Posta Kutusunda Sanat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Posta Kutusunda Sanat"

Transkript

1 Posta Kutusunda Sanat Ilgım Veryeri-Alaca (Yardımcı Doçent) Giriş Ilgim Veryeri-Alaca, Mavi Anne, 03 x 74cm, kağıt üzerine zarf, ebru, kolaj, ipekbaskı, 2006 Adalardan gelen bu mektupta, Oradan, sihirli bir rayiha var Yahya Kemal Mail-Art is a communication sculpture. 2 Guy Bleus Uzaklardan gönderilmiş elyazısı bir not, bir haber, follukta bulunan ılık yumurta gibidir. Zarf, sır ve umut yüklüdür; eleştirel ve şaşırtıcı olabileceği gibi Günün akışını bölen, kimi zaman iki ayrı kültür arasında bağ kuran bir enerji taşır. Bu enerji ile ilk temas, posta kutusunun dolu olduğunu farketme anıdır. Zarfı açmadan önce harcanan beş on saniye, gözlerimizin pula, el yazısına, mühre, zarfın yolda darbe almış kıvrımlarına takılmasını ve meraktan iştahımızın kabarmasını sağlar. Zarf, sayısız noktada durarak, yer değiştirerek, tehlike ve maceradan geçerek birçok memurun gözetiminde adresine ulaşır. Posta, göndericiden alıcıya uzanan yolda, ilgili hiç kimsenin bütünüyle seyredemediği bir tiyatro oyunu gibi elden ele ilerler. Dolayısıyla, kimi zaman mektupta yazılı olan kadar, kat ettiği

2 menzil de varlığına bir yaşanmışlık katar. Posta sanatının parçası olmak için, tek bir kişinin dünyaya kapılarını açması yeterlidir. Posta sanatçısını harekete geçiren de, çoğu kez böylesine yalın bir özlem, dünyaya duyulan çocuksu bir merak olmalı... Kendini gizleyerek, aynı zamanda binlerce kişiye açılarak posta kervanına katılmak Günün içindeki sayısız formaliteyi aşarak, tılsımlı bir obje vesilesiyle tek bir noktaya kilitlenmek Bu bağlamda, Stephen Johnstone un editörlüğünü yaptığı Her Gün (Everyday) adlı kitapta posta sanatına parallel olarak- çağdaş sanatın günlük yaşam ile git gide iç içe geçmesine dikkat çekilmesi önemlidir. Johnstone, Georges Perec in ifadelerine benzer şekilde günlük olanın aynı zamanda farkedilmeyen bir boyutta var olduğunu söyler. Bu açıdan, günün içinde varlık gösteren özellikle sanat eseri- hem her yerde, hem de hiçbir yerdedir. 3 Yapıt, yüksek sanat olmanın ötesine uzanır, yaşamın bir tuğlası olarak yerini alır, şeffaflaşır ve özümsenir. Üstelik, posta sanatının herkes tarafından uygulanabilir, sınır tanımaz hali demokratik bir satıhta büyümesine izin vermektedir. Peki nedir posta sanatı? Posta sanatı, çoğu kez küçük bir objenin, kartpostalın, zarfın sanatçı tarafından hazırlanmasının ardından, pullanıp mühürlenip gönderilmesi ile başlayan ve her sanatçının zihninde yeniden şekillenebilen bir evrendir... Sanatçı bu aşamada kendi pul, mühür, zarf tasarımını yapabilir. Kimi sanatçıların yoğun bir biçimde pul tasarımına odaklandığı, kimilerinin de sayısız mührü olduğu görülebilir. Marcel Duchamp, Kurt Schwitters ve İtalyan Fütüristler posta sanatının öncüleri sayılır. Ancak uluslararası boyutta posta sanatının yaygınlaşması 960 larda Fluxus, Neo-Gerçekçilik ve Gutai Grubu nun ve özellikle Roy Johnson un faaliyetleri ile gerçekleşmiştir. Kendisinin bir posta ağı kurarak ilettiği mektuplar New York Correspondence School of Art olarak anılır. Whitney Müzesi ndeki Correspondence Art (970), Paris Bienali ndeki posta sanatına ayrılmış alan (97) ve Omaha Flow Systems (972) posta sanatının kurucu sergilerindendir. 4 Bir çağrı ile duyurulan posta sanatı ilanında gönderilen eserler çoğunlukla elemeden geçmeden kabul edilir, kimi zaman sergilenir. Çoğu kez gönderenlere tüm postaların dökümantasyonu dijital olarak veya basılmış şekilde iletilir. Posta sanatı mütevâzi ve kişiseldir. Ancak dünya çapında birçok kişiye ulaşabilmesi bakımından da güçlü bir araçtır. Kimi zaman 2. yüzyıl pragmatizmine karşı bir eleştiri niteliğindedir. Umulmadık bir anda bir sanat eserinin posta kutusundan çıkması, eseri alıcının özel yaşantısına giren bir duygu yumağı, düşünce zinciri, bir ironi vesilesi olarak dönüştürür. Posta teşkilatını kullanmak sureti ile sanatçının, toplumun ağır mekanizmalarına yaratıcı bir boyut ile eklemlenmesidir. Alternatiftir. Deneyseldir. Yüzyıllardır alışılagelmiş sanat yapıtı ile benzeşmeyen hali, küçük bir zarfın yapabileceklerini gösterir. Mektup Geleneğinden Posta Sanatına This is my letter to the world, 2

3 That never wrote to me, The simple news that Nature told, With tender majesty. 5 Emily Dickinson Though they be far apart, people speak to one another via silent messengers. 6 Karel van Mander, Het Schilderboeck, Middlelburg, 603 Posta sanatı, 20. yüzyılda filizlenmiş olarak algılansa da, yüzyıllara uzanan mektup geleneğinin mirasçısıdır. Düşünün ki, Roma da Cicero İ.Ö seneleri arasında Atticus a 6 kitap, dostlarına 6 kitap, Brutus a 2 kitap, kardeşi Quintus a 3 kitap derlenecek kadar çok mektup yazmıştır. 7 Yüzyıllardan bu yana birçok kültürde gelişmiş, işlenmiş ve sayısız sanat eserine konu olmuş mektup, günümüzde posta sanatı ile kavramsal, performansa ve plastik sanatlara dair bir boyut kazanmıştır. Cemal Süreya tarafından onüç gün boyunca kaleme alınan mektuplar edebi özelliğinin yanı sıra yaşamın tam da içinden fışkıran bir performans sayılmaz mı? 8 Posta sanatı, yüzyıllardır vazgeçilemeyen bir tutku, bir köprü ve ilham kaynağı olan mektubun bir dil olarak türetilmesi, yorumlanmasıdır. Bu açıdan, geleneksel mektup olgusuna aşina olmak çağdaş eserleri daha güçlü kılabilir. Yazarlar, ressamlar, performans sanatçıları birçok eserde mektup olgusunu başat öğe olarak kullanmışlardır. 7. yüzyılda Avrupa nın okur yazar oranı en yüksek ülkelerinden biri olan Hollanda da yoğun olarak betimlenmiş mektup okuyan, mektup yazan figürlerin yağlıboya resimlerine özellikle Frans van Mieris, Jan Steen, Gerard ter Borch, Gabriel Metsu, Pieter de Hooch ve Johannes Vermeer in yapıtlarında rastlanır. Bu tema öylesine yaygınlaşmıştır ki aynı dönemdeki paralel çalışmalardan bir sergi düzenlenmiştir yılında Peter C. Sutton un küratörlüğünü yaptığı Aşk Mektupları: Vermeer in Zamanında Mektup Konulu Hollanda Resimleri (Love letters: Dutch paintings of letter themes in the age of Vermeer) -Avrupa da ve Amerika da sergilenmiş- yaklaşık 45 yapıttan oluşan kapsamlı bir derleme niteliğindedir. 9 Mektup kültürünün böylesine önemsendiği bu dönemde, Dirk Hals tarafından gerçekleştirilmiş Mektup Yırtan Kadın (Woman Tearing a Letter) ile Gerard ter Borch un gerçekleştirdiği Mektup Yazan Kadın (Woman Writing a Letter) Vermeer için öncü çalışmalar niteliğindedir. Daha geç bir tarihte gerçekleştirilmelerine rağmen mektup okuyan figürler dendiğinde ilk olarak akla Johannes Vermeer in Maviler İçinde Mektup Okuyan Kadın (Women in Blue Reading a Letter) veya Açık Camın Önünde Mektup Okuyan Kız (A Girl Reading a Letter by An Open Window) gibi çalışmaları gelecektir. Açık Camın Önünde Mektup Okuyan Kız resminde Vermeer in dingin bir odada ve mutlak bir sessizlik içinde mektup okuyan kadın figürünün, ardına kadar açık camın önünde durması dış dünya ile kurulan temasın temsilidir. Sanatçı, Maviler İçinde Mektup Okuyan Kadın çalışmasında da benzer bir strateji uygulamıştır. Bu defa resme pencereyi 3

4 dahil etmemiştir ancak dışarıdan gelen ışığa doğru dönmüş olan figür -bir önceki resme benzer şekilde- bilinmeyen başka bir mekana kendisini açmıştır. Aynı yüzyılda, Cornelis Norbertus Gysbrechts, natürmortlarda, mektupları sıkça kullanır. Mühürlü, açık veya kapalı mektupların tek tek veya tomar halinde kompoze edilerek resmedildiğine şahit oluruz. Bu çalışmalar da, mektubu bir natürmort malzemesi olarak işlevlendirmesinden ötürü önem taşır ve o zamanın mektup geleneğine ışık tutar. Kimi zaman özensizce dikey satıha iliştirilmiş mektuplar, itinasızlaşacak kadar fazla olan mektupları ve mektup alışkanlığını düşündürür. Mektupların resimlere konu edilmesi, şüphesiz sadece 7. yüzyıl Hollanda resim geleneğine atfedilemez. Birçok kültürde mektup olgusu resimlerde işlenmiştir. Örneğin Japon ağaç baskı sanatında mektup okuyan insan figürlerine sıkça rastlanır. Utamaro, Eizan, Haranobu eserlerinde mektup okuyan kadın figürlerine yer vermişlerdir. Bu mektuplar çoğunlukla sevgiliden gelen mektup olma özelliği taşımaktadır. Resimlerde kadınlar tarafından iç mekanlarda mektup okunduğu sıkça görülür. Ancak, mektup olgusunun salt olarak aşk ile sınırlı kaldığı varsayılmamalıdır. Bu bağlamda akla gelen örneklerden biri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan tezhipli tuğralarla hazırlanmış, atlas keselerde dış ülkelere iletilen fermanlardır. Örneğin, şu anda birçok müzede sergilenen, kimi zaman altın tozu ile süslenmiş fermanlar, bir devletten diğerine bir mesajın iletilmesinde kullanılmış çok özgün estetik bir boyuta sahiptirler. Bu bağlamda sultanın tuğrasına, mühre, süse, boşluklara ve hat sanatına tek tek dikkat edilmesi ve elçiler vesilesi ile teslim ritüeli dönemin posta bürokrasisinin hat saffada sanatsal olmasını sağlamıştır. Her ne kadar fermanlar vesilesiyle gerçekleşen resmi yazışmalar, Osmanlı Dönemi nde ihtişamlı bir devir sürmüşlerse de, halk arasında sözlü kültürün ağır basması, okur yazarlığın yaygın olmaması mektup kültürünün gelişmesini geciktirmiştir. Bu durum, Ukiyo-e Dönemi ndeki veya 7. yy Hollanda resmindeki gibi mektup okuyan figür temasında görsel bakımdan çalışmalar bulunmasını güçleştirmektedir. Ancak, 20. yüzyıl başlarında Hikmet Onat tarafından Şişli Atölyesi nde üretilen Siperde Mektup Okuyan Askerler çalışması Türk resminde mektup olgusunun kullanımının önemli bir örneği sayılır. Maalesef bu örnek mektup okuyan figür teması bağlamında Türk resminde bir istisna sayılabilir. Siperlerde mektup okuma eyleminin özellikle resmedilmiş olması, yoğun olarak yaşanan savaş yıllarında askerlerin duygusal yanına dikkat çekilmesi bakımından önem taşır. * Mektup geleneğinden dönüşerek günümüzde posta sanatı (mail art, correspondence art, arte postale) adı ile anılan sanatsal aktivite, yüzyıllardır süregelen mektuplaşma eyleminin özellikle görsel sanatlara yakın duran- yaratıcı bir dalıdır. Çağdaş posta sanatı bağlamında rastlayabileceğimiz ilginç uygulamalar, bizi klasik mektup kavramından azami ölçüde uzaklaştırsa da, posta sanatı mektup sanatının barındırdığı özelliklerin bir kısmını taşıyabilir. Zira mektup, 20. yüzyılda çoktan edebi bir tür olarak algılanmakta, yazarlar tarafından mektup biçiminde * Türkiye de posta sanatının gelişimi hakkında detaylı bilgi için kitapta yer alan ilgili kısma bkz. 4

5 tartışma, roman, öykü, gezi yazıları kaleme alınmaktadır. Nurullah Ataç birçok yazar gibi, Her yazı mektuptur. 0 diyerek kişinin yaratı sürecini her ne konuda olursa olsun- dünya ile iletişim kurma arzusuna bağlar. Benzer şekilde, Posta Kutusu dergisinde Enis Batur ile Gönderen Enis Batur isimli kitabı üzerine yapılan söyleşide, kendisinin mektubu yazıya benzetmekte olduğu görülmektedir. İlkgençliğinde yoğun bir şekilde mektup yazan Batur un ilerleyen yıllarda yazdığı yazıların adeta birer mektup olduğu düşünülebilir. Şüphesiz, birçok yazar, bir düşünceyi, duyumu iletmek için ürettiği eseri bir izleyici bulabildiği anda tamamlayabilecektir. Bu açıdan yazar veya posta sanatçısının özlemi, iletmek istedikleri mesajin yerini bulması, okunması ve anlaşılmasıdır. Gönderen ve alıcı arasındaki görünmez bağdır bu. Bireydeki bu güdü varolduğu sürece mektuplaşma, iletişim kurma dolayısıyla görsel sanatlar boyutunda posta sanatı dönüşerek evrimine devam edecektir. Enis Batur a parallel bir biçimde Emily Dickinson un şiiri, iletişime duyulan ihtiyacı daha ilk dizesinde gözler önüne serer. Emily Dickinson un Bu benim dünyaya mektubumdur. Bana asla yazmamış olan dizeleri, şairin sonsuza karışan ve anlaşılmaya duyulan ihtiyaçla geçen yaşam ve yazı çabasını betimler. Dolayısıyla, Ataç, Batur, Dickinson, sayısız sanatçı ve bireyin en temel arzularından biri benliklerindeki duyumu göndermek ve alıcıdan geri bildirim almaktır. Posta sanatçıları hazırladıkları sanatsal postayı çoğu kez tanımadıkları kişilere göndermektedirler. Emily Dickinson un şiirindeki haykırış, söz konusu posta sanatçılarının seçtikleri estetik bir tavır halini almıştır. Bir kaç yıl kadar önce, elime bu yolla Japonya dan ulaşan bir kartpostal da böyledir. Fildişi rengi kartın üzerinde Japon sanatçı Kojima Tosio, seri üretim ile uçuk gri renkte yazılmış tek bir cümleyi dünyanın sayısız köşesine göndermiştir: Yağmur mevsimidir. Neden bu cümle seçilmiştir? Dünya üzerinde kaç kişiye gönderilmiştir bu kart? Geriye bir cevap beklenmekte midir? Hangi adresler, neden seçilmiştir? Kartpostal eğer yüzlerce kişiye gönderildiyse, bunun sanatçı için maliyeti ne olmuştur? Bu maliyeti sanatçı nasıl karşılamaktadır? Ne kadar sıklıkla böyle bir sanat yapabilmektedir? Bu kartın, Tosio nun sanatındaki yeri nedir? Bir Kaç Şart Gelip bana aşklardan söz ediyorlar Aşkların seçilen hatıralarından Mektup beklemenin uzayından bakıyorlar 2 Ahmet Güntan Posta sanatı ele avuca sığmaz. Posta ile gönderilmesi ön koşulu ile E- postadan belgegeçere, normal postadan kargoya kadar her ileti şekli mübahtır. 5

6 Posta sanatı, sürprizli, sessiz, dışa açık, rastlantılara izin veren, gizemli, hafif, ve minor bir sanattır. Örneğin postanın kırılgan bir süreç içinde var olması, arşivlenmemesi, müzeler tarafından birinci derecede toplanmaması, içindeki mesajın uçuculuğu onu Italo Calvino nun sanatta hafiflik şartına yaklaştırır. Calvino, Amerika Dersleri adlı yapıtında gelecek yüzyılın sanat eserlerinin en önemli altı özelliğinden birinin hafiflik olması gerektiğini belirtir: İnsani yaşam alanının ağırlığa mahkum edildiğini hissettiğim anlarda, Perseus gibi bir başka mekana uçmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Düşün ya da usdışının alanına kaçışlardan söz etmiyorum. Kastettiğim şu: Yaklaşımımı değiştirmek, dünyaya bir başka açıdan, bir başka mantıkla, başka bilme ve doğrulama yöntemleriyle bakmak zorunluluğunu duyuyorum. Benim aradığım hafiflik imgeleri, düşlerin tersine, bugünün ve geleceğin gerçekliğinden kopup ayrılmamalı 3 Italo Calvino, Amerika Dersleri nde hafifliği bilimsel ve estetik gelişimlere referans vererek açıklar. Calvino nun işaret ettiği hafiflik, şüphesiz posta sanatının da en önemli özelliğidir. Bir parça kağıda sarılan incecik bir başka kağıt, kilometrelerce ötedeki bir kişiye ulaşarak, aslında ne de hafif bir şekilde mesajini taşımaktadır. Kimi zaman bu mesaj bir yaşamı değiştirebilse bile Posta sanatının bir başka şartı ise rastlantıdır. Networking Art by Post and Fax adlı gezici serginin düzenleyicilerinden Susan Ferleger Brades ve Andrew Patrizio, sergi için kaleme aldıkları giriş yazısında, Marcel Duchamp ın kargo sırasında zarar gören bir eseri için söylediği sözleri anar. Büyük Cam, (The Large Glass, 95-23) adlı eser postadan geldiğinde kırılmıştır. Duchamp a haber verildiğinde, en sonunda eserin tamamlandığını söyler 4 Bu bağlamda, posta ile sanat yapan kişiler de - gibi elektronik posta haricinde- rastlantıyı bir avantaj olarak görürler. Bir Proje Yannis Ritsos tan bir mektup geldi bugün, Bir mektup özgürdür herşeye benzeyebilir:. Yannis Ritsos tan bir mektup geldi bugün, Tam yirmi satıra sığdırılmış bir dünya.. 5 Özdemir İnce Posta sanatına aktif olarak bir projeyle katılmak amacıyla 2005 yılında İnternet üzerinden posta sanatı ile ilgili bir siteye ilan verdim. Bu ilanda, herhangi bir ülke sınırlaması olmaksızın, isteyen kişilerin adresime sualtı ve uzay ile ilişkili bir posta gönderebileceklerini duyurdum. Buna karşılık, ben de onlara konuya ilişkin bir posta gönderecektim. Bu, üzerinde benim ürettiğim soyutlanmış bir su altı peysaji olan bir kart olacaktı. Projenin teslimi için yaklaşık 8 ay kadar bir zaman tanıdım. Bu süre 6

7 zarfında, Amerika başta olmak üzere İtalya, Almanya, Yunanistan, Malezya ve Türkiye den postalar aldım. Bu postaların çoğu bir kartpostaldı. Adres yüzünde posta sanatçısının kendisine ait bir veya birden çok mührü bulunmaktaydı. Diğer yüzde ise, kolaj, boya veya bilgisayar yardımı ile tamamlanmış bir çalışma mevcuttu. Ann Kinzelmann kartpostalın ön yüzünü hazırlayıp arka yüzünde bir çalışma yapmazken diğer birçok sanatçı iki yüzde de müdahalelerde bulunmuştu. Horst Baur, eski bir kartpostalın üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirerek iki katmanlı bir okumaya izin vermekte ve iki ayrı zaman diliminde bir kartpostalın kullanılmasını sağlamaktaydı. Suzlee İbrahim dijital ortamda hazırladığı figürleri bir deniz fotoğrafının üzerine adapte etmekte ancak hiç mühür kullanmamaktaydı. Ilgım Veryeri-Alaca tarafından kullanılan We are two abysses, a well staring at the sky. Pessoa yazısının ortasında ılgım veryeri yazılı bir mühür: Ilgım Veryeri Alaca, Kartpostal, Seri üretim ile çoğaltılmış kartpostal Ilgım Veryeri-Alaca tarafından hazırlanan posta projesi kapsamında kendisine gönderilen her postanın sahibine bir adet gönderilmiştir. Proje neticesinde İnternet üzerinden verilen bir ilan ile ne derece etkili bir sonuç alınabileceğine şahit oldum. Aynı zamanda özgünbaskı ve resim tekniğinde gerçekleştirdiğim yapıtlarımda yoğunlaştığım sualtı ve derin uzay manzaralarının, farklı sanatçılar tarafından nasıl değerlendirildiğini görme fırsatım oldu. Sözkonusu posta projesi, hem posta sanatı ile neler yapılabilir sorusunu bir nebze cevaplarken, hem de sürprizler ile dolu bir düşünce akışını posta kutuma taşıdı. Bu bağlamda, ileriki yıllarda daha kapsamlı posta projeleri yapmanın, öğrencilere uygulatmanın zemini oluşmuştu. 7

8 Kartpostal, ön yüz Gönderen: Ferruh Alışır, Türkiye Alıcı: Ilgım Veryeri Alaca Kağıt üzerine mürekkep,

9 Kartpostal, ön yüz Kartpostal, arka yüz Gönderen: Suzlee Ibrahim, Malezya Alıcı: Ilgım Veryeri Alaca Kağıt üzerine kolaj ve dijital uygulama,

10 Çağdaş Posta Sanatından İzler The envelope is the museum. 6 The Electronic Museum of Mail Art The essential feature of Mail-Art is not imitation/mimesis (Plato), beauty (Kant), expression (Croce), form (Bell), signs (Goodman). It is communication. The notion communication is no more or less mysterious than the previous universals. It is the transfer of (aesthetic) information, the exchange of (aesthetic) meanings. 7 Guy Bleus 2. yüzyılda özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu da posta sanatının hayli gelişmiş yüzüne, buna parallel olarak üretilen kağıt, zarf, mühür gibi bucaksız bir posta endüstrisine rastlanmaktadır. Örneğin, kapitalist düzende postaya ilişkin ilk akla gelen kurumlardan biri olan Hallmark 8, Amerika nın bir numaralı tebrik kartı ve yan ürünleri üreticisi olmanın ötesinde, mektup yazmaktan en çok kaçınacak vatandaşlara dahi sene içinde bir kaç kart aldırtacak kadar zengin bir ürün yelpazesine sahiptir. Her durum için görseller ve metinler ile tasarlanmış kartlara tek bir imza ekleyerek göndermek yeterlidir. Ancak Hallmark kartlarından sakınan daha sanatsal tüketici için el yapımı ürünler bulmak da mümkündür. Hallmark kadar çeşitli olmasa da, Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl piyasaya sürülen, çok çeşitli pullar da kavram olarak posta ile sanatın yakınlaştırılmasını halk bazında olası kılar. Birçok vatandaş, kendi estetik zevkine uygun düşen pullar ile zarfını süslemeyi günlük bir eğlence sayar. Bu açıdan ele alındığında, A.B.D., posta sanatının en gelişkin olduğu merkezler arasındadır. Posta sistemi, konuya duyarlı olmaya bireyi kolaylıkla sevkeder. Posta sanatı şu anki konumuna hem endüstriyel gelişim, hem de sanatsal bir dönüşüm sonucunda ermiştir. Ken Friedman, posta sanatının gelişimine ilişkin makalesinde, bu sanatı dört ayrı zaman dilimine ayırmaktadır. 950 ile 960 arası gerçekleştiği varsayılan ilk dilim halka kapalı, özel (private) evre olarak nitelendirilmiştir. Sanatçılar kendi aralarında mektuplaşsalar dahi, bu aktivite kamusal bir boyut kazanmamıştır. İkinci zaman diliminde ise Friedman, Fluxus tarafından posta sanatının kamuya mal edilme çabalarına dikkat çeker. Something Else Newsletter, bu bağlamda önemli bir süreli yayındır. Aynı zamanda One Year One Man Show gibi projelerin üretilmesi posta sanatı için dönüm noktası sayılır. 9 İkinci dönem, posta sanatının çok daha fazla kabul görmeye başladığı üçüncü dönemin eşiği sayılır. Son dönem ise, artık posta sanatının dünyada binlerce kişi tarafından uygulandığı bir zaman dilimidir. Ayrıca tüm bu birikim, Michael Crane, John Held ve Judith Hoffberg gibi posta sanatına kendini adamış sanatçı ve sanat tarihçi uzmanları ortaya çıkartmıştır Friedman ın takviminin 980 lerde posta sanatının olgunluk sürecine girdiği düşünüldüğünde, kimi coğrafyalarda uzun yıllar sansür ve dışa açık olmama gibi nedenlerle bu sanatın hemen hiç yeşeremediğini üzülerek ifade etmek gerekir. Sözkonusu takvim, özellikle A.B.D., 0

11 Kanada ve Avrupa da geçerli olmuş, git gide bir çok yeni ülkeyi içine almıştır. Vera Khlebnikova, 200, 2000 Pul, Albüm Çağdaş posta sanatının derin bir dehlizi andıran alanına girilince, posta sanatı olgusundan her sanatçının ne anladığını ve ne istediğini tek tek incelemek gerekebilir. Zira, üretilen projelerin oluşum süreci birbirine benzese dahi, her proje kendi içinde farklı bir oluşumdur. Örneğin, On Kawara, saatte uyandım (I Got Up At.) isimli kartpostal projesinde, her kartpostalın üzerine o gün kaçta uyandığını bir mühür kullanarak belirtmektedir. Başka bir projede çeşitli kişilere Hala hayattayım. (I am still alive.) yazılı telgraflar çeker. 20 Stuttgart yakınlarında yaşayan grafik sanatçısı Sibylle Schwarz evini adeta bir posta müzesine dönüştürmüştür. Duvarlarında kendisine gönderilen 777 çerçeveli posta sanatı örneği mevcuttur. Kimi zaman bir cevap bile beklemeksizin postalarını hazırlayan sanatçı için önemli olan, dünyanın bir başka noktasındaki bir kişiyi mutlu etmek, ona bir hediye göndermektir. 2 Birçok farklı ülkeden arkadaşı olan sanatçı için Japonya da geçirdiği süre posta sanatını geliştirmesi için zemin hazırlamıştır. Kendisini farklı kültürlerden kişilere en iyi görsel olanaklarla anlatabilen Schwarz, kimi zaman saatler alan ve küçük rölyefleri andıran el yapımı postalarını bu amaç için üretir. Sanatçının eserleri, hassasiyetle inşaa edilmiş minyatür heykelleri andırmaları açısından posta sanatının özgün örnekleri arasındadır. Posta sanatının bir vazgeçilmezi de puldur. Pulların mikro dünyası birçok koleksiyoneri daha çocuk yaşta cezbeder. M. Ziya Ağaoğulları ve M. Bülent Papuçcuoğlu tarafından yayına hazırlanan İsfila: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu yılları arasında ülkemizde basılan pulları eksiksiz tanıtması

12 bakımından önemli bir çalışma olmakla beraber, Türkiye deki pul dostlarının varlığını da hissettirir. 22 Maalef pullarla ilgili eğilim 2005 yılında, Türkiye de daha ziyade pul koleksiyonerliği olarak kalmış, posta sanatına dair pul tasarımı yaygınlaşmamıştır. Oysa, Kanadalı pul koleksiyoneri ve posta sanatçısı Thomas Michael Bidner 980 lerin başında, Standard Artistamp Catalogue and Handbook adı altında 33 ülkeden yaklaşık 0000 sanatçı pulunu toplamış ve derlemeyi amaçlamıştır. Birinci amacı pul koleksiyonerleri ile posta sanatçıları arasında bir bağ kurabilmektir. Ancak dünyadaki en kapsamlı sanatçı pulları koleksiyonu olduğu sanılan sözkonusu çalışmayı bir kitap haline getiremeden AIDS e yakalanmıştır. Uzun çabalardan sonra çalışmasını yayımlatamadan- koleksiyona evsahipliği yapmayı kabul eden Macar koleksiyoner Gyorgy Galantai ın Artpool organizasyonuna devretmiştir. 23 Pullardan yola çıkarak proje üreten sanatçılara yurtdışında sıkça rastlanmaktadır. Patricia Tavenner, 970 den bu yana sanatsal pullar tasarlayan ve ardından bu pulları kendi mühürleri ile iptal eden bir sanatçıdır. 24 Pulları tek tek tasarlamak yerine, bir dizi olarak üreten sanatçı, pulların yanyana gelmesi ile daha güçlü bir kompozisyon edinebildiğini düşünmektedir. Rus sanatçı Vera Khlebnikova tarafından 200 yılında üretilen 2000 Pul isimli eser ise, ahşap bir kutu içinde sunulan 00 adet ipek baskıdır. Her baskı kağıdında 20 pul imgesi vardır. Kutuyu alan kişi, pulları kendi istediği şekilde düzenleyerek - Khlebnikova ya gore- 4 metreye 4 metre kare bir halı oluşturabilir. Aynı zamanda pullar ile beraber kutudan bir de projeyi anlatan mektup çıkar. Bu metin projenin çıkış noktasını açıklar. Projeye ilham veren, sanatçının St. Petersburg dan gelen ailesinin eşyaları arasından çıkan üzerinde Monpans e, Leningrad, Gospishchetrest yazılı- küçük kırmızı bir kutu olmuştur. Kutunun içinde ise aynı boyda ufak paketler olup, hepsinin üzerinde yıldönümü parça yazılı bir kağıt vardır. Paketlerin içinden Romanoff hanedanlığının 300. yıldönümüne ait altı farklı renkte pul çıkar ve sanatçı bu küçük hazineyi bir sanat eserine dönüştürmeye karar verir. Alighiero Boetti nin Posta Dosyası (Dossier Postale) birçok posta projesinden farklı bir strateji üzerine kurulmuştur. Sanatçı, projesine 26 ünlü sanatçı, galerici, sanat eleştirmeni veya sanat tarihçisi alıcı seçerek işe başlamış ve onlara göndermek üzere boş zarflar hazırlamıştır. Bu sırada İtalya da belli noktaları gezeceklermiş gibi her alıcıya bir gezi taslağı çıkartmıştır. Ardından, sanatçı her alıcının gezi taslağındaki ilk durağa postalarını iletmiştir. Ancak, bu kişiler o noktalarda bulunmadığı için postalar geri dönmüştür. Boetti her geri dönen, mühürlü zarfın fotokopisini çekmiş ve zarfı yeni ancak biraz daha büyük bir beyaz zarfa yerleştirmiştir. Tekrar aynı kişinin varsayılan rotasındaki ikinci noktaya postayı göndermiştir. Bu işlem gezideki tüm noktalar bitene dek tekrar edilmiş ve her geri gelen mektup beyaz ve biraz daha büyük bir zarfın içine konarak fotokopi ile arşivlenmiştir. Kimi zarflar bir daha geri gelmeksizin kaybolurlarken, geri kalan zarflar ile proje tamamlanıp dosyalanmıştır. 25 Sıra dışı sayılabilecek bu proje, aslında posta sanatından performansa dönüşen bir yapıya sahiptir. Sanatçı tüm organizasyonu -pasifleştirilmiş alıcılar yaratarak- kendi 2

13 koordine etmiştir. Posta sanatına gönül veren kimi ilgililer de eser alanında olmasa da farklı alanlarda bu sanata destek vermiştir. Örneğin, Judith Hoffberg tarafından çıkartılan Umbrella 26 dergisi yılları arasında posta sanatına ilişkin haber ve ilanlara yer veren en önemli kaynaklar arasında yer almıştır. Günümüzde ise çağdaş posta sanatı hakkında bilgi edinmenin en kolay yolu sanal ortama başvurmaktır. İnternet, şüphesiz posta sanatına ilişkin ilanların, bilginin ve sanatçı sayfalarının bulunduğu hayati bir havuzdur. Ancak Şinasi Güneş in belirttiği gibi İnternet, posta sanatının fiziksel özelliklerinin önüne geçemez. 27 Yine de kimi siteleri incelemek faydalı olacaktır. The Art Portal 28 isimli siteden Mail Art and Artistamps alanları seçildiğinde birçok organizasyona ulaşılmaktadır. LiveJournal Mail Art Community (http://community.livejournal.com/mailart/), Artpool Mail Art Research (http://www.artpool.hu/defaulte.html), Mail Artist (http://www.mailartist.com/), International Union of Mail Artists (http://www.iuoma.org/) posta sanatına ilişkin kapsamlı bilgiye ulaşılabilecek İnternet siteleri arasındadır. Sonuç Beklediğim mektup geldi, göklerden Beni bahçesine çağırıyor ay, Kırık bir dal gibi suya değerken, Beklediğim mektup geldi, göklerden. Eşsiz bir mavilik değmiş kâğıda, Öyle mavilik ki dünyalar değer, Ne renkler, ne renkler var aşağıda, Bana mektuptaki mavilik yeter. 29 Ceyhun Atuf Kansu Bir galeride veya müzede hassasiyetle asılmış, korumalar ve kameralarla izlenen bir yapıta bakmak yerine, posta kutusunda sanat bulmak hem kültürel hem de bireysel açıdan önemli bir deneyimdir. Birçok noktaya temas ederek en son sizin elinizde noktalanan imge ve mesaj tanıdık bir mırıldanma, bir sırdır. Örneğin, Abidin Dino yıllarında, eşi Güzin için gerçekleştirdiği desenleri direk olarak kendisine vermek yerine, evlerinin atölyesinde tamamladıktan sonra girişteki posta kutusuna bırakarak iletmeyi yeğlemiştir. 30 Posta kutusunu bir araç olarak kullanmak Abidin Dino ve eşini dolaylı olarak posta sanatıyla ilişkilendirmektedir. Posta sanatı da özünü, dokunuşun ve posta kutusunun Pandora nın Kutusu mu demeli?- gücünden almakta, evrensel bir iletişimi olası kılmaktadır. Günümüzde posta sanatı, sonsuz alternatifler sunan uluslararası iletişimi pekiştiren bir aktivite, taze bir düşünüş, bereketli bir alan halini almıştır. Kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi, bu sanatı deneyimlemeye izin verir. Ülkemizde özellikle posta sanatına ilişkin aktivitelerin çoğalması, sanatsal olarak dışa açılmamızı, algımızın daha çağdaş bir biçim kazanmasını kolaylaştırabilir. 3

14 KAYNAKÇA s.. 2 Yahya Kemal, Derleyen: Gültekin Emre, Posta Şiirleri, Dünya Kitapları, İstanbul, 2003, Guy Bleus, Communication: 44 Statements, (editör: Chuck Welch), Eternal Network: A Mail Art Anthology, University of Calgary Press, Kanada, 995, s Stephen Johnstone, The Everyday, The MIT Press & Whitechapel, Cambridge, 2008, s John Held Jr., Correspondence Art, (editör: Jane Turner), The Dictionary of Art, Macmillan Publishers Limited, London, 996, s Emily Dickinson, The Collected Poems, Barnes and Nobles Books, New York, 993, s.2. 6 Karel van Mander, Küratör: Peter C. Sutton, Love letters: Dutch paintings of letter themes in the age of Vermeer, s.4. 7 Güngör (Öner) Varinlıoğlu, Roma Yazınında Mektup, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi: Mektup Özel Sayısı, Yıl 24, Cilt XXX, Sayı 274, Temmuz 974, s Cemal Süreya, Onüç Günün Mektupları, Can Yayınları, İstanbul, Love Letters: Dutch Paintings of Letter Themes in the Age of Vermeer, 5.Haziran Kemal Demiray, Tanzimattan Günümüze Değin Mektup, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi: Mektup Özel Sayısı, Yıl 24, Cilt XXX, Sayı 274,.Temmuz.974, s. 88. Erdal Doğan, Gönderen Enis Batur üzerine söylesi, Posta Kutusu: Üç Aylık Posta Kültürü Dergisi, Güz 2003, Dünya Yayıncılık A. Ş. İstanbul, s Ahmet Güntan, Derleyen: Gültekin Emre, Posta Şiirleri, Dünya Kitapları, İstanbul, 2003, s Italo Calvino, Amerika Dersleri: Gelecek Bin Yıl İçin Altı Öneri, Can Yayınları, İstanbul, 2000, s Andrew Patrizio, Networking: Art by post or fax, National Touring Exhibitions, Hayward Gallery, Arts Council Collection publications, London, 997, s.7. 5 Özdemir İnce, Derleyen: Gültekin Emre, Posta Şiirleri, Dünya Kitapları, İstanbul, 2003, s The Electronic Museum of Mail Art, 26. Haziran Guy Bleus, Communication: 44 Statements, (eitör: Chuck Welch),, Eternal Network: A Mail Art Anthology, University of Calgary Press, Kanada, 995, s Hallmark, 9 Ken Friedman, The Early Days of Mail Art, (editör: Chuck Welch), Eternal Network: A Mail Art Anthology, University of Calgary Press, Kanada, 995, s ANONİM, On Kawara, en.wikipedia.org. 2 Joyce Rutter Kaye, Mail Storm, Print, Vol. 53/ No.3, May/June 999, s M. Ziya Ağaoğulları ve M. Bülent Papuçcuoğlu, İsfila: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu , İsfila İstanbul Filateli ve Kültür Merkezi A.Ş., Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş., İstanbul, Rosemary Gahlinger-Beaune, A World of Artistamps: Remembering Michael Bidner, (editör: Chuck Welch), Eternal Network: A Mail Art Anthology, University of Calgary Press, Kanada, 995, s Patricia Tavenner, Artistamps, Leonardo, Vol. 29 / No. 4, 996, s Barry Schwabsky, Imaginary Itineraries: Alighiero Boetti s Dossier Postale, Vol. 26, July/ August 995, Print Collector s Newsletter, s Umbrella , Sinasi Güneş, Posta Sanatının Elektronik Boyutu, rh+ sanart dergisi, 7-8/ 2006, s The Art Portal, Ceyhun Atuf Kansu, Derleyen: Gültekin Emre, Posta Şiirleri, Dünya Kitapları, İstanbul, 4

15 2003, s Ferit Edgü, Güzin in Abidin leri, Galeri Nev, İstanbul, 2003, s.3. 5

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR Fotoğraf YARIŞMANIN ADI: GİRESUN UN EVLERİ YARIŞMANIN TÜRÜ: Fotoğraf YARIŞMANIN KONUSU: Geleneksel Giresun un Evlerini Fotoğraflamak. YARIŞMANIN AMACI: Giresun un doğal güzelliklerine

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF DİLİNDE BİR SÖYLEŞİ. asosöyleşi

İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF DİLİNDE BİR SÖYLEŞİ. asosöyleşi FOTOĞRAF DLNDE BR SÖYLEŞ K R K Y L N B R K M BRAHM DEMREL brahim DEMREL, 1941 yılında Malatya Akçadağ ilçesi Durulova (Körsüleyman) köyünde doğdu. lkokulu köyünde okuduktan sonra Akçadağ Öğretmen Okulu,

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir.

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. MUSTAFA TUNÇALP SERAMİKLER Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. Günümüz seramik sanatçılarından Mustafa Tunçalp, köklerinden yola çıkarak

Detaylı

BRAND ENTERTAINMENT. Art Gallery and Project House

BRAND ENTERTAINMENT. Art Gallery and Project House BRAND ENTERTAINMENT Art Gallery and Project House Brand Entertainment; bir markanın pazarlama stratejisini tamamlayıcı bir eğlence tabanlı araçtır. Amacı, kitle ve marka arasında olumlu bağlantılar oluşturarak,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bir hedef seçtiğiniz zaman o hedefe ulaşmanın getireceği bütün zorluklara katlanmanız gerekir. Her başarım bana ayrı bir heyecan, ayrı bir enerji

Bir hedef seçtiğiniz zaman o hedefe ulaşmanın getireceği bütün zorluklara katlanmanız gerekir. Her başarım bana ayrı bir heyecan, ayrı bir enerji Bir hedef seçtiğiniz zaman o hedefe ulaşmanın getireceği bütün zorluklara katlanmanız gerekir. Her başarım bana ayrı bir heyecan, ayrı bir enerji kaynağı olmuştur. Güzel bir şey ortaya koymanın heyecanı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

Çevresini Algılayabilen Geleceğin Otobüs Durağı

Çevresini Algılayabilen Geleceğin Otobüs Durağı EYESTOP Carlo Ratti Mimar ve mühendis Carlo Ratti, Politecnico di Torino ve Paris te École Nationale des Ponts et Chaussées de eğitim gördü. Doktorasını İngiltere de Cambridge Üniversitesi nde tamamlayan

Detaylı

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti.

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. BUBİ İstanbul da doğdu. Psikoloji öğrenimi gördü. 1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. 1989 Hüsamettin KüLte ile birlikte Lâmi Sanat Galerisi ni kurdu

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ NEDİR? Teknoloji insanoğlunun

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor 1 Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor NONSTOP Bakım Yönetimi içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 farklı yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

Ekrem Kahraman ÖDÜLLER. 1983. IX. Akdeniz Festival Resim Yarışması Ödülü. 17. DYO Resim Yarışması Ödülü. Ev-Ofis Dergisi Başarı Ödülü

Ekrem Kahraman ÖDÜLLER. 1983. IX. Akdeniz Festival Resim Yarışması Ödülü. 17. DYO Resim Yarışması Ödülü. Ev-Ofis Dergisi Başarı Ödülü Ekrem Kahraman 1948 yılında Tarsus ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu. Çeşitli Ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1989 yılında öğretmenlikten ayrılarak

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ II Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Felemenk ülkesi Kuzey Avrupa da, aralarında Hollanda da bulunan Yedi Eyalet 1648 yılında resmen bağımsızlığını kazanır. 17. yüzyıl Kuzey

Detaylı

KISIM VIII - Uçak postaları Poste Par Avıon

KISIM VIII - Uçak postaları Poste Par Avıon KISIM VIII - Uçak postaları Poste Par Avıon 1920 yılının haziran ayı başlarında,kuvai-milliye ve milis kuvvetler Adana da bulunan işgal merkez karargahı ile çevre il ve ilçelerde bulunan garnizonlar arasında

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

1998 Dost FM, Program Yapımcısı. 2001-2006 ODTÜ TeknoPark Halıcı Yazılım A.Ş. ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Multimedya, Grafik Tasarımcı

1998 Dost FM, Program Yapımcısı. 2001-2006 ODTÜ TeknoPark Halıcı Yazılım A.Ş. ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Multimedya, Grafik Tasarımcı HAKAN DAĞ MİSAFİR ÖĞR. GÖR. 05338304372 hakan.dag@neu.edu.tr 18.02.1972 Gelibolu Öğrenim Durumu 1998 / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, Özgün Baskı, Serigrafi Hakkında / İş Bilgileri 1992-1993

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Kocaeli.

2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Kocaeli. CV Araştırma Görevlisi M. Çağatay Göktan Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü Doğum Tarihi ve Yeri, 24 Aralık 1979, İzmit / Kocaeli Öğrenim Durumu 2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli

Detaylı

PALANDÖKEN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

PALANDÖKEN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ PALANDÖKEN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Erzurum Palandöken Belediyesi için yeni bir logo tasarlamak. AMAÇ Erzurum şehrinin tarihsel süreci göz önüne alındığında Anadolu ve Türk tarihinde

Detaylı

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu.

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. AMAÇ Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. 1994 yılında Rabat ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

"1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU

1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ TEKNİK GEZİ RAPORU "1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, 1. İstanbul Tasarım Bienali teknik gezisi

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi

Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu [Sürüm 1.0-23.12.2015] 1 İçindekiler Kurulum İşlemleri / İlk Kullanım...3 Hızlı başlangıç...4 Etkinlik planlama...5 Yemek Planlama...5 Servis Planlama...5

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ OKULUM VE ARKADAŞLARIM BEN KİMİM? Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme Sınıfını

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli Abonelik: Yıllık 60 TL Posta Çeki: 666874 Banka: Denizbank IBAN TR550013400000191012400002 İş Bankası IBAN TR070006400000110950784959 Dekont karabatakdergisi@gmail.com

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI: İlçe merkezi ve köylerinde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı, korunması, gelecek nesillere aktarılması,

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı konsept Otel Samm Hotel Konaklama Sanatı Konaklamayı aleladelikten kurtarıp sanat içinde bir keyfe dönüştüren SAMM Hotel,modern ve minimal çizgisiyle Ankara nın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor Ankara

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını kullanarak iletişim kurmanın temellerini anlatmaktadır. Ayrıca, Lync 2010

Detaylı

Postahanedeki Sanatçı: Rüçhan Şahinoğlu

Postahanedeki Sanatçı: Rüçhan Şahinoğlu Postahanedeki Sanatçı: Rüçhan Şahinoğlu Ilgım Veryeri Alaca Giriş The delicate and hermetic world of the souvenir is a world of nature idealized; nature is removed from the domain of struggle into the

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life Bir adımda değişir HAYAT! Touch Box interaktif zemin ve yüzey çözümü, yansıtılan görüntü ile insan vücudu hareketlerine bağlı olarak görsel efektler

Detaylı

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir. ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

CarrefourSA Bahçe Park Çiçek Açıyor!

CarrefourSA Bahçe Park Çiçek Açıyor! BASIN METNİ 7.12.2011 9 Aralık ta Başlıyoruz CarrefourSA Bahçe Park Çiçek Açıyor! Bahçe Park Çocuk Kulübü 9 Aralık ta Başlıyor ECE TÜRKİYE yönetiminde faaliyete giren CarrefourSA Bahçe Park Alışveriş Merkezi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı:Ümran Özbalcı Aria 2.Doğum Yeri:İzmir 3.Unvanı:Yrd.Doç 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS RESİM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1985 YÜKSEK LİSANS SANATTA YETERLİK (DOKTORA) RESİM MARMARA

Detaylı

Ege: Kağıtları, plastikleri ve camları geri dönüşüm kutusuna atarız.

Ege: Kağıtları, plastikleri ve camları geri dönüşüm kutusuna atarız. 08.01.2016 DENİZATI SINIFI NDAN HERKESE MERHABA; Bu hafta Geri dönüşüm ve Tasarruf konumuz ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Değerler eğitimi konumuz olan Birlikte yaşam ve Dostluk konumuza da giriş

Detaylı

Abidin Dino'nun İngiltere'deki Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği Gol! (Goal! World Cup 1966), Türkiye belgeselcilik tarihinde çığır açan bir yapını.

Abidin Dino'nun İngiltere'deki Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği Gol! (Goal! World Cup 1966), Türkiye belgeselcilik tarihinde çığır açan bir yapını. Abidin Dino'nun İngiltere'deki Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği Gol! (Goal! World Cup 1966), Türkiye belgeselcilik tarihinde çığır açan bir yapını. Ece Şakarer'in yazısını paylaşıyoruz. 1966 yılında,

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

AÇI OKUL ÖNCESİ E-HABER HAZİRAN 2012

AÇI OKUL ÖNCESİ E-HABER HAZİRAN 2012 AÇI OKUL ÖNCESİ E-HABER HAZİRAN 2012 Stratejik Plan... 2 Açı Okul Öncesi Programında Yeni Bir Yaş Grubu... 2 Sosyal Projeler... 2 Seralarımız... 3 Kağıtsız Günler... 4 Açı Anaokullarında Okuma Saatleri...

Detaylı

SODA Sunar. Meriç Kara. SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk kişisel sergisi A Domestic Schizophrenic Project e ev sahipliği yapıyor!

SODA Sunar. Meriç Kara. SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk kişisel sergisi A Domestic Schizophrenic Project e ev sahipliği yapıyor! BASIN BÜLTENİ SODA Sunar Meriç Kara: A Domestic Schizophrenic Project 26 Mayıs 2010 3 Temmuz 2010 Açılış: 26 Mayıs 2010 Çarşamba / 18:30-21:00 (Basın Toplantısı: 17:00) SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk

Detaylı

Merhaba değerli Dostlar;

Merhaba değerli Dostlar; Merhaba değerli Dostlar; Eğitim Merkezi nin forumunun nasıl kullanıldığını bu belgede öğrenebileceksiniz. Eğer bugüne kadar hiçbir forum kullanmadıysanız merak etmeyin; forumu kullanmak çok kolay. İlerleyen

Detaylı

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME 3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME AMAC Bu Sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz, «Merter Moda Tasarımcılar Yarışması» Üniversitelerin Moda ve Tekstil bölümünde

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

HEDİYE ALMAK HAYATIN GÜZEL ANLARINDAN BİRİDİR

HEDİYE ALMAK HAYATIN GÜZEL ANLARINDAN BİRİDİR HEDİYE ALMAK HAYATIN GÜZEL ANLARINDAN BİRİDİR İŞTE O AN DA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURMAK İÇİN ÖZEL BİR HEDİYE SEÇİN! Özel yaşamımızda olduğu gibi iş hayatımızda da müşterimize, çalışanımıza, tedarikçimize ve iş

Detaylı

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. Tarih: 26 Eylül 2014 Cuma Saat: 18.00 Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA BEDRİ

Detaylı

SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır.

SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır. SANAT YAZILARI 21 SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No: 36 Sahibi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

BALAT TA İTALYA RÜZGARI ANGELO DAN MUHTEŞEM SANAT

BALAT TA İTALYA RÜZGARI ANGELO DAN MUHTEŞEM SANAT BALAT TA İTALYA RÜZGARI ANGELO DAN MUHTEŞEM SANAT Şeffaf altın su temizlik simgesi hamam sanatla uyumunu zenginleştirdi Küçük Mustafa Paşa Hamamı sanatla dirildi 15 Eylül - 13 Ekim 2013 tarihleri arasında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

Öğrenciler için Macmillan Practice Online rehberi

Öğrenciler için Macmillan Practice Online rehberi Öğrenciler için Macmillan Practice Online rehberi Macmillan Practice Online İngilizce öğrenenler için hazırlanmış online alıştırma sitesidir. Buradan sizin yada okulunuzun seçtiği online derslerin tümüne

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (08Aralık 2014-23 Ocak 2015)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (08Aralık 2014-23 Ocak 2015) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (08Aralık 2014-23 Ocak 2015) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Aslı Zülal Çizim: Ayşe İnan Alican

Aslı Zülal Çizim: Ayşe İnan Alican Aslı Zülal Çizim: Ayşe İnan Alican Bilim Çocuk dergisinin 158. sayısının ekidir. Yalnızca Fotoğrafları Kullanarak Bir Öykü Anlatın Yalnızca fotoğrafları kullanarak bir öykü anlatmaya ne dersiniz? Söz gelimi

Detaylı

HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ. 1. Yarışmanın Biçimi

HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ. 1. Yarışmanın Biçimi HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Biçimi HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü (HSBC) tarafından genç sanatçılar arasında yapılacak (35 yaş ve altı) ulusal ve iki aşamalı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜDAD (Mümessil Dayanışma Derneği) resmi sitesi www.mudad.org, 20 Temmuz 2015 tarihinde yeni yüzüyle yayına başlamıştır. Yeni tasarımı ile birçok yeni özelliği de beraberinde getiren

Detaylı