EFG letme Kılavuzu EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320"

Transkript

1 EFG leme Kılavuzu T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Üreici ya da bir birlike yer alan emsilci Tip Opsiyon Seri No. Üreim yılı EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Ek Bilgiler Vekaleen Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirilen kuvve ahrikli isif aracının Avrupa Yönemeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönemeli i) ve 2004/108/AT (Elekromanyeik uyumluluk-emu), bunun geirdi i de i ikliklere ve de yasal yönemeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamakadırlar. Her bir imza sahibi eknik belgeleri olu urma konusunda yekilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için nolar sif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmakadır. Bölümler alfebaik sırayla düzenlenmi ir ve sayfalar numaralandırılmı ır. Bu kullanim kılavuzunda çe ili isif aracı ipleri açıklanmakadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcu isif aracı ipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikka edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli irilmekedir. Yapısal, donanım ve eknik de i iklik hakkımızı saklı umamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirilen nedenden öürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak alebi sunulamayacakır. Güvenlik uyarıları ve i areler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı ır: TEHL KE! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm ehlikesi mevcuur. UYARI! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu göserir. Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, hafif veya ora ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları göserir Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. Seri donanımı göserir o Ek donanımı göserir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun elif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aiir. 5

5 Jungheinrich Anonim irkei Adresi: Sadrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leicinin yükümlülükleri Monaj cihazlarının veya ilave donanımların monajı B Aracın anımı Kullanım anımı Araç ipleri ve nominal a ıma kapasiesi Yapı parçaları ve i levlerinin anımı Sürü yönünün anımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Asansör donanımları Lasik Moor verileri EN sandarları Kullanım ko ulları Elekrikli ko ullar Uyarı ve ip eikeleri Tanımlama alanları Tip eikei sif aracının a ıma kapasiesi levhası Monaj cihazının a ıma kapasiesi levhası Durma emniyei C Ta ıma ve ilk çalı ırma Ta ıma sif aracının yüklenmesi sif aracının a ırlık nokası konumu Forklife vinç ile yükleme yapılması kinci isif aracı ile yükleme sif Aracı Ta ınırken Emniyee Alınması lk çalı ırma

7 D Akü - Bakım, arj, De i irme Asili akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönemelikleri Akülerde genel çalı ma i lemleri Akü Tipleri Akülerin ölçüleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi Aküyü sabi arj cihazıyla arj emek Aküyü enegre arj cihazıyla arj emek Akünün sökülmesi ve akılması De i irme ba lanısının monajı Snapfi de i im ba lanısı olan EJE alçak isif aracı ile sökme ve akma i lemi (o) Snapfi de i im ba lanısı olan manuel çaal kaldırma aracıyla sökme ve akma i lemi (o) De i irme adapörünün sökülmesi ve akılması (o) Vinçle yükleme masasının sökülmesi ve akılması (o) Çaal aya ı ile sökülmesi ve akılması (o) Tekerlekli ha ile sökülmesi ve akılması (o) Takılabilir akü kapa ının sökülmesi ve akılması (o) E Kullanımı sif aracının çalı ırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Göserge ve kumanda elemanları açıklaması Göserge birimli kumanda konsolu Kol dese i kumanda konsolu aleri (o) Yan gözdeki kumanda konsolu aleri (o) Göserge sif aracı çalı ırmaya hazırlama Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken konroller ve çalı malar Binme ve inme Sınırlı avan yüksekli ine sahip isif araçları (o) Sürücü yerini düzenleyin Emniye kemeri sif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları Aracın çalı maya hazır duruma geirilmesi Saain ayarlanması sif aracını emniyeli bir ekilde park edin AC L_KAPATMA Sürü Direksiyon manevrası Frenler Çaal kollarının ayarlanması Çaal uçlarını de i irin Yüklerin alınması, a ınması ve indirilmesi Kaldırma düzene inin ve enegre monaj cihazlarının kumandası Ek monaj cihazları kumandasına yönelik emniye noları SOLO-PILOT için ek monaj cihazları kumandası

8 4.15 MULTI-PILOT için ek monaj cihazları kumandası Ek monaj cihazların monajı Römorkların çekilmesi se e ba lı donanım CanCode kumanda u u Asisan sisemler Demir kabinler Sürgülü cam Oomaik/mekanik kalanır kol Yaz kapısı Operaör yeri yükselme Operaör kolu unun ayarlanması Kalorifer Çıkarılabilir yük koruyucu kafes Asansör kapamasının köprülenmesi Yangın söndürücü E im açısı gösergesi Kumanda kollu veya uzakan kumandalı Rockinger kavrama Kamera sisemi Kumanda eması N Arıza yardımı Arıza arama ve sorun giderme sif aracı kendi kendine ahrik eme olmadan harekei Acil ndirme F sif Aracının Bakımı leme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları leim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Kaldırma zincirleri Hidrolik sisem Çalı ma malzemesi ve ya lama planı leme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları sif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama sif aracının güvenli ekilde kaldırılması ve sehpaya alınması Arka kapak açık Tekerlek ba lanılarının konrolü Tekerleklerin de i irilmesi Hidrolik sisem Hidrolik ya filresinin de i irilmesi Havalandırma ve hava ahliyesi de i imi anzıman ya ı seviyesini konrol edin Kalorifer Cam yıkama sisemi suyunu doldurma Elekrik Sigoralarının Konrolü Temizlik çalı maları Elekrik sisemi çalı maları

9 4.15 Bakım ve onarım çalı malarından sonra isif aracının yeniden çalı ırılması sif Aracının Depoya Alınması Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Alınacak Önlemler sif aracının çalı ırılmamasından sonra yeniden çalı ırılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüsü Durumlardan Sonraki Güvenlik Konrolü Nihai hurdaya çıkarma, aılması Mekanik Harekelerin Ölçümü Bakım ve Konrol Bakım konrol lisesi EFG lemeci Mü eri hizmeleri Bakım konrol lisesi EFG lemeci Mü eri hizmeleri

10 Ek JH-çeki li akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü ipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullanılırsa, üreicinin kullanım kılavuzu dikkae alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel sif aracı bu kullanım kılavuzunda belirilen verilere göre mone edilmeli, kullanılmalı ve bakım yapılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, isif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Alınabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük a ıma kapasiesi levhasında belirilmi ir ve bunların a ılmaması gerekir. Yük, yükleme donanımında bulunmalı veya üreici arafından izin verilen bir monaj cihazı ile yüklenmelidir. Yük amamen alınmalıdır, bkz. "Yüklerin alınması, a ınması ve indirilmesi" sayfa 118. Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin kısa mesafeler üzerinden a ınması. Yük kaldırılmı durumdayken aracın sürülmesi (>30 cm) yasakır. nsanların a ınması ve kaldırılması yasakır. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasakır. Çekici yüklerinin ara sıra çekilmesi. Römorkların çekilmesi sırasında römork üzerindeki yük emniyee alınmı olmalıdır. zin verilen çekici yük kapasiesi a ılmamalıdır. 11

13 3 zin verilen kullanım ko ulları Endüsriyel ve icari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık alanı -20 C ile 40 Carasında. Sadece sa lam, a ıma kapasiesi olan ve düz zeminde kullanılmalıdır. Sürü yollarının izin verilen yüzeysel ve noka yüklemeleri a ılmamalıdır. Sadece iyi görülebilir ve i lemeci arafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimum 15 %e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamasına sürü yapılması yasakır. Yük rampaya do ru a ınmalıdır. Kısmi açık rafike kullanılmalıdır. UYARI! A ırı ko ullar alında kullanım Yer isif aracının a ırı ko ullar alında kullanılması çalı ma arızalarına ve kazalara neden olabilir. Özellikle a ırı ozlu veya paslanmaya neden olacak oramda zorlu ko ullar alında kullanım için isif aracına yönelik özel donanımlar ve kullanım ruhsaı gereklidir. Palama riski bulunan alanlarında kullanılması yasakır. Köü hava ko ullarında (Fırına, im ek) isif aracı açık alanda veya risk e kül edecek alanlarda çalı ırılmamalıdır. 12

14 4 leicinin yükümlülükleri Bu kullanım kılavuzu ba lamında i lemeci, isif aracını kendisi kullanan veya onun adında kullanılmasını sa layan her özel veya üzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i lemeci, isif aracının sahibi ile kullanıcısı arasında mevcu sözle meye dayalı kararlara göre adı geçen yükümlülükleri dikkae alması gereken ki idir. lemeci, isif aracının sadece usulüne uygun olarak kullanılaca ını ve kullanıcının veya üçüncü ahısların ya am ve sa lık gibi üm ehlikelerin önlenmesini sa lamalıdır. Bunların yanında kaza önleyici edbirlere, di er eknik güvenlik kurallarına ve ayrıca i leme, bakım ve onarım alimalarına dikka edilmelidir. lemeci, büün kullanıcıların bu kullanım kılavuzunu okumalarını ve anlamalarını sa lamalıdır. NOT Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde garani hakkı geçersiz olur. Aynı durum, mü eri ve/veya üçüncü ki iler arafından, üreici firmadan izin almadan araça yapılacak usulüne uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Monaj cihazlarının veya ilave donanımların monajı sif aracının fonksiyonlarına müdahale edilmesine veya bu fonksiyonların amamlanmasına neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya akılmasına sadece üreicinin yazılı onayı ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izin alınmalıdır. Faka kurumun izni, üreici izninin yerine geçmez. 13

15 14

16 B Aracın anımı 1 Kullanım anımı EFG , üç veya dör ekerlekli operaör koluklu bir elekro forklifir. sif aracı önüne akılan yük espi elemanları ile yükleri alabilen, kaldırabilen, nakledebilen ve indirebilen bir serbes a ıyıcı kar ı a ırlık forklifidir. Kapalı aban allıklarına sahip paleler de a ınabilir. 1.1 Araç ipleri ve nominal a ıma kapasiesi Nominal a ıma kapasiesi ipe ba lıdır. Tip anımı eikeinden nominal a ıma kapasiesi belirlenebilir. EFG213 EFG Tip anımı 2 Model serisi 13 Nominal a ıma kapasiesi x 100kg Nominal a ıma kapasiesi genelde izin verilen a ıma kapasiesine denk de ildir. zin verilen a ıma kapasiesi isif aracında bulunan yük a ıma kapasiesi levhasından edinilebilir. 15

17 2 Yapı parçaları ve i levlerinin anımı 2.1 Sürü yönünün anımı Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki espiler yapılır: Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki espiler yapılır: Poz. Sürü yönü 1 Sol 2 Geri 3 leri 4 Sa 16

18 2.2 Genel bakı - yapı grubu Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 1 Sürücü kolu u 8 Çaal kolları 2 Operaör kabini koruyucu 9 Çaal a ıyıcı avanı 3 Kaldırma düzene i 10 Tahrik 4 Direksiyon 11 Akü kapısı 5 Kaldırma düzene i 12 Direksiyon aksamı kumanda elemanı 6 Kumanda ve göserge 13 Römork kavraması üniesi 7 AC L KAPAMA aleri 14 Kar ı a ırlık Sandar donanım 17

19 2.3 Fonksiyon açıklaması asi asi kar ı a ırlık ile ba lanılı olarak isif aracının a ıycı emel yapısını olu urur. Ana bile enlerin espiine hizme eder. Sürücü kabini ve operaör kabini koruyucu avanı Operaör kabini koruyucu avanı farklı modellerde emin edilebilir ve kullanıcıyı dü en nesnelere ve di er dı ekenlere kar ı korur. Tüm kumanda elemanları ergonomik yapıya uygun düzenlenmi ir. Direksiyon süünü ve sürücü kolu u ki iye özel ayarlanabilir. Kumanda ve göserge üniesinin kumanda ve uyarı gösergeleri çalı ma sırasında sisemin denelenmesini mümkün kılar ve böylece yüksek bir güvenlik sandardı sa larlar. Direksiyon Elekrikli direksiyon yüksek ölçüde verimlilik ve ergonomiye sahipir. Direksiyon süunu yükseklik ve e im açısından ayarlanabilir bir yapıya sahipir ve üm kullanıcılar için en uygun yapıda ayarlanabilir. Sınırlı mekan yapısı sayesinde kullanıcı daima en geni ayak bo lu una sahipir. Direksiyon kolay hareke eirilebilir yapıdadır ve yüksek eki derecesine sahipir. Toplam enerji ükeimi belirgin oranda dü ürülmü ür. Direksiyon açısı göserge biriminde göserilir. Tekerlekler Süper elasik veya am kauçuk lasikler aynı zamanda opsiyonel olarak hava lasikleri seçilebilir. Tahrik ve fren Aracın 2 moorlu önden çeki li olması ahrik ekerleklerinde her zaman en iyi yol uu unu sa lar. Virajlarda direksiyon açısına oranılı olarak viraj içindeki veya viraj dı ındaki ekerlek için am olarak gerekli olan devir sayısı ayarlanır. leme freni bakım gerekirmeyen disk fren olarak asarlanmı ır. Ek olarak isif aracı alernaör arafından sürü moorları üzerinden frenlenir. Buradan kazanılan enerjinin bir kısmı aküde depolanır. Park freni oomaik olarak eiklenen veya manüel olarak eiklenmesi gereken bir frendir. 18

20 Acil Durdurma Güvenlik Kavramı Sisem manevra sürecinde bir arıza algıladı ında oomaik olarak acil durdurma uygulanır. sif aracı durana kadar frenlenir, sürü yönü de i mez. Kumanda ve göserge birimide bir durum bildirisi görünülenir. sif aracı çalı ırıldı ında bir oomaik es uygulanır. Hareke onayı sadece isif aracı çalı maya hazır oldu unda ve park freni (=Acil durma) çözülü oldu unda gerçekle ir. Hidrolik sisem Bir çoklu kumanda valfı sayesinde kumanda elemanları üzerinden çalı ma fonksiyonlarının hassas kumandası. Devir sayısına ayarlı bir hidrolik pompa üm hidrolik fonksiyonların gereksinim do rulusunda ve verimli yapıda beslenmesini sa lar. Asansör ki ya da üç kademeli asansörler, ise e ba lı olarak serbes kaldırma fonksiyonu; dar asansör profilleri çaal uçlar ve monaj cihazları açısından iyi bir görü sa larlar. Çaal a ıyıcılar ve kaldırma düzenekleri sürekli ya lanan ve bu sayede bakım gerekirmeyen desek makaraları üzerinde hareke ederler. Monaj cihazları Mekanik ve hidrolik aa manlarla donaılması mümkündür (ek donanım). 3 Teknik Bilgiler Z Tüm eknik bilgiler sandar donanıma sahip isif aracını baz almakadır. Tüm *) ile i areli de erler çe ili donanım seçeneklerine ba lı olarak (örn. asansör, kabin, lasik donanımı vs.) farklı olabilir. Teknik veriler, " sif araçları için ip sayfaları" Alman yönemeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 19

21 3.1 Güç verileri EFG Tanımlama Q Nominal a ıma kapasiesi ( C = 500 mm) 1 ) C Yükün a ırlık merkezi mesafesi Hareke hızı Kaldırma hızı yüklü/yüksüz ndirme hızı yüklü/yüksüz Tırmanma kabiliyei (30 min) yüklü/yüksüz Maks. ırmanma kapasiesi 2 ) (5 min) yüklü/yüksüz Hızlanma (10 m) yüklü/yüksüz Maks. Çalı ma basıncı Monaj cihazının ya akımı EFG 216k 218k kg mm 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 km/ saa 0,48/0,60 0,46/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,6/12,5 7,3/12,3 28,0/35,0 27,0/35,0 27,0/35,0 7,3/12,3 6,2/10,7 7,0/11,5 5,9/10,5 26,0/35,0 25,0/35,0 5,7/10,4 % 24,0/35,0 % 3,6/3,2 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/dk. 1) yaay duran asansörde. 2) Belirilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum ırmanma kapasiesini belirir. %15 üzerinde rampalarda çalı ırılması yasakır. 20

22 EFG Tanımlama Q Nominal a ıma kapasiesi ( C = 500 mm)1) C Yükün a ırlık merkezi mesafesi Hareke hızı* yüklü / yüksüz kaldırma hızı yüklü / yüksüz indirme hızı Tırmanma kapasiesi (30 dak.) yüklü / yüksüz Tırmanma kapasiesi 2) (5 dak) yüklü / yüksüz Hızlanma (10 m) Yüklü/yüksüz Maks. Çalı ma basıncı Monaj cihazının ya akımı EFG 316k k kg mm 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 km/ saa 0,49/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,3/12,3 7,0/11,5 6,2/10,7 5,9/10,5 5,7/10,4 % 27,0/35,0 27,0/35,0 26,0/35,0 25,0/35,0 24,0/35,0 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/dk. 1) yaay duran asansörde. 2) Belirilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum ırmanma kapasiesini belirir. %15 üzerinde rampalarda çalı ırılması yasakır. 21

23 3.2 Ölçüler EFG Tanımlama a/2 Güvenlik mesafesi h 1 Kaldırma düzene i am inmi ken yükseklik EFG 216k 218k mm mm h 2 Serbes kaldıraç mm h 3 Kaldırma mm h 4 Tam açılmı ken kaldırma düzene i yüksekli i mm h 6 Koruyucu avanın üsünden mm yükseklik h 7 Koluk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i mm L 1 L 2 Kaldırma düzene i e imi ileri Kaldırma düzene i e imi geri Çaal uzunlu u içinde Çaal sırı dahil yükseklik mm mm mm 22

24 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 23

25 EFG Tanımlama EFG k 218k b Toplam geni lik mm e Çaal geni li i mm m 1 Yüklüyken asansör alındaki mm yerden yükseklik m 2 Dingil mesafesinin orasından yerden yükseklik mm As Palein çalı ma geni li i x boylamasına 3446 mm As Palein çalı ma geni li i x enlemesine 3323 mm Wa Dönü yarıçapı mm x arj mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm 24

26 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 25

27 EFG Tanımlama a/2 Güvenlik mesafesi h 1 Kaldırma düzene i am inmi ken yükseklik EFG 316k k mm mm h 2 Serbes kaldıraç mm h 3 Kaldırma mm h 4 Tam açılmı ken kaldırma düzene i yüksekli i mm h 6 Koruyucu avanın üsünden mm yükseklik h 7 Koluk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i 410/ / / / /580 mm Kaldırma düzene i e imi ileri Kaldırma düzene i e imi geri L 1 Çaal uzunlu u içinde mm L 2 Çaal sırı dahil yükseklik mm b Toplam geni lik mm e Çaal geni li i mm m 1 Yüklüyken kaldırma düzene i alındaki yerden yükseklik mm m 2 As Dingil mesafesinin orasından yerden yükseklik Palein çalı ma geni li i 800 x 1200 boylamasına mm mm 26

28 EFG As Tanımlama Palein çalı ma geni li i 1000x1200 enlemesine EFG 316k k mm Wa Dönü yarıçapı mm x arj mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm 27

29 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 s m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b 13 b R W a A s 28

30 3.3 A ırlıklar Z Tüm veriler kg olarak EFG Kendi a ırlı ı (akü dahil) Tanımlama Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) Ön aks yükü (kaldırma yükü var) Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) Arka aks yükü (kaldırma yükü var) EFG 216k 218k EFG Tanımlama Kendi a ırlı ı (akü dahil) Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) Ön aks yükü (kaldırma yükü var) Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) Arka aks yükü (kaldırma yükü var) EFG 316k k

31 3.4 Asansör donanımları Z Tüm veriler mm olarak. EFG ve VDI 3596 Açıklama Kaldır ma h 3 Serbes kaldıraç h 2 Kaldırma düzene i yapı yüksekli ine ula ıldı y 1 EFG 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/320 Özel sürümler bu genel bakı a yer almamakadır. Kaldırma düzene i yapı yüksekli ine çıkıldı y 4 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/ ZT ZZ DZ

32 3.5 Lasik NOT Fabrika arafından mone edilmi lasiklerin/janların de i irilmesi durumunda sadece orijinal yedek parçalar ya da üreici arafından onaylanan lasikler kullanın aksi akdirde üreicinin sundu u nielikler yerine geirilemez. Sorularınız için lüfen üreicinin mü eri hizmelerine ba vurun. EFG Tanımlama Ön lasik Arka lasik 213/ k/216 EFG 218k 218 *) Tabloda belirilen ipler sandar sürüme denkir. Araç donanımına göre ba ka lasikler de mone edilmi olabilir. 220 SE*) 18x / /50-10 Tam kauçuk *) 18x7x12 hava *) 180/ LI125 Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm SE*) 140/ / /55-9 Tam kauçuk *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ hava *) 125/ LI100 Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm

33 EFG Tanımlama 316k 316 EFG 318k Ön lasik Arka lasik SE*) 18x / /50-10 Tam kauçuk *) 18x7x12 18x7x12 18x7x12 hava *) 180/ LI125 (PR 16) Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm SE*) 16x6-8 16x6-8 16x6-8 Tam kauçuk *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ hava *) 150/ LI113 (PR 16) Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm *) Tabloda belirilen ipler sandar sürüme denkir. Araç donanımına göre ba ka lasikler de mone edilmi olabilir. 3.6 Moor verileri EFG ve Tanımlama 213 / 215 / 216k / k / 218 / 220 EFG 316k / 316 / 318k / Sürü mooru 2 x 4,5kW 2 x 4,5kW Kaldırma mooru 11,5kW 11,5kW Direksiyon mooru 0,9kW 0,9kW 32

34 3.7 EN sandarları Z Z Z Daimi ses basınç seviyesi EFG : 68 db(a) EFG : 67 db(a) *+/- 3 db(a) Cihaz donanımına ba lı olarak EN göre ISO 4871 ile örü erek. Daimi ses iddei seviyesi sandar verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölanide çalı ırken olu an ses iddei seviyesinin oralamasıdır. Ses iddei seviyesi operaörün kula ında ölçülür. Tire im EFG : 0,53m/s² EFG : 0,51 m/s² EN göre. Kullanma pozisyonunda vücuda eki eden ire im ivmesi, sandar varsayıma göre, yaay enegre edilmi, oralama dü ey hızlanmadır. Bu de er, sabi hızda e ik üzerinden geçerken espi edilir (Sandar donanımlı isif aracı). Bu ölçüm verileri isif aracı için bir kereli ine bildirilmi ir ve i leme yönemeli inin "2002/44/EG/ Tire imler" mekanik harekeleri de i irilmemelidir. Bu mekanik harekelerin ölçüm için üreici özel bir servis sunmakadır, bkz. "Mekanik Harekelerin Ölçümü" sayfa 197. Elekromanyeik uyumluluk (EMC) Üreici, elekromanyeik parazilere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirilen aıflara göre saik elekrik bo alması konrolü yapıldı ını onaylamakadır. Elekrikli ve elekronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üreici firmadan yazılı izin alınmalıdır. UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanması Forklifin, iyionize edilmemi ı ın veren elekrikli donanımları, (örn. elsiz veri akarımı) kullanıcının ıbbi cihazlarının (kalp pili, i ime cihazları vb.)fonksiyonunu ekileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Dokora ya da bu ibbi cihazın üreicisine, forklif aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır. 33

35 3.8 Kullanım ko ulları Z Oram sıcaklı ı çalı ma sırasında -20 C kadar 40 C Sürekli a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, isif araçlarında ek donanım bulunması ve bu oram arlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 3.9 Elekrikli ko ullar Üreici elekrikli donanımın kullanılmasında ve üreilmesinde forklifin amacına uygun kullanımı arlarını EN 1175 "Forklifin güvenli i-elekrikli arlar" alimaına göre onaylar. 34

36 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Uyarı ve ip eikeleri 4.1 Tanımlama alanları Z Ta ıma kapasiesi plakaları, dayanma nokaları ve ip plakaları gibi uyarı ve ikaz illeri her zaman okunabilir olmalı, gereki inde yenilenmelidir XXX

37 Poz. Tanımlama 15 Yük kaldırılmı ken sürü yapmak, yük kaldırılmı ken dire in öne e ilmesi yasakır 16 Arka emniye kemerinin akılması 17 Vinç yükleme için durdurma nokaları 18 Devrilme sırasında uyarılar; yolcu alınması yasakır 19 Kaldırma sınırlandırması 20 Yükün üzerine ve alına geçmeyin, kaldırma dire inin harekei esnasında sıkı ma ehlikesi 21 Kullanım kılavuzunu dikkae alın 22 Ta ıma kapasiesi (veya dü ürülmü a ıma kapasiesi) 23 Tip plakası, akü kapa ı arkasında 24 Kriko için durdurma nokaları 25 Tip anımlaması 26 Sıkı ma ehlikesi, akü kapısının arkasındaki çerçevede 27 Seri numarası, akü kapısının arkasındaki çerçevede 28 Konrol plakası (o) 29 Hidrolik ya ın ilave edilmesi 36

38 4.2 Tip eikei Z ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki sandar modeli göserir. Di er ülkelerde ip eikeinin modeli farklı olabilir Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 30 Tip 36 Üreim yılı 31 Seri numarası 37 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 32 Esas a ıma kapasiesi (kg) 38 Tahrik gücü 33 Akü gerilimi (V) 39 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 34 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 40 Üreici 35 Opsiyon 41 Üreici logosu sif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (31) belirilmelidir. 37

39 4.3 sif aracının a ıma kapasiesi levhası D KKAT! Çaal uçlar de i imi nedeniyle kaza ehlikesi Teslima durumunda farklılık göseren çaal uçlarının de i irilmesi sırasında, a ıma özellikleri de i ir. Çaal uçların de i iminde ek bir a ıma kapasiesi plakası isif aracına akılmalıdır. Çaal uçlar olmadan eslim edilen isif araçlarına sandar çaal uçları için a ıma kapasiesi plakası akılacakır (Uzunluk: 1150 mm). Ta ıma kapasiesi eikei (22) asansör dik durumda iken isif aracının a ıma kapasiesi Q (kg cinsinden) de erini belirir. Belirli bir yük a ırlık merkezinde (D mm olarak) ve isenen kaldırma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum a ıma kapasiesi bir ablo halinde göserilir. sif aracının a ıma kapasiesi plakası (22) eslima konumunda çaal uçlarına sahip isif aracının a ıma kaspasiesini belirir. Maksimum a ıma kapasiesinin hesaplanması için bir örnek: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Yük a ırlık merkezi D, 600 mm ve azami kaldırma yüksekli i y mm oldu unda azami a ıma kapasiesi Q 1105 kg dır. Kaldırma yüksekli i sınırı ç ve dı direklerdeki ok eklindeki i areler (42 ve 43) kullanıcıya, yük a ıma kapasiesi levhasında belirilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini göserir

40 4.4 Monaj cihazının a ıma kapasiesi levhası Monaj cihazları için a ıma kapasiesi plakası isif aracının a ıma kapasiesi plakasının yanına akılıdır ve isif aracının ilgili monaj cihazı ile ba lanılı olarak Q a ıma kapasiesini (kg halinde) belirir. Monaj cihazı için a ıma kapasiesi plakasında belirilen seri numara monaj cihazının ip plakasındaki seri numara ile aynı olmalıdır. 5 Durma emniyei sif aracının durma emniyei eknik konum açısından konrol edilmi ir. Bu uygulama sırasında kurallara uygun kullanımda olu abilecek dinamik ve saik devrilme güçleri dikkae alınacakır. sif aracının durma emniyei ayrıca a a ıdaki fakörlerden de ekilenmekedir: Lasik Asansör Monaj cihazı Nakledilen yük (Boyu, a ırlık ve a ırlık nokası) UYARI! Durma emniyeinin kaybı nedeniyle kaza ehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanması durma emniyeinin de i mesine neden olur. 39

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. letme Kılavuzu 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. letme Kılavuzu 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - leme Kılavuzu 51167642 09.13 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - leme K lavuzu 51287772 11.14 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 12.12 - 11.14

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 12.12 - 11.14 DFG/TFG 660-690 12.12 - leme K lavuzu 51289412 11.14 T DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - İşletme Kılavuzu 51151469 11.14 T EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 İşleme Kılavuzu T 51040465 02.16 EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Friedrich-Eber-Damm 129, D-22047 Hamburg Üreici veya

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - letme Kılavuzu 50470449 03.11 EJC B14 EJC B16 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EMC 110 Rampa konforu

EMC 110 Rampa konforu EMC 110 Rampa konforu 03.10 - letme Kılavuzu 51304500 03.10 T EMC 110 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede ikamet eden temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - letme Kılavuzu 51121649 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir.

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir. a-- dt/.3 / tr. Makinenin kurulması için uygun yer Makinenin kurulacağı yer, makinenin güvenli şekilde kumanda edilmesi, denetlenmesi ve bakımının yapılması için yeterli olacak şekilde seçilecektir. Hava

Detaylı

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı Parametre direksiyonu (opsiyonel) SnapFit

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı En iyi görüş için kompakt asansör SnapFit

Detaylı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı Dikey yönde çalışma için OO Dikey Kablo Merdiveni Sisemleri Çok kapsamlı sisem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı sunmakadır Doğrudan duvara monaj ve ayrıca serbes olarak da mone

Detaylı

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - letme Kılavuzu 51167708 08.12 T DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B sisem iç üniesi İçindekiler Sayfa 1. anımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan erimlerin anlamları... 1 2. Genel güvenlik önlemleri... 2 3. Giriş... 2 3.1. Genel bilgiler...

Detaylı

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c) ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR 1. Aşınma farkı 2. Zamanından önce oluşan aşınma 1. Fren kaliperi sıkıştı/kurallara uygun kaymıyor 1/6 temizleyin (lastik manşetlerde

Detaylı

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Kullanım kılavuzu 05.07 - T 51058533 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - letme Kılavuzu T 51131988 01.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ES 570 Ek

Detaylı

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4 e e S S Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 18BT-9 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta,

Detaylı

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - İşletme Kılavuzu T 51054883 11.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 225

Detaylı

20B-9 Elektrikli Oturarak 2,000 500 365 1,440 3,480 4,850 / 630 1,650 / 1,830. SE 200 / 50-10 16x6-8 2x / 2 905 880

20B-9 Elektrikli Oturarak 2,000 500 365 1,440 3,480 4,850 / 630 1,650 / 1,830. SE 200 / 50-10 16x6-8 2x / 2 905 880 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 Ağırlıklar 2. 1 2. 2 2. 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 5 3. 6 3. 7 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET 65 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET65, nihai kullanıcıların istediği bir ekskavatör.kompakt tasarımı ve manevra kabiliyetiyle

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

35BH-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,719. Hyundai Akülü Forkliftler 5,605 8,054 / 1,051 2,579 / 3,026. SE, P 23X10-12 18X7-8 2x/2 1005 980

35BH-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,719. Hyundai Akülü Forkliftler 5,605 8,054 / 1,051 2,579 / 3,026. SE, P 23X10-12 18X7-8 2x/2 1005 980 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - İşletme Kılavuzu 51126180 12.14 T EME 114 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00) DIVop ST F 8 9 8 8 F 9 F 98 0 98 0 0 0. 0 0. 0 0 0S70 780 7 8 00 00 809 780 8 00 00 809 70. 0. 0 70. 0. 0 cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Tekerlekler, Şasi h4. Temel Boyutlar

Tekerlekler, Şasi h4. Temel Boyutlar Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

Boyutlar. Teknik Özellikler

Boyutlar. Teknik Özellikler Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - İşletme Kılavuzu 50287488 12.14 AMX 10 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Seçenek Seri no. Üretim yılı AMX 10

Detaylı

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler WL20 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Dar alanlarda çok yönlü Wacker Neuson tekerlek yükleyici WL20 her yerde çalışmaya hazır, şeritlerin en darında bile. Sadece bununla kalmaz: Tekerlek yükleyici aynı zamanda

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - İşletme Kılavuzu 51132954 10.15 EZS 130 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - İşletme Kılavuzu 51040490 11.14 EJE C20 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - İşletme Kılavuzu 51135793 12.14 HC 110 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı HC

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124855 Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT1741 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124855 Sayfa: 2 / 13 VF1LZLF0E52985218 Araç Bilgileri

Detaylı

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Kullanım kılavuzu eki Fabrika teslimi opsiyon TR OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Opsiyon, fabrika çıkışlı: MIG/MAG güç kaynakları için arttırılmış sensör gerilimi Genel Bilgiler UYARI

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler Kapasite: 4 TON Kapasite: 6 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 2 / 12

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - İşletme Kılavuzu 51122098 11.14 T ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

ET 18. ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri

ET 18. ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri ET 18 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. Wacker Neuson, 1,7'den 2,4 t sınıfına kadar yeni nesil modellerle kompakt ekskavatörler için yeni standartları belirliyor.test

Detaylı

EZS 350 / 350 XL / C40

EZS 350 / 350 XL / C40 ES 350 / 350 XL / C40 08.09 - İşletme Kılavuzu 51133034 11.14 T ES 350 ES 350 XL ES C40 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Kullanım kılavuzu T 51077684 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-024978 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC8177 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-024978 Sayfa: 2 / 10 VF1LZBS0553112867 Araç Bilgileri

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-113052 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RYL43 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-113052 Sayfa: 2 / 8 VF7DD9HP0DJ798703 Araç ilgileri Araç

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-118166 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ3947 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-118166 Sayfa: 2 / 9 NM426300009245373 Araç ilgileri

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 13 1. Genel Ölçüler Kapasite: 1 Kapasite: 1,5 www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - letme K lavuzu 51141073 07.15 T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124781 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KG302 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124781 Sayfa: 2 / 10 WVWZZZ6RZEY133692 Araç Bilgileri

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

1309 Serisi 1354 Serisi

1309 Serisi 1354 Serisi 1309 Serisi 1354 Serisi Ekonomik Seri Arka Park Sensörü 1309 1354 Sensör Tip 09 Sensör Tip 54 Ø 18 mm Ø 18.5 mm Engele olan mesafeyi 1.7 metreden itibaren sesli olarak bildirir. 4 kademeli sesli uyarı

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124650 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JR9792 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124650 Sayfa: 2 / 12 NLAFB7640DW001091 Araç Bilgileri

Detaylı

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler Manuel Transpalet 2,5 (1,0) ton Manuel Transpalet Manuel transpalet malzeme istiflemede hiç şüphesiz en temel ve gerekli araçtır. On yıl

Detaylı

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi BÖLÜM 1 DAİRESEL HAREKET 1. DAİRESEL HAREKET 1.1. Kaı Cisimlerin Dairesel Harekei Açısal Yer Değişim: Bir eksen erafında dönmeke olan bir cismin (eker ezgah mili, volan vb.) dönme ekisi ile bir iş yapılır.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-223513 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LH3449 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-223513 Sayfa: 2 / 11 YV1FS84ABF1354445 Araç Bilgileri

Detaylı