Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYIMLARI Genel Yayın No : 227 Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Dizisi No. : 7

3 Her Hakkı Kültür Yayınları İş Türk Limited Şirketi'nindir. Kapak Düzeni : FAHRİ KARAGÖZOĞLU Birinci Baskı: Yonca Matbaası, Ankara

4 M. Türker ACAROĞLU (Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti Üzerine Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış 500 Seçme Kitap) I (A D) TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

5 Ö n s ö z Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve kahramanları, Türk devrimi, Cumhuriyet Türkiyesi üzerine, şimdiye değîn bizde ve dünyada yayımlanmış yüzlerce, binlerce yapıtı, salt çizelgeler biçiminde veren kaynakçalar, kataloglar az değildir. Türkçe'de ve yabancı dillerde basılan bu konulardaki yapıtların sayısı, Prof. Melzig'de 227 {1941), Mercanlıgil'de 433 (1953), Durusoy-Gökman'da (1957), Arar'da (1960, gazete ve dergilerle birlikte), Gökman'da (1963, ayrıbasımlı makalelerle birlikte; 2. basım 1968'de 3.959, paralar, pullar, gravürler, resimler, dövizler, daha başka çeşit belgelerle birlikte; I. ek cilt 1974'te 3.226, çeşitli belgelerle birlikte) gösteriliyor. Son yıllarda çıkanlar da hesaba katılırsa, bütün bu yapıtların sayısı toplam olarak 'e varır. Ne yazık ki, tüm bu kaynakça ve katalog çalışmaları, kapsadıkları kitap ve broşürlerin kısaca kimliklerini bildirmekten öteye gidememiştir. Yapıtları açıklayan, inceleyen çözümleyen kılavuzlar elde yoktur. İşte, biz, ilkin, şimdiye kadar çıkan bu tür yapıtlardan 500'ünü seçip nitelikleriyle belirtmeğe çalıştık. Kitabımızın adı, içerdiği bütün konuları belirtecek biçimde uzun olmalıydı, ama biz kısa bir başlığı yeğ tuttuk. V Atatürk ve devrimleri, yani Cumhuriyet Türkiyesi üzerine Türkçe'de ve yabancı dillerde yazılmış bütün yapıtları bir adamın tanıyabilmesi, artık olanak dışıdır. Bunların sayısı her gün o denli hızla artıyor ki, en büyük, en ünlü, en değerli yapıtları bile görüp okumağa vakit yok. Tarihçiler ve araştırmacılar, okuyup incelemek için seçmek istedikleri bu tür kitaplar üzerine kimi bilgileri, düşünceleri önceden bilip öğrenmek durumundadırlar. İncelememiz, işte bu gereksinimi karşılamak üzere, uzun sürede hazırlanabildi. Bu iş üstünde tam 15 yıl çalıştık. Yalnız kitap başlıklarını veren kupkuru bir kaynakça ya da katalog çizelgesinden ibaret kalmayan bu çalışma, özellikle son yıllarda çıkmış en önemli Atatürk yayınlarının niteliklerini sunar. Günümüzün insanı, her şeyi bilemeyeceği gibi, tüm bildiklerini de hep akılda tutamaz. Bu çalışmada tanıtılan yapıtlar, Arap ve Latin alfabesiyle, yazılmış Türkçe, yabancı dillerden Türkçeye çevrilmiş ya da daha çevrilmemiş kitaplardan seçildi. Atatürk yayınlarına ilgi duyanlarla, özel kitaplıkları için Atatürk'le ilgili kitap edinmek isteyenlere ve araştırmacılara bu kılavuzun yararlı olacağını sanıyoruz. Amacımız, okura, yapıtlar hakkında tam bilgi verip onu metinlerden uzaklaştırmak değildir. Ona yapıtları bulup görmesi seçip okuması için yardımcı olmak, kitaplara, giden yolu göstermek istiyorum Batıda «Dictionnaire des Oeuvres» gibi, bütün çağların, bütün ülkelerin türlü yapıtlarını tanıtan ciltlerce, pek önemli dev kitaplar hazırlanıp yayımlanmıştır (4. basım-, 1962, Paris), Bizde VI ise, bu türün belki de ilk örneği, 200 seçme yapıtı özetle tanıtan «Edebi Eserler Sözlüğü» adlı

6 kitabımızdır (1965, İst.). 500 kitabı kısaca inceleyip özetle tanıtmak ereğini güden araştırmamızda, yapıtların başlıklarından sonra, basım yılları, göçüp gitmiş yazarların doğum-ölüm, yaşayanların doğum tarihleri, tanıtımlar, tarihsel yapıtlar için tarih bilimindeki yerleri ve önemleri belirtilmeğe çalışıldı, bu arada, bol bol kaynakça bilgileri verildi. Kısaca, bizde kendi türünde ilklerden biri olan bu çalışma, Batı'daki benzerleri gibi, yapıt başlıklarının abc sırasıyla düzenlendi. Dilimize çevrilmiş yabancı- yapıtların Türkçe başlıkları temel alındı, ancak özgün başlıkları da verildi, çevirmenleri ve yayınevleri yoksa, basımevleri adları sayfa sayıları, fiyatları, dizileri de gösterildi. Etabın sonunda, yazarların ve çevirmenlerin soyadlarına yoksa, küçük adlarına göre yapıt başlıklarının ayrı bir dizini de bulunmaktadır; her yazarın ve çevirmenin bu kitapta incelenen ya da adı geçen yapıtları ve çevirileri, burada topluca yazılıdır. Ayrıca, bir de konuların abcesel (alfabetik) dizini eklidir; herhangi bir konuda araştırma, inceleme yapacakların arayacakları konuda yazılmış yapıtların tümü burada bulunmaktadır. Kitabın hazırlanması sırasında Özel kitaplıklarını yararlanmamıza açmak iyiliğinde bulunan değerli dostlarım Dr. Rüştü Ergun'a, Enver Esenkova'ya, kitaplık uzmanı Gülsel Erzurumlu'ya, kitapçı Muhiddin Naibantoğlu'ya, kitapsever Ferit Ragıp Tuncor'a, «Belgelerle Türk Tarihi Dergisini çıkarmış olan Ertuğrul Zekâi Ökte ile yardımcısı Dr. Tülay Duran'a, rahmetli Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil'e, Kerim Yund'a, ayrıca İstanbul VII Erkek Lisesi Müdürlüğü, İstanbul Beyazıt Devlet Kitaplığı Müdürlüğü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü görevlilerine büyük, unutulmaz yardımlarından ötürü açıkça teşekkürü bir borç sayarım. Seans olarak, bu araştırma, Atatürk'ün, yeni ve çağdaş Türkiye'nin, devimlerimizin günümüz bilgi, düşün, sanat dünyasında almış oldukları yeri belirtecek, tarihsel incelemeler için araç gereç görevi yapacak, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yol gösterecektir. Türker ACAROĞLU VIII İçindekiler Sayfa Önsöz V A l-388 A Angora Nupres De Mustafa Kemal... 3 Year's Embassy To Mustafa Kemal Ağabeyim Mustafa Kemal Ali Galip Hadisesi Anadolu, La Turquie De Kemal Atatürk Anadolu Türklerinin Milli İdeolojisi Kemalizm Anadolu'da Yunan Zulüm ve Vahşeti

7 Anadolu'dan Kovduklarımız Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat Angora E Kemal Pascia Angora... L'Aube De La Turquie Nouvelle IX Anılarda Atatürk Ankaranın İlk Günleri Anzavur İsyanı Armstrong'dan Bozkurt Mustafa Kemal ve İftiralara Cevap Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı Ata'mın Gününde Atamız, Akhisar Türkiye ve Dünya Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Ansiklopedisi Atatürk Ansiklopedisi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Atatürk Başmuharrir ve Atatürk'ün Kulübesi X Atatürk Bibliyografyası Yeni Türkiye'nin Siyasal Bibliyografyası Bibliographie Universelle De La Turquie Nouvelle 62 Atatürk Atatürk Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu

8 Atatürk Büyük Şefin Hususi Askeri Siyasi Hayatı 74 Atatürk Çağı ve Zihniyeti Atatürk Demokrat Diktatör Atatürk Devrimi Kronolojisi Atatürk Devrimi Sosyolojisi Atatürk Devrimi ve Kadınlarımız Atatürk Devrimi ve Yorumları Atatürk Devriminin Temeli Ya Bağımsızlık Ya Ölüm Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri Atatürk Devrimleri Tarihi Atatürk Diktatör müdür? Atatürk Din ve Layiklik Atatürk Diyarbakır'da ve «O» nun Hatıraları Atatürk Et La Turquie Nouvelle XI Atatürk Et La Vrai Visage De La Turquie Moderne 104 Atatürk Felsefe Gözüyle Atatürk Felsefemiz ve Tekniği Araştırma Sonuçları 107 Atatürk Göçüp Giderken Atatürk Görüşler ve Hatıralarla Atatürk Hakkında Konferanslar Atatürk Hayatı ve Eseri Atatürk Hayatı ve Hatıraları Sağlığında ve Ölümünde Yazılanlar Bibliyografya ve Sözlük 117 Atatürk Hayatı ve Ölümü Atatürk İçin Diyorlar ki Türk ve Dünya Basınından 450 İsim, Söz Atatürk İçin Ölümünden Sonra Hatıralar ve Hay atındayken Yazılanlar Atatürk İdeali ve Sosyal Reform Atatürk İhtilali Atatürk İlkeleri Atatürk İlkeleri ve Bursa Nutku Atatürk İlkeleri ve Din Atatürk İlkeleri ve Kalkınma

9 Atatürk İlkeleri ve Türk Kadınlığının Çilesi XII Atatürk İlkelerine Bakışlar Atatürk İnkılabı ve Ziya Gökalp - Yahya Kemal - Halide Adıvar Atatürk Kafalı İnönü: Atatürk Devriminin Baş Savunucusu , Atatürk Kayseri'de Atatürk Kırklareli'nde 20 Aralık Atatürk Kimdir? Kemalizm Nedir? Atatürk Kişiliği, Ülkücülüğü, Gençliğe Güveni 147 Atatürk Kitaplığı Kataloğu Atatürk Konferansları Atatürk Kurtuluş Savaşı Devrimler ve Cumhuriyet Türkiyesi ile İlgili Kitaplar Atatürk Ne Zaman Doğdu? Atatürk Nesir Antolojisi Atatürk Sevgisi Atatürk The - Founder Of Turkey Atatürk Ülkücülüğü Atatürk ve Büyük Zafer Atatürk ve Büyük Zafer Atatürk ve Devrim, Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler XIII Atatürk ve Devrim Kitapları Kataloğu Atatürk ve Devrimcilik Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası Atatürk ve Devrimlerimiz Atatürk ve Donanma Atatürk ve Edebiyat Atatürk ve Gençlik Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler Atatürk ve Gençlik, Moral Eğitimi

10 Atatürk ve İnönü Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları Atatürk ve Komşumuz Bulgaristan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Yayınlanmamış Fotoğraflar Atatürk ve Milli Kültür Atatürk ve Milli Tesanüt Atatürk ve 10 Kasım Atatürk ve 30 Ağustos Zaferinin İlk Kutlanışı Atatürk ve Resim Heykel '209 XIV Atatürk ve Toprak Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler Atatürk ve Türk Çocukları Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri 218 Atatürk Yaşadı mı? Atatürk Yolunda Kırk Yıl Varlıktan Seçmeler Atatürk Yürür Dururken Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler Atatürkçü Olmak Atatürkçülüğün tikeleri Atatürkçülük Kemalizm Atatürkçülük Nedir? Atatürkçülük ve Temel Prensipleri Atatürkçülük ve Toplumsal Sınıflar Atatürk'e Ait Birkaç Fıkra ve Hatıra Atatürk'e Ait Hatıralar Atatürk'e Kafa Tutanlar Atatürk'e Saygı XV

11 Atatürk'e Sevgi Atatürkle Beraber, Devrimler, Olaylar, Anılar Atatürk'le Bir Baloda Onun Forumları, Reformları Metodu Atatürkle Konuşmalar Atatürkle Samsun'a Çıkanlar Atatürkle Üç Ay ve l930'dan Sonra Türkiye Atatürk'te Temel Prensipler Atatürk'ten Altın Yapraklar Atatürk'ten Anılar Atatürk'ten Düşünceler Atatürk'ten Hatıralar Atatürk'ten Hatıralar Atatürk'ten İlhamlar Atatürk'ten Vecizeler Atatürk'ten Yazdıklarım Atatürk'ten 20 Anı Atatürk'ü Anıyoruz Anma Törenleri için El Kitabı 288 Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak Atatürk'ü Anmak XVI Atatürk'ü Özleyiş Atatürk'ün Adana Seyahatleri Atatürk'ün «Ahmet Çavuş»u Atatürk'ün-Askeri Kişiliği Atatürk'ün Askerliğe Dair Esasları Atatürk'ün Bağımsızlık Savaşı Nasıl Hazırlandı 301 Atatürk'ün Başlıca Nutukları Atatürk'ün Bilinmeyen Hatıraları Atatürk'ün Çizdiği Portleri Atatürk'ün Devrim Destanı Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri Atatürk'ün Halkçılık Programı ve Halkçılık tikesinin Tarihçesi

12 Atatürk'ün Hastalığı Profesör Dr. Nihad Eeşad Belger'le Mülakat Atatürk'ün Hatıra Defteri Atatürk'ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları Atatürk'ün Hatıraları Atatürk'ün Hayatı Atatürk'ün Hayatı ve Başarıları Atatürk'ün Hayatındaki Kadınlar Xvıı Atatürk ün iki cephesi Atatürk ün İstanbul daki hayatı , Atatürk ün İzmit Basın toplantısı 16/17 Ocak Atatürk ün kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası Atatürk ün Maarif e Ait Direktifleri Atatürk ün Milli Ekonomi Üzerindeki Düşünceleri Atatürk ün Nöbet Defteri Atatürk ün Ölmez Sözleri Atatürk ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu Anıtkabir ve Çankaya Bölümleri Atatürk ün Özel Mektupları Atatürk ün Sevdiği Türküler Halk Müziğinden Yankılar Kurtuluş Savaşı Türküleri 356 Atatürk ün Sofrası. 358 Atatürk ün Sofrasında 360 Atatürk ün Sohbetleri 361 Atatürk ün Son Balosu 363 Atatürk ün Son Günleri. 366 Atatürk ün Sosyal Görüşleri Atatürk ün Söylev ve Demeçleri 368 XVIII - Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri Atatürk'ün Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Anıları 374 Atatürk'ün Toplanmamış Telgrafları

13 Atatürk'ün Uşağının Gizli Defteri Atatürk'ün Vasiyeti Atatürk'ün Yazdıkları Atatürk'ün Yurt Gezileri An Pays Bu Ghazi Aventure (L' Kemaliste B Başkomutan Savaşı Batısseurs (Les) De L'Europe Moderne Bayraklaşan Atatürk Atatürk İçin Yazılar Beklenen Adam Atatürk'ün Yarıda Bıraktıklarını Tamamlayacak Olanın «Not Defteri» Bibliography (A) On The Foreigy Recations Of The Republik Of Turkey ( ) And Brief Biographies Of Turkish Statesmen Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları Günlük Anılar XIX Bilinmeyen Atatürk Bilinmeyen Taraftarıyla Atatürk , 9 Ağustos Harf İnkılabı Bir Çağın Perde Arkası Atatürk - İnönü, İnönü -Bayar Çekişmeleri Bir Çin Âlimi Nazarında İstikbal, Şarkın Yeni Güneşi Gazi Mustafa Kemal Hz. Umum Türklerin ve Bütün İnsaniyetin İttihadı Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Milliye Ankarası Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Anıları Bir Milletin Yarattığı Lider Mustafa Kemal Atatürk Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar Bozkurt Bugünkü Türkiye

14 Burada Atatürk Yargılanıyor Büyük Atatürk Büyük Halaskarımız Mustafa Kemal Paşa Çocukluğu ve Gençliği Siyasi ve Askeri Hayatı Büyük inkılabımız Büyük Meclis ve İnkılap Büyük Taarruz'da Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri Büyük Türk Zaferi Afyon'dan İzmir'e İstiklal Harbi Hatıraları Tenkitler, Tahliller Büyük Zafer ve Afyonkarahisar, Büyük Zaferin 50. Yıldönümü'ne Armağan..., Büyüyen Atatürkçülük ve Milli Eğitimde Reform 446 C Cumhuriyet Cumhuriyet Bayrağı Altında Yaşam Öykümde Devrim Cumhuriyet Devrinde Siyasi Cinayetler Cumhuriyet'e Kan Yerenler Cumhuriyete Doğru Cumhuriyetimizin 50, Yılı Bibliyografyası ve Ellinci Yılla İlgili Çalışmalar Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Ankara'da Nasıl Kutlandı? Cumhuriyetin Ellinci Yıldönümü Anı Eseri Xxı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı Cumhuriyetin 50. Yılma Armağan Edebiyat Fakültesi Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadın Hakları Cumhuriyetin İlk On Yılı ve Balkan Paktı Cumhurluğumuzun 50. Yıldönümünde Atatürkçülük Bildirisi Ç Çanakkale Destanının 50. Yılı Çanakkale Geçilmez

15 Çanakkale Olayı Çanakkale Olayı İstiklal Harbinde Deniz Cephesi 486 Çanakkale Savaşları ve Harp Sahaları Rehberi 489 Çankaya Çankaya'da Gazi'nin Hizmetinde Çerkeş Ethem'in Hatıraları Çeşitli Cepheleriyle Atatürk D D'Angora A Lausanne Les Etapes D'une Deche Ance... XXII Devlet Düzeni ve Atatürkçülük Devlet Kurucusu Atatürk Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük Müşahedeler ve Tezler Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi Devrimci Atatürk Dictateurs (Les) Dictateurs Et Dictatures De L'Apres-Guerre Dil Devrimi Üzerine Din Işığında Yobazlık Atatürkçülük Din Toplum ve Kemal Atatürk Dinimiz Neyi Emrediyor Atatürk Ne Yaptı? İnkılabımız İlkelerimiz ,, Ans De Republique Diyanet Cephesinden Atatürk İnkılapları Doğumundan Cumhuriyetin İlanına Kadar Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürk'ün Hususiyetleri 533 Dolmabahçeden Anıtkabir'e Dumlupnar'a Doğru Dünya Ağlıyor Cihan Matbuatından Parçalar Xxııı A

16 1 A ANGORA AUPRES DE MUSTAFA KEMAL (1921) Gazete muhabiri Alâeddin Haydar'ın (Alaeddine Hauidar) Fransızca yol notları, Paris'te «France - Orient» yayınlarında basıldı (XVI s., 3.50 frank). Başlığı «Ankara'da Mustafa Kemal'in yanında» diye dilimize çevrilebilecek olan yapıt, «Büyük Savunucumuz, Fransız Akademisi üyesi Bay Pierre Loti'ye ithaf» edilmiş. Baştarafta, «France - Orient» Komitesinin Kurucu Genel Sekreteri, bunun «France, Turquie» bölümünde siyasal delegesi Bay P. Abdon-Boisson'un «Avertissement - Okuyucunun dikkatine başlıklı bir yazısı var. Bunda «France-Orient»ın serbest bir kürsü olduğu, Londra Konferansı sırasında, bir savaş muhabirinin yol notları'nın Fransız halkına uyarmada bulunacağı, yapıtta Kemalist ülkenin, ruhun ve inancın betimlendiği anlatılır. Alâeddin Haydar'ın yapıtı, «Alâeddin'in lâmbası»na benzetilir, onun gibi parlak ve aydınlatıcıdır. «Unutmıyalım ki Kemalist ülke, bütün Türkiye, hatta bütün bir İslâm'dır.» Alâeddin Haydar'ın önsözünün başına Napoleon'un «Türk öldürülebilir, ama yenilmez» sözü konulmuş. Yazar yapıtını Ankara'dan döner dönmez kaleme aldığını kaydeder. Anadolu'da herkesin, genç - yaşlı silahlanarak yaşamak için savaşıma atıldıklarını söyler. Kendisi de bir Türk olduğu anlaşılan yazar, İstanbul ile Ankara'yı kıyaslıyarak, «Bu ne çelişki!» demektedir, «Uygar» denilen ordulardan kaçan İzmir, Menemen, Aydın, Nazilli göçmenlerinin Ankara ve Konya'ya yerleştiklerini, Türklerin de, tıpkı İrlandalılar gibi, aynı düşmana karşı savaştıklarını sözlerine ekler. 3 Onbir bölüme ayrılan yapıtın ilk notları, 20 Eylül 1920'de İstanbul'dan Karadeniz'de İnebolu'ya kadar yapılan yolculukla başlar. Kemalist kıyılar, İnebolu (eski Inepolis), bağımsız topraklarda, silaha sarılmış bir halk, Ankara yolunda, Anadolu İsviçre-si başlıkları altında sürüp gider. II. bölümün başlıkları: Kastamonu'da. Çöl kenti» Sanat ve köylüler, Kastambol'un harikaları. Cemal Bey. Ilgaz dağları. Türklerin geleneksel konukseverliği. Uzun yolların tekdüzeliği. Çankırı. Kalecik. En sonunda Ankara. III. bölümün başlıkları: Ankara, eski Ancyre. Sokaklarında gördüklerim. Ev kıtlığı. Milliyetçilerin Şefi. Kemalist ayaklanmanın amacı, ordusu. Kemalistler, Bolşevikler ve Anadolu halkı. IV. bölümün ara başlıkları: Mustafa Kemal, çetecileri Yunan ordusuna karşı nasıl örgütlüyor? Gönüllü «çeteler». Cephe gerisinin gizli örgütü. Anadolu'da gerillalar. İçeride ordu eğitimi. Baku'daki Asya Konseyi. V. bölümün konuları: Bab-ı Âli'den Ankara'ya. Bakanlar. Dışişlerinde. Dışişleri Bakanı Muhtar Beyle bir görüşme. Wilson'un 12 ilkesi. Yunan saldırısı. Kilikya'da. Yabancı hakları. Türk milliyetçilerinin amacı. VI. bölüm: Mustafa Kemal'le başbaşa. Şefin gardaki evi. Türk milliyetçilerinin şefinin bana söyledikleri Ermenistan saldırısı. Sevres Antlaşması ve Anadolu Rumları. VII. bölüm: Ankara Millet Meclisi'nde İsmail Fazıl Paşa'nın demeci. Ulusal hareket nasıl başladı? Tarihçesi. İstanbul ile Ankara. Meclis'te tartışmalar. İlginç bir tartışma. Alkolü yasak eden yasa. Dinsel kanıtlar. 4

17 VIII. bölüm: İsmail Sabri Bey, Ulusal savunma. İzmir'in işgali. Anadolu'ya karşı Yunan akını. Kilikya'da. Ulusal Savunma Bakanı Fevzi Paşa'nın iki sözü. Birkaç bildiri. IX. bölüm: Mezopotamya'da neler oluyor? Kerbela Ulusal Arap Hükümeti. Kemalistlerin müttefikleri. İran'da ve Arabistan'da ayaklanma bayrağı. Emir Ali. Dicle'deki İngiliz cephane alayına saldırı. Fırat kıyılarında. Araplar ve Kemalistler. İran sınırında. X. bölüm: Ankara sürgünü Halide Edip Hanım. Çiftliğin de bir görüşme. Kemalist romancı. - Anadolu amazonu. Halide'nin İstanbul'dan kaçışı Millî Mücadele için söyledikleri. XI. bölümün başlığı: «Kemalist toprağı terkederken.» Kitabın sonunda, doğu ülkelerinde Fransız çıkarlarını ve saygınlığını geliştirmek için kurulan «France-Orient» Komitesi adlı Fransız Politik Propaganda ve Ekonomik Eylem Derneği'nin tüzüğü yer almaktadır. 5 YEAR'S EMBASSY TO MUSTAFA KEMAL (1934) Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi General Charles H. Sherrill'in İngilizce yapıtı, New York ve Londra'da C. Scribner's Sons Yayımevi'nce bastırıldı (XV s., ayrıca 1 Atatürk portresi 2 levha, Atatürk'ün çizdiği 5 diyagram, ciltli). Kitap, aynı yıl, Ahmet Ekrem tarafından Gazi Mustafa Kemal Hz. nezdinde bir yıl elçilik adıyla dilimize çevrildi (İst., A. Halit Kitaphanesi s., ayrıca 4 diyagram, 50 krş.). Ayrıntılar için buna bak. Kitabın bölüm başlıklarım veriyoruz: Önsöz. İstanbul'a varış. Ankara. İlk otuz beş yılı. Çanakkale tragedyası, Osmanlıların sönmesi. Doğu'da yeni bir güneş doğuyor: Ulus uyandırıldı. -~ Devlet merkezi içeriye taşınıyor; Mustafa Kemal ve George Washington. Kadınlar mermi taşıyor; ulus hazırlanıyor. Sakarya savaşı; Yunan istilâsı durdurulup geri atıldı. Dumlupınar savaşı; Yunanlılar Türkiye'den sürülüp çıkarıldı. Halk Partisi. Lausanne ve Paris'in dış mahallelerinden biri. Cumhuriyet ilan ediliyor; Gazi Cumhurbaşkanı. Mustafa Kemal ve VIII. Henry; Dinin devletten ayrılması; Hilâfetin kaldırılması. Türklerin Osmanlı serpuşundan kurtarılması; fesin yasaklanması. Üç devrim daha. Arap yazısı yerine Latin harfleri. Türkçe Kuran; Mustafa Kemal ve Martin Luther. Tarihin yargısına karşı devrim. Dünyaya bir yılbaşı armağanı: Ulusal kahraman, cihan kahramanı oluyor. Türkiye yalnız kalmaktan kurtarıldı. Bir ayrılık alkışı. Ek: İstanbul sarayları, camileri, kemerleri, çeşmeleri, surları, Dizin. 6 Bu yapıt, Fransızca'ya Mustafa Kemal; l'homme, l'oeuvre, le pays adıyla Pierre Carolet tarafından çevrildi, 1934 ve 1935 yıllarında Paris'te Plon Kitabevi'nce iki kez bastırıldı (VI- 243 s., gravürlü ve krokili). Kitabın büyük bir özeti, Fransızca'dan Türkçe'ye Mustafa Kemal; eseri ve memleketi adıyla, Enver Esenkova tarafından çevrildi (İst., Türkiye Ticaret Matbaası, s., 100 krş. «Yabancı gözüyle Atatürk» dizisi: 4). Ayrıntılar için buna bak. İlk Atatürk kaynakçasını hazırlamakla ünlü Alman bilgini Prof. Dr. Herbert Melzig, yazar ve yapıtları için şunları söyler: «Mukayeseli biyografiye geçerken, buna dair çıkan kitapların ekserisinde, yukarıda işaret olunan hataların daha çok göze battığını söyliyebiliriz. Amerika Büyükelçisi Charles H. Sherrill'-in Atatürk'e karşı duyduğu hayranlığın çok candan ve samimi olduğuna şüphe

18 yoktur. Ancak, A year's embassy to Mustafa Kemal ve Three men: Roosevelt, Mussolini, Mustafa Kemal ismindeki eserlerinde yaptığı tarihî mukayeselerde büyük hataya düşmüştür.» (Atatürk bibliyografyası» Yeni Türkiye'nin siyasi bibliyografyası, 2. basım, İst., 1944,- s. 218). Prof. Melzig, daha sonra sözlerini şöyle sürdürür: «Dünyanın en sağlam görüşlü muharrirlerinden biri olan eski İtalyan devlet adamlarından Kont Carlo Sforza, Atatürk'ün ölümü münasebetiyle «Neue Zürcher Zeitung»da çıkan bir yazısında onun; ne Bismarck, ne Cromwell ve ne de Büyük Petro ile kıyas olunamıyacağını açık bir lisanla anlatmıştı. Halbuki, Sherrill, A year's embassy to Mustafa Kemal kitabında Atatürk'ü din ve devlet işlerini ayırmak bakımından İngiltere Kralı Sekizinci Hanri'ye; Kur'an'ı Türkçeye tercüme ettirmesi yönünden de Büyük Alman devrimcisi Luther'e benzetiyor. Fakat bütün bu 7 mukayeselerde, bilhassa tarihi olanlarda, aksaklık vardır. Çünkü Atatürk, kurumları yıkmakla kalmamış, bir milleti, bir kültür durumundan diğerine geçirmeğe çalışmıştır. Mussolini İtalya'da liberal sistemi kaldırıp yerine faşizmi koymak ve iktidar mevkiinde tutunabilmek için evvelâ monarşi ile, sonra papalıkla uzlaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Halbuki Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nu ve hilafeti olduğu gibi tarihin derinliklerine gömmüş ve onun yerine hiçbir Avrupa sistemine, ideolojisine uymayan ve fikir yönünden kendine has değeri olan modern bir millî devlet kurmuştur. Atatürk biyografları arasında bunu ilk olarak gören, Carlo Sforze olmuştur.» (adı geçen yapıt, s. 219). 8 AĞABEYİM MUSTAFA KEMAL (1959) Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Atadan'ın anlattığı anıları Av. Şemsi Belli kaleme almış (112 s., resimli, 250 krş.) Ankara'da Ayyıldız Basımevi'nde sayı basılan kitap, Türkiye'de ilkin ses alma aygıtıyla hazırlanmıştır. Önce «Milliyet» gazetesinde tefrika edilen yapıt için Belli diyor ki: «Aslına sadık kalmak için anlatılanlara kendimden hiçbir şey ilâve etmediğini gibi, ifade ve üslûbu da aynen muhafaza ettim.» Atatürk'ün çocukluk günlerinden başlıyarak Anadolu'ya geçtiği günlere kadar ve çeşitli yönleriyle anlatılıyor, siyasal anılardan sonra son günleriyle ilgili çeşitli notlar veriliyor. Kitap, Atatürk'ün eşi Lâtife Uşaklıoğlu'nun şu yapıtıyla sona ermektedir: «Atatürk'e ait bir eser yazmak istedim... İşe, bütün dünya büyüklerinin hayatını tetkikle başladım... onları okudukça ve tanıdıkça Atatürk, gözümde daha çok büyüdü... En nihayet şuna kani oldum ki Atatürk yazılamaz... anlatılamaz...» 9 ÂLÎ GALİP HADİSESİ (1955) Gazeteci Yunus-Nadi Abalıoğlu'nun ( ) anıları, İstanbul'da Sel Yayınları'nın (Atatürk Kütüphanesi) dizisinin 14. kitabı olarak Hisar Matbaasında basıldı (94 s., 100 krş.). Kitap başlığının üzerinde, tamamlayıcı ad olarak, şu deyiş vardır: Bab-ı Âli'min Milli Hareketi dağıtmak ve Mustafa Kemal'i tevkif etmek teşebbüsü. Önsöz'den önce, Sel Yayınları, şunu söylüyor: «Atatürk kütüphanesinin bu cildini bizzat Atatürk'ün (Mücadele tarihimizde mühim bir vaka) olarak vasıflandırdığı/ Ali Galip Hadisesi'ne tahsis ediyoruz. Bu hadise, padişahın, Bab-ı Âli'nin ve ecnebilerin müşterek bir teşebbüsü îdi, ki gayesi Sivas Kongresi'ni önlemek, Mustafa Kemal'i ele geçirmek ve böylece Milli Hareketi daha başlangıcında boğmaktan ibaretti..» Anılar Abalıoğlu'nundur, ama olayın bütün aşamalarını bir arada toplamak amacıyla, bu anıların yazılışından sonra, olayla ilgili olarak öğrenilenler, Sel Yayınları yazı kurulunca, anıların başına ve sonuna eklenmiştir. Abalıoğlu'nun anılarından önce, anılara giriş olarak sunulan bölümde, olayın kahramanı Ali Galip'in Elazığ'a vali olarak giderken Sivas'tan

19 geçişine, orada Sivas Valisi Reşit Paşa ve daha sonra Mustafa Kemalin kendisiyle görüşmelerine ilişkin bilgiler vardır. Anıların sonuna yapılan eklemede ise, Mustafa Kemalin kimi açıklamaları, bunlara kadar gizli kalmış belgelerin örnekleri görülmektedir. Bu anılara okuyacaklara, olayları kolayca izleyebilmeleri için, 19 mayıs 2 eylül 1919 tarihleri arasında geçen olayları Sel Yayınları kısaca anımsatmaktadır. Bunlardan birkaçı şunlardır : Haziran 1919: Bab-ı Âli, Mustafa Kemal Paşa'nın azledildiğini illere bildiriyor. (Paşa, Amasya'dadır.) 26 Haziran 1919: Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas'a hareket ediyor. (Ele geçen belgelere göre, Bab-ı Âli, daha o zaman, Paşa'nın tutuklanması kararını veriyorsa da tebliğe cesaret edemiyor.) 27 Haziran 1919: Paşa, Sivas'a varıyor. (Elazığ Valisi Ali Galip, Elazığ'a gitmek üzere, o sırada. Sivas'tan geçmektedir.) 3 Temmuz 1919: Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'dadır. 20 Temmuz 1919: Babı Âli, Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in tutuklanması emrini veriyor. 30 Temmuz 1919 : Harbiye Nazırı, Erzurum Komutanlığına, Mustafa Kemal Paşa'nın hemen tutuklanıp İstanbul'a gönderilmesini emrediyor. 29 Ağustos 1919 : Mustafa Kemal Paşa, Sivas'a hareket ediyor. 30 Ağustos 1919 : Bab-ı Âli, Elazığ Valisi Ali Galip'i Sivas üzerine yürümeye, Mustafa Kemal Paşa'yı yakalamaya memur ediyor. 2 Eylül 1919 : Sivas'a varan Mustafa Kemal Paşa, halkın sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Anıların rahatça okunabilmesi için, yabancı tamlamalar çözülmüş, artık kullanılmayan sözcükler sadeleştirilmiştir. Belgelerse, tümüyle bugünkü dile çevrilmiştir. Kitabın sonunda, Ali Galip'in 150'likler çizelgesine alındığı, yurt dışına kaçıp orada öldüğü belirtilmektedir, 11 ANADOLOU, LA TUROUIE DE KEMÂL ATATÜRK (1938) Fransız yazarı Noel Roger'nin broşürü, Paris'te «La Revue dles deux mondes» dergisinden (1 aralık 1938 tarihli sayısından) ayrıbasım olarak, J. Dumoulin Basımevi'nde basıldı (27 s., fiyatı yazılı değil). Üç bolüm başlığı şöyle: Ankara tansığı (mucizesi); Atatürk dedi ki; Bir ülkenin uyanışı. Kitabın adı, dilimize, Anadolu, Kemal Atatürk'ün Türkiye'si diye çevrilebilir. Yazar, bundan sekiz yıl önce, yeni Türkiye üzerine büyük bir yapıt yazıp yayınlamıştı: En Asie Mineure, la Turquie du Ghazi (Paris, Fasquelle, s., 15 planş). Bunun adı da dilimize, Küçük Asya'da (Anadolu'da), (Gazi'nin Türkiye'sinde diye çevrilebilir. Kitabın başında, Gabriele Hanoteaux'nun bir önsözü vardır. Yazarın hiçbir yapıtı Türkçe'ye çevrilmemiştir. Birkaç kez yurdumuza gelip gezmiş olan yazar, 1930'da İsmet Paşa'nın «Beş yıl sonra gene geliniz, Ankara'yı tanıyamıyacaksınız» sözünü en başa almış baharında gelip

20 Atatürk'le konuşmuş. Ölümünden hemen sonra da bu incelemesini yazıp en ünlü Fransız dergisinde yayınlamıştır, Ankara'nın eski çağlardan başlayarak kısa bir tarihçesini verdikten sonra, Mustafa Kemal'e geçmektedir. Atatürk'le Çankaya'da bir kahvaltıda buluşmuşlar. Sekiz yıl sonra yeniden gördüğü Ankara'yı gerçekten tanıyamadığını söylüyor, «Ankara tansığı» dediği, yeni Ankara'dır. 12 Atatürk kendisine neler söylemiş? Onun bir betimlemesini yaptıktan sonra konuşmalarına geçiyor. Sözlerinden birkaçının çevirisi şöyle : Otorite, güç kullanarak değil, gönül rızasıyla kurulmalıdır... Yeni harfleri, iki yılda değil, altı ayda zorunlu kılacağım... İki Mustafa Kemal vardır : Biri ölüp gidecek, ama öbürü ulus için daima yaşayacaktır... Dilinizi (Fransızca'yı) biraz unutmuş gibiyim, ama onurunuza, hatırlamağa çalışacağım... Fransızca, açıklığı tam olan bir dildir, ondan vazgeçilemez... Şu zavallı' Grekler, aslında, Türktür... İzmir'i Türkler mi yakmış? Olamaz! Çünkü, benim bulunduğum evi de ateşe verdiler. Yanmağa başladı. Ben de dışarı çıkmak zorunda kaldım... (Atatürk'ün Çankaya ve Florya'da yazara söylediklerinin özeti aşağı-yukarı bunlardır.) (Bir ülkenin uyanışı) başlığını taşıyan son bölümde, yazar, yeni Türkiye'nin siyasal bağımsızlıktan sonra ekonomik bağım-sizlik yolunda attığı ilk adımları anlatmaktadır. Kapitülasyonlar yönetiminde yitirilen bağımsızlık, yavaş yavaş yeniden ele geçiriliyor. 1921'de Avrupalı bir maliyeci: «Türkler bir bankayı bile çalıştıramazlar» demişti. 1924'te İş Bankası kuruldu ve çağdaş bankacılık yöntemleriyle çalıştırılmaya başlanıldı. Ülkeyi en uygar ülke düzeyine çıkarmak... Bir programla yollar, telgraf hatları, köprüler, demiryolları, işgalin yakıp yıktığı her şey yeniden yapılmıştır. Yabancı kumpanyaların işlettiği demiryolu şebekesi satın alınmıştır. Eski ulusal endüstri yenileştirilmiştir. Yeraltı kaynakları değerlendirilmiştir... Son sayfada, Atatürk'ün gençliğe hitabesini 1923'te söylediği yazılıdır; bilindiği gibi, büyük Nutuk'un son sayfası olan bu hitabe 1927'de okunmuştur. 13 ANADOLU TÜRKLERİNİN MİLLÎ İDEOLOJİSİ KEMALİZM (1971) Müh. Hüseyin Remzi Tekgüç'ün (doğ. 1927) yapıtının ilk cildi, İstanbul'da Yelken Basımevin'de basıldı (363 s., 15 lira). Kitabın başında ve arka kapağında yazar ve yapıtları üzerine bilgiler var. Kendisi Robert Koleji bitirdikten sonra, Amerika'da uzmanlık yapmış bir inşaat mühendisidir. «Demokratik çerçeve dahilindeki Kemalist bir idealizm ile, tarihimize hakikî yönünü verip, milli şahsiyetimizi' ortaya çıkarmaya, Kemalizm'i bir doktrin haline, getirmeye ve İslâmiyet'i de millîleştirip reformlaştırmaya çalışan Hüseyin Remzi Tekgüç, güçlü bir Türkiye ile yeni bir dünya yaratmak hedeflerine doğru inançlı ve sağlam adımlarla ilerlerken, bir hesap ve his adamı olarak da, Türk Sağı'nı ve Solu'nu birleştiren bu Atatürkçü davasını, halk için ve halk ile beraber gürleyip seslenmektedir...» Bundan önce, yazar, «Anadolu Türkleri Milliyetçiliği» adlı ilk yapıtını yayımlamıştı (1970). Konuya girmeden önce, 4 sayfalık bir bölümde, çeşitli Türk düşünürlerinden ve ozanlarından düzyazı ve koşuk örnekleri verilmektedir. Önsözde, «Türkiye, barut ve kan kokuları içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, süngülerin ucunda doğmak mecburiyetinde bırakılmıştı» deniliyor; Kitabın bölümlerini ve ara başlıklarını sunuyoruz : Anadolu Türkleri: Anadolu Türklerinin tarihi. Anadolu Türklerine bir genel bakış. Anadolu Türkleri milliyetçiliği. Anadolu Türklerinin olgun demokratik cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk ve inkılapları. 14

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı TARİHTEN BİR KESİT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(4) Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Galip Urak ın Özgeçmişi ve Göğüs Cerrahisi AD nın Tarihçesi 1946-2006

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA DOĞUM :29/07/1962-KONYA ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Tarih SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS Rukiye MADEN Tarihçi Kitabevi Yayınları: 54 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör: Necip Azakoğlu Sayfa ve Kapak Tasarım: Tarkan Togo Birinci

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

1958-63, (1964), 1965-71, (1972-73), 1974-78, (1979), 1980-82, (1983-90), 1991, (1992-93), 1994, (1995), 1996, (1997-2002), 2003-04, (2005), 2006-

1958-63, (1964), 1965-71, (1972-73), 1974-78, (1979), 1980-82, (1983-90), 1991, (1992-93), 1994, (1995), 1996, (1997-2002), 2003-04, (2005), 2006- F-J GAZETE İSMİ YER NO (UG) YAYIN YERİ VE TARİHİ MEVCUTLAR 218 FIGARO (LE) 516 Paris, t. y. 219 FINANCIAL TIMES 535 London, t. y. (1935), 1936-37, (1938), 1939, (1940), (1942), (1946-48), 1949-55, (1956-57),1958-60,

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

YABANCI BASINDA ATATÜRK DOKÜMANLARI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 4 Ocak 2005. 1. AKYÜZ, YAHYA: TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE FRANSIZ KAMUOYU 1919-1922 1922. ANKARA: 1988... (TÜRK TARİH KURUMU...) 2. ATATÜRK

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL

ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL Sağlık bilimlerinde süreli yayınlar bilimsel iletişim ortamlarının yaratılmasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

Zonguldak Tarihi Kaynakçası

Zonguldak Tarihi Kaynakçası Zonguldak Tarihi Kaynakçası Peker N. (2011). Öl Esir Olma!. Ereğli: Karadeniz Ereğli Belediyesi Kalyoncu H. (2011). "Madenci Edebiyatına Giriş Denemesi". Edebiyatta Zonguldak '10 Bienali Bildiriler Kitabı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı