: (web) :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com"

Transkript

1 AYLiN ilden KOÇKAR Akademik Unvan: : (web) : : Yrd. Doç. Dr. EĞĠTĠM Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- Klinik Psikoloji Lisansüstü : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- Klinik Psikoloji Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Honour Lise : Özel İzmir Amerikan Lisesi Ġġ TECRÜBESĠ 2011-Halen: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Eylül 2000-Halen: Çocuk ve erişkinlere yönelik olarak özel klinikte klinik psikolog. Eylül 2007-Halen: FasTracKids Eğitim Direktörü. Eylül : Bilkent Üniversitesi Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi. Eylül : Atılım Üniversitesi Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi. Eylül 1998 Eylül 2006: Uzman Psikolog, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. Eylül Eylül 1998: Stajyer Psikolog, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara. ġubat 1997-Temmuz 1997: Stajyer Psikolog, Sosyal Sigortalar Kurumu Dışkapı Eğitim Hastanesi, Ankara Günümüze kadar : Çevirmenlik. Her türlü teknik ve mesleki metinleri İgilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye çevirmek. YAYINLAR

2 1. Bilimsel Dergi Yayınları Kılıç B G, Şener Ş, Ġlden Koçkar A, Karakaş S. Multicomponent Attention Deficits in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2007, 61, Ġlden Koçkar A, Gençöz T. Personality, Social Support and Anxiety among Adolescents Preparing for University Entrance Examinations in Turkey. Current Psychology, 2004, 23 (2), Gücüyener, K, Erdemoğlu AK, Şenol S, Serdaroğlu A, Soysal S, Ġlden Koçkar A. Use of Methylphenidate for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Patients With Epilepsy or Electroencephalographic Abnormalities. Journal of Child Neurology, 2003, 18 (2), Demiroğulları B, Bağbancı B, Foto Özdemir D, İşeri E, Gökçe E, Ġlden Koçkar A, Dalgıç B, Başaklar, A C, Kale N. Dışkı kaçıran çocuklarda barsak ve anorektal bölge fonksiyonlarının davranış ve ilaç tedavisini belirlemedeki yeri: İleriye dönük klinik çalışma. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2007, 21(1), Foto Özdemir D, İşeri E, Gökçe E, Demiroğulları B, Ġlden Koçkar A, Bağbancı B, Dalgıç B. Enkoprezisi Olan Çocukların Tedavisinde Davranışçı Terapi ve İlaç Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2005, 12 (3), Kılıç B G, Irak M, Ġlden Koçkar A, Şener Ş, Karakaş S. İşaretleme Testi Türk Formu nun 6-11 Yaş Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalışması. Klinik Psikiyatri, 2002, 5,

3 Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Kullanılarak Ölçülen Bellek Uzamının 6 11 Yaş Grubu Öğrencilerde Gelişimi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2002, 10 (3), Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Stroop Testi TBAG Formu nun Türk İlkokul Çocuklarındaki Standardizasyon Bulguları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2002, 9 (2), Ġlden Koçkar A, Günay Kılıç B, Şener Ş. İlköğretim Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Akademik Başarı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2002, 9 (2) Soysal Ş, Ġlden Koçkar A, Erdoğan E, Şenol S, Gücüyener K. Öğrenme Güçlüğü olan bir grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 2001, 4, Soysal Ş, Ġlden Koçkar A, Erdoğan E, Şenol S, Gücüyener K. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda WISC-R Profillerinin İncelenmesi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2001, 9 (2), Ġlden Koçkar A, Soysal A Ş, Alparslan S, Şenol S, Buyan N. Transplantasyon Sonrası Yaşama Uyum: Grup Yaşantısı İçerisinde Üç Vakanın Değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000, 7(3), Şener Ş, Günel N, Akçalı Z, Şenol S, Ġlden Koçkar A. Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi, 1999, 2:4, Alparslan S, Ġlden Koçkar A, Şenol S, Maral I. Marmara Depremini Yaşayan Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Bozukluk ve Kaygı Düzeyleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1999, 6(3), Uzmanlık Tezi

4 Ġlden, Z. Aylin. Roles of Personality Dispositions and Social Support on Anxiety and Academic Achievement: A Study Concerning Adolescents in their Transition Period. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi Ġlden Koçkar, Z. Aylin. Parental Acceptance-Rejection, Self-Esteem And Psychological Adjustment: Children With Learning Dısabilities as Compared to children with Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ödüller Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü, Araştırma Adı: Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Kullanılarak Ölçülen Bellek Uzamının Türk İlkokul Çocuklarında Gelişimi. Araştırmacılar: Dr. Birim Günay Kılıç, Uzm. Psk. Aylin Ġlden Koçkar, Uzm. Psk. Metehan Irak, Prof. Dr. Şahnur Şener, Prof. Psk. Dr. Sirel Karakaş Türkiye Psikiyatri Derneği, Bahar Sempozyumları Araştırma Teşvik Ödülü, Araştırma Adı: Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Hastalık Yönünden Genetik Belirleyicileriyle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuluğu ya da Affektif Bozukluk gibi Klinik Belirleyicilerinin Araştırılması. Araştırmacılar: Prof. Dr. Nurten Akarsu, Doç. Dr. Selahattin Şenol, Uzm. Psk. Aylin Ġlden Koçkar, Prof. Dr. Şahnur Şener, Prof. Dr. Kıvılcım Gücüyener, Yard. Doç Dr. Hasan Herken, Uzm. Psk. Şebnem Soysal, Yard. Doç. Dr. Ali Savaş Çilli

5 4. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler Ġlden Koçkar A. Ebeveyn Kabul-Reddi, Benlik Saygısı ve Psikolojik Uyum: Öğrenme Güçlüğü nün Etkileri. 12. Avrupa Psikoloji Kongresi, Istanbul, Ġlden Koçkar A. Öğrenme Güçlüğü veya Diyabet Tanısı Konmuş Çocukların Annelerinde Psikolojik Uyum. 12. Avrupa Psikoloji Kongresi, Istanbul, Üzumcüoğlu Y, Ġlden Koçkar A. Okul öncesi çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Davranım Bozukluğu ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu açısından Risk Faktörleri ve Duygudurum Düzenlenmesi. 12. Avrupa Psikoloji Kongresi, Istanbul, Yatağan M, Ġlden Koçkar A. Okul öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Davranım Bozukluğu ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Açısından Riskli Çocukların Mizaç Özelliklerinin Belirlenmesi. 12. Avrupa Psikoloji Kongresi, Istanbul, Karacan E, Ġlden Koçkar A, Gökçe E, Foto Özdemir D. Group Therapy For The Mothers Of Children With Separation Anxiety Disorder. 15th International Congress of the International Association of Group Psychotherapy. Istanbul, Turkey, Abstract Book, p 352. Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. The Psychometric Properties and Clinical Utility of the Turkish Form of a Cancellation Test in Children. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. New Delhi, India, Abstract Book, p.91. Kılıç B G, Şener Ş, Ġlden Koçkar A, Karakaş S. Information Processing in Attention Deficit Hyperactivity Disorder as Assessed by the Mini Attention Test Battery. International

6 Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, New Delhi, India, Abstract Book, p.140. Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Normal Neuropsychological Development in the School-Age Years: Performance on the Stroop Task in 6-11 Year Old Children. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. New Delhi, India, Abstract Book, p.141. Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Digit Span Changes in 6-11 Year Old Children As Assessed by the Visual-Aural Digit Span Test Revised Form (VADS-R). International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. New Delhi, India, Abstract Book, p.141. Ġlden Koçkar Z A, Erdoğan E, Soysal A Ş, Senol S, Gücüyener K. WISC-R profile analysis for the differential diagnosis of ADHD children. The Second International Congress on Pediatrics in the Community (SIPCC), Ġlden Z A, Gençöz T. Predicting Anxiety in Adolescents Preparing for the University Exam. ESSOP Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics "School Health", Erdoğan E, Ġlden Koçkar Z A, Soysal, A Ş. WISC - R profile analysis for the differential diagnosis of ADHD children. 2 nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildiri Sunumları

7 Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Türk İlkokul Çocuklarında Stroop Testi TBAG Formu nun Standardizasyon Çalışması. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, 2002, S. 41. Kılıç B G, Ġlden Koçkar A, Irak M, Şener Ş, Karakaş S. Türk İlkokul Çocuklarında Görsel İşitsel Sayı Dizileri B Formu Kullanılarak Ölçülen Bellek Uzamı. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, 2002, S Kılıç BG, Ġlden Koçkar A, Şener Ş. Sosyal Desteğin Sınav Kaygısı ve Akademik Performans Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2001, Bildiri Özeti Kitabı, S. 47. Soysal AŞ, Ġlden Koçkar A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Olan Bir Grup Hastanın Yargılama Becerilerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2001, Bildiri Özeti Kitabı, S. 33. Şener Ş, İlter Z, Karacan, E, Ġlden Koçkar A. Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğindeki Hasta Hizmetinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2001, Bildiri Özeti Kitabı, S. 35. Gücüyener K, Şenol S, Erdem A K, Serdaroğlu A, Soysal Ş, Ġlden Koçkar A, Şener Ş. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde kullanılan metilfenidatın epileptik ya da EEG düzensizliği olan hastalardaki etki ve yan etkilerinin araştırılması. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ġlden Koçkar A, Gençöz T. Akademik Başarıda Kişilik Özelliklerinin Rolü: Geçiş Dönemindeki Ergenlerle İlgili Bir Çalışma. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 2000.

8 Soysal A Ş, Erdoğan E, Ġlden Koçkar A Yaşları Arasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısıyla İzlenen Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Ġlden Koçkar A, Soysal A Ş, Erdoğan E Yaşları Arasında Öğrenme Bozukluğu Tanısıyla İzlenen Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Ġlden Koçkar A, Soysal A Ş, Erdoğan E. Öğrenme Bozukluğu Tanısında WISC-R'ın Ayrıştırıcılığı. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, Soysal A Ş, Ġlden Koçkar A, Erdoğan E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, Erdoğan E,Soysal A Ş, Ġlden Koçkar A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile Eş Zamanlı Görülen Bozuklukların WISC-R Profili Üzerindeki Yansımaları. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ġlden Koçkar A, Soysal A Ş, Alparslan S, Şenol S, Buyan N. Transplantasyon Sonrası Yaşama Uyum: Grup İçerisinde Üç Vakanın Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Ġlden Koçkar A, Soysal A Ş, Alparslan S, Şenol S, Buyan N. Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Yaşama Uyum: Grup Yaşantısı İçerisinde İki Vakanın Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma. 43. Milli Pediatri Kongresi, Kitaplar Şenol, S., Karacan, E., Ġlden Koçkar A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Hekimler Yayın Birliği. Ġlden, A. Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz-I Çocukluk ve Ergenlik içerisinde Bölüm 2 Çocukluk Dönemi Karancı N, Gençöz F, Bozo Ö (Editörler).

9 Ġlden Koçkar, A. ÇalıĢan Annelerin Çocuklarında Bağlanma Örüntüleri in Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi: Türkiye Bağlanma El Kitabı Solmuş T (Editör). Ġlden Koçkar A. Çocuklarda Sınır Koyma, Ödül-Ceza Uygulamaları ve Disiplin in Romantik İlişkiler, Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri Solmuş T (Editör), 2010, Nobel Yayın. 8. Diğer Yayınlar Ġlden Koçkar A. Çocuklara Yönelik Şiddet, ODTÜ lüler Bülteni, 2009, 11, Ġlden Koçkar A. Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma. Nane Limon Dergisi, 2004, Ġlden Koçkar A. Tırnak Yeme - Parmak Emme.Çocuk ve Aile, 2000, 3 (23), Ġlden Koçkar A, Şenol S. Görkem Büyüyor, "Çocuk ve Evcil Hayvanlar". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2000, 9(1), Soysal AŞ, Ġlden Koçkar A. Görkem Pokemonlara Esir Düştü, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2000, 9(12), Ġlden Koçkar A, Şenol S. Görkem Büyüyor, "Resim". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1999, 8(7), Ġlden Koçkar A, Şenol S. Görkem Büyüyor, "Kardeş Kıskançlığı". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1999, 8(10), Ġlden Koçkar A, Şenol S. Görkem Büyüyor, "Doktor Korkusu". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1999, 8(11), EĞĠTĠM VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARI Early Childhood Diploma Course, Netherlands Institute of Higher Education, Ankara, Ocak-Kasım Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu: Bebek Ruh Sağlığı. Şubat, 2011, Ankara. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu: Emotional Availability Clinical Scales Training, Şubaty, 2011, Ankara. Sürekli Tıp Eğitimi Kongresi, Budapeşte, Macaristan. Kasım Konuşmacı: Çocuklara Sınır Koyma

10 Sürekli Tıp Eğitimi Kongresi, Budapeşte, Macaristan. Kasım Konuşmacı: Ergenlik Çağı Sorunları 13. Pratisyen Hekim Eğitim Kongresi. Antalya, Mayıs Konuşmacı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. 13. Pratisyen Hekim Eğitim Kongresi. Antalya, Mayıs Konuşmacı: Çocuklarda Davranış Bozuklukları. Aile Hekimliğinde Sürekli Tıp Eğitimi Günleri, Bodrum. Mayıs Konuşmacı: Anababa-Çocuk Eğitimi Danışmanlığı: Çocuğa Sınır Koyma İlkeleri Aile Hekimliğinde Sürekli Tıp Eğitimi Günleri, Bodrum. Mayıs Konuşmacı: Anababa-Çocuk Eğitimi Danışmanlığı: Çocuğun Eğitiminde Çocukla İşbirliği Yapabilme 15. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresine poster sunumu ile katılım, Ağustos, 2003, İstanbul. Grup Analizine Teorik ve Deneysel Giriş Çalışma Grubu, 15. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Ağustos, 2003, İstanbul. Psikodrama Çalışma Grubu, 15. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Ağustos, 2003, İstanbul. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları - I / Otizm Sempozyumu "TEACCH Programının Temel İlkeleri" kursu, Eylül 2003, İstanbul. Çocuklarda Saldırganlığın Azaltılmasında Üç Yönlü Yaklaşım Çalışma Grubu, XII. Psikoloji Kongresi, Eylül 2002, Ankara. Travma Sonrası Gelişim İçin Kaybın Anlamlandırılması Çalışma Grubu, XII. Psikoloji Kongresi, Eylül 2002, Ankara. XII. Psikoloji Kongresi: Güncel Sorunlar ve Psikoloji, Eylül 2002, Ankara. Poster sunumu ile katılım. Depresyonda Bilişsel Terapiler Çalışma Grubu, Şubat, 2002, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara. Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Terapiler Çalışma Grubu, Şubat, 2002, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara. Prof. Dr. Mualla Öztürk Savaş ve Çocuk Sempozyumu, Şubat, 2002, Ankara.

11 Clinical Research Skills Workshop for Investigators Çalışma Grubu, Şubat, 2002, İstanbul. Depresyonda ve Kaygı bozukluklarında Bilişsel Terapiler Çalışma Grupları, Şubat, 2002, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara. Çevirmen olarak katılım. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan, Poster sunumu ile katılım. Prof. Dr. Mualla Öztürk Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Sempozyumu, Şubat 2001, Ankara. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Anne Baba Öğretmen Eğitimi Seminerlerine katılım, Haziran 2001, Ankara. EMDR Uygulama Eğitimi 2. Bölüm, Şubat 2001, İstanbul. EMDR Uygulama eğitimi 1. Bölüm, Haziran 2000, İstanbul. Prof. Dr. Mualla Öztürk Travma ve Sonrası Sempozyumu, Şubat, 2000, Ankara. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Mayıs, 2000, Sarıgerme. Poster sunumu ile katılım. 4. Bahar Sempozyumu, Nisan, 2000, Antalya. Dinleyici olarak katılım. 43. Uluslararası Milli Pediatri Kongresi, Eylül 1999, Ankara. Poster sunumu ile katılım. Avrupa Sosyal Pediatri Derneği Kongresi, 1999, İstanbul. Poster sunumu ile katılım. Prof. Dr. Charles Johnson Çocuk İhmal ve İstismarı Seminerleri, GÜTF, 1999, Ankara. Çevirmen olarak katılım. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 1999, Adana. Poster sunumu ile katılım. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 1999, Adana."Çocuk Fiziksel ve Cinsel İstismarı" kursuna katılım. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 1999, Adana. "Çocuk Eğitiminde Drama" çalışma grubuna katılım. Prof. Dr. Mualla Öztürk Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Sempozyumu, Şubat 1999, Ankara. Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Programı WISC-R Sertifika Kursu.

12 Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Programı Özel Öğrenme Güçlüğünde Tanı ve Değerlendirme Kursu, ÜYE OLUNAN DERNEKLER American Psychological Association International Academy for Research in Learning Disabilities Türk Psikologlar Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, ) Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği ODTÜ Mezunlar Derneği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: 0532 372 2563 e.posta: baharbastug@gmail.com;bbastug@medicine.ankara.edu.tr DoğumTarihi: 11.03.1964 Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Aile İşlevleri Üzerindeki Etkisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Aile İşlevleri Üzerindeki Etkisi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:286-294 DOI: 10.5350/DAJPN2013260308 Kısa Araştırma / Brief Report Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Aile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

ÖĞRENME BOZUKLUKLARINDA EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE İÇSELLEŞTİRME VE DIŞSALLAŞTIRMA SORUNLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRENME BOZUKLUKLARINDA EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE İÇSELLEŞTİRME VE DIŞSALLAŞTIRMA SORUNLARININ İNCELENMESİ ÖĞRENME BOZUKLUKLARINDA EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE İÇSELLEŞTİRME VE DIŞSALLAŞTIRMA SORUNLARININ İNCELENMESİ Petek BATUM*, Ferhunde ÖKTEM ** ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı Öğrenme Bozukluğu (ÖB) olan çocukların,

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu.

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu. Dr. Uğur ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi, İİBF, SH. Unvan Dr. Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi 12. 5. 1966 Cinsiyet Erkek Adres Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü EĞİTİM İstanbul Üniversitesi, (2003-2009) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü Doktora (TEZ: Açıklanamayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK. Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK. Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli PROF. DR. DURAN ÇAKMAK Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli 1975 yılında İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu 1975-1980 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği nde Ruh Sağlığı

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı