a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci"

Transkript

1 Diabetes Mellitus ta Tarama,Tanı T ve et Takip Testleri Bio.Kim.Uzm.Sema ARAL XVIII.Düzen Laboratuvarları Klinik Biyokimya Günleri 2008

2 Diabetin Tanı ve Takibinde Laboratuvar Niçin Önemlidir? Kardiovasküler hastalıkların erken ortaya çıkışında önemli bir risk faktörüdür. Uzun dönemde retinopati, nefropati ve periferal nöropati gibi mikrovasküler komplikasyonların gelişmesi yaşam süre ve kalitesini kısıtlar. Morbidite ve mortalitesi yüksektir.

3 DM SINIFLANDIRMASI 1- Tip 1 DM: Beta hücre hasarı, mutlak insülin eksikliği. a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci yada insülin salınım defekti. 3- Sekonder Diabet: Beta hücre fonksiyonunda genetik defektler, İnsülin etkisinde genetik defektler, Ekzokrin pankreas hastalıkları, Endokrinopatiler, İlaç veya diğer kimyasal maddelere bağlı gelişenler, Enfeksiyonlar, İmmün sistem aracılığı ile oluşanlar (Anti-insülin reseptör antikorları), Diabetle ilişkili olan diğer genetik sendromlar (Down sendromu). 4- Gestasyonel diabet: Gebelik sonrası kadınların %5-10 unda ortaya çıkar. Genellikle Tip 2 DM tur. 5- Pre-Diabet: Bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve insülin direnci bu grup içerisinde yorumlanır. Diabetli olguların yaklaşık 2 katı oldukları sanılmaktadır. Amerika Diabet Birliği (ADA) tarafından 2001 / Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001

4 APG OGTT 2. Saat

5 Global Goba Diabet Epidemisi: pde DÜNYA 2007 = 246 M 2025 = 380 M 55% KA 28.3 M 40.5 M 43.0% GOA 16.2 M 32.7 M 102% AVR 53.2 M DAOD BP 64.1 M 24.5 M GDA 21% 67.0M 44.5 M 46.3 M 99.4 M 81% 80.3 M 48% 73% AFR 10.4M 18.7 M 80% M = milyon, AFR = Afrika, KA = Kuzey Amerika, AVR = Avrupa, GOA = Güney ve Orta Amerika, DAOD = Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, GDA = Güney Doğu Asya, BP = BatıPasifik Diabetes Atlas Committee. Diabetes Atlas 3 nd Edition: IDF American College of Physicians. All Rights Reserved

6 Tip 1 Diabetes Mellitus: Tüm diabet olgularının %10 unu oluşturur. AKŞ Yüksek Otoantikor titresi Tip-1 Diabetes Mellitus Evreleri

7 Otoimmün Belirteçler 1- IAA (İnsülin otoantikoru) 2- Anti-GAD;GAD-65;GADA (Glutamik asit dekarboksilaz otoantikoru) Tip-1 DM da Tarama Testi olarak önerilmektedir 3- ICA (Adacık khü hücre antikoru) 4- Tirozin Fosfataz IA-2 2veIA-2 2beta otoantikorları

8 OTOANTİKORLAR ve Tip 1 DİABET Tip 1 diabetin başlangıcında >%95 olguda pozitif olan otoantikorlar kanda giderek azalmaya başlar ve çoğu hastada tanıdan 2 yıl sonra ancak %5-10 oranında görülebilir. Risk grubundaki olgularda klinik dönem öncesi tarama testi olarak yapılması önerilir.

9 Tip 2 Diabetes Mellitus: Tüm diabetlilerin %90 ını oluşturur. 100 İNSÜLİN EKSİKLİĞİ iyonu (%) Beta hüc cre fonks Bozulmuş Açlık Glukozu Bozulmuş Glukoz Toleransı Postprandial Hiperglisemi Tip-2 DM Faz I Tip-2 DM Faz II Tip-2 DM Faz III Tanı Yıl

10 Tip 2 DM ta Klinik Dönem : 1- Preklinik Dönem: Asemptomatik. * Preklinik ik dönem yıl sürebilir. İyii beslenme ve fizikselik aktivite ile diyabet gelişmesi önlenebilir veya geciktirilebilir. 2- Erken Klinik Dönem: * Hiperglisemi * Glukozüri varlığı 3- Klinik Dönem: *Mikroalbüminüri * Hiperglisemi * Glikozillenme ürünleri (HbA1c ve Fruktozamin) artmıştır. * Ketoasidoz, hipoglisemi i gibi komplikasyonlar l 4- İleri Klinik Dönem: * Endojen C peptid düzeylerinde d azalma.

11 Uluslararası Diabet Federasyonu (IDF) ve Amerikan Diabet Birliği (ADA) Preklinik Dönem Tanı Kriterleri Konsensus Kararları 45 yaş; *APG <100 mg/dl her 3 yılda bir tarama *Bozulmuş APG ( mg/dl) *Bozulmuş GTT (75g OGTT 2.saat glukozu mg/dl) tarama önerilmektedir. yıllık <45 yaş -aşağıdaki faktörlerden birinin varlığında; * Obezite (BMI > 27), *Bii Birinci iderece akrabada DMö öyküsü, ü * Gestasyonel diabet öyküsü veya >4 kg bebek doğurma * Hipertansiyon (140/90 mm Hg) * HDL kolesterol düzeyi <35 mg/dl ve/veya TG >250 mg/dl, * Bozulmuş GT ya da bozulmuş AG öyküsü varsa yıllık tarama önerilmektedir.

12 Glukoz Düzeyi Ölçümleri Glukoz düzeyi ölçümleri biyokimyasal uygulamalar içerisinde en sık kullanılan testtir. Glukoz düzeyleri farklılık gösterebilir. - Kan alma yeri : Arteriyel, kapiller ve venöz. - Örnek tipi : Plazma / Serum veya Tam kan. Plazma / Serum >Tam kan ( %15 ) Arteriel ve Kapiller kan > venöz kan ( %10 ) DM tanısı için plazma kullanılması önerilmektedir. (WHO / IDF /ADA)

13 Diabetes Mellitus tanısı için APG değerleri: ğ < 100 mg/dl DM yok mg/dl Bozulmuş Açlık Glukozu > 126 mg/dl DM

14 Diabetes Mellitus tanısı için PPG değerleri: ğ ADA Hedef değer belirlememektedir EASD / IDF <135 mg/dl olarak kabul etmektedir.

15 ERİŞKİNLERDE OGTT UYGULAMASI: - 3 gün öncesinden en az gr/gün karbonhidrat içeren normal bir beslenme uygulanır. - Hastaların fiziksel aktivitesi kısıtlanmaz (Fiziksel aktivite pankreasta insülin salınımını uyarır). - Testin 8-14 saat açlığı takiben, sabah yapılması önerilir (bazal ve glukoz uyarısına plazma insülin cevabı sabah daha yüksektir). - OGTT yapılırken yakın zamanda geçirilmiş ş enfeksiyon, akut ağırğ stresler, travma, büyük cerrahi girişimler, akut kardiovasküler veya serebrovasküler olay öyküsü olmamalıdır. - Hasta test süresince yiyecek, içecek almamalı ve sigara kullanmamalıdır. (ADA)

16 OGTT de Glukoz Miktarları Çocuklarda: <3 yaş 2g/kg 3-10 yaş 1,75 g/kg (Max. 50g) >10 yaş 75 g Yetişkinlerde 75 g Hamilelerde 100 g

17 OGTT: rmal Glukoz/İnsülin Cevabı Glukoz solüsyonu içimi 180 mg/d dl KŞ İnsülin

18 Glucose tolerance test in diabetic Renal eşik Diabetik KŞ rmal KŞ Inability to reduce glucose after a test meal

19 OGTT Yorumu ADA Kriterleri: i DM, Bozulmuş GT (IGT) ve Bozulmuş AG (IFG) Diabetes IGT IFG APG* mg/dl 2. saat PG** mg/dl * APG = Açlık plazma glukozu; ** 2. saat PG = 2. saat plazma glukozu < <200 -

20 OGTT Sonuçlarını Etkileyen İlaçlar Antibiyotikler, Anabolik steroidler, Diüretikler, Lipid düşürücüler, Oral kontraseptifler, Antihipertansifler, Antikonvulzanlar, l Glukokortikoidler, Kas gevşeticiler, Östrojenler, Kardio selektif ajanlar

21 İNTRAVENÖZ GLUKOZ TOLERANS TESTİ Kısa İntravenöz Glukoz Tolerans Testi (IVGTT): Genellikle araştırmalarda erken faz insülin cevabının belirlenmesi için kullanılır. Akut İnsülin cevabı, Tip 1 ve Tip 2 DM olgularında β hücresi azalması ve adacık disfonksiyonuna bağlı olarak, kaybolur. Anormal IVGTT sonuçları diabet başlangıcından önce ortaya çıkabilir. Test öncesi hastalara 3 gün süreyle en az 150 g karbonhidrat içeren diyet uygulanır ve 10 saatlik gece açlığından ğ sonra IVGTT uygulanır. 25 g glukoz bolüs 25% glukoz solüsyonu) IV yolla verilir ve akut insülin cevabı glukoz bolüsünden 3-5 dakika sonra ölçümlenir. Düşük insülin cevabı (<100 uu/ml) saptanan bireylerde pozitif otoantikorların da varlığı Tip 1 DM için yüksek risk göstergesidir. Endocrine Testing Protocols Hossein Gharib. Pancreatic Islet Function Tests - Updated: December 20, 2007 (Ruth S. Weinstock, M.D. PhD., Professor of Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY Steven V. Zygmont, M.D. Asst.Professor of Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY )

22 İnsülinemi ile Eşzamanlı Glukoz Tolerans Testi - OGTT sırasında kan şekeri ile birlikte insülin değerleri de ölçülerek yapılır. - Glukoz düzeylerinin kabul edilebilir sınırlarda olmasına karşın ş insülin düzeylerinde abartılı yükselmelerin olması İnsülin Direncinin ve Diabetes Mellitus Risk Gruplarının göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

23 GEBELİKTE 50 g GLUKOZ TARAMA TESTİ Gıda alımından bağımsızğ olarak50g glukoz oral yolla verilir. Yorum (1. saat glukoz düzeyi): 140 mg/dl rmal 140 mg/dl 100 g glukozla OGTT.

24

25 GEBELİKTE OGTT Gebeliğin 24. ve 28. haftasında (HPL in kanda en yüksek seviyelere ulaştığı ve diabet gelişme riskinin en yüksek olduğu dönemde) yapılır. Gestasyonel D.M. Tanı Kriterleri (100 g OGTT) PLAZMA GLUKOZ Alk Açlık 95 mg/dl (5.3 mmol/l) 1. Saat 180 mg/dl (10.0mmol/L) 2. Saat 155 mg/dl (8.6 mmol/l) 3. Saat 140 mg/dl (7.8 mmol/l) Test sabah 8-14 saatlik açlık sonrası yapılmalıdır. İki veya daha fazla değerin sınırı aşması tanı için yeterlidir.

26 Glikozile Hemoglobin veya HbA1c nedir? HbA1c, HbA nın beta zincirinin N-terminal amino grubuna glukoz bağlanması ile oluşan dayanıklı bir yapıdır ve IFCC tarafından HbA1c olarak tanımlanmıştır. t

27 Glukoz Aldimine (Schiff bazı) Ketoamin Glikozile hemoglobin (HbA1c) oluşumu.

28 HbA1c Kullanımı - ADA HbA1c düzeylerinin, diabetiklerde glisemik kontrolün monitörizasyonu için kullanılmasını önermektedir. -Standardizasyon çalışmaları henüz devam etmektedir. - A1c düzeyleri son 6-8 haftalık ortalama kan şekeri düzeylerinin göstergesidir g ve diabetik komplikasyonların gelişimi ile iyi korelasyon gösterir.

29 Hb A1c / Ortalama Plazma Glukoz Eşdeğerliği GHB(%) mg/dl Approximate Mean Plasma Glucose* mmol/l Interpretation n-diabetic Range ADA Target Action Suggested

30 Hb-A1c mg/dl mmol/l Hb-A1c mg/dl mmol/l Hb-A1c mg/dl mmol/l Hb-A1c mg/dl mmol/l Hb-A1c mg/dl mmol/l Hb-A1c mg/dl mmol/l Color Key: Optimal Good High Bad Terrible Horrible Deathly Suicidal Suicidal Hb-A1c ile Ortalama Plazma Glukoz (MPG) Hesaplama Formülleri: Suicidal DCCT/NGSP STANDARDİZASYONUNA GÖRE: Mean Plasma Glucose mg/dl = 35.6xHbA1c (%) IFCC STANDARDİZASYONUNA GÖRE: Mean Plasma Glucose mg/dl = 31.2xHbA1c (%) (Rohlfing CL and coworkers.diabetes care25: ,2007)

31 Figure 1 MPG versus HbA 1c : Figure 1 MPG versus HbA 1c : n = 1,439; r = 0.82; PG (mmol/l) = ( HbA 1c ) The dashed line indicates the regression line.

32 Algorithm for the metabolic management of type 2 diabetes. Reinforce lifestyle intervention at every visit. acheck A1C every 3 months until 7% and then at least every 6 months. 174 DIABETES CARE, VOLUME 31, NUMBER 1, JANUARY 2008

33

34 IFCC Standardization of HbA1c International Federation of Clinical i l Chemistry Working Group (IFCC-WG) on HbA1c Standardization HbA1c analizleri için referans yöntemler geliştirmiştir. Mass Spektrometri Kapiller Elektroforez HbA1c ölçümlerinde pürifiye HbA1c ve HbA0 kalibratör olarak kullanır. NGSP ağındaki ğ HbA1c sonuçları ile IFCC ağındaki ğ değerler ğ karşılaştırılarak aşağıdaki temel eşitleme formülü elde edilmiştir. (NGSP = [0.915 * IFCC] ) PROTOCOL 1 (IFCC) %HbA1c PROROCOL 2 (DCCT/NGSP) %HbA1c IFCC HbA1c sonuçları NGSP sonuçlarına göre % daha düşüktür.

35 HbA1c Ölçüm Periyodu İyi kontrollü diabetiklerde yılda 2 kez İyi kontrol sağlanamayanlarda ve insülin tedavisi alanlarda 3 ayda bir yılda 4 kez yapılması önerilir. (ADA)

36 HbA1c ölçümünde hangi durumlar hatalı sonuçlara sebep olur? Çeşitli hemoglobinopatilerde, hemoglobinopatinin tipine ve ölçüm metoduna göre sonuçlar artmış veya azalmış bulunabilir. Hemolitik anemi ve akut kanamalarda düşük ş sonuçlar elde edilir. Vitamin C ve E hemoglobinin glikozillenmesini baskılayarak düşük sonuçlara neden olur.

37 HbA1c Ölçüm Yöntemlerine Hb Varyantlarının etkisi: Method Abbott Architect/Aeroset Interference from HbS Yes Interferenc e from HbC Interferenc e From HbE Yes - Ai Axis-Shield Afinion i Bayer (Metrika) A1cNOW Beckman Synchron System Yes Bio-Rad D-10 Bio-Rad Variant A1c Bio-Rad Variant II A1c Bio-Rad Variant II Turbo A1c Yes Yes Dade Dimension i Olympus AU system Ortho-Clinical Vitros Primus HPLC (affinity) Roche Cobas Integra * Roche Cobas Integra Gen.2 Roche/Hitachi (Tina Quant II) Yes Yes Yes Yes - Siemens (Bayer) Advia Yes Yes - Siemens (Bayer) DCA 2000 Tosoh A1c 2.2 Plus Tosoh G7 Yes Yes *This method is being replaced by the Roche Cobas Integra Gen 2

38 FRUKTOZAMİN (Glikozile Albumin) Plazma proteinlerinden albüminin lisin kalıntılarındaki NH 2 grubu ile glukoz arasında yavaş ilerleyen enzimatik olmayan reaksiyonla oluşur. İnsan serum albuminin yarı ömrü 20 gündür. Hb den çok daha kısa olduğundan 2-3 haftalık glisemik kontrolü yansıtır.

39 FRUKTOZAMİN ve HbA1c İLİŞKİSİ Serum S fruktozamin değerlerinin ğ i HbA1c değerleri ğ ile korelasyonu iyidir. Kan glukoz değişikliklerine HbA1c den daha çabuk cevap verir. HbA1c nin kullanılamadığı durumlarda, özellikle hemoglobinopatilerde ve hemolitik anemilerde fruktozamin kullanılır.

40 Mikroalbuminüri Mikroalbüminüri günlük idrarla mg albümin atılımıdır. Diabetik nefropatinin erken göstergesidir. Prognostik değeri vardır. Mikroalbüminürili Tip 1 ve Tip 2 DM lu hastalarda mikrovasküler hastalık riski artmıştır. Spot idrar (tercihen sabah ilk idrar), bir gecelik idrar veya 24 saatlik idrarda ölçüm yapılır. 24 saatlik idrar <30 mg/gün Bir gecelik idrar <20 mg/gün Spot idrar <30 mg/g kreatinin

41 Mikroalbüminüri ölçümleri ne zaman yapılmalıdır? ADA yeni tedavi klavuzunda, Tip 1 DM lu olgularda yaşa bakılmaksızın ilk tanı konulduğunda ğ d ve daha sonra her yıl, Tip 2 DM lu olgularda ilk tanı konduğunda mutlaka aranması her yıl tekrarlanması öneriliyor.

42 C-PEPTİD İ Proinsülinin insüline dönüşümü sırasında açığa çıkar. Biyolojik olarak aktif değildir. Portal dolaşıma insülinle eşit miktarlarda salgılanmakla beraber yarı ömrünün daha uzun olması nedeniyle açlık C-peptid düzeyleri insüline göre 5-10 kat daha fazladır. 8saatlik bir açlık sonrası ölçülür. Endojen insülin düzeylerini yansıtır.

43 C-PEPTİD ÖLÇÜMÜNÜN AVANTAJLARI Tip 1DM de C-peptid düzeyleri düşüktür. Tip 2DM de C-peptid düzeyleri yüksektir. İnsülin tedavisi gören diyabetik hastalarda endojen insülin rezervinin göstergesidir. Dolaşımda bulunan insülin antikorlarının varlığı nedeniyle insülinin ölçülemediği durumlarda d veya insülin tedavisi i gören hastalarda C-peptid düzeylerine bakılabilir.

44 İNSÜLİN Ü İ ÖLÇÜMLERİ İ APG (Açlık Plazma Glukozu) ile eş zamanlı insülin ölçümleri HOMA-IR modeli kullanılarak insülin direnci hesaplamasında kullanılır. l

45 İnsülin Direnci Hesaplanması Bugün insülin direncini ölçmek amacıyla birçok yöntem geliştirilmiştir. ş ş Bunlardan en yaygın yg kullanılanı: HOMA=Açlık Açlık İnsülini uiu/ml xakş mg/dl x Homeostasis Model assesment ( HOMA-IR)

46 İnsülin,glukoz ve C-peptid oranlarına göre insülin direnci İnsülin ( pmol) / Glukoz ( mmol) > 22 Glukoz ( %mg) / İnsülin (uu/ml) < 6 İnsülin (pmol) / C-peptid ( pmol) > 0.1 bulunması periferik insülin direncinin göstergesidir. Klinikte, pratik günlük kullanımda ve geniş vaka gruplarını içeren toplum çalışmalarında IR hakkında fikir verir.

47 Adipokinler İnsülin Rezistansı ve İnflamasyon Mediatörüdür İnsülin Duyarlılığı İnsülin Direnci Kardiometabolik Risk Faktörleri

48 Genetik Belirteçler Tip 1 DM riskini göstermek için Diyabet gelişimi ile HLA DR bölgesindeki klas 2 antijenleri kuvvetli korelasyon göstermektedir. Tip 1 diabetli vakaların % 90 ından fazlasının HLA DR3 ve/veya DR4 taşıdığı ğ saptanmıştır. t Ancak normal popülasyonda da bu oran % 40 civarındadır. Bu nedenle HLA tiplendirme çalışmalarının l toplumsal l taramalardaki yararlılığı kısıtlıdır.

49 DİABETTEN KORUNMAK İÇİN Ülkemizde ve dünyada hızla artan diyabetten Korunma amaçlı: Kilo ve MS açısından bel çevresi takibi Egzersiz (haftada 3 gün en az 30 dk.) Kan şekeri ve Mikroalbuminüri taramaları HDL, Trigliserit, LDL kontrolü Tansiyon kontrolü Enflamasyon belirteçlerinin izlenmesi (hscrp) Riskli kişilerde il otoantikor tik ölçümleri l Gebelik dönemi diyabet tarama testleri yapılmalıdır.

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği YENİLENMİŞ 5. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2011 ISBN 978-605-4011-10-0 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i YEN LENM fi 4. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu Bu materyal Türkiye Endokrinoloji

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ Prof.Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı -Ankara Diyabetes mellitus,insülin salgısının yetersizliği ve/veya insülin

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2 sini oluşturur

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR ŞEYDA ALSANCAK / SEMA ARAL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 5 EKİM 2013 UK NEQAS PROGRAMI Klinik Kimyada Yoruma Dayalı Tanılar için UK NEQAS www.birminghamquality.org.uk

Detaylı

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2011-2014)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2011-2014) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2011-2014) ANKARA - 2011 Bu yayının tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı