Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE POZİTİF HAVAYOLU BASINCI TEDAVİSİ Dr. Bülent Çiftçi Pozitif havayolu basıncı (Positive Airway Pressure = PAP) tedavisi Obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde etkinliği tartışılmayan kendini kanıtlamış standart bir tedavi yöntemidir. PAP tedavisinin uygulama açısından temelde 3 ayrı çeşidi vardır. Bunlar; 1.Sürekli (Continous) PAP (CPAP) 2.İki farklı basınç düzeyli (Bilevel) PAP (BPAP) 3.Basıncını kendiliğinden ayarlayan (Autotitrating) PAP (APAP) Eğer doğru bir şekilde basınç ayarı yapılabildiyse uykuda solunum bozukluklarının belirgin şekilde ortadan kaybolmasını ve çok dramatik sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu tedavi ile uykuda solunum bozukluğu tamamen normale dönebilir, kronik olarak baskılanmış nonrem derin uyku evresi ve REM evresi gibi uyku evrelerinin özellikle ilk gece rebound nedeniyle fazlasıyla uyunması ve uykunun iç mimarisinin düzelmesi nedeniyle hastalar yıllar sonra belki de ilk kez dinlenmiş olduklarını hissederek uyanırlar. Bu yazıda APAP, BPAP ve CPAP için önerilen özgün endikasyonlar ve kullanım kriterleri gözden geçirilecek ve adım adım bu cihazların basınç ayarlarının nasıl yapılması gerektiği tartışılacaktır. Ayrıca hastanın tedaviyi kabul etmesini, kullanmayı sürdürmesini yani tedavinin hasta tarafından kullanılmasını artırmak için yapılması gerekenler ve tedavinin yan etkileri ve bunlarla mücadele yöntemleri de tartışılacaktır. Obstrüktif uyku apne sendromu (Obstructive sleep apnea syndrome =OSAS) ciddi ve yaşamı tehdit etme potansiyeli olan bir hastalıktır. Türkiye de ne yazık ki gerçek anlamda yapılmış bir prevalans çalışması yoktur. Amerika Birleşik Devletlerinde OSAS ın yaş arası popülasyonda kadınlarda %2, erkeklerde ise %4 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Türkiye de Köktürk ve arkadaşlarının yaptığı tam bir prevalans çalışması olarak kabul edilemeyecek bir araştırmada bu oranlar kadın ve erkeklerde sırasıyla %0,9 ve %1,9 olarak bulunmuştur. OSAS uykuda üst solunum yolunda tekrarlayan obstrüksiyonlarla karakterize bir tablodur. Obstrüksiyonlar sonucunda hava akımı tam kesilebileceği (Apne) gibi azalma da (Hipopne) olabilmektedir. Hava akımında bu kısıtlanmalar arousal denilen küçük uyanışlara, uykunun yapısının bozulmasına ve sıklıkla karşılaştığımız oksihemoglobin desatürasyonlarına yol açmaktadır. Uyku yapısındaki bozukluk hastalarda sıklıkla gündüz aşırı uyku hali olmasına ve kognitif (bilişsel) fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilmektedir. Sonuç olarak tedavi edilmemiş OSAS bilişsel fonksiyon bozukluklarına, hipertansiyona, koroner ve serebrovasküler hastalıklara, motorlu taşıtlarla yapılan kazaların oluşum riskini artmasına ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açmaktadır. Günümüzde PAP tedavisi OSAS hastalarında standart bir tedavi yöntemidir ve her gece rutin olarak kullanılması önerilen bir yöntemdir. İlk olarak C. Sullivan tarafından 1981 yılında uygulanan bir yöntemdir. İlk uyguladığında bir elektrikli süpürge motoru ve hortumu kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde CPAP cihazlarının hem boyutları küçülmüş hem de daha sessiz çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Şekil 1 de değişik marka ve modelde CPAP cihazları görülmektedir.

2 Şekil 1. CPAP çeşitleri CPAP Tedavisinin Uygulanışı: CPAP tedavisini sadece, OSAS tanı ve tedavisi ile ilgilenen ve bu konuda eğitim almış hekimler uygulayabilir. CPAP, öncelikle AHI > 15 olan olgularda endikedir. AHI = 5-15 olanlarda, eşlik eden semptomların ağırlığı veya kardiyovasküler risk faktörlerinin varlığı durumunda uygulanır. AHI < 5 olanlarda ise CPAP endikasyonu çok sınırlıdır. Üst solunum yolu direnci sendromu (UARS) olgularında CPAP ilk seçilecek tedavidir. Girişimi veya ağız içi aparatı kabul etmeyen veya bu tedavilerin başarısız olduğu basit horlama olgularında da CPAP kullanılabilir. Ayrıca primer uykuda solunum bozuklukları dışında kalp yetmezliğinde, veya hamilelerde preeklamsi durumunda CPAP tedavisinin klinik iyileşmede önemli rol oynadığı bildirilmektedir. Ancak rinit, polip, septal deviasyon, tümör, travma gibi nazal obstrüksiyon durumlarında, hipertrofik tonsil, adenoid vejetasyon, mikrognati, makrognati gibi maksillofasiyal anomalilerde CPAP tedavisi etkin değildir. Polisomnografi ile OSAS tanısı alan hastaya, CPAP endikasyonu koyduktan sonra en ideali, hastanın yüz yapısına en uygun, en konforlu maske tipini seçip önce uyanıkken, gündüz CPAP alıştırmalarına başlamaktır. Şekil 2 de değişik maske tipleri görülmektedir. Daha sonra sıra polisomnografi eşliğinde CPAP titrasyonuna gelir. Titrasyonun amacı, yan etkiler ortaya çıkmadan, ÜSY obstrüksiyonunun kaybolmasını sağlayan, en etkin ve en düşük CPAP basıncını bulmaktır. Genellikle optimal basınç, 5-15 cm H 2 O arasında değişir. CPAP titrasyonu birkaç şekilde yapılır:

3 Şekil 2. Maske çeşitleri 1. Tüm gece (full night) manual titrasyon Tüm uyku süresi boyunca polisomnografi eşliğinde CPAP uygulanır. Basınç titrasyonu yaparken tüm uyku pozisyonu ve uyku evrelerinde aşağıdaki kriterleri sağlayan en düşük basıncı saptamak amaçlanır: Apne- hipopne ve horlamayı ortadan kaldırmak, Gece boyunca yeterli oksihemoglobin satürasyonu sağlamak, Arousal ları yok edip uyku devamlılığını sağlamak, REM - NREM sayı ve süresini normal fizyolojiye uygun hale döndürerek uyku yapısını düzeltmek. CPAP titrasyonuna 2-4 cm H 2 0 basınçla başlanır. Yukarıdaki kriterler sağlanana kadar, 15 dakikalık aralarla 1-2 cm H 2 0 kadar basınç artırılır. İlk REM e kadar bu şekilde devam edilir. REM de apneler kaybolduysa, bir sonraki REM e kadar basınç değiştirilmez. 2. Yarı gece (split night) manual titrasyon Gece ikiye bölünür. İlk yarıda tanısal amaçlı polisomnografi uygulanır. OSAS tanısı konulanalara, gecenin ikinci yarısında CPAP titrasyonu yapılır. Bu konuda yapılan 412 olguluk bir çalışmada, OSAS lılara hem full night hem de split night ile titrasyon yapılmış ve full night uygulandığında bulunan etkin basınç, split night denendiğinde olguların ancak %70 inde doğru olarak saptanabilmiştir. Araştırmacılar, split night yöntemi ile titrasyon için yeterli süre geçmediğine ve yeterli REM süresine ulaşılamadığına dikkat çekmektedir. Her iki yöntem için de American Academia of Sleep Medicine (AASM) Sleep Disorders Association (ASDA) nın oluşturduğu konsensusa göre; CPAP titrasyonunda, polisomnografide en az EEG, EOG, EMG, oronazal hava akımı ölçer, EKG, oksijen satürasyonu, torako-abdominal hareket sensörü bulunmalıdır. Titrasyon EEG olmadan yapılmamalıdır. Split night yöntemi ancak aşağıdaki koşullar sağlanırsa sağlıklı sonuç verir:

4 1. Tanısal amaçlı polisomnografi en az 2 saat sürmüş ve AHİ > 40 bulunmuş olmalıdır, 2. CPAP titrasyonu en az 3 saat sürmelidir, 3. Titrasyon boyunca hem REM hem de NREM evreleri incelenebilmiş olmalıdır, 4. AHİ < 20 olanlarda ya da ilk yarıda OSAS tanısı konamamış olanlarda, full night polisomnografi olarak kayıda devam edilmelidir. 3. Evde titrasyon Genellikle EEG kullanılmaz ve bu durum titrasyon için uygun değildir. Sosyoekonomik avantajı olmakla birlikte, hastayı monitörize etme olanağı yoktur ve intolerans gibi ortaya çıkabilecek sorunlar çözülemez. 4. Otomatik titrasyon Bu cihazlar; apne-hipopne ve akım limitasyonuna göre ayarlanmış dedektörler içerir. Bazıları ise akustik vibrasyon denilen, yüksek frekanslı basınç değişimine, yani horlamaya duyarlıdır. Bu yöntemle alet, üst solunum yolu açıklığı kapanıp hava akımı azalınca, CPAP basıncını artırır. Gece boyunca gerekli basınçlar kaydedilir ve optimal basınç, manual izlem gerekmeden bulunmuş olur. Pek çok çalışma, bu yöntemin, manual titrasyon kadar etkin olmadığını göstermiştir. 5. Matematiksel hesaplama ile titrasyon Hoffstein ve ark. gerekli CPAP basıncını saptamak için bir formül geliştirmişlerdir. Bu formülde AHİ, BKİ (Beden Kitle İndeksi), BÇ (Boyun Çevresi) ve katsayılar kullanılır: CPAP basıncı = (0,13 x BKİ) + (0,16 x BÇ) + (0,04 x AHİ) -5,12 Önceden saptanmış bir basınç değeri ile CPAP tedavisine başlamak her zaman için doğru sonuç vermeyebilir. En doğrusu, saptanan bu basınçla CPAP etkinliğinin polisomnografi eşliğinde gösterildikten sonra tedavinin başlamasıdır. Titrasyon yapılıp uygun basınç bulunduktan sonra, CPAP ın ne kadar süre boyunca ve gecede kaç saat kullanılması gerektiği sorusu akla gelir. Yapılan geniş serili çalışmalar, tek gece CPAP sız uyumadan sonra gündüz aşırı uykuya eğilimin geri döndüğünü göstermiştir. CPAP uzun süre kullanıldığında dahi, küratif sonuç oluşturmaz. Yani CPAP tedavisi kesildiğinde, apneler ve semptomlar geri döner. Olguların %0.5-5 kadarında CPAP terkedildiğinde apneler ortaya çıkmamıştır, ancak bu olguların 2/3 ünde, CPAP tedavisi ile eş zamanlı olarak, ciddi kilo kaybına yol açan diyet uygulanmıştır. Gecede 4 saatlik CPAP kullanımını yeterli görenlerin yanında, genellikle çalışmalar CPAP ın, uyku yapısını düzeltme, yeterli oksijenasyon ve gündüz semptomlarını gidermek için bütün gece boyunca kullanımını önermektedir. Sonuç olarak, CPAP her gece ve tüm uyku süresi boyunca kullanılmalıdır. Hastalar 1. ve 3. ay kontrollerinden sonra 6 aylık aralarla izlenmelidir. Kısa dönemde, ÜSY yumuşak doku ödeminin kaybolmasına bağlı olarak, daha sonraları ise kilo verme gibi ek önlemlerle CPAP basıncı düşürülebilir. Bu arada eğer 3 ayda klinik semptomlar özellikle gündüz aşırı uykuya eğilim giderilemediyse diğer tanılar yeniden gözden geçirilmelidir. Üç ayda CPAP cihazına uyum sağlanamadıysa, alternatif tedaviler düşünülebilir. APAP (Auto titrating CPAP): ÜSY rezistansı; vücut pozisyonu, uyku evresi, ağırlık ve nazal konjesyon gibi değişken faktörlere göre azalıp artmaktadır. NREM evresinde, vücudun üst kısmının yüksek olduğu durumda, lateral pozisyonda ihtiyaç duyulan CPAP basıncı %50 oranında azalır. Alkol alındığında ise CPAP basıncı yetersiz kalabilmektedir. Yani optimal CPAP basıncı geceden geceye, hatta bir gece boyunca saatten saate değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle; APAPlar, evde uzun süreli CPAP tedavisi için de kullanılabilmektedir.

5 Bu sistemde sabit bir basınç yoktur. Basınç zaman zaman apne oluşumunu engellemek için yükselir. Gece boyunca basınç değişir. Bu aletle, gerekmediği sürece düşük basınç uygulandığı için, yüksek basıncı tolere edemeyenlerde, kompliansın arttığı gösterilmiştir. Olumlu etkilerinin tersine, bazı araştırmacılar, aletin, apne geliştikten sonra artan rezistansı algılayarak basıncı yükselttiği, dolayısıyla yeterince etkin olmadığı görüşündedirler. Sabit basınçlı CPAP a göre yeterli avantajı gösterilememiştir. Uzun süreli kullanımda sonuçları bilinmemektedir. Ayrıca oldukça pahalıdır. APAP ile titrasyon için standart bir protokol yoktur. BPAP (Bi-level Positive Airway Pressure): İlk kez Sanders ve ark. tarafından CPAP a alternatif olarak geliştirilmiştir. Amaç, sürekli sabit basınç yerine ekspiryumda inspiryuma göre daha düşük basınç vererek hastanın cihazı daha iyi tolere etmesini sağlamak ve kompliansı artırmaktır. Ama daha sonra yapılan çalışmalar komplians açısından CPAP ve BPAP arasında fark olmadığını ortaya çıkarmıştır. Gugger ve ark. BPAP ve CPAP ı etkinlik açısından karşılaştırmış ve farinks açıklığını CPAP la daha yüksek bulmuştur. Bunun yanında CPAP la başarısız kalınıp BPAP la iyi sonuç alınan olgular da vardır ki, bunlar genellikle morbid obezlerdir. BPAP, pozitif basınca karşı ekspirasyon zorluğu veya başka nedenle CPAP ı tolere edemeyen hastalarda denenmelidir. Ancak ilk seçenek tedavi yöntemi değildir. CPAP intoleransında BPAP tedavisine geçmek için yeniden polisomnografi eşliğinde BPAP la basınç titrasyonu yapılmalıdır. BPAP ile titrasyon yapmak için standart bir protokol yoktur. Genellikle düşük basınçtan başlayarak basınç gittikçe yükseltilir. Expiratory Positive Airway Pressure (EPAP) ile inspiryum başından hava yolu açıklığı sağlanıyorken Inspiratory Positive Airway Pressure (IPAP) ile havayolu açıklığı sürdürülmektedir. OSAS la bir arada restriktif akciğer hastalığı, KOAH veya obezite-hipoventilasyon sendromu bulunuyorsa ki; bu olguların çoğunda kronik hiperkapni söz konusudur, BPAP la tedaviden daha iyi sonuç alınır. Çünkü; BPAP, EPAP ile bir CPAP gibi çalışırken, IPAP ve aradaki basınç farkı (IPAP - EPAP) yani pressure support ile, bir çeşit basınç sikluslu noninvaziv ventilatör görevi de görür. KAYNAKLAR 1. Köktürk O, Ulukavak Çiftçi T. Obstrüktif uyku apne sendromu, CPAP-BPAP tedavisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50(2): Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S, Badr S. The occurrence of sleep-disordered breathing among middleaged adults. N Engl J Med 1993;328: Flemons WW, Tsai W. Quality of life consequences of sleepdisordered breathing. J Allergy Clin Immunol 1997;99:S750 S Nieto FJ, Young TB, Lind BK, et al. Association of slep disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. JAMA 2000;283: Engleman HM, Kingshott RN, Martin SE, Douglas NJ. Cognitive function in the sleep apnea/hypopnea syndrome (SAHS). Sleep 2000;23(Suppl 4):S102 S Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, Eves L. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway pressure applied through the nares. Lancet 1981;1: Van de Graaff WB. Thoracic influence on upper airway patency. J Appl Physiol 1988;65: Hoffstein V, Zamel N, Phillipson EA. Lung volume dependence of pharyngeal cross-sectional area in patients with obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1984;130:

6 9. Fromm RE Jr, Varon J, Lechin AE, Hirshkowitz M. CPAP machine performance and altitude. Chest 1995;108: Naughton MT, Benard DC, Rutherford R, Bradley TD. Effect of continuous positive airway pressure on central sleep apnea and nocturnal PCO2 in heart failure. Am J Respir Crit Care Med 1994;150(6 Pt 1): Hirshkowitz M, Littner M, Kuna ST, Berry R, Norris M, Almenoff P. Sleep-Related Breathing Disorders: Sourcebook. 2nd ed. Milwaukee, WI: HAIG; Berry RB, Parish JM, Hartse KM. The use of auto-titrating continuous positive airway pressure for treatment of adult obstructive sleep apnea. An American Academy of Slep Medicine review. Sleep 2002;25: Littner M, Hirshkowitz M, Davila D, et al. Practice parameters for the use of auto-titrating continuous positive airway pressure devices for titrating pressures and treating adult patients with obstructive sleep apnea syndrome. An American Academy of Sleep Medicine report. Sleep 2002;25: Sanders M, Series F. New development in positive pressure therapy for sleep apnea. In: Pack AI, eds. Sleep Apnea: Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. New York: Marcel Dekker; 2002:

OSAS ta PAP Tedavisi ve Cihaz Seçimi

OSAS ta PAP Tedavisi ve Cihaz Seçimi 184 Derleme Review OSAS ta PAP Tedavisi ve Cihaz Seçimi PAP Treatment and Device Selection in OSAS Dr. Hikmet FIRAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları

CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2013; 61(1): 63-70 Geliş Tarihi/Received: 20/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/03/2012 CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları Nejat ALTINTAŞ 1,

Detaylı

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(1): 13-19 Geliş Tarihi/Received: 10/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/11/2011 Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu:

Detaylı

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi Klinik Çalışma Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU*, Meltem MİDİLLİ*, M. Sezai TAŞBAKAN*, Alev GÜRGÜN*, Feza BACAKOĞLU* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Derleme / Review DO I: 10.4274/jtsm.08 Türk Uyku Tıbbi Dergisi 2014;2:38-42 Journal of Turkish Sleep Medicine 2014;2:38-42 Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Pediatric Age Group Gülçin Benbir, Derya Karadeniz

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 11 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Oğuz KÖKTÜRK*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi doi 10.5578/tt.6810 Geliş Tarihi/Received: 05.12.2013 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.12.2013 DERLEME REVIEW Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Handan

Detaylı

Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi

Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi 44 Türk Kardiyol Dern Ar - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(1):44-50 Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi Obstructive sleep apnea syndrome and cardiac arrhythmias Dr. Nihal Akar Bayram, Dr.

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): 216-220 Geliş Tarihi/Received: 08/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/07/2013 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu

Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromu Dr.Levent Karasulu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Uyku sırasında soluk hava akımı

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ VE ÖNERİLER

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ VE ÖNERİLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ VE ÖNERİLER BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Ahmet Halil TURAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ

Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ TUTD 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10.Kasım.2010 Maritime Pine-Beach-Antalya Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları Doç.Dr.Sadık ARDIÇ SB Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hast, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Hasta-ventilatör uyumu

Hasta-ventilatör uyumu Gül GÜRSEL, Müge AYDOĞDU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Hasta-ventilatör uyumu Yoğun bakım ünitelerinde invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisi

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu Ýçindekiler Önsöz...iii Bilimsel Program...iv Sözel Sunumlar... Poster Sunumlarý...9 Önsöz -iii- Bilimsel Program -iv- Bilimsel Program -v- Bilimsel Program -vi- Kurs Programý -vii-

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

Hipoksemi ve oksijen tedavisi

Hipoksemi ve oksijen tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 50-60 Derleme Hipoksemi ve oksijen tedavisi Nagehan Emiralioğlu 1,*, Uğur Özçelik 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı 1, Pediatri Profesörü

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon

BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Sayı: 16 2Portopulmoner Hipertansiyon 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon 10 Antifosfolipid Sendromu ve Pulmoner Hipertansiyon 12 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genel Önlemler

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı