MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER"

Transkript

1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ

2 Intel X86 Mimarisi ve gelişimi

3 Veri Gösterim Birimleri nibble = 4 bit Bayt=8 bit=1 bayt Word = 16 bit = 2 bayt Doubleword =32 bit = 4 bayt Quadword 64 bit = 8 bayt Paragraph 128 bit = 16bayt Kilobayt(KB) = 2 10 = 1024 bayt Megabayt (MB) = 2 20 = MB Gigabayt (GB) = 2 30 = GB

4 Mikroişlemcili sistemin iletişim Yolları Ġnsanlarda beyin nasıl tüm vücudu yönetmek, kontrol etmek için sinir sisteminin bir parçası olan sinirleri kullanıyorsa; iģlemciler de bilgisayarı yönetmek, kontrol etmek için iletiģim yollarını kullanır. Hem iģlemci içerisinde hem de iģlemciyle diğer birimler arasında iletiģim hatları bulunmaktadır. ĠletiĢim hatları üzerinden elektrik sinyali geçebilecek iletken hatlardır. Bu hatların sayısı iģlemci modeline göre değiģir.

5 ĠletiĢim hatları üç grup halinde incelenebilir: Adres Yolu (Address Buses): ĠĢlemcinin bilgi yazacağı veya okuyacağı her hafıza hücresinin ve çevre birimlerinin bir adresi vardır. ĠĢlemci, bu adresleri bu birimlere ulaģmak için kullanır. Adresler, ikilik sayı gruplarından oluģur. Bir iģlemcinin ulaģabileceği maksimum adres sayısı, adres yolundaki hat sayısı ile iliģkilidir. Adres yolunu çoğunlukla iģlemci kullanır. Bu yüzden adres yolunun tek yönlü olduğu söylenebilir. MikroiĢlemcinin kullanabileceği bellek kapasitesi adres hattı sayısı ile yakından ilgilidir. N=Adress hattı sayısı ise kullanılabilecek bellek kapasitesi Max. Bellek Büyüklüğü= 2 N ile gösterilir.

6 Veri Yolu (Data Buses): ĠĢlemci, hafıza elemanları ve çevresel birimleriyle çift yönlü veri akıģını sağlar. Birbirine paralel iletken hat sayısı veri yolunun kaç bitlik olduğunu gösterir. Örneğin, iletken hat sayısı 64 olan veri yolu 64 bitliktir. Yüksek bit sayısına sahip veri yolları olması sistemin daha hızlı çalıģması anlamına gelir. Kontrol Yolu (Control Buses): ĠĢlemcinin diğer birimleri yönetmek ve eģ zamanlamayı (senkronizasyon) sağlamak amacı ile kullandığı sinyallerin gönderildiği yoldur. Örnek olarak oku ve yaz sinyalleri.

7 Bir bilgisayar sisteminin genel blok şeması

8 Bilgisayar bileşenlerinin anakart üzerindeki yerleşimi

9 Anakart bileşenleri

10 Anakart üzerindeki port yapıları

11 MikroiĢlemci Yapısı ve Özellikleri Bilgisayarın en önemli parçası mikroiģlemci, çok karmaģık bir yapıya sahiptir ve günümüzde Intel, Motorola, AMD, CYRIX, vb. firmalar tarafından geliģtirilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Günümüzde, mikroiģlemcili sistemlerde yaygın olarak kullanılan mikroiģlemciler; Intel tarafından üretilen Pentium ve Motorola tarafından üretilen Power PC veya M680X0 kodlu mikroiģlemcileri (genellikle sanayide kontrol amaçlı) olmakla birlikte, diğer firmaların ürettikleri mikroiģlemcilerde piyasada kullanılmaktadır. MikroiĢlemci içinde farklı amaçlarla kullanılan temel birimler vardır. Bu birimler ġekil 3.1 de görülmektedir. Bunlar sırası ile Ģu Ģekildedir. Kaydediciler (Registers) Aritmetik Mantık Birimi (ALU) Kontrol Birimi Ön Bellek

12 MikroiĢlemci Ġç Yapısı

13 Kaydediciler Kaydediciler mikroiģlemci içerisinde yer alan geçici saklama birimleridir. Çok hızlı bir Ģekilde veri yazma ve okuma yapılabilir. Kaydedicilerin bir defada tutabilecegi veri büyüklüğü önem arz eder. Kaydediciler 8 bit, 16 bit, 32bit, 64 bit geniģliğinde olabilirler. Kaydedicilerin geniģliği iģlem hızına çok büyük oranda etki eder. Bu yüzden kaydedici geniģliğine göre iģlemcileri 8 bit, 16 bit, 32bit, 64 bit iģlemciler biçiminde genel olarak sınıflandırılabilir.

14 Önbellek Sistem belleğinden(ram) gelen veriler, çoğunlukla CPU nun hızına yetiģemezler. Bu problemi çözmek için CPU içinde yüksek hızlı hafızalar bulunur. Ön bellek çalıģmakta olan programa ait komutların, verilerin geçici olarak saklandığı yüksek hızlı hafızalardır. Ön bellekler önceleri iģlemci dıģında yer almıģ daha sonra iģlemci içine yerleģtirilmiģtir. ĠĢlemcinin komutları daha hızlı yüklemesini sağlayan bu hafıza genellikle L1 (Level 1) ve L2 (Level 2) olmak üzere iki kısımdan oluģur. ĠĢlemci, ihtiyaç duyduğu komutu ilk önce L1 ön bellekte (L1 ön bellek L2 ön bellekten daha hızlıdır.) arar. Eğer iģlemcinin aradığı komut burada yoksa L2 önbelleğe bakar. Eğer burada da yoksa sırasıyla RAM ve sabit disk üzerindeki sanal hafıza üzerinde arar.

15 Kontrol Birimi ve ALU Kontrol Birimi ĠĢlemciye gönderilen komutların çözülüp (komutun ne anlama geldiğinin tanımlanması) iģletilmesini sağlar. ĠĢlemci içindeki birimlerin ve dıģındaki birimlerin eģ zamanlı olarak çalıģmasını sağlayan kontrol sinyalleri bu birim tarafından üretilir. Aritmetik / Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit- ALU) Mantıksal ve matematiksel iģlemlerin yapıldığı kısımdır. Dört iģlem, üs alma gibi temel aritmetik iģlemler ile büyük, küçük, ve, veya gibi mantıksal iģlemleri yerine getirir.

16

17 Intel X86 Mimarisi ve geliģimi 1978/1979 yıllarında üretilen ilk 8086/8088 den baģlayıp 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III ve Pentium IV mikroiģlemcilerine uzanan geniģ bir ürün yelpazesine sahip olan Intel x86 mikroiģlemci ailesi tarihteki en baģarılı mikroiģlemci ailesi olmuģtur. Bunda çeģitli faktörler rol almıģtır, fakat en büyük neden, Ģüphesiz 1981 yılındaki ilk PC de IBM firmasının 8088 mikroiģlemcisini seçmesi olmuģtur. O tarihten itibaren, IBM ve bir çok firma bu iģlemcileri PC lerde kullanmaktadır. PC lerin dünyada yaygın olarak kullanılması, bu iģlemcilerin baģarısında en büyük neden olmuģtur. MikroiĢlemciler mimari yapılarına göre farklılık gösterir. Ortak bir mimariye sahip iģlemciler, komutları tanıdıkları için, aynı programları çalıģtırabilir. Bir mikroiģlemcinin tanıdığı komutlar, yani komut kümesi o mikroiģlemci mimarisinin en temel özelliklerinden biridir. Diğer önemli bir mimari özellik mikroiģlemcinin dahili kaydedici kümesidir. Kaydediciler, mikroiģlemcinin çalıģması sırasında, geçici verilerin saklandığı bellek hücreleridir. Bu bellek hücreleri iģlemcinin içindedir. Farklı komut ve kaydedici kümesine sahip mikroiģlemciler genelde birbirlerinin programlarını çalıģtıramazlar.

18 Intel X86 Mimarisi ve geliģimi Günümüzde en popüler mikroiģlemci mimarisi Intel x86 ailesine ait mimaridir. Bunda çok yaygın olarak kullanılan IBM PC ler büyük bir rol oynamıģtır. Intel x86 iģlemcilerin, PC lerde ve ayrıca bir çok elektronik üründe çok yaygın olarak kullanılması, bu aileyi, endüstri ve eğitim için çok önemli bir konuma getirmiģtir. Bu ailenin ilk iģlemcisi 1978 yılında üretilen 8086 dır. O zamanlardan günümüze, x86 iģlemcileri önemli bir değiģim gösterdi. Bu ailenin önemli kilometre taģları olan iģlemciler sırasıyla Ģunlardır: 8086/8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III ve Pentium IV iģlemcileridir. Bugün, mikroiģlemci üreten irili ufaklı pek çok firma bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, Intel ve Motorola firmalarıdır. x86 ailesinin lokomotifini çeken Intel firması olmasına rağmen, günümüzde Intel dıģında x86 mikroiģlemcisi üreten, AMD, Cyrix, Centour ve Rise Tecnology gibi firmalar bulunmaktadır.

19 Intel X86 Mimarisi ve geliģimi Intel x86 ailesinin dıģında, diğer önemli mikroiģlemci mimarilerinden bazıları Ģunlardır: Modern Macintosh larda bulunan Power PC, eski Mac lerde bulunan 680x0 serisi, Digital ve Compact ın güçlü makinelerinde kullanılan Alpha ailesi, Sun firmasının SPARC iģlemcileri, Silicon Graphics in MIPS RX000 serisi, HP in PARISC i önemli mimariler olarak sayılabilir. Bu mimarilerin hiç biri kendi aralarında ve aynı zamanda x86 ile uyumlu değildir.

20 Intel firmasının üretmiģ olduğu iģlemcilerin tarihsel geliģimi

21 Tablodaki terimler Transistors sayısı iģlemci üzerindeki transistör adedini göstermektedir. Tablodan da görüleceği gibi transistör sayısı yıllara bağlı olarak düzenli bir artıģ göstermiģtir. Microns iģlemci üzerindeki en ince telin mikron cinsinden kalınlığını göstermektedir. KarĢılaĢtırma için, insan saçı 100 microns kalınlığındadır. ĠĢlemcilerdeki boyutlar düģerken transistör sayısı sürekli artmaktadır. Hız: iģlemci nin çalıģma frekansını gösterir. her clock (pulse) bir iģlemin yapılması için geçen zamanı gösterir. Veri yolu: ĠĢlemdıĢ dünya ile haberleģirken kullandığı yolun geniģliğidir. MIPS (millions of instructions per second) : Bir mikroiģlemcinin 1 saniyede iģleyebileceği komut sayısıdır. Örnek: 0.8 MIPS saniyede 0.8 milyon komut iģleyebiliyor demektir. ve CPU ların performansını ölçmek için kullanılan bir birimdir.

22 Intel Ailesinin GeliĢimi Intel firması 1968 yılında bellek tümleģik devreleri yapmak üzere kuruldu. Üretecekleri bir hesap makinesi için CPU tümleģik devresi isteyen, hesap makinesi üreten bir firmanın talebi; ve yine üretecekleri bir terminal için özel bir tümleģik devre isteyen, diğer bir firmanın istediklerini karģılamak için, Intel firması 4004 (1971) ve 8008 (1972) CPU larını üretti.

23 Intel Ailesinin GeliĢimi MikroiĢlemciler ve mikrobilgisayarların sınıflandırılmasında en temel ölçü, mikroiģlemcinin tümleģik devre üzerinde iģlem yaptığı en uzun verinin bit sayısı, yani kelime uzunluğudur. 4-bit iģlemci olan 4004 ve 8-bit iģlemci olan 8008 den baģlayarak, mikroiģlemciler ve mikrobilgisayarlar için, 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64-bit gibi veri uzunluk standartları doğmuģtur. Intel, bu ilk müģterilerinden baģkasının, 4004 ve 8008 tümleģik devrelerine ilgi göstereceklerini tahmin etmediği için, üretim hattını düģük kapasiteli tutmuģtur. Fakat tahminlerin aksine, bu tümleģik devrelere çok büyük bir ilgi oldu. Bunun sonucu ve aynı zamanda 8008 in 16 KB lık bellek limitini aģmak amacıyla, Intel firması 1974 yılında genel amaçlı 8080 CPU sunu üretti. Birden bu tümleģik devreye büyük bir talep oldu ve kısa bir süre içinde 8080, 8-bit mikroiģlemci endüstri standardı oldu. Intel, iki yıl sonra 1976 da geliģmiģ bir 8080 iģlemcisi olan 8085 piyasaya sürdü.

24 8086/8088 Intel, 16 bitlik 8086 iģlemcisini 1978 yılında piyasaya sürdü. Yüksek seviyeli programlama dillerine ve daha etkin iģletim sistemlerine sahip ilk iģlemci olan 8086, IBM uyumlu sistemlerin temelini oluģturdu mikro iģlemci 20 bit ile bellek adresleyerek 1 MB lık bellek kullanabilir. Arkasından çıkan 8088 iģlemci ile IBM ilk kiģisel bilgisayarı (PC) piyasaya sürdü. Bu ilk PC nin 16K hafızası, grafik özelliği olmayan ekranı ve bir teyp bandı sürücüsü vardı mikro iģlemci, 16 bit üzerinden iģlem yapan veri yolu 8 bit olan bir mikro iģlemcidir.

25 80286 Kısa bir süre sonra Intel, iģlemcisini çıkartarak PC performansını yeni bir seviyeye yükseltti iģlemci 16 bit veriyolunu hem içte hem de dıģta kullanabiliyordu. Bu da kendinden önceki iģlemcilerden çok daha fazla ilgi görmesine sebep oldu ve artık PC ler için daha güçlü yazılımlar üretilmeye baģlandı Mikro iģlemci, adres yolu 20 bit iç ve dıģ veri yolu 16 bit ve 16 MB a kadar belleği doğrudan adresleyebilirler.

26 80386 Intel in bir kuģak sonraki iģlemcisi olan iģlemcisi PC dünyasına büyük değiģiklikler getirdi. SX ve DX modelleri olan bu iģlemcinin en büyük özelliği 32 bit bir iģlemci olmasıydı. SX iģlemcinin dıģ veri yolu 16, iç veri yolu 32 bittir. Saat hızı Mhz dir. DX iģlemcisinin hem iç hem de dıģ veri yolu 32 bit saat hızı MHz dir. 286 lardaki veri yolunun iki katına çıkartılması PC lerde grafik iģlemlerini artırdı. Ayrıca saat hızının 16 MHz den 33 ve 40 MHz e çıkartılması iģlemleri daha da hızlandırdı.

27 i486 Intel Nisan 1989 yılında i486 iģlemciyi piyasaya sürdü. i486 iģlemcisi entegre bir chiptir. Bu chip dört farklı iģlev grubunu (asıl CPU yu, bir matematik yardımcı iģlemcisini, bir önbellek denetleyicisini ve DX/DX2 modellerinde bir adet genel önbellek, DX4 modellerinde ise iki adet ayrık 8K önbelleği) bir bileģende birleģtirmektedir Mikro iģlemci, iç ve dıģ adres yolu 32 bit olup 4 GB adresleyebilen bir mikro iģlemcidir. Saat hızları 25 ile 100 Mhz arasında olan çeģitleri vardır. SX modelinde matematik iģlemci yoktur. DX ve DX2 modellerinde matematik iģlemci olup iģlemcinin içinde 4 KB veri ve 4 KB komut önbelleği vardır. Matematik iģlemciler, mikroiģlemciler gibi her iģi yapan devreler değildir. Yalnızca matematik iģlemleri, çok üstün bir duyarlık ve hızla yapan özel iģlemcilerdir DX'e kadar ayrı bir devre olarak satılan bu matematik iģlemciler 80486DX ile mikroiģlemcinin yapısına dahil edilmiģti. Ama özel olarak matematik iģlem yoğunluklu iģlerle uğraģmayanların yine de 486'nın getirdiği avantajlardan yararlanması için 80486SX iģlemcisi üretilmiģti.

28 Pentium i486 iģlemcilerin hızla yaygınlaģtığı bir dönemde Intel P5 kod adıyla tasarladığı yeni iģlemci ailesini Pentium adıyla piyasaya sürdü. Pentium Mikro iģlemci, Intel firmasının 1994 yılında piyasaya sürdüğü 32 bitlik iç 64 bitlik dıģ veri yolu kullanan, adres yolu 64 bit olan mikro iģlemcidir. Bu iģlemci iki adet ayrık 8K lık önbelleğe sahiptir. Pentium iģlemci 486 lardan farklı olarak iki adet tamsayı iģlemcisine sahiptir. Kayan nokta iģlemcisi de iyice geliģtirilmiģtir. Ayrıca 486 iģlemcilerde olmayan Branch Protection (dallanma tahmini) teknolojisi kullanılmıģtır. Bu teknoloji, program sırasında iģletilecek olan dallanma (jump) komutlarının dallanacağı tahmin edilen kod kümelerinin daha hızlı eriģilen bir ortama kopyalayarak iģlenmeye baģlanmasına dayanır. Bu Ģekilde %25 oranında performans artıģı sağlanır. Pentium iģlemciler 0.8 mikronluk teknolojisi ile üretilmiģlerdir. 60 MHz, 75 MHz, 90 MHz, 100 MHz, 120 MHz, 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz ve 233 MHz saat hızında üretilmiģlerdir. Pentium iģlemcide 3.1 milyon tane transistör vardır.

29 Pentium Pro Pentium iģlemcilerin yaklaģık iki katı iģlemci gücüne sahip olan bu iģlemcilerde milyon arasında transistör kullanılmıģtır. +2.9V besleme gerilimi ile çalıģan bu iģlemci 166 MHz, 200 MHz, 233 MHz ve 266 MHz saat hızlarında üretilmiģlerdir. Bu iģlemlerinde ona hız kazandırmıģtır. Pentium Pro mikroiģlemcide Pentium iģlemciye ek olarak 256 KB lık bir L2 ön bellek vardır. Bu iģlemci daha çok server bilgisayarlar için tasarlanmıģtır ve x86 tabanındaki iģlemciler için yazılmıģ tüm yazılımları desteklemektedir. Pentium Pro öncelikle 32 bitlik programlara ihtiyaç duyar. Bu sebeple iģlemcinin tam performansla çalıģabilmesi için Windows NT gibi gerçek 32 bitlik iģletim sistemi kullanılmalıdır.

30 MMX Teknolojisi Intel, 1997 nin baģlarında Pentium MMX(MultiMedia extension) iģlemciyi piyasaya sürerek Pentium tasarımına yeni bir boyut kazandırdı. Eski pentium iģlemcilere göre 1.5 kat daha fazla transfer içeren ve pentium iģlemcilerle tamamen uyumlu uyum olan iģlemcilerdir. Pentium MMX iģlemcilerin 166, 200 ve 233 MHZ hızıında çalıģan modelleri vardır. Bu iģlemci multimedya (çoklu ortam yazılımları, oyunlar, MPEG gibi grafik tabanlı yazılımlar) uygulamaları için özel komutlar içerir. Multi Media Extension ın kısaltılmıģı olan MMX, Pentium iģlemcisine 57 adet yeni komutun eklenmesiyle oluģmuģ bir iģlemcidir. Yani birkaç komutun yaptığı bazı iģlemler tek komutta toplanmıģtır. Single Instruction - Multiple Data -SIMD (Tek Komut - Çoklu Veri) teknolojisinin kullanıldığı bu iģlemcilerde tek bir komutun getirdiği bir çok iģlem paralel olarak bir arada yapılabilmektedir. Bu iģlemcilerde multimedya için komut setinin geniģletilmesiyle birlikte L1 önbellek kapasitesi de 32 KB a yani iki katına çıkartılmıģtır. ĠĢlem performansı söz konusu olduğunda MMX iģlemcilerin verimliliği tartıģılmaz MMX iģlemcilerin hızlı olmasındaki en büyük faktör önbelleğin büyüklüğüdür. Ayrıca MMX iģlemcilerde besleme gerilimi 5V veya 3.2V tan 2.8V a düģürülerek iģlemci çekirdeğindeki kayıp performans düģürüldü. Bu sayede yüksek saat hızına rağmen iģlemci daha az ısınmaktadır.

31 Pentium II Pentium II Pentium pro iģlemcisi ile MMX iģlemcisinin birleģimi ile 1997 de orta çıkarıldı. MMX teknoloji ile yakaladığı performansı Pentium Pro ile birleģtiren Intel Pentium II iģlemcileri piyasaya sürdü. Pentium II iģlemciler hem yapı olarak hem de fiziki olarak önceki iģlemcilerden farklılıklar taģımaktadır. Bu iģlemcilerin diğerlerinden farkı SEC (single Edge Contact) adı verilen geniģleme yuvalarına (slot) takılan bir iģlemci olmalarıdır. ĠĢlemci anakart üzerindeki Slot-1 adı verilen özel yuvaya takılır. Pentium II iģlemcilerde 32 KB lık bir L1 önbellek ve 512 KB lık L2 önbellek içerir. Önceki iģlemcilerde Soket 7 yi kullanan Intel Pentium II ile birlikte SEC (Single Edge Contact) adını verdiği ve Slot 1 e girecek yapıda bir dizayn kullandı. Pentium II ailesinin ilk modeli 233 MHz hızında üretildi. Arkasından 266 MHz, 300 MHz ve 333 MHz modelleri geldi. Intel bu aģamadan sonra 66 MHz lik veri yolunun yanında 100 MHz lik veri yolunu da kullanmaya baģladı ve daha sonra çıkan iģlemciler 350 MHz, 400 MHz ve 450 MHz olarak çıktı.

32 Celeron Pentium II iģlemcinin ucuz sürümüdür. Aralarındaki temel fark 512 L2 önbelleğinin Pentium Celeron iģlemcilerde olmamasıydı. Fakat L2 önbelleğinin olmaması büyük performans düģüklüklerine yol açtığından sonraki sürümlerinde 128 KB lık bir önbellek konuldu. Bu serinin ilk ferdi 266 MHz olarak tasarlanmıģtır. L2 ön belleği olmayan Celeronlar Pentium Pro ile aynı performansı göstermektedir. 266 MHz iģlemcinin arkasından yine L2 önbelleği olmayan Celeron 300 üretildi. Ġlk nesil Celeron iģlemcilerin fiyatı çok cazip olmasına rağmen önbellek gerektiren uygulamalarda yetersiz kalması bu iģlemcilere ilgiyi azalttı. Bu sırada Intel yine bir atak yaparak 128KB L2 önbelleğe sahip Celeron 300A iģlemcisini üretti. Arkasından gelen 333 MHz, 366 MHz, 400 MHz, 433 MHz ve 466 MHz iģlemciler 128 KB önbellek geleneğini devam ettirdiler.

33 Pentium III Pentium III mikroiģlemcisi 1999 yılının baģında Intel tarafından piyasaya sunulmuģtur. Pentium III ile gelen önemli bir yenilik, Streaming SIMD Extensions kısaca SSE olarak adlandırılan bir yapıdır. Bu mimari yapı ile, ileri görüntü iģleme, 3D, ses ve video ses tanıma gibi uygulamalarda kullanılabilecek 70 tane yeni komut eklenmiģtir. Pentium III ayrıca P6 mikromimarisini dinamik yürütme, çoklu dallanma tahmini, veri akıģı analizi ve tahmini yürütme çok iģlemli sistem yolu ve Intel MMX teknolojisini içerir. Pentium III, PC ve Internet hizmetleri ve ağ eriģim güvenliği için planlanan yapı bloklarından ilki olan iģlemci seri numarası sunar. Bu komutlarla birlikte iģlemciye eklenmiģ diğer yapısal bir değiģiklik de 8 adet yeni registerdir. Bu yeni register lar iģlemcide yeni SIMD FPU komutları tarafından kullanılmak üzere yer alıyorlar. Register lar 128-bit lik bir geniģliğe sahiptir. Bu sayede birden çok (dörde kadar) FP ucu bir register a yüklenebiliyor ya da SIMD komutları bu register larda saklanabiliyor. Bu Ģekilde Intel, RISC iģlemcilere göre en büyük eksiklik olan register sayısının azlığını yavaģ yavaģ kapamaya baģladı.

34 Pentium IV Bu iģlemci pek çok yenilik içermektedir. Örneğin hyperthreading özelliği ile iki iģlemci gibi çalıģabilmektedir. Ayrıca yüksek frekansta çalıģması, transistör teknolojisinin geliģmiģ olması dolayısı ile düģük güç tüketimi gibi özelliklerle önceki iģlemcilere oranla gücüne güç katmıģtır.

35 Hyperthreading teknolojisi Yüksek kalitede video ile ses, ağır veritabanı uygulamaları birçok veriyi iģleme zorunluluğu getirmektedir. Bu kadar çok veriyi iģlemek için birden fazla iģlemci kullanılabilir. Ancak bu pahalıya mal olur. Bu tip bir çözüm yerine, kullanılabilecek daha ucuz çözümlerden biri olan Hyper-Threading (HT) teknolojisi sayesinde bir iģlemci birbirinden bağımsız iki programa ait veriyi aynı anda iģleyebilmektedir. Hyper Threading teknolojisi için aynı anda birkaç yazılımı çalıģtırırken, randımanı artırmaya yarayan bir teknolojidir denilebilir. HT teknolojisi, bu teknolojiyi destekleyen iģlemciye, çipsete, sistem BIOS a ve iģletim sistemine sahip bilgisayar sistemleri gerektirir. Örneğin, Windows 2000 Professional HT yi desteklemediği için, bu iģletim sistemi yüklü olan bir bilgisayarda HT nin getirdiği performanstan yararlanılamaz. Performans kullandığınız donanım ve yazılıma bağlı olarak değiģir.

36 Beni dinlediğiniz için teģekkür ederim.

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ 481BB0091 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İŞLEMCİLER. İşlemci Nedir?

İŞLEMCİLER. İşlemci Nedir? İŞLEMCİLER İşlemci Nedir? İşlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden, veri işleme (verileri değerlendirip yeni veriler üretme) görevlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLEMCİLER (CPU) 481BB0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLEMCİLER (CPU) 481BB0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLEMCİLER (CPU) 481BB0009 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ 1 Mikroişlemci Mimarisi Mikroişlemcinin tanımı Mikroişlemci, işlemci

Detaylı

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 0 AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1-BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ... 2 A.BĠLGĠSAYAR ÇEġĠTLERĠ... 2 B. ANAKARTLAR... 3 C.ĠġLEMCĠLER... 3 D.BELLEK BĠRĠMLERĠ...

Detaylı

BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ

BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ 1 Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ 2 Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ 1. GĠRĠġ Bilgisayar dıģında hiçbir ürün modern hayatın özüne bu kadar somut olarak girmemiģtir.

Detaylı

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ 2012 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. MİKROİŞLEMCİ

Detaylı

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş Yard.Doç.Dr. Metin HASDEMİR İstanbul-2008

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş Yard.Doç.Dr. Metin HASDEMİR İstanbul-2008 Mühendisler için Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, M. Nusret Sarısakal, Oğuzhan Öztaş, İ.Ü. Basım evi, 2005. Programcılık Mantığı, Kerem Köseoğlu, Pusula Yayıncılık, 2009. Başlangıçtan İleri Düzeye Excel

Detaylı

BĠLGĠSAYAR ĠLETĠġĠM (COMPUTER COMMUNICATION) VE AĞLAR (NETWORKS) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: PROF. DR. ADNAN MAZMANOĞLU

BĠLGĠSAYAR ĠLETĠġĠM (COMPUTER COMMUNICATION) VE AĞLAR (NETWORKS) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: PROF. DR. ADNAN MAZMANOĞLU BĠLGĠSAYAR ĠLETĠġĠM (COMPUTER COMMUNICATION) VE AĞLAR (NETWORKS) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: PROF. DR. ADNAN MAZMANOĞLU BĠLGĠSAYARDA ĠLETĠġĠM VE TEMEL BĠLGĠSAYAR AĞLARI PROF. DR. ADNAN MAZMANOĞLU BĠLGĠSAYARDA

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ALANI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ALANI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ALANI ETHERNET 481BB0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Mikrodenetleyiciler İ ZMİ R 8051 Uygulamaları

Mikrodenetleyiciler İ ZMİ R 8051 Uygulamaları EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mikrodenetleyiciler 8051 Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Engin 2014 Mikrodenetleyiciler İ ZMİ R 8051 Uygulamaları EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mikrodenetleyiciler

Detaylı

Ders 2: Elektronik İletişim Bilgisayar içindeki iletişim. Bilgisayar veri yolu (bus). Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar

Ders 2: Elektronik İletişim Bilgisayar içindeki iletişim. Bilgisayar veri yolu (bus). Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar Kurs Planı Ders 1: Bilgisayarlar Bilgisayarların Tarihi. Bilgisayarların fonksiyonları. Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Test: Kurs notlarında yer alan test sorular. Ders 2: Elektronik

Detaylı

anakartlar Anakart nedir? Yapısı nasıldır?

anakartlar Anakart nedir? Yapısı nasıldır? anakartlar Anakart nedir? Yapısı nasıldır? Ana kart üzerinde, mikro işlemci yuvası, bellek, genişleme yuvaları, BIOS, diğer kartlar için genişletme yuvaları ve diğer yardımcı devreler (sistem saati, kontrol

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI ANAKARTLAR (MAINBOARD, MOTHERBOARD)

BİLGİSAYAR DONANIMI ANAKARTLAR (MAINBOARD, MOTHERBOARD) BÖLÜM 3 ANAKARTLAR (MAINBOARD, MOTHERBOARD) Tüm bilgisayar parçalarını üzerinde bulunduran, bilgisayarın en önemli parçası diyebileceğimiz bir bileşendir. Bilgisayara takılan her şeyin anakartla bir bağlantı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1.

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. Ana kart (Maın board)... 5 1.1.1. Yuvalar (Slot)... 6 1.1.2. Yonga Seti

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ANAKART(MAINBOARD) Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız bağlandığı elektronik karttır. Elektriği geçirmeyen fiberglas malzemeden yapılmışlardır. Üzerinde chipleri ve konektörleri birbirine bağlayan

Detaylı

5. DĠSK SÜRÜCÜLERĠ. Günümüzde yazılımların dağıtımı, bilgi arģivleme ve sistem yedekleme de bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortamlardır.

5. DĠSK SÜRÜCÜLERĠ. Günümüzde yazılımların dağıtımı, bilgi arģivleme ve sistem yedekleme de bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortamlardır. 5. DĠSK SÜRÜCÜLERĠ Günümüzde yazılımların dağıtımı, bilgi arģivleme ve sistem yedekleme de bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortamlardır. 5.1. Sabit Diskler Bilgisayar temel bileģenlerinden içerisinde

Detaylı

Bilgisayara Giriş. Bilgisayarlar ilk geliştirilmeye başlandıklarından bugüne kadar geçen süre içerisinde oldukça değişmişlerdir.

Bilgisayara Giriş. Bilgisayarlar ilk geliştirilmeye başlandıklarından bugüne kadar geçen süre içerisinde oldukça değişmişlerdir. Bilgisayara Giriş Bilgisayarlar ilk geliştirilmeye başlandıklarından bugüne kadar geçen süre içerisinde oldukça değişmişlerdir. Bilgisayarın Gelişimi Bilgisayarlar daha hızlı hesap yapmak için geliştirilen

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 4. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 4. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 4 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Bellekler Sadece bilgisayarda değil telefon, radyo, TV vs. birçok cihazda kullanılır. Bütün bu cihazlar farklı türde bellekleri farklı amaçlar

Detaylı

2007-2008 Levent Emmungil

2007-2008 Levent Emmungil 2007-2008 Levent Emmungil 1 Levent Emmungil 2007 Bilgisayar Donanımı Levent Emmungil Ağustos 2007 Son Güncelleme: Eylül 2008 ANKARA ISBN: 978-9944-0039-0-2 Bu bir reklamdır Eğitimse Eğitim, Kafeyse Kafe

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR, DONANIM VE YAZILIM KAVRAMLARI

BİLGİSAYAR, DONANIM VE YAZILIM KAVRAMLARI BİLGİSAYAR, DONANIM VE YAZILIM KAVRAMLARI Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma ÖZET Bu çalıģmanın amacı evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araģtırma ve kural çıkarma tekniği olan genetik algoritmalar ile Uzman Sistem oluģturmaktır. Klasik programlama teknikleri

Detaylı