İki gün sonra saat 18:00 900, ,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik."

Transkript

1 BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi veya kronik renal yetmezlikli Serum 1 ml (min. 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında bir hafta, Salı saat:12.00 (Saat den sonra 900, ,25-Dihidroksi Vitamin D hastaların takibi, vitamin D bağımlı rikets, vitamin D rezistans rikets (familial hipofosfatemi) 900, Deoksikortizol 900, OH-Progesteron Konjenital adrenal hiperplazi, hirsutismus Adrenogenital sendrom şüphesi Serum 1 ml (min ml) Buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay Not: Oda ısısında beklemiş örnekler kabul edilmez. Serum 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabinda 1 hafta, Salı saat:12.00 (Saat den sonra Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Ertesi gün saat Sarkoidozis, silikozis, asbestozis, Gaucher hastalığı 903,540 4 ACE (Angiotensin Converting Enzyme) Nörosarkoidoz 903,540 5 ACE, BOS 6 Açilkarnitin profili (Bkz. Karnitin/Açilkarnitin analizi Addison, Cushing sendromu, ektopik ACTH üretimi 900,180 7 ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Not: EDTA veya heparinli plazma kabul edilmez Beyin omurilik sıvısı (BOS) 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, EDTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) Plazma ACTH düzeyi için referans aralığı sabah saat arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir. 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den çalışmaya kalır) Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den çalışmaya kalır) Aynı gün saat Aynı gün saat Aynı gün saat 907,370 8 Adenovirüs antijeni 906,320 9 Adacık (Islet) hücre antikoru 900, Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Gastroenterit oluşturan adenovirus enfeksiyonları Tip I Diabetes Mellitus Adenozin deaminaz bir çok farklı malignansi ve infeksiyonda seruma salınan bir endojen doku enzimidir. Karaciğer sirozu ile ilişkili portal hipertansiyonda en yararlı tek testtir. Plevral sıvıda artmış ADA düzeyleri sıklıkla tüberkülozla ilişkilidir. Tüberküloz menenjitinde BOS ADA düzeyleri artar. İmmünokromatografik Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısnda 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta Not: Formalin ve diğer koruyucu içeren kablara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez. Not: Plazma ve aşırı lipemik ve hemolizli örnekler kabul edilmez Serum, plevra mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, Aynı gün saat Perşembe saat:12.00 (Saat den Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den çalışmaya kalır) Ertesi gün saat Aynı gün saat 900, ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin) 902, Adrenalin (Epinefrin) Plazma 902, Adrenalin (Epinefrin) İdrar 904, Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) 904, Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) 16 ALA (Aminolevulinik asit) Diabetes insipidus, SIADH (uygunsuz ADH sekresyonu sendromu), ektopik ADH üretimi Kanamaya eğilimin araştırılması (ameliyat öncesi), fraksiyone heparin tedavisinin takibi Tromboz riskinin, pozitif aile öyküsü Kurşun zehirlenmesi, porfiria EDTA lı plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, Heparinli plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 1 ml)buzdolabında 2 gün, 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz. Ek 4 5 ml (min 2.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, Sitratlı plazma Bkz. Ek 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, Sitratlı plazma Bkz. Ek ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta 24 saatlik idrar, spot idrar Asetik asit üzerine toplanmalı, karanlık ve soğuk ortamda ve ışıktan korunarak saklanmalı ve gönderilmelidir. Bkz. Ek 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 4 gün, Çarşamba saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir so n ra ki ça lışm a ya ka lır.) Perşembe (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki Cuma saat Cuma saat Aynı gün saat Pazartesi-Perşembe Ertesi gün saat Çarşamba (Saat 12:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki Cuma saat 900, Alanin Aminotransferaz (ALT) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 hafta Not: Hemolizli örnekler kabul edilmez 900, Albumin 900, Albumin (BOS) 900, Aldolaz 900, Aldosteron (İDRAR) Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu Miyopati, miyokard infarktüsü ve şiddetli hemolitik anemi vakalarında yükselir NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanılmalıdır. Serum, Mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 Aynı gün saat halde 6 ay Not: Hemolizli örnekler kabul edilmez den çalışmaya kalır) İDRAR (24 saatlik idrar numunesinden) Bkz. Ek 4 5 ml (min. 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabinda (koruyuculu) 1 hafta, Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 900, Aldosteron Hipertansiyon, adrenokortikal hiperplazi, C onn sendrom u, adrenokortik al yetersizlik NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanmalıdır. Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Not: EDTA lı plazma kabul edilmez Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00(saat den sonra gelen numuneler bir sonraki

2 900, Alfa-1 Antitripsin 900, Alfa-Fetoprotein (AFP) 900, Alfa-Fetoprotein (Gebelik) 900, Alfa-galaktozidaz 904, Alfa-2 makroglobulin İnfantil hepatosiroz, pulmoner amfizem Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri Gebelerde fetal anomalilerin araştırılması Lipid depo hastalıklarının (Fabry s hastalığı) araştırılması Nefropati, karaciğer parankim hasarı 28 Alfa Talasemi analizi Bkz. Hemoglobin Bart 900, Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları Osteoporoz, kemik metastazları, hiper-paratiroidizm 900, Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifk) 900, Alkalen fosfataz izoenzimleri 900, Alüminyum Alkalen fosfataz artışının nedenini belirle-mek Mesleki maruziyet, aluminyum tedavisi (diyaliz hastaları) rtansiyon ayırıcı tanısı Flourometrik Elektroforez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Serum (Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda Aynı gün saat ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, Not: Plazma örnekleri kabul edilmez EDTA lı tam kan (lökosit) Fibroblast kültürü 5 ml (min 2 ml) 2 hafta Buzdolabında 1 hafta Not: Donmuş örnekler kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 ay Not: EDTA lı plazma kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 1 hafta, Çarşamba saat:12.00 (Saat den Laboratuvara danışınız (Saat den Serum, 24 saatlik idrar, spot İdrar, BOS, Diyaliz mayi Bkz. Ek 4 2 ml (1 (Saat den sonra gelen ml) Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri numuneler bir sonraki zamanla değişmez 30,00 Laboratuvara danışınız AMA Bkz. Antimitokondriyal antikor TL 900, Amilaz Akut pankreatit, parotitis Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay Akut pankreatit, parotitis Spot idrar, zamanlı idrar 10 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, 900, Amilaz (İdrar) buzdolabında 1 ay, donmuş halde kabul edilmez Not İdrar ph<6.0 ise amilaz aktivi-tesi %30 azalır: İdrar ph sı <6.0 ise 2 ml/l %5 NaOH eklenerek ph nın >6.0 olması sağlanır 36 Amilaz (Pankreatik) Bkz. Pankreas amilazı Amino asit metabolizması bozuklukları Serum (En az 12 saatlik açlıktan sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde serum ayrılmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, 900, Amino asitler (Serum) Üç iş günü sonra saat Amino asit metabolizması bozuklukları 24 saatlik idrar (30 ml -çocuklarda 15 ml-6 N HCl üzerine idrar Üç iş günü sonra saat 900, Amino asitler (İdrar) toplanır) 10 ml (min 5 ml)oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 50,00 gün, 39 Amip antijeni Bkz. Entamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı) 40 Amip antikoru Bkz. Entamoeba histolytica antikor Hepatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği Heparinli plazma Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden Aynı gün saat 900, Amonyak hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında donmuş halde 1 gün 42 ANA Bkz. Antinükleer antikor 906, ANCA Tarama ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Hafta içi her gün çalışılıp iki gün sonra Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) sonuç verilir. Hirsutizm, polikistik over, Stein-Leventhal sendromu Serum 1 ml (min 0.5 m) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 Ertesi gün saat 900, Delta Androstenedion (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 50,00 900, Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA 900, Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG 900, Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM 907, Anti-CCP (Cyclic citrulinated peptid) 906, Anti-Centromere B 906, Anti ds-dna 906, Anti düz kas antikoru (ASMA) Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması Romatoid artrit CREST sendromu Sistemik lupus eritematoz (SLE) Tip 1 otoimmün hepatit Immunblot IFA Not:Plazma örneği kabul edilmez saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra Salı-Perşembe saat 13:00 Saat den Ertesi gün saat çalışmaya saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra

3 906, Anti endomisyum antikor Ig A Glutene duyarlı enteropati IFA Not:Plazma örneği kabul edilmez saat 13:00 Saat den sonra 905, Antibiyotik duyarlılık testi Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak Disk difüzyon Genç bakteri suşu Ertesi gün saat 904, Anti Faktör II a Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı Hafta içi her gün 15:00 Aynı gün saat esnasında ilaç düzeyinin takibi buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı Sitratlı plazma Bkz. Ek 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, Hafta içi her gün 15:00 Saat den Aynı gün saat 904, Anti Faktör X a esnasında ilaç düzeyinin takibi buzdolabında 24 saat, çalışmaya Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin saat 13:00 Saat den sonra 906, Anti-Fosfatidil Serin IgG 906, Anti-Fosfatidil Serin IgM 906, Anti-Fosfolipid IgG 906, Anti-Fosfolipid IgM 906, Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) 906, Anti Gliadin lga 906, Anti Gliadin lgg 900, Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) 906, Anti-Histone 906, Anti-HBc IgM 906, Anti-HBc Total (IgG) 906, Anti-Hbe Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin Tip I diabetes mellitus, otoimmün poliglandüler hastalıklar Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Goodpasture sendromu İlaca bağlı lupus eritematoz Akut hepatit B Kronik veya geçirilmiş hepatit B Akut veya kronik hepatit B Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra Perşembe saat:12.00 (Saat den Ertesi gün saat saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra saat 13:00 Saat den sonra Ertesi gün saat saat 13:00 Saat den sonra Ertesi gün saat Ertesi gün saat 906, Anti-Hbs Hepatit B den iyileşme, immünite kazanma Serum 1 ml (0.5 ml Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Aynı gün saat 907, Anti-HCV Akut ve kronik hepatit C Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat Aynı gün saat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Akut hepatit E Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 2 hafta, Cuma saat 13:00 Saat den sonra Ertesi gün saat 906, Anti Hepatit E (HEV) Tip I diabetes mellitus Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, Perşembe saat 13:00 Saat den Ertesi gün saat 906, Anti-İnsülin Antikoru donmuş halde 2 ay çalışmaya Dermatomiyozit, polimiyozit saat 13:00 Saat den sonra 906, Anti-Jo-1 Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin saat 13:00 Saat den sonra 906, Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin saat 13:00 Saat den sonra 906, Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG) Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin saat 13:00 Saat den sonra 75 Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA ) 906, Anti mikrozomal antikor Bkz. Anti TPO Primer bilier siroz Serum ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş Salı-Perşembe saat 13:00 Saat den Ertesi gün saat 906, Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2) IFA halde 1 yıl çalışmaya

4 78 Anti-Müllerian Hormon (AMH) 906, Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil Menopoz durumunun ve over yetmezliğinin araştırılması ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) Serum 1 ml Buzdolabında 1 hafta,, oda ısısında kabul edilmez Salı Cuma (Saat 11:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çaışmaya dahil edilir.) Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Aynı gün saat 80,00 906, Anti-Nükleer Antikor (ANA) Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SLE Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 906, Anti-Parietal Hücre Antikoru Kronik atrofik gastrit, pernisiyöz anemi Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 906, Anti ribozomal P protein SLE, Romatoid artrit Serum 1 ml (0.2 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 907, Sm/RNP Anti-RNP-70 Mikst konnektif doku hastalığı, SLE Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 84 Anti-Ro Bkz. SS-A antikoru Skleroderma 906, Anti-Scl-70 Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 906, Anti sentromer Bkz. Anti centromere B Immunblot Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 906, Anti-Sm (Smith) SLE Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) 704, Anti sperm antikor (ASA) 906, Anti-Tiroglobulin İnfertilite nedeninin araştırılması Hashimato tiroiditi, primer miksödem, Grave s hastalığı 900, Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları) Hashimato tiroiditi, Hipotiroidizm, Grave s hastalığı, poliendokrinopati Tr omboz riskinin, pozitif aile öyküsü, 904, Antitrombin III aktivite karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontraseptif kullanımı 92 APC rezistansı Bkz. Aktive protein C rezistansı 900, Apolipoprotein A-I Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi 900, Apolipoprotein B , ARB aranması 96 Aquaporin-4 (Anti-NMO, Anti Nöromiyelitis Optika IgG) Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Tüberküloz Multipl Skleroz Kromajenik/ Mikroskobik ELISA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Sitratlı plazma Bkz. Ek ml (1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat, Cuma (Saat 13:00 a kadar gelen Ertesi gün saat numuneler çalışmaya dahil olur.) Aynı gün saat Aynı gün saat Pazartesi-Perşembe (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur.) Ertesi gün saat Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş Aynı gün saat halde 3 ay Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş Aynı gün saat halde 3 ay Balgam, bronşiyal lavaj, idrar Oda ısısında 3 gün, buzdolabında ve Ertesi gün saat donmuş halde kabul edilmez Serum Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız 80,00 900, Aril sülfataz a Metakromatik lökodistrofi (lipid depo hastalıkları) Kolorimetrik EDTA lı kan Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, oda ısısnda ve donmuş halde kabul edilmez Onbeş günde bir cuma günü saat:13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 gün sonra Çarşamba saat 12:00 900, Arsenik Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi Serum (Kan laboratuarımız tarafından temin edilen lacivert kapaklı K2 EDTA lı tüplere alınır ve böylece gönderilir) 2 ml (min 0.5 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 900, Arsenik, idrar Arsenik maruziyeti, arsenik zehirlenmesi 24 saatlik idrar Bkz Ek 4 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta (tercih edilir), (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Crohn s hastalığı Her Pazartesi (Saat den sonra gelen Ertesi gün saat numuneler bir sonraki 101 ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Crohn s hastalığı Her Pazartesi (Saat den sonra gelen Ertesi gün saat numuneler bir sonraki 901, Asetaminofen (Parasetamol) 906, Asetilkolin reseptör antikoru 900, Asit fosfataz Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonu Miyastenia gravis, müsküler asteninin ayırıcı tanısı Prostat kanseri, kemik metastazları 105 Askorbik asit Bkz. Vitamin C 106 ASMA Bkz. Anti düz kas antikoru LC MS MS Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 45 gün Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında, buzdolabında 24 saat, Salı-Perşembe (Saat den sonra Ertesi gün saat Çarşamba saat:12.00 (Saat den Ertesi gün saat Aynı gün saat 30,00

5 900, ASO (Antistreptolizin O) () 900, Aspartat Aminotransferaz (AST) Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıkları / Türbidimetrik Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Not: Plazma örneği kabul edilmez Aynı gün saat (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 109 Aspergillus antijeni Bkz. Galaktomannan antijeni Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı 900, Bakır 900, Bakır (İdrar) Wilson hastalığı Akciğer tüberkülozu, sarkoidoz (8 adet monoklonal BAL lenfositlerinin immünfenotip tayini (CD45, CD14, CD3, 905, antikor sonucu rapor edilir ve x 8 kodundan CD4, CD8, CD19, CD3-16+C3956, CD15) faturalandırılır) Balgamda patojen bakterilerin belirlenmesi 905, Balgam ü 114 Baryum (Ba) Baryum maruziyeti, baryum toksisitesi AAS AAS Flow cytometri Serum 2 ml (min 0.5 ml) Not: Jelli tüplere alınan kan örnekleri kabul edilmez. Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez 24 saatlik idrar, spot idrar 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, Bronko alveolar lavaj sıvısı 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 48 saat, oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez Balgam (Steril bir kaba konur) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde kabul edilmez. donmuş halde 2 hafta Hafta içi (Saat den sonra Hafta içi (Saat den sonra (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 900, Bence Jones proteini 116 Berilyum Hafif zincir hastalığı (idrarda kappa ve lambda hafif zinciri ölçümü yapılır) ( ve kodları üzerinden fatura edilir) Berilyum maruziyeti, berilyum toksisitesi 24 saatlik idrar 5 ml (min 5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Not: İdrarı toplarken soğuk ortamda saklayın donmuş halde 2 hafta (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Aynı gün saat 4 900, Beta galaktozidaz 900, Beta-hCG (Kantitatif) 900, Beta2-Mikroglobulin 900, Beta2-Mikroglobulin (idrar) 900, Bikarbonat (HCO3-) Krabbe hastalığı (lipid depo hastalığı) Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler Multiple myeloma, HIV enfeksiyonu, Hodgkin s hastalığı, non-hodgkin s Lymphoma, glomeruler filtrasyonun Renal tubuler yetersizlik şüphesi Asidoz ve alkoloz durumları, tüm ciddi hastalar, hipotansiyon, dehidrasyon Kolorimetrik EDTA lı kan Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, Ayın 2. ve 4. cuma günü (Saat den 4 gün sonra Çarşamba oda ısısnda ve donmuş halde kabul edilmez saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Ertesi gün saat 24 saatlik idrar (idrar ph ı <6,0 ise 2 ml1 M NaOH ilave edilmelidir, soğuk ortamda saklanmalıdır) 4 ml (min 1 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 14 gün, donmuş halde 1yıl Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Not: Serum ağzı kapalı tüpte saklanmalıdır Ertesi gün saat 900, Bilirubin (Total) 900, Bilirubin (Direk) 900, Biotinidaz aktivitesi 901, Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Test) Down sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG) Sarılık Sarılık Yeni doğanlarda biyotin eksikliği semptomlarının (epilepsi, solunum problemleri, deri döküntüleri, alopesi) araştırılması Down sendromlu gebelik riski (PAPP-A ve free betahcg ölçümü ve NT [nuchal trans-lucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.) Serum 1 ml (min 0.5 ml) Işıktan korunması şartıyla: Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) şıktan korunması şartıyla: Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 4 saat, Serum 2 ml(min 1mL) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, saat 13:00 (Saat den sonra 2 gün sonra saat 126 Bizmut (Bi) Mesleki maruziyet, tedavi takibi Tam kan (Lacivert kapaklı K2 EDTA lı tüpe kan örneği alınır ve gönderilir) 5 ml (min 1 ml) E188 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 905, Boğaz ü Tonsillit, üst solunum yolu enfeksiyonları Boğaz sürüntüsü Oda ısısında gönderilir Ertesi gün saat 903, BNP (Brain natriüretic peptide) Konjestif kalp yetmezliği tanısında diagnostik değeri vardır EDTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, Aynı gün saat 30,00 buzdolabında 4 saat, donmuş halde 4 ay Mesleki maruziyet, bor toksisitesi Serum 4 ml (min 1 ml) Oda ısısında 1 ay, buzdolabında 1 ay, donmuş (Saat den sonra gelen 129 Bor (B) halde 1 ay numuneler bir sonraki 4 907, Borrelia Burgdorferi Antikor Ig M (Western blot) 907, Borrelia Burgdorferi Antikor Ig G (Western blot) 907, Borrelia Burgdorferi IgG Lyme hastalığı şüphesi (erythema migrans, reaktif artrit) Lyme hastalığı şüphesi (erythema migrans, reaktif artrit) Lyme hastalığı şüphesi (erythema migrans, reaktif artrit) İmmun blot İmmun blot IFA Çarşamba saat 13:00 (Saat den Çarşamba saat 13:00 (Saat den Çarşamba saat 13:00 (Saat den Ertesi gün Ertesi gün Ertesi gün saat 3 3

6 907, Borrelia Burgdorferi IgM 900, BOS İmmunelektroforez 905, BOS ü Lyme hastalığı şüphesi (erythema migrans, reaktif artrit) Multiple skleroz Menenjit etkeninin araştırılması IFA İzoelktrik fokuslama BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1hafta, BOS Oda ısısında 24 saat Not: buzdolabında bekletilmiş veya donmuş haldeki örnekler kabul edilmez Çarşamba saat 13:00 (Saat den Salı saat 13:00 (Saat den sonra saat 13:00 (Saat den sonra Ertesi gün saat Perşembe saat 50, BOS IgG (Tek bir viruse spesifk) BOS ta viral marker ların araştırılması BOS+Serum aynı anda gönderilmeli 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 Laboratuvara danışınız ELISA gün, buzdolabında 2 hafta, 50, BOS IgM (Tek bir viruse spesifk) BOS ta viral marker ların araştırılması BOS+Serum aynı anda gönderilmeli 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 Laboratuvara danışınız ELISA gün, buzdolabında 2 hafta, 50,00 905, Boyalı mikroskobik inceleme Gram, metilen mavisi, Ziehl-Neelsen vb. Mikroskobik Sürüntü örnekleri Aynı gün saat 905, Boyasız direk mikroskobik inceleme Mikolojik incelemeler Mikroskobik Mikolojik örnekler Aynı gün saat 900, Böbrek taşı analizi Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesi Kolorimetrik Kalitatif Taş (Kırmızı kapaklı tüpte veya daha büyük örnekler idrar kültür kabında ağzı kapalı gönderilir) Dayanıklılık süresi belirlenmemiştir Çarşamba- Cuma Ertesi gün saat 907, Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) (Wright) 907, Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) 907, Brucella IgG 907, Brucella IgM 905, Burun Akıntısı ü 900, Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) 900, C-Peptid 900, C1 esteraz inhibitörü (C1 inaktivatör) 900, C3 (Kompleman 3) 900, C4 (Kompleman 4) 900, CA 125 (Kanser antijen 125) 900, CA 15-3 (Kanser antijen 15-3) 900, CA 19-9 (Karbonhidrat antijen 19-9) Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Burun enfeksiyonları Akromegali, pitüiter cücelik, hipopituitarism İnsülinoma, tip I diabet, endojen insülin salınımının araştırılması Herediter anjiyoödem, SLE, otoimmün hastalıklar Glomerulonefritin tüm formlarında hastalığın gidişatının takibi, SLE İmmün kompleks bozuklukları, anjiyo ödem, SLE Epitelyal over kanserli hastaların tedavi takibi Metastatik göğüs kanseri, hastalığın rekürrensini ve tedaviye cevabı değerlendirmek Gastrointestinal kanserlerin tüm formları ve diğer adenokarsinomalar, hastalığın gidişatının izlenmesi Aglütinasyon Aglütinasyon Ertesi gün sonra saat Aynı gün saa Pazartesi saat 13:00 (Saat den Pazartesi saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat Ertesi gün saat Burun Akıntısı Oda ısısında 24 saat Not: buzdolabında bekletilmiş veya donmuş haldeki örnekler kabul edilmez iki gün sonra saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat donmuş halde 2 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, Ertesi gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, Aynı gün saat donmuş halde 2 hafta Serum, 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, Aynı gün saat donmuş halde 2 hafta Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Aynı gün saat 6, , CA 72-4 (Kanser antijen 72-4) 907, c-anca (PR3 ANCA) 905, , CD4/CD8 analizi (CD4,CD8, CD14, CD45 sonuçları ile beraber verilir) CD34 analizi (CD45,CD14,CD34 sonuçları ile beraber verilir) Gastrik karsinoma (Müsinöz over CA) Wegener hastalığı AIDS te tanı, takip ve tedavinin yönlendi-rilmesi (4 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve x 4 kodundan faturalandırılır) Kök hücre nakli (3 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve x 3 kodundan faturalandırılır) Akım sitometri Akım sitometri Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Periferik kan (EDTA lı tüpte) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolalbında veya donmuş halde kabul edilmez Periferik kan (EDTA lı tüpte) kemik iliği, aferez ürünü 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında veya donmuş halde kabul edilmez Aynı gün saat saat 13:00 (Saat den sonra Hafta içi her gün Ertesi gün saat Hafta içi her gün Ertesi gün saat 40,00 40,00 902, CEA (Karsinoembriyonik Antijen) 900, CH 50 Kompleman aktivitesi 907, Chlamydia Antijeni (Card Test) Kolon, göğüs ve gastrik kanserli hastaların takibi, tedavi sonrası rekürrensin Klasik yol kompleman defekti Ürogenital enfeksiyon ELISA İmmünokromatografik Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında kabul edilmez, donmuş halde 2 hafta Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez Aynı gün saat Ayın 2. ve 4. Pazartesi 12:00 Ertesi gün saat Ertesi gün saat 908, Chlamydia 907, Chlamydia pneumoniae IgG Ürogenital enfeksiyon (Chlamydia Trachomatisin hızlı tespiti) Pnömoni, ateroskleroz riski İdrar, Endoserviks veya erkek uretrasından elde edilen swab örnekleri 10 ml (3 ml) ilk idrar Oda ısısında 6 gün, buzdolabında 6 gün, donmuş halde kabul edilmez Salı saat 11:00 (Saat 10:00 dan sonra dahil edilir.) Pazartesi saat 11:00 (Saat den Ertesi gün saat Ertesi gün saat 90,00

7 907, Chlamydia pneumoniae IgM 907, Chlamydia trachomatis IgG Pnömoni, ateroskleroz riski Klamidyal enfeksiyonların (trahom, pelvik inflamatuar hastalıklar, pnömoni, lenfogranuloma venerum) incelenmesi, Reaktif artrit Pazartesi saat 11:00 (Saat den Pazartesi saat 11:00 (Saat den Ertesi gün saat Ertesi gün saat 907, Chlamydia trachomatis IgM Klamidyal enfeksiyonların (trahom, pelvik inflamatuar hastalıklar, pnömoni, lenfogranuloma venerum) incelenmesi, Reaktif artrit Pazartesi saat 11:00 (Saat den Ertesi gün saat 900, Civa İntoksikasyon, mesleki maruziyet EDTA lı tam kan 5 ml min 1 ml) Civa uçucu olduğu için 7 günden uzun süreli saklamalarda konsantrasyonu azalabilir (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 900, Civa (İdrar) İntoksikasyon, mesleki maruziyet 24 Saatlik İdrar Bkz. Ek 4 10 ml (5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 902, CK (Total Kreatin Kinaz ) 900, CK-MB (İmmünoinhibisyon) 902, CK-MB (Mass ölçümü) 907, Clostridium Difficile Toksin A Miyokard infarktüsü tanısı, iskelet kası hastalıkları, travmatik kas hasarı Artmış total CK değerlerinin ayırıcı tanısı, miyokard infarktüsü Artmış total CK değerlerinin ayırıcı tanısı, miyokard infarktüsü Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit) İmmünokromatografik Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 5 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Gaita 5 g (min 1g) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta 12:00 Aynı gün saat Ertesi gün saat 907, Clostridium Difficile Toksin A ve B Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit) İmmünokromatografik Gaita 5 g (min 1g) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta Ertesi gün saat 906, CMV IgM 906, CMV IgG 907, CMV IgG Avidite Testi 908, CMV 908, CMV Viral yük 900, CRP ( C Reaktif Protein) 905, Cryptosporidium antijen 900, Çinko 900, Çinko (eritrosit içi) 900, Çinko (İdrar) 900, Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)) Lenfadenopati, gebelik Lenfadenopati, gebelik CMV enfeksiyonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğini belirlemek CMV enfeksiyonunun tanısı CMV enfeksiyonunun tanısı ve izlenmesi İnflamasyon, romatizmal hastalıklar Diyare nedeninin araştırılması Mesleki maruziyet, eksiklik sendromu Mesleki maruziyet, eksiklik sendromu Mesleki maruziyet, eksiklik sendromu Yağ asidi oksidasyon defektleri FIA FIA ELFA Türbidimetrik İmmünokromatografik AAS AAS AAS GC-MS Serum, EDTA lı tam kan, BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Serum, EDTA lı tam kan, BOS, idrar 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3yıl Gaita (topladıktan sonra 1 saat içinde %10 luk formalin solüsyonun içine konur) 10 g (min 1g) Oda ısısında 9 ay, buzdolabında 9 ay, donmuş halde kabul edilmez Serum 2 ml (min 0.5 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element sonuçları zamanla değişmez EDTA lı tam kan 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 hafta 24 Saatlik İdrar, spot idrar (soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, Serum, Plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 2 saat, Not: saat açlık sonrası kan örneği alınmalı ve hasta son 24 saat alkol almamalıdır. Hafta içi her gün Hafta içi her gün Hafta içi her gün Perşembe saat 10:00 Ertesi gün saat Salı sonra Ertesi gün saat Hafta içi (Saat den sonra Hafta içi (Saat den sonra Hafta içi (Saat den sonra Çarşamba saat 13:00 (Saat den 130,00 1 Hafta sonra saat ,00 904, D-Dimer 907, Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru) 907, Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni) 901, Demir Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz Hepatit B vakalarında delta virüsle süper-enfeksiyon şüphesi Hepatit B vakalarında delta virüsle süper-enfeksiyon şüphesi Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Sitratlı Plazma Bkz. Ek 3 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat, Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, Serum (Numune sabah saat açlık sonrası alınmalıdır) 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 1 hafta, 12:00 (Saat den sonra Çarşamba 12:00 (Saat den sonra Çarşamba 12:00 (Saat den sonra Aynı gün saat Ertesi gün saat Ertesi gün saat 901, Demir Bağlama Kapasitesi Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Serum (Numune sabah saat açlık sonrası alınmalıdır) 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 1 hafta,

8 Osteoporoz, Paget hastalığı 901, Deoksipiridinolin-Piridinolin 905, Deri Yara Lezyon ü Cilt enfeksiyonları 901, DHEA-SO4 (dehidroepiandrosteron sülfat) Hirsutizm, adrenogenital sendrom şüphesi, adrenokortikal tümör 192 Difenilhidantoin Bkz. Fenitoin 901, Digoksin Tedavi takibi Hipogonadizm, hirsutizm 901, Dihidrotestosteron (DHT) 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz Ek 4 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Materyal Oda ısısında 24 saat, buzdolabına ve donmuş halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24 saat, Salı saat 13:00 (Saat den sonra 3 gün sonra saat gelen numuneler bir sonrak çalışmaya Aynı gün saat Aynı gün saat Laboratuvara Danışınız saat:12.00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 705, Direkt Coombs (polispesifk) 901, Doku transglutaminaz Ig A Doku transglutaminaz Ig G 908, Domuz Gribi (Swine flu) 902, Dopamin, Plazma 902, Dopamin, İdrar Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığının araştırılması, Otoimmun hemolitik anemi, ilaçla indüklenen hemolitik anemi,hemolitik transfüzyon reaksiyonlar Celiac hastalığı Celiac hastalığı Gripal enfeksiyon etkeni İnfluenza virüsünün ve H1N1 suşunun saptanması 901, Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG) Bkz. Birinci trimester Down taraması EBV enfeksiyon şüphesi 907, EBV EA IgG 907, EBV EA IgM 907, EBV EBNA IgG 907, EBV VCA IgG 907, EBV VCA IgM 908, EBV EBV enfeksiyon şüphesi EBV enfeksiyon şüphesi EBV enfeksiyon şüphesi EBV enfeksiyon şüphesi EBVvirüsünün belirlenmesi 208 Echinococcus IHA testi Bkz. Kist hidatik 907, ENA 12 li Profl Alt parametreler teker teker faturalanır. Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SLE (12 parametre) Otoimmün bağ dokusu hastalıkları, SLE 907, ENA Profl (6 lı Panel) 6 parametre faturalanır 907, Entamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı) 907, Entamoeba histolytica antikor (İHA) 904, Eozinofil Sayımı (Total) 904, Eozinofil Katyonik Protein (ECP) 904, Eritropoetin 901, Estradiol (E2) Gaitada parazit antijenlerinin araştırılması Karaciğer apsesi Allerjik hastalıklar Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infektif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin Renal anemi, tedavi takibi Over fonksiyonlarının, ovülasyon takibi, jinekomasti, östrojen üreten tümörler Aglütinasyon Immünbloting Immünbloting İHA Cell Counter+ Mikroskobik EDTA lı tam kan Hafta içi her gün 13:00 Aynı gün saat Hafta içi gün 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonrak çalışmaya Hafta içi gün 13:00 (Saat den sonra Sürüntü (boğaz, burun) Perşembe Heparinli plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz Çarşamba saat 13:00 (Saat den Cuma saat edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 1 ml) Buzdolabında 2 gün, 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır). Bkz. Ek 4 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Serum1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Gaita 5 g random gaita Oda ısısında kabul edilmez, buzdodolabında 48 saat, donmuş halde 1 hafta Çarşamba saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Salı saat 10:00 (Saat den sonra Cuma saat Ertesi gün saat Ertesi gün saat Ertesi gün saat Ertesi gün saat Ertesi gün saat Ertesi gün saat Hafta içi her gün 13:00 İki gün saat Hafta içi her gün 13:00 (Saat den İki gün saat Ertesi gün saat Salı-Perşembe saat 11:00 (Saat den Ertesi gün saat EDTA lı tam kan n 3 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında Aynı gün saat 24 saat, donmuş halde kabul edilmez Serum (Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan sonra 60 dk oda Aynı gün saat ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 1000 g de santrifüj edin, serumu temiz bir tüpe ayırın) 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 5 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün, Aynı gün saat Aynı gün saat 50,00 3

9 901, Estriol (E3) (Ankonjuge) 904, Faktör II (Protrombin) 904, Faktör V (Proakselerin) 908, F V Leiden mutasyonu 904, Faktör VII (Prokonvertin) 904, Faktör VIII 904, Faktör VIII İnhibitörü 904, Faktör IX (Christmas) 904, Faktör IX İnhibitörü 904, Faktör X (Stuart Faktör) 904, Faktör XI 904, Faktör XII (Hageman Faktörü) 904, Faktör XIII 230 Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon analizi (12 mutasyon) 231 Fenilalanin 901, Fenitoin (Difenilhidantoin, epdantoin) İntrauterin fetüsün durumunun Not: Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır Uzamış aptt ve PTZ li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması Uzamış aptt ve PTZ li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması Tromboz riski Kanamaya eğilim ve uzamış PTZ Uzamış aptt li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması, hemofili A, von Willebrand hastalığı Faktör VIII inhibitörlerinin varlığını araştırmak (tedaviye bağlı veya spontan) Hemofili B Hemofili B tedavi takibi Uzamış aptt ve PTZ li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması Uzamış aptt li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması Uzamış aptt li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması,sürekli azalmış aktiviteli hastalarda orta dereceli artmış tromboz riski Uzamış aptt ve PTZ li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması FMF e neden olabilen bazı mutasyonların belirlenmesi ( x kodlarından fatura edilir) Fenilketonüri İlaç tedavisinin takibi Real time Striple mutasyon analizi LC-MS/MS Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat EDTA lı tam kan 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 Çarşamba 13:00 Ertesi gün saat hafta, donmuş halde kabul edilmez. Not: Serum ve donmuş tam kan örnekleri kabul edilmez Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1hafta, donmuş halde kabul edilmez Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat Laboratuvara Danışınız 40,00 40,00 Laboratuvara Danışınız 150,00 Serum, özel kağıda emdirilmiş topuk kanı Hafta içi her gün 3 iş günü sonra saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 4 gün, Aynı gün saat Not: Jelli tüpe alınan kan örnekleri kabul edilmez 901, Fenobarbital İlaç tedavisinin takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 6 hafta, buzdolabında 6 hafta, Not: Jelli tüpe alınan kan örnekleri kabul edilmez Aynı gün saat 911, Fenol 901, Ferritin 904, Fibrinojen 901, Fitanik asit Mesleki maruziyet, toksisite semptomları Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz Kalıtsal metabolik hastalıkların ayırı tanısı, yağ asidi oksidasyon defektleri GC-MS İdrar 4 ml (min 2 ml) Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 22 hafta Pazartesi, Çarşamba, Cuma Bir hafta saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Aynı gün saat Sitratlı Plazma Bkz. Ek 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, Serum, Plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, Çarşamba 13:00 Bir hafta sonra saat buzdolabında 2 saat, Not: saat açlık sonrası kan örneği alınmalı ve hasta son 24 saat alkol almamalıdır. 238 FK506 Bkz. Takrolimus Anemi, folat eksikliği 901, Folik Asit Serum (Numune alınması için 10 saatlik açlık gerekir.) 1 ml (min. 0.5 ml) Oda ısısnda 8 saat, buzdolabinda 2 gün, Aynı gün saat 901, Fosfor 901, Fosfor (idrar) 905, Fronkül kültürü 901, Fruktozamin 901, FSH (Follikül Stimülan Hormon) 903, FT3 (Serbest Triiyodotironin) 903, FT4 (Serbest Tiroksin) 905, Gaita ü Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiperparatiroidizm Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiperparatiroidizm Patojen bakterinin izolasyonu Diabet hastalarının kısa süre (2-3 hafta) önceki genel kan glukozunun İnfertilite, menstruel siklus bozuklukları, menopoz başlangıcı T3 hipertiroidizm, tedavi takibi Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi Bağırsak enfeksiyonları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, 24 saatlik idrar, spot idrar 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Materyal Oda ısısında 24 saat, buzdolabına ve donmuş halde 2 gün sonra saat kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 2 hafta, Aynı gün saat donmuş halde 2 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Gaita ( Örnek alındıktan hemen sonra Carry - blair transport besiyeri 3 gün sonra saat içine alınmalı ve gönderilmelidir.) Koruyucu olmayan ortamda: oda ısısında 2 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez. Koruyucu içeren bir ortamda: oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde kabul edilmez

10 905, Gaitada Amip 905, Gaitada Gizli Kan 905, Gaitada Parazit 901, Gaita steatokrit 901, Gaitada şeker kromotografisi (Her biri) 901, Gaitada HAZIM 901, Gaitada PH 907, Galaktomannan antijeni Diyare Gastrointestinal kanama şüphesi, kolorektal kanserlerin erken saptanması Paraziter hastalıklar Pankreas yetmezliği, gaitada yağ durumunun Çocuklarda şeker intoleransının araştırılması (Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz araştırılır) Mikroskobik Guaiac Mikroskobik Mikroskobik Kromatografi Gaitada (Numune 30 dk. İçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.) 5 g (min 2 g) Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat, donmuş halde 3 gün Gaita 10 g (min 5 g) alındığı gün içinde Oda ısısında 4 saat Not: Kuru örnekler kabul edilmez, dondurulmaz Gaita Gaita saat:12.00(saat den sonra saat:12.00(saat den sonra Malabsorpsiyon bozuklukları Gaita saat:12.00 (Saat den sonra Malabsorpsiyon bozuklukları Gaita saat:12.00 (Saat den sonra Aspergillus enfeksiyonları Serum 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 2 gün Çarşamba (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 4 saat Bir hafta sonra saat Bir hafta sonra saat Ertesi gün saat 40,00 901, Galaktoz Galaktoz metabolizması bozuklukları NaF li tam kan veya idrar 2 ml (0.5 ml) Salı saat 13:00 Cuma saat Peptik ülser relapsı, Zollinger-Ellison sendromu şüphesi, Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 5 saat, donmuş saat 12:00 (Saat den sonra Aynı gün saat 901, Gastrin gastrinoma halde 1 ay 901, Gebelik Testi (İdrar) Gebelik tayini İdrar 4 ml (min 1 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, 2 saat donmuş halde kabul edilmez 901, GGT (Gama Glutamil Transferaz) Karaciğer ve safra kanalı hastalıkları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, 2 saat donmuş halde 2 ay 907, Giardia antijeni Gastro-enterit, enterokolit Gaita (Örneği %10 luk formalin içine koyun) 5 g (min 1 g) Oda ısısında Hergün Aynı gün saat İmmünokromatografik 9 ay, buzdolabında 9 ay, donmuş halde kabul edilmez. Glutene duyarlı enteropati, sprue, Celiac hastalığı Hafta içi gün 13:00 (Saat den sonra 906, Gliadin Antikoru IgA 12,00 Glutene duyarlı enteropati, sprue, Celiac hastalığı Hafta içi gün 13:00 (Saat den sonra 906, Gliadin Antikoru IgG 12, Glikozile hemoglobin Bkz. Hemoglobin A1C 264 Glomerüler Bazal Membran Antikoru Bkz. Anti glomerüler bazal membran antikoru TL 901, Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up) Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Diabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up) 24 saatlik idrar, spot idrar (soğuk ortamda saklanmalı ve 901, Glukoz (İdrar) gönderilmelidir) 5 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 5 gün, 267 Glukozaminoglikanlar Bkz. Mukopolisakkaridler 901, Glukoz 6-fosfa dehidrogenaz (G6PD) Hemolitik anemi EDTA lı tam kan 3 ml (min 1.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 Hafta içi her gün 13:00 Aynı gün saat hafta, donmuş halde kabul edilmez Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı (Sabah Serum, Fluorid/oksalatlı plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 Aynı gün saat 901, Glukoz Tolerans testi açlık ve 75 g glukoz solüsyonu içtikten 2 saat sonra kan saat, buzdolabında 1 hafta, örneği alınır) Göz enfeksiyonları Göz Sürüntüsü Oda ısısında 24 saat, buzdolabında ve donmuş halde İlk rapor 24 saat 905, Göz (Konjonktiva) ü kabul edilmez sonra; son rapor 7 gün sonra 908, Gruber-Widal (Salmonella tüp aglütinasyonu) Enterit, nedeni açıklanamayan ateş, reaktif artrit Ertesi gün saat Aglütinasyon 272 Gümüş (Ag) Mesleki maruziyet, toksisite semptomları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, Hergün donmuş halde 2 hafta 4 901, Haptoglobin Hemolitik anemi, intravasküler hemoliz Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 3 ay, buzdolabında 3 ay, Aynı gün saat Not: Açlık kan örneği tercih edilir 906, HAV IgM Akut hepatit A şüphesi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta (fakat tercih edilmez), Ertesi gün saat buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz 906, HAV TOTAL (IgM +IgG) Aşılama öncesi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta (fakat tercih edilmez), Ertesi gün saat buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz 276 HbA1c Bkz. Hemoglobin A1C 907, HBeAg Akut veya kronik hepatit B Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat (fakat tercih edilmez), Ertesi gün saat buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz 907, HBsAg Akut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar (fakat tercih taşıyıcılığı, prenatal takip edilmez), buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Kronik hepatit B vakalarında tedaviye başlamadan Serum, plazma (EDTA, K 2 EDTA) 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, Salı ve Perşembe saat 12:00 (Saat İki gün saat 908, HBV DNA () önce, tedavi takibi buzdolabında 1 gün, donmuş halde 4 ay den

11 909, HCV doğrulama HCV şüphesi Western Blot Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat Laboratuvara Danışınız İki gün saat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz 908, HCV genotiplendirme 908, HDV RNA 908, HCV RNA 901, HDL Kolesterol 901, Heksoz aminidaz A/B Hepatit C virusu enfeksiyonlarının seyri ve tedavisinin takibi Kronik HBV hastalarında HDV viral yükünün belirlenmesi Akut veya kronik hepatit C, tedavi takibi Ateroskleroz riskinin Tay-Sachs hastalığı, Sandhoff s hastalığı (lipid depo hastalıkları), GM2 RT- ve reverse hibridizasyon Flourometrik Serum, plazma (EDTA, K 2 EDTA) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında 6 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 4 ay Not: 6 saat içinde serum ayrılmalı ve dondurulmalıdır Serum, plazma (EDTA, K 2 EDTA) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında 6 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 4 ay Serum, plazma (EDTA, K 2 EDTA) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında 6 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 4 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Tam kan 7 ml (min 5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 4 gün, donmuş halde kabul edilmez Pazartesi saat 12:00 (Saat den Cuma saat 12:00 (Saat den sonra Cuma saat 12:00 (Saat den sonra Onbeş günde bir Cuma saat 12:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki İki gün saat 3 sonra saat Pazartesi saat 4 gün sonra Çarşamba saat 200,00 907, Helicobacter pylori direk antijen 907, Helicobacter pylori Ig A 907, Helicobacter pylori Ig G Kronik gastrit, peptik ülser Kronik gastrit, peptik ülser Kronik gastrit, peptik ülser İmmünokromatografik Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 hafta Not: Gaita örneği koruyucu içermeyen bir kaba alınmalıdır. Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Pazartesi-Çarşamba-Cuma (Saat den sonra gelen numuneler bir sonrak Pazartesi-Çarşamba-Cuma (Saat den Ertesi gün saat Ertesi gün saat 289 Hematokrit Bkz. Hemogram 901, Hemoglobin A1C Diabetes mellitus (uzun süreli takip) EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 Aynı gün saat Türbidimetrik hafta, Hematolojik bozuklukların araştırılması, infeksiyonlar, EDTA lı tam kan 3 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 saat 901, Hemogram (Tam Kan Sayımı) kan kaybı Cell Counter 24 saat (MPV hariç, sadece 8 saat stabildir), donmuş halde kabul edilmez 904, Hemoglobin Elektroforezi Hemoglobinopatilerin, hemolitik anemi ve EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, Pazartesi, Perşembe Ertesi gün saat talassemilerin ayırıcı tanısı buzdolabında 7 gün, donmuş halde kabul edilmez 906, Hepatit E antikoru Bkz. Anti Hepatit E 907, Heterofil antikor İnfeksiyöz mononükleoz Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Aglütinasyon 906, HIV 1 / HIV 2 Antikor HIV enfeksiyon şüphesi Serum, Plazma 1 ml (min 0.5 ml ) Oda ısısında 1 hafta (ama tercih Aynı gün saat edilmez), buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz HIV enfeksiyon şüphesi Serum, Plazma 1 ml (min 0.5 ml ) Oda ısısında 1 hafta (ama tercih Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 Aynı gün saat 907, HIV DUO ULTRA ELFA edilmez), buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz den çalışmaya kalır) HIV pozitifliğinin teyidi Serum, plazma (EDTA, K 2 EDTA) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında 6 saat, Cuma saat 12:00 (Saat den sonra Ertesi gün saat 908, HIV RNA buzdolabında 3 gün, donmuş halde 4 ay Karsinoid sendrom şüphesi Not: Serotoninden zengin gidalar (Örn. Avakado, muz, patlıcan, ananas, domates, 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır) 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında Pazartesi, Perşembe 13:00 (Saat den Ertesi gün saat 900, Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HİAA) ceviz, erik) ve bazı ilaçlar serotonin metabolizmasını etkileyebilmekte ve idrarı toplamaya başlamadan 3 gün önce bunların alımı durdurulmalıdır. kabul edilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta 901, Hidroksitriptamin (Serotonin) Karsinoid sendromun tanı ve takibi Serum, plazma1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, Cuma Ertesi gün saat buzdolabında 24 saat, 300 Hippürik asit Bkz. Organik asit (idrar) olarak istenir GC-MS İdrar Çarşamba Cuma saat 301 HLA B5 (51,52) Behçet hastalığı ; ; kodları ile birlikte fatura edilir SSP EDTA lı tam kan (2 tüp gönderilecek) 5 ml (min 2 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 3 gün, donmuş halde kabul edilmez Salı saat 12:00 (Saat den sonra 2 gün sonra saat 1 905, HLA B27 (Monoklonal Antikor üzerinden fatura edilir) Spondilartritler EDTA lı tam kan 5 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında (Cumartesi hariç) Ertesi gün saat Akım sitometri ve donmuş halde kabul edilmez 30, Homogentizik asit Bkz. Organik asit (idrar) olarak istenir GC-MS İdrar Çarşamba Cuma saat Dejeneratif vasküler hastalıklar, kardiyavasküler riskin EDTA LI Plazma (Numune alınması için sabah açlığı tercih edilir. Aynı gün saat 901, Homosistein, tromboz riskinin belirlenmesi Numune alındıktan sonra plazma 20 dk sonra ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 saat, 902, Homovanilik asit (HVA) 907, HSV Tip 1 IgM (orofasiyal tip) 907, HSV Tip 1 IgG (orofasiyal tip) Geçirilmekte olan Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi FIA buzdolabında 1 hafta, 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz. Ek 45 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta Pazartesi, Perşembe 13:00 (Saat den Hafta içi her gün 13:00 Hafta içi her gün 13:00

12 908, HSV 907, HSV Tip 2 IgM (genital tip) 907, HSV Tip 2 IgG (genital tip) 908, Human papilloma virus (HPV) 312 Human papilloma virus (HPV) Risk grubu taraması HSV virüsünün belirlenmesi Geçirilmekte olan Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Servikal kanserler, servikal displazi, servikal kondiloma Servikal kanserler, servikal displazi, servikal kondiloma ( ve kodlarının toplamı fatura edilir) Serum, BOS, BAL, 1 ml (min 0.5 ml), sürüntü örnekleri. Oda ısısında 8 Salı saat, buzdolabında 3 gün, Hafta içi her gün 13:00 Hafta içi her gün 13:00 Şüpheli lezyondan eküvyon çubuk ile alınmış sürüntü (kuru olarak), Salı saat 12:00 Ertesi gün saat biyopsi örneği Oda ısısında veya buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl Smear, biyopsi örneği Oda ısısında veya buzdolabında 1 hafta, donmuş Salı saat 12:00 Ertesi gün saat halde 1 yıl 200,00 907, IgA Hiper ve hipogamaglobulinemi, antikor yetersizlik sendromu, gammopati 901, IgD IgD plazmasitoma şüphesi 903, IgE Allerjik hastalıklar, tedavi takibi 316 IGF-1 Bkz. Somatomedin C 907, IgG Hiper ve hipogamaglobulinemi, antikor yetersizlik sendromu, gammopati 907, IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) Hümoral ve hücresel immün yetmezlikler, tekrarlayan enfeksiyonlar Demiyelinizan hastalıklar 901, IgG indeksi 907, IgM Hiper ve hipogamaglobulinemi, antikor yetersizlik sendromu, gammopati 905, İdrar kültürü ve koloni Sayımı İdrar yolu enfeksiyonu Böbrek ve idrar yolu hastalıkları 901, İdrar tahlili RID, fotometrik Strip+ Mikroskobik Serum, BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, (24 saat içinde dondurulursa) Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Aynı gün saat Aynı gün saat Serum, BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, Aynı gün saat Aynı gün saat BOS ve serum örneği birlikte gönderilir 1 er ml (min 0.5 ml) Oda Aynı gün saat ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, (24 saat içinde dondurulursa) Serum, BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 Aynı gün saat gün, Spot idrar (orta akım idrarı) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde kabul edilmez Spot idrar (Orta idrar tercih edilir) 10 ml (min 3 ml) Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde kabul edilmez 80, İmmünfenotiplendirme (Lösemi) paneli Bkz. Lösemi immünfenotip analizi Plazmasitoma şüphesi, elektroforezde paraprotein 903, İmmünelektroforezi (serum) 903, İmmünelektroforezi (idrar) 705, İndirek Coombs Paraproteinüri veya Bence Jones proteinüriyi saptamak veya ekarte etmek Eritrositlere karşı oluşan antikorların araştırılması Jel Elektroforez Jel Elektroforez Aglütinasyon Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Not: Plazma örneği kabul edilmez 24 saatlik idrar 9 ml (min 4.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Ertesi gün saat Ertesi gün saat Serum Ertesi gün 903, İnhalant Allerjenler Allerjik hastalıklar, tedavi takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 14 gün, buzdolabında 14 gün, Salı, Perşembe Ertesi gün saat ELİSA 901, İnhibin A Preeklampsi, Down sendromu, bazı kanserler Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Salı, Cuma Saat 11:00 Aynı gün saat ELISA 901, İnsülin Hipoglisemi, insülinoma Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat 330 İnsülin antikoru Bkz. Anti-insülin antikoru TL 901, İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 (IGF BP3) Büyüme hormonu yetersizliği,beslenme durumunun Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, Aynı gün saat Not: Plazma örneği kabul edilmez 332 İnsülin rezistansı (Açlık insülin, açlık glukoz, HOMA) Metabolik sendrom tanısı Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat ve fotometrik 906, Islet Cell Antibody Bkz. Adacık (Islet) hücre antikoru Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek Serum (Jelli tüpe 5 ml kan alınır, santrifüj edilir ve kapak açılmadan Aynı gün saat 901, İyonize Kalsiyum (Ca+2) hastalıkları dik pozisyonda tüp laboratuara gönderilir) Oda ısısında 24 saat, ISE buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez , İyot İyod eksikliği 336 Jo-1 Antikorları Bkz. Anti Jo-1 907, Kabakulak (Mumps) IgM Aktif kabakulak şüphesi 907, Kabakulak (Mumps) IgG 339 Kadmiyum 901, Kalsitonin Geçirilmiş kabakulak şüphesi Mesleki maruziyet Tiroid medüller karsinoma, paraneoplastik hiperkalsemi Spot İdrar Bkz. Ek 4 10 ml (min 2 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 10 gün, donmuş halde kabul edilmez EDTA lı tam kan 7 ml (min 1 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez Serum 2 ml (1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında kabul edilmez, Not: EDTA lı plazma kabul edilmez Hafta içi her gün (Saat den sonra Perşembe Saat Ertesi gün saat Perşembe Saat Ertesi gün saat Hafta içi her gün (Saat den sonra 4 Hafta içi her gün 13:00 Aynı gün saat

13 901, Kalsiyum 901, Kalsiyum (İdrar) 705, Kan Grubu 906, Kan ü 901, Kan üre azotu (BUN) 901, Kappa Haff Zincir 901, Kappa Haff Zincir (İdrar) 902, Karnitin/Açilkarnitin analizi (Tandem MS) 901, Karbamazepin Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Kan grupları ve Rh tiplendirimesi Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu Böbrek yetmezliği Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma Ya ğ asidi oksidasyon defektleri Tedavi takibi Tüpte aglütinasyon LC-MS-MS Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 3 hafta, donmuş halde 8 ay Not: EDTA, sitrat ve oksalatlı örnekler kabul edilmez Spot idrar veya 24 saatlik idrar(soğuk ortamda saklanmalı ve Aynı gün saat gönderilmelidir) 5 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat,, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 Aynı gün saat hafta, donmuş halde kabul edilmez Kan (Örnek kan kültür şişelerine alınır) 5-10 ml Oda ısısında 24 saat, 7 gün sonra buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 5 gün, 2 saat Serum 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, saat 13:00 Aynı gün saat donmuş halde 2 hafta 24 saatlik idrar, spot idrar (soğuk ortamda saklanmalı ve saat 13:00 Aynı gün saat gönderilmelidir) 9 ml (min 4.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Özel kağıda emdirilmiş kan (iki yuvarlak işaretli alana kan tamamen Pazatesi- Çarşamba -Cuma saat 12:00 Üç iş günü sonra saat emdirilmeli), serum veya plazma (lityum heparinli) 1 ml (min 0.5 ml) Serum-plazma için: Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 12 saat, Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 5 gün, buzdolabında 5 gün, donmuş Aynı gün saat halde 6 ay Not: EDTA lı plazma ve jelli tüpler kabul edilmez 350 Karsinoembriyonik antijen Bkz. CEA 907, Kızamık (Rubeola) IgM Kızamık şüphesi 352 Kızamık (Rubeola) IgM BOS 907, Kızamık (Rubeola) IgG 354 Kızamık (Rubeola) IgG BOS Kızamık şüphesi Kızamık şüphesi Kızamık şüphesi 355 Kızamıkçık antikorları Bkz. Rubella IgG, IgM 907, Kist Hidatik (İndirekt hemaglutinasyon) Echinococus Granülosis enfeksiyon şüphesi 357 Kitotroisidaz 902, Klorür 902, Klorür (İdrar) 360 Kobalt (Co) 902, Kolesterol Gaucher hastalığı daha az olasılık ile de Niemann Pick A/B, Krabbe, Gangliozidoz GM1 Elektrolit metabolizması bozuklukları Elektrolit metabolizması bozuklukları Mesleki maruziyet Primer ve sekonder lipid metabolizması bozuklukları, ateroskleroz riskinin 362 Kolinesteraz Bkz. Pseudokolinesteraz Trombositopeni nedenlerinin araştırılması Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit 904, agregasyonu) 904, Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 902, Kollajen tip 1 N terminal (NTx) 902, Kortizol 902, Kortizol (idrar) 902, Kreatin 902, Kreatinin (idrar) Trombositopeni nedenlerinin araştırılması Osteoporoz Hiper/hipokortizolizm Hiper/hipokortizolizm Kas distrofileri ve atrofileri Kreatinin klirensinin hesaplanması ELİSA ELİSA ELİSA ELİSA IHA Flourometrik İSE İSE Platelet fonksiyon analizörü Platelet fonksiyon analizörü LC-MS-MS BOS+Serum aynı anda gönderilmeli 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 2 hafta, BOS+Serum aynı anda gönderilmeli 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 2 hafta, Perşembe saat 12:00 Ertesi gün saat Laboratuvara danışınız Perşembe saat 12:00 Ertesi gün saat Laboratuvara danışınız Hergün Ertesi gün saat EDTA lı tam kan 5 ml (min 3 ml) Stabilite süresi belirlenmemiştir. 2 hafta Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, 24 Saatlik idrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.), spot idrar 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 2 hafta Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Randevu alınarak hastanın laboratuara gelmesi gerekir Randevu alınarak hastanın laboratuara gelmesi gerekir Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 yıl Serum veya EDTA lı plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, 24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda gönderilme-lidir.) Bkz Ek 4 spot idrar 5 ml (min 1.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 6 ay Serum 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, Not: Örnek alındıktan 1 saat içinde santrifüj edilmeli ve dondurulmalıdır. 24 Saatlik idrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 6 ay Hafta içi her gün (Saat den sonra 30,00 30,00 4 Hafta içi her gün 13:00 (Saat den Aynı gün saat Hafta içi her gün 13:00 (Saat den Aynı gün saat Perşembe saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat 14:00 Aynı gün saat Salı, Cuma saat 13:00 (Saat den 40,00 40,00 Üç iş günü sonra saat

14 902, Kreatinin klerens testi Böbrek fonksiyonlarının ve böbrek hastalıklarının takibi Serum ve 24 Saatlik idrar (Soğuk otamda saklanmalı ve Aynı gün saat gönderilmelidir.) Serum 1 ml (min 0.5 ml); idrar 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, 6,00 902, Krom 372 Kromogranin A 905, Kulak Akıntı ü 902, Kurşun 902, Kurşun (idrar) 902, Kütle CK-MB 902, Laktat Mesleki maruziyet, tokvsisite semptomları Feokromositoma, karsinoid sendrom, endokrin pankreatik tümör (gastrinoma, insülinoma) Kulak enfeksiyonları Mesleki maruziyet, toksisite semptomları Mesleki maruziyet, toksisite semptomları Artmış total CK değerlerinin ayırıcı tanısı, miyokard infarktüsü Metabolik asidoz, doku hipoksisi, ekzersiz dozunun (aerob metabolizma: 2 mmol/l altı; anaerob metabolizma: 6 mmol/l üstü) ELISA AAS AAS Serum, 24 Saatlik idrar, Spot idrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, Kulak Akıntısı Oda ısısında 24 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Not:Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez 24 Saatlik idrar, Spot idrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) Bkz. Ek 4 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta (tercih edilir), Serum 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Oxalatlı Plazma (Numune sodyum fluorid/potas-yum oksalatlı gri kapaklı tüpe alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1ay Hafta içi her gün (Saat den sonra Çarşamba saat 12:00 (Saat den Hafta içi her gün (Saat den sonra Hafta içi her gün (Saat den sonra 4 Aynı gün saat saat 12:00 Aynı gün saat Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat 902, Laktat Dehidrogenaz (LDH) 902, Lambda Haff Zincir 902, Lambda Haff Zincir (idrar) 901, Lamotrigine 905, , , Levetracetam 902, LDL Kolesterol Lenfoma İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir) Lenfosit alt grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir) 902, LH (Luteinizan Hormon) 902, Lipaz 902, Lipoprotein a 902, Lipoprotein elektroforezi 902, Lityum 907, Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM antikorları) 905, Lösemi İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir) Miyokard infarktüsü, pulmoner embolizm, hemoliz Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma Tedavi takibi Lenfoma (Kullanılan monoklonal antikorların kapsamı EK de verilmiştir) ( x 21 kodundan fatura edilir) İmmün yetmezlikler (Kullanılan monoklonal antikorların kapsamı EK de verilmiştir) ( x 8 kodundan fatura edilir) Tedavi takibi Ateroskleroz riskinin, tedavi endikasyonu ve takibi Over ve testiküler yetmezlik, menopoz başlangıcı Akut pankreatit, akut epigastrik bölge sendromu Ateroskleroz riskinin Dislipidemilerin ayırıcı tanısı Tedavi takibi Tip II Otoimmün hepatit Akut ve kronik lösemiler ( x 21 kodundan fatura edilir) 904, Lupus Antikoagülan (APTT/LA) Antifosfolipid sendrom, SLE, tekrarlayan abortusların ve tromboz riskinin araştırılması Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile) Antifosfolipid sendrom, SLE, tekrarlayan abortusların ve tromboz riskinin araştırılması 395 Lyme hastalığı Bkz. Borrelia Burgdorferi IgG, IgM, Western Blot 905, İmmün yetmezlikler, NK hücre defekti (5 adet Lymphokine Activated Killer (LAK) (CD45,CD14, CD56, monoklonal antikor sonucu verilir) ( x 5 CD25, CD3) kodundan fatura edilir) 902, Magnezyum Magnezyum eksikliği, diüretik tedavisi, karaciğer bozuklukları LC-MS/MS Akım sitometri Akım sitometri LC-MS/MS Elektroforez AAS IFA Akım sitometri Akım sitometri Serum 1mL (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 hafta Serum 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, saat donmuş halde 2 hafta 24 saatlik idrar, spot idrar (soğuk ortamda saklanmalı ve saat gönderilmelidir) 9 ml (min 4.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 ay, buzdolabında 6 hafta, Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat Periferik kan, kemik iliği (EDTA lı tüpte) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Periferik kan (EDTA lı tüpte), vücut sıvısı (10 ml) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Hafta içi her gün 30,00 180,00 (Cumartesi hariç) Ertesi gün saat Serum Salı- Perşembe saat 13:00 (Saat den Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 10 gün, Laboratuvara danışınız donmuş halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, Periferik kan, kemik iliği (EDTA lı tüpte) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Sitratlı plazma Bkz. Ek3 2 ml (min 1.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta Sitratlı plazma Bkz. Ek 3 2 ml (min 1.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta Periferik kan, (EDTA lı tüpte) 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, 50,00 Aynı gün saat Aynı gün saat Laboratuvara danışınız 12:00 Aynı gün saat Salı-Perşembe (Saat den Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den çalışmaya kalır) Ertesi gün saat 180,00 Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den çalışmaya kalır) 80,00

15 398 Makroprolaktin taraması 399 Mangan (Ma) 906, Mantar aranması ve kültür Yalancı prolaktin yüksekliğini araştırmada Eksiklik, intoksikasyon Mantar enfeksiyonları 401 Measles (Rubeola) antikoru IgG-IgM Bkz. Kızamık (Rubeola) antikoru IgG-IgM 905, Meni (semen, sperm, ejakulat) kültürü Semende enfeksiyon etkenlerinin araştırılması 902, Metanefrin, İdrar 902, Metanefrin, Plazma 902, Methotrexate 902, Metilmalonik asit 908, MTHFR C677T gen mutasyonu 908, MTHFR A1298C gen mutasyonu 908, Mikobakteri tuberculosis Tedavi takibi Vitamin B12 eksikliğinin araştırılması Tromboza eğilimin araştırılması Tromboza eğilimin araştırılması Tüberküloz PEG çöktürme + LC-MS/MS GC-MS Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Serum 2 ml (min 0.5 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınırsa ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez. Saç, tırnak, cilt örnekleri Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez. saat:12.00 (Saat den sonra Hafta içi her gün (Saat den sonra Ertesi gün saat 4 Onbeş gün sonra saat Semen 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar Salı saat 13:00 (Saat den sonra toplanmalıdır.) Bkz. Ek 4 5 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, Heparinli plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında ve buzdolabında kabul Salı saat:12.00(saat den sonra edilmez, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat (ışıktan korunursa), Aynı gün saat buzdolabında 24 saat, Not: Jelli tüpe kan örneği almayın. Serum, İdrar 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 6 gün, EDTA lı tam kan 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez EDTA lı tam kan 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj sıvısı ml (min 1 ml) buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1yıl 7 gün sonra saat Çarşamba Ertesi gün saat Çarşamba Ertesi gün saat Salı saat 13:00 (Saat den sonra Ertesi gün saat 906, Mikoplazma hominis Mikoplazma hominis bakterisinin izolasyonu Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek) 908, Mycoplazma Hominis Mikoplazma hominis bakterisinin belirlenmesi Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek) Salı Ertesi gün saat 907, Mikoplazma pneumonia IgG (ELISA) Atipik pnömoni Pazartesi saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat 907, Mikoplazma pneumoniae IgM (ELISA) Atipik pnömoni Pazartesi saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat 902, Mikroalbumin Diabetik ve hipertansif nefropatinin erken saptanması, glomerüler proteinürinin erken saptanması, yüksek 24 saatlik idrar, sabah ilk idrar 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Ertesi gün saat riskli gebelik takibi 902, Mikroalbumin (Overnight) Diabetik ve hipertansif nefropatinin erken saptanması, glomerüler proteinürinin erken saptanması, yüksek 1 gecelik idrar 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Ertesi gün saat riskli gebelik takibi 903, Mikro CRP Arteriosklerotik riskin Aynı gün saat Türbidimetrik 417 Mitokondriyal antikor Bkz. Anti-mitokondriyal antikor 902, Miyoglobin Kas nekrozu (miyokard infarktüsü, şok, kas travması) 419 Molibden (Mo) 902, Mukopolisakkarit tayini (idrarda) (semikantitatif) Mesleki maruziyet Mukopolisakkaridozlar 421 Mumps antikorları Bkz. Kabakulak antikorları Mesleki maruziyet, toksisite semptomları 902, Nikel 423 NMP-22 Bkz. Nükleer matriks protein 902, Noradrenalin (Norepinefrin), Plazma 902, Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar 902, Normetanefrin, İdrar 902, Normetanefrin, Plazma Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml( min 0.5 ml) Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 hafta İdrar (Sabah ilk idrar tercih edilir, spot idrar da kabul edilir) 20 ml (min 10 ml) Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, donmuş halde 1 ay Serum tam kan 24 saatlik idrar 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, EDTA lı plazma 4 ml (min 2 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 2 gün, 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz. Ek 4 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır.) Bkz. Ek 4 5 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, Heparinli plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, Aynı gün saat Hafta içi her gün saat 12:00 (Saat den Salı saat 12:00 Hafta içi her gün saat 12:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Perşembe saat 13:00 (Saat den Salı saat 13:00 (Saat den sonra 4 Bir hafta sonra saat 4 Cuma saat Cuma saat Cuma saat

16 902, Nöron spesifk enolaz (NSE) Nöroendokrin tümörlerin ve apudomaların tedavi ve takibi için tümör markırı (küçük hücreli bronş kanseri) Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 24 saat, Ertesi gün saat 429 NTx (N-Telopeptid) Bkz. Kollajen tip I N terminal TL 902, Nükleer matriks protein (NMP 22) Mesane tümör markırı Kart test Spot idrar 5 ml ( Sabah alınan ilk idrar tercih edilir) Aynı gün saat 3 902, Oksalat Nefrolitiazis 24 saatlik idrar (İdrarı 30 ml 6 N HCl üzerine toplayın. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilme-melidir.) Bkz Ek 4 4 ml (min 2 ml) Oda ısısında 4 saat, Salı, Cuma Ertesi gün saat buzdolabında 1 hafta, 432 Oksiyur yumurtası araştırılması Enterobius vermicularis yumurtası aranması Mikroskobik Peri anal selefon bant numunesi (Sabah hasta yataktan kalkmadan numunesi alınmalıdır; numune materyeli laboratuarımızdan temin Aynı gün saat edilebilir) 433 Oligoklonal bant (BOS) Bkz. BOS immünelektroforezi olarak istenir Yeni doğanlarda organik asit, karbonhidrat ve amino İdrar (Dondurulmuş olarak laboratuvara ulaştırılır; dondurulmayan Hergün saat 12:00 (Saat 12:00 den sonra On gün sonra saat asitlerin metabolik bozukluklarının araştırılması (Laktik örneklere 1-2 damla kloroform ilave edilmelidir) 10 ml (min 3 ml) Oda 15:00 902, Organik asit analizi (idrarda) asit, piruvik asit, Beta OH-bütirik asit, metilmalonik asit, asetoasetik asit, homosistin, laktat/piruvat) GC-MS ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, kalır) 50,00 902, Osteokalsin 901, Oxcarbazepine (Triptal) 902, Ozmalarite (idrar) 902, Ozmalarite (serum) 905, Ozmatik frajilite 907, p-anca (Anti-MPO) 902, Pankreas amilazı Kemik tümörleri, osteoporoz, primer hiperparatiroidizm, hipoparatiroidizm Tedavi takibi Diabetes insipidus, renal fonksiyon bozuklukları Dehidrasyon, hiperozmolar koma, diabetes insipidus Herediter sferositoz Mikroskopik polianjitis, Churg Strauss sendromu Akut pankreatit 902, PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A) Bkz. Birinci trimester Down taraması 443 Paraneoplastik Panel Akciğer, meme, timus ve over karsinomları ile ilişkili otoimmun paraneoplastik hastalıklarda 444 Parathormon (PTH) Bkz. PTH 445 Parietal hücre antikoru Bkz. Anti-parietal hücre antikoru 446 Parsiyel tromboplastin zamanı Bkz. Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) 907, Parvovirus B19 IgG Eritema infeksiyozum, gebelik esnasında şüpheli ekzantemler 907, Parvovirus B19 IgM Eritema infeksiyozum, gebelik esnasında şüpheli ekzantemler Parvovirus enfeksiyonlarının teyidi 908, Parvovirus 903, Periferik Yayma İncelemesi 903, Piruvat Hücresel veya şekilli kan elemanlarının mikroskobik incelemesi Doku hipoksisi (erken saptama), metabolik asidoz LC-MS/MS Ozmometre Ozmometre Ozmotik lizis İmmunblot Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Aynı gün saat Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 6 hafta, buzdolabında 6 hafta, Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat den Ertesi gün saat İdrar 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, saat 13: Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, saat 13: EDTA lı tam kan 5 ml (2 m) Oda ısısında 24 saat Not: Örnek alındıktan saat 13:00 sonra 24 saat içinde laboratuara ulaşmalıdır saat 13:00 Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, Ertesi gün saat Serum ve BOS Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız Salı saat 10:00 Aynı gün saat Salı saat 10:00 Aynı gün saat Serum, plazma (EDTA, K 2 EDTA) 2 ml (min 0.5 ml)oda ısısında 6 saat, Perşembe saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat buzdolabında 3 gün, EDTA lı tam kan ve periferik yayma preperatı Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat EDTA lı tam kan (Kan alındıktan hemen sonra 1 ml tam kan 2 ml %8 perklorik asit içeren tüpe konur, karıştırılır ve soğutmalı santrifüjde 10 dk 1500 g de santrifüj edilir. Süpernatan soğuk ortamda gönderilir.) Laboratuvara Danışınız. 2 ml süpernatan (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 1 ay, Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat 7 905, Piruvat kinaz Konjenital nonsferositik hemolitik anemi EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat buzdolabında 20 gün, donmuş halde kabul edilmez 907, Plasmodium aranması Malarya enfeksiyonları Kalın damla-periferik yayma Kalın ve ince yayma preparatları Aynı gün saat Plazminojen Trambo embolik olguların ve trombolinin Sitratlı plazma Bkz. Ek 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, Salı-Cuma Aynı gün saat buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta Porfirin (Üroporfirin, heptakarboksiporfirin, Porfiria, kurşun zehirlenmesi 24 saatlik idrar, spot idrar (Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve Çarşamba saat 13:00 (Saat den Cuma saat 903, hekzakarboksiporfirin, pentakarboksiporfirin, koproporfirin gönderilmelidir) Bkz. Ek 4 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında kabul I, koproporfirin III) edilmez, buzdolabında 4 gün, Porfiria, kurşun zehirlenmesi 24 saatlik idrar, spot idrar (Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve Çarşamba saat 13:00 (Saat den Cuma saat 903, Porfobilinojen Kromatografik gönderilmelidir) 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 4 gün, 903, Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri) Karbonhidrat metabolizmasının Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, 903, Potasyum Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek hastalıkları, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, ISE hipertansiyon, laksatif kullanımı 903, Prealbumin Katabolik vakalarda beslenme durumunun takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Ertesi gün saat

17 901, Primidone 903, Pristanik asit Tedavi takibi Kalıtsal metabolik hastalıkların ayırıcı tanısı, Zellweger sendromu GC-MS Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 3 hafta, Not: Jelli tüpe alınan kan örneklerinden çalışılmaz. İdrar (Dondurulmuş olarak laboratuvara ulaştırılır; dondurulmayan örneklere 1-2 damla kloroform ilave edilmelidir) 10 ml (min 3 ml) Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat den Çarşamba saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat Bir hafta sonra saat 903, Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide) 903, Progesteron 900, OH-Progesteron Kalp yetmezliği Primer over yetmezliği, sterilite tanısı, siklus bozuklukları, primer ve sekonder hipogonadizm Adrenogenital sendrom şüphesi Heparinli plazma 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında Aynı gün saat 3 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 4 gün, Serum 1 ml(min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Pazartesi, Çarşamba,Cuma Ertesi gün saat saat:12.00(saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 5 903, Prolaktin 903, Prostatik asit fosfataz (PAP) 905, Protein C aktivite 905, Protein C antijen 905, Protein S aktivite 905, Protein S antijen 903, Protein Eletroforezi (idrar) Kadınlarda: sterilite, amenore, korpus luteum yetmezliği, maskulinizasyon, galaktore Erkeklerde: erektil disfonksiyon, hipgonadizm, jinekomasti, galaktore Prostat kanseri Tromboz riskinin Tromboz riskinin Tromboz riskinin Tromboz riskinin İdrar proteinlerinin incelenmesi, karaciğer hastalıkları, myeloma, kollajen hastalıklar, gammopatiler, sırt ağrısı, artrit, amiloidoz, anemi, inflamatuar hastalıklar Jel Elektroforez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Not: EDTA lı plazma kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında, buzdolabında 24 saat, Aynı gün saat Sitratlı plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 Pazartesi Perşembe Ertesi gün saat saat, donmuş halde 2 hafta Pazartesi Perşembe Ertesi gün saat buzdolabında 24 saat, donmuş halde 2 hafta Sitratlı plazma Bkz. Ek 3 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, Pazartesi Perşembe Ertesi gün saat buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Pazartesi Perşembe Ertesi gün saat buzdolabında 24 saat, donmuş halde 2 hafta İdrar 10 ml Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat Ertesi gün saat ay Not: Plazma örneği kabul edilmez den sonra gelen numuneler bir sonraki 903, Protein Eletroforezi (serum) 908, Protrombin (G20210A) gen mutasyonu 905, Protrombin Zamanı (PTZ) 903, Prostat spesifik antijen (Total PSA) 903, PSA (serbest ) 903, Pseudokolin esteraz 902, PTH (Parathormon) Serum proteinlerinin incelenmesi, karaciğer hastalıkları, myeloma, kollajen hastalıklar, gammopatiler, sırt ağrısı, artrit, amiloidoz, anemi, inflamatuar hastalıklar Tromboza eğilimin araştırılması Koagülasyon bozuklukları, tedavi takibi (K vitamini antagonistleri) Prostat kanseri Benign ve malign prostat hipertrofisinin ayırımında Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosfat zehirlenmeleri Hiperparatiroidizm, multiple endokrin adenomatozis, ektopik parathormon üretimi, hipoparatiroidizm, hiperkalsemi, sarkoidoz, hipertiroidi, immobilizasyon, Paget hastalığı, akromegali Jel Elektroforez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Not: Plazma örneği kabul edilmez EDTA lı tam kan 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez Sitratlı Plazma Bkz. Ek 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Ertesi gün saat Çarşamba saat 13:00 (Saat den Ertesi gün saat Aynı gün saat Aynı gün saat Aynı gün saat Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat Aynı gün saat 903, Renin 479 Redüktan madde (gaita) 480 Redüktan madde (idrar) Karbonhidrat emilim bozukluğunun araştırılması Karbonhidrat emilim bozukluğunun araştırılması Sekonder hipertansiyon şüphesi, Conn sendromu (Primer hiperaldosteronizm) Kimyasal Kimyasal Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 36 saat, donmuş halde 1 hafta İdrar 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat EDTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 24 saat, saat:12.00 (Saat den sonra saat:12.00 (Saat den sonra Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00(saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Bir hafta Sonra Bir hafta Sonra İki gün Sonra saat 905, Retikülosit Hemolitik anemi, vitamin B12 ve demir tedavisinin takibi 903, Retinol Binding Protein (RBP) Böbrek fonksiyonları ve malnütrisyon 484 Ristosetin kofaktör Bkz. Von Willebrand faktör aktivitesi 903, Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif) Romatoid artrit, kollajenozlar, kronik poliartrit 907, Rotavirüs antijeni (Gaita) Gastrointestinal enfeksiyonlar (özellikle çocuklarda) Cell Counter İmmünokromatografik EDTA lı tam kan 3 ml (min 1 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta Not: Plazma örneği kabul edilmez Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta Aynı gün saat Ertesi gün saat Aynı gün saat Aynı gün saat

18 906, Rubella IgM 906, Rubella IgG 908, Rubella IgG avidite Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunması 490 Rubeola (Measles) antikorları Bkz. Kızamık IgG, IgM 906, Saçlı Deride Mantar Aranması İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi 912, Salisilat 906, Saçta Mantar Aranması 494 Safra asitleri İlaç Toksisitesi İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi Karaciğer hastalıkları Mikroskobik Mikroskobik Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den çalışmaya kalır) Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den çalışmaya kalır) Pazartesi saat 13:00 (Saat den Aynı gün saat Saçlı Deri Kazıntısı Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş Ertesi gün saat halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, Hafta içi her gün saat 15:00 Ertesi gün saat Saç teli Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde Ertesi gün saat kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, Hafta içi her gün saat 15:00 Aynı gün saat Not: Kan en az 8 saatlik açlık sonrası alınmalıdır 495 Sandimmune Bkz. Siklosporin 496 Scl-70 antikorları Bkz. Anti Scl 70 TL Romatizmal hastalıklar, ateşli enfeksiyonlar vb Sitratlı kan (sitratlı sedim tüplerine işaretli çizgiye kadar kan alınır ve 903, Sedimantasyon (1 saat ) Kapalı sistem hemen laboratuara gönderilir) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde kabul edilmez Androjen yetersizliği, tedavi takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 Ertesi gün saat 903, Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) donmuş halde 2 ay den çalışmaya kalır) Eksiklik, mesleki maruziyet Serum veya plazma 2 ml (min 0.5 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınır ve Hafta içi her gün (Saat den sonra 903, Selenyum saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez 903, Sensitif CRP (High sensitive C reactive protein) Ateroskleroz riskinin Aynı gün saat 501 Serotonin Bkz. 5-hidroksitriptamin 903, Seruloplazmin Wilson hastalığı Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Aynı gün saat 902, Serum Melatonin Uyku düzensizliği Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 gün, Labarotuvara danışınız Labarotuvara danışınız 900, SGOT (Bk. AST, Aspartat Aminotransferaz) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası Fibroblast kültürü 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 1 hafta, oda ısısında 2 saat hastalıkları ve donmuş halde kabul edilmez 900, SGPT (ALT, Alanin Aminotransferaz) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, 2 saat Not: Plazma örneği kabul edilmez 506 SHBG Bkz. Seks hormon bağlayıcı globulin Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, 507 Sifiliz antikorları Bkz. Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA) TL 900, Siklosporin 903, Sistin (idrarda) 903, Sistatin C 903, Sitrat (idrarda) Tedavi takibi (transplantasyon) Sistinüri Böbrek yetmezliği Nefrolitiazis 512 Sm Antikoru Bkz. Anti Sm 513 Smooth Muscle Antikor Bkz. Anti düz kas antikoru 903, Sodyum Elektrolit bozuklukları, renal yetmezlik, diüretik tedavisi LC-MS-MS LC-MS-MS Kolorimetrik EDTA lı tam kan 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay İdrar (24 saatlik idrar numunesi) (İdrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalıdır ve 24 saatlik idrar hacmi belirtilmelidir) Bkz. Ek 4 10 ml (min 3 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay İdrar (24 saatlik idrar numunesi veya spot idrar) (İdrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalıdır ve 24 saatlik idrar hacmi belirtilmelidir) 10 ml (min 3 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz Not: 6 M HCl ilave ederek idrar ph sını 2 nin altına getirin. Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat den Pazartesi-Çarşamba-Cuma saat 13:00 Pazartesi-Çarşamba-Cuma saat 13:00 Ertesi gün saat Salı, Cuma Ertesi gün saat ISE Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 2 hafta, 903, Sodyum (İdrar) Böbrek yetmezliği, sodyum kaybı sendromu 24 saatlik idrar veya spot idrar 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, ISE buzdolabında 1 hafta, 705, Soğuk aglütininler Aglutinasyon Ertesi gün saat 903, Somatomedin C (IGF-1) Büyüme bozuklukları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24 saat, Ertesi gün saat Not: EDTA lı plazma kabul edilmez 518 Sperm kültürü Bkz. Meni kültürü 704, Spermogram Erkek infertilitesinin araştırılması Mikroskobik Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Tamamı Hafta içi her gün 13:00 Aynı gün saat 704, Sperm morfolojisi (Kruger) Spermlerin morfolojik olarak Mikroskobik (özel boyama ile) Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Tamamı Hafta içi her gün Ertesi gün saat

19 903, Spesifk IgE Ağaç Karışımı Tx1(Akça ağaç-kızıl ağaç-huş ağacı-fındık-söğüt) 903, Spesifk IgE Ağaç Karışımı Tx23 (Kayın-Meşe-Batı çınarı- Kavak-Akasya) 903, Spesifk IgE Ağaç Karışımı TTx7 (Zeytin-Söğüt-Sarıçam- Okaliptus-Mimoza-Kayeput) 903, Spesifk IgE C-50 Ampisilin 903, Spesifk IgE C-51 Amoksisilin 903, Spesifk IgE FX5 Sebze karışımı 903, Spesifk IgE F78 Kazein 903, Spesifk IgE Ot Karışımı Gx1 (Domuz ayrığı-güz çiğdemi- Sert çayır otu-çayır kelp kuyruğu-salkım otu) 903, Spesifk IgE Hububat Karışımı Gx4 (Çavdar-Yulaf-Buğday- Arpa-Mısır) 903, Spesifk IgE Polen Karışımı TWx3 (Civan perçemi-sinir otu- Kazayağı-Altın başak-isırgan otu) 903, Spesifk IgE Akar Karışımı Dx1(Dermatophagoidespteronyssinus- Dermatopha-goides farinae) Spesifk IgE Küf Karışımı Mx1 (Penicillum notatum- 903, Cladosporium herbarum-aspergillus fumigatus-alternaria alternata(tenuis)) 903, Spesifk IgE Epitel Karışımı TEx2 (Kedi epiteli-köpek epiteli- Hint domuzu, kobay-sıçan-fare) 903, Spesifk IgE Yatak Tüyleri Ex4 (Kaz tüyü-tavuk tüyü-ördek tüyü) Spesifk IgE Beslenme Tara-ma Fx20 (Yumurta akı-inek 903, sütü-morina balığı-buğday unu- Yer fıstığı-soya fasulye-si- Çilek-Kereviz) 903, Spesifk IgE Kuruyemiş fx1 (Yer fıstığı-ceviz-fındık-badem) 903, , Spesifk IgE Solunum Tarama STx10 (Çayır kelp kuyruğu- Çavdar-Huş ağacı-civan perçemi-d.pteronyssinus-kedi epiteli-köpek epiteli-cladosporium herbarum) Spesifk IgE H2 Ev Tozu Karışımı (Kedi, Köpek, D.pteronyssinus, D.farinae, Cladosporium herbarum,aspergillus fumigatus) 903, Spesifk IgE C51 Asetilsalisilik asit 903, Spesifk IgE Buğday unu F4 903, Spesifk IgE F17 Fındık 903, Spesifk IgE F75 Yumurta Sarısı 903, Spesifk IgE f1 Yumurta Akı 903, Spesifk IgE f252 Yumurta 903, Spesifk IgE F13 Yer Fıstığı 903, Spesifik IgE Akar D1 (Dermatophagoides pteronyssinus) 903, Spesifik IgE Akar D2 (Dermatophagoides farinae) 903, Spesifik IgE Bal Arısı Zehiri İ1 903, Spesifik IgE Yabanarısı Zehiri İ3 903, Spesifik IgE Echinococcus (p2) 903, Spesifik IgE Hamamböceği İ6 903, Spesifik IgE Penisilol G c1 903, Spesifk IgE Penisilol G c2 903, Spesifk IgE Soya fasülyesi F14 Penisilin allerjisi Penisilin allerjisi Serum 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gü saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat Salı, Perşembe Ertesi gün saat

20 903, Spesifk IgE f2 İnek Sütü Süt allerjisi Salı, Perşembe Ertesi gün saat 903, Spesifik IgE Latex k82 Salı, Perşembe Ertesi gün saat 907, SS-A (Anti Ro) Antikoru Sjögren sendromu, SLE, neonatal lupus İmmünoblotting Not: Plazma örneği kabul edilmez 907, SS-B (Anti -La) Antikoru Sjögren sendromu, SLE, neonatal lupus İmmünoblotting Not: Plazma örneği kabul edilmez 559 Swine flu Bkz. Domuz gribi 903, Şeker kromotografisi (idrarda) Glukozürinin (Laktoz, glukoz, fruktoz, Spot idrar 2 ml (min 1 ml) Stabilitesi belirlenmemiştir Bir hafta sonra Kağıt kromatografi galaktoz, sukroz, ksiloz araştırılır) 903, T3 (triiyodotironin) Hipertiroidizm, tedavi takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat 903, T4 (Tetraiyodotironin) Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat 903, Takrolimus (FK 506) İmmünsüpressif tedavi takibi EDTA lı kan 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 Çarşamba Saat 13:00 LC-MS/MS hafta, donmuş halde 2 ay 50, Tam kan sayımı Bkz. Hemogram 565 Taş analizi Üriner sistem taş yapısının belirlenmesi Kalitatif Üriner sistem taşı Pazartesi Perşembe saat 13:00 Ertesi gün saat 901, Teofilin Tedavi takibi Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat donmuş halde 2 ay 904, Ter testi Kistik fibrozis İyontoforez Ter (Hasta laboratuara gelmelidir) Hafta içi Aynı gün saat 40,00 903, Testosteron (serbest) Erkeklerde: libido bozuklukları, empotans, infertilite, testiküler atrofi, prematüre veya gecikmiş püberte. Kadınlarda: hirsutism, polikistik over sendromu, amenore, libido bozuklukları Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00(saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Ertesi gün saat 903, Testosteron (Total) Androjen yetersizliği, prematüre veya gecikmiş Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat püberte, tedavi takibi 906, Tırnakta Mantar Aranması Tırnakta dermatofitlerin belirlenmesi Mikroskobik Tırnak Ertesi gün saat Hipertiroidizm, Basedov/ hastalığı Serum 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, Pazartesi, Çarşamba,Cuma İki gün saat 903, Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI) saat:12.00(saat den sonra gelen numuneler bir sonraki 903, Tiroglobulin (Tg) Tiroid bezi kanserinde tedavi takibi 903, Tiroksin bağlayan globulin (TBG) 906, Toksoplazma IgM 906, Toksoplazma IgG 908, Toksoplazma IgG Avidite Testi 903, Total antioksidan aktivite 903, Total Protein 903, Total Protein (İdrar) 903, Transferrin 581 Transferrin satürasyonu Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati Gebeliğin ilk dört ayında toksoplazma Ig M varlığında ilave tanısal bilgi Oksidatif stres Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütrisyon, etyolojisi bilinmeyen ödem Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütrisyon, etyolojisi bilinmeyen ödem Demir eksikliği anemisi, demir taşıma bozuklukları Hemokromatozis FIA FIA ELFA Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Aynı gün saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, Ertesi gün saat Hafta içi saat 13:00 Hafta içi saat 13:00 Hafta içi saat 13:00 Serum (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen Çarşamba Ertesi gün saat ayrılmalı ve soğukortamda gönderilmelidir.) 2 ml (min 1 ml) Stabilitesi belirlenmemiştir Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 3 gün, 24 Saatlik İdrar, Spot İdrar 4 ml (min 1 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, Not: Asit üzerine topla-nan idrar örneği kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 gün, buzdolabında 8 gün, Ertesi gün saat Serum (Numune alınması için saatlik sabah açlığı gerekir) Serum Ertesi gün saat demir ve demir bağlama kapasitesi üzerinden rapor edilir 908, Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA) 906, Trichomonas aranması 908, Trichomonas Vaginalis 903, Trigliserid 904, Triptaz 905, Trombin zamanı Sifiliz şüphesi, obstetrik takip Trikomonas enfeksiyonu şüphesi Trikomonas vaginalis parazitinin belirlenmesi Yağ metabolizması bozuklukları, tedavi takibi Anaflaktik şok, allerjik rinit, sistemik mastositozis Kanama bozukluklarının araştırılması IHA Mikroskobik ELİSA Kadın: vaginal smear, servkal smear, uretral smear, 5 ml idrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, 5 ml idrar Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, idrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrar Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 3 gün, donmuş halde kabul edilmez Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, Sitratlı plazma 2 ml (min 1.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Ertesi gün saat Aynı gün saat Salı saat 13:00 Ertesi gün saat Ayın 2. ve 4. haftası Pazartesi Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den çalışmaya kalır) 15 gün sonra saat Aynı gün saat 80,00

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler Gebelikte Yapılan Testler 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler 1. Ultrasonografi: Ultrasonda düzgün gebelik kesesi içinde kalp atımı olan embriyo ile embriyoyu

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı