AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR"

Transkript

1 AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? Aile danışmanlığı, ailenin çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alındığı, çiftler ve/veya aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması ve sorunların çözümü için değişim/gelişimin hedeflendiği, bu amaçla bilimsel kuramlar ile profesyonel yöntem ve tekniklerin kullanılmasını içeren bir psiko-sosyal yardım sürecidir. Aile danışmanlığı sertifikalı eğitim programı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) işbirliğinde on yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Aile danışmanlığı sertifikalı eğitim programı, Akademik yılında ise Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi nin katılımıyla gerçekleştirilecektir. PROGRAMIN AMACI Aile, hemen her ülkede toplumun temel birimi olma işlevini sürdürmektedir. Sosyal sorunların hızla arttığı dünyada ve ülkemizde ailenin bu işlevi önemini daha da arttırmaktadır. Bu programın temel amacı, tarihli sayılı Aile Danışmanlığı Merkezi - Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile belirlenen çerçeve kapsamında aile danışmanı yetiştirmektir. Programı başarıyla tamamlayanların, çağdaş teknik ve yöntemlerle aile sorunlarına müdahale etme konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları beklenmektedir. PROGRAMIN İÇERİĞİ Program, 150 saatlik üç modülden oluşan toplam 450 saatlik bir süreci kapsamaktadır. Bu 450 saatin 300 saati (ilk iki modül) teorik, üçüncü 150 saati (üçüncü modül) ise süpervizyon altında uygulamayı içermektedir. Program, alanında uzman öğretim üyeleri ve terapistlerce yürütülmektedir. I. Modül: Aile- Temel Özellikleri/ İşlevleri, Bir sistem olarak aile, Ekolojik Perspektif ve aile sistemi, aile işlevleri, sağlıklı/sağlıksız aile, aile yaşam döngüsü, aile içi iletişim, ilişki, ilişkinin tanımlanması ve kontrolü, ilişki teorisi, Kendilik Psikolojisi açısından ilişki, Bağlanma Kuramı açısından aile ilişkileri Hukuki Açıdan Aile, aile hukuku, aile arabuluculuğu, Aile Üyelerinde Psikopatoloji, çocukta/ergende psikopatoloji ve aile, çocuk ve ergen aileleri ile çalışmada temel ilkeler,

2 Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi, Aile danışmanlığında planlı değişim süreci, aileyi değerlendirme, aile danışmanlığı sürecinde mesleki etik, ailelerle çalışmada temel ilkeler, aile danışmanlığında profesyonel duruş-meslek elemanının kaçınması gereken durumlar, aile görüşmelerinde kullanılan teknikler, Aile Danışmanlığında Kullanılan Kimi Teorik Yaklaşımlar, Aile Sistemleri, Yapısal Aile Terapisi, Stratejik Sistemik Aile Terapisi Modelleri II. Modül: Aile Danışmanlığında Kullanılan Kimi Teorik Yaklaşımlar, Psikodinamik, Psikanalitik, Bilişsel Davranışçı, Experiyental aile terapisi modelleri Çift Danışmanlığı, Evlilik öncesi danışmanlık, evlilikte sorunlar ve tedavi, çiftler arası ilişkilerde danışmanlık, eşler arası cinsellik, Boşanma Danışmanlığı, boşanma sürecinde danışmanlık, parçalanmış ailede yaşanan sorunlar ve danışmanlık Kriz Durumlarında Danışmanlık, Aile içi şiddet, yas danışmanlığı Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler, Aileyi tanıma, terapi, sonlandırma süreci teknikleri III. Modül: Katılımcıların en az bir aile veya çift saptayarak görüşmelere başlaması, sürdürmesi ve tüm görüşmeleri raporlaştırması gerekir. Her katılımcı görüşme yapacağı aileleri kendisi bulmakla sorumludur. Katılımcılar derslere yaptıkları görüşmenin raporu ile birlikte gelirler. Üçüncü modülde katılımcıların yaptıkları aile görüşmelerinin süpervizyonuna ayrılan süre 72 saattir. Bu modül sürecinde aşağıdaki işlevler yerine getirilir: - Rapor yazma becerisinin geliştirilmesi -Film tartışmaları -Aile senaryoları veya daha önceden yapılmış aile çalışmalarının değerlendirilmesi -Katılımcıların yaptığı aile görüşmelerinin süpervizyonu (raporlar, grup tartışmaları, rol oyunu, role girme, rol değiştirme, eşleme ve aynalama gibi psikodrama teknikleri de kullanılarak) KATILIM KOŞULLARI VE HEDEF KİTLE Programa, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik, çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.

3 EĞİTİMCİ KADROSU Prof. Dr. Işıl Bulut Prof. Dr. Bahar Gökler Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Psikodramatist) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD. Emekli Öğretim Üyesi (Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Kurucusu) Prof. Dr. Kasım Karataş Prof. Dr. Arşaluz Kayır Doç. Dr. Türkan Doğan Doç. Dr. Gülsüm Çamur Duyan Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban Doç. Dr. Çiğdem Soykan Doç. Dr. Dr. Ülgen Okyayuz Doç. Dr. Dr. Cengiz Özbesler Dr. Hande Karakılıç Dr. Uğur Özdemir Şamil Demir Melek Durukan Tülin Kuşgözoğlu Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Emekli Öğretim Üyesi (Cinsel Terapist) Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Martı Psikoterapi Merkezi (Klinik Psikolog) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Emekli Öğretim Üyesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sosyal Hizmetler Bölümü Aile Terapisti Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Barolar Birliği (Avukat) Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Terapisti Argos Eğitim araştırma ve Danışmanlık

4 Hizmetleri Merkezi (Psikodramatist) Demet Aysel Yıldırım Figen Paslı Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Terapisti Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Terapisti Sosyal Hizmet Uzmanı TAKVİM Eğitim Öğretim döneminde Modül 1 ve Modül 3 ün aynı anda açılacaktır. Modül 2 nin ise 2014 yılında Mart-Haziran ayları arasında açılması planlanmaktadır. Program, iki haftada bir - günleri saatleri arasında (toplam 18 saat) olacak şekilde yürütülecektir. Dersler, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Cad. 16 Sok No:11 /Bahçelievler adresinde yapılacaktır. 1. MODÜL Başlangıç: 21 Eylül 2013 () Bitiş: 11 Ocak 2014 () Tarih Konu Ders Hocası Saat 21 Eylül 2013 Açılış Prof. Dr. Işıl Bulut/Murat 09:00-10:00 Aile Danışmanlığı Tanımı/Kapsamı Prof. Dr. Işıl Bulut 10:00-18:00 22 Eylül 2013 ve Aile Terapisi Bir Sistem Olarak Aile Ekolojik Perspektif ve Aile sistemi Aile İşlevleri /Sağlıklı-Sağlıksız Aile Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban 05 Ekim 2013 Aile İçi İletişim Sorunları Doç. Dr. Gülsüm Çamur Aile Yaşam Döngüsü Duyan 06 Ekim 2013 Aile Danışmanlığının Temel Doç. Dr. Cengiz Özbesler Kavramları 26 Ekim 2013 İlişki, İlişkinin Tanımlanması, İlişki Dr. Uğur Özdemir Kontrolü, İlişki Teorisi 27 Ekim 2013 Kendilik Psikolojisi Açısından İlişki Prof. Dr. Bahar Gökler 09 Kasım 2013 Bağlanma Kuramı Açısından Aile Prof. Dr. Bahar Gökler İlişkileri 10 Kasım 2013 Psikodinamik Aile Terapisi Modeli Doç. Dr. Cengiz Özbesler 23 Kasım 2013 Aile Hukuku Prof. Dr. Kasım Karataş 24 Kasım 2013 Aile Arabulucuğu Av. Şamil Doğan

5 07 Aralık Aralık Aralık Aralık Ocak Ocak Ocak 2014 Çocukta Psikopatoloji ve Aile Doç. Dr. Türkan Doğan Ergende Psikopatoloji ve Aile Çocuk ve Ergen Aileleri ile Çalışmada Temel İlkeler Doç. Dr. Cengiz Özbesler Ebeveynde Psikopatoloji ve Aile Dr. Hande Karakılıç Aileyi Değerlendirme Süreci Aile Danışmanlığında Mesleki Etik Aile Sistemleri Teorisi Modeli- Murray Bowen Aile Danışmanlığında Profesyonel Duruş Aile Danışmanlığında Planlı Değişim Süreci Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler I Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler II (4 saat) Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban Doç. Dr. Cengiz Özbesler Dr. Uğur Özdemir Prof. Dr. Işıl Bulut 09:00-14:00 Değerlendirme ve Kapanış Prof. Dr. Işıl Bulut/ Murat 3. MODÜL Başlangıç 28 Eylül 2013 () Bitiş: 04Ocak 2014 () Tarih Konu Ders Hocası Saat 28 Eylül 2013 Açılış Film Gösterimi ve Tartışma I Prof. Dr. Işıl Bulut/Murat Aile Danışmanı Demet 09:00-10:00 10:00-18:00 29 Eylül 2013 Vaka Sunumu ve Kuramsal Doç. Dr. Cengiz Özbesler Açıklamalı Tartışma I 05 Ekim 2013 Aile İle İlk Karşılaşma Prof. Dr. Işıl Bulut 06 Ekim Ekim Ekim Kasım 2013 Psikodramatik Rol Oyunu Aile Danışmanlığı Sürecini Rapor Etme Vaka Sunumu ve Kuramsal Açıklamalı Tartışma II Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban Süpervizyon I Doç. Dr. Cengiz Özbesler Süpervizyon II Doç. Dr. Cengiz Özbesler Film Gösterimi ve Tartışma II Aile Danışmanı Demet

6 03 Kasım Kasım Kasım Kasım Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Ocak 2014 Süpervizyon III Aile Danışmanı Demet Vaka Sunumu ve Kuramsal Aile Danışmanı Melek Açıklamalı Tartışma III Durukan Süpervizyon IV Aile Danışmanı Melek Durukan Film Gösterimi ve Tartışma III Aile Danışmanı Demet Süpervizyon V Doç. Dr. Cengiz Özbesler Vaka Sunumu ve Kuramsal Aile Danışmanı Aysel Yıldırım Açıklamalı Tartışma IV Süpervizyon VI Aile Danışmanı Aysel Yıldırım Süpervizyon VII Doç. Dr. Çiğdem Soykan Süpervizyon VIII Doç. Dr. Çiğdem Soykan Psikodramatik Sonlandırma (4 saat) Prof. Dr. Işıl Bulut 09:00-14:00 Değerlendirme ve Kapanış Prof. Dr. Işıl Bulut/ Murat ÜCRET Her bir modül KDV hariç 1600TL dir. KDV oranı %8 dir. KDV Dahil ücret Toplam ücret TL dir. Katılımcılar ücreti dört taksit halinde (her ayın 20 sine kadar) ödeyebilirler. Program ücretinin ilk taksiti 20 Eylül 2013 tarihinde ödenmelidir. Program ücretini yatırdığı halde programa devam edemeyecek kişilerin ücretleri iade edilmeyecektir. Programı tamamlayabilmek için derslere devam etmek ve program ücretinin tamamını yatırmış olmak zorunludur. Başvuru işlemleri Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) tarafından yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi adresinden veya nolu telefondan edinilebilir. İLETİŞİM Program hakkında daha fazla bilgi almak için; Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban; Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Tel :

7 Sosyal Hizmet Uzmanı Murat, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Tel: NOT Daha önce Başkent Üniversitesi veya Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından verilen Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programına katılan ancak 150 saatin altında eğitim alan katılımcıların tamamlama eğitimi Eylül 2013 tarihinde belirlenecek ve duyurulacaktır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları

İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları Dans/ Hareket Terapisi, Amerikan Dans Terapisi Derneği tarafından kişinin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar Gökler 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirmiştir.1978 yılında

Detaylı

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI 1 VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG1: PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI VE ETİK İKİLEMLER Prof. Dr. Yeşim Korkut* ve Doç. Dr. Hanna Scherler** Özet: Bu atelye çalışması, farklı etik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: DANIġMANLIK TEDBĠRĠ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği ile; KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) KİMLER İÇİN KİDEP, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT),

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu.

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu. Dr. Uğur ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi, İİBF, SH. Unvan Dr. Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi 12. 5. 1966 Cinsiyet Erkek Adres Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel

Detaylı

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi Theraplay Oyun Terapisi & Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika Eğitimleri 1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: 24-27 Nisan 2014 Grup Theraplay Eğitimi: 28 Nisan 2014 Theraplay Grup Süpervizyonları:

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 TANITIM KATALOĞU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 TANITIM KATALOĞU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 TANITIM KATALOĞU orhun kayaalp İÇİNDEKİLER Dekanın Mesajı Ders Programı Akademik Kadro Akademik Takvim Kayıt ve Kayıt Yenileme Derslikler Stüdyolar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Eylül 2013 69471265-305-8215

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr. Erol

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Çalışma Birimleri Dizisi 16. Editörler: Şahika Yüksel Leyla Gülseren Ayşe Devrim Başterzi

Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Çalışma Birimleri Dizisi 16. Editörler: Şahika Yüksel Leyla Gülseren Ayşe Devrim Başterzi Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 16 Editörler: Şahika Yüksel Leyla Gülseren Ayşe Devrim Başterzi Şahika Yüksel İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı