Teknik mükemmeliyet birleşmesi. Çokkarlı geçenonyıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik mükemmeliyet birleşmesi. Çokkarlı geçenonyıl"

Transkript

1

2 2005 yl ıı Scania ensdüstriyel motorlarınndo ı ğumunun 100. yldönümüne ı işaret eder 4silindirlik 24bg'lik ilk motorundan bugünün 8silindirli 16 litrelik V8 motoruna Scania endüstriyel motorları dünya endüstrisine güç sağlama konusunda önemli bir rol oynamıştır yılıicatlar dünyasında heyecan verici bir yılolmuştur. Albert Einstein izafiyet teorisini ortaya atmıştr. ı İlk otomatik gramofon, öncamsileceği, sentetikplastik, Harley-Davidson yarışmotosikletlerimodeliortayaçkm ı ıştrvedeula ı şımdakive iletişimdeki gelişmeler büyük hzla ı ilerlemiştir Scania'nın ilk motorunu piyasaya sürmesi bu uygun ortama karşı olmuştur. Bugünün Scania'nın kökleri 1891'de Södertaje'de kurulmuş olanvagnfabricksaktiebolaget Södertelge (sonrasındavabis isminialmıştır)ile1901'deisveç'ingüneyindekimalmöşehrinde bisikletüretiminebaşlamış olanscaniaismindekiiki İsveç şirketineuzanır. Vabishenüz1897yılında2silindirlibir boxertipmotor asahip İsveç'inilkmotorunuüretmiştir.1902'debirmüşteritarafından birtekneyitahriketmektekullanılanilkbağımsızmotorunuve ilkkamyonunuüretmiştir. A4-cylinder type Eengine from Scania bir bisiklet üreticisi olarak başladığı ilk yılıiçinde otomobiller üretmeye başlamıştır ve beş yıl sonra çiftler halinde dökülen silindirli, üstten supaplı ve merkezi zorlamalı yağlamayasahip24bg'lik4silindirliilkmotorunu yapmıştır. Aynı yıliçerisindebumotorbiryangınpompasınatakılması için İsveç'inStockholm şehrindekibiritfaiyeyesatılmıştır. İtfaiyeye sayılan motor Scania tarafından teslim edilen ilk endüstriyel motordur. Teknik mükemmeliyet birleşmesi 1911'demotor geliştirmesinde ön plandayeralanbuiki İsveç şirketi birleşmiştir bu sayede teknik uzmanlıklarını birleştirmişlerdir ve düzenli aralıklarla yeni motorlar piyasayasürmüşlerdir.1912yılındayakınzamandabirleşmiş olan Scania-Vabis şirketi Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki bir taksi şirketine 74 motorluk ilk ihracatını yapmıştır.ve1913'terusya'nınst.petersburgşehrindekibir alıcı petrolsondajı içinikimobil motor sipariş etmiştir yıllarındadörttip4silindirlimotorgeliştirilmiştir ve1920'lerdebumotorlarpiyasadarekabetçimotorlarolarak kalabilmeyibaşarmışlardır. BusıradaScania-Vabismüşteri kontrollü tasarım ve üretim çalışmalarına başlamıştır. Çokkarlı geçenonyıl 1922'deönemlibirsipariş,endüstriyelvedenizmotorlarının yeni üretim alanını resmen başlatmıştır. İsveç Gümrük Örgütüdevriyegemileriiçindokuztanealtı silindirlideniz motorusiparişetmiştir. Şirketin yetenekli ve yenilikçi tasarımcısı August Nilsson'un motor tasarımları, bu gelişmede hayati bir öneme sahiptir ve bu arada Scania-Vabis'in kamyon pazarındaki gibi motor pazarında başarılı olmasının temel sebebidir. 1922'de Bay Nilsson güvenilirliği arttıran ve yakıt tüketimini azaltan yeni bir karbüratörün patentini almıştırve1923yılında şirket36beygirlikgüçüretebilen4 silindirli üstten supaplı motoru piyasaya çıkartmıştır.

3 Scania-Vabis'teki motor montajı 1944 ylnda ıı Södertajle'de 3

4 Farklı tiptekiyakıtlaraadapteolmayı başarabilerekbuçabuk hızlanan, güvenilir ve yakıt tasarruflu motor müşteriler arasında çok popüler olmuştur. Bunların arasında önceleri hava kompresörleri ve diğer ekipmanlar ihracat edenatlas- Diesel ve şimdi deatlas Corpo vardır. DörtyılsonraScania-Vabis75beygirgüçüretenaltı silindirli birmotortipinipiyasayaçıkartmıştır.altı silindirlimotorun sonversiyonu1934'tepiyasayaçıkmıştırve110beygirgücü verebilmektedir. Bu motor rakipleri tarafından üretilen tüm motorlardan daha güçlü olmuştur. Bu, oldukça geniş miktarda aynı parça içeren tüm versiyonlarla birlikte serinin Standart parçalara dayandığı anlamına gelir. Bu felsefe Scania'da hala geçerlidir ve buğun modülerkonsept olarak bilinmektedir. Devrimci üretim konsepti 1930'larda İsveçte birçok motor raybüslere takılmıştırç Ayrıca bu yıllarda ordu da önemli bir müşteridir. Ve on yılınsonundarusya'ya,danimarka'ya,avustralya'yave dahabirçokyeremotorlarihraçedilmiştir İlk kurum içi dizel motor 1936 yılında piyasaya sürülmüştür, 6silindirli ön yanma odalı 120 bg'lik güç çıkışına sahip bir motor. Üç yılsonra 4, 6ve 8silindirli motor ailesi piyasaya çıkmıştır ve de İsveç ve ihracat pazarlarındapopülerolmuştur. 1939'da tasarım departmanı üniter konsept e dayalı yeni bir motor kademesi geliştirmeye odaklanmıştır yılında Rusya'ya ihraç edilen bir mobil motoru. 1916'da İsveç'in güneyindeki bir itfaiyenin dışarısındaki atlı yangın motoru. 4

5 1911'de geliştirilen ve Vabis benzinli motorla güç beslenen bir yangın pompası. 1949'da tüm motorlarda doğrudan enjeksiyon kullanılmaya başlanmıştır,düzsekizsilindirlimotorgüççıkışını 180bg'den 250bg'ekadar arttıranbirturboşajiledonatılmıştır. 1940'larınsonlarından1950'lereve1960'larınbaşlarınakadar İsveç pazarı Scania-Vabis motor satışlarıyla domine edilmiştir. Ortalamayıllıksatış motordurve1960'larınsonunda busayı 700'eulaşmıştır. İsveçdevletienönemlimüşterilerden biri olmuştur. Örneğin1962'de jeneratörtakımları için İsveç ordusuna400 motor satılmıştır. Dahaiyiçalışma şartları 1950'lerde fabrikalardaki şartlar işçiler için büyük oranda iyileştirilmiştir.haftada45saatlikçalışmaprogramı ilkolarak 1957'de uygulanmıştır. Bu durum 1920'de uygulanmaya başlanansekizsaatlikçalışmasüresinüzerineiyibirgelişme, yüzyılın dönümündeki uzun çalışma günlerinin üzerine ise daha iyi bir gelişme olmuştur. Ogünlerde atölyenin saat 6'da kapandığı Cumartesiler hariç iş sabah 7'de başlayıp akşam 7'debitmekteydi. İşçilerPazargünleriçalışmazdı ancakresmi tatillerveizinyoktu. Kademeliolarakizinsüresi1938'deikihaftadan,1951'deüçe ve1963'yedörthaftayaçıkarıldı. Beygir gücünün artması ve pazarların büyümesi 1957 yılında bir lokomotifin montajı. Scania-Vabis 1958 yılında6silindirli10litrelik motorunu piyasayaçıkarmıştır vebunu1960'daturboşarjlı versiyonu izlemiştir. 5

6 1940'lardan bir İsveç ordusu tankı. 10litrelikmotorforkliftkamyonlarına,damperlikamyonlara, terminal traktörleri ve benzerlerine takılmıştır. 1960'ların ortalarındaendüstriyelvedenizmotorlarındaturboşarjhavalı soğutmailk defauygulanmıştır yılında Scania-Vabis Scania olmuştur ve 1969'da doğrudanpüskürtmeli,turboşarjlı,sekizsilindirliv12motoru piyasaya çıkmıştır. 350 beygir gücüne sahiptir ve büyük bir başarı olmuştur. Aslında Scania-Vabis endüstriyel motorlarının İngiltere, BirleşmişMilletler,Kanada,Avustralya,YeniZelanda,Brezilya, Çin, Suudi Arabistan ve sonrasında Sovyetler Birliği gibi denizaşırı pazarlarda yer alması 1950'larda olmuştur. ABD kamyon şirketimack 1980'lerinortalarına kadarscania-vabis motorlarınınenbüyük müşterisiolmuştur. 1978'lerde V8 motoru endüstriyel kullanım için Standartları belirlemeyedevametmiştir.amerikantraktör şirketij.i.case ile yapılan işbirliği ile turboşarjlı motorlar için Çift taraflı trapezsegman geliştirmesiyapılmıştır. Çift taraflı trapez segman egzoz gazlarından kok oluşmasını önlemiş ve motorun çalıştırılmadan hemen sonra tam güç üretmesineolanak sağlamıştır. PetrolendüstrisinemotorlarsatanWaukeshadaScaniamotorları için büyük bir ABD müşterisiy olmuştur. Jeneratör takımı üreticisi ASEA (şimdilerde ABB) ve norweçli damperli kamyon üreticisi Moxy diğer uluslar arası müşterilerdir. Toplamda üretim ömürleri boyunca yaklaşık farklı boyutta14 litrelikmotorteslimedilmiştir. Büyüme çağı Scania'nın ana pazarları yıllar geçtikçe değişmiştir. İlk zamanlarda İsveç'te çok motor satılmıştır ancak erken bir dönemdeazsayılardadaolsaşirketürünleriniihraçetmeye başlamıştır. Rusya, Avustralya, Belçika ve Danimarka 1930'lerdekiveİkinciDünyaSavaşındanöncekiyıllardaki ihracat pazarlarıydı. Ondan sonra Finlandiya, Hollanda, Brezilya ve Arjantin ilk kez sipariş kitaplarında kendini göstermiştir. İhracatı arttırma hedefi 1956'dan beri şirket üretiminin yarısından fazlasının ihracatıyla sonuçlanmıştır. Günümüzde Scania ürünleri dünya çapında yaklaşık 100 ülkede pazarlanmaktadır ve Scania araçlarının %95'i İsveç dışında satılmaktadır. Ayrıca üretim faaliyetleri de yıllar boyunca genişlemiştir. İsveç Södertalje'de olan ana fabrika ile 1957'de Brezilya Sao Paulo'da bir fabrika kurulmuştur, 1964'de Hollanda Zwolle'de bir montaj birimi açılmıştır, Arjantin Tucuman'da bir Scania fabrikasının 1973'te açılışı yapılmıştır ve diğer montaj 1962'den bir Valmet liman istif taşıyıcısı 6

7 Suudi Arabistan'da sulama. birimleri1992'defransaangers'taaçılmıştır.yıllargeçtikçe şirketin çalışmalarına İsveç'teki çok sayıda parça fabrikası eklenmiştir. Gelecek için tasarım Scania21.yüzyılaengüçlümotorlarını piyasayaçıkartarak başlamıştır:düşükyakıttüketimisağlayanvedüşükemisyon çıkaran, yük değişimlerine çabuk tepkiler verebilen 16 litrelikv8motor.14litrelikversiyonunyerine,buyeniv8 motoruünitetipenjektörlere,enejksiyonzamanlamasını ve enjekte dilecek yakıt miktarını ayarlamak için motor verilerini hesaplayan Scania Motor Yönetim Sistemine (EMS)sahiptir. Günümüzde Scania müşterileri geniş bir uygulama aralığındakullanımiçinmevcutolançokçeşitliendüstriyel motorların keyfini sürmektedir. Aralık 9, 12 ve 16 litrelik motorlarıkapsarvebumotorlardünyanınherbirtarafındaki kayakpistlerinidüzeltmektekullanılangeniş paletlibüyük traktörlerde, istif makinelerinde, şeker kamışı hasat makinelerinde, konteynır istif araçlarında, konkasörlerde bulunmaktadır. Scania100yıldırendüstrileregüçvermektedirvegelecekon yıldauzunvadeliönemlibirmotortedarikçisiolmayadevam edecektir. Finlandiya'da çalışan bir kereste yükleyicisi. Baş makale, üretim ve mizanpaj Greenwood Communications Fotograflar Scania Arşivi

8 SE-15187Södertälje,İsveç Telefon(+46) Telefaks(+46)

DEERE REKOR BİR YIL GEÇİRDİ Cesur Büyüme Planı İlerliyor

DEERE REKOR BİR YIL GEÇİRDİ Cesur Büyüme Planı İlerliyor YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN MESAJ DEERE REKOR BİR YIL GEÇİRDİ Cesur Büyüme Planı İlerliyor John Deere, 2012 yi de güçlü bir şekilde geçirdi. Elde ettiğimiz sonuçlar, küresel büyüme ve disiplinli maliyet/

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

2011 Yılı John Deere için Olağanüstü Başarıların Yılıdır

2011 Yılı John Deere için Olağanüstü Başarıların Yılıdır YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN MESAJ 2011 Yılı John Deere için Olağanüstü Başarıların Yılıdır John Deere olağanüstü başarılarla geçen bir yılın ardından 175. yıldönümüne hazırlanıyor. Şirketimiz kuruluşundan

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor

Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor BAŞKANDAN MESAJ Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor 2013 yılı John Deere in bugüne kadarki en iyi yılı oldu. Son üç yılda art arda olmak üzere, 10 yıldır sekizinci

Detaylı

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye Yaşam Kalitesinin Sağlanması Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye 02 Değerli Paydaşlarımız, Sürdürülebilirlik, tüm küresel operasyonlarımızda olduğu gibi Bosch Türkiye de de günlük iş yapma biçimimizin

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ SITC NO: ARMONİZE NO: (Ürünlerin detayları ve açılımları

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı

Atlas Copco Dünyanın en yenilikçi ve sürdürülebilir şirketlerinden birinin 140 yıllık başarı öyküsü

Atlas Copco Dünyanın en yenilikçi ve sürdürülebilir şirketlerinden birinin 140 yıllık başarı öyküsü Atlas Copco Dünyanın en yenilikçi ve sürdürülebilir şirketlerinden birinin 140 yıllık başarı öyküsü 1 11 Atlas Copco Dünyanın en yenilikçi ve sürdürülebilir şirketlerinden birinin 140 yıllık

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

I Valeo Vale Park4U otomatik park sistemini IAA 2013 de görücüye çıkarıyor. II CO2 emisyonlarının azaltılmasını temel alan yenilikçi bir teknoloji

I Valeo Vale Park4U otomatik park sistemini IAA 2013 de görücüye çıkarıyor. II CO2 emisyonlarının azaltılmasını temel alan yenilikçi bir teknoloji 1 İçindekiler I Valeo Vale Park4U otomatik park sistemini IAA 2013 de görücüye çıkarıyor 2 II CO2 emisyonlarının azaltılmasını temel alan yenilikçi bir teknoloji 4 A) CO2 emisyonlarını azaltmak üzere araç

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

SICAK-SOĞUK BİR. MOTOR SOĞUTMASI YANMALI MOTORLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 3, 10, 12 ve 15.

SICAK-SOĞUK BİR. MOTOR SOĞUTMASI YANMALI MOTORLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 3, 10, 12 ve 15. A F T E R M A R K E T T İ C A R E T, A T Ö L Y E V E M O T O R O N A R I M I D E R G İ S İ www.mahle-aftermarket.com MahLe After market news dergisinin bu sayısında da çeşitli konuları ele aldık: Le Mans

Detaylı

Bosch Güvenlik Sistemlerinden Tren İstasyonları için Güvenilir Çözümler

Bosch Güvenlik Sistemlerinden Tren İstasyonları için Güvenilir Çözümler Yıl Bosch Güvenlik Sistemlerinden Tren İstasyonları için Güvenilir Çözümler Emniyet, Güvenlik ve İletişim Ürünleri Yaşam için teknoloji 2 Dev bir Sorumluluk Tren istasyonlarının güvenlikle ilgili sorunları

Detaylı

OTOMOTİV ÜST YAPI SEKTÖRÜ

OTOMOTİV ÜST YAPI SEKTÖRÜ OTOMOTİV ÜST YAPI SEKTÖRÜ Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. Otomotiv Sanayi... 3 1.1. Türkiye de Kamyon Üretimi... 3 1.1.1. Kamyon Fabrika Satış Adetleri

Detaylı

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor EDİTÖR Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor 2008 de başlayan ve etkileri gelişmiş ülkelerde az veya çok hala süren ekonomik kriz, dünya ekonomisindeki birçok ezberi bozdu. Gelişmiş ülkelerin küresel

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

Ford un hafif ve ağır ticari araçlarının dünyadaki tek tasarım merkeziyiz.

Ford un hafif ve ağır ticari araçlarının dünyadaki tek tasarım merkeziyiz. OTOMOTİV Ford un hafif ve ağır ticari araçlarının dünyadaki tek tasarım merkeziyiz. Yüksek Ar-Ge kabiliyetimizle 5 markaya birden üretim yapan küresel oyuncu Tofaş olarak; Fiat&Chrysler Grubu içerisinde,

Detaylı

Rusya Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Sektörü

Rusya Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Sektörü Rusya Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Sektörü I. Giriş 2010 yılında reel GSYİH artış oranı %4 olan Rusya da bu oranın 2011 ve 2012 yıllarında %4,2 seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2012 1Y Finansal Sunum

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2012 1Y Finansal Sunum DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2012 1Y Finansal Sunum 1 Dyo Boya nın Gücü Kaliteli, yenilikçi, pazar odaklı ürünler Birçok segmente hitap eden geniş ürün portföyü 1.000 farklı ürün, 60.000 renk seçeneği Ürün

Detaylı

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ Çukurova Bölgesinde MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ ÇUKUROVA BÖLGESİNDE MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ 1.Baskı Adana/Şubat 2015 Çukurova Kalkınma Ajansı Hazırlayan Ahmet BATAT Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER ÇEVRİM ZAMANI SORULARA YANITLAR CNC MACHINING EUROPE

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER ÇEVRİM ZAMANI SORULARA YANITLAR CNC MACHINING EUROPE NUMBER 03 İÇİNDEKİLER SAYI 03 ÖZELLİKLER Sinclaire Harding.........................................................2 Aşamalı Portekiz.........................................................8 Külbütör

Detaylı

UKRAYNA OTOMOTİV VE YAN SANAYİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

UKRAYNA OTOMOTİV VE YAN SANAYİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI UKRAYNA OTOMOTİV VE YAN SANAYİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ÜLKE MASALARI II DAİRESİ Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. UKRAYNA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ...3 2. UKRAYNA OTOMOTİV PAZARI...5 2.1 Genel Durum...5

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

Bu haftanın konu başlıkları;

Bu haftanın konu başlıkları; Bu haftanın konu başlıkları; Korsan servisler beyaz eşyacının kabusu oldu LG nin ikinci çeyrekte geliri 13.58 milyar dolar ABD imalat sektörünün teknoloji siparişleri Nisan dan Mayıs a doğru arttı Electrolux

Detaylı