ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr.Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 Nisan-2002 Kasım Yar.Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi: Lise Öğretmenlerinin Öğrenci Kontrol Eğiliminin Tükenmişlik ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi, Danışman: Doç. Dr. Ramazan ABACI Doktora Tezi: Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının, Evlilerin Evlilik Uyum Düzeyine Etkisi, Danışman: Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Karadeniz, S., Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları İle Psikolojik Doğum Sırası Arasındaki İlişki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yılmaz, T., Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Küçük, F., Üniversite Öğrencilerinin Aşk Biçimlerinin Romantik İlişkilerde Çatışma Çözme ve Sosyal İlgi Düzeyleriyle İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Altun-Dinç, M., Ebeveynliğe Hazırlanan Çiftlerin Evlilik İlişkilerini Geliştirme Programının Evlilik Doyumuna ve İlişkideki Mutluluğa Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (devam ediyor) Bozat, S., Üniversite Öğrencilerinin Yüz Yüze ve Online Psikolojik Danışmanlığa İlişkin Tutumları Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (devam ediyor) Başbölük, İ., 5-6 Yaş Çocukların Duygusal Becerilerine Okul Öncesi Eğitimin Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (devam ediyor) Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Ersanlı, E., Evlilik İlişkilerinde Eşlerin Akılcı Olmayan İnançlarıyla Başetmelerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2007.

2 İdari ve Diğer Görevler : Danışman. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı İlköğretim Okulu (2012- ) Yönetim Kurulu Üyesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ( ) Editör Yardımcısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ( ) Alan Editörü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ( ) Akademik Danışman. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü. ( ) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Kalkan, M. Predictiveness of Interpersonal Cognitive Distortions on University Students Problematic Internet Use, Children and Youth Services Review, 34, 7, (2012) (SSCI) Oğuz, E. ve M. Kalkan, Examining Teacher Candidates Attitudes towards Teaching Profession and Pupil Control Ideology, International Online Journal of Educational Sciences, 3, 3, (2011) (EBSCO) Kalkan, M., H. Odacı ve H. Epli-Koç, Self-efficacy, coping with stress and goalorientation in nurse managers, Cypriot Journal of Educational Sciences, 3, (2011) (EBSCO) Osmanağaoğlu, Ş., M. Kalkan, B. Melikoğlu, A. M. Gürler, T. Özkul ve A. Yiğit, Attitudes of Turkish Veterinary Educators to Problem-Based Learning, Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 17, (2011) (SCI-EXPANDED). Kalkan, M. ve H. Epli Koç, Perceived Social Support from Friends as Determinant of Loneliness in a Sample of Primary School, US-China Education Review, 8, 4, (2011) (ERIC). Kalkan, M. ve H. Epli Koç, The Effects of Parental Styles upon Future Time Orientation on Romantic Relationships: Long-term Bonding versus Temporarily Relationships, International Journal of Human Sciences, 7, 2, (2010) (EBSCO) Kalkan, M. An Adlerian Overview to Physical Abuse, Emotional Abuse and Problem Solving on Romantic Relationships: The Social Interest, Anatolian Journal of Psychiatry, 11, 3, (2010) (SCI-EXPANDED) Yılmaz, T. ve M. Kalkan, The Effects of the Premarital Relationship Enrichment Program on the Relationship Satisfaction of Couples, Educational Sciences: Theory & Practices, 10, 3, (2010) (SSCI) Odacı, H. ve M. Kalkan, Problematic Internet Use, Loneliness and Dating Anxiety among Young Adult University Students, Computers & Education, 55, 3, (2010) (SSCI)

3 Kalkan, M., H. Odacı ve H. Epli Koç, Innovativeness, Risk Taking, Focusing on Opportunity Attitudes on Nurse Manager and Nurses, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 2, 4, (2010) (EBSCO) Kalkan, M. ve H. Odacı, Psychological Birth Order and Parental Bonding: A Study on Preschool Student Teachers, E-Journal of New World Sciences Academy: Education Sciences, 5, 3, (2010) (EBSCO) Cansaran, A., K. Orbay ve M. Kalkan, University-Community Bridge: Service Learning to Society, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, (2010). (THOMSON REUTERS CONFERENCE PROCEEDING CITATION INDEX-WEB OF SCIENCE) Odacı, H., M. Kalkan ve P. Karasu, A Predictor of Quality of Life of the Mainstreamed Elementary Students: Cognitive Errors, International Journal of Special Education, 24, 3, (2009). (ERIC) Kalkan, M. ve E. Ersanlı, The Effects of the Cognitive-Behavioral Marriage Enrichment Program on the Dysfunctional Attitudes of Couples, Hacettepe University Journal of Education, 36, (2009). (SSCI) Osmanağaoğlu, Ş., M. Kalkan, A. M. Gürler ve M. E. Sardoğan, A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education, Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 15, 2, (2009). (SCI-EXPANDED) Kalkan, M., Adlerian Social Interest Scale-Romantic Relationship Form (ASIS-RR): Scale Development and Psychometric Properties, Individual Differences Research, 7, 1, (2009). (ERIC) Kalkan, M., The Relationship of Psychological Birth Order to Irrational Relationship Beliefs, Social Behavior and Personality, 36, 4, (2008). (SSCI) Kalkan, M., Dating Anxiety in Adolescents: Scale Development and Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Counseling, Eurasian Journal of Educational Research, 32, (2008). (SSCI) Kalkan, M. ve E. Ersanlı, The Effects of the Marriage Enrichment Program based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Adjustment of Couples, Educational Sciences: Theory & Practices, 8, 3, (2008). (SSCI) Kalkan, M., Do Psychological Birth Order Positions Predict Future Time Orientation in Romantic Relationships?, Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 2, 1, (2008). (DOAJ, ULRICH S PERIODICAL DIRECTORY) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Kalkan, M., ve H. Sözen, How Perfectionism and Sex Roles Effect Social Physique Anxiety?, 11th International Sport Sciences Congress, Antalya November Kalkan, M. Are the Attitudes Toward Online Dating Sites Determinants of Dating Anxiety on Adolesents?, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 578, Konya, 2010.

4 Kalkan, M., C. Kaygusuz ve H. Epli-Koç, Autonomy and Affiliation Needs as Predictors Problematic Internet Use, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 573, Konya, Kalkan, M. ve H. Epli-Koç, Perceived Social Support from Friends as Determinant of Loneliness in a Sample of Primary School, 2nd International Congress of Educational Research, 118, Antalya, Kalkan, M. ve E. Ersanlı, A Predictor of Problem Solving on Romantic Relationships for Adolescents: Risk Taking, 2nd International Congress of Educational Research, 117, Antalya, Cansaran, A., K. Orbay ve M. Kalkan, University-Community Bridge: Service Learning to Society, World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Odacı, H. ve M. Kalkan, Problematic Internet Use, Loneliness and Dating Anxiety among Young Adult University Students, 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 131, Trabzon, Kalkan, M., H. Odacı ve H. Epli-Koç, A Comparative Study on Nurse Manager and Nurses Innovativeness, Risk Taking, and Focusing on Opportunity Attitudes, 4 th International Nursing Management Conference, 38, Belek, Kalkan, M., H. Odacı ve H. Epli-Koç, Self-efficacy, coping with stress and goalorientation in nurse managers, 4 th International Nursing Management Conference, 103, Belek, Odacı, H., M. Kalkan ve P. Karasu, A Predictor of Quality of Life of the Mainstreamed Elementary Students: Cognitive Errors, 2 nd International Conference on Special Education, 298, Marmaris, Kalkan, M., A. Tekat, H. Epli-Koç ve H. Sözen, The Effect of Swimming Training on Children s Loneliness Levels: An Experimental Study, 10th International Sport Sciences Congress, , Bolu, Kalkan, M. ve H. Odacı, Psychological Birth Order and Parental Bonding: A Study on Preschool Student Teachers, 2nd International Preschool Education Congress, 27, İstanbul, Sakallıoğlu, U., H. Köprülü, M. Kalkan, E. Özsezer ve M. Yenisey, Educational Strategies for Undergraduate Students in Health Sciences: Andragogy Versus Pedagogy from the Lecturer s Point of View, Association for Medical Education in Europe Conference (AMEE), 159, Amsterdam, Abacı, R. ve M. Kalkan, The Correlation between Teacher s Pupil Control Ideology and Burnout, The 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 38, Cracow, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Kalkan, M. ve C. Kaygusuz, The Psychology of Entrepreneurship, Entrepreneurship- Born, Made and Educated, (pp. 3-26) ed. T. Burger-Helmchen, Croatia: Intech, ISBN

5 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Kalkan, M. ve S. Karadeniz-Özbek Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ergenlerdeki Flört Kaygısını Yordar mı?, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18, 1, (2011). Kalkan, M., A. Tekat, H. Epli-Koç ve H. Sözen, Yüzme Eğitiminin Çocuklerın Yalnızlık Düzeylerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5, 1, 1-6 (2010). Orbay, K., A. Cansaran ve M. Kalkan, Öğretmen Adaylarının Küresel Isınmaya Bakış Açısı, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (2009). Kalkan, M. ve H. Epli-Koç, Psikolojik Doğum Sırası Bireylerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Yordayıcısı mıdır?, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, 30, (2008). Kalkan, M., Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeğinin (ERİSÇÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15, 3, (2008). Kalkan, M. ve S. N. Kaya, Evlilik Öncesi İlişkileri Değerlendirme Ölçeğinin (EÖİDÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Aile ve Toplum, 3, 11, (2007). Kalkan, M., İlişkilerde İnanç Envanterinin (İİE) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25, (2006). Cansaran, A., Ö. İdil ve M. Kalkan, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarındaki Okul Deneyimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1, (2006). Kalkan, M. ve H. Odacı, Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 23, (2005). Kalkan, M., White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliği, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 13, 3, (2005). Odacı, H. ve M. Kalkan, Çeşitli Stresle Başa Çıkma Teknikleri Öğretiminin Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 12, 2, (2004). Kalkan, M. ve M. E. Sardoğan, İnsan İlişkileri Becerilerine Dayalı Bir Eğitim Programının Grup Üyelerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11, 2, (2003). Ersanlı, K. ve M. Kalkan, Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Evli Çiftlerin Evlilik İlişkilerini Değerlendirmelerine Etkisi, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11, 3, (2003). Odacı, H., M. Kalkan, S. Balcı ve M. Yılmaz, Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 20, (2003). Barut, Y. ve M. Kalkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2002).

6 Barut, Y. ve M. Kalkan, Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi, Yaşadıkça Eğitim, 74, (2002). Balcı, S. ve M. Kalkan, Utangaçlık Ölçeğinin Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenilirliği, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 10, 3, (2002). Kalkan, M., E. Tutkun, ve N. F. Kishalı, Sporcuların Sosyotropi ve Otonomi Düzeylerinde Cinsiyetin Rolü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, 3, 5-7 (2002). Balcı, S. ve M. Kalkan, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Utangaçlık Düzeyleri İle İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1-9 (2001). Balcı, S. ve M. Kalkan, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, (2001). Barut, Y. ve M. Kalkan, Öğrenci Tutum Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2, 14, (2000). Kalkan, M., Öğretmen Stresinin Bir Nedeni: Yasaklayıcı Öğrenci Kontrol Eğilimi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 235, (1997). Kalkan, M., İnsancıl ve Yasaklayıcı Öğrenci Kontrol Eğilimi, Milli Eğitim Dergisi, 135, (1997). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Kalkan, M. ve C. Kaygusuz, Aile İçi Şiddete Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Bakış, Uluslar arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Nisan Kaygusuz, C. ve M. Kalkan, Kadına Yönelik Şiddete Psikoloji İçinden Bakmak, Uluslar arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Nisan Oğuz, E. ve M. Kalkan, Mesleki Eğitim Merkezine Devam Eden Çalışan Çocukların Eğitim İhtiyaçları, Uluslar arası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, Ankara, Mayıs Kaygusuz, C. ve M. Kalkan, Yardım Mesleklerindeki Aday Profesyonellerin Yaşlı Cinselliğine İlişkin Görüşleri, XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, , İzmir, Kalkan, M., C. Kaygusuz, C. Bahtiyar-Karadeniz ve H. Epli-Koç, Turizm Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerinin İncelenmesi, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 618, Nevşehir, Kalkan, M., H. Odacı ve H. Epli-Koç, Ergenlerde Risk Almanın Yordayıcısı Olarak Cinsiyet, Cinsiyet Rolü ve Akademik Başarı, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 36, Adana, Odacı, H. ve M. Kalkan, Psikolojik Doğum Sırası ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki, IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 245, İzmir, 2007.

7 Odacı, H. ve M. Kalkan, Evli Bireylerin Evlilikte Başa Çıkma Biçimlerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi, VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 50, İstanbul, Kalkan, M., H. Odacı, M. Yılmaz ve S. Balcı, Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 73, Malatya, Yılmaz, M., S. Balcı, M. Kalkan ve H. Odacı, Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 95, Malatya, Balcı, S., M. Yılmaz, H. Odacı ve M. Kalkan, Yönetici Adaylarının Duygusal Zeka ve İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 44-45, Malatya, Barut, Y. ve M. Kalkan, Modernlik, Varoluşsal Boşluk ve Pop Müzik, Bilgi Çağı ve Sanat VI. Ulusal Sanat Sempozyumu, 56-62, Ankara, Barut, Y. ve M. Kalkan, Bireysel veya Takım Sporuna Yönelen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyotropi ve Otonomi Düzeylerinin Karşılaştırılması, I. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, , Ankara, F. Diğer yayınlar : Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler : Kalkan, M. ve C. Kaygusuz, The Psychology of Entrepreneurship, Entrepreneurship- Born, Made and Educated, (pp. 3-26) ed. T. Burger-Helmchen, Intech, Croatia, Kalkan, M. ve Z. Hamamcı, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, Anı Yayıncılık. (Editör), Ankara (2012). Kalkan, M., Eş Seçimi ve Eş Seçiminde Önemli Faktörler, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, 9-20, Anı Yayıncılık, Ankara, (2012). Kalkan, M., Eş Seçim Kuramları, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, 21-40, Anı Yayıncılık, Ankara, (2012). Kalkan, M., Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Ele Alınan Konular, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, 71-92, Anı Yayıncılık, Ankara, (2012). Kalkan, M., Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programları, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, , Anı Yayıncılık, Ankara, (2012). Kalkan, M. ve İ. Yalçın, Evlilik Öncesi Dönem ve Romantik İlişkiler, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, 1-7, Anı Yayıncılık, Ankara, (2012). Kalkan, M., İ. Yalçın ve Z. Hamamcı, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Alıştırmalar, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, , Anı Yayıncılık, Ankara, (2012).

8 Ersanlı, K. ve M. Kalkan, Evlilik İlişkilerini Geliştirme Kuram ve Uygulama, Nobel Yayınevi, Ankara, Ersanlı, K. ve M. Kalkan, Psikolojik Sosyolojik ve Fiziksel Açıdan Yaşlılık, Pegem Akademi. (Editör), Ankara, Kalkan, M., Yaşlılık: Tanımı, Sınıflandırılması ve Genel Bilgiler, Psikolojik Sosyolojik ve Fiziksel Açıdan Yaşlılık, ed. K. Ersanlı ve M. Kalkan, 1-17, Pegem Akademi, Ankara, Kaygusuz, C. ve M. Kalkan, Yaşlılık Danışmanlığı, Psikolojik Sosyolojik ve Fiziksel Açıdan Yaşlılık, ed. K. Ersanlı ve M. Kalkan, , Pegem Akademi, Ankara, Kalkan, M., Sosyal Öğrenme Kuramı, Eğitim Psikolojisi, ed. Y. Özbay ve S. Erkan, , Pegem Akademi, Ankara, Konuşmacı olarak katıldığı konferans ve paneller, workshoplar Kalkan, M., Eşler arası İletişim ve Sorun Çözme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi, Samsun, 30 Mayıs 2012 (konferans). Kalkan, M., Stresle Başa Çıkma Yöntemleri-I, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 29 Ekim 2010 (workshop). Kalkan, M., Stresle Başa Çıkma Yöntemleri-II, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 30 Ekim 2010 (workshop). Kalkan, M., Evliliğe Hazırlık Eğitimi, Niksar Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Niksar, 2009 (workshop). Kalkan, M., Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Sorunlarla Başa Çıkma, Özel Hürriyet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Samsun, 2009 (konferans). Kalkan, M., Eşlerarası İletişim ve Problem Çözme, Hoşgörü ve Sevgi Ocağı Derneği, Samsun, 2007 (konferans). Kalkan, M., Aile İçi İlişkiler ve İletişim, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Ordu-Fatsa, 2005 (panel). Kalkan, M., Stres Yönetimi ve Problem Çözümü, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 2003 (konferans). Kalkan, M., İyi Yönetimin Geliştirilmesi, Amasya Valiliği, Amasya, 2003 (konferans). Kalkan, M., Stres Yönetimi ve Problem Çözümü, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu, Samsun, 2002 (panel). Kalkan, M., Stres ve Başa Çıkma Yolları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Samsun, 2001 (panel). Kalkan, M., Stres Yönetimi ve Problem Çözümü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 2001 (panel). Kalkan, M., Stres ve Başa Çıkma Yolları, Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Samsun, 2001 (panel).

9 Kalkan, M., ÖSS Konusunda Bilgilendirme ve Psikolojik Hazırlık, Havza Belediye Başkanlığı, Samsun, 1997 (panel). G. Dergi Hakemlikleri : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Social Behavior and Personality Computers in Human Behavior International Online Journal of Educational Sciences E-Journal of New World Sciences Academy Journal of Educational Sciences Research Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim ve Bilim İlköğretim Online Dergisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi H. Aldığı Eğitimler : Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Türk PDR Derneği, Imago Çift Terapisi, Evlilik Terapileri Enstitüsü, Nvivo Lisrel I. Teşvik ve Ödüller : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Problematic Internet Use, Loneliness and Dating Anxiety among Young Adult University Students, Computers & Education, 55, 3, (2010) (A) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, An Adlerian Overview to Physical Abuse, Emotional Abuse and Problem Solving on Romantic Relationships: The Social Interest, Anatolian Journal of Psychiatry, 11, 3, (2010) (C) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, The Effects of the Premarital Relationship Enrichment Program on the Relationship Satisfaction of Couples, Educational Sciences: Theory & Practices, 10, 3, (2010) (C) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, The Effects of the Cognitive-Behavioral Marriage Enrichment Program on the Dysfunctional Attitudes of Couples, Hacettepe University Journal of Education, 36, (2009). (C) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education, Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 15, 2, (2009). (C) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, The Relationship of Psychological Birth Order to Irrational Relationship Beliefs, Social Behavior and Personality, 36, 4, (2008). (C)

10 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Dating Anxiety in Adolescents: Scale Development and Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Counseling, Eurasian Journal of Educational Research, 32, (2008). (C) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, The Effects of the Marriage Enrichment Program based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Adjustment of Couples, Educational Sciences: Theory & Practices, 8, 3, (2008). (C) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, Problematic Internet Use, Loneliness and Dating Anxiety among Young Adult University Students, Computers & Education, 55, 3, (2010) (A) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, An Adlerian Overview to Physical Abuse, Emotional Abuse and Problem Solving on Romantic Relationships: The Social Interest, Anatolian Journal of Psychiatry, 11, 3, (2010) (C) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, The Effects of the Premarital Relationship Enrichment Program on the Relationship Satisfaction of Couples, Educational Sciences: Theory & Practices, 10, 3, (2010) (C) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, The Effects of the Cognitive-Behavioral Marriage Enrichment Program on the Dysfunctional Attitudes of Couples, Hacettepe University Journal of Education, 36, (2009). (C) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, The Relationship of Psychological Birth Order to Irrational Relationship Beliefs, Social Behavior and Personality, 36, 4, (2008). (C) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, Dating Anxiety in Adolescents: Scale Development and Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Counseling, Eurasian Journal of Educational Research, 32, (2008). (C) OMÜ Uluslararası Yayın Teşvik Programı, The Effects of the Marriage Enrichment Program based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Adjustment of Couples, Educational Sciences: Theory & Practices, 8, 3, (2008). (C)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı