 Tekstil Ürünlerinin Kullanımı 28 Konveyörün Kurulumu 29 Etiketleme 30 Sağlamlığından Emin Olma Köşegensel Destekleme ve Boyutsal Limitler 31 Örnek 1 Hareketli Raf 35 Örnek 2 Çalışma İstasyonu 37 Yükleme Limitleri 39 Önce Güvenlik! 43 Kontrol Listesi 44 Bakım ve Muhafaza 46 İlk Bakışta EASYTUBE ün Avantajları 47 DEMİDERM Servisleri 48

4 i Neden WHY USE EASYTUBE PEK3 EASYTUBE Boru PIPE ve Bağlantı JOINT SYSTEM? Sistemleri Kullanılmalı? Cevap The answer Yalın lies Üretim de in Lean yatıyor Manufacturing (LEAN. MANUFACTURING). Yalın Lean Üretim Manufacture çok daha is seen etkili as a ve way maliyeti to greater düşürmeye efficiency yönelik and simultaneous bir yol olarak cost görüldüğünden reduction and is therefore sayısız kitap the subject ve çalışmanın of countless konusu books olmuştur. and studies. EASYTUBE PEK3 Easytube Yalın Üretimin is a tool to facilitate the implementation of Lean Manufacturing. Whilst Lean Manufacture uygulanmasını kolaylaştıran bir araçtır. Yalın Üretim bir çok farklı yön ve konsepti encompasses many different aspects and concepts, for our purposes here we can kapsasa bile, biz amaçlarımıza uygun düşen iki nokta üzerine yoğunlaşacağız: concentrate on two key issues: İsrafın Asgariye İndirilmesi (MUDA) Minimisation of waste (MUDA) Daimi Constant Gelişim improvement (KAIZEN) (KAIZEN) 4

5 MUDA ve İsrafın 7 Yolu MUDA üretilen mala direk olarak değer katmayan her şeyi kapsar. MUDA yı asgariye indirmek üretim sürecinin etkinlik oranına katkıda bulunur. MUDA nın azaltımı tabii hiçbir zaman tamamlanmaz, süreklilik gösterir. Yalın Üretim hakkında yazılan kitaplarda MUDA konusunda düşünülmesi ve minimalize edilmesi gereken yedi formdan söz edilir: 1. Fazla Üretim Planlanandan ya da kullanılacağından daha fazla mal üretilmesi durumu fazla üretimdir. Fazla Üretimin nedenleri arasında zayıf planlama nedeniyle bir vardiyaya gereğinden fazla işçinin atanması, makinaların bozulma ya da kalitesiz üretim ihtimallerine karşın ürün stoklama gösterilebilir. 2. Üretim Sırasında Gereksiz Hareketlilik (Operatör ya da Makina) Zayıf ya da ergonomik olmayan araç ve materyel yerleşkeleri operatörün yapacağı gereksiz hareketlere neden olur. Parçaları yaratmak için kullanılan hatalı makina parçaları genellikle gereksiz makina hareketliliği ve üretim süresinin uzaması sonuçlarını doğurur. Bunlar operatörün beklemek zorunda kalmasına sebeptir. 3. Bekleme Süresi (Operatör ya da Makina) Genellikle hammade eksikliğinden, ekipmanların arıza yapmasından ya da zayıf işlem planlanmasından ötürü ortaya çıkar: makina çalışır, işçi diğer parçayı koymadan önce makinanın işlemi tamamlamasını bekler. 4. Taşıma Bir forklift ile ya da başka ne şekilde olursa olsun taşıma bir israftır çünkü malın değerine doğrudan bir etkisi olmamakla beraber sadece malın üretim yerindeki pozisyonunu değiştirir. 5. Aşırı Mühendislik Eğer bir delik fazla açıldıysa ya da bir parça gereğinden fazla güçlü yapıldıysa bu genelde fazla efor sarf etmekten ya da aşırı mühendislikten ileri gelir. Özellikle kalite kontrol bu israftan sorumludur. Bu durumda doğru dengeyi saptamak oldukça zordur. 6. Gereksiz Stoklar Stok sermaye demektir. Stok oranlarının fazla olması doğrudan aşırı üretimdir ve zayıf üretim planlaması ile ilgilidir. Burada çözüm dengeli zaman kullanımıdır. 7. Defolu Parçalar Defolu parçalar üzerinde daha fazla çalışılamaz ya da onlar müşteriye gönderilemez. Bu durumda tamir edilmelidirler, değiştirilmelidirler ya da tekrar makinadan geçmelidirler. Bu durum artan üretim maliyetine sebep olur. İsraf genelde farkına varılması zor bir durumdur ve her işlem süresince devamlı dikkat gerektirir. 5

6 i ve 8. MUDA TH TH KAIZEN AND THE 8 MUDA Kaizen i Translating sadece Kaizen daimi simply gelişim as continuous şeklinde improvement çevirmek konseptin is an oversimplification endüstriyel anlamdaki which önemi does not düşünüldüğünde do justice to the adil importance olmayan of bir the basitleştirmedir. concept for industrial Kaizen practice. sistemleri Kaizen kalite algısına systems dahil should şekilde, operate daha as a part fazla of yönetimsel a quality perception efor ziyan and edilmeden without additional uygulanmalıdır. wasteful Kaizen administrative bir çok effort. kalite Kaizen çemberi nin goes beyond ya da most benzer quality yaklaşımların circle or similar çok ötesindedir. approaches. Kaizen is herhangi meant to bir operate formalite in small olmadan, steps without küçük adımlarla any formality, uygulanmaya a yöneliktir. problem is Herhangi seen or an bir opportunity problem ya for da improvement ilerleme olanağı perceived, fark the edildiğinde operators ilgili operatörler involved discuss görsel the tablolar matter, ve this çizelgeler is often expressed kullanarak visually, durumu tartışırlar charts or graphs ve sonunda or similar grup are probleme put up, then saldırır. the group Çözüm will anında attack uygula- the maya problem. geçirilir. The solution is immediately put into practice. Her Both iki principles prensip de reducing israfın waste azaltılması and the ve prompt güncel improvement işleyişin daimi of current ve anında processes gelişimi obviously ileri require derecede a high esneklik degree of ve flexibility değişim and isteği willingness gerektirir. to change. Bu değişimler sadece işlemlerde değil çalışma alanlarında da meydana gelir. Prosedürlerdeki These changes will değişimler occur not only mecburen to processes çalışma but tezgahlarının, also to the working hareketli areas. rafların Changes ve in diğer procedures üretim will mobilyalarının force changes değişimini in the layout gerektirir. of the workbenches, Tüm bu değişimler flow racks hızlı, and basit other ve ekonomik production şekillerde furniture also. uygulanabilir These must olmalıdırlar. be able to be changed quickly, simply and economically. 8. MUDA tam burada devreye girer: The 8t h MUDA can come into play here: Üretimi geliştirmek üzerine gelişen tüm gerekli değişimler FİKİRLER üzerine kurulur. The Bir necessary şirketin changes en değerli to improve varlığı çalışanlarıdır. the production on depend on IDEAS. The most valuable asset of any company is the employee. Operatörler, ustabaşları, kurulum işçileri ve diğer çalışanlar başarıda anahtar rolü The operators, foremen, assembly workers and other employees are here the key to oynarlar: onlar deneyimlidir. Onlar üretimi günü gününe görürler ve onu doğrudan success: they have the experience. They see the production daily and know it intimately; bilirler; onlar üretimin nasıl geliştirileceğini bilen kişilerdir. they are the ones who can see ways to improve it. 8. MUDA tüm zamanların en büyük israfı bu varlıktan tam anlamıyla istifade The 8th MUDA the greatest waste of all is not making full use of this asset, not edemeyip çalışanların deneyimlerinden yararlanmamaktır. making the most of their experience to improve the production. 6

7 Sizin THE TOOL İşinize THAT Gerçekten REALLY WORKS Yarayan FOR YOU Bir Araç Tabii Of course, ki sadece ideas fikirler alone do gelişimi not bring beraberinde improvements. getirmiyor. These ideas Bu fikirler must be gerçekliğe translated çevrilmek reality. into durumunda. i Bir Most çok ideas fikir will işlerin relate yapılış to the YÖNTEMLERİYLE WAY things are done alakalıdır and describe ve çalışma task related istasyonlarına, çevrimiçi improvements rafların to workstations, yerleşimine ya the da layout benzer of online konulara, racks görev and similar odaklı matters. tanımlamalar Generally, getirir. ideas come Genelde bit by fikirler bit; one parça small parça improvement gelir; bir leads ufak to ilerleme the next, diğerine so changes yol gösterir are ve bu frequent. durumda This değisim leads to sık a climate gerçekleşir. of gradual Bu durum change aşamalı and improvement olarak değişim - KAIZEN. ve gelişim havasını yaratır KAIZEN. Ideas will only be translated into reality when this can be done simply, quickly and Özellikle economically de gerekli - especially materyeller in relation söz to konusu the materials olduğunda required. fikirlerin Because gerçeğe further çevrilmesi changes durumu will also ancak occur, basitçe, is essential hızlıca that ve any ekonomik solution bir offers şekilde also flexibility gerçekleşiyorsa for the future. mümkün olur. Üzerinde değişimler yapılacağından her yeni fikrin gelecek adına esneklik göstermesi PEK3 EASYTUBE önemlidir. meets these requirements better than any other conventional system. EASYTUBE The system tüm is especially bu gereksinimleri suited to light alışılmış industrial tüm applications sistemlerden and offers çok daha enormous etkili yerine getirir. advantages in the design and layout of the most diversified requirements of workbenches, packing stations, flow racks, FIFO racks, supermarkets and trolleys. Bu sistem hafif sanayi uygulamaları için özellikle uygundur ve çalışma tezgahları, paketleme Although the istasyonları, PEK3 EASYTUBE hareketli system raflar, will support FIFO rafları, quite süpermarketler heavy loads, there ve are alışveriş limits in arabaları practice. The gibi system bir çok is farklı not designed gereksinim for use adına, in heavy tasarım racking, ve düzenleme pallet racking hususunda or muazzam applications avantajlara where a forklift sahiptir. will be used for loading or unloading. Her PEK3 ne EASYTUBE kadar EASYTUBE is the first oldukça choice for ağır applications yükleri taşıyabilse where assembly, de, pratikte packaging, bunun bir limiti var. production Bu sistem or other ağır raflama, processes palet are performed raflama ya manually. da forklift kullanarak yapılan yükleme ya da boşaltımlar için tasarlanmamıştır. EASYTUBE el ile yapılan kurulum, paketleme, üretim ve benzer işlemlerin sürdürüldüğü uygulamalar için ilk tercihtir. 7

8 Bir Bakışta Avantajları Diğer materyeller ile karşılaştırıldığında DEMİDERM EASYTUBE aşağıdaki temel avantajlara sahiptir: 1. Basitlik EASYTUBE ü tasarlamak ya da onu kurmak için hiçbir özel teknik bilgiye ihtiyaç yoktur. Operatörler kendi başlarına çalışma alanlarını geliştirmek üzere fikirler üretebiliyor ki bu temel bir Kaizen ilkesidir. 2. Ekonomik Alüminyum profillere kıyasla EASYTUBE materyelleri %40 ile 60 daha ucuza mal olurlar. Diğer çözümlere oranla tasarım ve kurulum hızı oldukça yüksektir. 3. Kullanıcı Dostu EASYTUBE kullanımı ile operatörler çalışma alanlarına kendi fikirlerini adapte ederek tamamıyla kontrol sahibi olurlar ve böylece iş tatmini ve etkisi artışa geçer. 4. Tamamıyla Esnek Hiç bir özel alet gereksinimi yok; pis boya işleri yok; kaynak işi yok; tüm parçalar başka işlemlerde bile tekrar kullanılabildiğinden hiç israf da yok. Kurulumlar iş ortamındaki değişimlere adapte edilerek değiştirilebilir ya da komple sökülerek tamamen başka bir şekle sokulabilir. Hareketli raflar çalışma istayonlarına, alışveriş arabaları sergi panellerine ya da çalışma tezgahları montaj hatlarına tekrar ve tekrar dönüştürülebilir. Tek ihtiyacınız olan 5mm allen anahtarı, bir metre, bir kesici alet ve hayal gücünüz. 5. Yerden Kazanın En küçük ayakla tayin edilen yere sığabilecek şekilde tasarlanan uygulamalar vardır. EASYTUBE genelde istenilenden %20 daha az yer işgal eder ve örneğin kaynaklanmış çelik bir istasyona nazaran %20 daha az insan gücüne ihtiyaç duyar. 6. Ergonomik EASYTUBE uygulamaları özel işler için hususi olarak tasarlanır ve sizin ergonomik kaygılarınızı raftan alacağınız herhangi bir tasarımdan çok daha rahat giderir. 7. Çevre Dostu Tekrar kullanılabilen parçalarla neredeyse hiç ziyan yok daha ne söylenebilir ki? 8

9 PARÇALARI 9

10 i TEMEL THE BASICS: PARÇALAR: PIPES BORULAR EASYTUBE PEK3 EASYTUBE borularının pipes have dış an çapı outer uluslararası diameter standartlara of 28mm in accordance uygun olarak with 28mm dir. Bu international nedenle başka practice üreticilerin and are therefore boruları compatible ile uyumludur. with Borular systems from çelikten other yapılır ve üç farklı manufacturers. şekilde müşteriye The pipes sunulur: are made of steel, are available in three different types: ŸPaslanma Plastic coated önleyici pipes, madde available ile korunmuş, in all RAL colours, tüm RAL naturally renklerinde with an bulunabilen anticorrosion plastik kaplamalı coating. borular. ŸDaha Powder fazla coated kimyasal pipe, dayanıklılığı with a greater ile chemical toz boyalı resistance boru. ŸPaslanmaz Stainless steel çelik pipe boru. Farklı Pipes with yükleme wall thicknesses işlemlerinde from kullanabilmeniz 0.7mm to 2.0mm adına are duvar available kalınlıklaarı to enable you 0.7mm to use den the 2.0mm system in ye various kadar değişen loading applications. borular elimizde mevcutttur. Paslanmaz Stainless steel çelik pipes borular allow eczacılık, use in clean optik, room medikal and other ya applications da yiyecek sanayileri where special gibi özel gereksinimlerin requirements must olduğu, be met temizliğin such as in önemli the pharmaceutical, olduğu bir çok optical, uygulamalarda medical or food kullanılabilir. industries. Borular Pipes are gelende usually delivered 4.000mm in uzunluğunda lengths of 4.000mm; teslim edilirler of course ama we are tabii happy ki sizin to cut için for istediğiniz to the boyutlarda desired length. kesmekten memnuniyet you duyarız. 10

11 EASYTUBE (GENEL BAKIŞ) PLASTİK KAPLAMALI BORULAR Tüm RAL reklerinde ve ESD (siyah) şeklinde. Boruların içinde paslanmayı önleyici kaplama Dış çapları 28mm 0.7mm, 1.0mm ve 2.0mm şeklinde değişen duvar kalınlıkları TOZ BOYALI BORU Çevre duyarlılığı bakımından üstün, %100 geri dönüştürülebilir. Tüm RAL renklerinde ve ESD (siyah) şeklinde. Boruların içinde paslanmayı önleyici kaplama Mükemmel bir kimyasal dayanıklılığı Yanmaz. Dış çapları 28mm 0.8mm ve 1.2mm şeklinde değişen duvar kalınlıkları PASLANMAZ ÇELİK BORU Mükemmel bir kimyasal dayanıklılığı Çevre duyarlılığı bakımından üstün ESD ve temiz odalar için oldukça ideal Dış çapları 28mm 0.7mm, 1.0mm ve 1.2mm şeklinde değişen duvar kalınlıkları EN14372 şeklinde kodlanmış. 11

12 i TEMEL THE BASICS: PARÇALAR: JOINTS BAĞLANTILAR Bağlantılar Joints are used boruları to fix birbirlerine pipes together geçirmek reliably and için quickly. kullanılan Your güvenli ideas have hızlı almost yollardır. no Fikirlerinizin limits. Plastic sınırları and metal neredeyse accessories yoktur. open further Plastik possibilities ve metal aksesuarlar to your designs. tasarımlarınıza daha fazla olanak sunarlar. PEK3 EASYTUBE joints are either black, nickel plated or chrome plated. You will EASYTUBE generally need bağlantıları only a 5mm ya siyahtır Allen key ya and nikel a means ya da of krom cutting kaplamadır. the pipes in Genelde order translate tasarımınızı design to gerçeğe reality. dönüştürmek için tek ihyitacınız olan kesici bir alet ve 5mm lik bir allen anahtarıdır MATERIAL MATERYAL En PEK3 iyi çelik uses only kullanılır. top-grade Çoğu bağlantı steel. Most parçası joints 2.5mm are kalınlığındaır. 2.5mm thick. RELIABILITY GÜVENİLİRLİK Tüm All joints bağlantılar are high yüksek performansta performance and çalışır resist ve ağır heavy yüklere loads. dayanabilir. GRIP TUTUŞ Bağlantının The unique profile içinde on yatan the eşsiz inside profil, the koşul joint her ne olursa guarantees olsun optimal optimum grip tutuşu under all garanti conditions. eder. 12

13 Hareket PRODUCTION Halinde IN MOTION: Üretim ROLLER Bilyalı TRACKS Taşıma Bantı EASYTUBE Roller tracks taşıma from PEK3 bantları EASYTUBE farklı ebatlardaki are available silindir with different seçenekleri sizes of ile rollers. birlikte The gelir. roller Bilyalı tracks taşıma are simply bantları clipped herhangi on to the bir pipes vidalamaya no fixing gerek screws duymaksızın are required. basitçe Different borulara types klipslenir. of mounting Bu brackets işlem için are farklı available. bağlantı parçaları mevcuttur. i Fazla Brakes ağır can yüklerin be installed etkilerini at the end azaltmak of the adına, roller tracks taşıma to bantlarının soften the impact sonuna of fren even eklenebilir. loads. heavy Bilyalı Roller tracks taşıma are bantları usually genellikle supplied in 4.000mm lengths of uzunluğunda 4.000mm. Of üretilir course, ama we are tabii happy ihtiyacınıza to yönelik length, or olarak for large ürünü quantities kısaltmaktan to manufacture ya da daha to the uzun lengths imal etmekten you require. memnuniyet to cut duyarız. 13

14 i Zemine Dokunmak Ayak ve Yataklar TOUCHING THE GROUND - FEET AND CASTORS EASYTUBE sistemi içerisinde oldukça farklı amaçlara hizmet edebilecek bir ayak ve The yatak PEK3 paletini EASYTUBE barındırır. system Fren includes ya da a wide frensiz range olsun, of feet sabit and ya castors da hareketli for the most ya da bir çok diverse farklı requirements. yükteki uygulama With or için without hazırlanmış brakes, fixed olsun, or yataklar swivelling en and yüksek in a many standartları different karşılayacak sizes for light materyellerden or heavy duty applications, ve sürekli all kullanım castors sağlayacak are made from şekilde the best üretilmiştir. materials to meet the highest standards in continuous use. Ayarlanabilir ayakları, sabit ayakları ya da daha hassas uygulamalar için plastik kapakları Adjustable ile feet, EASYTUBE screw down sistemi stanchions neredeyse or rubber tüm caps üretim for sensitive depolama applications çevresi ensure için kullanılabilir. that the PEK3 EASYTUBE system can be used in almost all storage or production environments

15 PRATİKTE 15

16 Fikirlerinizin Taslaklarını Yaratın SKETCH YOUR IDEAS Uygulama için Gerekli Olanları Not Edin Note down the requirements of the application Uygulamanın fonksiyonu nedir? Ÿ What is the function of the assembly? Boyutlar ne olmalıdır ve sahip olunan alan ne kadardır? Ÿ What should be the dimensions and how much room is available? Beklenen yük ne kadardır? Ÿ What is the anticipated loading? Dikkat edilmesi gereken başka noktalar var mı? (ESD, kimyasal dayanıklılığı vs.)? Ÿ Are there other points to watch? (ESD, chemical resistance etc)? Taslak Make a Çizin sketch Gerekli olan parçalara karar vermek adına elde yapılmış bir çizim genelde yeterli Ÿ A simple hand sketch is usually sufficient to define the parts which will be needed. olur. Check Boru that ve bağlantıların the joints and hazır the pipes olup are olmadığını readily available. öğrenin. Generally, Eğer herhangi there are bir parça eksikliği alternative olursa, ways genellikle to assemble işlemi if this tamamlamak is necessary için because alternatif of a shortage yollar üretilebilir. of certain parts Taslağınızı in your stock. ve gereksinimlerinizi operatöre danışın ve gerekli değişiklikleri yapın. ŸDaha Check sonra your aynı sketch tasarımı and the kopyalamak requirements ya with da çoğaltmak the operators adına and tasarımınızın make necessary bir CAD çizimi changes. olması kullanışlı olacaktır. DEMİDERM size parçaların dijital bir kütüphanesini Ÿsunmaktan It can be useful memnuniyet to make a duyar. CAD drawing of the final assembly in order to be able to duplicate it easily at a later date. PEK3 is happy to supply a digital library of parts. Tüm Materyeli Bir Araya Getirin Tüm Put all gerekli the material parçaların together elinizde olup olmadığını tekrar kontrol edin. Eğer elinizde olmayan Check again parçalar that all yüzünden required components tasarımda bir are değişiklik available. yapmak If changes gerekiyorsa in design need bunun to be tam zamanıdır. made because Ayrıca you kurulum do not have için certain yardıma parts, ihtiyacınız now is the olup time olmadığından to do it. Check da emin also olun. whether you need assistance with assembly

17 Boruların CUTTING PIPES Kesimi Güvenlik Ensure that gözlüklerini you wear safety ve eldivenlerini glasses, gloves taktığınızdan and any other ve başka required gerekli safety giyim clothing ve or ayakkabı footwear. gibi güvenlik önlemlerini aldığınızdan emin olun. Tüm Check boyutları all dimensions içini ve carefully, dışını ayırabileceğinizden making sure that you emin have olacak distinguished şekilde between kontrol edin. inner and outer dimensions. Tüm borular duvar kalınlıklarını gözetmeden 28mm lik bir dış çapa sahiptirler. Bu tabii All pipes ki aynı have zamanda an outer bağlantıların diameter of 28mm, iç çaplarıdır. independent Bağlantıların of their wall dış çapları thickness. 33mm This dir. is of course also the inner diameter of the joints. The outer diameter of the joints is Web 33mm. sitemizde boruları keserken minimum kayıp sağlamanıza yardımcı olacak bir yazılım bulunmaktadır. A software tool is available on our website (http://logistics.pek3.com) to assist you in minimising losses in planning pipe cutting. Bir testere ya da boru kesme aparatı bu işlem için uygundur. A saw or a pipe cutter can be used to cut the pipe. Kesme işleminden sonra boruların çapaklarını alın. Deburr the pipes after cutting. Plastik kaplamalı borularda üretiminiz sırasında kullanacağınız yağları ve solventleri önceden test etmeniz ve uyumu kontrol etmeniz önerilir.gerektiğinde toz boyalı With plastic coated pipe it is useful to check the compatibility of the plastic coating with ya da paslanmaz çelik boru kullanımı uygun bir alternatif olabilir. chemicals such as oils, greases and solvents which may be used in your production processes. The use of powder coated or stainless steel pipes may be considered as an alternative Unit Uzunluk of length Birimi= = mm mm 17 17

18 Boru CORRECT ve Bağlantıların ASSEMBLY OF PIPES Doğru AND Kurulumu JOINTS Boruları Never join asla pipes basit using bir only bağlantı a simple ile bağlamayın. joint. Always Her use zaman the correct doğru components. parçaları kullanın. Boruların Take care to yuvalara ensure oturduğundan that pipes are pushed emin olun. home. Başlangıçta Tighten the screws vidaları evenly, sadece initially sıkılığı only sağlayacak to finger tightness. şekilde sıkın. Tighten İşiniz fully bittiğinde to approximately ortalama 14Nm 14Nm when oranında this is done. sıkılaştırın. An Allen Genellikle key is generally bir allen sufficient. anahtarı If there yeterli are olacaktır. doubts, measure Eğer şüpheleriniz with a torque varsa wrench. bir tork anahtarı ile ölçüm yapın. 18

19 Boru CORRECT ve Bağlantıların ASSEMBLY OF PIPES Doğru AND Kurulumu JOINTS Kurulumun Use the E-2 and yamuk E-3 değil connectors de düz to olduğundan ensure that the emin assembly olmak için is square E-2 ve and E-3 will bağlayıcılarını not twist. kullanın. E-2 + E-3 Kurulum Check the sonrası angles after açıları assembly. kontrol edin. 19

20 Boru PROTECTING Korumaları PIPES Bir In many çok şirkette companies üretilen it is necessary malların, to EASYTUBE protect manufactured el ve çekme parts arabaları or products gibi başka from sanayi damage mobilyalarına caused by collision çarpmalarından with industrial oluşabilecek furniture hasarlara such PEK3 karşı EASYTUBE korunması carts gerekir. or Bu trolleys. koruma This bizim is easily boru done koruma by using materyellerimiz our pipe protection ile sağlanabilir. materials. 20

21 Bilyalı CORRECT Taşıma ASSEMBLY Bantının OF ROLLER Doğru TRACKS Kurulumu Taşınacak Select the appropriate materyellere roller uygun track bir according taşıma bantı to the seçin. materials Eğim to de be taşıyacağınız transported. yüke göre The gradient ayarlanacaktır. will also Genellikle need to be %5 adjusted ile 6 arasındadır. according to the Daha load. ağır Generally yüklerin it daha is hızlı kaydığını approximately unutmayınız. 5 6%. Take Dikey note desteklerin that heavier araları loads 1500mm roll faster. den Vertical fazla struts olmamalıdır. should be placed no more than 1500mm apart. 5-6% max mm Taşıma Roller tracks bantları can GP-C be joined ve GP-C2 using GP-C kullanılarak or GP-C2. birleştirilebilirler. Taşıma When using bantlarının roller track kullanımında it is imperative bantların to ensure her iki that eksende the track de is paralel straight olduğundan in both axes. If emin the track olmak is concave zorunludur. the boxes Eğer will bantlar initially çukursa accelerate kutular and then gittikçe stick. yavaşlayacak If it is convex, ve they elbet sıkışacaktır. will also stick. Aynı If the zamanda track is crooked, tümsekler the de boxes sıkışmaya will either sebep twist olur. or not Eğer roll bant in a straight yamuksa line. kutular Remember ya bozulur also that ya da errors düz are bir incremental çizgide yol almazlar. with the length Unutmayın of the roller ki hata track. payları We believe the best way to ensure that the track is absolutely straight is to use string to bantların uzunluğu ile doğru orantılıdır. Biz kurulumun kesinlikle dümdüz olması align it. için bir ip kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Different boxes, different materials and different roller tracks exhibit different rolling Farklı characteristics. kutular, farklı Whilst materyeller one plastic box ve farklı may roll taşıma perfectly bantları well with farklı a kaydırma slope of 4,5% özellikleri another sergilerler. softer plastic Plastik box bir may kutu require %4,5 a luk slope bir of eğimde 6%. Longer mükemmel roller tracks kayarken, often require daha yumuşak steeper slopes plastik to bir ensure kutu reliability. %6 lık bir eğime ihtiyaç duyar. Daha uzun bantlar genelde güvenliği sağlamak adına daha dik bir eğime sahip olmalıdır. Although roller tracks can be made up to 16m long, in general an assembly requiring Her more ne than kadar 8m taşıma is difficult bantları and may 16 metreye not give reliable kadar uzatılabilse results over de, time 8 as metreden tracks can uzun move taşıma due to bantları boxes often uzun being vadede loaded kutuların roughly yanlış or incorrectly. ve kaba yüklenmesinden On a long track this kaynaklı will rapidly sorunlarla lead to hareket boxes hitting edebilir guides ve güvenilir or twisting. sonuçlar vermeyebilir. Uzun bir taşıma bantında bu durum kutuların kılavuzlara çarpmasına ya da yamulmasına sebep olur

22 Bilyalı CORRECT Taşıma ASSEMBLY Bantının OF ROLLER Doğru TRACKS Kurulumu En One sık of sorulan the most sorulardan frequent questions biri de bir is how kutuyu to best en doğru guide şekilde boxes down nasıl roller kaydırılabileceğidir. There Bunu are yapmanın very many bir ways çok to yolu do this, vardır a few ve are bazıları shown aşağıda below: track. gösterilmiştir: RTG-3 Using RTG-3 kullanımı is one of en the açık most yöntemlerden obvious ways. Note biridir. that the Kılavuzun guide does bantın not reach en the sonuna end of the kadar track. gitmediğine dikkat ediniz. Geniş Using RT-40C tabanlı with bantlar flanged ile roller RT-40C track is a kullanmak very simple solution. oldukça Take basit care bir that çözümdür. the boxes cannot Kutuların fall bantlar between arasından the tracks. düşmeyeceğine dikkat ediniz. Using pipe as guide is economical and adds to the strength of the structure. Kılavuz adına boru kullanmak da hem ekonomik hem de yapıyı güçlendirici bir çözümdür

23 Bilyalı CORRECT Taşıma ASSEMBLY Bantının OF ROLLER Doğru TRACKS Kurulumu Plastik Plastic profile profiller is a very oldukça flexible esnek solution. bir GAP-17 çözümdür. can also be Plastik used to profili fix the plastic boruya profile sabitlemek to the pipe. için GAP-17 kullanılabilir. Space can be saved using GP-ARL, GP-BL and GP-DL over the joints. Gap-ARL, GAP-BL ve GAP-DL kullanımı yerden tasarruffu kolaylaştırır. Bantları It is often birbirinden sufficient to use ayırmak SP-B or GAP-19 için genelde simply to SP-B separate ve the GAP-19 tracks. kullanımı yeterli olacaktır. 23

24 Ayak FITTING ve FEET Yatakların AND CASTORS Oturtulması Plate type castors Plaka Tipinde Yataklar If there are heavy loads to be transported over approximately 200kg or if the floor is Eğer ağır yükler taşınacaksa ortalama 200 kg üzerinde ya da taşınan zemin düz uneven, then it is generally better to use plate type castors. In these cases it is important değilse, genellikle plaka tipi yatak kullanımı önerilir. Bu durumlarda da yapının çerçevesinin düz bir kare olduğundan emin olmak oldukça önemlidir. Çerçevenin altına also to ensure that the frame of the assembly is square. An additional pipe, fitted underneath the frame is a good way to add to this security. sabitlenen ek bir boru, güvenliği arttırmak adına tercih edilebilir. Plate Plaka type tipi castors yataklarda should always yükün have devrilmemesi a minimum of 500mm için yataklar between arasında the castors to en ensure az 500mm that the lik assembly bir mesafe will not olmalı. tip over. The Kurulum assembly bir is M8 carried civatası, bir an rondella M8 bolt, ve a washer out with uygun and bir of course vida somunu the ile yapılmalıdır. appropriate nut. Vidalı Thread Yataklar type castors Vidalı The first yatakların step in assembling kurulumundaki thread ilk type aşama castors borunun consists içine of driving bir burç a bushing yerleştirmektir. into the Farklı pipe. There duvar are kalınlığındaki different bushings borular available için farklı for burçlar pipes of mevcuttur. different wall Bu thickness. işlemden The önce boru pipe should çapaklarından first be deburred. temizlenmelidir. The bushing has an M10 or M12 thread into which the castor or foot is screwed. A Burcun, ayak ya da yatakların sabitlendiği bir M10 ya da M12 lik visadı vardır. Ayak washer is inserted between the bushing and the foot or castor. ya da yatak ve burç arasına bir rondella yerleştirilir

25 Tekli MAKING Ray A Yapımı MONORAIL Tekli Monorail ray sistemleri systems may açık be ya open da kapalı or closed. olabilir. PEK3 EASYTUBE monorail sistemleri uses standart standard boruyu pipe tekli as the ray monorail. şeklinde Stainless kullanır. steel Paslanmaz pipe is best çelik for boru this. bu iş için idealdir. Open Açık monorail tekli ray Closed Kapalı monorail tekli ray 25

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

English(Original) Page 3 Turkish Page 11 STPT0900

English(Original) Page 3 Turkish Page 11 STPT0900 STPT0900 English(Original) Page 3 Turkish Page 11 ENGLISH (Original instructions) E F D C A B 1 2 3 4 5 2 (Original instructions) ENGLISH 6 7 8 3 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your STANLEY

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE KENDİNDEN EMİŞLİ TERMOPLASTİK POMPALAR SELF PRIMING THERMOPLASTIC PUMPS DİKKAT POMPAYI KESİNLİKLE SUSUZ ÇALIŞTIRMAYIN MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Önsöz Introduction Hiç şüphe yok ki: ProfilGate başarıdır! Almanya'da başarılı çıkışının ardından dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketler kir

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AF Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.AF.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

Buzdolabı. GKNE 4780 GKNE 4780 i

Buzdolabı. GKNE 4780 GKNE 4780 i Buzdolabı GKNE 4780 GKNE 4780 i tr en de INDEX GÜVENLİK 3 Kullanım amacı... 3 Su pınarlı ürünler için;... 5 Çocuk güvenliği... 5 HCA Uyarısı... 5 Kapı Açık Uyarısı... 6 Enerji tasarrufu için yapılması

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

- Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD) Modülü(Katı Modelleme-Preprocessor)

- Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD) Modülü(Katı Modelleme-Preprocessor) DÖKÜM SİMÜLASYON SİSTEMİ GENEL KOSGEB-SİNCAN KÜGEM DÖKÜM SİMÜLASYON SİSTEMİ YÖNTEM KULLANIM ALANLARI UYGULAMA ALANLARI GENEL Döküm Simülasyon Sistemleri, döküm prosesini sıvı metalin kalıbı doldurması(filling)

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Visual Plus / Visual / Concept

Visual Plus / Visual / Concept ENG / TÜRKÇE OVENS / FIRINLAR Visual Plus / Visual / Concept Visual Plus / Visual / Concept Working with an internationally prestigious brand Uluslararası prestiji olan bir marka ile çalışmak For 50 years,

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı