İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli. Cüneyt Kırlar, CGEIT, PMP, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri, Ortak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli. Cüneyt Kırlar, CGEIT, PMP, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri, Ortak"

Transkript

1 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli Cüneyt Kırlar, CGEIT, PMP, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri, Ortak

2 Konular İş Sürekliliğine Yaklaşım Deloitte İş Sürekliliği Metodolojisi Etkin Yönetişim Modeli 2 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

3 ĠĢ Sürekliliğine YaklaĢım

4 ĠĢ Sürekliliğine YaklaĢım İş Sürekliliği problemlerimiz PROBLEMLER ĠĢ sürekliliği sorunlarımız neler? Kurumsal Sorumluluğumuz Çalışanlar ve şirket ortaklarına karşı olan sorumluluklarımız ön plana çıkıyor. Kurum Ünümüz Bir felaketle karşılaşırsak yıllarca çalışarak yarattığımız kurum ünümüz tehlikeye girer. Sigorta gibi güvene dayanan sektörlerde kurumun, iyi ününün korunması önem kazanıyor. MüĢteri ve Gelir Kaybı Bir iş kesintisini başarıyla yönetemeyen bir kurum mevcut ve potansiyel müşterilerininin bir kısmını kaybetmeye mahkumdur. Regülasyonlar Bir iş kesintisi, kurumun tabi olduğu regülasyonlara istinaden yüklendiği yükümlülük açısından önem taşıyor. 4 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

5 ĠĢ Sürekliliğine YaklaĢım İş Sürekliliği problemlerinin temel sebepleri PROBLEMLER ĠĢ sürekliliği sorunlarımız neler? Kurumlar artan global ve lokal tehditlerle karģı karģıya Terör saldırıları, deprem, kasırga, yangın, vb. Tehditler çok dinamik ve iģ sürekliliğini bu boyutuyla da tehdit ediyor 2003 yılı bombalamaları, politik gelişmeler, 17 Ağustos depremi, vb. KarmaĢık Süreçler Karmaşık operasyonlarda karşı karşıya kalınabilecek kesinti yaratabilecek bir çok senaryonun olması (Regülasyon, afetler, vb.) Fonksiyonel süreklilik planları kuruma süreklilik kazandırmıyor İş sürekliliğini sağlayabilmek için fonksiyon bazında değil, süreç bazında yaklaşıp kuruma süreklilik kazandırmak gerekir. Bu da kurumun genelini etkileyen daha geniş bir çalışmayı işaret eder. 5 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

6 ĠĢ Sürekliliğine YaklaĢım İş Sürekliliği motivleri Ġlk 5 Güvenlik Ġnsiyatifi İş Sürekliliği (50%) Deloitte Küresel Finansal Sektör Güvenlik AraĢtırması na göre kurumların %44 ü kritik iş süreçlerini kurtarmak için planlarını oluşturmuş. 2 Kimlik Yönetimi (43,75%) 3 Güvenlik Altyapısı İyileştirme (43,75%) 4 Felaket Kurtarma (37,5%) 5 Uygulama Güvenliği (31,25%) Sırasıyla iş sürekliliği planlaması için motivler: Regulasyonlara uyum %75 Operasyonel esneklik ve süreklilik %75 Üst düzey yönetimin risk yönetimi sorumluluğu 63 % Kurum ününün korunması 44 % Önceki operasyon kesintileri 25 % 6 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

7 ĠĢ Sürekliliğine YaklaĢım İş Sürekliliği regülasyon yükümlülükleri PROBLEMLER ĠĢ sürekliliği sorunlarımız neler? BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 Kasım 2006 MADDE 9- İç kontrol sisteminin amacı ve kapsamı (2) İç kontrol sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için; c) Acil ve beklenmedik durum planı hazırlanması, MADDE 13- Acil ve beklenmedik durum planı BANKALARDA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ YÖNETĠMĠNDE ESAS ALINACAK ĠLKELERE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ 14 Eylül 2007 MADDE 18 - Bilgi sistemlerine ilişkin iş sürekliliği ve kurtarma planı Yönetim kurulu tarafından onaylanmış bilgi sistemlerine ilişkin bir iş süreklilik ve kurtarma planı hazırlanır. MADDE 31 - Servis sürekliliği ve kurtarma planı 7 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

8 ĠĢ Sürekliliğine YaklaĢım Sürdürülebilir bir iş sürekliliği esnekliği sağlamak için ÇÖZÜM Nasıl bir yaklaģım benimsemeliyiz? Analiz Mevcut Durum Analizi Risk ve Tehdit Değerlendirmesi İş Etki Analizi GeliĢtirme Yönetişim İş Sürekliliği Stratejilerinin Belirlenmesi İş Sürekliliği Planının Geliştirilmesi Uygulama Risklerimizi kabul edilebilir seviyeye çekmek için bilgi güvenliği kontrollerini geliştirmeli ve uygulamalıyız. Organizasyonun güvenlik farkındalığını yükseltmeliyiz, güvenlik sorumluluklarını tanımlamalıyız. Güvence Sürekli İyileştirme, Kalite Güvencesi, Denetim ve Sertifikasyon 8 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

9 Deloitte ĠĢ Sürekliliği Metodolojisi

10 Deloitte ĠĢ Sürekliliği Metodolojisi Sürdürülebilir bir iş sürekliliği esnekliği sağlamak için 1 -Analiz 2- GeliĢtirme 3 - Uygulama YaklaĢımımız: 1 Mevcut Durum Analizi 4 - Yönetişim 7 Uygulama/ Kurulum The British Standards Institution BS Risk ve Tehdit Değerlemesi 5 Erişilebilirlik / Geri Dönüş Stratejileri 8 Eğitim The Business Continuity Institute s Good Practice Guide ile uyumludur. 3 İş Etki Analizi 6 - Prosedürler 9 - Test 4 Güvence (10) Sürekli İyileştirme, Kalite Güvencesi, Denetim ve Sertifikasyon 10 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

11 Etkin YönetiĢim Modeli

12 Etkin YönetiĢim Modeli Temel konular İş Sürekliliği Yönetimi Kurumsal Yönetişimin temel bir parçası olarak görülür. Yönetim Kurulunun ve üst düzey yönetimin sorumluluğu olarak tanımlanır. SOX BDDK düzenlemeleri Etkin İSY için yapılması gereken temel aktiviteler: İSY politika dokümanı İSY organizasyonunun rol ve sorumluluklarının belirlenmesi Temel Hedef: İSY ni güçlü organizasyonel yapı ve uygun politika ve prosedürlerle kurum kültürünün parçası haline getirebilmek 12 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

13 Etkin YönetiĢim Modeli Kritik Noktalar Üst düzey yönetim şampiyonu belirlemeli. Stratejik iş süreklilik amaçları belirlenmeli. İş etki analizi doğrultusunda belirlenen kurtarma öncelikleri anlaşılmalı ve yönetişim bu bilgileri doğrulamalıdır Personel ihtiyaçları yeniden değerlendirilmelidir. Programın tüm beklentileri karşıladığını garantilemek için personel değerlendirmesi yönetişim modeli baz alınarak yapılmalıdır. Acil durumlarda aynı anda olması gereken çeşitli görevler için aynı kişinin ataması kurumun riskini artırır. Rolleri doldurmak için birincil ve ikincil kaynakları belirlenmeli 13 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

14 Etkin YönetiĢim Modeli Yönetişim Yaklaşımı Liderlik Kurumda işin ve ilgili BT nin yönü nedir? Risk yönetimine ilişkin kültürel değerler nedir? Kritik hissedarlar nasıl temsil edilmelidir? Politika İSY nin temel işleyen kuralları neler olmalıdır? Hangi dahili İSY standartları, kuralları ve protokolları gereklidir? BCM YönetiĢim Kararları Gözlem & Kontrol Niteliksel karşılaştırma nasıl yapılmalıdır? (Benchmarking) Periyodik İSY ilerleme raporu nasıl oluşturulmalı ve gözden geçirilmelidir. Kritik bulguları gidermek üzere hangi düzeltici önlemler alınmalı? Organizasyon düzeltici önlemlerin alındığından nasıl emin olmalı? Planlama Kurumsal iş kurtarma stratejisi neler içermelidir? Kurumsal BT kurtarma amaçları neler olmalıdır? İSY programı yönetimi nasıl ölçülmeli? Bütçe Ayrılması Limitli kaynaklar etkili bir şekilde nasıl ayrılmalı? Yatırım için ne kadar kaynak var? İSY yatırım kararlarını belirlemek için hangi kriterler kullanılmalıdır? Harcamaları gözden geçirmek için nasıl bir süreç kullanılmalı? Koordinasyon & Uygunluk İSY standartlarının ve yükümlülüklerinin uyumunu sağlamak için nasıl bir süreç uygulanmalı? Kurumsal İSY kurum iş birimleri arasında kurtarma aktiviteleri konusunda nasıl bir koordinasyon sağlamalıdır? 14 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

15 Etkin YönetiĢim Modeli Yönetişim Yapı Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üst Yönetim Kadrosu İnsan Kaynakları Binalar İş Sürekliliği Yönetimi Düzenleyici Otoriteler Medya iliskileri Yasal Kurumsal Destek Ekibi İş Birimi Liderleri Kurumsal Bilgi Teknolojisi Kurtarma Risk Yönetimi Diğer İş Birimi Süreklilik Ekibi 15 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

16 Etkin YönetiĢim Modeli Rol Atamaları Etkin İş süreklilik yönetim modelinde iş sürekliliği yaşam döngüsünü organizasyonun yapısı içindeki sorumlu kaynaklara göre sıraya dizilir. Yönetişim çercevesi işlevler arası sorumlulukları atayan RACI matriksini içerir. Aşağıdaki RACI Yönetişim Çerçevesi örneği RACI matriksinin önemini vurgular. (R) Responsible (yetkili) İşi yapar (A) Accountable (Hesap verir) Ana sorumlu (C) Consulted (Danışılan) Girdi sağlar (I) Informed (Bilgilendirilen) Bilgi Akışı Görev Teknoloji ÇalıĢanı ĠĢ Birimi Yöneticisi ĠĢ Sürekliliği Koordinatörü CIO CRO (Chief Risk Officer) Sistem Kesintisini Belirleme R C I A I Durum Tayini C I C R A Felaket Bildirimi Onayı Yaşam Güvenliği Prosedürünü başlatma I R C I A I I R C A 16 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

17 Etkin YönetiĢim Modeli Takımların Rol ve Sorumlulukları Üst düzey Yönetici / Sponsor Roller CIO (Chief Information Officer) CFO (Chief Financial Officer) CRO (Chief Risk Officer) CTO (Chief Technology Officer) Sorumluluklar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Öncelikleri belirleme Bütçe Tahsisi Politika belirleme Yaklaşım onaylama 17 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

18 Etkin YönetiĢim Modeli Takımların Rol ve Sorumlulukları ĠSY Program Ofisi / ĠĢ Sürekliliği Yöneticisi Sorumluluklar: Etkin iş süreklilik programı sağlar Başlıca statejik riskin belirlenmesi ve çözümlenmesini kolaylaştırır. Risk için süreçleri geliştirir ve kurumsallaştırır Riskleri belirlemek için iş birimleri arasında iletilişimi kolaylaştırmak Objektif gözden geçirmeyle sponsorları raporlama yapmak Risk planlamasının kalitesini sağlamak Tüm İSY çıktılarından final sorumluluğudur Üst yönetim ile çalışarak İSY stratejisini kurumun stratejisini ile uyumlandırır Yönetim kuruluna iş sürekliliği ile ilgili açık konuların raporlanmasını ve gözlemlenmesini sağlamak Düzenleyiciler ve yasal zorunlulıuklarla ilgili raporlama yapmak İSY test takvimi belirlemek 18 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

19 Etkin YönetiĢim Modeli Takımların Rol ve Sorumlulukları ĠSY Program Ofisi / ĠĢ Sürekliliği Yöneticisi - devam Sorumluluklar: İş süreklilik stratejilerini geliştirmek, gözden geçirimek ve onaylamak İş süreklilik politika ve prosedürlerini geliştirmek, gözden geçirimek ve onaylamak İş süreklilik politika ve prosedürlerinin uygulanmasını ve uyumunu sağlamak İSY girişimlerini önceliklendirmek İSY politika ve prosedürlerinin hayat döngüsünü yönetmek İSY farkındalık ve eğitim programını yönetmek 19 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

20 Etkin YönetiĢim Modeli Takımların Rol ve Sorumlulukları ĠĢ Birimi Yöneticileri Sorumluluklar: Sürekli olarak riskleri önceden belirlemek ve yönetmek İlgili riskler için bütünsel İSY planlarını oluşturmak ve güncellemek İlerleme ve aktiviteleri İSY proje yönetim ofisi (PMO) ile paylaşmak İş süreklilik politikası ve standartlarının uygulamasından ve yasal düzenlemelere uyumdan sorumlu olmak Kriz sırasında çalışmayı sağlayabilmek için iş kurtarma planlarını uygulamak İş biriminin iş sürekliliği faaliyetleri ve kaynakları için bütçelemeyi onaylamak ve öncelik vermek İş kurtarma planlarını onaylamak İş biriminin kurtarma önceliklerini belirlemek Departmanın iş sürekliliği programının yönetimi için yeterli personel sağlamak Risk değerlendirmesinin onayını ve iletilmesini sağlamak İş süreklilik politikasından sapma olduğu durumlarda risk kabulünü sağlamak. İşleri için iş sürekliliği eğitimini ve farkındalık programlarını gözlemlemek 20 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

21 Etkin YönetiĢim Modeli Başarılı İSY de Başarılı Yönetişim! Karmaşık kurum organizasyonu içinde İSY sorumlulukları netleştirilmeli, paydaşlar kendilerinden beklentileri net olarak anlamalıdırlar. Üst Yönetim doğrudan hesap verebilir konumda olmalıdır, gerekli kaynak ve bütçe tahsisinin yapılması sağlanmalıdır. Merkezi koordinasyon ile proje yönetimi gerçekleştirmeli, gerek kurum içinde gerekse yasal otoritelerle tek kanaldan iletişim sağlanarak karışıklık önlenmelidir. İSY nin kendini güncelleyecek kuralları oluşturması ve bunun kurumun yaşayan bir mekanizması haline getirilmesi etkin yönetişim ile sağlanacaktır. 21 İş Sürekliliğinde Etkin Yönetişim Modeli

22

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış Barış Bağcı, CISA Günümüzde bireysel ya da kurumsal ekonomik her türlü gelişme internet ve bilgi teknolojileri sistemlerine daha da fazla bağlı hale gelmektedir.

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

İÇ DENETİM: GÜVENCE, İÇGÖRÜ VE NESNELLİK. IIA Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü

İÇ DENETİM: GÜVENCE, İÇGÖRÜ VE NESNELLİK. IIA Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü İÇ DENETİM: GÜVENCE, İÇGÖRÜ VE NESNELLİK IIA Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü İÇ DENETİM NEDİR? İÇ DENETİM --- Dünya genelinde tüm çalışanlar bu terime aşinadır. Ancak iç denetimin kurumlarına kattığı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı