ERKEK CİNSELLİĞİ DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKEK CİNSELLİĞİ DOSYASI"

Transkript

1 6. BİLGİLENDİRME DOSYASI BASIN BÜLTENİ 28 Mart 2007 / İSTANBUL Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği nden: ERKEK CİNSELLİĞİ DOSYASI HER ERKEĞİN ÖNÜNDE BİR PENİS OLMAKLA BERABER HER PENİSİN ARKASINDA DA BİR ERKEK VAR!... Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Prgramı kapsamında desteklenen prjesinin altıncı dsyasını ERKEK CİNSELLİĞİ üzerine hazırladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Avrupa Davranış ve Kgnitif Terapileri Birliği Eski Başkanı ve Kgnitif ve Davranış Terapileri Derneği Başkanı Prf. Dr. Mehmet Z. Sungur ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürlji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prf. Dr. Tufan Tarcan tarafından hazırlanan dsyada erkeklerin cinsel yaşamları ve bu yaşamda karşılaştıkları tüm srunları ayrıntılarıyla ele alındı. CETAD ın YAŞAM BOYU CİNSEL SAĞLIK Sizin de hakkınız! başlıklı prjesi çerçevesinde hazırlanan ERKEK CİNSELLİĞİ dsya özeti: Cinsel terapiler, evlilik terapileri, bireysel terapiler ile kullanıma hızla giren medikal tedavi yöntemlerinin iyi entegre edilmesi gerekiyr. Sertleşmiş ve irileşmiş bir penisin hangi ilişkide kullanılacağı srusu göz ardı edilmemeli Çünkü, sertleşmenin bir amacı var ve cinsel birleşme için en azından iki kişi gerekiyr. Tüm kadınların yüzde 20 sinin ve tüm erkeklerin yüzde 7 sinin çcukluğunda en az bir kez cinsel istismara maruz kaldığı tahmin ediliyr. Variksel, erkek infertilitesinin tedavi edilebilen en önemli nedeni. Bazı çalışmalarda varikselli kişilerin yüzde 90 ında azalmış sperm hareketliliği, yüzde 65 inde ise 20 milyn/ml den düşük sperm yğunlukları bulunduğu görülüyr. Her dğan 100 erkek çcuğun en az üçünde görülen inmemiş testis erkek infertilitesinin bir diğer önemli nedeni. Bu dğumsal hastalıkta infertilite riskini azaltmak ancak erken tanı ve bir yaşına kadar testislerin trbaya (skrtum) indirilmesi ile lası. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı alanında Ulusal ve Yerel Medya Yluyla Savunuculuk prjesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Prgramı kapsamında desteklenmektedir. 1

2 CİNSELLİKTE ANORMAL DAVRANIŞ NEDİR? Bireyin cinsel dkunulmazlığına aykırı lan davranışlar yasal açıdan cinsel saldırı larak tanımlanıyr. Cinsel saldırının sınırlarını ise mağdurun cinsel hakları ve dkunulmazlıkları belirliyr. Cinsellikte anrmal davranış genellikle başka birinin cinsel haklarını çiğneyen davranış larak tanımlanabilir. Zaman zaman gelenekselin dışında yaşanan bazı cinsel aktiviteler de bir çk kişi tarafından anrmal larak tanımlanabiliyr. Ancak, aynı cinsel aktiviteyi paylaşan partnerler tarafından nrmal larak kabul edildiği sürece rtada bir srun lmayacağı vurgulanıyr. Bir cinsel aktivite ne zaman nrmal, ne zaman anrmal lduğu srusuna uzmanlar şu örneği veriyr; Örneğin, cinsel aktivite sırasında partnerinin uzun ince tpuklu ayakkabı giymesini arzu eden bir erkek ve nun bu arzusundan rahatsızlık duymayan bir kadın, cinselliği ldukça tutkulu biçimde yaşayabiliyr. Ancak, bir cinsel işlevin anrmal larak tanımlanabilmesi için cinselliği paylaşan bireylerden birisinin ya da her ikisinin (kaç kişiyse) yakınması gerekiyr. Yani, ayakkabıları lmadığında partnerinin uyarılmadığını fark eden kadın, giydiği ayakkabılar kadar çekici lmadığını düşünerek, nrmal larak adlandırdığı bu aktiviteyi artık anrmal larak değerlendirebilir. CİNSEL SORUNLAR MI FAZLA, İNSANLAR MI HASSASLAŞTI? Sn yıllarda cinsel srunların çözümüne yönelik yardım arayışı artıyr. Yani, cinsel srunların artmasından çk, cinselliğe yönelik ssyal tutumların değişmesi söz knusu. Her şeyden önce medya iletişim araçlarının cinselliğin nitelikli bir ilişkinin değişmez bir parçası lduğunu sık sık vurgulamasının payı büyük. Medya aracılığıyla iletilen, kadınların cinselliğin tadını çıkarma, uyarılma ve rgazm lma hakları vardır mesajının sık sık gündemde lması, eşlerin cinsel yaşamdan beklentilerini artırıyr ve cinsel hazzı engelleyen durumlarda tedavi merkezlerine daha sık başvurmalarına yl açıyr. Yardım arama davranışlarının artmasındaki bir başka neden tedavi merkezlerinin sayısının artması ve cinsel srunların tedavisinde kullanılan ilaç ve cinsel terapi tekniklerinin geliştirilmesi. 2

3 CİNSEL SORUNU OLANLAR NE YAPMALI? NEREYE BAŞVURMALI? Cinsel yaşam srunlarına çözüm arayan birey ve çiftler ürlji, jineklji, psikiyatri gibi birbirinden ldukça farklı disiplinlere başvuruyrlar. Her bir tıp meslek grubu, kişiyi dğal larak kendi bölümlerini ilgilendiren hastalıklar yönünden inceliyr, kendi bölümlerini dğrudan ilgilendiren bir hastalık saptanmadığında aynı birey ve çiftler bir snraki aşamada kime ve nereye başvuracağını bilemiyr. Srunlarının teşhis edilemediğini düşünen bu kişiler, aynı tıp dalından bir başka kişiye başvurup hem zaman, hem para, hem de umut kaybına uğrayıp çaresizlik duygusu içine girebiliyrlar. Farklı meslek gruplarının birbirlerinin seçeneği lmak yerine birbirinin tamamlayıcısı lmaları gerektiğine dikkat çekiliyr. Ve, cinsel yaşamlarındaki srunlarla ilgili yardım arayanlara yönelik hizmetler başlıca iki başlık altında tplanıyr; Birincisi, aslında belirgin bir cinsel işlev bzukluğu lmayan ve daha çk yanlış bilgiler ve abartılı beklentiler nedeniyle çeşitli krkular yaşayanlara, cinsel perfrmans veya tatminini daha artırmaya çalışan bireylere ve çiftlere verilen cinsel danışmanlık. Cinsel danışmanlığın amacı, bilgi vermek, endişeleri gidermek ve cinsel yaşamlarını daha dyum sağlayıcı hale getirmek. İkincisi ise belirgin bir işlev bzukluğu lan birey ve çiftlere srunlarının değerlendirilmesi ve çözülmesine yardım amacıyla kurulan cinsel işlev bzukluklarını değerlendirme ve tedavi merkezleri. Ancak, günümüzde sayıları çk az ve büyük şehirlerle sınırlı. CİNSEL TERAPİLER Mİ İLAÇ MI? GEREKSİZ KUTUPLAŞMA Her yeni fiziksel tedavi ile cinsel terapiler önemsizleşiyr mu? srusu günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumda. Cinsel srunların rtaya çıkışında çğu kez rganik nedenler üzerine eklenen psikljik etkenler rl ynuyr. Srunun kökeninde yüzde rganik etken bulunsa bile rganik kökenli lduğu düşünülen pek çk lgu hiçbir medikal tedavi uygulanmadan yalnızca cinsel terapilerle tedavi edilebiliyr. Örneğin, penis damarlarında yetmezlik bulunan pek çk erkek hiçbir cerrahi girişim söz knusu lmaksızın yalnızca cinsel terapiler ile tedavi edilebiliyr. Kökeninde rganik nedenler bulunsa bile her rganik nedene psikljik faktörler eşlik ediyr. PENİS KİMİN PENİSİDİR srusunun göz ardı edilmemesi, penisin arkasındaki kişinin perfrmans kaygısı, yetersizlik duygusu, güç ve erkeklik kaybı gibi krkularının giderilmesi gerekiyr. Ne zaman ilaç tedavisi tercih edilmeli? Cinsel terapiler yetersiz kaldığında Danışan cinsel terapileri kabul etmediğinde (ilaç tedavisini kabul etmeyenlerin sayısı günümüzde en az cinsel terapileri kabul etmeyenlerin sayısı kadar) Cinsel terapileri yürütmek için partneri lmayanlarda Partneri lmasına karşın partnerini tedaviye dahil etmek istemeyenlerde Dini-kültürel nedenlerle mastürbasyn içeren cinsel terapi egzersizlerine yanaşmayanlarda İlacın lumlu etkisini gördükten snra kendine güveninin artacağını ve böylelikle cinsel terapilere mtivasynlarının artacağını düşünen bireylerde 3

4 ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI Uzmanlar, çcuklardaki cinsel istismarı, kız veya erkek çcuğun yetişkin tarafından cinsel tatmin amacıyla dyum aracı larak kullanılması larak tanımlıyrlar. Yetişkinin para kazanmak amacıyla çcuğu çıplak görüntülemesi, görüntüleri yayınlanması da cinsel istismar. Çcukların cinsel istismarının yeni lmadığına dikkat çekiliyr. Ancak, istismar laylarıyla ilgili sn yirmi yılda geçmişe ranla adli makamlara çk daha fazla başvuru yapılıyr. Bu artışın, çcuk istismarına ilişkin dikkatin artması, gerek medya gerek adli ve tıbbi kurumlarca daha sık srgulanması ve dile getirilmesinden kaynaklandığı vurgulanıyr. Çcuk ve gençlerde cinsel istismarın ülkemizde yüksek ranlarda lduğuna dikkat çekiliyr. Çeşitli çalışmaların snuçlarına göre, tüm kadınların yüzde 20 sinin ve tüm erkeklerin yüzde 7 sinin çcukluğunda en az bir kez cinsel istismara maruz kaldığı tahmin ediliyr. BİR ÖNYARGI OLARAK HOMOFOBİ Eşcinselliğin bir tercih meselesi lduğuna ilişkin kanılar giderek inandırıcılığını kaybediyr. Eşcinselliğin kendisinin bir tercih meselesi lmayıp, nun rtaya knması ve yaşam alanlarına taşınabilmesinin bir tercih meselesi lduğu vurgulanıyr. Hmfbiyi insan tarihindeki en talihsiz önyargılardan birisi larak nitelendiren uzmanlar, eşcinselliğin bir hastalık lmadığına dikkat çekiyrlar. Ancak, bir çk eşcinsel cinsel tercih yaklaşımı ve tanımlaması nedeniyle suçluluk duyuyrlar. Bir tercih ise değiştirilebileceği düşüncesi ve çabası snucunda ciddi ruhsal çatışmalar yaşayabiliyrlar. Bir başka deyişle, eşcinsellerin yaşadığı ruhsal srunun büyük bir kısmı kendisinden değil, tplumun cinsel yönelimi yanlış tanıması ve yanlış anlamasından kaynaklanıyr. Aynı uzmanlar eşcinselliğin nrmal insan davranışları yelpazesinde yer aldığını ve her n kişiden birinin kendi cinsine yakınlık duyduğuna dikkat çekiyrlar. İNMEMİŞ TESTİSLERE VE VARİKOSEL E DİKKAT İnmemiş testislerin tanısının zamanında knulabilmesi ve en geç 1 yaşında tedavisi ile infertilite ihtimalinin en aza indirilmesi, ancak yenidğan döneminde yapılan fizik incelemede atlanmaması ile mümkün. Bu nedenle, yenidğan erkek çcukların ilk genital incelemesini yapan çcuk dktrunun dikkati inmemiş testis tanısının temel şartı. Variksel erkek infertilitesinin tedavi edilebilen en önemli nedeni. Bununla birlikte varikselin tam larak nasıl erkek infertilitesine yl açtığının anlaşılamadığı belirtiliyr. Rastlanma sıklığı yüzde 15 ranında lan variksel, her zaman infertiliteye yl açmıyr. Ancak, bu sperm üretiminin etkilenmemesinden değil, varikselin etkisinin sınırlı kalmasından. Bazı çalışmalarda varikselli kişilerin yüzde 90 ında azalmış sperm hareketliliği, yüzde 65 inde ise 20 milyn/ml den düşük sperm yğunlukları bulunduğu görülüyr. Erkeklerde ileri yaşlarda andrjen yetmezliğine dikkat! Erkeklerde ileri yaşlarda görülebilen teststern yetmezliği, kas gücü ve kemik mineral yğunluğunda azalmaya yl açmakta, ek larak yağlanmada ve insülin direncinde artışa, düşme ve kırıklara, kas kütlesinde azalmaya, fiziksel, psikljik ve cinsel perfrmansta düşüşe neden lmaktadır. Hrmn tedavileri ile düzeltilebilen bu 4

5 durum mutlaka uzman dktrların kntrlünde sürdürülmeli ve ileri karaciğer yetmezliği ya da prstat kanseri lanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI NELERDİR? Her cinsel aktivite veya yakınlaşmanın cinsel birleşme ile snuçlanması gerekmiyr. Tamamlanmış bir cinsel aktivite için öncelikle bir ilgi ve istek, bunu izleyen bir uyarılma ve uyarılmanın ulaştığı druk nkta larak da rgazm gibi evrelerden geçilmesi gerekiyr. Cinsel işlev bzuklukları ise bu evrelerden birinde veya bir kaçından rtaya çıkan inatçı ve tekrarlayıcı bzukluklar tanımlıyr. Cinsel işlev bzuklukları; Cinsel ilgi ve istek bzuklukları: Çğu kez cinsel istekte azalma larak kendini gösteriyr. En çk karşılaşılan yakınma ise eşlerden birinin ilgi ve isteğinin diğerinden farklı lması. Eşlerden birisi diğerini cinsel yönden sğuk-uzak larak tanımlarken, diğer eş aşırı istekli-azgın larak tanımlanabiliyr. Erkeklerde bu tür başvurular ldukça nadir. Erkekler daha çk isteksizliğin yl açtığı uyarılma bzukluğu ile başvuruyr. Bir başka neden ise erkeklerin her zaman ve her kşulda cinselliğe hazır ldukları biçimindeki cinsel mit. Bu tür abartılı beklentiler, erkeğin yardım arama davranışına girmesine engel luyr. Uyarılma bzuklukları: Uyarılma bzukluklarının önemli bir kısmı cinsel ilgi ve istek azlığı snucu rtaya çıkıyr. İlgisi veya isteği azalmış bir bireyin uyarılmakta zrluk çekmesi beklenen bir durum. Sertleşme kaybı, depresynda sn derece sık görülen belirtilerden birisi. Hangisinin diğerine neden lduğu tam larak bilinmemekle birlikte lumsuz düşünce biçimi ve bakış açısının hem depresyna hem uyarılma bzukluklarına zemin hazırladığı bir gerçek. Perfrmans kaygısı yanı sıra suçluluk duygularının eşlik ettiği evlilik dışı ilişkiler, bireyin partnerindeki cinsel işlev bzukluğu, çeşitli cinsel mitler, abartılı beklentiler, rastlantısal başarısızlıklar ve evlilik ilişkisindeki srunlar da cinsel uyarılma bzukluklarına yl açabiliyr. Araştırmalar, sertleşme srununun yaşlanmanın dğal bir snucu lmadığını da gösteriyr. Massachusetts Male Aging Study snuçlarına göre, yaşlılık önemli bir risk etmeni lmasına karşın, sertleşme srunu yaşlanmanın dğal snucu değil. Aynı çalışmada, sertleşme srunları, yaş etkeninden bağımsız hesaplandığında, diyabetik hastalarda yüzde 28, kalp hastalarında yüzde 39, yüksek tansiyn hastalarında yüzde 15. Orgazm bzukları: Erkeklerin her bşalma sırasında aynı düzeyde rgazm lamadığı gerçeği genellikle bilinmiyr. Orgazm bzuklarında geç bşalma nadir görülen bir durum. Erkekte en sık görülen cinsel işlev bzukluğu ise erken bşalma. Günlük yaşamda kadınlar, Sen bşalıp tatmin luyrsun, ama ya ben? söylemiyle çğu kez erken bşalan eşinin tatmin lduğu yanılgısına düşüyr. Erkeğin bşalması her zaman yeterince tatmin lduğu anlamına gelmiyr. Cinsel ağrı bzuklukları: Erkeklerde ağrılı sertleşme sn derece rahatsız edici bir durum. Çeşitli rganik veya psikljik nedenlere bağlı larak rtaya çıkabiliyr. 5

6 CİNSELLİKLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR İyi ve sağlıklı bir cinsel ilişki nasıl lmalıdır? Nelere dikkat etmeliyiz? İyi ve sağlıklı bir cinsel ilişki, eşler arasında uyum ve dyumun yaşandığı ruhsal ve bedensel sağlığın önemsendiği bir süreci tanımlar. Bu süreçte eşlerin birbirleri ile ilgili beklentilerini bilmeleri, cinsel istekler knusunda baskıcı davranmamaları ve birbirlerinin cinsellikle ilgili düşünce ve isteklerine saygı duymaları gerekir. Ayrıca cinsel aktivitenin paylaşıldığı kişinin herhangi bir cinsel ylla bulaşan hastalık taşıyıp taşımadığı bilinmiyrsa, mutlaka kndm kullanılmalıdır. Kndm HIV / AIDS ve cinsel ylla bulaşan diğer hastalıklardan kruduğu gibi istenmeyen gebelikleri de önler. Cinsel ilişki krkusu (kadın veya erkek) nasıl engellenebilir? Cinsel ilişkiden krkmanın altında yatan temel neden, yaşanılan kültürde mevcut lan yanlış bilgilerdir. Erken yaşta yaşanan kötü ve istenmeyen deneyimler (ensest, tecavüz vb.) de bu tür krkulara neden labilir. Cinsellikle ilgili dğru bilgiler, bu tür krkuların azalmasına yardımcı lur. Bilginin alındığı kaynak çk önemlidir. Knuda uzman kişilerden ya da bilimsel yayınlardan alınan bilgiler en dğru lanlarıdır. Cinsel ilişki krkusunun altında çğu kez erkekler için başarısız lma krkuları vardır. Duygusal srunlar cinselliği etkiler mi? Kadınlarda lduğu gibi erkeklerde de duygusal srunlar bireyin tüm hayatını etkilediği gibi cinsel yaşamını da etkileyebilir. Bireyin cinselliğe kendisini verebilmesi ve haz alması zrlaşabilir. Yas, ölüm, deprem gibi dğal felaketler, ayrılıklar, geçirilen fiziksel hastalıklar, snrasında veya yğun iş stresine ve kişinin kendi içinde veya yakın çevresiyle yaşadığı çatışmalara bağlı larak cinsel isteksizlik yaşanması çk nrmaldir. Bu tür srunlar duygusal srunun azalması ya da rtadan kalkması ile genellikle düzelir. Eşler arasındaki iletişim srunları da duygusal srunlar luşturarak cinsellikten uzak durulmasına neden labilir. Cinsel birleşmeye girmek için belirlenmiş uygun bir yaş var mıdır? Her şeyden önce bilinmesi gereken Kesin bir yaşın lmadığı dır. Ancak ergenlik döneminde, henüz bedeni hakkında tam larak bilgi sahibi lmadan yaşanan cinsellik, ergen gebeliğinden, kürtaja ve HIV / AIDS ve Cinsel Ylla bulaşan diğer hastalıklara kadar uzanan bir snuç tablsunu gencin karşısına çıkarabilmektedir. Bedensel gelişim kadar ruhsal gelişim de cinselliğin daha dyumlu yaşanmasını sağlar. Ruhsal larak cinsel ilişkinin srumluluğunu alabilmemiz, kendimizle barışık lmamızı gerektirir. Yani aldığımız kararı içselleştirmiş lmamız şarttır. Erken ya da hazır lmadan yaşanan cinsellik; bireyde kaygı, yetersizlik, suçluluk, pişmanlık, utanç gibi içsel barışı bzabilecek duygular yaşatabilir. Tüm bu nedenlerle; güvenli cinsel ilişki kavramı öncelik kazanır. Güvenli Cinsel ilişki; karşılıklı güvenin, kabulün, sevgi ve saygının yaşandığı bir ilişkidir. Bireyler arası paylaşımın arttığı ve lumlu duyguların yaşandığı bir rtamda iyi iletişim kurmak, kendini rtaya kyabilmek, hayır ya da evet diyebilmek, partneri zrlamamak cinsel ilişkinin sağlıklı yürümesi için şarttır. Masturbasyn nedir? Bireyin çeşitli görsel (vide, gazete, dergi vb.), düşünsel (hayal bjesi) ve fiziksel ( dkunma vb.) yöntemler kullanarak kendi kendini tatmin etmesi ve cinsel dyum sağlamasıdır. Mastürbasyn insanın dğasında varlan cinsel dürtünün dyuma ulaşması için yapılan bir eylemdir. Mastürbasynun fiziksel bir zararı lmadığı gibi, ruhsal açıdan zararlı hiçbir etkisi de yktur. Aksine cinsellik gibi dğal bir dürtünün dyumunu sağlayan mastürbasyn bastırıldığı takdirde dyumsuzluk ve sinirlilik gibi durumlara yl açabilir. Her yaşta dğal kabul edilebilir. Stres ve yaşam kşullarına bağlı cinsel srunlar labilir mi? İş kaybı, eş kaybı, eknmik srunlar, uygun lmayan ev rtamları (geniş aile ile yaşamak gibi), aile üyelerinden birinin ölümü, aşırı iş yapmaya bağlı yrgunluk, istenmeyen gebelikler, düşük, kürtaj gibi durumlar çeşitli cinsel srunların luşumuna yl 6

7 açabilir. Ancak yaşam laylarından çk, yaşam layları ile ilgili algılama biçimlerinin cinsel srunlara yl açtığı daha dğru bir varsayım labilir. Çünkü aynı yaşam layları tüm bireylerin cinselliklerini aynı düzeyde etkilememektedir. Yaşam layları arasında ilerideki cinsel yaşamı tehdit eden en önemli yaşantı, tartışmasız cinsel yönden kötüye kullanılma durumudur. Taciz, tecavüz, ensest biçiminde yaşanan travmatik deneyimler hem psikljik hem de cinsel srunlara yl açar. Eşlerden birinin cinsel srun yaşadığı durumlarda, partnerinin bu duruma gösterdiği tepki srunun süregenleşip süregenleşmemesinde büyük önem taşır. Srun yaşayan kişiye gösterilen ilgi, anlayış ve verilen destek, srunun daha çabuk atlatılmasında büyük önem taşır. Cinsellik öğrenilen ve geliştirilebilen bir knu mudur? Cinsel eğitimin rlü nedir? Cinsellik öğrenilen ve yaşam evreleri byunca geliştirilebilen bazı bilgi, beceri ve tutumlardan luşan bir kavramdır. Uygun bilginin edinilmesi, gerekli cinsel becerilerin geliştirilmesi ve knu ile ilgili uygun tutum ve değerlerin kazanılması ancak iyi bir cinsel eğitimle sağlanır. Belirsiz kaynaklardan elde edilen eksik ve yanlış bilgiler yerine, kaynağı belirli, yaş gruplarına göre uyarlanmış, basit ve anlaşılır eğitim prgramlarına gereksinme vardır. Aksi takdirde 3 Dakikada Garantili Orgazm Teknikleri öneren uygunsuz magazin literatürü ve kim ararsa arasın aynı yanıtı veren telefn tuzaklarının önüne geçilmesi imkansız lacaktır. Cinsel eğitimin amacına ulaşması için erken yaşta başlatılması gerekir. EDİTÖRE NOT: YAŞAM BOYU CİNSEL SAĞLIK Sizin de hakkınız! PROJESİ Bir yıl sürecek ve tplam Eur bütçe ayrılan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yluyla Savunuculuk prjesinin bilimsel altyapısını Türkiye nin alanlarında saygın isimlerinden luşan bir Çalışma Grubu üstlendi. Çalışma Grubu nda, Prje Direktörü Dç. Dr. Cem İncesu nun yanısıra İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Sağlığı ve Eğitimi Araştırma Birimi Başkanı Prf. Dr. Ayşen Bulut, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Gerpsikiyatri Derneği Başkanı Prf. Dr. Engin Eker, Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı ndan Ssylg Nurcan Müftüğlu, Uzman Dr. Haluk Pektaş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürlji Anabilim Dalı Başkanı Prf. Dr. Ferruh Şimşek, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prf. Dr. Şahika Yüksel ve Prje Krdinatörü Azime Acar yer alıyr. Prje kapsamında, kendi alanlarında uzman akademisyenlerden luşan editörler ve bu editörlere yardımcı lacak bir araştırmacı yazar kadrsu tarafından hazırlanacak sekiz ayrı araştırma/inceleme dsyası İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve İzmir de medya mensupları ve sivil tplum kuruluşları yetkilileriyle paylaşılacak. Dsyaların başlıkları: 1. Cinsel Yaşam ve Srunları 2. Erkekte Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma 3. Kadında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma 4. Güvenli Cinsellik 5. Kadın Cinselliği 6. Erkek Cinselliği 7. Gençlik ve Cinsellik 8. Seks Ticareti Prje, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) ile Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM) tarafından da destekleniyr. 7

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 1 Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

SEKS TİCARETİ DOSYASI

SEKS TİCARETİ DOSYASI 7. BİLGİLENDİRME DOSYASI BASIN BÜLTENİ 19 Nisan 2007 / İSTANBUL Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği nden: SEKS TİCARETİ DOSYASI Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Avrupa Birliği

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. Güvenli Cinsellik CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 4 "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

İsilik... 51 Parmak ve Bileklerde Şişme... 51 Önemli Noktalar... 51 Erken Doğum... 51 Bebek İçin Neler Alınmalıdır?... 52 Hamileliğin Son Günleri...

İsilik... 51 Parmak ve Bileklerde Şişme... 51 Önemli Noktalar... 51 Erken Doğum... 51 Bebek İçin Neler Alınmalıdır?... 52 Hamileliğin Son Günleri... Alt Menü Gebelik Öncesi... 5 Bebek Sahibi Olmaya Karar Vermek... 5 Eşler Bebek İstiyr mu?... 5 Uyumlu Bir İlişki mi?... 5 Annenin Yaşı ve Fiziksel Durumu Bebek Sahibi Olmaya Uygun mu?... 5 Ailelerde Kalıtsal

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 5. "Kadın Cinselliği" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 5. Kadın Cinselliği CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 5 "Kadın Cinselliği" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk"

Detaylı

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Nafiz Bozdemir, Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Özet Tanım ve algılarda farklılık olsa da cinsellik çağlar boyu önemini

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN VAJİNİSMUS VE PREMATÜR EJAKÜLASYON OLGULARINDA PSİKİYATRİK KOMORBİDİTENİN ARAŞTIRILMASI

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN VAJİNİSMUS VE PREMATÜR EJAKÜLASYON OLGULARINDA PSİKİYATRİK KOMORBİDİTENİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ord. Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Medaim Yanık CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Detaylı

CİNSELLİĞİMİZ VAR! 8. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2000

CİNSELLİĞİMİZ VAR! 8. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2000 CİNSELLİĞİMİZ VAR! 8. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2000 EDİTÖR Deniz Kaynak 8. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru Batık - Liz

Detaylı

Üreme Sağlığı ve. Sağlıklı Annelik. Şule BİLGİÇ SELMAN

Üreme Sağlığı ve. Sağlıklı Annelik. Şule BİLGİÇ SELMAN Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik Şule BİLGİÇ SELMAN Şule Bilgiç Selman Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ORD. PROF. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık 9. PSİKİYATRİ BİRİMİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

Engellilik ve Beceri Rehberi:

Engellilik ve Beceri Rehberi: ...eğitim gören engelli gençlere destek Engellilik ve Beceri Rehberi: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bzukluğu (DEHB) 75%ini finanse eden İçindekiler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bzukluğu... 4 Neden

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor klinik yazı İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor Semiha Aydın * Nezihe Kızılkaya Beji ** Geliş

Detaylı

ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜLÜ UYGULAYICI KILAVUZU

ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜLÜ UYGULAYICI KILAVUZU Tutuklu ve Hükümlü Ergenler İçin Psikososyal Destek Programı ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜLÜ UYGULAYICI KILAVUZU 1 KATKIDA BULUNANLAR ADI SOYADI GÖREV YERİ Psik. HABİL KANOĞLU CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL

Detaylı

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları DERLEME Cinsel İşlev Bozuklukları Özge Çeri, a Dr. Ayşegül YIlMAZ, a Dr. Atilla soykan a a psikiyatri AD, konsültasyon liyezon psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi, AnkArA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ

RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi RUH SAĞLIĞI MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 Ruh Sağlığı Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU

ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU Aile El Kitabı 1 İÇİNDEKİLER sayfa Önsöz 3 Eğitim Felsefemiz 4 Haftalık Ders Prgramımız 5 Okul Takvimimiz 6 Akademik Prgramlarımız 7 Öğretmenlerimiz 8 Ölçme ve Değerlendirme Anlayışımız

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 5-B GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2005 i Cinsel Sağlık /

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı