MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER"

Transkript

1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ

2 Intel X86 Mimarisi ve gelişimi

3 Veri Gösterim Birimleri nibble = 4 bit Bayt=8 bit=1 bayt Word = 16 bit = 2 bayt Doubleword =32 bit = 4 bayt Quadword 64 bit = 8 bayt Paragraph 128 bit = 16bayt Kilobayt(KB) = 2 10 = 1024 bayt Megabayt (MB) = 2 20 = MB Gigabayt (GB) = 2 30 = GB

4 Mikroişlemcili sistemin iletişim Yolları Ġnsanlarda beyin nasıl tüm vücudu yönetmek, kontrol etmek için sinir sisteminin bir parçası olan sinirleri kullanıyorsa; iģlemciler de bilgisayarı yönetmek, kontrol etmek için iletiģim yollarını kullanır. Hem iģlemci içerisinde hem de iģlemciyle diğer birimler arasında iletiģim hatları bulunmaktadır. ĠletiĢim hatları üzerinden elektrik sinyali geçebilecek iletken hatlardır. Bu hatların sayısı iģlemci modeline göre değiģir.

5 ĠletiĢim hatları üç grup halinde incelenebilir: Adres Yolu (Address Buses): ĠĢlemcinin bilgi yazacağı veya okuyacağı her hafıza hücresinin ve çevre birimlerinin bir adresi vardır. ĠĢlemci, bu adresleri bu birimlere ulaģmak için kullanır. Adresler, ikilik sayı gruplarından oluģur. Bir iģlemcinin ulaģabileceği maksimum adres sayısı, adres yolundaki hat sayısı ile iliģkilidir. Adres yolunu çoğunlukla iģlemci kullanır. Bu yüzden adres yolunun tek yönlü olduğu söylenebilir. MikroiĢlemcinin kullanabileceği bellek kapasitesi adres hattı sayısı ile yakından ilgilidir. N=Adress hattı sayısı ise kullanılabilecek bellek kapasitesi Max. Bellek Büyüklüğü= 2 N ile gösterilir.

6 Veri Yolu (Data Buses): ĠĢlemci, hafıza elemanları ve çevresel birimleriyle çift yönlü veri akıģını sağlar. Birbirine paralel iletken hat sayısı veri yolunun kaç bitlik olduğunu gösterir. Örneğin, iletken hat sayısı 64 olan veri yolu 64 bitliktir. Yüksek bit sayısına sahip veri yolları olması sistemin daha hızlı çalıģması anlamına gelir. Kontrol Yolu (Control Buses): ĠĢlemcinin diğer birimleri yönetmek ve eģ zamanlamayı (senkronizasyon) sağlamak amacı ile kullandığı sinyallerin gönderildiği yoldur. Örnek olarak oku ve yaz sinyalleri.

7 Bir bilgisayar sisteminin genel blok şeması

8 Bilgisayar bileşenlerinin anakart üzerindeki yerleşimi

9 Anakart bileşenleri

10 Anakart üzerindeki port yapıları

11 MikroiĢlemci Yapısı ve Özellikleri Bilgisayarın en önemli parçası mikroiģlemci, çok karmaģık bir yapıya sahiptir ve günümüzde Intel, Motorola, AMD, CYRIX, vb. firmalar tarafından geliģtirilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Günümüzde, mikroiģlemcili sistemlerde yaygın olarak kullanılan mikroiģlemciler; Intel tarafından üretilen Pentium ve Motorola tarafından üretilen Power PC veya M680X0 kodlu mikroiģlemcileri (genellikle sanayide kontrol amaçlı) olmakla birlikte, diğer firmaların ürettikleri mikroiģlemcilerde piyasada kullanılmaktadır. MikroiĢlemci içinde farklı amaçlarla kullanılan temel birimler vardır. Bu birimler ġekil 3.1 de görülmektedir. Bunlar sırası ile Ģu Ģekildedir. Kaydediciler (Registers) Aritmetik Mantık Birimi (ALU) Kontrol Birimi Ön Bellek

12 MikroiĢlemci Ġç Yapısı

13 Kaydediciler Kaydediciler mikroiģlemci içerisinde yer alan geçici saklama birimleridir. Çok hızlı bir Ģekilde veri yazma ve okuma yapılabilir. Kaydedicilerin bir defada tutabilecegi veri büyüklüğü önem arz eder. Kaydediciler 8 bit, 16 bit, 32bit, 64 bit geniģliğinde olabilirler. Kaydedicilerin geniģliği iģlem hızına çok büyük oranda etki eder. Bu yüzden kaydedici geniģliğine göre iģlemcileri 8 bit, 16 bit, 32bit, 64 bit iģlemciler biçiminde genel olarak sınıflandırılabilir.

14 Önbellek Sistem belleğinden(ram) gelen veriler, çoğunlukla CPU nun hızına yetiģemezler. Bu problemi çözmek için CPU içinde yüksek hızlı hafızalar bulunur. Ön bellek çalıģmakta olan programa ait komutların, verilerin geçici olarak saklandığı yüksek hızlı hafızalardır. Ön bellekler önceleri iģlemci dıģında yer almıģ daha sonra iģlemci içine yerleģtirilmiģtir. ĠĢlemcinin komutları daha hızlı yüklemesini sağlayan bu hafıza genellikle L1 (Level 1) ve L2 (Level 2) olmak üzere iki kısımdan oluģur. ĠĢlemci, ihtiyaç duyduğu komutu ilk önce L1 ön bellekte (L1 ön bellek L2 ön bellekten daha hızlıdır.) arar. Eğer iģlemcinin aradığı komut burada yoksa L2 önbelleğe bakar. Eğer burada da yoksa sırasıyla RAM ve sabit disk üzerindeki sanal hafıza üzerinde arar.

15 Kontrol Birimi ve ALU Kontrol Birimi ĠĢlemciye gönderilen komutların çözülüp (komutun ne anlama geldiğinin tanımlanması) iģletilmesini sağlar. ĠĢlemci içindeki birimlerin ve dıģındaki birimlerin eģ zamanlı olarak çalıģmasını sağlayan kontrol sinyalleri bu birim tarafından üretilir. Aritmetik / Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit- ALU) Mantıksal ve matematiksel iģlemlerin yapıldığı kısımdır. Dört iģlem, üs alma gibi temel aritmetik iģlemler ile büyük, küçük, ve, veya gibi mantıksal iģlemleri yerine getirir.

16

17 Intel X86 Mimarisi ve geliģimi 1978/1979 yıllarında üretilen ilk 8086/8088 den baģlayıp 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III ve Pentium IV mikroiģlemcilerine uzanan geniģ bir ürün yelpazesine sahip olan Intel x86 mikroiģlemci ailesi tarihteki en baģarılı mikroiģlemci ailesi olmuģtur. Bunda çeģitli faktörler rol almıģtır, fakat en büyük neden, Ģüphesiz 1981 yılındaki ilk PC de IBM firmasının 8088 mikroiģlemcisini seçmesi olmuģtur. O tarihten itibaren, IBM ve bir çok firma bu iģlemcileri PC lerde kullanmaktadır. PC lerin dünyada yaygın olarak kullanılması, bu iģlemcilerin baģarısında en büyük neden olmuģtur. MikroiĢlemciler mimari yapılarına göre farklılık gösterir. Ortak bir mimariye sahip iģlemciler, komutları tanıdıkları için, aynı programları çalıģtırabilir. Bir mikroiģlemcinin tanıdığı komutlar, yani komut kümesi o mikroiģlemci mimarisinin en temel özelliklerinden biridir. Diğer önemli bir mimari özellik mikroiģlemcinin dahili kaydedici kümesidir. Kaydediciler, mikroiģlemcinin çalıģması sırasında, geçici verilerin saklandığı bellek hücreleridir. Bu bellek hücreleri iģlemcinin içindedir. Farklı komut ve kaydedici kümesine sahip mikroiģlemciler genelde birbirlerinin programlarını çalıģtıramazlar.

18 Intel X86 Mimarisi ve geliģimi Günümüzde en popüler mikroiģlemci mimarisi Intel x86 ailesine ait mimaridir. Bunda çok yaygın olarak kullanılan IBM PC ler büyük bir rol oynamıģtır. Intel x86 iģlemcilerin, PC lerde ve ayrıca bir çok elektronik üründe çok yaygın olarak kullanılması, bu aileyi, endüstri ve eğitim için çok önemli bir konuma getirmiģtir. Bu ailenin ilk iģlemcisi 1978 yılında üretilen 8086 dır. O zamanlardan günümüze, x86 iģlemcileri önemli bir değiģim gösterdi. Bu ailenin önemli kilometre taģları olan iģlemciler sırasıyla Ģunlardır: 8086/8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III ve Pentium IV iģlemcileridir. Bugün, mikroiģlemci üreten irili ufaklı pek çok firma bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, Intel ve Motorola firmalarıdır. x86 ailesinin lokomotifini çeken Intel firması olmasına rağmen, günümüzde Intel dıģında x86 mikroiģlemcisi üreten, AMD, Cyrix, Centour ve Rise Tecnology gibi firmalar bulunmaktadır.

19 Intel X86 Mimarisi ve geliģimi Intel x86 ailesinin dıģında, diğer önemli mikroiģlemci mimarilerinden bazıları Ģunlardır: Modern Macintosh larda bulunan Power PC, eski Mac lerde bulunan 680x0 serisi, Digital ve Compact ın güçlü makinelerinde kullanılan Alpha ailesi, Sun firmasının SPARC iģlemcileri, Silicon Graphics in MIPS RX000 serisi, HP in PARISC i önemli mimariler olarak sayılabilir. Bu mimarilerin hiç biri kendi aralarında ve aynı zamanda x86 ile uyumlu değildir.

20 Intel firmasının üretmiģ olduğu iģlemcilerin tarihsel geliģimi

21 Tablodaki terimler Transistors sayısı iģlemci üzerindeki transistör adedini göstermektedir. Tablodan da görüleceği gibi transistör sayısı yıllara bağlı olarak düzenli bir artıģ göstermiģtir. Microns iģlemci üzerindeki en ince telin mikron cinsinden kalınlığını göstermektedir. KarĢılaĢtırma için, insan saçı 100 microns kalınlığındadır. ĠĢlemcilerdeki boyutlar düģerken transistör sayısı sürekli artmaktadır. Hız: iģlemci nin çalıģma frekansını gösterir. her clock (pulse) bir iģlemin yapılması için geçen zamanı gösterir. Veri yolu: ĠĢlemdıĢ dünya ile haberleģirken kullandığı yolun geniģliğidir. MIPS (millions of instructions per second) : Bir mikroiģlemcinin 1 saniyede iģleyebileceği komut sayısıdır. Örnek: 0.8 MIPS saniyede 0.8 milyon komut iģleyebiliyor demektir. ve CPU ların performansını ölçmek için kullanılan bir birimdir.

22 Intel Ailesinin GeliĢimi Intel firması 1968 yılında bellek tümleģik devreleri yapmak üzere kuruldu. Üretecekleri bir hesap makinesi için CPU tümleģik devresi isteyen, hesap makinesi üreten bir firmanın talebi; ve yine üretecekleri bir terminal için özel bir tümleģik devre isteyen, diğer bir firmanın istediklerini karģılamak için, Intel firması 4004 (1971) ve 8008 (1972) CPU larını üretti.

23 Intel Ailesinin GeliĢimi MikroiĢlemciler ve mikrobilgisayarların sınıflandırılmasında en temel ölçü, mikroiģlemcinin tümleģik devre üzerinde iģlem yaptığı en uzun verinin bit sayısı, yani kelime uzunluğudur. 4-bit iģlemci olan 4004 ve 8-bit iģlemci olan 8008 den baģlayarak, mikroiģlemciler ve mikrobilgisayarlar için, 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64-bit gibi veri uzunluk standartları doğmuģtur. Intel, bu ilk müģterilerinden baģkasının, 4004 ve 8008 tümleģik devrelerine ilgi göstereceklerini tahmin etmediği için, üretim hattını düģük kapasiteli tutmuģtur. Fakat tahminlerin aksine, bu tümleģik devrelere çok büyük bir ilgi oldu. Bunun sonucu ve aynı zamanda 8008 in 16 KB lık bellek limitini aģmak amacıyla, Intel firması 1974 yılında genel amaçlı 8080 CPU sunu üretti. Birden bu tümleģik devreye büyük bir talep oldu ve kısa bir süre içinde 8080, 8-bit mikroiģlemci endüstri standardı oldu. Intel, iki yıl sonra 1976 da geliģmiģ bir 8080 iģlemcisi olan 8085 piyasaya sürdü.

24 8086/8088 Intel, 16 bitlik 8086 iģlemcisini 1978 yılında piyasaya sürdü. Yüksek seviyeli programlama dillerine ve daha etkin iģletim sistemlerine sahip ilk iģlemci olan 8086, IBM uyumlu sistemlerin temelini oluģturdu mikro iģlemci 20 bit ile bellek adresleyerek 1 MB lık bellek kullanabilir. Arkasından çıkan 8088 iģlemci ile IBM ilk kiģisel bilgisayarı (PC) piyasaya sürdü. Bu ilk PC nin 16K hafızası, grafik özelliği olmayan ekranı ve bir teyp bandı sürücüsü vardı mikro iģlemci, 16 bit üzerinden iģlem yapan veri yolu 8 bit olan bir mikro iģlemcidir.

25 80286 Kısa bir süre sonra Intel, iģlemcisini çıkartarak PC performansını yeni bir seviyeye yükseltti iģlemci 16 bit veriyolunu hem içte hem de dıģta kullanabiliyordu. Bu da kendinden önceki iģlemcilerden çok daha fazla ilgi görmesine sebep oldu ve artık PC ler için daha güçlü yazılımlar üretilmeye baģlandı Mikro iģlemci, adres yolu 20 bit iç ve dıģ veri yolu 16 bit ve 16 MB a kadar belleği doğrudan adresleyebilirler.

26 80386 Intel in bir kuģak sonraki iģlemcisi olan iģlemcisi PC dünyasına büyük değiģiklikler getirdi. SX ve DX modelleri olan bu iģlemcinin en büyük özelliği 32 bit bir iģlemci olmasıydı. SX iģlemcinin dıģ veri yolu 16, iç veri yolu 32 bittir. Saat hızı Mhz dir. DX iģlemcisinin hem iç hem de dıģ veri yolu 32 bit saat hızı MHz dir. 286 lardaki veri yolunun iki katına çıkartılması PC lerde grafik iģlemlerini artırdı. Ayrıca saat hızının 16 MHz den 33 ve 40 MHz e çıkartılması iģlemleri daha da hızlandırdı.

27 i486 Intel Nisan 1989 yılında i486 iģlemciyi piyasaya sürdü. i486 iģlemcisi entegre bir chiptir. Bu chip dört farklı iģlev grubunu (asıl CPU yu, bir matematik yardımcı iģlemcisini, bir önbellek denetleyicisini ve DX/DX2 modellerinde bir adet genel önbellek, DX4 modellerinde ise iki adet ayrık 8K önbelleği) bir bileģende birleģtirmektedir Mikro iģlemci, iç ve dıģ adres yolu 32 bit olup 4 GB adresleyebilen bir mikro iģlemcidir. Saat hızları 25 ile 100 Mhz arasında olan çeģitleri vardır. SX modelinde matematik iģlemci yoktur. DX ve DX2 modellerinde matematik iģlemci olup iģlemcinin içinde 4 KB veri ve 4 KB komut önbelleği vardır. Matematik iģlemciler, mikroiģlemciler gibi her iģi yapan devreler değildir. Yalnızca matematik iģlemleri, çok üstün bir duyarlık ve hızla yapan özel iģlemcilerdir DX'e kadar ayrı bir devre olarak satılan bu matematik iģlemciler 80486DX ile mikroiģlemcinin yapısına dahil edilmiģti. Ama özel olarak matematik iģlem yoğunluklu iģlerle uğraģmayanların yine de 486'nın getirdiği avantajlardan yararlanması için 80486SX iģlemcisi üretilmiģti.

28 Pentium i486 iģlemcilerin hızla yaygınlaģtığı bir dönemde Intel P5 kod adıyla tasarladığı yeni iģlemci ailesini Pentium adıyla piyasaya sürdü. Pentium Mikro iģlemci, Intel firmasının 1994 yılında piyasaya sürdüğü 32 bitlik iç 64 bitlik dıģ veri yolu kullanan, adres yolu 64 bit olan mikro iģlemcidir. Bu iģlemci iki adet ayrık 8K lık önbelleğe sahiptir. Pentium iģlemci 486 lardan farklı olarak iki adet tamsayı iģlemcisine sahiptir. Kayan nokta iģlemcisi de iyice geliģtirilmiģtir. Ayrıca 486 iģlemcilerde olmayan Branch Protection (dallanma tahmini) teknolojisi kullanılmıģtır. Bu teknoloji, program sırasında iģletilecek olan dallanma (jump) komutlarının dallanacağı tahmin edilen kod kümelerinin daha hızlı eriģilen bir ortama kopyalayarak iģlenmeye baģlanmasına dayanır. Bu Ģekilde %25 oranında performans artıģı sağlanır. Pentium iģlemciler 0.8 mikronluk teknolojisi ile üretilmiģlerdir. 60 MHz, 75 MHz, 90 MHz, 100 MHz, 120 MHz, 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz ve 233 MHz saat hızında üretilmiģlerdir. Pentium iģlemcide 3.1 milyon tane transistör vardır.

29 Pentium Pro Pentium iģlemcilerin yaklaģık iki katı iģlemci gücüne sahip olan bu iģlemcilerde milyon arasında transistör kullanılmıģtır. +2.9V besleme gerilimi ile çalıģan bu iģlemci 166 MHz, 200 MHz, 233 MHz ve 266 MHz saat hızlarında üretilmiģlerdir. Bu iģlemlerinde ona hız kazandırmıģtır. Pentium Pro mikroiģlemcide Pentium iģlemciye ek olarak 256 KB lık bir L2 ön bellek vardır. Bu iģlemci daha çok server bilgisayarlar için tasarlanmıģtır ve x86 tabanındaki iģlemciler için yazılmıģ tüm yazılımları desteklemektedir. Pentium Pro öncelikle 32 bitlik programlara ihtiyaç duyar. Bu sebeple iģlemcinin tam performansla çalıģabilmesi için Windows NT gibi gerçek 32 bitlik iģletim sistemi kullanılmalıdır.

30 MMX Teknolojisi Intel, 1997 nin baģlarında Pentium MMX(MultiMedia extension) iģlemciyi piyasaya sürerek Pentium tasarımına yeni bir boyut kazandırdı. Eski pentium iģlemcilere göre 1.5 kat daha fazla transfer içeren ve pentium iģlemcilerle tamamen uyumlu uyum olan iģlemcilerdir. Pentium MMX iģlemcilerin 166, 200 ve 233 MHZ hızıında çalıģan modelleri vardır. Bu iģlemci multimedya (çoklu ortam yazılımları, oyunlar, MPEG gibi grafik tabanlı yazılımlar) uygulamaları için özel komutlar içerir. Multi Media Extension ın kısaltılmıģı olan MMX, Pentium iģlemcisine 57 adet yeni komutun eklenmesiyle oluģmuģ bir iģlemcidir. Yani birkaç komutun yaptığı bazı iģlemler tek komutta toplanmıģtır. Single Instruction - Multiple Data -SIMD (Tek Komut - Çoklu Veri) teknolojisinin kullanıldığı bu iģlemcilerde tek bir komutun getirdiği bir çok iģlem paralel olarak bir arada yapılabilmektedir. Bu iģlemcilerde multimedya için komut setinin geniģletilmesiyle birlikte L1 önbellek kapasitesi de 32 KB a yani iki katına çıkartılmıģtır. ĠĢlem performansı söz konusu olduğunda MMX iģlemcilerin verimliliği tartıģılmaz MMX iģlemcilerin hızlı olmasındaki en büyük faktör önbelleğin büyüklüğüdür. Ayrıca MMX iģlemcilerde besleme gerilimi 5V veya 3.2V tan 2.8V a düģürülerek iģlemci çekirdeğindeki kayıp performans düģürüldü. Bu sayede yüksek saat hızına rağmen iģlemci daha az ısınmaktadır.

31 Pentium II Pentium II Pentium pro iģlemcisi ile MMX iģlemcisinin birleģimi ile 1997 de orta çıkarıldı. MMX teknoloji ile yakaladığı performansı Pentium Pro ile birleģtiren Intel Pentium II iģlemcileri piyasaya sürdü. Pentium II iģlemciler hem yapı olarak hem de fiziki olarak önceki iģlemcilerden farklılıklar taģımaktadır. Bu iģlemcilerin diğerlerinden farkı SEC (single Edge Contact) adı verilen geniģleme yuvalarına (slot) takılan bir iģlemci olmalarıdır. ĠĢlemci anakart üzerindeki Slot-1 adı verilen özel yuvaya takılır. Pentium II iģlemcilerde 32 KB lık bir L1 önbellek ve 512 KB lık L2 önbellek içerir. Önceki iģlemcilerde Soket 7 yi kullanan Intel Pentium II ile birlikte SEC (Single Edge Contact) adını verdiği ve Slot 1 e girecek yapıda bir dizayn kullandı. Pentium II ailesinin ilk modeli 233 MHz hızında üretildi. Arkasından 266 MHz, 300 MHz ve 333 MHz modelleri geldi. Intel bu aģamadan sonra 66 MHz lik veri yolunun yanında 100 MHz lik veri yolunu da kullanmaya baģladı ve daha sonra çıkan iģlemciler 350 MHz, 400 MHz ve 450 MHz olarak çıktı.

32 Celeron Pentium II iģlemcinin ucuz sürümüdür. Aralarındaki temel fark 512 L2 önbelleğinin Pentium Celeron iģlemcilerde olmamasıydı. Fakat L2 önbelleğinin olmaması büyük performans düģüklüklerine yol açtığından sonraki sürümlerinde 128 KB lık bir önbellek konuldu. Bu serinin ilk ferdi 266 MHz olarak tasarlanmıģtır. L2 ön belleği olmayan Celeronlar Pentium Pro ile aynı performansı göstermektedir. 266 MHz iģlemcinin arkasından yine L2 önbelleği olmayan Celeron 300 üretildi. Ġlk nesil Celeron iģlemcilerin fiyatı çok cazip olmasına rağmen önbellek gerektiren uygulamalarda yetersiz kalması bu iģlemcilere ilgiyi azalttı. Bu sırada Intel yine bir atak yaparak 128KB L2 önbelleğe sahip Celeron 300A iģlemcisini üretti. Arkasından gelen 333 MHz, 366 MHz, 400 MHz, 433 MHz ve 466 MHz iģlemciler 128 KB önbellek geleneğini devam ettirdiler.

33 Pentium III Pentium III mikroiģlemcisi 1999 yılının baģında Intel tarafından piyasaya sunulmuģtur. Pentium III ile gelen önemli bir yenilik, Streaming SIMD Extensions kısaca SSE olarak adlandırılan bir yapıdır. Bu mimari yapı ile, ileri görüntü iģleme, 3D, ses ve video ses tanıma gibi uygulamalarda kullanılabilecek 70 tane yeni komut eklenmiģtir. Pentium III ayrıca P6 mikromimarisini dinamik yürütme, çoklu dallanma tahmini, veri akıģı analizi ve tahmini yürütme çok iģlemli sistem yolu ve Intel MMX teknolojisini içerir. Pentium III, PC ve Internet hizmetleri ve ağ eriģim güvenliği için planlanan yapı bloklarından ilki olan iģlemci seri numarası sunar. Bu komutlarla birlikte iģlemciye eklenmiģ diğer yapısal bir değiģiklik de 8 adet yeni registerdir. Bu yeni register lar iģlemcide yeni SIMD FPU komutları tarafından kullanılmak üzere yer alıyorlar. Register lar 128-bit lik bir geniģliğe sahiptir. Bu sayede birden çok (dörde kadar) FP ucu bir register a yüklenebiliyor ya da SIMD komutları bu register larda saklanabiliyor. Bu Ģekilde Intel, RISC iģlemcilere göre en büyük eksiklik olan register sayısının azlığını yavaģ yavaģ kapamaya baģladı.

34 Pentium IV Bu iģlemci pek çok yenilik içermektedir. Örneğin hyperthreading özelliği ile iki iģlemci gibi çalıģabilmektedir. Ayrıca yüksek frekansta çalıģması, transistör teknolojisinin geliģmiģ olması dolayısı ile düģük güç tüketimi gibi özelliklerle önceki iģlemcilere oranla gücüne güç katmıģtır.

35 Hyperthreading teknolojisi Yüksek kalitede video ile ses, ağır veritabanı uygulamaları birçok veriyi iģleme zorunluluğu getirmektedir. Bu kadar çok veriyi iģlemek için birden fazla iģlemci kullanılabilir. Ancak bu pahalıya mal olur. Bu tip bir çözüm yerine, kullanılabilecek daha ucuz çözümlerden biri olan Hyper-Threading (HT) teknolojisi sayesinde bir iģlemci birbirinden bağımsız iki programa ait veriyi aynı anda iģleyebilmektedir. Hyper Threading teknolojisi için aynı anda birkaç yazılımı çalıģtırırken, randımanı artırmaya yarayan bir teknolojidir denilebilir. HT teknolojisi, bu teknolojiyi destekleyen iģlemciye, çipsete, sistem BIOS a ve iģletim sistemine sahip bilgisayar sistemleri gerektirir. Örneğin, Windows 2000 Professional HT yi desteklemediği için, bu iģletim sistemi yüklü olan bir bilgisayarda HT nin getirdiği performanstan yararlanılamaz. Performans kullandığınız donanım ve yazılıma bağlı olarak değiģir.

36 Beni dinlediğiniz için teģekkür ederim.

Mikroişlemciler-I80X86 İşlemci Ailesi. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu

Mikroişlemciler-I80X86 İşlemci Ailesi. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Mikroişlemciler-I 80X86 İşlemci Ailesi Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 2014 Sunuma Genel Bakış Sunuma Genel Bakış I 1 Temel Kavramlar Veri Gösterim Birimleri Mikroişlemcili sistemin iletişim

Detaylı

Beşinci Kuşak İşlemciler

Beşinci Kuşak İşlemciler Beşinci Kuşak İşlemciler Bu kuşağın babası Pentium mikroişlemcisi, tüm geçmiş X86 tabanlı işlemcilerden birkaç değişikliğe ve eğilime sahiptir. AMD ve CYRIX gibi işlemci üreten firmaların Intel le hemen

Detaylı

MİKROİŞLEMCİLER. Mikroişlemcilerin Tarihsel Gelişimi

MİKROİŞLEMCİLER. Mikroişlemcilerin Tarihsel Gelişimi MİKROİŞLEMCİLER Mikroişlemcilerin Tarihsel Gelişimi Mikroişlemcilerin Tarihi Gelişimi Mikroişlemcilerin tarihi gelişimlerini bir kerede işleyebildikleri bit sayısı referans alınarak dört grupta incelemek

Detaylı

Bilgisayar Donanım 2010 BİLGİSAYAR

Bilgisayar Donanım 2010 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR CPU, bellek ve diğer sistem bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı verilmektedir. Anakart üzerinde CPU, bellek, genişleme yuvaları, BIOS, çipsetler,

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Mikroişlemci Nedir? Bir bilgisayarın en önemli parçası Mikroişlemcisidir. Hiçbir bilgisayar mikroişlemci olmadan çalışamaz. Bu nedenle Mikroişlemci

Detaylı

İŞLEMCİ İşlemcilerin Temel Birimleri, İşlemcinin Çalışma Sistemi ve Komutlar, İşlemci ve Hafıza Arasındaki İlişki, İşlemci Teknolojileri, Modern

İŞLEMCİ İşlemcilerin Temel Birimleri, İşlemcinin Çalışma Sistemi ve Komutlar, İşlemci ve Hafıza Arasındaki İlişki, İşlemci Teknolojileri, Modern İŞLEMCİ İşlemcilerin Temel Birimleri, İşlemcinin Çalışma Sistemi ve Komutlar, İşlemci ve Hafıza Arasındaki İlişki, İşlemci Teknolojileri, Modern İşlemci Türleri, Özel Nitelikli İşlemciler, İşlemci Montajı,

Detaylı

İŞLEMCİLER. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aktaş

İŞLEMCİLER. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aktaş İŞLEMCİLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aktaş 1.1. İşlemcinin Görevi İşlemcinin görevi nedir? Bilgisayarın beyni İşlemciyi anlamanız sizi hem mesleğinizde daha yeterli yaparken hem de bilinçli bir tüketici

Detaylı

2. ĠġLEMCĠLER. Genel bir bilgisayar dört ana birimden oluģur. Bunlar sırasıyla aģağıdaki gibidir:

2. ĠġLEMCĠLER. Genel bir bilgisayar dört ana birimden oluģur. Bunlar sırasıyla aģağıdaki gibidir: 2. ĠġLEMCĠLER ĠĢlemciler, mikroiģlemciler bilgisayara yüklenen iģletim sistemini ve diğer tüm programları çalıģtırıp bu programların iģlemlerini yerine getirir. Bu sebeple merkezî iģlem birimi (MĠB) adını

Detaylı

1. İŞLEMCİLER. İlk İşlemci

1. İŞLEMCİLER. İlk İşlemci KONU: BİOS-İŞLEMCİ 1. İŞLEMCİLER İşlemci- CPU (Central Processing Unit-Merkezi İşlem Birimi-MİB), bilgisayarın beyni olarak tanımlanır. Bu tanımlama, işlemcinin önemini belirtmek için söylenir. Bugün piyasada

Detaylı

Embedded(Gömülü)Sistem Nedir?

Embedded(Gömülü)Sistem Nedir? Embedded(Gömülü)Sistem Nedir? Embedded Computing System de amaç; elektronik cihaza bir işlevi sürekli tekrar ettirmektir. Sistem içindeki program buna göre hazırlanmıştır. PC lerde (Desktop veya Laptop)

Detaylı

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. MODÜL 1: ĠġLEMCĠLER. A.ĠġLEMCĠLER

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. MODÜL 1: ĠġLEMCĠLER. A.ĠġLEMCĠLER MODÜL 1: ĠġLEMCĠLER A.ĠġLEMCĠLER 1.ĠĢlemci Nedir? Bir bilgisayarın en popüler ve en önemli parçası işlemcidir. Kısaca CPU (Central Processing Unit / Merkezi İşlem Birimi- mib, mikro işlemci - µp) olarak

Detaylı

8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ

8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ 1 8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ Gelişen donanım ve yazılım teknolojilerine ve yonga üreticisine bağlı olarak mikroişlemcilerin farklı komut tipleri, çalışma hızı ve şekilleri vb. gibi donanım ve yazılım özellikleri

Detaylı

4. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 4. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Merkezî İşlem Birimi Mikroişlemci(CPU) Çok Çekirdekli Kavramı Çoklu Çekirdek Tasarımı

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Assembly Dili Assembly programlama dili, kullanılan bilgisayar

Detaylı

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin tarihi gelişimini açıklamak 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısını kavramak 8051

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı

1. İŞLEMCİLER 1.2. İşlemcinin Görevi 1.3. İşlemcinin Yapısı

1. İŞLEMCİLER 1.2. İşlemcinin Görevi 1.3. İşlemcinin Yapısı 1. İŞLEMCİLER İşlemci- CPU (Central Processing Unit-Merkezi İşlem Birimi-MİB), bilgisayarın beyni olarak tanımlanır. Bu tanımlama, işlemcinin önemini belirtmek için söylenir. Bugün piyasada çeşitli işlemciler

Detaylı

Anakart ve Bileşenleri CPU, bellek ve diğer bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı

Anakart ve Bileşenleri CPU, bellek ve diğer bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı S a y f a 1 Anakart ve Bileşenleri CPU, bellek ve diğer bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı verilmektedir. Anakart üzerinde CPU, bellek, genişleme yuvaları,

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dersin Amacı Mikroişlemciler Mikrodenetleyiciler PIC Mikrodenetleyiciler Micro BASIC Programlama Kullanılacak Programlar MSDOS DEBUG PROTEUS

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Komut Seti Mimarisi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Komut Seti Mimarisi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ Komut Seti Mimarisi Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Komut Seti Mimarisi Bilgisayarın hesaplama karakteristiklerini belirler. Donanım sistemi mimarisi ise, MİB(Merkezi İşlem Birimi),

Detaylı

İŞLEMCİLER. Örneğin, otomatik çamaşır makinesi, otomatik bulaşık makinesi, fabrikalardaki otomatik cihazlar, televizyon,...

İŞLEMCİLER. Örneğin, otomatik çamaşır makinesi, otomatik bulaşık makinesi, fabrikalardaki otomatik cihazlar, televizyon,... Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi İŞLEMCİLER İşlemci, bilgisayar birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol

Detaylı

Von Neumann Mimarisi. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1

Von Neumann Mimarisi. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Von Neumann Mimarisi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Sayısal Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci Babage in analitik makinası (1833) Vakumlu lambanın bulunuşu (1910) İlk elektronik sayısal bilgisayar

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

Mimari Esaslar. Mikroişlemcinin mimari esasları; Kaydediciler Veriyolları İş hatları dır.

Mimari Esaslar. Mikroişlemcinin mimari esasları; Kaydediciler Veriyolları İş hatları dır. Mimari Esaslar Mikroişlemcinin mimari esasları; Kaydediciler Veriyolları İş hatları dır. Bu unsurların büyüklüğü, sayısı ve yapısı o işlemcinin yeteneklerini belirler. Mimari farlılıklarda; bu konularda

Detaylı

~BĠLGĠSAYAR DONANIMI~

~BĠLGĠSAYAR DONANIMI~ ~BĠLGĠSAYAR DONANIMI~ 03.10.2011 Yrd. Doç. Dr. Nuray Gedik GEÇEN HAFTA Bilgi çağı gereksinimleri Ekonomiye etki eden kaynaklar Tabi kaynaklar, iş, para ve BĠLGĠ Bilgi nedir? Veri nedir? Bilgisayar okuryazarlığı

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ

MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ Mikroişlemcilerin yapısı tipik olarak 2 alt sınıfta incelenebilir: Mikroişlemci mimarisi (Komut seti mimarisi), Mikroişlemci organizasyonu (İşlemci mikromimarisi). CISC 1980 lerden

Detaylı

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK Mikroişlemci HAFTA 1 HAFIZA BİRİMLERİ Program Kodları ve verinin saklandığı bölüm Kalıcı Hafıza ROM PROM EPROM EEPROM FLASH UÇUCU SRAM DRAM DRRAM... ALU Saklayıcılar Kod Çözücüler... GİRİŞ/ÇIKIŞ G/Ç I/O

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

CPU lar çok zeki olmayabilir ancak çok hızlıdır. Sadece 1 ve 0 değeri üzerinden işlem yaparlar.

CPU lar çok zeki olmayabilir ancak çok hızlıdır. Sadece 1 ve 0 değeri üzerinden işlem yaparlar. Merkezi İşlem Birimi (CPU=Central Processing Unit) İşlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden, veri işleme (verileri değerlendirip yeni veriler

Detaylı

Bilgisayara Giriş. Bilgisayarlar ilk geliştirilmeye başlandıklarından bugüne kadar geçen süre içerisinde oldukça değişmişlerdir.

Bilgisayara Giriş. Bilgisayarlar ilk geliştirilmeye başlandıklarından bugüne kadar geçen süre içerisinde oldukça değişmişlerdir. Bilgisayara Giriş Bilgisayarlar ilk geliştirilmeye başlandıklarından bugüne kadar geçen süre içerisinde oldukça değişmişlerdir. Bilgisayarın Gelişimi Bilgisayarlar daha hızlı hesap yapmak için geliştirilen

Detaylı

PORTLAR Bilgisayar: VERİ:

PORTLAR Bilgisayar: VERİ: PORTLAR 1.FARE 2. YAZICI ÇİZİCİ TARAYICI 3.AĞ-İNTERNET 4.SES GİRİŞİ 5.SES ÇIKIŞI(KULAKLIK) 6.MİKROFON 7.USB-FLASH 8.USB-FLASH 9.MONİTÖR 10.PROJEKSİYON 11.KLAVYE BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar: Kullanıcıdan

Detaylı

MİKROİŞLEMCİLER 1 Ders 1

MİKROİŞLEMCİLER 1 Ders 1 MİKROİŞLEMCİLER 1 Ders 1 Ders Kitabı: The 80x86 IBM PC and Compatible Computers Assembly Language, Design, and Interfacing Muhammad ali Mazidi, Janice Gillipsie Mazidi Öğr.Gör. Mahmut YALÇIN 09.03.2011

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler Öğretim üyesi : Prof. Dr. M. Ali Akcayol Ofis : Gazi Ünv., Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ANA KARTLAR. Ana Kart Nedir?

ANA KARTLAR. Ana Kart Nedir? ANA KARTLAR Veri Yolları Ana Kart Nedir? Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Fiberglastan (sert bir plastik türevi)

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Aritmetik İşlemler Aritmetik iģlemler toplama, çıkartma, çarpma

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Bir iģlemcinin üretimi Kum Silikon, yer kabuğundaki ikinci (%25)

Detaylı

DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ. İçerik

DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ. İçerik DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ İçerik Mikroişlemci Sistem Mimarisi Mikroişlemcinin yürüttüğü işlemler Mikroişlemci Yol (Bus) Yapısı Mikroişlemci İç Veri İşlemleri Çevresel Cihazlarca Yürütülen İşlemler

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

(Ders notu) Yrd.Doç.Dr. Vedat TOPUZ

(Ders notu) Yrd.Doç.Dr. Vedat TOPUZ BĠLGĠSAYAR DONANIMI (Ders notu) Yrd.Doç.Dr. Vedat TOPUZ 1 1. GĠRĠġ Kontrol Birimi Aritmetik / Mantıksal Birim MĠB Ġkincil Bellekler I.MĠKROĠġLEMCĠLER MikroiĢlemciler, anahtar gibi çalıģan milyonlarca transistörden

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. ĠġLEMCĠLER (CPU) 481BB0009

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. ĠġLEMCĠLER (CPU) 481BB0009 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ ĠġLEMCĠLER (CPU) 481BB0009 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞLEMCİLER İŞLEMCİLER

İŞLEMCİLER İŞLEMCİLER İŞLEMCİLER İŞLEMCİLER ÖN BİLGİLER 2 lik Taban ve 10 luk taban 10 luk taban dan 2 lik tabana geçme 2 lik tabandan 10 luk tabana geçme 16 lık taban ve 10 luk taban 10 luk taban dan 16 lık tabana geçme 16

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi Teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 3 - İŞLEMCİLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi Teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 3 - İŞLEMCİLER Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi Teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 3 - İŞLEMCİLER İşlemci, bilgisayar birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri

Detaylı

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Kullanıcıdan aldığı bilgilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilen, Yaptığı işlemleri saklayabilen, Sakladığı

Detaylı

Öğr. Gör. Özkan CANAY

Öğr. Gör. Özkan CANAY İşlemciler Öğr. Gör. Özkan CANAY Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Öğr. Gör. Özkan CANAY a aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır.

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

İŞLEMCİLER. İşlemci Nedir?

İŞLEMCİLER. İşlemci Nedir? İŞLEMCİLER İşlemci Nedir? İşlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden, veri işleme (verileri değerlendirip yeni veriler üretme) görevlerini

Detaylı

x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar x86 Ailesi 1 8085A,8088 ve 8086 2 Temel Mikroişlemci Özellikleri Mikroişlemcinin bir defade işleyebileceği kelime uzunluğu Mikroişlemcinin tek bir komutu işleme hızı Mikroişlemcinin doğrudan adresleyebileceği

Detaylı

Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama

Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 1. Hafta Mikroişlemcilere Giriş Doç. Dr. Akif KUTLU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZCERİT akutlu@sdu.edu.tr aozcerit@sakarya.edu.tr Ders web sitesi: http://www.8051turk.com/

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Laboratuvar Çalışması 1.3.2 Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Hedefler PC'deki RAM miktarını (MB cinsinden) belirleme. PC de takılı olan sabit diskin boyutunu (GB cinsinden) belirleme. Sabit diskteki

Detaylı

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş + Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş Bilgisayar Mimarisi Bilgisayar Organizasyonu Programcının görebileceği bir sistemin nitelikleri Bir programın mantıksal yürütülmesi üzerinde direk bir etkisi

Detaylı

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ Sayısal Sistemler ASIC (Application Specific Integrated Circuits) Belirli bir işlev için tasarlanırlar Performansları yüksektir Maliyetleri yüksektir

Detaylı

Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler

Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Konu Başlıkları Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı,mimariler,merkezi işlem Birimi RAM ve ROM bellek özellikleri ve Çeşitleri

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

1. Hafıza Depolama Araçları. 2. Hafıza Çeşitleri. 3. Hafıza Ölçümü. 4. Bilgisayar Performansı

1. Hafıza Depolama Araçları. 2. Hafıza Çeşitleri. 3. Hafıza Ölçümü. 4. Bilgisayar Performansı DEPOLAMA 1. Hafıza Depolama Araçları 2. Hafıza Çeşitleri 3. Hafıza Ölçümü 4. Bilgisayar Performansı HAFIZA DEPOLAMA ARAÇLARI HARDDİSK ZİPDİSK SSD BELLEK KARTLARI(SD,CF,MMC,MS) FLASH DİSK CD DVD ROM DİSKET

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Donanım performans kriterleri Eş zamanlı çalışma Güç tüketimi Yazılım performans kriterleri

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Merkezi İşlemci Biriminde İletişim Yolları Mikroişlemcide işlenmesi gereken komutları taşıyan hatlar yanında, işlenecek verileri taşıyan hatlar ve kesme işlemlerini

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DÖNEM PROJESİ

BİLGİSAYAR MİMARİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DÖNEM PROJESİ BİLGİSAYAR MİMARİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DÖNEM PROJESİ P6 MİMARİSİ MUSTAFA ÇAYIR 704062001 İÇİNDEKİLER 1. Intel İşlemcilerinin Tarihi Gelişimi... 3 2. X86 Komut Kümesi... 5 2.1. X86 Yazmaçları... 5 2.2.

Detaylı

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Bileşenleri Bilgisayarı Discovering Keşfediyorum 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Mikroişlemciler. Önsöz

Mikroişlemciler. Önsöz Önsöz Burada mikro işlemciler hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum.kullandığımız bilgisayarlarda 286 386 486 ve Pentium gibi işlemcileri hepimiz biliriz.burada onların küçük kardeşleri olan mikroişlemcileri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir.

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir. Bilgisayar Mimarisi İkilik Kodlama ve Mantık Devreleri Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR ESOGÜ Eğitim Fakültesi - BÖTE twitter.com/cmkandemir Kodlama Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği İşlemciler İşlemcilerin Temel Birimleri,

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

AMD VE İNTEL İŞLEMCİLERİN KOD ADLARI

AMD VE İNTEL İŞLEMCİLERİN KOD ADLARI AMD VE İNTEL İŞLEMCİLERİN KOD ADLARI 1. AMD İŞLEMCİLERİ Şekil 1.1: AMD İşlemci AMD ve Intel dünyadaki en büyük iki mikroişlemci üreticisidir. İçinde bulunduğumuz yıllarda işlemci piyasasında çok geniş

Detaylı

Video Oyunlarının Çıkışı Arası Teknolojideki

Video Oyunlarının Çıkışı Arası Teknolojideki Video Oyunlarının Çıkışı 1973 1975 Arası Teknolojideki Gelişmeler Video Oyunlarının Çıkışı 1973 1975 Arası Teknolojideki Gelişmeleri yazımızda derledik. Ethernet in Keşfi Mayıs 1973 yılında telefon kablosu

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı Hafta04 : 8255 ve Bellek Organizasyonu Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 3. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 3. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 3 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Haftanın Konuları Giriş İşlemciler İşlemci Tarihçesi İşlemci Parametreleri Saat Hızı Komut Seti Cache Bellek Bus Giriş Bir mikroişlemci bağımsız

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 İhtiyaç duyduğunuz işletim sistemini ve sürümlerini tespit edebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlıolarak şu işlemleri yapmalısınız.

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü

Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü Donanım Nedir? Giriş aygıtları İşlemci Depolama aygıtları Çıkış aygıtları Çevresel aygıtlar Giriş Aygıtları

Detaylı

http://alikoker.name.tr ANAKART

http://alikoker.name.tr ANAKART ANAKART Anakart sistemin çalışması için gerekli tüm birimleri üzerinde bulunduran ve bu birimler arası köprüler kuran elektronik elemandır. Ek kartlar, sürücüler ve bağlantılar anakart üzerinde yer alır.

Detaylı

Cache-Hızlı Hafıza Birimi. Bilgisayar Sistemi Bilgisayarların Anakart Organizasyonu

Cache-Hızlı Hafıza Birimi. Bilgisayar Sistemi Bilgisayarların Anakart Organizasyonu Bilgisayarların Anakart Organizasyonu Pentium Đşlemci Đşlemci-hafıza BUS Adres Veri Cache Level 1 SDRAM Hazıfza DRAM PCI BUS USB USB CD-ROM Hard Disk PIIX 3 ISA BUS ISA Aygıtları PCI Aygıtları Adres/veri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 2.HAFTA Yonga Seti (Chipset) Anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartın üzerindeki bilgi akış trafiğini denetler. Bilgisayarın kalitesi,

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Bellek Yönetimi (Memory Management) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders09 1 SANAL BELLEK(Virtual Memory) Yıllar önce insanlar kullanılabilir olan belleğe sığmayan programlar ile

Detaylı

Sunucu Bilgisayarlarda Kullanılan CISC ve RISC İşlemcilerin Performans Karşılaştırımı

Sunucu Bilgisayarlarda Kullanılan CISC ve RISC İşlemcilerin Performans Karşılaştırımı Sunucu Bilgisayarlarda Kullanılan CISC ve RISC İşlemcilerin Performans Karşılaştırımı Aylin Kantarcı Ege Üniversitesi Akademik Bilişim 2015 Eskişehir, 2015 GİRİŞ CISC işlemciler Geriye uyumluluk Karmaşık

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ CISC, RISC ve EPIC Esasları MikroiĢlemcinin temel unsurları kaydediciler,

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar)

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ 2 8086 Mimarisi 8086 da bulunan tüm iç register lar ve veri yolları

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

(Random-Access Memory)

(Random-Access Memory) BELLEK (Memory) Ardışıl devreler bellek elemanının varlığı üzerine kuruludur Bir flip-flop sadece bir bitlik bir bilgi tutabilir Bir saklayıcı (register) bir sözcük (word) tutabilir (genellikle 32-64 bit)

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Bilgisayar Bileşenleri Ve Programların Yürütülmesi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Bilgisayar Bileşenleri Ve Programların Yürütülmesi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ Bilgisayar Bileşenleri Ve Programların Yürütülmesi Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Program Kavramı Bilgisayardan istenilen işlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken işlem dizisi

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü http:// http:// Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bellekler Ünite 4 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 4 BELLEKLER Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 4.1. BELLEĞIN YAPISI VE ÇALIŞMASI... 3 4.2.

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Temel Bilgisayar Bilgisi

Temel Bilgisayar Bilgisi Temel Bilgisayar Bilgisi BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Bilgisayarların Temel Özellikleri Bilgisayarlar verileri alıp saklayabilen, mantıksal ya da aritmetik olarak işleyen

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi (CPU)

Merkezi İşlem Birimi (CPU) Merkezi İşlem Birimi (CPU) Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Merkezi İşlem Birimi (CPU) Bilgisayarınızın beynidir. Bilgisayarlardaki bütün aritmetik, matematik ve mantık hesaplamalarının

Detaylı